DSOG-information. DSOG's Efterårsmøde 11 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 12 Dansk vinder af NFOG's Young Scientist Award

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSOG-information. DSOG's Efterårsmøde 11 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 12 Dansk vinder af NFOG's Young Scientist Award 2014 12"

Transkript

1 DSOG bladet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 6 Artikler og debat Ti års erfaring med førstetrimester screening for føtal aneuploidi ved hjælp af biokemi fra gestationsuge 6+0 til Fertilitetsbehandling: Børnenes intelligens, opmærksomhed og styrende funktioner som 5-årige 9 Entog rejsebeskrivelse 10 DSOG-information DSOG's Efterårsmøde 11 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 12 Dansk vinder af NFOG's Young Scientist Award Møder og kurser UL-kursus 14 Obstetriske koder 15 DSVL's efterårsmøde 15 FIGO, Vancouver, Canada DFKO Nyt fra DFKO 17 FYGO Formandens klumme 18 Operation mand 18 5 Oktober 2014 Årgang 35

2 1,2 Ingen behøver at leve deres liv på toilettet Den første ß3-agonist mod overaktiv blære Referencer: 1. Khullar et al. European Urology 63;(2013): Nitti et al. J Urol 2013;189: Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger. Betmiga (Mirabegron) 50 mg og 25 mg depottabletter. Lægemiddelform: depottablet.indikationer: symptomatisk behandling af imperiøs vandladning, øget vandladningshyppighed og/eller urge-inkontinens, som kan forekomme hos voksne patienter med overaktiv blære-syndrom (OAB-syndrom). *Dosering og indgivelsesmåde: voksne, inklusive ældre 50 mg én gang dagligt med eller uden mad. Administration: Tabletten skal tages én gang dagligt med væske, synkes hel og må ikke tygges, deles eller knuses. Ved nedsat nyre- eller leverfunktion; Dosis bør reduceres til 25 mg dgl. hos patienter med nyreinsufficiens (GFR ml/ min) eller moderat leverinsufficiens (Child-Pugh-klasse B). Erfaring savnes vedr. patienter med svær nyreinsufficiens (GFR<15 ml/min) eller svær leverinsufficiens (Child-Pugh-klasse C). Kontraindikationer: overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. *Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: nedsat nyre- eller leverfunktion, hypertension (systolisk 160 mmhg eller diastolisk blodtryk 100 mmhg), patienter med medfødt eller erhvervet QT-forlængelse, patienter med blæreudgangsobstruktion og patienter i behandling med antimuskarine lægemidler af OAB. *Graviditet og amning: graviditet Betmiga bør ikke anvendes under graviditeten og til kvinder i den fertile alder, som ikke anvender sikker kontraception. Amning mirabegron må ikke anvendes under amning. *Bivirkninger: de mest almindelige bivirkninger indberettet for patienter behandlet med mirabegron 50 mg er takykardi og urinvejsinfektioner. Frekvensen af takykardi var 1,2 % hos patienter, som fik mirabegron 50 mg. Frekvensen af urinvejsinfektioner var 2,9 % hos patienter, som fik mirabegron 50 mg. Alvorlige bivirkninger omfattede atrieflimren (0,2 %). ATC-kode: G04BD12, Urologica, urologiske antispasmodica. Udlevering: B. Tilskud: tilskudsberettiget (pr ). Pakninger og priser (AUP incl. recepturgebyr pr ): 25 mg, 30 stk: 490,95 kr. 25 mg, 90 stk: 1399,10 kr. 50 mg, 30 stk: 490,95 kr. 50 mg, 90 stk: 1399,10 kr. Dagsaktuelle priser på Registreringsindehaver: Astellas Pharma Europe B.V., Holland. *Afsnittet er forkortet/omskrevet. Baseret på produktresumé dateret Det fulde produktresumé kan rekvireres hos Astellas Pharma a/s, Kajakvej 2, 2770 Kastrup. Revideret Astellas Pharma a/s Kajakvej Kastrup Telefon Fax BET RELEVANS.NET Mundtørhed på placeboniveau

3 3 Formandens klumme Vi har igennem lang tid haft en tradition for, at have stor indflydelse på de faglige retningslinier inden for vores speciale via vores Hindsgavl- og Sandbjerg-guidelines. De sidste par år har Sundhedsstyrelsen (SST) udarbejdet flere og flere Nationale Kliniske Retningslinier (NKR) og det ser ud til, at denne model fortsætter. DSOG har i løbet af dette år på opfordring fra SST udpeget medlemmer til tre arbejdsgrupper vedrørende NKR for henholdsvis Anal Inkontinens, PCOS og Dystoci. Vi kan indtil videre se, at hele processen, inklusive beslutningen om de kliniske anbefalinger, er meget anderledes end i vores hidtidige guidelines. Blandt andet anvendes et andet system for evidens-gradering (GRADE) som Hindsgavl- og Sandbjerg-styregrupperne også vurderer ifht vores egne retningslinier. Denne klumme skrives forud for Hindsgavl-mødet, hvor de to gynækologiske retningslinier fra NKR bliver fremlagt og diskuteret, og på mødet vil der også blive taget en mere generel diskussion om, hvordan vi fremadrettet skal forholde os til eventuelle forskelle/uenigheder mellem vores egne guidelines og NKR. Dystoci-guidelinen kommer på samme måde på dagsordenen på Sandbjergmødet til januar. Lige nu er Dystociguidelinen i høring, og der er fra vores side indsendt høringssvar om nogle essentielle problemer ifht håndtering af den kliniske praksis vi håber de bliver taget til efterretning i den endelige version. Når DSOG har afsendt høringssvar bliver de for øvrigt lagt på hjemmesiden. Den 1. september 2014 trådte en ny lov vedrørende sterilisation i kraft. Ændringerne medfører en nedsættelse af alderen for sterilisation uden særlig tilladelse fra 25 til 18 år, og desuden en lempelse af adgangen til at give tilladelse til sterilisation af udviklingshæmmede. Det bliver interessant at følge, om der overhovedet bliver en mærkbar ændring som konsekvens af loven. Forleden var jeg med til at bedømme projekter fra kursisterne fra Region Øst, som afslutning på deres Forsknings-træningskursus. Det var en fantastisk positiv oplevelse at se, hvor gode og forskellige produkter, der blev præsenteret det lover godt for fremtiden med disse kolleger på vej men det var ærgerligt at høre, hvor svært det har været for nogen af dem at få vejledning, og den tid der faktisk ligger i deres uddannelsesplan afsat til deres projekter. En enkelt havde spurgt 12 ældre kolleger før hun fik en vejleder, og flere havde ikke kunnet få de i alt 10 dage planlagt i deres vagtplan. Så tak til alle dem der vejledte og sørgede for at det kunne gennemføres jeg håber I fortsætter og hjælper med til, at det bliver endnu bedre fremadrettet. Vores nordiske tidskrift Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica sendes ikke længere i papirudgave til medlemmerne, men man har som DSOG-medlem fri adgang via internettet. Vi har desuden fået lavet en aftale om, at der fortsat sendes en papirudgave til samtlige afdelinger. Der er på trods af ihærdig annoncering bl.a. på hjemmesiden (om den elektroniske adgang) fortsat rigtig mange DSOG-medlemmer, der ikke benytter denne mulighed men den seneste offentliggørelse af, at Impact faktoren for AOGS er steget til 1,985 kan måske lokke lidt flere? Der er stor ros til den snart afgående chefredaktør Reynir Geirsson, for hans dedikerede indsats sammen med de øvrige editorer for at nå til så flot et resultat. Det afspejler jo en kvalitet i indholdet, hvor andelen af danske forfattere fylder rigtig godt i statistikken. Vores eget DSOG-blad er også til debat i forhold til papir og/eller elektronisk publicering og spørgsmålet kommer til afstemning på den ekstraordinære Generalforsamling i forbindelse med Efterårsmødet i Charlottehaven så mød op til afstemning, et spændende program og en forhåbentlig dejlig fest! Karen Wøjdemann

4 4 Meddelelser fra redaktøren Deadlines og udgivelsesdatoer for medlemsbladet i 2014: 23. oktober/3. december Husk at bladet kun kommer 6 gange årligt, og vær opmærksom på forholdet mellem deadline og udgivelsesdato. Da kalenderen findes opdateret på DSOGs hjemmeside, bliver den ikke længere udgivet i trykt form. DSOGs hjemmeside: Indlæg sendes på til: Pia Ertberg Organisatorisk sekretær DSOG Overlæge, Gynækologisk-obstetrisk afdeling G, Afsnit for Føtalmedicin, Herlev Hospital Design og grafisk produktion: Datagraf Communications Annoncer: DG Media Tina Sperling Telefon: Malene Laursen Telefon: Tryk: Scanprint a/s, Viby J DSOG er medlemsblad for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Ansvarlig redaktør i henhold til presseloven: Pia Ertberg ISSN:

5 Klinik for minimal invasiv gynækologi Behandling udføres af subspecialister med dokumenteret viden og erfaring. Aleris-Hamlet har anæstesilæge i døgnvagt. Vi tilbyder Laparoskopisk hysterektomi og myomektomi (indlagt 6 24 timer) Laparoskopisk behandling af adnexpatologi Single port laparoskopi Endoskopisk behandling af endometriose Hysteroskopisk behandling i LA/UA TCRE/TCRF/TCRP Endoskopisk behandling af uterusanomalier Laserbehandling af kondylomer Prolapskirurgi Inkontinens udredning og behandling (TVT og bulking) Dr. med. Olav Istre Professor, Dr. Med. Speciallæge i gynækologi. Almen gynækologi med subspeciale i minimal invasiv gynækologi. mobil: mail: Henrik Halvor Springborg Overlæge. Almen gynækologi med subspeciale i endoskopi og hysterektomi. mobil: mail: Henvisning via edifact eller fax Lokationsnr.: Afdelingskode: Fax: Aleris-Hamlet Hospitaler er Danmarks eneste landsdækkende privat hospital og beskæftiger speciallæger indenfor 40 behandlingsområder. København Aalborg Aarhus Esbjerg Herning Gyngemose Parkvej 66, 2860 Søborg, Tlf ,

6 6 Bestyrelsen i DSOG Formand Karen Reinhold Wøjdemann, Overlæge, ph.d. Bornholms Hospital,Kirurgisk afdeling Ullasvej 8,3700 Rønne Tlf.: Privat: Telefon: dk Næstformand: Thomas Larsen, Ledende overlæge MPA Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Reberbansgade 15,9000 Aalborg Telefon: Privat: Mobil: Organisatorisk sekretær Pia Ertberg, Overlæge, Afsnit for Føtalmedicin Gynækologisk-obstetrisk afdeling Pavillon C, 1. sal, Herlev Hospital Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev Privat: Hvidehusvej 33, 3450 Allerød Telefon: Mobil: Kasserer Kristina Renault, Overlæge Gynækologisk-obstetrisk afdeling D Odense Universitetshospital Sdr. Boulevard 29,5000 Odense C Privat: Fodbygårdsvej 4,4700 Næstved Telefon: Videnskabelig sekretær Ulrik Schiøler Kesmodel, Overlæge, adj. lektor, ph.d., Gynækologisk-obstetrisk afd. Y Aarhus Universitetshospital Brendstrupgaardsvej 100,8200 Aarhus N Telefon: Privat: Tornskadevej 22,8210 Aarhus V Telefon: Mobil: Bestyrelsesmedlem (DFKO) Charlotte Floridon, Speciallæge, ph.d. Gynækologisk Klinik, Holbæk Ahlgade 59,4300 Holbæk Telefon: Bestyrelsesmedlem Mette Hvilshøj Fabricius, Kursusreservelæge Gynækologisk Klinik Rigshospitalet,Blegdamsvej København Ø Arbejdstelefon: Privat: Bregnebjergvej 6, 4100 Ringsted Mobil: Formand for FYGO Maria Cathrine C. V. Schmidt, Reservelæge, Ph.d. studerende Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y Aarhus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej 100,8200 Aarhus N Privat: St. St. Blichers Gade 31, St.,8000 Aarhus C Telefon: Bilag for rejserefusion m.v. bedes sendt til hjemmeadressen.

7 7 Formand for DFKO Tine Tetzschner, Speciallæge, ph.d. Axeltorv 8, 5 sal,1609 København V Telefon: Telefon: Formand for undervisningsudvalget Lars Grønlund Poulsen, Overlæge Gynækologisk-obstetrisk afdeling Herlev Hospital Herlev Ringvej 75,2730 Herlev Privat: Møllevænget 14,3000 Helsingør Telefon: Formand for efteruddannelsesudvalget Julie E. Hartnack Tharin, 1. reservelæge Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Herlev Hospital Herlev Ringvej 75,2730 Herlev Privat: Telefon: Webredaktør Søren Lunde, Kursusreservelæge Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Reberbansgade 15,9000 Aalborg Telefon: Privat: Ledvogtervej 111,9530 Støvring Telefon:

8 8 artikler og debat Ti års erfaring med førstetrimester screening for føtal aneuploidi ved hjælp af biokemi fra gestationsuge 6+0 til 13+6 Niels Tørring 1, Olav Bjørn Petersen 2, Niels Uldbjerg 2 1) Klinisk biokemisk afdeling, Aarhus Universitetshospital 2) Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Aarhus Universitetshospital Baggrund I forbindelse med screening for Downs syndrom tager de fleste udenlandske centre dobbelttesten samtidig med nakkefoldsscanningen i gestationsuge I Danmark har en række centre i Danmark valgt at lade den praktiserende læge tage dobbelttesten i forbindelse med graviditetsundersøgelse i gestationsugerne Formål At validere resultaterne af det danske screeningsprogram af første trimester screening for føtal trisomi 21, trisomi 13, trisomi 18 samt triploidi i perioden 2003 til 2013 Datasæt Region Midtjyllands database (RM) (oktober 2003 til oktober 2013); n = (blodprøver overvejende fra gestationsuge 8-10) Den Nationale FøtoDatabase (FD) (oktober 2008 til august 2011); n = (blodprøver fra gestationsuge 8-13) Den signifikant bedre detektionsrate for føtal trisomi 21 ved brug af blodprøve i gestationsuge 9 sammenlignet med øvrige uger skyldes at PAPP-A s diskriminationsevne er maksimal omkring gestationsuge 9. Detektion af Trisomi 18, 13 og triploidi: Tallene i parentes angiver detektionsraten efter inklusion af misdannelsesscanning i gestationsuge Singleton (alle prøver) for føtal trisomi 18: 79,5 % (93,2 %) Singleton (alle prøver) for føtal trisomi 13: 85,7 % (94,3 %) Singleton (alle prøver) for føtal triploidi: 85,2 % (96,3 %) Konklusion Resultaterne viser, at første trimester screening i Danmark for føtal aneuploidi er en robust undersøgelse med høj sensitivitet for føtal aneuploidi. Brug af blodprøve fra gestationsuge 9 viser signifikant højere detektionsrate for føtal trisomi 21 end ved brug af blodprøve senere i første trimester. Læs mere: Tørring N, Petersen OB, Uldbjerg N. Ten Years of Experience with First-Trimester Screening for Fetal Aneuploidy Employing Biochemistry from Gestational Weeks 6+0 to Fetal Diagn Ther Aug 16. [Epub ahead of print] Resultater Detektion af Trisomi 21: Første trimester ved cut off 1:300. Singleton (alle prøver) for føtal trisomi 21: 91,2% (RM) 86,3 % (FD). Ved dobbelttest uge 9: 96,6% (RM, p<0,05) 89,2 % (FD) Ved dobbeltest uge ,3% (RM) 81,4 % (FD) Gemelli (alle prøver) for føtal trisomi 21: 91,7% (RM)

9 9 Fertilitetsbehandling: børnenes intelligens, opmærksomhed og styrende funktioner som 5-årige Bjørn Bay 1+2, Erik Lykke Mortensen 3, Ulrik Schiøler Kesmodel 2 1) Institut for Folkesundhed, Sektion for Epidemiologi, Aarhus Universitet 2) Fertilitetsklinikken, Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet 3) Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Miljø og Sundhed, Københavns Universitet Baggrund Fertilitetsbehandling er associeret med forhøjet risiko for obstetriske og perinatale komplikationer hos både flerlinger og enkeltfødte. En del af risikoen kan formodentligt tillægges den underliggende subfertilitet. Der er få studier med langtidsopfølgning og god metodologi, der undersøger børnenes kognitive udvikling, og resultaterne er modstridende. Formål At undersøge sammenhængen mellem undfangelse efter fertilitetsbehandling eller af subfertile forældre og de enkeltfødte børns intelligens, opmærksomhed og styrende funktioner (eksekutive funktioner). Metode Studiepopulationen er baseret på en kohorte af mødre og deres enkeltfødte børn som var deltagere i den danske nationale fødselskohorte (Bedre Sundhed for Mor og Barn), og som efterfølgende har deltaget i en undersøgelse af barnets neurokognitive funktioner i 5-års-alderen. Børnene blev undersøgt med tests for intelligens (IQ), opmærksomhed og styrende funktioner, herunder evnerne til at planlægge, udføre og evaluere opgaver i dagligdagen. Herudover blev der indsamlet informationer om vigtige kovariater inklusive moderens alder, paritet, intelligens (IQ), alkohol og tobaksforbrug i graviditeten, BMI, forældrenes uddannelsesniveau, børnenes alder og køn. Der blev korrigeret for disse faktorer i multiple linear regressionsanalyser. Børnene blev inddelt i 3 grupper: En gruppe af børn født efter fertilitetsbehandlinger (IVF, ICSI og ovulationsinduktion/insemination), en gruppe af børn undfanget spontant men hvor forældrene havde forsøgt mere end 12 måneder (subfertile) og en referencegruppe af spontant undfangede hvor forældrene havde undfanget indenfor 12 måneder (fertile). Resultater I alt 1782 børn blev undersøgt, hvoraf 71 var født efter fertilitetsbehandlinger, 134 var undfanget af subfertile forældre og 1577 spontant undfangede og født af fertile forældre. Der var ingen systematisk forskel på intelligensniveau, opmærksomhed eller styrende funktioner mellem børn undfanget efter fertilitetsbehandling eller af subfertile forældre sammenlignet med referencegruppen. For at undersøge vigtigheden af at inddrage moderens intelligens og forældrenes uddannelsesniveau, som anses for vigtige prædiktorer for kognitiv udvikling, udførtes analyserne uden disse variabler. Herved sås systematisk lavere scores for intelligens og styrende funktioner hos børn født efter fertilitetsbehandling, omend fortsat uden statistisk signifikans. Perspektiver Studiet bekræfter at fertilitetsbehandling ikke påvirker barnets kognitive udvikling. Herudover viser subanalyserne vigtigheden af at inddrage vigtige prædiktorer for intelligens i studier der undersøger dette kognitive funktioner, især moderens intelligens og uddannelse. Læs mere: Bay B, Mortensen E, Kesmodel US. Fertility treatment and child intelligence, attention, and executive functions in 5-year-old singletons: a cohort study. BJOG 2014 Jun 9. doi: / [Epub ahead of print]

10 10 Rejsebeskrivelse, ENTOG, Glasgow 2014 Tre glade trainees på operationsgangen. Den maj 2014, havde jeg glæden af at deltage i ENTOG s (The European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology), udvekslingsprogram i Skotland. Yngre lægers uddannelse og uddannelsesforhold var i fokus, og det blev en flot og inspirerende oplevelse jeg varmt kan anbefale andre yngre læger at deltage i. Jeg skulle til Glasgow og kom på Glasgow Royal Infirmary Hospital, med eget mor- barn hospital med 140 sengepladser. Lokale kræfter i ENTOG havde sørget for et sted at bo, og jeg boede hos en skøn indisk familie, hvor værtinden i huset var trainee på hospitalet, hvor jeg var skulle opholde mig. Vi fik nogle gode diskussioner omkring uddannelsesforhold i henholdsvis Skotland og Danmark, og hvad arbejdstider angik - så kunne hun godt tænke sig at tage familien med til Danmark for at arbejde. Speciallægeuddannelsen i gynækologi og obstetrik i Skotland tager 7 år, fordelt på tre træningsperioder med henholdsvis oplæring i basic skills, intermediate skills og advanced skills. Der er gode muligheder for at arbejde deltid undervejs, og på denne måde at forlænge længden af uddannelsen. Første hverdag var national fridag, og de lokale ENTOG-værter havde sørget for et flot oplæg i Glasgow by for de elleve ENTOG-deltagere, der var udstationeret i Glasgow. Byens turistattraktioner blev besøgt, og byens bedste haggis blev indtaget til livlig snak og diskussion om forskellige uddannelsesforhold i Europa. Dagen sluttede med en tur til et naturskønt område, Loch Katrine. Dag to, var jeg indplaceret i svangreambulatoriet. Der var 52 patienter på dagens liste, og arbejdsdagen gik fra kl til kl Ambulatoriet blev styret af et stort antal jordemødre, som lavede forundersøgelser på patienterne, målte værdier, lyttede hjertelyd osv. inden lægen kom, og derefter blev oplysninger om patienten og værdier serveret for lægen, som blot skulle ind til patienten med en plan. Ledende overlæge for den obstetriske sektion var standby i ambulatoriet og superviserede de yngre kollegaer. Det var rigtigt lærerigt, og dagen fløj afsted. Dag tre, var jeg på den gynækologiske operationsgang. Dagen startede med at hilse på og informere de seks operationspatienter, der stod på programmet. Kl mødtes dagens operationspersonale til hurtig gennemgang af mulige operative og anæstesiologiske komplikationer, og derefter blev den første bedøvede patient rullet ind på stuen. Jeg undrede mig over, at ingen af kirurgerne havde maske på, og fik hurtig spurgt, om de havde glemt at tage dem på. Her fik jeg fortalt, at det ikke længere var nødvendigt at bruge maske, ifølge de sidste nye undersøgelser på området. Det havde jeg ikke lige fået læst 4 hysterektomier, to åbne og to laparoskopiske, 1 cystocele operation, samt 1 BSO blev det til den dag. Det var enormt effektivt, og der var to trainees med til operationerne. Ventetiden mellem operationerne var maksimalt 15 min., og den blev brugt til at skrive operationsnotatet, samt til at diskutere folkeafstemningen om skotsk uafhængighed, der skal holdes i oktober i år. Det kunne gå højlydt for sig. Den fjerde dag var det ENTOG-meeting, hvor deltagerne fra hele Europa mødtes til diskussion og foredrag. Turen var fantastisk, og jeg rejste fra Skotland med ny inspiration samt nye og skønne bekendtskaber fra hele Europa. Det kan absolut anbefales! Elisabeth Thal Rønneberg

11 11 dsog-information DSOG s Novembermøde november 2014 DSOG s efteruddannelsesudvalg kan med glæde byde velkommen til Efterårsmødet i Charlottehaven, København. Fredagens tema handler om fremtidens sundhedsvæsen indenfor Gyn-Obs. Lørdagen vil stå i uddannelsens tegn med spændende oplæg og paneldebat. Dagen er arrangeret i samarbejde med FYGO. Traditionen tro afholdes middag og fest på Domus Medica efter fredagens arrangement. Program for fredag d. 14. november : Registrering & sandwich : Velkommen ved EFU s formand Julie Hartnack Tharin : Fremtidens sundhedsvæsen - de løbske patienter fra digitale indfødte til digitale analfabeter - ved fremtidsforsker Marianne Levinson : Vævstypematching- designerbørn?, overlæge Jakob Ingerslev : Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT), overlæge Susanne Kjærgaard : Kaffepause og udstilling : Nye æg i gamle kroppe donoræg og betydningen for graviditeten/fremtiden, Cheflæge Karsten Petersen : Fremtidens obstetriske tendenser; Geronto obstetrik eller online-sectio? Overlæge Morten Hedegaard : Paneldiskussion : Kaffepause og udstilling : Hormonal Replacement Therapy In the Future (HT) Dr John Stevenson, Mediator Prof. Skouby : Patientautonomi- nu og i fremti- den, ved Jakob Birkler, formand for det etisk råd : Ekstraordinær generalforsamling Festmiddag på Domus Medica fra kl Program for lørdag d. 15. november : Kaffe og morgenmad : Velkomst, FYGO s Formand Maria Cathrine Vestergaard Schmidt : De krævende unge? Om den unge generation på arbejdsmarkedet. v. Jens Christian Nielsen, Associate professor, ph.d. Diversity, Culture and Change, Department of Education : Training the trainer v. Dr. Angelique Goverde, Executive member of EBCOG, Dept. of Reproductive Medicine, Division of Perinatology and Gynaecology, University Medical Centre Utrecht : Kaffe og udstilling : Panel debat: Er yngre læger forkælede og overlæger forstokkede eller skal vi bare lære hinanden bedre at kende? v. repræsentant fra ledelsen, YL, FYGO, FAS : Afslutning og sandwich Mødegebyr: 600 kr. for deltagelse i mødet incl. Forplejning. 500 kr. for deltagelse i festmiddag på Domus Medica 1000 kr. for deltagelse i mødet og festmiddagen. Tilmelding: Tilmeldings- og betalingsfrist er fredag d. 31. oktober Dette sker til DSOG s kasserer Kristina Renault, med oplysning om hvilke dele af arrangementet man

12 12 ønsker at deltage i samt navn, titel, arbejdsadresse og navn på evt. ledsager til festen. Samtidig overføres betaling af relevant beløb til DSOG s konto i Nordea Struer: Tilmelding er først gældende, når beløbet er indsat. Der gøres opmærksom på at princippet først til mølle gælder festmiddagen på Domus Medica. Spørgsmål vedrørende arrangementet kan rettes til EFU s formand Julie E. Hartnack Tharin, spørgsmål vedrørende betaling kan rettes til DSOG s kasserer Kristina Renault, Ændringer til programmet kan forekomme. Glæder os til at ser jer til november. Birgit Arntoft, Peter Egede, Zohreh Ketabi, Hellen Edwards, Julie E. Hartnack Tharin Efteruddannelsesudvalget Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i DSOG Der skal stemmes om følgende forslag: 1. Ønsker du at bladet skal bestå. 2. Ønsker du at bladet skal nedlægges. Såfremt alternativ 2 vedtages ændres 23 til følgende ordlyd: 23. DSOG har i øjeblikket udelukkende en hjemmeside. Bestyrelsen er ansvarlig for hjemmesidens drift og redaktionelle indhold. Bestyrelsen har til enhver tid ansvaret for at forsvare DSOG s immaterielle rettigheder. Bestyrelsen har pligt til at påse at de for bestyrelsen til enhver tid gældende retningslinier for varetagelse af DSOG s immaterielle rettigheder er opfyldt. Ændringerne er vedtaget på generalforsamlingen i april 2014, og i henhold til vedtægterne skal de derfor også vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, da der ikke var 1/3 af medlemmerne til stede ved den ordinære generalforsamling. Der kræves 2/3 majoritet af de fremmødte til den ekstraordinære generalforsamling for at kunne vedtage en ændring uanset antallet af fremmødte. Vedtægterne kan ses på DSOG s hjemmeside d. 14. november 2014, i forbindelse med DSOG s efterårsmøde på Charlottehaven Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2: Vedtægtsændringsforslag 23: Vedtægtsændringsforslag 23: 23. DSOG har i øjeblikket et medlemsblad og en hjemmeside. Bestyrelsen er ansvarlig for bladets og hjemmesidens drift og redaktionelle indhold. Bestyrelsen har til enhver tid ansvaret for at forsvare DSOG s immaterielle rettigheder. Bestyrelsen har pligt til at påse at de for bestyrelsen til enhver tid gældende retningslinier for varetagelse af DSOG s immaterielle rettigheder er opfyldt. Dansk Vinder af NFOG's Young Scientist Award 2014 Af Lars H. Pedersen På NFOG 2014 i Stockholm modtog jeg NFOG s Young Scientist Award. Som i så mange forskningssammenhænge skyldes succes i stor stil andres arbejde. Her tænker jeg ikke på den danske delegations energiske indsats med at argumentere for, at jeg stadig er ung (noget jeg fortsat forsøger at overbevise min kone om), men måske som en slags betaling har de bedt om en beskrivelse af forskningen her til bladet.

13 13 Genstandsområdet er fosterudvikling, og til nu har hovedparten af studierne brugt epidemiologiske metoder. Min egen træning er primært inden for epidemiologien, og jeg fortsætter mit samarbejde med Profs. Tine Brink Henriksen og Jørn Olsen, som begge var vejledere på min ph.d. Udfordringen med epidemiologi inden for det her område, kan være at skelne mellem kausale sammenhænge og tilfældige eller confoundede associationer. Der er spændende epidemiologiske metoder, som kan bringe os langt, men ind i mellem har vi manglet nogle biologiske eller kliniske brikker, også ifm. guidelines. Vi vil bl.a. bruge biologiske og kliniske intermediære i epidemiologiske studier, og det kræver opdaterede metoder. Kliniske studier har været en stor del af min post doc. Der måtte vi helt til Australien for at slippe for gode epidemiologiske data. Vi har et rigtigt godt samarbejde med Prof. Jon Hyett dernede. Den oprindelige årsag til at tage til Australien var at undersøge corticosteroiders effekt på hjertet, og vi brugte ultralyd til at estimere hjertets funktion før og efter eksponering. Det har været spændende rent biologisk og teknisk, men et af de vigtigste resultater er, at der skal implementeres bedre metoder (og det skal vi til). Heldigvis var afdelingen i Australien aktiv på en del forskningsområder, og det har samlet været et produktivt samarbejde. De fleste studier har indtil nu handlet om medicin i graviditeten. Jeg har været beriget af samarbejde med amerikanske epidemiologer, specielt Naomi Greene og Jessica Miller, en australsk farmaceut, Luke Grzeskowiak og en australsk biolog, Janna Morrison. Afgørende har været det danske samarbejde, primært gennem Institut for Folkesundhed i Aarhus, bl.a. med Bodil Hammer Bech. Overordnet er et af målene at få data hurtigere ud til klinikerne, så man ikke skal vælge mellem præparater markeret bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Vi er i gang med studier om bl.a. infektioner i graviditeten. Studierne handler i vid grad Lars H. Pedersen om føtal programmering, developmental origin of health and disease, og her er det endnu engang nødvendigt at kombinere viden fra dyreforsøg med epidemiologiske og kliniske metoder. Vi samarbejder med en gruppe i Melbourne, hvor vi afprøver deres hypotese på danske data. Modellen vil vi bruge på en række andre hypoteser, bl.a. fra forsøg med får. Føtodatabasen er et enestående datamateriale, og jeg er privilegeret at kunne indgå i en gruppe med bl.a. Ann Tabor, Charlotte Ekelund, Camilla Wulff og Olav Bjørn Petersen. Har man epidemiologisk baggrund og er interesseret i føtalmedicin er databasen selvfølgelig fantastisk. Samtidig et det et eksempel på endnu et nationalt samarbejde indenfor gynobs, og den tilbøjelighed kan man godt være stolt af i faget. I 2002 var jeg første gang med på NFOG (i Umeå). Dengang var det en stor oplevelse at opleve den gode stemning og det sociale liv i faget (selvom white water turen blev afbrudt af et forbløffende kedeligt indslag). På kongressen præsenterede jeg den grimmeste poster set (præcist 20 tabeller ) og har siden haft en poster placeret i kælderen ved siden af toiletterne (NFOG 2008), men det har altid været sjovt at være med. Stockholm 2014 var ingen undtagelse, og jeg vil specielt aldrig glemme de græske sange tidligt tirsdag morgen eller den af københavnske obstetrikere invaderede røde hostel båd.

14 14 MØDER OG KURSER Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS) Ultralydkursus i Gynækologi og Obstetrik Introduktion i anvendelse af ultralyddiagnostik inden for gynækologi og obstetrik teoretisk og praktisk undervisning. Kursisterne får selv mulighed for at udføre superviserede scanninger på live modeller. Kurset henvender sig til Introduktionslæger og andre læger, f.eks. akut læger, almenmedicinerer eller andre der ønsker at supplere deres viden om anvendelse af ultralyd i specialet. Tidspunkt:Torsdag d. 13. nov 2014 kl. 8:30 til 18:00 Sted: Drejergaarden, Roskildevej 38, 4330 Hvalsø Kursusledelse/sekretariat: Torben Larsen, Ida Näslund Thagaard, com Undervisere: Ida Näslund Thagaard, Ph.D. studerende, Holbæk Sygehus Torben Larsen, overlæge, dr. med. Holbæk Sygehus Tilmelding: efter princippet først til mølle senest man. D. 3. nov Tlf Deltagerantal: ca. 25 Lægernes pensionsbank: Reg. Nr Kontonr Med tydelig angivelse af kursistens navn Program: 08:30 Ankomst morgenmad 09:00 Velkomst, Introduktion til Gynækologisk og Obstetrisk UL Billedorientering TL 09:30 Abdominal UL, klinisk anvendelse TL 10:30 Demonstration af apparatur i mindre grupper, hvor de forskellige funktioner læres, med henblik på klinisk/live anvendelse senere på dagen. 11:00 Kaffe/the kage 11:15 Uterus, endometrium, salpinges, ovarier TL Normal anatomi og fysiologi 11:45 Tidlige graviditetskomplikationer: Blødning, missed ab, extrauterin grav IN+TL 12:30 Frokost 13:15 Live UL-undersøgelse (små hold og modeller, hvor kursisten for lejlighed til at scanne) 14:30 Obstetriske kliniske problemstillinger, som den unge reservelæge bliver konfronteret med: Gestationsalder bestemmelse, flerfoldsgraviditet, mistanke om væksthæmning, cervixskanning, fostervand, anvendelse af Doppler i graviditeten IN +TL 16:00 Kaffe/the kage 16:30 Patologi i det lille bækken inflamatoriske forandringer, tumorer og metastaser, interventionel UL ULvejledte indgreb/drænage mv. TL 18:00 Multible choice (for dem der ønske det), Kursusbevis. Afslutning Pris: Kurset koster 1800 kr. inkluderet kursushæfte, morgenmad, frokost, kaffe og frugt i dagens løb. Tilmelding inden 3.november, gældende ved indbetaling på konto:

15 15 Obstetriske koder monitorering og formidling kvalitet og økonomi 13. november 2014 kl. 12:00-16:00, Rigshospitalet Aud. 1, København Målgruppe: Obstetrikere, føtal-medicinere og jordemødre Foreløbigt program Ankomst Sandwich Introduktion (5 min) Jens Langhoff-Roos Det nye fødselsregister (30 min) Anne-Mette Schroll og Jens Langhoff-Roos Koderne logik, hierarki og anvendelse (20 min) Richard Farlie Validering af koder til klinisk forskning og kvalitetssikring (20 min) Lone Krebs Kaffe De sjældne alvorlige obstetriske komplikationer NOSS (15 min) Lotte Colmorn Føto-databasen (10 min) Olav Pedersen NIP databasen (10 min) Charlotte Brix Andersson Hvilke koder anvendes til DAGS & DRG? (30 min) Lene Eskildsen og Hanne Brix Westergaard Diskussion Afrunding DSVL's efterårsmøde 2014 DSVL's efterårsmøde 2014 afholdes på Roskilde Sygehus, auditoriet, den kl Foreløbigt program: 1. Opfølgning fra ECSVD kongressen, Birmingham, UK 2. Cases - medlemmer opfordres til at indsende et kort resume for den/ de cases man ønsker diskuteret. Deadline for indsendelse er , resume indsendes til Der vil blive serveret sandwich og vand/ kaffe. Tilmelding til senest den Deltagelse er gratis for medlemmer FIGO World Congress 2015 FIGO World Congress XXI afholdes i Vancouver, Canada oktober 2015 Tilmelding: Ledende sekretær Susanne Mårtensson: Sted: Rigshospitalet, Aud. 1 København, Arrangør: DSOG s arbejdsgruppe for DRG og obstetrisk kvalitet, og Jordemoderforeningen

16 16 Jaydess levonorgestrel er ikke førstevalg til kvinder som ikke har født grundet begrænset klinisk erfaring. Kvinder bør informeres om symptomer på samt risiko for ektopisk graviditet ved brug af spiral. Jaydess (levonorgestrel) 13,5 mg. intrauterint indlæg. Teksten er forkortet i forhold til det godkendte produktresumé. Fuldstændigt produktresumé kan rekvireres vederlagtfrit fra Bayer A/S. Tlf Indeholder en lille sølvring som gør det synligt ved røntgen. Terapeutiske indikationer: Svangerskabsforebyggelse i op til 3 år. Dosering: Det anbefales at Jaydess (levonorgestrel) kun oplægges af læger der har erfaring med oplægning af intrauterine indlæg og/ eller har gennemgået træning i oplægning. Jaydess (levonorgestrel) skal oplægges indenfor 7 dage efter menstruationens begyndelse. Indlægget kan også lægges op umiddelbart efter abort i første trimester. Oplægning post partum bør udsættes indtil uterus er tilbage til normal tilstand, dog ikke tidligere end 6 uger efter fødslen. Hvis involutionen er væsentlig forsinket, bør det overvejes at vente til 12 uger post partum. Skal skiftes hvert 3. år. Kontraindikationer: Graviditet, underlivsinfektion, akut cervicitis eller vaginitis. Post partum endometritis eller infektion efter abort indenfor de sidste 3 måneder. Uafhjulpede cervikale celleforandringer, uterin eller cervikal malignitet. Gestagen-sensitive tumorer. Unormal uterin blødning af ukendt ætiologi. Livmodermisdannelse inkl. fibromer hvis de forandrer uterinkaviteten. Akut leversygdom eller levertumor. Overfølsomhed overfor det aktive stof eller hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Migræne, fokal med asymmetriske synsforstyrrelser eller andre symptomer der indikerer transitorisk cerebral iskæmi, usædvanlig kraftig hovedpine, icterus, væsentlig blodtryksstigning, svær arteriel sygdom såsom slagtilfælde eller myokardieinfarkt, ektopisk graviditet kan forekomme. Kvinder, der overvejer Jaydess, bør rådgives om tegn og risiko for ektopisk graviditet. Anvendelse til kvinder der aldrig har født: Jaydess (levonorgestrel) er ikke førstevalg til svangerskabsforebyggelse, da der er begrænset klinisk erfaring. Graviditet bør overvejes, hvis menstruationen ikke indtræder indenfor 6 uger efter starten af den forudgående menstruation. Gentagne graviditetstest er ikke nødvendige hos kvinder med amenorré, med mindre der er tegn på graviditet. Påvirkning af blødningsmønstret under menstruation kan forventes. Underlivsinfektion kan tilstøde i forbindelse med oplægningen. Udstødelse kan forekomme. Perforation kan ske i sjældne tilfælde, oftest under oplægningen. Hvis trådene ikke er synlige i livmoderhalsen ved kontrolundersøgelser, skal uopdaget udstødelse og graviditet udelukkes. Ovariecyster kan forekomme. Interaktioner: Uden større betydning grundet indlæggets lokale virkningsmekanisme. Fertilitet, graviditet og amning: Ændrer ikke fremtidig fertilitet. Graviditet er kontraindiceret. Påvirker ikke modermælken. Bivirkninger: Ændring i blødningsmønster, hovedpine, mave-/underlivssmerter, akne, dysmenoré, ovariecyster, vulvovaginitis, depression, migræne, kvalme, alopecia, øvre genitale infektioner, udstødning, udflåd, brystsmerter. Ikke almindeligt eller sjældent: Hirsutisme, perforering af livmoderen. Pakningsstørrelser og priser (AUP inkl. receptgebyr) per uge : 1 x Jaydess (levonorgestrel), intrauterint indlæg. Kr. 1107,80 incl. recepturgebyr. Se medicinpriser.dk for dagsaktuelle priser. Udlevering: A. Ej tilskud. Indehaveren af markeds-føringstilladelsen: Bayer OY, Turku, Finland. SPC dato 15. oktober Bayer A/S Danmark. Arne Jacobsens Allé 13, 6. DK-2300 København S. Tlf.: Fax: DK: Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. L.DK

17 17 DFKO NYT FRA DFKO Overenskomstforhandlingerne mellem danske regioner og FAPS er i fuld gang. Speciallæge praksis er et af de mest effektive led i hele sundhedsvæsnet med mere end 2 millioner besøg i speciallæge praksis heraf konsultationer i gynækologisk speciallæge praksis. Regionerne og speciallægernes fælles kvalitetsenhed gennemførte tidligere i år en landsdækkende undersøgelse af patienttilfredsheden i speciallæge praksis, og 98 procent af patienterne ville anbefale deres speciallæge til andre patienter. Patienterne oplever, at de får den rette behandling, at speciallægen har tid til dem, og at de får den nødvendige information. Speciallæge praksis har i samarbejde med Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sygehusvæsnet (IKAS) gennemført en pilottest af modellem for akkreditering i speciallæge praksis hvor gynækologisk speciallægepraksis naturligvis deltog. Et af overenskomstens omdrejningspunkter er vilkårene for indførelse af akkreditering i speciallæge praksis. Vi opfordrer alle til at deltage I FAS årsog medlemsmøde: Sammenhæng i sundhedsvæsenet - barriere, udfordringer og muligheder- mødet afholdes fredag den , Munkebjerg hotel Vejle. Sundhedsstyrelsen gennemfører nu tilsynene i speciallæge praksis i henhold til vævsloven - tilsynene er generelt blevet opfattet som besværlige og der er uigennemsigtige krav ved tilsynet. Gynækolog klubben har igen arrangeret et meget spændende møde på Hesselet den , med emnet: Hypothalæmisk amenorhoea samt opdatering vedrørende sædkvalitet og donorsæd. Gynækolog klub mødet den er med opdatering fra DFKO bestyrelse. Vores kongres udvalg havde arrangeret en meget fin tur til Mexico i forbindelse med Menopause kongressen. Vil der være interesse for en fælles rejse til næste Verdenskongres, FIGO, Vancouver, Canada d / ? Meld venligst tilbage til rejseudvalget. Tine Tetzschner Formand for DFKO

18 18 fygo Kære FYGO medlemmer Det er igen blevet hverdag for de fleste af os efter en lang og dejlig sommer. Og det er således tid til at se frem til efterårets glæder i vores faglige, videnskabelige selskab! På Hindsgavl har de flittige arbejdsgrupper fremlagt nye indlæg i de gynækologiske guidelines, mens obstetrikerne slider for at få deres guidelines klar til januars møde på Christiansminde. En arbejdsgruppe under DSOG med repræsentanter fra både bestyrelse og de forskellige subspecialeselskaber samt Hindsgavl- og Sandbjerg-styregrupperne har arbejdet på at opdatere og forbedre vores guideline til guidelines samt forsøge at skabe fælles form de forskellige guidelines imellem. Vi glæder os til at se, hvorvidt det kan komme guideline grupperne til hjælp og i sidste ende brugerne, os selv, i klinikken, når vi i en håndevending skal slå op i en guideline som vejledning til vores behandling af patienterne. I forbindelse med gruppens arbejde, blev det også besluttet, at vi ville arbejde på en introduktion af GRADE som alternativ/supplement til OXFORD i vurderingen af evidens. Dette bliver i første omgang introduceret til de enkelte subspecialer og styregrupper i et intensivt kursus, der løber af stabelen i efteråret. Men det bliver samtidig implementeret i forskningstræningskurserne, så vi som yngre kolleger får det med i vores uddannelse. I september afholdes DSOGs strategiseminar. Igen i år står subspecialisering højt på dagsordenen og det er jo med let tilbageholdt åndedræt, at vi som yngre læger går ind i den debat. For mens vi på den ene side i YL gennem mange år har kæmpet imod tidsbegrænsede ansættelser og dermed bedre ansættelsesvilkår, er diskussionen på den anden side blandt andet kommet op på baggrund af vores uddannelsesmæssige behov, der i den nuværende uddannelses- og ansættelsesmæssige struktur på afdelingerne har tiltagende svære vilkår. Vi er forceret på tid gennem alle trin af vores specialisering, og uanset evner og interesser er det for de fleste en udfordring at opnå de kompetencer, der i sidste ende kvalificerer os til at bestride en fast stilling i de tiltagende højt specialiserede funktioner på afdelingerne. For hvornår er man føtalmediciner, fertilitetslæge eller onkogynækolog? Og hvordan bliver man det? Jeg glæder mig til en spændende diskussion, der forhåbentlig fører os nærmere en løsningsmodel på vores udfordringer i at sikre den bedst mulige både uddannelse og efteruddannelse. Sluttelig må jeg fremhæve vores fantastiske program til efterårsmødet d november i Charlottehavens skønne lokaler. Dette års møde har både fremtiden og uddannelse som overskrift. Vi ser frem til en lang række spændende og til tider måske provokerende indlæg. Se det opdaterede program i bladet og på hjemmesiden og skynd dig at sikre dig fri og plads til både møde og middag; tilmeldingen er åben nu! Jeg glæder mig til at se så mange som muligt. På vegne af bestyrelsen Maria Cathrine Schmidt Formand for FYGO Operation mand From Aalborg with love Læs mere om hvorfor Thomas blev gynækolog på

19 Vagifem (17ß-estradiol) 10 µg Færre hormoner samme effekt 1 Vagifem (17ß-estradiol) 10 µg markedets laveste virksomme dosis til behandling af vaginal atrofi 2 Nøjagtig dosis, administreres lokalt og virker lokalt 3 September 2014 Novo Nordisk Scandinavia AB DK/VF/0414/0022a Vagifem (estradiol) 10 mikrogram. Forkortet Produktinformation. Lægemiddelform: Vaginaltabletter i engangsapplikator. Indeholder estradiolhemihydrat svarende til estradiol 10 mikrogram. Indikation: Atrofisk vaginitis forårsaget af østrogenmangel hos postmenopausale kvinder. Erfaring med behandling af kvinder over 65 år er begrænset. Dosering: Administreres intravaginalt ved hjælp af en applikator. Initialdosis: 1 vaginaltablet daglig i 2 uger. Vedligeholdelsesdosis: 1 vaginaltablet 2 gange om ugen. Behandlingen kan starte en hvilken som helst dag. Hvis en dosis glemmes, bør den tages, så snart patienten husker det. Dobbeltdosis bør undgås. Laveste effektive dosis skal altid anvendes og i kortest mulige tidsrum. Kan bruges af kvinder med eller uden intakt uterus. Vagifem er lokal behandling og gestagen er ikke nødvendig for kvinder med intakt uterus. Vaginale infektioner skal behandles inden Vagifem startes op. Kontraindikationer: Kendt, tidligere brystcancer eller mistanke om brystcancer. Kendte, tidligere eller mistænkte østrogenafhængige, maligne tumorer. Udiagnosticeret genitalblødning. Ubehandlet endometriehyperplasi. Tidligere eller aktuel venøs tromboembolisme. Kendt trombofil sygdom. Aktuel eller nylig arteriel tromboembolisk sygdom. Akut eller tidligere leversygdom, hvor levertal endnu ikke er normaliserede. Kendt overfølsomhed over for estradiol eller øvrige indholdsstoffer. Porfyri. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Før hormonbehandling startes/genoptages, bør der optages en komplet anamnese og indhentes oplysninger om familiær disposition. Fysisk undersøgelse (inkl. bækken og bryst) bør sammenholdes med dette og kontraindikationer og advarsler for brug. Regelmæssig kontrol anbefales. Hvor ofte og hvordan afhænger af den enkelte kvinde. Kvinder bør lære, hvilke slags forandringer i brystet, som bør rapporteres. Undersøgelser inkl. mammografi bør foretages i henhold til gældende screeningspraksis, tilpasset behovet hos den enkelte kvinde. Den farmakokinetiske profil viser, at der er en meget lav systemisk absorption af estradiol under behandling, dog bør efterfølgende tages i betragtning, da det er et HRT produkt, især ved brug over en længere periode eller ved gentagen brug. Tilstande, der kræver grundig overvågning såfremt de er til stede, har været til stede tidligere og/eller har været forværret under graviditet/tidligere hormonbehandling. Det skal tages i betragtning, at disse tilstande kan fremkomme igen eller forværres under behandling med østrogen: Leiomyoma eller endometriose. Risikofaktorer for tromboemboliske sygdomme eller østrogenafhængige tumorer. Hypertension. Leversygdomme. Diabetes mellitus med eller uden vaskulær involvering. Galdesten. Migræne eller (kraftig) hovedpine. Systemisk lupus erythematosus. Endometriehyperplasi i anamnesen. Epilepsi. Astma. Otosklerose. Behandlingen bør seponeres i tilfælde af, at en kontraindikation konstateres, og i følgende situationer: Gulsot eller svækkelse af leverfunktionen, signifikant forøgelse af blodtryk, nyt anfald af migræne-lignende hovedpine og graviditet. Da Vagifem administreres lokalt og indeholder en lav dosis estradiol, er forekomsten af nedennævnte tilstande mindre sandsynlig end ved systemisk østrogenbehandling. Endometriehyperplasi og karcinom: Kvinder med intakt uterus og unormal blødning af ukendt årsag eller kvinder med intakt uterus, som tidligere er behandlet med østrogen alene, bør undersøges nøje mhp. at udelukke hyperplasi/malignitet af endometriet. Endometriets sikkerhed ved langtidsbrug (mere end 1 år) eller gentagen brug af lokal, vaginal østrogen er ukendt. Derfor bør behandlingen, hvis den gentages, evalueres mindst én gang årligt, med specielt fokus på endometriehyperplasi og karcinoma. Som en hovedregel bør østrogen substitutionsterapi ikke udskrives til en længere periode end et år, uden at der foretages en yderligere lægeundersøgelse, inklusive gynækologisk undersøgelse. Hvis gennembrudsblødning eller pletblødning optræder under behandlingen, bør årsagen hertil undersøges. Dette kan inkludere endometriebiopsi. Kvinder bør rådes til at kontakte lægen, hvis gennembrudsblødning/pletblødning optræder under behandling. Stimulation med østrogen alene kan føre til præmalign/malign transformation i det residuelle endometriose-foci. Derfor anbefales forsigtighed ved brug til kvinder, der har undergået hysterektomi pga. endometriose, specielt ved kendt residuel endometriose. Brystcancer: Den overordnede evidens tyder på en øget risiko for brystcancer hos kvinder, der tager kombineret østrogen-gestagen og muligvis også HRT med østrogen alene. Risikoen er afhængig af varigheden af HRT behandlingen. Det er usikkert, hvorvidt der er en sammenhæng mellem risikoen for brystcancer og vaginal lokal behanding med en lav dosis østrogen. Ovariecancer: Længere tids brug (mindst 5-10 år) af HRT produkter med østrogen alene er blevet associeret med en let forhøjet risiko for ovariecancer. Det er usikkert, hvorvidt der er en sammenhæng mellem risikoen for ovariecancer og vaginal lokal behanding med en lav dosis østrogen. Venøs tromboembolisme: HRT er associeret med en 1,3-3 gange større risiko for udvikling af venøs tromboembolisme eller lungeemboli. Forekomsten er mere sandsynlig i det første år af HRT behandlingen. Det er usikkert, hvorvidt der er en sammenhæng mellem risikoen for venøs tromboembolisme og vaginal lokal behandling med en lav dosis østrogen. Iskæmisk slagtilfælde: Kombineret østrogengestagen og østrogen alene er associeret med en op til 1,5 gange forøgelse af risikoen for iskæmisk slagtilfælde. Den relative risiko ændres ikke med alderen eller tid siden menopause. Dog er den basale risiko for slagtilfælde stærkt aldersafhængig, og den samlede risiko for at få slagtilfælde hos kvinder, der bruger HRT, vil derfor forøges med alderen. Det er usikkert, hvorvidt der er en sammenhæng mellem iskæmisk slagtilfælde og vaginal lokal behandling med en lav dosis østrogen. Andre forhold: Østrogen kan forårsage væskeophobning, og patienter med kardial eller renal dysfunktion bør derfor overvåges nøje. Kvinder med præ-eksisterende hypertriglyceridæmi bør følges nøje under østrogen- eller hormon-substitutionsbehandling, da der er set sjældne tilfælde af massiv forhøjelse af plasmatriglycerider, som har medført pankreatitis i forbindelse med østrogenbehandling. Det er ukendt, hvorvidt der er en sammenhæng mellem præ-eksisterende hypertriglyceridæmi og vaginal lokal behandling med en lav dosis østrogen. Intravaginal applikator kan forårsage mindre lokalt traume, specielt ved alvorlig atrofisk vaginitis. Evidens for de risici der er forbundet med HRT ved behandling af for tidlig menopause er begrænset. Interaktioner: Forekomst af klinisk relevante interaktioner er usandsynlig. Dog kan metabolismen af østrogener bliver forøget ved samtidig brug af stoffer som er kendt for at påvirke lægemiddelmetaboliserende enzymer, specielt cytokrom P450 enzymer. Ritonavir og nelfinavir kan, selvom de er kendt som stærke inhibitorer, udvise forstærkende egenskaber, når de anvendes samtidigt med steroidhormoner. Naturmedicin indeholdende perikum kan øge østrogen og gestagen metabolismen. Graviditet og amning: Ikke indiceret under graviditet eller amning. Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning. Bivirkninger: Østrogen-relaterede bivirkninger såsom brystsmerter, perifere ødemer og postmenopausale blødninger er rapporteret i meget lav forekomst svarende til placebo og primært i begyndelsen af behandlingen. Almindelige: Hovedpine, mavesmerter, vaginal hæmoragi, vaginalt udflåd eller vaginalt ubehag. Ikke almindelige: Vulvovaginal mycotisk infektion, kvalme, udslæt, vægtstigning, hedeture eller hypertension. Overdosering: Forekomst er usandsynlig, men hvis det sker, skal behandlingen være symptomatisk. Opbevaring: Må ikke opbevares i køleskab. Udlevering B: Generelt tilskud. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd. Pakninger og priser (inkl. moms): Vagifem, 18 vaginaltabletter i applikator enkeltvis indpakket i blisterpakning Pris 217,20, Dato September Aktuelle priser findes på dk. (Ver. 02/2014) (DK/VF/0413/0003) Læs altid indlægssedlen omhyggeligt inden produktet tages i brug. Den fuldstændige produktinformation kan vederlagsfrit fås ved henvendelse til Novo Nordisk Scandinavia, telefon Besøg også Referencer: 1. Bachmann et al.; Obstet Gynecol; Efficacy of low-dose estradiol vaginal tablets in the treatment of atrophic vaginitis: a randomized controlled trial; 2008; 111(1): pro.medicin.dk/laegemiddelgrupper/grupper/ Sundhedsstyrelsens senest godkendte produktresumé for Vagifem (17ß-estradiol) 10 µg 10µg (17ß-estradiol)

20 Lægeforeningen, Ugeskrift for Læger Postboks København Ø Retuneres ved varig adresseændring Adressemærkaten er udskrevet fra Lægeforeningens edb-register. Adresseændringer m.v. bedes meddelt til Lægeforeningen, Medlemsregistreringen, Kristianiagade 12, 2100 København Ø. Scan QR-koden eller tast minispiral.dk/brugervejledning for at se den elektroniske Jaydess (levonorgestrel) brugervejledning Jeg har ikke taget p-piller i 731 dage og jeg har været mere end 99% beskyttet siden Nyhed: Minispiralen beskytter i 3 år mod uønsket graviditet. Indeholder kun gestagen og har ingen østrogen-relaterede bivirkninger eller østrogenrelaterede risici 1. 1 ) Ref.P-piller og trombose. OC Guidelines L.DK Se pligttekst side 16

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 5. Artikler og debat. Rejsebeskrivelse efter ENTOG udveksling Maj 2014 7

Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 5. Artikler og debat. Rejsebeskrivelse efter ENTOG udveksling Maj 2014 7 DSOG bladet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 5 Artikler og debat Rejsebeskrivelse efter ENTOG udveksling Maj 2014 7 DSOG-information

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

DSOG-information. DSVL 12 FIGO, Vancouver, Canada 2015 12

DSOG-information. DSVL 12 FIGO, Vancouver, Canada 2015 12 DSOG bladet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 5 Artikler og debat Rejseberetning fra Ecuador 7 DSOG-information Indkaldelse til

Læs mere

DSOG-information. Referat fra ekstraordinær generalforsamling 14 Karrieredagen 2014 16 ACTA 17. Sandbjerg 19 FIGO, Vancouver Canada 2015 21

DSOG-information. Referat fra ekstraordinær generalforsamling 14 Karrieredagen 2014 16 ACTA 17. Sandbjerg 19 FIGO, Vancouver Canada 2015 21 DSOG bladet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 6 Artikler og debat Fertilitetsbehandling: Børnenes vægt, højde, hovedomfang og

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Årsrapport 2014 116. regnskabsår Holstebro Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 Struer Torvegade 2 7600 Struer T 9684 2000 Ulfborg Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Patientvejledning. Celleforandringer i livmoderhalsen. Keglesnit

Patientvejledning. Celleforandringer i livmoderhalsen. Keglesnit Patientvejledning Celleforandringer i livmoderhalsen Keglesnit Mere end 3.500 danske kvinder får hvert år konstateret celle forandringer i livmoderhalsen. Celleforandringerne er ikke kræft, men det kan

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

Insemination med partners sæd

Insemination med partners sæd Insemination med partners sæd Insemination med partnerens sæd, hvor sæden sprøjtes direkte op i livmoderhulen, kan øge chancen for graviditet hos par med uforklarlig, ufrivillig barnløshed, let til moderat

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

Oplægning og fjernelse af kobberspiral

Oplægning og fjernelse af kobberspiral Ugeskrift for Læger 10. januar 2005, nr. 2 Oplægning og fjernelse af kobberspiral KLINISKE PROCEDURER Overlæge Lars Franch Andersen Hillerød Sygehus, Gynækologisk-obstetrisk Enhed pdf-udgave En kobberspiral

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

Læs mere

Afslutning af graviditet efter 12. uge

Afslutning af graviditet efter 12. uge Sept. 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Afslutning af graviditet efter 12. uge med levende foster 2 Afslutning af graviditet efter

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning Produktinformation for Synarela (Nafarelin) Næsespray 200 mikg/dosis Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 16 61 65 Næsespray 200 mikg/dosis 60 doser Dagsaktuel pris findes

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

bladet 2014 Årgang 35 Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Artikler og debat DSOG-information Møder og kurser DFKO FYGO

bladet 2014 Årgang 35 Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Artikler og debat DSOG-information Møder og kurser DFKO FYGO DSOG bladet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 5 DSOG s bestyrelse 6 Artikler og debat Mindeord Torsten Sørensen 8 28. og sidste afsnit af den Saxtorphske

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2013.

Fertilitetsinstruks, 2013. Fertilitetsinstruks, 2013. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af IVF- og IVF/ICSI behandling i samarbejde med Fertilitetsklinikken på Holbæk Sygehus,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab? 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet 13-14 maj 2011

REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet 13-14 maj 2011 REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet 13-14 maj 2011 Fredag d. 13. Maj 1. Formalia Valg af referent: Helene. Kasper vælges som ordstyrer. 2. Godkendelse af referat fra BM April 2010 Referatet

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2015.

Fertilitetsinstruks, 2015. Fertilitetsinstruks, 2015. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af insemination samt fertilitetsfremmende operationer, vandskanning og HSU, samt

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af polypper og muskelknuder. Hysteroskopi

Patientvejledning. Fjernelse af polypper og muskelknuder. Hysteroskopi Patientvejledning Fjernelse af polypper og muskelknuder Hysteroskopi Muskelknuder - fibromer Muskelknuder også kaldet fibromer er bindevævsknuder, der dannes i muskel vævet i livmoderens væg. De består

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Definitioner Præterm:

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik INVITATION TIL KONFERENCE LØRDAG D. 12 SEPTEMBER 20 KL. 8.00-14. Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg Arrangører: VODSKOV SKOLE. EGEBAKKEN. ØSTER UTTRUP SKOLE GODTHÅBSKOLEN. HOSPITALSUNDERVISNINGEN

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Evorel, depotplaster

PRODUKTRESUMÉ. for. Evorel, depotplaster 19. juni 2013 PRODUKTRESUMÉ for Evorel, depotplaster 0. D.SP.NR. 8734 1. LÆGEMIDLETS NAVN Evorel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Estradiol 25 mikrogram/24 timer, 50 mikrogram/24 timer, 75 mikrogram/24

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D GYNÆKOLOGISK KLINIK Speciallæge Niels Lund Odensevej 25, 1. sal, 5500 Middelfart Tlf. 6440 0046 E-mail: gyn@drlund.dk BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D 1 Barnløshed Først undersøges årsagen

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE Til stede: T. Agner, R.Gniadecki, M. Heidenheim, Peter H. Andersen, Sanne Buus og observatør for DDO S. Vissing. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol Produktinformation for Felden (Piroxicam) Gel, 0,5% Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 23 48 Gel 0,5% 06 14 65 Gel 0,5% 08 58 16 Gel 0,5% Pakningsstørrelse 25 g 50 g 112 g Dagsaktuel

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Leflunomide medac. Information til læger

Leflunomide medac. Information til læger DK Leflunomide medac Information til læger Leflunomide medac, information til lægen Til lægen Foruden produktresumeet er denne brochur udviklet af indehaveren af markedsføringstilladelsen for at informere

Læs mere

Ditte Trolle 15 HORMONER. De nødvendige, de gode og de onde. Ditte Trolle, gynækolog

Ditte Trolle 15 HORMONER. De nødvendige, de gode og de onde. Ditte Trolle, gynækolog HORMONER De nødvendige, de gode og de onde Ditte Trolle, gynækolog Æggestokkens funktion Ditte Trolle 15 Kønshormoner FSH, LH Hjernen Østrogen, progesteron Æggestok Livmoder Kvinders kønshormoner Østrogener

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 1 A. ETIKETTERING 2 YDRE EMBALLAGE CYSTAGON 50 mg Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) Kapsel Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) 147,24 mg

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen?

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Nationalt Videnscenter for Demens Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Steen G. Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk

Læs mere

Patientvejledning. Børnepolypper

Patientvejledning. Børnepolypper Patientvejledning Børnepolypper Polypper er en forøgelse af det normale lymfevæv i næsesvælget. Polypper forekommer typisk fra 1-års alderen til omkring skolealderen og kaldes derfor også børnepolypper.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden?

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Sundhedsudvalget 2010-11 L 45 Bilag 6 Offentligt Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Lone Schmidt, Lektor, dr.med., ph.d, lone.schmidt@sund.ku.dk Søren Ziebe, laboratorieleder, dr.med, soeren.ziebe@rh.regionh.dk

Læs mere

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zoviduo 50 mg/g og 10 mg/g creme Aciclovir og hydrokortison Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen.

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Hillerød Sygehus

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Den studerende kan efter endt undervisning kunne: Selvstændigt beskrive og udføre en smear-tagning i den rigtige rækkefølge Selvstændigt

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN

Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN Karen Wøjdemann, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi IRF 4. februar 2014

Læs mere

Patientvejledning. Kondylomer. Kønsvorter - kvinder

Patientvejledning. Kondylomer. Kønsvorter - kvinder Patientvejledning Kondylomer Kønsvorter - kvinder Kondylomer i daglig tale kaldet kønsvorter er små vortelignende knopper, der sidder enkeltvis eller i grupper. De kan være flade, stilkede eller blomkålslignende.

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Patientvejledning. Sterilisation. kvinde

Patientvejledning. Sterilisation. kvinde Patientvejledning Sterilisation kvinde Enhver kvinde, som er fyldt 25 år, og som har bopæl i Danmark, kan bede om at få foretaget en sterilisation. Mange kvinder benytter sig af denne præventionsform,

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Antallet af foretagne legale aborter steg fra 821 i 22 til 869 i 23. Abortraten pr 1. 15-49-årige kvinder var således 6,7. Antallet af aborter har gennem de sidste 15 år

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere