Specialevejledning. Oversigt over: Regionsfunktion/højt spec. funktion i Region Sjælland. Samarbejdssygehuse med regionsfunktion (udenregionalt)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialevejledning. Oversigt over: Regionsfunktion/højt spec. funktion i Region Sjælland. Samarbejdssygehuse med regionsfunktion (udenregionalt)"

Transkript

1 Specialevejledning Oversigt over: s/ i Samarbejdse med Samarbejdse med Kvalitet og Udvikling Side 1 af 72

2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Anæstesiologi...4 Arbejdsmedicin...6 Børne- og ungdomspsykiatri...6 Dermato-venerologi...8 Diagnostisk radiologi...10 Gynækologi og obstetrik...13 Intern medicin: Endokrinologi...15 Intern medicin: Hæmatologi...17 Intern medicin: Infektionsmedicin...18 Intern medicin: Kardiologi...20 Intern medicin: Lungesygdomme...22 Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi...23 Intern medicin: Nefrologi...25 Intern medicin: Reumatologi...26 Karkirurgi...27 Kirurgi...28 Klinisk farmakologi...31 Klinisk fysiologi og nuklearmedicin...32 Klinisk genetik...32 Klinisk immunologi...32 Klinisk mikrobiologi...34 Klinisk onkologi...35 Neurokirurgi...37 Neurologi...39 Oftalmologi...45 Ortopædisk kirurgi...47 Oto-rhino-laryngologi...51 Plastikkirurgi...54 Psykiatri...56 Pædiatri...59 Tand-, mund- og kæbekirurgi...66 Thoraxkirurgi...69 Urologi...71 Kvalitet og Udvikling Side 2 af 72

3 Forord 1. januar 2011 er den nye Specialeplan 2010 trådt i kraft, og der vil ske en væsentlig omlægning og samling af den specialiserede behandling i Danmark. Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med de videnskabelige selskaber og regionerne udarbejdet den nye Specialeplan 2010, som relativt detaljeret afgrænser, hvilke undersøgelses- og behandlingsmuligheder der skal være til rådighed på et givet for, at man kan behandle nærmere definerede patientgrupper se endvidere Sundhedsstyrelsens hjemmeside: nlaegning.aspx Behandlingerne varetages fremover på 2 niveauer: hoved og specialiseret, hvor den specialiserede opdeles i og højt specialiseret i modsætning til i dag, hvor der kun findes basiser og højt specialiserede er: For at lette overblikket over, hvilke behandlinger har fået tilladelse til at varetage på regionsniveau og højt specialiseret niveau, samt på hvilket behandlingen kan foregå, har Kvalitet og Udvikling, shuset, udarbejdet en oversigt. Af oversigten fremgår desuden, hvilke samarbejdse anvender til undersøgelse og behandling inden for de regions- og højt specialiserede er, regionen ikke selv varetager på egne e. Som led i aftalen mellem og Syddanmark om samarbejde er der fra politisk side et ønske om, at regionens patienter fremover i højere grad henvises til Odense Universitetshospital til specialiseret behandling i de situationer er markeret med blåt. Befordring Patienter er berettiget til befordring eller befordringsgodtgørelse efter gældende regler, når de er henvist til behandling på s e eller udenregionale samarbejdse nævnt i denne vejledning. Der er ofte flere e udenregionalt, som varetager den samme specialiserede, og patienterne har ret til at vælge mellem alle e efter reglerne om frit valg. Det er vigtigt at gøre patienterne opmærksom på, at retten til befordring kun gælder for behandling på regionens egne e eller samarbejdse, og at patienterne kun kan få befordringsgodtgørelse svarende til det, som regionen sædvanligvis henviser til. Anvendte forkortelser: : Rigshospitalet : Odense Universitetshospital AUH: Århus Universitetshospital, Skejby Oversigten vil blive holdt ajour løbende på sundhed.dk -.. Visitationsteamet Kvalitet og Udvikling Side 3 af 72

4 Anæstesiologi Anæstesi Intensiv medicinsk terapi Anæstesi til større kirurgi, patienter med svær komorbiditet eller andre større interventioner eller diagnostiske procedurer Anæstesi (udover kortvarig maskeanæstesi til børn < 2 år og ASA < 2 til akutte og elektive mindre operative indbreb Intensiv terapi til børn over 2 år i kortere tid Slagelse Overvågning af og intensiv terapi til i øvrigt stabile børn under 2 år i kortere tid ved enkelte tilstande, fx EKGmonitorering under phenytoin-loading, og apnoemonitorering for spontant udsættende respiration under søvn Komplekse kroniske non-maligne smertetilstande, som kræver en multidisciplinær tilgang ud fra biopsyko-sociale perspektiver og psykoedukativ intervention, bør foregå i et tværregionalt samarbejde Indgår i snarlig opsamlende ansøgningsrunde Anæstesi Anæstesi til større kirurgi indenfor specialerne thoraxkirurgi, neurokirurgi, brandsårskirurgi og stor karkirurgi samt transplantationer eller andre større og sjældne interventioner eller diagnostiske procedurer Gravide med svære medicinske eller medfødte sygdomme med fortsatte symptomer (diabetes mellitus, kongenit hjertesygdom samt visse neurologiske sygdomme) Anæstesi til børn (0-10 år) og større kirurgi uanset ASA score Anæstesi til børn (0-10 år) og ASA over 3 Afventer yderligere vurdering Afventer yderligere vurdering Intensiv medicinsk terapi Intensiv terapi til børn < 2 år Kvalitet og Udvikling Side 4 af 72

5 Intensiv terapi til børn med tilstande, hvor der kan forudses længere behandlingstid på intensiv afdeling (>72 timer), fx længerevarende intubation, vasopressorbehandling, dialysebehandling og anden specialiseret organsupport Hyperbar iltbehandling ved fx gasgangræn, nekrotiserende fasciitis og kulilteforgiftning Dykkersyge EMCO Ekstrakorporal membran oxygenering EMCO (Veno-venøs EMCO) behandling af akut eller svær lungeskade ved reversibelt lungesvigt inkl. afhentning. Voksne Børn Skejby EMCI (Veno-arteriel EMCO ved hjertesvigt (CPS) Kroniske non-maligne smertetilstande Komplekse smertetilstande hvor bagstrengsstimulation er indiceret Malign hypertermi Herlev Indgår i snarlig opsamlende ansøgningsrunde Diagnostik og behandling og efterbehandling af kronisk respirationsinsufficiens svarende til Sundhedsstyrelsens Vejledning om kronisk respirationsinsufficiens, Der bør her udarbejdes vejledninger for et øget samarbejde med afdelinger med er efter etablering af respirator i hjemmet Patienter med para-tetraplegi og kronisk respirationsinsufficiens kan i henhold til vejledningen om para-tetraplegi kun varetages på Diagnostik af genetisk betinget normal kolinesterase på Dansk Kolinesterase Kartotek Diagnostik af allergiske reaktioner i forbindelse med anæstesi på Dansk Anæstesi Allergi Center i samarbejde med Allergiklinikken, Hovedstaden Herlev Gentofte Kvalitet og Udvikling Side 5 af 72

6 Arbejdsmedicin Komplicerede arbejdsmedicinske undersøgelser Sjældne tilstande der skal udredes på regionsniveau ( se vejledning) Rådgivning om undersøgelser og behandling ved akutte forgiftninger Bispebjerg Børne- og ungdomspsykiatri Opsøgende virksomhed og tidlig intervention over for unge med skizofreni Psykotiske tilstande med komorbide udviklingsforstyrrelser (mental retardering, autismespektrumlidelser) og svært udadreagerende patienter Komplekse diagnostiske tilstande inden for affektive lidelser, ADHD, autismespektret, OCD og/eller Tourette-syndrom, hvor diagnostiske vurdering ikke kan afklares på hovedsniveau, eller hvor den psykofarmakologiske behandling er særligt kompliceret Patienter med spiseforstyrrelser og behov for døgnindlæggelse. Kræver tæt samarbejde med pædiatri og intern medicin: endokrinologi Spæd- og småbørnspsykiatri (0-3 årige) Børn (under 13 år) med behov for døgnindlæggelse Holbæk BUC- Glostrup, BUC- Bispebjerg BUC- Glostrup BUC Glostrup, BUC Bispebjerg BUC Glostrup, BUC Bispebjerg BUC Glostrup, BUC Bispebjerg BUC Glostrup, BUC Bispebjerg Kvalitet og Udvikling Side 6 af 72

7 BUC Glostrup Primær vurdering af surrogatfængslede. Ved behov for længerevarende ophold bør patienten overføres til højt specialiseret retspsykiatrisk for unge Selvmordsforebyggelse hos børn og unge BUC Bispebjerg Behandlingsresistente psykotiske tilstande BUC Bispebjerg Komplekse tilstande inden for affektive lidelser, hvor den diagnostiske vurdering ikke kan afklares på sniveau, eller hvor den psykofarmakologiske behandling er særligt kompliceret Uafklarede komplicerede diagnostiske tilstande inden for ADHD, autisme, OCD og/eller Tourettesyndrom hvor den diagnostiske vurdering ikke kan afklares på, eller hvor der er psykofarmakologisk behandlingsresistens Særligt komplicerede patienter med spiseforstyrrelser og komorbide somatiske og/eller psykiatriske lidelser, hvor behandlingen har været langvarig og kompliceret. Varetages i tæt samarbejde med intern medicin: endokrinologi og pædiatri Spæd- og småbørn (0-3 årige) med svære neuroregulatoriske forstyrrelser og spiseproblemer BUC Bispebjerg BUC Glostrup BUC Bispebjerg BUC Glostrup Kvalitet og Udvikling Side 7 af 72

8 Ungdomsretspsykiatrisk vedr. mentalobservationer og dom til behandling under indlæggelse BUC Glostrup Dermatovenerologi Arvelige hudsygdomme Bindevævssygdomme Sklerodermi Nogle arvelige hudsygdomme, fx genodermatoser Lupus erythematosus Dermatomyositis Mixed connective tissue disease Infektionssygdomme i huden Infektioner med sjældnere mikroorganismer Inflammatoriske hudsygdomme Infektioner med almindelige mikroorganismer hos patienter med sjældne sygdomme Acne fulminans med sværhedsgrad som kræver indl. og systemisk terapi Kompliceret intraktabel atopisk dermatitis Kompliceret kontakteksem Erhvervsbetingede hudsygdomme Hudsygdomme med formodet type I allergi, hvis der skal testes med substanser, hvor en anafylaktisk reaktion kunne forventes Som ikke responderer som forventet på gængs behandling Fotodermatoser Sværere fotodermatoser som ikke resonderer på gængs behandling Vasculære læsioner Kompliceret nævus flammeus, som ikke er Komplicerede kutane hæmangiomer, som ikke er Seksuelt overførte sygdomme Komplekse eller sjældne seksuelt overførte sygdomme Funktionen varetages også i Infektionsmed., Kvalitet og Udvikling Side 8 af 72

9 Psoriasis Behandling af kondylomer med CO2- laser Psoriasis, som ikke responderer som forventet på gængs lokalbehandling. Generaliseret pustuløs psoriasis Børn med sværere psoriasis Problemsår Tumorer Psoriasispatienter med sværere hudog ledsygdomme Problemsår, som ikke har vist tegn på opheling efter nogle måneders gængs behandling Carcinoma spinocellulare, hvor behandling er vanskelig Malignt melanom Dysplastisk nævussyndrom Kutane lymfomer Heriditært angioødem Gentofte Fødevare- og medicinoverfølsomhed Overfølsomhed over for anæstesimidler Kompliceret fødevareoverfølsomhed Diagnostik af kompliceret medicinoverfølsomhed Anafylatisk reaktion i forbindelse med narkoser Gentofte, Gentofte, Gentofte Tumorer Højmaligne kutane lymfomer Bispebjerg Vasculære læsioner Diagnostik og behandling af kompliceret nævus flammeus og andre vaskulære malformationer med lokalisation inddragende sanseorganer og legemsåbninger Diagnostik og behandling af komplicerede hæmangiomer med lokalisation inddragende sanseorganer og legemsåbninger Karsygdomme i huden Bispebjerg Bispebjerg Bispebjerg Sclerodermi Kompliceret systemis sklerodermi Bispebjerg Kvalitet og Udvikling Side 9 af 72

10 Diagnostisk radiologi Neuroradiologi Thoraxradiologi Inverventionel radiologi Specielle CT- og MR-skanninger af hjerne og spinalkanal inkl. CT- og MR angiografi som f.eks. CT angiografi af aneurismer og arteriovenøse malformationer samt CT og MR til billedvejledt kirurgi f.eks. øre-næse-halskirurgi, smr og MR spektroskopi. Med henblik på vedligeholdelse af erfaring minimum 50 us. pr. læge per år Lunge- og pleurabiopsi mhp. histologi og cytologi. Funktionen varetages også i specialet intern medicin: lungesygdomme. Det må lokalt aftales i hvilket af de to specialer, en varetages. Kan evt. varetages på hovedsniveau i et formaliseret samarbejde med sniveau, i de situationer, hvor det i øvrigt skabet sammenhæng i den videre udredning af patienter med begrundet mistanke om lungecancer. Pleuracentese varetages dog også på hovedsniveau High resolution CT-skanning (HRCT) af lunger. Med henblik på at vedligeholde erfaring bør den enkelte speciallæge varetage minimum 75 HRCT undersøgelser. Hvor der er behov for HRCT mhp. diagnostik og kontrol af f.eks. ukompliceret sarkoidose i intern medicin: lungesygdomme kan dette foretages på hovedsniveau evt. i telemedicinsk samarbejde med sniveau forudsat at krav til ovenstående volumen opretholdes Perifer perklutan transluminal angioplastik (PTA) og stentanlæggelse Slagelse Afventer yderligere vurdering Afventer yderligere vurdering Afventer yderligere vurdering Perifer perkutan endovaskulær protesebehandling Muskuloskeletalradiologi Simpel embolisering bortset fra CNS, embolisering af sjældne og/eller avancerede AV malformationer, pulmonale AV malformationer, fistler og angiomatøse tumorer, uterus fibrom embolisering (UFE) og partiel embolisering af hyperplastisk milt hos børn RF behandling af osteide osteomer Kvalitet og Udvikling Side 10 af 72

11 Abdominal radiologi Perkutan transhepatisk cholangiografi (PTC) Perkutan stentanlæggelse i galdeveje Onkoradiologi Radiologisk staging før behandling. Kontrol under pågående behandling i tæt samarbejde med behandlende onkologisk afdeling. Efterkontroller. Billedvejledte biopsier og drænager Neuroradiologi MR-skanning Afventer yderligere vurdering Endovaskulær diagnostik og behandling Specielle problemstillinger, fx før elektrodeimplantering til Parkinson patienter Endovaskulær coiling af cerebrale aneurismer Embolisering i hjernens og rygmarvens karsystem Stentning af intracerebrale stenoser Thoraxradiologi RFA af maligne lungetumorer, primære og sekundære MR-vejledte biopsier Vena cava superior stents Interventionel radiologi Embolisering af sjældne og/eller avancerede AV-malformationer, pulmonale AV-malformationer, fistler og angiomatøse tumorer Uterus fibrom embolisering (UFE) Partiel embolisering af hyperplastisk milt hos børn Perkutan transluminal angioplastik (PTA) på mesenterial arterier Perkutan transluminal angioplastik (PTA) på a.renalis Perkutan transluminal angioplastik (PTA) på a.carotis og øvrige supraaorticale arterier Avancerede aorta stentgraft behandlinger EVAR Anlæggelse af transjugular intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS) Kvalitet og Udvikling Side 11 af 72

12 Nefrostomi på ikke-dilateret afløbssystem Vertebroplastik. Varetages også i ortopædisk kirurgi og neurokirurgi. Funktionen forudsætter et tæt samarbejde med ortopædisk kirurgi eller neurokirurgi Thoracoabdominale aortaaneurismer (aneurismer hvor såvel aorta thorakalis som abdominalis er involveret) Se i øvrigt kardiologi, thoraxkirurgi og karkirurgi Specielle terapeutiske procedurer i relation til transplantationer Skejby Afventer yderligere vurdering Afventer snarlig opsamlende ansøgningsrunde Muskuloskeletal radiologi Videre diagnostik inkl. biopsi af malignitetssuspekte primære tumorer i bløddele og skelet Billedvejledte grovnålsbiopsier fra tumorer i knogler: Se ovenfor for sarkomer. Desuden for solitære metastaser uden kendt primær tumor For flere knoglemetastaser uden kendt primærtumor Skeletdystrofier Abdominal radiologi Motilitetsundersøgelser i oesophagus Børneradiologi Sjældne pædiatriske CNS-sygdomme Børneonkologi Kongenitte hjertemisdannelser, nyresygdomme samt syndromer og dysplasier Cystisk fibrose Neonatale sygdomme Onkoradiologi Kryo og RFA behandling af kræft. Herfra undtaget kryobehandling af prostatacancer og nyrecancer. Funktionen i øvrigt kan evt. varetages på sniveau i formaliseret samarbejde med højt specialiseret niveau.samarbejdet skal godkendes af Sundhedsstyrelsen Kvalitet og Udvikling Side 12 af 72

13 Kemoembolisering Funktionelle (perfusions-) CT, UL og MR undersøgelser til antiangiogenetisk behandling Gynækologi og obstetrik Almen gynækologi og gynækologisk endokrinologi Vulvodyni Center for modtagelse af voldtægtsofre Holbæk Svær eller avanceret endometriose Embolisering af uterusfibromer Medfødte misdannelser i genitalier Transseksualisme og intersex tilstande Kromosomanomalier Hormonforstyrrelser, der skyldes dys i hypothalamus-hypofysegonade aksen Graft-versus-host Urogynækologi Behandling af urininkontinens med TVT, TVT-O operationer samt bulking Diagnostik og behandling af recidiver af uterovaginal prolaps Afventer yderligere vurdering Kolpopeksi, abdominalt eller vaginalt Analinkontinens i samarbejde med kirurger, gynækologer og uroterapeuter Fistler mellem blære og skede, tarm og skede eller blære, tarm og skede Neurogene blæredyser Herlev Herlev Sårbare gravide Smerter og irritative tilstande i skede, blære og tarm Gravide med misbrug og/eller med behov for psykiatrisk behandling udover SSRI i graviditeten Kvalitet og Udvikling Side 13 af 72

14 Udviklingshæmmede Gravide med HIV Hvidovre Vurdering/kontrol/behandling/ indlæggelse øvrige gravide Gravide med gestationel diabetes mellitus, let immunisering, thyreoideasygdomme og/eller epilepsi. Gravide med monochoriotiske gemelli eller truende for tidlig fødsel (<28, 30 eller 32 uger afhængig af hovedens neonatalafdeling) Gravide med svær tarminflammatorisklidelse (IBD), som ikke umiddelbart responderer på systemisk steroidbehandling, eller som får tilbagefald under graviditeten. Gravide, som kan få behov for intrauterin transfusion Gravide med andre sygdomme: aktivcancersygdom, hjerte-, lunge-, levereller nyretransplantation Gravide med para- og tetraplegi Gravide/fostre med sjældne handicap Gravide med monoamniotiske gemelli Gravide med flerfoldsgraviditet og transfusionssyndrom med behov for laserseparation af placenta Gravide diagnosticeret med placenta accreta og percreta Gravide med truende ekstrem for tidlig fødsel Gravide med cervixinsufficiens Fertilitetsbehandling Gravide, der har fået konstateret misdannelser hos fosteret, der kræver børnekirurgisk assistance Behandling af infertile par, hvor den ene part eller begge er HIV- eller hepatis B-postitiv Præimplantationsdiagnose Kryopræservering af ovarievæv Mandlig infertilitet, hvor der kræves særlig diagnostik Kvalitet og Udvikling Side 14 af 72

15 Gynækologisk onkologi Cervixcancer ud over stadium IA Operativ behandling af endometriecancer Diagnostik og behandling af ovariecancer Vulvacancer Invasiv mola/choriocarcinom Herlev Recidiv af gynækologisk cancer Prænatal screening, diagnostik og behandling Intrauterin blodprøvetagning og transfusion Vurdering med henblik på intrauterin operation Intern medicin: Endokrinologi Diabetes mellitus Gravide med insulinbehandlet gestationel diabetes mellitus Diagnostik af behandlingskrævende hypoglykæmi Thyreoideasygdomme: Insulinpumper hos voksne og børn Svær thyreoidea-associeret oftalmopati (TAO) Afventer yderligere vurdering Diagnostik af thyreoideacancer Recidivstruma Gravide med svært traktabel stofskiftesygdom Kalcium-metaboliske sygdomme Medicinsk behandling af primær hyperparathyreoidisme Familiær hypocalcurisk hypercalcæmi Mb. Paget Osteoporose hos mænd < 60 år Sjældne former for osteoporose Kvalitet og Udvikling Side 15 af 72

16 Hypofyse-sygdomme Binyre- og gonadesygdomme Diagnostik, medicinsk behandling og opfølgning ved hypofysesygdomme Mb. Addison Diagnostik af fæokromocytom Mb. Conn Cushing syndrom Klinefelters syndrom Kallman syndrom Ernæringsrelaterede sygdomme Diagnostik m.h.p. operation for fedme Avitaminoser Malnutrition Andre sygdomme Gravide med prægestationel diabetes mellitus Insulinallergi Svær insulinresistens Adrenogenitalt syndrom Steno, Adrenoleukodystrofi Præoperativ vurdering af insulinom Turners syndrom Craniopharyngeom, hvor diagnosen foreligger inden operation Maligne endokrine tumorer, herunder karcinoider Højdosis radiojodbehandling Herlev Pendreds syndrom Osteopetrosis AUH Århus Sygehus Kvalitet og Udvikling Side 16 af 72

17 Fibrøs dysplasi Porfyri Anorexia nervosa med sværere ernæringsforstyrrelser Diagnostik af og opfølgning på ø- celletransplantation/pancreastransplantation Sjældne handicaps Prader Willi syndrom Osteogenesis imperfecta Galaktosæmi Kontrol og opfølgning af MEN Hvidovre Intern medicin: Hæmatologi Malignt lymfom Behandling af Hodgkin lymfom, Burkitt lymfom og CNS-lymfom Myelomatose hos yngre patienter Akutte leukæmier/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) Kroniske myeloide sygdomme Følge af behandlingen af malign hæmatologisk sygdom Specialiseret hæmatologisk cancerbehandling 2. linje (recidiv) og efterfølgende behandlinger af lavmalignt lymfom, højmalignt lymfom og højrisiko kronisk lymfatisk leukæmi patienter 1. linje (primær) og 2. linje (recidiv) behandling af myelomatose og amyloidose 1. og 2. linje behandling af ALL hos ikke-yngre og AML/fremskreden MDS 2. og 3. linje behandling af kronisk myeloid leukæmi, ikke fremskredent myelodysplastisk syndrom og kronisk myelomonocytleukæmi Periodisk og langvarig knoglemarvssvigt med deraf følgende risiko for livstruende infektioner med udvikling af multiorgansvigt Kompleks og intensiv kemoterapi i henhold til nøje definerede behandlingsalgoritmer Radioimmunterapi Opsamling af perifere stamceller (leukaferese) (fra 2012) Højdosis kemoterapi med stamcellestøtte, tidligere kaldet autolog knoglemarvstransplantation (fraset amyloidose) (fra 2012) Kvalitet og Udvikling Side 17 af 72

18 Trombofili Aplastisk anæmi Benigne hæmatologiske sygdomme Alle allogene transplantationer Højdosis kemoterapi Akut lymfoblast leukæmi Trombosetendens og blødningstendens (undtagen hæmofili, se højt specialiseret ) som ikke krævet højt specialiseret behandling 1. linje behandling af paroksystisk nokturn hæmaglobinuri og trombotisk trombocytopenisk purpura Løbende kontrol, samt diagnostik og behandling af GVH Med stamcellestøtte til patienter med amyloidose Hos yngre voksne Svær aplastisk anæmi Med indikation for allogen knoglemarvstransplantation og/eller svær immunsuppressiv behandling Komplicerede tilfælde af trombotisk trombocytopenisk purpura Medfødte svære penier og hæmoglobinopatier Medfødt eller erhvervet hæmofili Meget sjældne benigne hæmatologiske tilstande Almindelig hæmofili Von Willebrands sygdom Anden sjælden hæmofili Herlev Intern medicin: Infektionsmedicin Akut febril sygdom Infektioner med svær organpåvirkning Afventer yderligere vurdering Alvorlige infektioner i centralnervesystemet Behandling af komplicerede cerebrale og intraspinale abscesser samt komplicerede forløb af purulent meningitis Operationskrævende cerebrale og intraspinale abscesser Behandling af endocarditis Kvalitet og Udvikling Side 18 af 72

19 Langvarige, komplicerede, bakterielle infektioner Komplicerede multifaktorielle infektioner Tuberkulose hos ptt. med HIV og/eller tuberkulose i CNS Atypiske mycobakterier hos ptt. med HIV Ekstrapulmonal tuberkulose Ekstrapulmonale atypiske mycobakterier Sjældne seksuelt overførte sygdomme Neuroborreliose Diagnostik af endokarditis i tæt samarb. med Kardiologisk afd., Indgår i snarlig ansøgningsrunde Indgår i snarlig ansøgningsrunde Funktionen varetages også i Dermatovenerologi, Mistænkt og kendt multiresistent tuberkulose (MDR-TB) Lungeinfektioner hos børn og voksne med cystisk fibrose Tetanus og botulisme Hvidovre Importerede infektionssygdomme Neuroborreliose, som kræver særlig specificeret diagnostik, observation og beh. Importerede parasitære, bakterielle og virale inf. malaria, amøbiasis, tyfus m.m. Mistanke om særligt smitsomme eller alvorlige sygdomme Inf. med multiresistente mikroorganismer Særligt farlige luftbårne infektioner Hvidovre Kvalitet og Udvikling Side 19 af 72

20 Bestyrket mistanke om viral hæmorrhagisk feber Hvidovre Kronisk virale infektioner HIV-inficerede voksne AIDS-definerende sygdomme hos HIV-inficerede - herunder TB Antiviral behandling af kronisk hepatitis B og C Post-exposure HIV-profylaktisk behandilng Varetages i tæt samarb. med Med. Gastroenterologisk afd., HIV-inficerede børn Hvidovre HIV-inficerede gravide Hvidovre Infektioner hos personer med nedsat immunforsvar Diagnostik af langvarig feber Kontrol og beh. af infektionsmedicinske problemer hos ptt. med kongenit eller erhvervet immundefekt Ud over de ovenfor nævnte diagnoser og tilstande bør andre alvorlige tilstande henvises til sniveau Intern medicin: Kardiologi Iskæmisk hjertesygdom KAG Elektiv koronararteriografi (KAG), Bispebjerg, Hillerød og Akut koronararteriografi (Akut KAG) Hjerteklapsygdom Diagnostik af endokarditis i tæt samarb. med Infektionsmed. afd., Hjerterytmeforstyrrelser Vurdering af hjerteklapfejl med henblik på henvisn. til operation samt efterkontrol og evt. beh. af svære tilfælde Endokarditis udredning og postoperativ behandling Almindelig 1 og 2 kammer pacemakere Kvalitet og Udvikling Side 20 af 72

21 Synkopediagnostik Pacemakerbehandling af børn. Komplicerede pacemakersystemer, herunder ICD implantation og kontrol Invasiv elektrofysiologi og radiofrekvensablation Arvelige hjertesygdomme Kliniske slægtningeundersøgelser Genetisk blodprøveanalyse MR-skanning - signal averaged EKG Perikardiepunktur Genetisk rådgivning i samarbejde med klinisk genetik Perikardiepunktur hos den akut hæmodynamisk påvirkede pt. PCI Akut PCI Funktionen afventer revurdering Elektiv PCI Hjerteinsufficiens Akut svær hjerteinsufficiens Svær kronisk hjerteinsufficiens Hjertetransplantation Diagnostik til hjertetransplantation Livslang kardiologisk follow-up efter transplantation Kunstigt hjerte Alkoholablation af hypertorfisk obstruktiv kardiomyopati Hjerteklapsygdom Svær aorta- og mitral-insufficiens med ustabil hæmodynamisk påvirkning Endokarditis verificeret eller begrundet mistanke herunder stillingtagen til operativ behandling. Kompliceret endokarditis Indgår i snarlig ansøgningsrunde Kvalitet og Udvikling Side 21 af 72

22 Medfødte hjertesygdomme Pulmonal hypertension, thorakale aortasygdomme og sjældne karsygdomme Medfødte hjertemisdannelser hos børn og voksne, herunder invasiv diagnostik Udvidet klinisk og ekkokardiografisk undersøgelse af børn ved mistanke om medfødt hjertedannelse Kateterbehandling af hjerte og hjertenære kar Marfan Syndrom og Ehlers-Danlos Syndrom. Pulmonal hypertension Kroniske og dissekerende thorakale aneurismer Thorako-abdominale aneurismer og dissektioner Thrombokardiologi Kardiologisk vurdering ved lungeemboli mhp. Eventuel kirurgisk interventi- on Øvrige Myokardiebiopsi AUH Skejby Perikadiesygdomme, incl. Constrictio cordis Intern medicin: Lungesygdomme Astma og allergiske sygdomme Svær astma med behov for immunmodulerende terapi Komplicerede allergiske sygdomme Anafylaktiske reaktioner med behov for provokationsus. Insektgift- og lægemiddelaallergi med behov for provokationsus Erhvervsbetinget allergi med behov for provokationsus. Komplicerede allergiske tilstande med mistanke om allergi over for fødevarer Gentofte Anafylaktisk reaktion ved narkose Gentofte Angioødem Gentofte Lungekræft Den videre udredning af ptt. med begrundet mistanke om lungekræft, Kvalitet og Udvikling Side 22 af 72

23 Infektionssygdomme og tuberkulose Svære akutte, subakutte og kroniske lungeinfektioner Pulmonal tuberkulose (ekskl. HIV og i CNS) Pulmonale atypiske mycobakterier Interstitielle lungesygdomme Ekstrapulmonal tuberkulose Ekstrapulmonale atypiske mycobakterier Sygdomme i pleura, pleurodese Kompliceret sarkoidose Indgår i snarlig ansøgningsrunde Indgår i snarlig ansøgningsrunde Afventer yderligere vurdering Idiopatisk lungefribrose Interstitielle lungesygdomme ekskl. Gentofte sarkoidose uden behov for immunmodulerende beh. og simpel idiopatisk lungefibrose (UIP) Andre sygdomme Behandling af lungecyster Vurdering mhp. lungetransplantation Vurdering mhp. lungevolumen kirurgi Meget sjældne alvorlige lungesygdomme Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi Patienter med inflammatorisk tarmsygdom: som ikke responderer på standardbehandling, sjældne ekstraintestinale komplikationer, Crohns sgd, gravide Dobbelt ballonendoskopi ved diagnostik Kvalitet og Udvikling Side 23 af 72

24 Antiviral behandling af kronisk hepatitis B og C Diagnostik med henblik på operation for fedme Varetages i tæt samarb. med Infektionsmed., Vanskelige koleducussten Galdevejsstrikturer Svær akut og kronisk pancreatitis inkl. endoskopisk behandling Hvidovre, Afventer yderligere vurdering Afventer yderligere vurdering Korttarmssyndrom Endokrine tumorer i mavetarmkanalen Gastrointestinale problemer ved paraog tetraplegi Transfusionskrævende GI blødning m.h.p. radiologisk intervention Levertransplantation Levererstatningsbehandling Sjældne medfødte metaboliske og kolestatiske leversygdomme samt udviklingsanomalier Centeren for Morbus Wilson AUH Århus Sygehus Cirrose med komplikationer Cirrose med uafklaret ætiologi Vaskulær leversygdom og uafklaret portal hypertension af anden genese Autoimmun hepatitis med suboptimal respons på standardbehandling eller som led i overlapssyndromer Primær biliær cirrose eller primær skleroserende kolangitis med bliirubin dorhøjelse over normalområdet, tegn på portal hypertension (vacier eller ascites), tilfælde af kolangitis eller galdevejsobstruktion Kvalitet og Udvikling Side 24 af 72

25 Langvarig eller alvorlig toksisk eller uafklaret leverpåvirkning, herunder svær hepatisk kløe Alkoholisk hepatitis med dårlig prognose Primære tumorer i lever og galdeveje, hvor medicinsk, invasiv radiologisk eller kirurgisk beh. overvejes Intern medicin: Nefrologi Patienter med akut nyreinsufficiens Diagnostik, hvor der skal foretages nyrebiopsi Senkontrol af ukomplicerede voksne nyretransplanterede Efterkontrol af mennesker, der donerer en nyre Nefrologisk vurdering ved vanskelige vaskulære adgangsveje Diagnostik og beh. af calciummetaboliske tilstande Diagnostik og beh. af nyremanifestationer ved kroniske systemsygdomme Nyretransplantation på voksne - endelig diagnostik og godkendelse af donorer og recipienter Efterkontrol af nyretransplanterede Nyretransplantation på børn Efterkontrol af nyretransplanterede børn Multiorgantransplantation Efterkontrol af multiorgantransplanterede Immunosuppressiv behandling hos ptt. med svære inflammatoriske bindevævslidelser Diagnostik og beh. af mikroangiopatiske trombocytopenier hos ptt. med nyreinsufficiens Behandling af særlige komplikationer til uræmi Afventer yderligere vurdering Afventer yderligere vurdering Kvalitet og Udvikling Side 25 af 72

26 Diagnostik og behandling af metaboliske nyresygdomme som cystinose og oxalose Dialysebehandling af børn Intern medicin: Reumatologi Inflammatoriske ledog bindevævssygdomme Reumatoid artrit, spondylitis ankylopoietika og psoriasis artrit ved kompliceret, behandlingsrefraktær sygdom og/eller alvorlige komplikationer som f. eks. reumatoid vaskulitis Primære vaskulitsygdomme i små kar i rolig fase, svære kutane vaskulitter og morbus Behcet Systemisk lupus erythematosus med komplikationer som f. eks. serosit og let nefropati Andre inflammatoriske bidevævssygdomme som f. eks. systemisk sklerodermi, polymyositis/ dermatomysitis, mixed connective tissue disease, primær morbus Sjøgren og essentiel kryoglobulinæmi Kompliceret sarkoidose (undtagen sarkoidose på højt specialiseret niveau). Reumatoid artrit, spondylitis ankylopoietika og psoriasis artrit ved særlig kompliceret eller eksperimentel behandling og /eller særligt alvorlige elle sjældne komplikationer til sygdom eller behandling, fx Feltys syndrom Systemisk lupus erythematosus ved særligt kompliceret eller eksperimental behandling og/eller særligt alvorlige eller sjældne komplikationer til sygdom eller behandling, fx CNS-lupus, moderat til svær proteinuri samt progredierende nefropati og erhvervede blædningsdefekter samt ved gravide Andre sjældne inflammatoriske bindevævssygdomme Systemisk sklerodermi ved særligt kompliceret eller ressourcetung behandling Vaskulitsygdomme i små og mellemstore kar som Wegeners granuloatose, mikroskopisk polyangiitis, Churt- Strauss syndrom, morbus Behcet, polyarteritis nodosa Kvalitet og Udvikling Side 26 af 72

Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i dermato-venerologi

Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i dermato-venerologi TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i dermato-venerologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i kirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i ovennævnte

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i neurologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i ovennævnte

Læs mere

Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region/privathospital og dato: Sygehus samt afdeling:

Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region/privathospital og dato: Sygehus samt afdeling: Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region/privathospital og dato: Sygehus samt afdeling: Thorak Afdelingens SKS-kode (matrikel-entydig 6 eller 7 cifferkode) Speciale:

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i gynækologi og obstetrik Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: kardiologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Specialevejledning for neurokirurgi

Specialevejledning for neurokirurgi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for neurokirurgi Specialebeskrivelse Neurokirurgi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Anæstesiologi Regionsfunktioner Anæstesi til børn ( 2 år og < 10 år) og større kirurgi (kirurgi med knivtid > 2 timer) og ASA 2

Anæstesiologi Regionsfunktioner Anæstesi til børn ( 2 år og < 10 år) og større kirurgi (kirurgi med knivtid > 2 timer) og ASA 2 Oversigt over ansøgte funktioner, opsamlende ansøgningsrunde, Marts 2011, det somatiske område. Område Funktion Ønskes funktionen varetaget på Sygehusenhed Odense Universitetshospital Ønskes funktionen

Læs mere

Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Herning SOR ID: 6081000016005 CVR: Område Hypofyse og hypothalamus sygdomme Ernæringsrelaterede sygdomme Funktion Regionsfunktioner

Læs mere

Endetarmskræft, strålebehandling og konkommittant medicinsk behandling (500 forløb/år)

Endetarmskræft, strålebehandling og konkommittant medicinsk behandling (500 forløb/år) TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV j.nr. 7-203-01-93/6 Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i klinisk onkologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse

Læs mere

Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner

Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner Heri beskrives Region Sjællands samarbejde om specialiserede funktioner. A. Region Sjællands samarbejde med Region Hovedstaden Region Sjælland og Region

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: lungesygdomme Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Speciale/område Funktion Begrundelse og forventninger til status 2013 Kirurgi Mavesæk og tolvfingertarm, benign øvre kirurgi Mavesæk

Læs mere

Specialevejledning for neurokirurgi

Specialevejledning for neurokirurgi Specialevejledning for neurokirurgi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger s

Læs mere

Specialevejledning for diagnostisk radiologi

Specialevejledning for diagnostisk radiologi j.nr. 7-203-01-90/32 Specialevejledning for diagnostisk radiologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse

Læs mere

Specialeansøgning for Neurologi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for Neurologi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for eurologi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Hammel eurocenter SOR ID: 6081000016005 CVR: Geografisk lokalitet: 921000016914 P R: Kravopfyldelse for funktioner Formaliseret Placering

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) 24-11-2015 Sagsnr. 4-1012-45/9 Reference DGO T 7222 7563 Specialevejledningen er udarbejdet som led

Læs mere

Revideret specialevejledning for neurokirurgi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for neurokirurgi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for neurokirurgi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Kodning af behandlingsniveau på Neurologisk Afd. OUH

Kodning af behandlingsniveau på Neurologisk Afd. OUH Kodning af behandlingsniveau på Neurologisk Afd. OUH Diagnoser Regionsfunktion: AZAC3 Højt specialiseret funktion: AZAC4 Apopleksi og hjernekarsygdomme Epilepsi Trombolyse: Patienter som vurderes af trombolyse

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin

Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets Specialevejledning for klinisk immunologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger

Læs mere

Specialevejledning for neurokirurgi

Specialevejledning for neurokirurgi j.nr. 7-203-01-90/28 Specialevejledning for neurokirurgi Specialebeskrivelse Neurokirurgi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme, skader og

Læs mere

Kravsopfyldelse for funktionerne

Kravsopfyldelse for funktionerne Region/privathospital og dato: Region Midtjylland Randers Regionshospital, Kirurgisk afdeling Speciale: Kirurgi Ønskes varetaget på afdelingen? (/) Varetages aktuelt? (/) SKS kode 7005 07. Volumen Forventet

Læs mere

Regionsfunktionen: Transluminal nefroskopi er ændret til: Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af nyrebækken)

Regionsfunktionen: Transluminal nefroskopi er ændret til: Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af nyrebækken) TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i urologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i ovennævnte

Læs mere

Specialevejledning for diagnostisk radiologi

Specialevejledning for diagnostisk radiologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/32 Specialevejledning for diagnostisk radiologi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Diagnostisk

Læs mere

Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig:

Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig: Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig: SOR ID: Geografisk lokalitet: Placering og erfaring Aktuel volumen for funktionen Forventet Forventet antal nye patienter per år (tal) Aktuelt antal

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi Specialevejledning for intern medicin: kardiologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Diagnostisk radiologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Administrationens uddybende bemærkninger til sagsfremstillingen om flytning af regionsfunktioner

Administrationens uddybende bemærkninger til sagsfremstillingen om flytning af regionsfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Administrationens uddybende bemærkninger til sagsfremstillingen

Læs mere

Specialeansøgning for IM: hæmatologi

Specialeansøgning for IM: hæmatologi Specialeansøgning for IM: hæmatologi Offentlig: SOR ID: Geografisk lokalitet: Placering og erfaring Aktuel volumen for funktionen Forventet volumen for Område Funktion Regionsfunktioner Ønskes funktionen

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet

Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet Vejledning [Forside] [Bund] [Næste side] [Forrige side] [Indhold] Diagnostisk radiologi Beskrivelse Specialet diagnostisk radiologi

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner 13. september 2016

Sundhedsstyrelsens svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner 13. september 2016 Følgebrev til alle ansøgere Sundhedsstyrelsens svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner 13. september 2016 Regioner og private sygehuse har i januar 2016 søgt Sundhedsstyrelsen om godkendelse

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 573 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 573 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 573 Offentligt Bilag til svar på SUU alm. del spørgsmål 573 af 13. marts 2014 Nedenstående tabel angiver hvilke højt specialiserede

Læs mere

Regionshospital Randers, Medicinsk afdeling, 490b

Regionshospital Randers, Medicinsk afdeling, 490b Region/privathospital og dato: Region Midt 25.5.09 Regionshospital Randers, Medicinsk afdeling, 490b Afdelingens SKS-kode (matrikel-entydig 6 eller 7 cifferkode) 700505 Ønskes varetaget på afdelingen?

Læs mere

Hermed følger Sundhedsstyrelsens afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i den opsamlende ansøgningsrunde.

Hermed følger Sundhedsstyrelsens afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i den opsamlende ansøgningsrunde. BILAG TIL SUNDHEDSSTYRELSENS GENERELLE SVAR PÅ ANSØGNING OM VARETAGELSE AF SPE- CIALFUNKTIONER REGION NORDJYLLAND j.nr. 7-203-01-93/5 s afgørelse vedr. specialfunktioner i den Hermed følger s afgørelse

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Revideret specialevejledning for neurologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for neurologi (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for neurologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

I de fælles akutmodtagelser foregår en bred og tværfaglig indledende og evt. endelig diagnostik og behandling af akutte og uselekterede patienter.

I de fælles akutmodtagelser foregår en bred og tværfaglig indledende og evt. endelig diagnostik og behandling af akutte og uselekterede patienter. !!!""# $ % &'()*+, $ -'.% Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf

Læs mere

Specialevejledning for urologi

Specialevejledning for urologi Specialevejledning for urologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kravsopfyldelse for funktionerne. Krav til eget speciale (egen afdeling) Samarbejde med andre specialer. 220000 n 2 ej rel j j. (urolo g) (neon atolog

Kravsopfyldelse for funktionerne. Krav til eget speciale (egen afdeling) Samarbejde med andre specialer. 220000 n 2 ej rel j j. (urolo g) (neon atolog Formalis eret samarb. Har afd. forsknings- eller udviklingsaktiviteter relateret til? Indberettes til relevante landsdækkende kliniske databaser? Har afd. instrukser i overensstemmelse med nationale patientforløbsbeskrivelser

Læs mere

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%(

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%( !""# $ % $!&% Der vil som hidtil være én neurokirurgisk afdeling i regionen, som varetager de højt specialiserede funktioner inden for neurokirurgien. Afdelingen er placeret på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: hæmatologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: hæmatologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: hæmatologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: nefrologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Specialevejledning for kirurgi

Specialevejledning for kirurgi Specialevejledning for kirurgi Kort specialebeskrivelse Kirurgi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme, skader og medfødte misdannelser i

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi

Specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi Specialebeskrivelse Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi omfatter

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. speciale Neurologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialevejledning for Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi

Specialevejledning for Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi Specialevejledning for Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme

Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Specialevejledning for neurokirurgi

Specialevejledning for neurokirurgi Specialevejledning for neurokirurgi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger s

Læs mere

Specialevejledning for klinisk immunologi

Specialevejledning for klinisk immunologi j.nr. 7-203-01-90/17 Specialevejledning for klinisk immunologi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Klinisk immunologi

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: kardiologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: kardiologi (version til ansøgning) 01-06-2015 Revideret specialevejledning for intern medicin: kardiologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Intern medicin: Endokrinologi...2 Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi...3 Intern medicin: Kardiologi...4 Intern Medicin: Lungesygdomme...

Intern medicin: Endokrinologi...2 Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi...3 Intern medicin: Kardiologi...4 Intern Medicin: Lungesygdomme... Intern medicin: Endokrinologi...2 Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi...3 Intern medicin: Kardiologi...4 Intern Medicin: Lungesygdomme...5 Intern Medicin: Infektionsmedicin...6 Intern Medicin:

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 514 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 514 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 514 Offentligt file://c:\documents and Settings\sumenr\Lokale indstillinger\temporary Internet File... Page 1 of 1 19-05-2010 Fra: Specialeplanlægning

Læs mere

Sygdomslære Hånden på hjertet

Sygdomslære Hånden på hjertet Sygdomslære Hånden på hjertet Kapitel 1 Side 33 Side 33 Side 38 Side 38 Basal sygdomslære Quiz om vækstændringer, celledegeneration og nekrose Arbejdsspørgsmål om vækstændringer, celledegeneration og nekrose

Læs mere

Specialevejledning for neurologi

Specialevejledning for neurologi Specialevejledning for neurologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin

Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin j.nr. 7-203-01-90/15 Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin Specialebeskrivelse Intern medicin: infektionsmedicin omfatter forebyggelse, diagnostik, medicinsk behandling, palliation og

Læs mere

Specialevejledning for klinisk immunologi

Specialevejledning for klinisk immunologi j.nr. 7-203-01-90/17 Specialevejledning for klinisk immunologi Specialebeskrivelse Klinisk immunologi er et tværgående speciale, der dækker blodbankvirksomhed, transfusionsmedicin, vævsbankvirksomhed,

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Lands- og landsdelsafdelinger

Lands- og landsdelsafdelinger Lands- og landsdelsafdelinger Oversigt Oversigt over afdelinger på lands- og landsdelssygehuse samt andre institutioner, der varetager lands- og landsdelsfunktioner i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Befolkningsunderlag funktionen. Volumen for. Kræft Behandling af nyrecancer (åben og laparoskopisk kirurgi) j j 170 0,6 mio N 7 j j j j j N

Befolkningsunderlag funktionen. Volumen for. Kræft Behandling af nyrecancer (åben og laparoskopisk kirurgi) j j 170 0,6 mio N 7 j j j j j N Sø Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region Syddanmark Region/privathospital og dato: SHS Kirurgisk afdeling Sygehus samt afdeling: 5001 06 Afdelingens SKS-kode

Læs mere

Specialevejledning for neurologi

Specialevejledning for neurologi j.nr. 7-203-01-90/20 Specialevejledning for neurologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale. Regionshospitalet Randers, Billeddiagnostisk Afdeling

Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale. Regionshospitalet Randers, Billeddiagnostisk Afdeling Region/privathospital og dato: Region Midtjylland C44 Regionshospital Randers, Billeddiagnostisk Afdeling Afdelingens SKS-kode (matrikel-entydig 6 eller 7 cifferkode) 700502 Specials speciede funktioner

Læs mere

Specialevejledning for neurologi

Specialevejledning for neurologi j.nr. 7-203-01-90/20 Specialevejledning for neurologi Specialebeskrivelse Neurologi omfatter forebyggelse, diagnostik, medicinsk behandling, specialiseret genoptræning (neurorehabilitering) og palliation

Læs mere

Specialevejledning for thoraxkirurgi

Specialevejledning for thoraxkirurgi Specialevejledning for thoraxkirurgi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger

Læs mere

Specialevejledning for klinisk onkologi

Specialevejledning for klinisk onkologi j.nr. 7-203-01-90/40 Specialevejledning for klinisk onkologi Specialebeskrivelse Klinisk onkologi omfatter forebyggelse diagnostik, ikke-kirurgisk behandling, palliation og rehabilitering af patienter

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: reumatologi

Specialevejledning for intern medicin: reumatologi j.nr. 7-203-01-90/6 Specialevejledning for intern medicin: reumatologi Specialebeskrivelse Intern medicin: reumatologi omfatter forebyggelse, diagnostik og behandling af patienter med medfødte og erhvervede

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme (version til ansøgning) 25-11-2015 Revideret specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens

Læs mere

Specialevejledning for diagnostisk radiologi

Specialevejledning for diagnostisk radiologi j.nr. 7-203-01-90/32 Specialevejledning for diagnostisk radiologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse

Læs mere

Svar I vedhæftede bilag anmodes der om flytning af regionsfunktionen fra Vejle Sygehus til Middelfart Sygehus.

Svar I vedhæftede bilag anmodes der om flytning af regionsfunktionen fra Vejle Sygehus til Middelfart Sygehus. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 13/15476 Dato: 11. november 2013 Notat på Sundhedsstyrelsens bemærkninger til Statusrapporter 2012 Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Bilag: Sundhedsstyrelsens svar på statusrapporter 2012

Bilag: Sundhedsstyrelsens svar på statusrapporter 2012 Til Bilag: Sundhedsstyrelsens svar på statusrapporter 2012 Nedenfor følger Sundhedsstyrelsens kommentarer til de indsendte statusrapporter for de enkelte specialfunktioner opdelt specialevis. Der henvises

Læs mere

Specialevejledning for dermato-venerologi

Specialevejledning for dermato-venerologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/10 Specialevejledning for dermato-venerologi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Dermato-venerologi

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal med dette brev anmode regioner og private sygehuse om at afgive statusrapport.

Sundhedsstyrelsen skal med dette brev anmode regioner og private sygehuse om at afgive statusrapport. E-POST BLF@SST.DK FØLGEBREV Statusrapporter i specialeplanlægningen for 2011 I følge Sundhedslovens 208 stk. 5 skal regioner og private sygehuse årligt afgive en statusrapport til Sundhedsstyrelsen om

Læs mere

Specialevejledning for diagnostisk radiologi

Specialevejledning for diagnostisk radiologi j.nr. 7-203-01-90/32 Specialevejledning for diagnostisk radiologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse

Læs mere

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedrørende specialet thoraxkirurgi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialevejledning for Neurokirurgi

Specialevejledning for Neurokirurgi Specialevejledning for Neurokirurgi Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen af specialfunktioner

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Speciale: Anæstesiologi

Speciale: Anæstesiologi Speciale: Anæstesiologi Specialets specialiserede funktioner (regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner) Område Hovedfunktioner Regionsfunktioner Anæstesi Funktion AUH, Aarhus AUH, Skejby RH

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne. I øvrigt henvises til specialevejledningerne.

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne. I øvrigt henvises til specialevejledningerne. TIL ALLE REGIONER, DANSKE REGIONER OG XXX Ændringer af funktioner i specialevejledningerne skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne. I øvrigt henvises til specialevejledningerne.

Læs mere

Ortopædisk kirurgi samt samhørende funktioner i plastikkirurgi, patologisk anatomi og diagnostisk radiologi

Ortopædisk kirurgi samt samhørende funktioner i plastikkirurgi, patologisk anatomi og diagnostisk radiologi TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ortopædisk kirurgi samt samhørende funktioner i plastikkirurgi, patologisk anatomi og diagnostisk radiologi Bilag til s generelle svar på ansøgning

Læs mere

Speciale: Kirurgi Specialets specialiserede funktioner Bemærkninger

Speciale: Kirurgi Specialets specialiserede funktioner Bemærkninger Speciale: Kirurgi Specialets specialiserede funktioner AUH, Århus Sygehus RH Randers RH Horsens RH Viborg RH Herning RH Holstebro Bemærkninger Mave-tarm:Tyk- og tyndtarm Hereditær non-polypøs kolorektal

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme

Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme Denne specialevejledning er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

Revideret specialevejledning for urologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for urologi (version til ansøgning) 01-06-2015 Revideret specialevejledning for urologi (version til ansøgning) Sagsnr. 4-1012-44/38 Reference ksa T 7222 7400 E syb@sst.dk Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning,

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Bilag 3.1. Forslag til specialeplan Region Sjælland

Bilag 3.1. Forslag til specialeplan Region Sjælland Bilag 3.1 Forslag til specialeplan Region Sjælland Revideret 12. maj 2009 1 Særlig bemærkning om denne høringsudgave. Der er her tale om 2. udgave af Forslag til specialeplan, der d. 27. april 2009 blev

Læs mere

Specialevejledning for gynækologi og obstetrik

Specialevejledning for gynækologi og obstetrik j.nr. 7-203-01-90/38 Specialevejledning for gynækologi og obstetrik Specialebeskrivelse Gynækologi omfatter forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme og symptomer i de kvindelige kønsorganer,

Læs mere

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære.

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære. FAGBESKRIVELSE SOMATISK SYGDOMSLÆRE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 832 af 13/08/2008. Der opnås størst sammenhæng

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som

Læs mere

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Sundhedsstyrelsen udsendte i november/december 2008

Læs mere

Specialevejledning for Intern medicin: Endokrinologi

Specialevejledning for Intern medicin: Endokrinologi Specialevejledning for Intern medicin: Endokrinologi Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere