Specialevejledning. Oversigt over: Regionsfunktion/højt spec. funktion i Region Sjælland. Samarbejdssygehuse med regionsfunktion (udenregionalt)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialevejledning. Oversigt over: Regionsfunktion/højt spec. funktion i Region Sjælland. Samarbejdssygehuse med regionsfunktion (udenregionalt)"

Transkript

1 Specialevejledning Oversigt over: s/ i Samarbejdse med Samarbejdse med Kvalitet og Udvikling Side 1 af 72

2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Anæstesiologi...4 Arbejdsmedicin...6 Børne- og ungdomspsykiatri...6 Dermato-venerologi...8 Diagnostisk radiologi...10 Gynækologi og obstetrik...13 Intern medicin: Endokrinologi...15 Intern medicin: Hæmatologi...17 Intern medicin: Infektionsmedicin...18 Intern medicin: Kardiologi...20 Intern medicin: Lungesygdomme...22 Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi...23 Intern medicin: Nefrologi...25 Intern medicin: Reumatologi...26 Karkirurgi...27 Kirurgi...28 Klinisk farmakologi...31 Klinisk fysiologi og nuklearmedicin...32 Klinisk genetik...32 Klinisk immunologi...32 Klinisk mikrobiologi...34 Klinisk onkologi...35 Neurokirurgi...37 Neurologi...39 Oftalmologi...45 Ortopædisk kirurgi...47 Oto-rhino-laryngologi...51 Plastikkirurgi...54 Psykiatri...56 Pædiatri...59 Tand-, mund- og kæbekirurgi...66 Thoraxkirurgi...69 Urologi...71 Kvalitet og Udvikling Side 2 af 72

3 Forord 1. januar 2011 er den nye Specialeplan 2010 trådt i kraft, og der vil ske en væsentlig omlægning og samling af den specialiserede behandling i Danmark. Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med de videnskabelige selskaber og regionerne udarbejdet den nye Specialeplan 2010, som relativt detaljeret afgrænser, hvilke undersøgelses- og behandlingsmuligheder der skal være til rådighed på et givet for, at man kan behandle nærmere definerede patientgrupper se endvidere Sundhedsstyrelsens hjemmeside: nlaegning.aspx Behandlingerne varetages fremover på 2 niveauer: hoved og specialiseret, hvor den specialiserede opdeles i og højt specialiseret i modsætning til i dag, hvor der kun findes basiser og højt specialiserede er: For at lette overblikket over, hvilke behandlinger har fået tilladelse til at varetage på regionsniveau og højt specialiseret niveau, samt på hvilket behandlingen kan foregå, har Kvalitet og Udvikling, shuset, udarbejdet en oversigt. Af oversigten fremgår desuden, hvilke samarbejdse anvender til undersøgelse og behandling inden for de regions- og højt specialiserede er, regionen ikke selv varetager på egne e. Som led i aftalen mellem og Syddanmark om samarbejde er der fra politisk side et ønske om, at regionens patienter fremover i højere grad henvises til Odense Universitetshospital til specialiseret behandling i de situationer er markeret med blåt. Befordring Patienter er berettiget til befordring eller befordringsgodtgørelse efter gældende regler, når de er henvist til behandling på s e eller udenregionale samarbejdse nævnt i denne vejledning. Der er ofte flere e udenregionalt, som varetager den samme specialiserede, og patienterne har ret til at vælge mellem alle e efter reglerne om frit valg. Det er vigtigt at gøre patienterne opmærksom på, at retten til befordring kun gælder for behandling på regionens egne e eller samarbejdse, og at patienterne kun kan få befordringsgodtgørelse svarende til det, som regionen sædvanligvis henviser til. Anvendte forkortelser: : Rigshospitalet : Odense Universitetshospital AUH: Århus Universitetshospital, Skejby Oversigten vil blive holdt ajour løbende på sundhed.dk -.. Visitationsteamet Kvalitet og Udvikling Side 3 af 72

4 Anæstesiologi Anæstesi Intensiv medicinsk terapi Anæstesi til større kirurgi, patienter med svær komorbiditet eller andre større interventioner eller diagnostiske procedurer Anæstesi (udover kortvarig maskeanæstesi til børn < 2 år og ASA < 2 til akutte og elektive mindre operative indbreb Intensiv terapi til børn over 2 år i kortere tid Slagelse Overvågning af og intensiv terapi til i øvrigt stabile børn under 2 år i kortere tid ved enkelte tilstande, fx EKGmonitorering under phenytoin-loading, og apnoemonitorering for spontant udsættende respiration under søvn Komplekse kroniske non-maligne smertetilstande, som kræver en multidisciplinær tilgang ud fra biopsyko-sociale perspektiver og psykoedukativ intervention, bør foregå i et tværregionalt samarbejde Indgår i snarlig opsamlende ansøgningsrunde Anæstesi Anæstesi til større kirurgi indenfor specialerne thoraxkirurgi, neurokirurgi, brandsårskirurgi og stor karkirurgi samt transplantationer eller andre større og sjældne interventioner eller diagnostiske procedurer Gravide med svære medicinske eller medfødte sygdomme med fortsatte symptomer (diabetes mellitus, kongenit hjertesygdom samt visse neurologiske sygdomme) Anæstesi til børn (0-10 år) og større kirurgi uanset ASA score Anæstesi til børn (0-10 år) og ASA over 3 Afventer yderligere vurdering Afventer yderligere vurdering Intensiv medicinsk terapi Intensiv terapi til børn < 2 år Kvalitet og Udvikling Side 4 af 72

5 Intensiv terapi til børn med tilstande, hvor der kan forudses længere behandlingstid på intensiv afdeling (>72 timer), fx længerevarende intubation, vasopressorbehandling, dialysebehandling og anden specialiseret organsupport Hyperbar iltbehandling ved fx gasgangræn, nekrotiserende fasciitis og kulilteforgiftning Dykkersyge EMCO Ekstrakorporal membran oxygenering EMCO (Veno-venøs EMCO) behandling af akut eller svær lungeskade ved reversibelt lungesvigt inkl. afhentning. Voksne Børn Skejby EMCI (Veno-arteriel EMCO ved hjertesvigt (CPS) Kroniske non-maligne smertetilstande Komplekse smertetilstande hvor bagstrengsstimulation er indiceret Malign hypertermi Herlev Indgår i snarlig opsamlende ansøgningsrunde Diagnostik og behandling og efterbehandling af kronisk respirationsinsufficiens svarende til Sundhedsstyrelsens Vejledning om kronisk respirationsinsufficiens, Der bør her udarbejdes vejledninger for et øget samarbejde med afdelinger med er efter etablering af respirator i hjemmet Patienter med para-tetraplegi og kronisk respirationsinsufficiens kan i henhold til vejledningen om para-tetraplegi kun varetages på Diagnostik af genetisk betinget normal kolinesterase på Dansk Kolinesterase Kartotek Diagnostik af allergiske reaktioner i forbindelse med anæstesi på Dansk Anæstesi Allergi Center i samarbejde med Allergiklinikken, Hovedstaden Herlev Gentofte Kvalitet og Udvikling Side 5 af 72

6 Arbejdsmedicin Komplicerede arbejdsmedicinske undersøgelser Sjældne tilstande der skal udredes på regionsniveau ( se vejledning) Rådgivning om undersøgelser og behandling ved akutte forgiftninger Bispebjerg Børne- og ungdomspsykiatri Opsøgende virksomhed og tidlig intervention over for unge med skizofreni Psykotiske tilstande med komorbide udviklingsforstyrrelser (mental retardering, autismespektrumlidelser) og svært udadreagerende patienter Komplekse diagnostiske tilstande inden for affektive lidelser, ADHD, autismespektret, OCD og/eller Tourette-syndrom, hvor diagnostiske vurdering ikke kan afklares på hovedsniveau, eller hvor den psykofarmakologiske behandling er særligt kompliceret Patienter med spiseforstyrrelser og behov for døgnindlæggelse. Kræver tæt samarbejde med pædiatri og intern medicin: endokrinologi Spæd- og småbørnspsykiatri (0-3 årige) Børn (under 13 år) med behov for døgnindlæggelse Holbæk BUC- Glostrup, BUC- Bispebjerg BUC- Glostrup BUC Glostrup, BUC Bispebjerg BUC Glostrup, BUC Bispebjerg BUC Glostrup, BUC Bispebjerg BUC Glostrup, BUC Bispebjerg Kvalitet og Udvikling Side 6 af 72

7 BUC Glostrup Primær vurdering af surrogatfængslede. Ved behov for længerevarende ophold bør patienten overføres til højt specialiseret retspsykiatrisk for unge Selvmordsforebyggelse hos børn og unge BUC Bispebjerg Behandlingsresistente psykotiske tilstande BUC Bispebjerg Komplekse tilstande inden for affektive lidelser, hvor den diagnostiske vurdering ikke kan afklares på sniveau, eller hvor den psykofarmakologiske behandling er særligt kompliceret Uafklarede komplicerede diagnostiske tilstande inden for ADHD, autisme, OCD og/eller Tourettesyndrom hvor den diagnostiske vurdering ikke kan afklares på, eller hvor der er psykofarmakologisk behandlingsresistens Særligt komplicerede patienter med spiseforstyrrelser og komorbide somatiske og/eller psykiatriske lidelser, hvor behandlingen har været langvarig og kompliceret. Varetages i tæt samarbejde med intern medicin: endokrinologi og pædiatri Spæd- og småbørn (0-3 årige) med svære neuroregulatoriske forstyrrelser og spiseproblemer BUC Bispebjerg BUC Glostrup BUC Bispebjerg BUC Glostrup Kvalitet og Udvikling Side 7 af 72

8 Ungdomsretspsykiatrisk vedr. mentalobservationer og dom til behandling under indlæggelse BUC Glostrup Dermatovenerologi Arvelige hudsygdomme Bindevævssygdomme Sklerodermi Nogle arvelige hudsygdomme, fx genodermatoser Lupus erythematosus Dermatomyositis Mixed connective tissue disease Infektionssygdomme i huden Infektioner med sjældnere mikroorganismer Inflammatoriske hudsygdomme Infektioner med almindelige mikroorganismer hos patienter med sjældne sygdomme Acne fulminans med sværhedsgrad som kræver indl. og systemisk terapi Kompliceret intraktabel atopisk dermatitis Kompliceret kontakteksem Erhvervsbetingede hudsygdomme Hudsygdomme med formodet type I allergi, hvis der skal testes med substanser, hvor en anafylaktisk reaktion kunne forventes Som ikke responderer som forventet på gængs behandling Fotodermatoser Sværere fotodermatoser som ikke resonderer på gængs behandling Vasculære læsioner Kompliceret nævus flammeus, som ikke er Komplicerede kutane hæmangiomer, som ikke er Seksuelt overførte sygdomme Komplekse eller sjældne seksuelt overførte sygdomme Funktionen varetages også i Infektionsmed., Kvalitet og Udvikling Side 8 af 72

9 Psoriasis Behandling af kondylomer med CO2- laser Psoriasis, som ikke responderer som forventet på gængs lokalbehandling. Generaliseret pustuløs psoriasis Børn med sværere psoriasis Problemsår Tumorer Psoriasispatienter med sværere hudog ledsygdomme Problemsår, som ikke har vist tegn på opheling efter nogle måneders gængs behandling Carcinoma spinocellulare, hvor behandling er vanskelig Malignt melanom Dysplastisk nævussyndrom Kutane lymfomer Heriditært angioødem Gentofte Fødevare- og medicinoverfølsomhed Overfølsomhed over for anæstesimidler Kompliceret fødevareoverfølsomhed Diagnostik af kompliceret medicinoverfølsomhed Anafylatisk reaktion i forbindelse med narkoser Gentofte, Gentofte, Gentofte Tumorer Højmaligne kutane lymfomer Bispebjerg Vasculære læsioner Diagnostik og behandling af kompliceret nævus flammeus og andre vaskulære malformationer med lokalisation inddragende sanseorganer og legemsåbninger Diagnostik og behandling af komplicerede hæmangiomer med lokalisation inddragende sanseorganer og legemsåbninger Karsygdomme i huden Bispebjerg Bispebjerg Bispebjerg Sclerodermi Kompliceret systemis sklerodermi Bispebjerg Kvalitet og Udvikling Side 9 af 72

10 Diagnostisk radiologi Neuroradiologi Thoraxradiologi Inverventionel radiologi Specielle CT- og MR-skanninger af hjerne og spinalkanal inkl. CT- og MR angiografi som f.eks. CT angiografi af aneurismer og arteriovenøse malformationer samt CT og MR til billedvejledt kirurgi f.eks. øre-næse-halskirurgi, smr og MR spektroskopi. Med henblik på vedligeholdelse af erfaring minimum 50 us. pr. læge per år Lunge- og pleurabiopsi mhp. histologi og cytologi. Funktionen varetages også i specialet intern medicin: lungesygdomme. Det må lokalt aftales i hvilket af de to specialer, en varetages. Kan evt. varetages på hovedsniveau i et formaliseret samarbejde med sniveau, i de situationer, hvor det i øvrigt skabet sammenhæng i den videre udredning af patienter med begrundet mistanke om lungecancer. Pleuracentese varetages dog også på hovedsniveau High resolution CT-skanning (HRCT) af lunger. Med henblik på at vedligeholde erfaring bør den enkelte speciallæge varetage minimum 75 HRCT undersøgelser. Hvor der er behov for HRCT mhp. diagnostik og kontrol af f.eks. ukompliceret sarkoidose i intern medicin: lungesygdomme kan dette foretages på hovedsniveau evt. i telemedicinsk samarbejde med sniveau forudsat at krav til ovenstående volumen opretholdes Perifer perklutan transluminal angioplastik (PTA) og stentanlæggelse Slagelse Afventer yderligere vurdering Afventer yderligere vurdering Afventer yderligere vurdering Perifer perkutan endovaskulær protesebehandling Muskuloskeletalradiologi Simpel embolisering bortset fra CNS, embolisering af sjældne og/eller avancerede AV malformationer, pulmonale AV malformationer, fistler og angiomatøse tumorer, uterus fibrom embolisering (UFE) og partiel embolisering af hyperplastisk milt hos børn RF behandling af osteide osteomer Kvalitet og Udvikling Side 10 af 72

11 Abdominal radiologi Perkutan transhepatisk cholangiografi (PTC) Perkutan stentanlæggelse i galdeveje Onkoradiologi Radiologisk staging før behandling. Kontrol under pågående behandling i tæt samarbejde med behandlende onkologisk afdeling. Efterkontroller. Billedvejledte biopsier og drænager Neuroradiologi MR-skanning Afventer yderligere vurdering Endovaskulær diagnostik og behandling Specielle problemstillinger, fx før elektrodeimplantering til Parkinson patienter Endovaskulær coiling af cerebrale aneurismer Embolisering i hjernens og rygmarvens karsystem Stentning af intracerebrale stenoser Thoraxradiologi RFA af maligne lungetumorer, primære og sekundære MR-vejledte biopsier Vena cava superior stents Interventionel radiologi Embolisering af sjældne og/eller avancerede AV-malformationer, pulmonale AV-malformationer, fistler og angiomatøse tumorer Uterus fibrom embolisering (UFE) Partiel embolisering af hyperplastisk milt hos børn Perkutan transluminal angioplastik (PTA) på mesenterial arterier Perkutan transluminal angioplastik (PTA) på a.renalis Perkutan transluminal angioplastik (PTA) på a.carotis og øvrige supraaorticale arterier Avancerede aorta stentgraft behandlinger EVAR Anlæggelse af transjugular intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS) Kvalitet og Udvikling Side 11 af 72

12 Nefrostomi på ikke-dilateret afløbssystem Vertebroplastik. Varetages også i ortopædisk kirurgi og neurokirurgi. Funktionen forudsætter et tæt samarbejde med ortopædisk kirurgi eller neurokirurgi Thoracoabdominale aortaaneurismer (aneurismer hvor såvel aorta thorakalis som abdominalis er involveret) Se i øvrigt kardiologi, thoraxkirurgi og karkirurgi Specielle terapeutiske procedurer i relation til transplantationer Skejby Afventer yderligere vurdering Afventer snarlig opsamlende ansøgningsrunde Muskuloskeletal radiologi Videre diagnostik inkl. biopsi af malignitetssuspekte primære tumorer i bløddele og skelet Billedvejledte grovnålsbiopsier fra tumorer i knogler: Se ovenfor for sarkomer. Desuden for solitære metastaser uden kendt primær tumor For flere knoglemetastaser uden kendt primærtumor Skeletdystrofier Abdominal radiologi Motilitetsundersøgelser i oesophagus Børneradiologi Sjældne pædiatriske CNS-sygdomme Børneonkologi Kongenitte hjertemisdannelser, nyresygdomme samt syndromer og dysplasier Cystisk fibrose Neonatale sygdomme Onkoradiologi Kryo og RFA behandling af kræft. Herfra undtaget kryobehandling af prostatacancer og nyrecancer. Funktionen i øvrigt kan evt. varetages på sniveau i formaliseret samarbejde med højt specialiseret niveau.samarbejdet skal godkendes af Sundhedsstyrelsen Kvalitet og Udvikling Side 12 af 72

13 Kemoembolisering Funktionelle (perfusions-) CT, UL og MR undersøgelser til antiangiogenetisk behandling Gynækologi og obstetrik Almen gynækologi og gynækologisk endokrinologi Vulvodyni Center for modtagelse af voldtægtsofre Holbæk Svær eller avanceret endometriose Embolisering af uterusfibromer Medfødte misdannelser i genitalier Transseksualisme og intersex tilstande Kromosomanomalier Hormonforstyrrelser, der skyldes dys i hypothalamus-hypofysegonade aksen Graft-versus-host Urogynækologi Behandling af urininkontinens med TVT, TVT-O operationer samt bulking Diagnostik og behandling af recidiver af uterovaginal prolaps Afventer yderligere vurdering Kolpopeksi, abdominalt eller vaginalt Analinkontinens i samarbejde med kirurger, gynækologer og uroterapeuter Fistler mellem blære og skede, tarm og skede eller blære, tarm og skede Neurogene blæredyser Herlev Herlev Sårbare gravide Smerter og irritative tilstande i skede, blære og tarm Gravide med misbrug og/eller med behov for psykiatrisk behandling udover SSRI i graviditeten Kvalitet og Udvikling Side 13 af 72

14 Udviklingshæmmede Gravide med HIV Hvidovre Vurdering/kontrol/behandling/ indlæggelse øvrige gravide Gravide med gestationel diabetes mellitus, let immunisering, thyreoideasygdomme og/eller epilepsi. Gravide med monochoriotiske gemelli eller truende for tidlig fødsel (<28, 30 eller 32 uger afhængig af hovedens neonatalafdeling) Gravide med svær tarminflammatorisklidelse (IBD), som ikke umiddelbart responderer på systemisk steroidbehandling, eller som får tilbagefald under graviditeten. Gravide, som kan få behov for intrauterin transfusion Gravide med andre sygdomme: aktivcancersygdom, hjerte-, lunge-, levereller nyretransplantation Gravide med para- og tetraplegi Gravide/fostre med sjældne handicap Gravide med monoamniotiske gemelli Gravide med flerfoldsgraviditet og transfusionssyndrom med behov for laserseparation af placenta Gravide diagnosticeret med placenta accreta og percreta Gravide med truende ekstrem for tidlig fødsel Gravide med cervixinsufficiens Fertilitetsbehandling Gravide, der har fået konstateret misdannelser hos fosteret, der kræver børnekirurgisk assistance Behandling af infertile par, hvor den ene part eller begge er HIV- eller hepatis B-postitiv Præimplantationsdiagnose Kryopræservering af ovarievæv Mandlig infertilitet, hvor der kræves særlig diagnostik Kvalitet og Udvikling Side 14 af 72

15 Gynækologisk onkologi Cervixcancer ud over stadium IA Operativ behandling af endometriecancer Diagnostik og behandling af ovariecancer Vulvacancer Invasiv mola/choriocarcinom Herlev Recidiv af gynækologisk cancer Prænatal screening, diagnostik og behandling Intrauterin blodprøvetagning og transfusion Vurdering med henblik på intrauterin operation Intern medicin: Endokrinologi Diabetes mellitus Gravide med insulinbehandlet gestationel diabetes mellitus Diagnostik af behandlingskrævende hypoglykæmi Thyreoideasygdomme: Insulinpumper hos voksne og børn Svær thyreoidea-associeret oftalmopati (TAO) Afventer yderligere vurdering Diagnostik af thyreoideacancer Recidivstruma Gravide med svært traktabel stofskiftesygdom Kalcium-metaboliske sygdomme Medicinsk behandling af primær hyperparathyreoidisme Familiær hypocalcurisk hypercalcæmi Mb. Paget Osteoporose hos mænd < 60 år Sjældne former for osteoporose Kvalitet og Udvikling Side 15 af 72

16 Hypofyse-sygdomme Binyre- og gonadesygdomme Diagnostik, medicinsk behandling og opfølgning ved hypofysesygdomme Mb. Addison Diagnostik af fæokromocytom Mb. Conn Cushing syndrom Klinefelters syndrom Kallman syndrom Ernæringsrelaterede sygdomme Diagnostik m.h.p. operation for fedme Avitaminoser Malnutrition Andre sygdomme Gravide med prægestationel diabetes mellitus Insulinallergi Svær insulinresistens Adrenogenitalt syndrom Steno, Adrenoleukodystrofi Præoperativ vurdering af insulinom Turners syndrom Craniopharyngeom, hvor diagnosen foreligger inden operation Maligne endokrine tumorer, herunder karcinoider Højdosis radiojodbehandling Herlev Pendreds syndrom Osteopetrosis AUH Århus Sygehus Kvalitet og Udvikling Side 16 af 72

17 Fibrøs dysplasi Porfyri Anorexia nervosa med sværere ernæringsforstyrrelser Diagnostik af og opfølgning på ø- celletransplantation/pancreastransplantation Sjældne handicaps Prader Willi syndrom Osteogenesis imperfecta Galaktosæmi Kontrol og opfølgning af MEN Hvidovre Intern medicin: Hæmatologi Malignt lymfom Behandling af Hodgkin lymfom, Burkitt lymfom og CNS-lymfom Myelomatose hos yngre patienter Akutte leukæmier/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) Kroniske myeloide sygdomme Følge af behandlingen af malign hæmatologisk sygdom Specialiseret hæmatologisk cancerbehandling 2. linje (recidiv) og efterfølgende behandlinger af lavmalignt lymfom, højmalignt lymfom og højrisiko kronisk lymfatisk leukæmi patienter 1. linje (primær) og 2. linje (recidiv) behandling af myelomatose og amyloidose 1. og 2. linje behandling af ALL hos ikke-yngre og AML/fremskreden MDS 2. og 3. linje behandling af kronisk myeloid leukæmi, ikke fremskredent myelodysplastisk syndrom og kronisk myelomonocytleukæmi Periodisk og langvarig knoglemarvssvigt med deraf følgende risiko for livstruende infektioner med udvikling af multiorgansvigt Kompleks og intensiv kemoterapi i henhold til nøje definerede behandlingsalgoritmer Radioimmunterapi Opsamling af perifere stamceller (leukaferese) (fra 2012) Højdosis kemoterapi med stamcellestøtte, tidligere kaldet autolog knoglemarvstransplantation (fraset amyloidose) (fra 2012) Kvalitet og Udvikling Side 17 af 72

18 Trombofili Aplastisk anæmi Benigne hæmatologiske sygdomme Alle allogene transplantationer Højdosis kemoterapi Akut lymfoblast leukæmi Trombosetendens og blødningstendens (undtagen hæmofili, se højt specialiseret ) som ikke krævet højt specialiseret behandling 1. linje behandling af paroksystisk nokturn hæmaglobinuri og trombotisk trombocytopenisk purpura Løbende kontrol, samt diagnostik og behandling af GVH Med stamcellestøtte til patienter med amyloidose Hos yngre voksne Svær aplastisk anæmi Med indikation for allogen knoglemarvstransplantation og/eller svær immunsuppressiv behandling Komplicerede tilfælde af trombotisk trombocytopenisk purpura Medfødte svære penier og hæmoglobinopatier Medfødt eller erhvervet hæmofili Meget sjældne benigne hæmatologiske tilstande Almindelig hæmofili Von Willebrands sygdom Anden sjælden hæmofili Herlev Intern medicin: Infektionsmedicin Akut febril sygdom Infektioner med svær organpåvirkning Afventer yderligere vurdering Alvorlige infektioner i centralnervesystemet Behandling af komplicerede cerebrale og intraspinale abscesser samt komplicerede forløb af purulent meningitis Operationskrævende cerebrale og intraspinale abscesser Behandling af endocarditis Kvalitet og Udvikling Side 18 af 72

19 Langvarige, komplicerede, bakterielle infektioner Komplicerede multifaktorielle infektioner Tuberkulose hos ptt. med HIV og/eller tuberkulose i CNS Atypiske mycobakterier hos ptt. med HIV Ekstrapulmonal tuberkulose Ekstrapulmonale atypiske mycobakterier Sjældne seksuelt overførte sygdomme Neuroborreliose Diagnostik af endokarditis i tæt samarb. med Kardiologisk afd., Indgår i snarlig ansøgningsrunde Indgår i snarlig ansøgningsrunde Funktionen varetages også i Dermatovenerologi, Mistænkt og kendt multiresistent tuberkulose (MDR-TB) Lungeinfektioner hos børn og voksne med cystisk fibrose Tetanus og botulisme Hvidovre Importerede infektionssygdomme Neuroborreliose, som kræver særlig specificeret diagnostik, observation og beh. Importerede parasitære, bakterielle og virale inf. malaria, amøbiasis, tyfus m.m. Mistanke om særligt smitsomme eller alvorlige sygdomme Inf. med multiresistente mikroorganismer Særligt farlige luftbårne infektioner Hvidovre Kvalitet og Udvikling Side 19 af 72

20 Bestyrket mistanke om viral hæmorrhagisk feber Hvidovre Kronisk virale infektioner HIV-inficerede voksne AIDS-definerende sygdomme hos HIV-inficerede - herunder TB Antiviral behandling af kronisk hepatitis B og C Post-exposure HIV-profylaktisk behandilng Varetages i tæt samarb. med Med. Gastroenterologisk afd., HIV-inficerede børn Hvidovre HIV-inficerede gravide Hvidovre Infektioner hos personer med nedsat immunforsvar Diagnostik af langvarig feber Kontrol og beh. af infektionsmedicinske problemer hos ptt. med kongenit eller erhvervet immundefekt Ud over de ovenfor nævnte diagnoser og tilstande bør andre alvorlige tilstande henvises til sniveau Intern medicin: Kardiologi Iskæmisk hjertesygdom KAG Elektiv koronararteriografi (KAG), Bispebjerg, Hillerød og Akut koronararteriografi (Akut KAG) Hjerteklapsygdom Diagnostik af endokarditis i tæt samarb. med Infektionsmed. afd., Hjerterytmeforstyrrelser Vurdering af hjerteklapfejl med henblik på henvisn. til operation samt efterkontrol og evt. beh. af svære tilfælde Endokarditis udredning og postoperativ behandling Almindelig 1 og 2 kammer pacemakere Kvalitet og Udvikling Side 20 af 72

21 Synkopediagnostik Pacemakerbehandling af børn. Komplicerede pacemakersystemer, herunder ICD implantation og kontrol Invasiv elektrofysiologi og radiofrekvensablation Arvelige hjertesygdomme Kliniske slægtningeundersøgelser Genetisk blodprøveanalyse MR-skanning - signal averaged EKG Perikardiepunktur Genetisk rådgivning i samarbejde med klinisk genetik Perikardiepunktur hos den akut hæmodynamisk påvirkede pt. PCI Akut PCI Funktionen afventer revurdering Elektiv PCI Hjerteinsufficiens Akut svær hjerteinsufficiens Svær kronisk hjerteinsufficiens Hjertetransplantation Diagnostik til hjertetransplantation Livslang kardiologisk follow-up efter transplantation Kunstigt hjerte Alkoholablation af hypertorfisk obstruktiv kardiomyopati Hjerteklapsygdom Svær aorta- og mitral-insufficiens med ustabil hæmodynamisk påvirkning Endokarditis verificeret eller begrundet mistanke herunder stillingtagen til operativ behandling. Kompliceret endokarditis Indgår i snarlig ansøgningsrunde Kvalitet og Udvikling Side 21 af 72

22 Medfødte hjertesygdomme Pulmonal hypertension, thorakale aortasygdomme og sjældne karsygdomme Medfødte hjertemisdannelser hos børn og voksne, herunder invasiv diagnostik Udvidet klinisk og ekkokardiografisk undersøgelse af børn ved mistanke om medfødt hjertedannelse Kateterbehandling af hjerte og hjertenære kar Marfan Syndrom og Ehlers-Danlos Syndrom. Pulmonal hypertension Kroniske og dissekerende thorakale aneurismer Thorako-abdominale aneurismer og dissektioner Thrombokardiologi Kardiologisk vurdering ved lungeemboli mhp. Eventuel kirurgisk interventi- on Øvrige Myokardiebiopsi AUH Skejby Perikadiesygdomme, incl. Constrictio cordis Intern medicin: Lungesygdomme Astma og allergiske sygdomme Svær astma med behov for immunmodulerende terapi Komplicerede allergiske sygdomme Anafylaktiske reaktioner med behov for provokationsus. Insektgift- og lægemiddelaallergi med behov for provokationsus Erhvervsbetinget allergi med behov for provokationsus. Komplicerede allergiske tilstande med mistanke om allergi over for fødevarer Gentofte Anafylaktisk reaktion ved narkose Gentofte Angioødem Gentofte Lungekræft Den videre udredning af ptt. med begrundet mistanke om lungekræft, Kvalitet og Udvikling Side 22 af 72

23 Infektionssygdomme og tuberkulose Svære akutte, subakutte og kroniske lungeinfektioner Pulmonal tuberkulose (ekskl. HIV og i CNS) Pulmonale atypiske mycobakterier Interstitielle lungesygdomme Ekstrapulmonal tuberkulose Ekstrapulmonale atypiske mycobakterier Sygdomme i pleura, pleurodese Kompliceret sarkoidose Indgår i snarlig ansøgningsrunde Indgår i snarlig ansøgningsrunde Afventer yderligere vurdering Idiopatisk lungefribrose Interstitielle lungesygdomme ekskl. Gentofte sarkoidose uden behov for immunmodulerende beh. og simpel idiopatisk lungefibrose (UIP) Andre sygdomme Behandling af lungecyster Vurdering mhp. lungetransplantation Vurdering mhp. lungevolumen kirurgi Meget sjældne alvorlige lungesygdomme Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi Patienter med inflammatorisk tarmsygdom: som ikke responderer på standardbehandling, sjældne ekstraintestinale komplikationer, Crohns sgd, gravide Dobbelt ballonendoskopi ved diagnostik Kvalitet og Udvikling Side 23 af 72

24 Antiviral behandling af kronisk hepatitis B og C Diagnostik med henblik på operation for fedme Varetages i tæt samarb. med Infektionsmed., Vanskelige koleducussten Galdevejsstrikturer Svær akut og kronisk pancreatitis inkl. endoskopisk behandling Hvidovre, Afventer yderligere vurdering Afventer yderligere vurdering Korttarmssyndrom Endokrine tumorer i mavetarmkanalen Gastrointestinale problemer ved paraog tetraplegi Transfusionskrævende GI blødning m.h.p. radiologisk intervention Levertransplantation Levererstatningsbehandling Sjældne medfødte metaboliske og kolestatiske leversygdomme samt udviklingsanomalier Centeren for Morbus Wilson AUH Århus Sygehus Cirrose med komplikationer Cirrose med uafklaret ætiologi Vaskulær leversygdom og uafklaret portal hypertension af anden genese Autoimmun hepatitis med suboptimal respons på standardbehandling eller som led i overlapssyndromer Primær biliær cirrose eller primær skleroserende kolangitis med bliirubin dorhøjelse over normalområdet, tegn på portal hypertension (vacier eller ascites), tilfælde af kolangitis eller galdevejsobstruktion Kvalitet og Udvikling Side 24 af 72

25 Langvarig eller alvorlig toksisk eller uafklaret leverpåvirkning, herunder svær hepatisk kløe Alkoholisk hepatitis med dårlig prognose Primære tumorer i lever og galdeveje, hvor medicinsk, invasiv radiologisk eller kirurgisk beh. overvejes Intern medicin: Nefrologi Patienter med akut nyreinsufficiens Diagnostik, hvor der skal foretages nyrebiopsi Senkontrol af ukomplicerede voksne nyretransplanterede Efterkontrol af mennesker, der donerer en nyre Nefrologisk vurdering ved vanskelige vaskulære adgangsveje Diagnostik og beh. af calciummetaboliske tilstande Diagnostik og beh. af nyremanifestationer ved kroniske systemsygdomme Nyretransplantation på voksne - endelig diagnostik og godkendelse af donorer og recipienter Efterkontrol af nyretransplanterede Nyretransplantation på børn Efterkontrol af nyretransplanterede børn Multiorgantransplantation Efterkontrol af multiorgantransplanterede Immunosuppressiv behandling hos ptt. med svære inflammatoriske bindevævslidelser Diagnostik og beh. af mikroangiopatiske trombocytopenier hos ptt. med nyreinsufficiens Behandling af særlige komplikationer til uræmi Afventer yderligere vurdering Afventer yderligere vurdering Kvalitet og Udvikling Side 25 af 72

26 Diagnostik og behandling af metaboliske nyresygdomme som cystinose og oxalose Dialysebehandling af børn Intern medicin: Reumatologi Inflammatoriske ledog bindevævssygdomme Reumatoid artrit, spondylitis ankylopoietika og psoriasis artrit ved kompliceret, behandlingsrefraktær sygdom og/eller alvorlige komplikationer som f. eks. reumatoid vaskulitis Primære vaskulitsygdomme i små kar i rolig fase, svære kutane vaskulitter og morbus Behcet Systemisk lupus erythematosus med komplikationer som f. eks. serosit og let nefropati Andre inflammatoriske bidevævssygdomme som f. eks. systemisk sklerodermi, polymyositis/ dermatomysitis, mixed connective tissue disease, primær morbus Sjøgren og essentiel kryoglobulinæmi Kompliceret sarkoidose (undtagen sarkoidose på højt specialiseret niveau). Reumatoid artrit, spondylitis ankylopoietika og psoriasis artrit ved særlig kompliceret eller eksperimentel behandling og /eller særligt alvorlige elle sjældne komplikationer til sygdom eller behandling, fx Feltys syndrom Systemisk lupus erythematosus ved særligt kompliceret eller eksperimental behandling og/eller særligt alvorlige eller sjældne komplikationer til sygdom eller behandling, fx CNS-lupus, moderat til svær proteinuri samt progredierende nefropati og erhvervede blædningsdefekter samt ved gravide Andre sjældne inflammatoriske bindevævssygdomme Systemisk sklerodermi ved særligt kompliceret eller ressourcetung behandling Vaskulitsygdomme i små og mellemstore kar som Wegeners granuloatose, mikroskopisk polyangiitis, Churt- Strauss syndrom, morbus Behcet, polyarteritis nodosa Kvalitet og Udvikling Side 26 af 72

Kodning af behandlingsniveau på Neurologisk Afd. OUH

Kodning af behandlingsniveau på Neurologisk Afd. OUH Kodning af behandlingsniveau på Neurologisk Afd. OUH Diagnoser Regionsfunktion: AZAC3 Højt specialiseret funktion: AZAC4 Apopleksi og hjernekarsygdomme Epilepsi Trombolyse: Patienter som vurderes af trombolyse

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi

Specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi Specialebeskrivelse Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi omfatter

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Specialevejledning for thoraxkirurgi

Specialevejledning for thoraxkirurgi Specialevejledning for thoraxkirurgi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger

Læs mere

Intern medicin: Endokrinologi...2 Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi...3 Intern medicin: Kardiologi...4 Intern Medicin: Lungesygdomme...

Intern medicin: Endokrinologi...2 Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi...3 Intern medicin: Kardiologi...4 Intern Medicin: Lungesygdomme... Intern medicin: Endokrinologi...2 Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi...3 Intern medicin: Kardiologi...4 Intern Medicin: Lungesygdomme...5 Intern Medicin: Infektionsmedicin...6 Intern Medicin:

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære.

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære. FAGBESKRIVELSE SOMATISK SYGDOMSLÆRE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 832 af 13/08/2008. Der opnås størst sammenhæng

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Forslag til justeringer af specialevejledning fra Dansk Kirurgisk Selskab

Forslag til justeringer af specialevejledning fra Dansk Kirurgisk Selskab Forslag til justeringer af specialevejledning fra Dansk Kirurgisk Selskab Til første møde i specialearbejdsgruppen vil vi bede Selskabet om en status for specialet. Derfor vil I blive bedt om at komme

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/25 Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver Epilepsihospitalets fremtidige opgaver April 2012 Indhold 1. Indledning og baggrund 3 2. Overordnet beskrivelse af Epilepsihospitalet 4 3. Aktuelle specialiserede behandlingstilbud på Epilepsihospitalet

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Risikofaktorer, genetiske faktorer, miljøfaktorer og kulturelle faktorer samt patientens livshistorie (den røde farve)

Risikofaktorer, genetiske faktorer, miljøfaktorer og kulturelle faktorer samt patientens livshistorie (den røde farve) Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert medicin og neurologi Med blå baggrund viser begrebskortet de mange symptomer, som patienterne henvender sig med inden for medicin og neurologi. Urskiven symboliser,

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. kirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne med enten

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne med enten Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.4.3 VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI Hvem kan få vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi kan efter

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Specialevejledning for oftalmologi

Specialevejledning for oftalmologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for oftalmologi Specialebeskrivelse Oftalmologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets 24. januar 2014 Specialevejledning for oftalmologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Overordnet målsætning for OSCE delen på klinisk Biomekanik

Overordnet målsætning for OSCE delen på klinisk Biomekanik Overordnet målsætning for OSCE delen på klinisk Biomekanik Målsætning i Arbejdsmedicin OSCE 3B De studerende skal med udgangspunkt i den problem baserede undervisning samt i mindre grad forelæsning undervises

Læs mere

FYSISK HANDIKAPPEDE PERSONERS ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

FYSISK HANDIKAPPEDE PERSONERS ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI FYSISK HANDIKAPPEDE PERSONERS ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI 2006 Fysisk handikappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi Fysisk handikappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. transplantation af bloddannende stamceller hos børn

Børnecancerfonden informerer. transplantation af bloddannende stamceller hos børn i transplantation af bloddannende stamceller hos børn transplantation af bloddannende stamceller hos børn Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, januar 2012. Princippet

Læs mere

at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold.

at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold. ! "!#$#%%& ' ( ' )( I akutplanen for Region Midtjylland er det fastlagt, at der vil være fælles akutmodtagelser 5 steder i Region Midtjylland. Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet

Læs mere

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland 01.03.2014 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer. NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Specialet varetager endvidere immunologiske undersøgelser, herunder forligelighedsundersøgelser

Specialet varetager endvidere immunologiske undersøgelser, herunder forligelighedsundersøgelser !"!##$ % & % '& Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandling på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2007 1. Med kritisk sygdom menes: kræft, blodprop i hjertet, bypassoperation/ballonudvidelse

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

Oversigt over prioriterede databaser i regi af RKKP, samt 2015-midler udmøntet til udgifter i regi af databaserne.

Oversigt over prioriterede databaser i regi af RKKP, samt 2015-midler udmøntet til udgifter i regi af databaserne. Oversigt over prioriterede databaser i regi af RKKP, samt 2015-midler udmøntet til udgifter i regi af databaserne. Behandlingen af ansøgninger om støtte fra Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet

Læs mere

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer.

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Implementering. En vanskelig affære. Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche

Implementering. En vanskelig affære. Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche Implementering En vanskelig affære Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche Region til sygehuse: Følg vejledning eller betal selv for dyr medicin Sygehuse i Region Midtjylland skal fremover følge anbefalingerne fra

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

DANSK CENTER FOR ORGANDONATION

DANSK CENTER FOR ORGANDONATION Formålet med donordetektion er: At optimere udnyttelsen af det foreliggende donorpotentiale Konstant fokus fra Afdelingsledelse støtte afdelingens undervisning og procedurer NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR

Læs mere

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed MR-skanning Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed S P E C I A L I S T E R I B E V Æ G E L S E MR-skanning giver en sikker og hurtig udredning af sygdomme i kroppen Privathospitalet

Læs mere

Betingelser ved visse kritiske sygdomme

Betingelser ved visse kritiske sygdomme Betingelser ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2014 1 Får medlemmet stillet diagnose på en kritisk sygdom før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum, jf. dog 2-6. Med kritisk sygdom

Læs mere

Nyre/pancreas-transplantationer

Nyre/pancreas-transplantationer Henrik Birn Overlæge Nyremedicinsk afdeling C Aarhus Universitetshospital Årsmøde for Donationsansvarlige Nøglepersoner N 16. januar, 2014 Pancreas Pancreas-transplantationer Formål Genoprette insulinproduktionen

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

MR-skanninger af højeste kvalitet. Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer

MR-skanninger af højeste kvalitet. Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer MR-skanninger af højeste kvalitet Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer En hurtig og sikker vej til den rigtige diagnose Center for Rygkirurgi

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

AL Amyloidose. sygeplejerske info om myelomatose

AL Amyloidose. sygeplejerske info om myelomatose AL Amyloidose Dette kapitel gennemgår de med myelomatose beslægtede tilstande, der med en samlet betegnelse hedder amyloidose. Hovedvægten er lagt på AL Amyloidose herunder symtomer, diagnosticering, behandling

Læs mere

Lever-og pankreassygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011

Lever-og pankreassygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011 Lever-og pankreassygdomme Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011 1 Disposition Lever fysiologi Hepatitis Cirrose Pankreas fysiologi Pankreatit 2 3 Leverfysiologi Vores største organ/kirtel Funktion

Læs mere

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Region Hovedstaden Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Udarbejdet af Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet 1 Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet Belyst med data fra de kliniske databaser (DBCG, DLCR, DGCD, LYFO) 1 Dks Statistik, LPR og DCR Lav social position og risiko for kræft

Læs mere

Indledning. I det følgende beskrives de fokuserede ophold, som består af ophold på følgende typer afdelinger (minimumsvarighed anført i parentes):

Indledning. I det følgende beskrives de fokuserede ophold, som består af ophold på følgende typer afdelinger (minimumsvarighed anført i parentes): Bilag 2 Anbefalede fokuserede ophold Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse Indledning De fokuserede ophold indgår som obligatoriske læringsmetoder i speciallægeuddannelsen (jvf målbeskrivelsen).

Læs mere

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 2013 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

ANALYSE AF FØDSELSOMRÅDET

ANALYSE AF FØDSELSOMRÅDET Bilag 1 - Side -1 af 29 Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød ANALYSE AF FØDSELSOMRÅDET Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 60 20 Web www.regionh.dk

Læs mere

DSPR Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi

DSPR Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Struktureret vejledersamtale 1 Ansættelse 1.1.1 Demonstrere kendskab til plastikkirurgiens internationale og nationale historie. Kunne redegøre for udviklingen af fagets nuværende gængse behandlingsprincipper

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional

Læs mere

Subarachnoidal hæmoragi og vaskulære malformationer

Subarachnoidal hæmoragi og vaskulære malformationer Subarachnoidal hæmoragi og vaskulære malformationer Instruksdokument Senest revideret d. 09 03 2015 Forfattere: Julie Børlung og Charlotte Starhof Referenter: Jesper Kelsen og Niels Sunde Godkender: Claus

Læs mere

DANSK FEDMEKIRURGIREGISTER. Datadefinitioner

DANSK FEDMEKIRURGIREGISTER. Datadefinitioner DANSK FEDMEKIRURGIREGISTER Datadefinitioner Version 1.0 November 2012 Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest (KCKS-Vest) er et af fem kompetencecentre under Regionernes Kliniske

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI 2008 Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Fysioterapi;

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk

Læs mere

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Formål med RADS Danske Regioners bestyrelse nedsatte i efteråret 2009

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Specialevejledning for ortopædisk kirurgi

Specialevejledning for ortopædisk kirurgi Specialevejledning for ortopædisk kirurgi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 Civil- og Politiafdelingen Dato: 26. maj 2011 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-810-0037 Dok.: HAA40942 Udkast Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse

Læs mere

12. Ordliste A Abdomen Allogen transplantation med stamceller AML Androgener Antibiotika Anæmi Angina Pectoris Aplastisk anæmi

12. Ordliste A Abdomen Allogen transplantation med stamceller AML Androgener Antibiotika Anæmi Angina Pectoris Aplastisk anæmi 12. Ordliste A Abdomen: Bughulen. Allogen transplantation med stamceller: Transplantation med stamceller fra en donor ALL: Akut lymfatisk leukæmi. AML: Akut myeloid (myeloblastær) leukæmi, en type af akut

Læs mere