foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 144 marts årgang tema min historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 144 marts 2012 28. årgang tema min historie"

Transkript

1 foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 144 marts årgang tema SIDE 9 min historie Mandeweekend

2 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt. Gentoftegade 118, 2820 Gentofte. Tlf Giro Ansvarshavende: Formand Line Agersnap Redaktion: Carina Mentz - redaktør og Christina Fyhn. Læs mere om redaktionen på Layout: [storm.it] Næste blad udkommer: Juni 2012 Indlæg til bladet er meget velkomne, og har du brug for hjælp til at skrive en artikel, kan du kontakte Deadline: 1.maj 2012 Tema i næste blad: Ikke bestemt Stof til næste blad skal sendes til Indlæg til bladet kommer automatisk på hjemmesiden, med mindre den enkelte skribent ønsker andet. Det vil være en stor hjælp, hvis du kan sende dit indlæg i Word-dokument. Vedlæg gerne billeder i så stor opløsning som muligt. FNUG: En landsdækkende, selvstændig forening for unge med gigt i alderen år. I FNUG mødes vi og udveksler erfaringer, snakker om alting og ingenting og støtter hinanden Foreningen er opdelt i tre lokalområder: Nord- og Midtjylland, Fyn- og Sydjylland samt Sjælland og Øer. I alle lokalområderne er der kontaktpersoner, der laver lokalarrangementer og er klar til at snakke med medlemmerne, hvis der er behov for det På landsbasis afholder FNUG: Ca. fire arrangementer årligt. Det drejer sig om temabestemte kurser, der oftest strækker sig over en weekend Foreningen består af: En bestyrelse, en række kontaktpersoner, en redaktionsgruppe, en web-gruppe og en PR-gruppe. Fælles for alle grupperne er, at alle medlemmer er unge med gigt. Alt arbejde i FNUG udføres af frivillige Du sidder netop nu: Og læser en udgave af foreningens medlemsblad. Bladet udkommer fire gange årligt og sendes til medlemmer, støttemedlemmer og reumatologiske afdelinger på landets sygehuse Vil du vide mere om FNUG: Kan du finde flere oplysninger på vores hjemmeside Du er også velkommen til at kontakte vores kontor. Se kontaktoplysninger bagerst i bladet Det redaktionelle stof må gerne citeres - men kun med tydelig kildeangivelse. FNUG deler ikke nødvendigvis alle meninger, der fremkommer i bladet. FNUG-Bladet udkommer i 750 eksemplarer og trykkes hos LavprisTrykkeriet ApS, Århus. Forside:... hvilke tanker gør du dig? ISSN

3 Formandens kommentar 4 Nyt fra FNUG 5 Debat: Billund Kommune handlede ulovligt 6 Den negative konsekvens af skattelettelser 7 Betalingsring om København 7 Bekymring for ændrede regler til førtidspension 8 Jubel over robotstøvsugere 9 Teenage-Weekend!! 9 Mande-Weekend med seje gutter og øl 9 Tema dette nummer: Min historie Medicin og graviditet 10 Jagten på diagnosen 11 Min historie om at få opfyldt en drøm 12 Min historie 14 INDHOLD FNUG-BLAD NR. 144 Internationalt: Møde om patient-læge relationer 14 Ny kontakt person på Sjælland og Øer 15 Ny kontaktperson for Nord og Midtjylland 15 Det sker Lokalt: Fyn og Sydjylland 16 Lokalt: Nord- og Midtjylland 17 Lokalt: Sjælland og Øer 19 Det er sket Lokalt: Fyn og Sydjylland 20 Lokalt: Sjælland og Øer 22 Lokalt: Nord- og Midtjylland 24 Videnscenter på Rigshospitalet 25 Adresser og numre 27 Aktivitetskalender 28 marts 2012, 28. årgang 3

4 FORMANDENS KOMMENTAR Formandens kommentar Temaet til dette blad er min historie. Min historie dækker over meget, men mest af alt dækker det over alle de historier, der eksister i FNUG, om hvordan det er at leve med en kronisk sygdom. Alle historier er unikke til trods for, at de har en del fællestræk. Vi kæmper alle i hverdagen, men hvordan og med hvad vi kæmper er forskelligt. Men lige præcis fordi hver person i FNUG er unik, har vi så meget viden om, hvordan det er at være ung med en kronisk sygdom. FNUG er en vidensbank af håb, knuste drømme, men mest om hvordan man ikke skal give op. Når man bliver syg, får man ikke udleveret en manual på sygehuset, hvor der står Velkommen til et liv som kronisk syg - her er dine rettigheder. Det burde man få, for det vil gøre livet lettere. Man skal både erkende af man har fået en kronisk syg, og at ens liv for altid er blevet forandret, på samme tid skal man også møde det offentlige for første gang, og til at være en del af deres cirkus. Men når hverken ens socialrådgiver eller ens læge kan fortælle en, hvordan det er at leve med en kronisk sygdom, hvor kan man så opnå hjælp? Jeg var så heldig, at jeg fra dag ét i min sygdom kendte FNUG, og derfor kunne få den fornøjende hjælp. FNUG gav mig den manual som jeg manglede, og som hjalp mig til at se mit nye liv i øjnene. Men hvad med dem der ikke hører om FNUG? Hvor finder de deres manual? Udbredelsen af FNUG er vigtig, så flest mulige kan få den hjælp de har brug for. FNUG er med til at udfylde de huller, som det offentlige skaber, og med til at give én en accept af at være kronisk syg, som kan hjælpe én videre. Det sidste stykke tid har det været oppe i medierne, at kommunerne tit taber ankesager imod handicappede. Man skal ikke forvente, at få hjælpen fra det offentlige serveret på en guldtallerken, men derimod kæmpe for den. Først finde ud af at hjælpen eksister, derefter kæmpe for at få den - og på samme tid, skal man erkende, at man har behov for hjælpen. Jeg snakker for alle i FNUG, når jeg siger, at vi hellere ville være raske og så klare os uden hjælp fra det offentlige. Men når vi nu har brug for hjælp, hvorfor skal den så være så svær at opnå? I bladet kan du læse om, hvordan Malene har oplevet, at Billund kommune har indhentet oplysninger ved hendes forsikringsselskab uden hendes sammentrykke. Forsikringsselskabets presseafdeling kalder det En menneskelige fejl. Formanden for social - og sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening Anny Vinter erkender at der kan ske fejl, men at det er et vilkår, når mennesker og ikke maskiner behandler sagerne *. Selvfølgelig kan man begå fejl, men når en sagsbehandler begår en fejl, eller et forsikringsselskab handler ulovligt, er det vores liv der kommer i klemme. Når den slags sker, er det vigtigt, at man kender andre, der har været i lignende situationer, som kan støtte, hjælpe og vejlede én. Når man har en kronisk sygdom er overskuddet ikke Formand Line Agersnap ikke det største, og derfor kan man have svært ved at overskue ankesager. Men når kommunerne tit laver fejl, er det vigtigt at man anker, og der er det FNUG kommer ind. For i FNUG er der altid én der har prøvet at anke, én der kan hjælpe og rådgive. På den måde vi er stærke, ved at stå sammen og støtte hinanden, så vi kan opnår den hjælp vi har ret til, så vi kan få det gode liv. God fornøjelse med dit FNUG blad. Med venlig hilsen Line Agersnap, Formand for FNUG * :kommuner-fejler-ofte-i-handicapsager. html FNUG-Bladet nr

5 NYT FRA FNUG Nyt fra FNUG Nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen har undersøgt muligheden for at få delt det årlige kontingent i to, når man er tilmeldt PBS, som udmeldt i sidste FNUG-blad. Det vil betyde en del mere administrativt arbejde, og det kan desværre ikke være færdigt allerede til kontingentopkrævningen i marts Vi arbejder, på at realisere det fra Infobox Bestyrelsen har længe ønsket at få noget nyt informationsmateriale om FNUG. Det kan vi nu realisere via støtte fra Abbott. Det er et spændende projekt, som vi glæder os til at give os i kast med. Vi håber, I vil tage godt imod det endelige resultat. Der er flere spændende projekter undervejs, som vi tror, kan gøre en stor forskel for FNUG og vores medlemmer. Det ser vi frem til at orientere nærmere om. Generalforsamlingen holdes d september 2012 på Hou Søsportcenter, sæt allerede nu kryds i kalenderen. Sidste år kunne kassereren oplyse om underskud i regnskabet - men i år kan han fortælle gode nyheder; der er overskud på årsregnskabet for Der er virkelig rart, at tidligere års udvikling er vendt. Der bydes også velkommen til nye kontaktpersoner, se mere under lokalt. Afgående tillidspersoner Tingene i FNUG står aldrig stille, og det gør også, at vi til tider må sige farvel til dygtige tillidspersoner, hvis arbejde og kammeratskab vil blive savnet. Infobox Interesseret i kurser? René har valgt at forlade sin post i redaktionen for at få mere tid til sit arbejde efter endt uddannelse. Tusind tak for dit store arbejde med at samle artikler og rette dem igennem. Suzi er også stoppet som tillidspersonen i redaktionen. Sanne er faldet for aldersgrænsen i FNUG, og er derfor stoppet som kontaktperson i Nord - og Midtjylland. Vi ønsker jer alle held og lykke i fremtiden. Vi glæder os til at se jer til vores arrangementer. Infobox Er du interesseret i at være med til at planlægge et kursus i FNUG, eller har du en god ide til et emne - så hører vi gerne fra dig, skriv til - så vil vi forsøge at realisere de indkomne ideer. marts 2012, 28. årgang 5

6 DEBAT Billund Kommune handlede ulovligt Af Malene Høyer Olesen Debat om praksis vedrørende persondataloven En kommune skal bede om samtykke før der indhentes oplysninger fra en tredje part, f.eks. læge eller lignende, til sagsbehandling af en ansøgning. Hvis kommunen bryder loven, får det ingen konsekvenser! Jeg sender en ansøgning til min kommune om bl.a. dækning af merudgifter i henhold til servicelovens 100. Mere konkret om forskellen af driftsudgifterne mellem en almindelig personbil og en tung kassebil som invalidevogn. Under sagsbehandlingen henvender Billund Kommune sig uden mit samtykke til mit forsikringsselskab, og de spørger ind til specifikke oplysninger ved brug af mit CPR-nummer. Da jeg klager til kommunen over sagsbehandlingen, begrunder de det med, at der er tale om en generel forespørgsel. Sådan ser jeg ikke på det! Statsforvaltningen (det sociale nævn) har behandlet min klage, og i afgørelsen henstilles Billund Kommune til at indhente samtykke. Med andre ord får jeg medhold i min klage. Jeg mener dog stadig, at Billund Kommune har anvendt oplysninger, der er hentet på et ulovligt grundlag, og selvom det sociale nævn giver mig ret, sker der ikke mere på sagen! Forsikringsselskabet Jeg bliver nød til at høre, hvordan en privat virksomhed, der ligesom offentlige myndigheder er underlagt persondataloven, kan oplyse personlige oplysninger alene baseret på mit CPR-nr. Forsikringsselskabet fortæller via presseafdelingen: Vores regler siger entydigt, at vi aldrig må udlevere oplysninger - hverken til myndigheder eller enkeltpersoner - uden at der foreligger en samtykkeerklæring fra vores kunde. Skulle vi alligevel have udleveret oplysningerne i den konkrete sag, er der desværre sket en menneskelig fejl. Embedsmisbrug For at komme nærmere en afklaring kunne jeg spørge medlemmer af Billund Byråd om deres holdning til, at der er embedsmænd ansat i kommunens forvaltning, som bryder loven og tilsidesætter god forvaltningspraksis. Hvordan har politikerne det med, at de embedsmænd der er ansat til at udføre loven, ikke selv kan holde deres sti ren? FNUG-Bladet nr

7 DEBAT Den negative konsekvens af skattelettelser Debat om regeringens reformer Betalingsring om København Den ny regering foreslår en modernisering af den måde, der betales skat på i Danmark. Der er skattelettelser i vente for nogle, men hvem betaler regningen. Særligt fokuseres der på, hvem der kan nyde godt af skattelettelser, og uden omsvøb mener regeringen anført af skatteministeren Thor Möger Pedersen udelukkende dem på arbejdsmarkedet. Det er godt nok for dem i arbejde, og dem i fleksjob. De betaler f.eks. også arbejdsmarkedsbidrag, en skat på 8 % som førtidspensionister ikke betaler. Om en skattereform og skattelettelser på arbejde er en god eller dårlig ide, undlader FNUG at kommentere på - det der bekymrer meget, er hvem der skal dække hullet af tabte skatteindtægter. I en krisetid med besparelser og nedskæringer af velfærdsydelser, er det paradoksalt, at der også er penge til at give skattelettelser for. FNUG tror, det får konsekvenser for unge med gigt, når uddannelserne ikke kan tilrettelægge særlige uddannelsesforløb, som beskæftigelsesministeren Mette Frederiksen lancerede som et alternativ til førtidspension for dem under 35 år. FNUG tror simpelthen ikke på, at disse særlige uddannelsesforløb er realistiske, når det er de færreste erhvervsrettede uddannelser, som i dag kan håndtere elever eller studerende på særlige vilkår. Hvordan skal regeringen kunne finansiere etableringen af særlige uddannelsesforløb, når skatteindtægterne til at betale for dem, ikke er der mere? På sigt er stor risiko for at unge med gigt og unge med andre kroniske sygdomme får færre muligheder for at klare sig. Der arbejdes på at løse trafikken rundt om hovedstaden - den seneste tids debat om kollektiv trafik og en betalingsring rundt om København har hentet overskrifter på flere medier. Næsten uden at understrege det, er det klart, at der skal findes løsninger til afviklingen af stigende trafik omkring hovedstaden. En løbende modernisering, udvidelse eller investering er helt sikkert passende. Hvad angår brugerbetaling for invalidevogne synes FNUG ikke, det er i orden. Brugerbetaling kan være nok så god en ide til finansieringen, hvis det ville hjælpe på udbuddet af tilgængelig kollektiv trafik - det er i hvert fald det, som transportministeren Henrik Dam Kristensen ligger op til. FNUG mener, at transportministeren glemmer, at nogle unge med gigt og mange andre unge med handicaps, ikke har den luksus, at kunne rejse med offentlig transport. Det medfører store anstrengelser, at turen typisk fravælges og passivt bliver hjemme. Derfor er eneste mulige transportform egen bil. Oveni er unge med gigt, der kører i en invalidevogn, ofte dem med de laveste indkomster. Det ville være rart, hvis de ikke skulle straffes med flere udgifter for at køre i den eneste transportform, der for dem er brugbart. Skulle politikerne indføre en betalingsring, kunne biler med invalideskiltet (der bruges til parkering) være fritaget for afgift - bare et forslag. marts 2012, 28. årgang 7

8 DEBAT Bekymring for ændrede regler til førtidspension Regeringen vil med beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) i spidsen ændre muligheden for førtidspension, og i hovedreglen gøre det umuligt at få tildelt førtidspension for personer under år. Reglen skal til for at fastholde flere unge til arbejdsmarkedet ud fra ideen, om at alle med en uddannelse eller omskoling har et jobpotentiale. Grundtanken om, at der er brug for alle, og at med uddannelse eller omskoling kan alle være med, er god og værd at støtte op om. FNUG er dermed principielt enige med Gigtforeningen, hvor direktør Lene Witte udtalte til pressen i oktober 2011: Førtidspension er rigtig for dem, der har mistet arbejdsevnen, men for andre kan førtidspensionen betyde, at den mentalt blokerer for en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Det er ikke uden bekymring, at reglerne skal ændres mener formand Line Agersnap. Lægefaglig vurdering ikke tilstrækkelig FNUG ere fortæller hvordan de lægelige vurderinger og prognoser ikke tages seriøst. I stedet fokuserer kommunen på at opfinde nye potentialer for job, som den enkelte unge med gigt kan påtage sig. Det bliver beskrevet af FNUG ere som en pinsel og et mareridt! Sønderknust og fortvivlet oplever FNUG ere, at kommunen ikke anerkender gigtsygdomme eller gigtens indgriben, og fremfører påstande om dovenskab og manglende selvdisciplin. Det er skræmmende, at lægernes vurderinger ikke vægter højere på sagsbehandlerens bord siger Line Agersnap. Det er et spørgsmål om livskvalitet. Ingen ønsker tildelt en førtidspension eller modtage kontanthjælp som deres førstevalg - unge med gigt vil meget hellere tage en uddannelse, tage et job og skabe sig en almindelig tilværelse. Den motivation har vi stadig på trods af gigt. FNUG frygter hvordan kommunerne i praksis vil bruge reglerne til at forhindre unge med en kronisk gigtsygdom en tålelig tilværelse, som den eneste tilbageværende mulighed. Hvis frygten bliver en realitet, er regeringens forslag en besparelse af offentlige udgifter på bekostning af unge med en gigtsygdom. Det er meget svært at leve med en kronisk gigtsygdom, som i mange tilfælde kan være invaliderende til en grad, hvor der ingen erhvervsevne er tilbage - og det er uanset hvilken alder man har. Med de eksisterende regler er der allerede en langvarig rejse med lægelige undersøgelser og redegørelser, arbejdsprøvninger og revalidering eller forsøg på omskoling inden en førtidspension kan komme på tale. Omskoling ikke et reelt alternativt FNUG kan ikke se hvilke typer uddannelser, der skal hjælpe regeringen med at omskole meget gigtsyge unge. Ideen om at skræddersy et individuelt forløb kan være god, men mulighederne er stærkt begrænsede i dag - det er ønsketænkning. Erfaringer fra FNUG ere viser, at det er svært blot at skaffe hjælpemidler til skolegangen. Forståelse fra undervisere og selve studiestedet er en by i Rusland. De fleste erhvervsrettede uddannelser er skruet sådan sammen i dag, at der er meget lidt plads til de hensyn, som unge med en svær gigtsygdom har. Universiteterne kan godt rumme handicappede studerende, men en revalidering må makimalt vare 5 år, hvilket er normaltiden for en universitetsuddannelse. Skulle der være behov for forlængelse af uddannelsen, slår de nuværende regler for revalidering ikke til. Der hjælper handicaptillægget til SU på, men siden indførelsen af tillægget har mange FNUG ere fået afslag på deres ansøgning. FNUG-Bladet nr Infobox Fakta Faktaboks: Statistik fra ankestyrelsen viser, at i der i 2010 var 375 personer under 35 år, der fik tildelt førtidspension på grund af en sygdom i bevægeapparatet. Hver 4. nye førtidspensionist har en gigtsygdom eller et problem i bevægeapparatet.

9 DEBAT KURSUS Jubel over robotstøvsugere Regeringen vil give kommunerne lov til at udskifte manuel støvsugning i hjemmeplejen med robotstøvsugere. FNUG mener, det giver god mening at være så uafhængige som overhovedet muligt, så længe som muligt. Desuden skal man altid være hjemme, når hjemmeplejen kommer for at støvsuge, og det sætter en begrænsning på f.eks. fleksjob eller studieskemaet. Ældresagen er bekymret, men det undrer ikke i FNUG, hvor vi ikke er forskrækkede over ny teknologi. Dog med det forbehold, at det ikke udelukker en hovedrengøring med en manuel støvsuger nogle måneder imellem. Robotstøvsugeren sparer tid, men får ikke altid al skidtet med. Inden for hjemmeplejen ser FNUG de japanske toiletter med automatiske bideter vinde frem - det er de toiletter, der renser bagdelen med tempereret vand efter et toiletbesøg. Det betyder, at færre personaler hver dag skal tørre de ældres eller handicappedes bagender - en fin besparelse for kommunerne, som FNUG godt kan gå med til. Gigtforeningens direktør Lene Witte er heller ikke skræmt, og skriver i en pressemeddelelse d. 2. februar 2012: I en sag som denne er der grund til at glæde sig over både robotstøvsugere og de mange andre gode hjælpemidler, der kan hjælpe mennesker med funktionsnedsættelser til en bedre og mere uafhængig hverdag. Spørgsmålet er blot hvem der skal betale for de nye teknologiske fremskridt i hjemmene, for en robotstøvsuger og et bidet er ikke billige! Mande-Weekend med seje gutter og øl! Nu kommer der et kursus, som har adgang FORBUDT for kvinder! FNUG inviterer til Mande-Weekend fra lørdag til søndag d juni 2012 i Vejle. Basen er Torvehallerne og herfra tager vi ud på en udflugt over i motorsportens verden. Det bliver fart og spænding over hele feltet. Det bliver en chance til at bryde grænser og udfordre dig selv i et fedt sammenhold med vilde maskuline prøvelser. Der bliver øl-smagning i lange baner og en snak om kammeratskab og tøser. Om søndagen kommer en (mandlig) gæst, som fortæller og snakker med os om hvordan det at være mand og leve med kronisk sygdom, og hvordan vi kan takle den daglige modgang i livet - at man godt kan være en sej gut udefra og samtidig godt være svag indeni. Kom og vær en del af det mandlige sammenhold i FNUG med ægte mandehumor - og hvad det nu er I mænd snakker om! Det koster 450 kr. at deltage, og i den udstrækning det er muligt arrangeres samkørsel. Hold øje med Facebookgruppen mænd med gigt og se programmet på FNUG s hjemmeside, hvor tilmelding er mulig - der er sidste tilmeldingsfrist d. 15. maj Hilsen planlæggerne Malene, Carina og Fie Den sjoveste og vildeste Forårs Teenage-Weekend!! Teenagere mellem år inviteres til en helt særlig forårs weekend i Fredericia d. 30. marts til 1. april Rammerne på 4-stjernet Best Western Hotel, Kryb I Ly Kro i Fredericia er de bedst tænkelige. Hotellet er hyggeligt indrettet og der er en lækker stor pool. Det faglige omhandler jeres muligheder i skolen og for en fremtidige uddannelse. Der kommer f.eks. en Studievejleder, som kan hjælpe jer med ideer til jeres drømmeuddannelse. Om søndagen er jeres forældre velkomne til at deltage, hvor eksperterne vil holde et foredrag for dem om jeres muligheder i uddannelses-systemet og hvordan de kan få hjælp fra kommunen m.m. Det er til Teenage-Weekenden, at grundstenen for en masse venskaber bliver lagt. Vi håber, på en masse friske og glade teenagere. Mange hilsner fra planlægningsgruppen Mette, Stefan og Louise marts 2012, 28. årgang 9

10 TEMA Medicin og graviditet Af Morten Hede Jeg er på behandling med både det ene og det andet - og i et fantastisk øjeblik blev min kæreste gravid. Hvad er risikoen ved det? En dejlig aften med kådhed viser sig at være tidspunktet for undfangelsen. Med nyheden fra min kæreste bliver jeg rigtig glad, det var en god fornemmelse, min kæreste var gravid, jeg skulle være far og vi skulle være forældre. Men kort tid efter fik jeg vildt dårlig samvittighed. Jeg er på behandling med biologisk medicin og MTX (Methotrexate), og hvilke risici er der for at noget kan gå galt? Jeg gør det fornuftige og jeg ringer til en reumatolog, som absolut mener, at vi skulle overveje en abort. Det var meget ubehageligt, at skulle fortælle det til min kæreste - det blev min nedtur! Fortvivlet søger jeg flere råd, og en anden reumatolog ser helt anderledes på graviditeten, og ønsker mig endda tillykke. Jeg fik at vide, at der er mange børn der sættes i verden, hvor faren er på samme type medicin som mig, og de børn bliver født raske og veldannede. På fødegangen i Horsens er de meget professionelle og fødselslægen tog sig god tid til at snakke med os. Vi var til en skanning og der var ingen tegn på misdannelser. Der var en test mere vi kunne få taget, det var noget med kromosomer, men fødselslægen forventer ingen problemer. Mit job blev overstået den glade aften i slutningen af efteråret, jeg kan derfor fortsætte på min medicin, som intet var hændt. Jeg tænker over, hvordan jeg kan være en god far selvom jeg har gigt. Og til næste gang tror jeg nok, at jeg vil trappe ned i medicin - om så ikke andet end for min samvittigheds skyld. MTX 10 FNUG-Bladet nr. 144

11 TEMA Jagten på diagnosen Af Christina Fyhn efter interview af Peter Poulsen, Ålborg. Sjøgrens Syndrom rammer normalt ikke unge mænd - men tværtimod kvinder mellem 40 og 50 år. Derfor har Peter Poulsen på 29 år længe kæmpet med at få diagnosen stillet. Siden han var barn, har han ikke kunnet følge med de andre, og han har stødt på mange forhindringer. Nu skal han til at i gang med arbejdsprøvning og videre med sit liv. Hvilken gigtsygdom har du, og hvor længe har du haft den? Det er svært at få en diagnose, og jeg har måske Sjøgren Syndrom, men jeg ved det ikke med sikkerhed. Selvom jeg sikkert har haft sygdommen siden barns ben, har lægerne ikke kunne finde en eksakt diagnose endnu. Da jeg var helt ung, var jeg aktiv ligesom alle mine kammerater, men har altid haft svært ved at følge med. Jeg begyndte at træne i motionscenter, og selvom jeg trænede ligeså meget som mine kammerater, udviklede min muskler sig ikke på samme måde. For 12 år siden fik jeg bihulebetændelse, men det gik ikke over. Selvom jeg fik penicillin kom bihulebetændelsen altid tilbage, og min næse var konstant tilstoppet. En næsespray med binyrebarkhormon hjælp på det, men lægerne kunne ikke finde nogen årsag til, at jeg hele tiden fik bihulebetændelse. For 3 år siden skete der pludselig en ubehagelig forandring mere i min krop - jeg fik kraftige mavesmerter og på meget kort tid tabte jeg 15 kg. Heller ikke denne gang finder lægerne begrundelsen, men jeg opdager, at der er en sammenhæng mellem kosten og symptomerne. Jeg får diagnosen hvedeog mælkeallergiker, og når jeg spiser efter specielle retningslinjer, falder smerterne i intensivitet og jeg får mere ro på maven igen. Det var bare ikke slut der - resten af kroppen var stadig et problem. Min venstre side hæver op, og musklerne gør ondt. Jeg blev udtørret - især mine øjne, i min mund og på huden. Alle klare symptomer på Sjøgrens Syndrom - diagnosen kan reumatologen næsten give mig. Hvordan var din kontakt med Sundhedsvæsenet? Lægerne har ledt energisk efter forskellige årsager til at jeg havde det dårligt. Ind og ud af lægehuse, ind og ud af sygehuse - og alligevel har jeg fornemmelsen af ikke at blive taget seriøst. Endelig kom jeg i kontakt med en reumatolog, og takket være ham er jeg kommet meget længere i dag. Det har været en lang og sej kamp - den hårdeste i hele mit liv hidtil. Nogle læger har sagt til mig, at jeg ikke fejlede noget og at det var psykisk betinget - at jeg selv var med til at skabe eller forværre symptomerne. Det var nok det værste, at blive beskyldt for at være utroværdig. Det fik også konsekvenser i mit private liv. Hvordan reagerede dine nærmeste? Min familie og jeg har været bekymrede længe - for hver nyt lægebesøg eller indlæggelse har vi hele tiden tænkt på, hvad der kunne være galt med mig og hvad der kunne gøres. Vi kom tomhændede hjem hver gang! Min familie og daværende kæreste blev også påvirket af lægernes mistro. Det blev en ond spiral, fordi min kæreste eller selv mine forældre fik svært ved at tro på mig. Det var en meget slem oplevelse at stå alene med, uden at vide hvem man kunne henvende sig til. Jeg mistede min kæreste gennem 7 år, fordi min situation var så svært at acceptere for os begge. Jeg får dog en fantastisk opbakning hjemmefra - særligt fordi en diagnose snart er på plads, og vi kan sætte navn på det, som i alle de år har generet min krop. Hvordan ser du på fremtiden? Jeg har desværre mistet meget ved at have fået Sjøgren, men jeg føler, at jeg på den anden side også har fået en del igen. Jeg mistede muligheden for at begynde i et nyt job, og jeg måtte stoppe en uddannelse som fotograf. Jeg føler alligevel, at jeg blevet rigere på, hvad livet ellers kan give mig - og stadigvæk har at byde på i fremtiden. Jeg fandt dog også ud af, hvem der var mine rigtige venner, da det stod allerværst til. Det har i sig selv har også været meget bekræftende og givende for mig. Desuden har jeg fået nogle søde nye venner i FNUG. Jeg har været uden arbejde i 1½ år, og skal jeg i gang med en arbejdsprøvning. Jeg føler, at jeg endelig kan begynde at leve et rimeligt normalt liv. Der vil selvfølgelig stadig dukke udfordringer op i forhold til min sygdom, og dem vil jeg være stærkere til at overvinde. Jeg føler, det er en frisk begyndelse, måske finder forskerne en kur imod det jeg fejler - jeg kan altid håbe! marts 2012, 28. årgang 11

12 TEMA Min historie om at få opfyldt en drøm Af Line Agersnap 12 Jeg vil ikke fortælle min historie om hvordan jeg blev syg, eller hvordan jeg kom ind i FNUG. Jeg vil derimod fortælle historien om, hvordan jeg vandt over min lupus. Med vinde over mener jeg ikke, at jeg stoppede med min medicin, min middagslur eller holdte op med at have smerter. Med rask mener jeg, at jeg opdagede at nogle af de drømme, jeg havde før jeg blev syg, alligevel kunne realiseres efter at jeg var blevet syg. Jeg søgte i efteråret 2010 et rejselegat for mig og en hjælper, som jeg var så heldig at få. Så sommeren 2011 tog jeg min mor med på en togtur fra Rusland til Kina over Mongoliet. Det var et meget bevidst valg, at jeg valgte at tage min mor med som hjælper. Da jeg var dårligst, kørte min mor mig til alle mine undersøgelser, og støttede mig så godt som hun kunne, selvom det også var hårdt for hende at se mig være så syg. Det var selvfølgeligt helt naturligt for min mor at støtte og hjælpe mig, men jeg kunne godt tænke mig at give hende noget igen, som tak for hendes hjælp. Derfor var denne tur min måde at sige tak, og vise at jeg faktisk havde det meget bedre end hun troede, og jeg kunne meget mere end hun forventede. Hele turen var en helt utrolig oplevelse og en god blanding af aktivitet og afslapning. De dage hvor vi kørte i tog kunne vi ikke lave andet end læse bøger, snakke, drikke te, og se ud på den helt utrolige natur, vi kørte igennem. De dage vi var af toget, så vi smuk og storslået natur, små russiske og mongolske byer, storbyer og spændende kulturer. At forklare om det hele vil tage lang tid, så det skal I nok blive skånet for. Men selvom hele turen var helt utrolig, spændende og smuk, er der en begivenhed på turen som jeg vil fremhæve. FNUG-Bladet nr. 144 Turen endte i Beijing. Kina har altid været min drøm, og jeg har især været fascineret af den kinesiske mur. Den mur har jeg altid drømt om at gå på. Så nu hvor jeg endelig var i Kina, skulle det selvfølgelig prøves. Så min mor og jeg fandt en tur ud til en ikke turistpræget del af muren. Bevæbnet med en masse vand gik vi i krig med muren. 7,5 km. i 40 graders varme med en luftfugtighed på ca. 50 %. Det lyder måske ikke umiddelbart at meget, men muren bugter sig op og ned, så det er ikke bare en lille spadseretur. Der var 1200 trappetrin ned fra muren, som jeg tog uden pause. Hvis jeg stoppede begyndte mine ben at ryste så meget, at jeg var bange for at få krampe, og ikke kunne komme videre. Dagen efter gik både jeg og min mor som nogle på halvfjerds, fordi vi havde så ondt i vores muskler. Men det var ikke gigtsmerter, men almindelige muskelsmerter jeg følte. Jeg følte mig så levende, fordi jeg havde klaret det. Naturen langs muren er helt ubeskrivelig smuk, og hver gang man kommer op over en bakke, ser man noget nyt. Men selvom turen var helt utrolig, var det lige så meget at opnå og prøve noget, jeg altid har drømt om. Opnå noget, som jeg ikke troede, var muligt længere fordi mine led ikke kunne holde til det. At jeg vandt over gigten og fik opfyldt en af mine drømme. Det beviste for mig, at selvom jeg har en kronisk sygdom, skal jeg ikke opgive de drømme jeg har. Derfor er jeg også i fuld gang med at realisere den næste drøm. Om det lykkedes ved jeg dog ikke endnu. Hvis du har lyst til at komme ud at rejse, synes jeg du skal prøve at søge legatet. Kravene er at du skal være studerende og have et handicap. Jeg ved, at der ligesom mig er flere i FNUG der har haft glæde af legatet. Så hvorfor ikke prøve lykken?

13 TEMA Skovtaksator Jørgen Aarestrups Fond Skovtaksator Jørgen Aastrups Fond er en fond, hvor legatets formål er at yde hjælp til dygtige mindrebemidlede studenter eller studiner, der er ramt af en alvorlig sygdom, således at beløbet fortrinsvis anvendes til rekreationsforhold eller -rejse. Ansøgere til legatet skal vedlægge lægeattest. Studerende, der underholdes af meget velhavende forældre eller andre pårørende, kan ikke komme i betragtning. En forudsætning for, at du kan søge, er, at du er studieaktiv at du har en alvorlig sygdom eller handicap at rejsen har et rekreationsmæssigt formål, eksempelvis en behandlingsrejse, der giver et pusterum i en hård hverdag eller mulighed for at komme dig efter et sygdomsforløb at du er mindrebemidlet, hvilket vil sige, at du ikke har væsentlige indtægter udover, hvad almindelige studerende har af indtægter i form af fx. SU, studiejobs, handicaptillæg e. lign. Hvis du vil søge, bedes du indsende: en kort redegørelse for rejsens formål med begrundelse for, hvorfor rejsen/opholdet vil være en hjælp/støtte til dig et budget over dine rejseudgifter dokumentation for din sygdom/dit handicap i form af original lægeattest seneste årsopgørelse fra SKAT som dokumentation for din indkomst samt din husstandsindkomst siden da. Ansøgning med bilag bedes sendt til Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K med angivelse af fondens navn Skovtaksator Jørgen Aastrups Fond FRIST FOR ANSØGNING ER 1. maj marts 2012, 28. årgang 13

14 TEMA Min historie Af Rikke Dieu Larsen Da jeg som 4-årig starter til gymnastik, kan min mor ikke forstå, hvorfor jeg ikke løber så stærkt som de andre børn. Jeg klager over at det gør ondt, men som enhver anden forældre ville antage, er det nok bare opstarts ømhed. Gennem min barndom har jeg flere gange klaget over ømme led og ryg-hofte-knæ smerter, men det bliver slået hen med vokseværk og teenage klager. Da jeg så endelig 8. april 2011 for en reumatologs ord for at jeg lider af Psoriasisgigt, er det som om en sten, eller rettere et bjerg, falder fra mit hjerte. Hverken min mor eller jeg kunne have forudset at jeg ville blive så syg af min gigt, som jeg blev. Henover efteråret og vinteren 2010 går jeg mere og mere til lægen, dels med smerter og træthed og dels med en voldsom D-vitamin mangel. Da det bliver tidligt forår 2011, har jeg så mange smerter i fødder og knæ, at jeg har svært ved at gå. Da jeg så er henvist til en reumatolog, kommer der skub i sagerne - troede jeg. Henover sommeren og efteråret 2011 bliver jeg gradvist dårligere og dårligere og ender med at sidde i kørestol i næsten 3 måneder. Da jeg så endelig, med stor hjælp fra min mor, bryder igennem til lægen, bliver jeg tilbudt biologisk behandling. 26. september 2011 får jeg første gang Remicade, og det har virkelig god virkning allerede efter et par dage. Nu, 5 måneder efter min første biologiske infusion på Glostrup Sygehus, er jeg i den situation, at virkningen er aftaget meget. Men jeg er optimistisk. For jeg ved jo at der er flere præparater jeg kan prøve, og jeg er sikker på at en af dem nok skal virke. Når jeg tænker tilbage på de lange dage sidste sommer, hvor jeg ikke kunne gå og ikke kunne føre et normalt socialt liv, bliver jeg alligevel glad. For nu starter jeg på en uddannelse og jeg lever med min gigt - det er ikke længere min gigt, der lever med mig Det viser sig, at være en hård kamp at blive hørt og behandlet, som en hel patient og ikke bare en sygdom. Møde om patient-læge relationer Af James Rickmann INTERNATIONALT På tværs af lande har gigtramte den samme udfordring: hvordan får men mest ud af 10 minutter med lægen? I sidste FNUG-blad skrev kontaktpersonerne fra Sjælland og Øer om deres lokalarrangement, hvor de drøftede hvordan vi kunne få maksimalt ud af en konsultation med lægen. Det kom der nogle gode råd ud af - og dem kunne jeg viderebringe på internationalt møde i Bruxelles d december De andre på mødet var repræsentanter fra forskellige nationale gigtforeninger heri blandt Polen, Tyrkiet, Cypern, Italien, Spanien og Holland. Der var også medicinalfirma, reumatolog og sygeplejerske med i panelet. Formålet med mødet var at udvikle ideer og brugbare løsninger, som kan hjælpe kommunikationen mellem patient og læge. Sammen identificerede vi barriererne for god dialog og diskuterede mulighederne for at inddrage ny teknologi til at være en aktiv hjælp før, under og efter en konsultation. F.eks. er der ideen om anvendelse af såkaldte Apps på smartphones, men en undersøgelse viser, at det er for tidligt at bruge, da for få patienter i Europa har en smartphone. Desuden er der en udvikling af de gammeldags HAQ-skemaer, som anvendes af dem der modtager biologisk behandling. Stolt kan jeg fortælle, at de danske forslag blev taget rigtig godt imod, og at FNUG i den forbindelse fik ros for at være helt fremme blandt de bedste i Europa til at vejlede patienter i god dialog med lægen. 14 FNUG-Bladet nr. 144

15 NYT FRA FNUG Ny kontakt person på Sjælland og Øer Kære alle sammen. Jeg hedder Rikke Dieu Larsen og jeg er ny kontaktperson på Sjælland og Øer. Jeg er 23 år gammel, og bor tæt ved Holbæk sammen med min hund Carlo. Til hverdag læser jeg Markedsføringsøkonomi på Niels Brock i København. Jeg er forholdsvis ny i FNUG, da jeg ikke har medlem 1 år endnu. Jeg fik konstateret psoriasisgigt i april 2011, og jeg meldte mig ind i FNUG med det samme. Her har jeg som mange af jer andre mødt forståelse og hjælp til mange mange ting. meget til at se jer, til alle de spændende og sjove arrangementer som Mette og jeg har i støbeskeen. Med venlig hilsen Rikke Dieu Larsen Da jeg ikke kender så mange af medlemmerne her på Sjælland og Øer endnu, glæder jeg mig super Ny kontaktperson for Nord og Midtjylland Ny Mother FNUG er. Jeg hedder Trine Søgaard, og er ny kontaktperson i Nord- og Midtjylland. Derudover er jeg også den, man kan kontakte, hvis man har spørgsmål om gigt, graviditet og børn, da jeg er selv mor til en lille pige på to år. Jeg bor i Langå sammen med min kat, min datter og hendes far, som jeg har været kærester med i snart ti år. Jeg er ved at afslutte læreruddannelsen, og så arbejder jeg ved siden af studiet. Jeg har haft leddegigt siden 1999, men mærkede først sådan RIGTIG til sygdommen i Derudover fik jeg diagnosen Multipel Sclerose i 2005 (denne opfører sig dog oftest pænt ). Jeg er et positivt og kreativt menneske, som allerhelst vil leve et nogenlunde almindeligt liv, og det gør jeg vist stort set også. Jeg meldte mig ind i FNUG for et par år siden, og jeg sætter især stor pris på det sammenhold, den livsglæde og forståelse jeg møder i FNUG. Jeg er rigtig glad for at kunne være med til at kunne sætte mit præg på foreningen. Ny kontaktperson for Nord og Midtjylland Mit navn er Rikki, jeg er 22 år og bor hos mine forældre i Århus. Lige for tiden går jeg bare hjemme, fordi jeg var igennem en meget stor operation i benet i oktober. Efter sommerferien starter jeg på nogle enkeltfag på VUC. Jeg har en lille Chihauhau, som jeg bruger næsten alt min tid på. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med en masse spændende og hyggelige arrangementer sammen med mine medkontaktpersoner. Jeg har børneleddegigt og det har jeg haft siden jeg var 22 måneder. Jeg har været medlem af FNUG siden jeg var 12, og har været med på alle teen- ageweekender fra jeg var 12 til jeg blev 18, derefter har jeg været med på alle forårs- og efterårskurser og 2 Landsmøder. FNUG betyder rigtig meget for mig og har altid gjort det, og det har hjulpet mig rigtig meget, når jeg har haft det svært pga. min gigt, så derfor har jeg meldt mig som kontaktperson, så jeg kan give noget igen og forhåbentlig være med til at hjælpe andre FNUG ere. Jeg glæder mig til at se jer alle til FNUG arrangementerne! marts 2012, 28. årgang 15

16 LOKALT DET SKER Fyn og Sydjylland 10 minutter - er det nok? Hvor længe varer en konsultation hos lægen - måske ikke længe nok? Vi vil gerne blive bedre til at gå til lægen; hvordan forbereder man sig? Hvordan får man det bedste ud af den tid, man har sammen med lægen? Kom og få gode råd, fortæl om dine egne oplevelser - måske kan vi sammen blive bedre til at tage til læge, og kunne gå derfra med færre spørgsmål, end da man kom med. Du får en mulighed for at dele dine erfaringer, gøre en forskel for den næste, der sidder med sine 10 minutter. Dato: d. 19. april 2012, kl Sted: Esbjerg Pris pr. deltager: 25 kr. (brød/vand) Seneste tilmelding d. 11. april 2012 Man siger det er sundt at røre sig. Stavgang uden stave! Ja, det kan vi godt teste Vi tilbyder en tur ud i det smukke Danmark på gåben. Tempoet bliver sat, så alle kan følge med, vi skal også nyde turen. Denne gang tager vi turen over voldene i Fredericia, hvor der er naturskønne stier, og vi har mulighed for at holde en pause midtvejs - så vi kan få vejret igen. Vi vil naturlig også træne kæben ved samtale og noget til tørstige ganer. Stræk benene, tag evt. de fire-benende venner med, hvis hunden skal luftes. Dato: d. 9. juni 2012, kl Sted: Fredericia, vi mødes på banegården. Pris pr. deltager: 25 kr. Seneste tilmelding d. 2. juni 2012 Hvad mener vi om det!? En oplagt mulighed for at give din mening til kende, når vi inviterer ungdomspolitikere fra Sønderjylland til en udveksling af holdninger. Måske vi kan give et indblik til de kommende beslutningstagere om, hvordan det er at leve med gigt, og hvordan landets love påvirker vores dagligdag. Vi har spørgsmål med i posen - alle spørgsmål er velkomne under en fredelig debat. Der vil garanteret også blive diskuteret nogle andre interessante emner, der er relevante for os, så hvis du har interesse i dette eller har et spørgsmål, så kom endelig til dette arrangement og få stillet din nysgerrighed eller få svar på dit spørgsmål. Dato: d. 8. maj 2012, kl Sted: Rødekro Pris pr. deltager: 25 kr. (brød/vand) Seneste tilmelding d. 1. maj 2012 Fyn og Sydjylland Tilmelding til arrangementer skal ske til: Infobox Dine kontaktpersoner er: Malene Høyer Olesen. Leddegigt, født Billund. Winni Line Petersen. Leddegigt, født Bor i Vejle. Hvis du har brug for råd, vejledning eller bare at snakke, kan du altid kontakte din kontaktperson. Har du ideer til arrangementer så send en mail til os. 16 Malene FNUG-Bladet nr. 144 Winnie

17 LOKALT DET SKER Nord- og Midtjylland Par- og venneaften Politisk debataften Skal man fortælle en fyr, man møder i byen, at man har gigt? Skal man fortælle sin nye kæreste det? Hvordan er det at være kærester med en, der har gigt? Har andre med gigt det som min kæreste, eller har de det bedre/værre? Min kæreste har gigt, mon andre oplever de bekymringer, som vi har? Det er nogle af de spørgsmål, vi kunne snakke om til dette arrangement, vi kalder Par- og venneaften. Planen er, at du kan tage din kæreste eller din ven/ veninde med til en debataften, hvor vi vil diskutere forskellige emner, der eksempelvis vedrører det at have gigt og være i et parforhold, eller det at være single, og hvordan man så kan tage hul på bylden overfor en potentiel kæreste. Vi vil lave en lille debat-leg, hvor deltagerne til dette arrangement skriver anonyme spørgsmål, som vi lægger i en hat. Derefter trækker vi tilfældige spørgsmål op af hatten, og diskuterer dem enten fælles eller i mindre grupper. Din ven/veninde får mulighed for at få et mere nuanceret billede af dig og din gigtsygdom. Din kæreste får mulighed for at møde andre, der har gigt og andre, der er kærester med en gigtramt. Pris pr. deltager er 25 kr. Vi vil være klar med lidt lækkert til ganen. Det sker den 15. april kl Arrangement afholdes P. P. Ørumsgade 11, bygning 11 i kælderen, 8000 Aarhus C. Sidste tilmelding er den 2. april. Vi håber på at se dig og din kæreste/ven/veninde. I FNUG vil vi gøre vores medlemmer endnu mere bevidste om deres rettigheder, om hvordan politikerne jonglerer med vores skæbner i det store politiske spil, og om hvordan vi kan gøre en forskel. Kom og vær med til en debataften, hvor vi tager aktuelle politiske emner op. Kom og vær rørende enige eller kom helt op i det røde felt ;) Der bliver naturligvis også tid til lidt uformel hyggesnak. Dato: den 30. april kl Sted: Dybbølvej 29 i kælderen, Risskov - indgang fra parkeringspladsen. Pris pr. deltager: 20 kr. Der vil blive serveret lidt godt til ganen. Sidste tilmelding er den 19. april. Ninna Rikki Trine marts 2012, 28. årgang 17

18 LOKALT DET SKER Nord- og Midtjylland Salsa - Ballesving og hotte score moves Mange af os med gigt har svært ved at finde en motionsaktivitet, som matcher hvad både vi og vores kroppe synes er sjovt. Dans er sjovt, og salsa er rigtig sjovt, men nogle af os holder sig på lang afstand af den slags af frygt for vilde badutspring og akrobatiske udskejelser. I FNUG har vi fundet en Salsa instruktør, som oven i købet er uddannet fysioterapeut. Dermed vil hun kunne undervise os på en måde, hvor alle kan være med. Kom med ud og sving ballerne og lær hotte score moves! Dato: den 24. maj kl Sted: Århus - adressen følger. Pris pr. deltager: 20 kr. Sidste tilmelding er den 10. maj Nos vemos - Vi ses Kom, lær hinanden at kende, og mød dine FNUG kontaktpersoner. FNUG inviterer dig med på cafétur, hvor du i hyggelige og uformelle omgivelser kan sidde og nyde selskabet af de andre FNUG ere og kontaktpersonerne fra dit område og lære dem at kende. Der er mulighed for at få mere at vide om FNUG, det at have gigt/gigtrelaterede lidelser og hvad du ellers går med af spørgsmål. Hvis du er ny i FNUG, er det oplagt at tage med, og har du været med længe, er du naturligvis også velkommen. Dato: den 8. juni kl Sted: Qvist Grammofoncafé, Grønnegade 11 i Horsens. Pris pr. deltager: 20 kr. FNUG giver en sodavand og så betaler vi hver især selv for vores mad. Sidste tilmelding er den 31. maj. Vi glæder os til at se jer alle, nye som gamle. Nord- og Midtjylland Tilmelding til arrangementer skal ske til: fnug.dk Infobox Dine kontaktpersoner er: Ninna Friis Raundahl Lembcke. Børneleddegigt, født 1983, tlf.: Trine Søgaard. Leddegigt - født 1980, Rikki Maria Greenfield. Børneleddegigt - født FNUG-Bladet nr. 144 Hvis du har brug for råd, vejledning eller bare at snakke, kan du altid kontakte din kontaktperson. Har du ideer til arrangementer så send en mail til os.

19 LOKALT DET SKER Sjælland og Øer Spis dig sund Vil du gerne vide mere om, hvordan du spiser rigtigt, når du er syg? Hvilke madvarer styrker dit immunforsvar og hvilke skal du undgå? Det kan være svært at vide, hvad der er godt for din krop, så hjælp fra en diætist kan være vejen frem. Her i FNUG vil vi gerne være sunde og forholdsvis raske, så hvis du vil være ultra sund med andre FNUG ere og have det sjovt og hyggeligt samtidig, ja så er dette arrangement lige noget for dig I samarbejde med jer og en diætist munder arrangementet ud i en artikel til FNUG bladet. Tid, sted, pris og dato kender vi ikke endnu, så hold godt øje med og vores facebook gruppe. Arrangementet vil blive afholdt i april. Sommer og sol med FNUG Sommeren skulle gerne gøre os brune på huden og varme i kroppen. Derfor tager FNUG jer med på tur i det blå. En tur på stranden kan gøre os alle glade, så derfor skal vi selvfølgelig en tur ud i sandet. Om man vil løbe sig en tur i sandet eller svømme sig en tur i det forhåbentlig lune vand, ja det er valgfrit. Men det er helt stensikkert, at vi får det super hyggeligt. Vi mødes den 16. juni og tager i samlet flok ud til havet. Præcis hvor vi tager hen er endnu ikke bestemt - så hvis I kender en super lækker strand, er vi åbne for ideer. FNUG giver en Sandwich og en sodavand. Pris kun 50,- Så kom med FNUG på mini sommer picnic ude i det gode danske sommervejr.(skulle vejret være rigtig RIGTIG dårligt aflyser vi, men afholder arrangementet når vejret byder sig til) Hjælpemidler - hjælper de virkelig..? Har du nogle hjælpemidler i skabet? Og kan du finde ud af at bruge dem rigtigt? Uanset om du har hjælpemidler eller ej er det rart at vide, om du har brug for dem, og om du bruger dem rigtigt. Til maj planlægger vi et arrangement med en ergoterapeut, der vil fortælle os mere om hvilke små ting, der kan gøre hverdagen lidt lettere. Tid, sted, pris og dato kender vi ikke endnu, så hold godt øje med og vores facebook gruppe. Arrangementet vil blive afholdt i maj. Sjælland og Øer Tilmelding til arrangementer skal ske til: Infobox Dine kontaktpersoner er: Mette Ebbensgaard. Børneleddegigt, født Brønshøj. tlf.: Rikke Dieu Larsen Psoriasisgigt, født Holbæk. Hvis du har brug for råd, vejledning eller bare at snakke, kan du altid kontakte din kontaktperson. Har du ideer til arrangementer så send en mail til os. Mette Rikke marts 2012, 28. årgang 19

20 LOKALT DET ER SKET Fyn og Sydjylland Gigt og graviditet Af Maja Mogensen Det er en stor beslutning at blive forældre - også når det kommer til planlægning af graviditet og ophør af medicinsk behandling. Der var omkring 50 fremmødte deltagere til foredrag om gigt og graviditet i Odense d. 1. november Forskningsjordemødre og PhD-studerende fra Rigshospitalet holdt oplæg om deres arbejde og deres forskning i gigt og graviditet. Forskningen handler primært om at finde ud af, hvorfor leddegigt ofte går i bero under graviditet for igen at blusse op efter fødsel. Det handler ligeledes om at finde den præcise årsag til, at gigtaktiviteten stopper i denne periode af kvindens liv. Jeg synes, der mangler information om emnet gigt og graviditet, og det materiale jeg selv kan finde er sparsomt. Derfor var arrangement særligt vigtigt, for det gælder om at planlægge et godt forløb under graviditeten. Jeg ved hvad jeg taler om, for jeg er selv gravid med termin i marts Det har været svært at tage beslutningen, og den medfølger en masse tanker og frustrationer - kan jeg blive en god mor, også selvom jeg ikke altid kan løfte mit barn selv? Kan min krop klare det? Kan jeg undvære min medicin? Vil min partner deltage, når vi sammen kommer hjem med en nyfødt? Hvad med den til tider altoverskyggende træthed? Er jeg en dårligere mor, fordi jeg ikke kan deltage med de samme fysiske aktiviteter som de fleste andre mødre? Mange af tankerne har jeg endnu, men vi prøver så godt som muligt at planlægge og forberede os på de at blive nybagte forældre med de ekstra udfordringer gigtpatienter nu engang har. F.eks. har jeg aftalt et møde med en ergoterapeut, med henblik på at hjælpe mig med indretning, mulige hjælpemidler og hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Jordemødrene fortalte, at des mere stabil gigtaktivitet er, des færre risici ved graviditeten. Måske derfor kan det være en fordel, hvis fertilitetsbehandling evt. kan sættes i gang, hvilket kan forkorte tiden uden medicinsk behandling. Jordemødrene fortalte, at sammenhængen mellem graviditet og stop af gigtaktiviteten ikke var dokumenteret, men var konstateret. Jeg er selv kommet med i projektet om leddegigt og graviditet. Det betyder, at jeg udfylder spørgeskemaer, kommer til undersøgelser og får taget blodprøver med et vist interval. Jeg håber, at resultaterne vil gøre det nemmere at forstå gigt og graviditet. Måske på sigt betyde, at der kan findes en kunstig måde at fremme samme virkning som graviditet har på de fleste leddegigtpatienter (en midlertidig opbremsning af gigtaktivitet) og dermed endnu bedre behandlingsmuligheder i fremtiden. Jeg synes dog at det er vigtigt at opfordre jordemødre, fødselslæger og reumatologer til at blive bedre til at rådgive unge med gigt omkring graviditet. Denne rådgivning synes i særdeleshed mangelfuld og er meget vigtig for et ordentligt graviditets forløb. Arrangementet blev afholdt i samarbejde med Gigtforeningen og den lokale kredsforening i anledning af Gigtforeningens jubilæumsår. Derfor en stor tak til alle de frivillige i FNUG og Gigtforeningen for initiativet. 20 Helt atypisk blev min gigt værre i starten af graviditeten, og det var nødvendigt at opstarte medicin efter de første kritiske 12 uger. Jeg får stadig dagligt Prednisolon for at klare det, selvom om min gigt endelig i tredje trimester er begyndt at opføre sig pænt og lystre statistikken. Det er ingen hemmelighed at gigtmedicin og graviditet er en farlig cocktail, hvilket også tydeligt står på diverse indlægssedler ved de fleste præparater - men måske er det ikke sådan ret meget længere? På den anden side af Atlanten er der forsøg i gang med at bruge biologisk behandling under graviditet. Anbefalingen for præparatet MTX (Methotrexate) er, at der skal holdes pause minimum 3-6 måneder inden planlagt graviditet. FNUG-Bladet nr. 144 Infobox Opfordring Jeg vil meget gerne opfordre til, at vi danner et netværk for unge med gigt, som går med tanker om graviditet, er gravide, eller måske allerede er forældre. Et netværk, hvor vi kan dele vores erfaringer og tanker, samt bakke hinanden op og rådgive hinanden i det omfang vi kan. Har andre lyst til at være med, så skriv til - eller find mig på Facebook.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Alexandra en helt særlig fighter

Alexandra en helt særlig fighter Alexandra en helt særlig fighter 15-årige Alexandra og hendes familie har været mere udfordret end de fleste. Men et stærkt familiesammenhold, en reservemormor og forældrenes indsats for også at være kærester

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012. FNUG Gentoftegade 118 2820 Gentofte

ÅRSBERETNING 2011-2012. FNUG Gentoftegade 118 2820 Gentofte ÅRSBERETNING 2011-2012 FNUG Gentoftegade 118 2820 Gentofte Side 2 Indledning FNUG arbejder for at skabe et frirum og et netværk igennem spændende aktiviteter for vores medlemmer. Alle 23 tillidspersoner,

Læs mere

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt.

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt. I 2013 da jeg smed p-pillerne, var jeg en ung kvinde på 26, der havde været sammen med min kæreste i næsten 5 år. Min kæreste var dengang 29 år og var færdiguddannet. Vi havde længe snakket om at det ville

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Efterårsprogram 2015 I dette efterår bl.a.: Frokost på Restaurant Egå Marina Stavgang for mennesker med Sclerose Foredrag om akupunktur Regionsmøde

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET)

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) HVEM ER JEG Stine Legarth, 29 år Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København Ansat som projektleder i Drivkræften Ergoterapeut Studerer cand.pæd.pæd.psyk

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre 18 smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre Smerter i ryg og bækken er den hyppigste årsag til sygefravær blandt gravide kvinder og bækkenløsning i graviditeten koster det danske samfund 300.000 sygedage

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL SOCIALFAGLIGE MEDARBEJDERE

LUDOMANI TAL OM DET TIL SOCIALFAGLIGE MEDARBEJDERE LUDOMANI TAL OM DET TIL SOCIALFAGLIGE MEDARBEJDERE DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Du har mulighed for at hjælpe en borger med at erkende et misbrug og gøre noget ved det. Dermed kan du løfte en voldsom social

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt)

Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt) Amy Sleimann 5.B Gimsing Skole Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt) Velkommen Med mor på arbejde Jeg skulle egentlig havde været med min mor på arbejde på B&O, men i stedet var jeg indlagt på Århus

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 142 august 2011 27. årgang tema ACCEPTER DIN GIGT

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 142 august 2011 27. årgang tema ACCEPTER DIN GIGT foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 142 august 2011 27. årgang tema SIDE 6 ACCEPTER DIN GIGT LANDSMØDE 2011 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

UNG MED SYSTEMISK SCLERODERMI

UNG MED SYSTEMISK SCLERODERMI UNG MED SYSTEMISK SCLERODERMI Afdelingslæge, Ph.d. Mette Mogensen Bindevævsklinikken Dermatologisk afd. Bispebjerg Hospital, København ALT DET DER PÅVIRKER HVERDAGEN Udseende Træthed Bekymring for fremtiden

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor Landsmødet 2012 SIDE 7 Kurser i FNUG SIDE 10 Tema - SCOR SIDE 13 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet:

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

Man bliver syg af det!

Man bliver syg af det! Man bliver syg af det! Survey om sårbarhed hos forældre til børn med autisme. Af: Heidi Thamestrup Det er ikke vores børn med autisme, der gør os syge; det er de evindelige kampe med systemet om at få

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere