Klinisk biokemi i almen medicin kl og Disposition

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk biokemi i almen medicin 2012 10 01 kl. 12.45-13.45 og 14.00-15.00. Disposition"

Transkript

1 Klinisk biokemi i almen medicin kl og Disposition Indledning ded Gode og Dårlige analyser Analysestatistik og priser Oplæg til webreq profiler til udvalgte kliniske problemstillinger Gruppe arbejde om udarbejdelse af 3 webreq profiler Overlæge Peter Felding Københavns Praktiserende Læges laboratorium (KPLL) Regionshuset i Region Sjælland, Mødelokale 8-9, Alleen 15, Sorø

2 Indledning I har bedt om nedenstående hovedemner. De vil blive behandlet, men jeg vil først give en lidt bredere fremstilling om valg af analyser i givne kliniske situationer i almen praksis dvs om brug af profiler i webreq. Træthed som hovedsymptom ( Træthedsprofiler og konsekvenser af KPLL s profil i den generelle statistik) Vekslende afføringsmønster uden mavesmerter, vægttab el. blod i afføringen hos pt. Under 40 ( Cøliaki, laktoseintolerans, inflammation ) Ledsmerter (Profiler polyartritis, mistanke om Reumatoid artrit.)

3 Anbefalinger vedr. analyseforbrug i almen praksis Gode analyser Albumin/Crea;U (mikro) HbA1c (Nu også til diagnostik) TSH;P Calcium Ferritin Triglycerid Methylmalonat CRP (i stedet for SR ved akut sygdom) CCP-Ab (i stedet for RF) TPO-antistof (f.eks. Ved let forhøjet TSH) BNP og Troponin (hjertemarkører) Dårlige analyser ASAT (brug ALAT) Carbamid Urat LDH (bruges dog ved hæmatologiske sygdomme) IgE Jern alene (brug Ferritin eller Jern + Transferrin) Gode og Dårlige henviser bl.a. til svenske rekommandationer. fra 2005 Der er link fra KPLL s webside.

4 Den følgende gennemgang af ydernummer specifik årlige statistik fra KPLL skal tjene til at nærme sig emnet og til talmæssigt at vise bl.a. effekten af webreqprofiler

5 Statistikken indledes med en række stamoplysninger fra regionen Lad blikket løbe ned gennem indeks kolonnen. Stop ved indeks, der afviger meget fra 1 og tænk!. Er indeks uden for intervallet mellem indeks fraktilerne, er man ekstrem og bør tænke mere. Kr. Afvigende indeks for stamoplysninger viser afvigende patientsammensætning, som kan have betydning for valg af analyser

6 Derefter følger en tabel over de analyser, der udføres i praksis: Lad blikket løbe ned gennem indeks kolonnen. Stop ved indeks, der afviger meget fra 1 og tænk!. Er indeks uden for intervallet mellem indeks fraktilerne, er man ekstrem og bør tænke mere. Bruger færre stix Lægen mikroskoperer Hvis indeks for antal og pris er ca ens bruger lægen almindelige analyser. Denne læge bruger relativt billige analyser

7 KPLL : Den trætte patient

8 De efterfølgende tabeller er for analyser formidlet af KPLL Bemærk % uden for referenceinterval. For Lithium og INR afspejler disse lægens formåen til at holde patienterne i terapeutisk interval MCHC udløses af Anæmiudredning Retic MCH udløses af Anæmiudredning med lav Hb

9 ydernummer specifik årlige statistik fra KPLL CCP-Ab er meget dyrere end RF, men CCP er det medicinsk korrekte valg Denne læge er har indset dette før sine kolleger (se på indeks)

10 Webreq = elektronisk rekvisition fra praksis Bestilling af : Enkeltanalyser Gruppeanalyser, som i laboratoriets EDB, men ikke i webeq udløser flere enkeltanalyser Profiler, som i Webreq udløser flere analyser (gruppe- eller enkeltanalyser) Betingede udredningsforløb (f.eks. Anæmiudredning og Thyreoidea diagnostik på KPLL) I laboratoriernes EDB kan der fra gammel tid være en række algoritmer/regler, der i særlige situationer ti udløser analyser, I ikke direkte har bestilt. (på KPLL f.eks. Ferritin, hvis der er bestilt Jern og der er hæmolyse i prøven eller differentialtælling ved Hb <5,1,Trombocytter < 121 eller Leuk >15 eller < 3. ) Det er ofte ret kompliceret, men sigtet er, at det skal være enkelt for jer

11 Profiler Letter læges arbejde dels teknisk (ét tryk) dels metalt (man husker at få de rigtige analyser med) Øger analyseudgifterne for den enkelte henvisning (fordi profiler ofte er rummelige dvs medtager noget, der ikke er nødvendigt til alle patienter ) Kan spare udgifter, fordi man netop får det hele med første gang I modsætning til faste gruppeanalyse kan man tillægge og fjerne analyser for den aktuelle patient t

12 Webreq Profiler kan adressere: Et aftalt patient forløb (virusmarkører før fertilitetsbehandling, henvisning i til specialafdeling ilfdli, 1. graviditetsundersøgelse d osv). En uafklaret klinisk situation (dvs formålet er at komme en diagnose nærmere f.eks,. ved træthed, tarmsymptomer, ledsmerter,, mistanke om occult cancer osv) Kontrol af kendt sygdom (f.eks. diabetes) Organfunktion (Lever, nyre, hjerte, væsketal, hjerne,thyroidea) Andet Der er kun ringe systematik de fleste laboratoriers profiler, er drevet af de praktiske behov.

13 Udkast t eksempel agt udmeldt

14 Kvinden Anamnese Blødningsmønster, evt. tidl. graviditeter, underlivsoperationer eller laparaskopi inkl. fund, mistanke om anatomiske forandringer, underlivsbetændelser, tidligere cancerbehandling, galaktoré eller hirsutisme og tidligere behandling mod barnløshed. Undersøgelser Virusmarkører* Serum AMH (Anti Mullersk Hormon), s-fsh og s-østradiol Ved anovulation suppleres med LH, prolaktin, TSH (og TPO ved TSH> 2.5) og androgener. Rubellatiter hvis pt. ikke er vaccineret. Kvinden vaccineres ved seronegativt fund og behandling udsættes i 3 mdr. Clamydiatest hos yngre HSG/HSU (til afklaring af tubapassage) Cervixcytologisk undersøgelse efter gældende retningslinjer *Virusmarkører: I henhold til EU`s vævsdirektiv er status for HIV og hepatitis B + C, udført på certificeret laboratorium, obligatorisk før fertilitetsbehandling og iværksættes af egen / henvisende læge: Anti-HIV-1/2, HBsAg, anti-hcv, anti- HBc. Anvendes KPLL, bestilles blodprøverne ved afkrydsning i Virusmarkører før fertilitetsbehandling.

15 Profiler : Slagelse I kan ændre i de kliniske profiler, men ikke i laboratorieprofilerne Profilerne er grupper af analyser, Der passer til en klinisk situation Herunder patientforløb

16 Slagelse

17 Sundhedsstyrelsen 2011 DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft

18 Sundhedsstyrelsen 2011 DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft Indledende diagnostik, trin 1 Blodprøver: Hgb, MCV, MCH, L+D, retikulocytter, trombocytter, CRP, natrium, kalium, creatinin (egfr), calcium (total), albumin, glucose, bilirubin, ALAT, basisk fosfatase, pancreasspecifik p amylase, LDH, IgG-A-M, TSH, M-komponent og PP. Ovenstånde er, så vidt jeg kan se, implementeret direkte som diagnostisk pakkeforløb i Region Sjælland

19 Forslag til profiler i WebReq Okkult cancer Problematisk som profil: Hvis kvinde, APTT kan ikke tages i lægens klinik. Mangler der nogen? Kilde: Sundhedsstyrelsen 2011 Høringsudkast til: Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom der kunne være kræft

20 Organisationen af lægevidenskabelige selskaber (LVS) 15 august 2011udtaler som del af høringssvaret vedr. occult cancer: Blodprøver: Den anbefalede blodprøvescreening foreslås udvidet med: PSA. Prostataspecifikt antigen (veldokumenteret screeningsmarkør ved prostatakræft) f) Folater (ligesom B12-vitaminmangel kan være forklaring på macrocytær anæmi kan dette være forårsaget af folinsyremangel) Carbamid (bedre markør for nyrefunktion end creatinin i ved nedsat muskelmasse). Desuden foreslås total calcium erstattet af calcium-ion, som er mere klinisk anvendelig.

21 Diagnostisk pakke (Region Sjælland) Pakkeforløb - ICPC: A26, A27 Kriterier for henvisning til Diagnostisk Pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft Det drejer sig om patienter, hvor der er mistanke om alvorlig sygdom, der kan være kræft, men hvor det er uklart, hvad patienten fejler eller hvilket organ, der kunne være involveret. I ca. 1/3 del af tilfældene vil patienten have kræft og i 2/3 af tilfældene andre lidelser, f.eks. infektiøse, reumatologiske, kardiologiske eller endokrinologiske. Mistanke om alvorlig sygdom: Symptombilledet, der vækker mistanken, er varierende og kan også bestå af den praktiserende læges fornemmelse af, at patienten er alvorligt syg. Ofte vil ildet dog omfatte en eller flere af følgende primært nyopståede symptomer uden umiddelbar forklaring: Almen sygdomsfølelse Udtalt træthed Større utilsigtet vægttab Feber uden årsag Ukarakteristisk abdominalia af over fire ugers varighed Uforklaret lav blodprocent Diffuse knoglesmerter En eller flere abnorme laboratorieprøver, som ikke umiddelbart kan forklares, fx forhøjede basiske fosfataser, forhøjet sænkning (SR) eller forhøjet calcium En markant stigning i antallet af kontakter til sundhedsvæsnet for en patient, der tidligere ikke har været forbruger af sundhedsydelser i særlig grad

22 Diagnostisk pakkeforløb ( Praksisinfo 10 juni 2012 Region Sjælland) Speciallæge på udredende enhed kan kontaktes inden henvisning og i forbindelse med den indledende udredning, hvis der er brug for faglig rådgivning under forløbet. 1. trin Grundig objektiv undersøgelse samt en biokemisk udredning, der bestilles som diagnostisk pakkeforløb i Webreq. Af hensyn til registrering er det vigtig, at denne specifikke profil anvendes. 2. trin Hvis patienten fortsat er uafklaret efter undersøgelserne i trin 1 og mistanken om alvorlig sygdom opretholdes, kan patienten henvises til CT-scanning af thorax og abdomen. 3. trin Hvis der efter ovenstående fortsat er mistanke om alvorlig sygdom, og patienten ikke kan henvises til andet pakkeforløb eller til en specifik afdeling, henvises patienten til nærmeste udredningsenhed på Holbæk, Nykøbing Falster, Næstved eller Roskilde Sygehus. Trin 1 og 2 forventes gennemført inden for 7 hverdage. Læs yderligere på Sundhed.dk - Praksisinformation - Patientforløb - kræftpakker - Diagnostisk pakke. Yderligere oplysninger: Mari-Ann Munch, konsulent, Kvalitet og Udvikling, Region Sj ll d

23 Roskilde har flere profiler end Slagelse

24 Til gruppearbejde Vejle Hvorfor enkeltanalyser som profiler?

25 Vejle profiler fortsat Svarer til Diagnostisk pakkeforløb

26 Til gruppearbejde Vejle profiler fortsat

27 Ålborg

28 Ålborg fortsat

29 KPLL

30 Gruppearbejde om profiler til : Træthed Ledsmerter Afføringsforstyrrelser Efter kaffepause?

31 Den trætte patient

32 KPLL : Den trætte patient

33 Laboratorieudvalgets profiler (de første af mange flere) per 28 august -udkast Væsketal: Diabetes (årskontrol): graviditetsundersøgelse: Lipidprofil, diagnostik: Lipider, kontrol: Demens: KOL: creatininium, kalium-ion, natrium-ion albumin/creatinin (masseratio), creatinin, hæmoglobin A1c, triglycerid, total cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, ALAT. blodtype incl. screentest gravide, hepatitis B virus s-antigen (HbsAg),human immundefektvirus (HIV) 1+2 (antistof-ag), syfilis Treponema pallidum-antist, double test Total-cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglycerid, TSH LDL-cholesterol, ALAT, triglycerid Hb, leuco, SR, crp, calcium (total), TSH, HbA1c, ALAT, albumin, creatinin, na+, vitamin B12, total cholesterol, triglycerid, EKG. hgb, leuco-diff diff, crpogekg Træthed: albumin, hæmoglobin, ALAT, calcium(ii)(total), CRP, SR, Kreatinin, kaliumion, natrium-ion, TSH, glucose, leucocytter. Hvad med HbA1c? Med hensyn til en reuma-profil var der enighed om, at sekretariatet sender forespørgsel til såvel Reumatologisk Selskab og DSAM vedrørende forslag til en profil ved henholdsvis mistanke og videre udredning/henvisning til sygehus

34 Træthed

35 Blodprøvesvar

36 Opfølgende konsultation ti

37 Enden på historien i

38 Kunne et andet analysevalg have ændret forløbet? Har polyppen overhovedet påvirket analyseresultaterne eller givet symptomer udover frisk blod i afføringen? (De viste analyseresultater viser blot inflammation)

39 Ledsmerter Almen medicin S. Hunskår 2003 (Norge): Ved mistanke om revmatisk lidelse bør en ta CRP,SR og revmaserologi. Mistanke om reaktiv arthrit: Hæmatologi, CRP,SR, infektionsserologi (antistof med Strept.C. Ab, gonokokker, patogene tarmbakterier, virus, borrelia) revmaserologi (RF ANA HLA B27,,) Dyrkninger (tonsiller, tarm, uretra/cervix, altid gonokokker)

40 Ledsmerter 38 årig mand. Håndværker og tidligere sund og rask. Klager over 2 uger varende hævelse og ømhed af begge håndled, knæ og ankler. Er opstået spontant og uden forudgående overbelastning af leddene. Ingen feber og ingen sygdom gennem den sidste tid fraset forbigående diarré for 3 mdr. siden. Ingen familiær disposition til gigtsygdomme.

41 Dette er polyartritis profilen fra Vejle for almen praksis Bemærk CCP Ab og fravær af RF Ingen ANA

42 Dette er en ny foreslået, men endnu ikke ibrugtaget reuma profil i Århus beregnet til brug før henvisning til Reumatologisk afdeling fra almen praksis Reuma, specifik mistanke om RA Leukocytter (B) C reaktivt protein (CRP) (P) Creatininium (P) Differentialtælling Alanintransaminase (P) Basisk phosphatase p (P) Trombocytter (B) Hæmoglobin (Fe) (B) IgM RF (P) ANA Bemærk: både CCP-Ab og RF og ANA Anti CCP (P)

43 Roskilde ANA Bemærk CCP-antistof, Reumafaktor optræder ikke

44 Roskilde ANA

45 KPLL

46 CCP (Cykl.citrul.peptid)-Ab (IgG);P = Anti-CCP Roskilde

47 Afføringsforstyrrelser f

48 Region Midtjylland Region Midtjylland Afføringsforstyrelser Forløbsbeskrivelse - ICPC: D11, D18 Sidst opdateret

49

50 KPLL

51 Udredningsforløb for cøliaki: TTG + IgA TTG positiv TTG negativ Diagnose: CD Pt. 5 år Pt.< 5 år + + IgA;P 0,15 IgA;P <0,15 g/l g/l *) *)Hvis IgA;P er < 0,15 g/l sendes prøven til Ålborg til yderligere bestemmelse af IgA Diagnose: Diagnose: Ej CD CD Forudsat at patienten har spist glutenholdig kost positi v TGG negati v Diagnose: Ej CD DGLIA+ DGLIG positi v Diagnose: CD negati v Diagnose: Ej CD Hvis DGLIA eller DGLIG er positiv er diagnosen:c Forklarig til forkortelser: TTG: Vævstransglutaminase IgA TGG: Vævstransglutaminase IgG DGLIA: Deamideret Gliadin IgA DGLIG: Deamideret Gliadin IgG CD: Coeliac disease = Cøliaki

52 Cøliakiudredninger på KPLL 2011 fordelt på patientalder Der er altså særlig patienter I alderen 0-10 år og omkring 30 år, der undersøges

53 Antal Cøliakiudredninger på KPLL i 2011 fordelt efter patientens køn

54 Alt i alt er 5741 forskellige patienter blevet undersøgt for TTG i 2011 på KPLL forskellige patienter er blevet henvist fra almen praksis forsk Cøliakiudredninger på KPLL 2011 fordelt efter testresultat og patientens køn Normalt test Resultat over resultat referencegrænsen Totalt Køn Kvinder Mænd Total Flere kvinder end mænd undersøges og undersøgte kvinder har hyppigere positivt Testresultat. Kun16%aftestresultaterneerpositive! 1,6 er Alt i alt er 5745 forskellige patienter blevet undersøgt for TTG i 2011 på KPLL forskellige patienter er blevet henvist fra almen praksis forskellige patienter er blevet henvist fra speciallæger. Dette betyder at kun 79 patienter er blevet henvist fra både almen praksis og speciallæger. (Ikke alle undersøgelser førte til et resultat)

55 Fordelingen af resultater af de negative resultater (98,8% ) fra Cøliakiudredningen Referenceinteval <=6 Testen skiller godt mellem positive og negative

56 Cøliakitudredning gpå KPLL i 2011 Der er enkelte resultater i gråzonen omkring 6 10E3/L

57 Fordelingen af resultater af de 93 (1,2%) positive resultater fra Cøliakiudredningen

58 Cøliaki er i høj grad en arvelig sygdom. Mere end 95 % af patienter med cøliaki udtrykker HLA-DQ2 eller HLA-DQ8 haplotypen % af bagrundsbefolkningen har en af disse haplotyper Disse HLA-typer er formentlig nødvendige men ikke tilstrækkelige for at cøliaki kan opstå.

59 Udredningsforløb for cøliaki (med HLA ): Ca. 300 kr. Hvis lab selv udfører analysen HLA typning (DQ2/DQ8) 70%? 30%? HLA negativ HLA positiv Diagnose: IKKE CD Pt. TTG 5 år Pt.< DGLIG 5 år Ca. 100 kr. (hvis lab selv udfører analysen Ca. 100 kr Hvis lab selv udfører analysen? + eller + Cøliaki Cøliaki Forudsat at patienten har spist glutenholdig ldi kost

60 Laktosebelastning på KPLL i 2011 Laktoseintolerans Normale

61

62 Antal tarm relaterede undersøgelser i 2011 formidlet af KPLL (dvs primær sektoren) Antal Procent Laktosebelastning ,5 Laktase DNA ,5 Orosomucoid (alfa1 glycoprotein) gy ,1 Cøliakiudredning ,9 Total ,0

63 Priser De følgende priser er ca. kostpriser per analyse, Når regionens egne laboratorier udfører analysen. Der til kommer et gebyr for det første x (dvs. et gebyr for henvisningen Afhængigt af hvor prøven tages. Selvom jeres laboratorier bruger en anden prismodel, Så afspejler priserne nogenlunde samfundets udgifter Uanset udførende laboratorium.

64 Ca. Priser regionslab- til brug ved gruppearbejde om profiler i webreq,sorø Analyse pris kr. Analyse pris kr. Analyse pris kr. 25-OH-Vitamin D(D3+D2);P 63,00 EKG12 104,80 Jern;P 16,00 ALAT;P 12,00 Ekko-kardiografi 950,00 Kalium + Natrium 12,00 Albumin;P 12,00 EBV-Ab(IgM) 65,00 Lactosetol.;Pt (180,80) Amylase;P 14,00 EBV-Ab(IgG) 55,00 LDH;P 42,00 ANA ekskl.dna Ab 90,00 Ferritin;P 29,00 M-komponent;P 98,00 Bas.fosfatase;P 12,00 Fibrinogen;P 75,00 Prolactin;P 43,00 Bilirubin;P 13,00 Folater;P 45,00 PSA;P 45,00 Blod i fæces x3 75,00 Gamma-GT;P 12,00 PTH,Paratyrin;P 57,00 BNP;P 244,00 Retikulocytter;B 29,60 Calcium;P 12,00 ANA inkl DNA-Ab 170 Rheumafaktor;P 24,00 Carbamid;P 36,00 Glucose;P 12,00 SR;B 18,00 CCP-Ab;P 99,00 T3,total;P 35,00 CEA;P 155,00 HDL-Cholesterol;P 14,00 T4,frit;P 30,00 Cholesterol;P 12,00 Helicob.pustepr. 248,00 T4,total;P 45,00 Cobalamin;P 36,00 Hæm med diff.;b (51,00) TPO-Ab;P 103,00 Creatinin;P 11,00 Hæm uden diff.;b (33,00) Transferrin;P 22,00 Creatinkinase;P 25,00 Hæmoglobin A1c;Hb(B) 24,00 Transglut.IgA;P 99,00 CRP;P 14,00 IgA;P 21,00 Triglycerid;P 12,00 Digoxin;P 75,00 IgG;P 23,00 Troponin I;P 118,00 DNA Ab;P 80,00 IgM;P 22,40 TSH;P 27,00 Gebyrer Gebyrer Urat;P 13,50 Gebyr frem. lab. 38,00 Prøvetagning hos Pt. 320 Urin stix, gruppe 40,00 Prøvetagning på lab 115,00 Prøvetagning i PR 25,00

65 Her er et udpluk af SSI priser kan ses på SSI s webside SSI 2012 kr. Laktase DNA 925 Cøliaki vævstyper 2000 cøliaki pakke uden vævstyper 990 ANA screen (HepII) 390 HLA B Randers (ca. Pris) Calprotectin;F 175 kr.

66 Gruppe arbejde: 3 grupper til hver at nedenstående profiler dvs 9 grupper 1. Træthed som hovedsymptom 2. Vekslende afføringsmønster uden mavesmerter, vægttab el. blod i afføringen hos pt. Under Ledsmerter

67 Træthed Angiv de analyser, der skal indgå i profilen Gruppe 1: Hæmatologi + diff TSH B12? Albumin? CREA Na K Alat CRP HbA1c Gruppe 2: Hgb Anæmiscreening TSH HbA1c Væsketal Creatinin i ALAT Bas ph CRP Gruppe 3: Anæmidudredning TSH CRP leuk + diff ALAT Na K CREA HbA1c

68 Vekslende afføringsmønster uden mavesmerter, vægttab uden blod i afføringen hos pt. Under 40 Angiv de analyser, der skal indgå i profilen Gruppe 4: Hgb Leuko+Diff CRP Albumin TSH Ferritin Væsketal HbA1C Coeliaki screening ALAT Bas ph Calprotectin (?) Trombocytter Gruppe 5: Hgb Leukocytter CRP Thrombocytter TSH Væsketal incl crea ALAT Bas ph Fæces for blod Gruppe 6: Hgb CRP Leuko Væsketal Trombocytter Coeliakipakke Laktoseintol. TSH HbA1C ALAT Bas ph Albumin GGT Hæmokult

69 Ledsmerter Angiv de analyser, der skal indgå i profilen Gruppe 7: Hgb Crp CCP-Ab ANA Leuk+diff +flere (uenige) Gruppe 8: CRP Hæm + diff ALAT Bas ph Creatinin Urat ANA CCP = 388,- Borrelia Gruppe 9: CRP Leuko + Diff Anti CCP ALAT Bas ph Creatinin Hgb TSH Chlamydia?

70 Grupperne afleverer deres profiler til mig og jeg indtaster dem i power point Grupperne præsenterer deres profiler

71 SLUT

72 Diagnostik af diabetes Diagnosen diabetes kan nu stilles på følgendemåder: Påvisning af hæmoglobin A1c 6,5% ( 48 mmol/mol). (siden udmelding fra sundhedsstyrelsen 17 februar 2012) Påvisning af (fastende eller ikke fastende) venøs plasmaglukose 11,1 mmol/l og klassiske symptomer (polyuri, polydipsi, uforklaret vægttab eller gentagne infektioner) Påvisning af faste venøs plasmaglukose 7,0 mmol/l eller 2 timers venøs plasmaglukose 11,1 mmol/l efter peroral glukosebelastning (OGTT). Der kræves stadig to diabetiske værdier (helst med samme metode f.eks. 2 x HbA1c >= 6,5%)

73 Årstidsvariation Vitamin D og PTH patientmiddel vs prøvetagningsmåned alle henvisninger i med vit D (n= ) 301) og PTH (n= ) Sommer VIT D 50 nmol/l er nedre referencegrænse Vinter Ref: 1,5 7,6 PTH Bent Lind,

74 Autoantigener T-lymfocytaktivering Infektion (mikroorganismer) T-lymfocytaktivering TRC Røde Hvide Neutro- filocytter Immunoglobuliner CRP, Fib, Oroso, SR Albumin,Transferrin Inflammation udløser også manglende appetit (evt. kvalme) og sygdomsfølelse

75

76 Jernmangel anæmi Niveau Anæmi EryVolVaria=RDW P-Transferrin CHr=ReticMCH;B P-Fe MCV B-Hgb P-Ferritin Tid Anæmi ved kronisk sygdom Niveau CRP P-Ferritin RDW og CHr Akutfase reaktanter B-Hgb P-Transferrin P-Fe Tid

77 Bemærk at kurvens knæk ligger i Ferritin-referenceintervallet Kurve knæk Selektion : Ferritin >1 og <100 Referenceinterval Ferritin: µg/l Hb kvinder : 7-10 mmol/l Hb mænd : 8-11 mmol/l NPU19763 P Ferritin; massek. =? µg/l

78 Svangreomsorg 2009: Der kræves et jerndepot på 500 mg for at kunne gennemføre en graviditet uden at få jernmangel svarende til en serum ferritin koncentration på > 70 mg/l. Kun 20 % af danske kvinder har ved dførste graviditetsundersøgelse t d serum ferritin over det niveau. Endvidere har 40 % enten små jernreserver under 240 mg eller ikke eksisterende reserver. Således har % af danske kvinder mindre jerndepoter, end der kræves til at gennemføre en graviditet uden at komme i jernunderskud.

79

80 Jernomsætning Jern;P har betydelig biologisk variation herunder døgnvariation. Højst om morgenen. Er nedsat ved inflammation og jernmangel. Øget ved hæmokromatose. Transferrin;P er øget ved jernmangel og Østrogenpåvirkning og nedsat ved inflammation og hæmokromatose. EDB-systemet t beregner selv Transferrinets mætning med jern, når begge analyseresultater forligger. Ferritin afspejler depoterne af jern. Retic-MCH (CHr) og Transferrinmætning afspejler den øjeblikkelige tilgængelighed li Reference: JAMA 1999, 281: og Clin Chem 2002, 48: af jern.

81 Konklusion vedrørende Jern Brug Ferritin til bedømmelse af jerndepoter Brug Jern og Transferrin til tidlig diagnostik af hæmokromatose (12% danske er heterozygote(ej syge), 0,3% homozygote) ) Brug Anæmiudredning ved mistanken om anæmi

82 Den»klassiske«HFE-relaterede hæmokromatose (HFE1) er en autosomal recessiv sygdom, der er forårsaget af to mutationer i HFE-genet på kromosom 6p: 1) Den vigtigste er Cys282Tyrmutationen, der i homozygot form (Cys282Tyr/Cys282Tyr) forårsager den typiske sygdom blandt kaukasiere af nordeuropæisk afstamning. Den er ansvarlig for 98% af hæmokromatosetilfældene tilf ld hos danskere; 0,3% er homozygote og i risiko for at udvikle sygdom; 10-15% er heterozygote, men udvikler ikke sygdom. 2) His63Asp-mutationen, der hverken i homozygot- eller heterozygot form giver anledning til sygdom. 3) Kombinationen af de to mutationer, compound heterozygote (Cys282Tyr/His63Asp), hvor 1-2% udvikler hæmokromatose. Ugeskr Læger 2002;164(13):1832

83 Ery Vol Varia;B RDW = Red cell distribution width Spredningen i erytrocytternes størrelsesfordeling i % af MCV Er indeholdt i HEM I blokken Abnorm før hæmoglobin og MCV Høj: Jern-, B12 og folat-mangel, hæmolyse, alkoholisme Behandling af B12 og jernmangel Normal: Sekundær anæmi (kronisk sygdom), CLL, Heterozygot thalassæmi Nedsat: Ingen kendte sygdomme Referenceinterval: 11,0-15,0% 15 0%

84

85 Retic-MCH;B CHr Hæmoglobinindhold i reticulocytter Kommer automatisk med reticulocytsvaret Afspejler den umiddelbare tilgængelighed g g af jern Referenceinterval: 1,72-2,17 fmol Resultat < 1,61 fmol for børn under 8 år og < 1,74 fmol for voksne er et tidligt tegn på jernmangel (er dog også nedsat ved Thalassæmia minor) Reference: JAMA 1999, 281: og JAMA 1999, 281:2247-8

86

87 Algorithm for anaemia at KPLL in 2003 and 2004 requested by general practitioners Hb not low (= 100 %) requests with algorithm Hb,MCV,RDW,MCHC (TRC,WBC) and CRP 72,9% Not anaemia Retic count high 1,0% LDH**, Bilirubin and ALAT 0,2% Hemolysis? LDH or BIL high with not high ALAT 27,1% Hb low=anaemia 5,4% 8,6% 13,0% Retic count MCV low or MCV norm MCV high or + CHr (MCV<= 90 fl and RDW not (MCV> 90 fl and RDW high) high and RDW high) 4,5% CRP high CHr 7,1% Inflammatory low Ferritin B12* + Folate (and RDW anaemia? high 5%) Low 5,0% Iron deficiency B12 or folate 2,7% low B12 or folate deficiency

88 Reumafaktor tages ved klinisk inflammation i led. Sikre positive resultater gentages ikke. Har høj sensitivitet for reumatoidartrit (de fleste reumatoideartritter får RF, men lav specificitet dvs mange andre årsager til RF. Anti CCP er en mere specifik og tidlig markør for reumatoid artrit. Den er stadig lidt dyrere at analysere end Rf) Brug CRP (evt. SR ) til aktivitetsvurdring ANA tages ved mistanke om generel bindevævssygdom. Overlad patienterne med symptomer og positiv ANA til reumatologer

89 Udredningsgang ved ANA screening på KPLL Negativ (<10 kiu/l): slut DNA-Ab;P Inkonklusiv(10-15 kiu/l): evt. ny prøve senere ANA;P Positiv (>15 kiu/l): Negativ(<0,7 ) : ANA ekskl.dna Ab Inkonklusiv(0,7-1,0): Positiv: (>1,0 ): slut slut evt. ny prøve senere (ANAspecificering kun efter henvendelse fra rekvirenten) ANAspecificering udløst af KPLL Test for tilstedeværelse af antistoffer (af IgG type) mod en blanding af 7 udvalgte kerneantigener (U1-snRNP, Sm, SS-A/Ro, SS-B/La, Scl-70, Centromer B og Jo-1. Men ikke DNA) Bestil aldrig primært ANA ekskl. DNA Ab eller ANA specificering

90

91 Ikke på KPLL Kilde :SSI Diagnostisk håndbog 6. udgave

92 Algoritme for Thyreodea Diagnostik på KPLL TPO-Ab Normal T4F Lav 0,5% Subklinisk hypotyreose Høj 4,4 % høj TSH Normal 100% bestilte Thyreoidea Diagnostik Lav 3,2% 91,7% Normal 2,2 % (0,8% intet resultat) Ej høj Ej høj 1,9% T3T T4F Høj 0,9% Hypertyreose høj 0,3% Hypotyreose Diverse T3 Thyreotoksikose

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Lars Onsberg Henriksen, Koncerndirektør Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Set fra en regional synsvinkel overordnet, strategisk planlægningsmæssigt, og behov for ændret

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2014

Nordjysk Praksisdag 2014 Nordjysk Praksisdag 2014 - Skæve laboratorieværdier Case En 55 årig kvinde som er træt, kommer i klinikken til en screening Lidt kataralsk, lidt hoste, føler sig lidt varm men har ikke haft feber Får ingen

Læs mere

WebReq Brugermøde 3. Releasen juni 2013

WebReq Brugermøde 3. Releasen juni 2013 Dagsorden 1. Velkomst, referat fra sidst - http://medcom.dk/dwn5853 2. Siden sidst MedCom8, MedCom9 sådan går laboratorieprojekterne (Ib) 3. Releasen juni 2013 Kort gennemgang 4. Mellemrelease hvad var

Læs mere

Hvad måler vi? Centrale Enhed for Kvalitetssikring af Praksissektoren (CEK)

Hvad måler vi? Centrale Enhed for Kvalitetssikring af Praksissektoren (CEK) Hvad måler vi? Centrale Enhed for Kvalitetssikring af Praksissektoren (CEK) Centrale Enhed for Kvalitetssikring af Praksissektoren (CEK) Baggrund I forbindelse med beslutning om at Region Hovedstadens

Læs mere

Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015

Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015 Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015 Claus Larsen Felto. Diagnos2sk Enhed, Medicinsk Afd O Herlev Hospital Organisering af kræ.udredning Kræ.plan I (2000) Kræ.plan II (2005) Kræ.plan III (2011):

Læs mere

Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer )

Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer ) Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer ) Ulrich Fredberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Regionhospitalet Silkeborg www.regionmidtjylland.dk Regionshospitalet Silkeborg Center of Excellence Akutplanen

Læs mere

Optimeret diagnostik af kolorektalkræft - immunochemical faecal occult blood tests (ifobt) i almen praksis.

Optimeret diagnostik af kolorektalkræft - immunochemical faecal occult blood tests (ifobt) i almen praksis. Optimeret diagnostik af kolorektalkræft - immunochemical faecal occult blood tests (ifobt) i almen praksis. Case Peter Jensen, 48 år. Anlægsgartner. Tidligere rask. Ryger. Gennem den sidste måned haft

Læs mere

KPLL-nyt 2012-1 (sommer)

KPLL-nyt 2012-1 (sommer) KPLL-nyt 2012-1 (sommer) Indhold i dette nummer Kære kolleger... 1 Allergianalyser via WebReq... 2 Vitamin D... 3 HbA1c til diagnostik af type 2 Diabetes... 4 Ny adgang til patientens laboratoriesvar fra

Læs mere

Patientvejledning. om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE. Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved

Patientvejledning. om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE. Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved Seneste revision 26.05.2010 Patientvejledning om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved 1 Hvad er arvelig hæmokromatose?

Læs mere

Klik øverst i WebReq på klinikkens navn, en dialogboks åbnes, udfyld klinikkens data.

Klik øverst i WebReq på klinikkens navn, en dialogboks åbnes, udfyld klinikkens data. 1 WebReq i praksishverdagen Åben WebReq ved at klikke på genvejen 00xxx.HTM på skrivebordet 1. Godkend grønbesked fra WebReq Åben WebReq, en grønbesked dukker op, aktiver den 2. Udfyld klinikken stamdata

Læs mere

KPLL-nyt 2010-4 (jul - nytår)

KPLL-nyt 2010-4 (jul - nytår) 2010-4 (jul - nytår) Indhold i dette nummer Årets sidste klumme..............................................................................................1 Forhøjede PTH resultater........................................................................................2

Læs mere

Personalet finder kræft Nordjysk Praksisdag 12. september 2014

Personalet finder kræft Nordjysk Praksisdag 12. september 2014 Personalet finder kræft Nordjysk Praksisdag 12. september 2014 Berit Skjødeberg Toftegaard Speciallæge i almen medicin PhD-studerende ved forskningsenheden for almen praksis, Aarhus Moderator: Jens Balle

Læs mere

Jernmangelanæmiset fra en gastroenterologs vinkel

Jernmangelanæmiset fra en gastroenterologs vinkel Jernmangelanæmiset fra en gastroenterologs vinkel DSAK nov-16 Nanna Martin Jensen Phd, overlæge, BBH DSGH guideline om Anæmi med jernmangel Afgrænsning for DSGH guideline: Voksne Uforklaret anæmi Ikke

Læs mere

Betingelse for analyseudførelse

Betingelse for analyseudførelse 1 Betingelse for analyseudførelse 1. at der er en rekommandation fra kompetent faglig side, videnskabeligt selskab eller 2. Cochrane review, der dokumenterer nytteeffekt 3. klar problemstilling hvis det

Læs mere

ANALYSEFORTEGNELSE - KLINISK BIOKEMI ALFABETISK...

ANALYSEFORTEGNELSE - KLINISK BIOKEMI ALFABETISK... 170002-06 2.1 Forklaring til analysefortegnelse ANALYSEFORTEGNELSE - KLINISK BIOKEMI ALFABETISK... 3 Indledning... 3 Inddeling... 3 Overskrift... 3 Langt navn... 3 Egenskabskode... 3 Enhed... 3 Bestilling...

Læs mere

Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst

Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst København, den 21. september 2017 Thomas Borgen Uhre Sundhedsstyrelsen Referenceprogram for unipolar depression hos voksne - 2007 Thomas Borgen

Læs mere

Vitamin D rekvisitionsmønster

Vitamin D rekvisitionsmønster Vitamin D rekvisitionsmønster 1 2 3 Figuren viser at fald i antal vitamin D fra 1.kvt. 2016 til 1.kvt. 2017 ses både hos læger der bestiller vitamin D ofte og læger der bestiller vitamin D sjældnere. 4

Læs mere

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Læge J. Magnus Bernth Jensen Klinisk Immunologisk afdeling Hvilke analyser til hvilke patienter??? Hvilke patienter bør undersøges? Infektioner er almindelige

Læs mere

Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed

Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed Kræftpakken til din patient som ikke passer ind andre steder Diagnostisk Enhed Bjarne Myrup 1 Dagens emner Historie Opgaver

Læs mere

Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen. Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL

Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen. Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL 1 Årsager til Hæmokromatose Primær, hereditær, genetisk HFE hæmokromatose (HH) Sekundær

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Lægedage. Velkommen til Lægedage

Lægedage. Velkommen til Lægedage Velkommen til Ydelser anvend overenskomsten korrekt v/ Bodil Johnsen Bruno Melgaard Jensen Dagens program 9.00-10.30: Konsultation, Tk, E-K 10.30-11.00: Pause 11.00-12.00 : Årskontrol, Tillægs, P- markering,

Læs mere

Laboratoriemedicin KLINISK BIOKEMI

Laboratoriemedicin KLINISK BIOKEMI N Y H E D S B R E V NYT VEJLE AMT Laboratoriemedicin KLINISK BIOKEMI Nr. 8A August 2004 Revideret marts 2006 Til alle brugere Biokemisk diagnostik og kontrol af thyreoideasygdom Vejle Amts specialister

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Diagnostiske Centre. organisation, patientforløb og projekter i Diagnostisk Center, Silkeborg

Diagnostiske Centre. organisation, patientforløb og projekter i Diagnostisk Center, Silkeborg Diagnostiske Centre organisation, patientforløb og projekter i Diagnostisk Center, Silkeborg Ulrich Fredberg, ledende overlæge Mette Yde Dam, 1. reservelæge Diagnostisk Center, Silkeborg 2007: Regionshospitalet

Læs mere

Mængde HK12 Biokemi findes i æsker á 8 glas. Hvert glas rekonstituteres til 5 ml.

Mængde HK12 Biokemi findes i æsker á 8 glas. Hvert glas rekonstituteres til 5 ml. HK12 Biokemi, Human langtidskontrol HK12 Biokemi, Human langtidskontrol HK12 Biochemistry Human Longterm EQA serum Marts2013 Pakningsvedlæg, version 6 Programkode: 2097 DK Formål HK12 Biokemi er et eksternt

Læs mere

Hvad influerer på analyseresultaterne? Efterår 2015

Hvad influerer på analyseresultaterne? Efterår 2015 Hvad influerer på analyseresultaterne? En træt patient hos den praktiserende læge En 6 årig mandlig patient klager over træthed. Der måles B- hæmoglobin hos den praktiserende læges og resultatet siger:

Læs mere

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Familiær middelhavsfeber Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres det? Overordnet set anvendes følgende tilgang: Klinisk mistanke:

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Er gravides referenceintervaller anderledes?

Er gravides referenceintervaller anderledes? Graviditet Er gravides referenceintervaller anderledes? Af Anna Klajnbard og Nina Palmgren Colov Biografi Anna Klajnbard er speciallæge i gynækologi og obstetrik i 2005. Hun var ansat som obstetrisk afdelingslæge

Læs mere

Oversigt over holdbarhed for komponenter, der kan rekvireres af praksis, som analyseres på Herlev og Gentofte Hospital

Oversigt over holdbarhed for komponenter, der kan rekvireres af praksis, som analyseres på Herlev og Gentofte Hospital Oversigt Hæmatologi - fuldblod... 2 Hæmatologi plasma... 3 Væske- og elektrolytbalance... 3 Syre/base- og oxygenstatus... 4 Hæmostase... 4 Organmarkører... 5 Sporstoffer og vitaminer... 5 Metabolisme...

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

Præanalytiske forhold

Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold Ann Jepsen & Lotte Foegt Poulsen & Yokelin Chan Temadag 2012 Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold er de faktorer der kan påvirke analyseresultatet før f r blodprøvetagning,

Læs mere

Den ældre medicinske patient

Den ældre medicinske patient Den ældre medicinske patient Syddansk praksisdag Fredag 10.5.2012 Jørgen Peter Ærthøj Koordinerende læge Nord-KAP 3 hurtige spørgsm rgsmål Hvordan tror I det er at komme i klinikken som ældre patient?

Læs mere

Tidlig diagnostik

Tidlig diagnostik Hvilke behov har almen praksis i fremtidens diagnostik, og hvordan kan arbejdsdelingen mellem almen praksis og sygehusene optimeres. v. Roar Maagaard, formand for DSAM, praktiserende læge & lektor, Skødstrup

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Klinisk Immunologisk Afdeling/Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod

Læs mere

Terminer Kontinuerlig brug med månedlig indrapportering af resultater.

Terminer Kontinuerlig brug med månedlig indrapportering af resultater. Pakningsvedlæg, version 7 HK07 Biokemi, Human langtidskontrol Januar 2012 HK07 Biochemistry Human Longterm EQA serum Programkode: 2069 DK Formål HK07 er et eksternt humant kvalitetskontrolmateriale, EQA-materiale,

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

KLINISKE UNDERSØGELSER VED INDLÆGGELSE

KLINISKE UNDERSØGELSER VED INDLÆGGELSE CASE 3 Side 1 af 8 En 49-årig brandmand indlægges for første gang på hospitalet, pga. tiltagende svaghed, vægttab og udspilen af maven gennem 6 måneder. SYGEHISTORIE Patienten har været aktiv på sit job

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Ondt i maven hos yngre voksne

Ondt i maven hos yngre voksne Gastroenheden, medicinsk sektion Ondt i maven hos yngre voksne Hvad kan man bruge biokemien til? Gastroenheden, Hvidovre Hospital Gastroenheden er landets største mave-tarmafdeling med specialiseret funktion

Læs mere

Hurtig diagnostik på Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen. Ledende overlæge Akutafdelingen

Hurtig diagnostik på Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen. Ledende overlæge Akutafdelingen Hurtig diagnostik på Holbæk Sygehus Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Sygehusplanen Nyt koncept for modtagelse af akutte patienter Holbæk, Slagelse, Køge og Nykøbing Falster blev de 4 akutsygehuse

Læs mere

Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens

Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens hos voksne Der findes ikke optimale klinisk biokemiske eller andre metoder til undersøgelse af binyrebarken. Kliniske informationer er derfor

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 1 Parkinsons sygdom Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt, om patienter henvist

Læs mere

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer CML kronisk myeloid leukæmi i kronisk myeloid leukæmi 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Aarhus, Odense og Rigshospi talet. Forår 2015 FOREKOMST Akut leukæmi (blodkræft) er den mest almindelige

Læs mere

Region Sjællands Befolkningsundersøgelse - i Næstved. Et samarbejde mellem Sygehus Syd og Næstved Kommune

Region Sjællands Befolkningsundersøgelse - i Næstved. Et samarbejde mellem Sygehus Syd og Næstved Kommune Region Sjællands Befolkningsundersøgelse - i Næstved Et samarbejde mellem Sygehus Syd og Næstved Kommune Region Sjællands Befolkningsundersøgelse - i Næstved Klinisk Biokemisk Afdeling, Næstved Sygehus:

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Immunologisk Klinik, Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod består

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

Præ 1. Serie 2. Serie 3 serie 4. Serie Eva

Præ 1. Serie 2. Serie 3 serie 4. Serie Eva RIGSHOPITALET HOVON 8 Behandlings- og undersøgelsesskema OBS! MAX ORDINATION PÅ 75 MG RITUX I HHT. PROTOKOL! Serie nr. (gives med ugers interval) Behandlingsdag INDUKTIONSBEHANDLING ARM A (age 8-65)(R

Læs mere

Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft

Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft 2016 Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne

Læs mere

Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev

Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev SLE 1.500-2.000 har sygdommen i Danmark 10 x hyppigere hos kvinder end hos mænd Debuterer ofte i 20-30 års alderen Forløb Meget forskelligt

Læs mere

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for udredning og behandling af hovedpinesygdomme under specialet: neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig

Læs mere

KPLL-nyt 2007-2 (Maj 2007)

KPLL-nyt 2007-2 (Maj 2007) KPLL-nyt 2007-2 (Maj 2007) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Fra KPLL............................................................................................................1

Læs mere

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. oktober 2014 1. Krav til udstyr 1.1 Det blev undersøgt om behandlingsstedet var i besiddelse af det nødvendige apparatur,

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Diagnostikken rundt på ½ time

Diagnostikken rundt på ½ time Diagnostikken rundt på ½ time af Charlotte Hoffmann-Timmol Nordic Manager, DVM Præanalytiske faktorer Hvor kan det gå galt? Patient forberedelse (faste, stress, motion) Blodprøvning (korrekt reagensglas,

Læs mere

KPLL NYT 2/2004 Oktober Ses også www.kpll.dk

KPLL NYT 2/2004 Oktober Ses også www.kpll.dk KPLL NYT 2/2004 Oktober Ses også www.kpll.dk FREMSKYNDEDE PRØVER PÅ KPLL MARKERING AF PRØVER MED FREMSKYNDET KORT...2 PRØVER TIL KMA, HERLEV...2 HØJE KALIUM RESULTATER...3 PLASTRØR ERSTATTER PRØVETAGNINGSGLAS...3

Læs mere

Formålet er at beregne takster for afdelingens ydelser. Ydelserne omfatter analyser og funktionsundersøgelser.

Formålet er at beregne takster for afdelingens ydelser. Ydelserne omfatter analyser og funktionsundersøgelser. beregning for KBAs ydelser Ved Ledende overlæge Jørgen Hjelm Poulsen Klinisk Biokemisk Afdeling, Hvidovre Hospital 28.12.2012 Formål og principper: Formålet er at beregne takster for afdelingens ydelser.

Læs mere

SLE og Nyreinvolvering

SLE og Nyreinvolvering SLE og Nyreinvolvering Marselisborg Centeret 6 marts 2010 Overlæge Per Ivarsen Nyremedicinsk afdeling Århus Universitetshospital, Skejby Systemisk Lupus Erythromatosus SLE hvor hyppigt er det. 1500-2000

Læs mere

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse side 1 Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 Listevisning side 3 Normalvisning side 4

Læs mere

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Lipoproteiner Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Grundforskning Risskov 1 Lipoproteiner og hyperlipidæmi

Læs mere

Label. Mundtlig information og udlevering af den skriftlige information samt pjecen Før du beslutter dig

Label. Mundtlig information og udlevering af den skriftlige information samt pjecen Før du beslutter dig KAT HOVON 126, NMSG 21/13 Ixazomib + Thalidomid + Dexamethason til nydiagnostiserede myelomatoseptt der ikke kan autolog stamcelletransplanteres. Behandlingen efterfølges af randomisering til vedligeholdende

Læs mere

Administrationschefens klumme

Administrationschefens klumme KPLL-nyt 2005-1 Indhold i dette nummer Administrationschefens klumme...............................................................................1 Ny Ballerup-filial..................................................................................................2

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Lungecancer Diagnostik og Pakkeforløb

Lungecancer Diagnostik og Pakkeforløb Lungecancer Diagnostik og Pakkeforløb Torben Riis Rasmussen overlæge, klinisk lektor, ph.d. Lungemedicinsk afd., Aarhus Universitetshospital 1 Eks. på Gammeldags Diagnostisk Pakke LEUKÆMI, DIAGNOSE Bestil:

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 30. januar 2014 1. Reumatoid artrit 1.1 Journal: Udredning Gennemgang af et antal journaler viste, at nydiagnosticerede

Læs mere

Komponenter Se nedenstående komponentliste med vejledende koncentrationsniveau.

Komponenter Se nedenstående komponentliste med vejledende koncentrationsniveau. HK12 Biokemil Human langtidskontrol Pakningsvedlæg, version 9 HK12 Biokemi, Human langtidskontrol EQA-serum Kontrolmateriale December 2015 Programkode: 2097 DK Formål HK12 Biokemi er et eksternt humant

Læs mere

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA)

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) Version af 2016 1. HVAD ER DIRA 1.1 Hvad er det? IL-1 receptor antagonist mangel (Deficiency of IL-1Receptor Antagonist,

Læs mere

Januar Bilag til pakningsvedlæg, version 3 HK07 Biokemi, Human langtidskontrol

Januar Bilag til pakningsvedlæg, version 3 HK07 Biokemi, Human langtidskontrol Bilag til pakningsvedlæg, version 3 HK07 Biokemi, Human langtidskontrol Januar 2009 Opgørelse af resultater på HK07, indberettet af brugerne i perioden 1/6 2008 til 1/11 2008 Referencemetodeværdi for glucose

Læs mere

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Denne retningslinje erstatter den tidligere version dateret d. 2. august 2016. Væsentligste ændringer

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED DEPRESSION I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED DEPRESSION I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED DEPRESSION I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. depression i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Blodglukoserapportkbjo Page 1 23.08.2002. VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Baggrund: Type 2 diabetes er en folkesygdom i betydelig vækst, og der er i dag mere end 200.000 danskere

Læs mere

Screening for tyk- og endetarmskræft

Screening for tyk- og endetarmskræft Screening for tyk- og endetarmskræft 3 Tilbud om screeningsundersøgelse 4 Tyk- og endetarmskræft 6 For og imod undersøgelsen 8 Afføringsprøven 9 Det betyder svaret 10 Kikkertundersøgelse 1 1 Svar på kikkertundersøgelsen

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Laboratorieinformation Klinisk Immunologisk Afdeling

Laboratorieinformation Klinisk Immunologisk Afdeling Laboratorieinformation Klinisk Immunologisk Afdeling Møde for praktiserende læger d. 24. nov, 2015 Ulrik Sprogøe analyseansvarlig overlæge Emner KIAs funktioner Informationer om analysr Informationer om

Læs mere

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL Signe Wildt Overlæge, Ph.d Køge Sygehus DSKE 17. marts 2015 Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi - DSGH Christian Lodberg Hvas Michael Dam

Læs mere

VEJLEDNING OM GENEREL SCREENING AF GRAVIDE FOR INFEKTION MED HEPATITIS B VIRUS, HUMAN IMMUN- DEFEKT VIRUS (HIV) OG SYFILIS

VEJLEDNING OM GENEREL SCREENING AF GRAVIDE FOR INFEKTION MED HEPATITIS B VIRUS, HUMAN IMMUN- DEFEKT VIRUS (HIV) OG SYFILIS VEJLEDNING OM GENEREL SCREENING AF GRAVIDE FOR INFEKTION MED HEPATITIS B VIRUS, HUMAN IMMUN- DEFEKT VIRUS (HIV) OG SYFILIS 2010 Vejledning om generel screening af gravide for infektion med hepatitis B

Læs mere

Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Rejsevejledning og udenlandsvaccination Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

Center of Excellence Silkeborg

Center of Excellence Silkeborg Center of Excellence Silkeborg Fremtidens Diagnostik Diagnostisk Center i Silkeborg Ulrich Fredberg Lancet Neurol. 2009 Mar;8(3):235-43. Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor

Læs mere

DEKS informerer April

DEKS informerer April Dette DEKS informerer indeholder: Laboratoriestamdata Nyt EQA-program, hurtig tilmelding Bilirubin og ABL Clostridium difficile fra UKNEQAS, program 3776 UK Nye komponenter og ændringer i HK-kontrolmaterialerne

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

Immunisering. Rikke Bek Helmig

Immunisering. Rikke Bek Helmig Immunisering Rikke Bek Helmig Alloimmunisering Allo: græsk allos en anden fra samme art = isoimmunisering = immunisering imod fremmede celler (blod eller organer) Erytrocyt alloimmunisering Trombocyt alloimmunisering

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN Q feber klinisk vejledning Q feber skyldes infektion med den obligat intracellulære gram negative bakterie Coxiella burnetii. Q feber smitter især via inhalation eller tæt kontakt med smittet kvæg, får

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om stabile hjertekramper Pakkeforløb for hjertesygdomme PakkeForløb- stabile hjertekramper I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2015.

Fertilitetsinstruks, 2015. Fertilitetsinstruks, 2015. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af insemination samt fertilitetsfremmende operationer, vandskanning og HSU, samt

Læs mere

Forårseksamen Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Forårseksamen Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 1 Forårseksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 10. april

Læs mere

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?!

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! ANTIFOSFOLIPID ANTISTOFSYNDROM BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital APS :: initial statement In general, apl

Læs mere