Etablering af sundhedshus. Lav daginstitution i samme bygning, der har åbningstider tilpasset personalets arbejdstider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering af sundhedshus. Lav daginstitution i samme bygning, der har åbningstider tilpasset personalets arbejdstider"

Transkript

1 Bilag 5: Opsamling på input fra C-MED Center Sundhed og Omsorg (Møde den 30.april 2014) Forslag Let adgang til sundhedstilbud, eksempelvis i et sundhedshus Etablering af sundhedshus. Lav daginstitution i samme bygning, der har åbningstider tilpasset personalets arbejdstider Fremhæve kommunen som arbejdsplads (karrieremuligheder, gode muligheder for kompetenceudvikling), tilknyttet pasningsmuligheder, som også har åbningstider tilpasset arbejdstiderne i kommune (feks. læge åbent/aften åben). Særlig Social Indsats (Møde den 6.maj 2014) Ramper så handicappede og ældre i kørestole kan komme i vandet på strandene. Generelt gøre strandene bedre og mere attraktive, indretning til forskellige former for motion, jfr. stranden i Helsingborg. Nordhavnen bør renoveres og gøres attraktiv med ordentlige bænke, grill og toiletforhold. Flere svømmehaller i kommunen, f.eks. på Nordkysten. Gratis bustrafik, gratis parkering, styrkelse af offentlig transport/infrastruktur, bedre og flere cykelstier. Udstykke byggegrunde i Tikøb. Økonomisk venlig grundskyld for at tiltrække boligejere. Bedre tiltag for børnefamilier ved f.eks. afskaffelse af lukkedage, billigere daginstitutioner. Erhvervsvenlige tiltag, understøtte unge iværksættere. Side 1 af 11

2 Styrkelse af HH samarbejdet og mulighed for uddannelsesinstitutioner i kommunen. Satse på PR om forskellen mellem udflytterkommuner og vores kommune. Nordens festlige hjørne. Børn, Unge og Familier (Møde den 6.maj + den 7.maj 2014) Forslag fra C-MED: Dagtilbud af høj kvalitet Gøre det billigere at bosætte sig i Helsingør kommune Byliv om aftenen efter at detailhandlen er lukket Oaser i byen med cafeer og legepladser Inddrage borgerne i Helsingør Kommune i at få venner og familie til at flytte til byen (netværk) Forslag fra ledergruppen: Skabe flere attraktive arbejdspladser i Helsingør Kommune ved bl.a. at oprette et Iværksætterhus/Erhvervshus hvor man kan få råd, vejledning og hjælp til at starte en virksomhed op og hvor der f.eks. kan fås hjælp til at søge på større udbud. Etablere tunnel under Øresund og omdanne havneområdet til boliger, butikker og cafeer. Side 2 af 11

3 Teknik, Miljø og Klima Vi skal gøre mere ud af at brande Helsingør Kommune for alt det gode vi kan og står for: o Vi har gode skoler med moderne IT-udstyr. o Børnehaver med pasningsgaranti og ingen eller kun få lukkedage. o Masser af fine cykelstier og cykelruter vi har fokus på Helsingør som cykelkommune. o Selvstændig by, med egen identitet. o Vi afholder mange sportsevents og har flere kulturtilbud. o Kun 30 min. til Helsingborg/Sverige o Huspriser i mange prisklasser, (fx 1 mio. billigere end ) o Fed Multipark o Frisbeebane (Understøtter Familier og Besøgende) Få borgerne til selv at fortælle, hvorfor her er så fantastisk at bo netop i Helsingør Kommune og gøre reklame for det til familie, venner og kolleger udenfor kommunen. (Understøtter Familier og Besøgende) Få vist kommunen via tv/film fx. en serie eller julekalenderen optaget i Helsingør by. (Understøtter Besøgende) Flere legepladser og strandlegepladser ved fx kulturhavnen eller bibliotekerne. Legepladser med temaer, som fx trafiklegeplads, naturlegeplads, den maritime legeplads mv. Vi skal gøre mere ud af, at gøre de steder, som allerede i dag bliver besøgt, mere attraktive. (Understøtter Familier, Besøgende og Et levende sted) Kunne vi blive fremtidens Triatlon by? (Understøtter Besøgende) Tiltrække/skabe arbejdspladser Fx flere uddannelsesinstitutioner (Understøtter Familier og Livslang læring) Side 3 af 11

4 Forbedre infrastruktur, tog, motorvej, HH forbindelsen - her er der allerede taget et borgmester initiativ med 6 andre kommuner i Nordsjælland. (Understøtter Familier) Havnen som service havn for Krydstogt skibe. (Havnechefen og Vækst og Viden arbejder på denne, men ved ikke hvor meget realisme der er i det). (Understøtter Besøgende) Flere aktivitetssteder som fx: o Dumpsterdiving (Midlertidige contaniere med opvarmet vand 28 gr.) o Oppustelige bolde som man kan boltre sig i på vandet (v. fx Kulturhavnen) o Flere happenings omkring kulturhavnen (Understøtter Familier, Besøgende og Et levende Sted) Flere Cafeer og ishuse (vi skal som kommune give mere plads til det spontane, det skæve). (Understøtter Besøgende og Et levende sted). Varmluftsballon event (Understøtter Besøgende og Et levende sted) Aktivitetsbaner/militærbaner i skoven (Understøtter Tidlig indsats) Et dansk skolemuseum står pakket ned i København og mangler en købstad, som det kunne opstilles og indrettes i. Helsingør ville være den helt rigtige gamle købstad til den fortælling set i sammenhæng med, at H. C. Andersen boede og gik i skole her i Den Lærde Skole i Kongensgade svarende til gymnasium, hvor han havde logi hos rektorfamilien. (Understøtter Besøgende og Et levende sted) Helsingør burde have et universitetsinstitut, så der kom liv i byen ligesom i Lund. Der skulle evt. være samarbejde med LO-skolen og Marinebiologisk Laboratorium i Strandpromenaden 5 nær MS-Søfartsmuséet men ellers placering nær togstation. (Understøtter Familier og Livslang læring) Få trykt et godt, udbygget kort over kommunen (videreudvikling af projekt stikort /amo55, midler til opsætning og trykning). Bruge og uddele det trykte kort (udover at det findes på nettet). Supplere med et kort med Side 4 af 11

5 forslag til vandreture incl. Kort beskrivelser af turene og hvad man kan opleve undervejs. Som skal købes. Både kort og kortbog som udgangspunkt for guidede inspirationsture i weekender og lyse aftener til vores smukke landskaber, mangfoldige natur, dejlige kyster og strande og kulturminderne (guider fra naturcenter nyruphus og andre natur/kultur formidlende guider timebetaling). (Understøtter Besøgende og Et levende sted) Økonomi og Styring (Møde den 7.maj 2014) Dagpasning tilkøb Tøjvask. Varm mad med hjem. Længere åbningstider. Skoler Lavere klassekvotienter. Udskoling linje orienteres. Fritidsaktiviteter Billige og attraktive musikskoler. Sejlsport. Havnebad med udspring. Inddragelse af naturen i det aktive fritidsliv, eks. flere Mountain bike og tri træningsruter. Læge/sygehus Gratis fertilitetsbehandling til 2. barn. Uddannelse Tiltræk uddannelsesinstitutioner til byen gerne videregående. Byggeri Alternative boligområder, som byder på lækre boliger med alternative miljøer. Markedsføring: Side 5 af 11

6 Den er korte transporttid fra København til Helsingør. Mere oplysning om billigere boliger. De attraktive fritidsaktiviteter. Samarbejde med Helsingør Gymnasium om bedre image. Gammel handelsby der har det hele. Kulturaktiviteter. Dagtilbud og Skoler C-MED i DS finder det meget væsentlig at der er gode medarbejder forhold, at der er fokus på arbejdsvilkår, kompetence og medarbejder inddragelse. Medarbejderne fungerer som ambassadører for kommunens omdømme. Hvis der ønskes høj service så har økonomien en væsentlig indflydelse. Som eks. Normering og klassestørrelse. Det er vigtigt at der er fokus på, at inklusionen lykkes Vi skal leve op til det vi slår os op på. Borgerservice, IT og Digitalisering C.MED i BID drøftede følgende: BID tror ikke, at vi med konkrete elementer inden for BIDs område kan tiltrække flere børnefamilier. Vores tiltag er mere underbyggende (den gode borgerservice, platformen vi kommunikerer på (hjemmesiden, apps mv.) Hvis det skal munde ud i nogle indsatsområder er det: - Målrettet kommunikation og kampagner ( til børnefamilier via hjemmesiden) - Synlighed ved forskellige arrangementer (også uden for byen) - Bornholm har deres årlige borgermøde. Helsingør bør tage fat på et tilsvarende tiltag bare for unge og børn (elevrådsmedlemmer fra hele landet) C. MED fandt det vanskeligt, at pege på områder uden at forsøge, at beskrive tankerne bag potentielle indsatser. Institutionsområdet. Side 6 af 11

7 - At Helsingør Kommune sikrer bedre vilkår for børnefamilierne. Eksempelvis at sikre, at flere institutioner har åbent længere end kl (togforsinkelser og motorvejskaos gør potentielle børnefamilier utrygge de ved ikke om de kan nå at hente deres børn inden for lukketid og det kan være en hæmsko for potentielle tilflyttere ikke har familie heroppe i forvejen) - At Helsingør Kommune sikrer et nannykorps af unge såvel som bedstemødre/bedstefædre. Særligt de unge trænes i at træde til så forældrene ved, at deres børn kan blive hentet fra institution, hvis mor eller far må arbejde over inde i KBH el. lignende. Kultur, Idræt og Byudvikling KIB-MED drøftede punktet Er der tiltag nok i gang for at nå en del af visionen om 800 nye familier inden 2020? på baggrund af det udsendte materiale og er nået frem til følgende bemærkninger: Driftsopgaver Mange af KIB s opgaver er i Ring 2 men er alligevel en vigtig del af at understøtte visionen det er vigtigt at holde fast i. Tiltrækning af borgere Familier og flere besøgende. Tiltrækker vi nye besøgende, burde det også generere nye arbejdspladser til nye borgere. Idræt og fritid spiller en stor rolle i opgaven med at tiltrække flere familier, og bør derfor indgå i opfølgningen på visionen. Side 7 af 11

8 Opmærksomhed på, at tiltrækning og fastholdelse af borgere er to sider af samme sag. Markedsføring Vi skal blive gode til at fortælle det vi kan. Fortæl de gode historier videre, igen og igen. En fælles indsats i kommunikation og markedsføringen af alt det vi kan og har at tilbyde. Stort som småt. Kommunikation: Er der udfordringer/problemer i et boligområde, så kommuniker/fortæl at der ER fokus på det. Vi tager hånd om det. Det har betydning for kommunens omdømme. Få de gode historier op og læg de dårlige ned Markedsføring: Husk det nære og de personlige historier Boligudbud Fokus på det rette boligudbud hvem er det vi ønsker at tiltrække. Udbuddet af boliger skal tilpasses målgruppen. Det er vigtigt at vi i planlægningen får lov at målrette boliger, så det passer med efterspørgslen Vigtigt med medejerskab og fællesskab til nærområdet Mere fokus på det nære det bliver tillagt større og større betydning. Side 8 af 11

9 Transport Fokus på offentlig transport. For lidt eller helt manglende offentlig transport i yderområder, gør det vanskeligt for børn/unge at komme frem og tilbage til idræts- og kulturelle tilbud. Job og Uddannelse C-MED i Job og Uddannelse har valgt at arbejde ud fra en model, hvor styrker, svagheder, muligheder og trusler kort beskrives. Modellen viser, hvordan Helsingør Kommunes aktuelle konkurrencemæssige position og strategiske handlingsmuligheder i forhold til at tiltrække flere familier ser ud. C-MED har formuleret forslag, som vi tror på kan bidrage til, at vi får flere familier. Forslagene berører både Center for Job og Uddannelse og øvrige centre. Forslagene understøtter i særlig grad værditilbuddene vedr. Familier og Livslang læring, men vil indirekte have positiv betydning for de øvrige mål og værditilbud. C-MED vurderer, at Job og Uddannelses strategikort og handlingsplaner i forvejen bidrager til, at det er attraktivt for familier at bo i Helsingør Kommune. Vi har en tidlig og differentieret indsats overfor unge, ledige og sygemeldte borgere. Øvrige teams i centret har også været involveret i processen. Styrker Svagheder Stærkt brand/historie Utilstrækkelig infrastruktur Vi har et attraktivt og levende bycentrum Mangel på attraktive boliger Gode kulturtilbud Mangel på ufaglærte arbejdspladser Historien Mangel på videns arbejdspladser Kulturhavnen Mangel på uddannelsesinstitutioner/flere uddannelser Side 9 af 11

10 Handelslivet Nærheden til det svenske marked Sikker by (f.eks. falder bilforsikringen væsentlig ved flytning fra Fredensborg til Helsingør) En god og ordentlig kommunal service Hele familien kan udfolde sig i her Vi har skov og strand Vi har daginstitutioner med god normering Vi har aktivt sports- og foreningsliv Økonomien kan hænge sammen i Helsingør, hvor ejerboliger er væsentlig billigere end i Storkøbenhavn. Grænseby (meget synligt alkohol i gaderne man tiltrækker ikke familier, når midtbyen sejler i sprut) Muligheder Trusler Kommunal karriere coach ordning i Jobcenteret som også kan bruges af borgere, som påtænker at flytte til Helsingør Alle de andre kommuner ønsker det samme! Mere uddannelsesrådgivning i Jobcentret Helsingør skal tiltrække afdelinger af uddannelsesinstitutioner inden for mellem- og lange videregående uddannelser. (Aarhus og Ålborg Universitet har afdelinger i København), f.eks. uddannelser inden for havbiologi, historie/militærhistorie/søfartshistorie, handel, ingeniørfag (produktionsingeniør) Arbejde for flere arbejdspladser og virksomheder Yderligere fritidstilbud og mere hal-tid Side 10 af 11

11 Etablering af en prøvebolig, hvor familier kan flytte ind for få penge i eks. 1 måned og afprøve Helsingør og få afprøvet eks. transport til job mv. Kommunal samkørsels ordning Helsingør- København Langt flere sikrede stier til børn vi møder hver morgen løse børn på gader og veje Flere attraktive boligområder Generelt flere boliger Giv daginstitutionerne mærkbart bedre forhold for børn og pædagoger så Helsingør Kommune kan profilere sig med dette tilbud Ingen lukkedage i institutionerne Pasningsmuligheder der matcher enhver familie. Altså mulighed for døgnpasning samt pasning i helligdage og weekender Mulighed for akut lægelig behandling for hele familien i Helsingør /familievenligt Sundhedshus Tænke byen i børnehøjde og udforme boligområder, hvor børn kan lege og færdes sikkert rundt Gentag kampagnen Kysten/Lav annoncer i landsdækkende aviser skov og strand trækker, hvis øvrige forhold også tilbydes Nedsæt ejendomsskatterne mærkbart Side 11 af 11

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Kommentar til Driftige Designkommune

Kommentar til Driftige Designkommune Kommentar til Driftige Designkommune B For at skabe vækst skal vi have en fysisk planlægning med bredere rammer, højere til loftet og en længere tidshorisont. B Den dejlige designkommune B Lad være med

Læs mere

Bosætningsstrategi 2011-2013

Bosætningsstrategi 2011-2013 Bosætningsstrategi 2011-2013 Indhold Forord... 2 Fakta om tilflyttere... 3 Pejlemærke 1: Markedsføring... 4 Pejlemærke 2: Velkommen til Horsens Kommune... 6 Pejlemærke 3: Styrk og dyrk relationerne...

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409

REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK REFERAT - SAMLET FOR 5 TEMAMØDER: ENERGI, KLIMA & MILJØ, TEKNOLOGI, OPLEVELSESØKONOMI & LANDDISTRIKTER,

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING OM PLANEN OM PLANEN En temaplan er en del af kommuneplanen. Med ændringer i planloven åbnedes der mulighed for at koncentrere revisionen

Læs mere

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Vejen Kommunes Kommunikationsplatform

Vejen Kommunes Kommunikationsplatform Vejen Kommunes Kommunikationsplatform Opdateret 20. april 2012 af Vejen Kommune 1. Afsæt & udfordring... 1 2. Kernefortællingerne... 2 2.1. Grundfortælling... 2 2.1.1. De prioriterede målgrupper overordnet...

Læs mere

Flyt til Odder Strategi og plan

Flyt til Odder Strategi og plan Flyt til Odder Strategi og plan Publico Kommunikation November 2014 Side 2 af 52 Indhold 1. Executive Summary... 4 2. Baggrund... 5 3. Analyse... 7 Kendskabsundersøgelse (2011)... 7 Dybdeinterviews...

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

Valgprogram 2010-2013. En kommune med en nysgerrig og åben tilgang. Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal

Valgprogram 2010-2013. En kommune med en nysgerrig og åben tilgang. Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal En kommune med en nysgerrig og åben tilgang Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal Vi skal aktivt påvirke befolknings- og boligsammensætningen Engageret og anerkendende

Læs mere

Status på Vækstplan 2018. 1. kvartal 2014

Status på Vækstplan 2018. 1. kvartal 2014 på Vækstplan 2018 1. kvartal 2014 1 Sammenfatning og anbefaling Byrådet har med Vækstplan 2018 prioriteret at igangsætte en række projekter, der frem mod 2018 bidrager til at gøre Aabenraa Kommune vækstparat,

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.1 Siden sidst...2 Bilag 1: Opsamling fra Borgermøder afholdt den 7. maj 2015...2 Bilag 2: Brev til Københavns Lufthavne...25 Bilag 3: Svarbrev

Læs mere

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND PROJEKT FOR UDVIKLING AF LOKALE KVALITETER I STRUER KOMMUNES LANDDISTRIKTER Indhold INDLEDNING...3 SAMMENFATNING...4 SIGNALEMENT OG IDEER... 4 INDSATSER... 4 MIDLER... 5

Læs mere

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 deltag i debatten på www.vejlesfremtid.dk Vejle vil Vækst Erhvervspolitisk forår i Vejle 2 Indledning Erhvervspolitisk forår i Vejle Vejle vil vækst og

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Anlæg Nummer 81 Projektnavn Nyt multifunktionelt fritidsanlæg i Ringe Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 00.32.31 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere