Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv"

Transkript

1 13. årgang nr. 1 februar 2010 Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv side 3 det er et barn side 6 dilemma: Fosterdiagnostik side 8 side 10 retten til at råde over sin egen krop opråb til unge medlemmer ISSN

2 Retten til Liv vil: forsvare det ufødte menneskes enestående værdi og ukrænkelige ret til livet. kæmpe imod dansk lovgivning, der tillader drab på ufødte. arbejde for bedre støtte til den uplanlagt gravide, der står i en sårbar situation. hjælpe kvinder, som lider efter en abort. Vi gør det ved at: undervise: Der er brug for viden om fosterets udvikling, det kristne menneskesyn og etiske problemstillinger i forbindelse med abort. Vi tilbyder derfor undervisning og foredrag og producerer relevante materialer. skabe debat: Abortsagen må ikke blive glemt. Alle opfordes til at tage aktivt del. Vi sætter den fri abort til debat. Vi arrangerer høringer og konferencer og deltager aktivt og målrettet i debatten i dagspressen og på internettet. demonstrere: Når ord ikke rækker længere, må man gå på gaden. Vi ønsker med symbolske handlinger og billeder at vække vort folk til at se abortens barske virkelighed i øjnene og tage ansvar for det ufødte barn. rådgive: Ingen skal stå alene i valget mellem barn eller abort. Derfor driver foreningen Abortlinien, hvor der hver aften er mulighed for anonym telefonrådgivning samt tilbud om at knytte kontakt til netværk for den sårbare gravide/mor. retten til liv Sekretariatet Cedervej 1, Stjær 8464 Galten Medlemsskab Årskontingent: Enlige... kr. 125,- Ægtepar... kr. 200,- Unge under 18 år og studerende... kr. 50,- Giro: Netbank: Handelsbanken Redaktion Anders Sune Hansen, Anders Rønn, Kerstin Hoffmann og Ellen Højlund Wibe (redaktør) Foto, Stock.xchng: s.1, s.5, s.6 (nr. 1), s.8-9 og s. 12. Layout: Graphic Care Tryk: Øko-Tryk Oplag: stk. ISSN: sekretariatet Landssekretær Ellen Højlund Wibe Cedervej 1, Stjær, 8464 Galten Tlf abortlinien Retten til Livs anonyme telefonrådgivning. Åben hver dag mellem kl. 18 og 23. Tlf.: eller via nettet: Leder af Abortlinien Sognepræst Thorkil Lundberg Hyldehegnet Struer Tlf økonomi Regnskabsfører Bodil Kousgaard Fomsgaard Oldagerparken Skjern Tlf web Webredaktør Kerstin Hoffmann Ørslevklostervej Højslev tlf bestyrelse Formand: Roland Knudsen, læge tlf Næstformand: Anders Rønn, lærer-studerende tlf Jeanne Marcher-Andersen, områdeleder for hjemmeplejen tlf Jette Johansen, jordemoder tlf Anders Sune Hansen, cand.mag. tlf Marianne Karlsmose, gymnasielærer tlf Ketty Dahl, efterskolelærer, tlf

3 LEDER Det er et barn Og så rystes hun over at avisen, ved at anvende det billede, bringer hende ud af hendes bekvemme Tornerosesøvn af uvidenhed omkring fosteret, så hun mere eller mindre tvinges til at tage stilling. Retten til Liv havde på sit seneste bestyrelsesmøde en drøftelse af visionen for det kommende år, og drøftelsen mundede ud i følgende vision, som vi vil arbejde på at målrette vores indsats efter: En stigende bevidsthed i den danske befolkning og især hos de unge og det kristne bagland om at det er et barn. Banalt vil nogle måske sige. Og er det et budskab, der vil kunne rykke noget? Et godt bud på et svar er en kvindes reaktion på billedet af et aborteret barn i 13. uge. Information bragte sidst i november billedet i forbindelse med en artikel om abort som illustration til artiklen. Kvinden skrev på Informations blog - udelukkende som reaktion på billedet: Jeg er godt nok principielt tilhænger af fri abort, tror jeg, men hvis jeg havde været gravid og af den ene eller anden grund overvejede at få en abort, tror jeg, at jeg ville have ringet og afbestilt tid igen og det vel og mærke selvom jeg var langt fra de 12 uger. Der er to ting, hun rystes over: Dels virkeligheden bag abort, at det handler om, ja, netop: et barn! Og så rystes hun over at avisen, ved at anvende det billede, bringer hende ud af hendes bekvemme Tornerosesøvn af uvidenhed omkring fosteret, så hun mere eller mindre tvinges til at tage stilling. En stillingtagen der i al fald i øjeblikket falder ud til barnets fordel. Det er imidlertid ikke kun de blodige, aborterede fostre, der kan og bør anvendes for at åbne folks øjne for, at det handler om et barn - og i al fald skal det ske med omtanke. Almindelig, saglig viden om fosterets udvikling fra befrugtningstidspunktet, fotos af dem på de forskellige alderstrin, ditto fostermodeller*, alt dette vil være uomtvistelige og værdifulde vidnesbyrd om, at det er et barn. Og udviklingen med bl.a. 3-D scanningerne af fosteret er med til at fremme den almindelige danskers bevidsthed om, at det er jo et barn. Med fingre og tæer, øjne, ører, næse. Journalisten bag den omtalte artikel i Information, Mette-Line Thorup, som selv går ind for abort og står ved sine egne to aborter, udtrykker det på denne måde: Dengang (i 70 erne) holdt de aborten ud i strakt arm og instrumentaliserede indgrebet. I dag er det et barn, man forhindrer i at leve Fra at den fri abort handlede om kvindens selvbestemmelse over sin egen krop og uafhængighed af manden, så hun kan styre sit liv på lige fod med mænd, handler abortdebatten nu om det etiske dilemma mellem kvindens ret og fosterets ret. Man kan kun glæde sig over, at aborttilhængerne er ved at indse, at i abortdebatten går det ikke længere an at fortie, at det drejer sig om et barn. Netop det kan gå hen og rykke noget hos de mange, der hidtil har ladet sig lulle ind i en kollektiv Tornerosesøvn i vores vil-ikkese, vil-ikke-høre kultur omkring abort. En og anden og efterhånden flere og flere vil med billederne på nethinden og beskrivelsen af fosterets funktioner blive vækket; instinkterne om at bevare sit afkom vil vækkes til live. Og i kølvandet på det vil vi måske se det opgør med kvindens rettighed frem for barnets, som er så afgørende, hvis der skal ske en holdningsændring. At det imidlertid langt fra er nogen selvfølge, at det vil gå sådan, er journalisten fra Information et ildevarslende eksempel på: Den bevidste aborttilhænger må stå ved det ubehag, der ligger i at vælge kvindens frihed frem for fosterets rettigheder. Begynder vi først at give køb på forståelsen af abort som en kvinderettighed, har vi opgivet kampen for evigt. Det gør ikke vores vision for 2010 mindre vigtig. Vi skal med al sagkundskaben, nye tekniske fremskridt, sund fornuft og Bibelen i ryggen proklamere, at det drejer sig om et barn! *Foreningen har stadig bokse med fostermodeller, som kan lånes eller købes. Se mere information på hjemmesiden under materialer. Ellen Højlund Wibe landssekretær 3

4 Siden sidst i foreningen DLER OM ET VALG u dig i tvivl, presset, svigtet eller ked af Abortlinien hver dag mellem kl. 18 og kl. 23 il RTLINIEN er at hjælpe enhver, der har behov for give luft for sin tvivl blive taget alvorligt i sit ønske om at bevare sit ufødte arns liv t blive støttet i dette ønske ennem samtale selv at sætte ord på samvittighed og følelser konkret rådgivning. bortlinien ønsker også at hjælpe enhver, der efter en provokeret abort har skyldproblemer, og som af denne grund har brug for hjælp. Besøg Abortlinien drives af foreningen Retten til Liv Abortpjecer i ny og opdateret udgave I år 2000 udgav Retten til Liv en abortpjece, som henvender sig primært til hende, der overvejer abort. Pjecen trængte til en opdatering, både på indholdssiden og layout-siden, og resultatet er blevet så anvendeligt, så vi hermed på det varmeste opfordrer jer til at bestille de opfriskede pjecer til den lokale lægekonsultation, biblioteket, apoteket, gymnasiet m.m. Da den i sin tid kom ud til diverse praktiserende læger, på biblioteker m.m., steg opkaldende til Abortlinien markant. Vær med til at sprede pjecen og send din bestilling til Layout: Graphic Care Tryk: Øko-Tryk PÅ VEJ MOD ABORT? Menstruationen er udeblevet, og graviditetstesten er positiv: Du er uventet gravid Denne folder er tænkt som en hjælp til at få klarhed over dine tanker og muligheder. sekretariatet. Der er mulighed for at kigge pjecen igennem på vores hjemmeside under materialer. Præsentation Edel Holst Nielsen stiller op til bestyrelsen ved det kommende årsmøde og præsenterer her sig selv: Jeg er lærer og indvandrerlærer og har undervist som sådan indtil 2004, hvor jeg begyndte at indlæse lydbøger til Kristeligt Arbejde blandt Blinde. Sct. Hans Kirke i Odense er mit åndelige hjem. Her er jeg med i menighedsrådet. Jeg har to døtre og et barnebarn (- der er tvillinger på vej!) Motivation: Siden 2000 har jeg været rådgiver på Abortlinien. Ved dette arbejde konfronteres jeg ikke sjældent med den sorg og frustration, som muligheden for abort afstedkommer. Bl.a. derfor har jeg sagt ja til at være med i bestyrelsen i Retten til Liv. Vision: - At mange flere - og specielt de kristne - må få øjnene op for den grusomhed, abort i virkeligheden er, og være med til at ændre holdningen til abort i vort land. - At sprede oplysning, så budskabet når ud til de unge alle steder, hvor de færdes - skoler, klubber, lejre, events etc. Bliv oprettet som bruger på ny hjemmeside og vær med til at sætte abort til debat! Af webredaktør Kerstin Hoffmann ThoughtsOnAbortion - nyt projektet ThoughtsOnAbortion.com er en international debatside, der nu også findes på dansk. Emnet er abort. Siden tager udgangspunkt i, at det er nogle få, men fasttømrede argumenter, der bruges verden over til at legitimere fri abort. Disse argumenter har efterhånden fået status af dogmer. Sidens formål er at sætte disse dogmer til debat. Alle har adgang til at lade sig registrere og deltage i debatten. Denne rent brugerorienterede vinkel gør, at siden også appellerer til mennesker, der aldrig ville besøge en pro-life hjemmeside, fordi holdningen her er givet på forhånd. Som registreret bruger kan man dels selv argumentere for eller imod dogmerne, eller man kan kommentere andres indlæg. Eneste krav til debatindlæg er, at de er lødige. Tror på det gode argument Projektet er startet af det svenske Ja till Livet, og den danske side er blevet etableret i samarbejde med Retten til Liv. Vores engagement i dette projekt legitimeres alene af en stærk tro på, at det gode argument vil overbevise. Men det kræver af os, at vi tager denne nye side til os, bruger den og fylder den med velgennemtænkte debatindlæg. Rent praktisk Først skal man finde siden: ThoghtsOnAbortion.com og trykke på det lille danske flag, der sidder blandt alle de andre nationaliteter. Dernæst skal man oprettes som bruger. Det er nemt og enkelt, og det er helt frit, hvor meget man vi oplyse om sig selv på siden. Og så kan man ellers gå i gang med at skrive om lige det dogme, man finder mest inspiration i. F.eks. kunne det være dogmet: Kvinden har ret til at bestemme over sin egen krop eller Et foster er ikke et barn. Dit indlæg kan måske være lige det, der får et medmenneske til at se sagen i et nyt lys. God debatlyst! 4

5 Nyt fra udlandet Biskop i Norge ønsker en abortrelevant forkyndelse Op igennem 80 erne og 90 erne holdt nogle djærve anti-abortpræster, Børre Knudsen som den mest kendte, fanen højt, når det gjaldt at proklamere kirkens sandhed om abort og betalte en høj pris derfor. De præster, der fortsat taler uforfærdet og tydeligt om denne sag, får nu fra biskoppeligt hold den moralske og åndelige støtte, som er så vigtig, når man lever i et folk (og delvis en kirke), som helst tier det ihjel. Og de præster, der måtte have gemt sagen af vejen, formanes til at tage den frem igen. Det var i den traditionelle nytårstale, at den nye biskop i Bergen (Bjørgvin Stift), Halvor Nordhaug, under nytårsmodtagelsen for bispedømmets præster tog bladet fra munden og gav præsteskabet en formaning om at fortsætte med trofast at forkynde Guds bud om det ufødte livs ukrænkelighed. Stafetten er hermed givet videre til de danske biskopper og præster! Planned Parenthoods arbejdsmetoder kritiseres fra flere sider Verdens største abortudbyder, International Planned Parenthood Federation (PP), startede allerede dagen efter det voldsomme jordskælv på Haiti en haste-indsamling af midler til deres lokale aktiviteter. Mens milioner af mennesker lider og står uden de mest basale fornødenheder, kanaliserer PP midler, der kunne have været brugt til at skaffe medicin, mad og tøj til de nødstedte, over i deres lokalafdeling, der uddeler kondomer til børn helt ned til ti års alderen, udtaler lederen af Stop Planned Parenthood, Rita Diller. Læs mere: LifeSiteNews. com og C-fam.org Planned Parenthood (PP) kritiseres også indefra. Abby Johnson, tidligere afdelingsleder af en klinik i Texas, fortæller i et interview, at hun gik ind i arbejdet med en tro på, at PP s formål var at forebygge uønskede graviditeter og mindske antallet af aborter ved at hjælpe og støtte gravide under pres. Men en anden sandhed gik op for hende, da ledelsen pressede på for at øge antallet af aborter med den begrundelse, at det var dem, der fik klinikken til at give overskud. Se interview på FacingLife.tv Abortmodstanden øges i USA Trods Obamas abortliberale politik er antallet af amerikanere, der mener, at abort burde forbydes eller kun tillades undtagelsesvis nu oppe på 42 %. Samtidig daler antallet af abortklinikker. I 1991 fandtes der næsten 2200, i dag er det sunket til 712 ifølge Lifesitenews. Endvidere er graviditeter blandt amerikanske teenagepiger, der ender med en fødsel steget med fire procent, mens antallet af aborter er steget med en procent. Den 22. januar, den såkaldte Roe v Wade dag, var det 37 år siden, Højesteret i USA vedtog fri abort, og igen i år samledes hundredetusinder fra hele USA i Waschington DC i store protestmarcher mod loven. Ifølge flere kilder var der flere med end nogensinde, og særligt mange unges tilstedeværelse var opløftende. USA er et godt eksempel på, at det nytter noget at blive ved med at kæmpe mod loven om fri abort. Og jo flere, jo mere gennemslagskraft. Læs mere om demonstrationen på Vi arbejder frem mod den dag, hvor abort ikke bare vil være illegal, men utænkelig Citat fra Roe v Wade demonstration 5

6 Dilemma Fosterdiagnostik Ved cand. med. Kerstin Hoffmann Er det etisk forsvarligt at tage imod tilbud om fosterdiagnostik? CASE Hanna rejste sig fra undersøgelsesbriksen, klædte sig på og satte sig ved siden af Casper overfor lægen. Hun smilede lykkeligt og klemte Caspers hånd. Nu var hun officielt gravid! Lægen tastede med hurtige fingre Hannas data ind på computeren. Jeg tror faktisk, du allerede er i uge 11, sagde hun og så smilende op. Det må du da have vidst et stykke tid. Hanna nikkede. De havde ønsket det så længe, at de knap havde turdet tro det, da det skete. Ok, sagde lægen, men så er det jo også med at komme i gang med papirarbejdet. Blodprøven til doubletesten kan vi tage sammen med de øvrige blodprøver, og nakkefoldsscanningen sender jeg en henvisning til med det samme, så bliver du nok indkaldt om en uges tid. Casper rettede sig lidt op i stolen. Hvad går alt det der egentlig ud på? spurgte han. Lægen vendte sig fra skærmen. Det er nogle tests, der forhåbentlig kan vise os, at jeres barn er sundt og raskt, svarede hun og tilføjede: Det er naturligvis helt frivilligt, om man vi ha dem, men de er fuldstændigt harmløse. Det ene er en almindelig blodprøve, og det andet er en ultralydsscanning, hvor man så samtidig kan få det første glimt at sit barn. Hanna vendte sig mod Casper og nikkede overtalende. Det kunne da ikke skade noget. Hvad så, hvis det viser sig, at der er noget galt? spurgte Caspar uden at se på Hanna. Lægen lænede sig tilbage i stolen og blev alvorlig. Ja, hvis det viser sig, at der er en forøget risiko for et handicap, så får man tilbudt en moderkagebiopsi, hvor man med en tynd nål henter nogle celler fra moderkagen, så man kan afsløre eventuelle kromosomfejl hos fosteret. Den undersøgelse er til gengæld ikke helt ufarlig. Alligevel anbefaler vi den, da det kan afklare den tvivl, der er opstået, ved den første prøve. Casper vendte sig mod Hanna. Skal vi ikke bare sige, at vi gerne lige vil tænke over det? Vi vil jo have vores barn uanset hvad. Hanna nikkede. Den boblende glæde var forsvundet. Casper havde nok ret - hvad skulle de bruge undersøgelserne til? TO HOLDNINGER Er det etisk forsvarligt at tage imod tilbud om fosterdiagnostik, når man nu ønsker sit barn, uanset hvad undersøgelserne viser? Vi har spurgt to, der har problematikken inde på livet. ) JA, I VISSE TILFÆLDE, HVIS MAN ER RUSTET TIL DET Af Christina Marie Braüner, jordemoder Der er god grund til at tænke over det, som Casper foreslår. Hvis et par ved, at de ønsker barnet uanset hvad, er det vigtigt at sætte sig grundigt ind i tilbuddet om fosterdiagnostik. Helst inden de venter sig! Når en kvinde først er gravid, forventer hun, at barnet er raskt og har ikke lyst til at sætte sig ind i, hvad fosterdiagnostik egentlig handler om.(1) Det er meningen, at information om fosterdiagnostik skal gøre gravide par i stand til at træffe et informeret valg: Ønsker de fosterdiagnostik eller ej? Der bliver dog talt overraskende lidt om, hvilke konsekvenser scanningen kan have.(2) De fleste forventer et hyggeligt kig ind i maven til den lille ny. Men scanningen kan give mistanke om kromosomfejl og afsløre misdannelser, der er uforenelige med liv. Det er nødvendigt at tage stilling til, hvad man vil gøre med sådanne oplysninger om man for eksempel vil gennemføre graviditeten uanset hvad. Og hvad ville vi gøre, hvis vi fik dårlige nyheder? I en undersøgelse spurgte man gravide kvinder, om de ville vælge abort, hvis barnet havde Downs syndrom (DS). 50 % svarede ja. 50 % svarede nej. Men statistikken ændrer sig, når der er tale om en konkret graviditet med et barn med DS; 6

7 ) så vælger langt de fleste at få en abort. Mon det er den information, der gives om livet med et barn med DS og de mulige operationer og risici, der får mange til at ændre mening? Men er det ikke godt at kende til eventuelle problemer inden fødslen? Fosterdiagnostik gør, at man kan forberede sig, hvis man f.eks. venter et barn med DS. Men den kan også føre til unødig bekymring. Andre vil eventuelt opleve, at det er svært at knytte sig til barnet. Når en kvinde er gravid, sker der en tilknytning til barnet, som især afhænger af hendes evne til at forestille sig et sundt barn. Gravide par må forholde sig til, at både den tidlige og den sene scanning i graviditetsuge kan give uønskede informationer og stille dem over for svære valgmuligheder. Den sene scanning kan samtidig være livsreddende. Scanningen kan bl.a. vise hjertefejl eller misdannelser i mavetarm kanalen, og barnet vil i tilfælde heraf blive født på et sygehus, der har ekspertise i den pågældende sygdom. Fordelene ved fosterdiagnostik hænger nøje sammen med konsekvenser, som gravide par må være parat til at tage. Det er vigtigt at gøre de etiske overvejelser på forhånd. Kilder: 1: En kvalitativ undersøgelse af gravides valg af nakkefoldskanning, antropolog Stina Lou, læge Katja Dahl m.fl., Ugeskrift for Læger, 5. marts 2007, s : Prenatal screening for Down s syndrome, Katja D. Dahl, PhD thesis, University of Aarhus, s. 71 DILEMMA er en artikelserie, der tager fat på en aktuel, etisk problematik, som det kan være svært at have en helt færdig mening om. Vi håber, at dette kan inspirere vore læsere til at tage emnet op, hvor den etiske debat har sin naturlige plads. Formålet er at ruste den enkelte til at finde og tage ansvar for egne holdninger. NEJ, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER Af Hanne Rønn, jordemoderstuderende Spørgsmål til overvejelse Jeg finder fosterdiagnostik meget problematisk under alle omstændigheder, da det for mig at se er en decideret fejlfinder. Hvad der i langt de fleste tilfælde er en glædelig nyhed, bliver vendt til en usikkerhed og en tvivl om, hvorvidt det liv, der vokser inde i én, overhovedet er ønsket. Undersøgelsen kan bruges og bliver brugt som argument for at få tilladelse til de såkaldte senaborter. Derfor bliver fosterdiagnostik et redskab til at frasortere, hvad der i vores samfund ikke er velset, dvs., mennesker som har et handicap. Netop derfor er det et problem, at lægen i casen om Hanna og Casper starter med at nævne fosterscreeningen uden at gøre det klart, at det er et tilbud og derfor valgfrit. Det er først, da Casper sætter spørgsmålstegn ved det, at lægen forklarer, hvad det er. Dog fremlægger lægen det som noget positivt i stedet for at gøre det klart, at undersøgelsen er til for at afsløre eventuelle fejl og mangler ved barnet, f.eks. at man kan se om barnet har træk fra Downs Syndrom. Det er min overbevisning, at en fosterscreening skaber langt større frustration og utryghed for forældrene, end den er til hjælp. Hvis der er noget galt, vil både samfundets definition af, hvad der er et værdigt liv og de pårørendes bekymring skabe et massivt pres og fjerne den naturlige glæde ved at vente sig. Ved at tage imod undersøgelsen bliver man samtidig en del af statistikken, og dermed er man med til at legitimere denne frasortering, som betyder, at et stort antal børn bliver slået ihjel - ofte kun på baggrund af en risiko for et handicap. Så selvom Hanna og Casper ønsker at beholde deres barn, finder jeg det stadig moralsk uforsvarligt at tage imod tilbuddet. 1: Er I afklarede i spørgsmålet om abort pga. handicap? Har I på forhånd besluttet, hvordan I stiller jer, hvis I får at vide, at I venter et handicappet barn? Er I enige? Er der særlige handicap, der kunne ændre denne beslutning? 2: Opregn fordele og ulemper ved at kende til et evt. handicap hos fosteret på forhånd. Hvilke menneskelige og faglige udfordringer vil man forvente at møde, hvis der findes handicap hos ens barn, og man siger nej til abort? Hvilke menneskelige og faglige fordele kunne der være ved at kende til et handicap på forhånd? Er I rustet til at møde disse udfordringer? 3: Har det etiske omkostninger at benytte et system, der primært er udviklet til at finde børn med fejl mhp. abort? LÆS MERE Få viden og holdninger på rettentilliv.dk se under hovedmenuen Fosterdiagnostik. 7

8 Artikel Har kvinden ikke ret til at råde over sin krop... Alle har ret til at råde over deres egen krop, men den ret er ikke grænseløs. Ingen har ret til at gøre hvad som helst med sin egen krop. Jeg har ikke ret til at svinge med næven hvor som helst (f.eks. der hvor din hage befinder sig). Retten over ens egen krop begrænses altså af andres rettigheder. Donation af nyre og donation af livmoren til barnet - er der en forskel? Vi kan undertiden have ret til at afstå fra at hjælpe, men det giver os ikke ret til at slå ihjel. Af Mats Selander Problemet med en uønsket graviditet er, at fosteret befinder sig inde i kvindens krop. Spørgsmålet er altså, hvor tungtvejende fostrets ret over sin krop er i forhold til kvindens ret over sin. En parallel, som abortfortaleren kan bruge for at tydeliggøre sit argument, er retten til at afstå fra f.eks. at donere en nyre. Ingen kan uden videre forpligtes til i ni måneder at koble sig på nogen andens biologiske liv. Kvindens livmoder kan her sammenlignes med en kuvøse, og et foster kan ikke kræve at få denne behandling. Kvinden kan stille kuvøsen til rådighed, hvis hun vil, men er ikke moralsk forpligtet til det. Essensen i dette argument ligger i følelsen af urimelighed i forhold til moralsk forpligtelse. Der er ingen, der behøver at donere sin nyre, hvis man ikke vil, selvom det medfører døden for nyrepatienten. Dette forringer ikke nyrepatientens menneskeværd. Tanken er i stedet, at det ikke er en del af et menneskes ret at kunne kræve en hvilken som helst medicinsk behanding. Behovet for en nyre er ikke det samme som at have ret til en nyre. Nyredonorens tilladelse er også nødvendig, og uden den har nyrepatienten ikke ret til nyren. Holder denne sammenligning mellem donation af ens nyre og donation af ens livmor til fosteret? Jeg mener, at argumentet har mindst tre alvorlige svagheder. For det første findes der en moralsk relevant skelnen mellem den passive handling: at lade nogen dø (jf. eksemplet med nyrepatienten) og den aktive handling: at dræbe et foster. I det ene tilfælde dør personen af den allerede tilstedeværende sygdom, der gjorde at behovet for donation blev aktuelt. I det andet tilfælde dør fosteret pga. abortindgrebet. Den, der får foretaget aborten, er altså den direkte årsag til, at fosteret dræbes. I donationseksemplet er det den allerede tilstedeværende sygdom, der dræber. Dette er en moralsk relevant skelnen. Vi kan undertiden have ret til at afstå fra at hjælpe, men det giver os ikke ret til at slå ihjel. Retten over sin krop kan højst være retten til ikke at afgive sin nyre (eller sin livmoder), men den ret er ikke det samme som retten til at dræbe et andet menneske uanset dette menneskes størrelse og afhængighedsgrad. Hvis forældres moralske forpligtelse overfor barnet ikke fandtes For det andet ligger der et forældreansvar i relation til det ufødte barn. Fosteret er ikke hvem som helst. Det er den gravide kvindes (og mandens) datter eller søn, og dette medfører visse moralske forpligtelser (som endogså faderen har). Hvis det ufødte barn skal behandles som hvem som helst, og hvis kvinden (og manden) ikke har et særligt moralsk ansvar for at tage vare på sit afkom, ja, så medfører det, at det er moralsk acceptabelt at afbryde graviditeten når som helst. Kvinden skulle da hvis dette var tilfældet - af en hvilken som helst grund kunne ønske at graviditeten afbrydes, selv i 25. eller 30. uge, noget som samfundet ikke ville acceptere. Barnets chancer for at overleve uden for livmoderen er faktisk irrelevant, hvis man skal sammenligne livmoderen med en kuvøse. Men ikke nok med det. Med dette resonnement har kvinden ikke engang en moralsk forpligtelse til at holde barnet i live, efter det er født. Hvis hun har ret til at tilbageholde sin livmoders beskyttelse af det ufødt barn, så har hun samme ret til at nægte barnet sine bryster, fysisk omsorg og kærlighed, når det er født. Kvinden har jo ret over sin krop, og hvis ikke hun vil, behøver hun ikke gøre noget for barnet, som gør indgreb i hendes ret. Men dette er absurd og en helt urimelig tolkning af, hvad kvindens ret over sin krop bør indebære. Denne rettighed modsvares jo blandt andet af 8

9 Ret til abort? - og dermed ret til abort? kvindens forældreforpligtelser. Hvis barnet - i lighed med donationssammenligningen - skal betragtes som hvem som helst, indebærer det endvidere, at kvinden (og manden) ikke har nogen moralsk forpligtelse til at tilbyde barnet mad - det er jo forældrenes mad, og de har ret til at give den eller undlade at give den. Kvinden har da ikke nogen moralsk pligt til at bruge penge på barnet eller til at yde det psykisk og fysisk beskyttelse. Lovgivningen baserer sig på den moralske relation mellem forældre og barn Der råder en speciel moralsk relation mellem barn og forældre. Forældre har forpligtelser overfor barnet, selv lovfæstede forpligtelser, for det er jo deres barn. Det er derfor de sociale myndigheder kan fratage forældre forældremyndigheden, hvis de forsømmer deres barn. Er det da så mærkeligt at lovgive mod en forsømmelse af det, som barnet har brug for, for at overleve, selvom barnet stadigvæk skulle befinde sig i livmoderen? Faktum er, at det biologiske forældreskab begynder i og med befrugtningen. Derfor er det også rimeligt, at forældreansvaret gælder fra og med befrugtningen. At udskyde forældreansvaret vilkårligt er intet andet end aldersdikriminering mod det ufødte barn. At være årsag til barnets eksistens medfører først og fremmest ansvar Der findes en tredie grund til, at sammenligningen mellem nyrepatienten og det ufødte barn ikke holder. Den potentielle nyredonor er ikke årsag til nyrepatientens behov for en nyre og er derfor mindre pligtig at hjælpe nyrepatienten. Men kvinde og manden, som lå med hinanden, er årsag til det ufødte barns eksistens og behov. Kvinden (og manden) er faktisk skyldige i, at barnet nu har brug for en kuvøse. Måske ville nogen indvende, at kvinden - netop fordi hun har et medansvar og er årsag til det nye menneskes eksistens - dermed har en særlig ret til at nægte det nye menneske sin livmoder. Problemet med et sådant argument er, at det får uønskede og absurde konsekvenser. Det skulle medføre, at hun som forælder har en nærmest absolut ejendomsret over sit barn, blot fordi det er hendes. Men ingen har ret til at undertrykke eller dræbe sit barn med argumentet: jeg er jo årsagen til mit barns eksistens. Forældreskabet indebærer i stedet et ekstra ansvar overfor den, hvis eksistens man er ophav til. Det rette udtryk skulle snarere være: HAR jeg sat et barn i verden, så har jeg ansvar for at tage hånd om det. Dette indebærer, at selvom man er årsag til et barn, så har man ikke dermed retten til at tage barnets liv. forældreansvaret gælder fra og med befrugtningen. At udskyde forældreansvaret vilkårligt er intet andet end aldersdikriminering mod det ufødte barn. Opsummering Lad os nu sammenfatte ræsonnementet. Kvindens ret over sin krop siges at være en rettighed, som overtrumfer fosterets ret over sin krop på samme måde, som en organdonors ret til sin nyre overtrumfer nyrepatientens ret til en nyre. Men en graviditet kan ikke sidestilles med en medicinsk behandling (donation) eftersom (1) denne sammenligning ikke tager hensyn til den moralsk relevante skelnen mellem at dræbe og lade dø, (2) de rettigheder og forpligtelser, der ligger i forældre-barn-relationen helt enkelt ser anderledes ud og er stærkere end dem, der findes mellem medborgere eller mellem fremmede (donorer og modtagere), (3) parret faktisk er årsagen til det ufødte barns unikke behovssituation og derfor har et særligt ansvar for at imødekomme disse behov. Forældrene har et biologisk grundet ansvar til at beskytte og hjælpe deres afkom. Kvindens ret over sin krop kan ikke overtrumfe det ansvar. selvom man er årsag til et barn, så har man ikke dermed retten til at tage barnets liv. Artiklen er forkortet, oversat af Anders Sune Hansen. 9

10 NB Hvorfor synes jeg, det er så vanskeligt at fortælle konfirmander om abort? Af Per Damgaard Pedersen, fungerende sognepræst i Agerbæk Man skal jo ind omkring det, men hvad er det lige, man sætter i gang? Hvilke billeder er det, de unge ser for sig? Hvilke følelser fremkalder det? Jeg synes, det er svært. Men det er endnu sværere at slippe udenom emnet. Når man har om skabelsen, hører det med. Hvad er du værd? Et menneske, skabt af Gud. Eller når man taler om det femte bud, Du må ikke slå ihjel. Der skal man slå knuder på sig selv, hvis man vil tie om de små børn. Eller som nu forleden, hvor det var det sjette bud om ikke at bryde ægteskabet. Der skal abort vel også omtales, skal det ikke? I alt fald hører abort med i den almindelige sexualundervisning. Ikke som et valg, der er let og ligetil, heldigvis, men alligevel som en mulig udvej ifølge lovgivningen. Vi ser uvilkårligt er billede for os, når vi taler om abort: Operationsstue. Effektive hænder med latexhandsker. Sterile instrumenter. Tom mave. Modbilledet indeholder et lille rynket ansigt under en hvid strikket hue. En vugge. Blødt hår og dun på ryggen. De to billeder støder sammen med en brutalitet, der næsten ikke er til at holde ud. Det er ikke rart at bede de unge se dem for sig. Det er svært at tale om det, der ikke burde være. Det føles hensynsløst, at skulle forberede de unge på at administrere en valgmulighed, som ingen skulle have haft. Og mens man så står der i klassen og gør sit bedste for at tale nænsomt om det brutale, så slår det en: Vi er fireogtyve, men gad vist om ikke vi skulle have været syvogtyve? Maria og hendes børn - Indblik i en kvindes kamp for de ufødte børn Filmanmeldelse Maria og hendes børn En dokumentarfilm (DVD) af Frittz Poppenberg. 46 minutter. Produktionsår 2007 Filmen kan købes hos producenten eller lånes på sekretariatet. Anmeldt af Nicolaj Wibe Vi følger Maria Grundberger, som kæmper en tålmodig kamp for de ufødte børn. Hun står ved indgangen til en abortklinik. Hun rækker en folder og en lille plastikdukke på størrelse med et få uger gammelt foster ud til alle kvinder, der er på vej ind i klinikken.de fleste ignorerer hende, men jævnligt ser vi en kvinde tage imod folderen og måske få en lille snak med Maria Grundberger. Hun har på denne måde medvirket til, at mange gravide fik mulighed for at overveje deres abort-planer en gang til og dermed er mange liv reddet! Maria nøjes ikke med at stå ved indgangen til abortklinikken. Samtaler, omsorg og praktisk hjælp følger i kølvandet på de kvinder, der vælger at beholde deres barn. Der er meget glæde i filmen, og der er mange tårer. Glæde over at være mor, tårer over de fortvivlende abort-muligheder. Glæde over livet, og tårer over at man ikke lod leve. Det er en dokumentar-film, og som sådan lever den op til seriøs behandling af emnet provokeret abort. Den vinder ved at have flere overraskende vinkler med. Fx er der en ulykkelig far, hvis ex-kæreste vil have foretaget en abort på deres fælles barn. Eller kvinden der efter mange år stadig savner sit aborterede barn. Eller scenen hvor vi besøger en kirkegård, et mindested for alle de aborterede børn. Målgruppen er fra ca.16 år og opefter. Der er enkelte stærke billeder af aborterede fostre, som man bør være varsom med i forhold til mindreårige. Der er to ting, der kan ærgre. Dels bærer den tekstede oversættelse præg af ikke professionelt at være tilrettet filmmediet. Dels er den for langsom, og dermed også lidt for lang. Især til den yngre del af målgruppen, vil det være nødvendigt med en vis koncentration og fokusering. Den mistes let ved de lange samtalescener. Når det er sagt, så er der ingen tvivl om, at det er en film, der sætter gode samtaler, vigtige overvejelser og seriøse tanker i gang hos alle. Så svaghederne til trods: En varm anbefaling! 10

11 Ung og Retten til Liv Ved Anders Rønn Opråb til unge medlemmer i Retten til Liv Enhver revolution ledes af unge mennesker, som er sat i brand. Det er der en række gode grunde til. Unge har mere energi. Unge har mere spontanitet. Unge har mere fantasi. Unge har mere mod. Unge har mere styrke. Unge er eksperter i at have ét mål for øje. Og endelig har kristne unge ofte en hellig dristighed, som får dem til at tage skridt i tro. Bibelen er fuld af eksempler på dette. Nu skal vi se, om ovenstående påstande også holder vand i år Lørdag d. 20. marts indbyder Retten til Liv hermed alle unge, som ønsker at være en stemme for de ufødte, til at vise deres energi, fantasi og hellige dristighed. Jeg selv og andre i bestyrelsen/ repræsentantskabet for Retten til Liv har i det forgangne år snakket med et opløftende stort antal unge mennesker, for hvem abortsagen er blevet en hjertesag. Flere har tilkendegivet en irritation over, at der ikke er mere at gøre, og vi forventer, at mange af disse energiske unge ønsker at bruge en lørdag på kampen mod den fri abort. Vi mødes i Luthersk Missions missionshus i Herning kl til rundstykker og kaffe. Herefter fordeler vi os i nogle grupper, som har hver deres ansvarsområde. På nuværende tidspunkt ligger det fast, at der bliver en forbønsgruppe og en gruppe, som tager flyers i hånden og går ned på gågaden for at dele disse ud og invitere nysgerrige herningensere til at deltage i årsmødet. Da unge mennesker ofte er spontane, vil vi ikke afvise, at der kan opstå flere grupper med alternative initiativer. Efter at have været aktive med hver vores arbejde mødes vi igen i missionshuset for at høre, hvad de forskellige grupper har oplevet. Derefter deltager vi i årsmødets eftermiddagsprogram (se bagsiden), hvor der er rig mulighed for at blive klædt godt på i abortsagen. Vi håber selvsagt på et rekordstort fremmøde. Følg med på facebook, Retten til Liv ungdom, for videre informationer omkring årsmødet og giv os andre del i dine tanker og idéer. Man er også meget velkommen til at sende idéer til mig på sms eller via mail. På gensyn i Herning! Anders Peder R. Rønn 11

12 Afsender Retten til Liv Sekretariatet Cedervej 1, Stjær 8464 Galten Årsmøde i Retten til Liv lørdag den 20. marts i Herning Abortsagens alvor! Hvornår er vi sidst blevet udfordret af den? For alvor. Og med bibelens klare tale. Tør vi lade os udfordre? Tag imod udfordringen og mød op til årsmødet! Vi sætter også spotlys på fertilitetsbehandling. Mindst 10 % af alle par har store problemer med at få børn, og i takt med flere og flere tilbud om hjælp mod barnløshed udfordres etikken. Hvor langt kan man gå for at få sit ønskebarn? Hvad med f.eks. overskydende, befrugtede æg? En fertilitetslæge og en, der selv har været igennem møllen, fortæller om hver deres erfaringer og etiske overvejelser. Deltag i en spændende og vedkommende debat om emnet. Det er gratis at deltage, men vi optager en kollekt til Retten til Liv undervejs. Adresse for årsmødet: Luthersk Missionsforenings missionshus Godthåbsvej 23 Herning Program for dagen Ankomst, kaffe, the, rundstykker Foreningens årsmøde Dagsorden: Valg af dirigent Beretning om foreningens virke siden sidste årsmøde Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse Fastlæggelse af medlemskontingent Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. 7 Valg af medlemmer til repræsentantskab, jf. 9 Valg af revisor Indkomne forslag Eventuelt Frokost Foredrag: Tør vi når andre tier? ved Erik Dahl, gymnasielærer på det Kristne Gymnasium, Ringkøbing Efterfølgende debat Kaffepause Tema: Mission Baby Etik omkring barnløshed Debatpanel med 2 oplæg: Overlæge Peter Humaidan, klinikchef på fertilitetsafdelingen på Skive Sygehus: Fertilitetsbehandling hvordan?. Personlige etiske overvejelser. Lærer Lisbeth Lunde Lauridsen, Lem Personlige erfaringer med fertilitetsbehandling; etiske overvejelser undervejs Afrunding af dagen m. forbøn for de ufødte. 12 støt RETTEN TIL LIV PÅ GIRO HUSK at melde flytning. Det sparer os for en masse tid og arbejde og sikrer dig fortsatte informationer fra os. TAK!

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv

Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv 13. årgang nr. 2 JUNI 2010 Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv årsmødet båret af optimisme side 3 side 6 side 11 side 12 virkelighedsfjern statistik DilemmA: Etik omkring behandlig af barnløse

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen 9.9.2006 Suzan Lenz Ultralydscanning er et af gynækologens bedste redskaber til at vurdere om din livmoder og æggestokke er normale. Scanningen foregår gennem

Læs mere

Handicap, Etik og Fosterdiagnostik. - et refleksionspapir

Handicap, Etik og Fosterdiagnostik. - et refleksionspapir Handicap, Etik og Fosterdiagnostik - et refleksionspapir Det Centrale Handicapråd februar 2005 Udgiver Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, Skt. Annæ Passage, opg. F, 4. sal 1260 København K Tlf.: 33

Læs mere

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen Bl.a. i dette nummer: Ønskebørn! Abortrådgivning i Mødrehjælpen Fakta om abort og loven Folketingets tværpolitiske netværk Interview med folketingsmedlem Kirsten Brosbøl NR. 17 MARTS 2009 I tvivl? - abortrådgivning

Læs mere

Bioetik Etiske dilemmaer ved livets start:

Bioetik Etiske dilemmaer ved livets start: Bioetik Etiske dilemmaer ved livets start: Hospitalspræst, ph.d. Jens Rasmussen Det ufødte barns ukrænkelighed hævdes med stigende styrke på de forskellige etaper fra undfangelse til individ: 1) Før 7.

Læs mere

LIV Medlemsblad for foreningen Retten til Liv

LIV Medlemsblad for foreningen Retten til Liv 12. ÅRGANG NR. 2 JUNI 2009 LIV Medlemsblad for foreningen Retten til Liv SIDE 8 ÅRSMØDE OG KONFERENCE 2009 SIDE 9 OBAMA OG DE UFØDTE SIDE 8 SIDE 11 MISSION BABY KONFERENCE OM UNGE OG ABORTMODSTAND ISSN

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret NOTAT 24. oktober 2014 J.nr.: 1406108 Dok. nr.: 1559218 HKJ.DKETIK Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion har modtaget bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Informationsmateriale før insemination

Informationsmateriale før insemination Informationsmateriale før insemination Velkommen hos Storkereden Hos Storkereden er vi klar til at tage godt imod dig for at sikre et godt inseminationsforløb. Det er vigtigt at du føler dig tryg og i

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

uge for uge KALENDER

uge for uge KALENDER JOAN TØNDER GRØNNING E-bog uge for uge KALENDER Til dig, der venter tvillinger 1 Kalenderen her kan blive et hyggeligt minde fra nogle helt specielle måneder, ligesom den kan blive jeres helt egen, individuelle

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

07: Kaos blev til ønskebarn 09: Danmark indfører racehygiejne

07: Kaos blev til ønskebarn 09: Danmark indfører racehygiejne 01 abortavisen 07: Kaos blev til ønskebarn 09: Danmark indfører racehygiejne 04: Presset til at få abort For nogle år siden fik Maria en abort. Maria ønskede aldrig den abort. Det sidste, hun sagde på

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD At stifte familie med HD: HDBuzz' nye temaartikel om teknikker der kan

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty ARTIKEL Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty Christina Copty Terapi mail@christinacopty.dk telefon 31662993 N ogle mennesker fordømmer ægtepar, der vælger skilsmisse,

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Projekt Ønskebarn. En bog om ufrivillig barnløshed. Læge Helle Pilgaard

Projekt Ønskebarn. En bog om ufrivillig barnløshed. Læge Helle Pilgaard Projekt Ønskebarn En bog om ufrivillig barnløshed Læge Helle Pilgaard [ ] P R O J E K T Ø N S K E B A R N - e n b o g o m b a r n l ø s h e d Læge Helle Pilgaard 3 [ ] Projekt Ønskebarn - en bog om barnløshed.

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv

Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv 15. årgang nr. 1 marts 2012 Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv side 4 Skyld og skam side 6 Små fremskridt i USA side 8 Europa hjælper os i kampen side 15 Årsmøde 2012 ISSN 1902-4967 1 Retten

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Afslutning af graviditet efter 12. uge

Afslutning af graviditet efter 12. uge Sept. 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Afslutning af graviditet efter 12. uge med levende foster 2 Afslutning af graviditet efter

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd.

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd. PLANLÆGNINGSGRUPPE Arne Ørtved, Grundtvigsk Forums Folkeoplysningsudvalg. Henrik Christensen, Dansk Friskoleforening. Ole Borgå, Efterskoleforeningen. Christian Schultz, Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne.

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Loven om kunstig befrugtning U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Christina & Dennis Christina 26 år, Dennis 29 år, ingen fælles børn, 3 års uhonoreret grav-ønske Henvender sig på privat

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Seminar om æg- og sæddonation

Seminar om æg- og sæddonation FOLKETINGETS FREMTIDSPANEL OM BIOETIK Seminar om æg- og sæddonation Onsdag d. 17. marts fra 9.00 til 12.30 Lokale nr. 1-133 på Christiansborg Arrangementet er for folketingsmedlemmer og medlemmer af Det

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt.

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt. I 2013 da jeg smed p-pillerne, var jeg en ung kvinde på 26, der havde været sammen med min kæreste i næsten 5 år. Min kæreste var dengang 29 år og var færdiguddannet. Vi havde længe snakket om at det ville

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier Skrive-/fototeam Fortæl hele KLF, Kirke & Medier, hvad vi laver. Tag med til arrangementer eller følg med i debatter, og lav en artikel til hjemmesiden og nyhedsbrevet. Hvorfor har KLF et skrive/foto-team

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Samlet i kamp mod dødens kultur i Europa

Samlet i kamp mod dødens kultur i Europa Medlemsblad for foreningen Retten til Liv Livmarts 2014 17. årgang nr. 1 Samlet i kamp mod dødens kultur i Europa Sorggrupper et nyt initiativ Hvad siger Bibelen egentlig om abort? Korsmarkens efterliv

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid.

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Mange videnskabelige undersøgelser har vist, at rygning mindsker chancerne for at blive gravid. Brochuren

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm.

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE I ALTERNATIVET Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. Først og fremmest: tak, tak, tak! Vi kan ikke understrege nok, hvor glade vi er for, at

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Ny forening: Alle danskere skal fødes som organdonorer

Ny forening: Alle danskere skal fødes som organdonorer Ny forening: Alle danskere skal fødes som organdonorer To medicinske sværvægtere, en eks-politiker og nyredonor samt en nyretransplanteret journalist, står bag ny forening, der kæmper for at fjerne ventelisterne

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE Operation Bedstehjælp er en aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark. Den kan tilrettelægges omkring FNs Ældredag den 1. oktober, som mange gerne vil markere. Operation Bedstehjælp

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Artikel i Muskelkraft nr. 1, 1991. Velkommen til livet

Artikel i Muskelkraft nr. 1, 1991. Velkommen til livet Artikel i Muskelkraft nr. 1, 1991 Velkommen til livet Med hvilken ret kan de, som afviser fosterdiagnostik, idømme nogle af deres medmennesker livsvarige smerter fysisk og psykisk, spørger Else Glerup,

Læs mere

LIV Medlemsblad for foreningen Retten til Liv

LIV Medlemsblad for foreningen Retten til Liv 10. ÅRGANG NR. 1 MAJ 2007 LIV Medlemsblad for foreningen Retten til Liv SIDE 8 TEMA: DUER - DUER IKKE. FOKUS PÅ DOWNS SYNDROM SIDE 6 EFTER EN ABORT SIDE 8 FOSTERDIAGNOSTIK SIDE 10 FOSTERETS STATUS 1 hvad

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Tillykke, du er gravid.

Tillykke, du er gravid. Tillykke, du er gravid. Denne informationsfolder kan være relevant for dig og din familie hvis: 1. I overvejer at få lavet en test for at se, om jeres barn har Downs syndrom 2. Nakkefoldscanningen viser

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

40 år med fri abort. One of Us i fuld gang En fars kamp for sit barn En fynsk furie beretter Vejen mod fri abort II

40 år med fri abort. One of Us i fuld gang En fars kamp for sit barn En fynsk furie beretter Vejen mod fri abort II Medlemsblad for foreningen Retten til Liv Livfebruar 2013 16. årgang nr. 1 40 år med fri abort One of Us i fuld gang En fars kamp for sit barn En fynsk furie beretter Vejen mod fri abort II 4 6 8 10 2

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

VONWILLEBRANDSSYGDOM,

VONWILLEBRANDSSYGDOM, VONWILLEBRANDSSYGDOM, VON WILLEBRAND-FAKTOR OG P-PILLER Julie Brogaard Larsen, lægestuderende Center for Hæmofili og Trombose Aarhus Universitetshospital DAGENS PROGRAM Lidt von Willebrand-historie von

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere