Få greb om den digitale formidling. tema. Skal studerende arbejde gratis? Fremtidsforsker om anarconomy De sociale computerspil.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få greb om den digitale formidling. tema. Skal studerende arbejde gratis? Fremtidsforsker om anarconomy De sociale computerspil."

Transkript

1 BibliotekaR forbundets Fagmagasin MAJ tema Få greb om den digitale formidling Skal studerende arbejde gratis? Fremtidsforsker om anarconomy De sociale computerspil

2 Danmarks førende bibliotekssystem - nu og i fremtiden! Axiell Scandinavia A/S Stamholmen 157, 4. sal 2650 Hvidovre tlf

3 Det at 200 mennesker, der elsker at strikke eller køre Volvo Amazon fra 1960 erne, finder hinanden på nettet, erstatter ikke det at mødes. Tværtimod. Det skaber et behov, som biblioteket skal være klar til at dække. Martin Sønderlev Christensen, partner i firmaet Socialsquare TEMA side 14

4 Bibliotekarforbundets Fagmagasin Perspektiv Lindevangs Allé Frederiksberg Tlf: Mail: Hjemmeside: Ekspedition mandag-fredag kl Udgiver: Bibliotekarforbundet Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Anette Lerche Tlf: Mail: Journalist: Sabrine Mønsted Tlf: Mail: Studentermedhjælp/korrektur og Del din Viden: Laura Kjestrup Nielsen Mail: Annoncer: DG Media as, St. Kongensgade København K Tlf: fax: Mail: Kontaktperson: Morten Holm: Tryk: CO2-neutralt hos KLS Grafisk Hus A/S, ISSN: , Danske Specialmedier Design/Layout: Woer+Gregorius 14 tema Digital formidling Bibliotekarerne skal få viden og kultur ud, hvor brugerne er, ved at blande sig på sociale medier og debatfora. Og så skal de være klar til at gøre biblioteket til mødested for virtuelle netværk, der vil se hinanden i den virkelige verden. Abonnement: Årsabonnement 610 kr. Udland 980 kr. BF-medlemmer modtager automatisk bladet. Oplag: Distribueret oplag iflg. Dansk Oplagskontrol: Dette nummer er trykt i eksemplarer. Adresseændring og uregelmæssigheder i leveringen meddeles til Bibliotekarforbundets medlemsafdeling: 24 Forsiden: Perspektiv sætter fokus på den digitale formidling, og fotograf Jakob Boserup har ladet kulturen danse på tasterne. Gadgets Thomas Vigild præsenterer de nyeste gadgets.

5 i øvrigt INDHOLD05 HB-noter 38 Job og karriere 40 Nyt Job 46 Nye stillinger 47 Kalender Aktuelt interview: Biblioteket skal ud til brugerne Jeppe Bjerregaard Jessen er projektleder på Køge Bibliotekernes projekt BIB TO GO e-bøger på farten. Pilotprojektet var et virtuelt bibliotek sat op på et læskur på Borup Station, men planerne rækker meget længere. Ny undergrund af spiludviklere Mød de danske spiludviklere, der eksperimenterer med sociale computerspil. Tendenser fra Philadelphia Rolf Hapel, forvaltningschef for Borgerservice og Biblioteker i Aarhus, skriver fra en amerikansk bibliotekskonference. 08 Formandens leder 10 Overblik fra nettet 21 Anarconomy fremtidens økonomi 29 Biblioteket er også for de ordblinde Ordblinde kan godt blive flittige biblioteksbrugere, men det kræver en indsats. 35 Tip fra bib Artikel fra Del Din Viden 36 Resumeer fra Del Din Viden 42 Erfaring koster gratis arbejde Mange studerende vælger at arbejde gratis for at skaffe sig erfaring til CV et. Men er det en god ide? 26 Maj 2012 Perspektiv 5

6 Jeppe Bjerregaard Jessen er projektleder på BIB TO GO. Han er cand. mag. og bibliotekar ved Køge Bibliotekerne. BIB TO GO e-bøger på farten Pilotprojektet på Borup Station kørte fra februar til marts 2012, hvor Køge Bibliotekerne satte et virtuelt bibliotek op. Pendlerne kunne scanne en QR-kode og låne en e-bog på deres smartphone eller tablet. Et pilotprojekt der nu breder sig.

7 Tekst Sabrine Mønsted Foto Jakob Boserup Biblioteket skal ud til brugerne Aktuelt interview Køge Bibliotekerne vil gøre de digitale ressourcer tilgængelige, hvor brugerne er. Målet er virtuelle biblioteker på stationer, på standen, på torvet, hos lægen, i børnehaver og på skoler, fortæller projektleder Jeppe Bjerregaard Jessen. H Hvordan opstod ideen til BIB TO GO? - På Køge Bibliotekerne ønsker vi at formidle de digitale ressourcer, hvor brugerne er, og nå målgrupper, der normalt ikke kommer på biblioteket. Vi ville lave en digital service, som folk kunne bruge her og nu, i stedet for en flyer med en hjemmesideadresse, der lander i bunden af tasken. Inspirationen kom fra Sydkorea, hvor supermarkedskæden Tesco satte et virtuelt supermarked op på metrostationerne. Pendlerne kunne scanne en QR-kode, så varerne blev lagt i en virtuel indkøbskurv og efterfølgende bragt hjem til deres hoveddør. Sidegevinsten ved det tiltag er, at Tesco også har fået flere kunder i de fysiske butikker, fordi det virtuelle tilbud fungerer som aktiv markedsføring. Hvorfor er der brug for et virtuelt bibliotek på en mindre togstation som Borup? - I Køge Kommune er der en del pendlere, der venter på perronen og bruger tid i toget. De fleste af dem har en tablet eller en smartphone, og med en QR-kode kan vi give dem adgang til bibliotekets e-bøger, der hvor de er. Målet er at bringe biblioteket og bøgerne ud til brugerne. Hvad gjorde I for at få gang i projektet? - Vi kontaktede ereolen, Publizon og DSB, og alle kunne se, at det var en god ide. Vi fik råderet over et læskur på Borup Station med seks glasflader, hvor den ene side vendte mod byen og den anden mod toget. Vi valgte at vise forsiderne af bøgerne på hylder, der ligner dem, som brugerne visuelt kender fra itunes eller fra deres e-reader. Hvordan er det for jer som personale at formidle uden selv at være til stede? - Formidlingen af det virtuelle bibliotek kræver ikke så mange ressourcer, når det først står der. Men det skal gennemtænkes, før man sætter det op. Vi arbejder ud fra en strategi med fire vigtige punkter. For det første er der målgruppen - hvem vil vi formidle til? Dernæst placeringen hvor og hvornår skal biblioteket sættes op? - og er det sommer eller vinter? Det tredje punkt er indholdet, som bliver valgt ud fra kriterierne kvalitet, aktualitet og alsidighed. Til sidst er formen også vigtig. Det visuelle udtryk skal kunne måle sig med alt det andet, brugerne møder i den kommercielle verden. Hvilken respons har I fået på BIB TO GO? BIB TO GO er en del af en kampagne for udlån af e-bøger, og vi har løbende måttet hæve loftet for antallet af digitale udlån. Hvor stor en andel, det virtuelle bibliotek præcist står bag, er svært at sige, men vi har fået flere brugere på biblioteket og flere, som direkte har sagt, at de kom, fordi de havde set os på stationen. Politikerne er positivt stemt over for projektet, fordi de kan se, at vi når ud til mange mennesker og markedsfører biblioteket på en ny måde væk fra fordommene om støvede bøger. Fremover vil vi også systematisk bruge statistik for at få kendskab til brugernes adfærd og interesser. Vi kan allerede nu se, at det virtuelle bibliotek blev brugt på alle tider af døgnet, og at ældre klassikere som Dostojevskijs Forbrydelse og straf blev udlånt mere, end vi forventede. Hvad er fremtidsudsigterne for de virtuelle biblioteker? - I Køge Kommune bredes det ud til alle fem togstationer i kommunen, og aftalen med DSB er, at de virtuelle hylder skal op tre gange om året i en måned ad gangen. Vi arbejder også på at få bibliotekerne sat op andre steder både nu og fremover. Det kunne være gågader, daginstitutioner, skoler, strande, borgerservicecentre og lægehuse. Det er en god måde at få synliggjort vores digitale ressourcer på, og markedsføre andre digitale tilbud som netlydbog.dk, Biblioteksvagten eller vores sms-service og biblioteks-app. Herudover arbejder vi med brugerinvolvering med virtuelle læseklubber og brugerundersøgelser. Maj 2012 Perspektiv 7

8 FORMANDENS leder Et oplagt samarbejde men er politikerne med? Den 29. marts 2012 gik jeg på talerstolen på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde i Frederikshavn og opfordrede politikerne til at få sat et ordentligt samarbejde i gang mellem bibliotekerne og folkeskolen. Jeg argumenterede for, at det er oplagt, at bibliotekerne samarbejder med skolerne om at løfte elevernes informationskompetencer og læring. At bibliotekarerne i forvejen møder elever og studerende på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Hvorfor det er oplagt at få disse kompetencer ind i folkeskolen og være en del af den sammenhængende indsats i samarbejde med skolebibliotekerne. Jeg skal ærligt indrømme, at jeg ikke til fulde husker svaret, der blev givet fra talerstolen, men det fik jeg så genopfrisket i det seneste nummer af Danmarks Biblioteker, nr. 3/2012, hvor replikken fra formand Vagn Ytte Larsen lød:»skulle biblioteker og skoler gå aktivt sammen på landsplan, så ville det kræve, at du Pernille, som formand for Bibliotekarforbundet, Da først of skal omnias have aut fat hil i og imodis tale med re destemquam bibliotekernes ipsande medarbejdere«. aut enimusda Et svar, der commolorem i min optik lam er et aut standard utemqua politikersvar, teniati ipiciam der ikke forholder sig sequis til spørgsmålet remporio conse eller secabor substansen, ficil magnias og som samtidigt estiasp er en aciam erspiciam anakronisme. adi For ant ikke liam at lab sige id ut en porehent. eklatant undervurdering af medarbejderne inim i atis de danske ipsa doluptatur? folkebiblioteker. Otatem Inklusiv endus bibliotekslederne. dolo eum For Ciae ulpa vi vil que gerne voluptatiam, samarbejde tes med estiasp de andre erspiciam kommunale adi ant institutioner, liam og lab intet id er ut mere porehent. oplagt end folkeskolen. Men det kræver altså lokale politikere, der vil sætte processen Ciae inim i gang, atis ipsa og landspolitikere, doluptatur? Otatem der vil endus sørge for dolo en eum lovgivning, der ulpa kan que gøre voluptatiam, rammerne smidigere. testibe ruptionet På nuværende etur, essi tidspunkt dolorem bliver et fugiae der sat as et en res masse uta-naquis mosame udvalgsarbejde nihil il idelignate i gang om quiam digital nus. læring og læringsmiljøer for eksempel arbejdet tionalt med Ota Ny niment Nordisk autatenist Skole - og det quasperume åbenlyst, seque at der dolorrum er meget alibusam tid sparet, il ipsam hvis man quis vil bruge de mange exces erfaringer, erepelibus der aute findes ducimus på uddannelses- aut imillanisint og forskningsbibliotekerne. aut doluptatia prepelitiate Der reicto er ingen grund til quaspe at opfinde velliam, den dybe quia quia tallerken nos at. to gange. Ovidit ped I 2008 ullat stod labo. alle Rum skole- facepernam og folkebiblioteksorganisationerne est, corrum bag rapporten accaepero»fremtidens quassequod biblioteksbetjening quae nosa por atis af eium børn«. nam En lacepudi god og saglig invent rapport, quam der eumquaspis beskriver de id mange ut Ciae fordele inim atis og ipsa mange doluptatur? forskellige Otatm modeller estiasp for samarbejde. erspiciam adi Da ant vi skrev rapporten liam lab id i 2008, ut porehent.ota var det samtidig niment afslutningen autatenist quasperume på en lang debat seque om dolorrum faggrænser, alibusam givet il ipsam et reelt quis håndslag exces erepelibus mellem Bibliotekarforbundet aute ducimus aut imillanisint og Danmarks aut Skolebibliotekarer doluptatia og der blev på prepelitiate skabe et reicto godt samarbejdsklima. quaspe velliam, quia Siden quia hen nos har at. de to foreninger løbende haft kontakt og Ovidit et tilbagevendende ped ullat labo. tema Rum facepernam har været: Hvorfor quam est, arbejder corrum vi ikke accaepero mere sammen? quassequod Hvorfor tager quae kommunerne nosa por atis ikke eium fat nam på rapporten lacepudi invent og kommer eumquaspis i gang? id Der ut er Ciae sket inim mange atis forandringer ipsa siden doluptatur? 2008, men Otatem der er endus ingen dolo tvivl eum om, at ulpa et samarbejde que voluptatiam, mellem testibe folkebiblioteker ruptionet etur, og skoler er oplagt. essi dolorem Det handler et quasperume om kobling seque og udnyttelse dolorrum af alibusam kompetencer il ipsam og ikke tibe mursten. ruptionet Det handler om etur, styrkelsen essi dolorem af folkeskoleelevernes et fugiae as et res informationskompetencer utaquis mosame nihil il idelignate og digitale quiam læring. Det ved folkebibliotekarerne. nus.dolorrum alibusam Det ved il ipsam skolebibliotekarerne.. Men jeg kan have mine tvivl, om det er gået op for politikerne. Pernille Drost 8 Perspektiv Maj 2012

9 STORT SPAREPOTENTIALE: forlænget levetid på discs færre genanskaffelser lavere indkøbsomkostninger øget antal CD/DVD udlån flere lånere til biblioteket maskinen er tjent ind efter få reparationer Glade lånere kommer igen! mit bibliotek reparerer selv sine CD er... NU HOS 75 BIBLIOTEKER BUFFER NU HOS 44 BIBLIOTEKER DEVIL NU HOS 16 BIBLIOTEKER ROBOTO DET KOSTER NOGLE FÅ KRONER AT REPARERE EN DISC. HVAD KOSTER DET AT KØBE EN NY? Med de nyeste disc-reparationsmaskiner fra Sund Sound er det ingen kunst at holde alle medier rene og uden ridser. På mindre end ét minut kan de fleste ridser repareres, og lånerne vil opleve fejlfri afspilning af musik, film og spil. Og glade lånere kommer tilbage! Vi kan tilbyde markedets suverænt bedste professionelle maskiner dækkende ethvert behov og enhver prisklasse. Kontakt os for en uforpligtende aftale om demonstration. SUND SOUND APS ENDRUP BYVEJ FREDENSBORG TLF Februar 2011 Perspektiv 9

10 overblik fra nettet perspektiv.bf.dk 8. maj Overenskomtkrav for 2013 Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse vedtog på sit bestyrelsesmøde den 26. april de overenskomstkrav, forbundet vil stille til overenskomstforhandlingerne i Kravene er nu sendt til Akademikernes Centralorganisation, der som hovedorganisation koordinerer kravene fra alle de akademiske fagforeninger. Overenskomstforhandlingerne i 2013 bliver desværre som forhandlingerne i 2011 præget af den økonomiske krise, og derfor har hovedbestyrelsen valgt at stille færre overenskomstkrav end vanligt. Og det største fokus i forhandlingerne vil blive slagsmålet omkring sikring af medlemmernes realløn. Den endelige kravspakke indeholder dog også overenskomstkrav, som er indsendt af medlemmer og tillidsrepræsentanter. Blandt andet har flere ønsket, at forbundet stiller krav om, at medarbejdere har ret til omsorgsdage til pleje af ældre familiemedlemmer. Lerche 2. maj 2012 CPH:LITT - International litteraturfestival 7. til 12. maj For femte år i træk afholdes den internationale litteraturfestival CPH:LITT - primært på scenerne i Den Sorte Diamant, Bremen Teater og Skuespilhuset. Programmet indeholder debatter, interviews og events med forfattere fra hele verden. Blandt andre amerikanske Jennifer Egan, modtager af sidste års Pulitzer Pris, den svenske forfatter Per Olov Enquist samt canadiske Tom Rachman, der anses for at være et nyt blændende litterært talent. Festivalen præsenterer i alt 29 udenlandske forfattere fra over 20 forskellige lande foruden en lang række danske forfattere. 2. maj Flere kvote 2 ansøgere til IVA i 2012 Mønsted I 2012 har 34 flere studiesøgende søgt IVA i København gennem kvote 2. I 2011 søgte 109 om at få en studieplads på IVA, i 2012 er tallet 143, en stigning på 31 procent. Tilbage i 2010 var tallet af kvote 2 ansøgere nede på 61 personer. IVA i Aalborg har dog oplevet et fald på 26 procent i kvote 2 ansøgere i 2012 i forhold til sidste år, fra 35 til 26 personer. Det er dog stadig 10 personer mere end i 2010, hvor kun 16 ansøgte om en kvote 2 plads i Aalborg. Tallene siger ikke noget om, hvordan det endelige antal studiepladser lander til sommer, men det er muligt at konkludere, at interessen for uddannelsen på IVA er stigende. Den 5. juli er der frist for kvote 1 ansøgningerne, der går efter karakterer, hvor kvote 2 blandt andet også tæller erhvervserfaring og andre uddannelser. 30. april Harvard sætter sig op mod de dyre forlag Mønsted Harvard University har fået nok af at betale dyrt for den forskning, universitetets forskere selv bedriver. I et notat fra det prestigefyldte universitets fakultetsråd henstilles der til, at forskerne gør deres arbejde frit tilgængeligt gennem Open Access-tidsskrifter og boykotter de store prestigefyldte, men meget dyre forskningsforlag. Eksempelvis er prisen for adgang til en artikel fra to af de store forlag steget med 145 procent de seneste seks år, og nogle tidsskrifter koster ifølge notatet op mod kroner om året. I notatet til de forskningsmedarbejdere og undervisere på universitetet opstiller fakultetsrådet ni punkter. Blandt andet skal medarbejderne sikre sig, at en kopi af deres artikel kan blive lagt frit tilgængelig ud på universitets hjemmeside. Desuden skal de opfordre kolleger i forskningsverden til at gå mod mere Open Access, skabe mere prestige i at udgive med Open Access, og de skal få deres faglige organisationer til at tage emnet op. I Danmark er vi ikke nået til en boykot af de store og dyre forskningsforlag, men de utilfredse strømninger eksisterer bestemt, siger Lillian Madsen, områdeleder på Statsbiblioteket i Aarhus. - Indtil nu har vi skullet købe alle de tidsskrifter, vi havde råd til, for at betjene de ansatte og de studerende bedst muligt. Men når økonomien bliver presset, kommer der fokus på det paradoksale i, at universiteterne først betaler for forskningen og derefter for at købe den tilbage i form af dyre tidsskrifter. Det er noget, vi diskuterer, for det sluger flere og flere millioner, og vi er bekymrede over udviklingen, siger hun. Mønsted På disse sider får du et udpluk af de nyheder, der er blevet bragt på perspektiv.bf.dk 10 Perspektiv Maj 2012

11 Bibliotekarforbundets roadshow»på arbejde som underviser«har været på turné rundt i landet. Oplægsholderen Gert Rosenkvist, medforfatter til bogen Voksenundervisning formidling i praksis, satte fokus på den personlige kommunikation og det gode læringsmijø. Roadshowet bød også på øvelser og fokuserede på, hvad deltagerne allerede havde succes med i rollen som underviser. Foto Jakob Boserup 27. april Kulturstyrelsen ansætter ny områdedirektør Direktør i Kulturstyrelsen, Anne Mette Rahbæk, har nu et fuldtalligt hold på Kulturstyrelsens direktionsgang. De to områdedirektører i styrelsen bliver fremover henholdsvis Poul Bache, som er tiltrådt og Trine Nielsen, der begynder den 1. juli Det meddeler Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse. Poul Bache var inden fusionen af kulturministeriets tre styrelser direktør for Kunststyrelsen, mens Trine Nielsen kommer fra en stilling som kommerciel direktør i Koda. Hun er uddannet cand.scient.pol og har bred erfaring fra medie og kulturområdet og har arbejdet i blandt andet Politikens Hus og Danmarks Radio. Lerche 26. april Debat om omsorgsdage Sidst det offentlige arbejdsmarked forhandlede overenskomst, endte parterne med at indgå en to-årig overenskomst i håbet om, at den økonomiske krise var overstået næste gang, der skulle indgås overenskomst. Men nu, hvor Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse er ved at udtage de endelige overenskomst- krav, der skal forhandles med de offentlige arbejdsgivere i 2013, er den økonomiske krise langt fra overstået. Det satte sit præg på hovedbestyrelsens debat med tillidsrepræsentanterne til TRmødet i Middelfart den 25. april. Under debatten omkring overenskomstkravene bad flere tillidsrepræsentanter hovedbestyrelsen om at overveje også at stille et krav om omsorgsdage til pleje af pårørende, således at der for eksempel kan gives omsorgsdage til ansatte, som skal tage sig af eller hjælpe syge forældre. Hovedbestyrelsen diskuterer senere i dag, torsdag den 26. april, hvilke overenskomstkrav, som Bibliotekarforbundet skal stille. Kravene sendes dernæst videre til AC s forhandlingsudvalg, der tager stilling til hvilke krav, som AC skal stille til de kommende overenskomstforhandlinger. Lerche 25. april Skolebiblioteker og folkebiblioteker i samme forening? Det vil give et positivt bidrag til den offentlige service, hvis skole- og folkebiblioteker blev lagt sammen under samme ledelse. Det er Henrik Vestergaards holdning. Han sidder i byrådet for Venstre i Aarhus Kommune og er medlem af Danmarks Biblioteksforening. I slutningen af marts til Danmarks Biblioteksforenings årsmøde opfordrerede Henrik Vestergaard til, at de kommunale politikere arbejder på at lægge skole- og folkebiblioteker sammen, og at Kommunernes Skolebiblioteksforening og Danmarks Biblioteksforening også bliver lagt sammen. Liselotte Hillestrøm (A), der sidder i kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune og er formand for skolebiblioteksforeningen, talte også for, at de to foreninger skulle gå sammen i en ny forening. Henrik Vestergaard fremhæver over for Perspektiv kvaliteten i folkebibliotekerne som et godt argument for, at skole- og folkebiblioteker fremover skal høre under samme enhed ledet af folkebibliotekerne. Et stort skridt på vejen til det mål er, at de to biblioteksforeninger lægges sammen. Allerede nu foregår der drøftelser mellem de to foreninger på direktørniveau, men Henrik Vestergaard mener, at det er på tide, at de to foreningers bestyrelser går i gang med opgaven med at lægge foreningerne sammen. - Succesen vil afhænge af, om kommunerne går i gang med at lægge deres biblioteksvæsener sammen, hvis kommunerne ikke er villige til at gøre det, så vil en sammenlægning af foreningerne være ligegyldig, siger han. Lerche 24. april Singler nyt læseformat til fordybelse»singler«er lange digitale artikler, du kan downloade til ipad eller tablets for billige penge. I USA er de blevet en stor succes, hvor internetboghandleren amazon.com har udgivet 160 titler siden januar 2011, og ifølge Politiken har solgt to millioner eksemplarer indtil videre. Og det tyder på, at danskerne også er klar til det nye læseformat. Forlaget Zetland udgav i starten af april måned singlen Arvingerne, en digital artikel til 30 kroner, der lader os komme ind bag vindebroen hos danske nulevende adelsfamilier. De fire journalister bag forlaget, håber at sparke ny energi ind i kvalitetsjournalistikken i Danmark. - Vi ville finde et format, der gør, at den dybdegående kvalitetsjournalistik overlever i fremtiden. Singler egner sig godt til dokumentariske historier, der er for gode til ikke at blive skrevet, men som ikke holder til en bog. I Danmark har der manglet et format midt imellem, som du kan læse på en aften og som giver en fordybelse, som vi tror, den moderne medieforbruger gerne vil have, siger Lea Korsgaard, der er en af de fire journalister bag projektet. Læs mere på Zetland.dk Mønsted Maj 2012 Perspektiv 11

12 overblik fra nettet perspektiv.bf.dk 18. april 17. april 11. april 2012 Kamp om e-bogspriser i USA Det er ikke kun i Danmark, at prisen på e-bøger er en varm kartoffel. I USA har justitsministeriet sagsøgt Apple og fem forlag for at have gjort sig skyldig i unfair konkurrence ved at aftale kunstigt høje priser på e-bøger. For få år siden dominerede Amazon e-bogsmarkedet og havde en markedsandel på 90 procent. Amazon solgte e-bøger til en fast lav pris på cirka 60 kroner, og det fik godt gang i salget af firmaets e-bogslæser Amazon Kindle. Da Apple i 2010 kom på markedet med sin ipad startede kampen. Og ifølge det amerikanske justitsministeriums anklager skulle Apple s Steve Jobs og en række forlag havde indgået en hemmelig aftale for at presse prisen op, også hos Amazon, skriver dagbladet Politiken den 14. april. Argumenterne er på Apple s og forlagenes side, at det kan skade forbrugerne, at Amazon har en altdominerede rolle i industrien. I dag er Amazons andel af e-bogssalget dog nede på 60 procent. Amazon selv taler om en sejr, der kan føre til lavere prisen for forbrugerne, ved at staten har anlagt sag mod Apple. - Amazons logik er, at de gerne vil have dig til at købe bogen, fordi de også gerne vil have dig til at købe andre varer til en højere pris, der giver større fortjenester, siger Stephanie Valdez, en uafhængig amerikansk boghandler til Politiken. Hun mener ikke, anklagerne mod Apple og de øvrige forlag er retfærdige, fordi hun mener, det kan betyde, at Amazon kommer til at dominere markedet og at de små boghandlere forsvinder. Mønsted Kontingentet er for højt Den seneste opgørelse fra Danmarks Biblioteksforening viser, at 83 ud af landets 98 kommuner er medlemmer. Til årsmødet i marts blev der blandt andet talt om, at opbakningen til foreningen kan være vigende. - Der er kommuner, der melder sig ud. Vi er stadig en stor og vellidt forening, men vi skal selvfølgelig tage udmeldingerne alvorligt og finde ud af hvorfor. Så vidt jeg kan forstå, så begrundes udmeldingerne med økonomi og skyldes ikke, at foreningen gør det dårligt, konstaterer Kirsten Boelt, der er 2. næstformand i Danmarks Biblioteksforening. Kirsten Boelt var på talerstolen til årsmødet i marts og efterlyste blandt andet en debat om foreningen og især, hvordan den kan engagere de yngre politikere og kolleger. - Det er ikke fordi, at Danmarks Biblioteksforenings medlemmer ikke er aktive, men vi vil gerne have, at foreningen bliver endnu mere tydelig, så vi styrker foreningens image og gennemslagskraft i kommunerne. Kirsten Boelt vurderer, at foreningen med 83 kommuner i ryggen stadig er stor. Men der er rygter om, at flere kommuner overvejer at melde sig ud. En af de kommuner, der tog beslutningen for flere år siden er Solrød Kommune. - Nytteværdien ved medlemsskabet var ikke stor nok i forhold til kontingentstørrelsen, forklarer Mona Madsen om beslutningen. - Som jeg husker det, så betalte vi, som en lille kommune, kroner i kontingent. Men der var ikke ret mange politikere, der gad deltage i årsmødet, som jo så samtidig også er en stor udgift, uddyber hun. Lerche Nye litteraturformer udfordrer bibliotekerne Bibliotekerne er nødt til at forholde sig til de nye litteraturformer i deres formidling. Performancelitteratur, litterære installationer og anden elektronisk litteratur skal bringes ind i biblioteksrummet, for ellers mister bibliotekerne den facilliterende rolle til museer og litteraturhuse. Litteratur er ikke længere kun bundet til bogen. Den blander sig mere og mere med andre kunstformer, hvilket stiller krav til bibliotekernes formidling. Et projekt på Aarhus og Roskilde Bibliotekerne skal sætte fokus på de nye litterære tendenser og resulterer i et katalog med ideer og koncepter til alle biblioteker om, hvordan de bringer den nye formidling ind i biblioteksrummet. - Traditionelt formidler bibliotekerne forlagslitteratur og overser de nye litterære genrer, som også bør vær en del af bibliotekernes tilbud til borgerne, hvis vi fortsat vil være en central kulturformidlingsinstitution, siger projektlederen fra Aarhus på det toårige projekt, Litteraturen finder sted, Dorthe Larsen. 28. marts 2012 Et skridt nærmere Danskernes Digitale Bibliotek Mønsted I løbet af de næste tre år skal 90 procent af befolkningen have adgang til Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). Hvis altså kommunerne melder sig til det frivillige samarbejde. Danmarks Bibliotekschefforening og Danmarks Biblioteksforening er glade for, at stat og kommuner endelig er kommet videre med en aftale, men de er bekymrede for frivillighedsprincippet. - Når man vil rulle en motorvej ud, kunne det være fornuftigt, at man var sikker på, at alle bidrager til festen fra starten, siger formand for Danmarks Bibliotekschefsforening, Mogens Vestergaard. Formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen kalder det en»markant fodfejl«, hvis ikke ministeren sikrer sig, at alle borgere får fri og lige adgang til den vigtige informationsressource, som Danskernes Digitale Bibliotek bliver. Den 20. marts kom den længe ventede rapport om Danskernes Digitale Bibliotek udarbejdet af Kulturministeriet, KL og Kulturstyrelsen. Rapporten forholder sig til infrastrukturen og indkøbssamarbejdet i Danskernes Digitale Bibliotek, da en velfungerende infrastruktur er en forudsætning for, at borgerne får bedre adgang til flere e-ressourcer. Mogens Vestergaard er glad for, at alle nu kan se, hvad det er, politikerne har behandlet bag lukkede døre, og er overordnet tilfreds med der foreløbige resultat. Nu handler det om at diskutere indhold og komme ned i materien, mener han. - Vi skal have gang i en debat om, hvordan rapportens anbefalinger skal implementeres, og hvordan vi forholder os til dem. Netop fordi Danskernes Digitale Bibliotek er baseret på frivillighed for kommunerne, er det meget vigtigt med et bredt ejerskab, og det får man kun ved at debattere projektets endelige udformning og implementering, siger Mogens Vestergaard. Mønsted 12 Perspektiv Maj 2012

13 ALLEREDE PÅ SPILOGMEDIER.DK? SÅ HAR JERES BRUGERE ADGANG TIL SNART 60 NYE FEDE GAME TITLER FRA UBISOFT! Gratis tilslutning og PR Tilslutning til Spilogmedier.dk er gratis under forudsætning af indgåelse af en tilslutningsaftale mellem biblioteket og DBC. Kontakt kundeservice.dbc.dk for tilslutningsaftale. I aftalen indgår, at I får Spilogmediers PR materialer til eksponering i biblioteket og på nettet. Lige nu er Spilogmedier vokset med mere end 50 stærke spil fra UbiSoft. Flere titler og mere online letter presset på det fysiske udlån. Spilogmedier.dk retter sig både mod børn, unge og voksne. Spil og programmer downlånes til brugerens pc. Alle spil og programmer er krypterede og kopisikrede. Alt hvad brugeren behøver for at downlåne spil og programmer er brugernummer og pinkode til biblioteket. Styr på økonomien I Spilogmediers Forbrugsstyring definerer I antal udlån pr. bruger og månedligt budget. Så holder forbrugsstyringen styr på resten. I kan dagligt følge forbruget og ændre det beløb, der er afsat til downlån. Besøg Spilogmedier.dk og se Danmarkskort over tilsluttede biblioteker under Om os. Læs mere på dbc.dk - Produkter Digitale indholdstjenester. Spilogmedier.dk er udviklet og drevet af DBC as SPILOGMEDIER.DK April 2012 Perspektiv 13

14 Digital formidling Online kultur tæller Et onlinebesøg er lige så meget værd som et fysisk! Den erkendelse mangler danske biblioteker og museer, mener Nanna Holdgaard, ph.d.-studerende på IT-Universitetet. også Tekst Sabrine Mønsted Foto Jakob Boserup I I Danmark er der lang vej til, at de digitale brugeroplevelser får samme status som de fysiske, mener ph.d.-studerende på IT-Universitetet, Nanna Holdgaard. - Men vil man lave god digital formidling, så skal det prioriteres og indgå som en del af institutionens samlede formidling og ikke ses som noget særskilt, siger hun. Ud af 100 danske museer var en tredjedel eksempelvis ikke klar over, at der fandtes en Facebook-statistik, eller hvor de kunne finde den. Webstatistikken skal tælle på samme niveau som udlåns- og besøgsstatistikken, og biblioteker og museer skal glæde sig lige så meget over et klik på nettet som over et fysisk besøg, mener Nanna Holdgaard. I sin ph.d.-forskning ser hun nærmere på, hvem de online museumsbrugere er, og hvad der får dem til at bruge museernes onlinetilbud. Hun har blandt andet besøgt Australian Museum, hvor ledelsen dagligt diskuterer museets online formidling, som eksempelvis hvordan man får flere besøg på Facebook og Twitter, og hvordan museet bliver bedre til at agere på de sociale medier. - Det handler blandt andet om at være der, hvor brugerne er, og ikke forvente, at de kommer til én, og så er det vigtigt at rette fokus udad. I stedet for at skrive, at»nu sker der det hos os«eller»nu gør vi dit eller dat«, så bland jer i samfundsdebatten og skab på den måde link til det, der er relevant hos jer. Interager med brugerne. Ikke for jeres blå øjnes skyld, men som del af en målrettet marketings- og formidlingsstrategi, siger hun. De fleste store kulturinstitutioner i Australien har ansat en medarbejder til netop at blande sig på nettet, og generelt oplever Nanna Holdgaard, at lande som Australien, USA og England har en større bevidsthed om, at den digitale formidling 14 Perspektiv Maj 2012

15 Digital Inspiration Nanna Holdgaard skriver ph.d. på IT-Universitetet om de danske museers online-brugere med støtte fra Kulturstyrelsen. Da hun begyndte for to år siden, var hendes fokus brugen af museernes hjemmesider. I dag omfatter projektet også de sociale medier. Kulturstyrelsens publikation Unge og museer en best practice publikation med eksempler på både digital og analog formidling, heriblandt Flirt, filosofi og Facebook fra Nationalmuseet. Nanna Holdgaard fremhæver Europeana, London og Aarhus Streetmuseer som interessante bud på digital formidling. Walker Art Center, fik prisen for den mest innovative hjemmeside til den årlige Museums and the Web Begrundelsen er, at siden ikke er om Walker Art Center, men er Walker Art Center i digital form. NB På side 6 interviewer vi Jeppe Bjerregaard Jessen om Køges virtuelle bibliotek på gadeplan: BIB TO GO. Maj 2012 Perspektiv 15

16 Digital formidling ikke kun kræver nye strategier, men også bør tænkes ind i de eksisterende strategier. Jagten på projektpenge I Danmark ligner de digitale tilbud derimod ofte knopskydninger på de eksisterende tilbud. Forklaringen er penge eller mangel på samme, mener Nanna Holdgaard, der ser en tendens til, at man jagter de digitale pengepuljer, hvor driftsmidler ofte ikke indgår. - Museer og biblioteker er ofte afhængige af projektpenge, der er bundet op på ny digital udvikling. Det handler om at komme på nye ideer, der helst ikke er set før og få dem udviklet, men ofte er der ikke penge til at drive dem videre bagefter, og så er det videre til næste projekt, siger Nanna Holdgaard. Hun mener, der bør være mere samarbejde og sparring og fokus på at få de digitale tiltag til at gro i organisationen i stedet for eksempelvis at ansætte særlige medarbejdere til at udvikle et digitalt tilbud, som det faste personale bagefter skal føre videre. Formidl gerne til de få Der mangler helhedstænkning og strategi i den digitale formidling, men i forhold til de konkrete tiltag handler det derimod om at arbejde fokuseret med konkrete målgrupper. - Biblioteker og museer snubler i målsætninger som»vi er alle danskeres bibliotek«eller»vi vil være det førende nationale galleri og tilgængeligt for alle«. Når du forsøger at formidle til alle, ender du ofte med at ramme ingen, hvorimod du ikke nødvendigvis udelukker nogen ved at formidle til en snæver målgruppe, siger Nanna Holdgaard, der understreger, at målgrupper kan inddeles efter meget andet end alder, eksempelvis interesser eller geografi. Flirt, filosofi og Facebook Et af Nanna Holdgaards eksempler på god online formidling er Anne Frank Museet i Amsterdam, der har en online forlængelse af museet, hvor man udforsker den berømte jødiske piges univers. Nationalmuseets tiltag Flirt, Filosofi og Facebook var også vellykket, mener hun. Her»skrev«en ung adelskvinde fra 1700-tallet på Facebook om alt det, der også optager unge i dag som for eksempel kærlighed og uddannelse. - Målgruppen var tænkt som de 15 til 25-årige, men lå nok en del over, og interaktionen foregik også med folk, der havde forkundskab til historie. Men det er ok, man skal ikke være så forhippet på hele tiden at fange dem ind, som man ikke allerede har i nettet. Digital formidling handler ikke nødvendigvis om at nå flere eller yngre mennesker, men om at lave god fokuseret formidling. På den måde er der ikke forskel fra andre typer af formidling, siger Nanna Holdgaard. Når du forsøger at formidle til alle, ender du ofte med at ramme ingen, hvorimod du ikke nødvendigvis udelukker nogen ved at formidle til en snæver målgruppe. Nanna Holdgaard, ph.d-studerende, IT-Universitetet Jonas Fransson, ph.d.- studerende på IVA, fremhæver Kulturarvsstyrelsens site 1001 fortællinger om Danmark som vellykket digital formidling. Brugerinddragelsen er i top og siden er brugervenlig, mener han. I sin ph.d. har han haft fokus på, hvordan brugerne finder den digitale kulturarv, hvad de kigger efter, og hvordan de bruger det, de finder. Han konkluderer, at især to ting er afgørende. Det skal være let at finde gennem Google, og bibliotekerne skal give så meget fri som muligt altså slippe ophavsretten, for eksempel ved at give billeder Creative Commons-licens. 16 Perspektiv Maj 2012

17 Tekst Sabrine Mønsted Ryk ud med jeres viden, der hvor brugerne er. Sid ikke i spændt forventning om, at de selv klikker ind hos jer. Bland dig på D De digitale frontløbere er enige. Den bedste måde at formidle på i den digitale verden er at infiltrere internettet. Del jeres viden vidt og bredt, rediger i Wikipedia, skriv på Twitter, bland jer i diskussioner på Facebook og gør eksisterede tjenester til jeres egne. - Bibliotekarer skal se det som en del af deres mission at få kulturarven gelejdet derud, hvor brugerne er og ikke holde den inden for murerne i håbet om, at folk kommer til dem, siger Jonas Fransson, der er ph.d.-studerende på Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) og blandt andet undersøger, hvor let den digitale kulturarv er at finde og søge rundt i. Han opfordrer både biblioteker og museer til at få en tættere forbindelse eller et samarbejde med de eksisterende gratis tjenester. Spred din viden på nettet Martin Sønderlev Christensen, der er partner i firmaet Socialsquare og har en ph.d. fra IT-Universitetet i social computing, er enig med Jonas Fransson. Socialsquare hjælper virksomheder med deres udfordringer gennem digital Twitter Maj 2012 Perspektiv 17

18 Digital formidling innovation og mener, at bibliotekerne er nødt til at tage bestik af den digitale verden og indse, at den kræver en helt ny måde at formidle på. - Det er ikke længere få, der formidler til mange. Vi formidler alle sammen. Viden bliver socialt distribueret, og vores netværk filtrerer informationerne for os. På Last FM eller Spotify kan jeg for eksempel se, hvad mine venner lytter til. Det udfordrer bibliotekarerne, der bliver én stemme blandt mange. Det betyder ikke, at de skal holde op med at formidle, for der er stadig behov for folk, der sorterer viden og indhold - endda i højere grad end tidligere. Men de skal gøre det på nye måder, siger han. En ny måde at formidle på er at blande sig på nettet og bruge sin viden aktivt. Fra at skabe opmærksomhed omkring et emne, som engelske roser, fransk litteratur eller krimier, skal bibliotekarerne bevæge sig de steder hen på nettet, hvor andre debatterer og deler erfaringer. De skal bidrage med deres professionelle viden og råd til, hvor folk kan finde flere informationer. Drop egne tjenester At bibliotekarerne skal formidle der, hvor brugerne er, mener Martin Sønderlev Christensen så bogstaveligt, at han råder bibliotekerne til helt at stoppe med at opbygge deres egne tjenester, som brugerne skal klikke ind på, fordi de alligevel aldrig bliver helt gode nok. - Bibliotekerne har en ide om, at de skal konkurrere på platformene, men de kan ikke konkurrere med Spotify, Facebook eller Wikipedia. Så brug hellere de eksisterende platforme, for eksempel ved at stille Spotify-playlister til rådighed og også være til stede de andre steder, opfordrer Martin Sønderlev Christensen. Han mener, at bibliotekerne skal holde fast i det, der er deres styrke: nemlig at gribe dem, som det kommercielle marked ikke rammer, eksempelvis de ældre eller helt unge. Få mennesker til at mødes Biblioteket skal fungere som en motorvej til både de fysiske og digitale materialer. Og så skal bibliotekarerne bruge bibliotekets unikke position til at samle viden og interesser i menneskeform. - Det, at 200 mennesker, der elsker at strikke eller køre Volvo Amazon fra 1960 erne, finder hinanden på nettet, erstatter ikke det at mødes. Tværtimod. Det GODE RÅD Internettet skal ind på biblioteket folk, der finder hinanden på nettet, skal kunne mødes på biblioteket. Lav en fælles brønd med let adgang til alle materialer Danskernes Digitale Bibliotek vil forhåbentlig indfri det mål. Udnyt nettets muligheder put ikke bare det fysiske bibliotek på nettet. Opfind noget nyt. Bedriv ikke kun defensiv udvikling, som eksempelvis»nu har alle en smartphone så laver vi en app.«skaber et behov, som biblioteket skal være klar til at dække. Roskilde Bibliotekerne har for eksempel oprettet det digitale netværk Ageforce, hvor folk over 50 finder hinanden på nettet gennem fælles interesser og bruger biblioteket til at mødes fysisk. Bibliotekets nye rolle handler om at få viden til at flyde mellem mennesker mere end om at skubbe viden ud over skranken, siger han og tilføjer, at det kræver, at biblioteksrummet bliver indrettet, så der er rum til sammenkomster, ad hoc møder, teaterproduktion, koncerter og så videre. Ledestjerner søges Martin Sønderlev Christensen mener ligesom Nanna Holdgaard, der er ph.d.-studerende på IT-Universitetet og forsker i online museumsbrugere, at der generelt mangler helhedstænkning i den digitale formidling. En lederstjerne, som han kalder det: - Der foregår rigtig mange gode ting rundt omkring på bibliotekerne, men de forbliver for små. Bibliotekernes udvikling er meget projektbaseret, og de samme projekter kan være i gang samtidigt i for eksempel Herning og Viborg. Bibliotekerne skal være bedre til at udvikle noget, som kommer alle til gavn, og gøre det i større skala. Bibliotekernes varemærkebeskyttelse af persondata er også en hæmsko, fordi den allerede fra starten af sætter bibliotekerne i skakmat i forhold til de kommercielle tjenester, de reelt er i konkurrence med, mener Martin Sønderlev Christensen: - Amazon.com kender mig og kan anbefale mig bøger eller blogs ud fra, hvad jeg ellers har købt. Spotify gemmer, hvad jeg og mine venner har hørt og så videre. Bibliotekerne burde presse på for at kunne bruge deres viden om brugerne til at guide dem videre digitalt. For er der nogle, jeg ville stole på, når de ledte mig videre på nettet, så er det da bibliotekarer. Biblioteket og de gratis tjenester The Library of Congress i USA samarbejder med fotodelingstjenesten Flickr. Biblioteket lægger billeder ud med Creative Commons, en slags skræddersyet ophavsret, der giver afsenderen mulighed for at bevare ophavsretten til sit værk, men samtidig gør det tilladt for brugere at dele det. British Library giver bibliotekets billeder fri på Wikimedia Commons. I Sverige arbejder en gruppe lokale Wikipedia-folk på at få et mere formelt samarbejde med biblioteker og museer. 18 Perspektiv Maj 2012 NB: I Digitaliseringsudvalgets rapport fra 2009 er et af målene at gøre kulturarven tilgængelig, hvor brugerne er!

19 Der er bevilget 394,3 mio. til at bygge Ørestad Bibliotek, der er et samlet folke-og skolebibliotek og som deler tag med Ørestad Skole. Biblioteket er også nabo til Ørestad Gymnasium, så der vil sandsynligvis være masse af kunder i butikken i dagtimerne, og, håber biblioteksleder Jakob Lærkes, i aftentimerne, hvor biblioteket har åbent til klokken 22. Der er officiel indvielse af Ørestad bibliotek den 7. juni. Digitalt tænkt Navneskiltene er udskiftet med ipads, indgangen er flankeret af et 3D-kort over biblioteket, og reolernes digitale endevægge formidler både det nyeste og det glemte materiale. I I Ørestad er et nyt folke- og skolebibliotek vokset frem det sidste år, hvor den digitale og fysiske formidling er vævet finmasket ind i hinanden. Blandt andet i en erkendelse af, at bibliotekerne ikke har været gode nok til at bruge teknologien til at formidle materialerne, og at de digitale tilbud skal trækkes ind på biblioteket og ikke ligge hengemt på en hjemmeside. Det første, der møder brugerne på Ørestad Bibliotek, er et 3D-kort over biblioteket. Kortet skal dels komme spørgsmål a la»hvor er toilettet og fotokopimaskinen?«i forkøbet, men lige så vigtigt giver kortet medarbejderne mulighed for at formidle, hvad der sker på biblioteket, før brugerne for alvor træder ind. Kortets udvalgte punkter viser bibliotekets tilbud i film, tekst og billeder, og ved at trykke på skærmen får brugerne en beskrivelse af, hvad de kan finde hvor. - Så har vi allerede givet dem en introduktion, når de senere støder ind i udstillingen om bamser eller flyvemaskiner, eller hvad vi nu har valgt at sætte fokus på, og fortalt dem, hvor de kan finde bøger, film eller andet om emnet, siger bibliotekschef for Ørestad og Solvang Biblioteker, Jakob Lærkes. Flyvende medarbejdere Brugerne kan også finde medarbejderne på kortet. Medarbejderne præsenteres med navn, billede samt særlige interesser og kompetencer og er på den måde tilgængelige også når de ikke er på vagt. Medarbejderne er»flyvende«; det vil sige, at de udover at betjene ved skranken som i det traditionelle bibliotek også er»på vagt«, når blot de er til stede. Alle medarbejdere har fået en ipad i en taske over skulderen, så spørgsmål kan besvares, hvor de møder brugerne, og det vil være mere reglen end undtagelsen, at de laver det, der før var backoffice midt i biblioteket med mindre det selvfølgelig kræver dyb koncentration og stilhed, siger Jakob Lærkes. - Det var afgørende for mig, da jeg ansatte de nye medarbejdere til biblioteket, at de kunne se sig selv arbejde på en ny måde og gå brugerne i møde, siger han. Maj 2012 Perspektiv 19

20 Digital formidling Jakob Lærkes holdning er, at medarbejderne ikke kan hjælpe brugerne med ny teknologi, hvis ikke de selv er fortrolig med den. Derfor har alle ansatte fået en personlig ipad. - Det har kostet cirka det samme som at sende alle på et kursus i at bruge en ipad, og på den her måde får de ejerskab til den nye teknologi. Det nytter ikke, at vi ikke er på niveau med brugerne, og vi skal helst være et skridt foran, siger han. Brugerne får også direkte adgang til ipads, der vil ligge rundt omkring på biblioteket, og som vil indeholde apps, der passer til det sted, brugere befinder sig. Er de for eksempel ved tidsskriftsvæggen, hvor en storskærm også streamer nyheder, og store puder indbyder til avislæsning, vil der være apps til at læse aviser og se nyhedssites. På bibliotekets første sal er placeret endnu et 3D-kort nemlig over Ørestad. Her skal især skolebørnene kunne hente informationer og kunne gå på opdagelse i deres lokalområde. Mælken skal bagest i butikken For at være foran skal biblioteket også følge brugernes behov, og Jakob Lærkes mener, at bibliotekerne kan lære meget af detailbutikkernes formidling. De sætter de spændende slagtilbud frem i butikken og det mere dagligdags som mælk og æg bagest. På Ørestads Bibliotek kommer udstillingsreoler med film, dvd er og musik til at stå ved indgangen og reservationshylderne længst muligt væk fra døren. - Vi ved, at over halvdelen af dem, der kommer på biblioteket, kommer for at afhente reserveret materiale. Dem skal vi få til at bevæge sig igennem vores gode tilbud, præcis som butikken gør, når de sætter mælken længst væk, siger bibliotekschefen. Bibliotekets åbningstider kan også matche de fleste butikkers, fra klokken otte til klokken 22 med bemanding mellem 10 og 18. Derfor er der også blevet tænkt i formidling, der ikke er afhængig af, at bibliotekarerne er til stede, sammen med en grundlæggende indstilling om, at materialerne skal formidles meget mere på trods af, at man står midt i blandt dem. Reolernes endevægge bliver udstyret med en touch-skærm, hvor brugerne kan se alt, hvad de har adgang til, og ikke kun det, der tilfældigvis er hjemme. - Udover det mest populære skal vi også formidle det materiale, der ikke er hjemme, som er glemt eller er af ældre dato, og det kan de digitale skærme hjælpe os med. De kan for eksempel vise forsider af kommende materiale eller materiale fra andre biblioteker. Brugerne kommer også ind på bibliotek.kk.dk, når de søger på skærmen, forklarer Jacob Lærkes. Slip kontrollen Ørestad Bibliotek har givet sig selv i opdrag at være områdets kultursted. Hjertet i kulturformidlingen bliver den såkaldte Mosaik, et koncept der er inspireret af udenlandske biblioteker, og består af en storskærm midt i rummet, der skal vise, hvad der sker af kulturprojekter i lokalområdet. Eksempelvis er der et projekt, DIT HUS, hvor alle børn i Ørestaden bliver fotograferet, og de billeder kommer op på skærmen. Det kunne også være brugernes billeder af hemmelige eller oversete steder i Ørestaden. Mosaikken og bibliotekets hjemmeside er også tænkt sammen, så brugernes indhold fra mosaikken kan ses på hjemmesiden. - Målet er at give slip, vi skal ikke definere, hvad der er interessant, og det behøver ikke nødvendigvis at se godt ud. Vores opgave er at formidle, hvad brugerne laver af kultur, siger Jakob Lærkes. Han opfordrer ikke kun bibliotekerne til at slippe kontrollen, men også til at begå mange flere fejl. - Vi er for bange for fejl. Vi skal eksperimentere og udfordre os selv. For vi slår os selv ihjel, hvis vi bare gør, som vi plejer. Vi har ikke været gode nok til at bruge teknologien til at formidle, og e-ressourcerne skal trækkes med ind i det fysiske rum. Vi skal se teknologi som noget, der giver os tid til faglig formidling og god service. 20 Perspektiv Maj 2012

Lad andre tage sig af besværet...

Lad andre tage sig af besværet... BibliotekaR forbundets Fagmagasin september 2011 08 TEMA HVAD SKAL E-BOGEN KOSTE bibliotekerne? tænk som en digitalt indfødt optimisme på IVA bibliometri Åbne kontorlandskaber deler vandene Lad andre tage

Læs mere

BibliotekaR. Fagmagasin juni 2012. Forført af Facebook Debat om fri og lige adgang. Bossen er gået af mode. tema De åbne biblioteker

BibliotekaR. Fagmagasin juni 2012. Forført af Facebook Debat om fri og lige adgang. Bossen er gået af mode. tema De åbne biblioteker BibliotekaR forbundets Fagmagasin juni 2012 Forført af Facebook Debat om fri og lige adgang Bossen er gået af mode 06 tema De åbne biblioteker Drop alle dine bekymringer! Lad Axiells Managed Services tage

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

BibliotekaR. Fagmagasin. Tema. Ledighed. hvordan er det at stå uden for jobmarkedet? IVA overvejer fusion med KU Hvordan ser lederne på din ansøgning?

BibliotekaR. Fagmagasin. Tema. Ledighed. hvordan er det at stå uden for jobmarkedet? IVA overvejer fusion med KU Hvordan ser lederne på din ansøgning? BibliotekaR forbundets Fagmagasin MARTS 2012 03 Tema Ledighed hvordan er det at stå uden for jobmarkedet? IVA overvejer fusion med KU Hvordan ser lederne på din ansøgning? ET KIG IND BAG FORTÆLLINGEN Scan

Læs mere

tema sætter spor i virksomheden Danmark digitaliserer for lidt Få styr på din kildekritik på nettet Har din arbejdsplads høj social kapital?

tema sætter spor i virksomheden Danmark digitaliserer for lidt Få styr på din kildekritik på nettet Har din arbejdsplads høj social kapital? BibliotekaR forbundets Fagmagasin december 2011 Danmark digitaliserer for lidt Få styr på din kildekritik på nettet 11 Har din arbejdsplads høj social kapital? tema Informationsspecialister sætter spor

Læs mere

BibliotekaR. Fagmagasin januar 2012. Læs også om. Digitalisering Job i det private. tema Sådan ser de studerende på deres uddannelse

BibliotekaR. Fagmagasin januar 2012. Læs også om. Digitalisering Job i det private. tema Sådan ser de studerende på deres uddannelse BibliotekaR forbundets Fagmagasin januar 2012 Læs også om Digitalisering Job i det private Mobning 01 tema Sådan ser de studerende på deres uddannelse Drop alle dine bekymringer! Lad Axiells Managed Services

Læs mere

BibliotekaR. Fagmagasin april 2012. Tema ophavsret. Kan karrieren være på deltid? Biblioteker tænker i lean Spot på ledertalenter

BibliotekaR. Fagmagasin april 2012. Tema ophavsret. Kan karrieren være på deltid? Biblioteker tænker i lean Spot på ledertalenter BibliotekaR forbundets Fagmagasin april 2012 Tema ophavsret 04 Kan karrieren være på deltid? Biblioteker tænker i lean Spot på ledertalenter ET KIG IND BAG FORTÆLLINGEN Scan QR-koden eller find app en

Læs mere

Fagmagasin August 2012. Kan en personlig forretningsplan. lykkelig? Er biblioteket en død sild? tema Borgerservice

Fagmagasin August 2012. Kan en personlig forretningsplan. lykkelig? Er biblioteket en død sild? tema Borgerservice BibliotekaR forbundets Fagmagasin August 2012 07 Kan en personlig forretningsplan gøre dig lykkelig? Er biblioteket en død sild? tema Borgerservice Axiell imødeser udbud med spænding Hos Axiell er vi i

Læs mere

Læring er dit eget ansvar

Læring er dit eget ansvar BibliotekaR forbundets Fagmagasin OKTOBER 2011 Læring er dit eget ansvar 09 9 ting du bør vide om din online profil Trivsel handler også om de små ting Digitalt Fagligt Landsmøde Ny arkitektur Nyt design

Læs mere

tema om Wikileaks Hvad betyder det for demokratiet, når hemmeligheder siver ud i offentligheden?

tema om Wikileaks Hvad betyder det for demokratiet, når hemmeligheder siver ud i offentligheden? BibliotekaR forbundets Fagmagasin FEBRUAR 2012 tema om Wikileaks Hvad betyder det for demokratiet, når hemmeligheder siver ud i offentligheden? 02 Læs også FREMTIDENS FORTÆLLING LOUISIANAS KUNST I SYSTEM

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

BibliotekaR. Fagmagasin juni 2011

BibliotekaR. Fagmagasin juni 2011 BibliotekaR forbundets Fagmagasin juni 2011 06 LÆS OGSÅ Misbrug af job med løntilskud Virksomheder bruger i stigende grad sociale medier Kan en dårlig roman blive bedre af at blive oversat? Axiell Arena

Læs mere

Taber vi næste generation?

Taber vi næste generation? BibliotekaR forbundets Fagmagasin AUGUST 2011 Høj ungdomsledighed i hele Europa: Taber vi næste generation? 07 Læs også Er du onlineafhængig? Nettet kender dig Forskningsbibliotekerne er truet 4? I AXIELL

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

BibliotekaR. Fagmagasin november 2011. Lean din biblioteksservice: en rodet affære. Slip af med det overflødige. 300 millioner sparet med Lean

BibliotekaR. Fagmagasin november 2011. Lean din biblioteksservice: en rodet affære. Slip af med det overflødige. 300 millioner sparet med Lean BibliotekaR forbundets Fagmagasin november 2011 10 Lean din biblioteksservice: Slip af med det overflødige ESDH en rodet affære 300 millioner sparet med Lean Lad Axiell Arena stå for smidig integration

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

BibliotekaR. Fagmagasin marts 2011 YTRINGSFRIHED

BibliotekaR. Fagmagasin marts 2011 YTRINGSFRIHED BibliotekaR forbundets Fagmagasin marts 2011 TEMA YTRINGSFRIHED 03 Vi har allerede Danmarks Digitale Bibliotek Tak for de mange besøg hos Hamlet og vores stand på Kulturværftet! Som demonstreret på Årsmødet

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering EMU-gsk/webetik Medierådet for Børn og Unge Efter en kort introduktion til webetik, præsenteres eleverne for en skrabet argumentationsmodel,

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING HVAD SKAL VI MED DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK? Verden bliver mere digital: vores viden, vores flow af information, vores muligheder for kulturelle oplevelser.

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK

FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK fremtidens Se introduktionsfilmen til arbejdet med Digitale Fortællinger bibliotek DIGITALE FORTÆLLINGER 3 Brugerne og biblioteket 3 Hvad er digitale

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Netmedier med fjernadgang

Netmedier med fjernadgang Netmedier med fjernadgang Bibliotekerne i Varde Kommune www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Netmedier med fjernadgang Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du gratis

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Ældrerådet, den 25. marts 2015 Thomas Jakobsen // Direktør, Kultur- og Fritidsforvaltningen Borgerservice tilbud til ældre 16-04-2015 DUKA projekt for

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

VIDEN OG INFORMATiON Du bliver snydt af informationer. tidsoptimist? Forudsigelighed på Facebook

VIDEN OG INFORMATiON Du bliver snydt af informationer. tidsoptimist? Forudsigelighed på Facebook BibliotekaR forbundets Fagmagasin ma J 2011 Forudsigelighed på Facebook Det står sløjt til med formidlingen af skønlitteratur er du tidsoptimist? Mød en SDU-studerende i praktik 05 TEMA VIDEN OG INFORMATiON

Læs mere

E-bøger & Library Bypass

E-bøger & Library Bypass E-bøger & Library Bypass 2015 Den strategiske beslutning The long tail-biblioteket Fri og lige adgang? Kunsten at tilføre merværdi til noget, som andre gi r væk Hvem gider egentlig at læse bøger på dansk?

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

3 (store reoler med skråhylder)

3 (store reoler med skråhylder) Bilag 3 - Observationsskema: Udfyldte SKEMA TIL FORMIDLINGSANALYSE Albertslund bibliotek d 12. marts. FYSISK FORMIDLING FASTE UDSTILLINGER: Hvilke faste udstillinger: SKIFTENDE UDSTILLINGER: Hvilke skiftende

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

1.1 Unge på videregående uddannelse

1.1 Unge på videregående uddannelse 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

Hvem er Forlaget SMSpress?

Hvem er Forlaget SMSpress? Hvem er Forlaget SMSpress? 100% digitalt forlag etableret i 2010 med fokus på litteratur via mobilen Vi udgiver SMS-noveller, SMS-romaner, digte og anden SMS-litteratur Det Kongelige Bibliotek valgte i

Læs mere

! " # " $ % $ % & ' ( ) * + ',-. / 0 1 1 2

!  #  $ % $ % & ' ( ) * + ',-. / 0 1 1 2 1 ! " # " $ % $ % &' ( )*+',-./ 011 2 2/3 14134 56 /7 /4 32 +! 2 3 /14$5 14 6$ 5 + 4 / 7 4+/17 8 /$1 57 3 9/ 43 + 7 2+! 14/*611 + 1 6:*61: +! 6 7 " 1 #++ 14 /; $4 "1! $3 :2 613,: :

Læs mere

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Dagens tekst Berlingske hvem er vi? Mediernes digitale udfordringer

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Online branding - er du ikke synlig på nettet, eksisterer du ikke! Magistrene forår 2015 v.abelone Glahn

Online branding - er du ikke synlig på nettet, eksisterer du ikke! Magistrene forår 2015 v.abelone Glahn Online branding - er du ikke synlig på nettet, eksisterer du ikke! Magistrene forår 2015 v.abelone Glahn Kilde: tatoosales.com Det Virtuelle Håndtryk Branding online Det virtuelle håndtryk består af det,

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk 2014 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2014 Bogbranchen - en gradvis digital udvikling Forlagenes omsætning i

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet KRISTIAN LANGBORG-HANSEN Godt i gang med Android tablet INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto...

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge http://www.comon.dk/art/166871 Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge Et fantastisk interview hvor du selv er journalisten. Af Karim Pedersen 16. september 2011 kl. 07.37 For en hel generation

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI TAL OG TILGANG Fakta: Ca. 47.000 indbyggere Ingen hovedby, 3 lige store byer, alle med kulturhuse. Et mindre bibliotek. Ca. 21 årsværk biblioteker, ca. 2 kulturhuse

Læs mere

26 februar 2015. Jeg har det som blommen i et æg. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 2

26 februar 2015. Jeg har det som blommen i et æg. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 2 26 februar 2015 Nr. 2-26. februar 2015. Nr. 2 Jeg har det som blommen i et æg Niels Balling fortsætter sit aktive arbejdsliv fra beboerbevægelsen som seniorjobber i Kvarterhuset Amagerbro Fotos: Per Sichlau

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere