Ansvar for livet med Gud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansvar for livet med Gud"

Transkript

1 16 inspiration nærvær holdning 31. august 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr Thi intet kan du tage, alt kan du få af Gud Leif Bach Kofoed For måske første gang i LM s historie udgav vi noget, som andre advarede imod. Det blev meget synligt, at den helt homogene enhedskultur var væk Ebbe Kaas side 9 Hvad gør det ved os at forblive i folkekirken? Noget tyder på, at en del præster skifter lære Peter O.K. Olofson side 13 For at fastholde Bibelens budskab og advarsel mod rigdom tror jeg, det er vigtigt, at vi igen og igen hører det forkyndt. Det kunne måske også være godt for nogle af os at udfordre os selv lidt på dette område Yvonne Solgaard side 15 Ansvar for livet med Gud AF KAJA LAUTERBACH Læse to unges overvejelser på side 10. LMU går mod strømmen med kampagne til vejledning af unge AF DITTE OLSEN Mangfoldighed af materialer

2 02 Nr august 2012 Jens Ole Christensen; Vi behøver ikke hver gang bruge taletid på det, vi ikke vil lære af Fra Landsstyrelsens (LS) møde den august i Hillerød. Ved generalsekretær Jens Ole Christensen. Budget 2013 En stor del af dette møde gik med at forberede budgettet for Målsætningen er, at 2013 skal have et budget i balance efter nogle år med store underskud. LS drøftede intenst, om det stadig er en realistisk målsætning. Målsætningen fastholdes. Temaet gav også anledning til en mere overordnet drøftelse: Hvad er den inderste kerne i det, der altid har været LM? Måske skal LM på længere sigt vælge at satse stort og målrettet på nogle af de nuværende aktiviteter i overensstemmelse med LM s dna - og overlade andre til andre organisationer. Dette tema vil blive taget op i formandsberetningen på generalforsamlingen. Trossamfund Høringsfasen er i gang, og det hurtigt arbejdende udvalg arbejder for tiden særligt med juridiske spørgsmål. Det handler ikke alene om intern LM-jura, men også om trossamfundets indplacering i almindelig dansk kirkejura. sen i udvalget. Tæt ved 360 unge på LM s skoler AF KAJA LAUTERBACH Det nye skoleår er nu i gang, og alle LM s skoler melder om, at elevholdene er kommet godt fra start. Efterårsholdet på LMH er allerede fem uger inde i forløbet. Der er 40 elever på holdet, og seks af dem følger undervisningen på integrationslinjen. Tro & Mission har tidligere nævnt, at LMH laver et særligt tilbud for farsi-talende elever - fem af de seks integrationselever følger dette tilbud. Ledige pladser i Sædding 305 unge er i løbet af sidste LMH og efterskolerne er i fuld gang efter sommerferien halvdel af august begyndt på Både Løgumkloster Efterskole og Efterskolen Solgården i Tarm er fyldt helt op med henholdsvis 107 og 94 elever. Sædding Efterskole har med 53 elever stadig en del ledige pladser i både 9. og 10. klasse. Men de er glade for at være kommet i gang og er ved godt mod, med- Houler. Stubbekøbing Efterskole har også mange elever. 51 på selve efterskolen, og dertil kommer 13, der går på den særligt tilrettelagte STU-uddannelse LivogJob. FOTO: SXC.HU Evaluering af strukturændring Samarbejdsudvalget for ansatte i Danmark har foretaget en spørgeskemaundersøgelse af samtlige medarbejderes vurdering af den nye struktur. Der er nogen kritik af forskellige forhold. LS godkendte samarbejdsudvalgets forslag om at gå ind i en proces sammen med en ekstern konsulent for at få lagt gode spor for det fremtidige samarbejde. Stilling genbesættes ikke ikke genbesættes. I 2011 overgik Anne Sode Grønbæk til en stilling som teamleder i Cambodja. Dermed er konsulentstaben på sekretariatet reduceret med to stillinger. arbejdsrutiner og serviceniveau, for at arbejdsopgaverne fremover kan udføres af den stab, der nu er på det internationale sekretariat. Generalforsamlingen forberedes Dagsordenen for landsgeneralforsamlingen til oktober blev drøftet: trossamfund, fusion af LMU-LM Kids og vedtægtsændring i forhold til grundlagsparagraffen bliver centrale temaer. Hermed bliver denne generalforsamling den første efter vedtægtsændring i 2008, hvor generalforsamlingen Næste landsstyrelsesmøde bliver den september i Hillerød. essens; AF JENS OLE CHRISTENSEN GENERALSEKRETÆR En af sommerens store op- til at deltage i Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) generalforsamling. Jeg har gjort det to gange før, og igen kom jeg hjem med mange inspirerende billeder på nethinden. Nu ved jeg godt, at der er en generalforsamling ser vi festen, men ikke hverdagen. Størrelsen (5.000 deltagere, heraf 900 børn) gør indtryk på en mand fra et land med Inspiration fra Norge langt færre kristne, og det norske sprog rammer nogle følelser hos en mand som mig, der ikke har norsk som modersmål, men dog som min norske mors mål! Med disse fejlkilder i baghovedet vil jeg alligevel videregive noget af det, jeg gerne vil lære af: fokus på mission. Først og fremmest internationalt, men også hjemme. Det er, som om mission bliver tolkningsnøglen for alle samlinger og alle diskussioner. Andre sager kommer dermed ned i øjenhøjde. har høj status i NLM. Man hører det på måden, folk taler om hinanden på, og det giver pluspoint at kunne fortælle, at man har været i Bolivia eller Indonesien. åbenhjertige diskussioner, og meningsforskellene kan være store. Men hvis jeg hører rigtigt, er kulturen mere præget af gensidig tillid end af mistillid. seks til otte år under den nu afgåede generalsekretær Ola Tulluans ledelse gennemført et stort generationsskifte, således at den førende kristne avis Vort Land under generalforsamlingen udkom med overskriften: Missionsforyngelsen. Sådan en overskrift vil jeg gerne se i Kristeligt Dagblad et år efter min afgang! samme smagsforskelle, som vi har, når det for eksempel handler om musik. Men ledetråden for stilvalgene er: Alle skal ikke kunne lide alt; men alle skal kunne lide noget. lov til at dominere det hele. hørbare både i drøftelser, mødeledelse og forkynder-/ vidnetjeneste. ved alle samlinger, og der var mulighed for at søge personlige forbøn både i hallen og i tilstødende lokaler. Der var fast sjælesorg vagt under hele konferencen. og direkte om, at mission koster penge. Måske er det overkill, at der er kollekt ved alle møder, men det er da inspirerende at se Og så ved jeg, at nogle læsere vil spørge: Var der ikke noget, du ikke vil lære af? Svar: Jo, jo; men det behøver ikke hver gang være det, vi bruger taletiden på! Udgiver Luthersk Mission Industrivænget 40, 3400 Hillerød T , E W Ekspedition: Man-tor 9-16, fre Gaver til missionsarbejdet sendes til giro eller til bank Tryk Skive Folkeblad Oplag ISSN X Redaktion T E Birger Reuss Schmidt, ansv. red. direkte tlf Kaja Lauter bach, journalist/red.sekr. Ditte Olsen, webredaktør Ole Solgaard, journalist Bibelcitater er fra den autoriserede oversættelse, Det Danske Bibelselskab 1992 Pris Danmark: 370 kr. pr. år. Unge under 30 år: 190 kr. Udlandet (herunder Færøerne og Grønland): 470 kr. pr. år. Abonnement Luthersk Mission T , E PBSnr.: , Deb.grp.: Abonnementet løber, til det bliver opsagt. Ved adresseændring bedes oplyst både gammel og ny adresse. Annoncer Grundpris Kr. 8,50 pr. spaltemillimeter Småannoncer kun for private. 125 kroner for de første 25 ord (inkl. overskrift). Derefter 6,50 kroner pr. ord max. 50 ord. Deadline Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest tirsdag den 4. september Fritidsjournalister Bornholm Birger Pedersen T E København Kim Jørgensen T E Christina Holmegaard Pedersen T , E Lolland-Falster Jan Nielsen T E Vestjylland Gunnar Riis Jensen T , E Karin Mørk Nielsen T , E Østjylland Gitte Haahr-Andersen T E

3 Nr august Annika Sonne; Det er o.k., at prædikenen er lidt længere end normalt, for den er ikke triviel Samtaleprædikener afprøvet i Østerlars Alle var meget positive over anderledes form på møder Det blev en rigtig god oplevelse FOTO: KAJA LAUTERBACH AF KAJA LAUTERBACH Der blev forkyndt om Jesus gennem samtale i Østerlars på Bornholm den august. Da holdt LM nemlig pavillon-møderække med to prædikanter: bibellærer Peter Olsen og evangelist Henrik Hadberg. Møderne begyndte med, at et stykke papir med dagens bibeltekst blev delt ud. Nogle ord og vendinger var fremhævet på forhånd. Tilhørere og prædikanter læste teksten sammen med det teksten selv siger. Den ene prædikant stillede spørgsmål til den anden dagligdags spørgsmål, som mange bibellæsere sidder tilbage med, når de læser en tekst, og som man måske ikke får stillet til nogen. Hvad betyder det mon? Hvordan skal det forstås? Når du siger, at... hvad betyder det så i mit liv? Spørgsmålene havde et dobbelt formål. Dels var de uddybende, og dels skabte Samtaleformen gjorde også, at der var færre svære kener og hvis de dukkede op, blev de straks mødt af et Hvad betyder det? Et par gange blev der også givet mulighed for, at tilhørerne kunne stille de spørgsmål, de sad med. Formen skræmmer ikke Tilhørerne i Østerlars - i alle aldre - var meget positive over den anderledes form, som møderne havde. Flere gav udtryk for, at prædikenerne var længere, end de er vant til, men at formen med spørgsmål og svar gjorde, at de ikke føltes lange. Det er o.k., at prædikenen er lidt længere end normalt, for den er ikke triviel. Og det ge med uden at skulle vide på forhånd, hvad det hele går ud på, sagde Annika Sonne på 18 år. En af de ældre supplerede: Jeg er ikke vant til, at man gør sådan her, men det skræmmer mig ikke. Bibelteksten står tilbage Prædikant Olai Poulsen fra Østerlars havde været med til at stå for møderækken. Han glædede sig over, at forkyndelsen var ud fra meget centrale bibeltekster. Det er en lidt fremmed form for mig, men det vigtigste er, at man får sagt det, Bibelen siger, og at man forklarer teksten, så det er den, der står tilbage, siger han. Der har været teltmøderækker i Østerlars i over 40 år. I år har man imidlertid valgt ikke at bruge mødeteltet, men at holde møderne i borgerforeningens pavillon på legepladsen midt i byen. Ønsket er at nå længere er deres arrangement. Olai Poulsen mener, at det er lykkedes, da der hver aften var nogle med, som ikke normalt kommer i LM-sammenhænge. FOTO: KAJA LAUTERBACH Det var angstprovokerende for Peter Olsen at tænke frem imod pavillonmøderne i Østerlars. De to prædikanter havde nemlig aftalt, at det kun var den ene af dem - ham, der stillede spørgsmål - der havde manuskript med på talerstolen. Jeg prædiker altid med fuldt manuskript og er normalt meget bundet til det, fordi jeg gerne vil vide, hvor jeg er på vej hen, begrunder han. Set i bakspejlet var det imidlertid en rigtig god oplevelse. En god forberedelse - både hver for sig og sammen - gjorde, at de kunne følge hinandens tankegang og vidste, hvor de sammen var på vej hen. Forberedelse sammen Peter Olsen fortæller, at han og Henrik Hadberg havde forberedt sig hver for sig inden pavillonugen og gjort sig nogle tanker om, hvad de gerne ville have frem i de valgte bibeltekster. Imidlertid forberedte de sig også sammen i løbet af ugen. Her talte de om, hvad de gerne ville ind om, men en del af de spørgsmål, der blev stillet på prædikestolen, blev til løbende. Den fælles forberedelse gjorde, at vi begge kendte bibelteksten og hinandens tanker på forhånd, siger Peter Olsen. At det kun var ham, der stillede spørgsmål, der havde et manuskript, betød, at den anden kunne formulere sig frit. Dermed kom det til at svare til spørgsmål fra forsamlingen. Korte bibeltekster Efter pavillonugen er det Peter Olsens erfaring, at det skal være en ret kort bibeltekst, for at det kan fungere uden manuskript. Ellers tror jeg, det bliver for svært at holde fast i tråden, siger han. Henrik Hadberg fortæller, at LM s forkyndere gerne vil udvikle videre på konceptet med samtaleprædikener. Han mener ikke, at det nødvendigvis behøver at være to ansatte prædikanter, men at det sagtens kan være en prædikant sammen med en lokal medarbejder. kl LM Kids-landsleder bliver freelance sjælesørger Farvel til tværkulturelle opgaver Med udgangen af 2012 slutter Dan K. Månsson, Nykøbing Falster, i sin stilling som landsleder i LM Kids. På dette tidspunkt udløber hans ansættelsesaftale med LM, og han ønsker ikke at forlænge. Dan K. Månsson har været glad for mange af opgaverne som landsleder, men så godt tilrette i teamlederrollen. Associeret til LM Fremover ønsker Dan K. Månsson at arbejde som freelance sjælesørger, forkynder, foredragsholder med mere. I forhold til funktionen som sjælesørger og forkynder har han og LM indgået en associeringsaftale. LM tager Dan K. Månssons beslutning om ikke at forlænge sin ansættelse i LM Kids til efterretning med beklagelse, men håber på at få glæde af hans sjælesorgspraksis. csh Fra 1. juli er Mogens Højgaard Jensen ansat 100 procent i LM s Økonomiteam (ØT) som økonomi-medarbejder. Det betyder, at han træder ud af det tværkulturelle team og af sin halvtidsstilling som tværkulturel konsulent. Reelt bliver der en lidt glidende overgang, fordi Mogens Højgaard Jensen deltog i tværkulturel sommerlejr på LMH i juli og også i en tværkulturel indsats i Rødovre i august. Mogens Højgaard Jensen har ønsket en mere samlet stilling i LM end den hidti- ØT har brug for de ekstra resurser. Der bliver så et hul i det tværkulturelle team. Hvad der skal ske med den 50 procent stilling som tværkulturel konsulent, er endnu uafklaret.

4 04 Nr august 2012 ham Emma fra Sumbawanga; Gud vil gerne have, at jeg skal tjene ved at hjælpe missionærerne Missionsaften - for alle pengene 30 års tjeneste for Gud og for LM s missionærer En kæmpe papkasse fungerede som indsamlingskasse. FOTO: NIELS RAHR AF HANS ULRIK MUNK Tirsdag den 21. august havde det lokale udvalg for International Mission fået opgaven at arrangere mødet i LM s missionshus i Aabenraa. Det blev en missionsaften for alle pengene, og med et stærkt og klart kald til mission. Ved indledningen blev der brugt en målestang sådan en, man kender fra for eksempel Legoland, om man er høj nok til at prøve en forlystelse. På denne målestang var mærket sat øverst oppe på stangen, det vil sige, at man skulle være over 2,25 meter for at kunne blive brugt i Guds rige. Men sådan er Guds rige jo ikke, så derfor blev målestangen vendt om, og nu var mærket bare sat i en højde af cirka 10 centimeter. For i Guds rige er alle velkommen, og i Guds rige kan alle blive brugt. Efter indledningen blev der sunget Din rigssag, Jesus, være skal min største herlighed, hvorefter en person fra menigheden fortalte, hvad denne gamle missionssang betyder for hende. Derefter var der syv forskellige personer, der læste små brudstykker fra bogen Fra tropehat til ipad små virkelighedsnære og personlige oplevelser og erfaringer fra nogle af LM s ydremissionærer. Dette blev krydret med en lille lovsangsafdeling samt oplæsning af et vidnesbyrd af den gamle kinamissionær Asbjørn Aavik om, hvordan hans barndom var, og hvorfor han blev missionær. Midt på aftenen var der også en omvendt kollekt, hvor der i kollektkurvene var små sedler bundet til 5-kroner sedler der minder om at bede, give, skrive breve, fortælle og læse om missionen. Alle kunne tage en seddel og en mønt. Sidst på mødet var der offergang, hvor der til lejligheden var en kæmpe papkasse som indsamlingskasse. Det specielle var dog, at kassen kunne bevæge sig! Det viste sig, at en af juniorerne var inde i kassen. Men penge blev der samlet ind. Mødet blev afsluttet med et bedemøde, hvor børn og voksne var delt i hver sin gruppe. En anderledes missionsaften måske ja! Men Guds Ånd var til stede og mødte os med et kald til mission et personligt kald, og en opmuntring til os som menighed om at være trofast i sende-tjenesten. Med bedste på lejr på Virksund Tre dage i efterårsferien har LM Kids og Virksund Kursuscenter i fællesskab arrangeret en lejr for for børn (5-12 år) og deres bedsteforældre. Lejren giver muligheden for samvær på tværs af generationer om forkyndelse, leg og aktiviteter. Landsleder i LM Kids, Dan Månsson, står for forkyndelsen, som er bygget op over temaet På skattejagt i Bibelen. Ydermere holder Dan Månsson et oplæg for voksne med titlen Livsopfattelse generationerne på tværs. Bedsteforældre og ungledere fra Øst og Vestjylland deltager i lejren som hjælpere til alle aktiviteterne. Hver familie får et værelse eller bor i egen campingvogn. Program kan ses på Mit kald er at hjælpe missionærerne, siger Emma, der her står mellem det tidligere missionærpar Ulla og Svend Åge Jacobsen. AF KAJA LAUTERBACH Hvis I har brug for en pige i huset, vil jeg gerne stille mig til rådighed. Sådan sagde en ung tanzanisk pige - Emma - til Svend Åge Jacobsen en dag for cirka 30 år siden. Han var missionær i Vesttanzania og havde bilen fyldt op med unge fra et af kirkens ung- Når en sang fra Brødrekirkens sangbog er blevet foreslået på kirkens bibelskole i Sumbawanga i Vest-Tanzania, er forslaget ofte blevet mødt med tavshed. Det var ikke muligt at synge den, for ingen kendte melodien. Det fortæller missionær Peter O.K. Olofson, der er lærer på skolen. Ét af hans projekter dette forår har derfor været at forsøge at skaffe noderne til sangene i sangbogen. Foreløbig har jeg fundet frem til lidt over 200 af 376. Med de få bøger, jeg har til rådighed, har det kun været muligt via internettet. Det er virkelig et fantastisk hjælpemiddel, når man bor langt fra alfarvej, skriver han i et brev. domskor. Emma blev kort tid efter ansat og arbejdede for familien Jacobsen i otte år. Derefter arbejdede hun for Ruth og Philip Bach-Svendsen i 12 år og har nu været hos Anne-Lene og Peter Olofson i otte år. Emma har været i Danmark i syv uger i sommer. De tre missionærpar har givet hende rejsen som tak for 30 års trofasthed. Tjeneste for Gud Emma opfatter arbejdet for missionærerne som en tjeneste for Gud. Jeg har ikke nådegaver til at prædike og undervise, men mit kald er at hjælpe missionærerne, siger hun. Gud vil gerne have, at jeg skal tjene ham på den måde. Kaldet til at hjælpe missio- Han fandt melodierne Missionær Peter O.K.Olofson har fundet melodier til mange af den tanzaniske Brødrekirkes sange ved hjælp af internettet. Samlingen af noder blev delt med de andre bibelskoler/seminarier inden for Brødrekirken ved et fællesmøde i juli i år. Ved internettets hjælp Peter O.K. Olofson fortæller, at mange, mange hundrede kristne sange har fundet vej via internettet til kontoret i Sumbawanga. Han har blandt andet lyttet til sangene på videoer på YouTube for at lære melodierne til dem at kende. Jeg har også studeret nærerne er ikke ukendt i Emmas familie. Flere har været ansat i forskellige opgaver. Stor glæde Det har altid været en stor glæde for os at have Emma i hjemmet, siger Svend Åge Jacobsen. Hun lavede mad til os, tog imod gæster ved døren og passede huset - også når vi var ude at rejse. sangenes tekster og historie gennem de mange spæn- des om kristne sange. Stor tak til alle dem, der står bag disse hjemmesider, siger han. kl FOTO: KAJA LAUTERBACH FOTO: RUTH BACH-SVENDSEN

5 Nr etiopien; Elisa Riis; Min søster skal ikke opleve det samme Uvidenhed og mangel på hjælp isolerer mange kvinder, der lider af inkontinens i Sydvest-Etiopien - sundhedsprojekt skal forebygge problemet - - sionær udsendt af LM første gang Hospital. Fistula-kvinderne hyggede sig sammen på Jinka Hospital, mens de ventede på at komme i behandling. FOTO: ELISA RIIS - AF ELISA RIIS Uden for fødeafdelingen på Etiopien står omkring 10 kvinder fra ari-stammen. at det er pårørende til en fødende kvinde, som netop var og tænker ved mig selv: Gad vide, om en af kvin- (det vil sige en kvinde, der lider af inkontinens som følge delingen, at en lokal kvinde- og samle kvinder sammen, som lider af inkontinens At der fortsat er mange kvinderne - er en kendt sag, mange kvinder på en gang Yirgalem, er en udfordring i sig selv. I op til 20 år kvinder, som sidder uden for Det må være nogle af for at snakke lidt med dem. samme kommune tænk, at - urininkontinens i op til 20 år og det vel at mærke i de lever med, at urinen lø- og er konstant omgivet af ildelugt. Vi er jo mange! På venteafdelingen for gra- kvinder. set, og et par af pigerne er mens andre sidder inde i Kvinderne samler sig, og de får alle lov til at fortæl- - - det gik galt. En af kvinderne fortæller, - urinen at lække, siger en, og eneste som led af dette pro- for sig selv på grund af lug- med nogen om det men nu Social isolation At leve med inkontinens på grund af en svær fødsel er oplevet denne isolation. Alle forladt dem. Folk, som ikke kender vedet til siden og tager sig måske til næsen, når de oplever lugten fra disse kvinder. Andre, som kender dem En stor del af kvinderne er kristne og kommer i kirken ret der. En af dem siger dog: andre er gået ud, og så går Må leve med urin-stomi og må leve med en urin-stomi. Hun spørger: Brikker falder på plads Ingen af disse kvinder er klar - meget unge - måske omkring - på denne måde straffer dem. forklare dem, at den langva- fødselskanalen. der på plads. Alle tænker oplevelse for de mange år - det er, de fødte. der skal ske, og opfordrer dem til at være advoka- Adgang til god fødsels- - tion for andre kvinder. Efter mødet med dis- - disse kvinders søstre skal igennem samme forfærde- været igennem. Etiopiens premierminister Meles Zenawi, der var landets præsident fra , døde mandag den 20. august. Missionær Elisa Riis glæder sig sidste par måneder. igennem en periode med store oprør rundt omkring, så - stående ledere falder væk samtidig. Bent Olsen. kl

6 06 Nr august 2012 verden; En sandsynligvis kun 11-årig kristen pige sidder varetægtsfængslet i Islamabad-bydelen Mehrabad i PakiVWDQ +XQ HU XQGHU DQNODJH IRU EODVIHPL RJ GHW NDQ LI OJH landets love medføre dødsstraf. Det siger Polly Truscott fra Amnesty International til nyhedsbureauet AFP ifølge Kristeligt Dagblad. Den opsigtsvækkende sag handler om den unge pige 5LPVKD 0DVLK VRP EHNHQGWH VLJHU OLGHU DI 'RZQV V\Qdrom. Muslimske naboer hævder at have set hende brænde papir med vers fra Koranen på. En lokal moské ELGURJ WLO DW VSUHGH KLVWRULHQ RJ GHW KDU I HW KXQGUHGHU DI NULVWQH WLO DW à\jwh DI IU\JW IRU GHUHV PXVOLPVNH QDERHU 3ROLWLUDSSRUWHQ K YGHU DW 5LPVKD 0DVLK HU U PHQ KHQGHV DGYRNDW KDU NU YHW HQ O JHIDJOLJ XQGHUV JHOVH fordi hun sikkert er yngre. -DNRE (OOHPDQQ -HQVHQ 9 PHGOHP DI 8GHQULJVXGYDOJHW RJ U GHW IRU,QVWLWXW IRU 0HQQHVNHUHWWLJKHGHU YLO udbede sig en redegørelse fra udenrigsminister Villy Søvndal (SF) om sagen. Ç, 'DQPDUN YLO YL JHUQH RS S GHQ K MH KHVW Q U GHW KDQGOHU RP PHQQHVNHUHWWLJKHGHU RJ GHW VNDO YL RJV være. Så derfor vil jeg bede udenrigsministeren om at UHGHJ UH IRU KYDG GHU HU RS RJ QHG L VDJHQ +YLV GHW HU ULJWLJW KYDG GHU HU NRPPHW IUHP NDQ YL VRP ODQG PHG HQ rettighedsbaseret tilgang til udviklingsbistand ikke leve med det. I mange lande er der fremskridt for menneskeuhwwljkhghuqh PHQ 3DNLVWDQ KDOWHU YROGVRPW EDJHIWHU 9L P L VDPDUEHMGH PHG YRUH SDUWQHUH L (8 NXQQH S YLUNH RJ VNXEEH S GHQ XGYLNOLQJ L VW UUH RPIDQJ EHGUH HQG YL J U QX Ç VLJHU KDQ Amnesty International ser på sagen med stor bekymulqj 'H HU QHWRS QX YHG DW YHULßFHUH KYDG GHU HU VNHW blandt andet om pigen er psykisk handicappet. Meget W\GHU S DW GHU HU WDOH RP IRUI OJHOVH DQI UHU GH kl Kirken skal kæmpe de fattiges sag Alt i livet er politisk - politik handler ikke EORW RP SROLWLVNH SDUWLHU PHQ RP DW HQgagere sig i samfundet. Og selvfølgelig skal kirken engagere sig i samfundet og om nødvendigt kæmpe for at ændre samfundets stukturer. Det mener Carlos Hernandez fra HonGXUDV GHU EHV JWH 'DQPDUN L VRPPHU RJ EODQGW DQGHW deltog i Apostolsk Kirkes SommerCamp og SommerOase. Han er medstifter og leder af den honduranske organisawlrq $VVRFLDWLRQ IRU D PRUH -XVW 6RFLHW\ L +RQGXUDV )RUHQLQJ IRU HW PHUH UHWI UGLJW VDPIXQG RJ KDQ DUEHMGHU tæt sammen med Evangelisk Alliance i Honduras. Ifølge Evangelisk Alliances hjemmeside siger Carlos +HUQDQGH] DW GHW HU IRUIHMOHW Q U NULVWQH PHQHU DW NLUNHQ LNNH E U DUEHMGH SROLWLVN HOOHU DW GHQ XQGHU DOOH RPstændigheder bør underordne sig landets love. Ç*XG QVNHU JRGH IRUKROG IRU DOOH GHUIRU P YL N PSH LPRG HW SROLWLVN V\VWHP VRP LNNH IUHPPHU YLON UHQH IRU samfundets udsatte. Hvis et system ikke fremmer viln UHQH IRU GH DOOHUIDWWLJVWH HU GHW LNNH HW Ä*XGV V\VWHPÄ Ç slår han fast. &DUORV +HUQDQGH] PLQGHU RP DW NLUNHQ KDU I HW HW mandat af Gud til at bekæmpe uretfærdighed. Derfor må NULVWQH RYHUYHMH KYRUGDQ GHUHV OLY S YLUNHU DQGUH PHQneskers liv. For eksempel ved deres forbrugsvaner - om GHW P VNH HU E UQHDUEHMGHUH GHU KDU ODYHW GHQ ELOOLJH W VKLUW HOOHU VNMRUWH PDQ N EHU Ç*XG IDYRULVHUHU LNNH IDWWLJH IUHPIRU ULJH PHQ KDQ KDU prioriteter. De mest udsatte er vigtige for Gud. Derfor må YL VRP NULVWQH RJ NLUNH VS UJH RV VHOY Ä+YHP HU GH PHVW XGVDWWH L PLQ NRQWHNVW"ÄÇ VLJHU &DUORV +HUQDQGH] kl Ny friskole for hele lokalsamfundet Med kommunens besparelser på skoleområdet var der basis for en kristen friskole i Ølgod-området )272 7+(5(6( 1 55(0$5. /$856(1 Vil ikke tolerere kristendomsforfølgelse i Pakistan Henrik Nis-Hanssen; Det har været fantastisk at opleve, at der er nogle, der brænder for skole og mission på samme tid Ølgod Kristne Friskole blev indviet med stor festivitas den 11. august AF KARIN MØRK NIELSEN FRITIDSJOURNALIST byggere og et aktivt kristent DUEHMGH /XWKHUVN 0LVVLRQ Indre Mission og frikirken Ølgod Menighedscenter YLUNHU KHU RJ GHW HU GLVVH WUH IRUHQLQJHU GHU HU VNROHQV åndelige bagland. Igen aktuelt spørgsmål Ølgod Kristne Friskole (ØKF) blev indviet lørdag den 11. august. I fantastisk sommervejr og med mange glade mennesker som vidner kunne Borgmester Gylling-Haahr sammen med tre elever klippe den røde snor og indylh VNROHQ 'HW YDU àrw GHW YDU KLVWRULVN GHW YDU KHUOLJW Ç Sådan beskrives dagen på skolens hjemmeside. Tre dage senere åbnede dørene i den tidligere kommunale skole i Lindbjerg for 46 elever fra klasse. Yderligere 35 børn er indmeldt og begynder på skolen over de næste tre til ßUH U Skolens første dag blev indledt med fælles morgensamling og morgenkaffe sammen med forældre og børn. Eleverne var senere på et kend din skole-løb. Ølgod har cirka ind- Hans Klavsen er formand i bestyrelsen for ØKF. Han IRUNODUHU DW GHQ DIJ UHQGH faktor for oprettelse af friskolen blev de besparelser og ændringer i skolestrukwxuhq VRP 9DUGH NRPPXQHV EHVOXWWHGH L GHU blandt andet betød nedlæggelse af tre små skoler i lokalområdet. Tanken om at oprette en kristen friskole i Ølgod var også på tale for en del år sighq PHQ GHQJDQJ YDU GHU HQ GHO IRU OGUH GHU QVNHGH DW bevare de små skoler. Nu var det igen aktuelt at arbejde PHG VS UJVP OHW RP GHU QX var basis for en kristen friskole i eller omkring Ølgod. Efter undersøgelser og informationsmøder blev der holdt stiftende generalforsamling den 17. maj Ølgod Kristne Friskole blev HQ UHDOLWHW RJ GHQ I UVWH EHstyrelse dannet. +DQV - UJHQ +DQVHQ IRU- HQLQJHQ DI.ULVWQH )ULVNROHU har i hele forløbet været tilnq\wwhw VRP YHMOHGHU KYLONHW KDU Y UHW HQ VWRU KM OS VLger Hans Klavsen. +DQ IRUNODUHU DW PDQ valgte at oprette ØKF i Lindbjerg skole blandt andet på grund af dens beliggenhed. Desuden er der en forholdsvis ny børnehave med tilhørende SFO ved siden af skolen. ØKF har nu overtaget 6)2ÄHQ 0RUJHQPRGXOHW N EHV L E UQHKDYHQ PDQ GHOHU OHJHSODGV RJ E UQHKDYHQ bruger skolens lokaliteter. 'HW HU IULVNROHQV QVNH at Lindbjerg Skole stadig skal være samlingspunkt for lokalbefolkningen. Såfremt alle de planlagte arrangephqwhu EOLYHU JHQQHPI UW kommer de lokale på skolen cirka 60 gange på et år. Senest har han været ansat på Den kristne Friskole i Skjern. Forældre og bestyrelsen har været en afgørende nøgle i forberedelserne. Rigtig mange har hjulpet til i timer og dage for at gøre skolen NODU RJ VDPPHQKROGHW KDU Y UHW VXSHUJRGW Ç VLJHU +HQrik Nis-Hanssen. Når han skal beskrive personalegruppen bliver NYDOLWHWHU VRP YRYHPRG entusiasme og pionerånd taget i brug. Det har været fantastisk DW RSOHYH DW GHU HU QRJOH der brænder for skole og mission på samme tid. Vi har fået et fantastisk lærerwhdp HQ VN Q VHNUHW U RJ en fremragende pædagog. *XG HU JRG Ç Bibelen er autoritet Leder har bred erfaring Henrik Nis-Hanssen blev ansat som skoleleder fra den 1. maj. Med sig i bagagen har den 48-årige lærer erfaringer IUD HIWHUVNROHPLOM HW IUD opgaver som missionær for Mission Afrika i et gadebørnsprojekt og som underviser for LM ved Den danske Skole i Iringa fra For bestyrelsen er det vigwljw DW XQGHUVWUHJH DW GHW grundlag skolen bygger på HU %LEHOHQ *XGV RUG VRP eneste absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende NULVWHQ WUR O UH RJ OLYVI relse. Ç'HW HU LNNH EORW àrwwh IRUPXOHULQJHU PHQ QRJHW vi ønsker at række videre til Q VWH JHQHUDWLRQ Ç VLJHU GH

7 Nr august 2012 kirke; Hans Raun Iversen; Mennesker i dag ønsker valgfrihed, og det har nu også bredt sig til folkekirken Flere medlemmer forlader folkekirken MAF får fælles bomærke over hele verden Efter 67 år med forskellige logoer på tværs af MAF familien - på trods af det fælles formål - har Mission Aviation Fellowship nu fået det samme bomærke i hele den internationale organisation. I de 30 u-lande, KYRU 0$) RSHUHUHU YLO RUJDQLVDWLRQHQV à\ VQDUW VH ens ud og være genkendelige som MAF. Med udformningen af det nye logo, har MAF ønsket at forblive tro mod sine rødder. MAF s centrale formål har ikke ændret sig: at være forpligtet på visionen om at nå isolerede mennesker med effektiv hjælp til deres fysisk og åndelige behov. Som kristent symbol forestiller duen Helligånden, og den er blevet valgt til at repræsentere det nye fælles logo. 'XHQ VRP IXJO XGWU\NNHU RJV à\yqlqj VRP HU SDVVHQde kendetegn for MAF som luftfartsorganisation. Linjen gennem indikerer aktivitet og bevægelse fremad. MN Eksperter er uenige om, hvor stor en rolle det nye ritual for vielser af homoseksuelle har for udviklingen Loven deler vandene Samme holdning har biskop Karsten Nissen fra Viborg Stift. Han siger til BT: Den nye lov om, at to af samme køn kan vies, er virkelig et emne, der deler vandene og rører ved folks følelser. Jeg er selv i den FOTO: H A NS H VIDBER G AF BIRGER REUSS SCHMIDT Folkekirken har i første halvår af 2012 mistet godt medlemmer, og det er næsten dobbelt så mange som i første halvår af Religionsforsker ved Aarhus Universitet Marie Vejrup Nielsen vurderer, at der er en sammenhæng mellem stigningen i antallet af udmeldelser og indførelsen af et ritual for vielser af homoseksuelle. Men sammenhængen er ikke entydig. Udmeldingerne kommer dels fra de konservative kristne, der er imod det nye ritual, dels fra de moderate kristne, som har set nogle personer i præstekjoler stå frem og tale imod homoseksuelle vielser, hvilket de moderate ikke kan stå inde for, siger hun til Kristeligt Dagblad (KD). Altså: Nogle melder sig ud i protest mod ritualet, og andre melder sig ud i protest mod dem, der protesterer mod ritualet. ßVCFKI ¾GTG OGNFGT UKI WF CH 'GP FCPUMG )QNMGMKTMG 0CPIG CH FKUUG OGNFGT UKI KPF K CPFTG MKTMGUCOOGPJ PIG UQO JGT $CNDQTI )TKOGPKIJGF seneste tid blevet kontaktet af mange mennesker, der er XWLOIUHGVH PHG ORYHQ RJ àhre af disse ville også melde sig ud i protest. Karsten Nissen mener dog ikke, at stigningen i udmeldelser kunne være undgået, hvis loven om homovielser ikke var blevet vedtaget. Jeg tror faktisk, at der YLOOH KDYH Y UHW àhuh XGmeldelser af folkekirken i ren protest, hvis det efter debatten fortsat ikke havde været tilladt at vie homoseksuelle, siger biskoppen. Tallene er tilfældige Andre analytikere er mere tilbageholdne med at kæde de nye tal sammen med loven om det kønsneutrale ægteskab. Lektor i teologi ved Købehavns Universitet Hans Raun Iversen mener, at debatten højst kan forklare halvdelen af stigningen. Først og fremmest forlader folk folkekirken, fordi de ikke længere ønsker at være livsvarigt medlem af noget som helst. For det andet handler det om økonomi. Hvis du ikke synes, du får noget for pengene, hvorfor så blive ved med at betale? Og for det tredje om, at mennesker i dag ønsker valgfrihed, og det har nu også bredt sig til folkekirken, siger han til KD. Religionsforsker Peter Lüchau mener tilsvarene, at tallene er tilfældige. Når man ser over en længere periode, svinger antallet af udmeldelser meget fra år til år, og de er ikke udtryk for kirkepolitiske begivenheder, siger han ifølge KD. Stigende befolkningstal 79,8 procent af den danske befolkning er medlemmer af folkekirken i dag. Det svarer til 4,5 millioner mennesker. I 1990 var andelen 89,3 procent. Nedgangen skyldes dog primært et stigende befolkqlqjvwdo RJ àhuh LQGYDQGUHre, som ikke melder sig ind i folkekirken, mener Peter Lüchau. Nyt Liv overtager +XCF UMCN LGI OGF -GUWU" Bevægelsen Nyt Liv har overtaget produktionen af bogen +XCF UMCN LGI OGF -GUWU for at sikre, at den fortsat kan deles gratis ud. Vi synes, det er en vigtig bog. Den er ikke ny, men den er brandaktuel. Det vil være en skam, hvis den udgår, siger Svend Aage Paulsen, der er næstformand i Nyt Liv. Det var lærer Søren Eriksen, Skjern, der sidste forår tog initiativ til at udgive bogen af Wilhelm Busch, der for en generation siden var kendt under navnet *WF LC OGP -GUWU. Søren Eriksen har trykt eksemplarer af bogen til gratis uddeling. Bogen er så blevet genoptrykt i det omfang, der er indkommet gaver til det. Men nu har Søren Eriksen valgt at overdrage opgaven til andre af administrative grunde. Mennesker bliver standset Jeg har ikke en dag fortrudt, at jeg tog initiativ til at gen- 07 udgive bogen. Det gør stort indtryk, når jeg hører, at mennesker er blevet frelst ved at læse den. Andre er blevet fornyet og har fået evighedsperspektivet meget klart ind i deres liv. Andre igen har måttet stoppe op og gå ind i et opgør om ting i deres liv, fortæller Søren Eriksen. Han har også fået tilbagemeldinger fra forældre, der fortæller om, hvor meget bogen har betydet for deres børn. Wilhelm Busch er en evangelist, der kan tænde andre. Han siger tingene meget direkte og uden omsvøb. Det har skabt en meget positiv respons fra især de unge og de ældre. Reservationerne mod bogen har været størst fra mennesker i års alderen, fortæller Søren Eriksen. Han glæder sig over, at der nu er andre, der overtager stafetten og vil fortsætte med at udgive bogen med det centrale budskab. DTU Ny leder for 65 år gammel børnemission Børn vokser op med en naturlig tro på Gud. Men de ved for lidt om, hvorfor Jesus kom til verden. Og derfor er de usikre på, hvad der sker efter døden. Det siger Dorthe Lykke Jensen, der er ny landsleder for Evangelisk BørnemisVLRQ L 'DQPDUN +XQ Dà VHU.UHVWHQ -HQVHQ GHU J U S SHQVLRQ HIWHU àhuh HQG U L (YDQJHlisk Børnemission. Evangelisk Børnemission begyndte i USA, men kom til Danmark i 1947 og kan 1. september fejre 65 års juelo XP 2UJDQLVDWLRQHQ HU UHSU VHQWHUHW L àhuh HQG 170 lande og er i kontakt med omkring 10 millioner børn årligt. Målet er at fortælle børnene kernen i det kristne budskab, undervise dem i Bibelen og skabe kontakt til en lokal kirke. Dorthe Lykke Jensen vil som ny landsleder inspirere kirker og enkeltpersoner til at starte børneklubber i boligblokke og på villaveje rundt omkring i Danmark. Evangelisk Børnemission har produceret et nyt undervisningsmateriale med dvd, som er lige til at bruge. MN Tilbud om at holde børnefødselsdage Fødselsdagskompagniet har set dagens lys i Aalborg. Det er en forening, der tilbyder hjælp til udsatte familier. Foreningens første aktivitet er hjælp til resursesvage faplolhu PHG DW KROGH I GVHOVGDJ IRU GHUHV ßUH WLO ULJH børn. Vi håber at kunne skabe netværk for en masse familier, sådan at deres underskud vendes til overskud, siger Line Løth Hansen til Udfordringen. Hun har oprettet ) GVHOVGDJVNRPSDJQLHW VDPPHQ PHG HQ àrn IULYLOOLJH og med Lene Østergaard, der er iværksætter i Apostolsk Kirke i Aalborg og deltidsansat i Apostolsk Kirkes Børneog Ungdomsarbejde på landsplan. Teamet har arbejdet sammen i to år for at realisere SURMHNWHW 'H KDU I HW HW ßQW QHWY UN PHG IULYLOOLJH L $DOborgs foreningsliv, og projektet er blevet mødt med åbne arme fra alle kanter. Ved at hjælpe hinanden vil folks resurser blive mangedoblet, mener de to kvinder. MN

,1'+2/' 6LGH. )RUYDOWQLQJHQ RJ GH IDJOLJH NRQVXOHQWHUV UROOH 0nO PHG IRUDQVWDOWQLQJHUQH )UD HQ WLO IOHUH EHERHUH

,1'+2/' 6LGH. )RUYDOWQLQJHQ RJ GH IDJOLJH NRQVXOHQWHUV UROOH 0nO PHG IRUDQVWDOWQLQJHUQH )UD HQ WLO IOHUH EHERHUH ,1'+2/' 6LGH )RURUG.DSLWHO,QGOHGQLQJ %DJJUXQG IRU UDSSRUWHQ )RUPnO PHG 5DSSRUW RP HQNHOWPDQGVSURMHNWHU 'HILQLWLRQ DI HQNHOWPDQGVSURMHNWHU 8QGHUV JHOVHQV WLOUHWWHO JJHOVH RJ UDSSRUWHQV RSE\JQLQJ.DSLWHO

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: jf Ekspedition:

Læs mere

Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Lars Brian Larsen, Andreas Wind, Line Annika Højgaard Jensen, Michael Nissen og Reidar Puggaard Poulsen

Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Lars Brian Larsen, Andreas Wind, Line Annika Højgaard Jensen, Michael Nissen og Reidar Puggaard Poulsen Landsbestyrelsesmøde d. 28. April 2013 Sted: Finderup, hos Lines forældre Tidspunkt: I forlængelse af LM-landsmødet Ansvarlig for forplejning: Line Ansvar for lokaler, nøgle m.m.: Line Tilstede: Magnus

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole Til alle frimenigheder i Luthersk Mission Velkommen til frimenighedskonference i Børkop lørdag

Læs mere

Den 17. juni 2003 UHWWHQWLODWLY UNV WWHNRQIOLNW

Den 17. juni 2003 UHWWHQWLODWLY UNV WWHNRQIOLNW '$16.$5%(-'6*,9(5)25(1,1* /$1'625*$1,6$7,21(1,'$10$5. Den 17. juni 2003 +RYHGRUJDQLVDWLRQHUQHVUHGHJ UHOVH RP UHWWHQWLODWLY UNV WWHNRQIOLNW WLOVW WWHIRUNUDYRPRYHUHQVNRPVW København, juni 2003 - 2 -,1'+2/'6)257(*1(/6(

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Muslimer hører om Jesus

Muslimer hører om Jesus 14 inspiration nærvær holdning 16. august 2013 Årgang 113 Ferie Knap nok i historiebøgerne. De forbinder heller ikke noget særligt med det i tredjeverdens lande. Danmark er nok det land, hvor vi har længst

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. September. Oktober. LM Græsteds hjemmeside. Mødeleder Frants Otto Hjorth. Prædiken fra internettet Mødeleder Lene Mathiesen

Økonomi. Fællesmøder. September. Oktober. LM Græsteds hjemmeside. Mødeleder Frants Otto Hjorth. Prædiken fra internettet Mødeleder Lene Mathiesen Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

Sagsnr. 32.20-02-1248 Ref. TAH/has Den 25. september 2003

Sagsnr. 32.20-02-1248 Ref. TAH/has Den 25. september 2003 Sagsnr. 32.20-02-1248 Ref. TAH/has Den 25. september 2003 7,//,'65(35 6(17$17352-(.7 ,1'+2/'6)257(*1(/6( Indledning...3 1. Arbejdstid...4 a) Frihed til tillidsrepræsentantsarbejde...4 b) Vikar/afløser...7

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2013 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi Han har skabt os - men som ikke stopper ved det! Han ønsker, at vi skal lære sandheden

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG!

BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG! 30 BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG! AF BIRGER PEDERSEN Budskab fra Naadens Rige hed det blad, som nu under navnet Budskabet har nået sin 150. årgang. Jubilæet giver anledning til et tilbageblik på

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR

2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR Sommerlejr 2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR 20. 21. juni BØRNELEJR 27. 30. juni JUNIORLEJR 30. juni 4. juli PRAKTISKE OPLYSNINGER Velkommen til sommerens lejre Arrangør: Luthersk Mission, LM Kids i Østjylland

Læs mere

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard.

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard. Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2014 I efteråret 2014 har vi to møder om Guds lov med Ebbe Kaas fra Brændstrup, tirsdag d. 2. september og tirsdag d. 28. oktober. Begge mandage inden

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores missionshuse rundt om i regionen. Her er jeres forslag

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Fordi vi skal vide mere

Fordi vi skal vide mere Fordi vi skal vide mere En undersøgelse af kommunikationsmagistres behov, ønsker og barrierer for efteruddannelse Bilag Netværket for Kommunikationsmagistre 2002 BILAG 1. SPØRGESKEMA 2. UDSENDTE E-MAIL

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

med håb Bedeliste for LM 2014 Bed; og I skal få Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn.

med håb Bedeliste for LM 2014 Bed; og I skal få Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn. med håb Bedeliste for LM 2014 Bed; og I skal få Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn. 02 Bedeliste Søndag; Vi takker dig for vores højskole, efterskoler

Læs mere

Et pilotprojekt og dets implikationer for praksis - med særlig henblik på kreativitets- og innovationsledelse

Et pilotprojekt og dets implikationer for praksis - med særlig henblik på kreativitets- og innovationsledelse &3+$,5.UHDWLYNRPSHWHQFHRJNXOWXUXGYLNOLQJL. EHQKDYQV/XIWKDYQH Et pilotprojekt og dets implikationer for praksis - med særlig henblik på kreativitets- og innovationsledelse Af Billedkunstner, cand. psych.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

en privatskole i storbyen med gamle rødder

en privatskole i storbyen med gamle rødder Klostermarksskolen en privatskole i storbyen med gamle rødder 368 Friskolebladet vil besøge et par frie grundskoler fra de andre skoleforeninger for at se på deres baggrund og virke. Fælles for dem er,

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

AF BIRGER REUSS SCHMIDT 22 inspiration nærvær holdning 5. december 2014 Årgang 114 Medarbejde Vi kan jævnligt opleve, at medarbejde løf- Eller som det af og til siges at to + to vokser energien. Vi kan også erfare det modsatte,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 27 Gunhild Aaen Madsen har været gift i 35 år og har fire voksne børn. I dag oplever hun ægteskabet som lykkeligt, men der

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

BEDELISTE FOR LM. Bed, og I skal få. Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn.

BEDELISTE FOR LM. Bed, og I skal få. Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn. 2015 FOR LM Bed, og I skal få Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn. 02 03 SØNDAG Tak for søndagen. Lad forkyndelsen af Ordet og forvaltningen af sakramenterne

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

Landsgeneralforsamling i LMBU lørdag 20. september 2014

Landsgeneralforsamling i LMBU lørdag 20. september 2014 Landsgeneralforsamling i LMBU lørdag 20. september 2014 Kl. 15:00 på Holstebro Kristne Friskole, Valdemar Poulsens Vej 16, 7500 Holstebro Referat 1) Velkomst Ved Landsformand Magnus Haahr Nielsen Indledning:

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Klar til mission. Prædikant med hud og hår. Bed. 11 nye volontører blev klædt på til opgaver. i LM s internationale arbejde

Klar til mission. Prædikant med hud og hår. Bed. 11 nye volontører blev klædt på til opgaver. i LM s internationale arbejde 09 09. maj 2014 Årgang 114 Bed inspiration nærvær holdning Så blev det forår, og der er liv i haven. Løg med mere, som er under jorden, spirer, og væksten kommer op. I haver rundt omkring har der længe

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

I kø for at blive døbt

I kø for at blive døbt 23 inspiration nærvær holdning 20. december 2013 Årgang 113 Juleglæde God jul!, siger den søde kassedame i supermarkedet, og man svarer: Ja, glædelig jul! Hvad er forskellen? Med God jul ønsker man vel,

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

1 Ernæring og aldring, Ugeskrift for Læger 2002; 164(49):5757. 2 : Ernæring og diætetik, DSR 3 Emner markeret med fede tekst findes beskrevet

1 Ernæring og aldring, Ugeskrift for Læger 2002; 164(49):5757. 2 : Ernæring og diætetik, DSR 3 Emner markeret med fede tekst findes beskrevet 1 Ernæring og aldring, Ugeskrift for Læger 2002; 164(49):5757. 2 : Ernæring og diætetik, DSR 3 Emner markeret med fede tekst findes beskrevet fortløbende i denne mappe. 6DPWLGLJW PHG DW YL KDU KHQWHW YLGHQ

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere