Ansvar for livet med Gud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansvar for livet med Gud"

Transkript

1 16 inspiration nærvær holdning 31. august 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr Thi intet kan du tage, alt kan du få af Gud Leif Bach Kofoed For måske første gang i LM s historie udgav vi noget, som andre advarede imod. Det blev meget synligt, at den helt homogene enhedskultur var væk Ebbe Kaas side 9 Hvad gør det ved os at forblive i folkekirken? Noget tyder på, at en del præster skifter lære Peter O.K. Olofson side 13 For at fastholde Bibelens budskab og advarsel mod rigdom tror jeg, det er vigtigt, at vi igen og igen hører det forkyndt. Det kunne måske også være godt for nogle af os at udfordre os selv lidt på dette område Yvonne Solgaard side 15 Ansvar for livet med Gud AF KAJA LAUTERBACH Læse to unges overvejelser på side 10. LMU går mod strømmen med kampagne til vejledning af unge AF DITTE OLSEN Mangfoldighed af materialer

2 02 Nr august 2012 Jens Ole Christensen; Vi behøver ikke hver gang bruge taletid på det, vi ikke vil lære af Fra Landsstyrelsens (LS) møde den august i Hillerød. Ved generalsekretær Jens Ole Christensen. Budget 2013 En stor del af dette møde gik med at forberede budgettet for Målsætningen er, at 2013 skal have et budget i balance efter nogle år med store underskud. LS drøftede intenst, om det stadig er en realistisk målsætning. Målsætningen fastholdes. Temaet gav også anledning til en mere overordnet drøftelse: Hvad er den inderste kerne i det, der altid har været LM? Måske skal LM på længere sigt vælge at satse stort og målrettet på nogle af de nuværende aktiviteter i overensstemmelse med LM s dna - og overlade andre til andre organisationer. Dette tema vil blive taget op i formandsberetningen på generalforsamlingen. Trossamfund Høringsfasen er i gang, og det hurtigt arbejdende udvalg arbejder for tiden særligt med juridiske spørgsmål. Det handler ikke alene om intern LM-jura, men også om trossamfundets indplacering i almindelig dansk kirkejura. sen i udvalget. Tæt ved 360 unge på LM s skoler AF KAJA LAUTERBACH Det nye skoleår er nu i gang, og alle LM s skoler melder om, at elevholdene er kommet godt fra start. Efterårsholdet på LMH er allerede fem uger inde i forløbet. Der er 40 elever på holdet, og seks af dem følger undervisningen på integrationslinjen. Tro & Mission har tidligere nævnt, at LMH laver et særligt tilbud for farsi-talende elever - fem af de seks integrationselever følger dette tilbud. Ledige pladser i Sædding 305 unge er i løbet af sidste LMH og efterskolerne er i fuld gang efter sommerferien halvdel af august begyndt på Både Løgumkloster Efterskole og Efterskolen Solgården i Tarm er fyldt helt op med henholdsvis 107 og 94 elever. Sædding Efterskole har med 53 elever stadig en del ledige pladser i både 9. og 10. klasse. Men de er glade for at være kommet i gang og er ved godt mod, med- Houler. Stubbekøbing Efterskole har også mange elever. 51 på selve efterskolen, og dertil kommer 13, der går på den særligt tilrettelagte STU-uddannelse LivogJob. FOTO: SXC.HU Evaluering af strukturændring Samarbejdsudvalget for ansatte i Danmark har foretaget en spørgeskemaundersøgelse af samtlige medarbejderes vurdering af den nye struktur. Der er nogen kritik af forskellige forhold. LS godkendte samarbejdsudvalgets forslag om at gå ind i en proces sammen med en ekstern konsulent for at få lagt gode spor for det fremtidige samarbejde. Stilling genbesættes ikke ikke genbesættes. I 2011 overgik Anne Sode Grønbæk til en stilling som teamleder i Cambodja. Dermed er konsulentstaben på sekretariatet reduceret med to stillinger. arbejdsrutiner og serviceniveau, for at arbejdsopgaverne fremover kan udføres af den stab, der nu er på det internationale sekretariat. Generalforsamlingen forberedes Dagsordenen for landsgeneralforsamlingen til oktober blev drøftet: trossamfund, fusion af LMU-LM Kids og vedtægtsændring i forhold til grundlagsparagraffen bliver centrale temaer. Hermed bliver denne generalforsamling den første efter vedtægtsændring i 2008, hvor generalforsamlingen Næste landsstyrelsesmøde bliver den september i Hillerød. essens; AF JENS OLE CHRISTENSEN GENERALSEKRETÆR En af sommerens store op- til at deltage i Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) generalforsamling. Jeg har gjort det to gange før, og igen kom jeg hjem med mange inspirerende billeder på nethinden. Nu ved jeg godt, at der er en generalforsamling ser vi festen, men ikke hverdagen. Størrelsen (5.000 deltagere, heraf 900 børn) gør indtryk på en mand fra et land med Inspiration fra Norge langt færre kristne, og det norske sprog rammer nogle følelser hos en mand som mig, der ikke har norsk som modersmål, men dog som min norske mors mål! Med disse fejlkilder i baghovedet vil jeg alligevel videregive noget af det, jeg gerne vil lære af: fokus på mission. Først og fremmest internationalt, men også hjemme. Det er, som om mission bliver tolkningsnøglen for alle samlinger og alle diskussioner. Andre sager kommer dermed ned i øjenhøjde. har høj status i NLM. Man hører det på måden, folk taler om hinanden på, og det giver pluspoint at kunne fortælle, at man har været i Bolivia eller Indonesien. åbenhjertige diskussioner, og meningsforskellene kan være store. Men hvis jeg hører rigtigt, er kulturen mere præget af gensidig tillid end af mistillid. seks til otte år under den nu afgåede generalsekretær Ola Tulluans ledelse gennemført et stort generationsskifte, således at den førende kristne avis Vort Land under generalforsamlingen udkom med overskriften: Missionsforyngelsen. Sådan en overskrift vil jeg gerne se i Kristeligt Dagblad et år efter min afgang! samme smagsforskelle, som vi har, når det for eksempel handler om musik. Men ledetråden for stilvalgene er: Alle skal ikke kunne lide alt; men alle skal kunne lide noget. lov til at dominere det hele. hørbare både i drøftelser, mødeledelse og forkynder-/ vidnetjeneste. ved alle samlinger, og der var mulighed for at søge personlige forbøn både i hallen og i tilstødende lokaler. Der var fast sjælesorg vagt under hele konferencen. og direkte om, at mission koster penge. Måske er det overkill, at der er kollekt ved alle møder, men det er da inspirerende at se Og så ved jeg, at nogle læsere vil spørge: Var der ikke noget, du ikke vil lære af? Svar: Jo, jo; men det behøver ikke hver gang være det, vi bruger taletiden på! Udgiver Luthersk Mission Industrivænget 40, 3400 Hillerød T , E W Ekspedition: Man-tor 9-16, fre Gaver til missionsarbejdet sendes til giro eller til bank Tryk Skive Folkeblad Oplag ISSN X Redaktion T E Birger Reuss Schmidt, ansv. red. direkte tlf Kaja Lauter bach, journalist/red.sekr. Ditte Olsen, webredaktør Ole Solgaard, journalist Bibelcitater er fra den autoriserede oversættelse, Det Danske Bibelselskab 1992 Pris Danmark: 370 kr. pr. år. Unge under 30 år: 190 kr. Udlandet (herunder Færøerne og Grønland): 470 kr. pr. år. Abonnement Luthersk Mission T , E PBSnr.: , Deb.grp.: Abonnementet løber, til det bliver opsagt. Ved adresseændring bedes oplyst både gammel og ny adresse. Annoncer Grundpris Kr. 8,50 pr. spaltemillimeter Småannoncer kun for private. 125 kroner for de første 25 ord (inkl. overskrift). Derefter 6,50 kroner pr. ord max. 50 ord. Deadline Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest tirsdag den 4. september Fritidsjournalister Bornholm Birger Pedersen T E København Kim Jørgensen T E Christina Holmegaard Pedersen T , E Lolland-Falster Jan Nielsen T E Vestjylland Gunnar Riis Jensen T , E Karin Mørk Nielsen T , E Østjylland Gitte Haahr-Andersen T E

3 Nr august Annika Sonne; Det er o.k., at prædikenen er lidt længere end normalt, for den er ikke triviel Samtaleprædikener afprøvet i Østerlars Alle var meget positive over anderledes form på møder Det blev en rigtig god oplevelse FOTO: KAJA LAUTERBACH AF KAJA LAUTERBACH Der blev forkyndt om Jesus gennem samtale i Østerlars på Bornholm den august. Da holdt LM nemlig pavillon-møderække med to prædikanter: bibellærer Peter Olsen og evangelist Henrik Hadberg. Møderne begyndte med, at et stykke papir med dagens bibeltekst blev delt ud. Nogle ord og vendinger var fremhævet på forhånd. Tilhørere og prædikanter læste teksten sammen med det teksten selv siger. Den ene prædikant stillede spørgsmål til den anden dagligdags spørgsmål, som mange bibellæsere sidder tilbage med, når de læser en tekst, og som man måske ikke får stillet til nogen. Hvad betyder det mon? Hvordan skal det forstås? Når du siger, at... hvad betyder det så i mit liv? Spørgsmålene havde et dobbelt formål. Dels var de uddybende, og dels skabte Samtaleformen gjorde også, at der var færre svære kener og hvis de dukkede op, blev de straks mødt af et Hvad betyder det? Et par gange blev der også givet mulighed for, at tilhørerne kunne stille de spørgsmål, de sad med. Formen skræmmer ikke Tilhørerne i Østerlars - i alle aldre - var meget positive over den anderledes form, som møderne havde. Flere gav udtryk for, at prædikenerne var længere, end de er vant til, men at formen med spørgsmål og svar gjorde, at de ikke føltes lange. Det er o.k., at prædikenen er lidt længere end normalt, for den er ikke triviel. Og det ge med uden at skulle vide på forhånd, hvad det hele går ud på, sagde Annika Sonne på 18 år. En af de ældre supplerede: Jeg er ikke vant til, at man gør sådan her, men det skræmmer mig ikke. Bibelteksten står tilbage Prædikant Olai Poulsen fra Østerlars havde været med til at stå for møderækken. Han glædede sig over, at forkyndelsen var ud fra meget centrale bibeltekster. Det er en lidt fremmed form for mig, men det vigtigste er, at man får sagt det, Bibelen siger, og at man forklarer teksten, så det er den, der står tilbage, siger han. Der har været teltmøderækker i Østerlars i over 40 år. I år har man imidlertid valgt ikke at bruge mødeteltet, men at holde møderne i borgerforeningens pavillon på legepladsen midt i byen. Ønsket er at nå længere er deres arrangement. Olai Poulsen mener, at det er lykkedes, da der hver aften var nogle med, som ikke normalt kommer i LM-sammenhænge. FOTO: KAJA LAUTERBACH Det var angstprovokerende for Peter Olsen at tænke frem imod pavillonmøderne i Østerlars. De to prædikanter havde nemlig aftalt, at det kun var den ene af dem - ham, der stillede spørgsmål - der havde manuskript med på talerstolen. Jeg prædiker altid med fuldt manuskript og er normalt meget bundet til det, fordi jeg gerne vil vide, hvor jeg er på vej hen, begrunder han. Set i bakspejlet var det imidlertid en rigtig god oplevelse. En god forberedelse - både hver for sig og sammen - gjorde, at de kunne følge hinandens tankegang og vidste, hvor de sammen var på vej hen. Forberedelse sammen Peter Olsen fortæller, at han og Henrik Hadberg havde forberedt sig hver for sig inden pavillonugen og gjort sig nogle tanker om, hvad de gerne ville have frem i de valgte bibeltekster. Imidlertid forberedte de sig også sammen i løbet af ugen. Her talte de om, hvad de gerne ville ind om, men en del af de spørgsmål, der blev stillet på prædikestolen, blev til løbende. Den fælles forberedelse gjorde, at vi begge kendte bibelteksten og hinandens tanker på forhånd, siger Peter Olsen. At det kun var ham, der stillede spørgsmål, der havde et manuskript, betød, at den anden kunne formulere sig frit. Dermed kom det til at svare til spørgsmål fra forsamlingen. Korte bibeltekster Efter pavillonugen er det Peter Olsens erfaring, at det skal være en ret kort bibeltekst, for at det kan fungere uden manuskript. Ellers tror jeg, det bliver for svært at holde fast i tråden, siger han. Henrik Hadberg fortæller, at LM s forkyndere gerne vil udvikle videre på konceptet med samtaleprædikener. Han mener ikke, at det nødvendigvis behøver at være to ansatte prædikanter, men at det sagtens kan være en prædikant sammen med en lokal medarbejder. kl LM Kids-landsleder bliver freelance sjælesørger Farvel til tværkulturelle opgaver Med udgangen af 2012 slutter Dan K. Månsson, Nykøbing Falster, i sin stilling som landsleder i LM Kids. På dette tidspunkt udløber hans ansættelsesaftale med LM, og han ønsker ikke at forlænge. Dan K. Månsson har været glad for mange af opgaverne som landsleder, men så godt tilrette i teamlederrollen. Associeret til LM Fremover ønsker Dan K. Månsson at arbejde som freelance sjælesørger, forkynder, foredragsholder med mere. I forhold til funktionen som sjælesørger og forkynder har han og LM indgået en associeringsaftale. LM tager Dan K. Månssons beslutning om ikke at forlænge sin ansættelse i LM Kids til efterretning med beklagelse, men håber på at få glæde af hans sjælesorgspraksis. csh Fra 1. juli er Mogens Højgaard Jensen ansat 100 procent i LM s Økonomiteam (ØT) som økonomi-medarbejder. Det betyder, at han træder ud af det tværkulturelle team og af sin halvtidsstilling som tværkulturel konsulent. Reelt bliver der en lidt glidende overgang, fordi Mogens Højgaard Jensen deltog i tværkulturel sommerlejr på LMH i juli og også i en tværkulturel indsats i Rødovre i august. Mogens Højgaard Jensen har ønsket en mere samlet stilling i LM end den hidti- ØT har brug for de ekstra resurser. Der bliver så et hul i det tværkulturelle team. Hvad der skal ske med den 50 procent stilling som tværkulturel konsulent, er endnu uafklaret.

4 04 Nr august 2012 ham Emma fra Sumbawanga; Gud vil gerne have, at jeg skal tjene ved at hjælpe missionærerne Missionsaften - for alle pengene 30 års tjeneste for Gud og for LM s missionærer En kæmpe papkasse fungerede som indsamlingskasse. FOTO: NIELS RAHR AF HANS ULRIK MUNK Tirsdag den 21. august havde det lokale udvalg for International Mission fået opgaven at arrangere mødet i LM s missionshus i Aabenraa. Det blev en missionsaften for alle pengene, og med et stærkt og klart kald til mission. Ved indledningen blev der brugt en målestang sådan en, man kender fra for eksempel Legoland, om man er høj nok til at prøve en forlystelse. På denne målestang var mærket sat øverst oppe på stangen, det vil sige, at man skulle være over 2,25 meter for at kunne blive brugt i Guds rige. Men sådan er Guds rige jo ikke, så derfor blev målestangen vendt om, og nu var mærket bare sat i en højde af cirka 10 centimeter. For i Guds rige er alle velkommen, og i Guds rige kan alle blive brugt. Efter indledningen blev der sunget Din rigssag, Jesus, være skal min største herlighed, hvorefter en person fra menigheden fortalte, hvad denne gamle missionssang betyder for hende. Derefter var der syv forskellige personer, der læste små brudstykker fra bogen Fra tropehat til ipad små virkelighedsnære og personlige oplevelser og erfaringer fra nogle af LM s ydremissionærer. Dette blev krydret med en lille lovsangsafdeling samt oplæsning af et vidnesbyrd af den gamle kinamissionær Asbjørn Aavik om, hvordan hans barndom var, og hvorfor han blev missionær. Midt på aftenen var der også en omvendt kollekt, hvor der i kollektkurvene var små sedler bundet til 5-kroner sedler der minder om at bede, give, skrive breve, fortælle og læse om missionen. Alle kunne tage en seddel og en mønt. Sidst på mødet var der offergang, hvor der til lejligheden var en kæmpe papkasse som indsamlingskasse. Det specielle var dog, at kassen kunne bevæge sig! Det viste sig, at en af juniorerne var inde i kassen. Men penge blev der samlet ind. Mødet blev afsluttet med et bedemøde, hvor børn og voksne var delt i hver sin gruppe. En anderledes missionsaften måske ja! Men Guds Ånd var til stede og mødte os med et kald til mission et personligt kald, og en opmuntring til os som menighed om at være trofast i sende-tjenesten. Med bedste på lejr på Virksund Tre dage i efterårsferien har LM Kids og Virksund Kursuscenter i fællesskab arrangeret en lejr for for børn (5-12 år) og deres bedsteforældre. Lejren giver muligheden for samvær på tværs af generationer om forkyndelse, leg og aktiviteter. Landsleder i LM Kids, Dan Månsson, står for forkyndelsen, som er bygget op over temaet På skattejagt i Bibelen. Ydermere holder Dan Månsson et oplæg for voksne med titlen Livsopfattelse generationerne på tværs. Bedsteforældre og ungledere fra Øst og Vestjylland deltager i lejren som hjælpere til alle aktiviteterne. Hver familie får et værelse eller bor i egen campingvogn. Program kan ses på Mit kald er at hjælpe missionærerne, siger Emma, der her står mellem det tidligere missionærpar Ulla og Svend Åge Jacobsen. AF KAJA LAUTERBACH Hvis I har brug for en pige i huset, vil jeg gerne stille mig til rådighed. Sådan sagde en ung tanzanisk pige - Emma - til Svend Åge Jacobsen en dag for cirka 30 år siden. Han var missionær i Vesttanzania og havde bilen fyldt op med unge fra et af kirkens ung- Når en sang fra Brødrekirkens sangbog er blevet foreslået på kirkens bibelskole i Sumbawanga i Vest-Tanzania, er forslaget ofte blevet mødt med tavshed. Det var ikke muligt at synge den, for ingen kendte melodien. Det fortæller missionær Peter O.K. Olofson, der er lærer på skolen. Ét af hans projekter dette forår har derfor været at forsøge at skaffe noderne til sangene i sangbogen. Foreløbig har jeg fundet frem til lidt over 200 af 376. Med de få bøger, jeg har til rådighed, har det kun været muligt via internettet. Det er virkelig et fantastisk hjælpemiddel, når man bor langt fra alfarvej, skriver han i et brev. domskor. Emma blev kort tid efter ansat og arbejdede for familien Jacobsen i otte år. Derefter arbejdede hun for Ruth og Philip Bach-Svendsen i 12 år og har nu været hos Anne-Lene og Peter Olofson i otte år. Emma har været i Danmark i syv uger i sommer. De tre missionærpar har givet hende rejsen som tak for 30 års trofasthed. Tjeneste for Gud Emma opfatter arbejdet for missionærerne som en tjeneste for Gud. Jeg har ikke nådegaver til at prædike og undervise, men mit kald er at hjælpe missionærerne, siger hun. Gud vil gerne have, at jeg skal tjene ham på den måde. Kaldet til at hjælpe missio- Han fandt melodierne Missionær Peter O.K.Olofson har fundet melodier til mange af den tanzaniske Brødrekirkes sange ved hjælp af internettet. Samlingen af noder blev delt med de andre bibelskoler/seminarier inden for Brødrekirken ved et fællesmøde i juli i år. Ved internettets hjælp Peter O.K. Olofson fortæller, at mange, mange hundrede kristne sange har fundet vej via internettet til kontoret i Sumbawanga. Han har blandt andet lyttet til sangene på videoer på YouTube for at lære melodierne til dem at kende. Jeg har også studeret nærerne er ikke ukendt i Emmas familie. Flere har været ansat i forskellige opgaver. Stor glæde Det har altid været en stor glæde for os at have Emma i hjemmet, siger Svend Åge Jacobsen. Hun lavede mad til os, tog imod gæster ved døren og passede huset - også når vi var ude at rejse. sangenes tekster og historie gennem de mange spæn- des om kristne sange. Stor tak til alle dem, der står bag disse hjemmesider, siger han. kl FOTO: KAJA LAUTERBACH FOTO: RUTH BACH-SVENDSEN

5 Nr etiopien; Elisa Riis; Min søster skal ikke opleve det samme Uvidenhed og mangel på hjælp isolerer mange kvinder, der lider af inkontinens i Sydvest-Etiopien - sundhedsprojekt skal forebygge problemet - - sionær udsendt af LM første gang Hospital. Fistula-kvinderne hyggede sig sammen på Jinka Hospital, mens de ventede på at komme i behandling. FOTO: ELISA RIIS - AF ELISA RIIS Uden for fødeafdelingen på Etiopien står omkring 10 kvinder fra ari-stammen. at det er pårørende til en fødende kvinde, som netop var og tænker ved mig selv: Gad vide, om en af kvin- (det vil sige en kvinde, der lider af inkontinens som følge delingen, at en lokal kvinde- og samle kvinder sammen, som lider af inkontinens At der fortsat er mange kvinderne - er en kendt sag, mange kvinder på en gang Yirgalem, er en udfordring i sig selv. I op til 20 år kvinder, som sidder uden for Det må være nogle af for at snakke lidt med dem. samme kommune tænk, at - urininkontinens i op til 20 år og det vel at mærke i de lever med, at urinen lø- og er konstant omgivet af ildelugt. Vi er jo mange! På venteafdelingen for gra- kvinder. set, og et par af pigerne er mens andre sidder inde i Kvinderne samler sig, og de får alle lov til at fortæl- - - det gik galt. En af kvinderne fortæller, - urinen at lække, siger en, og eneste som led af dette pro- for sig selv på grund af lug- med nogen om det men nu Social isolation At leve med inkontinens på grund af en svær fødsel er oplevet denne isolation. Alle forladt dem. Folk, som ikke kender vedet til siden og tager sig måske til næsen, når de oplever lugten fra disse kvinder. Andre, som kender dem En stor del af kvinderne er kristne og kommer i kirken ret der. En af dem siger dog: andre er gået ud, og så går Må leve med urin-stomi og må leve med en urin-stomi. Hun spørger: Brikker falder på plads Ingen af disse kvinder er klar - meget unge - måske omkring - på denne måde straffer dem. forklare dem, at den langva- fødselskanalen. der på plads. Alle tænker oplevelse for de mange år - det er, de fødte. der skal ske, og opfordrer dem til at være advoka- Adgang til god fødsels- - tion for andre kvinder. Efter mødet med dis- - disse kvinders søstre skal igennem samme forfærde- været igennem. Etiopiens premierminister Meles Zenawi, der var landets præsident fra , døde mandag den 20. august. Missionær Elisa Riis glæder sig sidste par måneder. igennem en periode med store oprør rundt omkring, så - stående ledere falder væk samtidig. Bent Olsen. kl

6 06 Nr august 2012 verden; En sandsynligvis kun 11-årig kristen pige sidder varetægtsfængslet i Islamabad-bydelen Mehrabad i PakiVWDQ +XQ HU XQGHU DQNODJH IRU EODVIHPL RJ GHW NDQ LI OJH landets love medføre dødsstraf. Det siger Polly Truscott fra Amnesty International til nyhedsbureauet AFP ifølge Kristeligt Dagblad. Den opsigtsvækkende sag handler om den unge pige 5LPVKD 0DVLK VRP EHNHQGWH VLJHU OLGHU DI 'RZQV V\Qdrom. Muslimske naboer hævder at have set hende brænde papir med vers fra Koranen på. En lokal moské ELGURJ WLO DW VSUHGH KLVWRULHQ RJ GHW KDU I HW KXQGUHGHU DI NULVWQH WLO DW à\jwh DI IU\JW IRU GHUHV PXVOLPVNH QDERHU 3ROLWLUDSSRUWHQ K YGHU DW 5LPVKD 0DVLK HU U PHQ KHQGHV DGYRNDW KDU NU YHW HQ O JHIDJOLJ XQGHUV JHOVH fordi hun sikkert er yngre. -DNRE (OOHPDQQ -HQVHQ 9 PHGOHP DI 8GHQULJVXGYDOJHW RJ U GHW IRU,QVWLWXW IRU 0HQQHVNHUHWWLJKHGHU YLO udbede sig en redegørelse fra udenrigsminister Villy Søvndal (SF) om sagen. Ç, 'DQPDUN YLO YL JHUQH RS S GHQ K MH KHVW Q U GHW KDQGOHU RP PHQQHVNHUHWWLJKHGHU RJ GHW VNDO YL RJV være. Så derfor vil jeg bede udenrigsministeren om at UHGHJ UH IRU KYDG GHU HU RS RJ QHG L VDJHQ +YLV GHW HU ULJWLJW KYDG GHU HU NRPPHW IUHP NDQ YL VRP ODQG PHG HQ rettighedsbaseret tilgang til udviklingsbistand ikke leve med det. I mange lande er der fremskridt for menneskeuhwwljkhghuqh PHQ 3DNLVWDQ KDOWHU YROGVRPW EDJHIWHU 9L P L VDPDUEHMGH PHG YRUH SDUWQHUH L (8 NXQQH S YLUNH RJ VNXEEH S GHQ XGYLNOLQJ L VW UUH RPIDQJ EHGUH HQG YL J U QX Ç VLJHU KDQ Amnesty International ser på sagen med stor bekymulqj 'H HU QHWRS QX YHG DW YHULßFHUH KYDG GHU HU VNHW blandt andet om pigen er psykisk handicappet. Meget W\GHU S DW GHU HU WDOH RP IRUI OJHOVH DQI UHU GH kl Kirken skal kæmpe de fattiges sag Alt i livet er politisk - politik handler ikke EORW RP SROLWLVNH SDUWLHU PHQ RP DW HQgagere sig i samfundet. Og selvfølgelig skal kirken engagere sig i samfundet og om nødvendigt kæmpe for at ændre samfundets stukturer. Det mener Carlos Hernandez fra HonGXUDV GHU EHV JWH 'DQPDUN L VRPPHU RJ EODQGW DQGHW deltog i Apostolsk Kirkes SommerCamp og SommerOase. Han er medstifter og leder af den honduranske organisawlrq $VVRFLDWLRQ IRU D PRUH -XVW 6RFLHW\ L +RQGXUDV )RUHQLQJ IRU HW PHUH UHWI UGLJW VDPIXQG RJ KDQ DUEHMGHU tæt sammen med Evangelisk Alliance i Honduras. Ifølge Evangelisk Alliances hjemmeside siger Carlos +HUQDQGH] DW GHW HU IRUIHMOHW Q U NULVWQH PHQHU DW NLUNHQ LNNH E U DUEHMGH SROLWLVN HOOHU DW GHQ XQGHU DOOH RPstændigheder bør underordne sig landets love. Ç*XG QVNHU JRGH IRUKROG IRU DOOH GHUIRU P YL N PSH LPRG HW SROLWLVN V\VWHP VRP LNNH IUHPPHU YLON UHQH IRU samfundets udsatte. Hvis et system ikke fremmer viln UHQH IRU GH DOOHUIDWWLJVWH HU GHW LNNH HW Ä*XGV V\VWHPÄ Ç slår han fast. &DUORV +HUQDQGH] PLQGHU RP DW NLUNHQ KDU I HW HW mandat af Gud til at bekæmpe uretfærdighed. Derfor må NULVWQH RYHUYHMH KYRUGDQ GHUHV OLY S YLUNHU DQGUH PHQneskers liv. For eksempel ved deres forbrugsvaner - om GHW P VNH HU E UQHDUEHMGHUH GHU KDU ODYHW GHQ ELOOLJH W VKLUW HOOHU VNMRUWH PDQ N EHU Ç*XG IDYRULVHUHU LNNH IDWWLJH IUHPIRU ULJH PHQ KDQ KDU prioriteter. De mest udsatte er vigtige for Gud. Derfor må YL VRP NULVWQH RJ NLUNH VS UJH RV VHOY Ä+YHP HU GH PHVW XGVDWWH L PLQ NRQWHNVW"ÄÇ VLJHU &DUORV +HUQDQGH] kl Ny friskole for hele lokalsamfundet Med kommunens besparelser på skoleområdet var der basis for en kristen friskole i Ølgod-området )272 7+(5(6( 1 55(0$5. /$856(1 Vil ikke tolerere kristendomsforfølgelse i Pakistan Henrik Nis-Hanssen; Det har været fantastisk at opleve, at der er nogle, der brænder for skole og mission på samme tid Ølgod Kristne Friskole blev indviet med stor festivitas den 11. august AF KARIN MØRK NIELSEN FRITIDSJOURNALIST byggere og et aktivt kristent DUEHMGH /XWKHUVN 0LVVLRQ Indre Mission og frikirken Ølgod Menighedscenter YLUNHU KHU RJ GHW HU GLVVH WUH IRUHQLQJHU GHU HU VNROHQV åndelige bagland. Igen aktuelt spørgsmål Ølgod Kristne Friskole (ØKF) blev indviet lørdag den 11. august. I fantastisk sommervejr og med mange glade mennesker som vidner kunne Borgmester Gylling-Haahr sammen med tre elever klippe den røde snor og indylh VNROHQ 'HW YDU àrw GHW YDU KLVWRULVN GHW YDU KHUOLJW Ç Sådan beskrives dagen på skolens hjemmeside. Tre dage senere åbnede dørene i den tidligere kommunale skole i Lindbjerg for 46 elever fra klasse. Yderligere 35 børn er indmeldt og begynder på skolen over de næste tre til ßUH U Skolens første dag blev indledt med fælles morgensamling og morgenkaffe sammen med forældre og børn. Eleverne var senere på et kend din skole-løb. Ølgod har cirka ind- Hans Klavsen er formand i bestyrelsen for ØKF. Han IRUNODUHU DW GHQ DIJ UHQGH faktor for oprettelse af friskolen blev de besparelser og ændringer i skolestrukwxuhq VRP 9DUGH NRPPXQHV EHVOXWWHGH L GHU blandt andet betød nedlæggelse af tre små skoler i lokalområdet. Tanken om at oprette en kristen friskole i Ølgod var også på tale for en del år sighq PHQ GHQJDQJ YDU GHU HQ GHO IRU OGUH GHU QVNHGH DW bevare de små skoler. Nu var det igen aktuelt at arbejde PHG VS UJVP OHW RP GHU QX var basis for en kristen friskole i eller omkring Ølgod. Efter undersøgelser og informationsmøder blev der holdt stiftende generalforsamling den 17. maj Ølgod Kristne Friskole blev HQ UHDOLWHW RJ GHQ I UVWH EHstyrelse dannet. +DQV - UJHQ +DQVHQ IRU- HQLQJHQ DI.ULVWQH )ULVNROHU har i hele forløbet været tilnq\wwhw VRP YHMOHGHU KYLONHW KDU Y UHW HQ VWRU KM OS VLger Hans Klavsen. +DQ IRUNODUHU DW PDQ valgte at oprette ØKF i Lindbjerg skole blandt andet på grund af dens beliggenhed. Desuden er der en forholdsvis ny børnehave med tilhørende SFO ved siden af skolen. ØKF har nu overtaget 6)2ÄHQ 0RUJHQPRGXOHW N EHV L E UQHKDYHQ PDQ GHOHU OHJHSODGV RJ E UQHKDYHQ bruger skolens lokaliteter. 'HW HU IULVNROHQV QVNH at Lindbjerg Skole stadig skal være samlingspunkt for lokalbefolkningen. Såfremt alle de planlagte arrangephqwhu EOLYHU JHQQHPI UW kommer de lokale på skolen cirka 60 gange på et år. Senest har han været ansat på Den kristne Friskole i Skjern. Forældre og bestyrelsen har været en afgørende nøgle i forberedelserne. Rigtig mange har hjulpet til i timer og dage for at gøre skolen NODU RJ VDPPHQKROGHW KDU Y UHW VXSHUJRGW Ç VLJHU +HQrik Nis-Hanssen. Når han skal beskrive personalegruppen bliver NYDOLWHWHU VRP YRYHPRG entusiasme og pionerånd taget i brug. Det har været fantastisk DW RSOHYH DW GHU HU QRJOH der brænder for skole og mission på samme tid. Vi har fået et fantastisk lærerwhdp HQ VN Q VHNUHW U RJ en fremragende pædagog. *XG HU JRG Ç Bibelen er autoritet Leder har bred erfaring Henrik Nis-Hanssen blev ansat som skoleleder fra den 1. maj. Med sig i bagagen har den 48-årige lærer erfaringer IUD HIWHUVNROHPLOM HW IUD opgaver som missionær for Mission Afrika i et gadebørnsprojekt og som underviser for LM ved Den danske Skole i Iringa fra For bestyrelsen er det vigwljw DW XQGHUVWUHJH DW GHW grundlag skolen bygger på HU %LEHOHQ *XGV RUG VRP eneste absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende NULVWHQ WUR O UH RJ OLYVI relse. Ç'HW HU LNNH EORW àrwwh IRUPXOHULQJHU PHQ QRJHW vi ønsker at række videre til Q VWH JHQHUDWLRQ Ç VLJHU GH

7 Nr august 2012 kirke; Hans Raun Iversen; Mennesker i dag ønsker valgfrihed, og det har nu også bredt sig til folkekirken Flere medlemmer forlader folkekirken MAF får fælles bomærke over hele verden Efter 67 år med forskellige logoer på tværs af MAF familien - på trods af det fælles formål - har Mission Aviation Fellowship nu fået det samme bomærke i hele den internationale organisation. I de 30 u-lande, KYRU 0$) RSHUHUHU YLO RUJDQLVDWLRQHQV à\ VQDUW VH ens ud og være genkendelige som MAF. Med udformningen af det nye logo, har MAF ønsket at forblive tro mod sine rødder. MAF s centrale formål har ikke ændret sig: at være forpligtet på visionen om at nå isolerede mennesker med effektiv hjælp til deres fysisk og åndelige behov. Som kristent symbol forestiller duen Helligånden, og den er blevet valgt til at repræsentere det nye fælles logo. 'XHQ VRP IXJO XGWU\NNHU RJV à\yqlqj VRP HU SDVVHQde kendetegn for MAF som luftfartsorganisation. Linjen gennem indikerer aktivitet og bevægelse fremad. MN Eksperter er uenige om, hvor stor en rolle det nye ritual for vielser af homoseksuelle har for udviklingen Loven deler vandene Samme holdning har biskop Karsten Nissen fra Viborg Stift. Han siger til BT: Den nye lov om, at to af samme køn kan vies, er virkelig et emne, der deler vandene og rører ved folks følelser. Jeg er selv i den FOTO: H A NS H VIDBER G AF BIRGER REUSS SCHMIDT Folkekirken har i første halvår af 2012 mistet godt medlemmer, og det er næsten dobbelt så mange som i første halvår af Religionsforsker ved Aarhus Universitet Marie Vejrup Nielsen vurderer, at der er en sammenhæng mellem stigningen i antallet af udmeldelser og indførelsen af et ritual for vielser af homoseksuelle. Men sammenhængen er ikke entydig. Udmeldingerne kommer dels fra de konservative kristne, der er imod det nye ritual, dels fra de moderate kristne, som har set nogle personer i præstekjoler stå frem og tale imod homoseksuelle vielser, hvilket de moderate ikke kan stå inde for, siger hun til Kristeligt Dagblad (KD). Altså: Nogle melder sig ud i protest mod ritualet, og andre melder sig ud i protest mod dem, der protesterer mod ritualet. ßVCFKI ¾GTG OGNFGT UKI WF CH 'GP FCPUMG )QNMGMKTMG 0CPIG CH FKUUG OGNFGT UKI KPF K CPFTG MKTMGUCOOGPJ PIG UQO JGT $CNDQTI )TKOGPKIJGF seneste tid blevet kontaktet af mange mennesker, der er XWLOIUHGVH PHG ORYHQ RJ àhre af disse ville også melde sig ud i protest. Karsten Nissen mener dog ikke, at stigningen i udmeldelser kunne være undgået, hvis loven om homovielser ikke var blevet vedtaget. Jeg tror faktisk, at der YLOOH KDYH Y UHW àhuh XGmeldelser af folkekirken i ren protest, hvis det efter debatten fortsat ikke havde været tilladt at vie homoseksuelle, siger biskoppen. Tallene er tilfældige Andre analytikere er mere tilbageholdne med at kæde de nye tal sammen med loven om det kønsneutrale ægteskab. Lektor i teologi ved Købehavns Universitet Hans Raun Iversen mener, at debatten højst kan forklare halvdelen af stigningen. Først og fremmest forlader folk folkekirken, fordi de ikke længere ønsker at være livsvarigt medlem af noget som helst. For det andet handler det om økonomi. Hvis du ikke synes, du får noget for pengene, hvorfor så blive ved med at betale? Og for det tredje om, at mennesker i dag ønsker valgfrihed, og det har nu også bredt sig til folkekirken, siger han til KD. Religionsforsker Peter Lüchau mener tilsvarene, at tallene er tilfældige. Når man ser over en længere periode, svinger antallet af udmeldelser meget fra år til år, og de er ikke udtryk for kirkepolitiske begivenheder, siger han ifølge KD. Stigende befolkningstal 79,8 procent af den danske befolkning er medlemmer af folkekirken i dag. Det svarer til 4,5 millioner mennesker. I 1990 var andelen 89,3 procent. Nedgangen skyldes dog primært et stigende befolkqlqjvwdo RJ àhuh LQGYDQGUHre, som ikke melder sig ind i folkekirken, mener Peter Lüchau. Nyt Liv overtager +XCF UMCN LGI OGF -GUWU" Bevægelsen Nyt Liv har overtaget produktionen af bogen +XCF UMCN LGI OGF -GUWU for at sikre, at den fortsat kan deles gratis ud. Vi synes, det er en vigtig bog. Den er ikke ny, men den er brandaktuel. Det vil være en skam, hvis den udgår, siger Svend Aage Paulsen, der er næstformand i Nyt Liv. Det var lærer Søren Eriksen, Skjern, der sidste forår tog initiativ til at udgive bogen af Wilhelm Busch, der for en generation siden var kendt under navnet *WF LC OGP -GUWU. Søren Eriksen har trykt eksemplarer af bogen til gratis uddeling. Bogen er så blevet genoptrykt i det omfang, der er indkommet gaver til det. Men nu har Søren Eriksen valgt at overdrage opgaven til andre af administrative grunde. Mennesker bliver standset Jeg har ikke en dag fortrudt, at jeg tog initiativ til at gen- 07 udgive bogen. Det gør stort indtryk, når jeg hører, at mennesker er blevet frelst ved at læse den. Andre er blevet fornyet og har fået evighedsperspektivet meget klart ind i deres liv. Andre igen har måttet stoppe op og gå ind i et opgør om ting i deres liv, fortæller Søren Eriksen. Han har også fået tilbagemeldinger fra forældre, der fortæller om, hvor meget bogen har betydet for deres børn. Wilhelm Busch er en evangelist, der kan tænde andre. Han siger tingene meget direkte og uden omsvøb. Det har skabt en meget positiv respons fra især de unge og de ældre. Reservationerne mod bogen har været størst fra mennesker i års alderen, fortæller Søren Eriksen. Han glæder sig over, at der nu er andre, der overtager stafetten og vil fortsætte med at udgive bogen med det centrale budskab. DTU Ny leder for 65 år gammel børnemission Børn vokser op med en naturlig tro på Gud. Men de ved for lidt om, hvorfor Jesus kom til verden. Og derfor er de usikre på, hvad der sker efter døden. Det siger Dorthe Lykke Jensen, der er ny landsleder for Evangelisk BørnemisVLRQ L 'DQPDUN +XQ Dà VHU.UHVWHQ -HQVHQ GHU J U S SHQVLRQ HIWHU àhuh HQG U L (YDQJHlisk Børnemission. Evangelisk Børnemission begyndte i USA, men kom til Danmark i 1947 og kan 1. september fejre 65 års juelo XP 2UJDQLVDWLRQHQ HU UHSU VHQWHUHW L àhuh HQG 170 lande og er i kontakt med omkring 10 millioner børn årligt. Målet er at fortælle børnene kernen i det kristne budskab, undervise dem i Bibelen og skabe kontakt til en lokal kirke. Dorthe Lykke Jensen vil som ny landsleder inspirere kirker og enkeltpersoner til at starte børneklubber i boligblokke og på villaveje rundt omkring i Danmark. Evangelisk Børnemission har produceret et nyt undervisningsmateriale med dvd, som er lige til at bruge. MN Tilbud om at holde børnefødselsdage Fødselsdagskompagniet har set dagens lys i Aalborg. Det er en forening, der tilbyder hjælp til udsatte familier. Foreningens første aktivitet er hjælp til resursesvage faplolhu PHG DW KROGH I GVHOVGDJ IRU GHUHV ßUH WLO ULJH børn. Vi håber at kunne skabe netværk for en masse familier, sådan at deres underskud vendes til overskud, siger Line Løth Hansen til Udfordringen. Hun har oprettet ) GVHOVGDJVNRPSDJQLHW VDPPHQ PHG HQ àrn IULYLOOLJH og med Lene Østergaard, der er iværksætter i Apostolsk Kirke i Aalborg og deltidsansat i Apostolsk Kirkes Børneog Ungdomsarbejde på landsplan. Teamet har arbejdet sammen i to år for at realisere SURMHNWHW 'H KDU I HW HW ßQW QHWY UN PHG IULYLOOLJH L $DOborgs foreningsliv, og projektet er blevet mødt med åbne arme fra alle kanter. Ved at hjælpe hinanden vil folks resurser blive mangedoblet, mener de to kvinder. MN

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission Kom og vær med Denne folder er en invitation til at være med i Luthersk Mission (LM). Både til mennesker, der selv kalder sig kristne, og til alle

Læs mere

Unges arbejdsmiljø og risiko for arbejdsulykker

Unges arbejdsmiljø og risiko for arbejdsulykker Unges arbejdsmiljø og risiko for arbejdsulykker Resultater fra to undersøgelser Claus D. Hansen, sociolog Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning Hvad ved vi om unges arbejdsulykker? *HQHUHOWIRUOLGWIRUGL

Læs mere

Et trossamfund i Luthersk Mission

Et trossamfund i Luthersk Mission Et trossamfund i Luthersk Mission Flere og flere medlemmer af Luthersk Mission (LM) overvejer af samvittighedsmæssige, teologiske, missionale og kirkelige grunde deres medlemskab af folkekirken. Baggrunden

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

udfordrer kristne fællesskaber

udfordrer kristne fællesskaber 101 Mennesker med autisme og Aspergers syndrom udfordrer kristne fællesskaber Det er ikke særlig kaffehyggeligt, når der er en med, som hele tiden ødelægger det kaffehyggelige fællesskab, siger Henrik

Læs mere

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole Til alle frimenigheder i Luthersk Mission Velkommen til frimenighedskonference i Børkop lørdag

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25)

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 4 Nu kan jeg se! Ugens tekst og referencer: Joh 9,1-38. Den store Mester, kap. 51. Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) Hovedformålet er,

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

International Mission

International Mission 02 Marts 2013 Breve fra missionærer Kontakt; International Mission Nyheder fra LM s internationale missionsarbejde 02 Kontakt Verdens lys i regn og mudder Nyt fra Flemming og Olga Stidsen Arequipa, Peru

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Hva laver du, din åndsbolle?!

Hva laver du, din åndsbolle?! Hva laver du, din åndsbolle?! - Projekt om formidling af førstehjælp til børn gennem et digitalt multimedie RUC KOMMUNIKATION MODUL 1 2001/2002 Malene Andersen Christina Schnell Madsen Signe Thorup Mia

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

10.s.e.trin. I Friluftsgudstjeneste i apotekerhaven 20. august

10.s.e.trin. I Friluftsgudstjeneste i apotekerhaven 20. august I denne uge har vi haft gudstjeneste for voksne udviklingshæmmede. Det er ved at blive en fast tradition, at de kommer i kirken to gange årligt. De gudstjenester, vi har sammen med dem, er ikke helt som

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Sydvestjyllands Efterskole som kristen efterskole. Selvevaluering 2004/05

Sydvestjyllands Efterskole som kristen efterskole. Selvevaluering 2004/05 Sydvestjyllands Efterskole som kristen efterskole Selvevaluering 4/5 1 Spørgsmål Piger 9.kl. Piger 1. kl. 1 2 3 1 år 2 år 1 år 2 år 29 7 19 4 IM LM KFUM FDF Spejd. IM LM KFUM FDF Spejd. 13 1 9 5 2 15 9

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

fra Roskilde Frikirke

fra Roskilde Frikirke fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk Roskilde har fået to nye søer. Lynghøjsøerne, beliggende i den tidligere grusgrav overfor Svogerslev. Om sommeren vil man kunne bade i søen - men

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

3XQNWDIJLIWHU.RPPLVVLRQHQIRUHVOnUKDUPRQLVHULQJ DIEHVNDWQLQJHQDIGLHVHOROLHWLOHUKYHUYVIRUPnO

3XQNWDIJLIWHU.RPPLVVLRQHQIRUHVOnUKDUPRQLVHULQJ DIEHVNDWQLQJHQDIGLHVHOROLHWLOHUKYHUYVIRUPnO ,3 Bruxelles, den 24. juli 2002 3XQNWDIJLIWHU.RPPLVVLRQHQIRUHVOnUKDUPRQLVHULQJ DIEHVNDWQLQJHQDIGLHVHOROLHWLOHUKYHUYVIRUPnO 0HG KHQEOLN Sn DW VW\UNH PLOM EHVN\WWHOVHQ RJ IMHUQH GH EHW\GHOLJH NRQNXUUHQFHIRUYULGQLQJVSUREOHPHU

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

,1'+2/' 6LGH. )RUYDOWQLQJHQ RJ GH IDJOLJH NRQVXOHQWHUV UROOH 0nO PHG IRUDQVWDOWQLQJHUQH )UD HQ WLO IOHUH EHERHUH

,1'+2/' 6LGH. )RUYDOWQLQJHQ RJ GH IDJOLJH NRQVXOHQWHUV UROOH 0nO PHG IRUDQVWDOWQLQJHUQH )UD HQ WLO IOHUH EHERHUH ,1'+2/' 6LGH )RURUG.DSLWHO,QGOHGQLQJ %DJJUXQG IRU UDSSRUWHQ )RUPnO PHG 5DSSRUW RP HQNHOWPDQGVSURMHNWHU 'HILQLWLRQ DI HQNHOWPDQGVSURMHNWHU 8QGHUV JHOVHQV WLOUHWWHO JJHOVH RJ UDSSRUWHQV RSE\JQLQJ.DSLWHO

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Fem danske mødedogmer

Fem danske mødedogmer Fem danske mødedogmer Ib Ravn, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet Offentliggjort i JP Opinion 30.09.11 kl. 03:01 Ingen har lyst til at være udemokratisk, slet ikke i forsamlinger, men det er helt galt,

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

ibelong Er vi fælles om at være alene?

ibelong Er vi fælles om at være alene? ibelong Er vi fælles om at være alene? Formål: Teenagerne skal se, at de ikke står alene midt i deres liv med både op- og nedture. De er en del af et kristent fællesskab på flere måder. Forslag til programforløb:

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Jeg bygger kirken -5

Jeg bygger kirken -5 Jeg kirken - Udholdenhed og forfølgelse Mål: At være kristen er ikke bare nemt og dejligt. Det vil koste os alt. Mange gange vil vi føle en trang til at opgive, og tit oplever vi, at andre er imod os,

Læs mere

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 1 2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Fastetiden fortsætter. Den lilla

Læs mere

Et trossamfund i Luthersk Mission

Et trossamfund i Luthersk Mission Et trossamfund i Luthersk Mission Flere og flere medlemmer af Luthersk Mission (LM) overvejer af samvittighedsmæssige, teologiske, missionale og kirkelige grunde deres medlemskab af folkekirken. Baggrunden

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere