KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle"

Transkript

1 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet Vejle Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag med mere i forbindelse med formidlingsaftalens udløb. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klagerne var arvinger i et dødsbo, som skulle sælge en andelsbolig. Indklagede sendte 4 udkast til formidlingsaftaler til klagerne. Det fremgik af et udkast bl.a., at indklagedes vederlag var aftalt til kr., og at indklagede havde værdiansat andelen til kr. Af de øvrige udkast fremgik, at indklagedes vederlag var aftalt til kr. samt at indklagede havde værdiansat andelen til kr. Det fremgik af et af disse udkast bl.a.: Formidlingsaftalen Hvis ejendommen ikke sælges, betales der efter intet salg, intet salær princippet. Dog skal der betales for professionel fotograf og plantegninger samt dokumentationsomkostninger. Udkastet blev ikke underskrevet af klagerne.

2 2 Den 7. august 2010 indgik boet en formidlingsaftale med indklagede for en periode på 6 måneder. Det fremgik heraf, at indklagede havde værdiansat andelsboligen til kr. Det fremgik videre af aftalen bl.a.: Af det salgsbudget, der hørte til formidlingsaftalen, fremgik bl.a.:

3 3 [ ]

4 4 [ ] Den 7. februar 2011 blev formidlingsaftalen forlænget med 3 måneder. Ejendommen blev ikke solgt i formidlingsaftaleperioden og den 8. juni 2011 sendte indklagede en faktura til klagerne. Det fremgik heraf bl.a.:

5 5 Klagerne meddelte den 6. juli 2011 indklagede, at klagerne var af den opfattelse, at der var indgået en aftale om solgt eller gratis, og at klagerne som følge heraf ikke var forpligtede til at betale indklagedes faktura. Indklagede meddelte ved af 7. juli 2011, at der ikke var indgået aftale om solgt eller gratis, men at indklagede var villig til at reducere sin faktura til kr. Der blev ikke opnået enighed mellem parterne herom, og den 29. september 2011 rykkede indklagede for betaling af sin faktura. Klagerne har oplyst, at de ikke har betalt indklagedes faktura. Klagerne har bl.a. anført: Indklagede har ikke krav på betaling af salær, idet der var aftalt solgt eller gratis. Den ene af arvingerne [arving 1] indgik den 29. juli 2010 mundtligt på boets vegne en aftale om salg af andelsboligen med indklagede. Aftalen blev indgået med udgangspunkt i en anden formidlingsaftale, som denne arving kort forinden havde indgået med indklagede om salg af denne arvings egen ejendom. I denne aftale blev der ligeledes indgået en aftale, som indebar en højere salgspris og et lavere salær samt solgt eller gratis. En anden af klagerne [arving 2] modtog den 2. august 2010 en skriftlig formidlingsaftale fra indklagede. I aftalen var der ikke indføjet solgt eller gratis, som aftalt mellem arving 1 og indklagede. Arving 2 gjorde herefter indklagede opmærksom på fejlen. I slutningen af uge 31 modtog arving 2 en ny formidlingsaftale. Af side 5 a fremgik intet salg, intet salær, hvilket stadigvæk ikke stemte med aftalen om solgt eller gratis. Arving 2 henvendte sig herefter personligt til indklagede på dennes kontor. Arving 2 underskrev herefter en formidlingsaftale mod, at indklagede lovede at fremsende en kopi af den underskrevne aftale med en bekræftelse på, at aftalen var indgået efter princippet solgt eller gratis. Boet modtog imidlertid aldrig den underskrevne aftale. Klagerne var derfor i god tro ved modtagelse af indklagedes faktura. Det er korrekt, at et møde fandt sted den 29. juli 2010, hvor indklagedes medarbejder fremlagde planerne for salget af andelsboligen, idet det var denne medarbejder, som skulle stå for salgsarbejdet. Klager 2 erindrer ikke, at der blev talt om, at der ikke var solgt eller gratis. Formidlingsaftalen blev forlænget med 3 måneder på uændrede vilkår, og efter denne aftales udløb modtog boet indklagedes faktura. Det er ikke korrekt, at klagerne har bedt om udskydelse af afregning af indklagedes faktura, idet der jo netop ikke skulle finde en afregning sted, idet der var indgået en aftale om solgt eller gratis.

6 6 Klagerne kontaktede herefter indklagede og gjorde opmærksom på, at der måtte foreligge en fejl, idet klagerne havde indgået en formidlingsaftale efter princippet solgt eller gratis. Indklagede var ikke enig i, at der var indgået en aftale om solgt eller gratis. Indklagede fremsatte forslag om, at klagerne kunne nøjes med at betale kr., hvilket klagerne ikke kunne acceptere. Klagerne tilbød at betale kr. Klagerne har efterfølgende indgået en formidlingsaftale med en ny ejendomsmægler efter princippet solgt eller gratis, hvilket viser, at det netop var produktet solgt eller gratis, som klager efterspurgte hos ejendomsmæglerfirmaerne i forbindelse med salget af andelsboligen. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede har krav på betaling af vederlag med mere. Sagen vedrører alene spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en gyldig formidlingsaftale, og i bekræftende fald spørgsmålet om, hvorvidt der er aftalt solgt eller gratis. Ved gennemgang af boligen med arving 2 blev salgsformer drøftet. Indklagede oplyste udtrykkeligt, at en bolig af denne type ikke blev taget til salg efter princippet solgt eller gratis, idet der var tale om en meget speciel bolig, som alene kunne overtages af en person, som var minimum 55 år, hvilket indskrænkede køberskaren betragteligt. Samtidig var andelsbeviset meget stort, og med de 2 faktorer vidste indklagede erfaringsmæssigt, at der var tale om en ikke særlig salgbar bolig. På et senere møde med arving 2 den 29. juni 2010 blev salgsplan, formidlingsaftale samt salgsbudget udarbejdet og princippet efter regning gennemgået. Herefter skete der desværre det, at flere af arvingerne begyndte at tage kontakt til indklagede uden om arving 2. Arvingerne havde kommentarer til salget og formidlingsaftalen. Den 1. august 2010 underskrev arving 2 formidlingsaftalen, som var i overensstemmelse med det, som havde været drøftet på 2 forudgående møder. Den underskrevne formidlingsaftale er den gældende aftale for salgsopdraget. I 2011 blev formidlingsaftalen forlænget, og klagerne ønskede, at afregning for sagen blev udskudt til forlængelsens udløb eller efter, at andelsboligen var blevet solgt. Indklagede har udført et seriøst og professionelt mæglerarbejde, som på ingen måde bestrides af klagerne, hvorfor der skal afregnes for det udførte arbejde i henhold til formidlingsaftalen. Aftalen er underskrevet uden nogen form for tvang, svig eller andre ugyldighedsgrunde og underskrevet frivilligt af den ene af klagerne i henhold til skifteretsfuldmagt. Aftalen blev omhyggeligt gennemgået med den ene af klagerne

7 7 inden underskrift af aftalen. Den anden arvings formidlingsaftale vedrørende dennes egen ejendom har ingen relevans for denne sag. Nævnet udtaler: Det fremgår af den formidlingsaftale, som parterne har underskrevet, at der er indgået aftale om betaling efter regning. Klagerne har ikke godtgjort, at der i strid hermed skulle være indgået en aftale om solgt eller gratis. Indklagede har derfor i forbindelse med formidlingsaftalens udløb krav på betaling for det udførte arbejde, uanset om andelsboligen var blevet solgt eller ej. Indklagede har krævet betaling med i alt ,25 kr., hvoraf vederlag udgør ,75 kr. Af det salgsbudget, der hører til formidlingsaftalen, fremgår, at det samlede vederlag skulle udgøre ,50 kr. En korrekt sammentælling af posterne under punkt 4.1 og 4.2 i salgsbudgettet giver imidlertid alene et beløb på ,75 kr. Nævnet finder det kritisabelt, at sammentællingen ikke er korrekt, men det kan ikke i sig selv medføre, at indklagede ikke har krav på vederlag. Indklagede har i sin faktura anført, at der ikke kræves betaling af vederlag for udarbejdelse af købsaftale, eftersagsbehandling, rekvirering af energimærke via forsikringsselskab, deltagelse i nøgleroverdragelse/aflæsning og meddelelse om ejerskifte til forsyningsselskaber. Nævnet kan godkende betaling for de øvrige poster, idet de bortset fra posten fremskaffelse og forhandling med køber skønnes udført. Herefter kan nævnet godkende et vederlagsbeløb på kr. Nævnet kan godkende indklagedes øvrige krav efter salgsbudgettets punkt 5 og 6 i alt, ,50 kr. Nævnet kan ikke tage stilling til spørgsmålet, om indklagede har sendt en kopi af den underskrevne formidlingsaftale til klagerne, idet der er fremkommet uoverensstemmende forklaringer fra parterne herom til nævnet. Nævnet skal dog bemærke, at en undladelse heraf ikke ville føre til, at formidlingsaftalen ville blive anset for ugyldig. Konklusion: Indklagede har herefter et tilgodehavende på ,50 kr. Som følge af kritikken skal indklagede betale klagegebyret på 700 kr. til klager. Betalingen skal ske inden 30 dage fra kendelsens dato.

8 8 Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale.

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lone Bülow Gram Søborg Hovedgade 14 2860 Søborg Sagen angår spørgsmålet, om der mellem parterne er indgået en gyldig

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Louise Lillelund og Claus Andersen Stengade 66 3000 Helsingør Nævnet har modtaget klagen den 4. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Nyborg ApS Vestergade 32 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 25. juni 2012. Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Morten Dahl og Henrik Stage Hasseris Bymidte 3 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har krav på udgift

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Hanne Faaborg, Charlotte Lynggaard og Poul Erik Hansen Damhaven 5 B 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

KENDELSE. Klager og indklagede indgik den 9. oktober 2007 en formidlingsaftale om salg af klagers ejerlejlighed for en periode på 6 måneder.

KENDELSE. Klager og indklagede indgik den 9. oktober 2007 en formidlingsaftale om salg af klagers ejerlejlighed for en periode på 6 måneder. 1 København, den 3. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Steen Johansen Store Torv, 1. sal Rosengårdscentret 5220 Odense SØ Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet 14 3450 Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012.

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på

Læs mere