Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen"

Transkript

1 Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1

2 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden at vide det, har købt en forurenet grund. Princippet i værditabsordningen er, at boligejere, mod at betale en egenbetaling på mellem og kr., kan få fremrykket en indsats på deres grund uden om den almindelige offentlige indsats. Det er regionen, der vurderer, om en boliggrund er omfattet af værditabsordningen. Det er også regionen, der administrerer de praktiske opgaver i forbindelse med ordningen, som ansøgning om penge hos staten, undersøgelse og en eventuel indsats. Indsatsen efter værditabsordningen sker i den rækkefølge, ansøgningerne kommer ind. Da der er flere ansøgninger, end der er økonomiske midler, er der en venteliste til at få renset op efter værditabsordningen. 2

3 Hvornår kan værditabsordningen bruges? Hvis din boliggrund er kortlagt på vidensniveau 2 og venter på en undersøgelse og evt. oprensning efter den offentlige indsats, kan du søge værditabsordningen. Hvad er en oprensning? Når en jordforurening renses op, sker det for at sikre, at hus og have kan bruges uden skadelige virkninger fra forureningen. Formålet med en oprensning er ikke at rense helt op, så grunden ikke længere er kortlagt. Regionen kortlægger mulig forurenet jord på vidensniveau 1 og forurenet jord på vidensniveau 2. Hvis forureningen ligger i overfladen, kan oprensningen bestå i, at det øverste lag (normalt ca. 1/2 meter) forurenet jord graves bort, eller at den forurenede jord dækkes med ren jord. Hvis der er risiko for, at forureningen damper ind i huset, kan oprensningen bestå i, at der etableres udluftning under huset. Efter der er renset op, vil der i de fleste tilfælde være en restforurening tilbage på grunden, som derfor stadig vil være kortlagt som forurenet. Når oprensningen er afsluttet, udarbejder regionen en boligerklæring om, at restforureningen er uden skadelig virkning for brugen af hus og have. Boligerklæringen kan indeholde oplysninger om anbefalinger og restriktioner i forhold til brugen af hus og have. At en grund er kortlagt på vidensniveau 1 betyder, at grunden måske er forurenet. At en grund er kortlagt på vidensniveau 2 betyder, at grunden er forurenet. 3

4 Hvem kan søge? Du kan søge om en indsats efter værditabsordningen, hvis din boligejendom: blev anvendt til helårsbeboelse som parcelhus, leje-, andels- eller ejerlejlighed den 18. november 1992 og på ansøgningstidspunktet. var forurenet før 1. september Forurening fra en villaolietank skal være konstateret før 1. marts er kortlagt af regionen som forurenet eller er forurenet i tilsvarende grad. Samtidig skal gælde, at: din grund var forurenet, da du købte den. du ikke vidste eller burde have vidst, at grunden var forurenet, da du købte den. du ikke selv har forurenet grunden. Boligejere, der har overtaget en ejendom ved f.eks. arv, har samme ret til at søge værditabsordningen som den tidligere ejer. Du kan når som helst søge regionen om en indsats efter værditabsordningen. Du behøver ikke dokumentere, at du har haft et værditab på ejendommen eller har haft problemer med at få lån. Hvis regionen ikke har kortlagt din grund som forurenet, skal du selv kunne dokumentere, at grunden er forurenet. Hvem kan ikke søge? Du kan ikke søge, hvis du har: en industriejendom, en land- og skovbrugsejendom, en offentligt ejet ejendom, et sommerhus eller en kolonihave. en etageejendom, der anvendes til både bolig og erhverv, og hvor erhvervsdelen er større end boligdelen. 4

5 Hvad koster det? Du skal selv betale mellem kr. og kr. i egenbetaling, hvis en undersøgelse viser, at der skal renses op på grunden efter værditabsordningen. Pengene skal først betales, når oprensningen sættes igang. Hvis undersøgelsen viser, at det ikke er nødvendigt at rense op, skal du ikke betale nogen egenbetaling. For parcelhuse: Egenbetalingen for et parcelhus er som udgangspunkt kr. Fra det år forureningen bliver konstateret, og til oprensningen finder sted, nedsættes egenbetalingen med kr. pr. år. Egenbetalingen kan dog aldrig blive mindre end kr. For lejligheder: For ejendomme med lejligheder er egenbetalingen som udgangspunkt kr. pr. lejlighed - dog mindst kr. for hele ejendommen. Fra det år forureningen bliver konstateret, og til oprensningen finder sted, nedsættes egenbetalingen: for ejendomme med 2-11 lejligheder med kr. pr. år for hele ejendommen. Egenbetalingen er dog mindst kr. for hele ejendommen. for ejendomme med 12 lejligheder eller flere med kr. pr. år for hele ejendommen. Egenbetalingen er dog mindst kr. for hele ejendommen. For alle boligtyper gælder, at hvis du selv har brugt penge til at dokumentere, at grunden er forurenet, bliver dine udgifter modregnet i egenbetalingen. Er der en restforurening tilbage efter oprensningen, så grunden stadig er kortlagt, betales egenbetalingen tilbage. Pensionister kan få lån Er du fyldt 65 år, pensionist eller efterlønsmodtager, kan du få lån til egenbetalingen. Ansøgningen om lån skal indsendes sammen med ansøgningen om at komme med i værditabsordningen. Regionen tager stilling til, om ejendommen er omfattet af ordningen. Når regionen har undersøgt grunden og vurderet, at der skal renses op, får du svar på låneansøgningen. 5

6 Hvordan forløber en værditabssag? Hvis du vil søge om en indsats efter værditabsordningen er forløbet følgende: 1. Send en ansøgning om tilmelding til værditabsordningen til regionen. Vedlæg gerne kopi af skødet på din ejendom. 2. Regionen vurderer, om grunden er omfattet af værditabsordningen. Hvis regionen vurderer, at grunden ikke er omfattet af ordningen, afsluttes værditabssagen med et afslag. Grunden er stadig kortlagt som forurenet. 3. Er grunden omfattet af værditabsordningen, gennemfører regionen som regel en udvidet undersøgelse for at afgrænse forureningen. Staten skal stille penge til rådighed, inden regionen må udføre undersøgelsen. På baggrund af undersøgelsen vurderer regionen, om der er behov for en indsats over for forureningen af hensyn til boliganvendelsen. Hvis der ikke er risiko over for menneskers sundhed, og der dermed ikke er behov for en indsats, afsluttes værditabssagen, og grunden er stadig kortlagt som forurenet. 4. Hvis regionen vurderer, at der er behov for en indsats over for forureningen, søger regionen penge hos staten. Staten bevilliger penge i den rækkefølge, ansøgningerne kommer ind. Der er mange års ventetid på at få penge til en oprensning. 5. Når staten har stillet pengene til oprensningen til rådighed, beder regionen grundejer om at indbetale egenbetalingen. Egenbetalingen skal indbetales, inden oprensningen kan begynde. 6. Regionen gennemfører oprensningen, det vil sige fjerner den del af forureningen, som kan have skadelige virkninger for mennesker ved brugen af hus og have. Hvis forureningen fjernes helt, udgår grunden af kortlægningen. 7. Efter der er renset op, kan der være efterladt en restforurening på grunden, som ikke udgør en skadelig virkning for mennesker. Grunden vil stadig være kortlagt som forurenet, og regionen udsteder en boligerklæring. Værditabssagen afsluttes, og staten betaler egenbetalingen tilbage til den nuværende grundejer. 6

7 Forløbet i en værditabssag Grundejer sender en ansøgning til regionen Regionen vurderer om grunden er omfattet af værditabsordningen Nej ikke omfattet af ordningen Ingen undersøgelse eller oprensning. Grunden er stadig kortlagt som forurenet Ja omfattet af ordningen Regionen undersøger og vurderer, om der er behov for oprensning Ja der skal renses op Nej der skal ikke renses op Forureningen udgør ikke en skadelig virkning for brugen af hus og have Grunden er stadig kortlagt som forurenet. Regionen udsteder en boligerklæring Regionen søger penge til oprensningen hos staten Grundejer betaler egenbetalingen Regionen gennemfører oprensningen Ingen restforurening Grunden udgår af kortlægningen Restforurening Regionen udsteder en boligerklæring. Grundejer får egenbetalingen tilbage Grunden er stadig kortlagt som forurenet 7

8 Gode råd ved køb og salg Skal du sælge: Det er kun sælgeren af en forurenet boliggrund, der kan søge om at komme med i værditabsordningen. Regionen skal modtage ansøgningen, inden du indgår handlen med den nye ejer. Skal du købe: Skal du købe en forurenet boliggrund, bør du vente på regionens vurdering af sælgers ansøgning om, hvorvidt ejendommen er omfattet af værditabsordningen. Godkender regionen ansøgningen, får du som køber overdraget retten til at få undersøgt behovet for at få renset op. Som køber kan du ikke senere tilmelde ejendommen til værditabsordningen, hvis du på købstidspunktet vidste eller burde have vidst, at den var forurenet. Min boliggrund er forurenet værd at vide om værditabsordningen Har du købt en forurenet boliggrund uden at vide, at den er forurenet, har du mulighed for at søge regionen om at få renset op efter værditabsordningen. Du skal selv betale en mindre del af udgiften. Læs her, om du kan søge, hvordan du konkret gør, og hvad det koster. Pjecen er udarbejdet i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Videncenter for Jordforurening og de fem regioner - Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland. 8 Denne pjece findes på miljøstyrelsens hjemmeside: Strandgade København K Tlf

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Finansier din virksomhed

Finansier din virksomhed DanM a RKS EKSPORTKREDIT Finansier din virksomhed Styrk din likviditet, og få plads til flere kunder og større ordrer Når ekf stiller en kaution, kan banken hæve din kredit, og du kan udvide og udvikle

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013 Hvor finder jeg ejendommens SFE-nr.?... 2 Hvad kan der dispenseres for i tinglysningsbekendtgørelsens 46, stk. 1?... 2 Kan der dispenseres fra kravet om, at en dispensation kræver panthaversamtykke?...

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får en skade. Derfor hedder vi

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2013.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Når en af dine kære dør Praktisk

Læs mere