ÅRSRAPPORT Grønlandshavet. Baffinbugten. Jameson Land. Disko Vest. Nuuk Vest. Kap Farvel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2015. Grønlandshavet. Baffinbugten. Jameson Land. Disko Vest. Nuuk Vest. Kap Farvel"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2015 Grønlandshavet Baffinbugten Disko Vest Jameson Land Nuuk Vest Kap Farvel

2 Indhold Hoved- og nøgletal 3 Bestyrelsens forord 4 Ledelsesberetning 5 Forventninger til NUNAOIL - 30 år som Grønland s nationale olieselskab 7 Efterforskning på land Jameson Land 8 Dataindsamling i Grønlandshavet 10 Grønlandshavet 11 Nuuk Vest 12 Baffin Bugt 13 Disko Vest 14 Risikostyring 16 Selskabsledelse 17 Retningslinjer og politikker 18 Ledelsespåtegning 20 Den uafhængige revisors erklæringer 21 Anvendt regnskabspraksis 22 Regnskab 25 Efterforsknings- og udnyttelsestilladelser i Grønland Selskabsoplysninger Selskab NUNAOIL A/S Tuapannguit 38 Postboks Nuuk Grønland Telefon: Internet: Følg NUNAOIL på LinkedIn CVR-nr.: Stiftet: 23. januar 1985 Hjemsted: Kommuneqarfik Sermersooq Bestyrelse Stine Bosse, formand Søren Lennert Mortensen, næstformand Louise Langholz Per Winter Wullf Peter Helmer Steen Direktion Hans Kristian Olsen Revision Grønlands Revisionskontor A/S, statsautoriserede revisorer Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 12. april 2016 Regnskabsår: 1. januar december Forside: Kort over Grønland med efterforskningslicenser Billederne i årsrapporten er fra ARCO s operationer på Jameson Land i perioden Billederne stammer fra de originale aktivitetsrapporter fra ARCO. REDAKTION: NUNAOIL A/S LAYOUT & PRODUKTION: ICICERO, NUUK TRYK: JOHNSEN.DK OFFENTLIGGØRELSE: APRIL 2016

3 Hoved- og nøgletal t.kr Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af ordinær primær drift Finansielle poster, netto Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital Pengestrømme Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Pengestrømme i alt Medarbejdere Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere Nøgletal i % * Overskudsgrad (EBIT margin) -915,1 498,5 247,4 398,2 5,0 Soliditetsgrad 50,0 58,3 65,5 68,7 80,1 Egenkapitalforrentning -25,1 20,5 21,6 23,5 2,0 * Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Nøgletallenes definitioner fremgår af afsnittet om anvendt regnskabspraksis. REDEGØRELSE TIL INATSISARTUT Denne årsrapport opfylder lovkravene i forbindelse med regnskabsaflæggelse i Grønland, og udgør samtidig den lovpligtige årlige redegørelse til Inatsisartut i henhold til Inatsisartutlov nr. 15 af 7. december 2009 om NUNAOIL A/S. Ledelsesberetningen er endvidere udarbejdet med udgangspunkt i anbefalinger om god selskabsledelse udarbejdet af Naalakkersuisut. Årsrapporten er udarbejdet på dansk, grønlandsk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2015 Hoved- og nøgletal NUNAOIL A/S 3

4 Bestyrelsens forord I forbindelse med den ordinære generalforsamling den 14. april 2015 blev der valgt en bestyrelse, som fortsat har fokus på konsolidering af selskabet. Målsætningen er stadig at fastholde en reduktion af selskabets driftsomkostninger med mindst 10% pr. år i forhold til 2013 (hvilket er opnået allerede i 2015), ligesom det samlede driftsunderskud så vidt muligt hen over årene bringes ned til 8 mio. kr. i I 2015 nåede råolieprisen det laveste niveau siden 2004, hvilket bl.a. har resulteret i konsolidering blandt olieselskaberne med henblik på at sikre, at deres fremtidige prospekter er økonomisk rentable, hvilket medfører at flere licenshavere er i gang med at revurdere deres efterforskningsstrategier. Kort over Arktis med efterforskningslicenser, boringer, befolkningsdensitet, vigtigste byer samt sejlruterne for henholdsvis Nordvest- og Nordøstpassagen. 4 Årsrapport 2015 Bestyrelsens forord NUNAOIL A/S

5 Ledelsesberetning NUNAOIL A/S kunne i 2015 fejre 30 års jubilæum, idet selskabet blev stiftet i forbindelse med tildelingen af en olieefterforskningslicens onshore Jameson Land, Østgrønland, i slutningen af 1984 til det amerikanske olieselskab ARCO (Atlantic Richfield Company). Konsortiet bestod i starten af ARCO, Arktisk Mineselskab A/S og NUNAOIL A/S, hvor NUNAOIL var båren partner i efterforskningsfasen med en licensandel på 25%, men i 1988 blev det italienske selskab AGIP (i dag ENI) også en del af konsortiet. Efterforskningsaktiviteterne foregik i perioden fra 1985 til 1989, og bestod primært af indsamling af seismiske data, i alt ca km 2D seismiske data blev indsamlet over tre somre (1987, 1988 og 1989) og to vintre (1986 og 1988). Efter 25 års stilstand i Jameson Land har kulbrintepotentialet i området på trods af de drastisk faldende oliepriser igennem 2014 og 2015 skabt fornyet interesse, idet GGO (Greenland Gas & Oil Plc.), et britisk juniorselskab sammen med NUNAOIL, i 2015 fik tildelt to efterforskningslicenser i området på i alt km 2. Offshore Vestgrønland har der i løbet af 2015 ikke været større operationel aktivitet, idet efterforskningsfokus udelukkende har været på en fortsat vurdering af kulbrintepotentialet i licenserne. Efterforskningsaktiviteten vil i de kommende år især være præget af, hvorvidt der tages en beslutning om en eller flere af licenserne i Baffin Bugt indtræder i en anden delperiode. Som i de sidste par år forventer NUNAOIL at efterforskningen også i 2016 vil have fokus på Grønlandshavet udfor Nordøstgrønland, hvor der stadig skal indsamles data som led i licensernes arbejdsprogrammer. Det forventes, at der også i 2016 vil blive indsamlet 2D seismiske data, der vil danne grundlag for den videre geologiske kortlægning og evaluering af områdets prospektivitet (lønsomhed). Efterforskningsindsatsen på land vil givetvis i de næste par år stige med de nyligt tildelte licenser på Jameson Land og en ny udbudsrunde på Disko og Nuussuaq halvøen er planlagt i Den fremtidige udvikling af olieprisen er behæftet med større usikkerhed end tidligere set. Globalt har industrien i 2015 brugt 20 % mindre på efterforskning end i hvert af de foregående fem år (kilde IEA). Det er bestyrelsens vurdering at disse besparelser på efterforskning ikke vil være permanente og globalt vil stige igen, hvis der skal sikres sikkerhed for forsyningen også i fremtiden. Det er dog givet at hele olieindustrien står overfor betydelige udfordringer og tilpasninger de kommende år. Dette vil også få betydning for NUNAOIL, og selskabet har i 2015 taget de første indledende drøftelser og tiltag for hvordan selskabet fremadrettet bedst kan være til gavn for dets ejere. I disse betræbelser har selskabet ansøgt om, og fået godkendt et erhvervsphdprojekt, hvis formål er at øge interessen for efterforskning i Grønland og minimere efterforskningsrisici og efterforskningsudgifter. Også i 2016 vil vi fortsætte dialogen med vores ejere omkring, hvordan selskabet kan være bedst til gavn for Grønland. Årsrapport 2015 Ledelsesberetning NUNAOIL A/S 5

6 Forventninger til 2016 aktiviteter og projekter NUNAOIL forventer at 2016 i lighed med 2015 vil være præget af et reduceret aktivitetsniveau i Grønland, som det har været tilfældet i de foregående år. Som i de sidste par år forventer NUNA- OIL at efterforskningen også i 2016 vil have fokus på Grønlandshavet i Nordøstgrønland, hvor der stadig skal indsamles data som led i licensernes arbejdsprogrammer. Der forventes at der også i 2016 vil blive indsamlet 2D seismiske data, der vil danne grundlag for den videre geologiske kortlægning og evaluering af områdets prospektivitet (lønsomhed). Derudover forventes det at nye miljø og is-data vil blive indsamlet. Aktiviteten i licenserne i Vestgrønland vil især være præget af, hvorvidt der tages en beslutning om en eller flere af licenserne i Baffin Bugt indtræder i en anden delperiode. Efterforskningsindsatsen på land vil givetvis i de næste par år stige med de nyligt tildelte licenser på Jameson Land og en ny udbudsrunde på Disko og Nuussuaq halvøen planlagt i Grønlandshavet Baffin Bugt Disko Vest Jameson Land Nuuk Vest Kap Farvel Km Efterforskningslicenser ved udgangen af 2015 Efterforskningslicenser ved udgangen af 2015 Åben-dør procedure 6 Årsrapport 2015 Forventninger aktiviteter og projekter NUNAOIL A/S

7 NUNAOIL 30 år som Grønland s nationale olieselskab NUNAOIL A/S blev etableret den 23. januar 1985 med henblik på at udøve den dansk/grønlandske offentlige deltagelse i forbindelse med Atlantic Richfield Company s (ARCO) kulbrinteefterforskning på Jameson Land i Østgrønland. NUNAOIL var på daværende tidspunkt ejet af den danske stat og Grønlands Hjemmestyre med halvdelen hver. Selskabets hjemadresse blev Nuuk Kommune, men med den daglige ledelse i København. Det overordnede sigte for selskabets virksomhed var at medvirke til, at udviklingen på kulbrinteområdet i Grønland i overensstemmelse med de beslutninger, der efter drøftelse i det dansk/grønlandske Fællesråd vedrørende Mineralske Råstoffer i Grønland af Grønlands Landsstyre og miljø- og ener gi ministeren. Selskabet blev således en ramme for kommercielt orienterede kulbrinteaktiviteter som supplement til de aktiviteter, der i øvrigt blev udført i myndighedsregi. I 1987 ændrede man selskabets virksomhed til også at omfatte efterforskningen af mineralske råstoffer, men i slutningen af 1998 aftalte den danske stat og Grønlands Hjemmestyre at udskille selskabets mineralvirksomhed, så fokus for selskabets virksomhedsområde igen blev kulbrinteefterforskning. Baggrunden herfor var, at den danske stat ikke længere var indstillet på at deltage i efterforskningsaktiviteter på mineralområdet på kommercielle vilkår. Dette blev også set i sammenhæng med, at der i modsætning til kulbrintevirksomhed, ikke blev opereret med en dansk/grønlandsk offentlig deltagelse i de vilkår, der blev anvendt for mineraltilladelser i Grønland. Samtidig blev der skabt hjemmel til, at Grønlands Hjemmestyre og den danske stat hver for sig kunne overdrage deres respektive aktieposter i NUNAOIL A/S til et selskab, der direkte eller indirekte fuldt ud var ejet af henholdsvis hjemmestyret eller den danske stat, forudsat at Grønlands Hjemmestyre og staten var enige om en sådan overdragelse. Samme år blev der således indgået en aktionæroverenskomst, hvor Dansk Olie og Naturgas A/S (DONG) ved aftale af den 27. november 1998 købte den danske stats aktiepost i NUNAOIL A/S. I samme forbindelse blev den daglige ledelse af NUNAOIL A/S placeret i Nuuk. DONG-koncernens indtræden som aktionær medførte en styrkelse af det faglige grundlag og den praktiske erfaring i NUNAOIL A/S via en omfattende adgang til at trække på DONG s stab af medarbejdere og serviceydelser. I 2004 blev der i Folketinget indgået en politisk aftale om at privatisere DONG. På denne baggrund meddelte den danske finansminister Grønlands Hjemmestyre, at DONG s aktier i NUNAOIL ville blive overført til den danske stat inden privatiseringen af DONG. Denne aktieoverdragelse fandt sted i 2. halvår af 2006, hvilket betød at selskabet fra da af var ejet direkte af den danske stat og Grønlands Hjemmestyre. I forbindelse med indførelsen af Selvstyre i Grønland i 2009 købte Selvstyret den danske stats aktier i NUNA- OIL og blev på den måde 100% ejer af NUNAOIL A/S. 30 år senere er efterforskningen igen startet på Jameson Land, stedet som var grundlaget for at NUNAOIL som selskab blev stiftet. NUNAOIL er båren partner i to efterforskningslicenser på Jameson Land med en licensandel på 6,25%. Årsrapport 2015 NUNAOIL 30 år som Grønland s nationale olieselskab NUNAOIL A/S 7

8 Efterforskning på land - Jameson Land Jameson Land var i 1980 erne genstand for kulbrinteefterforskning, med det amerikanske selskab ARCO (Atlantic Richfield Company) som operatør og NUNAOIL som partner med en licensandel på 25%. ARCO var et selskab som havde erfaringer fra Alaska, hvor det havde været med i opdagelsen af Prudhoe Bay feltet tilbage i slutningen af 1960 erne. Oprindeligt bestod konsortiet af ARCO, Arktisk Mineselskab A/S og NUNAOIL A/S, men i løbet af 1988 blev det italienske selskab AGIP (i dag ENI) også en del af konsortiet. Efterforskningsaktiviteterne foregik i perioden fra 1985 til 1989, og bestod primært af indsamling af seismiske data, i alt ca km 2D seismiske data blev indsamlet over tre somre (1987, 1988 og 1989) og to vintre (1986 og 1988). Forud for disse efterforskningsaktiviteter lå adskillige geologiske basisundersøgelser og geologiske kortlægninger foretaget af blandt andet GGU (Grønlands Geologiske Undersøgelser). Disse undersøgelser havde vist, at Jameson Land indeholdt meget tykke sedimentære aflejringer af øvre palæozoisk og mesozoisk alder. Undersøgelserne og kortlægningen havde påvist flere stratigrafiske niveauer af kildebjergarter i området og flere muligheder for reservoirbjergarter. Det oprindelige licensområde i Jameson Land udgjorde omkring km 2 og området var fra starten ubeboet og med en ikke-eksisterende infrastruktur. Dette betød blandt andet at det var nødvendigt for selskabet at etablere en lufthavn ved Konstable Pynt i bunden af fjorden Hurry Inlet og en havn til lodsning/modtagelse af skibsgods. Derudover etablerede selskabet et operativt hovedcenter med bygninger og forsyningsmuligheder, hvorfra efterforskningsaktiviteterne kunne udføres. Forud for dette storstilede projekt havde ARCO allerede i 1982 undersøgt mulighederne for at indsamle seismiske data på Jameson Land ved at udføre tre testlinjer forskellige steder på Jameson Land. Dette eksperiment var et enormt logistisk arbejde, hvor et Hercules C-130 fly samt tre helikoptere, blev brugt til at slinge de ca. 80 tons udstyr fra lufthavnen i Mestersvig til base camp en på Jameson Land, en tur på ca. 130 km. Base camp en havde plads til i alt 42 personer. En permanent base camp blev oprettet i løbet af sommeren 1985, med det formål at være det operative center for de seismiske operationer i hele perioden fra 1986 til Det materiel der blev brugt til indsamlingen af de seismiske data var lidt forskellig fra sommer og vinter månederne. Om sommeren blev der brugt eksplosiver, mens indsamlingen om vinteren benyttede den såkaldte Vibroseis metode. Operationen blev om sommeren understøttet af 3-4 helikoptere, mens indsamlingen om vinteren blev foretaget fra specielt indrettede bæltekøretøjer som udsendte seismiske vibrationer. Data blev opsamlet af et andet specielindrettet bæltekøretøj, hvor optageudstyret var installeret. 8 Årsrapport 2015 Efterforskning på land - Jameson Land NUNAOIL A/S

9 Hver seismik linje blev indsamlet i udlæg af 3-5 kilometers længde og data blev registreret digitalt og efterfølgende samlet og databehandlet. På grund af høje omkostninger og en generel lav oliepris opgav konsortiet licensen i 1990 uden at have boret en efterforskningsbrønd. Fra midten af 1990 erne og frem til oktober 2013 var Jameson Land omfattet af en Åben-Dør procedure. I løbet af denne periode blev der aldrig tildelt licenser i området. Herefter valgte de grøn landske myndigheder at lukke Jameson Land for ansøgninger. I september 2014 blev Jameson Land igen åbnet op for licensansøgninger under en ny Åben-Dør procedure. Hvor Jameson Land tidligere have været ét stort sammenhængende Åben-Dør område, valgte de grønlandske myndigheder denne gang at udbyde 3 prædefinerede blokke med et samlet areal på km 2, hvoraf det var muligt for ét selskab at ansøge maksimalt to blokke. I perioden 1. september til 28. november 2014 modtog den grønlandske råstofmyndighed ansøgninger fra to af hinanden uafhængige selskaber. Begge selskaber ansøgte om tilladelser til to af de tre udbudte områder, og der var derfor tale om konkurrerende ansøgninger. De ansøgende selskabers ansøgninger blev vurderet ud fra en lang række kriterier herunder bl.a. ansøgernes tidligere erfaring med efterforskning fra områder med lignende forhold, deres økonomisk formåen og den måde hvorpå ansøgerne havde til hensigt at udføre opgaven. Ansøgerens erfaring i forhold til sundhed, sikkerhed og miljø blev også taget i betragtning. I 2015 fik selskabet Greenland Gas & Oil tildelt 2 kulbrinteefterforsknings- og udnyttelsestilladelser på Jameson Land. Hver licens har en efterforskningsperiode på 10 år. Selskabet var af de grønlandske myndigheder udvalgt som den ansøger med de bedste kvalifikationer. NUNAOIL deltager som båren partner i begge licenser (2015/13 & 2015/14) med en licensandel på 6,25%. FAKTA JAMESON LAND Aktive licenser 2 Licenseret areal km 2 Efterforskningsboringer 0 3D seismik 0 km 2 2D seismik Efterforskningslicenser Efterforskningsboring By Bygd Kilometers Mestersvig Block /13 Block3 2015/14 Nerlerit Inaat Ittoqqortoormiit Uunarteq Itterajivit ca km Årsrapport 2015 Efterforskning på land - Jameson Land NUNAOIL A/S 9

10 Dataindsamling i Grønlandshavet 2015 Endnu en succesfuld indsamlingskampagne fuldført Som led i en flerårig indsamlingskampagne har TGS i 2015 indsamlet 2D seismiske data i Grønlandshavet i og omkring de licensbelagte områder. Indsamlingen blev, ligesom i de tidligere år, foretaget med en indsamlingskonfiguration bestående af den finske isbryder IB Otso og det seismiske fartøj M/V Akademik Shatskiy. Sidstenævnte er et russisk fartøj, som har været anvendt i området i flere omgange og med en besætning, der har indgående kendskab til at færdes i netop dette område, samt hjælpeskibet Bjørkhaug. Is-forholdene i området i 2015 har været vanskelige og megen tåge i længere perioder har vanskeliggjort operationen, da det har hæmmet is-observationerne med helikopter. Der blev dog alligevel indsamlet mere end km 2D seismiske data i de to måneder operationen stod på (august til oktober), hvilket ansås som tilfredsstillende. Dataindsamlingen var fokuseret på de nordlige licensområder grundet vanskelige is-forhold i de sydligere licensbelagte områder, der gjorde indsamling af data umulig i den del af Grønlandshavet. Som i de foregående år har operationen haft stor fokus på miljø og sikkerhed og forløb uden uheld. Det forventes, at der også bliver indsamlet 2D seismiske data i Grønlandshavet i Årsrapport 2015 Dataindsamling i Grønlandshavet 2015 NUNAOIL A/S

11 Grønlandshavet Af de grønlandske licensbelagte offshore områder er Grønlandshavet det, der senest har været udbudt, med tildelinger af eneretstilladelser i henholdsvis 2013 og Der er i dag fem aktive eneretstilladelser i Grønlandshavet. Alle fem licenser befinder sig i den første delperiode, hvor fokus er på indsamling af geologiske og geofysiske data samt data indenfor miljø, is og oceanografi. Alle disse data er essentielle for at evaluere lønsomheden for området. Den nordøstgrønlandske kontinentalsokkel var før åbningen af Nordatlanten sammenhængende med dele af den norske kontinentalsokkel, områder som i dag er olieproducerende. Den nordgrønlandske kontinentalsokkel forventes derfor at have et tilsvarende kulbrintepotentiale. Udfordringen er dog en meget omkostningstung efterforskning, som især skyldes de vanskelige is-forhold og områdets afsides beliggenhed i forhold til eksisterende infrastruktur. I år har hovedfokus for alle fem licenser været indsamling af seismiske data for at opnå et bedre overblik over undergrunden, dens geometri og strukturelle opbygning. Der har dog også været fokus på indsamling af andre data f.eks. is og miljødata, som benyttes til at få en bedre og mere detaljeret forståelse af vind, vejr og is-forhold i området. Efterforskningslicenser Efterforskningsboring By Bygd Kilometers FAKTA GRØNLANDSHAVET Aktive licenser 5 Licenseret areal km 2 Efterforskningsboringer 0 3D seismik 0 km 2 2D seismik Qialivaq 2014/14 Avinngaq 2013/41 Umimmak 2013/45 Amaroq 2013/40 Nerieq 2013/46 ca km Årsrapport 2015 Grønlandshavet NUNAOIL A/S 11

12 Nuuk Vest Cairn Energy, som har været involveret i kulbrinteefterforskningen i Grønland i en længere årrække, er operatør af de to Nuuk Vest licenser Atammik og Lady Franklin. Begge efterforskningslicenser blev oprindelig tildelt Encana med NUNAOIL som båren partner med 12,5% i forbindelse med udbudsrunder i henholdsvis 2002 og 2004, og Atammik og Lady Franklin er således de ældste aktive licenser i Grønland. Udbudsrunden i 2002 blev afholdt for et større havområde vest for Nuuk, mens udbudsrunden i 2004 blev afholdt for fire prædefinerede blokke i samme område. I 2011 blev operatørskabet for begge licenser overdraget til Cairn. NUNAOIL forblev båren partner med 12,5%. 2002/15 Atammik og 2005/06 Lady Franklin Atammik og Lady Franklin opereres af Cairn (87,5%) med NUNAOIL (12,5%) som eneste partner. Licensområderne har en størrelse på henholdsvis km 2 og km 2. I 2015 har efterforskningsarbejdet koncentreret sig om en fortsat vurdering af kulbrintepotentialet i begge licenser. Vurderingen er baseret på geologiske og geofysiske data indsamlet gennem årene så som CSEM, 2D/3D seismik samt luftbårne gravimetriske og magnetiske data. FAKTA NUUK VEST Aktive licenser 2 Licenseret areal km 2 Geologisk provins km 2 Efterforskningsboringer 7 3D seismik 0 km 2 2D seismik ca km Kangâmiut-1 Nukik-2 Nukik-1 Itilleq Kangaamiut Maniitsoq Napasoq LF7 Lady Franklin 2005/06 AT2 AT7 Atammik 2002/15 Qulleq-1 Atammik Nuuk Qeqertarsuatsiaat Efterforskningslicenser Efterforskningsboring By Bygd Kilometers 12 Årsrapport 2015 Nuuk Vest NUNAOIL A/S

13 Baffin Bugt NUNAOIL har siden 2011 været båren partner i 5 efterforsknings- og udnyttelseslicenser i Baffin Bugt. Licenserne, som blev tildelt i forbindelse med en udbudsrunde i 2010, har et areal på km 2. De opereres af Shell ( Anu og Napu ), ConocoPhillips ( Qamut ), Cairn ( Pitu ) og Mærsk ( Tooq ). I 2015 har partnerskaberne i de enkelte licenser fokuseret på en fortsat vurdering af kulbrintepotentialet generelt i området samt for hvert af de kortlagte prospekter i de enkelte licensblokke. For alle licenser gælder at første delperiode udløber ved udgangen af 2016, og inden da skal partnerskaberne tage beslutning FAKTA BAFFIN BUGT Aktive licenser 5 Licenseret areal km 2 Geologisk provins km 2 Efterforskningsboringer 0 3D seismik km 2 2D seismik Thule Air Base Savissivik om, hvorvidt der fortsættes ind i anden delperiode, som typisk er forbundet med en boreforpligtigelse eller om der bør ske en tilbagelevering af licensen. 2011/11 Qamut Qamut opereres af ConocoPhillips (87,5%) med NUNAOIL (12,5%) som eneste partner. Eneste operationelle aktivitet i licensen i 2015 har været opsamling af en bøje, som har været fastforankret i Baffin Bugt siden sommeren Bøjens formål har været at indsamle meteorologiske og oceanografiske data til brug for planlægning af en fremtidig efterforskningsboring ca km samt udbygningskoncept. Derudover har partnerskabet fortsat vurderingen af kulbrintepotentialet i licensområdet. 2011/13 Pitu Cairn (87,5%) har siden 2011 været operatør for Pitu. NUNAOIL deltager som båren partner med 12,5%. Der har ikke været udført nogen operationelle aktiviteter i licensen i Partnerskabet har haft fokus på vurderingen af kulbrintepotentialet generelt i licensområdet og for de enkelte prospekter. 2011/12 og 2011/14 Anu og Napu Anu og Napu opereres af Shell (87,5%) med NUNAOIL som eneste partner (12,5%). Der har ikke været nogen operationelle aktiviteter i licenserne i Partnerskabet har fortsat fokus på vurdering af kulbrintepotentialet i begge licenser. 2011/15 Tooq Partnerskabet i Tooq består af Mærsk som operatør (47,5%) og partnerne Tullow Oil (40%) og NUNAOIL (12,5%). Som det har været tilfældet for mange af de øvrige licenser, har der ikke været nogen operationelle aktiviteter i Tooq i Efterforskningsfokus har udelukkende været på en fortsat vurdering af kulbrintepotentialet i licensen. Qamut 2011/11 Anu 2011/12 Pitu 2011/13 Kullorsuaq Nuussuaq Efterforskningslicenser Efterforskningsboring By Bygd Napu 2011/14 Tooq 2011/15 Nutaarmiut Tasiusaq Innaarsuit Naajaat Tussaaq Aappilattoq Upernavik Kangersuatsiaq Kilometers Upernavik Kujalleq Årsrapport 2015 Baffin Bugt NUNAOIL A/S 13

14 Disko Vest I 2006/2007 blev der afholdt en udbudsrunde for 8 prædefinerede licensblokke vest for Disko-Nuussuaq området, hvor 7 blev tildelt fem forskellige partnerskaber. 4 af disse licenser er sidenhen blevet tilbageleveret, heraf én i 2015 og i dag pågår der udelukkende efterforskningsaktivitet i de resterende 3 licenser, Eqqua, Kangerluk og Ikermiut. 2008/10 Sigguk og 2008/11 Eqqua Både Sigguk og Eqqua er siden 2008 blevet opereret af Cairn (87,5%) med NUNAOIL (12,5%) som eneste partner. I løbet af årene er der i de to licenser blevet indsamlet en stor mængde 2D seismiske data samt boret 4 efterforskningsboringer. Det er bl.a. disse data der har dannet grundlag for licensgruppens vurdering af kulbrintepotentialet i licensområderne. På baggrund af denne vurdering besluttede partnerskabet i begyndelsen af 2015 at tilbagelevere Sigguk licensen til de grønlandske myndigheder, mens vurderingsarbejdet endnu pågår i Eqqua licensen. 2007/22 Kangerluk og 2007/24 Ikermiut Husky (87,5%) er operatør for både Kangerluk og Ikermiut licenserne offshore Nuuk med NUNAOIL (12,5%) som eneste partner. Fokus for efterforskningsarbejdet i 2015 har været en fortsat vurdering af kulbrintepotentialet i de to licensområder baseret på bl.a. store mængder 2D og 3D seismiske data samt flybårne magnetiske og gravimetriske data, som er blevet indsamlet af partnerskabet siden licenstildelingen i FAKTA DISKO VEST Aktive licenser 3 Licenseret areal km 2 Geologisk provins km 2 Efterforskningsboringer 7 3D seismik ca km 2 2D seismik ODP 645 T4 T8 Eqqua 2008/11 Gamma-1 Delta-1 Alpha-1 Kangerluk 2007/22 ca km Illorsuit Saattut Niaqornat Qaarsut UummannaqIkerasak GRO#3 Kangerluk Ukkusissat Saqqaq Qeqertaq Qeqertarsuaq Kitsissuarsuit Akunnaaq Ikamiut Aasiaat Efterforskningslicenser Efterforskningsboring By Bygd Kilometers Hellefisk-1 Ikermiut 2007/24 Ikermiut-1 Niaqornaarsuk Iginniarfik Ikerasaarsuk Attu Sisimiut Itilleq Sarfannguit 14 Årsrapport 2015 Disko Vest NUNAOIL A/S

15 Årsrapport 2015 NUNAOIL A/S 15

16 Risikostyring NUNAOIL arbejder struktureret med risikostyring gennem en etableret risikostyringsproces. Væsentlige risici med indflydel se på selskabets drift og strategiske situation identificeres og vurderes for at understøtte ledelsen i at træffe de rigtige forretningsmæssige beslutninger. Risikostyring er centralt for ethvert olieselskab. NUNAOIL s risici er i efterforskningsfasen forholdsvis begrænsede, da risiciene er begrænsede til driften af selskabet og de nuværende aktiver og forpligtelser. Hovedårsagen er, at NUNAOIL er båren partner i licenserne i Grønland og derfor ikke selv bærer omkostningerne frem til tidspunktet, hvor en eventuel udbygningsbeslutning skal tages. En beslutning som ligger en del år ude i fremtiden. Kortlægning af de finansielle risikofaktorer er et kontinuerligt indsatsområde for NUNAOIL. De væsentligste risikofaktorer for selskabet er på nuværende tidspunkt: Myndigheder og lovgivning Lovgivningsændringer og administrativ praksis i Grønland har stor betydning for NUNAOIL. Det kan være i relation til tildeling, forlængelse, udvidelse og overførsel af licenser samt ændringer i beskatning, ansættelsesforhold, miljøbe skyttelse, sikkerhedsforhold med videre. Alle forhold og områder, hvor de relevante ressortmyndigheder og ikke NUNAOIL har beslutningskompetencen. Derudover er indgåelse og opfyldelse af partnerskabsaftaler underlagt myndighedernes godkendelse. NUNAOIL kan ikke garantere, at sådanne myndighedsgodkendelser kan opnås på tilfredsstillende vilkår og betingelser for selskabet. Medarbejdere Udviklingen af olieefterforskningsaktiviteter i NUNAOIL afhænger af bidrag fra selskabets ansatte. Interne dokumentationskrav og procesbeskrivelser udarbejdes og tilpasses kontinuerligt for at mindske selskabets sårbarhed ved udskiftninger i selskabets begrænsede medarbejderstab (6). Finansiering NUNAOIL vil få brug for yderligere kapital i fremtiden og der kan ikke stilles garanti for, at NUNAOIL vil være i stand til at tiltrække den nødvendige finansiering. I den forbindelse er der risiko for følgende: NUNAOIL kan ikke opretholde sin stab NUNAOIL kan ikke udvikle eksisterende eller nye projekter i det ønskede tempo NUNAOIL s andel i projekter med partnere udvandes eller ophører Samarbejde og partnere Såfremt NUNAOIL ikke opnår tilfredsstillende finansiering kan NUNAOIL ikke bidrage i forhold til aftalte ideelle andele i etablerede eller fremtidige partnerskaber. Selskabets andele i sådanne projekter vil derfor blive udvandet og eventuelt ophøre, ligesom NUNAOIL risikerer at miste indflydelse og andre rettigheder i sådanne samarbejder. Valuta NUNAOIL har placeret en andel af sine likvider i amerikanske dollars, men da selskabet har afbalanceret tilgodehavender og forpligtelser i samme valuta er valutakursrisikoen minimeret. 16 Årsrapport 2015 Risikostyring NUNAOIL A/S

17 Selskabsledelse Det er en højt prioriteret opgave for NUNAOIL, at selskabet drives i overensstemmelse med principperne for god selskabs ledelse. NUNAOIL har derfor en fuld redegørelse vedrørende retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber liggende på sin hjemmeside. Denne redegørelse er en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes anbefalinger efter følg eller forklar -princippet for hver enkelt anbefaling. Hensigten med den samlede oversigt er at lette tilgængelighed og overskuelighed for selskabets interessenter. I det følgende gives et kort resume over retningslinjerne for ledelsen i selskabet. Medlemmerne af bestyrelsen aflønnes med et fast honorar på kroner om året. Formanden modtager kroner om året og næstformanden kroner om året. Honoraret stemmer overens med ejerens anbefalinger for selskaber i kategori med NUNAOIL. Der er ingen medarbejderrepræsentanter i selskabets bestyrelse. Bestyrelsen for NUNAOIL afholder seks ordinære bestyrelsesmøder om året. Direktionen i NUNAOIL NUNAOIL s direktør, Hans Kristian Olsen, er geolog og tiltrådte i Direktionen modtager en fast årlig løn inklusiv pension på 1,5 mio. kr. Udgifter til telekommunikation dækkes af NUNAOIL efter almindelige regler herfor. Opsigelsesvarsel for direktøren er 12 måneder fra selskabets side og 6 måneder fra direktørens side. Der er ikke aftalt bonusordninger eller aldersgrænse. Ledelse i NUNAOIL i 2015 Bestyrelsen i NUNAOIL består af: Stine Bosse, formand Søren Lennert Mortensen, næstformand Louise Langholz Per Winter Wullf Peter Helmer Steen Bestyrelsen gennemfører hvert år en selvevaluering og meddeler aktionæren, Grønlands Selvstyre, resultat og indstillinger. Årsrapport 2015 Selskabsledelse NUNAOIL A/S 17

18 Retningslinjer og politikker NUNAOIL har udarbejdet en række retningslinjer og politikker, der gælder for selskabet og dets medarbejdere og som er med til at sikre, at NUNAOIL tilgodeser sine interessenter og samfundet på den bedst mulige måde. I årsrapporten gengives retningslinjerne og de forskellige politikker i resumé, men de kan findes og downloades i sin fulde længe på selskabets hjemmeside. Corporate Social Responsibility (CSR) - NUNAOIL s samfundsansvar CSR-politikken er et styringsværktøj for direktionen og bestyrelsen, som løbende og mindst en gang årligt har CSR på dagsordenen i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten. NUNAOIL s CSR-politik er en integreret del af selskabets personalehåndbog, og forpligter derfor alle medarbejdere i selskabet. NUNAOIL s overordnede mål som selvstyreejet grønlandsk olieselskab er at bidrage til at det grønlandske samfund gennem NUNAOIL får bedst muligt udbytte og udnyttelse af landets potentielle olie- og gasressourcer inden for en forsvarlig og bæredygtig ramme. NUNAOIL arbejder for denne målsætning gennem et forsvarligt og tillidsskabende samarbejde med vores interessenter og samarbejdspartnere, ejere, myndigheder, licenspartnere, forretningsforbindelser og det samfund vi arbejder i. Vi forpligter os til at gennemføre vores forretning på en etisk, bæredygtig og ansvarlig måde i henhold til grønlandsk og anden lovgivning, tildelte licenser, samarbejdsaftaler med licenspartnere og forretningsforbindelser, samt Naalakkersuisuts retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber. Forholdet til forretningsforbindelser Vi arbejder på at synliggøre CSR-området over for vores licenspartnere og forretningsforbindelser med henblik på at sikre Grønland en forsvarlig forvaltning af CSR-forpligtelserne fra vores samarbejdspartnere, retvisende afrapporteringer og risikovurderinger. Inden for selskabets påvirkningsramme er det målet at påvirke licenspartnere og forretningsforbindelser, samt drive NUNAOIL s forretning på en bæredygtig måde, der minimerer skadelige virkninger på miljøet og med respekt for internationalt anerkendte menneskerettigheder. NUNAOIL s rolle i samfundet NUNAOIL deltager som Selvstyrets repræsentant i alle licenser i Grønland i den nuværende efterforskningsfase efter olie i Grønland. NUNAOIL skal i sin nuværende organisation opbygge viden og knowhow i forhold til olieefterforskning i Grønland, specielt med fokus på kommerciel, juridisk og geo-teknisk viden. Selskabets videre udvikling vil være knyttet til at optimere en eventuel udnyttelse af Grønlands olieressourcer når der bliver gjort kommercielle fund, til gavn for det grønlandske samfund. Målene i efterforskningsfasen er: Optimere olieefterforskningen, så Grønland snarest muligt får bevist kulbrintepotentialet ved et kommercielt fund Udbredelse af viden om Grønlands oliepotentiale til interessenter inden for olieindustrien for at øge industriens interesse for Grønland Opbygning af databaser af geologisk og anden olierelevant information og kompetence til brug for myndighedernes fremtidige planlægning af olieindustrien i Grønland, herunder bidrage ved behov i myndighedernes fremtidige licens-høringsrunder 18 Årsrapport 2015 Retningslinjer og politikker NUNAOIL A/S

19 Konstruktiv og aktiv deltagelse i licensarbejdet med henblik på at øge mulighederne for at gøre kommercielle fund af olie til gavn for det grønlandske samfund Information til offentligheden om relevante samfundsforhold knyttet til olieaktiviteter, lokalt og nationalt i forhold til fakta, muligheder, konsekvenser og risici Vi forpligter os til kontinuerligt at bidrage med foredrag, deltagelse ved konferencer, møder i lokalsamfundet eller andet relevant for at støtte og øge Grønlands indsats og fokus på uddannelse, efteruddannelse og kompetenceopbygning inden for råstofindustrien. Sundhed, Miljø og Sikkerhed - SMS-politik i NUNAOIL NUNAOIL s virksomhed tager udgangspunkt i sundhed, miljø, og sikkerhed og betragter SMS som en prioriteret og inte greret del af selskabets virksomhed og kultur. Efterlevelse af de forpligtelser, der påhviler selskabet ved love, bestemmelser og licensaftaler i den grønlandske olieindustri, er med til at drive NUNAOIL s virksomhed på en bæredygtig må de, der tager sigte på at minimere skadelige virkninger på miljøet og tager vare på de ansattes sikkerhed og helse. Alle ansatte i NUNAOIL har medansvar for at arbejdet i selskabet sker under trygge forhold og på en måde som varetager og fremmer helse hos det enkelte menneske og tager vare på miljøet. Fundamentet for NUNAOIL s SMS-politik er den grønlandske råstoflovgivning. Råstoflovens sigte er at sikre at kulbrinteaktiviteterne i Grønland sker på en forsvarlig måde med hen syn til sundhed, miljø og sikkerhed, ressourceudnyttelse, social indvirkning og ellers i henhold til anerkendte og bedste internationale standarder for olie- og gasindustrien. Disse standarder skal følges både inden for den tekniske arena og i forhold til den sociale indvirkning. Råstofloven specificerer kravene til licenshaveren om i videst muligt omfang at sikre at aktiviteter i forbindelse med kulbrinteaktiviteter finder sted i forhold til kontrol, risikoidentifikation, risikovurdering og risikominimering. Lovgivningen understreger at det endelige ansvar ved offshore-aktiviteter påhviler operatøren i licensen. Som licensdeltager følger NUNAOIL aktivt operatø rernes SMS-arbejde op med henblik på at give input til operatører og licensdeltagere, hvor det anses som påkrævet i forhold til gældende love og regler. Råstofdepartementet og Miljøstyrelsen for Råstofområdet skal sikre at selskaberne efterlever alle SMS-krav, der stilles i forhold til ansatte og i relation til offentligheden og miljøet i den udstrækning de er påvirket af beslutninger inden for design, konstruktion, den operative gennemførelse, vedligeholdelse og opgivelse af aktiviteter eller faciliteter. NUNAOIL arbejder for at påvirke operatørerne og partnerne i licenserne så de systemer og løsninger, der vælges, er de mest optimale i forhold til myndighedernes SMS-krav. Forretningsetiske retningslinjer i NUNAOIL Formålet med NUNAOIL s forretningsetiske retningslinjer er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd i samspil med øvrige politik ker og personalehåndbog. Retningslinjerne indeholder em ner som arbejdsmiljø, ansvarlig adfærd, sprogpolitik, interessekonflikter og fortrolighed, etik og bestikkelse, kommunikation, IT, klager og bekymringsmeldinger. Hele politikken kan læses eller downloades på selskabets hjemmeside. Årsrapport 2015 Retningslinjer og politikker NUNAOIL A/S 19

20 Ledelsespåtegning LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2015 for NUNAOIL A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsrapporten et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. de cember 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 9. februar 2016 DIREKTION Hans Kristian Olsen BESTYRELSE Stine Bosse Formand Søren Lennert Mortensen Næstformand Louise Langholz Per Winter Wullf Peter Helmer Steen 20 Årsrapport 2015 Ledelsespåtegning NUNAOIL A/S

21 Den uafhængige revisors erklæringer TIL AKTIONÆREN I NUNAOIL A/S Påtegning på årsrapporten Vi har revideret årsrapporten for NUNAOIL A/S for regnskabs året 1. januar december 2015, der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Nuuk, den 9. februar 2016 Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer Knud Østergaard statsautoriseret revisor Årsrapport 2015 Den uafhængige revisors erklæringer NUNAOIL A/S 21

22 Anvendt regnskabspraksis Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Andre driftsindtægter og driftsomkostninger Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til køb af efterforskningsrelevante data, projekter, omkostninger til lokaler, rejseaktiviteter, personaleboliger, marketing samt administration mv. Selskabets beholdning af seismiske data værdiansættes ikke, da indtjeningsmulighederne ved salg heraf er uforudsigelige. Udgifter til fremskaffelse af dataene udgiftsføres derfor løbende. Personaleomkostninger Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger til personale og bestyrelsen, lønafhængige poster samt rejser og ophold til bestyrelsen mv. Af og nedskrivninger Af og nedskrivninger indeholder årets af og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Årsrapporten for NUNAOIL A/S er i henhold til bekendtgørelse for Grønland om anvendelsen af reglerne for statslige aktieselskaber (undtagelsesbestemmelser) aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. 22 Årsrapport 2015 Anvendt regnskabspraksis NUNAOIL A/S

23 BALANCEN Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 50 år 3 5 år Småaktiver med en kostpris på under 10 t.kr. pr. enhed indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af og nedskrivninger. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger. Gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktions omkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Årsrapport 2015 Anvendt regnskabspraksis NUNAOIL A/S 23

24 PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og afslutning. Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet. Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabskapital og omkostninger forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere. NØGLETAL Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Hoved og nøgletallene i oversigten er beregnet således: Overskudsgrad (EBIT-margin): Soliditetsgrad: Resultat af primær drift (EBIT) x100 Nettoomsætning Egenkapitalforrentning: Egenkapital ultimo x 100 Passiver i alt ultimo Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitutter samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og som kun er forbundet med ubetydelig risiko for værdiændringer. 24 Årsrapport 2015 Anvendt regnskabspraksis NUNAOIL A/S

25 Resultatopgørelse 1. januar 31. december 2015 Note t.kr. Nettoomsætning Andre driftsindtægter Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Driftsresultat Andre finansielle indtægter Øvrige finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Disponeret fra overført resultat Disponeret i alt Årsrapport 2015 Resultatopgørelse 1. januar december 2015 NUNAOIL A/S 25

26 Balance 31. december 2015 Note t.kr. AKTIVER Anlægsaktiver 3 Bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 22 Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital 4 Aktiekapital Overført resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser 6 Kreditinstitutter i øvrigt Langfristede gældsforpligtelser i alt Gæld til pengeinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 10 Nærtstående parter 26 Årsrapport 2015 Balance pr. 31. december 2015 NUNAOIL A/S

Neurologisk Klinik Sønderborg ApS

Neurologisk Klinik Sønderborg ApS Neurologisk Klinik Sønderborg ApS CVR-nr. 33 77 76 04 Årsrapport for 2012 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Henrik Aaen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Boligmaleren ApS. Årsrapport for 2014

Boligmaleren ApS. Årsrapport for 2014 Salamanderparken 115 8260 Viby J CVR-nr. 35241353 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2015 Jim Gottschalck Hagen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 14. marts 2014 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2013 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 17. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 17. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 17. regnskabsår Christian Hem Invest ApS Lucernemarken 16 9490 Pandrup CVR-nr. 21 06 49 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10. december

Læs mere

CASA DE LUXE By Naja Munthe ApS

CASA DE LUXE By Naja Munthe ApS CASA DE LUXE By Naja Munthe ApS København CVR nr. 33035888 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

K/S Danskib 72. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 06 62 55. (7. regnskabsår)

K/S Danskib 72. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 06 62 55. (7. regnskabsår) K/S Danskib 72 CVR-nr. 31 06 62 55 Årsrapport for 2013 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/04 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Andelsforeningen Frederiksborg Vin A.M.B.A Harløsevej 164, 3400 Hillerød

Andelsforeningen Frederiksborg Vin A.M.B.A Harløsevej 164, 3400 Hillerød Andelsforeningen Frederiksborg Vin A.M.B.A Harløsevej 164, 3400 Hillerød CVR-nr. 25 53 33 48 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen 1 Kølefirmaet Peter Sand A/S (CVR-nr. 31174643) Årsrapport 2011-2012 Kølefirmaet Peter Sand A/S Forchhammersvej 23 A, 1.tv. 1920 Frederiksberg C Vibesøvej 2 - Gundsømagle

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2005/06 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40 16 11 * TELEFAX: +45 33 11 62 10 E-mail: info@dendanskemaritimefond.dk

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI PETER FABERS VEJ 45, 2. TH., 8210 ÅRHUS V 16. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI PETER FABERS VEJ 45, 2. TH., 8210 ÅRHUS V 16. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI PETER FABERS

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den / 2009 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2008 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40 16 11 *

Læs mere

Danish Train Consulting ApS i likvidation Årsrapport for 2011/12

Danish Train Consulting ApS i likvidation Årsrapport for 2011/12 Danish Train Consulting ApS i likvidation Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 30 82 79 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/1 2013 Kim Nielsen Hvam Dirigent

Læs mere

Ejerforeningen Engelstoftsgade 20. CVR-nummer 32684955

Ejerforeningen Engelstoftsgade 20. CVR-nummer 32684955 CVR-nummer 32684955 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Påtegning og erklæring Bestyrelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Foreningsberetning 5 Årsregnskab Anvendt

Læs mere

Airmaster Service K/S CVR-nr. 24250806. Årsrapport 2014

Airmaster Service K/S CVR-nr. 24250806. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Airmaster Service K/S CVR-nr. 24250806 Årsrapport

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MAERSK BROKER A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MAERSK BROKER A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Lars-Erik Brenøe Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

LAG Fanø - Varde c/o Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde

LAG Fanø - Varde c/o Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde LAG Fanø - Varde c/o Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde CVR-nr. 36 11 39 60 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 8. marts 2016. Dirigent

Læs mere

F. Salling Invest A/S. Højbjerg

F. Salling Invest A/S. Højbjerg F. Salling Invest A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 24 57 46 28 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

Ulfborg Fjernvarme A.m.b.a.

Ulfborg Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport 2015/16 63. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2016. dirigent Holstebro Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 Struer Torvegade

Læs mere

Super Dæk Service Danmark A/S Årsrapport for 2012/13

Super Dæk Service Danmark A/S Årsrapport for 2012/13 Super Dæk Service Danmark A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 28 65 39 64 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/9 2013 René Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ACAIACAI ApS CVR-nr. 34080011. Årsrapport 2012

ACAIACAI ApS CVR-nr. 34080011. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk ACAIACAI ApS CVR-nr. 34080011

Læs mere

Monotil A/S Skalbakken 17 2720 Vanløse. CVR-nr: 33 95 35 93. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Monotil A/S Skalbakken 17 2720 Vanløse. CVR-nr: 33 95 35 93. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Skalbakken 17 2720 Vanløse CVR-nr: 33 95 35 93 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 26/5 2015 Karsten Henriksen Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter...10 2

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter...10 2 Lergravsvej 60 2300 København S CVR nr. 36049189 Årsrapport for 2014 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2015 Tommy Andersen Dirigent

Læs mere

EMDESIC TECHNOLOGY SOLUTIONS DENMARK APS NIELS JERNES VEJ 10, 9220 AALBORG ØST 2014/15

EMDESIC TECHNOLOGY SOLUTIONS DENMARK APS NIELS JERNES VEJ 10, 9220 AALBORG ØST 2014/15 Emdesic Technology Solutions Denmark Ap Jernes Vej 1 Aalborg Øst 33066635 EMDESIC TECHNOLOGY SOLUTIONS DENMARK APS NIELS JERNES VEJ 10, 9220 AALBORG ØST ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014/15 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MOOS-BJERRE ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MOOS-BJERRE ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MOOS-BJERRE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/06/2013 Michael Moos-Bjerre Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Søren Kristiansen ApS

Søren Kristiansen ApS Søren Kristiansen ApS ÅRSRAPPORT 2011/2012 CVR 31 42 57 00 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /10 2012. Dirigent INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

JYSK ERHVERVS & BOLIG ADMINISTRATION ApS

JYSK ERHVERVS & BOLIG ADMINISTRATION ApS JYSK ERHVERVS & BOLIG ADMINISTRATION ApS Falbe Hansens Vej 3, 3 tv 8920 Randers NV Årsrapport 15. april 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Auktioner A/S Årsrapport for 2012

Auktioner A/S Årsrapport for 2012 Auktioner A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 20 01 57 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/2 2013 Thomas Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

BAUN'S MURERFORRETNING ApS

BAUN'S MURERFORRETNING ApS BAUN'S MURERFORRETNING ApS Retortvej 58, kl th 2500 Valby Årsrapport 19. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Mark

Læs mere

RASK CYKLER ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RASK CYKLER ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RASK CYKLER ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2015 Peter Lindby Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

P.D. Grafic ApS af 1984 Industrivej 5 7120 Vejle Øst. CVR-nummer: 73 56 61 18. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015

P.D. Grafic ApS af 1984 Industrivej 5 7120 Vejle Øst. CVR-nummer: 73 56 61 18. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 P.D. Grafic ApS af 1984 Industrivej 5 7120 Vejle Øst CVR-nummer: 73 56 61 18 ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 (31. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, 16. juli 2015 Karsten

Læs mere

STB Byg Ejendomme A/S Andkærvej 24, 7100 Vejle

STB Byg Ejendomme A/S Andkærvej 24, 7100 Vejle STB Byg Ejendomme A/S Andkærvej 24, 7100 Vejle CVR-nr. 15 99 41 85 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar

Læs mere

Under Uret Svendborg Holding ApS CVR-nr. 26580137. Årsrapport 2011/2012. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 26.09.2012.

Under Uret Svendborg Holding ApS CVR-nr. 26580137. Årsrapport 2011/2012. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 26.09.2012. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63 14 69 00 Telefax 62 21 28 01 www.deloitte.dk Under Uret Svendborg Holding ApS

Læs mere

Byggefelt H, Teglholmen Parkering ApS

Byggefelt H, Teglholmen Parkering ApS Byggefelt H, Teglholmen Parkering ApS CVR-nr. 30 53 82 77 Årsrapport for perioden 2. juni - 31. december 2014 (7 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. april 2015 Som dirigent:...

Læs mere

DVD Technology ApS. Årsrapport for 2013/14

DVD Technology ApS. Årsrapport for 2013/14 DVD Technology ApS Ahornsvinget 26, 7500 Holstebro CVR-nr. 34 07 70 02 Årsrapport for 2013/14 3. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CVR-nr. 11 77 06 49. Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsrapport 2015

CVR-nr. 11 77 06 49. Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsrapport 2015 CVR-nr. 11 77 06 49 Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Årsregnskab

Læs mere

BOLIG-ISOLERING ApS. Årsrapport 14. marts 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BOLIG-ISOLERING ApS. Årsrapport 14. marts 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BOLIG-ISOLERING ApS Årsrapport 14. marts 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2013 Ole Rasmussen Hassing Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

LAST BOLIG ApS CVR-nr. 28 96 57 53

LAST BOLIG ApS CVR-nr. 28 96 57 53 Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark LAST BOLIG ApS CVR-nr. 28 96 57 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten

Læs mere

Virksomhedsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4. Anvendt regnskabspraksis 5

Virksomhedsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4. Anvendt regnskabspraksis 5 Legumina Machinery ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 2014/15

Læs mere

FAIR Danmark Birkedommervej 31 2400 København NV

FAIR Danmark Birkedommervej 31 2400 København NV Øster Allé 56, 1. 2100 København Ø Tlf. 36 72 03 66 Fax. 36 72 03 22 E-mail: Revisor@ rein.dk GenpartGenpart Årsrapport for 2015 FAIR Danmark Birkedommervej 31 2400 København NV Således vedtaget på foreningens

Læs mere

Jeudan I A/S. Årsrapport for 2014

Jeudan I A/S. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 13 1250 København K CVR-nr. 15110341 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2015 Morten Aagaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Barsel.dk

Årsrapport 2013. Barsel.dk Årsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2013 5. regnskabsår

Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapport for 2013 5. regnskabsår KEANA ApS Skodshøj 6 9530 Støvring CVR-nr. 32 15 60 96 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Dirigent: Kent

Læs mere

Dansk Hus ApS. Årsrapport for 2014. Bredgade 36 E 1 1260 København K CVR-nr. 34 62 45 26. (2. regnskabsår)

Dansk Hus ApS. Årsrapport for 2014. Bredgade 36 E 1 1260 København K CVR-nr. 34 62 45 26. (2. regnskabsår) Dansk Hus ApS Bredgade 36 E 1 1260 København K CVR-nr. 34 62 45 26 Årsrapport for 2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05 2015 Kuno

Læs mere

E5 A/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 21 83 21 46. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015.

E5 A/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 21 83 21 46. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015. E5 A/S CVR-nr. 21 83 21 46 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carl Christian Victor Borell Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1

Læs mere

Bee Sport ApS. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 30 83 52 63. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Bee Sport ApS. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 30 83 52 63. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Bee Sport ApS CVR-nr. 30 83 52 63 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/04 2014 Christian Stadil Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Linco VVS ApS CVR-nr. 31 88 30 67

Linco VVS ApS CVR-nr. 31 88 30 67 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Linco VVS ApS CVR-nr. 31 88 30 67

Læs mere

Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS

Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg CVR Nr. 84 24 47 59 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2012-31.12.2012

Læs mere

BBHC BILIMPORT ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BBHC BILIMPORT ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BBHC BILIMPORT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2013 Erik Munk Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SØBORG VINDUER ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SØBORG VINDUER ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SØBORG VINDUER ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/07/2015 Kristian Schouboe Sørensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

LOKE FILM UDLEJNING ApS

LOKE FILM UDLEJNING ApS LOKE FILM UDLEJNING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013 Adam Kaare Schmedes Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

PC Entreprise ApS. Årsregnskab

PC Entreprise ApS. Årsregnskab Skovhusvænget 5 4632 Bjæverskov CVR-nr.: 32 30 61 36 Årsregnskab 3. regnskabsår 1. januar 2014-31. december 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj

Læs mere

Nye Kommercielle Aktiviteter Holding A/S CVR-nr. 12523394 Strandvejen 100 2900 Hellerup. Årsrapport 2015. Dirigent

Nye Kommercielle Aktiviteter Holding A/S CVR-nr. 12523394 Strandvejen 100 2900 Hellerup. Årsrapport 2015. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Nye Kommercielle Aktiviteter Holding

Læs mere

DP PROJEKTUDVIKLING A/S

DP PROJEKTUDVIKLING A/S DP PROJEKTUDVIKLING A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Ole Davidsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Dreist Ejendomme A/S. Årsrapport for 2015

Dreist Ejendomme A/S. Årsrapport for 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Dreist Ejendomme A/S Bag Haverne 32-50 4600 Køge (CVR-nr. 31 28 38 76) Årsrapport for 2015 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Sevel Vandværk I/S. Årsrapport for perioden

Sevel Vandværk I/S. Årsrapport for perioden Sevel Vandværk I/S Årsrapport for perioden 01.01.2007 til 31.12.2007 Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger...3 Påtegninger Revisionspåtegning...4 Ledelsespåtegning...5 Ledelsesberetning

Læs mere

RIVERCLUB ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/01/2014

RIVERCLUB ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/01/2014 RIVERCLUB ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/01/2014 Jes Bondo Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K.A. Byg Hjørring ApS CVR-nr. 28 90 37 23

K.A. Byg Hjørring ApS CVR-nr. 28 90 37 23 CVR-nr. 28 90 37 23 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 02.02.13 Peter Henriksen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Spaltningsregnskab pr. 01.01.2016. Spaltning af: Foreningen Østifterne f.m.b.a. CVR-nr. 25 35 27 34 til Østifterne f.m.b.a. (nydannet forening)

Spaltningsregnskab pr. 01.01.2016. Spaltning af: Foreningen Østifterne f.m.b.a. CVR-nr. 25 35 27 34 til Østifterne f.m.b.a. (nydannet forening) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spaltningsregnskab pr. 01.01.2016

Læs mere

Janus Andersen & Co. A/S CVR-nr. 26 63 24 63

Janus Andersen & Co. A/S CVR-nr. 26 63 24 63 CVR-nr. 26 63 24 63 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.15 Oluf Hjortlund Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

DANSK FERIEBOLIG A/S. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den DANSK FERIEBOLIG A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Kjeld Birk Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nordsjællands Anlægsgartner ApS

Nordsjællands Anlægsgartner ApS Nordsjællands Anlægsgartner ApS Frederiksborgvej 199 3450 Allerød CVR-nr. 32 44 64 69 Årsrapport 2013 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 8

Læs mere

Ejendomsselskabet Vejlevej 92-108, Kolding A/S CVR-nr. 82147713. Årsrapport 2014

Ejendomsselskabet Vejlevej 92-108, Kolding A/S CVR-nr. 82147713. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Vejlevej 92-108, Kolding A/S CVR-nr.

Læs mere

NORDISK AFLØBS TEKNIK A/S

NORDISK AFLØBS TEKNIK A/S NORDISK AFLØBS TEKNIK A/S Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/12/2014 Kimmy Olesen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Købmand Herman Sallings Fond. Århus. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 53 52 04 13

Købmand Herman Sallings Fond. Århus. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 53 52 04 13 Købmand Herman Sallings Fond Århus Årsrapport for 2012 CVR-nr. 53 52 04 13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

PC Offshore ApS Årsrapport for 2012

PC Offshore ApS Årsrapport for 2012 PC Offshore ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 14 48 68 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013 Paw Cortes Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Kai D Fonden CVR-nr. 34776636. Årsrapport 2014

Kai D Fonden CVR-nr. 34776636. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Kai D Fonden CVR-nr. 34776636 Årsrapport 2014 Godkendt

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

Relation-Shipping Ltd. ApS. Årsrapport 2014

Relation-Shipping Ltd. ApS. Årsrapport 2014 Relation-Shipping Ltd. ApS CVR-nr. 77 84 70 14 Årsrapport 2014 (30. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/3 2015 Søren Aaen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N,

Læs mere

Sæbe Compagniet ApS CVR-nr. 25 70 22 71

Sæbe Compagniet ApS CVR-nr. 25 70 22 71 CVR-nr. 25 70 22 71 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.09.13 Niels Henrik Christoffersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM

Læs mere

JAMMERBUGT CAMPING APS

JAMMERBUGT CAMPING APS Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JAMMERBUGT CAMPING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten

Læs mere

MVNO SYSTEMS A/S. Frederikskaj 8 2450 København SV. Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015

MVNO SYSTEMS A/S. Frederikskaj 8 2450 København SV. Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 MVNO SYSTEMS A/S Frederikskaj 8 2450 København SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2016 Monna Maria Nielsen

Læs mere

LikeFred ApS. Årsrapport for perioden 3. september 2013-31. december 2014 (16 måneder) CVR-nr. 32 34 08 81

LikeFred ApS. Årsrapport for perioden 3. september 2013-31. december 2014 (16 måneder) CVR-nr. 32 34 08 81 LikeFred ApS CVR-nr. 32 34 08 81 Årsrapport for perioden 3. september 2013-31. december 2014 (16 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 26. juni 2015 Som dirigent:... Peter Bager

Læs mere

Antenneforeningen af 1983 Hvide Sande Nord Geflevej 131 6960 Hvide Sande. CVR-nummer: 18 01 82 33. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31.

Antenneforeningen af 1983 Hvide Sande Nord Geflevej 131 6960 Hvide Sande. CVR-nummer: 18 01 82 33. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. Geflevej 131 6960 Hvide Sande CVR-nummer: 18 01 82 33 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 (32. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den 31. marts 2016 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Højmark Odense ApS. CVR-nr. 33 76 43 83 474723 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30

Årsrapport 2012/13. Højmark Odense ApS. CVR-nr. 33 76 43 83 474723 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 474723 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

EA/S Gentofte Søpark CVR-nr. 25 13 60 12

EA/S Gentofte Søpark CVR-nr. 25 13 60 12 EA/S Gentofte Søpark CVR-nr. 25 13 60 12 Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. august 2014. H. C. Hansen Dirigent

Læs mere

Balder Bolig A/S. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2006 01.01.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår)

Balder Bolig A/S. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2006 01.01.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2006 01.01.2006-31.12.2006 (6. regnskabsår) Side 1 Beretning 2006 Hoved aktivitet Selskabets hoved aktivitet omfatter

Læs mere

BUUS V V S TEKNIK ApS

BUUS V V S TEKNIK ApS BUUS V V S TEKNIK ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2012 Kim Buus Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Den selvejende institution FKS-Hallen. Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. Årsrapport for. CVR. nr. 81 97 02 11

Den selvejende institution FKS-Hallen. Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. Årsrapport for. CVR. nr. 81 97 02 11 Den selvejende institution FKS-Hallen Tranehøjen 5, 5250 Odense SV Årsrapport for 2015 CVR. nr. 81 97 02 11 Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Anvendt

Læs mere

JESPER BANG ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JESPER BANG ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JESPER BANG ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2015 Erik Vittrup Nielsen Dirigent Side 2 af 9 Indhold

Læs mere

Niels Erik Jespersen Holding ApS

Niels Erik Jespersen Holding ApS Holmevej 2 5683 Haarby (14. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/05 2015 Niels Erik Jespersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

EDC Erhverv Poul Erik Bech, Fyn A/S Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr. 32 34 75 84

EDC Erhverv Poul Erik Bech, Fyn A/S Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr. 32 34 75 84 Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr. 32 34 75 84 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.04.16 Steen Lundbye Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Ejendomsselskabet Centrumpladsen, Svendborg ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Centrumpladsen, Svendborg ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Centrumpladsen, Svendborg ApS CVR 10 07 77 61 Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 11. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 14. februar 2012. c/o Svendborg Sparekasse A/S, Centrumpladsen

Læs mere

VONHAGE A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/06/2015

VONHAGE A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/06/2015 VONHAGE A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/06/2015 Christian Lundgaard Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Core Bolig IV Investoraktieselskab nr. 5. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investoraktieselskab nr. 5. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investoraktieselskab nr. 5 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 39 95 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

ALM. BRAND FOND. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ALM. BRAND FOND. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ALM. BRAND FOND Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/11/2014 Jørgen H. Mikkelsen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Euro Tagservice ApS CVR-nr. 32156231. Årsrapport 2011/12

Euro Tagservice ApS CVR-nr. 32156231. Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Euro Tagservice ApS CVR-nr. 32156231

Læs mere

Hotel Arnbjerg ApS Arnbjergallé 2 6800 Varde. CVR-nummer: 29 52 89 77. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Hotel Arnbjerg ApS Arnbjergallé 2 6800 Varde. CVR-nummer: 29 52 89 77. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Hotel Arnbjerg ApS Arnbjergallé 2 6800 Varde CVR-nummer: 29 52 89 77 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (7. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 27/5 2013 John Nowak

Læs mere

Kunst og Rammer ApS CVR-nr. 26 53 40 89

Kunst og Rammer ApS CVR-nr. 26 53 40 89 CVR-nr. 26 53 40 89 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 06.08.13 Peter Henriksen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2015. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2015. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

R. Færch Invest ApS Årsrapport for 2012

R. Færch Invest ApS Årsrapport for 2012 R. Færch Invest ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 31 27 36 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/5 2013 Rasmus Færch Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Revisionsinstituttet. Arbejderbevægelsens Kooperative Finansieringsfond. Arsrapport for 2013. CVR. nr. 22 39 39 28

Revisionsinstituttet. Arbejderbevægelsens Kooperative Finansieringsfond. Arsrapport for 2013. CVR. nr. 22 39 39 28 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Arbejderbevægelsens Kooperative Finansieringsfond CVR. nr. 22 39 39 28 Arsrapport for 2013 Arsrapporten blev fremlagt og godkendt på fondens ordinære bestyrelsesmøde

Læs mere

K.E. AUTOMOBILER APS 2011/12 29. REGNSKABSÅR

K.E. AUTOMOBILER APS 2011/12 29. REGNSKABSÅR Tlf: 63 21 60 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab svendborg@bdo.dk Frederiksø 2, 2 www.bdo.dk DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 K.E. AUTOMOBILER APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12

Læs mere

Årsregnskab 2014. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Borgergade 111 1300 København K. CVR-nummer: 88615913

Årsregnskab 2014. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Borgergade 111 1300 København K. CVR-nummer: 88615913 Borgergade 111 1300 København K CVR-nummer: 88615913 Årsregnskab 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens generalforsamling den 9. maj 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

External Marketing ApS

External Marketing ApS Hjemstedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø CVR-nummer 28 84 07 72 Årsrapport 2014/15 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. oktober 2015 Gon Brorson Prag dirigent Aaen & Co.

Læs mere