Dantale II DANSKE HAGERMAN SÆTNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dantale II DANSKE HAGERMAN SÆTNINGER"

Transkript

1 Dantale II DANSKE HAGERMAN SÆTNINGER

2 Forord Denne rapport er en delvis dokumentation og brugervejledning af Dantale II materialet med de danske Hagerman sætninger. En yderligere dokumentation er under udarbejdelse i form af en tidsskriftsartikel af Kirsten Wagener, Regitze Ardenkjær og Jane Lignel Josvassen, (Wagener et al., 2001). Værløse november 2001 Martin Hansen Carl Ludvigsen De danske Hagerman listers tilblivelse Kirsten Wagener fra Hörzentrum Oldenburg har været supervisor og projektleder. Regitze Ardenkjær og Jane Lignel Josvassen, Hørepædagogisk Afdeling Gentofte Amtssygehus, har konstrueret testmaterialet og deltaget i indspilnings og redigeringsprocessen. Anne Bingen har indtalt sætningerne. Martin Hansen, Widex, har fungeret som projektkoordinator. Lytteforsøgene er foretaget på Rigshospitalets audiologiske laboratorium af Line Bille og Annette Kristensen med teknisk bistand af Arne Nørby Rasmussen. Projektstyringsgruppen har bestået af Ole Dyrlund, GNResound; Claus Elberling, Oticon og Carl Ludvigsen, Widex. De danske Hagerman lister er sponsoreret af: GNResound, Oticon og Widex. 2

3 Dantale II DANSKE HAGERMAN SÆTNINGER Indholdsfortegnelse 1. Om Hagerman testen Valg af testmateriale CD indhold Kalibreringssignaler Dokumentation Referencer... 8 Appendikser 7. Procedure 8. Lister 9. Scoringsark 3

4 Om Hagerman testen Anvendelse af taletærsklen for hele sætninger i støj vandt almindelig udbredelse da Plomp (Plomp & Mimpen, 1979) konstruerede en sætningstest ved at udvælge og justere en samling sætninger, således at SRT kunne bestemmes med tilstrækkelig præcision. I starten af 1980erne udviklede Björn Hagerman en svensk sætningstest, som i Skandinavien blev kendt som Hagerman testen. Talematerialet består af sætninger. Hver sætning indeholder 5 ord, hvoraf det første altid er et navn, det næste et udsagnsord, det tredje et talord osv. I praksis udføres testen ved at variere styrken af tale og støj adaptivt, således at en vis procentdel af ordene i sætningerne opfattes korrekt. Det tilsvarende signal støjforhold er et mål for hvor vanskelig en situation testpersonen kan klare. Hagermans test blev beskrevet og evalueret i en række artikler i firserne (Hagerman et al. 1982a, 1982b, 1984a, 1984b). Der er flere fordele ved at konstruere sætningerne ud fra et begrænset antal ord. For det første er det relativt let at konstruere nye lister, for det andet er der en begrænset indlæringseffekt, og endelig er effektiviteten god, fordi der i hver sætning scores 5 elementer (Hagerman, 1995). Denne testform blev senere lavet i en tysk version, i den såkaldte Oldenburger Satztest, idet man samtidig indførte en række forbedringer og ændringer i testen og testproceduren, Wagener et al. (1999a, 1999b, 1999c). En lignende test har ikke foreligget på dansk. Skønt denne type test længe har været ønsket i Danmark, har det ikke indtil for nylig været praktisk muligt at iværksætte en sådan udvikling med det omfattende konstruktions- og afprøvningsarbejde, som sådan et projekt indebærer. Muligheden for dette opstod da Universitetet og Hörzentrum i Oldenburg tilbød at stille deres ekspertise til rådighed for projektet, og da samtidig Regitze Ardenkjær og Jane Lignel Josvassen i forbindelse med deres afgangsprojekt fra København Universitet havde udvalgt et ordmateriale til en dansk version af Hagerman listerne. Den danske version består ligesom dens forbilleder af 5-ords sætninger, f.eks. 'Anders ser otte store planter' eller 'Birgit havde fem røde kasser'. Inspilningen at de danske sætninger fandt sted i Oldenburg med en dansk taler. For at testen kan bruges i praksis er det nødvendigt med et omfattende redigeringsarbejde, og endvidere at sætningsmaterialet er afbalanceret. For at opnå dette må niveauet af de indspillede signaler efterjusteres via lyttetest. Lytteforsøgenes to runder er begge foretaget i Danmark på Rigshospitalets audiologiske laboratorium. I første runde lyttede normalthørende danskere til ordene i forskellige signal støjforhold. Herved kunne det bestemmes hvor kraftigt de enkelte ord skulle præsenteres, for at alle ordene kunne blive lige svære. I praksis var det kun muligt at foretage en begrænset justering for at bevare naturligheden i talen. Efter justering af ordenes indbyrdes niveau blev hele materialet kontrollyttet, dels for at kontrollere at balanceringen af listerne var lykkedes og dels for at bestemme egenskaberne for testmaterialet. Detaljerne i disse afprøvninger vil blive publiceret (Wagener et al., 2001). 4

5 Valg af testmateriale Valget af et sætningsmateriale er begrundet i flere forhold. For det første er der mange lyttesituationer, hvor muligheden for at opfatte et nøgleord er afhængig af, hvilken lyd der kommer før nøgleordet. Dette gælder f.eks. for lytning i rum med lang efterklangstid eller lytning gennem høreapparater der har en form for ikke-momentan styrkeregulering, dvs. høreapparater med forskellige former for kompression (agc). Indførelse af bæresætninger før nøgleordet i en enkeltordstest er én måde at løse dette problem på. Da bæresætningen imidlertid ikke er en del af testen vil en sådan test ikke have samme effektivitet som en sætningstest. Vedrørende støjsignalet har der været gjort forskellige overvejelser. I Oldenburger Satztest starter støjsignalet kort tid før hver sætning og forsvinder igen når sætningen er slut. Dette giver en fordel når sætnings-scoren skal bestemmes, idet der så ikke er støj til stede når testpersonen afgiver sit svar. Herved kan registreringen af svaret foregå med større sikkerhed. På den anden side, vil denne afbrydelse af støjsignalet ikke give en realistisk lyttesituation, hverken med hensyn til at anslå rumresonanser eller mht. påvirkning af høreapparatet. I den svenske Hagerman test er støjen derimod uden afbrydelser fra den første sætning starter til den sidste er afsluttet. Denne, mere realistiske støjpåvirkning, har vi valgt til det danske materiale. Dette valg er i overensstemmelse med støjforløbet på Dantale CD en (Elberling et al. 1989). Ved at vælge navnet Dantale II har vi villet markere at denne CD er organiseret efter samme format som Dantale CD en også med hensyn til kalibreringssignaler. Desuden har vi villet antyde en (teoretisk) mulighed for at der med tiden, kunne komme flere testmaterialer til Dantale serien. Vedrørende støjsignalets modulation har der også været forskellige valgmuligheder. I Oldenburger Satztest er støjsignalet umoduleret, mens det i den oprindelige svenske Hagerman test er svagt moduleret. Hagerman har desuden anvendt et stærkt moduleret støjsignal, som er velegnet til at differentiere mellem normalthørende og hørehæmmede. Vi har valgt den umodulerede støj svarende til Oldenburger Satztest. Dette valg er ikke kritisk idet man uden nævneværdigt besvær kan anvende alternative støjsignaler, f.eks ICRA støj (Dreschler et al., 2000). 5

6 CD indhold Spor Venstre kanal Højre kanal Niveau Varighed 1-16 Testlister Talestøj L ref 90 sek 17 Talestøj Talestøj L ref 150 sek 18 1 khz FM f mod =20 Hz df=250 Hz 1 khz FM f mod =20 Hz df=250 Hz L ref +10 db 30 sek Hz FM f mod =20 Hz df=62.5 Hz 250 Hz FM f mod =20 Hz df=62.5 Hz L ref +10 db 30 sek 20 4 khz FM 4 khz FM L ref +9.5 db 30 sek f mod =20 Hz df=1000 Hz f mod =20 Hz df=1000 Hz 21 1 khz tone 1 khz tone L ref 60 sek 22 Pink noise Pink noise L ref db 300 sek 100 Hz- 10 khz 1/3 oktav niveau: L ref -10 db 100 Hz- 10 khz 1/3 oktav niveau: L ref -10 db 23 CCITT noise CCITT noise L ref 72 sek Referenceniveauet L ref : RMS= db re maximalt CD niveau, dvs. fuldt udstyret firkant signal Bemærkninger: Kalibreringssignalerne på spor er de samme som på Dantale CD en, dog er varigheden af FM signalerne øget til 30 sek, og hvert signal har fået sit separate spor. Kalibreringssignaler Kalibreringssignalerne er de samme som på Dantale CD en og de har samme absolutte værdier. Dette betyder, at der ikke behøves en ny kalibrering af audiometeret for at skifte fra Dantale til Hagerman sætninger. For at give mulighed for at sammenligne med andre materialer er der på spor 23 indlagt et taleformet støjsignal efter CCITT standarden (G 227). 6

7 Dokumentation Nedenstående figur viser spektrene for CD ens tale og støjsignal målt ud fra hhv. venstre og højre kanal af spor Spektrene er udregnet således, at hvert punkt angiver niveauet i et 1/3-oktav bredt frekvensområde omkring punktet; der er altså anvendt glidende 1/3-oktaver. Der ses en lille forskel på de to spektre, idet talens 1/3-oktav niveau i frekvensområdet over 500 Hz er ca. 2 db svagere end støjens. Dette skyldes formentlig at støjen af praktiske grunde er dannet ud fra ordmaterialet, som det var før niveaujusteringen af de enkelte ord i sætningerne blev foretaget, idet denne niveaujustering var en følge af lytteforsøgene. I praksis vil dette påvirke testresultatet, således at vi må forvente, at danske lyttere med den danske Hagerman test skal have et ca. 2 db bedre signal støjforhold end hvis tale og støj havde haft samme spektrum. Dette skal tages i betragtning ved sammenligning med udenlandske forsøgsresultater. 1/3-oktav spektre for de danske Hagerman sætninger (Speech) og det tilhørende støjsignal (Speech shaped noise). 7

8 Referencer Dreschler, WA., Verschuure, H., Ludvigsen, C., & Westermann, S. (2001). ICRA Noises: Artificial noise signals with speech-like spectral and temporal properties for hearing aid assessment. Audiology, 40, Elberling, C., Ludvigsen, C., & Lyregaard, P.E. (1989). Dantale: A new Danish speech material. Scand. Audiol., 18, Hagerman B. 1982a. Sentences for testing speech intelligibility in noise. Scand Audiol 11, Hagerman B. 1982b. Measurement of speech reception threshold - a comparison between two methods. Scand Audiol., 11, Hagerman B. 1984a. Some aspects of methodology in speech audiometry. Studies of reliability, computer simulations and development of a new speech material for measuring speech reception threshold in noise. Thesis. Scand Audiol, Suppl., 21. Hagerman, B. 1984b. Clinical measurements of speech reception threshold in noise. Scand Audiol., 13, Hagerman B Efficient adaptive methods for measurements of speech reception thresholds in quiet and in noise. Scand Audiol., 24, Plomp, R., & Mimpen, A.M. (1979). Improving the reliability of testing the speech reception threshold for sentences. Audiology, 18, Wagener, K., Brand, T., & Kollmeier, B. (1999). Entwicklung und Evaluation eines Satztests für die deutsche Sprache Teil I: Design des Oldenburger Satztests. Audiol. Acoust., 38, Wagener, K., Brand, T., & Kollmeier, B. (1999). Entwicklung und Evaluation eines Satztests für die deutsche Sprache Teil II: Optimierung des Oldenburger Satztests. Audiol. Acoust., 38, Wagener, K., Brand, T., & Kollmeier, B. (1999). Entwicklung und Evaluation eines Satztests für die deutsche Sprache Teil III: Evaluation des Oldenburger Satztests. Audiol. Acoust., 38, Wagener, K., Josvassen J.L., & Ardenkjær R. (2001). Design, Optimization, and Evaluation of a Danish Sentence Test in Noise. (Under uadarbejdelse) 8

9 Appendiks 1 Dansk Hagerman Sætningstest Procedure * 1. CD-afspillerens venstre kanal (talesignalet) og cd-afspillerens højre kanal (støjsignalet) forbindes til de to ønskede kanaler på audiometeret. Ved fritfelts-gengivelse kan talesignalet og støjsignalet gengives i hver sin højttaler, ved brug af hovedtelefoner eller ved brug af kun én højttaler skal de to kanaler mixes i audiometeret. 2. Indstil audiometeret så støjsignalet har det ønskede lydtrykniveau på testpersonens plads (typisk 65 db SPL). 3. Instruer testpersonen i testproceduren vha. den medfølgende beskrivelse. 4. I starten af hver ny testsession præsenteres 3 træningslister på 10 sætninger hver. Dette sikrer at indlæringseffekten, som optræder ved Hagerman-sætningstesten, kun påvirker resultatet minimalt. Træningslisterne bruges kun til indlæring, dvs. blandt andet til at gøre testpersonen fortrolig med materialet, og resultatet indgår derfor ikke i evalueringen af den efterfølgende test. Præsentationsniveauet for sætningerne fra træningslisterne bestemmes efter samme procedure som beskrevet herunder for selve testen. 5. For at opnå den størst mulige testnøjagtighed anbefales det at køre selve testen med i alt 30 sætninger. Hvis en mindre nøjagtighed er tilstrækkelig, kan man nøjes med 20 sætninger (beskrivelsen af gennemførelse med 20 sætninger er i det følgende i parentes). Gennemførelse af testen med kun 10 sætninger giver kun et groft estimat af taleforståeligheden, der ikke kan bruges som resultat. NB: De under pkt. 4 beskrevne træningslister med 30 sætninger udgør ikke en del af selve testen med de 30 (20) sætninger. 6. Præsentér den første sætning fra den udvalgte liste ved et signal-støjforhold på 0 db S/N (dvs. ved et støjniveau på 65 db SPL skal sætningen også præsenteres ved 65 db SPL). Notér taleniveauet i det indrammede startfelt på registreringsarket. Efter hver testsætning følger der en pause af 6 sekunders varighed, hvor forsøgspersonen skal gentage sætningen. Hvis pausens længde ikke er tilstrækkelig, kan cd-afspillerens pauseknap benyttes. 7. For de følgende sætninger benyttes den adaptive procedure, der er beskrevet i tabel 1. Den adaptive procedure bestemmer det nye tale-præsentationsniveau udfra antallet af rigtige ord i den forudgående sætning. (a) Præsentationsniveauet af sætningerne 2 til 5 findes ved at benytte tabellens venstre spalte. (b) Præsentationsniveauet af sætningerne 6 til 30 (6 til 20) findes ved at benytte tabellens højre spalte. Notér de anvendte præsentationsniveauer i taleniveau spalten i registreringsarket. 8. Udfra svaret til sætning 30 (sætning 20) beregnes præsentationsniveauet for sætning 31 (sætning 21), som dog ikke præsenteres, og denne værdi indføres i registreringsarket. 9. Addér alle præsentationsniveauerne fra sætning 12 til 31 (sætning 12 til 21). 10. Del resultatet med 20 (med 10) og træk støjniveauet fra. 11. Resultatet (SRT, "speech reception threshold") angiver tærsklen for taleforståeligheden i støj udtrykt i db signal-støj forhold (db S/N), dvs. forskellen mellem talesignalniveauet og støjsignalniveauet ved tærsklen. * Oversat og bearbejdet version af Kurzbeschreibung für die Durchführung des manuellen Oldenburger Satztest udarbejdet af Universitetet og Hörzentrum i Oldenburg

10 Appendiks 1 Instruktion til testpersonen Dette er en test for at finde ud af, hvor godt De kan forstå tale i støjfyldte omgivelser. Til det formål bliver De præsenteret for sætninger, som er indtalt af en kvinde. Hver sætning består af 5 ord med den samme form: Navn udsagnsord tal tillægsord navneord (for eksempel: Anders ejer ti gamle jakker.). Sætningerne er ikke nødvendigvis meningsfyldte. Samtidig med talen vil der være støj. Når en sætning er afsluttet er det Deres opgave at gentage hvert ord, som De har forstået det. Hvis De er usikker, må De gerne gætte. Af hensyn til brugbarheden af testresultatet er det vigtigt, at testen gennemføres under vanskelige forhold. Under målingen bliver talens styrke derfor varieret og den kan undertiden være meget svag. Selv om testen altså kan forekomme meget svær, skal De bare svare så godt De kan. Har De nogle spørgsmål? Tabel 1. Niveauændringer ved adaptiv gennemførelse af den danske Hagerman sætningstest Antal rigtige ord i den forudgående sætning Sætning 2 til 5 Sætning 6 til 31 (21) [db] Antal rigtige ord i den forudgående sætning Taleniveauændring Taleniveauændring [db]

11 Appendiks 2 De danske Hagerman lister Liste 1 Ingrid finder syv røde huse. Michael ejer tyve pæne ringe. Linda låner seks flotte skabe. Ulla får fjorten hvide jakker. Niels solgte ti store masker. Henning ser ni smukke planter. Anders vandt otte sjove gaver. Kirsten købte tre nye blomster. Per valgte tolv fine biler. Birgit havde fem gamle kasser. Liste 2 Ulla solgte ti røde biler. Linda ejer tre hvide blomster. Anders havde tolv pæne kasser. Michael valgte otte fine masker. Niels vandt fjorten store jakker. Birgit finder ni nye ringe. Henning låner syv sjove skabe. Ingrid ser fem flotte planter. Kirsten købte seks smukke gaver. Per får tyve gamle huse. Liste 3 Per ser seks pæne planter. Niels ejer tyve hvide biler. Kirsten havde fem store masker. Ulla finder otte nye jakker. Linda vandt ni røde skabe. Michael får ti flotte gaver. Henning valgte tre gamle ringe. Anders købte syv fine kasser. Ingrid låner tolv sjove huse. Birgit solgte fjorten smukke blomster. Liste 4 Anders vandt tolv store kasser. Per købte ti fine biler. Ulla ejer syv røde jakker. Michael havde fem nye planter. Niels solgte tre smukke blomster. Linda valgte ni hvide skabe. Birgit finder tyve pæne huse. Ingrid låner otte gamle masker. Henning får seks flotte ringe. Kirsten ser fjorten sjove gaver.

12 Appendiks 2 Liste 5 Henning låner syv hvide jakker. Anders finder fem gamle skabe. Linda havde ti fine gaver. Kirsten solgte seks sjove ringe. Michael får tolv røde huse. Birgit ser tre store blomster. Niels købte tyve pæne planter. Per valgte ni flotte masker. Ulla vandt otte smukke biler. Ingrid ejer fjorten nye kasser. Liste 6 Henning havde fjorten sjove blomster. Kirsten ser syv store huse. Linda finder fem nye masker. Ulla købte tyve hvide jakker. Michael får tolv smukke planter. Anders ejer seks flotte biler. Niels låner ti fine gaver. Per solgte ni gamle ringe. Birgit valgte tre røde skabe. Ingrid vandt otte pæne kasser. Liste 7 Anders finder seks store gaver. Michael ser tyve gamle blomster. Kirsten vandt tolv flotte ringe. Ingrid valgte otte hvide planter. Birgit får fem fine masker. Ulla låner syv sjove skabe. Henning havde tre nye huse. Linda solgte fjorten røde kasser. Niels ejer ti smukke biler. Per købte ni pæne jakker. Liste 8 Niels ser ti fine jakker. Per får tolv store kasser. Michael vandt tre nye skabe. Anders ejer tyve flotte gaver. Henning låner fem smukke ringe. Linda havde seks sjove masker. Kirsten købte fjorten pæne planter. Ulla finder otte gamle blomster. Ingrid valgte ni røde biler. Birgit solgte syv hvide huse.

13 Appendiks 2 Liste 9 Linda havde ti fine blomster. Ulla låner tre flotte ringe. Per finder fem store masker. Michael vandt syv smukke biler. Ingrid valgte fjorten sjove jakker. Kirsten får otte hvide kasser. Henning solgte tolv gamle gaver. Niels ejer tyve pæne huse. Anders købte ni nye planter. Birgit ser seks røde skabe. Liste 10 Niels finder tyve smukke skabe. Henning valgte tolv store kasser. Linda låner fjorten gamle biler. Birgit vandt fem fine huse. Ingrid købte ni hvide planter. Anders ser seks røde jakker. Michael får tre nye masker. Kirsten solgte syv sjove blomster. Ulla havde otte pæne gaver. Per ejer ti flotte ringe. Liste 11 Linda solgte fjorten flotte huse. Niels vandt ni hvide blomster. Ulla havde tolv røde jakker. Kirsten købte seks sjove biler. Per ejer syv store kasser. Ingrid får otte smukke masker. Anders finder tre pæne gaver. Birgit ser ti gamle skabe. Henning låner tyve nye planter. Michael valgte fem fine ringe. Liste 12 Ulla ejer fem røde jakker. Birgit får tre store planter. Linda solgte otte flotte huse. Michael havde fjorten fine kasser. Kirsten ser ni pæne ringe. Niels finder tyve gamle masker. Anders valgte seks sjove gaver. Henning låner syv smukke skabe. Ingrid købte tolv hvide biler. Per vandt ti nye blomster.

14 Appendiks 2 Liste 13 Linda ejer fjorten hvide jakker. Henning havde ni nye gaver. Ulla købte ti store biler. Per finder fem fine huse. Ingrid ser tre smukke masker. Niels vandt seks flotte blomster. Anders får syv pæne planter. Birgit valgte tolv gamle skabe. Michael solgte tyve sjove kasser. Kirsten låner otte røde ringe. Liste 14 Per valgte otte pæne masker. Michael ejer seks nye huse. Linda solgte fem store kasser. Niels købte fjorten gamle jakker. Anders vandt tre fine blomster. Birgit ser tolv røde skabe. Kirsten får ni smukke ringe. Ingrid låner ti flotte planter. Henning havde syv hvide biler. Ulla finder tyve sjove gaver. Liste 15 Per får otte flotte blomster. Kirsten ejer syv fine ringe. Linda havde fem smukke huse. Ingrid valgte seks nye biler. Niels ser ni pæne skabe. Michael solgte fjorten gamle planter. Ulla finder tre store masker. Henning låner tyve hvide kasser. Anders købte tolv sjove jakker. Birgit vandt ti røde gaver. Liste 16 Henning vandt syv flotte skabe. Per ser otte røde jakker. Niels ejer tre sjove kasser. Kirsten havde tolv store ringe. Ulla får tyve pæne planter. Anders finder ni smukke gaver. Linda købte fjorten nye huse. Ingrid låner fem hvide biler. Birgit valgte seks fine blomster. Michael solgte ti gamle masker.

15 ver.1, okt Navn / cpr Dato Operatør Bemærkninger (transducer/øre/etc.) Registreringsark for Hagerman-sætningstesten sætnings-nr. rigtige ord taleniveau (db) liste-nr. 1 (start) liste-nr (start summering her) SRT : liste-nr. 21 sum(12 21) = sum 10 -start= 22 db SRT : 31 sum(12 31) = sum 20 -start= db

Rapport. Sammenligning af T, FM og Dynamisk FM. Udført for Phonak Danmark og Oticon. Sagsnr.: A900306 Side 1 af 10 2/11 2010

Rapport. Sammenligning af T, FM og Dynamisk FM. Udført for Phonak Danmark og Oticon. Sagsnr.: A900306 Side 1 af 10 2/11 2010 Rapport Sammenligning af T, FM og Dynamisk FM Udført for Phonak Danmark og Oticon Sagsnr.: A900306 Side 1 af 10 2/11 2010 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

DANTALE Auditiv og Audio-Visuel Test (DVD-version)

DANTALE Auditiv og Audio-Visuel Test (DVD-version) DANTALE Auditiv og Audio-Visuel Test (DVD-version) Bispebjerg Hospital Audiologisk afdeling Marts 1999 Erik Kjærbøl Dokumentationen er i 2015 redigeret til en tekstfil af Carsten Daugaard, DELTA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ved grafisk afrapportering er det vigtigt at benytte samme symbolfamilie, fx ISO/IEC symbolerne, både til toneaudiometri og til taleaudiometri.

Ved grafisk afrapportering er det vigtigt at benytte samme symbolfamilie, fx ISO/IEC symbolerne, både til toneaudiometri og til taleaudiometri. Standardiseret rapportering af audiometriske test Denne afrapportering omfatter: Rentoneaudiometri - Luftledning Rentoneaudiometri - Taleaudiometri - SRT Taleaudiometri - DS/DL Tympanometri - Impedansmåling/refleksmåling

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning i kalibrering og vedligeholdelse af udstyr til audiometri - luftledning og benledning

VEJLEDNING. Vejledning i kalibrering og vedligeholdelse af udstyr til audiometri - luftledning og benledning T H E K N O W L E D G E C E N T R E VEJLEDNING Vejledning i kalibrering og vedligeholdelse af udstyr til audiometri - luftledning og benledning Titel Vejledning i kalibrering og vedligeholdelse af udstyr

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus Rapport Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus 2003-08-19 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Det Danske APD test-batteri.

Det Danske APD test-batteri. Det Danske APD test-batteri. Indholdsfortegnelse CD indhold...1 Introduktion... 2 Filtered words... 3 Figure ground...4 Competing words...5 Dichotic digits...6 Duration pattern... 7 Gaps in Noise. (GIN)...8

Læs mere

Lydtryk fra mobiltelefoner

Lydtryk fra mobiltelefoner DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world Lydtryk fra mobiltelefoner Findes der mobiltelefoner der kan levere lydtryk kraftige nok til, at de

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af kalibrering af taleaudiometri. Udført for AMGROS. Sagsnr.: A Side 1 af marts 2010

Rapport. Undersøgelse af kalibrering af taleaudiometri. Udført for AMGROS. Sagsnr.: A Side 1 af marts 2010 Rapport Undersøgelse af kalibrering af taleaudiometri Udført for AMGROS Sagsnr.: A900292 Side 1 af 21 5. marts 2010 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24

Læs mere

Resumé Side 1. Resumé

Resumé Side 1. Resumé Bestemmelse af taleforståelighed i støj Determination of Speech Intelligibility in Noise Af Ellen Raben Pedersen Studienr. 167595 Synopsis Denne rapport behandler forskellige parametre, der indgår i opbygningen

Læs mere

Testsignaler til kontrol af en målekæde

Testsignaler til kontrol af en målekæde 20. marts 2007 RL 12/07 OFC/THP/CB/lm MILJØSTYRELSENS Testsignaler til kontrol af en målekæde Resumé Der er udarbejdet testsignaler, som gør det muligt at kontrollere en samlet målekæde. Testsignalerne,

Læs mere

DET HUMANISTISKE FAKULTET, SYDDANSK UNIVERSITET PÆDAGOGISK AUDIOLOGI BACHELORPROJEKT AUDITEST BRUGT SOM TALEAUDIOMETRI TEST

DET HUMANISTISKE FAKULTET, SYDDANSK UNIVERSITET PÆDAGOGISK AUDIOLOGI BACHELORPROJEKT AUDITEST BRUGT SOM TALEAUDIOMETRI TEST DET HUMANISTISKE FAKULTET, SYDDANSK UNIVERSITET PÆDAGOGISK AUDIOLOGI BACHELORPROJEKT AUDITEST BRUGT SOM TALEAUDIOMETRI TEST Af: Nagehan Akkus (180592) naakk10@student.sdu.dk Vejleder: Carsten Daugaard,

Læs mere

BILAG A Spørgeskema-undersøgelse...90 A.1 Følgebrev og spørgeskema...90 A.2 Besvarelser...95 A.3 Sammenfatning...97

BILAG A Spørgeskema-undersøgelse...90 A.1 Følgebrev og spørgeskema...90 A.2 Besvarelser...95 A.3 Sammenfatning...97 Bilagsfortegnelse Side 89 Bilagsfortegnelse BILAG A Spørgeskema-undersøgelse...90 A.1 Følgebrev og spørgeskema...90 A.2 Besvarelser...95 A.3 Sammenfatning...97 BILAG B Testprogram...98 B.1 Brugergrænseflader...98

Læs mere

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Rapport IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Udført for Sundheds- og Ældreministeriet Sagsnr.: T210070 Side 1 af 14 16. november 2015 DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

Adaptiv Phonak Digital (APD)

Adaptiv Phonak Digital (APD) Adaptiv Phonak Digital (APD) Baggrundsviden fra det audiologiske område Phonak baserer alle grundlæggende krav til høreapparater og tilpasning af dem på forestillingen om et Akustikkens hus. Akustikkens

Læs mere

DREAM I SLANKT DESIGN

DREAM I SLANKT DESIGN DREAM I SLANKT DESIGN WIDEX DREAM familien er lige blevet endnu bedre. Med den nye DREAM FASHION model har du mulighed for at tilbyde høreapparatbrugere det absolut nyeste inden for teknologi og design

Læs mere

Er der en forskel i taleforståelse hos høreapparatsbrugere, hvis der skiftes mellem kort og lang kompersisonstidskonstant i en testsituation?

Er der en forskel i taleforståelse hos høreapparatsbrugere, hvis der skiftes mellem kort og lang kompersisonstidskonstant i en testsituation? Er der en forskel i taleforståelse hos høreapparatsbrugere, hvis der skiftes mellem kort og lang kompersisonstidskonstant i en testsituation? Er der herudover en forskel i forhold til, hvilket høreapparatfirma

Læs mere

Processeringskanalers indvirkning på den digitale støjreduktion

Processeringskanalers indvirkning på den digitale støjreduktion Processeringskanalers indvirkning på den digitale støjreduktion Processing channles impact on the digital noise reduction Sanne Mehrfeld Møller Antal tegn i opgaven: 58.557 - Projektet indeholder en tabel

Læs mere

Om måling af taleforståelse

Om måling af taleforståelse Om måling af taleforståelse Speech intelligibility measurements Torben Poulsen 1 Høretabets fem dimensioner Nedsat følsomhed (= forhøjet høretærskel) audiogram, hørekurve Unormal opfattelse af lydstyrke

Læs mere

Lyd og rum DELTA SDU DAG 17/6 BA PROJEKT DET HUMANISTISKE FAKULTET, SYDDANSK UNIVERSITET, TEKNISK AUDIOLOGI KRISTIAN FRISTED

Lyd og rum DELTA SDU DAG 17/6 BA PROJEKT DET HUMANISTISKE FAKULTET, SYDDANSK UNIVERSITET, TEKNISK AUDIOLOGI KRISTIAN FRISTED Lyd og rum DELTA SDU DAG 7/6 BA PROJEKT DET HUMANISTISKE FAKULTET, SYDDANSK UNIVERSITET, TEKNISK AUDIOLOGI KRISTIAN FRISTED Fire overordnede hypoteser:. Kan man rent intuitivt udnævne et rum til at have

Læs mere

Test af forstærkertelefoner

Test af forstærkertelefoner Teknisk notat Test af forstærkertelefoner Udført for AMGROS Rev. 1 Sagsnr.: T21-9 Side 1 af 39 17. september 15 DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24 Odense C Danmark Tlf. +45 72 19 41 Fax

Læs mere

RAPPORT. Vejledning i opstilling og kalibrering af udstyr til audiometri i frit felt - 2. udgave

RAPPORT. Vejledning i opstilling og kalibrering af udstyr til audiometri i frit felt - 2. udgave RAPPORT DELTA Akustik & Vibration Teknisk Audiologisk Lab. Sdr. Boulevard 29 DK-5000 Odense C Danmark Tlf. (+45) 45 93 12 11 Fax (+45) 45 93 19 90 www.delta.dk Rapporten må kun gengives i sin helhed. Gengivelse

Læs mere

State of the art: Hvordan måles et høretab og tilpasses et høreapparat i dag.

State of the art: Hvordan måles et høretab og tilpasses et høreapparat i dag. State of the art: Hvordan måles et høretab og tilpasses et høreapparat i dag. ATV-møde 22.05.13 Widex Ture Andersen Overlæge. Audiologisk afd. OUH Lektor. Klinisk Institut. Syddansk Universitet 1 Oversigt:

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Measuring ability and aptitude. Forberedelsesguide

Measuring ability and aptitude. Forberedelsesguide Forberedelsesguide Indhold Måling af evner, intelligens Generel introduktion Test 1 Test 2 Test 3 Test 4: Test 5: Ræsonnement Opfattelseshastighed Talhastighed -nøjagtighed Sproglig forståelse Spatial

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Overvind udfor dringer i talefor ervind udfordring ståel er i talefor ståel

Overvind udfor dringer i talefor ervind udfordring ståel er i talefor ståel Roger Overvind udfordringer i taleforståelse 2 Undervisningen bliver konkret og meningsfyldt, når børn er virkelig engagerede, men dette engagement er kun muligt, når eleverne tydeligt kan høre og forstå,

Læs mere

DELTA En del af høreomsorgen

DELTA En del af høreomsorgen DELTA En del af høreomsorgen Høreforeningen, Kolding, 25. november 2012 Carsten Daugaard, Seniorkonsulent DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24 5000 Odense C Tlf. 72 19 41 00 cd@delta.dk

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

WIDEX INTRODUCERER I WIDEX DREAM

WIDEX INTRODUCERER I WIDEX DREAM GODE 3GRUNDE WIDEX INTRODUCERER naturtro lyd I WIDEX DREAM DREAM er den nye familie af exceptionelle høreapparater fra Widex. Takket være den nye og banebrydende teknologiske platform TRUE ISP sætter DREAM

Læs mere

HAC telefon testrapport

HAC telefon testrapport DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world HAC telefon testrapport Akustiske og magnetiske målinger på output fra forskellige telefoner December

Læs mere

Information om hørelsen

Information om hørelsen Information om hørelsen Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus Århus Universitetshospital - 1 - Hørelsen

Læs mere

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Supplerende databehandling af resultater

Læs mere

APD Auditory Processing Disorder. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

APD Auditory Processing Disorder. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus APD Auditory Processing Disorder AUDIOLOGISKE UNDERSØGELSER RENATA JALLES HANSEN Århus Universitetshospital, Århus Sygehus APD Nedsat evne til at processere lyd i centralnervesystemet Den centrale auditive

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

TOPICS IN AMPLIFICATION

TOPICS IN AMPLIFICATION Januar 2010 TOPICS IN AMPLIFICATION Live Music Plus: for gode livemusikoplevelser At spille og lytte til musik har altid været en af de universelle menneskelige aktiviteter, der ikke er begrænset af geografiske

Læs mere

Lavfrekvent støj fra store vindmøller

Lavfrekvent støj fra store vindmøller Lavfrekvent støj fra store vindmøller Vindmølleindustrien 1. december 2010 Kaj Dam Madsen DELTA, kdm@delta.dk Baggrund for projektet En voksende bekymring i befolkningen for, at store nye vindmøller skulle

Læs mere

Høreapparat til børn. Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E. Patientinformation

Høreapparat til børn. Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E. Patientinformation Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Høreapparat til børn Audiologisk afdeling Audiologisk afdeling har to afsnit: et lægeligt

Læs mere

Montreal cognitive assessment. (MoCA) Administration og scoringsinstruktion

Montreal cognitive assessment. (MoCA) Administration og scoringsinstruktion Montreal cognitive assessment (MoCA) Administration og scoringsinstruktion Montreal cognitive assessment (MoCA) er blevet designet som et hurtigt screeningsinstrument til lettere kognitive forstyrrelser.

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Kvadratrodsberegning ved hjælp af de fire regningsarter

Kvadratrodsberegning ved hjælp af de fire regningsarter Kvadratrodsberegning ved hjælp af de fire regningsarter Tidligt i historien opstod et behov for at beregne kvadratrødder med stor nøjagtighed. Kvadratrødder optræder i forbindelse med retvinklede trekanter,

Læs mere

Piano Tuning & String Analyzing Tool

Piano Tuning & String Analyzing Tool Piano Tuning & String Analyzing Tool Læs mig indeholder oplysninger om bedst brug af sitet samt oplysninger om Piano Tuning & String Analyzing Tool, operativsystemer og lydkort. Programmet vil herefter

Læs mere

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9 Bent Sehested Odense Video Klub Side 20 Ved at markere en sekvens og med markøren peger på den blå linje i lydsporet, ændres markøren til en højttaler med en pil. I berøringspunktet opstår der en lille

Læs mere

Test af halsslynger. Teknisk notat. Udført for AMGROS. Sagsnr.: T Side 1 af januar DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium

Test af halsslynger. Teknisk notat. Udført for AMGROS. Sagsnr.: T Side 1 af januar DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium Teknisk notat Test af halsslynger Udført for AMGROS Sagsnr.: T2849-4 Side 1 af 32 9. januar 215 DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24 5 Odense C Danmark Tlf. +45 72 19 41 Fax +45 72 19 41

Læs mere

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV.

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV. NOTAT Projekt Ungdomshuset - Lydmålinger af støj og undersøgelse af forbedringer Kunde Københavns Kommune Notat nr. 1100023528-Notat-0-Musikstøj fra Ungdomshuset Dato 2016-07-01 Til Bjarke Nielsen, Københavns

Læs mere

Lyd og hørelse. En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer

Lyd og hørelse. En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer Lyd og hørelse 1 En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer Denne brochure er nummer 1 i en serie fra Widex om hørelse og høreapparater. Hvad er lyd? Vores moderne dagligdag er fyldt med mange

Læs mere

Spektrumrepræsentation

Spektrumrepræsentation Spektrumrepræsentation (Kapitel 3) Jens D. Andersen Datalogisk Institut Københavns Universitet p.1/35 $ $ $ Spektrumrepræsentation Matematisk repræsentation af en sinusoide: hvor "! er en fasor. Mere komplicerede

Læs mere

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Notat vedrørende projektet EFP6 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Baggrund Et af projektets grundelementer er, at der skal foretages en subjektiv

Læs mere

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul Lineære sammenhænge Udgave 2 y = 0,5x 2,5 2009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Variabelsammenhænge, 2. udgave 2009". Indhold 1. Lineære sammenhænge, ligning og graf... 1 2. Lineær

Læs mere

Teltakustik. Projekt under Netværk for Dansk Lydteknologi. Projektleder: Birger Bech Jessen. Søren Vase Legarth. DELTA SenseLab. 12.

Teltakustik. Projekt under Netværk for Dansk Lydteknologi. Projektleder: Birger Bech Jessen. Søren Vase Legarth. DELTA SenseLab. 12. 1 Teltakustik Projekt under Netværk for Dansk Lydteknologi Projektleder: Birger Bech Jessen Søren Vase Legarth DELTA SenseLab 12. April 2012 Projektet TELT AKUSTIK Formål: Formålet var at udvikle nogle

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Lavfrekvent lyd: frekvenser under 200 Hz Infralyd: frekvenser under 20 Hz. Typiske kilder til lavfrekvent

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

MAGNETISK LÆNGDE MÅLESYSTEM

MAGNETISK LÆNGDE MÅLESYSTEM SERIE MIX MAGNETISK LÆNGDE MÅLESYSTEM Ideel for aggressive miljøer Berøringsløs måling Opløsning fra 1,0 til 0,00 mm Mulighed for reference puls Firkant digital "Sensor" output signal i TTL eller HTL Vel

Læs mere

PRODUKTINFORMATION OTICON GET

PRODUKTINFORMATION OTICON GET PRODUKTINFORMATION Oticon Get er en høreapparatfamilie velegnet til høretab fra milde til meget kraftige. Oticon Get er en høreapparatløsning for den økonomisk bevidste bruger. Get er et basisapparat,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

Roger TM. Dynamic SoundField Sæt stikket i, tænd systemet, og undervis

Roger TM. Dynamic SoundField Sæt stikket i, tænd systemet, og undervis Roger TM Dynamic SoundField Sæt stikket i, tænd systemet, og undervis Forskellen med Soundfield Det er vigtigt, at eleverne hører godt i klasseværelset, for at de virkelig kan yde deres bedste og få mest

Læs mere

Privat leverandør af høreapparater

Privat leverandør af høreapparater Privat leverandør af høreapparater Krav til at opnå og vedligeholde godkendelsen som privat leverandør af høreapparater September 2010 DELTA Side 1 af 7. Indhold Indhold.2 Indledning...3 Inden klinikken

Læs mere

Årsrapport 2010. DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening. Februar 2011

Årsrapport 2010. DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening. Februar 2011 Årsrapport 2010 DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening Februar 2011 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers. Installationsvejledning

Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers. Installationsvejledning Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers Installationsvejledning Sikkerhedsinformation Sikkerhedsadvarsler 1.1 Læs og gem alle sikkerheds- og betjeningsinstruktioner til fremtidig

Læs mere

Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009

Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009 Københavns Universitet Det Naturvidenskabelige Fakultet Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009 Alle hjælpemidler er tilladt, og besvarelsen må gerne skrives med blyant. Opgavesættet er på

Læs mere

DREAM FUNKTIONER OG PRODUKTER QUICK GUIDE

DREAM FUNKTIONER OG PRODUKTER QUICK GUIDE DREAM FUNKTIONER OG PRODUKTER QUICK GUIDE 3 GODE GRUNDE DREAM sætter ny standard for høreapparaters funktionalitet. Der er tre gode grunde til at anbefale DREAM til dine klienter: 1 MERELYD DREAM giver

Læs mere

De nationale tests måleegenskaber

De nationale tests måleegenskaber De nationale tests måleegenskaber September 2016 De nationale tests måleegenskaber BAGGRUND De nationale test blev indført i 2010 for at forbedre evalueringskulturen i folkeskolen. Hensigten var bl.a.

Læs mere

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012 Audacity Arbejd med lyd computeren Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Audacity...4 Få fat i programmet...4 Brugerfladen...5 Optag fra mikrofon / line in / cd osv...5 Klip...6 Fade-in og fade-out...6

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Se, syng, lyt, læs Se Syng Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Trin 1: Se på billederne. Brug billederne uden tekst. Du kan selvfølgelig også bruge bogen med teksterne, f.eks. hvis man sidder med

Læs mere

Kvantitative Metoder 1 - Efterår Dagens program

Kvantitative Metoder 1 - Efterår Dagens program Dagens program Estimation: Kapitel 9.7-9.10 Estimationsmetoder kap 9.10 Momentestimation Maximum likelihood estimation Test Hypoteser kap. 10.1 Testprocedure kap 10.2 Teststørrelsen Testsandsynlighed 1

Læs mere

Kalibrering i praksis.

Kalibrering i praksis. Kalibrering i praksis Kalibrering i praksis Agenda Onsdag 15/3 14.30-15.15 Kalibrering hvorfor? Hvad er en kalibrering? Torsdag 16/3 11.00-12.00 - Reference / sporbarhed - Måleevne - Præcision og Nøjagtighed

Læs mere

GUIDE. for børn og deres voksne

GUIDE. for børn og deres voksne åh velkommen mens kultur føle halvtreds os øv tale menneske vi wow kær en selvfølgelig fordi land fjorten og fjerde den mærke hos du kærlighed hvem hviske tvivl snart stor da fascinerende forunderlig af

Læs mere

Animeret rejserute på gennemsigtigt kort. Fremstillet i After Effects 6.5 Pro

Animeret rejserute på gennemsigtigt kort. Fremstillet i After Effects 6.5 Pro Bent Sehested Side - 1 Animeret rejserute på gennemsigtigt kort. Fremstillet i After Effects 6.5 Pro Kan anvendes både i Premiere 6,5 og i Premiere Pro versionerne. - Om fremstilling af kortet i Photoshop

Læs mere

Phonak Insight. Den kan være let, meget let eller minimal, men den er ikke ubetydelig. Hvor udbredt er let hørenedsættelse?

Phonak Insight. Den kan være let, meget let eller minimal, men den er ikke ubetydelig. Hvor udbredt er let hørenedsættelse? Phonak Insight Den kan være let, meget let eller minimal, men den er ikke ubetydelig Vidste du, at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anser hørenedsættelse, som opstår i voksenlivet, for at være den tredje

Læs mere

HT har ét rigtigt svar under beskrivelse, hvilket antyder, at hun som CI-bruger har svært ved at skelne de tre lydkarakterer. Dog har hun tre korrekte rækkefølger i deløvelsen med rangordning af musikeksempler,

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp: Mikro Værkstedet A/S Revision 1.5, 10. april 2008 Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Hvilke programmer kan bruges med den digitale stemme?...

Læs mere

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8 Et af de helt store videnskabelige projekter i 1700-tallets Danmark var kortlægningen af Danmark. Projektet blev varetaget af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og løb over en periode på et halvt

Læs mere

Roger TM. på arbejdspladsen. Fokus på arbejde frem for at høre

Roger TM. på arbejdspladsen. Fokus på arbejde frem for at høre Roger TM på arbejdspladsen Fokus på arbejde frem for at høre Kommunikere, deltage og bidrage En moderne arbejdsplads kan være et kompliceret lyttemiljø. Det er også et sted, hvor vellykket kommunikation

Læs mere

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015 Side 1 Version 1.0, August 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViseOrd... 3 Opstart og ViseOrd menuen... 4 Skrivestøtte... 6 Ordforslagslisten... 6 Ordforudsigelse... 7 Ordfuldendelse...

Læs mere

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76%

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76% Notat Rygning i erhvervslivet Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Rygning bliver stadig mindre udbredt blandt danskerne, og mange steder er det ikke længere tilladt at ryge. Dansk Erhverv har i juni 2014 undersøgt,

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Indregulering af musikanlæg Orientering nr. 42 JEL/CB/OWN/ilk 30. juni 2010 Hvordan sikrer man, at naboen til etablissementet ikke udsættes for støj over grænseværdien?

Læs mere

Digital Super Power til børn

Digital Super Power til børn Digital Super Power til børn 2 Sumo DM Velegnet til børn Med maksimal power output og brugervenlig betjening samt stor tilpasningsfleksibilitet bliver Sumo DM hurtigt høreapparattilpassernes foretrukne

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Tilpasset lydene i din tilværelse

Tilpasset lydene i din tilværelse Tilpasset lydene i din tilværelse AVANCERET HØRETEKNOLOGI Premium Avanceret Basis Forbedrer din dagligdag med en høreløsning, der er lige så individuel, som du selv er Alle hører forskelligt. Vi opfatter

Læs mere

Formet efter lydene i dit liv

Formet efter lydene i dit liv Formet efter lydene i dit liv PREMIUM HØRETEKNOLOGI Premium Avanceret Basis OTICON ALTA EN HØRELØSNING, DER ER LIGESÅ INDIVIDUEL, SOM DU ER OTICON ALTA ÆNDRER, HVAD DER ER MULIGT INDEN FOR HØREOMSORG Din

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN MODELSÆT ; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN Forberedende materiale Den individuelle skriftlige røve i matematik vil tage udgangsunkt i følgende materiale:. En diskette med to regnearks-filer og en MathCad-fil..

Læs mere

har givet os to ører designet til at arbejde sammen

har givet os to ører designet til at arbejde sammen Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen en verden af NATURLig lyd Naturen har givet os to ører, designet til at arbejde sammen. Og de nye WIDEX CLEAR 440 høreapparater kommunikerer

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 16

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 16 Matematisk modellering og numeriske metoder Lektion 16 Morten Grud Rasmussen 6. november, 2013 1 Interpolation [Bogens afsnit 19.3 side 805] 1.1 Interpolationspolynomier Enhver kontinuert funktion f på

Læs mere

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning Hørelse for livet Viden om høreapparater Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning 2 3 God hørelse er givet, er det ikke? Der er over 1.000 forskellige høreløsninger

Læs mere

Produktinformation. Flere oplysninger fås på

Produktinformation. Flere oplysninger fås på Produktinformation Virto Q er det omfattende i-øret-høreapparatprogram for let til svær hørenedsættelse. Virto Q omfatter fire modeller i tre funktionsniveauer. Virto Q høreapparater er med sin basis i

Læs mere

Kapitel 12 Variansanalyse

Kapitel 12 Variansanalyse Kapitel 12 Variansanalyse Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltzedk Elementær statistik F2011 Version 7 april 2011 1 / 43 Indledning Sammenligning af middelværdien i to grupper indenfor en stikprøve kan

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere

Instruktioner og materialer. til. Dynamisk ordblindetest (DOT)

Instruktioner og materialer. til. Dynamisk ordblindetest (DOT) Bilag 3 Instruktioner og materialer til Dynamisk ordblindetest (DOT) Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Center for Læseforskning ved Københavns Universitet, 2010 Hanne T. Daugaard Carsten Elbro

Læs mere

Phonak Tinnitus Balance-portefølje

Phonak Tinnitus Balance-portefølje Phonak Tinnitus Balance-portefølje Produktinformation Phonak Tinnitus Balance-porteføljen indeholder løsninger, der dækker en række populære fremgangsmåder til håndtering af tinnitus. Noise generator,

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Generelt indtryk. Objektivet har seks lameller.

Generelt indtryk. Objektivet har seks lameller. Generelt indtryk Jeg har tidligere anmeldt mit Helios 44M-2 samt mit 44M-4. Dette er altså tredje gang, at jeg ser nærmere på det samme objektiv. For det er jo ikke det samme objketiv, der er sket forandringer

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8 Side 1 Side 2 Konklusion COMFORTneo er specielt udviklet til at måle smerter på nyfødte børn. Den er en videreudvikling COMFORT skalaen {Ambuel, 1992 1341}, Denne skala er kendt og brugt på danske

Læs mere

Kapitel 12 Variansanalyse

Kapitel 12 Variansanalyse Kapitel 12 Variansanalyse Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltzedk Elementær statistik F2011 Version 7 april 2011 1 Indledning 2 Ensidet variansanalyse 3 Blokforsøg 4 Vekselvirkning 1 Indledning 2 Ensidet

Læs mere

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Jan Ivanouw 16. december 2008 Om interraterreliabilitet og Kappaberegning Formålet med Kappaberegning er at vurdere hvor god overensstemmelse der er mellem to

Læs mere