Dantale II DANSKE HAGERMAN SÆTNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dantale II DANSKE HAGERMAN SÆTNINGER"

Transkript

1 Dantale II DANSKE HAGERMAN SÆTNINGER

2 Forord Denne rapport er en delvis dokumentation og brugervejledning af Dantale II materialet med de danske Hagerman sætninger. En yderligere dokumentation er under udarbejdelse i form af en tidsskriftsartikel af Kirsten Wagener, Regitze Ardenkjær og Jane Lignel Josvassen, (Wagener et al., 2001). Værløse november 2001 Martin Hansen Carl Ludvigsen De danske Hagerman listers tilblivelse Kirsten Wagener fra Hörzentrum Oldenburg har været supervisor og projektleder. Regitze Ardenkjær og Jane Lignel Josvassen, Hørepædagogisk Afdeling Gentofte Amtssygehus, har konstrueret testmaterialet og deltaget i indspilnings og redigeringsprocessen. Anne Bingen har indtalt sætningerne. Martin Hansen, Widex, har fungeret som projektkoordinator. Lytteforsøgene er foretaget på Rigshospitalets audiologiske laboratorium af Line Bille og Annette Kristensen med teknisk bistand af Arne Nørby Rasmussen. Projektstyringsgruppen har bestået af Ole Dyrlund, GNResound; Claus Elberling, Oticon og Carl Ludvigsen, Widex. De danske Hagerman lister er sponsoreret af: GNResound, Oticon og Widex. 2

3 Dantale II DANSKE HAGERMAN SÆTNINGER Indholdsfortegnelse 1. Om Hagerman testen Valg af testmateriale CD indhold Kalibreringssignaler Dokumentation Referencer... 8 Appendikser 7. Procedure 8. Lister 9. Scoringsark 3

4 Om Hagerman testen Anvendelse af taletærsklen for hele sætninger i støj vandt almindelig udbredelse da Plomp (Plomp & Mimpen, 1979) konstruerede en sætningstest ved at udvælge og justere en samling sætninger, således at SRT kunne bestemmes med tilstrækkelig præcision. I starten af 1980erne udviklede Björn Hagerman en svensk sætningstest, som i Skandinavien blev kendt som Hagerman testen. Talematerialet består af sætninger. Hver sætning indeholder 5 ord, hvoraf det første altid er et navn, det næste et udsagnsord, det tredje et talord osv. I praksis udføres testen ved at variere styrken af tale og støj adaptivt, således at en vis procentdel af ordene i sætningerne opfattes korrekt. Det tilsvarende signal støjforhold er et mål for hvor vanskelig en situation testpersonen kan klare. Hagermans test blev beskrevet og evalueret i en række artikler i firserne (Hagerman et al. 1982a, 1982b, 1984a, 1984b). Der er flere fordele ved at konstruere sætningerne ud fra et begrænset antal ord. For det første er det relativt let at konstruere nye lister, for det andet er der en begrænset indlæringseffekt, og endelig er effektiviteten god, fordi der i hver sætning scores 5 elementer (Hagerman, 1995). Denne testform blev senere lavet i en tysk version, i den såkaldte Oldenburger Satztest, idet man samtidig indførte en række forbedringer og ændringer i testen og testproceduren, Wagener et al. (1999a, 1999b, 1999c). En lignende test har ikke foreligget på dansk. Skønt denne type test længe har været ønsket i Danmark, har det ikke indtil for nylig været praktisk muligt at iværksætte en sådan udvikling med det omfattende konstruktions- og afprøvningsarbejde, som sådan et projekt indebærer. Muligheden for dette opstod da Universitetet og Hörzentrum i Oldenburg tilbød at stille deres ekspertise til rådighed for projektet, og da samtidig Regitze Ardenkjær og Jane Lignel Josvassen i forbindelse med deres afgangsprojekt fra København Universitet havde udvalgt et ordmateriale til en dansk version af Hagerman listerne. Den danske version består ligesom dens forbilleder af 5-ords sætninger, f.eks. 'Anders ser otte store planter' eller 'Birgit havde fem røde kasser'. Inspilningen at de danske sætninger fandt sted i Oldenburg med en dansk taler. For at testen kan bruges i praksis er det nødvendigt med et omfattende redigeringsarbejde, og endvidere at sætningsmaterialet er afbalanceret. For at opnå dette må niveauet af de indspillede signaler efterjusteres via lyttetest. Lytteforsøgenes to runder er begge foretaget i Danmark på Rigshospitalets audiologiske laboratorium. I første runde lyttede normalthørende danskere til ordene i forskellige signal støjforhold. Herved kunne det bestemmes hvor kraftigt de enkelte ord skulle præsenteres, for at alle ordene kunne blive lige svære. I praksis var det kun muligt at foretage en begrænset justering for at bevare naturligheden i talen. Efter justering af ordenes indbyrdes niveau blev hele materialet kontrollyttet, dels for at kontrollere at balanceringen af listerne var lykkedes og dels for at bestemme egenskaberne for testmaterialet. Detaljerne i disse afprøvninger vil blive publiceret (Wagener et al., 2001). 4

5 Valg af testmateriale Valget af et sætningsmateriale er begrundet i flere forhold. For det første er der mange lyttesituationer, hvor muligheden for at opfatte et nøgleord er afhængig af, hvilken lyd der kommer før nøgleordet. Dette gælder f.eks. for lytning i rum med lang efterklangstid eller lytning gennem høreapparater der har en form for ikke-momentan styrkeregulering, dvs. høreapparater med forskellige former for kompression (agc). Indførelse af bæresætninger før nøgleordet i en enkeltordstest er én måde at løse dette problem på. Da bæresætningen imidlertid ikke er en del af testen vil en sådan test ikke have samme effektivitet som en sætningstest. Vedrørende støjsignalet har der været gjort forskellige overvejelser. I Oldenburger Satztest starter støjsignalet kort tid før hver sætning og forsvinder igen når sætningen er slut. Dette giver en fordel når sætnings-scoren skal bestemmes, idet der så ikke er støj til stede når testpersonen afgiver sit svar. Herved kan registreringen af svaret foregå med større sikkerhed. På den anden side, vil denne afbrydelse af støjsignalet ikke give en realistisk lyttesituation, hverken med hensyn til at anslå rumresonanser eller mht. påvirkning af høreapparatet. I den svenske Hagerman test er støjen derimod uden afbrydelser fra den første sætning starter til den sidste er afsluttet. Denne, mere realistiske støjpåvirkning, har vi valgt til det danske materiale. Dette valg er i overensstemmelse med støjforløbet på Dantale CD en (Elberling et al. 1989). Ved at vælge navnet Dantale II har vi villet markere at denne CD er organiseret efter samme format som Dantale CD en også med hensyn til kalibreringssignaler. Desuden har vi villet antyde en (teoretisk) mulighed for at der med tiden, kunne komme flere testmaterialer til Dantale serien. Vedrørende støjsignalets modulation har der også været forskellige valgmuligheder. I Oldenburger Satztest er støjsignalet umoduleret, mens det i den oprindelige svenske Hagerman test er svagt moduleret. Hagerman har desuden anvendt et stærkt moduleret støjsignal, som er velegnet til at differentiere mellem normalthørende og hørehæmmede. Vi har valgt den umodulerede støj svarende til Oldenburger Satztest. Dette valg er ikke kritisk idet man uden nævneværdigt besvær kan anvende alternative støjsignaler, f.eks ICRA støj (Dreschler et al., 2000). 5

6 CD indhold Spor Venstre kanal Højre kanal Niveau Varighed 1-16 Testlister Talestøj L ref 90 sek 17 Talestøj Talestøj L ref 150 sek 18 1 khz FM f mod =20 Hz df=250 Hz 1 khz FM f mod =20 Hz df=250 Hz L ref +10 db 30 sek Hz FM f mod =20 Hz df=62.5 Hz 250 Hz FM f mod =20 Hz df=62.5 Hz L ref +10 db 30 sek 20 4 khz FM 4 khz FM L ref +9.5 db 30 sek f mod =20 Hz df=1000 Hz f mod =20 Hz df=1000 Hz 21 1 khz tone 1 khz tone L ref 60 sek 22 Pink noise Pink noise L ref db 300 sek 100 Hz- 10 khz 1/3 oktav niveau: L ref -10 db 100 Hz- 10 khz 1/3 oktav niveau: L ref -10 db 23 CCITT noise CCITT noise L ref 72 sek Referenceniveauet L ref : RMS= db re maximalt CD niveau, dvs. fuldt udstyret firkant signal Bemærkninger: Kalibreringssignalerne på spor er de samme som på Dantale CD en, dog er varigheden af FM signalerne øget til 30 sek, og hvert signal har fået sit separate spor. Kalibreringssignaler Kalibreringssignalerne er de samme som på Dantale CD en og de har samme absolutte værdier. Dette betyder, at der ikke behøves en ny kalibrering af audiometeret for at skifte fra Dantale til Hagerman sætninger. For at give mulighed for at sammenligne med andre materialer er der på spor 23 indlagt et taleformet støjsignal efter CCITT standarden (G 227). 6

7 Dokumentation Nedenstående figur viser spektrene for CD ens tale og støjsignal målt ud fra hhv. venstre og højre kanal af spor Spektrene er udregnet således, at hvert punkt angiver niveauet i et 1/3-oktav bredt frekvensområde omkring punktet; der er altså anvendt glidende 1/3-oktaver. Der ses en lille forskel på de to spektre, idet talens 1/3-oktav niveau i frekvensområdet over 500 Hz er ca. 2 db svagere end støjens. Dette skyldes formentlig at støjen af praktiske grunde er dannet ud fra ordmaterialet, som det var før niveaujusteringen af de enkelte ord i sætningerne blev foretaget, idet denne niveaujustering var en følge af lytteforsøgene. I praksis vil dette påvirke testresultatet, således at vi må forvente, at danske lyttere med den danske Hagerman test skal have et ca. 2 db bedre signal støjforhold end hvis tale og støj havde haft samme spektrum. Dette skal tages i betragtning ved sammenligning med udenlandske forsøgsresultater. 1/3-oktav spektre for de danske Hagerman sætninger (Speech) og det tilhørende støjsignal (Speech shaped noise). 7

8 Referencer Dreschler, WA., Verschuure, H., Ludvigsen, C., & Westermann, S. (2001). ICRA Noises: Artificial noise signals with speech-like spectral and temporal properties for hearing aid assessment. Audiology, 40, Elberling, C., Ludvigsen, C., & Lyregaard, P.E. (1989). Dantale: A new Danish speech material. Scand. Audiol., 18, Hagerman B. 1982a. Sentences for testing speech intelligibility in noise. Scand Audiol 11, Hagerman B. 1982b. Measurement of speech reception threshold - a comparison between two methods. Scand Audiol., 11, Hagerman B. 1984a. Some aspects of methodology in speech audiometry. Studies of reliability, computer simulations and development of a new speech material for measuring speech reception threshold in noise. Thesis. Scand Audiol, Suppl., 21. Hagerman, B. 1984b. Clinical measurements of speech reception threshold in noise. Scand Audiol., 13, Hagerman B Efficient adaptive methods for measurements of speech reception thresholds in quiet and in noise. Scand Audiol., 24, Plomp, R., & Mimpen, A.M. (1979). Improving the reliability of testing the speech reception threshold for sentences. Audiology, 18, Wagener, K., Brand, T., & Kollmeier, B. (1999). Entwicklung und Evaluation eines Satztests für die deutsche Sprache Teil I: Design des Oldenburger Satztests. Audiol. Acoust., 38, Wagener, K., Brand, T., & Kollmeier, B. (1999). Entwicklung und Evaluation eines Satztests für die deutsche Sprache Teil II: Optimierung des Oldenburger Satztests. Audiol. Acoust., 38, Wagener, K., Brand, T., & Kollmeier, B. (1999). Entwicklung und Evaluation eines Satztests für die deutsche Sprache Teil III: Evaluation des Oldenburger Satztests. Audiol. Acoust., 38, Wagener, K., Josvassen J.L., & Ardenkjær R. (2001). Design, Optimization, and Evaluation of a Danish Sentence Test in Noise. (Under uadarbejdelse) 8

9 Appendiks 1 Dansk Hagerman Sætningstest Procedure * 1. CD-afspillerens venstre kanal (talesignalet) og cd-afspillerens højre kanal (støjsignalet) forbindes til de to ønskede kanaler på audiometeret. Ved fritfelts-gengivelse kan talesignalet og støjsignalet gengives i hver sin højttaler, ved brug af hovedtelefoner eller ved brug af kun én højttaler skal de to kanaler mixes i audiometeret. 2. Indstil audiometeret så støjsignalet har det ønskede lydtrykniveau på testpersonens plads (typisk 65 db SPL). 3. Instruer testpersonen i testproceduren vha. den medfølgende beskrivelse. 4. I starten af hver ny testsession præsenteres 3 træningslister på 10 sætninger hver. Dette sikrer at indlæringseffekten, som optræder ved Hagerman-sætningstesten, kun påvirker resultatet minimalt. Træningslisterne bruges kun til indlæring, dvs. blandt andet til at gøre testpersonen fortrolig med materialet, og resultatet indgår derfor ikke i evalueringen af den efterfølgende test. Præsentationsniveauet for sætningerne fra træningslisterne bestemmes efter samme procedure som beskrevet herunder for selve testen. 5. For at opnå den størst mulige testnøjagtighed anbefales det at køre selve testen med i alt 30 sætninger. Hvis en mindre nøjagtighed er tilstrækkelig, kan man nøjes med 20 sætninger (beskrivelsen af gennemførelse med 20 sætninger er i det følgende i parentes). Gennemførelse af testen med kun 10 sætninger giver kun et groft estimat af taleforståeligheden, der ikke kan bruges som resultat. NB: De under pkt. 4 beskrevne træningslister med 30 sætninger udgør ikke en del af selve testen med de 30 (20) sætninger. 6. Præsentér den første sætning fra den udvalgte liste ved et signal-støjforhold på 0 db S/N (dvs. ved et støjniveau på 65 db SPL skal sætningen også præsenteres ved 65 db SPL). Notér taleniveauet i det indrammede startfelt på registreringsarket. Efter hver testsætning følger der en pause af 6 sekunders varighed, hvor forsøgspersonen skal gentage sætningen. Hvis pausens længde ikke er tilstrækkelig, kan cd-afspillerens pauseknap benyttes. 7. For de følgende sætninger benyttes den adaptive procedure, der er beskrevet i tabel 1. Den adaptive procedure bestemmer det nye tale-præsentationsniveau udfra antallet af rigtige ord i den forudgående sætning. (a) Præsentationsniveauet af sætningerne 2 til 5 findes ved at benytte tabellens venstre spalte. (b) Præsentationsniveauet af sætningerne 6 til 30 (6 til 20) findes ved at benytte tabellens højre spalte. Notér de anvendte præsentationsniveauer i taleniveau spalten i registreringsarket. 8. Udfra svaret til sætning 30 (sætning 20) beregnes præsentationsniveauet for sætning 31 (sætning 21), som dog ikke præsenteres, og denne værdi indføres i registreringsarket. 9. Addér alle præsentationsniveauerne fra sætning 12 til 31 (sætning 12 til 21). 10. Del resultatet med 20 (med 10) og træk støjniveauet fra. 11. Resultatet (SRT, "speech reception threshold") angiver tærsklen for taleforståeligheden i støj udtrykt i db signal-støj forhold (db S/N), dvs. forskellen mellem talesignalniveauet og støjsignalniveauet ved tærsklen. * Oversat og bearbejdet version af Kurzbeschreibung für die Durchführung des manuellen Oldenburger Satztest udarbejdet af Universitetet og Hörzentrum i Oldenburg

10 Appendiks 1 Instruktion til testpersonen Dette er en test for at finde ud af, hvor godt De kan forstå tale i støjfyldte omgivelser. Til det formål bliver De præsenteret for sætninger, som er indtalt af en kvinde. Hver sætning består af 5 ord med den samme form: Navn udsagnsord tal tillægsord navneord (for eksempel: Anders ejer ti gamle jakker.). Sætningerne er ikke nødvendigvis meningsfyldte. Samtidig med talen vil der være støj. Når en sætning er afsluttet er det Deres opgave at gentage hvert ord, som De har forstået det. Hvis De er usikker, må De gerne gætte. Af hensyn til brugbarheden af testresultatet er det vigtigt, at testen gennemføres under vanskelige forhold. Under målingen bliver talens styrke derfor varieret og den kan undertiden være meget svag. Selv om testen altså kan forekomme meget svær, skal De bare svare så godt De kan. Har De nogle spørgsmål? Tabel 1. Niveauændringer ved adaptiv gennemførelse af den danske Hagerman sætningstest Antal rigtige ord i den forudgående sætning Sætning 2 til 5 Sætning 6 til 31 (21) [db] Antal rigtige ord i den forudgående sætning Taleniveauændring Taleniveauændring [db]

11 Appendiks 2 De danske Hagerman lister Liste 1 Ingrid finder syv røde huse. Michael ejer tyve pæne ringe. Linda låner seks flotte skabe. Ulla får fjorten hvide jakker. Niels solgte ti store masker. Henning ser ni smukke planter. Anders vandt otte sjove gaver. Kirsten købte tre nye blomster. Per valgte tolv fine biler. Birgit havde fem gamle kasser. Liste 2 Ulla solgte ti røde biler. Linda ejer tre hvide blomster. Anders havde tolv pæne kasser. Michael valgte otte fine masker. Niels vandt fjorten store jakker. Birgit finder ni nye ringe. Henning låner syv sjove skabe. Ingrid ser fem flotte planter. Kirsten købte seks smukke gaver. Per får tyve gamle huse. Liste 3 Per ser seks pæne planter. Niels ejer tyve hvide biler. Kirsten havde fem store masker. Ulla finder otte nye jakker. Linda vandt ni røde skabe. Michael får ti flotte gaver. Henning valgte tre gamle ringe. Anders købte syv fine kasser. Ingrid låner tolv sjove huse. Birgit solgte fjorten smukke blomster. Liste 4 Anders vandt tolv store kasser. Per købte ti fine biler. Ulla ejer syv røde jakker. Michael havde fem nye planter. Niels solgte tre smukke blomster. Linda valgte ni hvide skabe. Birgit finder tyve pæne huse. Ingrid låner otte gamle masker. Henning får seks flotte ringe. Kirsten ser fjorten sjove gaver.

12 Appendiks 2 Liste 5 Henning låner syv hvide jakker. Anders finder fem gamle skabe. Linda havde ti fine gaver. Kirsten solgte seks sjove ringe. Michael får tolv røde huse. Birgit ser tre store blomster. Niels købte tyve pæne planter. Per valgte ni flotte masker. Ulla vandt otte smukke biler. Ingrid ejer fjorten nye kasser. Liste 6 Henning havde fjorten sjove blomster. Kirsten ser syv store huse. Linda finder fem nye masker. Ulla købte tyve hvide jakker. Michael får tolv smukke planter. Anders ejer seks flotte biler. Niels låner ti fine gaver. Per solgte ni gamle ringe. Birgit valgte tre røde skabe. Ingrid vandt otte pæne kasser. Liste 7 Anders finder seks store gaver. Michael ser tyve gamle blomster. Kirsten vandt tolv flotte ringe. Ingrid valgte otte hvide planter. Birgit får fem fine masker. Ulla låner syv sjove skabe. Henning havde tre nye huse. Linda solgte fjorten røde kasser. Niels ejer ti smukke biler. Per købte ni pæne jakker. Liste 8 Niels ser ti fine jakker. Per får tolv store kasser. Michael vandt tre nye skabe. Anders ejer tyve flotte gaver. Henning låner fem smukke ringe. Linda havde seks sjove masker. Kirsten købte fjorten pæne planter. Ulla finder otte gamle blomster. Ingrid valgte ni røde biler. Birgit solgte syv hvide huse.

13 Appendiks 2 Liste 9 Linda havde ti fine blomster. Ulla låner tre flotte ringe. Per finder fem store masker. Michael vandt syv smukke biler. Ingrid valgte fjorten sjove jakker. Kirsten får otte hvide kasser. Henning solgte tolv gamle gaver. Niels ejer tyve pæne huse. Anders købte ni nye planter. Birgit ser seks røde skabe. Liste 10 Niels finder tyve smukke skabe. Henning valgte tolv store kasser. Linda låner fjorten gamle biler. Birgit vandt fem fine huse. Ingrid købte ni hvide planter. Anders ser seks røde jakker. Michael får tre nye masker. Kirsten solgte syv sjove blomster. Ulla havde otte pæne gaver. Per ejer ti flotte ringe. Liste 11 Linda solgte fjorten flotte huse. Niels vandt ni hvide blomster. Ulla havde tolv røde jakker. Kirsten købte seks sjove biler. Per ejer syv store kasser. Ingrid får otte smukke masker. Anders finder tre pæne gaver. Birgit ser ti gamle skabe. Henning låner tyve nye planter. Michael valgte fem fine ringe. Liste 12 Ulla ejer fem røde jakker. Birgit får tre store planter. Linda solgte otte flotte huse. Michael havde fjorten fine kasser. Kirsten ser ni pæne ringe. Niels finder tyve gamle masker. Anders valgte seks sjove gaver. Henning låner syv smukke skabe. Ingrid købte tolv hvide biler. Per vandt ti nye blomster.

14 Appendiks 2 Liste 13 Linda ejer fjorten hvide jakker. Henning havde ni nye gaver. Ulla købte ti store biler. Per finder fem fine huse. Ingrid ser tre smukke masker. Niels vandt seks flotte blomster. Anders får syv pæne planter. Birgit valgte tolv gamle skabe. Michael solgte tyve sjove kasser. Kirsten låner otte røde ringe. Liste 14 Per valgte otte pæne masker. Michael ejer seks nye huse. Linda solgte fem store kasser. Niels købte fjorten gamle jakker. Anders vandt tre fine blomster. Birgit ser tolv røde skabe. Kirsten får ni smukke ringe. Ingrid låner ti flotte planter. Henning havde syv hvide biler. Ulla finder tyve sjove gaver. Liste 15 Per får otte flotte blomster. Kirsten ejer syv fine ringe. Linda havde fem smukke huse. Ingrid valgte seks nye biler. Niels ser ni pæne skabe. Michael solgte fjorten gamle planter. Ulla finder tre store masker. Henning låner tyve hvide kasser. Anders købte tolv sjove jakker. Birgit vandt ti røde gaver. Liste 16 Henning vandt syv flotte skabe. Per ser otte røde jakker. Niels ejer tre sjove kasser. Kirsten havde tolv store ringe. Ulla får tyve pæne planter. Anders finder ni smukke gaver. Linda købte fjorten nye huse. Ingrid låner fem hvide biler. Birgit valgte seks fine blomster. Michael solgte ti gamle masker.

15 ver.1, okt Navn / cpr Dato Operatør Bemærkninger (transducer/øre/etc.) Registreringsark for Hagerman-sætningstesten sætnings-nr. rigtige ord taleniveau (db) liste-nr. 1 (start) liste-nr (start summering her) SRT : liste-nr. 21 sum(12 21) = sum 10 -start= 22 db SRT : 31 sum(12 31) = sum 20 -start= db

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest

Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest Forord Dette er en vejledning i de psykometriske begreber og principper, der er vigtige i forbindelse

Læs mere

Undersøgelse af en genetisk algoritme

Undersøgelse af en genetisk algoritme Undersøgelse af en genetisk algoritme Study of a genetic algorithm Gruppe 2, hus 13.2 Gruppemedlemmer: Sanne Bjerg Tanja Josefsen Pernille Hviid Petersen Claus Daldorph Nielsen Rasmus Rasmussen Vejleder:

Læs mere

Sammenligning af Real-Ear Insertion Gain og teoretiske targets

Sammenligning af Real-Ear Insertion Gain og teoretiske targets Sammenligning af Real-Ear Insertion Gain og teoretiske targets - Er der sammenfald? Specialeafhandling i Audiologi Abitajiny Balakrishnan September 2013 Specialevejleder Carsten Daugaard Formalia Specialeafhandling

Læs mere

Titel: Tema: Projektperiode: Projektgruppe: Deltagere: Vejleder:

Titel: Tema: Projektperiode: Projektgruppe: Deltagere: Vejleder: 19. december 2005 Titel: HiFi forstærker med minimeret effektforbrug Tema: Analog elektronik Projektperiode: P3 Projektgruppe: EE - gr.319 Deltagere: Michael Niss Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Nikolaj

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

#$%%&'()*')'*!$+!,-!%&,-.&/!,)(! %0()'*!$+!/&$(.)++&/&'2&!5/&2.6

#$%%&'()*')'*!$+!,-!%&,-.&/!,)(! %0()'*!$+!/&$(.)++&/&'2&!5/&2.6 !!!!!!!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""! #$%%&'()*')'*!$+!,-!%&,-.&/!,)(! %0()'*!$+!/&$( /&$(1&$/1,-1 2-34(&/!.)++&/&'2&!5/&2.6!5/&2.6! 1,789:;:?!@7>A7

Læs mere

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet Hvorfor dette GPS-hefte? GPS er for mange noget nyt og ukendt. I dette GPS-hefte kan du læse om, hvad GPS er, hvilke fordele GPS medfører

Læs mere

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien:

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien: INFA-Chancelæreserien: Chancer gennem eksperimenter Chancer gennem optællinger CHANCETRÆ - Chancer gennem beregninger SPIL - Chancer gennem tællemetoder LOD - Chancer gennem simuleringer KUGLE - Chancer

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Høreteknik til erhvervsaktive

Høreteknik til erhvervsaktive We help ideas meet the real world DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL Høreteknik til erhvervsaktive Høretekniske Hjælpemidler på arbejdspladsen 2. udgave Maj 2006 DELTA Dansk

Læs mere

Sprogvurdering. Hvorfor sprogvurderer man børn? Sprogvurdering - Sprogpakken.dk

Sprogvurdering. Hvorfor sprogvurderer man børn? Sprogvurdering - Sprogpakken.dk Sprogvurdering Risikofaktorer, Typer af sprogvurdering, Socialministeriets sprogvurderingsmateriale Hvorfor sprogvurderer man børn? Pædagoger har altid interesseret sig for børns sprog og børns sproglige

Læs mere

Trådløs kommunikation til høreapparatet

Trådløs kommunikation til høreapparatet DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world Trådløs kommunikation til høreapparatet Gennemgang af teknologier, historie samt fordele og ulemper

Læs mere

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis:

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis: Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen Tema: Faglig og professionel udvikling Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Fibigerstræde 11-13 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Grundlæggende regneteknik

Grundlæggende regneteknik Grundlæggende regneteknik Anne Ryelund, Mads Friis og Anders Friis 13. november 2014 Indhold Forord Indledning iii iv 1 Regning med brøker 1 1.1 Faktorisering i primtal.............................. 3

Læs mere

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard RSA-kryptosystemet RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 007. Billeder: Forside: istock.com/demo10 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 1. Indledning

Læs mere

Sortering i CPH STL. Jakob Sloth, Morten Lemvigh & Mads Kristensen. CPH STL rapport 2003-2 maj 2003; revidered november 2003

Sortering i CPH STL. Jakob Sloth, Morten Lemvigh & Mads Kristensen. CPH STL rapport 2003-2 maj 2003; revidered november 2003 Sortering i CPH STL Jakob Sloth, Morten Lemvigh & Mads Kristensen CPH STL rapport 2003-2 maj 2003; revidered november 2003 1 INDHOLD S. 2 Indhold Indhold 2 1 Indledning 5 1.1 Problemstilling..........................

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole BRIEF Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole Af lektor Peter Sjøstedt FORSVARSAKADEMIETS FORLAG BRIEF Hvorfor lade

Læs mere

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet ProjektGruppeEksamen Delrapport 6: Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet En sammenligning imellem gruppebaserede projekteksaminer 2006

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

1. Værktøjerne - Indledning

1. Værktøjerne - Indledning 1 1. Værktøjerne - Indledning Alle ved i dag hvad usikkerhed er: En kvalitetsangivelse for en talværdi! Usikkerheder kan ikke regnes ud, de kan kun estimeres! Usikkerheden betegnes med U. Alle har hørt

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 3 - Forord Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg arbejder for at reducere arbejdsskader i slagteribranchen

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere