Dantale II DANSKE HAGERMAN SÆTNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dantale II DANSKE HAGERMAN SÆTNINGER"

Transkript

1 Dantale II DANSKE HAGERMAN SÆTNINGER

2 Forord Denne rapport er en delvis dokumentation og brugervejledning af Dantale II materialet med de danske Hagerman sætninger. En yderligere dokumentation er under udarbejdelse i form af en tidsskriftsartikel af Kirsten Wagener, Regitze Ardenkjær og Jane Lignel Josvassen, (Wagener et al., 2001). Værløse november 2001 Martin Hansen Carl Ludvigsen De danske Hagerman listers tilblivelse Kirsten Wagener fra Hörzentrum Oldenburg har været supervisor og projektleder. Regitze Ardenkjær og Jane Lignel Josvassen, Hørepædagogisk Afdeling Gentofte Amtssygehus, har konstrueret testmaterialet og deltaget i indspilnings og redigeringsprocessen. Anne Bingen har indtalt sætningerne. Martin Hansen, Widex, har fungeret som projektkoordinator. Lytteforsøgene er foretaget på Rigshospitalets audiologiske laboratorium af Line Bille og Annette Kristensen med teknisk bistand af Arne Nørby Rasmussen. Projektstyringsgruppen har bestået af Ole Dyrlund, GNResound; Claus Elberling, Oticon og Carl Ludvigsen, Widex. De danske Hagerman lister er sponsoreret af: GNResound, Oticon og Widex. 2

3 Dantale II DANSKE HAGERMAN SÆTNINGER Indholdsfortegnelse 1. Om Hagerman testen Valg af testmateriale CD indhold Kalibreringssignaler Dokumentation Referencer... 8 Appendikser 7. Procedure 8. Lister 9. Scoringsark 3

4 Om Hagerman testen Anvendelse af taletærsklen for hele sætninger i støj vandt almindelig udbredelse da Plomp (Plomp & Mimpen, 1979) konstruerede en sætningstest ved at udvælge og justere en samling sætninger, således at SRT kunne bestemmes med tilstrækkelig præcision. I starten af 1980erne udviklede Björn Hagerman en svensk sætningstest, som i Skandinavien blev kendt som Hagerman testen. Talematerialet består af sætninger. Hver sætning indeholder 5 ord, hvoraf det første altid er et navn, det næste et udsagnsord, det tredje et talord osv. I praksis udføres testen ved at variere styrken af tale og støj adaptivt, således at en vis procentdel af ordene i sætningerne opfattes korrekt. Det tilsvarende signal støjforhold er et mål for hvor vanskelig en situation testpersonen kan klare. Hagermans test blev beskrevet og evalueret i en række artikler i firserne (Hagerman et al. 1982a, 1982b, 1984a, 1984b). Der er flere fordele ved at konstruere sætningerne ud fra et begrænset antal ord. For det første er det relativt let at konstruere nye lister, for det andet er der en begrænset indlæringseffekt, og endelig er effektiviteten god, fordi der i hver sætning scores 5 elementer (Hagerman, 1995). Denne testform blev senere lavet i en tysk version, i den såkaldte Oldenburger Satztest, idet man samtidig indførte en række forbedringer og ændringer i testen og testproceduren, Wagener et al. (1999a, 1999b, 1999c). En lignende test har ikke foreligget på dansk. Skønt denne type test længe har været ønsket i Danmark, har det ikke indtil for nylig været praktisk muligt at iværksætte en sådan udvikling med det omfattende konstruktions- og afprøvningsarbejde, som sådan et projekt indebærer. Muligheden for dette opstod da Universitetet og Hörzentrum i Oldenburg tilbød at stille deres ekspertise til rådighed for projektet, og da samtidig Regitze Ardenkjær og Jane Lignel Josvassen i forbindelse med deres afgangsprojekt fra København Universitet havde udvalgt et ordmateriale til en dansk version af Hagerman listerne. Den danske version består ligesom dens forbilleder af 5-ords sætninger, f.eks. 'Anders ser otte store planter' eller 'Birgit havde fem røde kasser'. Inspilningen at de danske sætninger fandt sted i Oldenburg med en dansk taler. For at testen kan bruges i praksis er det nødvendigt med et omfattende redigeringsarbejde, og endvidere at sætningsmaterialet er afbalanceret. For at opnå dette må niveauet af de indspillede signaler efterjusteres via lyttetest. Lytteforsøgenes to runder er begge foretaget i Danmark på Rigshospitalets audiologiske laboratorium. I første runde lyttede normalthørende danskere til ordene i forskellige signal støjforhold. Herved kunne det bestemmes hvor kraftigt de enkelte ord skulle præsenteres, for at alle ordene kunne blive lige svære. I praksis var det kun muligt at foretage en begrænset justering for at bevare naturligheden i talen. Efter justering af ordenes indbyrdes niveau blev hele materialet kontrollyttet, dels for at kontrollere at balanceringen af listerne var lykkedes og dels for at bestemme egenskaberne for testmaterialet. Detaljerne i disse afprøvninger vil blive publiceret (Wagener et al., 2001). 4

5 Valg af testmateriale Valget af et sætningsmateriale er begrundet i flere forhold. For det første er der mange lyttesituationer, hvor muligheden for at opfatte et nøgleord er afhængig af, hvilken lyd der kommer før nøgleordet. Dette gælder f.eks. for lytning i rum med lang efterklangstid eller lytning gennem høreapparater der har en form for ikke-momentan styrkeregulering, dvs. høreapparater med forskellige former for kompression (agc). Indførelse af bæresætninger før nøgleordet i en enkeltordstest er én måde at løse dette problem på. Da bæresætningen imidlertid ikke er en del af testen vil en sådan test ikke have samme effektivitet som en sætningstest. Vedrørende støjsignalet har der været gjort forskellige overvejelser. I Oldenburger Satztest starter støjsignalet kort tid før hver sætning og forsvinder igen når sætningen er slut. Dette giver en fordel når sætnings-scoren skal bestemmes, idet der så ikke er støj til stede når testpersonen afgiver sit svar. Herved kan registreringen af svaret foregå med større sikkerhed. På den anden side, vil denne afbrydelse af støjsignalet ikke give en realistisk lyttesituation, hverken med hensyn til at anslå rumresonanser eller mht. påvirkning af høreapparatet. I den svenske Hagerman test er støjen derimod uden afbrydelser fra den første sætning starter til den sidste er afsluttet. Denne, mere realistiske støjpåvirkning, har vi valgt til det danske materiale. Dette valg er i overensstemmelse med støjforløbet på Dantale CD en (Elberling et al. 1989). Ved at vælge navnet Dantale II har vi villet markere at denne CD er organiseret efter samme format som Dantale CD en også med hensyn til kalibreringssignaler. Desuden har vi villet antyde en (teoretisk) mulighed for at der med tiden, kunne komme flere testmaterialer til Dantale serien. Vedrørende støjsignalets modulation har der også været forskellige valgmuligheder. I Oldenburger Satztest er støjsignalet umoduleret, mens det i den oprindelige svenske Hagerman test er svagt moduleret. Hagerman har desuden anvendt et stærkt moduleret støjsignal, som er velegnet til at differentiere mellem normalthørende og hørehæmmede. Vi har valgt den umodulerede støj svarende til Oldenburger Satztest. Dette valg er ikke kritisk idet man uden nævneværdigt besvær kan anvende alternative støjsignaler, f.eks ICRA støj (Dreschler et al., 2000). 5

6 CD indhold Spor Venstre kanal Højre kanal Niveau Varighed 1-16 Testlister Talestøj L ref 90 sek 17 Talestøj Talestøj L ref 150 sek 18 1 khz FM f mod =20 Hz df=250 Hz 1 khz FM f mod =20 Hz df=250 Hz L ref +10 db 30 sek Hz FM f mod =20 Hz df=62.5 Hz 250 Hz FM f mod =20 Hz df=62.5 Hz L ref +10 db 30 sek 20 4 khz FM 4 khz FM L ref +9.5 db 30 sek f mod =20 Hz df=1000 Hz f mod =20 Hz df=1000 Hz 21 1 khz tone 1 khz tone L ref 60 sek 22 Pink noise Pink noise L ref db 300 sek 100 Hz- 10 khz 1/3 oktav niveau: L ref -10 db 100 Hz- 10 khz 1/3 oktav niveau: L ref -10 db 23 CCITT noise CCITT noise L ref 72 sek Referenceniveauet L ref : RMS= db re maximalt CD niveau, dvs. fuldt udstyret firkant signal Bemærkninger: Kalibreringssignalerne på spor er de samme som på Dantale CD en, dog er varigheden af FM signalerne øget til 30 sek, og hvert signal har fået sit separate spor. Kalibreringssignaler Kalibreringssignalerne er de samme som på Dantale CD en og de har samme absolutte værdier. Dette betyder, at der ikke behøves en ny kalibrering af audiometeret for at skifte fra Dantale til Hagerman sætninger. For at give mulighed for at sammenligne med andre materialer er der på spor 23 indlagt et taleformet støjsignal efter CCITT standarden (G 227). 6

7 Dokumentation Nedenstående figur viser spektrene for CD ens tale og støjsignal målt ud fra hhv. venstre og højre kanal af spor Spektrene er udregnet således, at hvert punkt angiver niveauet i et 1/3-oktav bredt frekvensområde omkring punktet; der er altså anvendt glidende 1/3-oktaver. Der ses en lille forskel på de to spektre, idet talens 1/3-oktav niveau i frekvensområdet over 500 Hz er ca. 2 db svagere end støjens. Dette skyldes formentlig at støjen af praktiske grunde er dannet ud fra ordmaterialet, som det var før niveaujusteringen af de enkelte ord i sætningerne blev foretaget, idet denne niveaujustering var en følge af lytteforsøgene. I praksis vil dette påvirke testresultatet, således at vi må forvente, at danske lyttere med den danske Hagerman test skal have et ca. 2 db bedre signal støjforhold end hvis tale og støj havde haft samme spektrum. Dette skal tages i betragtning ved sammenligning med udenlandske forsøgsresultater. 1/3-oktav spektre for de danske Hagerman sætninger (Speech) og det tilhørende støjsignal (Speech shaped noise). 7

8 Referencer Dreschler, WA., Verschuure, H., Ludvigsen, C., & Westermann, S. (2001). ICRA Noises: Artificial noise signals with speech-like spectral and temporal properties for hearing aid assessment. Audiology, 40, Elberling, C., Ludvigsen, C., & Lyregaard, P.E. (1989). Dantale: A new Danish speech material. Scand. Audiol., 18, Hagerman B. 1982a. Sentences for testing speech intelligibility in noise. Scand Audiol 11, Hagerman B. 1982b. Measurement of speech reception threshold - a comparison between two methods. Scand Audiol., 11, Hagerman B. 1984a. Some aspects of methodology in speech audiometry. Studies of reliability, computer simulations and development of a new speech material for measuring speech reception threshold in noise. Thesis. Scand Audiol, Suppl., 21. Hagerman, B. 1984b. Clinical measurements of speech reception threshold in noise. Scand Audiol., 13, Hagerman B Efficient adaptive methods for measurements of speech reception thresholds in quiet and in noise. Scand Audiol., 24, Plomp, R., & Mimpen, A.M. (1979). Improving the reliability of testing the speech reception threshold for sentences. Audiology, 18, Wagener, K., Brand, T., & Kollmeier, B. (1999). Entwicklung und Evaluation eines Satztests für die deutsche Sprache Teil I: Design des Oldenburger Satztests. Audiol. Acoust., 38, Wagener, K., Brand, T., & Kollmeier, B. (1999). Entwicklung und Evaluation eines Satztests für die deutsche Sprache Teil II: Optimierung des Oldenburger Satztests. Audiol. Acoust., 38, Wagener, K., Brand, T., & Kollmeier, B. (1999). Entwicklung und Evaluation eines Satztests für die deutsche Sprache Teil III: Evaluation des Oldenburger Satztests. Audiol. Acoust., 38, Wagener, K., Josvassen J.L., & Ardenkjær R. (2001). Design, Optimization, and Evaluation of a Danish Sentence Test in Noise. (Under uadarbejdelse) 8

9 Appendiks 1 Dansk Hagerman Sætningstest Procedure * 1. CD-afspillerens venstre kanal (talesignalet) og cd-afspillerens højre kanal (støjsignalet) forbindes til de to ønskede kanaler på audiometeret. Ved fritfelts-gengivelse kan talesignalet og støjsignalet gengives i hver sin højttaler, ved brug af hovedtelefoner eller ved brug af kun én højttaler skal de to kanaler mixes i audiometeret. 2. Indstil audiometeret så støjsignalet har det ønskede lydtrykniveau på testpersonens plads (typisk 65 db SPL). 3. Instruer testpersonen i testproceduren vha. den medfølgende beskrivelse. 4. I starten af hver ny testsession præsenteres 3 træningslister på 10 sætninger hver. Dette sikrer at indlæringseffekten, som optræder ved Hagerman-sætningstesten, kun påvirker resultatet minimalt. Træningslisterne bruges kun til indlæring, dvs. blandt andet til at gøre testpersonen fortrolig med materialet, og resultatet indgår derfor ikke i evalueringen af den efterfølgende test. Præsentationsniveauet for sætningerne fra træningslisterne bestemmes efter samme procedure som beskrevet herunder for selve testen. 5. For at opnå den størst mulige testnøjagtighed anbefales det at køre selve testen med i alt 30 sætninger. Hvis en mindre nøjagtighed er tilstrækkelig, kan man nøjes med 20 sætninger (beskrivelsen af gennemførelse med 20 sætninger er i det følgende i parentes). Gennemførelse af testen med kun 10 sætninger giver kun et groft estimat af taleforståeligheden, der ikke kan bruges som resultat. NB: De under pkt. 4 beskrevne træningslister med 30 sætninger udgør ikke en del af selve testen med de 30 (20) sætninger. 6. Præsentér den første sætning fra den udvalgte liste ved et signal-støjforhold på 0 db S/N (dvs. ved et støjniveau på 65 db SPL skal sætningen også præsenteres ved 65 db SPL). Notér taleniveauet i det indrammede startfelt på registreringsarket. Efter hver testsætning følger der en pause af 6 sekunders varighed, hvor forsøgspersonen skal gentage sætningen. Hvis pausens længde ikke er tilstrækkelig, kan cd-afspillerens pauseknap benyttes. 7. For de følgende sætninger benyttes den adaptive procedure, der er beskrevet i tabel 1. Den adaptive procedure bestemmer det nye tale-præsentationsniveau udfra antallet af rigtige ord i den forudgående sætning. (a) Præsentationsniveauet af sætningerne 2 til 5 findes ved at benytte tabellens venstre spalte. (b) Præsentationsniveauet af sætningerne 6 til 30 (6 til 20) findes ved at benytte tabellens højre spalte. Notér de anvendte præsentationsniveauer i taleniveau spalten i registreringsarket. 8. Udfra svaret til sætning 30 (sætning 20) beregnes præsentationsniveauet for sætning 31 (sætning 21), som dog ikke præsenteres, og denne værdi indføres i registreringsarket. 9. Addér alle præsentationsniveauerne fra sætning 12 til 31 (sætning 12 til 21). 10. Del resultatet med 20 (med 10) og træk støjniveauet fra. 11. Resultatet (SRT, "speech reception threshold") angiver tærsklen for taleforståeligheden i støj udtrykt i db signal-støj forhold (db S/N), dvs. forskellen mellem talesignalniveauet og støjsignalniveauet ved tærsklen. * Oversat og bearbejdet version af Kurzbeschreibung für die Durchführung des manuellen Oldenburger Satztest udarbejdet af Universitetet og Hörzentrum i Oldenburg

10 Appendiks 1 Instruktion til testpersonen Dette er en test for at finde ud af, hvor godt De kan forstå tale i støjfyldte omgivelser. Til det formål bliver De præsenteret for sætninger, som er indtalt af en kvinde. Hver sætning består af 5 ord med den samme form: Navn udsagnsord tal tillægsord navneord (for eksempel: Anders ejer ti gamle jakker.). Sætningerne er ikke nødvendigvis meningsfyldte. Samtidig med talen vil der være støj. Når en sætning er afsluttet er det Deres opgave at gentage hvert ord, som De har forstået det. Hvis De er usikker, må De gerne gætte. Af hensyn til brugbarheden af testresultatet er det vigtigt, at testen gennemføres under vanskelige forhold. Under målingen bliver talens styrke derfor varieret og den kan undertiden være meget svag. Selv om testen altså kan forekomme meget svær, skal De bare svare så godt De kan. Har De nogle spørgsmål? Tabel 1. Niveauændringer ved adaptiv gennemførelse af den danske Hagerman sætningstest Antal rigtige ord i den forudgående sætning Sætning 2 til 5 Sætning 6 til 31 (21) [db] Antal rigtige ord i den forudgående sætning Taleniveauændring Taleniveauændring [db]

11 Appendiks 2 De danske Hagerman lister Liste 1 Ingrid finder syv røde huse. Michael ejer tyve pæne ringe. Linda låner seks flotte skabe. Ulla får fjorten hvide jakker. Niels solgte ti store masker. Henning ser ni smukke planter. Anders vandt otte sjove gaver. Kirsten købte tre nye blomster. Per valgte tolv fine biler. Birgit havde fem gamle kasser. Liste 2 Ulla solgte ti røde biler. Linda ejer tre hvide blomster. Anders havde tolv pæne kasser. Michael valgte otte fine masker. Niels vandt fjorten store jakker. Birgit finder ni nye ringe. Henning låner syv sjove skabe. Ingrid ser fem flotte planter. Kirsten købte seks smukke gaver. Per får tyve gamle huse. Liste 3 Per ser seks pæne planter. Niels ejer tyve hvide biler. Kirsten havde fem store masker. Ulla finder otte nye jakker. Linda vandt ni røde skabe. Michael får ti flotte gaver. Henning valgte tre gamle ringe. Anders købte syv fine kasser. Ingrid låner tolv sjove huse. Birgit solgte fjorten smukke blomster. Liste 4 Anders vandt tolv store kasser. Per købte ti fine biler. Ulla ejer syv røde jakker. Michael havde fem nye planter. Niels solgte tre smukke blomster. Linda valgte ni hvide skabe. Birgit finder tyve pæne huse. Ingrid låner otte gamle masker. Henning får seks flotte ringe. Kirsten ser fjorten sjove gaver.

12 Appendiks 2 Liste 5 Henning låner syv hvide jakker. Anders finder fem gamle skabe. Linda havde ti fine gaver. Kirsten solgte seks sjove ringe. Michael får tolv røde huse. Birgit ser tre store blomster. Niels købte tyve pæne planter. Per valgte ni flotte masker. Ulla vandt otte smukke biler. Ingrid ejer fjorten nye kasser. Liste 6 Henning havde fjorten sjove blomster. Kirsten ser syv store huse. Linda finder fem nye masker. Ulla købte tyve hvide jakker. Michael får tolv smukke planter. Anders ejer seks flotte biler. Niels låner ti fine gaver. Per solgte ni gamle ringe. Birgit valgte tre røde skabe. Ingrid vandt otte pæne kasser. Liste 7 Anders finder seks store gaver. Michael ser tyve gamle blomster. Kirsten vandt tolv flotte ringe. Ingrid valgte otte hvide planter. Birgit får fem fine masker. Ulla låner syv sjove skabe. Henning havde tre nye huse. Linda solgte fjorten røde kasser. Niels ejer ti smukke biler. Per købte ni pæne jakker. Liste 8 Niels ser ti fine jakker. Per får tolv store kasser. Michael vandt tre nye skabe. Anders ejer tyve flotte gaver. Henning låner fem smukke ringe. Linda havde seks sjove masker. Kirsten købte fjorten pæne planter. Ulla finder otte gamle blomster. Ingrid valgte ni røde biler. Birgit solgte syv hvide huse.

13 Appendiks 2 Liste 9 Linda havde ti fine blomster. Ulla låner tre flotte ringe. Per finder fem store masker. Michael vandt syv smukke biler. Ingrid valgte fjorten sjove jakker. Kirsten får otte hvide kasser. Henning solgte tolv gamle gaver. Niels ejer tyve pæne huse. Anders købte ni nye planter. Birgit ser seks røde skabe. Liste 10 Niels finder tyve smukke skabe. Henning valgte tolv store kasser. Linda låner fjorten gamle biler. Birgit vandt fem fine huse. Ingrid købte ni hvide planter. Anders ser seks røde jakker. Michael får tre nye masker. Kirsten solgte syv sjove blomster. Ulla havde otte pæne gaver. Per ejer ti flotte ringe. Liste 11 Linda solgte fjorten flotte huse. Niels vandt ni hvide blomster. Ulla havde tolv røde jakker. Kirsten købte seks sjove biler. Per ejer syv store kasser. Ingrid får otte smukke masker. Anders finder tre pæne gaver. Birgit ser ti gamle skabe. Henning låner tyve nye planter. Michael valgte fem fine ringe. Liste 12 Ulla ejer fem røde jakker. Birgit får tre store planter. Linda solgte otte flotte huse. Michael havde fjorten fine kasser. Kirsten ser ni pæne ringe. Niels finder tyve gamle masker. Anders valgte seks sjove gaver. Henning låner syv smukke skabe. Ingrid købte tolv hvide biler. Per vandt ti nye blomster.

14 Appendiks 2 Liste 13 Linda ejer fjorten hvide jakker. Henning havde ni nye gaver. Ulla købte ti store biler. Per finder fem fine huse. Ingrid ser tre smukke masker. Niels vandt seks flotte blomster. Anders får syv pæne planter. Birgit valgte tolv gamle skabe. Michael solgte tyve sjove kasser. Kirsten låner otte røde ringe. Liste 14 Per valgte otte pæne masker. Michael ejer seks nye huse. Linda solgte fem store kasser. Niels købte fjorten gamle jakker. Anders vandt tre fine blomster. Birgit ser tolv røde skabe. Kirsten får ni smukke ringe. Ingrid låner ti flotte planter. Henning havde syv hvide biler. Ulla finder tyve sjove gaver. Liste 15 Per får otte flotte blomster. Kirsten ejer syv fine ringe. Linda havde fem smukke huse. Ingrid valgte seks nye biler. Niels ser ni pæne skabe. Michael solgte fjorten gamle planter. Ulla finder tre store masker. Henning låner tyve hvide kasser. Anders købte tolv sjove jakker. Birgit vandt ti røde gaver. Liste 16 Henning vandt syv flotte skabe. Per ser otte røde jakker. Niels ejer tre sjove kasser. Kirsten havde tolv store ringe. Ulla får tyve pæne planter. Anders finder ni smukke gaver. Linda købte fjorten nye huse. Ingrid låner fem hvide biler. Birgit valgte seks fine blomster. Michael solgte ti gamle masker.

15 ver.1, okt Navn / cpr Dato Operatør Bemærkninger (transducer/øre/etc.) Registreringsark for Hagerman-sætningstesten sætnings-nr. rigtige ord taleniveau (db) liste-nr. 1 (start) liste-nr (start summering her) SRT : liste-nr. 21 sum(12 21) = sum 10 -start= 22 db SRT : 31 sum(12 31) = sum 20 -start= db

DET HUMANISTISKE FAKULTET, SYDDANSK UNIVERSITET PÆDAGOGISK AUDIOLOGI BACHELORPROJEKT AUDITEST BRUGT SOM TALEAUDIOMETRI TEST

DET HUMANISTISKE FAKULTET, SYDDANSK UNIVERSITET PÆDAGOGISK AUDIOLOGI BACHELORPROJEKT AUDITEST BRUGT SOM TALEAUDIOMETRI TEST DET HUMANISTISKE FAKULTET, SYDDANSK UNIVERSITET PÆDAGOGISK AUDIOLOGI BACHELORPROJEKT AUDITEST BRUGT SOM TALEAUDIOMETRI TEST Af: Nagehan Akkus (180592) naakk10@student.sdu.dk Vejleder: Carsten Daugaard,

Læs mere

Adaptiv Phonak Digital (APD)

Adaptiv Phonak Digital (APD) Adaptiv Phonak Digital (APD) Baggrundsviden fra det audiologiske område Phonak baserer alle grundlæggende krav til høreapparater og tilpasning af dem på forestillingen om et Akustikkens hus. Akustikkens

Læs mere

DELTA En del af høreomsorgen

DELTA En del af høreomsorgen DELTA En del af høreomsorgen Høreforeningen, Kolding, 25. november 2012 Carsten Daugaard, Seniorkonsulent DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24 5000 Odense C Tlf. 72 19 41 00 cd@delta.dk

Læs mere

Om måling af taleforståelse

Om måling af taleforståelse Om måling af taleforståelse Speech intelligibility measurements Torben Poulsen 1 Høretabets fem dimensioner Nedsat følsomhed (= forhøjet høretærskel) audiogram, hørekurve Unormal opfattelse af lydstyrke

Læs mere

Årsrapport 2010. DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening. Februar 2011

Årsrapport 2010. DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening. Februar 2011 Årsrapport 2010 DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening Februar 2011 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

WIDEX INTRODUCERER I WIDEX DREAM

WIDEX INTRODUCERER I WIDEX DREAM GODE 3GRUNDE WIDEX INTRODUCERER naturtro lyd I WIDEX DREAM DREAM er den nye familie af exceptionelle høreapparater fra Widex. Takket være den nye og banebrydende teknologiske platform TRUE ISP sætter DREAM

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp: Mikro Værkstedet A/S Revision 1.5, 10. april 2008 Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Hvilke programmer kan bruges med den digitale stemme?...

Læs mere

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning Hørelse for livet Viden om høreapparater Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning 2 3 God hørelse er givet, er det ikke? Der er over 1.000 forskellige høreløsninger

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

Phonak Insight. Roger Pen Overvind udfordringerne ved at forstå tale. Roger digital, adaptiv, trådløs teknologi på 2,4 GHz

Phonak Insight. Roger Pen Overvind udfordringerne ved at forstå tale. Roger digital, adaptiv, trådløs teknologi på 2,4 GHz Phonak Insight Roger Pen Overvind udfordringerne ved at forstå tale Denne avancerede, trådløse universal-mikrofon hjælper folk med en hørenedsættelse til at forstå mere tale i støj og på afstand. Roger

Læs mere

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9 Bent Sehested Odense Video Klub Side 20 Ved at markere en sekvens og med markøren peger på den blå linje i lydsporet, ændres markøren til en højttaler med en pil. I berøringspunktet opstår der en lille

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Phonak Insight. Den kan være let, meget let eller minimal, men den er ikke ubetydelig. Hvor udbredt er let hørenedsættelse?

Phonak Insight. Den kan være let, meget let eller minimal, men den er ikke ubetydelig. Hvor udbredt er let hørenedsættelse? Phonak Insight Den kan være let, meget let eller minimal, men den er ikke ubetydelig Vidste du, at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anser hørenedsættelse, som opstår i voksenlivet, for at være den tredje

Læs mere

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Halsslynger Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Side 2 af 21 Indhold 1. Forord... 3 2. Målinger... 3. Beskrivelse af halsslynger... 3.1 HearIt Mobile... 3.2 HearIt all... 3.2.1 Base enheden... 3.2.2

Læs mere

COMFORT DIGISYSTEM. Bedst på arbejde

COMFORT DIGISYSTEM. Bedst på arbejde COMFORT DIGISYSTEM Bedst på arbejde 2 Vi elsker lyd. Og mennesker. Først i verden bedst på arbejde At kunne høre kunder og kolleger godt på arbejde er vigtigt både for at kunne gøre et godt stykke arbejde

Læs mere

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012 Audacity Arbejd med lyd computeren Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Audacity...4 Få fat i programmet...4 Brugerfladen...5 Optag fra mikrofon / line in / cd osv...5 Klip...6 Fade-in og fade-out...6

Læs mere

Information om hørelsen

Information om hørelsen Information om hørelsen Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus Århus Universitetshospital - 1 - Hørelsen

Læs mere

Kvadratrodsberegning ved hjælp af de fire regningsarter

Kvadratrodsberegning ved hjælp af de fire regningsarter Kvadratrodsberegning ved hjælp af de fire regningsarter Tidligt i historien opstod et behov for at beregne kvadratrødder med stor nøjagtighed. Kvadratrødder optræder i forbindelse med retvinklede trekanter,

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

WIDEX NYHEDER FRA WIDEX TIL PROFESSIONELLE. Nummer 1

WIDEX NYHEDER FRA WIDEX TIL PROFESSIONELLE. Nummer 1 Nummer 1 MARTS 2011 Udgivet af: Redaktion: Widex DK A/S Annelise Riis Ebbesen - are@widex.dk Martin Bloch Schlawitz - mbh@widex.dk Michael Westermann - mw@widex.dk Ønsker du ikke at modtage pro.widex pr

Læs mere

Rapportering for 2014 vedrørende aftale mellem AMGROS, Danske Regioner og DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium TAL

Rapportering for 2014 vedrørende aftale mellem AMGROS, Danske Regioner og DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium TAL Årsrapport 2014 DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Danske Regioner Marts 2015 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24 5000

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2.

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2. REBILD KOMMUNE TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk DELPROJEKT - ARBEJDSMILJØVURDERING INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

IZAK9 lærervejledning

IZAK9 lærervejledning IZAK9 lærervejledning Immersive learning by Copyright Qubizm Ltd. 2014 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Øvelser og organisering... 3 Hvordan er opgaverne udformet?... 4 Opgaveguide Videofilm på

Læs mere

At høre gennem støj. Et litteraturstudie samt forsøg. Intern vejleder: Carsten Daugaard SYDDANSK UNIVERSITET, HUMANISTISK FAKULTET

At høre gennem støj. Et litteraturstudie samt forsøg. Intern vejleder: Carsten Daugaard SYDDANSK UNIVERSITET, HUMANISTISK FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET, HUMANISTISK FAKULTET PÆDAGOGISK AUDIOLOGI At høre gennem støj Et litteraturstudie samt forsøg Af Emilie Wulff Paustian 13-05-2013 Intern vejleder: Carsten Daugaard Forord I forlængelse

Læs mere

Arbejd med lyd i Audacity

Arbejd med lyd i Audacity Arbejd med lyd i Audacity Mange undervisningsprogrammer gør det muligt at tilføje lyd til din produktion. Brugeren kan enten optage hendes eller hans egen stemme og/eller tilføje forskellige lydeffekter

Læs mere

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj 19. augusti 2015 Telefon: + 45 78 103 103 Ref: REH QA: CBA Dok: REH-080615-1 Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm Miljømåling Ekstern støj Østerbro

Læs mere

Phonak Tinnitus Balance-portefølje

Phonak Tinnitus Balance-portefølje Phonak Tinnitus Balance-portefølje Produktinformation Phonak Tinnitus Balance-porteføljen indeholder løsninger, der dækker en række populære fremgangsmåder til håndtering af tinnitus. Noise generator,

Læs mere

Funktionsattest ASK 290 Hørelse

Funktionsattest ASK 290 Hørelse Funktionsattest ASK 290 Hørelse afgivet i henhold til lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr-nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller beskæftigelse:..

Læs mere

DANTALE - Audio-Visuel Test - VHS-version

DANTALE - Audio-Visuel Test - VHS-version Page 1 of 5 DANTALE Audio-Visuel Test (VHS-version) Bispebjerg Hospital Audiologisk afdeling Juli 1998 Erik Kjærbøl INDHOLDSFORTEGNELSE AUDIOVISUEL DANTALE (VHS) 1. Indledning 2. Præsentation af Audiovisuel

Læs mere

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Notat Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Miljøteknologi J.nr. MST-5100-00020 Ref. JJ Dato: 5. februar 2010 Notatet beskriver hvordan en arbejdsgruppe med repræsentanter for Vejdirektoratet

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Piano Tuning & String Analyzing Tool

Piano Tuning & String Analyzing Tool Piano Tuning & String Analyzing Tool Læs mig indeholder oplysninger om bedst brug af sitet samt oplysninger om Piano Tuning & String Analyzing Tool, operativsystemer og lydkort. Programmet vil herefter

Læs mere

har givet os to ører designet til at arbejde sammen

har givet os to ører designet til at arbejde sammen Widex clear440-pa Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen en verden af NATURLig lyd Naturen har givet os to ører, designet til at arbejde sammen. Og de nye WIDEX CLEAR 440-PA høreapparater

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

Lille, komfortabelt og fleksibelt WIDEX SUPER introducerer for første gang RITE-teknologi i kategorien meget kraftige høreapparater.

Lille, komfortabelt og fleksibelt WIDEX SUPER introducerer for første gang RITE-teknologi i kategorien meget kraftige høreapparater. Ægte Super Power Lille, komfortabelt og fleksibelt WIDEX SUPER introducerer for første gang RITE-teknologi i kategorien meget kraftige høreapparater. 4 Ultimativ POWER For høreapparatbrugere med svær og

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

COMFORT DIGISYSTEM. Bedst i klassen

COMFORT DIGISYSTEM. Bedst i klassen COMFORT DIGISYSTEM Bedst i klassen 2 Vi elsker lyd. Og mennesker. Først i verden bedst i klassen At høre godt i skolen er vigtigt for at kunne lære og for at kunne fungere socialt. Dog er lydmiljøet i

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS MÅLEUDSTYR HOS DE GODKENDTE LABORATORIER Orientering nr. 3 Ole F. Carlsen/Torben Holm Pedersen 2-7-19 OVERSIGT OVER MÅLEUDSTYR LYDTRYKMÅLING FFT-ANALYSE BÅNDOPTAGELSE OKTAVANALYSE

Læs mere

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder.

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder. Manual 30-sekunder rejse-sætte-sig-test (RSS) Visuel demonstration af testen findes på: www.regionh.dk/rehabilitering Beskrivelse af testen 30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man

Læs mere

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Kom godt i gang Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Revision september 2009 side 2 Indhold Indstillinger side 4 Værktøjer side 7 Åbne nyt projekt

Læs mere

Spaltearmaturer LD-13, LD-14

Spaltearmaturer LD-13, LD-14 Comfort: LD-, LD- Spaltearmaturer LD-, LD- LD- LD- LD- LD- LD- LD- RAL RAL RAL CD CD CD Anvendelse: Spaltearmaturerne LD- og LD- er designet til indblæsning i rum med en loftshøjde fra,5 m til m. De er

Læs mere

HT har ét rigtigt svar under beskrivelse, hvilket antyder, at hun som CI-bruger har svært ved at skelne de tre lydkarakterer. Dog har hun tre korrekte rækkefølger i deløvelsen med rangordning af musikeksempler,

Læs mere

TP TUBE DESIGN DMOS WAF. Chrome DMOS. Amplifiere. SoundDeny. DESIGN Active loudspeakers by TP RADIO WAF. Amplifiere DSP DSP. SoundDeny.

TP TUBE DESIGN DMOS WAF. Chrome DMOS. Amplifiere. SoundDeny. DESIGN Active loudspeakers by TP RADIO WAF. Amplifiere DSP DSP. SoundDeny. CLASS D Amplifiere 160W DSP 500W SoundDeny Chrome CLASS-D WAF DMOS DESIGN SoundDeny Active loudspeakers by TP RADIO DMOS WAF 300W Det er nærmest naturstridigt at disse pinde kan give indtryk af at være

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Teknisk Notat. Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006. Rekvirent: Jyllands-Posten

Teknisk Notat. Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006. Rekvirent: Jyllands-Posten We help ideas meet the real world Teknisk Notat Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006 Rekvirent: Jyllands-Posten Side 1 af 7 30. august 2007 DELTA Dansk Elektronik,

Læs mere

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Bilag 4.A s MASH. Indhold Bilag 4.A s MASH Indhold 1.1 Indledning 1 1.1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.1.2 Beskrivelse af smash metoden 1 1.2 s MASH målinger (omfang, placering og resultater) 1.2.1 Undersøgelsens forløb 5 5 1.2.2

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

At lytte med to ører i stedet for ét

At lytte med to ører i stedet for ét At lytte med to ører i stedet for ét Betydningen af bilateral streaming mellem høreapparater Phonak Insight Binaural VoiceStream Teknologi TM gør det muligt at udveksle audiodata i fuld båndbredde mellem

Læs mere

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING SBI-ANVISNING 245 1. UDGAVE 2014 Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Af Istvan Zarnoczay OZ1EYZ 29. august 2008 Krav/ønsker osv. Inden man går i gang med sådan et projekt skal man gøre sig klart

Læs mere

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db.

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db. LYD INFO OM LYD God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger. Behovet for lydisolation er individuelt og afhænger af, hvad de to naborum skal anvendes til. Eksempelvis

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0

En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0 En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0 Af Knud Ramian Denne tekst er en udvidet vejledning i, hvordan man gennemfører en simpel indholdsanalyse som beskrevet i bogen kapitel 11. Teksten stammer fra

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Hubble relationen Øvelsesvejledning

Hubble relationen Øvelsesvejledning Hubble relationen Øvelsesvejledning Matematik/fysik samarbejde Henning Fisker Langkjer Til øvelsen benyttes en computer med CLEA-programmet Hubble Redshift Distance Relation. Galakserne i Universet bevæger

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Naturlig ventilation med varmegenvinding

Naturlig ventilation med varmegenvinding Naturlig ventilation med varmegenvinding af Line Louise Overgaard og Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut, Energi Teknologisk Institut har udviklet en varmeveksler med lavt tryktab på luftsiden til naturlig

Læs mere

OrtoSense Wind Power. 24 marts 2010 Green Engineering Technology Day

OrtoSense Wind Power. 24 marts 2010 Green Engineering Technology Day Missionen for OrtoSense er at måle vibrationer i vindmøller og beregne komponenters oscillationskarakteristik. Hermed bestemme møllens driftstilstand 1 OrtoSense ApS blev stiftet i august 2006 af Frank

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Thymøllen TWP

Læs mere

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer.

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer. 4. Gem en lydfil Du kan få en tekst gemt som en lydfil, som du kan få oplæst fra din mobiltelefon, en mp3 -afspiller eller en anden computer. Det kunne være en større tekst som er scannet ind til dig,

Læs mere

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN MODELSÆT ; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN Forberedende materiale Den individuelle skriftlige røve i matematik vil tage udgangsunkt i følgende materiale:. En diskette med to regnearks-filer og en MathCad-fil..

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen

Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen en verden af NATURlig lyd De nye CLEAR 330 høreapparater fra Widex er fuldstændig trådløse, og de kan kommunikere med hinanden konstant, ligesom

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Montreal cognitive assessment. Administrations og scoringsinstruktion

Montreal cognitive assessment. Administrations og scoringsinstruktion Montreal cognitive assessment (MoCA) Administrations og scoringsinstruktion Montreal cognitive assessment (MoCA) er blevet designet som et hurtigt screeningsinstrument til lettere kognitive forstyrrelser.

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse VIBRO CONSULT Palle Aggerholm Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Et minikursus med særlig henvendelse til vindmølleejere Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 Mobil: 40 14 95 84 E-mail:

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen

Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen Akustik Ole Lund Christensen Ole Lund Christensen holdt et rigtig godt foredrag i torsdags i Storkøbenhavns hi-fi klub. Ole Lund Christensen

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

860w 1060w 1062w 1260w 1262w

860w 1060w 1062w 1260w 1262w DEUTSCH ENGLISH R E F E R E N C E 860w 1060w 1062w 1260w 1262w PORTUGUÊS DANSK SVENSK ITALIANO NEDERLANDS ESPAÑOL FRANÇAIS SUOMI Русский POLSKI R E F E R E N C E Tak fordi du valgte en Infinity Reference

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer.

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer. Brug Pace Guiden for at få det bedste ud af træningsprogrammer i de forskellige træningsområder. Find din aktuelle 2000 meter tid i venstre kolonne, se på tværs for at finde din Pace i hvert område. Når

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Videnscenter for Professionel Personvurdering

Videnscenter for Professionel Personvurdering Videnscenter for Professionel Personvurdering ------------------------- 0 ------------------------- Retningslinjer for kompetencer hos personer, der udfører erhvervsrettet personvurdering November 2011

Læs mere

til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012

til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012 til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012 Temaet for optagelsesprøven er: Mødet mellem det moderne smykkefelt & 3D printeren. Forord For at kunne klare sig i smykkebrancen i dag

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

kompakthøjttaler SA comet

kompakthøjttaler SA comet kompakthøjttaler SA comet comet : a mass that moves around the sun and looks like a bright star with a tail markedets mest universelle højttaler SA comet er en anderledes måde at tænke om højttalere. Den

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Akustik og støj hvordan får vi de gode løsninger? v. Jürgen Nickel, Rambøll

Akustik og støj hvordan får vi de gode løsninger? v. Jürgen Nickel, Rambøll Hvordan opnås et godt indeklima i lavenergiboliger? Temamøde 28. September Aalborg Universitet Akustik og støj hvordan får vi de gode løsninger? v., Rambøll Hvad er støj Rumakustik og bygningsakustik Krav

Læs mere