Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Nivå Bypark I"

Transkript

1 SALGSPROCEDURE 1. Beboeren indleverer vedlagte skema (ANMODNING OM UDTRÆDEN AF ANDELSBOLIGFORENINGEN) til bestyrelsens salgskoordinator. (Se adresse i beboermappens side 1.1). Hvis man vil gøre brug af sin indstillingsret skal man på skemaet anføre navn og adresse på de(n) person(er), som skal overtage andelen. Såfremt salget på et senere tidspunkt opgives eller stilles i bero skal bestyrelsen underrettes skriftligt herom. 2. Bestyrelsen udarbejder ajourført oversigt over anmeldte og godkendte forbedringer på grundlag af de fra beboerne årligt indsendte anmeldelser om forbedringer. Oversigten indsendes til Administrator af sælger sammen med anmodningen om udtrædelse. 3. Ejendomsskattebillet med tilhørende girokort og andelsbevis klargøres af sælger til indsendelse på Administrators anmodning. 4. Administrator udfærdiger salgsaftale, herunder opstilling af købesummens beregning. Administrator forestår det øvrige administrative arbejde samt modtagelse af afregning af købesum. NB: Mellemregning vedr. varme, el og vandafgifter indtil overtagelsesdato skal foregå indbyrdes mellem sælger og køber. (Administrator kan eventuelt vejlede herom). 5. Bestyrelsen skal godkende salgsaftalen og den nye andelshaver. 6. Umiddelbart før overtagelsesdatoen gennemgår repræsentanter fra bestyrelsen sammen med sælger og køber boligen for at konstatere eventuelle fejl og mangler. Sælger skal tage initiativ og fastsætte et mødetidspunkt, hvor både sælger og køber samt repræsentanter fra bestyrelsen kan komme tilstede. Henvisning: Vedtægternes paragraf *) Hvis andelsbeviset henligger hos långiver som sikkerhed, så afgives oplysning om dette forhold på blanketten "Anmodning om udtrædelse". April 1997 Side 8.1

2 ANMODNING OM UDTRÆDEN AF ANDELSBOLIGFORENINGEN Undertegnede, som er andelshaver i andelsboligforeningen med brugsret til boligen erklærer herved, at jeg ønsker at udtræde af foreningen og fraflytte min bolig i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse herom. Det meddeles samtidig, at Navn Adresse er berettiget til at overtage min andel og brugsretten til min bolig i overensstemmelse med vedtægternes 14 Ligger andelsbeviset som sikkerhed for lån anføres her pengeinstitut Jeg skal derfor anmode bestyrelsen om snarest, dog tidligst d. at søge min andel overdraget jvf. vedtægternes bestemmelser om overdragelse., den / -19 Undertegnede ægtefælle/samboende samtykker herved i ovenstående:, den / -19 Modtaget af bestyrelsen den / -19 April 1997 Side 8.2

3 April 1997 Side 8.3

4 VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE VED SALG AF ANDEL INDLEDNING. Ved salg af en andelslejlighed er andelshaveren berettiget til at medregne værdien af forbedringer m.v. i salgssummen. Værdien skal opgøres i overensstemmelse med andelsboliglovens bestemmelser, således at overpris ikke skulle kunne forekomme. Grundlaget for værdiberegningen af forbedringer og løsøre er andelsboligforeningslovens paragraf 5 hvortil der henvises. Værdien af forbedringer i andelsboligen ansættes til anskaffelsesværdien med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder/slitage. Værdien opgøres på grundlag af, hvad forbedringen rent faktisk har kostet at udføre på overdragelsestidspunktet. Værdien af eget arbejde kan medtages. Efter lovens paragraf 5, stk. 4 må overdrageren ikke stille krav om, at erhververen skal overtage inventar, medmindre inventaret er særligt tilpasset boligen. Overdragelsen må ikke betinges af, at erhververen indgår nogen anden retshandel. Hvis der ved overdragelsen indgås anden retshandel, uden at denne er en betingelse for overdragelse, må vederlaget ikke overstige det rimelige, og handelen skal fremgå af salgsaftalen. DEFINITIONER FORBEDRINGER: Udførte arbejder som køber er forpligtet til at overtage. - må ikke kunne opfattes som almindeligt vedligeholdelsesarbejde - skal være håndværksmæssigt korrekt udført - skal være udført i overensstemmelse med myndighedsgivne regler og normer TILPASSET LØSØRE: Inventar m.v. som køber er forpligtet til at overtage. - inventar fremstillet på mål indpasset i boligen og naturligt placeret eller indbygget - skal øge den brugsmæssige værdi af andelen - skal være håndværksmæssigt korrekt udført og placeret - må ikke være almindelig standardvare, standardmonteret, uden der er sket håndværksmæssige ændringer. ALMINDELIGT LØSØRE: Inventar m.v. som køber ikke er forpligtet til at overtage, - f.eks. standardhvidevarer, løse møbler og tæpper, lamper og lign. NB: Det er sælgeren, der skal dokumentere lovligheden af det udførte arbejde, hvad enten der tages penge eller ej for forbedringen eller det tilpassede løsøre. April 1997 Side 8.4

5 VURDERINGSPRINCIP Ifølge loven er det principielt sælgeren, der opstiller listen over forbedringer, som ønskes solgt. Det er imidlertid ofte set, at denne liste, specielt når andelen har haft samme indehaver i en årrække, har givet anledning til mange kontroverser mellem sælger, køber og bestyrelse. Bestyrelsen foretrækker derfor, at alle forbedringer meddeles til bestyrelsen og registreres i den pågældende andels sagsmappe mindst een gang årligt på en standardformular. Der bør/skal gives følgende oplysninger: - HVOR i boligen, eks. køkken, bad, stue o.s.v. - HVAD er forbedringen, eks. skabe for sig, gulv for sig, VVS-inst. for sig o.s.v. - HVILKET mål/antal/m2 - ANSKAFFELSESPRIS specificeret, eget arbejde (timer), fakturaer. Ved afhændelse af andel udleveres fra sagsmappe kopi af forbedringsliste til sælger for evt. supplement, hvorefter bestyrelsen gennemgår boligen, kontrollerer samtlige poster på listen og fastsætter sammen med sælger den endelige værdi af de udførte arbejder samt det løsøre, der skal indgå i handelen. Denne værdi + værdien af selve andelen udgør den samlede salgspris for den pågældende andelsbolig. April 1998 Side 8.5

6 TILPASSET LØSØRE Emne Forbedring Tilpasset løsøre Alm. løsøre Afskrivningsår Bemærkninger GULVE Afhøvling uden lak eller med ludbehandling NEJ Ikke tilladt Isolering af gulv 20 år Tæpper VÆGGE Klinker i bad 30 år Kun 50% af anskaffelsesværdi Klinker i køkken 20 år Kun 50% af anskaffelsesværdi LOFTER Gangsbro på loft (udvidelse af) 20 år Loftsstige 20 år DØRE Foldedøre plast 5 år Foldedøre 10 år Udvendig dør tyverisikret 10 år Låse tyverisikret 10 år EL-INSTALLATIONER Ekstra stik/gruppe opsat 20 år Autoriseret udførelse Gulvvarme indlagt 20 år Autoriseret udførelse Udvendigt el-stik 20 år Autoriseret udførelse Udendørs belysning 20 år Autoriseret udførelse El-installation på loft 20 år Autoriseret udførelse VVS Ekstra aftræk i kanal eller 10 år Autoriseret udførelse vindue Ekstra ventilator i badeværelse 10 år Autoriseret udførelse Brusekabine 10 år Autoriseret udførelse KØKKEN Udskiftning af alle køkkenelementer 20 år Kun 50 % af anskaffelsesværdi April 1998 Side 8.6

7 Emne Forbedring Tilpasset løsøre Alm. løsøre Afskriv Bemærkninger ningsår HÅRDE HVIDEVARER Køleskabe, frysere Komfur + ovn Emhætte med aftræk ANDET Pergolaer godkendte 10 år Udført forskriftsmæssigt Havefliser 10 år Markiser 10 år Udvidelse af balkon 10 år (trapperepos) Udendørs vandhane 20 år Tilpassede skabe 10 år April 1998 Side 8.7

8 ANMELDELSE TIL BESTYRELSEN OM UDFØRTE FORBEDRINGER OG TILPASSET LØSØRE: Andelsbolig nr: År: Adresse: Andelshaver: Emne: Bilag: Anskaffelsessum: dato: / -19 underskrift ANMELDELSE TIL BESTYRELSEN OM UDFØRTE FORBEDRINGER OG TILPASSET LØSØRE: Andelsbolig nr: År: Adresse: Andelshaver: Emne: Bilag: Anskaffelsessum: dato: / -19 underskrift April 1998 Side 8.8

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege

Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Egeskoven. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune. Formål. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK ADVOKATFIRMAET HUPFELD & PAULSEN Møderet for Højesteret Niels Hupfeld Viemosevej 62 Tommy Paulsen 2610 Rødovre Morten Hove Telefon +45 35 27 80 20 Telefax +45 35 42 92 18 E-mail: ah@hplaw.dk www.hplaw.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ HELSINGØR Strandgade 51 DK 3000 Helsingør Tlf. 49 21 21 21 Fax 49 21 58 30 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ 2. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holsteinsgade 53-55. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen SKOVLEDET. 1.2. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. FORMÅL: 2. 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er "Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard". 1.2 Foreningens hjemsted er i Fredericia Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kirkevangen I. 1 Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Ledøje-Smørum Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHABN Ø TLF +45 35 44 70 00 FAX +45 35 44 70 01 GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK WWW.NTADVOKATER.DK 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Ny, revideret version, vedtaget på generalforsamlingen d. 2. april 2014. Der er foretaget ændringer i 10, 11 og 12. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Indholdsfortegnelse: Navn, hjemsted og formål:...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN Marts 2010 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010 Side 1/ 10 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN". 1. Foreningen 1.1. Foreningen er stiftet i juni 1977 som en andelsboligforening.

Læs mere

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg 1 Navn og hjemsted: (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 (ABB45). (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål: (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet. 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet. (1.2) Foreningens hjemsted er i Aarhus Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, opføre, eje og

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR A/B MARGRETHEHÅBSPARKEN

V E D T Æ G T E R FOR A/B MARGRETHEHÅBSPARKEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V E D T Æ G T E R FOR A/B MARGRETHEHÅBSPARKEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fælleshuset Kornvej 2 4000 Roskilde cvr

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD www.jungshøjgård.dk (1.1) Foreningens navn er A/B Jungshøjgård. 1. Navn og hjemsted (1.2) Foreningens hjemsted er i Ballerup Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN MØLLEPARKEN I TRIGE 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølleparken, I, Trige. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET"

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET" Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemmer... 3 4 Indskud... 3 5 Hæftelse... 4 6 Andel... 5 7 Boligaftale... 5 8 Boligafgift... 5 9 Vedligeholdelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere