ISO-certificeres? Antallet af privatansatte DM ere stiger kraftigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISO-certificeres? Antallet af privatansatte DM ere stiger kraftigt"

Transkript

1 dm privat NR MARTS Travle arbejdsdage presser TR-arbejdet 6Skal ligestilling ISO-certificeres? 10Grin og god mad til årets nytårskur Antallet af privatansatte DM ere stiger kraftigt Jobtal fra Danmarks Statistik viser, at DM s medlemmer er i høj kurs i det private erhvervsliv, og det gælder både cand.scient.er og humanister. Antallet er fordoblet fra 2003 til 2013, og lønmæssigt ligger specielt cand.scient.erne lunt i svinget CAND.SCIENT.ER ANTAL HUMANISTER 2013 Udviklingen i antallet af privatansatte humanister og cand.scient.er i perioden Den samlede stigning over de 10 år er på henholdsvis 218 procent og 163 procent En rigtig god nyhed og dejligt at få det solidt dokumenteret Sådan siger Camilla Gregersen, formand for DM Privat og næstformand for DM, om de jobtal, som nu er tilgængelige fra Danmarks Statistik på opfordring fra DM. Tallene viser, at det private erhvervsliv er begejstrede for DM s medlemmer. I en sådan grad, at der i 2013 er dobbelt så mange privatansatte humanister som i 2003, 10 år tidligere. Artiklen fortsætter på side 2

2 2 af Vivian A. Voldgaard Den markante stigning i antallet af privatansatte DM ere viser, at vi ikke er nogle, der bare skal afsættes et eller andet sted på arbejdsmarkedet. Vi har faktisk noget at byde på noget, som virksomhederne og organisationerne på det private arbejdsmarked sætter pris på. Camilla Gregersen, formand DM Privat, næstformand i DM Tallene dokumenterer sort på hvidt, at DM s medlemmer er kærkomne medarbejdere i private virksomheder. Det private erhvervsliv er konjunkturfølsomt, men på trods af finanskrisen ser vi tal, der stiger 10 år i træk. En sådan stigning vidner om, at medlemmernes kompetencer bliver rost fra mund til mund blandt arbejdsgiverne, så det giver håb om endnu flere jobmatch i fremtiden, siger hun. Ifølge Camilla Gregersen er stigningen ikke kun glædelig den er også nødvendig. I dag bliver der uddannet langt flere akademikere end for blot få år siden, og derfor er der simpelthen brug for, at flere arbejdsgivere får øjnene op for de kvaliteter, som kandidaterne kommer med. Den markante stigning i antallet af privatansatte DM ere viser, at vi ikke er nogle, der bare skal afsættes et eller andet sted på arbejdsmarkedet. Vi har faktisk noget at byde på noget, som virksomhederne og organisationerne på det private arbejdsmarked sætter pris på. Derfor er vores opgave fremover at få gjort det endnu mere tydeligt, at DM ere kan opfylde de behov, som virksomheder og organisationer har. Vi er i gang med at tilrettelægge en kampagne, hvor vi vil kontakte flere arbejdsgivere, der ikke har ansat akademikere endnu. Formålet er at få sparket dørene ind til endnu flere arbejdspladser til gavn for både vores medlemmer og arbejdspladserne. Vi ved, at indtjeningen øges, når en akademiker bliver ansat i en virksomhed, så det er en reel gevinst for alle parter, siger hun. Lønnen bekræfter udviklingen Lønudviklingen bekræfter også, at DM s privatansatte medlemmer er værdsatte. Tal fra Danmarks Statistik viser, at privatansatte kandidater i 2013 i gennemsnit tjente 6 procent mere i løn end kandidater i offentlige stillinger. Særligt cand.scient. erne ligger i front med en løn, der i gennemsnit er hele 21 procent højere end det, en offentlig ansat kollega tjener. Lønstigningerne inden for det private arbejdsmarked er også en indikator på, at både cand.scient.er og humanister er brugbare medarbejdere. Hvis arbejdsgiverne ikke synes det, ville vi ikke se den udvikling, vi er vidne til lige nu. Der er god grund til, at vi ranker ryggen. Fortællingen om, at humanister ikke er brugbare på arbejdsmarkedet, er en myte, der ikke holder. Vi er værdsatte, vi kan det, som virksomhederne og organisationerne efterspørger, og derfor kan vi også stille krav om god løn og ordentlige arbejdsvilkår, fastslår hun. PRIVATANSATTE AKADEMIKERE I DE STØRSTE BRANCHER, Viden service Industri Information og kommunikation Sundhed mv. Handel

3 af Vivian A. Voldgaard 3 Travlhed presser TR-arbejdet Hvordan er det at være tillidsrepræsentant på en travl arbejdsplads med selvkørende kolleger, der ikke har behov for fagpolitisk input før det brænder på. Spørgsmålet var sat til debat, da DM Privat inviterede til årsmøde for repræsentanter fra arbejdspladserne. Den moderne akademiker er en selvkørende problemløser. Uden stor interesse for fagpolitiske spørgsmål eller behov for en tillidsrepræsentant. Før det måske går galt, og behovet alligevel viser sig. Nogenlunde sådan er virkeligheden for mange af de tillidsrepræsentanter, klubmedlemmer, arbejdsmiljørepræsentanter og andre medlemmer, der rundt omkring på arbejdspladserne kæmper for at finde tid til og få opmærksomhed på det fagpolitiske arbejde. 26 medlemmer mødte op til årsmøde i DM Privat i januar for blandt andet at debattere de udfordringer, som de og dermed det faglige arbejde står over for i disse år. Og det er andre udfordringer end for bare få år siden. Tempoet er skruet i vejret på mange arbejdspladser, og det smitter af på arbejdet. Ann-Britt Kvernrød er antropolog, projektleder og tillidsrepræsentant i Kræftens Bekæmpelse, og når hun skal finde tiden til det fagpolitiske arbejde, skal hun indimellem lede godt efter den. Jeg kan godt mærke, at det er blevet sværere at få kollegerne engageret fagpolitisk. Indimellem kommer der nogle kolleger og foreslår, at vi sætter gang i det ene eller det andet, men når det så kommer til at få nogen til at stå for tingene, så kniber det. Folk har simpelthen for travlt med så meget andet, siger hun. Ann-Britt Kvernrød repræsenterer 100 AC ere i Kræftens Bekæmpelse og har været tillidsrepræsentant i 12 år. Og hun har også selv en travl hverdag. Hvis en kollega kommer med et akut problem, tager hun fat i det med det samme, men ellers prøver hun at finde et tidspunkt i kalenderen, der også tager hensyn til hendes egen arbejdsplanlægning. Det er dog ikke altid, at det lykkes, og så bliver hun selv en af dem, der tager arbejde med hjem. Der kommer ikke nogen og laver mit arbejde, når jeg skal bruge tid på tr-arbejdet. Jeg skal selv finde ud af at få tiden til at slå til, og det lykkes naturligvis ikke altid. Lige nu står vi midt i overenskomstforhandlingerne, og så skal der holdes både medlemsmøder og møder i hovedsamarbejdsudvalget. Det kommer til at tage meget af min tid, og der kan jeg da godt føle mig noget presset, indrømmer hun. Signalværdi er vigtig Sidste gang Ann-Britt Kvernrød stod i spidsen for overenskomstforhandlingerne, blev hendes afdeling kompenseret for nogle af de mange TR-timer, hun brugte. Men det er ikke normen, at hun bliver frikøbt til det fagpolitiske arbejde. Det samme gør sig gældende for Jakob Hvenegaard Andersen. Han er uddannelseskonsulent i Folkehøjskolernes Forening i Danmark, og han kan godt genkende, at fagpolitisk arbejde ikke er et punkt, der lander i kalenderen af sig selv. Jeg kunne godt bruge mere tid på mit hverv som tillidsrepræsentant, men det er noget, jeg selv skal huske på, og det er ikke altid let, når der er masser af opgaver at tage fat på i dagligdagen, siger han. For at holde et vedvarende fokus på det faglige arbejde og blive inspireret på arbejdsmiljøfronten tager Jakob Hvenegaard Andersen sammen med en repræsentant for ledelsen også på fælles efteruddannelse én gang om året. Vi tager det fagpolitiske arbejde alvorligt, forstået på den måde at vi prioriterer det, når der er brug for det. I øjeblikket har vi nogle drøftelser omkring overenskomst, og der mødes vi også i medarbejderklubben for at tale om, hvordan vi skal håndtere det. Men så kan der være lange perioder, hvor der slet ikke er nogen, der spekulerer i de fagpolitiske baner. I bund og grund synes jeg, det handler om signal. Hvis man signalerer og det synes jeg, at man gør her i huset at det fagpolitiske arbejde er prioriteret og vigtigt, så kan man godt tåle, at der er andre opgaver, der presser sig mere på i dagligdagen, siger han. Jeg kan faktisk godt mærke, at det er blevet sværere at få kollegerne engageret fagpolitisk. Indimellem kommer der nogle kolleger og foreslår, at vi sætter gang i det ene eller det andet, men når det så kommer til at få nogen til at stå for tingene, så kniber det. Folk har simpelthen for travlt med så meget andet. Ann-Britt Kvernrød, antropolog, projektleder og tillidsrepræsentant, Kræftens Bekæmpelse

4 4 af Vivian A. Voldgaard foto: Jesper Voldgaard Vurdering af jobværdi er vejen mod ligeløn Regeringen har strammet ligelønsloven, så virksomheder med ned til 10 ansatte skal indberette kønsopdelt lønstatistik. Men virkningen på løngabet mellem kvinder og mænd vil blive minimal, vurderer professor fra Aalborg Universitet Anette Borchorst. Fra i år skal virksomheder med mindst 10 ansatte, heraf mindst tre af hvert køn, indberette medarbejdernes lønninger til Danmarks Statistik. Hidtil har kun virksomheder med mindst 35 medarbejdere, heraf 10 af hvert køn, skullet indberette løntal, så ændringen er en skærpelse af loven om lige løn til mænd og kvinder. Ønsket om at ændre loven har i flere år stået på ønskesedlen hos regeringspartierne, og i maj sidste år lykkedes det Socialdemokraterne med støtte fra Enhedslisten, SF og De Radikale at få stemt ændringen igennem. Men det er tvivlsomt, om stramningen vil få effekt på løndannelsen ude i virksomhederne, vurderer ligestillingsforsker Anette Borchorst, professor på Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet: I Danmark har vi opfattelsen af, at vores løn er kronjuveler. Vi fortæller ikke til hinanden, hvad vi får i løn. Og så længe folk er tilbageholdende med det, er det minimalt, hvad der sker af ændringer i lønforskellen mellem kvinder og mænd, slår hun fast. Større åbenhed om løndannelse var ellers et af de politiske argumenter for netop at ændre loven, og det er også indskrevet i lovteksten, at arbejdsgiveren har pligt til at informere de ansatte om reglerne for lønstatistikken og til at udlevere den kønsopdelte lønstatistik til lønmodtagerrepræsentanten. Alligevel mener ligestillingsforskeren, at det bliver svært at bryde med det hemmelighedskræmmeri, der dominerer på området. Vi har ikke tradition for at føre ligelønssager her i landet, for vi bryder os ganske simpelt ikke om det. Slet ikke i krisetider, som vi lige har været igennem. Helt grundlæggende er problemet, at vi har meget lidt fokus på ligestilling i Danmark, og det bliver ikke bedre af, at vi ikke vil tale åbent om vores løn, siger hun. Værdien af arbejde skal vurderes Den radikale ligestillingsminister Manu Sareen var i slutningen af januar kaldt i samråd for at redegøre for regeringens indsats på ligestillingsområdet. Özlem Cekic fra SF havde blandt andet bedt ministeren redegøre for, hvorfor det seneste lovkatalog er blottet for tiltag, der vedrører netop ligestilling. I Danmark har vi opfattelsen af, at vores løn er kronjuveler. Vi fortæller ikke til hinanden, hvad vi får i løn. Og så længe folk er tilbageholdende med det, er det minimalt, hvad der sker af ændringer i lønforskellen mellem kvinder og mænd. Professor og ligestillingsekspert Anette Borchorst, Aalborg Universitet Ministeren svarede igen ved at fremføre, at regeringen har gennemført den lovgivning, som politikerne synes, der er grundlag for at gennemføre. Ligestillingsarbejde er meget mere end lovgivning. Lovgivning er selvfølgelig et af de redskaber, man kan bruge for at fremme ligestilling, og regeringen er af den opfattelse, at man skal bruge lovgivning, hvis det giver mening. Men det er, som om spørgeren, fru Özlem Sara Cekic, sætter lighedstegn mellem lovgivning og aktivitet på området. Hvis der ikke er lovgivning, så er der heller ingen aktivitet. Det er i min optik en total vildfarelse at tro, at alt kan klares med mere lovgivning, sagde han. Anette Borchorst mener, at både lovgivning og øget fokus er vejen frem. Men først og fremmest vurderer hun, at danske virksomheder skal tage begrebet jobvurdering alvorligt. Ligesom både nordmændene og svenskerne er gået i gang med. Ud over åbenhed omkring lønningerne halter Danmark ifølge Anette Borchorst bagud med den egentlige jobvurdering, der er hele grundlaget for at kræve lige løn. Vi har et stærkt kønsopdelt arbejdsmarked i Danmark. Som praksis er nu, skal arbejdsgiverne give lige løn for samme arbejde af samme værdi. Den sidste del samme værdi er en tilføjelse til tidligere. Men vi er slet ikke i gang på det område i Danmark. Vi mangler et system, som de har i Sverige, hvor man kan sammenligne værdien af forskellige job. Først når vi begynder at vurdere den reelle værdi af arbejdet, kan vi for alvor få gang i debatten om den manglende ligeløn mellem mænd og kvinder, fastslår hun. I Sverige har Diskrimineringsombudsmannen udarbejdet en enkel metode, som virksomhederne kan anvende i bedømmelsen af arbejdskrav. Rapporten, der beskriver metoden, kan downloades på den svenske ombudsmands hjemmeside www. do.se, hvor der også ligger andre redskaber og inspiration på ligelønsområdet.

5 5 Ligestillingsekspert Anette Borchorst, professor på Aalborg Universitet, mener, at vi i Danmark mangler en model for at vurdere arbejdets værdi. Så længe vi ikke har det, er det svært at kæmpe for ligeløn mellem mænd og kvinder. DET SIGER LOVEN OM LIGE LØN Ifølge Danmarks Statistik vil den ændrede lov om lige løn omfatte 2,71 mio. ansatte fordelt på 878 offentlige og private arbejdspladser. Før stramningen var 2,26 mio. lønmodtagere omfattet af loven. Virksomheder med mindst 10 ansatte heraf mindst tre Arbejdsgiveren er forpligtet til at udlevere den mænd og tre kvinder skal indberette løntal efter køn til kønsopdelte lønstatistik til lønmodtagerrepræsentanten. Danmarks Statistik fra Er der ingen lønmodtagerrepræsentant i virksomheden, Danmarks Statistik vil fremover angive lønforskellen kan en ansat anmode om både at få udleveret lønstatistikken mellem mænd og kvinder på et givent niveau i procent. og efterfølgende drøfte den. Arbejdsgiveren er forpligtet til at informere ansatte Arbejdsgiverne skal registrere lønnen i Danmarks Statistik om, at virksomheden er omfattet af reglerne for under en særlig DISCO-kode. Ansatte har ret til at få oplyst, kønsopdelt lønstatistik. hvilken kode deres arbejdsgiver har anvendt under registreringen.

6 6 af Vivian A. Voldgaard Nationale standarder skal fremme ligestillingen ISO-certificering er vejen frem for ligestilling i danske virksomheder, mener Özlem Cekic, folketingsmedlem for SF. Hun vil præsentere DM Privats idé på ministerplan. Dansk Standard er klar til at gå ind i arbejdet, hvis interessen er til stede. Danske virksomheder kan blive certificeret for så meget: Arbejdsmiljø, bæredygtig produktion, kvalitet i ledelse. Men der findes ingen officielle standarder for ligestilling. Hverken i Danmark eller i resten af verden, oplyser Dansk Standards informationscenter. Og det er en klar mangel, fastslår Özlem Cekic, folketingsmedlem for SF og medlem af Folketingets ligestillingsudvalg. Det er en rigtig god idé med en standardisering, for vi har brug for, at virksomhederne tager et langt større ansvar i forhold til at skabe lige forhold mellem mænd og kvinder, fastslår hun. Özlem Cekic mener, at mange af de udfordringer, som ligestillingen stadig står over for i Danmark, vil kunne få øget opmærksomhed, hvis virksomheder og organisationer kan opnå en certificering, som de kan profilere sig på efterfølgende. Vi glemmer tit, at rigtigt mange virksomheder gerne vil brande sig på, at de har ligestilling, så derfor er det oplagt at gå den her vej. Hvis vi indfører officielle standarder, vil vi også få opmærksomhed på sexchikane på arbejdspladserne, på hvordan talentmassen i en virksomhed bliver brugt, og hvordan magtorganerne Når ministeren siger, at ligestilling ikke kun handler om lovgivning, så siger jeg nu nej, det gør det ikke. Her har du et redskab, som ikke kræver lovgivning, vil du bakke mig op i det? Özlem Cekic (SF), MF og medlem af Folketingets ligestillingsudvalg. fungerer. Og vi vil også få virksomhederne til i højere grad at have fokus på muligheder for mænds barsel og for lige løn for samme arbejde og samme værdi af arbejdet, siger hun. For meget bureaukrati SF-politikeren vil rejse spørgsmålet om standarder for ligestilling over for både erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) og for den radikale ligestillingsminister, Manu Sareen. Sidstnævnte var Özlem Cekic i debat med i slutningen af januar på et samråd om netop ligestilling. Og her lagde ministeren ikke fingrene imellem over for SF eren, som han kritiserede for kun at tillægge lovmæssige tiltag inden for ligestilling værdi. Når ministeren siger, at ligestilling ikke kun handler om lovgivning, så siger jeg nu nej, det gør det ikke. Her har du et redskab, som ikke kræver lovgivning, vil du bakke mig op i det? siger hun. Men Özlem Cekic skal ikke regne med at møde samme udelte begejstring hos Manu Sareen. Ministeren tilkendegiver, at han sagtens kan forstå, at ideen om en officiel ligestillingsstandard lyder tiltalende. Men han mener samtidig, at man skal passe på med at møde virksomhederne med for meget bureaukrati: Jeg synes, vi skal passe på ikke at overbureaukratisere ligestillingsarbejdet. Jeg er godt tilfreds med, at regeringen allerede i dag forpligter de største danske virksomheder på at opstille måltal for antallet af kvinder i bestyrelser og at have en politik for at fremme kvinder i ledelse generelt, siger han.

7 7 Der er ingen tvivl om, at en form for ligestillingsindeks vil batte, fordi mange af de udenlandske kunder, som handler med danske virksomheder, begynder at se på den slags. Susanne Hoeck, stifter af kvindenetværket WOW EXENET, businessblogger og chef for Ledelseseksperimentarium Vigtig faktor i fremtiden Hvad ministeren altså er tilbageholdende med, får Özlem Cekic til gengæld opbakning til fra Susanne Hoeck, stifter af kvindenetværket WOW EXENET, businessblogger om køn og diversitet gennem mange år og nu chef for Ledelseseksperimentarium hos Lederne. Hun ser flere fordele ved at indføre en form for ranking eller standarder for ligestilling. Der er ingen tvivl om, at en form for ligestillingsindeks vil batte, fordi mange af de udenlandske kunder, som handler med danske virksomheder, begynder at se på den slags. De store revisions- og advokathuse i Danmark er meget bevidste om, at køn og diversitet bliver en vigtigere faktor fremover, så en dansk certificering af ligestilling er rigtig interessant at arbejde videre med, fastslår hun. Susanne Hoeck repræsenterer ledere i Danmark, og ifølge hende har Lederne allerede taget de første skridt til at diskutere muligheden for en ordning, som danske ledere med blik for ligestilling kan gøre brug af. Og en certificering, der baserer sig på frivillighed, kan være en god løsning, mener hun. I Danmark har vi en kultur, hvor vi ikke vil have, at nogen skal bestemme over os, og den kultur gennemsyrer også virksomhederne. Andre steder kan man godt finde ud af at have kvoter, men det vil vi ikke være med til herhjemme. Derfor tror jeg, at vi med en certificering og måske en slags award kan nå langt. Med sådan en ordning vil vi ikke slå nogen oven i hovedet, men udelukkende belønne dem, der gør noget godt, og sådan en model kan vi med stor sandsynlighed også godt få mændene med på, siger hun. Fælles nordisk projekt Hos Dansk Standard melder standardiseringsdirektør Jesper Jerlang sig også blandt dem, der finder certificering af ligestilling interessant. Vi er i Dansk Standard meget åbne for at gå ind i arbejdet med at lave sådanne standarder, hvis der er et ønske om det. Vi agerer primært markedsdrevet, det vil sige, at vi går ind i de projekter, hvor der er interessenter, der gerne vil have standarderne. Og det kan både være offentlige og private interessenter, siger han. Foreløbigt har Dansk Standard, ikke fået nogen henvendelser. Men direktøren har holdt øje med området og også registreret, at der rundtomkring allerede har udviklet sig nogle private certificeringsordninger. Han anerkender, at sådanne ordninger kan være udmærkede, men understreger, at Dansk Standard hylder princippet om, at det er bedst at adskille udarbejdelsen af standarden og kravgrundlaget fra selve certificeringen. Ellers kan det ifølge ham blive en uigennemskuelig proces, som kan give interessekonflikter. Hos Dansk Standard kan vi sikre en åben konsensusproces, og vi har selvfølgelig erfaring med, hvordan den type standarder med fordel kan udformes. Vi har også mulighed for at bringe standarden op internationalt enten nordisk, europæisk eller globalt. Vi arbejder mest for internationale standarder, men nogle gange kan en national standard være genvejen til en senere international standard. Det har vi gode erfaringer med fra fødevaresikkerhed og energiledelse. Her lyder det, som om der kunne være en idé i at starte med et fællesnordisk projekt, siger han.

8 8 af Vivian A. Voldgaard Kønsdebatten skejer ud Medierne har et medansvar, når stereotype og ofte udokumenterede påstande om ligestilling får lov at sprede sig i spalterne og på nettet, mener medieforsker Rikke Andreassen fra RUC. Hun efterlyser lidt mere kritisk sans hos udgiverne. Det er let at komme i medierne med kantede synspunkter om kvinder anno Også indimellem for let. Det mener medieforsker og lektor på Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier på RUC Rikke Andreassen. Hun har gennem flere år forsket i medier og køn, og hun mener, at medierne bærer et medansvar for, at debatten om ligestilling og forskellen på kvinder og mænd ofte ender i følelsesladede udbrud, der ikke gør andet end at fastholde det stereotype billede af, at der er stor forskel på kvinder og mænd. De synspunkter, der kommer til orde, er ofte dem, der har kant og er skarpe, og det giver nogle sort/hvide synspunkter uden plads til nuancer. Og noget tyder også på, jo mere firkantet en debattør er i sit indlæg, jo større sandsynlighed er der for, at indlægget bliver trykt, siger hun. Rikke Andreassen mener, at medierne er for ukritiske, når de giver kilder og debattører spalteplads. For faktum er, at der ikke er særlig stor forskel på den måde, som mænd og kvinder betragter mange ting på. Men det er ikke det billede, som medierne formidler videre, mener forskeren. Vi får indtryk af, at kvinder og mænd er meget forskellige, men det er simpelthen ikke rigtigt. Nogle gange kan jeg godt sidde og undre mig over, at så unuancerede indlæg, som vi nogle gange ser, kan få lov at få spalteplads. Det virker, som om køn er et område, hvor kilder og debattører kan få lov at skeje ud og sige hvad som helst. De fleste medier ville formentlig ikke give en læserbrevsskribent lov til at publicere et indlæg, der stadig hævder, at jorden er flad. Men man kan få lov til at påstå alt muligt om mænds og kvinders hjerner og gener, uanset hvor uvidenskabeligt det er, når det handler om køn. Det undrer mig virkelig, siger hun. CARMA, Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet, har i efteråret 2013 gennemført den videnskabelige Obel-undersøgelse. Et repræsentativt udsnit af danske lønmodtagere er blevet stillet en lang række spørgsmål, hvoraf nogle af dem relaterer sig til ligestilling. Tallene er blevet analyseret, og de bekræfter, at der ikke er stor forskel på KVINDERNE BLIVER MINDRE SYNLIGE MED ALDEREN En ny rapport fra University of Liverpool viser, at kvinder er stærkt underrepræsenterede som nyhedskilder og eksperter, og at kvinderne generelt bliver mindre synlige i medierne, når de bliver ældre. Er kvinderne ældre end 34 år, dykker tallet fra cirka 50 procent til knap 35 procent. I alderen 50 til 64 år er tallet nede på 23 procent. Professor Karen Ross har undersøgt 56 tv-kanaler i EU, herunder 119 programmer fra Danmark. Forskere fra hele EU har bidraget til undersøgelsen, der baserer sig på en tilfældig uge i februar Kilde: EIGE, European Institute for Gender Equality

9 9 Der er enormt mange følelser i det emne, og dermed bliver det også nogle følelsesfulde debatter. Måske hænger det sammen med, at vi i Danmark har en fortælling om, at vi er et lige samfund, så når der kommer nogen og siger, at vi ikke har ligestilling, så bliver folk stødte. Rikke Andreassen, forsker og lektor, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, RUC kvinders og mænds holdning. Af svarene fremgår det blandt andet, at 94,7 procent af kvinderne inden for det private erhvervsliv mener, at balance mellem arbejde og familieliv er vigtigt eller meget vigtigt, mens 90,4 procent af mændene synes det samme. Høj indkomst går 67,4 procent af de privatansatte kvinder op i, mens det er vigtigt eller meget vigtigt for 70,3 procent af mændene. De tilsvarende tal for offentligt ansatte viser en endnu mindre forskel. Heftige debatter er godt stof Som medieforsker kender Rikke Andreassen alt til den mekanisme, der går i gang, når det er køn, der er til debat i aviserne og på nettet. Hun kalder det en fri slagmark, fordi så mange mennesker tilsyneladende finder det helt naturligt og o.k. at sige, at de ikke tror på det, når kønsforskerne fremfører resultaterne af deres videnskabelige undersøgelser. Det svarer til, at du går til tandlæge, og når hun så siger, at slik giver huller i tænderne, så siger du, at det tror du ikke på. Det vil folk jo meget sjældent gøre, siger hun. Det er Rikke Andreassens vurdering, at debatten om køn tit er unuanceret og løber af sporet, fordi mange mennesker i virkeligheden er meget passionerede omkring ligestilling. Der er virkelig mange følelser i det emne, og dermed bliver det også nogle følelsesfulde debatter. Måske hænger det sammen med, at vi i Danmark har en fortælling om, at vi er et lige samfund, så når der kommer nogen og siger, at vi ikke har ligestilling, så bliver folk stødte. I debattrådene på de sociale medier bliver debattørerne personlige, og det ender tit med tilsvininger og grimme ord. Medielogikken har i mange år sagt, at en dårlig historie er en god mediehistorie, og med onlinemedier forstærkes den logik. Firkantede indlæg om køn bliver en god historie, da sådanne indlæg ofte medfører aktiv debat i mediernes online udgaver. Herved får medierne flere klik. Den mekanisme gør, at vi bliver ved med at reproducere de stereotype billeder af forskellen på kvinder og mænd, og at nuancerne i høj grad undlades i mediernes debatter. SMÅ FORSKELLE PÅ PRIORITETERNE 100 ÅRS JUBILÆUM Hvad lægger kvindelige og mandlige lønmodtagere i det private erhvervsliv vægt på? Kvinder Mænd Balance mellem arbejde og familieliv 94,7 % 90,4 % Tryghed i ansættelsen/lav risiko for fyring 93,6 % 86,5 % At indkomsten er høj 67,4 % 70,3 % Gode muligheder for forfremmelse 47,5 % 41,5 % Kilde: Obel-undersøgelsen, fra bogen Fleksibilitet og sikkerhed på arbejdsmarkedet fornyelse af dansk flexicurity, Hans Reitzels Forlag. Udkommer senere på året. Regeringen har afsat syv millioner kroner til markering af 100-året for kvinders valgret i Danmark. Markeringen af jubilæet finder sted over hele landet hen over foråret. Det kulminerer i grundlovsweekenden den juni med events i hele landet. På hjemmesiden er der flere informationer om aktiviteterne og den historiske baggrund for jubilæet.

10 10 af Vivian A. Voldgaard foto: Stefan Kai Nielsen Gå ikke glip af næste event i DM Privat. Se næste side Stemningsfyldt 2015 nytårskur Der var dækket op til både sjov, alvor og lækker mad, da DM Privat for sjette år i træk inviterede til den populære nytårskur i både Aarhus og København midt i januar. Flere end hundrede DM ere mødte op i København og lidt færre i Aarhus, og over godt tre timer stod den på kollegial hygge, networking og inspirerende oplæg om årets tema Socialt ansvar ansvarlig mad. Camilla Gregersen, formand for DM Privat, bød velkommen og ønskede alle godt nytår, før hun kort gjorde rede for DM s arbejde det foregående og det kommende år. Herefter overlod hun ordet til direktør for Fairtrade Mærket Jonas Giersing, der fortalte om kunsten at drive business og samtidig tage hensyn til både økonomisk, social- og grøn bæredygtighed i international fødevareproduktion. Efter et inspirerende og lærerigt oplæg sendte han mikrofonen videre til kokken Søren Gericke. Han gav sit bud på, hvordan det kan lade sig gøre at indføre socialt ansvar i køkkenet. De fremmødte DM ere fik lov at sætte tænderne i resultatet af socialt ansvarligt kokkerering, for det var Søren Gericke selv, der stod for menuen. Og den blev indtaget som optakt til aftenens humoristiske indslag: Komikeren Mette Frobenius. Hun lagde i vanlig stil ikke fingrene imellem over for publikum men det var sjovt, og der blev grinet højlydt, mens champagnen flød lige så lystigt. Efter sjov kommer alvor, så før aftenen blev rundet af, var der debat om ansvarlig produktion af fødevarer i dansk landbrug mellem formand for Økologisk Landsforening Per Kølster og Bjarne Nigaard, administrerende direktør i Bæredygtigt Landbrug. Og de to herrer lagde ikke skjul på, at bæredygtighed er en tankegang og ikke bare en række fine ord på papir.

11 11 DM Privat-medlemmerne sad tæt under nytårskuren i København. Der blev både talt, lyttet, spist og drukket. Bjarke Friborg (th), næstformand i DM Privat, fik sig en snak med nogle af dagens gæster. Camilla Gregersen (tv), formand for DM Privat, fungerede som dagens DM-vært, men hun havde også plads i programmet til at sludre med de fremmødte medlemmer. Komiker Mette Frobenius stod for det muntre indslag under nytårskuren og hun fik de store smil frem. Der var rig mulighed for kollegial hygge og networking under årets nytårskur.

12 12 LEDER af Eva Trein Nielsen Medievirkeligheden og virkeligheden Det er ikke en hemmelighed for nogen, at hele arbejdsmarkedet er under forvandling. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at der er en stigende diskrepans mellem den fortælling om arbejdsmarkedet, som de fleste medier formidler, og de virkelige forhold. Dette forhold udgør et stort problem, da mange politikere overtager mediernes diskurs og laver politik ud fra storytelling. I mange medier bliver akademikere i disse år omtalt negativt. Vi har derfor sat en graf over beskæftigelsen på vores område på forsiden en graf, der modsiger mediernes diskurs om akademikere som ubrugelige. Vi vil gerne slå fast, at vores medlemmer er attraktive og vi vil gøre medierne opmærksomme på det. Hvis man skulle tro de fleste medier om et helt andet emne, er der opnået ligestilling i Danmark. Heller ikke Manu Sareen, der er ligestillingsminister, synes at mene, at der er større problemer. Kvinder har andre livsvalg end mænd, og det afspejler sig naturligvis i lønnen. Hvad han baserer denne opfattelse på, står hen i det uvisse, for undersøgelser viser, at kvinder i det store hele ønsker sig de samme ting af tilværelsen som mænd. Vi har længe vidst, at der ikke er ligeløn. Derfor er det en stor sejr, at den kønsopdelte lønstatistik, der bliver indført fra 2016, endelig kan levere den dokumentation, mange har savnet. Dokumentation, undersøgelser baseret på facts og ikke mindst nye idéer er vejen frem. DM s medlemmer har alle forudsætninger for at følge med i udviklingen, og jo flere øjne, der ser og reflekterer over deres iagttagelser, jo stærkere står DM. Overalt i den virkelige verden er der forelæsninger, debatter, uformelle sammenkomster, seminarer og ikke mindst internationale møder, der forsøger at sigte sig ind på fremtiden. Vi var nogle fra DM Privat, der deltog i Nordisk Forum i Malmø, som kom rundt om alle aspekter af begrebet ligestilling. Det var her, vi fra den islandske delegation for første gang hørte om muligheden for at anvende ISOcertificeringen som et instrument til at forbedre mulighederne for ligeløn. En idé, som flere politikere nu griber og går videre med. Guy Standing er endnu en af dem, der kan gøre os klogere på udviklingen. DM Privat har booket ham til at holde oplæg for DM s medlemmer i Aarhus d. 25. marts og København d. 26. Emnet er det prekære arbejdsmarked, en af truslerne mod den danske model. Vi glæder os til at møde rigtigt mange af jer i den virkelige verden til dette arrangement. Det nye arbejdsmarked. Hvordan navigerer vi? Nye kontakter og debat Tid og sted: 25. marts i Aarhus og 26. marts København Deltagere: Selvstændige og freelancere i DM samt medlemmer af DM Privat Tilmelding: 25/xpå dm.dk/kalender. Det er gratis at deltage Kom til netværksmøde og vær med til at debattere, hvordan vi som højtuddannede navigerer i en tid med atypiske ansættelser, løsarbejde, flyvske kontrakter, usikre forhold og uanede muligheder. Sammen udforsker vi, hvordan vi får det bedste ud af de nye muligheder. Aftenen byder på debat, netværksudbygning og Guy Standing, forfatter til bogen The Precariat: The New Dangerous Class, holder oplæg om det nye arbejdsmarkeds muligheder og farer. PROGRAM Dørene åbner Velkommen Camilla Gregersen, formand for DM Privat, byder velkommen Temadebat I små grupper diskuterer vi nogle af spørgsmålene relateret til dagens tema Oplæg ved Guy Standing Forfatteren bag The Precariat: The New Dangerous Class lægger op til debat om det nye arbejdsmarked Open Space-diskussion Fælles debat og erfaringsudveksling 19.45? : Sandwich og vin TILMELDING Tilmeld dig og læs mere på dm.dk/kalender dm privat er sektorblad for privatansatte medlemmer af DM. Ansvarshavende redaktør: Eva Trein Nielsen Redaktionssekretær: Vivian A. Voldgaard Forsideillustration: Datagraf Communications Redaktionen: Camilla Gregersen Eva Trein Nielsen Bjarke Friborg Design og produktion: Datagraf Communications Næste nummer af DM Privat udkommer den 12. juni 2015

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 Del: I 2015 faldt andelen af nye kvindelige iværksættere til et nyt lavpunkt. Og dem, der prøver,

Læs mere

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Oplag: 2.000 Redaktion: Nadja Christy, CO-industri Tekst: Azad Cakmak og Nadja Christy, CO-industri Illustrationer: Mette Ehlers Design og grafisk produktion:

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligeløn Maj 2004 Forfattere Annette Millner - annette@millner.dk Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Boye Haure - boyeline@post9.tele.dk

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, februar 2015 HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Dialog om retfærdig løn

Dialog om retfærdig løn Dialog om retfærdig løn Hvordan kan vi snakke om løn og ligeløn? Et værktøjsmateriale til tillidsvalgte, der gerne vil sikre en retfærdig løn 1 Se f.eks. artiklen SFI: Ikke lige løn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Udviklingsseminar Styrk dine kompetencer i arbejdet med (lige)løn

Udviklingsseminar Styrk dine kompetencer i arbejdet med (lige)løn Udviklingsseminar Styrk dine kompetencer i arbejdet med (lige)løn For valgte og ansatte i afdelinger, forhandlingssekretære og andre der arbejder med løn og ligeløn Baggrund At sikre lige og retfærdig

Læs mere

Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007

Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 236 Offentligt Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007 Jeg blev i januar bedt om at kommentere en artikel i

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

Uligeløn hvad er problemet hvad er løsningen? Anette Borchorst Aalborg Universitet

Uligeløn hvad er problemet hvad er løsningen? Anette Borchorst Aalborg Universitet Uligeløn hvad er problemet hvad er løsningen? Anette Borchorst Aalborg Universitet DSR, Kreds Nordjylland Tirsdag d. 8. maj 2012 Ligestilling en særlig dansk værdi? Beskæftigelse EU 2008 Euopean Commission,

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE September 2014 Successen fortsætter - flere Fars køkkenskoler På rekordtid oplevede vi at få 5 fyldte køkkenskoler, som er startet op i august og september. Det er dermed

Læs mere

De danske lønmodtagere har gode forhold sammenlignet med ansatte i andre EU-lande.

De danske lønmodtagere har gode forhold sammenlignet med ansatte i andre EU-lande. FØRSTEPLADS Vi har de bedste job i Europa Af Cecilie Agertoft Vi har de bedste job i Europa - UgebrevetA4.dk Fredag den 19. januar 2018 Danskerne kan glæde sig over at være de europæere, der i gennemsnit

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Vi er midt i en valgkamp. Og for mig betyder det hektisk aktivitet. Masser af møder, medrivende debatter, interviews og begivenhedsrige besøg i hele landet. Men selvom dagene

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

LIGELØN og LIGESTILLING HVAD GØR VI? DSR, Kreds Midtjylland Torsdag d. 19. maj 2011

LIGELØN og LIGESTILLING HVAD GØR VI? DSR, Kreds Midtjylland Torsdag d. 19. maj 2011 LIGELØN og LIGESTILLING HVAD GØR VI? DSR, Kreds Midtjylland Torsdag d. 19. maj 2011 Nedsat af regeringen i kølvandet på overenskomstforløbet og strejkerne foråret 2008 Kommissorium: Ligeløn en delproblemstilling

Læs mere

Radikale Venstres folketingsgruppe - nov. 2007

Radikale Venstres folketingsgruppe - nov. 2007 Lige stilling Radikale Venstres folketingsgruppe - nov. 2007 8. november 2007 Ligestilling er for vigtigt til at overlade til den siddende regering Ligestilling betaler sig. Ja, i kroner og ører. Det er

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Center for Arbejdsliv cki@bm.dk

Beskæftigelsesministeriet Center for Arbejdsliv cki@bm.dk Beskæftigelsesministeriet Center for Arbejdsliv cki@bm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 AHK@ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K D O

Læs mere

Fem danske mødedogmer

Fem danske mødedogmer Fem danske mødedogmer Ib Ravn, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet Offentliggjort i JP Opinion 30.09.11 kl. 03:01 Ingen har lyst til at være udemokratisk, slet ikke i forsamlinger, men det er helt galt,

Læs mere

FL København. - nye strukturer? nye muligheder. Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? - sammen om ligestilling

FL København. - nye strukturer? nye muligheder. Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? - sammen om ligestilling 2015 FL 2015 - København - sammen om ligestilling - nye strukturer? nye muligheder for kvinder? Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? Baggrund: Fagbevægelsen, og især de kvindedominerede forbund,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at øremærke 12 uger af barselsorloven til fædre

Forslag til folketingsbeslutning om at øremærke 12 uger af barselsorloven til fædre 2012/1 BSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. november 2012 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Christian Juhl (EL), Johanne Schmidt- Nielsen (EL) og

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked

Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked Center for Arbejdsmarkedsforskning, (CARMA) Aalborg Universitet IDA Offentlig delegeretforsamling København den 7. Maj 2015 Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked Oplæg v/professor emeritus Flemming Ibsen

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

En professionel Networkers historie

En professionel Networkers historie En professionel Networkers historie Hele mit liv har jeg set, hvordan mine forældre har Networket som en naturlig del af deres hverdag - både privat og erhvervsmæssigt. For mig er det derfor kommet meget

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år.

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tør påstå, at medlemmernes udvikling i endnu højere grad end nu vil være omdrejningspunkt

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

18. november HK har følgende overordnede bemærkninger til forslaget.

18. november HK har følgende overordnede bemærkninger til forslaget. HK s BEMÆRKNINGER TIL FORSLAG TIL UDKAST TIL LOVFORSLAG OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 18. november 2013 Med henvisning til udkast til lovforslaget udsendt den 31. oktober fremsendes hermed HK s bemærkninger

Læs mere

Løndannelse, lønforståelse & ligeløn. Et redskabsgivende kursus for dig der vil arbejde for retfærdig løn på din arbejdsplads

Løndannelse, lønforståelse & ligeløn. Et redskabsgivende kursus for dig der vil arbejde for retfærdig løn på din arbejdsplads Løndannelse, lønforståelse & ligeløn Et redskabsgivende kursus for dig der vil arbejde for retfærdig løn på din arbejdsplads Baggrund: Dette kursus er til dig der har lyst til at dygtiggøre dig og udvikle

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Multikulturelt arbejdsmiljø er en selvfølge. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING Lokale virksomheder med internationalt perspektiv

Multikulturelt arbejdsmiljø er en selvfølge. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING Lokale virksomheder med internationalt perspektiv LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Samarbejdet på tværs af nationaliteter fungerer rigtig godt og giver generelt

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

Er Folkemødet også for virksomheder?

Er Folkemødet også for virksomheder? Er Folkemødet også for virksomheder? Undersøgelse i Folketinget Undersøgelse foretaget november/december 2012 blandt Folketingets medlemmer. Knap en tredjedel (54 ud af 179) har besvaret spørgsmålene.

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Ligelønsloven kan ikke skaffe ligeløn

Ligelønsloven kan ikke skaffe ligeløn Ligelønsloven kan ikke skaffe ligeløn Hvis danskerne skal have ligeløn, så skal vi sende den danske Ligelønslov på værksted. Det bør være muligt med loven i hånden at afgøre om to forskellige jobs har

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere