Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis"

Transkript

1 Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April

2 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Undervisningsplan for Ergoterapi modul Opgave Opgave Undervisningsplan klinisk undervisning modul Retningslinjer for intern prøve i klinisk undervisning i modul 6 - udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Obligatorisk litteraturliste modul 6 ERG Indholdsfortegnelse kompendie Bilag til intern prøve i klinisk undervisning modul

3 Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Forudsætninger for modulet Fagelementer inden for ergoterapi og de relaterede vidensfag fra modul i modul 1,2,3,4 og 5 samt klinisk undervisning i modul 1 og 3. Tema Modulet rettes mod ergoterapeutisk indsats overfor målgrupper med aktivitetsproblematikker og sundhedsmæssige problemstillinger, som er typiske for det arbejdsområde, den studerende møder i den kliniske undervisning. Den kliniske undervisning rettes mod den ergoterapeutiske arbejdsproces i en evidensbaseret praksis inden for sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og habilitering indenfor det regionale, det kommunale og det private område. Der opøves klinisk ræsonnering i mødet med borgeren ved valg og implementering af teorier og modeller. Det teoretiske forløb knyttes an til den kliniske undervisning. I den kliniske undervisning arbejdes med generelle ergoterapeutiske interventionsmetoder samt specifikke behandlings- og genoptræningsmetoder med henblik på at forbedre borgerens funktionsevne og mulighed for aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. I den kliniske undervisning arbejdes med at fremme læringen i forhold til den ergoterapeutiske arbejdsproces og mestring af interventions-, behandlings- og genoptræningsmetoder.. Mål for læringsudbytte At den studerende kan: Planlægge og gennemføre den ergoterapeutiske indsats i forhold til aktivitetsbehovet hos en person, gruppe eller organisationer i den ergoterapeutiske praksis indenfor sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering eller rehabilitering Identificere, undersøge, forhandle mål, planlægge, implementere og evaluere den ergoterapeutiske indsats Anvende aktiviteters terapeutiske potentiale i en klientcentreret praksis i forhold til behandling, genoptræning og kompenserende foranstaltninger Indgå i relationer, dialog og samspil med patienter og borgere i behandling, vejledningen og undervisningen af disse 1

4 Indgå i relationer, dialog og samspil med tværfaglige samarbejdspartnere i rehabiliteringsprocessen Håndtere og diskutere etiske problemstillinger i relation til patienter og borgere i den ergoterapeutiske praksis Følge beskrevne procedurer for dokumentation af den ergoterapeutiske ydelse Søge og anvende national og international praksis-, udviklings - og forskningsbaseret viden og metoder i en udvalgt klinisk praksis Reflektere over egen terapeutiske rolle, faglig formåen og holdninger i faglig udøvelse Indhold i modulet og ECTS point Fag ECTS Workload Ergoterapi 2 84 Klinisk undervisning I alt 15 ECTS 420 Studieformer i modulet Lektioner /lærerstyret undervisning : Forelæsning, dialogbaseret undervisning m.v. ca. 20 lektioner Vejledning 23 lektion til rådighed for hele holdet Introduktion, formidling og evaluering af øvelser og opgaver i alt ca. 2 lektioner Timer/studenterstyret undervisning: Arbejde med opgaver og øvelser ca. 8 studietimer Forberedelse i alt ca. 52 studietimer Klinisk undervisning: Klinisk undervisning og modulprøve (8x42) 336 studietimer Opgaver i modul 6 Se særskilte beskrivelser og retningslinjer for opgaver i modul 6. Opgave 1 og 2 i det teoretiske forløb Opgave a og b i det kliniske undervisningsforløb. Opgaverne er beskrevet i Retningslinjer for intern prøve modul 6. Modulprøve Se retningslinjer for intern prøve modul 6. Bedømmelse Intern prøve bestået / ikke bestået. 2

5 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6 Hold: ERG 109 Modulansvarlig: Ergoterapilærer Anne Karin Petersen Forudsætninger: Pensum, litteratur og opgaver fra modul 1-5 både fra den teoretiske og kliniske undervisning. Dato Læringsmål: At den studerende 26/4 Intro til modul 6 modul 6. 26/4 Logbog 26/4 At kunne redegøre for de centrale begreber indenfor klinisk ræsonnering Emne Litteratur Lektion er og Studieti mer Ergoterapeutuddannelse 2 lekt. Introduktion til teoretisk undervisning modul 6, klinisk undervisning i modul 6 samt Retningslinjer for intern prøve Logbog i forhold til klinisk undervisning modul 6 arbejde med logbogsmål. Målene relateres til det pågældende kliniske undervisningssted søg på internet. Opgave 1 Introduktion til opgave 1 Klinisk ræsonnering Proceduretænkning Interaktionstænkning Betingelsestænkning Narrativers betydning for den kliniske ræsonnering Refleksion i og over praksis n i Odense modul 6 Hartvig,B og Tjørnov,J (2007). Kap. 9. Arbejdsprocesser og ræsonnering i ergoterapi, I:Borg m.fl.(red) (2007) Basisbog i ergoterapi aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. S Danneskiold-Samsøe, Bente; Lund, Hans; Avlund, Kirsten (red) (2002) Klinisk reumatologi for ergoterapeuter og fysioterapeuter, København, Munksgaard Danmark 1. udgave 2006, 3. oplag S Schell, Barbara A.B. (2003) kap.11 Clinical 2 studieti mer 3 lektione r 3

6 27/4 Møde med kliniske undervisere 27/4 Illustrerer og Opgave 1 demonstrere Arbejde med opgave 1 med forståelse af de vejledning i 2 lektioner centrale begreber indenfor klinisk ræsonnering Identificere og belyse aktiviteters terapeutiske potentiale Klinisk ræsonnering Proceduretænkning Interaktionstænkning Betingelsestænkning Refleksion i og over praksis Reasoning:The Basis Of Practice, I:Crepeau, E.B. m.fl. (2003) Occupational Therapy, Lippincott, Williams&Wilkins s Hartvig,B og Tjørnov,J (2007). Kap. 9. Arbejdsprocesser og ræsonnering i ergoterapi, I:Borg m.fl.(red) (2007) Basisbog i ergoterapi aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. S Danneskiold-Samsøe, Bente; Lund, Hans; Avlund, Kirsten (red) (2002) Klinisk reumatologi for ergoterapeuter og fysioterapeuter, København, Munksgaard Danmark 1. udgave 2006, 3. oplag S timer 28/4 Illustrerer og demonstrere forståelse af de centrale begreber indenfor klinisk ræsonnering Opgave 1 Formidling og feedback på opgave 1 Klinisk ræsonnering Proceduretænkning Interaktionstænkning Schell, Barbara A.B. (2003) kap.11 Clinical Reasoning:The Basis Of Practice, I:Crepeau, E.B. m.fl. (2003) Occupational Therapy, Lippincott, Williams&Wilkins s lekt. med to undervi sere 4

7 Identificere og belyse aktiviteters terapeutiske Betingelsestænkning Refleksion i og over praksis potentiale 28/4 At identificere Opgave 2 Metze,E og Nystrup, J 5 lekt. centrale begreber i en professionel samtale/ Interaktionstænkning At tilegne sig faglige kompetencer indenfor kommunikationsteori Introduktion til opgave 2 Den professionelle samtale/interaktionstænkning Introduktion til opgave 2 Terapeutrollen generelt (empati/aktiv lytning/spærringer i en samtale) Setting/rammer Det narrative interview /CMOP-E Feedbackmodellen (2004) kap. 1. Samtaletræning Præstegård,J. og Sørensen, K (2009). Kap 5 Den professionelle rolle, I: Nyboe,L og Hvalsøe,B (red) (2009) Lærebog i psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter Illustration af en professionel samtale Canadian Occupational Læringsmål/kontrakt/tavshedspligt/kult ur i en gruppe/praktiske forhold Performance Measure fås på revideret af Anette Enemark Larsen Hele hæftet. 29/4 Afprøve kommunikationsteknikker Opgave 2 Den professionelle Præstegård,J. og Sørensen, K (2009). 2 lekt (lytte aktivt, anven- samtale/interaktionstænkning Kap 5 Den professio- de du og jeg budskaber og udvise empati) Kan etablere, vedligeholde og afslutte en terapeutisk kontakt Du og jeg budskaber Aktivlytning (øjenkontakt, opmærksomhed på verbale og nonverbale udsagn, at spørgsmålene følger op på det, der er blevet sagt) Øvelse det lyttende rum nelle rolle,i: Nyboe,L og Hvalsøe,B (red) (2009) Lærebog i psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter 4 lekt. med 3 undervi sere Kan udvise respekt Samtaler i grupper og forståelse for hinanden Kan tilpasse egen adfærd til situationen og den enkelte person for eksempel sprog, tempo, kropsholdning 5

8 Respektere egne grænser i terapeutrollen Kan adskille egne problemer fra samtalepartnerens problemstillinger Indgå i en udviklingsproces ved at nedskrive personlige læringsmål, og arbejde målrettet med dem Kan vurdere egne ressourcer indenfor kommunikation 3/5 Afprøve kommunikationsteknikker (lytte aktivt, anvende Opgave 2 Den professionelle samtale/interaktionstænkning du og jeg bud- Gensvarsmodeller (udvidende og skaber, anvende afgrænsende gensvar, kognitive og gensvarsmodeller affektive gensvar, konfronterende og og udvise empati) tildækkende gensvar) Oplæg til 2. Interviewrunde Samtaler i grupper 4/5 Opgave 2 Aflevere synops kl Metze,E og Nystrup, J (2004) kap. 2. Samtaletræning Præstegård,J. og Sørensen, K (2009). Kap 5 Den professionelle rolle, I: Nyboe,L og Hvalsøe,B (red) (2009) Lærebog i psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter 2 lekt. 4 lekt. 3 undervi sere 5/5 Afprøve kommuni- Opgave 2 Kompendium: 2 lekt. kationsteknikker (lytte aktivt, anvende du og jeg budskaber, anvende gensvarsmodeller og udvise empati) Øge opmærksomheden på de psykiske strømme i en Den professionelle samtale/interaktionstænkning Joharis vindue (det beviste/det førbeviste og det ubeviste) De grundlæggende træk i den psykodynamiske tankegang overføring og modoverføring Samtaler i grupper Joharis vindue Under ordene, om kommunikation og pædagogik af Eva Tverskov og Karin Hald Grundtrækkende i den psykodynamiske tankegang 4 lekt. med 3 undervi sere 6

9 samtale Udviklende fortrolighed af Clarence Crafoord kap. 3 6/5 Afprøve kommuni- Opgave 2 Kompendium: 2 lekt. kationsteknikker (lytte aktivt, anvende du og jeg budskaber, anvende gensvarsmodeller og udvise empati) Øge opmærksomheden på de psykiske strømme og brug af forsvarsmekanismer i en samtale Den Professionelle samtale/interaktionstænkning Struktur i en professionel samtale Modne forsvarsmekanismer Samtaler i grupper Psykodynamisk teori om forsvarsstrukturen Psykiatri en lærebog om voksnes psykiske sygdomme af P. Vestergård, T. Sørensen, m.fl. FADL Kap. 7 side om Psykodynamisk teori om forsvarsstrukturen. 4 lekt. med 3 undervi sere 7/5 At identificere Opgave 2 3 lekt. centrale begreber i en professionel samtale At synliggøre egne kompetencer indenfor kommunikation Den professionelle samtale/interaktionstænkning Status på synops 2 underv. Gr. 1 og 4 start kl Gr. 2 og 5 start kl Gr. 3 og 6 start kl Uge 19 til uge 26 Klinisk undervisning 7

10 Opgave 1 Opgaven er relateret til klinisk ræsonnering og der arbejdes med anvendelse tænkningen i den klinisk ræsonnering og refleksion. Indhold i fælles studietid Gruppekontrakt afstemmes ved opgavens begyndelse. Læringsmål for opgaven præciseres ved opgavens begyndelse og gruppemedlemmerne kan fremføre individuelle mål i forhold til løsning af opgaven. Planlæg en aktivitet som et eller flere gruppemedlemmer ønsker at prøve og som et gruppemedlem kan sætte i gang. 27/4 27/4 De gruppemedlemmer, som ikke deltager i aktiviteten fastholder situationen ved at tage billeder, video eller notater. Udfør det planlagte. Reflekter over planlægning og udførelse af aktiviteten. Anvend en refleksions metode til støtte for jeres refleksion. Benyt tænkningen i klinisk ræsonnering til at belyse jeres planlægning og udførelse. Forbered formidlingen Aflever et skriftlig oplæg Mundtlig formidling af opgaven 28/4 Tidsforbrug 6 timers fælles studietid. Formidling Skriftlig oplæg (2400 anslag) med benævnelse af aktiviteten, begrund valget af anvendte refleksionsmetoder samt stikord i forhold til tænkningen i klinisk ræsonnering. 10 min fremlæggelse: Kort præsentation af aktiviteten f.eks. ved rollespil, billeder eller video Beskriv den anvendte refleksionsmetode og hvordan den havde positiv og evt. negativ indflydelse på jeres refleksion og efterfølgende arbejde med klinisk ræsonnering. Gør rede for procedure-, betingelses og interaktionstænkningen i den afviklede aktivitet 8

11 Det skriftlige produkt lægges på fronter i mappe under semesteraktiviteter modul 6 med henblik på vidensdeling. Praktisk tilrettelæggelse Holdet deles i 6 grupper (6-7 studerende pr. gruppe) Aktiviteterne afvikles i speciallokale, i uddannelsens omgivelser eller nærmiljø. Medbring foto- og video kamera eller lån det ved pedellerne. Grupperne er tildelt vejledning i 5 og 6 lektion af fælles studietid uge 1 dag 2 Det skriftlige produkt afleveres uge 1 dag 2 senest kl.16 på Fronter Formidling på helt hold. 9

12 Opgave 2 Opgave i relation til den professionelle samtale. Opgaven er opdelt i tre trin: a, b og c. Trin a Indhold i den fælles studietid i forbindelse med introduktionen Gruppekontrakt udarbejdes ved opgavens begyndelse, og revideres løbende. Til en start kan kontrakten indeholde: - afbud til gruppen - tavshedspligt - grænser (hvor tæt kan vi gå på hinanden, egne ønsker, behov og lyster i forhold til at sætte grænser, snak om at flytte grænser) - tryghed i gruppen (hvordan skabes det, hvad er tryghed for mig) - gruppens forskellige behov og muligheder - pauser/rygning/kaffe og spisning/indholdssnak i pauserne og udenomssnak udenfor pauserne. Læringsmål udformes ved opgavens begyndelse i form af: - udform læringsmål for modulet, hvad forestiller jeg mig at jeg kommer til at arbejde med - fremlæg læringsmålene for gruppen - der er tale om individuelle mål i forhold til udvikling af egne kompetencer - skriv dagbog for hver undervisningsdag med fokus på: hvad har jeg lært, har jeg arbejdet med mine læringsmål, hvad har jeg oplevet, hvad vil jeg tænke mere over, hvad vil jeg arbejde videre med, største indtryk i dag. Trin b Indhold i undervisning Teori oplæg (kommunikationsteori) Samtaler i grupper Første interviewrunde Første interview er et bredt narrativt interview, hvor I skal tage afsæt i interviewguide med udgangspunkt i værdier og antagelser i CMOP-E (Canadian Model of Occupational Performance - Engagement). Der er her fokus på at få et indblik i interviewpersonens liv, for dernæst at fokusere på og gå i dybden med et udviklingsområde. Interviewguiden til denne samtale udleveres som optakt til interviewet. 10

13 Som forberedelse til interviewet skal I sætte Jer grundigt ind i den narrative tankegang, CMOP-E og interviewguiden. Derefter skal I selvstændigt tage stilling til hvordan I vil bruge den i denne situation, og til den person, som netop I skal interviewe. I skal optage interviewet på minidisk, så I har mulighed for at efterbearbejde interviewet husk at reservere minidisk hos pedel. Indhold i den fælles studietid i forbindelse med opgaven Efter interviewet skal interviewer og interviewpersonen høre den båndede samtale, for at få et overblik over, hvilke temaer der har været i spil, og hvad der kunne være relevant at snakke videre om. Planlægning af dybdesamtalen. Anden interviewrunde (dag 4 og 5). Andet interview tager udgangspunkt i det, som har været et tema i den første samtale. Noget interviewpersonen gerne vil udforske nærmere, udvikle og arbejde videre med. Terapeuten arbejder klientcentret, og spørger til de temaer som interviewpersonen finder relevant, at gå i dybden med. I den anden samtale har i mulighed for at undersøge om der er nogle af læringsmålene, som interviewpersonen gerne vil arbejde videre med. Snak eventuelt om strategier til at arbejde videre med problematikken. Trin c Formidling/opsamling/refleksion Udarbejde en synops (max 4000 anslag) omhandlende: Fokus på rollerne som interviewer, fortæller og observatør: Hvordan har jeg haft det i de respektive roller mine ressourcer og udviklingsområder i forhold til de respektive roller? Hvad har jeg lært i dette forløb? Relatere min læring til de opstillede læringsmål Hvad vil jeg arbejde videre med? Skriv nye læringsmål, som du skal arbejde videre med i klinisk undervisning/skriv læringsmålene ind i logbog Gruppen som helhed hvordan har den fungeret? Hvad har jeg bidraget med? 11

14 Fremfør jeres teoretiske overvejelser i forhold kommunikationsteorier, hvilke har jeg haft succes med at anvende, og hvilke har jeg har svært ved at anvende? Praktisk tilrettelæggelse De teoretiske oplæg fra undervisere er på helt hold Holdet deles i 6 grupper. Der arbejdet i grupper. Indhold i fælles studietid Udarbejde en gruppekontrakt. Læringsmål defineres ved opgavens begyndelse i form af: et fælles fagligt gruppemål som er styrende for arbejdet, og individuelle mål i forhold til udvikling af egne kompetencer Forberedelse til de to samtaler: Forbered et interviewforløb Planlæg en konkret seance Lyt den båndede samtale igennem og uddrag temaer fra første samtale Forbered anden samtale Udarbejd en synops (individuelt) Formidling Formidling foregår som dialog i grupper Underviseren deltager aktivt i gruppedialogen. Formidlingen Status på opstillede læringsmål i logbogen, som bringes med ud i klinisk undervisning Hvad har jeg lært i dette forløb? Relatere min læring til de opstillede læringsmål Hvad vil jeg arbejde videre med? Skriv nye læringsmål, som du skal arbejde videre med i klinisk undervisning/skriv læringsmålene ind i logbog 12

15 Undervisningsplan klinisk undervisning modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Læringsmålene for den kliniske undervisning modul 6 Den studerende kan: Valg af referenceramme - Søge og anvende national og international praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden og metoder i en udvalgt klinisk praksis - Under vejledning arbejde systematisk i forhold til en ergoterapeutiske arbejdsprocesmodel med inddragelse af ergoterapeutiske og tværfaglige referencerammer Planlægning af undersøgelse - opsøge, forstå, uddrage og under vejledning anvende andres undersøgelses- og behandlingsresultater f.eks. visitationspapirer, journal, samarbejdspartnere i egen planlægning af intervention - søge relevante oplysninger fra personer med aktivitetsproblemer, og relatere den indsamlede viden til deres sundhedsmæssige problemstillinger. - anvende viden fra f.eks. litteratursøgning, obligatorisk litteratur, undervisningsnoter, som er relevant i forhold til personens problemstilling, og den ergoterapeutiske intervention. - udvælge, planlægge og argumentere for relevante undersøgelser og undersøgelsesmetoder til afdækning af aktivitetsproblemer. - Foreslå og redegøre for valg af specifikke undersøgelsesmetoder og under vejledning udvælge relevante undersøgelsesmetoder. - forberede de praktiske detaljer i den enkelte undersøgelsessituation Udførelse af undersøgelse - under vejledning udføre undersøgelser relateret til de problemstillinger, som den studerende møder i den kliniske undervisning ved brug af f.eks. samtale, observation, narrativt interview. - registrere, beskrive og gengive egne indsamlede undersøgelsesresultater, mundtligt og skriftligt ved anvendelse af f.eks. A.D.L.-taxonomi, struktur og begreber der bygger på AMPS, social netværk, funktionsprøven 13

16 Analyse og bearbejdning af indsamlede undersøgelsesresultater - analysere de indsamlede data, bearbejde dem i relation til en/flere teoretiske referencerammer, med henblik på en beskrivelse af personens aktuelle livssituation - vurdere sygdommes konsekvenser for en persons fysiske, psykiske, sansemæssige, kognitive og sociale funktionsniveau i forhold til aktiviteter i den aktuelle livssituation - undersøge og vurdere hvilke konsekvenser afvigelser fra det normale kan have for aktivitetsudøvelse - vurdere anatomiske og fysiologiske belastningsfaktorer i forbindelse med rehabilitering, behandling, vedligeholdelse og habilitering - vurdere psykologiske belastningsfaktorer i forbindelse med rehabilitering, behandling, vedligeholdelse og habilitering - udlede personens ressourcer, aktivitetsproblemer og aktivitetsbehov - under vejledning formulere og dokumentere årsagssammenhænge i praksis ud fra teoretisk viden. Fx. Hvorfor opstår der smerte i denne situation? Hvorfor er personen inaktiv? - anvende fagterminologi i mundtlig og skriftlig formidling - vælge og argumentere for omfanget af personens medvirken ved udarbejdelse af målsætningen, handleplan og planlægningen af interventionen - formulere, prioritere og forhandle mål - udarbejde handleplan og tidsramme for den ergoterapeutiske intervention - argumentere for prioriteringen og planlægningen Planlægning af støtte til udvikling, behandling og/eller træning. - opsøge, foreslå, redegøre for og under vejledning udvælge ergoterapeutiske løsningsmuligheder og relatere dem til de opstillede mål og handleplaner i forhold til den enkelte person og grupper af personer - formulere interventionsplan som indeholder beskrivelse af de valgte løsningsmuligheder, aktivitetsanalyser og tidsrammer for den enkelte kontakt i interventionen, - forklare hvilke principper der anvendes i interventionen. F.eks.principper for klientcentrering, jeg-støttende principper, sanseintegrationsprincipper, behandlingsprincipper for ledbevægelighed.. - redegøre for manglende informationer i forhold til den videre planlægning og udførelse af interventionen. Udførelse af støtte til udvikling, behandling og/eller træning. - under vejledning iværksætte, gennemføre og afslutte interventionsforløb i praksis - afprøve og udføre aktivitet - organisere aktiviteter, så aktivitetens terapeutisk potentiale udnyttes - anvende konkrete metoder og teknikker med en vis selvstændighed og sikkerhed 14

17 - løbende under interventionen være bevidst om, og kunne problemløse ved ændrede vilkår i aktivitetssituationer, såvel i omgivelser som hos personen - registrere, beskrive og dokumentere egen intervention mundtligt og skriftligt. Evaluering af intervention - kunne reflektere over forløbet og anvende refleksionen, som grundlag for en evt. fornyet planlægning - kunne reflektere over udført praksis kunne inddrage de tre grundbegreber i klinisk ræsonnering (proceduretænkning, interaktionstænkning og betingelsestænkning) - under vejledning kunne følge beskrevne procedure for dokumentation af den ergoterapeutiske ydelse Den professionelle rolle - etablere, vedligeholde og afslutte terapeutisk kontakt - være bevidst om, udvise respekt og forståelse for personen og hans liv. Fx. værdier, normer og livserfaring) - være bevidst om at kunne tilpasse egen adfærd til situationen, og til den enkelte person. Fx. tempo, sprog, opmuntre / dæmpe, motivere, reagere spontant på personens signaler - respektere egne grænser i terapeutrollen - adskille egne problemer fra personens problemstillinger. Fx. Skelne egne behov, normer og ambitioner fra personens - skelne mellem egne personlige reaktioner og faglig intervention. Fx. at kunne rumme personers reaktioner uden at tage dem personligt såsom vredesudbrud - reflektere over egne udviklingsområder som ergoterapeut - tage ansvar for kontakten ved i nødvendigt omfang at styre og strukturere denne. Fx.at kunne motivere personen, afbryde irrelevant snak. Tværfagligt og monofagligt samarbejde og kommunikation - indgå i et ligeværdigt og professionelt samarbejde med personen og evt. pårørende - anvende kommunikationsform rettet mod bestemte målgrupper (patienter, klienter, brugere, borgere, pårørende og samarbejdspartnere). Fx. fagterminologi til samarbejdspartnere, almindelig sprogbrug til patienter/brugere/ borgere - samarbejde med andre faggrupper omkring planlægning og udførelse af tværfaglig intervention - være i dialog om faglige ydelser som er rettet mod borgerens mål - redegøre og argumentere for den planlagte ergoterapeutiske intervention i et tværfagligt team - være åben og refleksiv om samarbejde med klinisk underviser - respektere og tilpasse sin adfærd til administrative forhold, struktur, sikkerhedsregler, handlekanaler, normer, regler og tavshedspligt på det kliniske undervisningssted. Fx. 15

18 undlad at snakke om personerne på offentlige steder i toget på vej hjem fra det kliniske undervisningssted Indhold i den kliniske undervisning Indholdet i den kliniske undervisning beskrives af det kliniske undervisningssted i relation til temaet for denne kliniske undervisningsperiode. Beskrivelsen modsvarer læringsmålene og hvordan det kliniske undervisningssted arbejder med den ergoterapeutiske arbejdsproces i en evidensbaseret praksis ved valg og implementering af teorier og modeller. Beskrivelsen af teorier og modeller er indenfor de generelle ergoterapeutiske interventionsmetoder samt specifikke behandlings- og genoptræningsmetoder med henblik på at forbedre borgerens funktionsevne og mulighed for aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Beskrivelse af de kliniske undervisningssteder kan læses på e_undervisningssteder eller rekvireres hos praksiskoordinator. Pædagogisk tilrettelæggelse af den kliniske undervisning I den kliniske undervisning arbejdes med afgrænsede forløb, som kan fremme læringen i forhold til den ergoterapeutiske arbejdsproces og mestring af interventions-, behandlings- og genoptræningsmetoder. Professionsudøvelse Den studerende afprøver og omsætter teoretisk viden til ergoterapeutisk intervention i praksis, redegør skriftligt og mundtligt for sin praksisudøvelse og observerer og reflekterer over den øvede ergoterapeuts praksisudøvelse. Læringsmål At den studerende under vejledning lærer at kombinere, integrere og reflektere over den faglige og terapeutiske viden der er opnået i løbet af studietiden. Den studerende nedskriver personlige læringsmål i sin logbog, som sammen med læringsmålene for modulet danner grundlag for læringsprocessen i den kliniske undervisning i modul 6. Vejledning Ved start på den kliniske undervisning gennemgås den enkelte studerendes læringsmål og den kliniske underviser informerer om forventninger til den studerende. Den kliniske underviser har det overordnede ansvar for den intervention, som udføres af den studerende under vejledning. 16

19 Der gives løbende i den kliniske undervisning vejledning til den enkelte studerende. Vejledningen retter sig imod den enkelte studerendes planlægning, udførelse og refleksion af den ergoterapeutiske intervention. Herunder indgår både de personlige og faglige kompetencer, som er relevant i forhold til den ergoterapeutiske intervention. I vejledningen af den studerende arbejdes med en formativ (løbende) evaluering, og den studerende kan skrive nye mål i forhold sin læring i logbogen. Logbogen bliver dermed et dynamisk arbejdsredskab i forhold til den studerendes læring. Den studerende har ansvar for at indgå aktivt i arbejdet på det kliniske undervisningssted og aktivt arbejde med at opfylde egne personlige læringsmål og opfyldelse af læringsmålene i modulbeskrivelsen for den kliniske undervisning. Den studerende har ansvar for at anvende og deltage i den givne vejledning og undervisning. Undervisning Det kliniske undervisningssted er ansvarlig for, at der tilrettelægges undervisning af den studerende i det kliniske undervisningsforløb. Undervisningen foregår løbende svarende til 2 timer om ugen. Undervisningen er praksisrelateret, hvilket betyder at emner, indhold og form for undervisningen tager udgangspunkt i de faglige teorier, som knytter sig til problemstillinger, den studerende møder i praksis. Der vil i klinisk undervisning blive behov for at vejlede og undervise de studerende i at tilegne sig og omsætte de relaterede fag f.eks. psykiatri, reumatologi. Den praktiske tilrettelæggelse: Den kliniske undervisning strækker sig over 8 uger svarende til 13 ECTS point. Den studerende er minimum på det kliniske undervisningssted svarende til 30 timer pr. uge, der ud over har den studerende opgaver og forberedelse som kan afvikles på det kliniske undervisningssted eller som hjemmearbejde. Den studerende følger arbejdsstedets arbejdstid, herunder ferier og fridage. Den kliniske underviser planlægger timerne i forhold til stedets arbejdsopgaver og praksis. Den kliniske undervisning afsluttes med en intern prøve. Forudsætning for at blive indstillet til den interne prøve er at delopgave a og b samt attestation for deltagelse i klinisk undervisning er underskrevet af klinisk underviser efter 7 uger i klinisk undervisning. Den interne prøve afvikles i uge 8, hvor der ligeledes er deltagelsespligt på 30 timer. Den interne prøve afvikles efter Retningslinjer for intern prøve i klinisk undervisning i modul 6. 17

20 Retningslinjer for intern prøve i klinisk undervisning i modul 6 - udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. 18

21 Forudsætninger for intern prøve. Mappe til brug ved den kliniske undervisning i modul 6. Studerende, navn: Hold: Klinisk undervisningssted: Klinisk underviser: Indhold i mappen: Delopgaver Forudsætning for intern prøve modul 6 Delopgave a: Den professionelle rolle interaktionstænkning (Max: 4000 anslag uden mellemrum) Delopgave b: Formidling af ergoterapeutisk intervention i et tværfagligt fællesskab (max: 3000 anslag uden mellemrum) Dokumentation for deltagelse i klinisk undervisning Udført - Dato Attesteret af klinisk underviser Uge 2-4 Inden uge 5 Dato: Modtaget feed-back - Dato Attesteret af klinisk underviser Underskrift: Grundlag for intern prøve modul 6 Delopgave c: Udførelse af ergoterapeutisk intervention ved en konkret aktivitetssituation med en patient/borger (max: anslag uden mellemrum) Delopgave d: Logbog - Den studerendes egen status på læringsmål (min: og max anslag uden mellemrum) Uge 8 Uge 7 19

22 Prøvens udstrækning Den interne prøve er en praktisk og mundtlig prøve, som har en udstrækning på 1 time 30 minutter og maksimum 1 time og 45 minutter. Prøven tager sit udgangspunkt i en skriftlig fremstilling af 2 delopgaver, delopgave c og d, som er udarbejdet i klinisk undervisning modul 6. Placering Den mundtlige prøve er individuel og placeres som af slutningen af modulet i den sidste uge af modulet. Tilmelding Den studerende er automatisk tilmeldt den interne prøve på modulet. Med mindre andet er meddelt til og aftalt med studierektor eller studievejleder i forhold til den enkelte studerende. Forudsætning for indstilling til intern prøve er at den kliniske underviser har givet mundtlig feed-back på opgave a og b, som er udført i den kliniske undervisningsperiode samt attesteret den studerendes deltagelse i klinisk undervisning. Forudsætninger for den interne prøve Udførelse af opgave a og b i den kliniske undervisningsperiodes første 6 uger samt deltagelse i den kliniske undervisning. Opgave a Den professionelle rolle partnerskab mellem ergoterapeut og bruger/borger/patient - interaktionstænkning Mål At den studerende: Kompetencer: Kan tage ansvar for og gennemføre etablering, vedligeholdelse og afslutning af ergoterapeutisk kontakt. Kan i samarbejde med brugeren/borgeren/patienten vise respekt og forståelse for dennes liv, aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Kan anvende kommunikationsteknikker (lytte aktivt, anvende du og jeg budskaber, gensvarsmodeller og udvise empati) med en vis selvstændighed Kan udvise respekt og forståelse for brugeren/borgeren/personens situation Kan tilpasse egen adfærd til situationen og den enkelte person for eksempel sprog, tempo, kropsholdning Respekterer egne grænser i terapeutrollen Kan adskille egne problemer fra brugeren/borgeren/personens problemstillinger 20

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus s ------------------------------------------------------------------- Individuel Klinisk studieplan Modul 9 Psykiat trisk Ergoterapi Opdateret Februar 2014 PEH/TRHJ Navn:

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre 26-08-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I April 2014 Studieaktiviteter for modul 4 Forudsætninger for modulet Fagelementer

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

8 ECTS point (heraf aktivitetsfag 1,5 ECTS point)

8 ECTS point (heraf aktivitetsfag 1,5 ECTS point) Modulbeskrivelse Modul 11: Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse om ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Ergoterapeutuddannelsen i Odense Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse November 2009 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse Modul 2... 1 Undervisningsplan

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Adresse: Byparkvej 87, 2600 Glostrup Kommune Telefonnr. til afd./stedet: 45117065 Telefaxnr.:

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009.

Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009. Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009. specialbørnehave for børn med vidtgående handicap Konklusionen dækker perioden 2007/2008 for ergoterapeutstuderende i klinisk

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point)

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart forår 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Organisering og klassetrin Projektets problemstilling Formulering af læringsmål for projektforløbet Eksempler på

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere