Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis"

Transkript

1 Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April

2 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Undervisningsplan for Ergoterapi modul Opgave Opgave Undervisningsplan klinisk undervisning modul Retningslinjer for intern prøve i klinisk undervisning i modul 6 - udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Obligatorisk litteraturliste modul 6 ERG Indholdsfortegnelse kompendie Bilag til intern prøve i klinisk undervisning modul

3 Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Forudsætninger for modulet Fagelementer inden for ergoterapi og de relaterede vidensfag fra modul i modul 1,2,3,4 og 5 samt klinisk undervisning i modul 1 og 3. Tema Modulet rettes mod ergoterapeutisk indsats overfor målgrupper med aktivitetsproblematikker og sundhedsmæssige problemstillinger, som er typiske for det arbejdsområde, den studerende møder i den kliniske undervisning. Den kliniske undervisning rettes mod den ergoterapeutiske arbejdsproces i en evidensbaseret praksis inden for sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og habilitering indenfor det regionale, det kommunale og det private område. Der opøves klinisk ræsonnering i mødet med borgeren ved valg og implementering af teorier og modeller. Det teoretiske forløb knyttes an til den kliniske undervisning. I den kliniske undervisning arbejdes med generelle ergoterapeutiske interventionsmetoder samt specifikke behandlings- og genoptræningsmetoder med henblik på at forbedre borgerens funktionsevne og mulighed for aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. I den kliniske undervisning arbejdes med at fremme læringen i forhold til den ergoterapeutiske arbejdsproces og mestring af interventions-, behandlings- og genoptræningsmetoder.. Mål for læringsudbytte At den studerende kan: Planlægge og gennemføre den ergoterapeutiske indsats i forhold til aktivitetsbehovet hos en person, gruppe eller organisationer i den ergoterapeutiske praksis indenfor sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering eller rehabilitering Identificere, undersøge, forhandle mål, planlægge, implementere og evaluere den ergoterapeutiske indsats Anvende aktiviteters terapeutiske potentiale i en klientcentreret praksis i forhold til behandling, genoptræning og kompenserende foranstaltninger Indgå i relationer, dialog og samspil med patienter og borgere i behandling, vejledningen og undervisningen af disse 1

4 Indgå i relationer, dialog og samspil med tværfaglige samarbejdspartnere i rehabiliteringsprocessen Håndtere og diskutere etiske problemstillinger i relation til patienter og borgere i den ergoterapeutiske praksis Følge beskrevne procedurer for dokumentation af den ergoterapeutiske ydelse Søge og anvende national og international praksis-, udviklings - og forskningsbaseret viden og metoder i en udvalgt klinisk praksis Reflektere over egen terapeutiske rolle, faglig formåen og holdninger i faglig udøvelse Indhold i modulet og ECTS point Fag ECTS Workload Ergoterapi 2 84 Klinisk undervisning I alt 15 ECTS 420 Studieformer i modulet Lektioner /lærerstyret undervisning : Forelæsning, dialogbaseret undervisning m.v. ca. 20 lektioner Vejledning 23 lektion til rådighed for hele holdet Introduktion, formidling og evaluering af øvelser og opgaver i alt ca. 2 lektioner Timer/studenterstyret undervisning: Arbejde med opgaver og øvelser ca. 8 studietimer Forberedelse i alt ca. 52 studietimer Klinisk undervisning: Klinisk undervisning og modulprøve (8x42) 336 studietimer Opgaver i modul 6 Se særskilte beskrivelser og retningslinjer for opgaver i modul 6. Opgave 1 og 2 i det teoretiske forløb Opgave a og b i det kliniske undervisningsforløb. Opgaverne er beskrevet i Retningslinjer for intern prøve modul 6. Modulprøve Se retningslinjer for intern prøve modul 6. Bedømmelse Intern prøve bestået / ikke bestået. 2

5 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6 Hold: ERG 109 Modulansvarlig: Ergoterapilærer Anne Karin Petersen Forudsætninger: Pensum, litteratur og opgaver fra modul 1-5 både fra den teoretiske og kliniske undervisning. Dato Læringsmål: At den studerende 26/4 Intro til modul 6 modul 6. 26/4 Logbog 26/4 At kunne redegøre for de centrale begreber indenfor klinisk ræsonnering Emne Litteratur Lektion er og Studieti mer Ergoterapeutuddannelse 2 lekt. Introduktion til teoretisk undervisning modul 6, klinisk undervisning i modul 6 samt Retningslinjer for intern prøve Logbog i forhold til klinisk undervisning modul 6 arbejde med logbogsmål. Målene relateres til det pågældende kliniske undervisningssted søg på internet. Opgave 1 Introduktion til opgave 1 Klinisk ræsonnering Proceduretænkning Interaktionstænkning Betingelsestænkning Narrativers betydning for den kliniske ræsonnering Refleksion i og over praksis n i Odense modul 6 Hartvig,B og Tjørnov,J (2007). Kap. 9. Arbejdsprocesser og ræsonnering i ergoterapi, I:Borg m.fl.(red) (2007) Basisbog i ergoterapi aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. S Danneskiold-Samsøe, Bente; Lund, Hans; Avlund, Kirsten (red) (2002) Klinisk reumatologi for ergoterapeuter og fysioterapeuter, København, Munksgaard Danmark 1. udgave 2006, 3. oplag S Schell, Barbara A.B. (2003) kap.11 Clinical 2 studieti mer 3 lektione r 3

6 27/4 Møde med kliniske undervisere 27/4 Illustrerer og Opgave 1 demonstrere Arbejde med opgave 1 med forståelse af de vejledning i 2 lektioner centrale begreber indenfor klinisk ræsonnering Identificere og belyse aktiviteters terapeutiske potentiale Klinisk ræsonnering Proceduretænkning Interaktionstænkning Betingelsestænkning Refleksion i og over praksis Reasoning:The Basis Of Practice, I:Crepeau, E.B. m.fl. (2003) Occupational Therapy, Lippincott, Williams&Wilkins s Hartvig,B og Tjørnov,J (2007). Kap. 9. Arbejdsprocesser og ræsonnering i ergoterapi, I:Borg m.fl.(red) (2007) Basisbog i ergoterapi aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. S Danneskiold-Samsøe, Bente; Lund, Hans; Avlund, Kirsten (red) (2002) Klinisk reumatologi for ergoterapeuter og fysioterapeuter, København, Munksgaard Danmark 1. udgave 2006, 3. oplag S timer 28/4 Illustrerer og demonstrere forståelse af de centrale begreber indenfor klinisk ræsonnering Opgave 1 Formidling og feedback på opgave 1 Klinisk ræsonnering Proceduretænkning Interaktionstænkning Schell, Barbara A.B. (2003) kap.11 Clinical Reasoning:The Basis Of Practice, I:Crepeau, E.B. m.fl. (2003) Occupational Therapy, Lippincott, Williams&Wilkins s lekt. med to undervi sere 4

7 Identificere og belyse aktiviteters terapeutiske Betingelsestænkning Refleksion i og over praksis potentiale 28/4 At identificere Opgave 2 Metze,E og Nystrup, J 5 lekt. centrale begreber i en professionel samtale/ Interaktionstænkning At tilegne sig faglige kompetencer indenfor kommunikationsteori Introduktion til opgave 2 Den professionelle samtale/interaktionstænkning Introduktion til opgave 2 Terapeutrollen generelt (empati/aktiv lytning/spærringer i en samtale) Setting/rammer Det narrative interview /CMOP-E Feedbackmodellen (2004) kap. 1. Samtaletræning Præstegård,J. og Sørensen, K (2009). Kap 5 Den professionelle rolle, I: Nyboe,L og Hvalsøe,B (red) (2009) Lærebog i psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter Illustration af en professionel samtale Canadian Occupational Læringsmål/kontrakt/tavshedspligt/kult ur i en gruppe/praktiske forhold Performance Measure fås på revideret af Anette Enemark Larsen Hele hæftet. 29/4 Afprøve kommunikationsteknikker Opgave 2 Den professionelle Præstegård,J. og Sørensen, K (2009). 2 lekt (lytte aktivt, anven- samtale/interaktionstænkning Kap 5 Den professio- de du og jeg budskaber og udvise empati) Kan etablere, vedligeholde og afslutte en terapeutisk kontakt Du og jeg budskaber Aktivlytning (øjenkontakt, opmærksomhed på verbale og nonverbale udsagn, at spørgsmålene følger op på det, der er blevet sagt) Øvelse det lyttende rum nelle rolle,i: Nyboe,L og Hvalsøe,B (red) (2009) Lærebog i psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter 4 lekt. med 3 undervi sere Kan udvise respekt Samtaler i grupper og forståelse for hinanden Kan tilpasse egen adfærd til situationen og den enkelte person for eksempel sprog, tempo, kropsholdning 5

8 Respektere egne grænser i terapeutrollen Kan adskille egne problemer fra samtalepartnerens problemstillinger Indgå i en udviklingsproces ved at nedskrive personlige læringsmål, og arbejde målrettet med dem Kan vurdere egne ressourcer indenfor kommunikation 3/5 Afprøve kommunikationsteknikker (lytte aktivt, anvende Opgave 2 Den professionelle samtale/interaktionstænkning du og jeg bud- Gensvarsmodeller (udvidende og skaber, anvende afgrænsende gensvar, kognitive og gensvarsmodeller affektive gensvar, konfronterende og og udvise empati) tildækkende gensvar) Oplæg til 2. Interviewrunde Samtaler i grupper 4/5 Opgave 2 Aflevere synops kl Metze,E og Nystrup, J (2004) kap. 2. Samtaletræning Præstegård,J. og Sørensen, K (2009). Kap 5 Den professionelle rolle, I: Nyboe,L og Hvalsøe,B (red) (2009) Lærebog i psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter 2 lekt. 4 lekt. 3 undervi sere 5/5 Afprøve kommuni- Opgave 2 Kompendium: 2 lekt. kationsteknikker (lytte aktivt, anvende du og jeg budskaber, anvende gensvarsmodeller og udvise empati) Øge opmærksomheden på de psykiske strømme i en Den professionelle samtale/interaktionstænkning Joharis vindue (det beviste/det førbeviste og det ubeviste) De grundlæggende træk i den psykodynamiske tankegang overføring og modoverføring Samtaler i grupper Joharis vindue Under ordene, om kommunikation og pædagogik af Eva Tverskov og Karin Hald Grundtrækkende i den psykodynamiske tankegang 4 lekt. med 3 undervi sere 6

9 samtale Udviklende fortrolighed af Clarence Crafoord kap. 3 6/5 Afprøve kommuni- Opgave 2 Kompendium: 2 lekt. kationsteknikker (lytte aktivt, anvende du og jeg budskaber, anvende gensvarsmodeller og udvise empati) Øge opmærksomheden på de psykiske strømme og brug af forsvarsmekanismer i en samtale Den Professionelle samtale/interaktionstænkning Struktur i en professionel samtale Modne forsvarsmekanismer Samtaler i grupper Psykodynamisk teori om forsvarsstrukturen Psykiatri en lærebog om voksnes psykiske sygdomme af P. Vestergård, T. Sørensen, m.fl. FADL Kap. 7 side om Psykodynamisk teori om forsvarsstrukturen. 4 lekt. med 3 undervi sere 7/5 At identificere Opgave 2 3 lekt. centrale begreber i en professionel samtale At synliggøre egne kompetencer indenfor kommunikation Den professionelle samtale/interaktionstænkning Status på synops 2 underv. Gr. 1 og 4 start kl Gr. 2 og 5 start kl Gr. 3 og 6 start kl Uge 19 til uge 26 Klinisk undervisning 7

10 Opgave 1 Opgaven er relateret til klinisk ræsonnering og der arbejdes med anvendelse tænkningen i den klinisk ræsonnering og refleksion. Indhold i fælles studietid Gruppekontrakt afstemmes ved opgavens begyndelse. Læringsmål for opgaven præciseres ved opgavens begyndelse og gruppemedlemmerne kan fremføre individuelle mål i forhold til løsning af opgaven. Planlæg en aktivitet som et eller flere gruppemedlemmer ønsker at prøve og som et gruppemedlem kan sætte i gang. 27/4 27/4 De gruppemedlemmer, som ikke deltager i aktiviteten fastholder situationen ved at tage billeder, video eller notater. Udfør det planlagte. Reflekter over planlægning og udførelse af aktiviteten. Anvend en refleksions metode til støtte for jeres refleksion. Benyt tænkningen i klinisk ræsonnering til at belyse jeres planlægning og udførelse. Forbered formidlingen Aflever et skriftlig oplæg Mundtlig formidling af opgaven 28/4 Tidsforbrug 6 timers fælles studietid. Formidling Skriftlig oplæg (2400 anslag) med benævnelse af aktiviteten, begrund valget af anvendte refleksionsmetoder samt stikord i forhold til tænkningen i klinisk ræsonnering. 10 min fremlæggelse: Kort præsentation af aktiviteten f.eks. ved rollespil, billeder eller video Beskriv den anvendte refleksionsmetode og hvordan den havde positiv og evt. negativ indflydelse på jeres refleksion og efterfølgende arbejde med klinisk ræsonnering. Gør rede for procedure-, betingelses og interaktionstænkningen i den afviklede aktivitet 8

11 Det skriftlige produkt lægges på fronter i mappe under semesteraktiviteter modul 6 med henblik på vidensdeling. Praktisk tilrettelæggelse Holdet deles i 6 grupper (6-7 studerende pr. gruppe) Aktiviteterne afvikles i speciallokale, i uddannelsens omgivelser eller nærmiljø. Medbring foto- og video kamera eller lån det ved pedellerne. Grupperne er tildelt vejledning i 5 og 6 lektion af fælles studietid uge 1 dag 2 Det skriftlige produkt afleveres uge 1 dag 2 senest kl.16 på Fronter Formidling på helt hold. 9

12 Opgave 2 Opgave i relation til den professionelle samtale. Opgaven er opdelt i tre trin: a, b og c. Trin a Indhold i den fælles studietid i forbindelse med introduktionen Gruppekontrakt udarbejdes ved opgavens begyndelse, og revideres løbende. Til en start kan kontrakten indeholde: - afbud til gruppen - tavshedspligt - grænser (hvor tæt kan vi gå på hinanden, egne ønsker, behov og lyster i forhold til at sætte grænser, snak om at flytte grænser) - tryghed i gruppen (hvordan skabes det, hvad er tryghed for mig) - gruppens forskellige behov og muligheder - pauser/rygning/kaffe og spisning/indholdssnak i pauserne og udenomssnak udenfor pauserne. Læringsmål udformes ved opgavens begyndelse i form af: - udform læringsmål for modulet, hvad forestiller jeg mig at jeg kommer til at arbejde med - fremlæg læringsmålene for gruppen - der er tale om individuelle mål i forhold til udvikling af egne kompetencer - skriv dagbog for hver undervisningsdag med fokus på: hvad har jeg lært, har jeg arbejdet med mine læringsmål, hvad har jeg oplevet, hvad vil jeg tænke mere over, hvad vil jeg arbejde videre med, største indtryk i dag. Trin b Indhold i undervisning Teori oplæg (kommunikationsteori) Samtaler i grupper Første interviewrunde Første interview er et bredt narrativt interview, hvor I skal tage afsæt i interviewguide med udgangspunkt i værdier og antagelser i CMOP-E (Canadian Model of Occupational Performance - Engagement). Der er her fokus på at få et indblik i interviewpersonens liv, for dernæst at fokusere på og gå i dybden med et udviklingsområde. Interviewguiden til denne samtale udleveres som optakt til interviewet. 10

13 Som forberedelse til interviewet skal I sætte Jer grundigt ind i den narrative tankegang, CMOP-E og interviewguiden. Derefter skal I selvstændigt tage stilling til hvordan I vil bruge den i denne situation, og til den person, som netop I skal interviewe. I skal optage interviewet på minidisk, så I har mulighed for at efterbearbejde interviewet husk at reservere minidisk hos pedel. Indhold i den fælles studietid i forbindelse med opgaven Efter interviewet skal interviewer og interviewpersonen høre den båndede samtale, for at få et overblik over, hvilke temaer der har været i spil, og hvad der kunne være relevant at snakke videre om. Planlægning af dybdesamtalen. Anden interviewrunde (dag 4 og 5). Andet interview tager udgangspunkt i det, som har været et tema i den første samtale. Noget interviewpersonen gerne vil udforske nærmere, udvikle og arbejde videre med. Terapeuten arbejder klientcentret, og spørger til de temaer som interviewpersonen finder relevant, at gå i dybden med. I den anden samtale har i mulighed for at undersøge om der er nogle af læringsmålene, som interviewpersonen gerne vil arbejde videre med. Snak eventuelt om strategier til at arbejde videre med problematikken. Trin c Formidling/opsamling/refleksion Udarbejde en synops (max 4000 anslag) omhandlende: Fokus på rollerne som interviewer, fortæller og observatør: Hvordan har jeg haft det i de respektive roller mine ressourcer og udviklingsområder i forhold til de respektive roller? Hvad har jeg lært i dette forløb? Relatere min læring til de opstillede læringsmål Hvad vil jeg arbejde videre med? Skriv nye læringsmål, som du skal arbejde videre med i klinisk undervisning/skriv læringsmålene ind i logbog Gruppen som helhed hvordan har den fungeret? Hvad har jeg bidraget med? 11

14 Fremfør jeres teoretiske overvejelser i forhold kommunikationsteorier, hvilke har jeg haft succes med at anvende, og hvilke har jeg har svært ved at anvende? Praktisk tilrettelæggelse De teoretiske oplæg fra undervisere er på helt hold Holdet deles i 6 grupper. Der arbejdet i grupper. Indhold i fælles studietid Udarbejde en gruppekontrakt. Læringsmål defineres ved opgavens begyndelse i form af: et fælles fagligt gruppemål som er styrende for arbejdet, og individuelle mål i forhold til udvikling af egne kompetencer Forberedelse til de to samtaler: Forbered et interviewforløb Planlæg en konkret seance Lyt den båndede samtale igennem og uddrag temaer fra første samtale Forbered anden samtale Udarbejd en synops (individuelt) Formidling Formidling foregår som dialog i grupper Underviseren deltager aktivt i gruppedialogen. Formidlingen Status på opstillede læringsmål i logbogen, som bringes med ud i klinisk undervisning Hvad har jeg lært i dette forløb? Relatere min læring til de opstillede læringsmål Hvad vil jeg arbejde videre med? Skriv nye læringsmål, som du skal arbejde videre med i klinisk undervisning/skriv læringsmålene ind i logbog 12

15 Undervisningsplan klinisk undervisning modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Læringsmålene for den kliniske undervisning modul 6 Den studerende kan: Valg af referenceramme - Søge og anvende national og international praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden og metoder i en udvalgt klinisk praksis - Under vejledning arbejde systematisk i forhold til en ergoterapeutiske arbejdsprocesmodel med inddragelse af ergoterapeutiske og tværfaglige referencerammer Planlægning af undersøgelse - opsøge, forstå, uddrage og under vejledning anvende andres undersøgelses- og behandlingsresultater f.eks. visitationspapirer, journal, samarbejdspartnere i egen planlægning af intervention - søge relevante oplysninger fra personer med aktivitetsproblemer, og relatere den indsamlede viden til deres sundhedsmæssige problemstillinger. - anvende viden fra f.eks. litteratursøgning, obligatorisk litteratur, undervisningsnoter, som er relevant i forhold til personens problemstilling, og den ergoterapeutiske intervention. - udvælge, planlægge og argumentere for relevante undersøgelser og undersøgelsesmetoder til afdækning af aktivitetsproblemer. - Foreslå og redegøre for valg af specifikke undersøgelsesmetoder og under vejledning udvælge relevante undersøgelsesmetoder. - forberede de praktiske detaljer i den enkelte undersøgelsessituation Udførelse af undersøgelse - under vejledning udføre undersøgelser relateret til de problemstillinger, som den studerende møder i den kliniske undervisning ved brug af f.eks. samtale, observation, narrativt interview. - registrere, beskrive og gengive egne indsamlede undersøgelsesresultater, mundtligt og skriftligt ved anvendelse af f.eks. A.D.L.-taxonomi, struktur og begreber der bygger på AMPS, social netværk, funktionsprøven 13

16 Analyse og bearbejdning af indsamlede undersøgelsesresultater - analysere de indsamlede data, bearbejde dem i relation til en/flere teoretiske referencerammer, med henblik på en beskrivelse af personens aktuelle livssituation - vurdere sygdommes konsekvenser for en persons fysiske, psykiske, sansemæssige, kognitive og sociale funktionsniveau i forhold til aktiviteter i den aktuelle livssituation - undersøge og vurdere hvilke konsekvenser afvigelser fra det normale kan have for aktivitetsudøvelse - vurdere anatomiske og fysiologiske belastningsfaktorer i forbindelse med rehabilitering, behandling, vedligeholdelse og habilitering - vurdere psykologiske belastningsfaktorer i forbindelse med rehabilitering, behandling, vedligeholdelse og habilitering - udlede personens ressourcer, aktivitetsproblemer og aktivitetsbehov - under vejledning formulere og dokumentere årsagssammenhænge i praksis ud fra teoretisk viden. Fx. Hvorfor opstår der smerte i denne situation? Hvorfor er personen inaktiv? - anvende fagterminologi i mundtlig og skriftlig formidling - vælge og argumentere for omfanget af personens medvirken ved udarbejdelse af målsætningen, handleplan og planlægningen af interventionen - formulere, prioritere og forhandle mål - udarbejde handleplan og tidsramme for den ergoterapeutiske intervention - argumentere for prioriteringen og planlægningen Planlægning af støtte til udvikling, behandling og/eller træning. - opsøge, foreslå, redegøre for og under vejledning udvælge ergoterapeutiske løsningsmuligheder og relatere dem til de opstillede mål og handleplaner i forhold til den enkelte person og grupper af personer - formulere interventionsplan som indeholder beskrivelse af de valgte løsningsmuligheder, aktivitetsanalyser og tidsrammer for den enkelte kontakt i interventionen, - forklare hvilke principper der anvendes i interventionen. F.eks.principper for klientcentrering, jeg-støttende principper, sanseintegrationsprincipper, behandlingsprincipper for ledbevægelighed.. - redegøre for manglende informationer i forhold til den videre planlægning og udførelse af interventionen. Udførelse af støtte til udvikling, behandling og/eller træning. - under vejledning iværksætte, gennemføre og afslutte interventionsforløb i praksis - afprøve og udføre aktivitet - organisere aktiviteter, så aktivitetens terapeutisk potentiale udnyttes - anvende konkrete metoder og teknikker med en vis selvstændighed og sikkerhed 14

17 - løbende under interventionen være bevidst om, og kunne problemløse ved ændrede vilkår i aktivitetssituationer, såvel i omgivelser som hos personen - registrere, beskrive og dokumentere egen intervention mundtligt og skriftligt. Evaluering af intervention - kunne reflektere over forløbet og anvende refleksionen, som grundlag for en evt. fornyet planlægning - kunne reflektere over udført praksis kunne inddrage de tre grundbegreber i klinisk ræsonnering (proceduretænkning, interaktionstænkning og betingelsestænkning) - under vejledning kunne følge beskrevne procedure for dokumentation af den ergoterapeutiske ydelse Den professionelle rolle - etablere, vedligeholde og afslutte terapeutisk kontakt - være bevidst om, udvise respekt og forståelse for personen og hans liv. Fx. værdier, normer og livserfaring) - være bevidst om at kunne tilpasse egen adfærd til situationen, og til den enkelte person. Fx. tempo, sprog, opmuntre / dæmpe, motivere, reagere spontant på personens signaler - respektere egne grænser i terapeutrollen - adskille egne problemer fra personens problemstillinger. Fx. Skelne egne behov, normer og ambitioner fra personens - skelne mellem egne personlige reaktioner og faglig intervention. Fx. at kunne rumme personers reaktioner uden at tage dem personligt såsom vredesudbrud - reflektere over egne udviklingsområder som ergoterapeut - tage ansvar for kontakten ved i nødvendigt omfang at styre og strukturere denne. Fx.at kunne motivere personen, afbryde irrelevant snak. Tværfagligt og monofagligt samarbejde og kommunikation - indgå i et ligeværdigt og professionelt samarbejde med personen og evt. pårørende - anvende kommunikationsform rettet mod bestemte målgrupper (patienter, klienter, brugere, borgere, pårørende og samarbejdspartnere). Fx. fagterminologi til samarbejdspartnere, almindelig sprogbrug til patienter/brugere/ borgere - samarbejde med andre faggrupper omkring planlægning og udførelse af tværfaglig intervention - være i dialog om faglige ydelser som er rettet mod borgerens mål - redegøre og argumentere for den planlagte ergoterapeutiske intervention i et tværfagligt team - være åben og refleksiv om samarbejde med klinisk underviser - respektere og tilpasse sin adfærd til administrative forhold, struktur, sikkerhedsregler, handlekanaler, normer, regler og tavshedspligt på det kliniske undervisningssted. Fx. 15

18 undlad at snakke om personerne på offentlige steder i toget på vej hjem fra det kliniske undervisningssted Indhold i den kliniske undervisning Indholdet i den kliniske undervisning beskrives af det kliniske undervisningssted i relation til temaet for denne kliniske undervisningsperiode. Beskrivelsen modsvarer læringsmålene og hvordan det kliniske undervisningssted arbejder med den ergoterapeutiske arbejdsproces i en evidensbaseret praksis ved valg og implementering af teorier og modeller. Beskrivelsen af teorier og modeller er indenfor de generelle ergoterapeutiske interventionsmetoder samt specifikke behandlings- og genoptræningsmetoder med henblik på at forbedre borgerens funktionsevne og mulighed for aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Beskrivelse af de kliniske undervisningssteder kan læses på e_undervisningssteder eller rekvireres hos praksiskoordinator. Pædagogisk tilrettelæggelse af den kliniske undervisning I den kliniske undervisning arbejdes med afgrænsede forløb, som kan fremme læringen i forhold til den ergoterapeutiske arbejdsproces og mestring af interventions-, behandlings- og genoptræningsmetoder. Professionsudøvelse Den studerende afprøver og omsætter teoretisk viden til ergoterapeutisk intervention i praksis, redegør skriftligt og mundtligt for sin praksisudøvelse og observerer og reflekterer over den øvede ergoterapeuts praksisudøvelse. Læringsmål At den studerende under vejledning lærer at kombinere, integrere og reflektere over den faglige og terapeutiske viden der er opnået i løbet af studietiden. Den studerende nedskriver personlige læringsmål i sin logbog, som sammen med læringsmålene for modulet danner grundlag for læringsprocessen i den kliniske undervisning i modul 6. Vejledning Ved start på den kliniske undervisning gennemgås den enkelte studerendes læringsmål og den kliniske underviser informerer om forventninger til den studerende. Den kliniske underviser har det overordnede ansvar for den intervention, som udføres af den studerende under vejledning. 16

19 Der gives løbende i den kliniske undervisning vejledning til den enkelte studerende. Vejledningen retter sig imod den enkelte studerendes planlægning, udførelse og refleksion af den ergoterapeutiske intervention. Herunder indgår både de personlige og faglige kompetencer, som er relevant i forhold til den ergoterapeutiske intervention. I vejledningen af den studerende arbejdes med en formativ (løbende) evaluering, og den studerende kan skrive nye mål i forhold sin læring i logbogen. Logbogen bliver dermed et dynamisk arbejdsredskab i forhold til den studerendes læring. Den studerende har ansvar for at indgå aktivt i arbejdet på det kliniske undervisningssted og aktivt arbejde med at opfylde egne personlige læringsmål og opfyldelse af læringsmålene i modulbeskrivelsen for den kliniske undervisning. Den studerende har ansvar for at anvende og deltage i den givne vejledning og undervisning. Undervisning Det kliniske undervisningssted er ansvarlig for, at der tilrettelægges undervisning af den studerende i det kliniske undervisningsforløb. Undervisningen foregår løbende svarende til 2 timer om ugen. Undervisningen er praksisrelateret, hvilket betyder at emner, indhold og form for undervisningen tager udgangspunkt i de faglige teorier, som knytter sig til problemstillinger, den studerende møder i praksis. Der vil i klinisk undervisning blive behov for at vejlede og undervise de studerende i at tilegne sig og omsætte de relaterede fag f.eks. psykiatri, reumatologi. Den praktiske tilrettelæggelse: Den kliniske undervisning strækker sig over 8 uger svarende til 13 ECTS point. Den studerende er minimum på det kliniske undervisningssted svarende til 30 timer pr. uge, der ud over har den studerende opgaver og forberedelse som kan afvikles på det kliniske undervisningssted eller som hjemmearbejde. Den studerende følger arbejdsstedets arbejdstid, herunder ferier og fridage. Den kliniske underviser planlægger timerne i forhold til stedets arbejdsopgaver og praksis. Den kliniske undervisning afsluttes med en intern prøve. Forudsætning for at blive indstillet til den interne prøve er at delopgave a og b samt attestation for deltagelse i klinisk undervisning er underskrevet af klinisk underviser efter 7 uger i klinisk undervisning. Den interne prøve afvikles i uge 8, hvor der ligeledes er deltagelsespligt på 30 timer. Den interne prøve afvikles efter Retningslinjer for intern prøve i klinisk undervisning i modul 6. 17

20 Retningslinjer for intern prøve i klinisk undervisning i modul 6 - udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. 18

21 Forudsætninger for intern prøve. Mappe til brug ved den kliniske undervisning i modul 6. Studerende, navn: Hold: Klinisk undervisningssted: Klinisk underviser: Indhold i mappen: Delopgaver Forudsætning for intern prøve modul 6 Delopgave a: Den professionelle rolle interaktionstænkning (Max: 4000 anslag uden mellemrum) Delopgave b: Formidling af ergoterapeutisk intervention i et tværfagligt fællesskab (max: 3000 anslag uden mellemrum) Dokumentation for deltagelse i klinisk undervisning Udført - Dato Attesteret af klinisk underviser Uge 2-4 Inden uge 5 Dato: Modtaget feed-back - Dato Attesteret af klinisk underviser Underskrift: Grundlag for intern prøve modul 6 Delopgave c: Udførelse af ergoterapeutisk intervention ved en konkret aktivitetssituation med en patient/borger (max: anslag uden mellemrum) Delopgave d: Logbog - Den studerendes egen status på læringsmål (min: og max anslag uden mellemrum) Uge 8 Uge 7 19

22 Prøvens udstrækning Den interne prøve er en praktisk og mundtlig prøve, som har en udstrækning på 1 time 30 minutter og maksimum 1 time og 45 minutter. Prøven tager sit udgangspunkt i en skriftlig fremstilling af 2 delopgaver, delopgave c og d, som er udarbejdet i klinisk undervisning modul 6. Placering Den mundtlige prøve er individuel og placeres som af slutningen af modulet i den sidste uge af modulet. Tilmelding Den studerende er automatisk tilmeldt den interne prøve på modulet. Med mindre andet er meddelt til og aftalt med studierektor eller studievejleder i forhold til den enkelte studerende. Forudsætning for indstilling til intern prøve er at den kliniske underviser har givet mundtlig feed-back på opgave a og b, som er udført i den kliniske undervisningsperiode samt attesteret den studerendes deltagelse i klinisk undervisning. Forudsætninger for den interne prøve Udførelse af opgave a og b i den kliniske undervisningsperiodes første 6 uger samt deltagelse i den kliniske undervisning. Opgave a Den professionelle rolle partnerskab mellem ergoterapeut og bruger/borger/patient - interaktionstænkning Mål At den studerende: Kompetencer: Kan tage ansvar for og gennemføre etablering, vedligeholdelse og afslutning af ergoterapeutisk kontakt. Kan i samarbejde med brugeren/borgeren/patienten vise respekt og forståelse for dennes liv, aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Kan anvende kommunikationsteknikker (lytte aktivt, anvende du og jeg budskaber, gensvarsmodeller og udvise empati) med en vis selvstændighed Kan udvise respekt og forståelse for brugeren/borgeren/personens situation Kan tilpasse egen adfærd til situationen og den enkelte person for eksempel sprog, tempo, kropsholdning Respekterer egne grænser i terapeutrollen Kan adskille egne problemer fra brugeren/borgeren/personens problemstillinger 20

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre 26-08-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I April 2014 Studieaktiviteter for modul 4 Forudsætninger for modulet Fagelementer

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Ergoterapeutuddannelsen i Odense Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse November 2009 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse Modul 2... 1 Undervisningsplan

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere