Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis"

Transkript

1 Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April

2 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Undervisningsplan for Ergoterapi modul Opgave Opgave Undervisningsplan klinisk undervisning modul Retningslinjer for intern prøve i klinisk undervisning i modul 6 - udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Obligatorisk litteraturliste modul 6 ERG Indholdsfortegnelse kompendie Bilag til intern prøve i klinisk undervisning modul

3 Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Forudsætninger for modulet Fagelementer inden for ergoterapi og de relaterede vidensfag fra modul i modul 1,2,3,4 og 5 samt klinisk undervisning i modul 1 og 3. Tema Modulet rettes mod ergoterapeutisk indsats overfor målgrupper med aktivitetsproblematikker og sundhedsmæssige problemstillinger, som er typiske for det arbejdsområde, den studerende møder i den kliniske undervisning. Den kliniske undervisning rettes mod den ergoterapeutiske arbejdsproces i en evidensbaseret praksis inden for sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og habilitering indenfor det regionale, det kommunale og det private område. Der opøves klinisk ræsonnering i mødet med borgeren ved valg og implementering af teorier og modeller. Det teoretiske forløb knyttes an til den kliniske undervisning. I den kliniske undervisning arbejdes med generelle ergoterapeutiske interventionsmetoder samt specifikke behandlings- og genoptræningsmetoder med henblik på at forbedre borgerens funktionsevne og mulighed for aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. I den kliniske undervisning arbejdes med at fremme læringen i forhold til den ergoterapeutiske arbejdsproces og mestring af interventions-, behandlings- og genoptræningsmetoder.. Mål for læringsudbytte At den studerende kan: Planlægge og gennemføre den ergoterapeutiske indsats i forhold til aktivitetsbehovet hos en person, gruppe eller organisationer i den ergoterapeutiske praksis indenfor sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering eller rehabilitering Identificere, undersøge, forhandle mål, planlægge, implementere og evaluere den ergoterapeutiske indsats Anvende aktiviteters terapeutiske potentiale i en klientcentreret praksis i forhold til behandling, genoptræning og kompenserende foranstaltninger Indgå i relationer, dialog og samspil med patienter og borgere i behandling, vejledningen og undervisningen af disse 1

4 Indgå i relationer, dialog og samspil med tværfaglige samarbejdspartnere i rehabiliteringsprocessen Håndtere og diskutere etiske problemstillinger i relation til patienter og borgere i den ergoterapeutiske praksis Følge beskrevne procedurer for dokumentation af den ergoterapeutiske ydelse Søge og anvende national og international praksis-, udviklings - og forskningsbaseret viden og metoder i en udvalgt klinisk praksis Reflektere over egen terapeutiske rolle, faglig formåen og holdninger i faglig udøvelse Indhold i modulet og ECTS point Fag ECTS Workload Ergoterapi 2 84 Klinisk undervisning I alt 15 ECTS 420 Studieformer i modulet Lektioner /lærerstyret undervisning : Forelæsning, dialogbaseret undervisning m.v. ca. 20 lektioner Vejledning 23 lektion til rådighed for hele holdet Introduktion, formidling og evaluering af øvelser og opgaver i alt ca. 2 lektioner Timer/studenterstyret undervisning: Arbejde med opgaver og øvelser ca. 8 studietimer Forberedelse i alt ca. 52 studietimer Klinisk undervisning: Klinisk undervisning og modulprøve (8x42) 336 studietimer Opgaver i modul 6 Se særskilte beskrivelser og retningslinjer for opgaver i modul 6. Opgave 1 og 2 i det teoretiske forløb Opgave a og b i det kliniske undervisningsforløb. Opgaverne er beskrevet i Retningslinjer for intern prøve modul 6. Modulprøve Se retningslinjer for intern prøve modul 6. Bedømmelse Intern prøve bestået / ikke bestået. 2

5 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6 Hold: ERG 109 Modulansvarlig: Ergoterapilærer Anne Karin Petersen Forudsætninger: Pensum, litteratur og opgaver fra modul 1-5 både fra den teoretiske og kliniske undervisning. Dato Læringsmål: At den studerende 26/4 Intro til modul 6 modul 6. 26/4 Logbog 26/4 At kunne redegøre for de centrale begreber indenfor klinisk ræsonnering Emne Litteratur Lektion er og Studieti mer Ergoterapeutuddannelse 2 lekt. Introduktion til teoretisk undervisning modul 6, klinisk undervisning i modul 6 samt Retningslinjer for intern prøve Logbog i forhold til klinisk undervisning modul 6 arbejde med logbogsmål. Målene relateres til det pågældende kliniske undervisningssted søg på internet. Opgave 1 Introduktion til opgave 1 Klinisk ræsonnering Proceduretænkning Interaktionstænkning Betingelsestænkning Narrativers betydning for den kliniske ræsonnering Refleksion i og over praksis n i Odense modul 6 Hartvig,B og Tjørnov,J (2007). Kap. 9. Arbejdsprocesser og ræsonnering i ergoterapi, I:Borg m.fl.(red) (2007) Basisbog i ergoterapi aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. S Danneskiold-Samsøe, Bente; Lund, Hans; Avlund, Kirsten (red) (2002) Klinisk reumatologi for ergoterapeuter og fysioterapeuter, København, Munksgaard Danmark 1. udgave 2006, 3. oplag S Schell, Barbara A.B. (2003) kap.11 Clinical 2 studieti mer 3 lektione r 3

6 27/4 Møde med kliniske undervisere 27/4 Illustrerer og Opgave 1 demonstrere Arbejde med opgave 1 med forståelse af de vejledning i 2 lektioner centrale begreber indenfor klinisk ræsonnering Identificere og belyse aktiviteters terapeutiske potentiale Klinisk ræsonnering Proceduretænkning Interaktionstænkning Betingelsestænkning Refleksion i og over praksis Reasoning:The Basis Of Practice, I:Crepeau, E.B. m.fl. (2003) Occupational Therapy, Lippincott, Williams&Wilkins s Hartvig,B og Tjørnov,J (2007). Kap. 9. Arbejdsprocesser og ræsonnering i ergoterapi, I:Borg m.fl.(red) (2007) Basisbog i ergoterapi aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. S Danneskiold-Samsøe, Bente; Lund, Hans; Avlund, Kirsten (red) (2002) Klinisk reumatologi for ergoterapeuter og fysioterapeuter, København, Munksgaard Danmark 1. udgave 2006, 3. oplag S timer 28/4 Illustrerer og demonstrere forståelse af de centrale begreber indenfor klinisk ræsonnering Opgave 1 Formidling og feedback på opgave 1 Klinisk ræsonnering Proceduretænkning Interaktionstænkning Schell, Barbara A.B. (2003) kap.11 Clinical Reasoning:The Basis Of Practice, I:Crepeau, E.B. m.fl. (2003) Occupational Therapy, Lippincott, Williams&Wilkins s lekt. med to undervi sere 4

7 Identificere og belyse aktiviteters terapeutiske Betingelsestænkning Refleksion i og over praksis potentiale 28/4 At identificere Opgave 2 Metze,E og Nystrup, J 5 lekt. centrale begreber i en professionel samtale/ Interaktionstænkning At tilegne sig faglige kompetencer indenfor kommunikationsteori Introduktion til opgave 2 Den professionelle samtale/interaktionstænkning Introduktion til opgave 2 Terapeutrollen generelt (empati/aktiv lytning/spærringer i en samtale) Setting/rammer Det narrative interview /CMOP-E Feedbackmodellen (2004) kap. 1. Samtaletræning Præstegård,J. og Sørensen, K (2009). Kap 5 Den professionelle rolle, I: Nyboe,L og Hvalsøe,B (red) (2009) Lærebog i psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter Illustration af en professionel samtale Canadian Occupational Læringsmål/kontrakt/tavshedspligt/kult ur i en gruppe/praktiske forhold Performance Measure fås på revideret af Anette Enemark Larsen Hele hæftet. 29/4 Afprøve kommunikationsteknikker Opgave 2 Den professionelle Præstegård,J. og Sørensen, K (2009). 2 lekt (lytte aktivt, anven- samtale/interaktionstænkning Kap 5 Den professio- de du og jeg budskaber og udvise empati) Kan etablere, vedligeholde og afslutte en terapeutisk kontakt Du og jeg budskaber Aktivlytning (øjenkontakt, opmærksomhed på verbale og nonverbale udsagn, at spørgsmålene følger op på det, der er blevet sagt) Øvelse det lyttende rum nelle rolle,i: Nyboe,L og Hvalsøe,B (red) (2009) Lærebog i psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter 4 lekt. med 3 undervi sere Kan udvise respekt Samtaler i grupper og forståelse for hinanden Kan tilpasse egen adfærd til situationen og den enkelte person for eksempel sprog, tempo, kropsholdning 5

8 Respektere egne grænser i terapeutrollen Kan adskille egne problemer fra samtalepartnerens problemstillinger Indgå i en udviklingsproces ved at nedskrive personlige læringsmål, og arbejde målrettet med dem Kan vurdere egne ressourcer indenfor kommunikation 3/5 Afprøve kommunikationsteknikker (lytte aktivt, anvende Opgave 2 Den professionelle samtale/interaktionstænkning du og jeg bud- Gensvarsmodeller (udvidende og skaber, anvende afgrænsende gensvar, kognitive og gensvarsmodeller affektive gensvar, konfronterende og og udvise empati) tildækkende gensvar) Oplæg til 2. Interviewrunde Samtaler i grupper 4/5 Opgave 2 Aflevere synops kl Metze,E og Nystrup, J (2004) kap. 2. Samtaletræning Præstegård,J. og Sørensen, K (2009). Kap 5 Den professionelle rolle, I: Nyboe,L og Hvalsøe,B (red) (2009) Lærebog i psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter 2 lekt. 4 lekt. 3 undervi sere 5/5 Afprøve kommuni- Opgave 2 Kompendium: 2 lekt. kationsteknikker (lytte aktivt, anvende du og jeg budskaber, anvende gensvarsmodeller og udvise empati) Øge opmærksomheden på de psykiske strømme i en Den professionelle samtale/interaktionstænkning Joharis vindue (det beviste/det førbeviste og det ubeviste) De grundlæggende træk i den psykodynamiske tankegang overføring og modoverføring Samtaler i grupper Joharis vindue Under ordene, om kommunikation og pædagogik af Eva Tverskov og Karin Hald Grundtrækkende i den psykodynamiske tankegang 4 lekt. med 3 undervi sere 6

9 samtale Udviklende fortrolighed af Clarence Crafoord kap. 3 6/5 Afprøve kommuni- Opgave 2 Kompendium: 2 lekt. kationsteknikker (lytte aktivt, anvende du og jeg budskaber, anvende gensvarsmodeller og udvise empati) Øge opmærksomheden på de psykiske strømme og brug af forsvarsmekanismer i en samtale Den Professionelle samtale/interaktionstænkning Struktur i en professionel samtale Modne forsvarsmekanismer Samtaler i grupper Psykodynamisk teori om forsvarsstrukturen Psykiatri en lærebog om voksnes psykiske sygdomme af P. Vestergård, T. Sørensen, m.fl. FADL Kap. 7 side om Psykodynamisk teori om forsvarsstrukturen. 4 lekt. med 3 undervi sere 7/5 At identificere Opgave 2 3 lekt. centrale begreber i en professionel samtale At synliggøre egne kompetencer indenfor kommunikation Den professionelle samtale/interaktionstænkning Status på synops 2 underv. Gr. 1 og 4 start kl Gr. 2 og 5 start kl Gr. 3 og 6 start kl Uge 19 til uge 26 Klinisk undervisning 7

10 Opgave 1 Opgaven er relateret til klinisk ræsonnering og der arbejdes med anvendelse tænkningen i den klinisk ræsonnering og refleksion. Indhold i fælles studietid Gruppekontrakt afstemmes ved opgavens begyndelse. Læringsmål for opgaven præciseres ved opgavens begyndelse og gruppemedlemmerne kan fremføre individuelle mål i forhold til løsning af opgaven. Planlæg en aktivitet som et eller flere gruppemedlemmer ønsker at prøve og som et gruppemedlem kan sætte i gang. 27/4 27/4 De gruppemedlemmer, som ikke deltager i aktiviteten fastholder situationen ved at tage billeder, video eller notater. Udfør det planlagte. Reflekter over planlægning og udførelse af aktiviteten. Anvend en refleksions metode til støtte for jeres refleksion. Benyt tænkningen i klinisk ræsonnering til at belyse jeres planlægning og udførelse. Forbered formidlingen Aflever et skriftlig oplæg Mundtlig formidling af opgaven 28/4 Tidsforbrug 6 timers fælles studietid. Formidling Skriftlig oplæg (2400 anslag) med benævnelse af aktiviteten, begrund valget af anvendte refleksionsmetoder samt stikord i forhold til tænkningen i klinisk ræsonnering. 10 min fremlæggelse: Kort præsentation af aktiviteten f.eks. ved rollespil, billeder eller video Beskriv den anvendte refleksionsmetode og hvordan den havde positiv og evt. negativ indflydelse på jeres refleksion og efterfølgende arbejde med klinisk ræsonnering. Gør rede for procedure-, betingelses og interaktionstænkningen i den afviklede aktivitet 8

11 Det skriftlige produkt lægges på fronter i mappe under semesteraktiviteter modul 6 med henblik på vidensdeling. Praktisk tilrettelæggelse Holdet deles i 6 grupper (6-7 studerende pr. gruppe) Aktiviteterne afvikles i speciallokale, i uddannelsens omgivelser eller nærmiljø. Medbring foto- og video kamera eller lån det ved pedellerne. Grupperne er tildelt vejledning i 5 og 6 lektion af fælles studietid uge 1 dag 2 Det skriftlige produkt afleveres uge 1 dag 2 senest kl.16 på Fronter Formidling på helt hold. 9

12 Opgave 2 Opgave i relation til den professionelle samtale. Opgaven er opdelt i tre trin: a, b og c. Trin a Indhold i den fælles studietid i forbindelse med introduktionen Gruppekontrakt udarbejdes ved opgavens begyndelse, og revideres løbende. Til en start kan kontrakten indeholde: - afbud til gruppen - tavshedspligt - grænser (hvor tæt kan vi gå på hinanden, egne ønsker, behov og lyster i forhold til at sætte grænser, snak om at flytte grænser) - tryghed i gruppen (hvordan skabes det, hvad er tryghed for mig) - gruppens forskellige behov og muligheder - pauser/rygning/kaffe og spisning/indholdssnak i pauserne og udenomssnak udenfor pauserne. Læringsmål udformes ved opgavens begyndelse i form af: - udform læringsmål for modulet, hvad forestiller jeg mig at jeg kommer til at arbejde med - fremlæg læringsmålene for gruppen - der er tale om individuelle mål i forhold til udvikling af egne kompetencer - skriv dagbog for hver undervisningsdag med fokus på: hvad har jeg lært, har jeg arbejdet med mine læringsmål, hvad har jeg oplevet, hvad vil jeg tænke mere over, hvad vil jeg arbejde videre med, største indtryk i dag. Trin b Indhold i undervisning Teori oplæg (kommunikationsteori) Samtaler i grupper Første interviewrunde Første interview er et bredt narrativt interview, hvor I skal tage afsæt i interviewguide med udgangspunkt i værdier og antagelser i CMOP-E (Canadian Model of Occupational Performance - Engagement). Der er her fokus på at få et indblik i interviewpersonens liv, for dernæst at fokusere på og gå i dybden med et udviklingsområde. Interviewguiden til denne samtale udleveres som optakt til interviewet. 10

13 Som forberedelse til interviewet skal I sætte Jer grundigt ind i den narrative tankegang, CMOP-E og interviewguiden. Derefter skal I selvstændigt tage stilling til hvordan I vil bruge den i denne situation, og til den person, som netop I skal interviewe. I skal optage interviewet på minidisk, så I har mulighed for at efterbearbejde interviewet husk at reservere minidisk hos pedel. Indhold i den fælles studietid i forbindelse med opgaven Efter interviewet skal interviewer og interviewpersonen høre den båndede samtale, for at få et overblik over, hvilke temaer der har været i spil, og hvad der kunne være relevant at snakke videre om. Planlægning af dybdesamtalen. Anden interviewrunde (dag 4 og 5). Andet interview tager udgangspunkt i det, som har været et tema i den første samtale. Noget interviewpersonen gerne vil udforske nærmere, udvikle og arbejde videre med. Terapeuten arbejder klientcentret, og spørger til de temaer som interviewpersonen finder relevant, at gå i dybden med. I den anden samtale har i mulighed for at undersøge om der er nogle af læringsmålene, som interviewpersonen gerne vil arbejde videre med. Snak eventuelt om strategier til at arbejde videre med problematikken. Trin c Formidling/opsamling/refleksion Udarbejde en synops (max 4000 anslag) omhandlende: Fokus på rollerne som interviewer, fortæller og observatør: Hvordan har jeg haft det i de respektive roller mine ressourcer og udviklingsområder i forhold til de respektive roller? Hvad har jeg lært i dette forløb? Relatere min læring til de opstillede læringsmål Hvad vil jeg arbejde videre med? Skriv nye læringsmål, som du skal arbejde videre med i klinisk undervisning/skriv læringsmålene ind i logbog Gruppen som helhed hvordan har den fungeret? Hvad har jeg bidraget med? 11

14 Fremfør jeres teoretiske overvejelser i forhold kommunikationsteorier, hvilke har jeg haft succes med at anvende, og hvilke har jeg har svært ved at anvende? Praktisk tilrettelæggelse De teoretiske oplæg fra undervisere er på helt hold Holdet deles i 6 grupper. Der arbejdet i grupper. Indhold i fælles studietid Udarbejde en gruppekontrakt. Læringsmål defineres ved opgavens begyndelse i form af: et fælles fagligt gruppemål som er styrende for arbejdet, og individuelle mål i forhold til udvikling af egne kompetencer Forberedelse til de to samtaler: Forbered et interviewforløb Planlæg en konkret seance Lyt den båndede samtale igennem og uddrag temaer fra første samtale Forbered anden samtale Udarbejd en synops (individuelt) Formidling Formidling foregår som dialog i grupper Underviseren deltager aktivt i gruppedialogen. Formidlingen Status på opstillede læringsmål i logbogen, som bringes med ud i klinisk undervisning Hvad har jeg lært i dette forløb? Relatere min læring til de opstillede læringsmål Hvad vil jeg arbejde videre med? Skriv nye læringsmål, som du skal arbejde videre med i klinisk undervisning/skriv læringsmålene ind i logbog 12

15 Undervisningsplan klinisk undervisning modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Læringsmålene for den kliniske undervisning modul 6 Den studerende kan: Valg af referenceramme - Søge og anvende national og international praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden og metoder i en udvalgt klinisk praksis - Under vejledning arbejde systematisk i forhold til en ergoterapeutiske arbejdsprocesmodel med inddragelse af ergoterapeutiske og tværfaglige referencerammer Planlægning af undersøgelse - opsøge, forstå, uddrage og under vejledning anvende andres undersøgelses- og behandlingsresultater f.eks. visitationspapirer, journal, samarbejdspartnere i egen planlægning af intervention - søge relevante oplysninger fra personer med aktivitetsproblemer, og relatere den indsamlede viden til deres sundhedsmæssige problemstillinger. - anvende viden fra f.eks. litteratursøgning, obligatorisk litteratur, undervisningsnoter, som er relevant i forhold til personens problemstilling, og den ergoterapeutiske intervention. - udvælge, planlægge og argumentere for relevante undersøgelser og undersøgelsesmetoder til afdækning af aktivitetsproblemer. - Foreslå og redegøre for valg af specifikke undersøgelsesmetoder og under vejledning udvælge relevante undersøgelsesmetoder. - forberede de praktiske detaljer i den enkelte undersøgelsessituation Udførelse af undersøgelse - under vejledning udføre undersøgelser relateret til de problemstillinger, som den studerende møder i den kliniske undervisning ved brug af f.eks. samtale, observation, narrativt interview. - registrere, beskrive og gengive egne indsamlede undersøgelsesresultater, mundtligt og skriftligt ved anvendelse af f.eks. A.D.L.-taxonomi, struktur og begreber der bygger på AMPS, social netværk, funktionsprøven 13

16 Analyse og bearbejdning af indsamlede undersøgelsesresultater - analysere de indsamlede data, bearbejde dem i relation til en/flere teoretiske referencerammer, med henblik på en beskrivelse af personens aktuelle livssituation - vurdere sygdommes konsekvenser for en persons fysiske, psykiske, sansemæssige, kognitive og sociale funktionsniveau i forhold til aktiviteter i den aktuelle livssituation - undersøge og vurdere hvilke konsekvenser afvigelser fra det normale kan have for aktivitetsudøvelse - vurdere anatomiske og fysiologiske belastningsfaktorer i forbindelse med rehabilitering, behandling, vedligeholdelse og habilitering - vurdere psykologiske belastningsfaktorer i forbindelse med rehabilitering, behandling, vedligeholdelse og habilitering - udlede personens ressourcer, aktivitetsproblemer og aktivitetsbehov - under vejledning formulere og dokumentere årsagssammenhænge i praksis ud fra teoretisk viden. Fx. Hvorfor opstår der smerte i denne situation? Hvorfor er personen inaktiv? - anvende fagterminologi i mundtlig og skriftlig formidling - vælge og argumentere for omfanget af personens medvirken ved udarbejdelse af målsætningen, handleplan og planlægningen af interventionen - formulere, prioritere og forhandle mål - udarbejde handleplan og tidsramme for den ergoterapeutiske intervention - argumentere for prioriteringen og planlægningen Planlægning af støtte til udvikling, behandling og/eller træning. - opsøge, foreslå, redegøre for og under vejledning udvælge ergoterapeutiske løsningsmuligheder og relatere dem til de opstillede mål og handleplaner i forhold til den enkelte person og grupper af personer - formulere interventionsplan som indeholder beskrivelse af de valgte løsningsmuligheder, aktivitetsanalyser og tidsrammer for den enkelte kontakt i interventionen, - forklare hvilke principper der anvendes i interventionen. F.eks.principper for klientcentrering, jeg-støttende principper, sanseintegrationsprincipper, behandlingsprincipper for ledbevægelighed.. - redegøre for manglende informationer i forhold til den videre planlægning og udførelse af interventionen. Udførelse af støtte til udvikling, behandling og/eller træning. - under vejledning iværksætte, gennemføre og afslutte interventionsforløb i praksis - afprøve og udføre aktivitet - organisere aktiviteter, så aktivitetens terapeutisk potentiale udnyttes - anvende konkrete metoder og teknikker med en vis selvstændighed og sikkerhed 14

17 - løbende under interventionen være bevidst om, og kunne problemløse ved ændrede vilkår i aktivitetssituationer, såvel i omgivelser som hos personen - registrere, beskrive og dokumentere egen intervention mundtligt og skriftligt. Evaluering af intervention - kunne reflektere over forløbet og anvende refleksionen, som grundlag for en evt. fornyet planlægning - kunne reflektere over udført praksis kunne inddrage de tre grundbegreber i klinisk ræsonnering (proceduretænkning, interaktionstænkning og betingelsestænkning) - under vejledning kunne følge beskrevne procedure for dokumentation af den ergoterapeutiske ydelse Den professionelle rolle - etablere, vedligeholde og afslutte terapeutisk kontakt - være bevidst om, udvise respekt og forståelse for personen og hans liv. Fx. værdier, normer og livserfaring) - være bevidst om at kunne tilpasse egen adfærd til situationen, og til den enkelte person. Fx. tempo, sprog, opmuntre / dæmpe, motivere, reagere spontant på personens signaler - respektere egne grænser i terapeutrollen - adskille egne problemer fra personens problemstillinger. Fx. Skelne egne behov, normer og ambitioner fra personens - skelne mellem egne personlige reaktioner og faglig intervention. Fx. at kunne rumme personers reaktioner uden at tage dem personligt såsom vredesudbrud - reflektere over egne udviklingsområder som ergoterapeut - tage ansvar for kontakten ved i nødvendigt omfang at styre og strukturere denne. Fx.at kunne motivere personen, afbryde irrelevant snak. Tværfagligt og monofagligt samarbejde og kommunikation - indgå i et ligeværdigt og professionelt samarbejde med personen og evt. pårørende - anvende kommunikationsform rettet mod bestemte målgrupper (patienter, klienter, brugere, borgere, pårørende og samarbejdspartnere). Fx. fagterminologi til samarbejdspartnere, almindelig sprogbrug til patienter/brugere/ borgere - samarbejde med andre faggrupper omkring planlægning og udførelse af tværfaglig intervention - være i dialog om faglige ydelser som er rettet mod borgerens mål - redegøre og argumentere for den planlagte ergoterapeutiske intervention i et tværfagligt team - være åben og refleksiv om samarbejde med klinisk underviser - respektere og tilpasse sin adfærd til administrative forhold, struktur, sikkerhedsregler, handlekanaler, normer, regler og tavshedspligt på det kliniske undervisningssted. Fx. 15

18 undlad at snakke om personerne på offentlige steder i toget på vej hjem fra det kliniske undervisningssted Indhold i den kliniske undervisning Indholdet i den kliniske undervisning beskrives af det kliniske undervisningssted i relation til temaet for denne kliniske undervisningsperiode. Beskrivelsen modsvarer læringsmålene og hvordan det kliniske undervisningssted arbejder med den ergoterapeutiske arbejdsproces i en evidensbaseret praksis ved valg og implementering af teorier og modeller. Beskrivelsen af teorier og modeller er indenfor de generelle ergoterapeutiske interventionsmetoder samt specifikke behandlings- og genoptræningsmetoder med henblik på at forbedre borgerens funktionsevne og mulighed for aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Beskrivelse af de kliniske undervisningssteder kan læses på e_undervisningssteder eller rekvireres hos praksiskoordinator. Pædagogisk tilrettelæggelse af den kliniske undervisning I den kliniske undervisning arbejdes med afgrænsede forløb, som kan fremme læringen i forhold til den ergoterapeutiske arbejdsproces og mestring af interventions-, behandlings- og genoptræningsmetoder. Professionsudøvelse Den studerende afprøver og omsætter teoretisk viden til ergoterapeutisk intervention i praksis, redegør skriftligt og mundtligt for sin praksisudøvelse og observerer og reflekterer over den øvede ergoterapeuts praksisudøvelse. Læringsmål At den studerende under vejledning lærer at kombinere, integrere og reflektere over den faglige og terapeutiske viden der er opnået i løbet af studietiden. Den studerende nedskriver personlige læringsmål i sin logbog, som sammen med læringsmålene for modulet danner grundlag for læringsprocessen i den kliniske undervisning i modul 6. Vejledning Ved start på den kliniske undervisning gennemgås den enkelte studerendes læringsmål og den kliniske underviser informerer om forventninger til den studerende. Den kliniske underviser har det overordnede ansvar for den intervention, som udføres af den studerende under vejledning. 16

19 Der gives løbende i den kliniske undervisning vejledning til den enkelte studerende. Vejledningen retter sig imod den enkelte studerendes planlægning, udførelse og refleksion af den ergoterapeutiske intervention. Herunder indgår både de personlige og faglige kompetencer, som er relevant i forhold til den ergoterapeutiske intervention. I vejledningen af den studerende arbejdes med en formativ (løbende) evaluering, og den studerende kan skrive nye mål i forhold sin læring i logbogen. Logbogen bliver dermed et dynamisk arbejdsredskab i forhold til den studerendes læring. Den studerende har ansvar for at indgå aktivt i arbejdet på det kliniske undervisningssted og aktivt arbejde med at opfylde egne personlige læringsmål og opfyldelse af læringsmålene i modulbeskrivelsen for den kliniske undervisning. Den studerende har ansvar for at anvende og deltage i den givne vejledning og undervisning. Undervisning Det kliniske undervisningssted er ansvarlig for, at der tilrettelægges undervisning af den studerende i det kliniske undervisningsforløb. Undervisningen foregår løbende svarende til 2 timer om ugen. Undervisningen er praksisrelateret, hvilket betyder at emner, indhold og form for undervisningen tager udgangspunkt i de faglige teorier, som knytter sig til problemstillinger, den studerende møder i praksis. Der vil i klinisk undervisning blive behov for at vejlede og undervise de studerende i at tilegne sig og omsætte de relaterede fag f.eks. psykiatri, reumatologi. Den praktiske tilrettelæggelse: Den kliniske undervisning strækker sig over 8 uger svarende til 13 ECTS point. Den studerende er minimum på det kliniske undervisningssted svarende til 30 timer pr. uge, der ud over har den studerende opgaver og forberedelse som kan afvikles på det kliniske undervisningssted eller som hjemmearbejde. Den studerende følger arbejdsstedets arbejdstid, herunder ferier og fridage. Den kliniske underviser planlægger timerne i forhold til stedets arbejdsopgaver og praksis. Den kliniske undervisning afsluttes med en intern prøve. Forudsætning for at blive indstillet til den interne prøve er at delopgave a og b samt attestation for deltagelse i klinisk undervisning er underskrevet af klinisk underviser efter 7 uger i klinisk undervisning. Den interne prøve afvikles i uge 8, hvor der ligeledes er deltagelsespligt på 30 timer. Den interne prøve afvikles efter Retningslinjer for intern prøve i klinisk undervisning i modul 6. 17

20 Retningslinjer for intern prøve i klinisk undervisning i modul 6 - udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. 18

21 Forudsætninger for intern prøve. Mappe til brug ved den kliniske undervisning i modul 6. Studerende, navn: Hold: Klinisk undervisningssted: Klinisk underviser: Indhold i mappen: Delopgaver Forudsætning for intern prøve modul 6 Delopgave a: Den professionelle rolle interaktionstænkning (Max: 4000 anslag uden mellemrum) Delopgave b: Formidling af ergoterapeutisk intervention i et tværfagligt fællesskab (max: 3000 anslag uden mellemrum) Dokumentation for deltagelse i klinisk undervisning Udført - Dato Attesteret af klinisk underviser Uge 2-4 Inden uge 5 Dato: Modtaget feed-back - Dato Attesteret af klinisk underviser Underskrift: Grundlag for intern prøve modul 6 Delopgave c: Udførelse af ergoterapeutisk intervention ved en konkret aktivitetssituation med en patient/borger (max: anslag uden mellemrum) Delopgave d: Logbog - Den studerendes egen status på læringsmål (min: og max anslag uden mellemrum) Uge 8 Uge 7 19

22 Prøvens udstrækning Den interne prøve er en praktisk og mundtlig prøve, som har en udstrækning på 1 time 30 minutter og maksimum 1 time og 45 minutter. Prøven tager sit udgangspunkt i en skriftlig fremstilling af 2 delopgaver, delopgave c og d, som er udarbejdet i klinisk undervisning modul 6. Placering Den mundtlige prøve er individuel og placeres som af slutningen af modulet i den sidste uge af modulet. Tilmelding Den studerende er automatisk tilmeldt den interne prøve på modulet. Med mindre andet er meddelt til og aftalt med studierektor eller studievejleder i forhold til den enkelte studerende. Forudsætning for indstilling til intern prøve er at den kliniske underviser har givet mundtlig feed-back på opgave a og b, som er udført i den kliniske undervisningsperiode samt attesteret den studerendes deltagelse i klinisk undervisning. Forudsætninger for den interne prøve Udførelse af opgave a og b i den kliniske undervisningsperiodes første 6 uger samt deltagelse i den kliniske undervisning. Opgave a Den professionelle rolle partnerskab mellem ergoterapeut og bruger/borger/patient - interaktionstænkning Mål At den studerende: Kompetencer: Kan tage ansvar for og gennemføre etablering, vedligeholdelse og afslutning af ergoterapeutisk kontakt. Kan i samarbejde med brugeren/borgeren/patienten vise respekt og forståelse for dennes liv, aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Kan anvende kommunikationsteknikker (lytte aktivt, anvende du og jeg budskaber, gensvarsmodeller og udvise empati) med en vis selvstændighed Kan udvise respekt og forståelse for brugeren/borgeren/personens situation Kan tilpasse egen adfærd til situationen og den enkelte person for eksempel sprog, tempo, kropsholdning Respekterer egne grænser i terapeutrollen Kan adskille egne problemer fra brugeren/borgeren/personens problemstillinger 20

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Læringsmålene for den kliniske undervisning modul 9 Den studerende kan: Valg af referenceramme

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Februar 2011 Indholdsfortegnelse Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.... 1 Undervisningsplan klinisk undervisning

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Hold ERG 510

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Hold ERG 510 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Hold ERG 510 Efterår 2012 Indholdsfortegnelse Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering Oktober 2014 1 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 6... 3 Studieaktivitetsmodel... 8 Studieopgave 1... 10 Studieopgave

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Erg514 11-11-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 6... 1 Studieaktivitetsmodel... 2 Studieopgave 1 - modul 6...

Læs mere

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV November 2009 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E09s 0 o / i ' ' / PROFESSIONSHØJSKOLEN / 1 University College Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema: 3

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering ERG510

Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering ERG510 Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering ERG510 ovember 2011 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

Modul 6 Hold ERG512. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering. Efterår 2013

Modul 6 Hold ERG512. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering. Efterår 2013 Modul 6 Hold ERG512 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering Efterår 2013 November 2013 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6... 6 Opgave 1...

Læs mere

Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering

Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering Forår 2012 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse: Modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul

Læs mere

Modul 9. kompleks praksis

Modul 9. kompleks praksis Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis August 2014 0 Studieaktiviteter for modul 9 Forudsætninger for modulet Forudsætning for opstart på modulet er at den studerende har bestået

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 6 somatisk

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen i Odense Logbog for personlige læringsmål gennem Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 Rev. juni 2010 Ankp University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Denne logbog tilhører: Hold nr.:

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksiss. Erg114

Studieaktiviteter for modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksiss. Erg114 Studieaktiviteter for modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksiss en Erg114 06-01-2016 Indholdsfortegnelse!Uventet afslutning på formel Studieaktivitetsmodel... 2 Studieplan klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV.

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. August 2016 SURP og HGN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræso. nering. sonnering. Hold Erg511

Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræso. nering. sonnering. Hold Erg511 Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræso sonnering nering Hold Erg511 Efterår 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse Modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Lisbeth Villemoes Sørensen Formand for ergoterapeutuddannelsens censorkorps Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Modulbeskrivelse Ergoterapetuddannelsen Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V August 2016 PEH / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Modulbeskrivelse Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse om professionsuddannelse

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 6, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 9, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E08s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:...3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modulet:...3 3.0 Den

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning september 2016 sidst revideret april 2017 Anne Karin Petersen Anvendelse af Personlige læringsmål.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II August 2015 BOMA

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Temadag klinisk undervisning Ergoterapeutuddannelsen foråret Anne Karin Petersen

Temadag klinisk undervisning Ergoterapeutuddannelsen foråret Anne Karin Petersen Temadag klinisk undervisning Ergoterapeutuddannelsen foråret 2011 Anne Karin Petersen ergoterapeut, lektor og master i rehabilitering. 03-10-2012 side 2 De studerendes udvikling Fra observerende til det

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Januar 2015

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Januar 2015 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V Januar 2015 Udarbejdet af Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I August 2015 ZEFR og HALN / TRHJ og LIFP 1 1.0.

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2010 Modulbeskrivelse modul 9 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 25.5.16, pebe, heng Side 1 Modulets

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Februar 2014 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 10-01-2017 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 4... 1 Studieaktivitetsmodel...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 forår 2017 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling. Somatiske og psykiatriske problemstillinger

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Hold E11v 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Tema... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modul

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus s ------------------------------------------------------------------- Individuel Klinisk studieplan Modul 9 Psykiat trisk Ergoterapi Opdateret Februar 2014 PEH/TRHJ Navn:

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning 12

Studieaktiviteter for modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning 12 Studieaktiviteter for modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning 12 29-09-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 12... 1 Studieaktivitetsmodel...

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 6 og 9 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Evaluering af modul:

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II.

Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Studieaktiviteter for modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger 01-10-2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv og arbejdsmiljø

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan Individuel studieplan - refleksioner og personlige læringsmål Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 december 2010 Ankp Anvendelse af Individuel studieplan I bekendtgørelse nr. 832

Læs mere

Klinisk ræsonnering. Clinical reasonning. Modul 6 erg509. Anne Karin Petersen Ergoterapeutuddannelsen, University College Lillebælt Efteråret 2010

Klinisk ræsonnering. Clinical reasonning. Modul 6 erg509. Anne Karin Petersen Ergoterapeutuddannelsen, University College Lillebælt Efteråret 2010 Klinisk ræsonnering Clinical reasonning Modul 6 erg509 Anne Karin Petersen Ergoterapeutuddannelsen, University College Lillebælt Efteråret 2010 Indhold i denne præsentation Hvad er klinisk ræsonnering

Læs mere

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre August 2014 Indholdsfortegnelse... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Referat af møde før klinisk undervisning Modul 12 Erg513. Mandag

Referat af møde før klinisk undervisning Modul 12 Erg513. Mandag Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Referat af møde før klinisk undervisning Modul 12 Erg513 Mandag 18.4.2016 Til stede og præsentation af de kliniske undervisningssteder. Fra de kliniske

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 12 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Hold: Navn: Evalueringen

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse orienteret mod komplekse fysioterapifaglige problemstillinger

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4. aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514

Studieaktiviteter for modul 4. aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514 Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514 April 2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 4... 1 Studieaktiviteter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

Klinisk ræsonnering og -beslutningstagning 15 ECTS. Modul 9. VIA University College. Modul 9 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 9_FIA_12-04-2016 mlbu

Klinisk ræsonnering og -beslutningstagning 15 ECTS. Modul 9. VIA University College. Modul 9 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 9_FIA_12-04-2016 mlbu Modul 9 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 9_FIA_12-04-2016 mlbu Modul 9 Klinisk ræsonnering og -beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole VIA Sundhed Gældende fra

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre 26-08-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø.

Modulbeskrivelse. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Modulbeskrivelse Modul 10 Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Hjælpemiddelformidling og boligindretning, anvendelse af teknologi og kompenserende foranstaltninger Oktober 2014 ASLD

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Hold E10s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Februar 2016 BOMA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Oktober 2014 BOMA, HGN og JEBA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 2

Læs mere