Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)"

Transkript

1 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle indenlandske og udenlandske kurser/kongresser samt nogle principper, gældende specifikt for hjertemedicinsk samt for SLB generelt. Sidst i notatet vil tjenestekørsel og afregning heraf blive beskrevet. Vejledning: 1. (pkt. 1 er kun gældende for læger) Alle ønsker om kurser/kongres, incl. obligatoriske kurser, fremsendes til ledende overlæge, så snart kursustidspunkt er kendt. Der vil kun blive planlagt frihed til kursus i arbejdsplanen såfremt, der foreligger en kursusansøgning på planlægningstidspunktet. Derfor fremsend altid kursusansøgningen sammen med YL-ønskesedlen. 2. Blanketten kursus og kongresansøgning udfyldes (oplys forventet prisniveau) og afleveres til Afdelingsledelsen. Samme blanket gælder for både ind- og udland/intern og ekstern finansiering. Husk at vedhæfte kursusprogram. 3. Afdelingsledelsen godkender/afslår din ansøgning og sender blanketten tilbage til dig. Du opbevarer selv kursusblanketten, der fungerer som dokumentation ved evt. afregning efter endt kursus. 4. Tilmelding til kurset kan ske nu! 5. Det videre forløb med bestilling af rejser, hotel m.m. og betaling af kursusafgift, foregår altid gennem Rejseservice SLBs interne afdeling for rejser. Bestilles der rejser uden om Rejseservice godtgøres rejseudgifterne ikke af Sygehus Lillebælt! 6. Efter endt kursus/kongres/konference sker afregning af udgifter ved fremsendelse af relevant afregningsblanket til Rejseservice V4, Vejle Sygehus. Husk: Kursusprogram samt originale bilag/ - kvitteringer vedlægges. Der findes forskellige blanketter for henholdsvis ind- og udland. For at give et overblik kan nedenstående retningslinjer for bestilling samt afregning af rejser, hotel m.v. med fordel følges! OBS der er særskilte retningslinjer for indland og udland. Alle blanketter og vejledninger, herunder også Gouda Forsikringskort findes på intranettet under Serviceguiden\Rejseservice

2 2 Retningslinjer for bestilling af rejser, hotel m.v. Indland Retningslinjer for bestilling af rejser, hotel m.v. i forbindelse med kurser, konferencer m.v. (bestilles der rejser uden om Rejseservice godtgøres rejseudgifterne ikke af Sygehus Lillebælt) Kursusansøgning: Bestilling af hotel / fly: Blanket udfyldes afdelingsleder Blanket udfyldes på Intranettet afdelingsleder. Navnet på den leder, der har godkendt skrives på den elektroniske blanket Klippekort til tog/ brobizz: Afhentes inden afrejse i: Kolding: Informationen KS Vejle: Rejseservice, byg. E130 Afregning: Udfyldes elektronisk på Intranettet Afregningsblanketten og kursusprogram sendes sammen med originalbilag (af hensyn til revisionen) pr. intern post til Rejseservice, V4 Rejseservice: Er din kontaktperson under hele rejseaktiviteten Behjælpelig med evt. betaling af kursusudgifter Medarbejderne er selv ansvarlige for tilmelding Såfremt kursusafgiften skal betales ved tilmeldingen kontakt Rejseservice Kursusansøgningen skal opbevares i egen afdeling Den elektroniske blanket sendes til Rejseservice Fredericia: Informationen FS Husk at aflevere klippekort/brobizz Må ikke sendes som intern post Bestiller hotel og fremsender rejsepakken Udleverer/modtager klippekort til tog/brobizz Afregner rejseudgifterne

3 3 Retningslinjer for bestilling af rejser, hotel m.v. Udland Retningslinjer for bestilling af rejser, hotel m.v. i forbindelse med kurser, konferencer m.v. (bestilles der rejser uden om Rejseservice godtgøres rejseudgifterne ikke af Sygehus Lillebælt) Kursusansøgning: Bestilling af hotel / Afregning: fly: Blanket udfyldes Blanket udfyldes på Udfyldes elektronisk på Intranettet Intranettet godkendes af en afdelingsleder afdelingsleder, som du skriver på den elektroniske blanket Medarbejderne er selv Den elektroniske ansvarlige for tilmelding blanket sendes til Rejseservice og rejsebureauet Såfremt kursusafgiften skal betales ved tilmeldingen kontakt Rejseservice Kursusansøgningen skal opbevares i egen afdeling Afregningsblanketten og kursusprogram sendes sammen med originalbilag (af hensyn til revisionen) pr. intern post til Rejseservice, V4 Rejseservice: Er din kontaktperson inden og efter rejseaktiviteten Behjælpelig med evt. betaling af kursusudgifter Ansvarlig for at rejsetilbuddet godkendes og fremsender herefter rejsepakken til medarbejderen Afregner rejseudgifterne Rejsebureauet er backup under selve rejsen

4 4 Specifikke principper for Hjertemedicinsk afdeling Der gives fri med løn til alle obligatoriske kurser Øvrige kursusansøgninger prioriteres i forhold til relevans, pris, antallet af øvrige kursusdage for den pågældende m.v. Der gives som hovedregel ikke fri med løn på planlagte fri- eller afspadseringsdage der vil i det enkelte tilfælde ske en vurdering af afdelingsledelsen. Der gives ikke timedagpenge eller diæter Kurser kodes altid (dog undtaget kurser, der varer kortere tid) Generelle principper for hele Region Syddanmark Principperne er beskrevet i Region Syddanmarks retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse Nedenfor er uddrag af principperne: Fortrinsvis benyttelse af offentlig transport (dog vurderes hvad det mest hensigtsmæssige og økonomiske transportmiddel er for arbejdspladsen) Der er aldrig kørselsgodtgørelse for transport mellem hjem og tjenestested (vagtkørsel dog undtaget) Rejser skal så vidt muligt foretages på økonomiklasse Region Syddanmark har tegnet en rejseforsikring som gælder for alle ansatte. Ved rejser til udlandet medbringes et kort fra Gouda Rejseforsikring. Dette kort printes fra nettet og findes under Rejseservice. Ved udlandsrejser er der fast definerede dispositionsbeløb. Det vil sige, at det eks. maks. må koste 100 Euro at overnatte i Tyskland. Hvis din udgift er højere vil du ikke få differencen dækket. Overnatning i Danmark må maks. koste følgende (pr ) (evt. difference godtgøres ikke) Hovedstadsomr: kr Århus: kr Øvrig DK: kr. 805 Husk rejser skal altid bestilles gennem Rejseservice

5 5 Tjenesterejser afregning af erhvervsmæssig kørsel/befordringsgodtgørelse Ved afregning af erhvervsmæssig kørsel/befordringsgodtgørelse benyttes ikke kursusskemaet, men i stedet for Blanket til afregning af tjenesterejser. Blanketten sendes i udfyldt stand med intern post til HR-afdelingen V2- Vejle Sygehus. Afregning af erhvervsmæssig kørsel tager udgangspunkt i Region Syddanmark retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse. Nedennævnte er uddrag af retningslinjerne. I forbindelse med udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse stiller Skat visse dokumentationskrav. o Rejseruten skal præcist fremgå, dvs. med oplysning om adresse fra og til. o Det er vigtigt at være opmærksom på, at tjenesterejsens formål skal være udfyldt korrekt. Det er ikke nok at skrive møde. Mødets formål skal tydeligt fremgå, f.eks. kan det skrives møde: tilsyn på institution. Fremgår mødets formål ikke tydeligt, vil der ske beskatning af befordringsgodtgørelsen. Det er den enkelte medarbejders ansvar at udfylde korrekt. Bogføringsbilag vedr. den erhvervsmæssige kørsel skal indeholde: o Modtagerens navn, adresse o Kørslens erhvervsmæssige formål o Dato for kørslen o Kørslens mål med eventuelle delmål o Angivelse af antal kørte kilometer o De anvendte satser Såfremt afregningen ikke indeholder alle oplysninger vil den blive sendt retur til dig.

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Forskningsmidler. Appendix til FAS regulativet

Forskningsmidler. Appendix til FAS regulativet Forskningsmidler Appendix til FAS regulativet Koncern HR Koncernøkonomi November 2014 Indledning Appendix til FAS-regulativet er ment som et kort supplement til»regulativ vedrørende eksternt finansierede

Læs mere

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning.

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning. 1 Indholdsfortegnelse Formålet med politikken... 3 Lovgivning... 3 Hvad er en tjenesterejse?... 3 Rejsesekretariatet... 3 Principper for gennemførelsen af tjenesterejser... 4 Tilrettelæggelse... 4 Særligt

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Praksis for beregning af befordringsudgifter

Praksis for beregning af befordringsudgifter Praksis for beregning af befordringsudgifter Med virkning pr. 1. august 2009 indfører Beredskabsstyrelsen Hedehusene (BRSH) ny praksis for beregning af befordringsudgifter (den såkaldte transportgodtgørelse).

Læs mere

Praktiske oplysninger for censorer ved. Læreruddannelsen UCC

Praktiske oplysninger for censorer ved. Læreruddannelsen UCC Praktiske oplysninger for censorer ved Læreruddannelsen UCC Vi byder dig velkommen til Læreruddannelsen, Professionshøjskolen UCC. Læreruddannelsen Zahle Linnésgade 2, 1361 København K Læreruddannelsen

Læs mere

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere

Økonomivejledning. Økonomiansvar

Økonomivejledning. Økonomiansvar Økonomivejledning Dette er en vejledning til medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der udfører opgaver i den centrale organisation. Vejledningen er revideret og gældende fra 3. august 2014. Den erstatter

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Komiteen sender en (elektronisk) ansøgning vedr. foredraget/kurset til sekretariatet på Skærum Mølle (ansøgningen findes på www.fuko.

Komiteen sender en (elektronisk) ansøgning vedr. foredraget/kurset til sekretariatet på Skærum Mølle (ansøgningen findes på www.fuko. Folkeuniversitetets Komitestyrelse Skærum Møllevej 4 DK-7570 Vemb T: 97490595 E: kontor@fuko.dk w: www.fuko.dk Hvad er Folkeuniversitet? Folkeuniversitetet tilbyder forelæsninger, kurser, ekskursioner

Læs mere

Vejledning om ministerens udgifter

Vejledning om ministerens udgifter STATSMINISTERIET Dato: 10. juni 2008 Vejledning om ministerens udgifter 1. Udgifter til ministerrepræsentation 1.1. Generelt om møder og gaver mv. Ministre er øverste administrative chefer for deres respektive

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 24. juli 2012 Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 Retningslinjerne vil blive indføjet i kommende pjecer, der udleveres til kommende beboere, pårørende og andre kommuner. Pjecen

Læs mere

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Version 1.3. Gældende pr. 01.07.14 Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet blev oprettet i 2011

Læs mere

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom).

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom). MasterCard Retningslinier for anskaffelse af MasterCard Dato: 2007.01.01 Reference: Søren Vendelbo Ansvarlig: Jørgen Kunter Pedersen På Teknologisk Institut anvendes en avanceret rejse- og udlægsafregningsmodel,

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Vi glæder os til et godt samarbejde!

Vi glæder os til et godt samarbejde! Vi byder dig velkommen som censor til Administrationsbacheloruddannelsen VIA University College Kontaktoplysninger: Administrationsbacheloruddannelsen i Aarhus og Viborg Skejbyvej 15, 8240 Risskov Tlf.

Læs mere

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland (FAS-regulativ) Koncernøkonomi 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning, formål mv...4 1.1 Indledning...4 1.2 Formål...4 1.3 Habilitet...5

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER Forsvarets Personeltjeneste har i samarbejde med Forsvarsministeriet, Ingeniørforeningen, IDA og en lokal tillidsrepræsentant

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere