Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler"

Transkript

1 Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Side 1 af 11

2 Baggrundsforhold om skolen 1. Hvilken type skole arbejder du på? Kombinationsskole Teknisk skole Handelsskole Landbrugsskole Anden type 2. Hvilke uddannelsestyper udbydes på (sæt evt. flere kryds) Grundlæggende erhvervsrettet uddannelse (EUD) Erhvervsgymnasial uddannelse (hhx/htx) KVU AMU Andre uddannelsestyper 3. Har skolen flere afdelinger på adskilte lokaliteter? 3.1 Hvor mange? Flere end 5 Overordnede principper og koncepter i kvalitetsarbejdet 4. Benytter skolen det samme overordnede princip for kvalitetsarbejdet på alle afdelinger? Side 2 af 11

3 5. Hvilket eller hvilke koncepter benytter skolen i sit kvalitetsarbejde i dag? (sæt evt. flere krydser) ISO eller andre certificeringssystemer TQM eller TQM-inspirerede systemer EFQM eller EFQM-inspirerede systemer (fx MARS eller KVIK) Etisk regnskab eller lignende (fx "Den lærende organisation") Andre standardiserede koncepter som er alment tilgængelige Eget koncept / egen kvalitetssystematik 6. Deltager skolen aktivt i et bench-marking samarbejde? 6.1. Hvilke? 7. Deltager skolen i andre former for eksterne netværk omkring kvalitetsarbejdet med henblik på: - Generel erfaringsudveksling med andre skoler omkring kvalitetsarbejdet? - Gensidig audit/coaching med andre skoler i forbindelse med kvalitetsarbejdet? Side 3 af 11

4 8. Har skolen gjort brug af eksterne konsulenter i arbejdet med at udvikle og implementere skolens kvalitetsarbejde inden for de seneste fem år, fra fx DEL eller et konsulentfirma? Skolens kvalitetshistorie 9. Gennemførte skolen eller var skolen i gang med at implementere et systematisk kvalitetsarbejde ud fra et givet kvalitetskoncept inden Q-90 projektet gik i gang i midten af 90'erne? 10. Har skolen ændret principper for/skiftet koncept i kvalitetsarbejdet på en eller flere af skolens afdelinger siden 1998 hvor Q-90 blev afsluttet? 10.1 Skyldtes ændringen primært at skolen var involveret i en fusionsproces? Kvalitetsarbejdets organisering og forankring 11. Hvor er ansvaret for kvalitetsarbejdet på skolen placeret: - i en stabsfunktion, dvs. som en selvstændig kvalitetsorganisation? - i linjen, fx hos en uddannelseschef eller uddannelsesleder? - anden placering? Side 4 af 11

5 11.1. Hvilken anden placering? 12. I hvilken deltager bestyrelsen i fastlæggelsen af principper for kvalitetsarbejdet på I høj 13. I hvilken udstrækning drøftes resultaterne af kvalitetsarbejdet i bestyrelsen? I stor udstrækning udstrækning udstrækning 14. I hvilken er skolens samlede ledelsesgruppe involveret i skolens kvalitetsarbejde? I høj 15. Er kvalitetsarbejdet forankret blandt medarbejderne gennem særlige foranstaltninger i form af kvalitetsudvalg, kvalitetsgrupper, "kvalitetsspejdere", interne audits eller lignende? Hvilke? Side 5 af 11

6 Forskellige gruppers rolle i dataindsamlingen i forbindelse med kvalitetsarbejdet 16. I hvilken bliver følgende grupper spurgt som respondenter i spørgeskemaer: I høj - eleverne/de studerende? - skolens undervisere? - andre medarbejdergrupper på - repræsentanter fra arbejdsmarkedet? - repræsentanter fra videregående - lokale uddannelsesudvalg? 17. I hvilken bliver følgende grupper spurgt i fokusgruppeinterview: I høj - eleverne/de studerende? - skolens undervisere? - andre medarbejdergrupper på - repræsentanter fra arbejdsmarkedet? - repræsentanter fra videregående - lokale uddannelsesudvalg? 18. I hvilken bliver følgende grupper inddraget i fælles refleksion over data: I høj - eleverne/de studerende? - skolens undervisere? - andre medarbejdergrupper på - repræsentanter fra arbejdsmarkedet? Side 6 af 11

7 - repræsentanter fra videregående - lokale uddannelsesudvalg? Forskellige gruppers kendskab til skolens kvalitetsarbejde 19. I hvilken har følgende grupper efter din vurdering kendskab til formålet med skolens kvalitetsarbejde: I høj - eleverne/de studerende? - skolens undervisere? - andre medarbejdergrupper på - repræsentanter fra arbejdsmarkedet? - repræsentanter fra videregående - lokale uddannelsesudvalg? 20. I hvilken har følgende grupper efter din vurdering kendskab til de forskellige elementer der indgår i skolens kvalitetsarbejde: I høj - eleverne/de studerende? - skolens undervisere? - andre medarbejdergrupper på - repræsentanter fra arbejdsmarkedet? - repræsentanter fra videregående - lokale uddannelsesudvalg? Side 7 af 11

8 Udfordringer i kvalitetsarbejdet 21. Hvor let eller vanskeligt er det efter din vurdering at gennemføre følgende elementer i kvalitetsarbejdet: - opstille klare, operationelle og prioriterede mål for aktiviteterne på Meget let Let Vanskeligt Meget vanskeligt - indsamle data? - analysere de indsamlede data? - anvende analysen som udgangspunkt for refleksion? - udmønte refleksionen i en opfølgningsplan og en justering af målene? - gennemføre opfølgningsplanen? - formidle opfølgningsplanen til relevante interessenter på - formidle opfølgningsplanen til relevante interessenter udenfor 22. Hvor let eller vanskeligt er det efter din vurdering at belyse følgende forhold i kvalitetsarbejdet på skolen: Meget let Let Vanskeligt Meget vanskeligt Forholdet belyses ikke som led i skolens kvalitetsarb ejde - skolens fysiske faciliteter? - lærerkompetencer? - skolens ledelseskompetencer? - skolens sociale miljø? - studiemiljø/det pædagogiske miljø? - elevernes tilfredshed med skolens tilrettelæggelse af uddannelsen? - undervisningens indhold og metoder? Side 8 af 11

9 - undervisningens sammenhæng med udviklingen i erhvervslivet? - skolens indsats for at sikre praktikpladser? - samarbejdet med andre uddannelsesinstitutioner? - samspillet mellem praktikophold og andre former for virksomhedskontakt på den ene side og undervisningen på skolen på den anden side? - resultater i forhold til elevernes gennemførelse og frafald? - resultater i forhold til dimitterede elevers beskæftigelsesfrekvens? - resultater i forhold til dimitteredes overgang til videre uddannelse? Kvalitetsarbejdets metoder og redskaber 23. Hvilke metoder og redskaber bruges til indsamling af data? Primært kvantitative metoder Primært kvalitative metoder Blanding af kvalitative og kvantitative metoder Hvordan indsamles de kvantitative data (sæt gerne flere markeringer)? Elektronisk I papirform Hvilke kvalitative metoder anvendes? Side 9 af 11

10 24. Hvilke medier anvender skolen til synliggørelse af kvalitetsarbejdet? Skolens hjemmeside Skolens intranet Kortfattede trykte beskrivelser af skolens kvalitetssystem Møder Nyhedsbrev (papirform) Kvalitetsarbejdets resultater 25. I hvilken er du enig eller uenig i at kvalitetsarbejdet på din skole faktisk bidrager til at realisere følgende formål: - løbende sikre at skolens kerneydelser lever op til den standard skolen ønsker at opretholde? Meget enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig - sikre at skolens kerneydelser fornys og udvikles? - sikre at der er en høj af brugertilfredshed blandt skolens elever/studerende? - sikre at der er en fælles platform for medarbejdere i arbejdet på - levere input til strategiarbejdet på - indgå som resultatmål i ledelsens resultatkontrakter? 26. I hvilken tilrettelægger I kvalitetsarbejdet med henblik på at imødekomme følgende interessenter: I høj - potentielle elever/studerende? - nuværende elever/studerende? - aftagere på arbejdsmarkedet? - aftagere på videregående Side 10 af 11

11 - undervisningsministeriet? Kvalitetsarbejdets formål 27. Hvilken rolle mener du følgende formål principielt set bør spille i skolens kvalitetsarbejde: Meget stor Stor Lille Meget lille - Løbende sikre at skolens kerneydelser lever op til den standard skolen ønsker at opretholde? - Sikre at skolens kerneydelser fornys og udvikles? - Sikre at der er en høj af brugertilfredshed blandt skolens elever/studerende? - Sikre at der er en fælles platform for medarbejdere i arbejdet på - Levere input til strategiarbejdet på - Indgå som resultatmål i ledelsens resultatkontrakter? TAK FOR HJÆLPEN Side 11 af 11

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Input fra workshopper på konference om handlingsplaner for øget gennemførelse 2013

Input fra workshopper på konference om handlingsplaner for øget gennemførelse 2013 Handlingsplaner 2013 Input fra workshopper på konference om handlingsplaner for øget gennemførelse 2013 Erhvervsskolerne har siden 2008 været forpligtet til at udarbejde årlige handlingsplaner for øget

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Cyklussen beskriver fire overordnede trin bestående af: 1. Resultatvurdering

Cyklussen beskriver fire overordnede trin bestående af: 1. Resultatvurdering Kvalitetskoncept Kvalitetskonceptet for CELF retter sig mod samtlige forhold på skolen, som skolen har et medansvar for, og som har betydning for mennesker på og omkring skolen (elever, kursister og studerende,

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan for 2015 indsatser og aktiviteter, er en del af rådets

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Indhold 1. Evalueringer generelt... 2 2. Procesevaluering... 2 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 6 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri Projekt nr.: 125604 Pulje: AMU 659 BAI Udvikling af udd. og læreruddannelse Sags nr.: 080.05D.251 Evaluering af uddannelsesmål og uddannelsesstrukturer inden for stilladsområdet September 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne Fleksibilitet og gennemsigtighed Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Hands on

Projektbeskrivelse Hands on Projektbeskrivelse Hands on Resumé Projektet skal få flere unge, herunder drenge, til at vælge og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse, herunder EUX. Projektet understøtter dermed både de nationale

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Midtvejsstatus Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Målgruppe... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Dokumentation og evaluering Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere