Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts"

Transkript

1 Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts Lotte Jensen Professor Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS 1

2 Beboerdemokratiet sektorens kronjuvel BL målsætningsprogram /

3 og styringsdialogen Hvordan? 3

4 Hvad er formålet med beboerdemokratiet? Indflydelse på egne boligforhold Selvforvaltning af eget område Viden om forhold der har indflydelse på boligområdet Opbakning til afdelingens aktiviteter og til de de ledende organer Dannelse af demokratiske borgere Effektivitet i boligdriften Mobilisering på den boligpolitiske scene, lokalt og nationalt Flere.. 4

5 Beboerdemokratiet historisk set den beboerdemokratiske stige Beboerne bestemmer i visse sager Beboerne høres forud Beboerne deltager aktivt i beslutningsprocessen Beboerne bestemmer i næsten alle sager Beboerne informeres forud Beboerne informeres efterfølgende Beboerne uden indflydelse 5

6 Styringsreform og styringsdialog hvad snakker vi om? Boligaftalen 2009 Opstilling af styringsmålsætninger for almen boligvirksomhed på centrale områder, Etablering af en fremadrettet styringsdialog mellem kommunalbestyrelse og boligorganisation, som delvist afløser det eksisterende kommunale tilsyn, Brug af aftaler, gensidig koordination og beslutning om særlige indsatser etc Styrkelse af boligorganisationernes egenkontrol, herunder arbejdet med forvaltningsrevision og kvalitetsstyring. Forbedret dokumentation af boligorganisationens virksomhed og resultater til brug for kommunen samt bedre adgang til relevante data og analyser En lang række kommunale godkendelser ophæves. 6

7 Overordnede mål for styringsdialogen 7

8 Styringsreform og beboerdemokrati hvordan diskutere det? Beboerdemokratiet som objekt for styringsdialogen Beboerdemokratiet som subjekter i et ligeværdigt samarbejde i dialogen 8

9 Beboerdemokratiet som objekt for styring Ifølge målsætningen skal boligorganisationens ledelse udvise god ledelsesskik og arbejde for at fremme et velfungerende beboerdemokrati, jf. 6e i loven. Med målsætningen bliver det tydeliggjort, at der skal være fokus på arbejdet med ledelse i boligorganisationen og at en aktiv, beboerdemokratisk kultur skal søges fremmet. 9

10 I drøftelse af målsætningen vil blandt andet kunne indgå fremme af deltagelse i beboerdemokratiet, udarbejdelse af etisk regnskab over bestyrelsesforbrug, sikring af bestyrelsernes beslutningsgrundlag og kompetence, intern kommunikation, samarbejde mellem forskellige beslutningsniveauer, herunder eventuelle beslutninger om gennemførelse af visse arbejder uden afdelingsmødets godkendelse, nedsættelse af ad hoc beboergrupper m.v. 10

11 Dokumentationspakkens indhold (udvalg) Selskabet (64; 83) Ledelsesudfordinger Demokratiudfordringer Seneste tiltag Afdelinger 1-x (69;85) Væsentlige problemer Løsningsforslag Vurdering af beboerdemokrati (71) Vurdering af boligområdet fysisk/socialt (73) 11

12 Hvem definerer hvordan beboerdemokratiet fungerer? Hvad er et godt beboerdemokrati? [uddrag fra forlæg til selskabets indberetning om afdelinger]

13 Hvordan bliver beboerdemokratiet subjekter i en ligeværdig dialog? og om hvad? Hvad siger vejledningen? : 13

14 Styringsdialogen er et forum for samarbejde, der giver både kommunalbestyrelse og boligorganisation bedre muligheder for at fremme gode præstationer i den almene boligvirksomhed. Kommunalbestyrelsen får et bedre videngrundlag og bedre analyseredskaber, og får desuden bedre mulighed for løbende at fremme gode præstationer i kommunens boligorganisationer. Kommunalbestyrelsens indflydelse på boligorganisationen via styringsdialog og aftaler er som udgangspunkt baseret på frivillighed mellem parterne. Det er boligorganisationens og kommunalbestyrelsens vurderinger af de lokale forhold, som danner grundlag for samarbejdet. 14

15 Kollektive og individuelle aftaler hvordan skal samspillet være? Vejledningen siger 15

16 Der er intet til hinder for, at en del af styringsdialogen gennemføres i en fælles proces med deltagelse af flere boligorganisationer. En række emner i styringsdialogen er som udgangspunkt egnede til drøftelse i fælles fora på tværs af bolig- organisationerne. Det kan eksempelvis gælde udlejningspolitik, helhedsindsatser i større byområder, initiativer i forhold til nybyggeri etc. Der vil typisk være tale om temaer, som det også kan være relevant at indgå aftaler om. Men. 16

17 Det vil dog være hensigtsmæssigt, at en del af styringsdialogen gennemføres i et dialogmøde mellem kommunalbestyrelsen og den enkelte boligorganisation, idet dokumentationsmaterialet omfatter en række forhold, som primært har relevans og interesse for den enkelte boligorganisation. Der er i vid udstrækning metodefrihed med hensyn til, hvordan aftaler indgås og følges op, og hvad de omhandler. En velfungerende aftalestyring vil i mange tilfælde indebære, at der indgås aftaler for større, sammenhængende sagsområder på baggrund af nogle helhedsbetragtninger på området. En aftale kan imidlertid også angå mere detaljerede spørgsmål, fx konkrete driftsforhold i den enkelte 17 boligorganisation.

18 Så, kan vi forvente?: Sikring af den beboerdemokratiske indflydelse udover afdelingens fysiske rum - fordi boligorganisationerne inddrages i bredere temaer med konsekvens for beboerne? Sikring - eller udvikling af kvaliteten af de beboerdemokratiske processer fordi de bliver genstand for styring? 18

19 3 udfordringskomplekser for indflydelsesaspektet: Organisatoriske udfordringer: At koordinere styringsprocessen i og mellem selskaber og afdelinger Indholdsmæssige udfordringer: Flere områder bliver relevante for beboerdemokratiet fordi de indgår i styringsdialogen Kultur- og kompetenceudfordringer: At rette blikket fremad, udad og samarbejde med nye parter 19

20 Koordinering hvordan? Afdelinger Byråd Forvaltning Afdelinger Adm selskaber Udvalg Selskaber 20

21 Udfordringer for beboerdemokratisk indflydelse For selskabet For afdelingerne Sikre sig viden om lokale forhold og opbakning omkring opfattelse af problemer og løsninger Sikre sig løbende kendskab til afdelingens selvbeskrivelse (problem definitioner) Sikre formidling af de aftaler, der indgås på områder, der har indflydelse på afdelingens liv Sikre formidling af viden om de relevante politikker kommunen har på gang Sikre sig kendskab til og indflydelse på de fremadrettede aftaler, selskabet indgår med kommunen Sikre sig kendskab til hvordan afdelingen indgår i kommunens strategier 21

22 Dialogen om hvad? 22

23 Kommunen Vores selskab Vores lokalområde Indflydelsesfeltet Vores afdeling Min lejlighed Det mentale rum 23

24 De nye roller Fra Regelstyring Kontrol Bagudrettet tilsyn Godkendelser Til Metodefrihed Sparring Fremadrettet dialog og samarbejde Aftaler Kilde Oplæg fra ministeriet

25 Den beboerdemokratiske stige igen ?? Beboerne bestemmer i visse sager Beboerne høres forud Beboerne deltager aktivt i beslutningsprocessen Beboerne bestemmer i næsten alle sager Beboerne informeres forud Beboerne informeres efterfølgende 2010?? Beboerne uden indflydelse 25

26 Konklusioner for indflydelesaspektet : Stå tidligere op politikken begynder der, hvor dens genstand defineres. Sover I længe, er toget kørt, når I kommer til stationen. Zoom ud politikken involverer andre end afdelingsbestyrelsen. I er en del af andres strategi de kan blive en del af jeres Stil krav I betaler til forvaltningen. Den skal levere jeres videns- og beslutningsgrundlag under nye forhold. Opkvalificer jer betragt det som en chance for at lære noget nyt og vær stolte af det I kan. 26

27 Konklusioner for procesaspektet : Afklaring af kriterier Hvad er et velfungerende beboerdemokrati? Hvad er det, det skal være velfungerende til?. Debatkultur Hvordan gør man det muligt at skabe en diskussion om beboerdemokratiets kvalitet? Adskillelse af person og system Hvordan gør man det muligt at skabe kritisk debat om de eksisterende processer samtidig med at personfiksering undgås? Reflektér er vi ambitiøse nok, og kan de processer vi har sikre, at mulighederne i styringsreformen udnyttes+. 27

28 Styringsdialogprocessen kan bruges til: At diskutere beboerdemokratiets kvalitet og afklare opfattelser/ambitioner At mobilisere interesse for bredere forhold end afdelingens konkrete drift At kanalisere almene ønsker ind i den kommunale politik og fastholde via aftalerne 28

bolig Den almene boligsektors styring

bolig Den almene boligsektors styring bolig Den almene boligsektors styring Den almene boligsektors styring Første rapport fra udvalget om den fremtidige styring af den almene boligsektor Velfærdsministeriet 2008 Titel: Udgiver: Den almene

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2014 2015 Introduktion Som almen boligorganisation er hovedopgaven at sikre gode boliger til alle i samfundet til en rimelig pris. Men det skal ikke alene være gode

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

God ledelse af almene boliger

God ledelse af almene boliger God ledelse af almene boliger Indledning Det er en stadig større udfordring at arbejde med moderne ledelse af virksomheder. Det kræver langt større dynamik end tidligere at løse opgaverne i såvel den private

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Brugerundersøgelser med lokal forankring

Brugerundersøgelser med lokal forankring Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne - sådan gør kommunerne Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

KONFERENCE OM NÆRDEMOKRATI I KØBENHAVN

KONFERENCE OM NÆRDEMOKRATI I KØBENHAVN KONFERENCE OM NÆRDEMOKRATI I KØBENHAVN Københavns Kommunes tredje og afsluttende konference om hverdagens demokrati blev afholdt den 14. juni i VEGA på Vesterbro med 170 deltagere. Konferencen udgjorde

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere