Socialt arbejde vs. dilemmafyldt farvand men fyldt med muligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialt arbejde vs. dilemmafyldt farvand men fyldt med muligheder"

Transkript

1 Socialt arbejde vs. selvstændige socialrådgivere dilemmafyldt farvand men fyldt med muligheder

2 Program Introduktion Dilemmaforskning en praksis/teoretisk indføring (Etiske) dilemmaer i selvstændige socialrådgiveres kontekst Gruppearbejde om dilemmaer i lyset af teoretisk indføring Fælles opsamling

3 Det sociale arbejdes væsenv Det sociale område ligger lavest påp evidenshirarkiet Diskursive praksisser den subjektive logik får f r gennemslag Defineres tæt t t påp praksis: Praksis har en diskursiv karakter, når n r der ikke er tale om entydighed i det sociale arbejdes effekter og når n r relationelle forhold og fortolkninger af praksis måm anses for kontingent

4 Holdninger, værdier, v positioner Er afgørende begreber i socialt arbejde især r pga. myndighedsudøvelsen Socialt arbejde hviler især r påp praksisviden og praksiserfaringer Der er tale om en samfundsaktivitet Hvilke positioner indtager man i forhold til konkrete spørgsm rgsmål? Begrunde sine til- og fravalg

5 Etik som en integreret del af socialt arbejde Den væsentlige v forskel består r i, at socialrådgiveres arbejde bygger på p social retfærdighed rdighed og principper om menneskerettigheder. Målet M er at kæmpe for medmenneskers opblomstring, dvs. at socialrådgivere er forpligtet på p den enkeltes mulighed for at leve et godt liv, at højne h menneskers velvære (well-being), ikke at opgive mennesket, men at tro på p en forbedring, dog med risiko for at tage fejl. (frit citeret fra Jørgen J Husted men bygger påp IFSW s s principerklæring ring om etik i socialt arbejde)

6 Institution og interaktion To perspektiver i forskningen: Det institutionelle perspektiv: Det kollektive, den mening som skabes i en helhed, organisationens sandheder, vaner, traditioner, som påvirker p den enkeltes måde m at tænke t og handle på. p. Differentiering af sandt fra falsk Det interaktionelle perspektiv: Et analytisk fokus, der tager et entydigt afsæt t i interaktionen mhp. at forstå og fortolke, hvordan interaktionen skaber sine egne unikke forudsætninger uafhængigt af det institutionelle niveau

7 Rolleteori Bevæger sig påp et fundamentalt plan, sigter mod at begrebsliggøre jeres grundlagsantagelser Grundlagsantagelser er den måde m I opfatter jer selv og jeres rolle i en given sammenhæng ng Rollen ændrer sig i situationer, afhængigt af dels hvordan I opfatter jer selv og hvordan i positioneres af andre glidende bevægelser Det får f r interaktionen til at forløbe forskelligt, hvor I løbende l træder ind og ud af forskellige roller

8 Accountabilitet At gøre g rede for sin praksis og at stå til regnskab for sin praksis at accounte for en given sammenhæng ng Et centralt og interessant begreb, fordi vi som socialrådgivere har et stort ansvar, som har vitale konsekvenser for andre Det legitime vs. det ikke legitime (noget er illegitimt/legitimt i forskellige situationer)

9 Rolletilbud i jeres kontekst I positioneres formentlig i forskellige roller: Redningsmanden/brandslukkeren (i en presset situation, en vild ung, komplicerede og svært tilgængelige sager, etc.) Den frelsende engel (lidt a la ovenstående) ende) Aflasteren (jeres arbejde skal frigøre re ressourcer hos andre) Mægleren (I kommer ind udefra for at afgøre en strid at neutralisere et givent spørgsm rgsmål l eller at mægle m mellem to parter men det er sikkert ikke synligt for jer) Den som skal gøre g det beskidte arbejde (at tage nogle konflikter, som forvaltningen ikke har taget) Passivere en klient (hænger sammen med redningsmand) Den alvidende konsulent/eksperten (komme ind med jeres særlige s ekspertise i et givent spørgsm rgsmål nogle af jer har måske m en særlig s spidskompetence, som er efterspurgt) Groupier (en kort og afgrænset indsats, I bliver ikke integreret i institutionen/det kollegiale fællesskab, f fordi I er der midlertidigt) Brobyggeren (I er inddraget mere eller mindre bevidst til at bygge bro mellem m klient og forvaltning, en rolle man tit ser i sager, hvor en forældre til et anbragt barn får f tildelt en kontaktperson efter Lov om social service 54.) Andre tildelte roller?

10 Dilemmaer for selvstændige socialrådgivere Forestillede `klassiske dilemmaer Ikke praksisnære re dilemmaer, dem kender I Dilemmaer involverer forskellige relationer og aktører Disse relationer bevæger sig påp forskellige abstraktionsniveauer Og optræder i forskellige kontekster

11 Dilemmaer I Socialt arbejde vs. at være v selvstændig socialrådgiver Et minefelt men fyldt med udviklings- muligheder Det faglige, kommunikative, kreative, fleksible, relationelle, menneskelige vs. big business påp frie markedsvilkår. r. Håndterer H I begge universer lige godt?

12 Dilemmaer II Distance vs. nærhed. Hvad med relationerne til klienten og kollegerne? Dilemmaet mellem at etablere og at bryde en relation til klienten (barn, ung, forælder eller til en professionel?) At bevare dem som kunder vs. ikke at træde nogen over tæerne. t En knivsæg, I lever påp men også af

13 Dilemmaer III Kommer jeg til at prisfastsætte tte mig for billigt eller for dyrt? Kvalitet vs. effektivitet Kompetencestærk vs. kompetenceløs

14 Dilemmaer IV Loyalitet overfor klienten eller kunden? Din opfattelse af opgaven vs. deres opfattelse og forventninger til opgaveløsningen I er i konkurrence med hinanden men også afhængige af hinanden Ensomhed vs. fagligt fællesskabf

15 Gruppearbejde Vurder de `klassiske dilemmaer Hvilke praksisnære re dilemmaer har I oplevet? Fold dem ud. Brug det til at finde ud af følgende: f Hvor er der mest kød k d på/mest p påp spil for jer i de `klassiske dilemmaer? Suppler endelig med nye dilemmaer

16 Italesættelser ttelser på p hjemmesider Jeg træder til med kort varsel og arbejder hurtigt og effektivt, men går g r aldrig påp kompromis med kvaliteten i mit arbejde. Dilemma: Kvalitet vs. hurtig arbejdsmåde. de. Som selvstændig socialrådgiver er det mit job at være v en støtte tte for de svageste. Samtidig er jeg påp en og samme gang rådgivende, kontrol-lerende, lerende, og magtudøvende. Jeg ser det som min fornemmeste opgave at udføre alt dette, i et positivt samarbejde med borgeren. Dilemma: Hjælp vs. kontrol. Jeg tilbyder eksempelvis at foretage forskellige socialfaglige undersøgelser af høj h j kvalitet, at lave skriftlige indstillinger til tvangssager og pensionssager, og at yde støtte tte til børn b og familier gennem samtale. Hvad er kvalitet? Hvilke kvalitetskriterier lægges l der til grund for dette arbejde?

17 Centrale pointer Det er måden, m I håndterer h jeres dilemmaer og rollekonflikter på, p, som er med til at bestemme jeres succes fokuser påp håndteringsstrategier Denne form for rolleteori kan skærpe fokus på, p, hvordan I interagerer med andre og demonstrerer jer selv Jo mere I gør g r jer bevidste om dette fundament, dvs. disse begreber og selvrefleksion, jo større et mulighedsrum vil I se jeres egen virksomhed i Selvstændig socialrådgiver I er jeres egen både b styrke og svaghed. Der er nogle præmisser for jeres virke, som både er jeres styrke og svaghed, udnyt styrker og vend svagheder til styrker

18 Udviklingsperspektiver Foreløbige udviklingsperspektiver i stikordsform: At evaluere sig selv som en integreret del af processen i kontakten med kunder (sagsbehandler, leder, virksomhedsleder, etc.) giver større bevidsthed om hvordan man fortsat nærmer n sig kvalitet i sit arbejde samt hvad arbejdsgiverne efterspørger, rger, mm. Interessentanalyse hvem er de og hvad efterspørger rger kunderne af selvstændige socialrådgivere hele vejen rundt? At interviewe selvstændige socialrådgivere om dilemmaer kvalificering af praksis, profil, etc. mhp. et udviklingsperspektiv. Jobagent-tanken tanken gør r det du er bedst til og overlad markedsføringsdelen ringsdelen og det at finde job til de selvstændige socialrådgivere til en agent, en portal eller andet? Det kan desuden rumme et perspektiv påp netværksledelse. Vidensdeling/vidensopsamling bredt mellem selvstændige socialrådgivere; helt uopdyrket land. Eksempel: Del jeres håndteringsstrategier h med hinanden identificér r hvis ikke best practices så nærmere good practices i forhold til hvad der virker og hvad der skaber gode resultater påp baggrund af konkrete praksiseksempler.

19 Vil man læse l mere Jørgensen, Sabine og Barkholt, Niels Christian (2007) Undersøgelsesprocesser i institution og interaktion - en undersøgelse af undersøgelsespraksis blandt sagsbehandlere og klienter i to kommunale familieafdelinger. Speciale ved Den sociale Kandidatuddannelse, Aalborg Universitet. Kan rekvireres ved at sende en mail til Esmark, Anders, Laustsen, Carsten Bagge & Åkerstrøm Andersen, Niels (red.) (2005): Socialkonstruktivistiske analysestrategier.. Roskilde Universitetsforlag.

Bedre overgange for udsatte unge. Kort & klart

Bedre overgange for udsatte unge. Kort & klart Bedre overgange for udsatte unge Kort & klart 1 Om dette hæfte 2 Dette hæfte opsummerer de væsentligste pointer i SFI s midtvejsevaluering af efterværnsprojektet Vejen til uddannelse og beskæftigelse.

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Pædagogens etiske arbejde med anerkendelse i daginstitutionen

Pædagogens etiske arbejde med anerkendelse i daginstitutionen Pædagogens etiske arbejde med anerkendelse i daginstitutionen Via University College, Pædagoguddannelsen Jydsk. Bachelorprojekt. Vejleder: Anne Birthe Due Bendixen Udarbejdet af: Christina Bjerre Haunstrup.

Læs mere

Videreført anbringelse Det skjulte paradigmeskifte

Videreført anbringelse Det skjulte paradigmeskifte Januar 2014 Videreført anbringelse Det skjulte paradigmeskifte VIA University College, Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus Bachelor projekt Gruppe 30 RA 10II C Denne rapport er udarbejdet af studerende

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

På sporet af pædagogisk ledelse

På sporet af pædagogisk ledelse På sporet af pædagogisk ledelse Af Inge Schoug Larsen Der er opbrud og forandringer i gang på hele det pædagogiske område, og der stilles nye og stadig mere komplekse krav til lederne af pædagogiske institutioner.

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Signe Barild, Susanne Bülow og Arne Fribo NUBU april 2013 Hvordan skriver de om mig? - Om skriftlig dokumentation i anbringelser Skrevet

Læs mere

Professionsetik Dansk Socialrådgiverforening

Professionsetik Dansk Socialrådgiverforening ærdighed etfærdighed ntegritet nsvar Professionsetik Dansk Socialrådgiverforening PB Pro fessi ons etik Professionsetik er udarbejdet af Dansk Socialrådgiverforenings resolutionsudvalg på baggrund af oplæg

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

LIS MØLLER PROFESSIONELLE RELATIONER

LIS MØLLER PROFESSIONELLE RELATIONER LIS MØLLER PROFESSIONELLE RELATIONER AKADEMISK FORLAG Professionelle relationer Lis Møller Akademisk Forlag Professionelle relationer af Lis Møller 2014 Lis Møller og Akademisk Forlag, København et forlag

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør?

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? En diskursanalyse af sammenhængen mellem mål og metoder i de individuelle planer fra Dansk Kvalitetsmodel på det

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 13 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 7. ÅRGANG NR. 13. 2006 uden for [nummer] Uden for nummer, nr. 13, 7.

Læs mere