Ord der bedrager. En konsulents bekendelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ord der bedrager. En konsulents bekendelser"

Transkript

1 Ord der bedrager. En konsulents bekendelser Af Hanne Gullestrup Med fare for at besudle min egen rede vover jeg i det følgende at dele mine tanker om konsulentfagets sprogbrug med læseren og give mit bud på, hvorfor vi i konsulentbranchen taler og skriver, som vi gør. Kun på sit modersmål forstår man dybden i egnes som andres tanker. Og kun ved at forstå dybden forstår man hensigten, udtrykt ved en betoning, en særlig farvning af vokalens klang, en speciel ordstilling, ordvalg osv. Nogle låneord fra andre sprog bliver ved flittig og vedvarende brug indlemmet i modersmålet som nye synonymer, man kan vælge fra sin personlige palet af virkemidler. Andre er på kort visit; bruges en overgang og forsvinder uden rigtig at rodfæste sig. Disse ord får aldrig en dybere mening for sprogbrugeren. Det er sådanne ord, konsulentbranchen ganske forsætligt betjener sig af. Et eksempel: Corporate Entrepreneurship kan sammenholdes med de entrepreneurielle karakteristika såsom risikoaversion og innovation [ ] Dette skaber kapital til flere nye idéer og virksomheden opnår et effektivt flow i forhold til beslutningstagning uden om hierarkiet. Et andet incitament kan være at udvikle og styrke de relaterede brancher ved at støtte leverandører, kunder og producenter af komplementære produkter med Venture kapital til deres aktiviteter. 1 Det er skade, at degnen ikke er i byen; thi der er så meget latin i min søns brev, som jeg ikke forstår. 2 Latin Der er uhyggelig meget latin i konsulentbranchen, der som ny stærk industri sætter nye normer for sprogbrugen på såvel bjerget som i elfenbenstårnet. Konsulentbranchen tilfører dels amerikanske udtryk, som indlemmes direkte: empowerment, teambuilding, coaching, benchmarking, udtryk der fordanskes: implementere, outsource (autsårse), innovation, committe sig og egentlige oversættelser til rent danske udtryk: girafsprog, etisk regnskab, kundebetjening. Er der nu noget galt i, at der opstår nye ord med en ny industri? Latinske ord gennemsyrer grammatikken, italienske ord økonomien, franske ord kunsten osv. Er det så ikke i orden, at konsulentindustrien beriger os med 10 BUDSTIKKEN

2 nye ord? Jo, hvis de beriger os! Hvis de tilføjer nuancer til sproget, hvis de tjener til indsigt og forståelse. Hvis de medbringer nye dybder og erkendelser. Og gør konsulentbranchen nu dét? Copingstrategier og empowerment Et eksempel til overvejelse: Du deltager i en samtale, som du af en eller anden grund finder anspændt. Jeg har svært ved at ta det, vil du måske sige. Så går du på kursus for at få værktøjer til at håndtere situationen. Her finder du ud af, at samtalen og dermed dine tanker skal følge et særligt mønster og gennemgå nogle bestemte faser. Du finder ud af, at dét er svært, hvorfor du melder dig på endnu et kursus for at få nogle copingstrategier. Du har nemlig nu erkendt, at du er ubevidst inkompetent, og har fået et uimodståeligt behov for at blive bevidst kompetent. Og du lærer, at det handler om at sætte ord på. Andre ord end dem, du plejer at bruge. Andre ord end dem, der er forankret i din sproglige bevidsthed. De nye ord får dig til at glemme dét, du i forvejen vidste, du kunne. Du får at vide, at dette er empowerment. Du er i centrum, og du får et uimodståeligt behov for mere af den slags. Så næste gang du i kursuskataloger falder over nye ord under overskriften personlig udvikling, må du BUDSTIKKEN naturligvis også lære at jonglere med dem. Derfor har du gennem årene været på kurser, først under pres, nu frivilligt, i transaktionsanalyse, assertion, LP, girafsprog og anerkendende kommunikation. At indholdet i samtlige kurser er ens, har du måske aldrig skænket en tanke. Måske var der noget, der mindede om noget, du havde hørt før; men det får dig ikke til at standse kritisk op. Al din opmærksomhed er rettet mod at tilegne dig de nye ord og modeller, der nu føles mere rigtige end de retoriske fremgangsmåder, du selv har erkendt dig frem til. Et behov for at blive bekræftet af ydre eksperter for at føle dig dygtig nok til at tale med andre mennesker er skabt. De nye ord bringer dog hverken nye dybder eller erkendelser, for samvær og nærvær i en samtale må erfares og kan ikke udstyres med håndtag som en hammer eller et piskeris. I konsulentbranchen kaldes indholdet i kurserne faktisk for redskaber eller værktøjer. Instrumentelt menneskesyn Ordet værktøjer er blot et af branchens mange ord, der afslører, at tænkningen bag er instrumentel og ikke human. Vi tilbyder sågar hele værktøjskasser, klar til at blive taget i brug helst uden for megen eftertanke, før du kan gå i gang. Og det virker, påstår vi hårdnakket i vores salgsmateriale. Do- 11

3 kumenteret effekt oven i købet, hvis det vel at mærke installeres rigtigt. Dette Startup-kit henvender sig til ledere og medarbejdergrupper, der ønsker at komme i gang med et internt uddannelsesforløb i transformerende coaching. 1 Hvad ligger der så nede i sådan en værktøjskasse? Oftest en samling skemaer med tilhørende spørgeteknikker. Desuden forskellige forslag til, i hvilken rækkefølge man bruger disse skemaer og spørgeteknikker. Hvis skidtet virkede, ville man jo kun have brug for én værktøjskasse, nemlig den første! Men da en dybere erkendelse aldrig indfinder sig, bliver man konstant mindet om sine mangler og behov for flere værktøjer. Og man sammenlig- 12 BUDSTIKKEN

4 ner ikke den hammer, man har liggende, med den nye, man lige har købt. Den gamle er for længst gemt og glemt. Også dét er der råd for: Vore auditorer er alle praktiserende og professionelle med mange års erfaring i værdibaseret audit. Outsourcing af Jeres interne audits betyder dels, at I får frigjort ressourcer, sikrer at systemet evalueres med friske øjne og får en uafhængig vurdering til særdeles favourable [sic!] priser 1. BUDSTIKKEN Erasmus Montanusser Konsulentindustrien drives frem af et stort antal Erasmus Montanusser, der er i stand til i at disputere enhver undrende Jeppe Berg ned under gulvbrædderne med deres latin. Men hvor Erasmus dog var bærer af den nyhed, at Jorden er rund, så hælder konsulentbranchen konstant gammel vin på nye flasker og sælger disse i gaveindpakninger, kaldet koncepter. Koncepter sikrer, at man sammen med konsulenterne begejstret reproducerer de pointer og budskaber, der foreskrives. Det er ikke meningen, man skal forstå koncepternes indhold og hensigt sådan rigtig til bunds man skal blot løbe videre med stafetten af symboler og bebudelsen om snarlig frelse. Koncepter er sprog. Luftige idéer og symboler, der med kyndig mine udveksles af os indviede. De eksisterer kun i sproget, i mødet mellem konsulent og tilhører. Alligevel opleves de som ting, man kan tage og føle på. På samme måde som morlille i kraft af Erasmus ord vitterlig kan mærke, at hun bliver til en sten. Men da koncepterne alene findes i sproget, lever de kun så længe, mennesker taler eller skriver om dem, og derfor må vi konsulenter hele tiden klæde dem på med nye modeord, så de kan blive moderne igen. Parallellen til Michael Endes grå mænd i eventyret Momo, der lever af cigarer rullet af menneskers dyrebare tid, er åbenlys. Får de ikke opmærksomhed, går de i opløsning og forsvinder som svage tågeslør i den blå luft. Det handler om at være den, der kan puste liv i konceptet. Den, der med tindrende øjne og begejstret stemme ved, hvordan det, når det er implementeret, kan skabe commitment. Amerikanske opfindelser De fleste koncepter opfindes i Amerika. Dvs. dem med et bredt gennemslag. Nogle sælges på licens. Det betyder, at man skal certificeres for offentligt at kunne bruge ord som introvert/ekstrovert eller supportende/ delegerende med god samvittighed. Ordene tilhører nemlig konceptmagerne. Med certifikatet køber man retten til for god betaling at fortælle andre, at man skal tænke grundigt over, om 13

5 man er udadvendt eller indadvendt, og hvad det gør ved dig i forholdet til andre mennesker. Eller at man som leder skal overveje, hvad medarbejderne kan og vil, før man giver et ansvar fra sig. Alle koncepter fornægter grundvilkårene i menneskers samvær ved at love, at de vil løse problemerne. Billeder og tegn i pyramidernes gravkamre vidner om, at vi har haft de samme problemer i menneskeligt samvær gennem fire-fem tusind år: Det er svært for to mennesker at forstå hinanden, og det er svært at skabe effektive organisationer. I de tyve år, jeg har været i konsulentbranchen, har jeg endnu ikke set et koncept (med tilhørende ny ordliste), der ikke var skåret over denne læst. Branding er at tilføre fx et produkt, en virksomhed eller person en merværdi. Ved at brande fx en virksomhed kan man tilføje virksomheden flere værdier end blot dens funktionelle værdi. 1 Hvorfor kaster velbegavede virksomhedsledere millioner af kroner efter koncepter, der igen og igen gentager de samme pointer og påpeger de samme problemer? Det gør de, fordi koncepterne med deres nye gloser skaber en ny fælles illusion om, at nu sker der endelig noget, der kan hjælpe os ud over det irriterende forhold, at mennesker nu engang er mennesker. At kunne skrive på sin hjemmeside elle optræde på konferencer med, at man nu i virksomheden (også) er med på LEAN (tidligere kaldet tidsstudier, Time Management, ISO-9000 eller Total Quality Management), er i sig selv et symbol på, at man er med på beatet, er innovativ og dynamisk. Man vil gerne sammenlignes med og vurderes som en af de bedste og selv performe bedre. Blue ocean strategy er et nyt innovationskoncept, som sigter mod at frigøre virksomheder fra den blodige konkurrence (red oceans), som hersker i etablerede brancher, ved at flytte det strategiske fokus væk fra kampen mod konkurrenterne over på skabelse af nye markeder uden konkurrence. 1 Enhver større organisation med respekt for sig selv har en konsulentafdeling til intern ud- og afvikling. Her ansættes koncepttranslatører, hvis arbejde bl.a. består i at få nye koncepter i hus, så man både indadtil og udadtil kan signalere, at man er med på det nye. En succesfuld konsulent kan derfor motivere sin virksomhed til at skifte opskrifter ud, før man har tænkt over, om de gamle virker. Fungerer fint på almindeligt dansk Puha, nu fik jeg vist savet den gren over, jeg selv sidder på? Lad mig så til slut forsvare, at jeg selv lever af kon- 14 BUDSTIKKEN

6 sulentbranchen og oven i købet trives med det. I mit studium af retorikken lærte jeg det retoriske koncept at kende, indført af Aristoteles ca. 350 f.kr. Det består af fem dele, der alle kan oversættes til dansk: Mig Dig Hensigten med, at vi mødes med hinanden Hvordan vi forklarer hinanden denne hensigt Under hvilke omstændigheder, mødet finder sted Eller i en organisation: En ledelse Medarbejder, kunde, forretningsforbindelse Hensigten med, at mødes med hinanden Hvordan vi organiserer dette møde med hinanden og forklarer hinanden hensigten Under hvilke omstændigheder mødet finder sted Manglende klarhed om mål og hensigter, dårlige møder og ugunstige omstændigheder har været kroniske lidelser siden Kain og Abels fatale sidste møde. Jeg kan som konsulent bidrage til, at ledere og medarbejdere forstår, BUDSTIKKEN at mennesker er forskellige og har forskellige måder at udtrykke sig på. Det fungerer fint på helt almindelig dansk. Ja, det fungerer faktisk bedst på dansk, når hensigten nu er at skabe klarhed i ord og tanker og meddele sig til sin omverden. Mellem mennesker fødes sunde tanker og idéer, når det lykkes at skabe møder med nærvær og gensidig respekt. Mennesker, der forstår hinanden og forstår, hvorfor de går på arbejde, er mennesker, der har lyst til at gøre deres bedste. De forstyrres, hvis deres samtale skal foregå på et fremmedsprog. Jeg kan bidrage til, at menneskene i virksomhederne tænker og taler deres eget sprog, dét sprog, der allerede er fælles for medarbejderne. Måske lyder det frelst, men det virker! Hanne Gullestrup (f. 1959), cand.mag. i musik og retorik og medindehaver af konsulentfirmaet Gullestrup & Køllner ApS, Noter. 1) Citatet er som øvrige i denne artikel hentet på vilkårlige hjemmesider, fundet med søgeordet konsulentfirmaer (30. august 2007). 2) Citat fra Ludvig Holberg: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg (1731). 15

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information.

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Mange af jer har før sommerferien deltaget i undersøgelsen om den vanskelige samtale. Nu foreligger resultatet og det

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

WORKBOOK. DNA networking udnyt dit netværkspotentiale. Netværks Akademiet

WORKBOOK. DNA networking udnyt dit netværkspotentiale. Netværks Akademiet Netværks Akademiet WORKBOOK DNA networking udnyt dit netværkspotentiale - FÅ HEMMELIGHEDEN VED AT KOBLE ENKLE EFFEKTFULDE COACHING-TEKNIKKER MED DINE NETVÆRKSKOMPETENCER Netværks Akademiet NAVN... VIRKSOMHED...

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne.

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. Jeg har valgt at vise de 10 mindst betydende parametre, nemlig parametrene 48 til 58, så du kan få

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! November måned er jubilæumsmåned. Jeg fejrer mit 10 års jubilæum med bogen: I den gode ledelses tjeneste. Du kan hele

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

udsyn præsenterer Tlf.: 28 18 21 23 Mail: rj@robertjakobsen.dk Velkommen! Det lille EKSTRA

udsyn præsenterer Tlf.: 28 18 21 23 Mail: rj@robertjakobsen.dk Velkommen! Det lille EKSTRA præsenterer V I R K S O M H E D S U D V I K L I N G Det lille EKSTRA Kunden har altid ret - til noget Her på den smukke bagside skal kort præsenteres, hvilke roller jeg påtager mig i private og offentlige

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Hvad er hypnose? Hypnose er en tilstand. Du kan ikke sammenligne denne tilstand med hverken det at sove eller det at være vågen. Populært kan hypnose beskrives som tilstanden mellem vågen og søvn. Det

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv

strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv www.daisylovendahl.dk #1. Engager dig i dit liv Derfor skal du have en strategi Inspirationen til denne manual kom fra en

Læs mere

SEPTEMBER 16 / OKTOBER

SEPTEMBER 16 / OKTOBER HR-News Besøgstal på internettet er ubrugelige Besøgstal er en ringe vejviser, men bliver alligevel brugt flittigt til at guide annoncørerne gennem vildnisset af muligheder på internettet. Sygefravær eller

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet?

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Visionær Ledelse Forlaget Andersen 6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Af Dorthe Bastian, Colea Consult doba@colea.dk Indhold Denne dokumentation har følgende indhold: 1. Indledning Hvad

Læs mere

Få den perfekte forretningsidé

Få den perfekte forretningsidé www.jobmagnet.dk Få den perfekte forretningsidé Et nemt tilgængeligt og overskueligt IDÈgenereringssystem, der hjælper dig med at få forretningsidéer, som kan føres ud i livet, og skabe dit eget job. Skrevet

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! I dette nummer har vi 2 forskellige indslag omkring pauser på arbejdet. Det ene er en artikel inspireret af den debat

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Om succes på tankefabrikken INDHOLD OM TANKEFABRIKKEN. Tankefabrikken betyder her: - det hjernen beskæftiger sig med

Om succes på tankefabrikken INDHOLD OM TANKEFABRIKKEN. Tankefabrikken betyder her: - det hjernen beskæftiger sig med Om succes på tankefabrikken Tankefabrikken betyder her: - det hjernen beskæftiger sig med En historie om Vorby, som du kan blive introduceret til her. INDHOLD OM TANKEFABRIKKEN... 1 OM PLACEBO-EFFEKTEN...

Læs mere