Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er behov for sammenhængende forebyggelse"

Transkript

1 December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt socialt udsatte børn og unge. Der er et stort potentiale i forebyggelse, når der arbejdes sammenhængende og forpligtende. Dansk Socialrådgiverforening har derfor samlet praktikernes viden om, hvilke indsatser der virker kriminalitetsforebyggende. Vi har formuleret det som Gyldne regler for den forebyggende indsats for kriminalitetstruede børn og unge. De gyldne regler har tre fokusområder: Fællesskabet, Forældrene og de øvrige voksne samt Det tværfaglige samarbejde. Overskrifterne i de enkelte fokusområder er: Fællesskabet: Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet Skoler og fritidstilbud i stedet for socialisering på gaden De unge skal have støtte for at komme i gang med uddannelse og job Forældrene og de øvrige voksne: Forældrene skal inddrages og gøres ansvarlige Børnene og de unge skal mødes af troværdige voksne Arbejdet skal bygge på solide relationer og stabilitet Forpligtende inddragelse og kompenserende handlinger Det tværfaglige samarbejde: Tæt, tværsektorielt samarbejde Samarbejde i lokalområdet Detaljerne i Dansk Socialrådgiverforenings forslag kan læses på de følgende sider. 1

2 December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde Forebyggelse af kriminalitet er en central opgave i arbejdet med udsatte børn og unge, og der er et helt nødvendigt politisk fokus på indsatserne på området. Der er løbende i de senere år gennemført lovændringer og andre initiativer for at sætte kraftigere ind imod kriminalitet og asocial adfærd blandt børn og unge. Disse initiativer efterlader dog stadig et stærkt behov for at udvikle det kriminalitetsforebyggende arbejde. Dansk Socialrådgiverforening har sammen med projekter og forvaltninger, der har gode erfaringer med kriminalitetsforebyggelse, samlet praktikernes viden om, hvordan indsatsen skal gribes an viden om, hvad der virker i hverdagen ude i kommunerne. Det har vi samlet i nogle retningslinjer for arbejdet: Gyldne regler for den forebyggende indsats for kriminalitetstruede børn og unge. Dansk Socialrådgiverforening anbefaler disse retningslinjer som udgangspunkt for en sammenhængende udvikling af kriminalitetsforebyggelsen. Uden en bred, sammenhængende og kontinuerlig indsats kan vi ikke støtte disse børn og unge i at vælge en anden vej. Fællesskabet Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet Socialt udsatte og kriminalitetstruede børn og unge kan nås og de skal nås. De er ikke ligeglade eller uden for pædagogisk rækkevidde. Vi skal vise dem, at vi ønsker at leve sammen med dem og inddrage dem i samfundet, så de ikke isoleres eller isolerer sig i destruktive sub- 2

3 kulturer. Vi skal til gengæld forvente af dem, at de udviser respekt overfor andre mennesker, går i skole, bruger fritiden på noget fornuftigt, uddanner sig og senere forsørger sig selv. Kriminel adfærd udspringer oftest af mangel på muligheder, mistrivsel, overgreb og mangelfuld socialisering. De forhold skal der arbejdes med, og børnene og de unge skal have hjælp ift. de alvorlige belastninger i deres liv. Samtidig skal de (professionelle) voksne klart tage afstand fra kriminalitet og bakke op om ofrene. Holdningen til kriminalitet skal være klar, og indsatsen mod den skal være konsekvent. Hjælp til udsatte børn og unge kræver, at de mødes med interesse og anerkendelse og, at mødet bygger på troen på, at de unge har kompetencer ift. deres eget liv, som de skal støttes i at arbejde med, så de kan finde en fornuftig plads i samfundet. De voksne skal være til stede i børnenes og de unges liv så længe og så stabilt, at det er muligt at etablere et tillidsforhold til dem. Det kan gøre det muligt at få deres egne konstruktive fremtidsdrømme frem i lyset og afklare, hvordan de kan støttes i at arbejde med at realisere dem. Skoler og fritidstilbud i stedet for socialisering på gaden Det er centralt at erstatte gadens uhensigtsmæssige socialisering af disse børn og unge med skoletilbud og fritidstilbud, der faktisk når dem. Det kan lyde indlysende, men det er i praksis svært at nå, så det skal være en prioriteret opgave i den samlede indsats. Eksklusion fra folkeskolen skal forebygges, og i de tilfælde hvor eksklusionen er sket, skal der etableres holdbare alternativer for undervisningen. Tilsvarende skal de eksisterende fritidstilbud geares til at modtage børnene og de unge. Hvis det ikke er muligt, må der etableres særlige projekter og gadeplansarbejde, som direkte sigter mod denne målgruppe. De unge skal have støtte for at komme i gang med uddannelse og job Udsatte unge har store problemer med at komme i gang med uddannelse og arbejde, og indsatsen for at støtte dem i det er strengt nødvendig. De unge skal have stabil og langvarig opbakning og støtte til at gennemføre en uddannelse, som de måske ikke har fået opbakning til at vælge gennem deres forældre. Ligeledes har de behov for hjælp til at komme i arbejde, enten umiddelbart eller efter endt uddannelse. Især overgangene fra folkeskole til ungdomsuddannelse og fra ungdomsuddannelse til kompetencegivende uddannelse kræver støtte fra nærværende og vidende voksne. Det samme gælder overgange mellem offentlige systemer, f.eks. fra børne-ungeforvaltning til jobcenter og uddannelsesinstitution. Åbninger på arbejdsmarkedet skal understøttes ved opsøgende samarbejde med arbejdspladserne og vedholdende støtte både til de unge og til arbejdspladserne. 3

4 Forældrene og de øvrige voksne Forældrene skal inddrages og gøres ansvarlige Forældrenes rolle er central, så de skal have hjælp til at blive kompetente opdragere for deres børn og unge. De skal motiveres til at bearbejde og ændre destruktive mønstre i familien, og de have vedholdende støtte til det, ofte ved egentlig familiebehandling. Indsatsen over for forældrene skal være insisterende og forpligtende, så den understøtter, at børnene og de unge ændrer adfærd og retning. Deres udvikling skal være et fælles projekt med forældrene, og det forudsætter tæt koordinering med få, vedholdende socialarbejdere. Støtten kan forudsætte aftaler eller kontrakter med forældrene, men arbejdet skal bygge på respekt og anerkendelse, ikke på trusler. Derfor kan der ikke indgå elementer af straf over for forældrene, således som f.eks. servicelovens forældrepålæg lægger op til. Børnene og de unge skal mødes af troværdige voksne Socialrådgivere, pædagoger og andre, der arbejder med disse børn og unge, skal både være styrende, opdragende og fungere som rollemodeller. De skal vise, hvad der er rigtigt og forkert, og de skal kunne lide børnene og de unge, også når de, på grund af frastødende og afstumpet adfærd, kan være svære at holde af. De voksne skal være velfunderede og tydelige, og have kompetencer til at give de unge den ydre styring, der skal til for, at de kan få indre ro til at modnes og finde konstruktive måder at leve med sig selv og andre mennesker på. Især i kritiske situationer skal de voksne rykke tættere på og ikke som endnu en i rækken uddele røde kort, når de unge (helt forudsigeligt) tester dem. Arbejdet skal bygge på solide relationer og stabilitet Socialarbejderne skal være fagligt kvalificerede og solidariske voksne, der i længere forløb kan være så meget sammen med børnene og de unge, at de kan skabe relationer til dem, som kan danne grundlag for en udviklende kontakt. Børnene og de unge skal nemt kunne få fat i de voksne, også udenfor almindelig kontortid, hvis der er behov for det. Der er behov for stabilitet og relationsdannelse, og det stiller store krav til socialarbejderne. De må sikres løn - og arbejdsforhold, som giver mulighed for at arbejde på en måde, som kan åbne for det engagement og personlige ansvar for børnene og de unge, som er nødvendigt. De enkelte socialarbejdere må afklare med deres ledere, hvordan de kan håndtere de udfordringer, arbejdet indebærer, uden at det kolliderer med et normalt liv med fritid, familie osv. 4

5 Forpligtende inddragelse og kompenserende handlinger Børnene og de unge skal inddrages forpligtende i et samspil med deres omgivelser. De voksne, som arbejder med og har relationerne til dem, skal hjælpe dem med at fungere socialt og ansvarligt sammen med andre mennesker. De skal motivere børnene og de unge til at agere socialt acceptabelt, og de skal formidle mellem dem og andre mennesker, når der er behov for det. Det kan omfatte mediering eller mægling, hvis børnene eller de unge begår kriminalitet, laver hærværk eller i øvrigt forbryder sig mod andre mennesker og områdets normer. Børnene og de unge skal kunne inddrages i aktiviteter, der kompenserer for de skader eller problemer, de forvolder andre mennesker eller lokalområdet. Det skal ske som led i en sammenhængende støtte med relationsarbejde, ansvarliggørelse af familien, indsats ift. skole og uddannelse osv. Ved mediering eller konfliktråd kan der indgås aftaler mellem forurettede borgere og børnene/de unge om, hvordan de kan rydde op efter sig eller lave samfundstjeneste eller lignende for at kompensere for skader og problemer, de har skabt. Aftalerne kan indgå i kontrakterne mellem børnene/de unge, forældrene og repræsentanterne for det offentlige. Det tværfaglige samarbejde Tæt, tværsektorielt samarbejde Mange instanser har opgaver ift. børnene og de unge: skolen, sociale myndigheder, fritidstilbud, jobcentret, politiet, Kriminalforsorgen osv. Det skal hele tiden sikres, at der ikke sker tab af viden, brud eller ansvarsforflygtigelse mellem alle disse instanser, fordi det er så let at miste grebet om disse unge. Samarbejdet forudsætter et meget stort kommunikations- og koordineringsarbejde. Lokalpolitistationer er en forudsætning for, at politiet kan skabe forhold i lokalområdet, der kan sikre ro til at socialisere områdets udsatte børn og unge.. Som et led i samarbejdet skal ungesamråd, hvor kommuner, regioner og Kriminalforsorgen arbejder sammen om både forebyggelse og de nødvendige indsatser efter en eventuel dom, være obligatoriske. Samarbejde i lokalområdet: Koordinering og samarbejde skal nå endnu længere ud end de offentlige instanser, der er forpligtet i forhold til børnene og de unge. Der skal skabes et stærkt civilsamfund til at bakke op om en god socialisering af de børn og unge, som lever meget på gaden i deres egne fællesskaber. Frivillige vil ofte kunne supplere den indsats, socialarbejderne yder børnene og de unge. Opbakning fra kommuner og staten skal få lokalområdets egne ressourcer og fællesskaber til at fungere konstruktivt i forhold til de udsatte børn og unge. 5

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger Nye billeder Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger nye billeder er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, august 2002. Pjecen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med

Læs mere

SSP - en guide til samarbejdet

SSP - en guide til samarbejdet SSP - en guide til samarbejdet Indhold SSP - en guide til samarbejdet...................................................... 3 Kapitel 1: SSP før og nu... 5 Kapitel 2: Model for forebyggelse... 8 Kapitel

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

døgnanbragte unge bruger også rusmidler

døgnanbragte unge bruger også rusmidler red. Peter Jensen og susanne Pihl hansen døgnanbragte unge bruger også rusmidler erfaringer fra dur 2.0. et kompetenceudviklingsforløb for døgnmedarbejdere Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Rusmidler

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere