HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT. Grønt Regnskab 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT. Grønt Regnskab 2011"

Transkript

1 HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT Grønt Regnskab 2011 Godkendt af Bestyrelsen den 24. april 2012

2 Indhold Holbæk Forsyning A/S... 3 Indledning... 3 Visioner... 3 Virksomhedsoplysninger... 4 Holbæk Affald A/S... 5 Genbrugspladser... 6 Aktiviteter... 6 Dagrenovation... 9 Indsamlingsbiler... 9 Indsamlingsmængder... 9 Holbæk Spildevand A/S Behandlingsanlæg Aktiviteter Internt miljøtilsyn Initiativer Rensekvalitet på spildevand Rensekvalitet på spildevand Holbæk Vand A/S Vandværker og vandtårn Aktiviteter Vandes dag Vandkvaliteten Miljøprojekt med okkerslam Holbæk Varme A/S Varmeværkerne Aktiviteter St. Merløse Varmeværk A/S Jyderup Varmeværk A/S... 27

3 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 3 af 27 Holbæk Forsyning A/S Indledning Holbæk Forsyning A/S blev etableret som kommunalt ejet aktieselskaber i Selskaberne var ind til 2009 en del af Holbæk Kommune. Selskaberne omfatter syv selskaber med fælles Bestyrelse og Direktør. Virksomhederne er selskabsretligt organiseret jf. figur 1. Holbæk Holding A/S Holbæk Affald A/S St. Merløse Varme A/S Jyderup Varme A/S Holbæk Service A/S Holbæk Spildevand A/S Holbæk Vand A/S Figur 1 Holbæk Forsyning A/S har valgt at udarbejde et samlet grønt regnskab for alle selskaberne. Selskaberne er dog ikke omfattet af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab. I nærværende grønt regnskab er en overordnet redegørelse over indgående og udgående stoffer i selskabernes processer. De indgående stoffer omfatter forbrug af råvarer, energi, vand og hjælpestoffer. De udgående stoffer omhandler art og mængder af stoffer der forlader processerne i form af produkter og affald. Visioner En del af Holbæk Forsyning A/S visioner er, at vi også fremadrettet skal have fokus på miljø og økonomi. Der vil blive fokuseret meget på hvordan opgaver løses bedst og billigst, og med mindst muligt energi- og ressourceforbrug. Visionen i Holbæk Forsyning A/S er meget mere miljø og klima, med en forretningsmæssig etisk adfærd, hvor der udvises respekt for sundhed, miljø og klima. Det indebærer blandt andet: - at der ved renoveringer, opførelser af nye anlæg og bygninger bliver regnet på afledte miljøgevinster hvor det er relevant. Og at der sker en samlet reduktion af energiforbruget i alle selskabernes processer. - at der på arbejdsmiljødelen for alle selskaberne, er påbegyndt en kortlægning af arbejdsfunktioner og steder. Kortlægningen skal synliggøre hvor der kan opstå risiko for arbejdsulykker eller nærved ulykker. Formålet er, at forebygge arbejdsulykker og uhensigtsmæssige arbejdsrutiner.

4 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 4 af 27 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Holbæk Forsyning A/S Kalvemosevej Holbæk Udgivelse: Marts 2011 Titel: Grønne Regnskaber for Holbæk Kloak A/S, Holbæk Vand A/S, Holbæk Varme A/S Jyderup, Holbæk Varme A/S St. Merløse, Holbæk Affald A/S. Formål: De Grønne Regnskaber for 2011 kan benyttes både internt og eksternt via hjemmesiden. Bestyrelsen for Holbæk Forsyning A/S godkendte det Grønne Regnskab den 24. april 2012

5 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 5 af 27 Holbæk Affald A/S Nærværende Grønt regnskab er en kort præsentation af væsentlige miljødata inden for Holbæk Affald A/S. Navn: Adm. adresse Holbæk Affald A/S Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Telefon: CVR nr.: EAN EAN Kontaktpersoner: Ejer: Tilsynsmyndighed: Hovedaktivitet: (dagrenovation) (genbrug) Adm. direktør Susan Münster Affaldsleder Annette Vangslev Holbæk Kommune Holbæk Kommune Teknik og Miljø Gl. Skovvej 158 Nr. Jernløse 4420 Regstrup Telefon: Holbæk Affald A/S driver fem genbrugspladser og indsamler dagrenovation hos ca private husstande ( sommerhuse) og erhvervsvirksomheder i Holbæk Kommune.

6 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 6 af 27 Genbrugspladser Holbæk Affald A/S driver fem genbrugspladser i Holbæk Kommune. Pladserne modtager affald fra ca private husstande ( sommerhuse) og erhvervsvirksomheder. De fem genbrugspladser i Holbæk Kommune har følgende beliggenhed: Genbrugspladsen - Orø Nørrestængevej, 4300 Orø Genbrugspladsen Holbæk Spånnebæk 34, 4300 Holbæk Genbrugspladsen - Jernløse Virkelyst 19,Nr. Jernløse, 4420 Regstrup Genbrugspladsen - Tornved Holbækvej 167, 4440 Mørkøv Genbrugspladsen - Tølløse Industrivej 14 A, 4340 Tølløse Geografisk oversigt af Genbrugspladsernes placering Aktiviteter Antal kundebesøg på genbrugspladserne er fra 2010 til 2011 steget med enheder svarende til 8 % Genbrugspladsernes Besøgstal Holbæk pladsen Tølløse pladsen Tornved pladsen Jernløse pladsen Orø er beregnet ud fra en gennemsnitsmængde I alt Statistik på besøgstal

7 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 7 af 27 På genbrugspladserne sorteres affaldet i 32 forskellige fraktioner, hvilket giver en høj genanvendelse af affaldet. Af det modtagne affald på genbrugspladserne i 2011 blev 66 % genanvendt, 27 % forbrændt, 7 % deponeret hvoraf 1 % er specielt behandlet. De fire største genbrugspladser modtager alle typer affald undtagen dagrenovation. Orø pladsen modtager et begrænset antal fraktioner. Affald til forbrænding sendes til det fælleskommunale affaldsselskab Kara/Noveren I/S, som Holbæk Kommune er interessent i. Affald til deponi sendes til Kara/Noverens I/S affaldsdeponi i Audebo. Det farlige affald samt elektronikaffald sorteres på genbrugspladserne og afhentes og behandles af Stena Miljø. Affald til genanvendelse bliver opdelt i mange forskellige affaldstyper og sendt til både det fælleskommunale affaldsselskab Kara/Noveren I/S og tilsvarende private godkendte modtageanlæg. Modtaget mængder på genbrugspladserne opgjort på tons Genanvendelse Deponi *Nyttiggørelse Specialbehandling I alt *Nyttiggørelse er en ny betegnelse for det affald, der sendes på forbrændingsanlæg og bruges til produktion af el og fjernvarme.

8 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 8 af 27 Anvendelsesprocent Andel af affaldet som er Genanvendt *Nationale mål % 66 % 65 % Forbrænding / nyttiggørelse % 29 % Deponering inkl. specialbehandling 7 % 7 % 6 % Fordelingsnøgle for affaldstyper modtaget på genbrugspladsern fordelt på % % År År Diagrammet viser procentfordeling af affaldstyper som er modtaget på genbrugspladserne i 2010 og Analysen viste et behov for en opgradering og ombygning af af genbrugspladserne. I den forbindelse forventes genanvendelsen i 2012/2013 at stige alene på grund af øget plads og bedre oversigtsforhold. Der vil desuden være fokus på nye og flere fraktioner til genanvendelse fx udsortering af genanvendeligt træ, sanitet, hård plast samt opdeling af beton og tegl. Ligeledes vil der i forbindelse med ombygningen være fokus på flere miljøtiltag som fx solceller på taget af mandskabsbygningen samt LED-belysning på pladsen.

9 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 9 af 27 Dagrenovation Holbæk Affald A/S indsamler husholdningsaffald fra ca private husstande ( sommerhuse). Private husstande får afhentet 7 affaldstyper: Restaffald, bioaffald, flasker, aviser, batterier, storskrald samt haveaffald. Erhvervsvirksomheder med 5 ansatte eller derover får afhentet restaffald og bioaffald. Restaffaldet bliver leveret til Kara/Noveren I/S, hvor affaldet bliver brændt og dermed nyttiggjort til produktion af el og fjernvarme. Bioaffaldet leveres til Biovæksts biogasanlæg i Audebo. Mængden af rest- og bioaffaldet fra de private husstande og erhvervsvirksomheder bliver i forbindelse med afhentningen og tømningen vejet. De enkelte husstande og virksomheder betaler efterfølgende for de kg affald der er afhentet på deres adresse. Aviser og papir bliver leveret til Kara/Noverens anlæg i Gadstrup hvor det bliver eftersorteret og leveret videre til genanvendelse. Indsamlingsbiler Af hensyn til brændstofforbruget og derved CO 2 udledning, indsamles husholdningsaffaldet med rumopdelte skraldebiler, således at rest- og bioaffaldet indsamles samtidigt og glas og papir indsamles samtidigt derved halveres kørslen af ruterne. Brændstofforbrug på indsamling og kørsel af husholdningsaffald Liter diesel Indsamlingsmængder Produceret mængder kildesorteret husholdningsaffald indsamlet pr. husstand / kg Aviser/papir Glas/flasker Restaffald Bioaffald I alt Indsamlingskravet er for papir jf. Miljøstyrelsens potentiale fra 2003 på 55 %. I 2011 har Holbæk Affald A/S alene på indsamlingsordningen indsamlet 65,7 % af potentialet.

10 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 10 af 27 Indsamlet mængder af husholdningsaffald opgjort på kg Aviser/papir Glas/flasker Restaffald Bioaffald Batterier Storskrald Haveaffald I alt Hvis man ser på de mængder affald der leveres til genbrugspladserne og de mængder der indsamles via dagrenovationsordningen, så viser tallene, at de private husstande og erhvervet har produceret 80 kg mere husholdningsaffald i 2011 end i De øgede mængder kan ses som en naturlig udviklingstendens. Men da de samlede affaldsmængder på rest og bioaffald, som afhentes via dagrenovationsordningen, samtidig er faldet med 25 kg pr. husstand inkl. erhverv, så giver det en helt tydeligt indikation af, at afregning efter vægt på dagrenovationen har haft en positiv afsmitning på sortering af affaldet. Det er et udtryk for at de genanvendelige mængder som pap, metal og lignende emballager, i større udstrækning sorteres fra i dagrenovationen og afleveres på genbrugspladserne

11 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 11 af 27 Holbæk Spildevand A/S Nærværende Grønt regnskab er en kort præsentation af væsentlige miljødata inden for Holbæk spildevand A/S. Navn: Adm. adresse Holbæk Spildevand A/S Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Telefon: CVR nr.: EAN Kontaktpersoner: Ejer: Tilsynsmyndighed: Hovedaktivitet: Adm. direktør Susan Münster Driftschef Henrik Correll Holbæk Kommune Teknik og Miljø Gl. Skovvej 158 Nr. Jernløse 4420 Regstrup Telefon: Holbæk Spildevand A/S driver 18 anlæg og renser spildevand fra ca hustande. og erhvervsvirksomheder i Holbæk Kommune.

12 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 12 af 27 Behandlingsanlæg Holbæk Spildevand A/S modtager og renser spildevand fra ca indbyggere og erhvervsvirksomheder i Holbæk Kommune, som er tilsluttet den offentlige kloak. Bybjerg Renseanlæg Møllebakkevej 47, Orø 4300 Holbæk Gislinge Renseanlæg Hagestedvej 27 B 4532 Gislinge Holbæk Renseanlæg Parallelvej Holbæk Svinninge Renseanlæg Nordvestvej Svinninge Tornved Renseanlæg Enghaven 7B 4450 Jyder up Geografisk oversigtsplan over de 6 største renseanlæg Tysinge Renseanlæg Mosevej Tølløse Aktiviteter Spildevand A/S s hovedaktiviteter omfatter planlægning, projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse. Aktiviteterne er fordelt på 18 renseanlæg hvor af 6 er store renseanlæg, 126 bassiner 219 pumpestationer og ca. 937 km ledningsnet. De 6 største renseanlæg Type: Godkendt Kapacitet - PE Dimensioneret Kapacitet - PE *Belastning 2011 (PE) Recipient Bybjerg MBNDK Isefjord Holbæk MBNDKF Holbæk Fjord - Isefjord Gislinge MBNDK Svinninge MBNDK Lammefjord - Isefjord Tornved MBNDK Tysinge MBNDK *Beregnet tal Åmose å Tissø - Storebælt

13 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 13 af 27 Energiproduktion på Holbæk renseanlæg Målepunkt Gas m EL Kwh På Holbæk rensningsanlæg bruges der rigtig meget energi til rensning af spildevandet. Den store synder er energiforbruget til beluftning. Der vil i 2012 blive igangsat initiativer som skal finde og implementere energibesparelser. Samlet energiforbrug for alle anlæg og pumper m.v. Målepunkt EL- forbrug Kwh Naturgas - forbrug m Drikkevand m Procesvand m Slam som restprodukt Målepunkt *Slamproduktion fra Holbæk renseanlæg *Slam fra de øvrige rensningsanlæg køres til slambede ton Samlet mængde kemikalier Målepunkt Kemikalier ton

14 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 14 af 27 Procestal for alle anlæg Målepunkt Behandlet spildevandsmængde m Overløb m Nedbør mm Perkolat fra Kara/Noveren /I/S m Internt miljøtilsyn Holbæk Spildevand A/S har i 2011 foretaget Internt miljøtilsyn på de 6 store renseanlæg. Miljøforhold blev efterfølgende kortlagt. Støj og lugtgener blev på de enkelte anlæg drøftet og vurderet med de ansatte. Nogle af processerne på anlæggene støjer og lugter, men det har ikke givet anledning til klager. Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier blev beskrevet nærmere og de ansatte fik næremere instruktion herom. Nødplaner som beskriver hvordan medarbejderne skal forholde sig i tilfælde af uheld og driftsforstyrrelser blev gennemgået både ved indefra kommende problemer og ved forstyrrelser uden for selve anlægget. Initiativer Der er udarbejdet og vedtaget en spildevandsplan som skal sikre en bedre miljøøkonomisk måde at aflede og rense spildevand. I de kommende år vil spildevandsplanen identificere et antal overløb af opspædet spildevand fra fælleskloakerede kloaksystemer, hvor der bør ske en indsats. For Holbæk Spildevand A/S betyder det at vi skal undersøge forholdene for 12 udløb nærmere inden udgangen af Dette arbejde skal være med til at begrænse overløb. Der er i spildevandsplanen afsat 9,5 mio. kr. om året til sanering af de eksisterende ledninger, for at mindske ind/udsivning. Der foretages årligt en vurdering af de mest kritiske ledninger på baggrund af TV inspektioner for de enkelte områder og akutte problemer.

15 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 15 af 27 Spildevandsplanen omfatter en saneringsplan for de mindre og nedslidte rensningsanlæg. Efter 2018 er det planen, at rensningen af spildevandet fra kloakerede områder skal varetages af 6 store anlæg. Den nye renseanlægsstruktur er planlagt for at opnå en bedre og mere tidsvarende rensning af spildevandet og samtidig opnå miljøgevinster og reducerede driftsudgifter. I planperioden gennemføres en række større projekter for at modernisere de bevaringsværdige rensningsanlæg bl.a. udbygning af Tornved og Tysinge

16 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 16 af 27 Rensekvalitet på spildevand 2010 Nedenstående 4 diagrammer tydeliggør at alle udledningskrav er overhold i 2010 Kvalitetskrav og analysereultater total P udledt Tysinge Tornved Svinninge Gislinge Analyseresultat Max krav Holbæk Bybjerg - 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 Kvalitetskrav og analyseresultater total N udledt Tysinge Tornved Svinninge Gislinge Max krav/sommer Analyseresultat Holbæk Bybjerg

17 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 17 af 27 Kvalitetskrav og analyseresultater total BOD udledt Tysinge Tornved Svinninge Gislinge Max krav Analyseresultat Holbæk Bybjerg Kvalitetskrav og analyseresultater total COD udledt Tysinge Tornved Svinninge Gislinge Max krav/sommer Analyseresultat Holbæk Bybjerg

18 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 18 af 27 Rensekvalitet på spildevand 2011 Nedenstående 4 diagrammer tydeliggør at alle udledningskrav er overhold i 2010 Kvalitetskrav og analysereultater total P udledt Tysinge Tornved Svinninge Gislinge Max krav Analyseresultat Holbæk Bybjerg 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Kvalitetskrav og analyseresultater total N udledt Tysinge Tornved Svinninge Gislinge Max krav Analyseresultat Holbæk Bybjerg

19 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 19 af 27 Kvalitetskrav og analyseresultater total BOD udledt Tysinge Tornved Svinninge Gislinge Max krav Analyseresultat Holbæk Bybjerg Kvalitetskrav og analyseresultater total COD udledt Tysinge Tornved Svinninge Gislinge Max krav Analyseresultat Holbæk Bybjerg

20 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 20 af 27 Holbæk Vand A/S Nærværende Grønt regnskab er en kort præsentation af væsentlige miljødata inden for Holbæk vand A/S. Navn: Adm. adresse Holbæk Vand A/S Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Telefon: CVR nr.: EAN Kontaktpersoner: Ejer: Tilsynsmyndighed: Hovedaktivitet: Adm. direktør Susan Münster Driftschef Henrik Correll Holbæk Kommune Holbæk Kommune Teknik og Miljø Gl. Skovvej 158 Nr. Jernløse 4420 Regstrup Telefon: Holbæk Vand A/S leverer rent drikkevand til ca indbyggere i Holbæk Kommune

21 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 21 af 27 Vandværker og vandtårn Holbæk Vand A/S leverer rent drikkevand til ca private husstande og 600 erhvervsvirksomheder i Holbæk Kommune. Holbæk Vand A/S vandværker og tårn er beliggende på følgende adresser: Vandværket - sydøst for Holbæk Kalvemosevej Holbæk Vandværket - sydvest for Holbæk Omfartsvejen 47 B 4300 Holbæk Vandtårnet sydvest for Holbæk Vandtårnsvej 4300 Holbæk Aktiviteter Holbæk vand A/S s hovedaktivitet omfatter planlægning, projektering, anlæg drift og vedligeholdelse. Aktiviteterne er fordelt på 2 vandværker, 14 boringer, 214 km ledningsnet samt 1 vandtårn. Procestal for alle enheder Målepunkt EL- forbrug på vandværkerne Kwh Udpumpet vandmængde m Solgte vandmængder m Ledningstab m 3 6,72 4,5

22 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 22 af 27 Vandes dag Hvert år den 22. marts fejres Verdens Vanddag. Den internationale mærkedag giver forsyningerne her til lands mulighed for at gøre opmærksom på det vidunderlige vand, som findes i Danmark. Vand og sundhed er to sider af samme sag, og det er det store privilegium i Danmark, at der bare kan åbnes for hanen og slukke tørsten i et glas dejligt, koldt og forfriskende vand. Vand er kilden til alt liv og den mest vitale byggesten i det enkelte menneskes krop og det basale fundament for et velfungerende samfund. Holbæk Vand A/S markerer vandets dag med at sætte fokus på det sunde drikkevand og den miljørigtige håndtering af spildevandet. Der bliver afhold åbent hus arrangementer og traditionen er, at der inviteres skoleklasser fra Holbæk kommune som deltager i konkurrencer og lign. Det skønnes at der hvert år er mellem 400 og 500 mennesker som benytter sig åbent hus arrangementet Vandkvaliteten Holbæk Vand A/S har til stadighed problemer med for høje ammonium koncentrationer, hvilket også er et problem i mange andre af landets vandværker. Problemet er ved afgangen fra vandværkerne. Kravet til ammoniumkoncentration bliver overholdt ude hos forbrugerne. Der er afprøvet og iværksat en proces, som umiddelbart ser ud til at kunne løse problemet. Vandtårnet blev bygget i 1965 og taget i brug december Det er løbende vedligeholdt og blev renoveret i 1988, hvor beholderen blev tømt og efterset. I 2009 rensede et dykkerfirma beholderens bund og sider indvendig for kalk, oxygen og mangan stoffer som udfældes i det stille-stående vand. Beholderen og diverse installationer fik efter processen betegnelsen: I god stand. I 2011 blev vandtårnet renoveret udvendigt og kan nu holde de næste mange år.

23 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 23 af 27 Miljøprojekt med okkerslam Holbæk Forsyning A/S har modtaget over en halv million til et miljøprojekt. Holbæk Forsyning A/S vil forsøge at bruge okkerslam fra vandproduktionen til rensning af spildevand. Idéen er så god at Vandsektorens Teknologiudviklingsfond har givet kr. til projektet, der både er godt for miljøet og økonomien. I stedet for at betale for at få kørt okkerslammet væk og belaste miljøet og herefter betale igen for at købe kemikalier, der også belaster miljøet, så vil vi finpudse en metode hvor man kan genanvende slammet fra vandproduktionen i vores spildevandsrenseanlæg. Projektet har været præsenteret for Miljøminister Ida Auken, sammen med 13 andre vandprojekter. De 14 projekter var udvalgt blandt over 150 projekter og Holbæk Forsyning A/S projekt, der skal laves i samarbejde med DTU og Krüger, blev i begrundelsen for tildelingen fremhævet som interessant, fordi det er funderet i den praktiske virkelighed som vandselskaberne fungerer i. Det gode ved projektet er, at det forvandler noget, der tidligere var et problem, til en ressource. Det er meget intelligent, siger miljøminister Ida Auken om Holbæk Forsyning A/S projekt. Projektet kommer til at foregå i 2012, hvor der både skal gennemføres laboratorieforsøg og fuldskalaforsøg på Holbæk Centralrenseanlæg, hvor den grundlæggende teori skal stå sin prøve. Projektet bygger på at okkerslammet grundlæggende er jern, der er iltet, og det er noget vi i forvejen køber til vores renseanlæg, hvor vi bruger det til at rense vores spildevand. Så det ligger lige for at bruge okkerslammet i stedet for. Hvis det virker, så er det er godt for miljøet og for økonomien og så er det simpel sund fornuft. Danmark producerer årligt over tons okker på vandværkerne, så perspektiverne i projektet er store.

24 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 24 af 27 Holbæk Varme A/S Nærværende Grønt regnskab er en kort præsentation af væsentlige miljødata inden for Holbæk Forsynings A/S to varmeselskaber Jyderup Varme A/S og St. Merløse Varme A/S. Navn: Adm. adresse Jyderup Varme A/S St. Merløse varme A/S Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Telefon: CVR nr.: EAN Kontaktpersoner: Ejer: Tilsynsmyndighed: Hovedaktivitet: Adm. direktør Susan Münster Driftschef Henrik Correll Holbæk Kommune Holbæk Kommune Teknik og Miljø Gl. Skovvej 158 Nr. Jernløse 4420 Regstrup Telefon: Holbæk Varme A/S leverer varme til kunder i Holbæk Kommunes opland.

25 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 25 af 27 Varmeværkerne Varmeværkerne i Holbæk Forsyning består af to selvstændige selskaber Jyderup Varmeværk A/S og St. Merløse Varmeværk A/S Varmeværkerne er beliggende på følgende adresser: Jyderup Varmeværk A/S Lyngvej Jyderup St. Merløse Varmeværk A/S Tåstrupvej St. Merløse 4300 Holbæk Aktiviteter Princippet i fjernvarmeforsyning er simpelt. Varmeværkerne pumper opvarmet fjernvarmevand gennem rørene ud til forbrugerne. Her bruges vandet til at varme huse og brugsvand op, inden det afkølede vand løber tilbage til varmeværket og varmes op igen. Fjernvarmevandet cirkulerer altså i et lukket rørsystem, og bliver genbrugt igen og igen. Begge værkers aktiviteter omfatter planlægning, projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse af værkerne og tilhørende ledningsnet.

26 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 26 af 27 St. Merløse Varmeværk A/S St. Merløse Varmeværk, som fortrinsvis anvender halm som energikilde, forsyner 392 enheder i den vestlige del af St. Merløse med fjernvarme. St. Merløse værket erco 2 neutralt når der kun benyttes halm. Alle biobrændsler (= brændsler af plantemateriale og halm) afgiver præcis den samme mængde CO 2 ved forbrændingen, som de har optaget i vækstperioden. Når planter vokser, optager de CO 2 fra luften, hvoraf kulstoffet ved fotosyntesen opbygges i plantematerialet, mens CO 2 frigives til atmosfæren. Når planterne siden hen enten rådner eller brændes som vi gør i St. Merløse, reagerer kulstoffet igen med luftens ilt og udsendes som CO 2. Det vil sige, at CO 2 indgår i et vedvarende kredsløb i naturen, uanset om planterne rådner op eller brændes. Procestal Målepunkt EL- forbrug Kwh Olie forbrug Liter Halm ton Procesvand m Virkningsgrad på halmkedel m/k Ledningstab MWh St. Merløse Varme A/S planlægger i 2012 at opføre et nyt varmeværk til erstatning af det nuværende som er udtjent. Fordelen ved det nye varmeværk, vil være en næsten fjernelse af olieforbruget, så værket udelukkende fyrer med CO 2 neutral brændsel. Det skyldes, at der i forbindelse med det nye varmeværk samtidigt bygges en akkumuleringstank (form for batteri), som løbende kan fyldes op med varme, som så kan bruges hvis halmkedlen er ude af drift.

27 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 27 af 27 Jyderup Varmeværk A/S Varmeværket i Jyderup er et kraft-varmeværk, som dels leverer fjernvarme 806 husstande i Jyderup by, og dels producerer elektricitet som sælges til NVE. Procestal Målepunkt EL- forbrug MWh Gas forbrug m Procesvand m Virkningsgrad på kedel m/k Virkningsgrad på motor m/k Ledningstab MWh Produktion Målepunkt Varmeproduktion MWh EL- produktion til videre salg MWh

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

2 Esbjerg Forsyning A/S

2 Esbjerg Forsyning A/S miljøredegørelse 2 Esbjerg Forsyning A/S Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S........................................................ 4 2. Ledelsens beretning...........................................................

Læs mere

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Indhold Forord 7 Resumé af Grønt Regnskab 2013 9 Strategisk Energiplan 2013 4 Klar til mere regn i fremtiden 14 Klimakommunens resultater CO 2 -status 6 Forbrug

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 02 INDHOLD INTRODUKTION Forsyning Helsingør A/S 03 Et nyt selskab med fokus på kunderne 04 Bestyrelse og direktion 06 Ledelsespåtegning 07 Selskabsstruktur 08 2011 Revisionspåtegning 09

Læs mere

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 INDHOLD Generelle informationer 1 Forord 2 Aktiviteter på Amagerværket 4 Beskrivelse af Amagerværket 4 Væsentlige miljøforhold 6 Oversigt over miljøpåvirkninger 8 Målsætninger

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Foto: Linne Lauesen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger...

Læs mere

Miljørapportering 2012

Miljørapportering 2012 Miljørapportering 2012 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR

Læs mere

avisen NR. 2 JUNI 2013

avisen NR. 2 JUNI 2013 TIL VIRKSOMHEDER I ALBERTSLUND KOMMUNE avisen NR. 2 JUNI 2013 Blå Fisk beskytter vandmiljøet side 3 Miljøtilsyn i 2012 og tilsynsplan for 2013 side 10 Ny erhvervsstrategi på vej Udkast til Erhvervsstrategi

Læs mere

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet Små teknologier maj 2002 udgivet af teknologirådet 1 Rapport om teknologiske løsninger til små samfund teknologirådet, maj 2002 f h b Indhold Forord 3 Indledning 5 Opsamling 7 15 konklusioner og anbefalinger

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2011 L L Y Y N N G G B B Y Y - - T T A A A A R R B BÆ Æ K K K K O O M M M M U UN N E E

GRØNT REGNSKAB 2011 L L Y Y N N G G B B Y Y - - T T A A A A R R B BÆ Æ K K K K O O M M M M U UN N E E GRØNT REGNSKAB 2011 LLYYNNG G BBY Y- - TTAAAARRBBÆ O MMMM UN EE ÆKK KKO UN Indhold Forord...4 Klimakommunens resultater CO2-status...6 Når vi færdes i trafikken...8 Når vi bruger vand...10 Når vandet

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2002 Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Et arbejdsredskab til kommunerne til at planlægge, justere og effektivisere anvisnings- og indsamlingsordninger

Læs mere

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Forord med ledelsens beretning 5 Procesbeskrivelse 6 Præsentation af virksomheden

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 29 for Novo Nordisk i Måløv Maj 21 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Måløv...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger om miljøforhold...5

Læs mere

Fynsværket. Grønt regnskab 2013

Fynsværket. Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 14 Oplysninger om miljøforhold 22 Miljødata 28 Myndighedsudtalelse 34

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Ledelsespåtegning 2. Revisionspåtegning 3. Selskabsoplysninger 5. 5 års nøgletal 7. Ledelsesberetning 8.

ÅRSRAPPORT 2012. Ledelsespåtegning 2. Revisionspåtegning 3. Selskabsoplysninger 5. 5 års nøgletal 7. Ledelsesberetning 8. ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 5 5 års nøgletal 7 Ledelsesberetning 8 Årets resultat 21 Anvendt regnskabspraksis 23 Resultatopgørelse

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

L o k a l A g e n d a 2 1 UDKAST

L o k a l A g e n d a 2 1 UDKAST L o k a l A g e n d a 2 1 S t r a t e g i o g H a n d l i n g s p l a n 2012-2 0 1 5 - f o r e n b æ r e d y g t i g u d v i k l i n g a f H v i d o v r e UDKAST Indholdsfortegnelse 1. Resumé 3 2. Bæredygtighed

Læs mere

Bæredygtig forsyning i Aalborg

Bæredygtig forsyning i Aalborg Bæredygtig forsyning i Aalborg 1 Bæredygtig forsyning i Aalborg Forsidefoto: Ajs Smed Nielsen Oplag: 2. eksemplarer Papir: Profi silk 115 gr. Omslag: Profi silk 2 gr. Svanemærket papir Grafisk udarbejdelse:

Læs mere