HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT. Grønt Regnskab 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT. Grønt Regnskab 2011"

Transkript

1 HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT Grønt Regnskab 2011 Godkendt af Bestyrelsen den 24. april 2012

2 Indhold Holbæk Forsyning A/S... 3 Indledning... 3 Visioner... 3 Virksomhedsoplysninger... 4 Holbæk Affald A/S... 5 Genbrugspladser... 6 Aktiviteter... 6 Dagrenovation... 9 Indsamlingsbiler... 9 Indsamlingsmængder... 9 Holbæk Spildevand A/S Behandlingsanlæg Aktiviteter Internt miljøtilsyn Initiativer Rensekvalitet på spildevand Rensekvalitet på spildevand Holbæk Vand A/S Vandværker og vandtårn Aktiviteter Vandes dag Vandkvaliteten Miljøprojekt med okkerslam Holbæk Varme A/S Varmeværkerne Aktiviteter St. Merløse Varmeværk A/S Jyderup Varmeværk A/S... 27

3 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 3 af 27 Holbæk Forsyning A/S Indledning Holbæk Forsyning A/S blev etableret som kommunalt ejet aktieselskaber i Selskaberne var ind til 2009 en del af Holbæk Kommune. Selskaberne omfatter syv selskaber med fælles Bestyrelse og Direktør. Virksomhederne er selskabsretligt organiseret jf. figur 1. Holbæk Holding A/S Holbæk Affald A/S St. Merløse Varme A/S Jyderup Varme A/S Holbæk Service A/S Holbæk Spildevand A/S Holbæk Vand A/S Figur 1 Holbæk Forsyning A/S har valgt at udarbejde et samlet grønt regnskab for alle selskaberne. Selskaberne er dog ikke omfattet af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab. I nærværende grønt regnskab er en overordnet redegørelse over indgående og udgående stoffer i selskabernes processer. De indgående stoffer omfatter forbrug af råvarer, energi, vand og hjælpestoffer. De udgående stoffer omhandler art og mængder af stoffer der forlader processerne i form af produkter og affald. Visioner En del af Holbæk Forsyning A/S visioner er, at vi også fremadrettet skal have fokus på miljø og økonomi. Der vil blive fokuseret meget på hvordan opgaver løses bedst og billigst, og med mindst muligt energi- og ressourceforbrug. Visionen i Holbæk Forsyning A/S er meget mere miljø og klima, med en forretningsmæssig etisk adfærd, hvor der udvises respekt for sundhed, miljø og klima. Det indebærer blandt andet: - at der ved renoveringer, opførelser af nye anlæg og bygninger bliver regnet på afledte miljøgevinster hvor det er relevant. Og at der sker en samlet reduktion af energiforbruget i alle selskabernes processer. - at der på arbejdsmiljødelen for alle selskaberne, er påbegyndt en kortlægning af arbejdsfunktioner og steder. Kortlægningen skal synliggøre hvor der kan opstå risiko for arbejdsulykker eller nærved ulykker. Formålet er, at forebygge arbejdsulykker og uhensigtsmæssige arbejdsrutiner.

4 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 4 af 27 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Holbæk Forsyning A/S Kalvemosevej Holbæk Udgivelse: Marts 2011 Titel: Grønne Regnskaber for Holbæk Kloak A/S, Holbæk Vand A/S, Holbæk Varme A/S Jyderup, Holbæk Varme A/S St. Merløse, Holbæk Affald A/S. Formål: De Grønne Regnskaber for 2011 kan benyttes både internt og eksternt via hjemmesiden. Bestyrelsen for Holbæk Forsyning A/S godkendte det Grønne Regnskab den 24. april 2012

5 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 5 af 27 Holbæk Affald A/S Nærværende Grønt regnskab er en kort præsentation af væsentlige miljødata inden for Holbæk Affald A/S. Navn: Adm. adresse Holbæk Affald A/S Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Telefon: CVR nr.: EAN EAN Kontaktpersoner: Ejer: Tilsynsmyndighed: Hovedaktivitet: (dagrenovation) (genbrug) Adm. direktør Susan Münster Affaldsleder Annette Vangslev Holbæk Kommune Holbæk Kommune Teknik og Miljø Gl. Skovvej 158 Nr. Jernløse 4420 Regstrup Telefon: Holbæk Affald A/S driver fem genbrugspladser og indsamler dagrenovation hos ca private husstande ( sommerhuse) og erhvervsvirksomheder i Holbæk Kommune.

6 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 6 af 27 Genbrugspladser Holbæk Affald A/S driver fem genbrugspladser i Holbæk Kommune. Pladserne modtager affald fra ca private husstande ( sommerhuse) og erhvervsvirksomheder. De fem genbrugspladser i Holbæk Kommune har følgende beliggenhed: Genbrugspladsen - Orø Nørrestængevej, 4300 Orø Genbrugspladsen Holbæk Spånnebæk 34, 4300 Holbæk Genbrugspladsen - Jernløse Virkelyst 19,Nr. Jernløse, 4420 Regstrup Genbrugspladsen - Tornved Holbækvej 167, 4440 Mørkøv Genbrugspladsen - Tølløse Industrivej 14 A, 4340 Tølløse Geografisk oversigt af Genbrugspladsernes placering Aktiviteter Antal kundebesøg på genbrugspladserne er fra 2010 til 2011 steget med enheder svarende til 8 % Genbrugspladsernes Besøgstal Holbæk pladsen Tølløse pladsen Tornved pladsen Jernløse pladsen Orø er beregnet ud fra en gennemsnitsmængde I alt Statistik på besøgstal

7 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 7 af 27 På genbrugspladserne sorteres affaldet i 32 forskellige fraktioner, hvilket giver en høj genanvendelse af affaldet. Af det modtagne affald på genbrugspladserne i 2011 blev 66 % genanvendt, 27 % forbrændt, 7 % deponeret hvoraf 1 % er specielt behandlet. De fire største genbrugspladser modtager alle typer affald undtagen dagrenovation. Orø pladsen modtager et begrænset antal fraktioner. Affald til forbrænding sendes til det fælleskommunale affaldsselskab Kara/Noveren I/S, som Holbæk Kommune er interessent i. Affald til deponi sendes til Kara/Noverens I/S affaldsdeponi i Audebo. Det farlige affald samt elektronikaffald sorteres på genbrugspladserne og afhentes og behandles af Stena Miljø. Affald til genanvendelse bliver opdelt i mange forskellige affaldstyper og sendt til både det fælleskommunale affaldsselskab Kara/Noveren I/S og tilsvarende private godkendte modtageanlæg. Modtaget mængder på genbrugspladserne opgjort på tons Genanvendelse Deponi *Nyttiggørelse Specialbehandling I alt *Nyttiggørelse er en ny betegnelse for det affald, der sendes på forbrændingsanlæg og bruges til produktion af el og fjernvarme.

8 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 8 af 27 Anvendelsesprocent Andel af affaldet som er Genanvendt *Nationale mål % 66 % 65 % Forbrænding / nyttiggørelse % 29 % Deponering inkl. specialbehandling 7 % 7 % 6 % Fordelingsnøgle for affaldstyper modtaget på genbrugspladsern fordelt på % % År År Diagrammet viser procentfordeling af affaldstyper som er modtaget på genbrugspladserne i 2010 og Analysen viste et behov for en opgradering og ombygning af af genbrugspladserne. I den forbindelse forventes genanvendelsen i 2012/2013 at stige alene på grund af øget plads og bedre oversigtsforhold. Der vil desuden være fokus på nye og flere fraktioner til genanvendelse fx udsortering af genanvendeligt træ, sanitet, hård plast samt opdeling af beton og tegl. Ligeledes vil der i forbindelse med ombygningen være fokus på flere miljøtiltag som fx solceller på taget af mandskabsbygningen samt LED-belysning på pladsen.

9 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 9 af 27 Dagrenovation Holbæk Affald A/S indsamler husholdningsaffald fra ca private husstande ( sommerhuse). Private husstande får afhentet 7 affaldstyper: Restaffald, bioaffald, flasker, aviser, batterier, storskrald samt haveaffald. Erhvervsvirksomheder med 5 ansatte eller derover får afhentet restaffald og bioaffald. Restaffaldet bliver leveret til Kara/Noveren I/S, hvor affaldet bliver brændt og dermed nyttiggjort til produktion af el og fjernvarme. Bioaffaldet leveres til Biovæksts biogasanlæg i Audebo. Mængden af rest- og bioaffaldet fra de private husstande og erhvervsvirksomheder bliver i forbindelse med afhentningen og tømningen vejet. De enkelte husstande og virksomheder betaler efterfølgende for de kg affald der er afhentet på deres adresse. Aviser og papir bliver leveret til Kara/Noverens anlæg i Gadstrup hvor det bliver eftersorteret og leveret videre til genanvendelse. Indsamlingsbiler Af hensyn til brændstofforbruget og derved CO 2 udledning, indsamles husholdningsaffaldet med rumopdelte skraldebiler, således at rest- og bioaffaldet indsamles samtidigt og glas og papir indsamles samtidigt derved halveres kørslen af ruterne. Brændstofforbrug på indsamling og kørsel af husholdningsaffald Liter diesel Indsamlingsmængder Produceret mængder kildesorteret husholdningsaffald indsamlet pr. husstand / kg Aviser/papir Glas/flasker Restaffald Bioaffald I alt Indsamlingskravet er for papir jf. Miljøstyrelsens potentiale fra 2003 på 55 %. I 2011 har Holbæk Affald A/S alene på indsamlingsordningen indsamlet 65,7 % af potentialet.

10 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 10 af 27 Indsamlet mængder af husholdningsaffald opgjort på kg Aviser/papir Glas/flasker Restaffald Bioaffald Batterier Storskrald Haveaffald I alt Hvis man ser på de mængder affald der leveres til genbrugspladserne og de mængder der indsamles via dagrenovationsordningen, så viser tallene, at de private husstande og erhvervet har produceret 80 kg mere husholdningsaffald i 2011 end i De øgede mængder kan ses som en naturlig udviklingstendens. Men da de samlede affaldsmængder på rest og bioaffald, som afhentes via dagrenovationsordningen, samtidig er faldet med 25 kg pr. husstand inkl. erhverv, så giver det en helt tydeligt indikation af, at afregning efter vægt på dagrenovationen har haft en positiv afsmitning på sortering af affaldet. Det er et udtryk for at de genanvendelige mængder som pap, metal og lignende emballager, i større udstrækning sorteres fra i dagrenovationen og afleveres på genbrugspladserne

11 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 11 af 27 Holbæk Spildevand A/S Nærværende Grønt regnskab er en kort præsentation af væsentlige miljødata inden for Holbæk spildevand A/S. Navn: Adm. adresse Holbæk Spildevand A/S Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Telefon: CVR nr.: EAN Kontaktpersoner: Ejer: Tilsynsmyndighed: Hovedaktivitet: Adm. direktør Susan Münster Driftschef Henrik Correll Holbæk Kommune Teknik og Miljø Gl. Skovvej 158 Nr. Jernløse 4420 Regstrup Telefon: Holbæk Spildevand A/S driver 18 anlæg og renser spildevand fra ca hustande. og erhvervsvirksomheder i Holbæk Kommune.

12 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 12 af 27 Behandlingsanlæg Holbæk Spildevand A/S modtager og renser spildevand fra ca indbyggere og erhvervsvirksomheder i Holbæk Kommune, som er tilsluttet den offentlige kloak. Bybjerg Renseanlæg Møllebakkevej 47, Orø 4300 Holbæk Gislinge Renseanlæg Hagestedvej 27 B 4532 Gislinge Holbæk Renseanlæg Parallelvej Holbæk Svinninge Renseanlæg Nordvestvej Svinninge Tornved Renseanlæg Enghaven 7B 4450 Jyder up Geografisk oversigtsplan over de 6 største renseanlæg Tysinge Renseanlæg Mosevej Tølløse Aktiviteter Spildevand A/S s hovedaktiviteter omfatter planlægning, projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse. Aktiviteterne er fordelt på 18 renseanlæg hvor af 6 er store renseanlæg, 126 bassiner 219 pumpestationer og ca. 937 km ledningsnet. De 6 største renseanlæg Type: Godkendt Kapacitet - PE Dimensioneret Kapacitet - PE *Belastning 2011 (PE) Recipient Bybjerg MBNDK Isefjord Holbæk MBNDKF Holbæk Fjord - Isefjord Gislinge MBNDK Svinninge MBNDK Lammefjord - Isefjord Tornved MBNDK Tysinge MBNDK *Beregnet tal Åmose å Tissø - Storebælt

13 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 13 af 27 Energiproduktion på Holbæk renseanlæg Målepunkt Gas m EL Kwh På Holbæk rensningsanlæg bruges der rigtig meget energi til rensning af spildevandet. Den store synder er energiforbruget til beluftning. Der vil i 2012 blive igangsat initiativer som skal finde og implementere energibesparelser. Samlet energiforbrug for alle anlæg og pumper m.v. Målepunkt EL- forbrug Kwh Naturgas - forbrug m Drikkevand m Procesvand m Slam som restprodukt Målepunkt *Slamproduktion fra Holbæk renseanlæg *Slam fra de øvrige rensningsanlæg køres til slambede ton Samlet mængde kemikalier Målepunkt Kemikalier ton

14 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 14 af 27 Procestal for alle anlæg Målepunkt Behandlet spildevandsmængde m Overløb m Nedbør mm Perkolat fra Kara/Noveren /I/S m Internt miljøtilsyn Holbæk Spildevand A/S har i 2011 foretaget Internt miljøtilsyn på de 6 store renseanlæg. Miljøforhold blev efterfølgende kortlagt. Støj og lugtgener blev på de enkelte anlæg drøftet og vurderet med de ansatte. Nogle af processerne på anlæggene støjer og lugter, men det har ikke givet anledning til klager. Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier blev beskrevet nærmere og de ansatte fik næremere instruktion herom. Nødplaner som beskriver hvordan medarbejderne skal forholde sig i tilfælde af uheld og driftsforstyrrelser blev gennemgået både ved indefra kommende problemer og ved forstyrrelser uden for selve anlægget. Initiativer Der er udarbejdet og vedtaget en spildevandsplan som skal sikre en bedre miljøøkonomisk måde at aflede og rense spildevand. I de kommende år vil spildevandsplanen identificere et antal overløb af opspædet spildevand fra fælleskloakerede kloaksystemer, hvor der bør ske en indsats. For Holbæk Spildevand A/S betyder det at vi skal undersøge forholdene for 12 udløb nærmere inden udgangen af Dette arbejde skal være med til at begrænse overløb. Der er i spildevandsplanen afsat 9,5 mio. kr. om året til sanering af de eksisterende ledninger, for at mindske ind/udsivning. Der foretages årligt en vurdering af de mest kritiske ledninger på baggrund af TV inspektioner for de enkelte områder og akutte problemer.

15 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 15 af 27 Spildevandsplanen omfatter en saneringsplan for de mindre og nedslidte rensningsanlæg. Efter 2018 er det planen, at rensningen af spildevandet fra kloakerede områder skal varetages af 6 store anlæg. Den nye renseanlægsstruktur er planlagt for at opnå en bedre og mere tidsvarende rensning af spildevandet og samtidig opnå miljøgevinster og reducerede driftsudgifter. I planperioden gennemføres en række større projekter for at modernisere de bevaringsværdige rensningsanlæg bl.a. udbygning af Tornved og Tysinge

16 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 16 af 27 Rensekvalitet på spildevand 2010 Nedenstående 4 diagrammer tydeliggør at alle udledningskrav er overhold i 2010 Kvalitetskrav og analysereultater total P udledt Tysinge Tornved Svinninge Gislinge Analyseresultat Max krav Holbæk Bybjerg - 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 Kvalitetskrav og analyseresultater total N udledt Tysinge Tornved Svinninge Gislinge Max krav/sommer Analyseresultat Holbæk Bybjerg

17 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 17 af 27 Kvalitetskrav og analyseresultater total BOD udledt Tysinge Tornved Svinninge Gislinge Max krav Analyseresultat Holbæk Bybjerg Kvalitetskrav og analyseresultater total COD udledt Tysinge Tornved Svinninge Gislinge Max krav/sommer Analyseresultat Holbæk Bybjerg

18 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 18 af 27 Rensekvalitet på spildevand 2011 Nedenstående 4 diagrammer tydeliggør at alle udledningskrav er overhold i 2010 Kvalitetskrav og analysereultater total P udledt Tysinge Tornved Svinninge Gislinge Max krav Analyseresultat Holbæk Bybjerg 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Kvalitetskrav og analyseresultater total N udledt Tysinge Tornved Svinninge Gislinge Max krav Analyseresultat Holbæk Bybjerg

19 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 19 af 27 Kvalitetskrav og analyseresultater total BOD udledt Tysinge Tornved Svinninge Gislinge Max krav Analyseresultat Holbæk Bybjerg Kvalitetskrav og analyseresultater total COD udledt Tysinge Tornved Svinninge Gislinge Max krav Analyseresultat Holbæk Bybjerg

20 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 20 af 27 Holbæk Vand A/S Nærværende Grønt regnskab er en kort præsentation af væsentlige miljødata inden for Holbæk vand A/S. Navn: Adm. adresse Holbæk Vand A/S Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Telefon: CVR nr.: EAN Kontaktpersoner: Ejer: Tilsynsmyndighed: Hovedaktivitet: Adm. direktør Susan Münster Driftschef Henrik Correll Holbæk Kommune Holbæk Kommune Teknik og Miljø Gl. Skovvej 158 Nr. Jernløse 4420 Regstrup Telefon: Holbæk Vand A/S leverer rent drikkevand til ca indbyggere i Holbæk Kommune

21 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 21 af 27 Vandværker og vandtårn Holbæk Vand A/S leverer rent drikkevand til ca private husstande og 600 erhvervsvirksomheder i Holbæk Kommune. Holbæk Vand A/S vandværker og tårn er beliggende på følgende adresser: Vandværket - sydøst for Holbæk Kalvemosevej Holbæk Vandværket - sydvest for Holbæk Omfartsvejen 47 B 4300 Holbæk Vandtårnet sydvest for Holbæk Vandtårnsvej 4300 Holbæk Aktiviteter Holbæk vand A/S s hovedaktivitet omfatter planlægning, projektering, anlæg drift og vedligeholdelse. Aktiviteterne er fordelt på 2 vandværker, 14 boringer, 214 km ledningsnet samt 1 vandtårn. Procestal for alle enheder Målepunkt EL- forbrug på vandværkerne Kwh Udpumpet vandmængde m Solgte vandmængder m Ledningstab m 3 6,72 4,5

22 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 22 af 27 Vandes dag Hvert år den 22. marts fejres Verdens Vanddag. Den internationale mærkedag giver forsyningerne her til lands mulighed for at gøre opmærksom på det vidunderlige vand, som findes i Danmark. Vand og sundhed er to sider af samme sag, og det er det store privilegium i Danmark, at der bare kan åbnes for hanen og slukke tørsten i et glas dejligt, koldt og forfriskende vand. Vand er kilden til alt liv og den mest vitale byggesten i det enkelte menneskes krop og det basale fundament for et velfungerende samfund. Holbæk Vand A/S markerer vandets dag med at sætte fokus på det sunde drikkevand og den miljørigtige håndtering af spildevandet. Der bliver afhold åbent hus arrangementer og traditionen er, at der inviteres skoleklasser fra Holbæk kommune som deltager i konkurrencer og lign. Det skønnes at der hvert år er mellem 400 og 500 mennesker som benytter sig åbent hus arrangementet Vandkvaliteten Holbæk Vand A/S har til stadighed problemer med for høje ammonium koncentrationer, hvilket også er et problem i mange andre af landets vandværker. Problemet er ved afgangen fra vandværkerne. Kravet til ammoniumkoncentration bliver overholdt ude hos forbrugerne. Der er afprøvet og iværksat en proces, som umiddelbart ser ud til at kunne løse problemet. Vandtårnet blev bygget i 1965 og taget i brug december Det er løbende vedligeholdt og blev renoveret i 1988, hvor beholderen blev tømt og efterset. I 2009 rensede et dykkerfirma beholderens bund og sider indvendig for kalk, oxygen og mangan stoffer som udfældes i det stille-stående vand. Beholderen og diverse installationer fik efter processen betegnelsen: I god stand. I 2011 blev vandtårnet renoveret udvendigt og kan nu holde de næste mange år.

23 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 23 af 27 Miljøprojekt med okkerslam Holbæk Forsyning A/S har modtaget over en halv million til et miljøprojekt. Holbæk Forsyning A/S vil forsøge at bruge okkerslam fra vandproduktionen til rensning af spildevand. Idéen er så god at Vandsektorens Teknologiudviklingsfond har givet kr. til projektet, der både er godt for miljøet og økonomien. I stedet for at betale for at få kørt okkerslammet væk og belaste miljøet og herefter betale igen for at købe kemikalier, der også belaster miljøet, så vil vi finpudse en metode hvor man kan genanvende slammet fra vandproduktionen i vores spildevandsrenseanlæg. Projektet har været præsenteret for Miljøminister Ida Auken, sammen med 13 andre vandprojekter. De 14 projekter var udvalgt blandt over 150 projekter og Holbæk Forsyning A/S projekt, der skal laves i samarbejde med DTU og Krüger, blev i begrundelsen for tildelingen fremhævet som interessant, fordi det er funderet i den praktiske virkelighed som vandselskaberne fungerer i. Det gode ved projektet er, at det forvandler noget, der tidligere var et problem, til en ressource. Det er meget intelligent, siger miljøminister Ida Auken om Holbæk Forsyning A/S projekt. Projektet kommer til at foregå i 2012, hvor der både skal gennemføres laboratorieforsøg og fuldskalaforsøg på Holbæk Centralrenseanlæg, hvor den grundlæggende teori skal stå sin prøve. Projektet bygger på at okkerslammet grundlæggende er jern, der er iltet, og det er noget vi i forvejen køber til vores renseanlæg, hvor vi bruger det til at rense vores spildevand. Så det ligger lige for at bruge okkerslammet i stedet for. Hvis det virker, så er det er godt for miljøet og for økonomien og så er det simpel sund fornuft. Danmark producerer årligt over tons okker på vandværkerne, så perspektiverne i projektet er store.

24 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 24 af 27 Holbæk Varme A/S Nærværende Grønt regnskab er en kort præsentation af væsentlige miljødata inden for Holbæk Forsynings A/S to varmeselskaber Jyderup Varme A/S og St. Merløse Varme A/S. Navn: Adm. adresse Jyderup Varme A/S St. Merløse varme A/S Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Telefon: CVR nr.: EAN Kontaktpersoner: Ejer: Tilsynsmyndighed: Hovedaktivitet: Adm. direktør Susan Münster Driftschef Henrik Correll Holbæk Kommune Holbæk Kommune Teknik og Miljø Gl. Skovvej 158 Nr. Jernløse 4420 Regstrup Telefon: Holbæk Varme A/S leverer varme til kunder i Holbæk Kommunes opland.

25 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 25 af 27 Varmeværkerne Varmeværkerne i Holbæk Forsyning består af to selvstændige selskaber Jyderup Varmeværk A/S og St. Merløse Varmeværk A/S Varmeværkerne er beliggende på følgende adresser: Jyderup Varmeværk A/S Lyngvej Jyderup St. Merløse Varmeværk A/S Tåstrupvej St. Merløse 4300 Holbæk Aktiviteter Princippet i fjernvarmeforsyning er simpelt. Varmeværkerne pumper opvarmet fjernvarmevand gennem rørene ud til forbrugerne. Her bruges vandet til at varme huse og brugsvand op, inden det afkølede vand løber tilbage til varmeværket og varmes op igen. Fjernvarmevandet cirkulerer altså i et lukket rørsystem, og bliver genbrugt igen og igen. Begge værkers aktiviteter omfatter planlægning, projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse af værkerne og tilhørende ledningsnet.

26 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 26 af 27 St. Merløse Varmeværk A/S St. Merløse Varmeværk, som fortrinsvis anvender halm som energikilde, forsyner 392 enheder i den vestlige del af St. Merløse med fjernvarme. St. Merløse værket erco 2 neutralt når der kun benyttes halm. Alle biobrændsler (= brændsler af plantemateriale og halm) afgiver præcis den samme mængde CO 2 ved forbrændingen, som de har optaget i vækstperioden. Når planter vokser, optager de CO 2 fra luften, hvoraf kulstoffet ved fotosyntesen opbygges i plantematerialet, mens CO 2 frigives til atmosfæren. Når planterne siden hen enten rådner eller brændes som vi gør i St. Merløse, reagerer kulstoffet igen med luftens ilt og udsendes som CO 2. Det vil sige, at CO 2 indgår i et vedvarende kredsløb i naturen, uanset om planterne rådner op eller brændes. Procestal Målepunkt EL- forbrug Kwh Olie forbrug Liter Halm ton Procesvand m Virkningsgrad på halmkedel m/k Ledningstab MWh St. Merløse Varme A/S planlægger i 2012 at opføre et nyt varmeværk til erstatning af det nuværende som er udtjent. Fordelen ved det nye varmeværk, vil være en næsten fjernelse af olieforbruget, så værket udelukkende fyrer med CO 2 neutral brændsel. Det skyldes, at der i forbindelse med det nye varmeværk samtidigt bygges en akkumuleringstank (form for batteri), som løbende kan fyldes op med varme, som så kan bruges hvis halmkedlen er ude af drift.

27 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 27 af 27 Jyderup Varmeværk A/S Varmeværket i Jyderup er et kraft-varmeværk, som dels leverer fjernvarme 806 husstande i Jyderup by, og dels producerer elektricitet som sælges til NVE. Procestal Målepunkt EL- forbrug MWh Gas forbrug m Procesvand m Virkningsgrad på kedel m/k Virkningsgrad på motor m/k Ledningstab MWh Produktion Målepunkt Varmeproduktion MWh EL- produktion til videre salg MWh

Indhold. Grønt regnskab 2014 CO 2 regnskab og hovedindsatser

Indhold. Grønt regnskab 2014 CO 2 regnskab og hovedindsatser Indhold Præsentation... 3 Ledelsesberetning... 3 Samlet CO 2 miljøregnskab... 7 Indsatsområder i 2015-2016... 10 Side 2 af 14 Præsentation Holbæk Forsyning A/S er et Holdingselskab med seks underliggende

Læs mere

Frivilligt Grønt Regnskab for perioden 2010-2014- Holbæk Forsyning A/S Side 2 af 110

Frivilligt Grønt Regnskab for perioden 2010-2014- Holbæk Forsyning A/S Side 2 af 110 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden 2010-2014- Holbæk Forsyning A/S Side 2 af 110 INDHOLD Præsentation... 3 Ledelsesberetning... 3 Visioner for miljø og klima... 6 Miljømål... 6 Formål... 7 Samlet CO

Læs mere

INDHOLD. Frivilligt Grønt Regnskab 2013 - Holbæk Forsyning A/S Side 2 af 112

INDHOLD. Frivilligt Grønt Regnskab 2013 - Holbæk Forsyning A/S Side 2 af 112 Frivilligt Grønt Regnskab 2013 - Holbæk Forsyning A/S Side 2 af 112 INDHOLD Præsentation... 3 Ledelsesberetning... 3-4 Visioner for miljø og klima... 4 Miljøpolitik... 5 Formål... 5 Basisoplysninger...

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

FAKTA FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

FAKTA FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE FAKTA OM FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE 2 Energi og miljø for milliarder Forsyningsvirksomhederne er Aalborgs leverandør af miljø- og energitjenester. Vi forsyner byens husstande og arbejdspladser med gas el

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014 Gribvand Spildevand A/S 2014 Januar 2015 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse: Januar 2015. Nærværende grønne regnskab er

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for bundlinjen og miljøet Gladsaxe Tirsdag d. 9. juni 2015 Christian Eriksen, NIRAS AGENDA Baggrund om industrisymbioser Kalundborg Symbiosen Definitionen af en industriel

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Indhold 1.Indledning 2. Formål 3. Livscyklusvurdering (LCA) 4. Affaldssystemet 5. Kombineret

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10. 16. december 2011 1587 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Ressourceplanen og Reno Djurs

Ressourceplanen og Reno Djurs Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Ressourceplanen og Reno Djurs Indledning Med dette notat ønsker administrationen at knytte kommentarer til udvalgte dele af ressourcestrategien.

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Egedal Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr.

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug.. Et oplæg til holdningsbearbejdning og affaldshåndtering For ca. 85 grundforløbselever på RTS Hans Bjerre.. Velkommen.. Præsentation, sådan blev uge 9 brugt. Første

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Mål og Midler Forsyning

Mål og Midler Forsyning Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492 INDHOLDSFORTEGNELSE. LEDELSENS REDEGØRELSE 4 Virksomhedens mål 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger 4 Vigtige begivenheder i regnskabsåret 5 Medarbejderinddragelse 5 Forventninger til fremtiden

Læs mere

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen.

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Dette notat indeholder en gennemgang af udvalgte misvisende og fejlbehæftede informationer fra Amagerforbrænding

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010 Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation København den 17. juni 2010 Agenda 09.30-09.40 Velkomst Anders Christiansen, KL 09.40-10.30 Organisationsformer Line Markert, HORTEN 10.30-11.15 Kalkulation og håndtering

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald 1 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner BILAG - oversigt BILAG 1 Scenarieberegninger 1.1 Affaldsgebyret for scenarierne samlet oversigt 1.2 Affaldsgebyrets sammensætning de 6 scenarier 1.2.1 Affaldsgebyrets sammensætning for parcelhuse, parcelhuslignende

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Rapport på projekt SAGA madaffald

Rapport på projekt SAGA madaffald Rapport på projekt SAGA madaffald Udført af for ejerkommunerne Haderslev, Vejen, Kolding og Tønder. I perioden 01. november 2012 28. februar 2013 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Målsætninger... 3 Fakta...

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Debatoplæg. Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk

Debatoplæg. Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk Debatoplæg Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk 1 INDHOLD INDLEDNING 2 HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? 4 MILJØPÅVIRKNINGER 5 ÆNDRING AF PLANGRUNDLAGET 7 MYNDIGHEDSBEHANDLING 8 Vattenfall

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5 Affaldshåndbog 2014 erhverv Affald er fremtidens råstof og du er leverandøren Affald er i et moderne samfund en vigtig og dyrebar ressource. EU forudsiger,

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING ÅRSRAPPORT Mokana SUPPLERENDE BERETNING Selskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser indenfor håndtering af farligt affald på de områder, som interessentkommunerne

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

Halsnæs Forsyning ET KIG IND I FREMTIDEN

Halsnæs Forsyning ET KIG IND I FREMTIDEN Halsnæs Forsyning ET KIG IND I FREMTIDEN 5 vigtige indsatsområder FREM MOD 2018 Effektiv forretningsdrift, samarbejde, sikker drift, øget kundefokus og strategisk kompetenceudvikling. Det er Halsnæs Forsynings

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

Her udnytter vi affaldet 100 %

Her udnytter vi affaldet 100 % Her udnytter vi affaldet 100 % Sammen kan vi gøre det bedre TAS I/S er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. TAS står for Trekantområdets Affaldsselskab.

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

En virksomhed i vækst...

En virksomhed i vækst... En virksomhed i vækst... Kerteminde Forsyning A/S Kerteminde Forsyning A/S er selskabsdannet i marts måned 2009 med virkning fra 1. januar 2009. Selskabet er 100% ejet af Kerteminde Kommune og for selskabet

Læs mere

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald en værdifuld ressource! Miljøministeriets nye ressourcestrategiplan

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

Byudvikling med omtanke 2003. Byggeri af lavenergi i. Egedal Kommune. Oplæg for Norges Bygg- og Eiendomsforening 24. november 2010

Byudvikling med omtanke 2003. Byggeri af lavenergi i. Egedal Kommune. Oplæg for Norges Bygg- og Eiendomsforening 24. november 2010 Byggeri af lavenergi i Egedal Kommune Oplæg for Norges Bygg- og Eiendomsforening 24. november 2010 Jan Poulsen Specialkonsulent Egedal Kommune jan.poulsen@egekom.dk Byudvikling med omtanke 2003 Vækstområde

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS PLAN 2014 2024 MÅL OG PLANLÆGNING

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS PLAN 2014 2024 MÅL OG PLANLÆGNING SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS 2014 2024 2 IND HOLD Forord 5 Indledning 7 Mål for affaldsområdet 8 Handlingsplan 11 Mål 1 Nedbringe mængden af farligt affald, elektronik affald og

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 og 1. Forord... 2 1.1. Administrative forhold... 2 2. Grundlag for affaldsplan... 7 2.1. Regeringens overordnede affaldspolitik... 7 2.2. Prioriteringen på affaldsområdet... 8 3.

Læs mere