HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT. Grønt Regnskab 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT. Grønt Regnskab 2011"

Transkript

1 HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT Grønt Regnskab 2011 Godkendt af Bestyrelsen den 24. april 2012

2 Indhold Holbæk Forsyning A/S... 3 Indledning... 3 Visioner... 3 Virksomhedsoplysninger... 4 Holbæk Affald A/S... 5 Genbrugspladser... 6 Aktiviteter... 6 Dagrenovation... 9 Indsamlingsbiler... 9 Indsamlingsmængder... 9 Holbæk Spildevand A/S Behandlingsanlæg Aktiviteter Internt miljøtilsyn Initiativer Rensekvalitet på spildevand Rensekvalitet på spildevand Holbæk Vand A/S Vandværker og vandtårn Aktiviteter Vandes dag Vandkvaliteten Miljøprojekt med okkerslam Holbæk Varme A/S Varmeværkerne Aktiviteter St. Merløse Varmeværk A/S Jyderup Varmeværk A/S... 27

3 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 3 af 27 Holbæk Forsyning A/S Indledning Holbæk Forsyning A/S blev etableret som kommunalt ejet aktieselskaber i Selskaberne var ind til 2009 en del af Holbæk Kommune. Selskaberne omfatter syv selskaber med fælles Bestyrelse og Direktør. Virksomhederne er selskabsretligt organiseret jf. figur 1. Holbæk Holding A/S Holbæk Affald A/S St. Merløse Varme A/S Jyderup Varme A/S Holbæk Service A/S Holbæk Spildevand A/S Holbæk Vand A/S Figur 1 Holbæk Forsyning A/S har valgt at udarbejde et samlet grønt regnskab for alle selskaberne. Selskaberne er dog ikke omfattet af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab. I nærværende grønt regnskab er en overordnet redegørelse over indgående og udgående stoffer i selskabernes processer. De indgående stoffer omfatter forbrug af råvarer, energi, vand og hjælpestoffer. De udgående stoffer omhandler art og mængder af stoffer der forlader processerne i form af produkter og affald. Visioner En del af Holbæk Forsyning A/S visioner er, at vi også fremadrettet skal have fokus på miljø og økonomi. Der vil blive fokuseret meget på hvordan opgaver løses bedst og billigst, og med mindst muligt energi- og ressourceforbrug. Visionen i Holbæk Forsyning A/S er meget mere miljø og klima, med en forretningsmæssig etisk adfærd, hvor der udvises respekt for sundhed, miljø og klima. Det indebærer blandt andet: - at der ved renoveringer, opførelser af nye anlæg og bygninger bliver regnet på afledte miljøgevinster hvor det er relevant. Og at der sker en samlet reduktion af energiforbruget i alle selskabernes processer. - at der på arbejdsmiljødelen for alle selskaberne, er påbegyndt en kortlægning af arbejdsfunktioner og steder. Kortlægningen skal synliggøre hvor der kan opstå risiko for arbejdsulykker eller nærved ulykker. Formålet er, at forebygge arbejdsulykker og uhensigtsmæssige arbejdsrutiner.

4 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 4 af 27 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Holbæk Forsyning A/S Kalvemosevej Holbæk Udgivelse: Marts 2011 Titel: Grønne Regnskaber for Holbæk Kloak A/S, Holbæk Vand A/S, Holbæk Varme A/S Jyderup, Holbæk Varme A/S St. Merløse, Holbæk Affald A/S. Formål: De Grønne Regnskaber for 2011 kan benyttes både internt og eksternt via hjemmesiden. Bestyrelsen for Holbæk Forsyning A/S godkendte det Grønne Regnskab den 24. april 2012

5 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 5 af 27 Holbæk Affald A/S Nærværende Grønt regnskab er en kort præsentation af væsentlige miljødata inden for Holbæk Affald A/S. Navn: Adm. adresse Holbæk Affald A/S Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Telefon: CVR nr.: EAN EAN Kontaktpersoner: Ejer: Tilsynsmyndighed: Hovedaktivitet: (dagrenovation) (genbrug) Adm. direktør Susan Münster Affaldsleder Annette Vangslev Holbæk Kommune Holbæk Kommune Teknik og Miljø Gl. Skovvej 158 Nr. Jernløse 4420 Regstrup Telefon: Holbæk Affald A/S driver fem genbrugspladser og indsamler dagrenovation hos ca private husstande ( sommerhuse) og erhvervsvirksomheder i Holbæk Kommune.

6 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 6 af 27 Genbrugspladser Holbæk Affald A/S driver fem genbrugspladser i Holbæk Kommune. Pladserne modtager affald fra ca private husstande ( sommerhuse) og erhvervsvirksomheder. De fem genbrugspladser i Holbæk Kommune har følgende beliggenhed: Genbrugspladsen - Orø Nørrestængevej, 4300 Orø Genbrugspladsen Holbæk Spånnebæk 34, 4300 Holbæk Genbrugspladsen - Jernløse Virkelyst 19,Nr. Jernløse, 4420 Regstrup Genbrugspladsen - Tornved Holbækvej 167, 4440 Mørkøv Genbrugspladsen - Tølløse Industrivej 14 A, 4340 Tølløse Geografisk oversigt af Genbrugspladsernes placering Aktiviteter Antal kundebesøg på genbrugspladserne er fra 2010 til 2011 steget med enheder svarende til 8 % Genbrugspladsernes Besøgstal Holbæk pladsen Tølløse pladsen Tornved pladsen Jernløse pladsen Orø er beregnet ud fra en gennemsnitsmængde I alt Statistik på besøgstal

7 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 7 af 27 På genbrugspladserne sorteres affaldet i 32 forskellige fraktioner, hvilket giver en høj genanvendelse af affaldet. Af det modtagne affald på genbrugspladserne i 2011 blev 66 % genanvendt, 27 % forbrændt, 7 % deponeret hvoraf 1 % er specielt behandlet. De fire største genbrugspladser modtager alle typer affald undtagen dagrenovation. Orø pladsen modtager et begrænset antal fraktioner. Affald til forbrænding sendes til det fælleskommunale affaldsselskab Kara/Noveren I/S, som Holbæk Kommune er interessent i. Affald til deponi sendes til Kara/Noverens I/S affaldsdeponi i Audebo. Det farlige affald samt elektronikaffald sorteres på genbrugspladserne og afhentes og behandles af Stena Miljø. Affald til genanvendelse bliver opdelt i mange forskellige affaldstyper og sendt til både det fælleskommunale affaldsselskab Kara/Noveren I/S og tilsvarende private godkendte modtageanlæg. Modtaget mængder på genbrugspladserne opgjort på tons Genanvendelse Deponi *Nyttiggørelse Specialbehandling I alt *Nyttiggørelse er en ny betegnelse for det affald, der sendes på forbrændingsanlæg og bruges til produktion af el og fjernvarme.

8 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 8 af 27 Anvendelsesprocent Andel af affaldet som er Genanvendt *Nationale mål % 66 % 65 % Forbrænding / nyttiggørelse % 29 % Deponering inkl. specialbehandling 7 % 7 % 6 % Fordelingsnøgle for affaldstyper modtaget på genbrugspladsern fordelt på % % År År Diagrammet viser procentfordeling af affaldstyper som er modtaget på genbrugspladserne i 2010 og Analysen viste et behov for en opgradering og ombygning af af genbrugspladserne. I den forbindelse forventes genanvendelsen i 2012/2013 at stige alene på grund af øget plads og bedre oversigtsforhold. Der vil desuden være fokus på nye og flere fraktioner til genanvendelse fx udsortering af genanvendeligt træ, sanitet, hård plast samt opdeling af beton og tegl. Ligeledes vil der i forbindelse med ombygningen være fokus på flere miljøtiltag som fx solceller på taget af mandskabsbygningen samt LED-belysning på pladsen.

9 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 9 af 27 Dagrenovation Holbæk Affald A/S indsamler husholdningsaffald fra ca private husstande ( sommerhuse). Private husstande får afhentet 7 affaldstyper: Restaffald, bioaffald, flasker, aviser, batterier, storskrald samt haveaffald. Erhvervsvirksomheder med 5 ansatte eller derover får afhentet restaffald og bioaffald. Restaffaldet bliver leveret til Kara/Noveren I/S, hvor affaldet bliver brændt og dermed nyttiggjort til produktion af el og fjernvarme. Bioaffaldet leveres til Biovæksts biogasanlæg i Audebo. Mængden af rest- og bioaffaldet fra de private husstande og erhvervsvirksomheder bliver i forbindelse med afhentningen og tømningen vejet. De enkelte husstande og virksomheder betaler efterfølgende for de kg affald der er afhentet på deres adresse. Aviser og papir bliver leveret til Kara/Noverens anlæg i Gadstrup hvor det bliver eftersorteret og leveret videre til genanvendelse. Indsamlingsbiler Af hensyn til brændstofforbruget og derved CO 2 udledning, indsamles husholdningsaffaldet med rumopdelte skraldebiler, således at rest- og bioaffaldet indsamles samtidigt og glas og papir indsamles samtidigt derved halveres kørslen af ruterne. Brændstofforbrug på indsamling og kørsel af husholdningsaffald Liter diesel Indsamlingsmængder Produceret mængder kildesorteret husholdningsaffald indsamlet pr. husstand / kg Aviser/papir Glas/flasker Restaffald Bioaffald I alt Indsamlingskravet er for papir jf. Miljøstyrelsens potentiale fra 2003 på 55 %. I 2011 har Holbæk Affald A/S alene på indsamlingsordningen indsamlet 65,7 % af potentialet.

10 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 10 af 27 Indsamlet mængder af husholdningsaffald opgjort på kg Aviser/papir Glas/flasker Restaffald Bioaffald Batterier Storskrald Haveaffald I alt Hvis man ser på de mængder affald der leveres til genbrugspladserne og de mængder der indsamles via dagrenovationsordningen, så viser tallene, at de private husstande og erhvervet har produceret 80 kg mere husholdningsaffald i 2011 end i De øgede mængder kan ses som en naturlig udviklingstendens. Men da de samlede affaldsmængder på rest og bioaffald, som afhentes via dagrenovationsordningen, samtidig er faldet med 25 kg pr. husstand inkl. erhverv, så giver det en helt tydeligt indikation af, at afregning efter vægt på dagrenovationen har haft en positiv afsmitning på sortering af affaldet. Det er et udtryk for at de genanvendelige mængder som pap, metal og lignende emballager, i større udstrækning sorteres fra i dagrenovationen og afleveres på genbrugspladserne

11 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 11 af 27 Holbæk Spildevand A/S Nærværende Grønt regnskab er en kort præsentation af væsentlige miljødata inden for Holbæk spildevand A/S. Navn: Adm. adresse Holbæk Spildevand A/S Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Telefon: CVR nr.: EAN Kontaktpersoner: Ejer: Tilsynsmyndighed: Hovedaktivitet: Adm. direktør Susan Münster Driftschef Henrik Correll Holbæk Kommune Teknik og Miljø Gl. Skovvej 158 Nr. Jernløse 4420 Regstrup Telefon: Holbæk Spildevand A/S driver 18 anlæg og renser spildevand fra ca hustande. og erhvervsvirksomheder i Holbæk Kommune.

12 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 12 af 27 Behandlingsanlæg Holbæk Spildevand A/S modtager og renser spildevand fra ca indbyggere og erhvervsvirksomheder i Holbæk Kommune, som er tilsluttet den offentlige kloak. Bybjerg Renseanlæg Møllebakkevej 47, Orø 4300 Holbæk Gislinge Renseanlæg Hagestedvej 27 B 4532 Gislinge Holbæk Renseanlæg Parallelvej Holbæk Svinninge Renseanlæg Nordvestvej Svinninge Tornved Renseanlæg Enghaven 7B 4450 Jyder up Geografisk oversigtsplan over de 6 største renseanlæg Tysinge Renseanlæg Mosevej Tølløse Aktiviteter Spildevand A/S s hovedaktiviteter omfatter planlægning, projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse. Aktiviteterne er fordelt på 18 renseanlæg hvor af 6 er store renseanlæg, 126 bassiner 219 pumpestationer og ca. 937 km ledningsnet. De 6 største renseanlæg Type: Godkendt Kapacitet - PE Dimensioneret Kapacitet - PE *Belastning 2011 (PE) Recipient Bybjerg MBNDK Isefjord Holbæk MBNDKF Holbæk Fjord - Isefjord Gislinge MBNDK Svinninge MBNDK Lammefjord - Isefjord Tornved MBNDK Tysinge MBNDK *Beregnet tal Åmose å Tissø - Storebælt

13 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 13 af 27 Energiproduktion på Holbæk renseanlæg Målepunkt Gas m EL Kwh På Holbæk rensningsanlæg bruges der rigtig meget energi til rensning af spildevandet. Den store synder er energiforbruget til beluftning. Der vil i 2012 blive igangsat initiativer som skal finde og implementere energibesparelser. Samlet energiforbrug for alle anlæg og pumper m.v. Målepunkt EL- forbrug Kwh Naturgas - forbrug m Drikkevand m Procesvand m Slam som restprodukt Målepunkt *Slamproduktion fra Holbæk renseanlæg *Slam fra de øvrige rensningsanlæg køres til slambede ton Samlet mængde kemikalier Målepunkt Kemikalier ton

14 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 14 af 27 Procestal for alle anlæg Målepunkt Behandlet spildevandsmængde m Overløb m Nedbør mm Perkolat fra Kara/Noveren /I/S m Internt miljøtilsyn Holbæk Spildevand A/S har i 2011 foretaget Internt miljøtilsyn på de 6 store renseanlæg. Miljøforhold blev efterfølgende kortlagt. Støj og lugtgener blev på de enkelte anlæg drøftet og vurderet med de ansatte. Nogle af processerne på anlæggene støjer og lugter, men det har ikke givet anledning til klager. Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier blev beskrevet nærmere og de ansatte fik næremere instruktion herom. Nødplaner som beskriver hvordan medarbejderne skal forholde sig i tilfælde af uheld og driftsforstyrrelser blev gennemgået både ved indefra kommende problemer og ved forstyrrelser uden for selve anlægget. Initiativer Der er udarbejdet og vedtaget en spildevandsplan som skal sikre en bedre miljøøkonomisk måde at aflede og rense spildevand. I de kommende år vil spildevandsplanen identificere et antal overløb af opspædet spildevand fra fælleskloakerede kloaksystemer, hvor der bør ske en indsats. For Holbæk Spildevand A/S betyder det at vi skal undersøge forholdene for 12 udløb nærmere inden udgangen af Dette arbejde skal være med til at begrænse overløb. Der er i spildevandsplanen afsat 9,5 mio. kr. om året til sanering af de eksisterende ledninger, for at mindske ind/udsivning. Der foretages årligt en vurdering af de mest kritiske ledninger på baggrund af TV inspektioner for de enkelte områder og akutte problemer.

15 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 15 af 27 Spildevandsplanen omfatter en saneringsplan for de mindre og nedslidte rensningsanlæg. Efter 2018 er det planen, at rensningen af spildevandet fra kloakerede områder skal varetages af 6 store anlæg. Den nye renseanlægsstruktur er planlagt for at opnå en bedre og mere tidsvarende rensning af spildevandet og samtidig opnå miljøgevinster og reducerede driftsudgifter. I planperioden gennemføres en række større projekter for at modernisere de bevaringsværdige rensningsanlæg bl.a. udbygning af Tornved og Tysinge

16 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 16 af 27 Rensekvalitet på spildevand 2010 Nedenstående 4 diagrammer tydeliggør at alle udledningskrav er overhold i 2010 Kvalitetskrav og analysereultater total P udledt Tysinge Tornved Svinninge Gislinge Analyseresultat Max krav Holbæk Bybjerg - 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 Kvalitetskrav og analyseresultater total N udledt Tysinge Tornved Svinninge Gislinge Max krav/sommer Analyseresultat Holbæk Bybjerg

17 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 17 af 27 Kvalitetskrav og analyseresultater total BOD udledt Tysinge Tornved Svinninge Gislinge Max krav Analyseresultat Holbæk Bybjerg Kvalitetskrav og analyseresultater total COD udledt Tysinge Tornved Svinninge Gislinge Max krav/sommer Analyseresultat Holbæk Bybjerg

18 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 18 af 27 Rensekvalitet på spildevand 2011 Nedenstående 4 diagrammer tydeliggør at alle udledningskrav er overhold i 2010 Kvalitetskrav og analysereultater total P udledt Tysinge Tornved Svinninge Gislinge Max krav Analyseresultat Holbæk Bybjerg 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Kvalitetskrav og analyseresultater total N udledt Tysinge Tornved Svinninge Gislinge Max krav Analyseresultat Holbæk Bybjerg

19 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 19 af 27 Kvalitetskrav og analyseresultater total BOD udledt Tysinge Tornved Svinninge Gislinge Max krav Analyseresultat Holbæk Bybjerg Kvalitetskrav og analyseresultater total COD udledt Tysinge Tornved Svinninge Gislinge Max krav Analyseresultat Holbæk Bybjerg

20 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 20 af 27 Holbæk Vand A/S Nærværende Grønt regnskab er en kort præsentation af væsentlige miljødata inden for Holbæk vand A/S. Navn: Adm. adresse Holbæk Vand A/S Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Telefon: CVR nr.: EAN Kontaktpersoner: Ejer: Tilsynsmyndighed: Hovedaktivitet: Adm. direktør Susan Münster Driftschef Henrik Correll Holbæk Kommune Holbæk Kommune Teknik og Miljø Gl. Skovvej 158 Nr. Jernløse 4420 Regstrup Telefon: Holbæk Vand A/S leverer rent drikkevand til ca indbyggere i Holbæk Kommune

21 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 21 af 27 Vandværker og vandtårn Holbæk Vand A/S leverer rent drikkevand til ca private husstande og 600 erhvervsvirksomheder i Holbæk Kommune. Holbæk Vand A/S vandværker og tårn er beliggende på følgende adresser: Vandværket - sydøst for Holbæk Kalvemosevej Holbæk Vandværket - sydvest for Holbæk Omfartsvejen 47 B 4300 Holbæk Vandtårnet sydvest for Holbæk Vandtårnsvej 4300 Holbæk Aktiviteter Holbæk vand A/S s hovedaktivitet omfatter planlægning, projektering, anlæg drift og vedligeholdelse. Aktiviteterne er fordelt på 2 vandværker, 14 boringer, 214 km ledningsnet samt 1 vandtårn. Procestal for alle enheder Målepunkt EL- forbrug på vandværkerne Kwh Udpumpet vandmængde m Solgte vandmængder m Ledningstab m 3 6,72 4,5

22 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 22 af 27 Vandes dag Hvert år den 22. marts fejres Verdens Vanddag. Den internationale mærkedag giver forsyningerne her til lands mulighed for at gøre opmærksom på det vidunderlige vand, som findes i Danmark. Vand og sundhed er to sider af samme sag, og det er det store privilegium i Danmark, at der bare kan åbnes for hanen og slukke tørsten i et glas dejligt, koldt og forfriskende vand. Vand er kilden til alt liv og den mest vitale byggesten i det enkelte menneskes krop og det basale fundament for et velfungerende samfund. Holbæk Vand A/S markerer vandets dag med at sætte fokus på det sunde drikkevand og den miljørigtige håndtering af spildevandet. Der bliver afhold åbent hus arrangementer og traditionen er, at der inviteres skoleklasser fra Holbæk kommune som deltager i konkurrencer og lign. Det skønnes at der hvert år er mellem 400 og 500 mennesker som benytter sig åbent hus arrangementet Vandkvaliteten Holbæk Vand A/S har til stadighed problemer med for høje ammonium koncentrationer, hvilket også er et problem i mange andre af landets vandværker. Problemet er ved afgangen fra vandværkerne. Kravet til ammoniumkoncentration bliver overholdt ude hos forbrugerne. Der er afprøvet og iværksat en proces, som umiddelbart ser ud til at kunne løse problemet. Vandtårnet blev bygget i 1965 og taget i brug december Det er løbende vedligeholdt og blev renoveret i 1988, hvor beholderen blev tømt og efterset. I 2009 rensede et dykkerfirma beholderens bund og sider indvendig for kalk, oxygen og mangan stoffer som udfældes i det stille-stående vand. Beholderen og diverse installationer fik efter processen betegnelsen: I god stand. I 2011 blev vandtårnet renoveret udvendigt og kan nu holde de næste mange år.

23 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 23 af 27 Miljøprojekt med okkerslam Holbæk Forsyning A/S har modtaget over en halv million til et miljøprojekt. Holbæk Forsyning A/S vil forsøge at bruge okkerslam fra vandproduktionen til rensning af spildevand. Idéen er så god at Vandsektorens Teknologiudviklingsfond har givet kr. til projektet, der både er godt for miljøet og økonomien. I stedet for at betale for at få kørt okkerslammet væk og belaste miljøet og herefter betale igen for at købe kemikalier, der også belaster miljøet, så vil vi finpudse en metode hvor man kan genanvende slammet fra vandproduktionen i vores spildevandsrenseanlæg. Projektet har været præsenteret for Miljøminister Ida Auken, sammen med 13 andre vandprojekter. De 14 projekter var udvalgt blandt over 150 projekter og Holbæk Forsyning A/S projekt, der skal laves i samarbejde med DTU og Krüger, blev i begrundelsen for tildelingen fremhævet som interessant, fordi det er funderet i den praktiske virkelighed som vandselskaberne fungerer i. Det gode ved projektet er, at det forvandler noget, der tidligere var et problem, til en ressource. Det er meget intelligent, siger miljøminister Ida Auken om Holbæk Forsyning A/S projekt. Projektet kommer til at foregå i 2012, hvor der både skal gennemføres laboratorieforsøg og fuldskalaforsøg på Holbæk Centralrenseanlæg, hvor den grundlæggende teori skal stå sin prøve. Projektet bygger på at okkerslammet grundlæggende er jern, der er iltet, og det er noget vi i forvejen køber til vores renseanlæg, hvor vi bruger det til at rense vores spildevand. Så det ligger lige for at bruge okkerslammet i stedet for. Hvis det virker, så er det er godt for miljøet og for økonomien og så er det simpel sund fornuft. Danmark producerer årligt over tons okker på vandværkerne, så perspektiverne i projektet er store.

24 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 24 af 27 Holbæk Varme A/S Nærværende Grønt regnskab er en kort præsentation af væsentlige miljødata inden for Holbæk Forsynings A/S to varmeselskaber Jyderup Varme A/S og St. Merløse Varme A/S. Navn: Adm. adresse Jyderup Varme A/S St. Merløse varme A/S Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Telefon: CVR nr.: EAN Kontaktpersoner: Ejer: Tilsynsmyndighed: Hovedaktivitet: Adm. direktør Susan Münster Driftschef Henrik Correll Holbæk Kommune Holbæk Kommune Teknik og Miljø Gl. Skovvej 158 Nr. Jernløse 4420 Regstrup Telefon: Holbæk Varme A/S leverer varme til kunder i Holbæk Kommunes opland.

25 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 25 af 27 Varmeværkerne Varmeværkerne i Holbæk Forsyning består af to selvstændige selskaber Jyderup Varmeværk A/S og St. Merløse Varmeværk A/S Varmeværkerne er beliggende på følgende adresser: Jyderup Varmeværk A/S Lyngvej Jyderup St. Merløse Varmeværk A/S Tåstrupvej St. Merløse 4300 Holbæk Aktiviteter Princippet i fjernvarmeforsyning er simpelt. Varmeværkerne pumper opvarmet fjernvarmevand gennem rørene ud til forbrugerne. Her bruges vandet til at varme huse og brugsvand op, inden det afkølede vand løber tilbage til varmeværket og varmes op igen. Fjernvarmevandet cirkulerer altså i et lukket rørsystem, og bliver genbrugt igen og igen. Begge værkers aktiviteter omfatter planlægning, projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse af værkerne og tilhørende ledningsnet.

26 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 26 af 27 St. Merløse Varmeværk A/S St. Merløse Varmeværk, som fortrinsvis anvender halm som energikilde, forsyner 392 enheder i den vestlige del af St. Merløse med fjernvarme. St. Merløse værket erco 2 neutralt når der kun benyttes halm. Alle biobrændsler (= brændsler af plantemateriale og halm) afgiver præcis den samme mængde CO 2 ved forbrændingen, som de har optaget i vækstperioden. Når planter vokser, optager de CO 2 fra luften, hvoraf kulstoffet ved fotosyntesen opbygges i plantematerialet, mens CO 2 frigives til atmosfæren. Når planterne siden hen enten rådner eller brændes som vi gør i St. Merløse, reagerer kulstoffet igen med luftens ilt og udsendes som CO 2. Det vil sige, at CO 2 indgår i et vedvarende kredsløb i naturen, uanset om planterne rådner op eller brændes. Procestal Målepunkt EL- forbrug Kwh Olie forbrug Liter Halm ton Procesvand m Virkningsgrad på halmkedel m/k Ledningstab MWh St. Merløse Varme A/S planlægger i 2012 at opføre et nyt varmeværk til erstatning af det nuværende som er udtjent. Fordelen ved det nye varmeværk, vil være en næsten fjernelse af olieforbruget, så værket udelukkende fyrer med CO 2 neutral brændsel. Det skyldes, at der i forbindelse med det nye varmeværk samtidigt bygges en akkumuleringstank (form for batteri), som løbende kan fyldes op med varme, som så kan bruges hvis halmkedlen er ude af drift.

27 Frivilligt - Grønt Regnskab Holbæk Forsyning A/S Side 27 af 27 Jyderup Varmeværk A/S Varmeværket i Jyderup er et kraft-varmeværk, som dels leverer fjernvarme 806 husstande i Jyderup by, og dels producerer elektricitet som sælges til NVE. Procestal Målepunkt EL- forbrug MWh Gas forbrug m Procesvand m Virkningsgrad på kedel m/k Virkningsgrad på motor m/k Ledningstab MWh Produktion Målepunkt Varmeproduktion MWh EL- produktion til videre salg MWh

HOLBÆK FORSYNING A/S

HOLBÆK FORSYNING A/S HOLBÆK FORSYNING A/S Frivilligt Grønt Regnskab 2010 2012 INDHOLD Præsentation... 3 Beretning... 3 Visioner for miljø... 4 Miljøpolitik... 4 Basisoplysninger... 5 Affald A/S... 6 Holbæk Spildevand A/S...

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Indhold. Grønt regnskab 2014 CO 2 regnskab og hovedindsatser

Indhold. Grønt regnskab 2014 CO 2 regnskab og hovedindsatser Indhold Præsentation... 3 Ledelsesberetning... 3 Samlet CO 2 miljøregnskab... 7 Indsatsområder i 2015-2016... 10 Side 2 af 14 Præsentation Holbæk Forsyning A/S er et Holdingselskab med seks underliggende

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Frivilligt Grønt Regnskab for perioden 2010-2014- Holbæk Forsyning A/S Side 2 af 110

Frivilligt Grønt Regnskab for perioden 2010-2014- Holbæk Forsyning A/S Side 2 af 110 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden 2010-2014- Holbæk Forsyning A/S Side 2 af 110 INDHOLD Præsentation... 3 Ledelsesberetning... 3 Visioner for miljø og klima... 6 Miljømål... 6 Formål... 7 Samlet CO

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

INDHOLD. Frivilligt Grønt Regnskab 2013 - Holbæk Forsyning A/S Side 2 af 112

INDHOLD. Frivilligt Grønt Regnskab 2013 - Holbæk Forsyning A/S Side 2 af 112 Frivilligt Grønt Regnskab 2013 - Holbæk Forsyning A/S Side 2 af 112 INDHOLD Præsentation... 3 Ledelsesberetning... 3-4 Visioner for miljø og klima... 4 Miljøpolitik... 5 Formål... 5 Basisoplysninger...

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt / Overvejelser vedrørende central sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt DAKOFA konference 20. januar 2015 / Hvem er vi? 9 ejerkommuner 400.000 indbyggere / 20.000 virksomheder Gadstrup

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Indhold. Udgiver: Udgivelse: Titel Foto:

Indhold. Udgiver: Udgivelse: Titel Foto: Fakta om Forsyningsvirksomhederne - Læs om Forsyningsvirksomhederne som en forvaltning i Aalborg Kommune og som en del af Aalborg Forsyningkoncernen. Indhold Energi for milliarder En forvaltning i Aalborg

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Samarbejdet mellem Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune og Nordforbrænding om driften af genbrugspladsen har varet i tre år, og det kan konstateres,

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

FAKTA FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

FAKTA FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE FAKTA OM FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE 2 Energi og miljø for milliarder Forsyningsvirksomhederne er Aalborgs leverandør af miljø- og energitjenester. Vi forsyner byens husstande og arbejdspladser med gas el

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia vandsektorens teknologifond

et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia vandsektorens teknologifond Ammonia Recover plant et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia recover plant med tilskud fra vandsektorens teknologifond the Green Aqua Ammonia Recover plant is a Win Win offer for the

Læs mere

BILAG 1 TILBUDSLISTE

BILAG 1 TILBUDSLISTE BILAG 1 TILBUDSLISTE Transportør skal prissætte de enkelte er til kørsel, tømning og tilbagelevering af container til genbrugspladsen. Alle felter markeret med gult skal udfyldes er en 0 skal dette angives.

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM MERE ENERGI MINDRE CO2 SUND ØKONOMI BÆREDYGTIG OMLÆGNING Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i Syd-

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Effektiv rensning af spildevand med SBR

Effektiv rensning af spildevand med SBR Effektiv rensning af spildevand med SBR 14 19 6 5 18 17 16 15 20 11 13 22 21 7 9 12 3 4 8 1 2 18 1 > Indløbsbygværk 2 > Modtagestation 1 3 > Ristehus 4 > Sandfang 5 > Modtagestation 2 (perkolat) 6 > Perkolatlager

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Lov om miljøvurdering Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014 Gribvand Spildevand A/S 2014 Januar 2015 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse: Januar 2015. Nærværende grønne regnskab er

Læs mere

Holbæk Forsyning A/S. Strukturplan for renseanlæg September 2015

Holbæk Forsyning A/S. Strukturplan for renseanlæg September 2015 Holbæk Forsyning Koncernen Bestyrelsesmødet den 24. september 2015 Pkt. 10, bilag 10.2 Holbæk Forsyning A/S Strukturplan for renseanlæg September 2015 Udarbejdet til: Holbæk Forsyning A/S Udarbejdet af:

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder september 2015

Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder september 2015 Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder september 2015 Godkendt i alt 15 sager (dækkende over 24 anlæg) med en samlet kapacitet på godt 147.450 ton. Derudover 5 anlæg uden fastsat

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2015

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2015 Gribvand Spildevand A/S 2015 Januar 2016 Virksomhedsoplysninger Ny struktur for spildevandsrensningen 2020 Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse:

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Plads til 2 ugers affald

Plads til 2 ugers affald Plads til 2 ugers affald vælg den rigtige beholder Mindre slid på vejene Bedre for økonomien Bedre for miljøet Plads til 2 ugers affald Her kan du se, hvilke affaldsbeholdere du kan vælge mellem til din

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj Byens Grønne Regnskab 2013 Byens grønne regnskab 2013 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det?

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det? FAKTAARK Ordforklaring Biomasse hvad er det? Affaldsforbrænding På et forbrændingsanlæg afbrændes det affald, som du smider ud. Varmen herfra opvarmer fjernvarmevand, der pumpes ud til husene via kilometerlange

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for bundlinjen og miljøet Gladsaxe Tirsdag d. 9. juni 2015 Christian Eriksen, NIRAS AGENDA Baggrund om industrisymbioser Kalundborg Symbiosen Definitionen af en industriel

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald v/suzanne Arup Veltzé, DAKOFA Konference Fossil frit Thy den 21. juni 2012 Disposition Ressourceeffektivt Europa Ressourceeffektivitet og organisk affald

Læs mere

BIOGAS TIL RENOVATIONSKØRSEL I VEJLE. Biogas til renovationskørsel i Vejle Kommune 06. september i DGI-huset i Vejle!

BIOGAS TIL RENOVATIONSKØRSEL I VEJLE. Biogas til renovationskørsel i Vejle Kommune 06. september i DGI-huset i Vejle! BIOGAS TIL RENOVATIONSKØRSEL I VEJLE Biogas til renovationskørsel i Vejle Kommune 06. september i DGI-huset i Vejle! Yvonne Thagaard Andersen Chef for AffaldGenbrug VEJLE KOMMUNE I TAL 111.750 indbyggere

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere