Der fokuseres på den etiske betydning, som læsning kan have. Gør læsning os til bedre mennesker? Mere empatiske?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der fokuseres på den etiske betydning, som læsning kan have. Gør læsning os til bedre mennesker? Mere empatiske?"

Transkript

1 Aros, tirsdag d. 28. okt nu også med etisk fokus: DEN ETISKE VENDING The Ethical Turn Der fokuseres på den etiske betydning, som læsning kan have. Gør læsning os til bedre mennesker? Mere empatiske? 10. Det etiske fokus Martha Nussbaum ser humaniora som livsnødvendig, og hun efterlyser en konsekvent»education for democratic citizenship and global citizenship«, hvor man lærer at se sin egen kultur som del af en kompleks global verden. [ ] Litteratur er særlig egnet til at udvikle narrative imagination: evnen til medfølende identifikation med fiktive skæbner. Med eksempler fra antik filosofi til nutiden viser hun hvordan litterær oplevelse åbner til at forstå Det Fremmede, det anderledes, nedbryde stereotyper og udvikle empati for andre livsverdener, andre gruppers kultur og behov - på tværs af køn, race, religion, etnicitet, klasse og sprog. Litteraturens kraft, siger hun, ligger i at den tillader os på én gang at være os selv - og at træde op i andres sko, erkende ligheder og forskelle mellem 'dem' og ' os'. 1

2 s s ÆSTETIK ETIK RELIGION det skønne det gode det sande ÆSTETIK ETIK RELIGION Johannes Rosendahl Forholdet mellem det skønne og det gode. ÆSTETIK ETIK HUMOR det skønne det gode det sjove ÆSTETIK ETIK HUMOR det skønne det gode det sjove Brev til Johannes Rosendahl, , s.390ff Forholdet mellem det skønne og det gode. Jeg mangler vist forstaaelse af Forholdet, eller det har aldrig præsenteret sig for mig som nogen Konflikt; jeg kan ikke huske noget Tilfælde i min egen Erfaring, hvor det skønne ikke har været godt, - eller det gode skønt. Brev til Johannes Rosendahl, For resten er jeg ikke Æstetiker, - hvis man overhovedet kan være det. Er Udtrykket stort mere end en Cliché? Her som i andre Tilfælde, hat jeg svært ved at se, eller tro paa, nogen bestemt Adskillelse. 2

3 ÆSTETIK ETIK RELIGION Søren Kierkegaard: Stadier på Livets Vei, 1845 eller: LIVSANSKUELSER ÆSTETISKE ETISKE RELIGIØSE det skønne det gode det sande Søren Kierkegaard: Stadier på Livets Vei, 1845 eller: LIVSANSKUELSER Søren Kierkegaard: Stadier på Livets Vei, 1845 eller: LIVSANSKUELSER ÆSTETISKE ironi ETISKE humor RELIGIØSE ÆSTETISKE ironi ETISKE humor RELIGIØSE det skønne det gode det sande det skønne det gode det sande KB 1956: Jeg tænker tit på, at det, vi mest af alt har brug for netop nu, er en stor humorist. Kierkegaard om HUMORISTEN Heine: Heine m.fl. vide som oftest meget god Beskeed om det Religieuse: de vide med Bestemthed, at de ikke ville have med det at gjøre. Kierkegaard om HUMORISTEN Heine: Heine m.fl. vide som oftest meget god Beskeed om det Religieuse: de vide med Bestemthed, at de ikke ville have med det at gjøre. Johannes Climacus i Afsluttende uvidenskabeligt Efterskrift, 1846 Johannes Climacus i Afsluttende uvidenskabeligt Efterskrift, 1846 ÆSTETISKE ironi ETISKE humor RELIGIØSE ÆSTETISKE ironi ETISKE humor RELIGIØSE Det skønne Det gode Det sande Det skønne Det gode Det sande 3

4 KØBENHAVN, 30. APRIL 1934 KØBENHAVN, 30. APRIL 1934 Karen Blixen: Jeg vil ikke stå til regnskab for det, Isak Dinesen skriver. Det er hæmmende. KØBENHAVN, 30. APRIL 1934 Selv tog jeg pseudonym, fordi jeg ikke personlig ønsker at blive blandet ind i forfatterskabet.. Men når pseudonymet nu engang er røbet. Ja, så bliver jeg dog ved at fastholde det. Hvis Isak Dinesen f.eks. skriver om spiritisme, betyder det ikke, at jeg er spiritist, og jeg vil ikke risikere at blive spurgt derom og bliver jeg det, svarer jeg, at jeg ikke kender noget til Isak Dinesens indstilling hverken til det eller til noget andet spørgsmål. Blixen / Dinesen? Brev til Ingeborg Dinesen, det er aldeles forkert og uforskammet, at [redaktøren] Levin har sat mit Navn derpaa; det er stik imod Aftalen, og jeg fremhævede for ham, at hvis jeg sendte ham nogle Skildringer herfra Afrika, kunde han sætte mit Navn derpaa, men ikke paa denne Slags skønliterair Produktion. Den engelske og den amerikanske førsteudgave af Out of Africa, henholdsvis 1937 og

5 8. juli 1961 Om pseudonymet Isak Dinesen: Jeg ville gerne have været anonym hele mit liv, sådan at jeg kunne sige hvad jeg ville. Men det er umuligt: i det tyvende århundrede må man på et eller andet tidspunkt nødvendigvis træde ud af anonymiteten. Dinesen er mit pigenavn, og Isak betyder at le på hebraisk. Den engelske og den amerikanske førsteudgave af Out of Africa, henholdsvis 1937 og 1938 Clara Svendsen: Notater om KB, s. 43: Engang sagde KB ganske bedrøvet: Jeg har ligesom ikke noget navn Til de forskellige betegnelser kom så yderligere pseudonymerne, så det er ikke underligt at hun før en underskrift ( ) undertiden måtte spørge: Hvad hedder jeg her? Clara Svendsen: Notater om KB, s. 43: Engang sagde KB ganske bedrøvet: Jeg har ligesom ikke noget navn Til de forskellige betegnelser kom så yderligere pseudonymerne, så det er ikke underligt at hun før en underskrift ( ) undertiden måtte spørge: Hvad hedder jeg her? Fra Ditlev Brenneche: Tania Blixen, 1996, jf. Poul Behrendt i Kritik nr. 210 Brev til Johannes Rosendahl, [om Sidste Fortællinger, 1957] Det er jo slet og ret Historier, i mindre grad Forfatterens personlige Anskuelser. Vekselvirkningen mellem de to køn er livets salt og gehalt [dvs. substans]. Interview med Karen Blixen i Tidens Kvinder, september 1941 Manden og Kvinden er to aflaasede Skrin, og det ene indeholder Nøglen til det andet. En opbyggelig Historie af Isak Dinesen i Vinter-Eventyr,

6 Vekselvirkningen mellem de to køn er livets salt og gehalt [dvs. substans]. Interview med Karen Blixen i Tidens Kvinder, september 1941 Manden og Kvinden er to aflaasede Skrin, og det ene indeholder Nøglen til det andet. En opbyggelig Historie af Isak Dinesen i Vinter-Eventyr, 1942 Brev til Aage Henriksen, [om Johannes Rosendahls bog om Blixen] Han tager mit Forfatterskab alt for højtideligt. som om de ting, mine Figurer foretager sig eller udsiger, kunde være eller var, - foretaget eller udsagt af mig. Derigennem kommer jeg til at gøre en meget bedrøvelig Figur. Jeg ville selv foretrække at Læseren sagde: Denne Forfatter lader sine Figurer han er ikke saa lidt Hjerteløs Brev til Aage Henriksen, [om Johannes Rosendahls bog om Blixen] Jeg ender med, - idet jeg lader en af mine Figurer dø, - at føle som om jeg maatte aflægge Regnskab for et Mord, eller en Dødsdom. Karen Blixen ETISK livsanskuelse Udtrykt i Samtaler, breve, essays, selvbiografiske (!) værker: Den afrikanske Farm (1937), Skygger paa Græsset (1960) Saa er jeg mere glad for Elishama (Jørgen Gustava Brandt), der opfatter mig som Humorist. Forestillingen om en etisk Verdensorden, eller ( ) om en i Folkeslagene tilstedeværende Retsbevidsthed Kronik om Dyreforsøg, 1952 Karen Blixen ETISK livsanskuelse Isak Dinesen ÆSTETISK-HUMORISTISK livsanskuelse Karen Blixen ETISK livsanskuelse Isak Dinesen ÆSTETISK-HUMORISTISK livsanskuelse Udtrykt i Samtaler, breve, essays, selvbiografiske (!) værker: Den afrikanske Farm (1937), Skygger paa Græsset (1960) Udtrykt i Fortællingerne Udtrykt i Samtaler, breve, essays, selvbiografiske (!) værker: Den afrikanske Farm (1937), Skygger paa Græsset (1960) Udtrykt i Fortællingerne en sense of humour, som ikke er bange for noget, men efter sin Overbevisning tør gøre Nar ad alt. Brev til Thomas Dinesen,

7 Litteratur er særlig egnet til at udvikle narrative imagination: evnen til medfølende identifikation med fiktive skæbner litterær oplevelse åbner til at forstå Det Fremmede udvikle empati for andre(s) livsverdener Litteraturens kraft ligger i at erkende ligheder og forskelle mellem 'dem' og ' os'. Sf-novellen Forord, 1990 Og først nu har man opdaget den etiske sammenhæng. Det helt frygtelige var, at menneskene mistede evnen til at sætte sig i hinandens sted. Og dette var jo den egentlige årsag til voldsbølgen i virkeligheden var det en ufølsomhedsbølge, der var en konsekvens af at man ikke længere kunne indleve sig, identificere sig med andre, fordi man ikke længere læste fortællinger. Phelan s "theory practice : a critical method that aims to combine theory and interpretation in mutually illuminating ways. Living to Tell about It: a major contribution to ethical theory and criticism Phelan s concept of ethical position : the interactions among the ethical positions of characters, narrators, authors, and audiences (the authorial audience and the flesh-and-blood reader) https://ohiostatepress.org/books/complete%20pdfs/phelan%20understanding/11.pdf https://ohiostatepress.org/books/complete%20pdfs/phelan%20narrative/14.pdf 7

8 Etisk positionering af forfatter og fortæller? 9. Det etiske fokus Tre par etiske briller / Tre typer Blixen-Dinesen-tekster: Cecil Beaton 1957: Karen Blixen Richard Avedon 1958: Isak Dinesen 1) positionerende tekster (fortællinger) (Phelan: positionering af læseren ) 2) argumenterende tekster (essays m.m.) 3) vidnesbyrd (Kitosh historie!?) Det teoretiske nøglebegreb hedder positionering. Dvs. at teksten placerer læseren i en position, hvor han skal træffe etiske valg for eller dømme over karaktererne, fortælleren, forfatteren og tekstens værdier. Fokus i en sådan etik-analyse ligger i sidste ende på læseren og på dennes etiske reaktioner på de formelle virkemidler og de retoriske funktioner, en fortælling anvender. Henrik Skov Nielsen: Narrativ etik?, i: K&K Chr. Rostrup, DR 1970 Samtale om Natten i København, Chr. 7. og Johs. Ewald hos skøgen Lise Chr. Rostrup, DR 1970 Chr. Rostrup, DR 1970 Johs. Ewald: Vor søde Værtinde hedder da Lise. Jeg har kaldet hende Fiordelice efter den usigelig yndige Romanheltinde som hun ligner. Men plumpe Folk i Kvarteret har, ved at ændre et Bogstav i Navnet, givet dette en ilde Duft. Chr. VII: I Paradiset gik Adam og Eva paa fire, ligesaavel som de umælende Jordens Dyr de dér var iblandt. I de Tider holdt Adam sit Køn under sig ( ) Men hans Frue kunde ingenting skjule, og var hans Blik ganske udleveret.. 8

9 Chr. Rostrup, DR 1970 Chr. Rostrup, DR 1970 Johs. Ewald: jeg har aldrig haft Lejlighed til at iagttage Lise ved hendes Maaltid, men naar jeg har forestillet mig hende derved, da har jeg klart begrebet at hun sletikke der, som vi andre, kan dinere eller soupere, men at hun nødvendigvis maa græsse, som et hvidt Lam i Engen. Johs. Ewald: Bliv Du endnu en Stund hos Lise. I Folkets Skød kan Kongen og Poeten blande deres inderste Væsen, ligesom Fostbrødre, forhen i Norden, mandigt til blivende Pagt og Besegling, blandede Blodet i Jordens tavse, gavmilde Skød. Det teoretiske nøglebegreb hedder positionering. Dvs. at teksten placerer læseren i en position, hvor han skal træffe etiske valg for eller dømme over karaktererne, fortælleren, forfatteren og tekstens værdier. Det etiske fokus på KARAKTERERNE Ringen, 1950/1957 Ladies Home Journal, Dec Fokus i en sådan etik-analyse ligger i sidste ende på læseren og på dennes etiske reaktioner på de formelle virkemidler og de retoriske funktioner, en fortælling anvender. Henrik Skov Nielsen: Narrativ etik?, i: K&K 106 Ringen, 1950/1957 KARAKTERERNE En Sommermorgen for halvandet Hundrede Aar siden gik en ung Godsejer og hans Kone ud at spadsere paa deres Jord. De havde været Mand og Kone en Uge. De Nygifte var over al Beskrivelse lykkelige. fordi hun fra nu af aldrig kunde tænkes at have nogen Hemmelighed for sin Mand. Etisk positionering af karaktererne 9

10 Etisk positionering af karaktererne i det skæbnesvangre øjeblik! Kristoffer Nyholm, Ringen, 1988 Drengen og den unge Kvinde stirrede paa hinanden. Dette Møde i Skoven forløb, fra først til sidst, fuldkommen stumt, uden et Ord. Hvad der foregik under det kunde kun gengives pantomimisk. For de to Optrædende i Pantomimen var det tidløst, efter Klokkeslet tog det 4 Minutter. Efter en Stunds Forløb gik det op for hende at den hun stirrede paa søgte at opfatte hende ligesom hun ham. Han var i disse Øjeblikke ikke længer udelukkende det jagede vilde Dyr, een imod alle, endelig indhentet og paa Spring, han iagttog. Idet hun forstod dette, saa hun sig selv med hans Øjne, den hvidklædte Skikkelse, der langsomt og lydløst nærmede sig, og som kunde være Døden. Hun følte at i denne Stund skete der noget, alt blev forandret Etisk positionering af fortælleren Kardinalens første Historie Kardinalen fortæller i sin historie om en prinsesse Benedetta og hendes sangkunst: Hun var i særlig god Forstaaelse med Cadenza en, baade den fulde eller fuldstændige Cadenza, og den saakaldte falske Cadenza, cadenza d inganno, om hvilken Musikleksikonnet oplyser, at den træffer alle Forberedelser til en fuldendt harmonisk Afslutning og saa, i Stedet for at give den ventede Slutakkord, pludselig bryder af og ender i en uventet og urovækkende Klang. Cadenza d inganno ender i en uventet og urovækkende Klang. Eller skæbnesvanger? En skæbne-anekdote. Lises skæbne? Lever de lykkeligt til? Curtis Cate: Samtale med Isak Dinesen, Rungstedlund 1959 Skæbne betyder ikke det samme for mig som for de fleste andre. Jeg ser ikke skæbnen for mig som en gud uden ansigt, for hvem mennesket må bøje sig i frygt og bæven. For mig ligger menneskets skæbne i samspillet mellem dets væsen og dets omgivelser. 10

11 Det teoretiske nøglebegreb hedder positionering. Dvs. at teksten placerer læseren i en position, hvor han skal træffe etiske valg for eller dømme over karaktererne, fortælleren, forfatteren og tekstens værdier. Fokus i en sådan etik-analyse ligger i sidste ende på læseren og på dennes etiske reaktioner på de formelle virkemidler og de retoriske funktioner, en fortælling anvender. Henrik Skov Nielsen: Narrativ etik?, i: K&K 106 Etisk positionering af læseren 1. Præciser karakterernes moralsk-etiske holdning til røveren. 2. Er Lise sin mand utro? Og havde det været anderledes, hvis hun havde haft sex med røveren? 3. Hvad sker der egentlig i skoven hvorved alt blev forandret? 4. Scenen i skoven betegnes jo som en pantomime, dvs. den er ordløs! Hvorfor mon? Kan det sige noget om mødets/forholdets karakter? Og hvorfor det ikke kan siges bagefter? 5. Er der noget som det er umuligt at bringe i tale? Hvad? Hvorfor? 6. Vurdér Lises hemmelighedskræmmeri fra et etisk henholdsvis et moralsk synspunkt: er det ok at hun ikke fortæller sin mand om mødet? 7. Prøv (empatisk!) at se sagen fra Konrads synspunkt: Vi er vel lige fuldt mand og kone for det. Er de det? Lever de lykkeligt til deres dages ende? 8. Diskutér om eller hvordan fortællingen positionerer læseren i et etisk-moralsk dilemma. Ligger der i teksten selv en løsning? 9. Vurdér fortællingen ud fra Blixens replik: Jeg vil ikke stå til regnskab for det, Isak Dinesen skriver. Ehrengard af Isak Dinesen 1962 Filmatiseret af Emidio Greco1982 Etisk positionering af karaktererne Forføreren og kunstmaleren Hr. Cazotte s plan med Ehrengard Jeg insisterer paa at opnaa en fuldstændig Overgivelse uden nogen som helst fysisk Berøring. Hendes Blod skal stige op i ekstatisk Hengivelse af hele hendes Væsen til de Kræfter som hun indtil denne Time af hele sit Væsen har forkastet og fornægtet Til hendes egen Fortabelse. Jeg har fundet hendes kæreste fuldt tilfredsstillende til rollen som åndelig hanrej. 11

12 Etisk positionering af forfatter og fortæller Cadenza d inganno ender i en uventet og urovækkende Klang. Eller skæbnesvanger? En skæbne-anekdote. Ehrengards skæbne? Lever de lykkeligt til? Heloïse, 1942 Heloïse, 1942 Frederick Profil: ledefigur, religionshistoriker og forfatter Saarburg 1870 Heloïse Profil: Heltinde og kvinde og collage Tizian Den jordiske og den himmelske kærlighed (1515) 12

13 Heloïse/Venus Kærlighedshistorien Frederick og Heloïse i drosken. Tizian Den jordiske og den himmelske kærlighed (1515), Galleria Borghese. Cranach Venus (1531), Galleria Borghese, Rom Hun havde en lille Jagthat med en rosenrød Strudsfjer paa, en perlegraa Silkekjole af ufatteligt omfang, lange Ruskindshandsker og omkring sin hvide Hals et sort Fløjelsbaand, hun havde Perler i ørerne og Diamanter paa de lange, runde Fingre. Tizian Danae, 1546, Napoli Maanen stod op, og Himlen mellem den og den lave Horisont var som overstrøet med Guldstøv. Da Duggen faldt, trak Heloïse sit Schawl op over Hovedet, inde i dets dybe mørke Folder, der skjulte hendes Haar, saa hun ud som en Landsbypige Lige med eet tog hun hans Haand. Kærlighedshistorien Frederick og Heloïse i drosken. Kærlighedshistorien Frederick og Heloïse på varieté i Paris 7 år efter Tizian Venus og Adonis, 1554, Madrid Hendes Heltedaad kunde maaske beskrives i en Bog og sættes i klassiske Alexandrinere. Men hans Heltinde var saa blidt levende som ingen Bog i Verden. Han stod tilbage paa Stationen med en næsten kvælende Fornemmelse af at have mistet, eller at være gaaet Glip af noget, hvoraf for ham Livet selv afhang, som om et Bæger var blevet trukket fra hans Mund, inden han endnu havde slukket sin Tørst. Tizian Aktæons død, 1559, London Heloïse i stykket Dianas Hævn : Gudinden Diana selv kom frem i Maaneskinnet, uden nogetsomhelst paa. / Idet hun spændte sin gyldne Bue The Heroine, 1942 Heloïse og den tyske soldat og selskabet. Saarburg The Heroine, 1942 Heloïse og den tyske soldat og selskabet. Saarburg Jeg skal give Dem og Deres Venner et saadant Pas til at rejse ind i Luxembourg, som De Ønsker. De kan komme og hente dem om en halv Time. Men De maa ( ) komme og hente Deres Pas i Gudinden Venus Kostume. Det er da, tilføjede han efter et øjebliks Dødsstilhed, i hvert Fald et smukt Tilbud, Madame. Ved hans egne Ord steg Blodet ham pludselig voldsomt til Ansigtet. Jeg skal give Dem og Deres Venner et saadant Pas til at rejse ind i Luxembourg, som De Ønsker. De kan komme og hente dem om en halv Time. Men De maa ( ) komme og hente Deres Pas i Gudinden Venus Kostume. Det er da, tilføjede han efter et øjebliks Dødsstilhed, i hvert Fald et smukt Tilbud, Madame. Ved hans egne Ord steg Blodet ham pludselig voldsomt til Ansigtet. Veronese Mars og Venus, 1570 erne Veronese Mars og Venus, 1570 erne Fredericks Hjerte stod stille i ham af Gru og Lede. Det var, som om nogen brat havde vist ham et Vrængbillede af hans egne smukke Fantasier om Heloïse. 13

14 The Heroine, 1942 Heloïse og den tyske soldat og selskabet. Saarburg 1870.,,Hvorfor spørger De mig? spurgte hun.,,spørg dem, der er med mig. (...) For hver af dem er jo deres egen Frelse af større Betydning end min. Lad dem nu selv sige Dem, om de vil købe den til Deres Pris. The Heroine, 1942 Etisk positionering af karaktererne i det skæbnesvangre øjeblik! Den gamle Præst tog et Skridt frem. Han strakte kun sin højre Arm ret i Vejret og bevægede den voldsomt frem og tilbage Den ene af de gamle Nonner veg tilbage mod Væggen, som om hun allerede havde de tyske Bøssepiber rettet imod sig, rakte begge Arme op og raabte:,,nej! Den anden Nonne blev hulkende ved at gentage:,,nej, nej, nej! Det var den Handelsrejsende, som talte for hele Selskabet. Vi er bange for engang at komme til at tage os saadan ud, som De gør nu. Tizian Den jordiske og den himmelske kærlighed (1515) Frederick sagde ingenting, han saa paa Officeren, og kom til at smile ganske svagt. The Heroine, 1942 Etisk positionering af karaktererne i Paris 7 år efter De var da ogsaa i Fare. I en værre Fare, end de selv vidste af, sagde hun.,,for de vilde have ladet mig gøre, hvad Tyskeren forlangte. De vilde have ladet mig gøre det, for at redde deres eget Liv, hvis han havde spurgt dem i Stedet for mig, og hvis de havde været alene om at bestemme sig. Og det var de aldrig kommet over. Gud, de vilde have følt sig som de største Syndere i Verden ( ). Ja, tro mig, det havde været bedre for dem selv om de var blevet skudt, end om de skulde have haft det paa deres Samvittighed hele deres Liv. De var ikke vant til at have noget paa Samvittigheden, de vidste ikke, hvordan man bærer sig ad med en daarlig Samvittighed. The Heroine, 1942 Etisk positionering af karaktererne i Paris 7 år efter,,men ved De hvad, sagde hun pludselig,,,ved De, hvad der var et Held for os? Det var, at der ikke var Kvinder med dengang. En Kvinde havde ladet mig gøre det, og det i en Fart, om jeg havde taget mig det aldrig saa nær. Og hvad var der saa blevet af os allesammen? Nonnerne tæller ikke med. En Nonne er ikke en Kvinde paa den Maade. Nej, jeg mener en gift Dame, eller en gammel Jomfru, en hæderlig Kvinde. Hvis Madame Bellot ikke havde haft Mavepine af Skræk den Aften, saa havde hun faaet mig ordnet, før jeg kunde faa et Ord ind, det kan De stole paa. Hende kunde jeg aldrig have overtalt. The Heroine, 1942 Etisk positionering af karaktererne i Paris 7 år efter The Heroine, 1942 Etisk positionering af karaktererne i Paris 7 år efter Heloïse til Frederick:,,De var ikke som de andre. Hvis De og jeg havde været alene der, saa havde det hele været noget andet. De kunde godt have ladet mig redde mit Liv paa den Maade han vilde have, og ikke have tænkt noget ved det siden. ( ) Frederick tænkte lidt over hendes Ord.,,Ja, sagde han meget langsomt,,,dersom det havde været af Deres egen fri Vilje. Dersom De selv havde foreslaaet det. Hun lo.,,de var ikke som de andre. Hvis De og jeg havde været alene der, saa havde det hele været noget andet. De kunde godt have ladet mig redde mit Liv paa den Maade han vilde have, og ikke have tænkt noget ved det siden. ( ) Frederick tænkte lidt over hendes Ord.,,Ja, sagde han meget langsomt,,,dersom det havde været af Deres egen fri Vilje. Dersom De selv havde foreslaaet det. Hun lo. 14

15 Etisk positionering af Heloïse-Dinesen-Blixen? NÆSTEKÆRLIGHEDEN undergraves! FRELSE ved et stedfortrædende offer For hver af dem er jo deres egen Frelse af større Betydning end min. Lad dem nu selv sige Dem, om de vil købe den til Deres Pris. dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Matt. 26, Karen Blixen: Saaledes kan gode og velvillige Mennesker drive det til med Fornøjelse at se på arme, fornedrede og haabløst fortvivlede Dyr i zoologiske Haver. I disse Folks Øjne er den bekymringsløse Tilværelse paa Frederiksberg med regelmæssige, rigelige Maaltider et meget højt Gode, og en Leopard bør under samme Forhold blive tilsvarende lykkelig. [ ] 1957 Budet Gør mod andre, hvad Du vil at andre skal gøre mod Dig" bliver en usikker og farlig Leveregel i Hænderne paa fantasiløse Mennesker. Karakteristika ved humor i litteratur: Den dekomponerer, bringer uorden, undergraver Jonathan Culler s. 65 Med et blink i øjet! 1997 What determines meaning? 15

16 Jonathan Culler s. 65 Jonathan Culler s. 65f What determines meaning? What determines meaning? Meaning is context-bound, context is boundless. writer context text reader Meaning is what the author succeeded in embodying in the work. 16

Hvem er jeg? SKOLETJENESTEMATERIALE HVEM ER JEG? 5 7.-10. KLASSE

Hvem er jeg? SKOLETJENESTEMATERIALE HVEM ER JEG? 5 7.-10. KLASSE KAREN BLIXENS LIV 3 HVEM ER JEG? 5 Skibsdrengens fortælling Sprog og genre 10 KAREN BLIXENS AFRIKA 12 8 Hvem er jeg? Spørgsmålet om den menneskelige identitet, dvs. hvem man er, er et af de gennemgående

Læs mere

FORORD. Kærlig hilsen Britta

FORORD. Kærlig hilsen Britta FORORD Det kræver en god fantasi at forestille sig at man er god nok Britta Kristensen 2014 Titel: Ellen Sander Jacobsen Forside: Britta Kristensen Forlag: Den Indre Alpehue 1993 fik jeg tinnitus og satte

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Doktor Nikola. Guy Boothby

Doktor Nikola. Guy Boothby Guy Boothby Table of Contents Doktor Nikola...1 Guy Boothby...2 I. KAPITEL...4 II. KAPITEL...11 III. KAPITEL...17 IV. KAPITEL...25 V. KAPITEL...30 VI. KAPITEL...36 VII. KAPITEL...41 VIII. KAPITEL...48

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ. Studiemateriale

DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ. Studiemateriale DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ Studiemateriale Det er en central tanke i det bibelske univers, at Gud kalder på mennesket. Han kalder både på konger og profeter, disciple og helt almindelige

Læs mere

Den fantastiske fortælling

Den fantastiske fortælling Den fantastiske fortælling - med udgangspunkt i tekster af H. C. Andersen, Karen Blixen og Villy Sørensen Af Anna Schmidt Institut for Nordisk Filologi, Dansk (grundfag 2. år), Litteraturhistorie II, 25

Læs mere

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller:

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller: En autentisk beretning fra en ung pige, der havde en stærk oplevelse ved at dø og blive vist både himmel og helvede, inden hun kom tilbage til livet. (Se forskellige links på sidste side) Er du i tvivl

Læs mere

F O R E L S K E L S E

F O R E L S K E L S E F O R E L S K E L S E UNG/2000 nr. 1, side 4-5. TEKST: JAKOB WILLADSEN Udskriv side H v a d s k e r d e r n å r d u b l i v e r f o r e l s k e t? - Det er først, når du oplever forelskelse for første

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Adele Larousse. Kære spiller

Adele Larousse. Kære spiller Adele Larousse A Kære spiller Du er min, forfatterens, medsammensvorne. Du får en rolle, der er anderledes end de andres. Du ved mere end de andre - og det betyder også, at du er medansvarlig for at få

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

smaa romaner 1905-1927

smaa romaner 1905-1927 smaa romaner 1905-1927 Pontoppidan_Smaa_romaner_1.indb 1 07/02/11 19.11 Pontoppidan_Smaa_romaner_1.indb 2 07/02/11 19.11 danske klassikere Henrik Pontoppidan Smaa Romaner 1905-1927 tekstudgivelse, efterskrift

Læs mere

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal Vild med dansk 9 Grundbog af Lise Ammitzbøll, Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Fru Jensen og den nydelige mand

Fru Jensen og den nydelige mand Fru Jensen og den nydelige mand Af Der sad en mand i hendes køkken, da hun kom hjem. "Goddag, fru Jensen," sagde han. "Ved De, hvor jeg kan finde Deres søn?" Han var en nydelig mand. I begyndelsen af 50'erne

Læs mere

Verdensbefrielsen. Af J. F. RUTHERFORD, Forfatter til?»guds HarpeMillioner af nulevende Mennesker Bkal aldrig dotrøst for Folket«.

Verdensbefrielsen. Af J. F. RUTHERFORD, Forfatter til?»guds HarpeMillioner af nulevende Mennesker Bkal aldrig dotrøst for Folket«. Verdensbefrielsen En levende Fremstilling af Guds Plan med særligt Henblifc paa de Forholdsregler, Gud har truffet til at omstyrte Djævelens Magt og alle hans onde Institutioner samt til at udfri Folket

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

KAJ HIMMELSTRUP. Kaj Himmelstrup PERSONERNE. Fyrsten. Hellebardisten. Condottieren. Bajadsen. Manden i sort

KAJ HIMMELSTRUP. Kaj Himmelstrup PERSONERNE. Fyrsten. Hellebardisten. Condottieren. Bajadsen. Manden i sort KAJ HIMMELSTRUP Kaj Himmelstrup PERSONERNE Fyrsten Hellebardisten Condottieren Bajadsen Manden i sort 1. AKT Der er lys i salen. Tæppet er stadig for. Så lyder der skingre skrig og trampen. Lyset i salen

Læs mere