Der fokuseres på den etiske betydning, som læsning kan have. Gør læsning os til bedre mennesker? Mere empatiske?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der fokuseres på den etiske betydning, som læsning kan have. Gør læsning os til bedre mennesker? Mere empatiske?"

Transkript

1 Aros, tirsdag d. 28. okt nu også med etisk fokus: DEN ETISKE VENDING The Ethical Turn Der fokuseres på den etiske betydning, som læsning kan have. Gør læsning os til bedre mennesker? Mere empatiske? 10. Det etiske fokus Martha Nussbaum ser humaniora som livsnødvendig, og hun efterlyser en konsekvent»education for democratic citizenship and global citizenship«, hvor man lærer at se sin egen kultur som del af en kompleks global verden. [ ] Litteratur er særlig egnet til at udvikle narrative imagination: evnen til medfølende identifikation med fiktive skæbner. Med eksempler fra antik filosofi til nutiden viser hun hvordan litterær oplevelse åbner til at forstå Det Fremmede, det anderledes, nedbryde stereotyper og udvikle empati for andre livsverdener, andre gruppers kultur og behov - på tværs af køn, race, religion, etnicitet, klasse og sprog. Litteraturens kraft, siger hun, ligger i at den tillader os på én gang at være os selv - og at træde op i andres sko, erkende ligheder og forskelle mellem 'dem' og ' os'. 1

2 s s ÆSTETIK ETIK RELIGION det skønne det gode det sande ÆSTETIK ETIK RELIGION Johannes Rosendahl Forholdet mellem det skønne og det gode. ÆSTETIK ETIK HUMOR det skønne det gode det sjove ÆSTETIK ETIK HUMOR det skønne det gode det sjove Brev til Johannes Rosendahl, , s.390ff Forholdet mellem det skønne og det gode. Jeg mangler vist forstaaelse af Forholdet, eller det har aldrig præsenteret sig for mig som nogen Konflikt; jeg kan ikke huske noget Tilfælde i min egen Erfaring, hvor det skønne ikke har været godt, - eller det gode skønt. Brev til Johannes Rosendahl, For resten er jeg ikke Æstetiker, - hvis man overhovedet kan være det. Er Udtrykket stort mere end en Cliché? Her som i andre Tilfælde, hat jeg svært ved at se, eller tro paa, nogen bestemt Adskillelse. 2

3 ÆSTETIK ETIK RELIGION Søren Kierkegaard: Stadier på Livets Vei, 1845 eller: LIVSANSKUELSER ÆSTETISKE ETISKE RELIGIØSE det skønne det gode det sande Søren Kierkegaard: Stadier på Livets Vei, 1845 eller: LIVSANSKUELSER Søren Kierkegaard: Stadier på Livets Vei, 1845 eller: LIVSANSKUELSER ÆSTETISKE ironi ETISKE humor RELIGIØSE ÆSTETISKE ironi ETISKE humor RELIGIØSE det skønne det gode det sande det skønne det gode det sande KB 1956: Jeg tænker tit på, at det, vi mest af alt har brug for netop nu, er en stor humorist. Kierkegaard om HUMORISTEN Heine: Heine m.fl. vide som oftest meget god Beskeed om det Religieuse: de vide med Bestemthed, at de ikke ville have med det at gjøre. Kierkegaard om HUMORISTEN Heine: Heine m.fl. vide som oftest meget god Beskeed om det Religieuse: de vide med Bestemthed, at de ikke ville have med det at gjøre. Johannes Climacus i Afsluttende uvidenskabeligt Efterskrift, 1846 Johannes Climacus i Afsluttende uvidenskabeligt Efterskrift, 1846 ÆSTETISKE ironi ETISKE humor RELIGIØSE ÆSTETISKE ironi ETISKE humor RELIGIØSE Det skønne Det gode Det sande Det skønne Det gode Det sande 3

4 KØBENHAVN, 30. APRIL 1934 KØBENHAVN, 30. APRIL 1934 Karen Blixen: Jeg vil ikke stå til regnskab for det, Isak Dinesen skriver. Det er hæmmende. KØBENHAVN, 30. APRIL 1934 Selv tog jeg pseudonym, fordi jeg ikke personlig ønsker at blive blandet ind i forfatterskabet.. Men når pseudonymet nu engang er røbet. Ja, så bliver jeg dog ved at fastholde det. Hvis Isak Dinesen f.eks. skriver om spiritisme, betyder det ikke, at jeg er spiritist, og jeg vil ikke risikere at blive spurgt derom og bliver jeg det, svarer jeg, at jeg ikke kender noget til Isak Dinesens indstilling hverken til det eller til noget andet spørgsmål. Blixen / Dinesen? Brev til Ingeborg Dinesen, det er aldeles forkert og uforskammet, at [redaktøren] Levin har sat mit Navn derpaa; det er stik imod Aftalen, og jeg fremhævede for ham, at hvis jeg sendte ham nogle Skildringer herfra Afrika, kunde han sætte mit Navn derpaa, men ikke paa denne Slags skønliterair Produktion. Den engelske og den amerikanske førsteudgave af Out of Africa, henholdsvis 1937 og

5 8. juli 1961 Om pseudonymet Isak Dinesen: Jeg ville gerne have været anonym hele mit liv, sådan at jeg kunne sige hvad jeg ville. Men det er umuligt: i det tyvende århundrede må man på et eller andet tidspunkt nødvendigvis træde ud af anonymiteten. Dinesen er mit pigenavn, og Isak betyder at le på hebraisk. Den engelske og den amerikanske førsteudgave af Out of Africa, henholdsvis 1937 og 1938 Clara Svendsen: Notater om KB, s. 43: Engang sagde KB ganske bedrøvet: Jeg har ligesom ikke noget navn Til de forskellige betegnelser kom så yderligere pseudonymerne, så det er ikke underligt at hun før en underskrift ( ) undertiden måtte spørge: Hvad hedder jeg her? Clara Svendsen: Notater om KB, s. 43: Engang sagde KB ganske bedrøvet: Jeg har ligesom ikke noget navn Til de forskellige betegnelser kom så yderligere pseudonymerne, så det er ikke underligt at hun før en underskrift ( ) undertiden måtte spørge: Hvad hedder jeg her? Fra Ditlev Brenneche: Tania Blixen, 1996, jf. Poul Behrendt i Kritik nr. 210 Brev til Johannes Rosendahl, [om Sidste Fortællinger, 1957] Det er jo slet og ret Historier, i mindre grad Forfatterens personlige Anskuelser. Vekselvirkningen mellem de to køn er livets salt og gehalt [dvs. substans]. Interview med Karen Blixen i Tidens Kvinder, september 1941 Manden og Kvinden er to aflaasede Skrin, og det ene indeholder Nøglen til det andet. En opbyggelig Historie af Isak Dinesen i Vinter-Eventyr,

6 Vekselvirkningen mellem de to køn er livets salt og gehalt [dvs. substans]. Interview med Karen Blixen i Tidens Kvinder, september 1941 Manden og Kvinden er to aflaasede Skrin, og det ene indeholder Nøglen til det andet. En opbyggelig Historie af Isak Dinesen i Vinter-Eventyr, 1942 Brev til Aage Henriksen, [om Johannes Rosendahls bog om Blixen] Han tager mit Forfatterskab alt for højtideligt. som om de ting, mine Figurer foretager sig eller udsiger, kunde være eller var, - foretaget eller udsagt af mig. Derigennem kommer jeg til at gøre en meget bedrøvelig Figur. Jeg ville selv foretrække at Læseren sagde: Denne Forfatter lader sine Figurer han er ikke saa lidt Hjerteløs Brev til Aage Henriksen, [om Johannes Rosendahls bog om Blixen] Jeg ender med, - idet jeg lader en af mine Figurer dø, - at føle som om jeg maatte aflægge Regnskab for et Mord, eller en Dødsdom. Karen Blixen ETISK livsanskuelse Udtrykt i Samtaler, breve, essays, selvbiografiske (!) værker: Den afrikanske Farm (1937), Skygger paa Græsset (1960) Saa er jeg mere glad for Elishama (Jørgen Gustava Brandt), der opfatter mig som Humorist. Forestillingen om en etisk Verdensorden, eller ( ) om en i Folkeslagene tilstedeværende Retsbevidsthed Kronik om Dyreforsøg, 1952 Karen Blixen ETISK livsanskuelse Isak Dinesen ÆSTETISK-HUMORISTISK livsanskuelse Karen Blixen ETISK livsanskuelse Isak Dinesen ÆSTETISK-HUMORISTISK livsanskuelse Udtrykt i Samtaler, breve, essays, selvbiografiske (!) værker: Den afrikanske Farm (1937), Skygger paa Græsset (1960) Udtrykt i Fortællingerne Udtrykt i Samtaler, breve, essays, selvbiografiske (!) værker: Den afrikanske Farm (1937), Skygger paa Græsset (1960) Udtrykt i Fortællingerne en sense of humour, som ikke er bange for noget, men efter sin Overbevisning tør gøre Nar ad alt. Brev til Thomas Dinesen,

7 Litteratur er særlig egnet til at udvikle narrative imagination: evnen til medfølende identifikation med fiktive skæbner litterær oplevelse åbner til at forstå Det Fremmede udvikle empati for andre(s) livsverdener Litteraturens kraft ligger i at erkende ligheder og forskelle mellem 'dem' og ' os'. Sf-novellen Forord, 1990 Og først nu har man opdaget den etiske sammenhæng. Det helt frygtelige var, at menneskene mistede evnen til at sætte sig i hinandens sted. Og dette var jo den egentlige årsag til voldsbølgen i virkeligheden var det en ufølsomhedsbølge, der var en konsekvens af at man ikke længere kunne indleve sig, identificere sig med andre, fordi man ikke længere læste fortællinger. Phelan s "theory practice : a critical method that aims to combine theory and interpretation in mutually illuminating ways. Living to Tell about It: a major contribution to ethical theory and criticism Phelan s concept of ethical position : the interactions among the ethical positions of characters, narrators, authors, and audiences (the authorial audience and the flesh-and-blood reader) https://ohiostatepress.org/books/complete%20pdfs/phelan%20understanding/11.pdf https://ohiostatepress.org/books/complete%20pdfs/phelan%20narrative/14.pdf 7

8 Etisk positionering af forfatter og fortæller? 9. Det etiske fokus Tre par etiske briller / Tre typer Blixen-Dinesen-tekster: Cecil Beaton 1957: Karen Blixen Richard Avedon 1958: Isak Dinesen 1) positionerende tekster (fortællinger) (Phelan: positionering af læseren ) 2) argumenterende tekster (essays m.m.) 3) vidnesbyrd (Kitosh historie!?) Det teoretiske nøglebegreb hedder positionering. Dvs. at teksten placerer læseren i en position, hvor han skal træffe etiske valg for eller dømme over karaktererne, fortælleren, forfatteren og tekstens værdier. Fokus i en sådan etik-analyse ligger i sidste ende på læseren og på dennes etiske reaktioner på de formelle virkemidler og de retoriske funktioner, en fortælling anvender. Henrik Skov Nielsen: Narrativ etik?, i: K&K Chr. Rostrup, DR 1970 Samtale om Natten i København, Chr. 7. og Johs. Ewald hos skøgen Lise Chr. Rostrup, DR 1970 Chr. Rostrup, DR 1970 Johs. Ewald: Vor søde Værtinde hedder da Lise. Jeg har kaldet hende Fiordelice efter den usigelig yndige Romanheltinde som hun ligner. Men plumpe Folk i Kvarteret har, ved at ændre et Bogstav i Navnet, givet dette en ilde Duft. Chr. VII: I Paradiset gik Adam og Eva paa fire, ligesaavel som de umælende Jordens Dyr de dér var iblandt. I de Tider holdt Adam sit Køn under sig ( ) Men hans Frue kunde ingenting skjule, og var hans Blik ganske udleveret.. 8

9 Chr. Rostrup, DR 1970 Chr. Rostrup, DR 1970 Johs. Ewald: jeg har aldrig haft Lejlighed til at iagttage Lise ved hendes Maaltid, men naar jeg har forestillet mig hende derved, da har jeg klart begrebet at hun sletikke der, som vi andre, kan dinere eller soupere, men at hun nødvendigvis maa græsse, som et hvidt Lam i Engen. Johs. Ewald: Bliv Du endnu en Stund hos Lise. I Folkets Skød kan Kongen og Poeten blande deres inderste Væsen, ligesom Fostbrødre, forhen i Norden, mandigt til blivende Pagt og Besegling, blandede Blodet i Jordens tavse, gavmilde Skød. Det teoretiske nøglebegreb hedder positionering. Dvs. at teksten placerer læseren i en position, hvor han skal træffe etiske valg for eller dømme over karaktererne, fortælleren, forfatteren og tekstens værdier. Det etiske fokus på KARAKTERERNE Ringen, 1950/1957 Ladies Home Journal, Dec Fokus i en sådan etik-analyse ligger i sidste ende på læseren og på dennes etiske reaktioner på de formelle virkemidler og de retoriske funktioner, en fortælling anvender. Henrik Skov Nielsen: Narrativ etik?, i: K&K 106 Ringen, 1950/1957 KARAKTERERNE En Sommermorgen for halvandet Hundrede Aar siden gik en ung Godsejer og hans Kone ud at spadsere paa deres Jord. De havde været Mand og Kone en Uge. De Nygifte var over al Beskrivelse lykkelige. fordi hun fra nu af aldrig kunde tænkes at have nogen Hemmelighed for sin Mand. Etisk positionering af karaktererne 9

10 Etisk positionering af karaktererne i det skæbnesvangre øjeblik! Kristoffer Nyholm, Ringen, 1988 Drengen og den unge Kvinde stirrede paa hinanden. Dette Møde i Skoven forløb, fra først til sidst, fuldkommen stumt, uden et Ord. Hvad der foregik under det kunde kun gengives pantomimisk. For de to Optrædende i Pantomimen var det tidløst, efter Klokkeslet tog det 4 Minutter. Efter en Stunds Forløb gik det op for hende at den hun stirrede paa søgte at opfatte hende ligesom hun ham. Han var i disse Øjeblikke ikke længer udelukkende det jagede vilde Dyr, een imod alle, endelig indhentet og paa Spring, han iagttog. Idet hun forstod dette, saa hun sig selv med hans Øjne, den hvidklædte Skikkelse, der langsomt og lydløst nærmede sig, og som kunde være Døden. Hun følte at i denne Stund skete der noget, alt blev forandret Etisk positionering af fortælleren Kardinalens første Historie Kardinalen fortæller i sin historie om en prinsesse Benedetta og hendes sangkunst: Hun var i særlig god Forstaaelse med Cadenza en, baade den fulde eller fuldstændige Cadenza, og den saakaldte falske Cadenza, cadenza d inganno, om hvilken Musikleksikonnet oplyser, at den træffer alle Forberedelser til en fuldendt harmonisk Afslutning og saa, i Stedet for at give den ventede Slutakkord, pludselig bryder af og ender i en uventet og urovækkende Klang. Cadenza d inganno ender i en uventet og urovækkende Klang. Eller skæbnesvanger? En skæbne-anekdote. Lises skæbne? Lever de lykkeligt til? Curtis Cate: Samtale med Isak Dinesen, Rungstedlund 1959 Skæbne betyder ikke det samme for mig som for de fleste andre. Jeg ser ikke skæbnen for mig som en gud uden ansigt, for hvem mennesket må bøje sig i frygt og bæven. For mig ligger menneskets skæbne i samspillet mellem dets væsen og dets omgivelser. 10

11 Det teoretiske nøglebegreb hedder positionering. Dvs. at teksten placerer læseren i en position, hvor han skal træffe etiske valg for eller dømme over karaktererne, fortælleren, forfatteren og tekstens værdier. Fokus i en sådan etik-analyse ligger i sidste ende på læseren og på dennes etiske reaktioner på de formelle virkemidler og de retoriske funktioner, en fortælling anvender. Henrik Skov Nielsen: Narrativ etik?, i: K&K 106 Etisk positionering af læseren 1. Præciser karakterernes moralsk-etiske holdning til røveren. 2. Er Lise sin mand utro? Og havde det været anderledes, hvis hun havde haft sex med røveren? 3. Hvad sker der egentlig i skoven hvorved alt blev forandret? 4. Scenen i skoven betegnes jo som en pantomime, dvs. den er ordløs! Hvorfor mon? Kan det sige noget om mødets/forholdets karakter? Og hvorfor det ikke kan siges bagefter? 5. Er der noget som det er umuligt at bringe i tale? Hvad? Hvorfor? 6. Vurdér Lises hemmelighedskræmmeri fra et etisk henholdsvis et moralsk synspunkt: er det ok at hun ikke fortæller sin mand om mødet? 7. Prøv (empatisk!) at se sagen fra Konrads synspunkt: Vi er vel lige fuldt mand og kone for det. Er de det? Lever de lykkeligt til deres dages ende? 8. Diskutér om eller hvordan fortællingen positionerer læseren i et etisk-moralsk dilemma. Ligger der i teksten selv en løsning? 9. Vurdér fortællingen ud fra Blixens replik: Jeg vil ikke stå til regnskab for det, Isak Dinesen skriver. Ehrengard af Isak Dinesen 1962 Filmatiseret af Emidio Greco1982 Etisk positionering af karaktererne Forføreren og kunstmaleren Hr. Cazotte s plan med Ehrengard Jeg insisterer paa at opnaa en fuldstændig Overgivelse uden nogen som helst fysisk Berøring. Hendes Blod skal stige op i ekstatisk Hengivelse af hele hendes Væsen til de Kræfter som hun indtil denne Time af hele sit Væsen har forkastet og fornægtet Til hendes egen Fortabelse. Jeg har fundet hendes kæreste fuldt tilfredsstillende til rollen som åndelig hanrej. 11

12 Etisk positionering af forfatter og fortæller Cadenza d inganno ender i en uventet og urovækkende Klang. Eller skæbnesvanger? En skæbne-anekdote. Ehrengards skæbne? Lever de lykkeligt til? Heloïse, 1942 Heloïse, 1942 Frederick Profil: ledefigur, religionshistoriker og forfatter Saarburg 1870 Heloïse Profil: Heltinde og kvinde og collage Tizian Den jordiske og den himmelske kærlighed (1515) 12

13 Heloïse/Venus Kærlighedshistorien Frederick og Heloïse i drosken. Tizian Den jordiske og den himmelske kærlighed (1515), Galleria Borghese. Cranach Venus (1531), Galleria Borghese, Rom Hun havde en lille Jagthat med en rosenrød Strudsfjer paa, en perlegraa Silkekjole af ufatteligt omfang, lange Ruskindshandsker og omkring sin hvide Hals et sort Fløjelsbaand, hun havde Perler i ørerne og Diamanter paa de lange, runde Fingre. Tizian Danae, 1546, Napoli Maanen stod op, og Himlen mellem den og den lave Horisont var som overstrøet med Guldstøv. Da Duggen faldt, trak Heloïse sit Schawl op over Hovedet, inde i dets dybe mørke Folder, der skjulte hendes Haar, saa hun ud som en Landsbypige Lige med eet tog hun hans Haand. Kærlighedshistorien Frederick og Heloïse i drosken. Kærlighedshistorien Frederick og Heloïse på varieté i Paris 7 år efter Tizian Venus og Adonis, 1554, Madrid Hendes Heltedaad kunde maaske beskrives i en Bog og sættes i klassiske Alexandrinere. Men hans Heltinde var saa blidt levende som ingen Bog i Verden. Han stod tilbage paa Stationen med en næsten kvælende Fornemmelse af at have mistet, eller at være gaaet Glip af noget, hvoraf for ham Livet selv afhang, som om et Bæger var blevet trukket fra hans Mund, inden han endnu havde slukket sin Tørst. Tizian Aktæons død, 1559, London Heloïse i stykket Dianas Hævn : Gudinden Diana selv kom frem i Maaneskinnet, uden nogetsomhelst paa. / Idet hun spændte sin gyldne Bue The Heroine, 1942 Heloïse og den tyske soldat og selskabet. Saarburg The Heroine, 1942 Heloïse og den tyske soldat og selskabet. Saarburg Jeg skal give Dem og Deres Venner et saadant Pas til at rejse ind i Luxembourg, som De Ønsker. De kan komme og hente dem om en halv Time. Men De maa ( ) komme og hente Deres Pas i Gudinden Venus Kostume. Det er da, tilføjede han efter et øjebliks Dødsstilhed, i hvert Fald et smukt Tilbud, Madame. Ved hans egne Ord steg Blodet ham pludselig voldsomt til Ansigtet. Jeg skal give Dem og Deres Venner et saadant Pas til at rejse ind i Luxembourg, som De Ønsker. De kan komme og hente dem om en halv Time. Men De maa ( ) komme og hente Deres Pas i Gudinden Venus Kostume. Det er da, tilføjede han efter et øjebliks Dødsstilhed, i hvert Fald et smukt Tilbud, Madame. Ved hans egne Ord steg Blodet ham pludselig voldsomt til Ansigtet. Veronese Mars og Venus, 1570 erne Veronese Mars og Venus, 1570 erne Fredericks Hjerte stod stille i ham af Gru og Lede. Det var, som om nogen brat havde vist ham et Vrængbillede af hans egne smukke Fantasier om Heloïse. 13

14 The Heroine, 1942 Heloïse og den tyske soldat og selskabet. Saarburg 1870.,,Hvorfor spørger De mig? spurgte hun.,,spørg dem, der er med mig. (...) For hver af dem er jo deres egen Frelse af større Betydning end min. Lad dem nu selv sige Dem, om de vil købe den til Deres Pris. The Heroine, 1942 Etisk positionering af karaktererne i det skæbnesvangre øjeblik! Den gamle Præst tog et Skridt frem. Han strakte kun sin højre Arm ret i Vejret og bevægede den voldsomt frem og tilbage Den ene af de gamle Nonner veg tilbage mod Væggen, som om hun allerede havde de tyske Bøssepiber rettet imod sig, rakte begge Arme op og raabte:,,nej! Den anden Nonne blev hulkende ved at gentage:,,nej, nej, nej! Det var den Handelsrejsende, som talte for hele Selskabet. Vi er bange for engang at komme til at tage os saadan ud, som De gør nu. Tizian Den jordiske og den himmelske kærlighed (1515) Frederick sagde ingenting, han saa paa Officeren, og kom til at smile ganske svagt. The Heroine, 1942 Etisk positionering af karaktererne i Paris 7 år efter De var da ogsaa i Fare. I en værre Fare, end de selv vidste af, sagde hun.,,for de vilde have ladet mig gøre, hvad Tyskeren forlangte. De vilde have ladet mig gøre det, for at redde deres eget Liv, hvis han havde spurgt dem i Stedet for mig, og hvis de havde været alene om at bestemme sig. Og det var de aldrig kommet over. Gud, de vilde have følt sig som de største Syndere i Verden ( ). Ja, tro mig, det havde været bedre for dem selv om de var blevet skudt, end om de skulde have haft det paa deres Samvittighed hele deres Liv. De var ikke vant til at have noget paa Samvittigheden, de vidste ikke, hvordan man bærer sig ad med en daarlig Samvittighed. The Heroine, 1942 Etisk positionering af karaktererne i Paris 7 år efter,,men ved De hvad, sagde hun pludselig,,,ved De, hvad der var et Held for os? Det var, at der ikke var Kvinder med dengang. En Kvinde havde ladet mig gøre det, og det i en Fart, om jeg havde taget mig det aldrig saa nær. Og hvad var der saa blevet af os allesammen? Nonnerne tæller ikke med. En Nonne er ikke en Kvinde paa den Maade. Nej, jeg mener en gift Dame, eller en gammel Jomfru, en hæderlig Kvinde. Hvis Madame Bellot ikke havde haft Mavepine af Skræk den Aften, saa havde hun faaet mig ordnet, før jeg kunde faa et Ord ind, det kan De stole paa. Hende kunde jeg aldrig have overtalt. The Heroine, 1942 Etisk positionering af karaktererne i Paris 7 år efter The Heroine, 1942 Etisk positionering af karaktererne i Paris 7 år efter Heloïse til Frederick:,,De var ikke som de andre. Hvis De og jeg havde været alene der, saa havde det hele været noget andet. De kunde godt have ladet mig redde mit Liv paa den Maade han vilde have, og ikke have tænkt noget ved det siden. ( ) Frederick tænkte lidt over hendes Ord.,,Ja, sagde han meget langsomt,,,dersom det havde været af Deres egen fri Vilje. Dersom De selv havde foreslaaet det. Hun lo.,,de var ikke som de andre. Hvis De og jeg havde været alene der, saa havde det hele været noget andet. De kunde godt have ladet mig redde mit Liv paa den Maade han vilde have, og ikke have tænkt noget ved det siden. ( ) Frederick tænkte lidt over hendes Ord.,,Ja, sagde han meget langsomt,,,dersom det havde været af Deres egen fri Vilje. Dersom De selv havde foreslaaet det. Hun lo. 14

15 Etisk positionering af Heloïse-Dinesen-Blixen? NÆSTEKÆRLIGHEDEN undergraves! FRELSE ved et stedfortrædende offer For hver af dem er jo deres egen Frelse af større Betydning end min. Lad dem nu selv sige Dem, om de vil købe den til Deres Pris. dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Matt. 26, Karen Blixen: Saaledes kan gode og velvillige Mennesker drive det til med Fornøjelse at se på arme, fornedrede og haabløst fortvivlede Dyr i zoologiske Haver. I disse Folks Øjne er den bekymringsløse Tilværelse paa Frederiksberg med regelmæssige, rigelige Maaltider et meget højt Gode, og en Leopard bør under samme Forhold blive tilsvarende lykkelig. [ ] 1957 Budet Gør mod andre, hvad Du vil at andre skal gøre mod Dig" bliver en usikker og farlig Leveregel i Hænderne paa fantasiløse Mennesker. Karakteristika ved humor i litteratur: Den dekomponerer, bringer uorden, undergraver Jonathan Culler s. 65 Med et blink i øjet! 1997 What determines meaning? 15

16 Jonathan Culler s. 65 Jonathan Culler s. 65f What determines meaning? What determines meaning? Meaning is context-bound, context is boundless. writer context text reader Meaning is what the author succeeded in embodying in the work. 16

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Den direkte, etiske meddelelse. Essay, erindring Vidnesbyrd

Den direkte, etiske meddelelse. Essay, erindring Vidnesbyrd Den direkte, etiske meddelelse Essay, erindring Vidnesbyrd Blixen: Samlede essays (1985): Moderne ægteskab og andre betragtninger. Skrevet i Afrika 1923-24. Sorte og hvide i Afrika. Foredrag i Stockholm

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Kierkegaard som coach

Kierkegaard som coach Kierkegaard som coach Pia Søltoft, Ph.d. Leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret Dias 1 Lidt Fakta om Kierkegaard 1813-1855 31 værker, 40 mindre artikler Ca. 38 tykke notesbøger Pseudonymer Opbyggelige

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

I en af udsendelserne, var man på besøg i en lejlighed på Østerbro i København.

I en af udsendelserne, var man på besøg i en lejlighed på Østerbro i København. KONFIRMATIONSPRÆDIKEN.2013 Kender du typen. Det tv program, har I nok set næsten alle sammen.. Livestils-eksperter vandrer rundt i lejligheder og huse sammen med en journalist, og prøver at gætte, hvem

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Om Arangutang: http://www.youtube.com/watch?v=lmidzb2mwmw Vejledningen er udarbejdet af pædagogisk konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Side 1 Arangutang handler

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner Ingvild Sandnes Hjerterystelse 24 refleksioner Indhold Hej og velkommen!... 7 Mellem steder... 11 Livet i limbo... 15 Uro... 19 But I still haven t found what I m looking for... 23 Du må bare satse...

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

At være - eller ikke være sig selv?

At være - eller ikke være sig selv? I artiklen argumenteres der for, at Sørens Kierkegaards tænkning om selvet er relevant i vores moderne samfund, og at den kan omsættes til handling i et supervisionsforløb. Artiklen er en introduktion

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Personerne. JENNIFER, kvinde, 30. FRANK, mand, 30. MANSE, mand, 50. LUCY, kvinde, 50

Personerne. JENNIFER, kvinde, 30. FRANK, mand, 30. MANSE, mand, 50. LUCY, kvinde, 50 Personerne JENNIFER, kvinde, 30 FRANK, mand, 30 MANSE, mand, 50 LUCY, kvinde, 50 BAMSE, talkshowvært, fødselslæge, prinsesse, klovn, kanin, tinsoldat etc., kvinde, ca 35-45 3 1. SCENE - AMBASSADE MANSE

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv

RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv www.karinnilsson.dk Trin 1 Kod din indre GPS Start med at gøre dig klart, hvad du gerne vil opnå. De fleste der kommer til mig ved alt om, hvad de gerne vil være FRI

Læs mere

Når døden banker på, er Gud så inviteret? Religiøsitet og copingsstrategier under sygdom hos kristne og muslimer

Når døden banker på, er Gud så inviteret? Religiøsitet og copingsstrategier under sygdom hos kristne og muslimer Når døden banker på, er Gud så inviteret? Religiøsitet og copingsstrategier under sygdom hos kristne og muslimer Den gode død findes den? 7. nationale kongres Foreningen for Palliativ Indsats Workshop

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Det gør man i et eventyr.

Det gør man i et eventyr. I hvilken form for fortælling møder man ænder, der lægger guldæg, bønnestager, der vokser ind i himlen, eller frøer, som bliver til prinser? Det gør man i et eventyr. De fleste mennesker elsker en god

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Resumé af Forsoningens dilemma

Resumé af Forsoningens dilemma 1 Resumé af Forsoningens dilemma Vil du kunne tilgive den, der har gjort dig ondt? Mbosa er offer for rebellernes brutalitet. Jonathan er tidligere rebel. De skal nu mødes ansigt til ansigt for første

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 Fred bringer jeg til Jer, mine børn, Den Syvfoldige Fred fra den Jordiske Moder og den Himmelske Fader. Fred bringer jeg til Jeres legeme, ledt på vej af Kraftens

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere