Der fokuseres på den etiske betydning, som læsning kan have. Gør læsning os til bedre mennesker? Mere empatiske?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der fokuseres på den etiske betydning, som læsning kan have. Gør læsning os til bedre mennesker? Mere empatiske?"

Transkript

1 Aros, tirsdag d. 28. okt nu også med etisk fokus: DEN ETISKE VENDING The Ethical Turn Der fokuseres på den etiske betydning, som læsning kan have. Gør læsning os til bedre mennesker? Mere empatiske? 10. Det etiske fokus Martha Nussbaum ser humaniora som livsnødvendig, og hun efterlyser en konsekvent»education for democratic citizenship and global citizenship«, hvor man lærer at se sin egen kultur som del af en kompleks global verden. [ ] Litteratur er særlig egnet til at udvikle narrative imagination: evnen til medfølende identifikation med fiktive skæbner. Med eksempler fra antik filosofi til nutiden viser hun hvordan litterær oplevelse åbner til at forstå Det Fremmede, det anderledes, nedbryde stereotyper og udvikle empati for andre livsverdener, andre gruppers kultur og behov - på tværs af køn, race, religion, etnicitet, klasse og sprog. Litteraturens kraft, siger hun, ligger i at den tillader os på én gang at være os selv - og at træde op i andres sko, erkende ligheder og forskelle mellem 'dem' og ' os'. 1

2 s s ÆSTETIK ETIK RELIGION det skønne det gode det sande ÆSTETIK ETIK RELIGION Johannes Rosendahl Forholdet mellem det skønne og det gode. ÆSTETIK ETIK HUMOR det skønne det gode det sjove ÆSTETIK ETIK HUMOR det skønne det gode det sjove Brev til Johannes Rosendahl, , s.390ff Forholdet mellem det skønne og det gode. Jeg mangler vist forstaaelse af Forholdet, eller det har aldrig præsenteret sig for mig som nogen Konflikt; jeg kan ikke huske noget Tilfælde i min egen Erfaring, hvor det skønne ikke har været godt, - eller det gode skønt. Brev til Johannes Rosendahl, For resten er jeg ikke Æstetiker, - hvis man overhovedet kan være det. Er Udtrykket stort mere end en Cliché? Her som i andre Tilfælde, hat jeg svært ved at se, eller tro paa, nogen bestemt Adskillelse. 2

3 ÆSTETIK ETIK RELIGION Søren Kierkegaard: Stadier på Livets Vei, 1845 eller: LIVSANSKUELSER ÆSTETISKE ETISKE RELIGIØSE det skønne det gode det sande Søren Kierkegaard: Stadier på Livets Vei, 1845 eller: LIVSANSKUELSER Søren Kierkegaard: Stadier på Livets Vei, 1845 eller: LIVSANSKUELSER ÆSTETISKE ironi ETISKE humor RELIGIØSE ÆSTETISKE ironi ETISKE humor RELIGIØSE det skønne det gode det sande det skønne det gode det sande KB 1956: Jeg tænker tit på, at det, vi mest af alt har brug for netop nu, er en stor humorist. Kierkegaard om HUMORISTEN Heine: Heine m.fl. vide som oftest meget god Beskeed om det Religieuse: de vide med Bestemthed, at de ikke ville have med det at gjøre. Kierkegaard om HUMORISTEN Heine: Heine m.fl. vide som oftest meget god Beskeed om det Religieuse: de vide med Bestemthed, at de ikke ville have med det at gjøre. Johannes Climacus i Afsluttende uvidenskabeligt Efterskrift, 1846 Johannes Climacus i Afsluttende uvidenskabeligt Efterskrift, 1846 ÆSTETISKE ironi ETISKE humor RELIGIØSE ÆSTETISKE ironi ETISKE humor RELIGIØSE Det skønne Det gode Det sande Det skønne Det gode Det sande 3

4 KØBENHAVN, 30. APRIL 1934 KØBENHAVN, 30. APRIL 1934 Karen Blixen: Jeg vil ikke stå til regnskab for det, Isak Dinesen skriver. Det er hæmmende. KØBENHAVN, 30. APRIL 1934 Selv tog jeg pseudonym, fordi jeg ikke personlig ønsker at blive blandet ind i forfatterskabet.. Men når pseudonymet nu engang er røbet. Ja, så bliver jeg dog ved at fastholde det. Hvis Isak Dinesen f.eks. skriver om spiritisme, betyder det ikke, at jeg er spiritist, og jeg vil ikke risikere at blive spurgt derom og bliver jeg det, svarer jeg, at jeg ikke kender noget til Isak Dinesens indstilling hverken til det eller til noget andet spørgsmål. Blixen / Dinesen? Brev til Ingeborg Dinesen, det er aldeles forkert og uforskammet, at [redaktøren] Levin har sat mit Navn derpaa; det er stik imod Aftalen, og jeg fremhævede for ham, at hvis jeg sendte ham nogle Skildringer herfra Afrika, kunde han sætte mit Navn derpaa, men ikke paa denne Slags skønliterair Produktion. Den engelske og den amerikanske førsteudgave af Out of Africa, henholdsvis 1937 og

5 8. juli 1961 Om pseudonymet Isak Dinesen: Jeg ville gerne have været anonym hele mit liv, sådan at jeg kunne sige hvad jeg ville. Men det er umuligt: i det tyvende århundrede må man på et eller andet tidspunkt nødvendigvis træde ud af anonymiteten. Dinesen er mit pigenavn, og Isak betyder at le på hebraisk. Den engelske og den amerikanske førsteudgave af Out of Africa, henholdsvis 1937 og 1938 Clara Svendsen: Notater om KB, s. 43: Engang sagde KB ganske bedrøvet: Jeg har ligesom ikke noget navn Til de forskellige betegnelser kom så yderligere pseudonymerne, så det er ikke underligt at hun før en underskrift ( ) undertiden måtte spørge: Hvad hedder jeg her? Clara Svendsen: Notater om KB, s. 43: Engang sagde KB ganske bedrøvet: Jeg har ligesom ikke noget navn Til de forskellige betegnelser kom så yderligere pseudonymerne, så det er ikke underligt at hun før en underskrift ( ) undertiden måtte spørge: Hvad hedder jeg her? Fra Ditlev Brenneche: Tania Blixen, 1996, jf. Poul Behrendt i Kritik nr. 210 Brev til Johannes Rosendahl, [om Sidste Fortællinger, 1957] Det er jo slet og ret Historier, i mindre grad Forfatterens personlige Anskuelser. Vekselvirkningen mellem de to køn er livets salt og gehalt [dvs. substans]. Interview med Karen Blixen i Tidens Kvinder, september 1941 Manden og Kvinden er to aflaasede Skrin, og det ene indeholder Nøglen til det andet. En opbyggelig Historie af Isak Dinesen i Vinter-Eventyr,

6 Vekselvirkningen mellem de to køn er livets salt og gehalt [dvs. substans]. Interview med Karen Blixen i Tidens Kvinder, september 1941 Manden og Kvinden er to aflaasede Skrin, og det ene indeholder Nøglen til det andet. En opbyggelig Historie af Isak Dinesen i Vinter-Eventyr, 1942 Brev til Aage Henriksen, [om Johannes Rosendahls bog om Blixen] Han tager mit Forfatterskab alt for højtideligt. som om de ting, mine Figurer foretager sig eller udsiger, kunde være eller var, - foretaget eller udsagt af mig. Derigennem kommer jeg til at gøre en meget bedrøvelig Figur. Jeg ville selv foretrække at Læseren sagde: Denne Forfatter lader sine Figurer han er ikke saa lidt Hjerteløs Brev til Aage Henriksen, [om Johannes Rosendahls bog om Blixen] Jeg ender med, - idet jeg lader en af mine Figurer dø, - at føle som om jeg maatte aflægge Regnskab for et Mord, eller en Dødsdom. Karen Blixen ETISK livsanskuelse Udtrykt i Samtaler, breve, essays, selvbiografiske (!) værker: Den afrikanske Farm (1937), Skygger paa Græsset (1960) Saa er jeg mere glad for Elishama (Jørgen Gustava Brandt), der opfatter mig som Humorist. Forestillingen om en etisk Verdensorden, eller ( ) om en i Folkeslagene tilstedeværende Retsbevidsthed Kronik om Dyreforsøg, 1952 Karen Blixen ETISK livsanskuelse Isak Dinesen ÆSTETISK-HUMORISTISK livsanskuelse Karen Blixen ETISK livsanskuelse Isak Dinesen ÆSTETISK-HUMORISTISK livsanskuelse Udtrykt i Samtaler, breve, essays, selvbiografiske (!) værker: Den afrikanske Farm (1937), Skygger paa Græsset (1960) Udtrykt i Fortællingerne Udtrykt i Samtaler, breve, essays, selvbiografiske (!) værker: Den afrikanske Farm (1937), Skygger paa Græsset (1960) Udtrykt i Fortællingerne en sense of humour, som ikke er bange for noget, men efter sin Overbevisning tør gøre Nar ad alt. Brev til Thomas Dinesen,

7 Litteratur er særlig egnet til at udvikle narrative imagination: evnen til medfølende identifikation med fiktive skæbner litterær oplevelse åbner til at forstå Det Fremmede udvikle empati for andre(s) livsverdener Litteraturens kraft ligger i at erkende ligheder og forskelle mellem 'dem' og ' os'. Sf-novellen Forord, 1990 Og først nu har man opdaget den etiske sammenhæng. Det helt frygtelige var, at menneskene mistede evnen til at sætte sig i hinandens sted. Og dette var jo den egentlige årsag til voldsbølgen i virkeligheden var det en ufølsomhedsbølge, der var en konsekvens af at man ikke længere kunne indleve sig, identificere sig med andre, fordi man ikke længere læste fortællinger. Phelan s "theory practice : a critical method that aims to combine theory and interpretation in mutually illuminating ways. Living to Tell about It: a major contribution to ethical theory and criticism Phelan s concept of ethical position : the interactions among the ethical positions of characters, narrators, authors, and audiences (the authorial audience and the flesh-and-blood reader) https://ohiostatepress.org/books/complete%20pdfs/phelan%20understanding/11.pdf https://ohiostatepress.org/books/complete%20pdfs/phelan%20narrative/14.pdf 7

8 Etisk positionering af forfatter og fortæller? 9. Det etiske fokus Tre par etiske briller / Tre typer Blixen-Dinesen-tekster: Cecil Beaton 1957: Karen Blixen Richard Avedon 1958: Isak Dinesen 1) positionerende tekster (fortællinger) (Phelan: positionering af læseren ) 2) argumenterende tekster (essays m.m.) 3) vidnesbyrd (Kitosh historie!?) Det teoretiske nøglebegreb hedder positionering. Dvs. at teksten placerer læseren i en position, hvor han skal træffe etiske valg for eller dømme over karaktererne, fortælleren, forfatteren og tekstens værdier. Fokus i en sådan etik-analyse ligger i sidste ende på læseren og på dennes etiske reaktioner på de formelle virkemidler og de retoriske funktioner, en fortælling anvender. Henrik Skov Nielsen: Narrativ etik?, i: K&K Chr. Rostrup, DR 1970 Samtale om Natten i København, Chr. 7. og Johs. Ewald hos skøgen Lise Chr. Rostrup, DR 1970 Chr. Rostrup, DR 1970 Johs. Ewald: Vor søde Værtinde hedder da Lise. Jeg har kaldet hende Fiordelice efter den usigelig yndige Romanheltinde som hun ligner. Men plumpe Folk i Kvarteret har, ved at ændre et Bogstav i Navnet, givet dette en ilde Duft. Chr. VII: I Paradiset gik Adam og Eva paa fire, ligesaavel som de umælende Jordens Dyr de dér var iblandt. I de Tider holdt Adam sit Køn under sig ( ) Men hans Frue kunde ingenting skjule, og var hans Blik ganske udleveret.. 8

9 Chr. Rostrup, DR 1970 Chr. Rostrup, DR 1970 Johs. Ewald: jeg har aldrig haft Lejlighed til at iagttage Lise ved hendes Maaltid, men naar jeg har forestillet mig hende derved, da har jeg klart begrebet at hun sletikke der, som vi andre, kan dinere eller soupere, men at hun nødvendigvis maa græsse, som et hvidt Lam i Engen. Johs. Ewald: Bliv Du endnu en Stund hos Lise. I Folkets Skød kan Kongen og Poeten blande deres inderste Væsen, ligesom Fostbrødre, forhen i Norden, mandigt til blivende Pagt og Besegling, blandede Blodet i Jordens tavse, gavmilde Skød. Det teoretiske nøglebegreb hedder positionering. Dvs. at teksten placerer læseren i en position, hvor han skal træffe etiske valg for eller dømme over karaktererne, fortælleren, forfatteren og tekstens værdier. Det etiske fokus på KARAKTERERNE Ringen, 1950/1957 Ladies Home Journal, Dec Fokus i en sådan etik-analyse ligger i sidste ende på læseren og på dennes etiske reaktioner på de formelle virkemidler og de retoriske funktioner, en fortælling anvender. Henrik Skov Nielsen: Narrativ etik?, i: K&K 106 Ringen, 1950/1957 KARAKTERERNE En Sommermorgen for halvandet Hundrede Aar siden gik en ung Godsejer og hans Kone ud at spadsere paa deres Jord. De havde været Mand og Kone en Uge. De Nygifte var over al Beskrivelse lykkelige. fordi hun fra nu af aldrig kunde tænkes at have nogen Hemmelighed for sin Mand. Etisk positionering af karaktererne 9

10 Etisk positionering af karaktererne i det skæbnesvangre øjeblik! Kristoffer Nyholm, Ringen, 1988 Drengen og den unge Kvinde stirrede paa hinanden. Dette Møde i Skoven forløb, fra først til sidst, fuldkommen stumt, uden et Ord. Hvad der foregik under det kunde kun gengives pantomimisk. For de to Optrædende i Pantomimen var det tidløst, efter Klokkeslet tog det 4 Minutter. Efter en Stunds Forløb gik det op for hende at den hun stirrede paa søgte at opfatte hende ligesom hun ham. Han var i disse Øjeblikke ikke længer udelukkende det jagede vilde Dyr, een imod alle, endelig indhentet og paa Spring, han iagttog. Idet hun forstod dette, saa hun sig selv med hans Øjne, den hvidklædte Skikkelse, der langsomt og lydløst nærmede sig, og som kunde være Døden. Hun følte at i denne Stund skete der noget, alt blev forandret Etisk positionering af fortælleren Kardinalens første Historie Kardinalen fortæller i sin historie om en prinsesse Benedetta og hendes sangkunst: Hun var i særlig god Forstaaelse med Cadenza en, baade den fulde eller fuldstændige Cadenza, og den saakaldte falske Cadenza, cadenza d inganno, om hvilken Musikleksikonnet oplyser, at den træffer alle Forberedelser til en fuldendt harmonisk Afslutning og saa, i Stedet for at give den ventede Slutakkord, pludselig bryder af og ender i en uventet og urovækkende Klang. Cadenza d inganno ender i en uventet og urovækkende Klang. Eller skæbnesvanger? En skæbne-anekdote. Lises skæbne? Lever de lykkeligt til? Curtis Cate: Samtale med Isak Dinesen, Rungstedlund 1959 Skæbne betyder ikke det samme for mig som for de fleste andre. Jeg ser ikke skæbnen for mig som en gud uden ansigt, for hvem mennesket må bøje sig i frygt og bæven. For mig ligger menneskets skæbne i samspillet mellem dets væsen og dets omgivelser. 10

11 Det teoretiske nøglebegreb hedder positionering. Dvs. at teksten placerer læseren i en position, hvor han skal træffe etiske valg for eller dømme over karaktererne, fortælleren, forfatteren og tekstens værdier. Fokus i en sådan etik-analyse ligger i sidste ende på læseren og på dennes etiske reaktioner på de formelle virkemidler og de retoriske funktioner, en fortælling anvender. Henrik Skov Nielsen: Narrativ etik?, i: K&K 106 Etisk positionering af læseren 1. Præciser karakterernes moralsk-etiske holdning til røveren. 2. Er Lise sin mand utro? Og havde det været anderledes, hvis hun havde haft sex med røveren? 3. Hvad sker der egentlig i skoven hvorved alt blev forandret? 4. Scenen i skoven betegnes jo som en pantomime, dvs. den er ordløs! Hvorfor mon? Kan det sige noget om mødets/forholdets karakter? Og hvorfor det ikke kan siges bagefter? 5. Er der noget som det er umuligt at bringe i tale? Hvad? Hvorfor? 6. Vurdér Lises hemmelighedskræmmeri fra et etisk henholdsvis et moralsk synspunkt: er det ok at hun ikke fortæller sin mand om mødet? 7. Prøv (empatisk!) at se sagen fra Konrads synspunkt: Vi er vel lige fuldt mand og kone for det. Er de det? Lever de lykkeligt til deres dages ende? 8. Diskutér om eller hvordan fortællingen positionerer læseren i et etisk-moralsk dilemma. Ligger der i teksten selv en løsning? 9. Vurdér fortællingen ud fra Blixens replik: Jeg vil ikke stå til regnskab for det, Isak Dinesen skriver. Ehrengard af Isak Dinesen 1962 Filmatiseret af Emidio Greco1982 Etisk positionering af karaktererne Forføreren og kunstmaleren Hr. Cazotte s plan med Ehrengard Jeg insisterer paa at opnaa en fuldstændig Overgivelse uden nogen som helst fysisk Berøring. Hendes Blod skal stige op i ekstatisk Hengivelse af hele hendes Væsen til de Kræfter som hun indtil denne Time af hele sit Væsen har forkastet og fornægtet Til hendes egen Fortabelse. Jeg har fundet hendes kæreste fuldt tilfredsstillende til rollen som åndelig hanrej. 11

12 Etisk positionering af forfatter og fortæller Cadenza d inganno ender i en uventet og urovækkende Klang. Eller skæbnesvanger? En skæbne-anekdote. Ehrengards skæbne? Lever de lykkeligt til? Heloïse, 1942 Heloïse, 1942 Frederick Profil: ledefigur, religionshistoriker og forfatter Saarburg 1870 Heloïse Profil: Heltinde og kvinde og collage Tizian Den jordiske og den himmelske kærlighed (1515) 12

13 Heloïse/Venus Kærlighedshistorien Frederick og Heloïse i drosken. Tizian Den jordiske og den himmelske kærlighed (1515), Galleria Borghese. Cranach Venus (1531), Galleria Borghese, Rom Hun havde en lille Jagthat med en rosenrød Strudsfjer paa, en perlegraa Silkekjole af ufatteligt omfang, lange Ruskindshandsker og omkring sin hvide Hals et sort Fløjelsbaand, hun havde Perler i ørerne og Diamanter paa de lange, runde Fingre. Tizian Danae, 1546, Napoli Maanen stod op, og Himlen mellem den og den lave Horisont var som overstrøet med Guldstøv. Da Duggen faldt, trak Heloïse sit Schawl op over Hovedet, inde i dets dybe mørke Folder, der skjulte hendes Haar, saa hun ud som en Landsbypige Lige med eet tog hun hans Haand. Kærlighedshistorien Frederick og Heloïse i drosken. Kærlighedshistorien Frederick og Heloïse på varieté i Paris 7 år efter Tizian Venus og Adonis, 1554, Madrid Hendes Heltedaad kunde maaske beskrives i en Bog og sættes i klassiske Alexandrinere. Men hans Heltinde var saa blidt levende som ingen Bog i Verden. Han stod tilbage paa Stationen med en næsten kvælende Fornemmelse af at have mistet, eller at være gaaet Glip af noget, hvoraf for ham Livet selv afhang, som om et Bæger var blevet trukket fra hans Mund, inden han endnu havde slukket sin Tørst. Tizian Aktæons død, 1559, London Heloïse i stykket Dianas Hævn : Gudinden Diana selv kom frem i Maaneskinnet, uden nogetsomhelst paa. / Idet hun spændte sin gyldne Bue The Heroine, 1942 Heloïse og den tyske soldat og selskabet. Saarburg The Heroine, 1942 Heloïse og den tyske soldat og selskabet. Saarburg Jeg skal give Dem og Deres Venner et saadant Pas til at rejse ind i Luxembourg, som De Ønsker. De kan komme og hente dem om en halv Time. Men De maa ( ) komme og hente Deres Pas i Gudinden Venus Kostume. Det er da, tilføjede han efter et øjebliks Dødsstilhed, i hvert Fald et smukt Tilbud, Madame. Ved hans egne Ord steg Blodet ham pludselig voldsomt til Ansigtet. Jeg skal give Dem og Deres Venner et saadant Pas til at rejse ind i Luxembourg, som De Ønsker. De kan komme og hente dem om en halv Time. Men De maa ( ) komme og hente Deres Pas i Gudinden Venus Kostume. Det er da, tilføjede han efter et øjebliks Dødsstilhed, i hvert Fald et smukt Tilbud, Madame. Ved hans egne Ord steg Blodet ham pludselig voldsomt til Ansigtet. Veronese Mars og Venus, 1570 erne Veronese Mars og Venus, 1570 erne Fredericks Hjerte stod stille i ham af Gru og Lede. Det var, som om nogen brat havde vist ham et Vrængbillede af hans egne smukke Fantasier om Heloïse. 13

14 The Heroine, 1942 Heloïse og den tyske soldat og selskabet. Saarburg 1870.,,Hvorfor spørger De mig? spurgte hun.,,spørg dem, der er med mig. (...) For hver af dem er jo deres egen Frelse af større Betydning end min. Lad dem nu selv sige Dem, om de vil købe den til Deres Pris. The Heroine, 1942 Etisk positionering af karaktererne i det skæbnesvangre øjeblik! Den gamle Præst tog et Skridt frem. Han strakte kun sin højre Arm ret i Vejret og bevægede den voldsomt frem og tilbage Den ene af de gamle Nonner veg tilbage mod Væggen, som om hun allerede havde de tyske Bøssepiber rettet imod sig, rakte begge Arme op og raabte:,,nej! Den anden Nonne blev hulkende ved at gentage:,,nej, nej, nej! Det var den Handelsrejsende, som talte for hele Selskabet. Vi er bange for engang at komme til at tage os saadan ud, som De gør nu. Tizian Den jordiske og den himmelske kærlighed (1515) Frederick sagde ingenting, han saa paa Officeren, og kom til at smile ganske svagt. The Heroine, 1942 Etisk positionering af karaktererne i Paris 7 år efter De var da ogsaa i Fare. I en værre Fare, end de selv vidste af, sagde hun.,,for de vilde have ladet mig gøre, hvad Tyskeren forlangte. De vilde have ladet mig gøre det, for at redde deres eget Liv, hvis han havde spurgt dem i Stedet for mig, og hvis de havde været alene om at bestemme sig. Og det var de aldrig kommet over. Gud, de vilde have følt sig som de største Syndere i Verden ( ). Ja, tro mig, det havde været bedre for dem selv om de var blevet skudt, end om de skulde have haft det paa deres Samvittighed hele deres Liv. De var ikke vant til at have noget paa Samvittigheden, de vidste ikke, hvordan man bærer sig ad med en daarlig Samvittighed. The Heroine, 1942 Etisk positionering af karaktererne i Paris 7 år efter,,men ved De hvad, sagde hun pludselig,,,ved De, hvad der var et Held for os? Det var, at der ikke var Kvinder med dengang. En Kvinde havde ladet mig gøre det, og det i en Fart, om jeg havde taget mig det aldrig saa nær. Og hvad var der saa blevet af os allesammen? Nonnerne tæller ikke med. En Nonne er ikke en Kvinde paa den Maade. Nej, jeg mener en gift Dame, eller en gammel Jomfru, en hæderlig Kvinde. Hvis Madame Bellot ikke havde haft Mavepine af Skræk den Aften, saa havde hun faaet mig ordnet, før jeg kunde faa et Ord ind, det kan De stole paa. Hende kunde jeg aldrig have overtalt. The Heroine, 1942 Etisk positionering af karaktererne i Paris 7 år efter The Heroine, 1942 Etisk positionering af karaktererne i Paris 7 år efter Heloïse til Frederick:,,De var ikke som de andre. Hvis De og jeg havde været alene der, saa havde det hele været noget andet. De kunde godt have ladet mig redde mit Liv paa den Maade han vilde have, og ikke have tænkt noget ved det siden. ( ) Frederick tænkte lidt over hendes Ord.,,Ja, sagde han meget langsomt,,,dersom det havde været af Deres egen fri Vilje. Dersom De selv havde foreslaaet det. Hun lo.,,de var ikke som de andre. Hvis De og jeg havde været alene der, saa havde det hele været noget andet. De kunde godt have ladet mig redde mit Liv paa den Maade han vilde have, og ikke have tænkt noget ved det siden. ( ) Frederick tænkte lidt over hendes Ord.,,Ja, sagde han meget langsomt,,,dersom det havde været af Deres egen fri Vilje. Dersom De selv havde foreslaaet det. Hun lo. 14

15 Etisk positionering af Heloïse-Dinesen-Blixen? NÆSTEKÆRLIGHEDEN undergraves! FRELSE ved et stedfortrædende offer For hver af dem er jo deres egen Frelse af større Betydning end min. Lad dem nu selv sige Dem, om de vil købe den til Deres Pris. dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Matt. 26, Karen Blixen: Saaledes kan gode og velvillige Mennesker drive det til med Fornøjelse at se på arme, fornedrede og haabløst fortvivlede Dyr i zoologiske Haver. I disse Folks Øjne er den bekymringsløse Tilværelse paa Frederiksberg med regelmæssige, rigelige Maaltider et meget højt Gode, og en Leopard bør under samme Forhold blive tilsvarende lykkelig. [ ] 1957 Budet Gør mod andre, hvad Du vil at andre skal gøre mod Dig" bliver en usikker og farlig Leveregel i Hænderne paa fantasiløse Mennesker. Karakteristika ved humor i litteratur: Den dekomponerer, bringer uorden, undergraver Jonathan Culler s. 65 Med et blink i øjet! 1997 What determines meaning? 15

16 Jonathan Culler s. 65 Jonathan Culler s. 65f What determines meaning? What determines meaning? Meaning is context-bound, context is boundless. writer context text reader Meaning is what the author succeeded in embodying in the work. 16

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en 3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en Egentlig et fint og smukt lille puslespil. Ikke sandt. Der er bare det ved det, at der mangler en brik. Sådan som vores tema lyder i dag: der mangler en.

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Stjernerne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Stjernerne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag 1930

Prædiken til Skærtorsdag 1930 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 21. februar 2016 2. søndag i Fasten Markus 9,14-29 Salmer: 754-201-582 580-588 --- Godmorgen I

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 21. februar 2016 2. søndag i Fasten Markus 9,14-29 Salmer: 754-201-582 580-588 --- Godmorgen I Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 21. februar 2016 2. søndag i Fasten Markus 9,14-29 Salmer: 754-201-582 580-588 Godmorgen I Slotskirken står vi op, når vi synger salmer, og vi sidder

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Prædiken til Paaskedag

Prædiken til Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Så vælg da livet og elsk din Gud, af hele dit hjerte - og din næste som dig selv!

Så vælg da livet og elsk din Gud, af hele dit hjerte - og din næste som dig selv! Så vælg da livet og elsk din Gud, af hele dit hjerte - og din næste som dig selv! Prædiken i TV nytårsnat 2002-03 1. læsning (5 Mos 30,11-15.19-20) Nytårsnats første læsning er fra Det gamle Testamente.

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

9. søndag efter trinitatis 2. august 2015

9. søndag efter trinitatis 2. august 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb + kirkekaffe) Tema: God forvaltning Salmer: 749, 683, 448; 728, 375 Evangelium: Luk. 16,1-9 Sikke en svindler vi hører om i dag! Han har snydt sin herre, og nu hvor det er ved

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert Mester Westphaler Leonard Udgivet af Dansk Dukketeaterforening 2004 Scenen forestiller en gade på Holbergs tid. Når tæppet går op, står på scenen. kommer ind. Godmorgen, lille pige. Jeg så, du kom ud fra

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

Søren Jessen. Mallebuh. Søren Jessen. Kobberdragen. 1. e-bogs udgave 2011 ISBN 978-87-92805-00-3. Søren Jessen og forlaget Mallebuh 2011

Søren Jessen. Mallebuh. Søren Jessen. Kobberdragen. 1. e-bogs udgave 2011 ISBN 978-87-92805-00-3. Søren Jessen og forlaget Mallebuh 2011 Søren Jessen Søren Jessen Kobberdragen 1. e-bogs udgave 2011 ISBN 978-87-92805-00-3 Søren Jessen og forlaget Mallebuh 2011 Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig.

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. 22.s.e.trin.B. 2016 Matt 18,1-14 Salmer: 750-289-593 52-423-31 Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. Havde de ikke forstået noget som helst. Men det er jo såre

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen!

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 28. september 2008 19.s.e. Trinitatis Johs. 1, 35-51 Salmer: 402 299 449 331 596 729 1 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Du må ikke gøre dig

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Prædiken til 8. S.e.T. I

Prædiken til 8. S.e.T. I En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d.

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Pia Søltoft Slide 1 Hvad er autenticitet? Autenticitet er et nøgleord i

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den 1. AKT Prolog ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den samme drøm. En drøm om en mand med gule krøller, stjerner i øjnene og en blå kappe. Han kommer gående over en grøn eng. Det vil sige,

Læs mere

Tællelyset. af H. C. Andersen

Tællelyset. af H. C. Andersen Tællelyset af H. C. Andersen Til Madam Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen Tællelyset Det sydede og bruste, mens Ilden flammede under Gryden, det var Tællelysets Vugge og ud af den lune Vugge

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Peder Palladius: Om Brudeoffer

Peder Palladius: Om Brudeoffer Peder Palladius visitatsbog Peder Palladius (1503-1560) var den første lutheranske biskop på Sjælland. I årene 1538-43 besøgte han samtlige kirker på Sjælland for at påse, hvordan den nye tro blev forvaltet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Nyt liv kan bryde frem, når det erkendes, at et gam- melt, begrænsende liv ikke er til at bære

Nyt liv kan bryde frem, når det erkendes, at et gam- melt, begrænsende liv ikke er til at bære Nyt liv kan bryde frem, når det erkendes, at et gammelt, begrænsende liv ikke er til at bære prædiken til 14. s. e. trin. II: Joh 5,1-15 i Strellev Kirke den 28/8 2016. Ved Jens Thue Harild Buelund. I

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis )

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

I----------------------------- I

I----------------------------- I KONFIRMATION 2016 HA OG VÆ Det er en uendelig smuk og minderig dag, I bliver konfirmeret på Vejret er helt fantastisk.og så er det den 5. maj, Danmarks befrielses dag Efter fem års besættelse, med mørkelægnings-gardiner

Læs mere