Handlingsplan Forslag til. Fokus på forskningsbibliotekerne. Februar 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2005-2007. Forslag til. Fokus på forskningsbibliotekerne. Februar 2005"

Transkript

1 Forslag til Handlingsplan Februar 2005 Udarbejdet i et samarbejde mellem Bibliotekarforbundet og Danmarks Forskningsbiblioteksforening

2 Indstilling Arbejdsgruppen nedsat af BF og DF i fællesskab udgav i november 2004 et fælles program Idékatalog -. Som opfølgning aftaltes det, at arbejdsgruppen etablerer en konkret plan for det videre arbejde, hvilket præsenteres i nærværende handlingsplan gældende for Handlingsplanen har i udkast været forelagt respektive forretningsudvalg. Der foreslås at 3 projekter indeholdende 8 delprojekter gennemføres i perioden fra 1. marts december 2007 med midtvejsevaluering medio 2006 og endelig evaluering efter projektperiodens ophør. Omdrejningspunkterne fsva. projektansvarlige og konkrete initiativer er Idékataloggruppen med stabsstøtte (dvs. BF-sagsmedarbejder med tilknyttede studen tertimer) i samarbejde med BFs Statsgruppes bestyrelse og DFs Interesseforum for Markedsføring og Brugerservice. Arbejdsgruppen består således af idé kata loggruppen samt et medlem af BFs Statsgruppes bestyrelse og DFs interes seforum for Markedsføring og Brugerservice. René Steffensen (DF) og Lis Nielsen (BF) udpeges som hhv. formand og næstformand for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen består herefter af: René Steffensen DF (formand) Lis Nielsen BF (næstformand) Lene Stampe Mortensen DF Hovedbestyrelsesmedlem BF (afl øser for Pernille Drost, udpeges af BF) Bestyrelsesmedlem Statsgruppens bestyrelse (udpeges af BF) Bestyrelsesmedlem DFs Interesseforum for Markedsføring og Brugerservice (udpeges af DF) Ulla Thorborg BF (sagsmedarbejder samt sekretær for udvalget) 2

3 Respektive hovedbestyrelser skal godkende nærværende handlingsplan, budget samt udpege 3 nye medlemmer til arbejdsgruppen. Direkte omkostninger dækkes med 50 % til hhv. BF og DF. Der er budgetteret med et udgiftsniveau på kr. årligt for hver af de 2 deltagende organisationer, svarende til samlet ca kr. for hele projektperioden. Omkostninger til løn, kontorartikler, porto o.l. samt gratister ifm. arrangementer mv. indgår ikke i budgettet og fordeles ikke. Hovedbestyrelserne skal endvidere inden projektstart 1. marts 2005 godkende forslag til retningslinjer for delprojekter og på den baggrund bemyndige arbejdsgruppen til, inden for gældende aftaler, at iværksætte direkte kontakt til presse, beslutningstagere mv. i organisationernes navn i hele projektperioden. 3

4 Projekt 1 Øget fokus i medierne Delprojekt 1-A: Medieovervågning Der etableres en medieovervågning af landsdækkende medier mv. bestående af abonnement på presseklip, scanning af Infomedia eller andet, som sikrer, at avisartikler (og om muligt tv-udsendelser mv.) opfanges og behandles. Målet med medieovervågningen er to-delt, dels 1) at registrere journalister m.fl. som har skrevet om biblioteker og relaterede emner og derfor er eller kan gøres interesseret i forskningsbiblioteksspørgsmål og 2) opfange temaer i den aktuelle pressedebat, som læserbrevskrops m.fl., kan reflektere over og reagere på. Projektdeltager: BF-sagsmedarbejder med tilknyttede studentertimer Omkostninger: kr. pr. år. Delprojekt 1-B: Pressekorpskontakt Medieovervågningen skal sikre etablering af en oversigt (excel-regneark e.l.), hvor journalister og andre, der har beskæftiget sig med biblioteksspørgsmål generelt og forskningsbiblioteksspørgsmål i særdeleshed registreres og løbende opdateres. Dette skal muliggøre direct mail til disse ved rette lejligheder. Rette lejligheder kan være udsendelse af relevante pressemeddelelser, invitation til gratis deltagelse i DFs vinterinternatmøde, DFs årsmøde, BFs Statsgruppes arrangementer, særlige møder, o.a. 4

5 Der etableres politik og retningslinier for registrering og kontakt (incl. bestemmelse af antal gratis fripladser) og der udpeges en koordinator, der sikrer løbende output. Projektdeltagere: BF-sagsmedarbejder med tilknyttede studentertimer Omkostninger: Ingen direkte omkostningerforhånd. Delprojekt 1-C: Læserbrevskorps Der etableres et læserbrevskorps på ca skrivende personer (primært bib - lio teksmedarbejdere o.l.), der løbende, via kendskab til forskningsbiblioteksbranchens projekter, vilkår o.a. samt ovenstående medieovervågning, reagerer med læserbreve, kronikker, artikler, o.a. Der etableres politik og retningslinier for læserbrevskorpsets virksomhed og der udpeges en koordinator, der sikrer løbende output. Projektdeltagere: Læserbrevskorp og BF-sagsmedarbejder med tilknyttede studentertimer Omkostninger: Ingen direkte omkostninger 5

6 Projekt 2 Øget fokus hos beslutningstagere Delprojekt 2-A: Eksterne beslutningstagere Der etableres en løbende registrering af eksterne beslutningstagere, dvs. a) folketingsmedlemmer med relevante ansvarsområder, b) politiske partier og c) embedsmænd med relevante ansvarsområder. Dette skal muliggøre direct mail til disse ved rette lejligheder. Rette lejligheder kan være udsendelse af fagblade med manchetskrivelser, pressemeddelelser, invitation til gratis deltagelse i DFs vinterinternatmøde, DFs årsmøde, BFs statsgruppes arrangementer, særlige møder, o.a. Der etableres politik og retningslinier for registrering og kontakt (incl. bestemmelse af antal gratis fripladser) og der udpeges en koordinator, der sikrer løbende output. Projektdeltagere: Udpeges blandt arbejdsgruppens medlemmer samt BFsagsmedarbejder med tilknyttede studentertimer Omkostninger: Omkostninger ifm. gratister dækkes af respektive organisationer 6

7 Delprojekt 2-B: Interne beslutningstagere Der etableres en løbende registrering af interne beslutningstagere, dvs. a) bestyrelsesmedlemmer og b) institutionsledelser. Dette skal muliggøre direct mail til disse ved rette lejligheder. Rette lejligheder kan være udsendelse af fagblade med manchetskrivelser, pressemeddelelser, invitation til gratis deltagelse i DFs vinterinternatmøde, DFs årsmøde, BFs statsgruppes arrangementer, særlige møder, o.a. Der etableres politik og retningslinier for registrering og kontakt (incl. bestemmelse af antal gratis fripladser) og der udpeges en koordinator, der sikrer løbende output. Projektdeltagere: Udpeges blandt arbejdsgruppens medlemmer samt BFsagsmedarbejder med tilknyttede studentertimer Omkostninger: Omkostninger ifm. gratister dækkes af respektive organisationer 7

8 Projekt 3 Øget fokus hos medarbejdere Delprojekt 3-A: Erhvervsdag 2006 Gennemføre Erhvervsdag 2006 på Danmarks Biblioteksskole med relevante indlæg/foredrag og etablering af en selvstændig stand i DF-Regi for forskningsbibliotekerne. Formålet er at sætte forskningsbibliotekerne på landkortet som fremtidig arbejdsplads. Projektansvarlig: Lene Stampe Mortensen Projektdeltagere: Udpeges blandt arbejdsgruppens medlemmer Omkostninger: kr., engangsudgift Delprojekt 3-B: Idékonkurrence Iværksætte en præmieret idékonkonkurrence/skriveopgave for studerende ved biblio teksskolen og evt. andre uddannelsesinstitutioner omhandlende Fremtidens biblioteksmedarbejder på forskningsbibliotekerne. Formålet er primært at sætte forskningsbibliotekerne på landkortet som fremtidig arbejdsplads for de studerende, subsidiært at generere gode ideer til at udvikle bibliotekerne. Projektansvarlig: Lis Nielsen Projektdeltagere: Udpeges blandt arbejdsgruppens medlemmer Omkostninger: kr., engangsudgift 8

9 Delprojekt 3-C: Fripladser til studerende Der etableres en samlet kvote for fripladser til studerende, som gratis gives adgang til at deltage i DFs års- og vinterinternatmøder, Statsgruppens arrangementer o.l. Formålet er at sætte forskningsbibliotekerne på landkortet som fremtidig arbejdsplads. Projektdeltagere: Udpeges blandt arbejdsgruppens medlemmer Omkostninger: Ingen direkte omkostninger 9

10 Evaluering Hovedprojekterne 1-3 foreslås etableret i perioden , med midtvejsevaluering medio 2006 og endelig evaluering efter projektperiodens udløb. Evaluering af projekterne og deres impact gøres ved tælling af læserbreve, artikler mv., tælling af antallet af journalister o.a. ved temadage mv. samt tælling af deltagere ved særarrangementer mv. Der opstilles mål og succeskriterier for det samlede projekt. Projektansvarlig: René Steffensen Projektdeltagere: BF-sagsmedarbejder med tilknyttede studentertimer Omkostninger: Ingen direkte omkostninger 10

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Gør Danmark demensvenlig

Gør Danmark demensvenlig Gør Danmark demensvenlig fra folkesygdom til folkesag Alzheimerforeningens strategi og indsatsområder 2015 2018 Demens er i dag en folkesygdom. 70 90.000 personer i Danmark lider af Alzheimers Sygdom,

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 På vegne af Science Arbejdsgruppen Elzebeth Wøhlk, skolekonsulent for naturfag Pædagogisk UdviklingsCenter Marts 2011 Handleplan for naturfag i Tårnby Kommune

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning Rammer

Læs mere

Projekt: Unge på tværs, 2013-2014

Projekt: Unge på tværs, 2013-2014 Projekt: Unge på tværs, 2013-2014 Projektnr. og titel Projektejer 11-UUDK-UPT: At træde i de bedste fodspor fra Produktionsskole til Erhvervsuddannelse Favrskov Produktionsskole Søren Wistrup Samarbejdspartner(e)

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København bibliotek.dk Projekt af Niels Erik Gilvad Jacob W. Jespersen Morten Primdahl Thomas Berg von Linde Vejleder: Sten Mogensen 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København Citat på forsiden

Læs mere