KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD"

Transkript

1 KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD

2 Den administrerende direktør tager ordet Kære Belden-medarbejdere Det er med stor stolthed, at jeg er i stand til at præsentere jer for Beldens kodeks for etisk forretningsadfærd. Dette dokument er et vitalt bindeled mellem vores værdigrundlag for etik og integritet og vores daglige engagementer i samfundet omkring os, med vores leverandører, kunder og med hinanden. For mig handler succes i erhvervslivet om at holde hvad vi lover, både på det frivillige og det obligatoriske plan. Frivillige løfter er hvad de fleste af os ville tænke på først. Eksempler på frivillige løfter er leveringstider og produktgarantier og servicekontrakter efter salget. Lige så vigtige er de obligatoriske løfter, som er de løfter, vi giver for at drive forretning i de markeder, hvor vi ønsker at konkurrere. Som børsnoteret selskab lover vi f.eks. vores aktionærer, at vi vil give dem fuldstændige, nøjagtige og rettidige oplysninger om vores virksomhed. Vi giver folk lovning på, at vi ikke vil indlade os på kommerciel bestikkelse; vi lover at give vores medarbejdere en sikker arbejdsplads; og vi lover at passe på miljøet omkring vores faciliteter, og så videre. Ganske enkelt lover vi at handle etisk korrekt. Dette kodeks viser os alle, hvordan vi kan opfylde dette løfte ved at overholde loven og opfører os etisk. Der er intet dokument, som kan håndtere enhver situation, men kodekset indeholder krydshenvisninger til Beldens underliggende politikker og anfører resurser, som kan kontaktes med spørgsmål og til at indberette utilbørlige dispositioner. Med over 100 år på bagen hare Belden og dens associerede selskaber og brands et bredt omdømme for at drive forretning med integritet. Dette omdømme er vores mest værdifulde aktiv. Som de nuværende forvaltere af virksomheden, har vi en forpligtelse overfor de, som kom før os og de som følger os til at beskytte vores brand. Der er ingen bedre måde at gøre dette på end ved at holde alle vores løfter. Jeg beder jer nu om at tilslutte jer sammen med mig dette daglige engagement. Med venlig hilsen John Stroup Administrerende direktør og bestyrelsesformand i

3 Vores kærneværdier Belden forpligter sig til at overholde de højeste etiske krav og til at handle med integritet overalt og i alle situationer. Vi skyder aldrig genveje mht. til vores professionalisme eller etik. Og vores samspil med alle virksomheder, samfund og individer hviler på de høje krav vi accepterer som Belden-medarbejdere. Det er kunderne, som definerer vores succes Vi holder de løfter vi giver til vores kunder, fordi disse udgør altafgørende forpligtelser. Vi tager os tid til at lytte omhyggeligt til kunderne. Vores målsætning er at blive den foretrukne leverandør indenfor alle de markeder, vi dækker. Vi investerer i vores folk. Vi tiltrækker og fastholder det bedste talent for vores firma. Vi forpligter os til mangfoldighed, ligebehandling og retfærdig behandling. Vi giver vores medarbejdere muligheder for videreudvikling. Vi betaler for god arbejdsindsats. Vi sætter medarbejdere i stand til at forstå og bidrage til vores strategi. Vi sætter pris på medarbejdere, som udmærker sig i et arbejdsmiljø præget af et højt tempo. Vi opnår succes sammen igennem teamwork. Teamwork er kernen i vores succes. Det er hvad der forventes. Og det er ikke valgfrit. Vi respekterer hinanden. Vi tror på konstruktiv konfliktløsning. Vi er åbne og ærlige i vores kommunikation. Vi tager mange forskellige ideer i betragtning, så vi kan udvikle et fælles resultat. Vi konkurrerer for at vinde. Vi vil udkonkurrere konkurrencen. Vi måler vores præstation og holder os selv ansvarlige. Vi er en førsteklasses investering for vores aktionærer. Vores livsstil er at være i løbende forbedring. Vi udvikler bæredygtige processer. Vi bestræber os på at forbedre vores sikkerhed, kvalitet, leveringer og omkostninger. Vi eliminerer spild fra alle processer. Vi stræber efter fortræffelighed. Vi går efter gennembrudsresultater. Vi benchmarker os i forhold til de bedste. Vi innoverer i alt vi foretager os. Vi mener, at der er bedre at række ud og mislykkes end aldrig at forsøge at nå toppen. ii

4 Indholdsfortegnelse Et brev fra vores adm. direktør, John Stroup... i Vores kærneværdier...ii Indledning til vores kodeks...1 Anvendelse af vores kodeks...2 Sådan henvender du dig med spørgsmål...3 Vores forpligtelse til ikke-retaliering... 4 Konsekvenser af overtrædelser af kodekset... 4 Vores firma og aktionærer...5 Vi undgår interessekonflikter... 6 Vores bogføring er ærlig og nøjagtig Vi er omhyggelige i vores kommunikation med eksterne parter Vi handler aldrig på grundlag af insiderviden eller giver andre hurtige råd om handler Vi sikrer firmaets aktiver og oplysninger We Make Appropriate Use of Company Technologies Vores samfund...18 Vi indlader os aldrig på bestikkelse eller anden korruption Vi tager skridt for at beskytte miljøet Vi overholder international handelsret Behørige politiske og velgørende bidrag Vores kunder, konkurrenter og forretningspartnere...26 Vi leverer kvalitetsprodukter og -tjenesteydelser Vi handler etisk med statslige kunder Vi efterkommer konkurrence- og monopolovgivningen Vi følger etiske markedsføringspraksisser Vi beskytter fortroligheden af tredjemænd Vores medarbejdere...32 Vi fremmer en respektfuld og inklusiv arbejdsplads Vi fremmer sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Vi forsvarer individuelle rettigheder Vi respekterer hinandens personlige oplysninger Waiving Our Code...37 iii

5 Indledning til vores kodeks Velkommen til Beldens kodeks for etisk forretningsadfærd, kendt blot som vores kodeks. Vores kodeks fungerer som vores guide til at drive etisk virksomhed, idet det beskriver den adfærd der forventes af os, mens vi arbejder på vegne af Belden. Ved at lære og følge vores kodeks og de love og firmapolitikker, der gælder for vores arbejde, opfylder vi vores forpligtelser overfor vores interessenter og kan fortsætte med at bygge videre på et mangeårigt tillidsgrundlag. Det er ikke muligt for vores kodeks at løse alle etiske dilemmaer, vi måtte komme ud for det er der ingen vejledning der kan. Men det giver os de nødvendige virkemidler til at kunne navigere de vanskelige situationer, som vi kan støde på. Vores kodeks suppleres af firmaets politikker og procedurer samt gældende love og bestemmelser og vores egen sunde fornuft og gode dømmekraft. Læs kodekset omhyggeligt igennem, forstå hvordan det gælder for dig og stil spørgsmål. Dette vil bidrage til en kultur baseret på fortræffelighed og succes. 1

6 Anvendelse af vores kodeks Vores kodeks dækker alle Beldens medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og direktører og vores datterselskaber over hele verden. Det betyder, at vi alle uden undtagelse er ansvarlige for at følge vores kodeks, vores firmas politikker og lovgivningen i alle vores daglige gøremål. Vi forventes alle at foretage etiske forretningsmæssige beslutninger og opretholde de love og retningslinjer, der gælder for vores arbejde, ikke blot i bogstavelig forstand men også hensigten bag dem. Vi forventer, at de forskellige led i vores forsyningskæde vil opretholde de samme høje etiske standarder. Der er ingen, som er fritaget fra at følge vores kodeks. Men der er visse personer, som har yderligere ansvar i forhold til kodekset. Især har Beldens ledere en pligt til at tjene som eksempel på god forretningsskik for andre medarbejdere. Hvis du er leder, forventes det at du skaber og opretholder et arbejdsmiljø, hvor medarbejdere forstår, hvad der forventes af dem, og føler sig trygge ved at dele deres bekymringer eller indberette fejl til dig. Uanset din stillingsbetegnelse hos Belden, bør du altid lede ved at tjene som et positivt eksempel og gøre kodekset til en del af dit daglige arbejde. 2

7 Sådan henvender du dig med spørgsmål Det at gøre opmærksom på evt. problemer er den mest effektive måde at fremme positive forandringer i vores firma. Hvis du bliver opmærksom på en aktuel eller potentiel utilbørlig disposition, eller hvis du har spørgsmål om, hvordan vores kodeks, firmaets politikker eller love og regler dækker dit arbejde, opfordres du kraftigt til at indberette problemet eller stille spørgsmål og søge vejledning. Der er mange resurser, der står til din rådighed, f.eks. Din chef HR Beldens Compliance Team (bestående af den juridiske afdeling og den interne revision), herunder via til Vores EthicsPoint hotline Via telefon på indenfor USA og Canada Online på (denne portal indeholder lokale telefonnumre til opkald i jurisdiktioner udenfor USA og Canada) Husk på, at Belden behandler alle indberetninger fortroligt, uanset hvilken indberetningsmåde du vælger. Hvor lokal lovgivning tillader det, kan du også foretage indberetning anonymt via EthicsPoint hotline, som angivet ovenfor, og Belden vil ikke gøre forsøg på at identificere dig. Belden undersøger alle indberetninger vedrørende faktiske eller potentielle utilbørlige dispositioner, og vil gøre alt for at formidle resultaterne af undersøgelsen tilbage til den person, som foretager indberetningen. 3

8 Vores forpligtelse til ikke-retaliering Belden tolererer ikke repressalier mod personer, som indberetter anliggender i god tro. Indberetning i god tro betyder ikke, at din indberetning nødvendigvis skal være korrekt. Det betyder blot, at dine intentioner er ærlige, og at du giver en fuldstændig og nøjagtig fremstilling over hvad du ved. Beldens ledelse forventes derfor at opretholde en åben-dør-politik for at fremme utvetydig kommunikation med medarbejdere på alle tidspunkter. Som leder må du aldrig retaliere eller tolerere retaliering mod enkeltpersoner for at foretage indberetning i god tro. Hvis du mener, du har været vidne til eller oplevet en handling, som involverer repressalier, har du pligt til at tage til mæle. Konsekvenser af overtrædelser af kodekset Overtrædelse af vores kodeks, firmaets politikker, og gældende love og regler kan få alvorlige konsekvenser både for de implicerede såvel som for Belden. Sådanne konsekvenser kan omfatte disciplinære foranstaltninger (herunder opsigelse), bøder og civil- eller strafferetlig forfølgelse. Husk, ved at følge dette kodeks og rapportere enhver mistanke om utilbørlige dispositioner så hurtigt som muligt, kan vi undgå alvorlige konsekvenser for os selv og vores firma. 4

9 Vores firma og aktionærer 5

10 Vi undgår interessekonflikter Interessekonflikter har potentiale til at påvirke os alle ved at påvirke, hvad vores firmas bedste interesse er. En interessekonflikt opstår, når vores personlige interesser eller loyaliteter strider imod firmaets. Imidlertid kan selv forekomsten af en konflikt skabe problemer. Derfor skal vi forsøge at undgå faktiske eller potentielle interessekonflikter, og vi har pligt til at oplyse om sådanne konflikter, så snart de opstår. På den måde kan vores firma sikre sig, at situationen løses hurtigt og etisk. Selvom vi ikke kan forudse alle potentielle scenarier, som involverer interessekonflikter, beskriver nærværende afsnit nogle af de mere almindelige situationer, vi kan støde på. Forretningsgaver og repræsentationsydelser Vi er alle afhængige af stærke forretningsforbindelser til at skabe Beldens fortsatte succes. Når vi danner og vedligeholder disse relationer indebærer dette ofte udvekslingen af forretningsmæssige høfligheder. Det er imidlertid helt nødvendigt, at vi opretholder vores integritet, når denne udveksling sker. Vi må derfor udelukkende give eller modtage firmagaver, gæstfrihed, måltider, underholdningsydelser eller andre ydelser, der opfylder følgende krav: Der skal være et legitimt forretningsmæssigt formål og det skal være i overensstemmelse med sådanne almindelige høfligheder, som normalt er forbundne med accepteret forretningspraksis De skal være a nominel værdi De må ikke være ekstravagante De skal være sjældne De må ikke være beregnet til at påvirke forretningsmæssige beslutninger 6

11 Vores firma og aktionærer Desuden skal eventuelle forretningsgaver være lovlige og i overensstemmelse med vores firmas høje etiske standarder. Hvis du er i tvivl, skal du spørge dig selv om offentliggørelse af de faktiske omstændigheder omkring gaven ville sætte Belden eller modtageren i forlegenhed. Hvis svaret er ja, skal du stoppe udvekslingen. Husk, at reglerne omkring gaver og underholdningsydelser til embedsmænd er meget strengere end de, som er fastsat i dette afsnit. Der henvises til afsnittene Vi driver etisk forretning med offentlige kunder og Vi indlader os aldrig på bestikkelse eller andre korrupte praksisser for yderligere vejledning. Selskabets forretningsmuligheder Det at holde vores firmas bedste interesse i mente betyder, at vi ikke må drage personlig fordel af forretningsmuligheder vi lærer gennem vores arbejde hos Belden. Vi må heller ikke hjælpe andre til at drage fordel af sådanne muligheder for personlig vinding. Som regel må vi ikke have eksterne forretningsmæssige interesser, der på nogen måde er til skade for Beldens bedste interesser. SPØRGSMÅL Mit job bringer mig i tæt kontakt med forskellige Belden-forretningspartnere. Fordi jeg er ansvarlig for at opretholde relationer med disse virksomheder, er jeg i hyppig kontakt med deres repræsentanter. I år har en af de repræsentanter, jeg har arbejdet med været særlig hjælpsom, og jeg vil gerne invitere ham ud til en flot forretningsmiddag for at vise min påskønnelse. Er det okay? SVAR Det at give en forretningspartner et måltid er generelt acceptabel, så længe du følger nogle få enkle regler. Først skal du sikre dig, at stedet er passende. Og du skal vælge en restaurant, der er rimeligt prissat. Overvej om din invitation kunne synes at afspejle en eventuel skævhed på vegne af Belden især hvis du normalt ikke inviterer samarbejdspartnere ud til måltider. Hvis du er sikker på, at denne middag ikke kan betragtes af en fornuftig person som et forsøg på at påvirke forretningsmæssige beslutninger, er det nok OK at gå videre med invitationen. Dog bør du altid fortælle din chef og indhente de nødvendige godkendelser før du byder personen ud til et måltid. 7

12 Forretningsaktiviteter med familie og venner Vi må ikke direkte eller indirekte være vores nærmeste familiemedlemmer foresatte. Dette kan give anledning til forekomsten af favorisering. Umiddelbare familiemedlemmer omfatter ægtefæller, børn, stedbørn, forældre, stedforældre, søskende, svigerforældre og andre medlemmer af din husstand. Hvis du finder dig selv i en position, der overtræder denne politik, skal du straks oplyse om forholdet. Hvis dit arbejde består i at foretage beslutninger om eller interagere med Beldens forretningspartnere og leverandører, skal du ligeledes sørge for, at dine beslutninger og handlinger forbliver objektive. Hvis en ven eller et familiemedlem står til at drage fordel af en eksisterende eller potentiel Belden-transaktion (for eksempel på grund af deres ansættelse af forretningspartnere eller leverandører), skal du meddele dette til din chef og fjerne dig selv fra beslutningsprocessen. Økonomiske interesser Vi må ikke have en væsentlig økonomisk interesse i virksomheder, der handler med eller er i konkurrence med Belden. Dette omfatter kanalpartnere og Beldens slutkunder. En interesse anses for at være væsentlig, hvis den udgør en væsentlig del af selskabet, eller har potentiale for at påvirke vores dømmekraft. Undtagelsesvist kan vi eje et beskedent antal aktier i et børsnoteret selskab, der måtte konkurrere på en eller anden måde med Belden, medmindre dette ville være til skade for vores evne til at træffe uafhængige forretningsmæssige beslutninger. 8

13 Vores firma og aktionærer Ekstern beskæftigelse Vi må ikke beskæftige os med eksternt arbejde eller andre forretningsaktiviteter, som involverer virksomhed, som konkurrerer eller driver forretning med vores firma. Bortset fra dette må vi udelukkende deltage i ekstern beskæftigelse eller forretningsmæssige aktiviteter, hvis disse aktiviteter ikke på nogen måde påvirker vores arbejde for Belden. Husk, at du skal være i stand til at opfylde de krav der normalt stilles for din fuldtidsbeskæftigelse med Belden, og sekundær beskæftigelse frarådes. Tjeneste som bestyrelsesmedlem Du må ikke tjene som direktør i et andet for-profit selskab uden forudgående skriftlig godkendelse fra vores juridiske afdeling. Medarbejdere opfordres til at tjene i bestyrelser for non-profit organisationer. Sådan tjeneste gavner det bredere samfund og kræver ikke forudgående godkendelse. Du må imidlertid kun acceptere sådanne stillinger, hvis de ikke griber forstyrrende ind i din evne til at udføre dit job. Beldens bestyrelsesmedlemmer kan forbindes til andre selskaber og virksomheder, med hvem Belden lejlighedsvis driver forretning. Hvis du er direktør for Belden, kan du ikke stemme i forbindelse med en transaktion, hvor du eller selskaber eller firmaer du er tilsluttet, har en interesse. Ingen kontrakt eller andre transaktioner mellem Belden og andre virksomheder må blive påvirket af at en leder i Belden har interesse i eller er direktør eller bestyrelsesmedlem for et andet selskab. SPØRGSMÅL Jeg arbejder på andet skift på et Beldenproduktionsanlæg. I løbet af feriesæsonen prøver jeg at tjene lidt ekstra penge ved at udføre sæsonbetonet arbejde for en konkurrent. Arbejdet er på deltid og vil ikke være i strid med min nuværende tidsplan. Kan jeg gøre det? SVAR Nej, ikke hvis det arbejde, du foretager dig er for en konkurrent. Arbejde udført for Beldens konkurrenter skaber hurtigt en interessekonflikt. Ved at acceptere selv midlertidig eller deltidsbeskæftigelse hos en konkurrent, bliver vores loyalitet delt mellem Belden og det andet selskab, og det er svært at handle i bedste interesse for begge. Hvis du har stærke følelser vedrørende sikring af sæsonarbejde udenfor Belden, skal du nævne sagen for din chef før du accepterer et tilbud om ansættelse for at sikre at din eksterne beskæftigelse ikke skaber en faktisk eller potentiel konflikt. 9

14 Vores bogføring er ærlig og nøjagtig Eftersom vi arbejder for et børsnoteret selskab, har vi et ansvar over for vores aktionærer og myndighederne til at fremlægge ærlige og præcise rapporter omkring vores firmas trivsel. Vi har alle en pligt til at sikre nøjagtigheden af Beldens bogføring. Vores offentlige oplysninger og andre kommunikationer skal altid være fuldstændige, rimelige, nøjagtige, betimelige og forståelige. For at opnå dette opretholder vores firma et internt regnskabsmæssigt kontrolsystem for at overvåge vores regnskabs- og rapporteringsaktiviteter på alle niveauer. Det er vigtigt, at vi altid alle efterkommer disse kontroller. For at gøre dette skal du tage følgende i betragtning: Alle bøger, optegnelser og konti, herunder fakturaer, timekort, udgiftsrapporter og alle andre selskabsrelaterede optegnelser, skal afspejle vores transaktioner præcist og redeligt. Du må aldrig indføje falske eller kunstige konteringer i vores firmas bøger uanset årsagen. Du skal altid bruge de forskellige fonde i henhold til den underliggende dokumentation. Vi må under ingen omstændigheder etablere ikke-oplyste eller uregistrerede fonde eller aktiver (dvs. ingen sorte kasser). Det er kun autoriseret personale som har lov til at foretage udbetalinger fra udbetalingskonti og i så fald udelukkende med check eller andre acceptable midler til overførsel, som sædvanligvis anvendes af de store banker. Ingen checks kan udstedes til kontant eller andre uidentificerbare betalingsmodtagere. Hvis du har bekymringer eller klager vedrørende firmaets bogføring, interne regnskabskontrol eller revisionsforhold, opfordres du til at indberette disse 10

15 bekymringer eller klager (anonymt om relevant) til formanden for bestyrelsens revisionsudvalg ved at ringe til vores EthicsPoint hotline på Se Beldens EthicsPoint hotline portal på ethicspoint.com for internationale adgangskoder, hvis du ringer uden for USA eller Canada. Håndtering af vores optegnelser er en kritisk komponent i opbyggelsen af tillid til vores kunder, lovgivere og aktionærer. Fortegnelser omfatter alle elektroniske, mailede, afbildede og papir dokumenter, som oprettes, modtages eller vedligeholdes af vores firma for juridiske, administrative, regnskabs- eller forretningsmæssige formål. Effektiv styring af disse optegnelser giver os mulighed for at imødekomme vores forretningsmæssige behov og sikre, at vores optegnelser står til rådighed, når der er behov for dem. Desuden hjælper vores håndtering os med at overholde alle gældende love og bestemmelser og bevare alle relevante dokumenter i tilfælde af retssager, revisioner eller undersøgelser. Vi er alle forpligtede til at følge de politikker der gælder for datastyringsprocesser og tidsplaner for arkivering af dokumenter de steder vi driver forretning. De angiver længden af tid, hvorpå vi skal bevare forretningsoptegnelser og procedurer for overholdelse af fastfrysning af optegnelser i forbindelse med retssager. Fastfrysning gælder for optegnelser i forbindelse med faktiske eller forventede retssager eller administrative undersøgelser. Hvis du mener, at en person uretmæssigt har skjult, ændret eller destrueret en optegnelse, skal du indberette dette til Beldens Compliance Team. Beldens krav om bevaring af optegnelser er angivet i dens politik om Record Creation, Retention, Retrieval and Disposal. Vi er forpligtede til at reagere på og overholde alle eksterne og interne revisioner og undersøgelser, herunder undersøgelser foretaget af offentlige organer. Vi må aldrig hindre eller forsinke en sådan revision eller undersøgelse og du er altid forpligtet til at give de relevante revisorer og undersøgere de oplysninger, de er berettiget til. Hvis du har spørgsmål om revisioner, undersøgelser eller andre forespørgsler om hvordan du bør forholde dig, skal du rådføre dig med Beldens Compliance Team. Vores firma og aktionærer 11

16 Vi er omhyggelige i vores kommunikation med eksterne parter Det er vigtigt for os at præsentere vores firma med en røst. Derfor må vi udelukkende udtale os offentligt på Beldens vegne, hvis vi har opnået udtrykkelig tilladelse hertil. Hvis en investor, aktieanalytiker, et medlem af pressen eller anden offentlig person anmoder om oplysninger fra dig, selv hvis anmodningen er uformel, bedes du henvise vedkommende til direktøren for Investor Relations. Anmodninger fra embedsmænd og advokater bør henvises til den juridiske afdeling. For yderligere oplysninger henvises til vores Disclosure and Release of Company Information Policy. 12

17 Vores firma og aktionærer Vi handler aldrig på grundlag af insiderviden eller giver andre hurtige råd om handler Det er imod firmaets politik og lovgivning at gøre brug af væsentlige, ikke-offentlige oplysninger til vores egen fordel ved at købe eller sælge Beldens aktier eller aktier i et andet børsnoteret selskab. Væsentlige ikkeoffentlige oplysninger (også kendt som insiderviden ) er oplysninger om en virksomhed det kan være Belden eller ethvert andet børsnoteret selskab som er ikke kendt af offentligheden, og som en fornuftig investor ville anse for vigtig mht. at købe, sælge eller holde det vedkommende firmas værdipapirer. Insiderviden inkluderer ofte følgende: Opkøb af virksomheder, fusioner eller frasalg Salgs- og indtjeningstal Væsentlige nye produkter Større kontrakter Udbud eller omstruktureringer af egenkapital eller gæld Salg eller køb af væsentlige aktiver Vi må heller ikke videregive insiderviden til andre personer, som kunne bruge dem til personlig fordel. Denne praksis er kendt som tipning at give hurtige råd og er ulovligt. Konsekvenserne for overtrædelse af insiderlovgivningen er alvorlige og kan omfatte strafansvar. Hvis du har spørgsmål om, hvorvidt de oplysninger, du besidder, er insiderviden, skal du tage henvendelse til den juridiske afdeling, før du videregiver eller som handler på grundlag af oplysningerne. For yderligere vejledning henviser vi til vores Securities Trading and Communication with Outsiders Policy. SPØRGSMÅL Min involvering i F&U hos Belden betyder, at jeg ofte får adgang til oplysninger om kommende produktudbud. Jeg er netop blevet gjort opmærksom på en ny udvikling, der er sikker på at øge vores firmas aktiekurs muligvis ret betydeligt. Jeg er normalt ikke fristet til at handle med Belden aktier baseret på oplysninger, jeg får kendskab til gennem mit arbejde her, men jeg har en god fornemmelse omkring denne situation. Kan jeg handle med Belden-aktier, når jeg er i besiddelse af disse oplysninger? SVAR No, og du kan heller ikke give andre råd om det. Din stilling hos Belden indebærer det privilegium at du sommetider vil modtage følsomme virksomhedsoplysninger. Du bør aldrig misbruge dette privilegium ved at bruge disse oplysninger for personlig vinding. Hvis du vælger at handle med firmaets aktier, mens du er i besiddelse af væsentlige, ikke-offentlige oplysninger, overtræder du lovene om insiderhandel. Dette udsætter dig og Belden for risiko for alvorlige konsekvenser, herunder større bøder og muligvis fængselsstraf. 13

18 SPØRGSMÅL Jeg arbejder væk fra kontoret et par gange hver måned. Afhængig af hvor jeg er, er jeg til tider nødt til at tage min firma-bærbare computer og mobiltelefon til en hotel lobby eller en kaffebar nær ved for at drive forretning. Min bærbare computer er krypteret, og hvis jeg har brug for at tage et opkald, forsøger jeg at tale sagte, så andre ikke kan overhøre mig. Er der andre forholdsregler jeg bør tage? SVAR Ja. Du er på rette spor. Men når det kommer til fortrolige oplysninger om selskaber, kan vi aldrig være for forsigtige. Hvis du skal drive forretning på et offentligt sted, så sørg for at du ikke diskutere fortrolige oplysninger, selvom du taler sagte: du kan aldrig vide, hvem der måske lytter på. Udvis forsigtighed, når der vises fortrolige eller beskyttede oplysninger på din bærbare computer eller andre enheder folk kan kigge med over skulderen. Du skal også være opmærksom på sikkerhedsrisiciene ved brug af offentlige trådløse netværk. Og endelig, selvom din bærbare computer er krypteret, skal du sørge for ikke at efterlade den på dit hotelværelse uden at være behørigt sikret. Vi sikrer firmaets aktiver og oplysninger Det er afgørende for vores fremtidige succes, at vi sikrer de aktiver, vi har arbejdet på at opnå. Disse aktiver omfatter Belden fysiske ejendom samt dens teknologier og fortrolige oplysninger. Fortrolige oplysninger om Belden og dens drift tilhører vores firma. Vi må udelukkende bruge eller videregive sådanne oplysninger, når der eksisterer et forretningsmæssigt behov. Hvis dine ansvarsområder kræver løbende adgang til fortrolige oplysninger, er du forpligtet til at underskrive en hemmeligholdelsesaftale eller fortrolighedsaftale. Nogle eksempler på fortrolige oplysninger inkluderer: Fremstillingsmetoder Designtegninger Kundelister Medarbejderlister Indtjeningsprognoser Forretningsstrategier Potentielle nyerhvervelser Vi må ikke videregive data eller oplysninger af fortrolig karakter til personer uden for Belden, eller til en anden medarbejder, som ikke har behov for oplysningerne, medmindre vi har opnået behørig godkendelse og har underskrevet en fortrolighedsaftale. Beldens immaterielle ejendomsrettigheder, herunder dens patenter, varemærker, ophavsret og forretningshemmeligheder, er af afgørende betydning for Beldens forretningsaktiviteter. Vi er alle forpligtede til at beskytte disse immaterielle ejendomsrettigheder fra uretmæssig videregivelse og fra andres misbrug. Forretningshemmeligheder (eller andre fortrolige oplysninger) må ikke diskuteres, hvor samtalen kan overhøres af uautoriserede tredjeparter. Firmaets computere, mobiltelefoner, filer eller data lagringsenheder må heller ikke efterlades i usikret tilstand. 14

19 Vi gør behørig brug af selskabets teknologi Vores firma og aktionærer Beldens aktiver omfatter dens edb- og kommunikationssystemer og tilhørende udstyr. Vores firma stiller disse systemer og udstyr til rådighed, herunder og voic , for at hjælpe os med at udføre vores arbejde. De er ikke til personlig brug, med undtagelse af sjælden og begrænset brug. Husk, at meddelelser sendt via , beskeder der findes på telefonsvarer, og indholdet af selskabets computere tilhører Belden, og betragtes som forretningspapirer. Af denne grund kan de blive gjort til genstand for edition i forbindelse med administrative, retlige eller andre procedurer. Vi må aldrig bruge firmaets eller voic til verbalt misbrug, bagvaskning eller på anden måde støde andre. Chikanerende, vulgært, obskønt eller truende sprog har ingen plads i vores kommunikation hos Belden. Det er også forbudt at kommunikere, formidle eller udskrive ophavsretligt beskyttet materiale i strid med lovene om ophavsret, og fra at downloade, distribuere eller sende pornografisk eller anstødeligt materiale. Ved at bruge Beldens , voic og andre firmateknologier, samtykker vi til overvågningen af disse systemer og anerkender Beldens ret til at foretage en sådan overvågning i medfør af gældende lokale love. Vi bør ikke nære forventninger om, at eller voic er fortrolige eller privat, og derfor bør vi ikke have nogen forventning om privatlivets fred i forbindelse med vores brug af disse systemer. For yderligere vejledning se vores , Internet and Computer Security Policy. 15

20 Mange af os benytter sociale medier, herunder blogs, sociale netværkssider, podcasts, wikis, foto-/ videosharing sites og chat rooms i vores personlige liv. Belden anerkender, at sociale medier og internettet i almindelighed har vigtige forretningsrelaterede anvendelser idet de giver os flere måder at interagere med vores interessenter på. Men vi skal altid huske, at elektroniske meddelelser er permanente, omsættelige optegnelser af vores kommunikation, som kan påvirke Beldens omdømme. Det betyder, at vi skal efterkomme alle Beldens politikker og procedurer, når vi benytter sociale medier. Vi må aldrig give det udseende af at vi taler eller handler på vores firmas vegne, medmindre vi har indhentet tilladelse til at gøre det. Når du benytter sociale medier, bør du: Søg om tilladelse fra Corporate Outbound Marketing belden.com), før du opslår officielle oplysninger om Belden eller vores brands. Følg firmaets standarder i brugen af teknologi. Beskyt firmaets aktiver og fortrolige oplysninger idet du altid forbliver opmærksom på at internettet er et offentligt sted. Sørg for klart at oplyse vores tilhørsforhold til Belden, når du taler om firmaet og/eller en eller flere af firmaets brands i online-opslag. Denne regel gælder, uanset om du opslår kommentarer online som autoriseret firmarepræsentant eller vi bruger sociale medier i vores personlige liv (med andre ord, ikke handler inden for rammerne af vores arbejdsopgaver). 16

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Alle teammedlemmer MEDDELELSE FRA CEO EN På vegne af os alle hos Black Box vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at du er en del af vores team. Vores dokumenterede

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom Erklæring om global forretningspraksis for Viacom 1 2 Indholdsfortegnelse Meddelelse fra bestyrelsesformanden og grundlæggeren 4 Forståelse og brug af erklæringen 6 Overholdelse af love, regler og bestemmelser

Læs mere

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN The Blue Book Opsummering af Pfizers politikker vedrørende forretningsadfærd Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN Når vi handler med integritet, hjælper det os med at vække tillid og skabe respekt

Læs mere

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen.

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. 0 Etisk kodeks Indhold Meddelelse fra Direktionen................................. 04 1. Etik og efterlevelse

Læs mere

Vestas Code of Conduct

Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct 02 Code of Conduct er udarbejdet på engelsk og oversat til forskellige sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem versionerne, vil den engelske version

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 01 Meddelelse fra Chief Executive... 02 Forpligtelsen over for vores værdier... 04 At arbejde med vores forretningsetiske principper... 08 Vores ansvar...

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Forretning med integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter Indhold integritetserklæring 1 The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning 2 GE s etiske regler 3 Det

Læs mere

Xerox Code of Conduct. Adfærds kodeks En håndbog for Xerox medarbejdere

Xerox Code of Conduct. Adfærds kodeks En håndbog for Xerox medarbejdere Xerox Code of Conduct Adfærds kodeks En håndbog for Xerox medarbejdere Xerox Europa 2006 Xerox Code of Conduct XE (DK) Code of conduct (politik for adfærd) Meddelelse fra præsidenten for Xerox Europe:

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar Kodeks for etik og forretningsførelse Vi tager ansvar Bombardiers idegrundlag Vor mission er at blive verdens førende producent af fly og tog. Vi har forpligtet os til at levere værditilvækst og service

Læs mere

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Adfærdskodeks Indhold Introduktion 1 Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Drive vores virksomhed på en

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder Code of conduct Hvem vi er og hvordan vi arbejder Denne vejledning indeholder AkzoNobels code of conduct. I 2008 definerede AkzoNobel virksomhedsværdierne påny. Disse værdier er: Først og fremmest fokus

Læs mere

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012 Code of Conduct Adfærdskodeks 8 (Code of Conduct) 6. december 2012 Adfærdskodeks I. Introduktion Ærlighed, integritet og fornuftig omtanke blandt vores medarbejdere er bydende nødvendigt for Flint Group

Læs mere

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger,

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler Januar 2009 2 Indhold Konkurrenceregler ISS erklærede politik 1 ISS politik og overholdelse heraf 2 Indledning 3 Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere