KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD"

Transkript

1 KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD

2 Den administrerende direktør tager ordet Kære Belden-medarbejdere Det er med stor stolthed, at jeg er i stand til at præsentere jer for Beldens kodeks for etisk forretningsadfærd. Dette dokument er et vitalt bindeled mellem vores værdigrundlag for etik og integritet og vores daglige engagementer i samfundet omkring os, med vores leverandører, kunder og med hinanden. For mig handler succes i erhvervslivet om at holde hvad vi lover, både på det frivillige og det obligatoriske plan. Frivillige løfter er hvad de fleste af os ville tænke på først. Eksempler på frivillige løfter er leveringstider og produktgarantier og servicekontrakter efter salget. Lige så vigtige er de obligatoriske løfter, som er de løfter, vi giver for at drive forretning i de markeder, hvor vi ønsker at konkurrere. Som børsnoteret selskab lover vi f.eks. vores aktionærer, at vi vil give dem fuldstændige, nøjagtige og rettidige oplysninger om vores virksomhed. Vi giver folk lovning på, at vi ikke vil indlade os på kommerciel bestikkelse; vi lover at give vores medarbejdere en sikker arbejdsplads; og vi lover at passe på miljøet omkring vores faciliteter, og så videre. Ganske enkelt lover vi at handle etisk korrekt. Dette kodeks viser os alle, hvordan vi kan opfylde dette løfte ved at overholde loven og opfører os etisk. Der er intet dokument, som kan håndtere enhver situation, men kodekset indeholder krydshenvisninger til Beldens underliggende politikker og anfører resurser, som kan kontaktes med spørgsmål og til at indberette utilbørlige dispositioner. Med over 100 år på bagen hare Belden og dens associerede selskaber og brands et bredt omdømme for at drive forretning med integritet. Dette omdømme er vores mest værdifulde aktiv. Som de nuværende forvaltere af virksomheden, har vi en forpligtelse overfor de, som kom før os og de som følger os til at beskytte vores brand. Der er ingen bedre måde at gøre dette på end ved at holde alle vores løfter. Jeg beder jer nu om at tilslutte jer sammen med mig dette daglige engagement. Med venlig hilsen John Stroup Administrerende direktør og bestyrelsesformand i

3 Vores kærneværdier Belden forpligter sig til at overholde de højeste etiske krav og til at handle med integritet overalt og i alle situationer. Vi skyder aldrig genveje mht. til vores professionalisme eller etik. Og vores samspil med alle virksomheder, samfund og individer hviler på de høje krav vi accepterer som Belden-medarbejdere. Det er kunderne, som definerer vores succes Vi holder de løfter vi giver til vores kunder, fordi disse udgør altafgørende forpligtelser. Vi tager os tid til at lytte omhyggeligt til kunderne. Vores målsætning er at blive den foretrukne leverandør indenfor alle de markeder, vi dækker. Vi investerer i vores folk. Vi tiltrækker og fastholder det bedste talent for vores firma. Vi forpligter os til mangfoldighed, ligebehandling og retfærdig behandling. Vi giver vores medarbejdere muligheder for videreudvikling. Vi betaler for god arbejdsindsats. Vi sætter medarbejdere i stand til at forstå og bidrage til vores strategi. Vi sætter pris på medarbejdere, som udmærker sig i et arbejdsmiljø præget af et højt tempo. Vi opnår succes sammen igennem teamwork. Teamwork er kernen i vores succes. Det er hvad der forventes. Og det er ikke valgfrit. Vi respekterer hinanden. Vi tror på konstruktiv konfliktløsning. Vi er åbne og ærlige i vores kommunikation. Vi tager mange forskellige ideer i betragtning, så vi kan udvikle et fælles resultat. Vi konkurrerer for at vinde. Vi vil udkonkurrere konkurrencen. Vi måler vores præstation og holder os selv ansvarlige. Vi er en førsteklasses investering for vores aktionærer. Vores livsstil er at være i løbende forbedring. Vi udvikler bæredygtige processer. Vi bestræber os på at forbedre vores sikkerhed, kvalitet, leveringer og omkostninger. Vi eliminerer spild fra alle processer. Vi stræber efter fortræffelighed. Vi går efter gennembrudsresultater. Vi benchmarker os i forhold til de bedste. Vi innoverer i alt vi foretager os. Vi mener, at der er bedre at række ud og mislykkes end aldrig at forsøge at nå toppen. ii

4 Indholdsfortegnelse Et brev fra vores adm. direktør, John Stroup... i Vores kærneværdier...ii Indledning til vores kodeks...1 Anvendelse af vores kodeks...2 Sådan henvender du dig med spørgsmål...3 Vores forpligtelse til ikke-retaliering... 4 Konsekvenser af overtrædelser af kodekset... 4 Vores firma og aktionærer...5 Vi undgår interessekonflikter... 6 Vores bogføring er ærlig og nøjagtig Vi er omhyggelige i vores kommunikation med eksterne parter Vi handler aldrig på grundlag af insiderviden eller giver andre hurtige råd om handler Vi sikrer firmaets aktiver og oplysninger We Make Appropriate Use of Company Technologies Vores samfund...18 Vi indlader os aldrig på bestikkelse eller anden korruption Vi tager skridt for at beskytte miljøet Vi overholder international handelsret Behørige politiske og velgørende bidrag Vores kunder, konkurrenter og forretningspartnere...26 Vi leverer kvalitetsprodukter og -tjenesteydelser Vi handler etisk med statslige kunder Vi efterkommer konkurrence- og monopolovgivningen Vi følger etiske markedsføringspraksisser Vi beskytter fortroligheden af tredjemænd Vores medarbejdere...32 Vi fremmer en respektfuld og inklusiv arbejdsplads Vi fremmer sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Vi forsvarer individuelle rettigheder Vi respekterer hinandens personlige oplysninger Waiving Our Code...37 iii

5 Indledning til vores kodeks Velkommen til Beldens kodeks for etisk forretningsadfærd, kendt blot som vores kodeks. Vores kodeks fungerer som vores guide til at drive etisk virksomhed, idet det beskriver den adfærd der forventes af os, mens vi arbejder på vegne af Belden. Ved at lære og følge vores kodeks og de love og firmapolitikker, der gælder for vores arbejde, opfylder vi vores forpligtelser overfor vores interessenter og kan fortsætte med at bygge videre på et mangeårigt tillidsgrundlag. Det er ikke muligt for vores kodeks at løse alle etiske dilemmaer, vi måtte komme ud for det er der ingen vejledning der kan. Men det giver os de nødvendige virkemidler til at kunne navigere de vanskelige situationer, som vi kan støde på. Vores kodeks suppleres af firmaets politikker og procedurer samt gældende love og bestemmelser og vores egen sunde fornuft og gode dømmekraft. Læs kodekset omhyggeligt igennem, forstå hvordan det gælder for dig og stil spørgsmål. Dette vil bidrage til en kultur baseret på fortræffelighed og succes. 1

6 Anvendelse af vores kodeks Vores kodeks dækker alle Beldens medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og direktører og vores datterselskaber over hele verden. Det betyder, at vi alle uden undtagelse er ansvarlige for at følge vores kodeks, vores firmas politikker og lovgivningen i alle vores daglige gøremål. Vi forventes alle at foretage etiske forretningsmæssige beslutninger og opretholde de love og retningslinjer, der gælder for vores arbejde, ikke blot i bogstavelig forstand men også hensigten bag dem. Vi forventer, at de forskellige led i vores forsyningskæde vil opretholde de samme høje etiske standarder. Der er ingen, som er fritaget fra at følge vores kodeks. Men der er visse personer, som har yderligere ansvar i forhold til kodekset. Især har Beldens ledere en pligt til at tjene som eksempel på god forretningsskik for andre medarbejdere. Hvis du er leder, forventes det at du skaber og opretholder et arbejdsmiljø, hvor medarbejdere forstår, hvad der forventes af dem, og føler sig trygge ved at dele deres bekymringer eller indberette fejl til dig. Uanset din stillingsbetegnelse hos Belden, bør du altid lede ved at tjene som et positivt eksempel og gøre kodekset til en del af dit daglige arbejde. 2

7 Sådan henvender du dig med spørgsmål Det at gøre opmærksom på evt. problemer er den mest effektive måde at fremme positive forandringer i vores firma. Hvis du bliver opmærksom på en aktuel eller potentiel utilbørlig disposition, eller hvis du har spørgsmål om, hvordan vores kodeks, firmaets politikker eller love og regler dækker dit arbejde, opfordres du kraftigt til at indberette problemet eller stille spørgsmål og søge vejledning. Der er mange resurser, der står til din rådighed, f.eks. Din chef HR Beldens Compliance Team (bestående af den juridiske afdeling og den interne revision), herunder via til Vores EthicsPoint hotline Via telefon på indenfor USA og Canada Online på (denne portal indeholder lokale telefonnumre til opkald i jurisdiktioner udenfor USA og Canada) Husk på, at Belden behandler alle indberetninger fortroligt, uanset hvilken indberetningsmåde du vælger. Hvor lokal lovgivning tillader det, kan du også foretage indberetning anonymt via EthicsPoint hotline, som angivet ovenfor, og Belden vil ikke gøre forsøg på at identificere dig. Belden undersøger alle indberetninger vedrørende faktiske eller potentielle utilbørlige dispositioner, og vil gøre alt for at formidle resultaterne af undersøgelsen tilbage til den person, som foretager indberetningen. 3

8 Vores forpligtelse til ikke-retaliering Belden tolererer ikke repressalier mod personer, som indberetter anliggender i god tro. Indberetning i god tro betyder ikke, at din indberetning nødvendigvis skal være korrekt. Det betyder blot, at dine intentioner er ærlige, og at du giver en fuldstændig og nøjagtig fremstilling over hvad du ved. Beldens ledelse forventes derfor at opretholde en åben-dør-politik for at fremme utvetydig kommunikation med medarbejdere på alle tidspunkter. Som leder må du aldrig retaliere eller tolerere retaliering mod enkeltpersoner for at foretage indberetning i god tro. Hvis du mener, du har været vidne til eller oplevet en handling, som involverer repressalier, har du pligt til at tage til mæle. Konsekvenser af overtrædelser af kodekset Overtrædelse af vores kodeks, firmaets politikker, og gældende love og regler kan få alvorlige konsekvenser både for de implicerede såvel som for Belden. Sådanne konsekvenser kan omfatte disciplinære foranstaltninger (herunder opsigelse), bøder og civil- eller strafferetlig forfølgelse. Husk, ved at følge dette kodeks og rapportere enhver mistanke om utilbørlige dispositioner så hurtigt som muligt, kan vi undgå alvorlige konsekvenser for os selv og vores firma. 4

9 Vores firma og aktionærer 5

10 Vi undgår interessekonflikter Interessekonflikter har potentiale til at påvirke os alle ved at påvirke, hvad vores firmas bedste interesse er. En interessekonflikt opstår, når vores personlige interesser eller loyaliteter strider imod firmaets. Imidlertid kan selv forekomsten af en konflikt skabe problemer. Derfor skal vi forsøge at undgå faktiske eller potentielle interessekonflikter, og vi har pligt til at oplyse om sådanne konflikter, så snart de opstår. På den måde kan vores firma sikre sig, at situationen løses hurtigt og etisk. Selvom vi ikke kan forudse alle potentielle scenarier, som involverer interessekonflikter, beskriver nærværende afsnit nogle af de mere almindelige situationer, vi kan støde på. Forretningsgaver og repræsentationsydelser Vi er alle afhængige af stærke forretningsforbindelser til at skabe Beldens fortsatte succes. Når vi danner og vedligeholder disse relationer indebærer dette ofte udvekslingen af forretningsmæssige høfligheder. Det er imidlertid helt nødvendigt, at vi opretholder vores integritet, når denne udveksling sker. Vi må derfor udelukkende give eller modtage firmagaver, gæstfrihed, måltider, underholdningsydelser eller andre ydelser, der opfylder følgende krav: Der skal være et legitimt forretningsmæssigt formål og det skal være i overensstemmelse med sådanne almindelige høfligheder, som normalt er forbundne med accepteret forretningspraksis De skal være a nominel værdi De må ikke være ekstravagante De skal være sjældne De må ikke være beregnet til at påvirke forretningsmæssige beslutninger 6

11 Vores firma og aktionærer Desuden skal eventuelle forretningsgaver være lovlige og i overensstemmelse med vores firmas høje etiske standarder. Hvis du er i tvivl, skal du spørge dig selv om offentliggørelse af de faktiske omstændigheder omkring gaven ville sætte Belden eller modtageren i forlegenhed. Hvis svaret er ja, skal du stoppe udvekslingen. Husk, at reglerne omkring gaver og underholdningsydelser til embedsmænd er meget strengere end de, som er fastsat i dette afsnit. Der henvises til afsnittene Vi driver etisk forretning med offentlige kunder og Vi indlader os aldrig på bestikkelse eller andre korrupte praksisser for yderligere vejledning. Selskabets forretningsmuligheder Det at holde vores firmas bedste interesse i mente betyder, at vi ikke må drage personlig fordel af forretningsmuligheder vi lærer gennem vores arbejde hos Belden. Vi må heller ikke hjælpe andre til at drage fordel af sådanne muligheder for personlig vinding. Som regel må vi ikke have eksterne forretningsmæssige interesser, der på nogen måde er til skade for Beldens bedste interesser. SPØRGSMÅL Mit job bringer mig i tæt kontakt med forskellige Belden-forretningspartnere. Fordi jeg er ansvarlig for at opretholde relationer med disse virksomheder, er jeg i hyppig kontakt med deres repræsentanter. I år har en af de repræsentanter, jeg har arbejdet med været særlig hjælpsom, og jeg vil gerne invitere ham ud til en flot forretningsmiddag for at vise min påskønnelse. Er det okay? SVAR Det at give en forretningspartner et måltid er generelt acceptabel, så længe du følger nogle få enkle regler. Først skal du sikre dig, at stedet er passende. Og du skal vælge en restaurant, der er rimeligt prissat. Overvej om din invitation kunne synes at afspejle en eventuel skævhed på vegne af Belden især hvis du normalt ikke inviterer samarbejdspartnere ud til måltider. Hvis du er sikker på, at denne middag ikke kan betragtes af en fornuftig person som et forsøg på at påvirke forretningsmæssige beslutninger, er det nok OK at gå videre med invitationen. Dog bør du altid fortælle din chef og indhente de nødvendige godkendelser før du byder personen ud til et måltid. 7

12 Forretningsaktiviteter med familie og venner Vi må ikke direkte eller indirekte være vores nærmeste familiemedlemmer foresatte. Dette kan give anledning til forekomsten af favorisering. Umiddelbare familiemedlemmer omfatter ægtefæller, børn, stedbørn, forældre, stedforældre, søskende, svigerforældre og andre medlemmer af din husstand. Hvis du finder dig selv i en position, der overtræder denne politik, skal du straks oplyse om forholdet. Hvis dit arbejde består i at foretage beslutninger om eller interagere med Beldens forretningspartnere og leverandører, skal du ligeledes sørge for, at dine beslutninger og handlinger forbliver objektive. Hvis en ven eller et familiemedlem står til at drage fordel af en eksisterende eller potentiel Belden-transaktion (for eksempel på grund af deres ansættelse af forretningspartnere eller leverandører), skal du meddele dette til din chef og fjerne dig selv fra beslutningsprocessen. Økonomiske interesser Vi må ikke have en væsentlig økonomisk interesse i virksomheder, der handler med eller er i konkurrence med Belden. Dette omfatter kanalpartnere og Beldens slutkunder. En interesse anses for at være væsentlig, hvis den udgør en væsentlig del af selskabet, eller har potentiale for at påvirke vores dømmekraft. Undtagelsesvist kan vi eje et beskedent antal aktier i et børsnoteret selskab, der måtte konkurrere på en eller anden måde med Belden, medmindre dette ville være til skade for vores evne til at træffe uafhængige forretningsmæssige beslutninger. 8

13 Vores firma og aktionærer Ekstern beskæftigelse Vi må ikke beskæftige os med eksternt arbejde eller andre forretningsaktiviteter, som involverer virksomhed, som konkurrerer eller driver forretning med vores firma. Bortset fra dette må vi udelukkende deltage i ekstern beskæftigelse eller forretningsmæssige aktiviteter, hvis disse aktiviteter ikke på nogen måde påvirker vores arbejde for Belden. Husk, at du skal være i stand til at opfylde de krav der normalt stilles for din fuldtidsbeskæftigelse med Belden, og sekundær beskæftigelse frarådes. Tjeneste som bestyrelsesmedlem Du må ikke tjene som direktør i et andet for-profit selskab uden forudgående skriftlig godkendelse fra vores juridiske afdeling. Medarbejdere opfordres til at tjene i bestyrelser for non-profit organisationer. Sådan tjeneste gavner det bredere samfund og kræver ikke forudgående godkendelse. Du må imidlertid kun acceptere sådanne stillinger, hvis de ikke griber forstyrrende ind i din evne til at udføre dit job. Beldens bestyrelsesmedlemmer kan forbindes til andre selskaber og virksomheder, med hvem Belden lejlighedsvis driver forretning. Hvis du er direktør for Belden, kan du ikke stemme i forbindelse med en transaktion, hvor du eller selskaber eller firmaer du er tilsluttet, har en interesse. Ingen kontrakt eller andre transaktioner mellem Belden og andre virksomheder må blive påvirket af at en leder i Belden har interesse i eller er direktør eller bestyrelsesmedlem for et andet selskab. SPØRGSMÅL Jeg arbejder på andet skift på et Beldenproduktionsanlæg. I løbet af feriesæsonen prøver jeg at tjene lidt ekstra penge ved at udføre sæsonbetonet arbejde for en konkurrent. Arbejdet er på deltid og vil ikke være i strid med min nuværende tidsplan. Kan jeg gøre det? SVAR Nej, ikke hvis det arbejde, du foretager dig er for en konkurrent. Arbejde udført for Beldens konkurrenter skaber hurtigt en interessekonflikt. Ved at acceptere selv midlertidig eller deltidsbeskæftigelse hos en konkurrent, bliver vores loyalitet delt mellem Belden og det andet selskab, og det er svært at handle i bedste interesse for begge. Hvis du har stærke følelser vedrørende sikring af sæsonarbejde udenfor Belden, skal du nævne sagen for din chef før du accepterer et tilbud om ansættelse for at sikre at din eksterne beskæftigelse ikke skaber en faktisk eller potentiel konflikt. 9

14 Vores bogføring er ærlig og nøjagtig Eftersom vi arbejder for et børsnoteret selskab, har vi et ansvar over for vores aktionærer og myndighederne til at fremlægge ærlige og præcise rapporter omkring vores firmas trivsel. Vi har alle en pligt til at sikre nøjagtigheden af Beldens bogføring. Vores offentlige oplysninger og andre kommunikationer skal altid være fuldstændige, rimelige, nøjagtige, betimelige og forståelige. For at opnå dette opretholder vores firma et internt regnskabsmæssigt kontrolsystem for at overvåge vores regnskabs- og rapporteringsaktiviteter på alle niveauer. Det er vigtigt, at vi altid alle efterkommer disse kontroller. For at gøre dette skal du tage følgende i betragtning: Alle bøger, optegnelser og konti, herunder fakturaer, timekort, udgiftsrapporter og alle andre selskabsrelaterede optegnelser, skal afspejle vores transaktioner præcist og redeligt. Du må aldrig indføje falske eller kunstige konteringer i vores firmas bøger uanset årsagen. Du skal altid bruge de forskellige fonde i henhold til den underliggende dokumentation. Vi må under ingen omstændigheder etablere ikke-oplyste eller uregistrerede fonde eller aktiver (dvs. ingen sorte kasser). Det er kun autoriseret personale som har lov til at foretage udbetalinger fra udbetalingskonti og i så fald udelukkende med check eller andre acceptable midler til overførsel, som sædvanligvis anvendes af de store banker. Ingen checks kan udstedes til kontant eller andre uidentificerbare betalingsmodtagere. Hvis du har bekymringer eller klager vedrørende firmaets bogføring, interne regnskabskontrol eller revisionsforhold, opfordres du til at indberette disse 10

15 bekymringer eller klager (anonymt om relevant) til formanden for bestyrelsens revisionsudvalg ved at ringe til vores EthicsPoint hotline på Se Beldens EthicsPoint hotline portal på ethicspoint.com for internationale adgangskoder, hvis du ringer uden for USA eller Canada. Håndtering af vores optegnelser er en kritisk komponent i opbyggelsen af tillid til vores kunder, lovgivere og aktionærer. Fortegnelser omfatter alle elektroniske, mailede, afbildede og papir dokumenter, som oprettes, modtages eller vedligeholdes af vores firma for juridiske, administrative, regnskabs- eller forretningsmæssige formål. Effektiv styring af disse optegnelser giver os mulighed for at imødekomme vores forretningsmæssige behov og sikre, at vores optegnelser står til rådighed, når der er behov for dem. Desuden hjælper vores håndtering os med at overholde alle gældende love og bestemmelser og bevare alle relevante dokumenter i tilfælde af retssager, revisioner eller undersøgelser. Vi er alle forpligtede til at følge de politikker der gælder for datastyringsprocesser og tidsplaner for arkivering af dokumenter de steder vi driver forretning. De angiver længden af tid, hvorpå vi skal bevare forretningsoptegnelser og procedurer for overholdelse af fastfrysning af optegnelser i forbindelse med retssager. Fastfrysning gælder for optegnelser i forbindelse med faktiske eller forventede retssager eller administrative undersøgelser. Hvis du mener, at en person uretmæssigt har skjult, ændret eller destrueret en optegnelse, skal du indberette dette til Beldens Compliance Team. Beldens krav om bevaring af optegnelser er angivet i dens politik om Record Creation, Retention, Retrieval and Disposal. Vi er forpligtede til at reagere på og overholde alle eksterne og interne revisioner og undersøgelser, herunder undersøgelser foretaget af offentlige organer. Vi må aldrig hindre eller forsinke en sådan revision eller undersøgelse og du er altid forpligtet til at give de relevante revisorer og undersøgere de oplysninger, de er berettiget til. Hvis du har spørgsmål om revisioner, undersøgelser eller andre forespørgsler om hvordan du bør forholde dig, skal du rådføre dig med Beldens Compliance Team. Vores firma og aktionærer 11

16 Vi er omhyggelige i vores kommunikation med eksterne parter Det er vigtigt for os at præsentere vores firma med en røst. Derfor må vi udelukkende udtale os offentligt på Beldens vegne, hvis vi har opnået udtrykkelig tilladelse hertil. Hvis en investor, aktieanalytiker, et medlem af pressen eller anden offentlig person anmoder om oplysninger fra dig, selv hvis anmodningen er uformel, bedes du henvise vedkommende til direktøren for Investor Relations. Anmodninger fra embedsmænd og advokater bør henvises til den juridiske afdeling. For yderligere oplysninger henvises til vores Disclosure and Release of Company Information Policy. 12

17 Vores firma og aktionærer Vi handler aldrig på grundlag af insiderviden eller giver andre hurtige råd om handler Det er imod firmaets politik og lovgivning at gøre brug af væsentlige, ikke-offentlige oplysninger til vores egen fordel ved at købe eller sælge Beldens aktier eller aktier i et andet børsnoteret selskab. Væsentlige ikkeoffentlige oplysninger (også kendt som insiderviden ) er oplysninger om en virksomhed det kan være Belden eller ethvert andet børsnoteret selskab som er ikke kendt af offentligheden, og som en fornuftig investor ville anse for vigtig mht. at købe, sælge eller holde det vedkommende firmas værdipapirer. Insiderviden inkluderer ofte følgende: Opkøb af virksomheder, fusioner eller frasalg Salgs- og indtjeningstal Væsentlige nye produkter Større kontrakter Udbud eller omstruktureringer af egenkapital eller gæld Salg eller køb af væsentlige aktiver Vi må heller ikke videregive insiderviden til andre personer, som kunne bruge dem til personlig fordel. Denne praksis er kendt som tipning at give hurtige råd og er ulovligt. Konsekvenserne for overtrædelse af insiderlovgivningen er alvorlige og kan omfatte strafansvar. Hvis du har spørgsmål om, hvorvidt de oplysninger, du besidder, er insiderviden, skal du tage henvendelse til den juridiske afdeling, før du videregiver eller som handler på grundlag af oplysningerne. For yderligere vejledning henviser vi til vores Securities Trading and Communication with Outsiders Policy. SPØRGSMÅL Min involvering i F&U hos Belden betyder, at jeg ofte får adgang til oplysninger om kommende produktudbud. Jeg er netop blevet gjort opmærksom på en ny udvikling, der er sikker på at øge vores firmas aktiekurs muligvis ret betydeligt. Jeg er normalt ikke fristet til at handle med Belden aktier baseret på oplysninger, jeg får kendskab til gennem mit arbejde her, men jeg har en god fornemmelse omkring denne situation. Kan jeg handle med Belden-aktier, når jeg er i besiddelse af disse oplysninger? SVAR No, og du kan heller ikke give andre råd om det. Din stilling hos Belden indebærer det privilegium at du sommetider vil modtage følsomme virksomhedsoplysninger. Du bør aldrig misbruge dette privilegium ved at bruge disse oplysninger for personlig vinding. Hvis du vælger at handle med firmaets aktier, mens du er i besiddelse af væsentlige, ikke-offentlige oplysninger, overtræder du lovene om insiderhandel. Dette udsætter dig og Belden for risiko for alvorlige konsekvenser, herunder større bøder og muligvis fængselsstraf. 13

18 SPØRGSMÅL Jeg arbejder væk fra kontoret et par gange hver måned. Afhængig af hvor jeg er, er jeg til tider nødt til at tage min firma-bærbare computer og mobiltelefon til en hotel lobby eller en kaffebar nær ved for at drive forretning. Min bærbare computer er krypteret, og hvis jeg har brug for at tage et opkald, forsøger jeg at tale sagte, så andre ikke kan overhøre mig. Er der andre forholdsregler jeg bør tage? SVAR Ja. Du er på rette spor. Men når det kommer til fortrolige oplysninger om selskaber, kan vi aldrig være for forsigtige. Hvis du skal drive forretning på et offentligt sted, så sørg for at du ikke diskutere fortrolige oplysninger, selvom du taler sagte: du kan aldrig vide, hvem der måske lytter på. Udvis forsigtighed, når der vises fortrolige eller beskyttede oplysninger på din bærbare computer eller andre enheder folk kan kigge med over skulderen. Du skal også være opmærksom på sikkerhedsrisiciene ved brug af offentlige trådløse netværk. Og endelig, selvom din bærbare computer er krypteret, skal du sørge for ikke at efterlade den på dit hotelværelse uden at være behørigt sikret. Vi sikrer firmaets aktiver og oplysninger Det er afgørende for vores fremtidige succes, at vi sikrer de aktiver, vi har arbejdet på at opnå. Disse aktiver omfatter Belden fysiske ejendom samt dens teknologier og fortrolige oplysninger. Fortrolige oplysninger om Belden og dens drift tilhører vores firma. Vi må udelukkende bruge eller videregive sådanne oplysninger, når der eksisterer et forretningsmæssigt behov. Hvis dine ansvarsområder kræver løbende adgang til fortrolige oplysninger, er du forpligtet til at underskrive en hemmeligholdelsesaftale eller fortrolighedsaftale. Nogle eksempler på fortrolige oplysninger inkluderer: Fremstillingsmetoder Designtegninger Kundelister Medarbejderlister Indtjeningsprognoser Forretningsstrategier Potentielle nyerhvervelser Vi må ikke videregive data eller oplysninger af fortrolig karakter til personer uden for Belden, eller til en anden medarbejder, som ikke har behov for oplysningerne, medmindre vi har opnået behørig godkendelse og har underskrevet en fortrolighedsaftale. Beldens immaterielle ejendomsrettigheder, herunder dens patenter, varemærker, ophavsret og forretningshemmeligheder, er af afgørende betydning for Beldens forretningsaktiviteter. Vi er alle forpligtede til at beskytte disse immaterielle ejendomsrettigheder fra uretmæssig videregivelse og fra andres misbrug. Forretningshemmeligheder (eller andre fortrolige oplysninger) må ikke diskuteres, hvor samtalen kan overhøres af uautoriserede tredjeparter. Firmaets computere, mobiltelefoner, filer eller data lagringsenheder må heller ikke efterlades i usikret tilstand. 14

19 Vi gør behørig brug af selskabets teknologi Vores firma og aktionærer Beldens aktiver omfatter dens edb- og kommunikationssystemer og tilhørende udstyr. Vores firma stiller disse systemer og udstyr til rådighed, herunder og voic , for at hjælpe os med at udføre vores arbejde. De er ikke til personlig brug, med undtagelse af sjælden og begrænset brug. Husk, at meddelelser sendt via , beskeder der findes på telefonsvarer, og indholdet af selskabets computere tilhører Belden, og betragtes som forretningspapirer. Af denne grund kan de blive gjort til genstand for edition i forbindelse med administrative, retlige eller andre procedurer. Vi må aldrig bruge firmaets eller voic til verbalt misbrug, bagvaskning eller på anden måde støde andre. Chikanerende, vulgært, obskønt eller truende sprog har ingen plads i vores kommunikation hos Belden. Det er også forbudt at kommunikere, formidle eller udskrive ophavsretligt beskyttet materiale i strid med lovene om ophavsret, og fra at downloade, distribuere eller sende pornografisk eller anstødeligt materiale. Ved at bruge Beldens , voic og andre firmateknologier, samtykker vi til overvågningen af disse systemer og anerkender Beldens ret til at foretage en sådan overvågning i medfør af gældende lokale love. Vi bør ikke nære forventninger om, at eller voic er fortrolige eller privat, og derfor bør vi ikke have nogen forventning om privatlivets fred i forbindelse med vores brug af disse systemer. For yderligere vejledning se vores , Internet and Computer Security Policy. 15

20 Mange af os benytter sociale medier, herunder blogs, sociale netværkssider, podcasts, wikis, foto-/ videosharing sites og chat rooms i vores personlige liv. Belden anerkender, at sociale medier og internettet i almindelighed har vigtige forretningsrelaterede anvendelser idet de giver os flere måder at interagere med vores interessenter på. Men vi skal altid huske, at elektroniske meddelelser er permanente, omsættelige optegnelser af vores kommunikation, som kan påvirke Beldens omdømme. Det betyder, at vi skal efterkomme alle Beldens politikker og procedurer, når vi benytter sociale medier. Vi må aldrig give det udseende af at vi taler eller handler på vores firmas vegne, medmindre vi har indhentet tilladelse til at gøre det. Når du benytter sociale medier, bør du: Søg om tilladelse fra Corporate Outbound Marketing belden.com), før du opslår officielle oplysninger om Belden eller vores brands. Følg firmaets standarder i brugen af teknologi. Beskyt firmaets aktiver og fortrolige oplysninger idet du altid forbliver opmærksom på at internettet er et offentligt sted. Sørg for klart at oplyse vores tilhørsforhold til Belden, når du taler om firmaet og/eller en eller flere af firmaets brands i online-opslag. Denne regel gælder, uanset om du opslår kommentarer online som autoriseret firmarepræsentant eller vi bruger sociale medier i vores personlige liv (med andre ord, ikke handler inden for rammerne af vores arbejdsopgaver). 16

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Regelsæt for Microsoft-leverandører

Regelsæt for Microsoft-leverandører Regelsæt for Microsoft-leverandører Microsoft bestræber sig på at være mere end blot en god virksomhed de bestræber sig på at være en fremragende virksomhed. På vej mod det mål fokuserer vi på vores mission

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere i Babcock & Wilcox ("B&W" eller "virksomheden") er forpligtet til at overholde

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger,

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis

Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis Forelagt af følgende kernemedlemmer af B2B-platformen AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

ROPER TECHNOLOGIES, INC.

ROPER TECHNOLOGIES, INC. ROPER TECHNOLOGIES, INC. VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRDSREGLER ROPER VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRD INDHOLDSFORTEGNELSE VORES VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG GÆLDENDE POLITIKKER... 1 DIT ANSVAR

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS JANUAR 2011 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Medarbejdere hos DuPont har i århundreder anvendt markedsstyret

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem

Samarbejdsaftale. Mellem Samarbejdsaftale Mellem Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks

Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks Hugh Grant, vores formand og administrerende direktør, tager ordet Kære Monsanto-kolleger Hos Monsanto er vores vision at producere mere, bevare mere og forbedre

Læs mere

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse Kend din retning Meggitt Etik og Forretningsførelse Contents 1-2 Forord af Terry Twigger, koncernchef 4-6 Meggitt etik og forretningsførelsespolitik 8-9 Meggitts kodeks for forretningsførelse 10-21 Antikorruptionspolitik

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

(Danish Dansk) Bestemmelser vedrørende anti-bestikkelse samt regnskab og optegnelser i

(Danish Dansk) Bestemmelser vedrørende anti-bestikkelse samt regnskab og optegnelser i [Pr. 22. juli 2004] (Danish Dansk) Bestemmelser vedrørende anti-bestikkelse samt regnskab og optegnelser i The Foreign Corrupt Practices Act [Loven om korruptionspraksis i udlandet] Opdateret til og med

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS Januar 2015 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Vi har i over to århundreder løst verdens udfordringer gennem

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish

MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish Organiseret liste af titler Afsnit 1: Ledelsens tilagn Afsnit 2: Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram

Læs mere

Meddelelse fra formanden og CEO

Meddelelse fra formanden og CEO FORRETNINGSKODEKS Sulzer forpligter sig til at drive sin virksomhed i henhold til høje etiske standarder og i overensstemmelse med gældende love - og forventer af sine medarbejdere, at de gør det samme.

Læs mere

It-sikkerhed i Dansk Supermarked

It-sikkerhed i Dansk Supermarked It-sikkerhed i Dansk en kort introduktion It-sikkerhed i Dansk 1 Velkommen som it-bruger i Dansk Kære medarbejder Brug af it er for mange i Dansk en naturlig del af arbejdsdagen. Hvis vi skal sikre vores

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks

Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks Hugh Grant, vores formand og administrerende direktør, tager ordet Kære Monsanto-kolleger Hos Monsanto er vores vision at producere mere, bevare mere og forbedre

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Alle teammedlemmer MEDDELELSE FRA CEO EN På vegne af os alle hos Black Box vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at du er en del af vores team. Vores dokumenterede

Læs mere

Public Relations Branchens etiske regler

Public Relations Branchens etiske regler Public Relations Branchens etiske regler 1. Public Relations Branchen (Danmark) Public Relations Branchen er den danske sammenslutning af virksomheder i PR- og kommunikationskonsulentbranchen. Disse regler

Læs mere

Reklame- og sponsorpolitik.

Reklame- og sponsorpolitik. Reklame- og sponsorpolitik. Nærværende retningslinjer omhandler Ringsted kommunes muligheder og begrænsninger i forbindelse med salg af reklamer og sponsering. Formålet med reklameloven er at give kommunerne

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere