DJF - KVL SAMARBEJDE. Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Foulum Postboks 50, 8830 Tjele Tlf Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DJF - KVL SAMARBEJDE. Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Foulum Postboks 50, 8830 Tjele Tlf. 8999 1900 Fax: 8999 1919 E-mail: djf@agrsci"

Transkript

1 SAMARBEJDE DJF - KVL 1998 Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Foulum Postboks 50, 8830 Tjele Tlf Fax: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Bülowsvej 13, 1870 Frederiksberg C Tlf.: Fax:

2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé. s Resumé i tal.. s Indikatorer for samarbejdet mellem DJF og KVL. s Mødeaktivitet s Centersamarbejde s Adjungerede professorer.. s Dokumentation for undervisning.. s Kurser på KVL med deltagelse fra DJF s Fælles specialestuderende.. s. 10 Husdyrbrug- og Veterinærområdet.. s. 10 Jordbrugsvidenskabelige område. s Fælles ph.d.-studerende. s. 17 Husdyrbrug- og Veterinærområdet.. s. 17 Jordbrugsvidenskabelige område. s. 19 Levnedsmiddelområdet s Fælles projekter.. s. 24 Husdyrbrug- og Veterinærområdet.. s. 24 Jordbrugsvidenskabelige område. s. 27 Levnedsmiddelområdet. s. 31 U-landsområdet. s Fælles publikationer.. s Symposier, møder, medlemskab af råd/udvalg s KVL-forskere, der har holdt foredrag på DJF s DJF-forskere, der har holdt foredrag på KVL s KVL-medarbejderes medvirken i bedømmelsesudvalg til DJF-stillinger s DJF-medarbejderes medvirken i bedømmelsesudvalg til KVL-stillinger s DJF-medarbejderes medvirken i ph.d.-bedømmelsesudvalg... s Medlemskab af råd og udvalg med relation til samarbejdet KVL-DJF... s Møder s Andet s. 41 1

3 1. Resumé Danmarks JordbrugsForskning (DJF) og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) indgik i december 1998 en samarbejdsaftale. Formålet med samarbejdsaftalen, der erstatter tidligere aftaler mellem KVL og det daværende Statens Husdyrforsøg (SH) samt KVL og det daværende Statens Planteavlsforsøg (SP), er at fastholde og udbygge det hidtige samarbejde inden for forskning, formidling, forskeruddannelse, samt bachelor- og kandidatuddannelse for her igennem at styrke, effektivisere og koordinere de fagområder, hvor DJF og KVL har fælles eller komplementære interesser. På ledelsesplan afholdes årligt koordinationsudvalgsmøder i 1998 blev der afholdt fire koordinationsudvalgsmøder. Koordinationsudvalget har til opgave på overordnet niveau at følge samarbejdet mellem DJF og KVL, udveksle informationer om kommende tiltag/planer, samt tage initiativer på områder, hvor samarbejdet ønskes specielt styrket. Samarbejdet mellem DJF og KVL udmønter sig blandt andet i fælles vejledning af kandidat- og ph.d.-studerende, undervisning på KVL ved DJF-ansatte og en lang række fælles forskningsprojekter. Samarbejdet finder sted på flere fagområder, idet der er samarbejde inden for både Husdyrbrug- og Veterinærområdet, det Jordbrugsvidenskabelige område og Levnedsmiddelområdet. Desuden er U-landsområdet også repræsenteret ved en række fællesprojekter. Disse projekter findes indenfor blandt andet Netværk for Produktion og Sundhed hos Fjerkræ i U-lande (Fjerkrænetværket) og Livestock System Research programme. Det veletablerede samarbejde resulterer årligt i fælles publikation af et stort antal artikler i såvel internationale som nationale tidsskrifter. DJF og KVL indgår desuden sammen med en række andre institutioner i forskellige centersamarbejder. Det drejer sig om Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO), Center for Produktions- og Sundhedsstyring i Husdyrbruget (CEPROS), Danish Informatics Network in the Agricultural Sciences (DINA) og Embryoteknologisk Center. DJF og KVL stiller desuden ekspertise til rådighed for bedømmelsesudvalg for eksempel i forbindelse med besættelse af stillinger eller bedømmelse af ph.d.-afhandlinger. 2

4 1.1 Resumé i tal: Fælles specialestuderende Husdyrbrug- og Veterinærområdet. Jordbrugsvidenskabelige område..... I alt Fælles ph.d.studerende Husdyrbrug- og Veterinærområdet... Jordbrugsvidenskabelige område.. Levnedsmiddelområdet. I alt Fælles projekter Husdyrbrug- og Veterinærområdet... Jordbrugsvidenskabelige område.. Levnedsmiddelområdet.. U-landsområdet.. I alt Fælles publikationer

5 2. Indikatorer for samarbejdet DJF-KVL 2.1 Mødeaktivitet på ledelsesplan Der holdes ca. fire gange om året koordinationsudvalgsmøder mellem ledelserne på henholdsvis DJF og KVL, hvor samarbejdet mellem institutionerne følges overordnet. Formålet med koordinationsudvalgsmøderne er desuden at udveksle informationer om kommende tiltag/planer samt at tage initiativer på områder, hvor samarbejdet ønskes specielt styrket. Koordinationsudvalget kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til udredning af diverse opgaver. Deltagere i koordinationsudvalgsmøderne: Adm. direktør Arent B. Josefsen, DJF Vicedirektør Søren A. Mikkelsen, DJF Vicedirektør Ole Olsen, DJF Rektor Bent Schmidt-Nielsen, KVL Prorektor for Forskning Torben Greve, KVL Prorektor for Uddannelse Flemming Frandsen, KVL 2.2 Centersamarbejde Centre, hvor KVL og DJF indgår sammen med andre institutioner Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) FØJO blev oprettet i 1996 med det formål at koordinere og fremme forskningssamarbejdet inden for økologisk jordbrug. I regi af FØJO igangsættes forskning inden for både økologisk planteproduktion og økologisk husdyrproduktion. Forskningen skal blandt andet fokusere på samspillet mellem plante- og husdyrproduktion på bedriftsniveau samt på de driftsøkonomiske forhold. Deltagere: DJF, KVL, DMU, DTU, Danske Slagterier, Forskningscenter Risø, FSL, KU, Landbrugets Rådgivningscenter, Naturhistorisk Museum, SJFI, Statens Skadedyrslaboratorium, SVS, Syddansk Universitet, AUC, AU. Bestyrelse: Arent B. Josefsen, DJF; Thomas Krogh Nielsen, SVS; Ole Olsen, DJF; Arne Larsen, SFJI; Gunnar Gissel Nielsen, Risø; Flemming Frandsen, KVL; Henrik Sandbæk, DMU; Erik Steen Kristensen, FØJO; Ellis Byrgeil Sommer (observatør fra Strukturdirektoratet); Günther Lorentzen, Det Økologiske Fødevareråd (observatør fra FØJO s brugerudvalg). Center for Produktions- og Sundhedsstyring i Husdyrbruget (CEPROS) CEPROS blev oprettet i Formålet med CEPROS er at koordinere grundforskning og anvendelsesorienteret forskning vedrørende avls- og produktionssystemers indflydelse på husdyrenes sundhed og velfærd samt produktion og produktkvalitet. Forskningen skal tilvejebringe viden om, hvorledes en rentabel produktion i husdyrbruget bedst muligt kan gennemføres under hensyntagen til husdyrenes sundhed og velfærd samt reduceret medicinanvendelse. Deltagere: DJF, KVL, SVS, SVIV. Bestyrelse: Knud Børge Pedersen, SVS; Søren Alexandersen, SVIV; Torben Greve, KVL; Erik Bisgaard Madsen, Danske Slagterier; Ole Olsen, DJF. 4

6 Danish Informatics Network in the Agricultural Sciences (DINA) DINA blev oprettet i 1991 og reorganiseret til sin nuværende struktur i DINA, der er et netværk mellem institutioner, driver interdisciplinær forskning i anvendelse af informatik i jordbruget. Hovedsagligt koncentreres indsatsen om projekter inden for: Mønsteranalyse, beslutningsstøtte-systemer, data-koordinering og statistisk analyse, modeller for husdyrsundhed og - produktion, afgrøde-produktionsmodeller og geografiske informationssystemer. Deltagere: DJF, KVL, AUC, Landbrugets Rådgivningscenter, FSL, Forskningscenter Risø, DTU. Bestyrelse: Niels Ehlers Koch, FSL; Mogens Flensted-Jensen, KVL; Poul Einer Hansen, KVL; Leif Herløv, Landbrugets Rådgivningscenter; Arne Jensen, Risø; Finn Verner Jensen, AUC; Anders Ringgaard Kristensen, KVL; Kaj Madsen, DTU; Søren Mikkelsen, DJF; Bent Schmidt-Nielsen, KVL; Iver Thysen, DJF Embryoteknologisk Center Embryologisk Center blev oprettet i Centerets formål er at gennemføre forskning og udvikling samt service og produktion inden for området embryoteknologi hos husdyr eller områder med nær relation hertil. Centeret fungerer desuden som uddannelsessted for forskere samt stipendiater og studerende. Deltagere: DJF, KVL, Demtek A/S. 2.3 Adjungerede professorer Poul Sørensen, DJF Adjungeret professor ved Institut for Husdyrbrug og Husdyrsundhed, KVL ( ) Torben Hvelplund, DJF Adjungeret professor ved Institut for Husdyrbrug og Husdyrsundhed, KVL ( ) Niels Agergaard, DJF Adjungeret professor ved Institut for Anatomi og Fysiologi, KVL ( ) 5

7 3. Dokumentation for undervisning 3.1 Kurser på KVL med deltagelse fra DJF Kursus: Mekaniserings- og operationsplanlægning Underviser: Claus G. Sørensen Omfang: ½ dag Kursus: Introduktion til landbrugsmaskiner Underviser: Karl J. Rasmussen Omfang: 1 forelæsning Kursus: Agricultural Machinery, adv. Underviser: Hans Jørgen Olsen Omfang: 1 forelæsning Kursus: Jordens fysiske og mekaniske egenskaber Underviser: Hans Jørgen Olsen Omfang: 1 forelæsning Kursus: Ukrudtslære Underviser: Per Knudsk Omfang: 1 time Kursus: Væksthuskultur, Plantedyrkning i væksthustema Underviser: N. E. Andersen Omfang: ca. 20 timer Kursus: Almen Plantebiologi Underviser: Lars Bødker Omfang: 2 forelæsninger Kursus: Almen Plantebiologi Underviser: Lise Nistrup Jørgensen Omfang: 2 forelæsninger Kursus: Biologisk Bekæmpelse (Sygdomme og skadedyr i jordbruget) Underviser: David Yohalem Omfang: 2 forelæsninger Kursus: Biologisk Bekæmpelse (Sygdomme og skadedyr i jordbruget) Underviser: John Larsen Omfang: 2 forelæsninger Kursus: Biologisk Bekæmpelse (Sygdomme og skadedyr i jordbruget) Underviser: Lars Bødker Omfang: 2 forelæsninger 6

8 Kursus: Sygdomsresistens Planters biologiske forsvar Underviser: Merete Albrechtsen Omfang: 1 forelæsning Kursus: Sygdomsresistens Planters biologiske forsvar Underviser: Mogens Houmøller Omfang: 1 forelæsning Kursus: Biological control of pests Underviser: Annie Enkegaard Omfang: 2 forelæsninger Kursus: Plantebiokemi Underviser: Peter Ulvskov Omfang: 2 forelæsninger Kursus: Plantebiokemi Underviser: Arne Helweg Omfang: 2 forelæsninger Kursus: Plantebiokemi Underviser: Preben Bach Holm Omfang: 4 forelæsninger Kursus: Advances in Plant Biology (ph.d.-kursus) Underviser: Peter Ulvskov Omfang: 2 forelæsning Kursus: Advances in Plant Biology (ph.d.-kursus) Underviser: Elisabeth Johansen Omfang: 1 forelæsning Kursus: Advances in Plant Biology (ph.d.-kursus) Underviser: Merete Albrechtsen Omfang: 1 forelæsning Kursus: Advances in Plant Biology (ph.d.-kursus) Underviser: Florence Dal Degan Omfang: 1 forelæsning Kursus: Klimateknik i Landbrugsbygninger Underviser: Hans Benny Rom Omfang: 4 forelæsninger Kursus: Etik i Jordbruget Underviser: Niels Halberg Omfang: 4 timer 7

9 Kursus: Almen Husdyravl Underviser: Poul Sørensen Omfang: 2 forelæsninger og 4 tm. øvelser Kursus: Almen Husdyravl Underviser: B. Bech Andersen Omfang: 2 forelæsninger Kursus: Almen Husdyravl Underviser: Torkild Liboriussen Omfang: 2 forelæsninger Kursus: Kursus: Almen Husdyravl Ekskursionsbesøg til DJF Speciel Husdyravl Ekskursionsbesøg til DJF Kursus: Animal Production and Health in the Tropics Underviser: Torben Hvelplund & Martin Weisbjerg Omfang: 2 forelæsninger pr. videolink Kursus: Reproduktion (3-ugers kursus) Underviser: Henrik Callesen, Peter Holm, Gabor Vata, Helene Jacobsen Omfang: Alle foredragsholdere har undervist i 3 timer Kursus: Tema Kvægproduktion Underviser: Christian C. Krohn, John Foldager, John Hermansen, Karen Søegaard. Niels Halberg, Nils Koefoed, Troels Kristensen, Vagn Østergaard Omfang: ca. 4 timer pr. kursusdel / emne Kursus: Temakursus husdyrfysiologi- og ernæring Underviser: Niels B. Kristensen Omfang: 2 moduler Kursus: Temakursus husdyrfysiologi- og ernæring Underviser: Niels Agergaard Omfang: 2 moduler Kursus: Afgrødefysiologi og bioklimatologi (3-ugers kursus) Underviser: Mathias N. Andersen Kursus: Landbrugets plantekultur Underviser: Christer Ohlsson, Karin Søegaard Omfang: 3 forelæsninger 8

10 Kursus: Introduktionskursus i Planteproduktion 1998 Underviser: Christer Ohlsson Omfang: 1 forelæsning Kursus: Ukrudtslære Underviser: Per Nielsen Kudsk Omfang: 1 forelæsning Kursus: Ressource- og miljøøkonomi Underviser: Niels Halberg Omfang: 4 timer Kursus: Økologisk jordbrug Underviser: Niels Halberg Omfang: 4 timer Kursus: Kvægbedriftens bæredygtighed Underviser: Niels Halberg Omfang: 4 timer Kursus: Operationel planlægning af arbejdsoperationer i marken Underviser: Claus Grøn Sørensen Omfang: 1 forelæsning Kursus: Advanced Animal Breeding Undervisere: Thorkild Liboriussen, Bente Krogh Hansen, Peter Løvendahl, Anette Høj Pedersen og Peter Sørensen Omfang: 5 forelæsninger 9

11 3.2 Fælles specialestuderende Husdyrbrug- og veterinærområdet (33) Stud.agro Henrik Martinussen Mette Olaf Nielsen, KVL Kirsten Sejersen, DJF Stig Purup, DJF Yverudvikling hos kvier - effekt af foderniveau Stud.agro Betina Stadager Knudsen Mette Olaf Nielsen, KVL John E. Hermansen, DJF Troels Kristensen, DJF E-vitamin status i økologiske kvægbesætninger Stud.med.vet. Thomas Thymann Nielsen Mette Olaf Nielsen, KVL Kirsten Jakobsen, DJF Mammary Uptake of Plasma Constituents in the Lactating Sow (Specialet afsluttet i 1998) Stud.agro Tine Hv. Steensen Peter Detlef Møller, KVL N. B. Kristensen, DJF Metabolism of 2-13 C Propionate in the rumen epithelium of sheep Stud.agro Ane Knarreborg P. Fogd Jørgensen, KVL Ellen-Margrethe Vestergaard, DJF Effekt af Noradrenalinantagonisten disulfiram på adfærden hos sopolte Stud.med.vet Rikke Raahtke Jakobsen Mette Schmidt, KVL Helene Jacobsen, KVL Henrik Callesen, DJF In vitro producerede kalve Stud.med.vet Hanne Rise Kristensen Mette Schmidt, KVL Henrik Callesen, DJF Kælvingsregistreringer Stud.agro Anette Bøeg Peder Nørgaard, KVL Martin Weisbjerg, DJF Torben Hvelplund, DJF Foderværdi af majsensilage 10

12 Stud.agro Mette S. K. Schulin-Zeuthen André Chwalibog, KVL Allan Danfær, DJF Bestemmelse af vækstkapacitet hos slagtesvin Stud.agro Kamilla Koefoed Breinhild Hanne Helene Hansen, KVL Jakob Sehested, DJF Estimering af optagelse, sammensætning og fordøjelighed af græsmarksafgrøder hos svin og kvæg v.h.a. alkananalyse Stud.agro Lars Holm Damgard Lars Gjøl Christensen, KVL Inge Riis Korsgaard, DJF Genetiske analyser af søers holdbarhed Stud.agro Nuria Miquel Planas André Chwalibog, KVL Knud Erik Bach Knudsen, DJF Effekten af fiberniveau på tømningshastighed Stud.agro Klaus Horsted Poul Jensen, KVL Poul Henckel, DJF Muskelvævsvækst hos heste Stud.agro Thomas Muurmann Henriksen Peder Nørgaard, KVL Torben Hvelplund, DJF Maritn Weisbjerg, DJF Den produktionsmæssige effekt af varmebehandlet kraftfoder til malkekøer Stud.agro Signe Nielsen André Chwalibog, KVL Viggo Danielsen, DJF Indflydelse af kraftfodertildeling på optagelse og udnyttelse af grundfoder til slagtesvin i vægtintervallet kg Stud.agro Søren Hansen Poul Jensen, KVL Anders Karlsson, DJF Pig meat - improvement of meat and carcass quality by using duroc and pietrain genetics Stud.agro Louise Mølbak Peder Nørgaard, KVL Martin Weisbjerg, DJF Betydning af tilskudsfoder til byærtehelsædsensilage for ædetid og drøvtygning ved kvæg 11

13 Stud.agro Troels Lind Anders Ringgaard Kristensen, KVL Jan Tind Sørensen, DJF Udvikling og evaluering af strategier til bekæmpelse af stafylokokmastitis i en malkekvægsbesætning Stud.agro Anders Glasius Lars Gjøl Christensen, KVL Peer Berg, DJF Alternative avlsstrategier i malkekvægavlen Stud.agro Charlotte Sølund Olesen André Chwalibog, KVL Henry Jørgensen, DJF Energiomsætning hos drægtige søer Stud.agro Karina Christiansen Jan Ladewig, KVL Eva Søndergaard, DJF Indlæringsevne hos heste Stud.agro Anne Grete Kongsted Anders Ringgaard Kristensen, KVL Vivi Aarestrup Larsen, DJF Mette Vaarst, DJF Pattegrisedødelighed i udendørs svineproduktion Stud.agro Søren Løgi Christensen Niels Rørbech, KVL Kaj Hansen, DJF Lene Munksgaard, DJF Sengestalde til ungkvæg Stud.med.vet. Søren Saxmose Nielsen Stig Milan Thamsborg, KVL Hans Houe, DJF ELISA-diagnostik af bovin paratuberkulose i Danmark. Justering og evaluering af antistof-enzymimmunanalysemetoden (Afsluttet speciale i 1998) Stud.agro Anette Gade Jan Elnif, KVL Christian Børsting, DJF Glukoseomsætning hos drægtige og lakterende minktæver Stud.agro Hanne-Marie Nielsen Lars Gjøl Christensen, KVL Thorkil Liboriussen, DJF Kombineret linie- og krydsningsavl hos malkekvæg (Speciale afsluttet i 1998) 12

14 Stud.agro Michael Erik Stenby Kofoed Jørgen Pedersen, KVL Svend Morsing, DJF Luftstrømninger over en fast flade (Speciale afsluttet i 1998) Stud.agro Karen Margrethe Fischer Balle Sven Bresson, KVL Sigurd Boisen, DJF Tyndtarmsfordøjelige aminosyrer i foderstoffer og blandinger til svin (Speciale afsluttet i 1998) Stud.agro Mogens Larsen Jørgen Madsen, KVL Torben Hvelplund, DJF Martin Weisbjerg, DJF Kvælstofomsætning i mave-tarmkanalen hos køer (Speciale afsluttet i 1998) Stud.agro Rikke Kyhn Henrik B. Simonsen, KVL Margit Bak Jensen, DJF Adfærd hos kalve ved forskellige belægningsgrader (Speciale afsluttet i 1998) Stud.agro Hans Ulrik Jensen Anders Ringgaard Kristensen, KVL Erik Jørgensen, DJF Optimering af løbningsstrategier i soholdet (Speciale afsluttet i 1998) Stud.agro Pernille Møller Christiansen Niels Rørbech, KVL Christian C. Krohn, DJF Betydning af lejets hældning for drøvtygning og liggeadfærd hos køer (Speciale afsluttet i 1998) Stud. agro Dorte Bossen Peder Nørgaard, KVL Troels Kristensen, DJF V.F. Kristensen, DJF Ureaindhold i mælk som kontrolparameter for N-udnyttelse ved fodring og for N- belastningen fra kvægbesætninger (Speciale afsluttet i 1998) Jordbrugsvidenskabelige område (26) Stud.agro Lars Skovbæk Jensen Lisa Munk, KVL Lise Nistrup Jørgensen, DJF Kvælstofgødsknings indvirkning på epidemiudviklingen af meldug i vinterhvede (Speciale afsluttet 1998) 13

15 Stud.agro Jakob Willas Jensen Lisa Munk, KVL Hans Pinnschmidt, DJF Pathogenic Variability of Rhynchosporium secalis on barley Stud.hort. Iben Konge David B. Collinge, KVL Mogens Nicholaisen, DJF Identification of genes involved in the Poinsettia-phytoplasma interaction Stud.agro Gitte Skovgaard Jensen Viggo Smedegaard, KVL H. J. Lyngs Jørgensen, KVL Bent J. Nielsen, DJF Vårbygsorters resistens over for bygstribesyge (Drechslera graminea) (Speciale afsluttet 1998) Stud.agro Stig Pihl Jacobsen Peter Esbjerg, KVL Anni Enkegaard, DJF Henrik Brødsgaard, DJF Therodiplosis persicae, en galmyg til bekæmpelse af spindemider. Undersøgelse af biologiske parametre for T. Persicae med henblik på et stabilt opdræt Stud. agro Helle Beck Jens Wolstrup, KVL Martin Veisbjerg, DJF Tilskudsfoder til græs Stud.hort Gitte Hallengren Jørgensen Holger Philipsen, KVL Hanne Lindhardt, DJF Bunddækkets betydning for insektpopulationer i æbleplantager Stud.agro Nis Høyer Callesen Bjarne Jørnsgaard, KVL Jørgen L. Christiansen, KVL Rikke Klith Jensen, DJF Bo Melander, DJF Mekanisk ukrudtsbekæmpelsen i lupiner Stud.agro Lisbeth Tønning Jørgen L. Christiansen, KVL Birthe Boelt, DJF Etablering af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.) i korn rækken. Vækst, skududvikling og fruktanindhold i efteråret 14

16 Stud.agro Lise Christiansen Vibeke Langer, KVL Anders Dahl, KVL Tommy Dalgaard, DJF Kvælstofudvaskning fra to økologiske jordbrugssystemer på grundvandstruede arealer En vurdering af økologiske jordbrug som et miljøpolitisk virkemiddel til grundvandsbeskyttelse på baggrund at et casestudium i Aalborg Stud.agro Kitt Hansen Vibeke Langer, KVL Anders Dahl, KVL Tommy Dalgaard, DJF Kvælstofudvaskning fra to økologiske jordbrugssystemer på grundvandstruede arealer En vurdering af økologiske jordbrug som et miljøpolitisk virkemiddel til grundvandsbeskyttelse på baggrund at et casestudium i Aalborg Stud.agro Jesper Munck Lars Stoumann Jensen, KVL Ingrid K. Thomsen, DJF Effekt af simuleret jordbearbejdning på omsætning af organisk materiale Stud.agro JacobHansen Henning Høgh, KVL Jan K. Schjørring, KVL Finn Vinther, DJF Den rumlige og tidslige variation i biologisk kvælstoffiksering i kløvergræs Stud.agro Martin Greve Carlsen Niels Erik Nielsen, KVL Nils Koefoed, DJF Kvælstofoptagelse og vækst af vinterhvede samdyrket med hvidkløver Stud.agro Gitte Holm Jan K. Schjørring, KVL BirtheBoelt, DJF Biologisk kvælstoffiksering i hvidkløver i relation til P og K forsyning Stud.agro Christian D. Holst Jørgen L. Christiansen, KVL Birthe Boelt, DJF Modellering af græsfrøafgrøders fænologiske udvikling ved hjælp af temperatursummer Stud.hort Tine Brandsborg Erik Nymann Eriksen, KVL Hanne N. Rasmussen, DJF Vækst og ernæringsbehov hos træfrø inokuleret med ectomucorrhiza Stud.agro Mette Nielsen Jan K. Schjørring, KVL Jørgen Eriksen, DJF Svovl- og kvælstofforsyningens indflydelse på transporten af svovl, udbytte og kvalitet i korn 15

17 Stud.agro Anders Højlund Nielsen Jesper Rasmussen, KVL Tommy Dalgård, DJF Jørgen Eriksen, DJF Underskud af svovl i økologisk jordbrug NPKs balancer på studielandbrug med fokus på svovl Stud.agro Niels Carl Sloth Larsen Niels Erik Nielsen, KVL Birthe Boelt, DJF Udvikling af en strategi for behovsbestemt kvælstofgødskning af alm. rajgræs (Lolium perenne L.) Stud.agro Mette Rabølle Jens Erik Jensen, KVL Gitte Felding, DJF Glyphosat s skæbne i jorden incl. laboratorieundersøgelser af adsorption og mobilitet i danske jordtyper Stud.agro Line Petersen Jens Erik Jensen, KVL Gitte Felding, DJF Glyphosat s skæbne i jorden incl. laboratorieundersøgelser af adsorption og mobilitet i danske jordtyper Stud.hort Dorte Nielsen A. Skytt Andersen, KVL John Hockenhull, KVL Bent Loschenkohl, DJF Drivning af Campanula carpatica Dark Blue Stud.agro Anders Vestergaard Lars Stoumann Jensen, KVL Hans S. Østergaard, KVL Gunnar Mikkelsen, KVL Validering af Bedrifsløsningens N-omsætningsmodel og beregning af N-tilførselsbehov Stud.agro Margrethe Brandt Jakob Magid, KVL Bent Tholstrup Christensen, DJF Omsætning af majs og majsafledt fæces i jord et metodestudie Stud.agro Luis Alberto Vargas Valdez Christian R. Jensen, KVL Uffe Jørgensen, DJF Estimatin leaf area index and biomass accumulation af Miscanghus sinensis Goliath from radiation 16

18 4. Fælles ph.d.-studerende Husdyrbrug- og Veterinærområdet (18) Cand.med.vet. Helene Jacobsen Indskrevet: december 1996 Torben Greve, KVL Henrik Callesen, DJF Oocytkildens betydning for fosterudviklingen Finansiering: Forskerakademiet og Demtek A/S Cand.agro Torben Gosvig Madsen Indskrevet: 1998 Mette Olaf Nielsen, KVL Torben Hvelplund, DJF Kirsten Sejrsen, DJF Mælkekirtlens aminosyreforsyning og mælkesyntese Finansiering: SJVF Cand.med.vet og cand.agro Ellen Margrethe Vestergaard Indskrevet: Klaus Vestergaard, KVL Knud Erik Bach Knudsen, DJF Effekten af foderfibre på velfærd og produktion hos søer Finansiering: FA / DJF (Meddelt ph.d.-grad i 1998) Cand.agro Troels Kristensen Indskrevet: Jørgen Madsen, KVL Erik Steen Kristensen, DJF Foderforsyning til malkekøer under afgræsning Finansiering: FA / DJF (Meddelt ph.d.-grad i 1998) Cand.agro Søren Østergaard Indskrevet: Anders Ringgaard Kristensen, KVL Jan Tind Sørensen, DJF Samspil mellem fodring, sundhed og produktion i en malkekvægbesætning Finansiering: KVL-stipendium Cand.agro Jette Halkjær Jakobsen Indskrevet: Lars Gjøl Christensen, KVL Just Jensen, DJF Genetiske sammenhænge mellem laktationskurvens form og sygdomsresistens hos malkekvæg Finansiering: FA / DJF 17

19 M.sc. (agr.) Gusti Ngurah Jelantik Indskrevet: Jørgen Madsen, KVL Torben Hvelplund, DJF Improving cattle production from semi-agrid grassland in East Nusa Tenggara, Indonesia through nitrogen supplementation Finansiering: Higher Education Project, EDB-loan 123-INO, Indonesia Cand.agro Jette Lauridsen Indskrevet: Poul Henning Petersen, KVL Just Jensen, DJF Udvikling af avlsplaner for får Finansiering: FA / DJF M.sc. (vet.sci.) Paul Sebastian Mlay Indskrevet: Jørgen Madsen, KVL Torben Hvelplund, DJF Improving plant fibre fermentation in the rumen to enhance animal productivity under tropical conditions Finansiering: Danida Cand.agro Steen Henrik Møller Indskrevet: Anders Ringgaard Kristensen, KVL Jan Tind Sørensen, DJF Styring af minkproduktion Finansiering: FA / DJF Cand.agro Anne Nanna Wolfenberg Olsen Indskrevet: Henrik B. Simonsen, KVL Lise Dybkjær, DJF Effekt af grovfoder og overdækning af udendørs arealer på slagtesvins sociale, eksplorative og temperaturregulerende adfærd Finansiering: FA / DJF Cand.agro Carsten Pedersen Indskrevet: André Chwalibog, KVL Sigurd Boisen, DJF Nyt proteinvurderingssystem for svin Finansiering: FA / DJF Cand.agro Merete Studnitz Indskrevet: Klaus Vestergaard, KVL Karin Hjelholt Jensen, DJF Velfærd hos udegående søer og deres indflydelse på græsningsarealet Finansiering: FA / DJF 18

20 Cand.agro Morten Kargo Sørensen Indskrevet: Lars Gjøl Christensen, KVL Just Jensen, DJF Optimale avlsplaner for malkekvæg Finansiering: ATV (Landskontoret for Kvæg) Cand.agro Peter Sørensen Indskrevet: Poul Henning Petersen, KVL Just Jensen, DJF Estimering af effekter af enkeltgener på økonomisk vigtige egenskaber hos kvæg Finansiering: KVL-stipendium Cand.scient Karen Thodberg Indskrevet: Jan Ladewig, KVL Karin Hjelholt Jensen, DJF Forudsigelse af moderegenskaber hos gylte og søer Finansiering: DJF Cand.med.vet. Karen Helle Nørtoft Sloth Indskrevet: 1996 Pia Haubro Andersen, KVL Klaus Lønne Ingvartsen, DJF Anvendelse af biologiske parametre i mælk i relation til produktionsbetingede sygdomme hos malkekøer Finansiering: Landbrugsministeriet Cand.med.vet. Niels Bådsgård Indskrevet: 1998 N.C. Nielsen, KVL Jan Tind Sørensen, DJF Udvikling af diagnostiske metoder til sundhedsstyring i svineproduktion Finansiering: Management og Stalde SMS Jordbrugsvidenskabelige område (25) Cand.hort Marianne Bengtsson Indskrevet: 1997 John Hockenhull, KVL Hanne Lindhard, DJF Mikrobiologisk bekæmpelse af kirsebærbladplet og æbleskurv Finansiering: Strukturdirektoratet (Forskningsprogrammet: Biologisk og mikrobiologisk bekæmpelse af skadevoldere ) Cand.scient Karsten Nielsen Indskrevet: 1997 Dan Funck Jensen, KVL David Yohalem, DJF Biologisk bekæmpelse af løggråskimmel (Botrytis aclada) i løg Finansiering: Strukturdirektoratet 19

21 Cand.agro Jørgen Finnemand Indskrevet: 1996 Jan K. Schjørring, KVL Mathias Andersen, DJF Genetisk, biokemisk og fysiologisk regulering af nitrogen-assimilering i rapsplanter Finansiering: DJF og Landbrugsministeriet Cand.hort Lis Sørensen Indskrevet: 1995 Bjarke Veierskov, KVL Kai Grevsen, DJF Revnedannelse i Gulerødder Finansiering: DJF / Forskerakademiet Cand.scient Niels Poulsen Indskrevet: 1996 Bjarke Veierskov, KVL Merethe Hansen, DJF Senescensindikatorer og restlevetid hos bladgrøntsager Finansiering: DJF/Forskerakademiet Cand.agro Kai Grevsen Indskrevet: 1996 Bjarke Veierskov, KVL J.E. Olesen, DJF Modellering af juvenilfase, vernalisering of vækst af blomkål og broccoli Finasiering: DJF/Forskerakademiet Cand.agro Poul Erik Lærke Indskrevet: 1998 Bjarke Veierskov, KVL Jørgen Christiansen, DJF Kartoflers stødpletfølsomhed Finansiering: DJF/Forskerakademiet Cand.scient Michael Skjøt Indskrevet: Henrik Vibe Scheller, KVL Bernhard Borkhardt, DJF Heterologous expression of fungal pectinasesin Solanum tuberosum Finansiering: Bevillingsprogrammet THOR Cand.scient Susanne Oxenbøll Sørensen Indskrevet: Henrik Vibe Scheller, KVL Bernhard Borghardt, DJF Heterologous expression of fungal pectinasesin Solanum tuberosum Finansiering: Bevillingsprogrammet THOR 20

22 Cand.hort Kristen Amfred Thomsen Indskrevet: Erik Nymann Eriksen, KVL Poul Erik Brander, DJF Frøhvile i løvtræarter Finansiering: Forskerakademiet, DJF Cand.agro Anne Mette Walther Schlosser Indskrevet: Jens C. Streibig, KVL Svend Christensen, DJF Ukrudtets rumlige fordeling beskrevet ved jordens frøpulje, jordtype og såbedets struktur Finansiering: Forskerakademiet, Danmarks JordbrugsForskning Cand.hort Jørn Nygaard Sørensen Indskrevet: Niels Erik Nielsen, KVL Kaj Henriksen, DJF Effekt af gødskning og vanding på kemisk sammensætning og kvalitet af grønsager Finansiering: Danmarks JordbrugsForskning, Forskerakademiet Cand.hort Peter Brønnum Indskrevet: Erik Nymann Eriksen, KVL Poul Erik Brander, DJF Udvikling af metoder til bestemmelse af vitalitetsparametre hos unge træer Finansiering: Danmarks JordbrugsForskning, Forskerakademiet Cand.hort Lise Andersen Indskrevet: Margrethe Serek, KVL Michelle H. Williams, DJF Blomstrende potteplanters respons på saltstress Finansiering: KVL-stipendium Cand.hort Marianne G. Bertelsen Indskrevet: Torben Toldam-Andersen, KVL Ole Callesen, DJF Blomsterudvikling, frugtsætning og frugtvækst i pære cv. Clara Friis Finansiering: Danmarks JordbrugsForskning, Forskerakademiet Cand.agro Christen Duus Børgesen Indskrevet: Søren Hansen, KVL Svend Elsnab Olesen, DJF Pedotransferfunktioner for danske jorde og deres anvendelse i agrohydrologisk modellering Finansiering: Danmarks JordbrugsForskning 21

23 Cand.agro Margrethe Askegaard Indskrevet: Jan K. Schjørring, KVL Jørgen Eriksen, DJF Kalium i økologisk planteproduktion Finansiering: Landbrugs- og Fiskeriministeriet Cand.agro Karsten Rasmussen Indskrevet: Jens C. Streibig, KVL Jesper Rasmussen, DJF Samspillet mellem ukrudtsbekæmpelse og gødningshåndtering i økologiske jordbrug Finansiering: Forsknings- og Udviklingsprogrammet for økologisk jordbrug del 2 Cand.agro Anders Lomholt Indskrevet: Erik Nymann Eriksen, KVL Per Steen, DJF Fysiologisk frøkvalitet i græs og havefrø Finansiering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Forskerakademiet, Danmarks JordbrugsForskning Cand.hort Irene Engstrøm Johansen Indskrevet: Erik Nymann Eriksen, KVL Poul Erik Brander, DJF Analyse af genetisk variation hos Iles ved morfologiske og fysiologiske indikatorer Finansiering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Cand.scient Lisbeth Dahl Indskrevet: Jan K. Schjørring, KVL Preben Bach Holm, DJF Identificering, kloning og transformation af gener involveret i fosforoptagelse i bygrødder Finansiering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Strukturdirektoratet Cand.agro Lars Juhl Munkholm Indskrevet: Søren Hansen, KVL Per Schjønning, DJF Soil Friabiligy: Soil Fragmentation and Structural Stability Finansiering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Cand.agro Tommy Dalgaard Indskrevet: John Porter, KVL Nick Hutchings, DJF Arild Vatn, DJF Opskalering fra landbrug til landskab. (Udvikling af bottom-up metodologi til simulering og regional generalisering af ressourceforbrug ved landbrugsproduktion) Finansiering: DJF 22

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

DJF KVL SAMARBEJDE. Danmarks JordbrugsForskning Postboks 50, 8830 Tjele Tlf.: 8999 1900, fax: 8999 1919, e-mail: djf@agrsci.dk

DJF KVL SAMARBEJDE. Danmarks JordbrugsForskning Postboks 50, 8830 Tjele Tlf.: 8999 1900, fax: 8999 1919, e-mail: djf@agrsci.dk SAMARBEJDE DJF KVL 1999 Danmarks JordbrugsForskning Postboks 50, 8830 Tjele Tlf.: 8999 1900, fax: 8999 1919, e-mail: djf@agrsci.dk Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 30-10-2016 17:58:47 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1G 121871 Chris Olsen 23-035 Stege Ndr. Skytteforening 200/12 200/13 400/25 2S 121512 Laurits

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Tilmeldte hold til skolecup 2012

Tilmeldte hold til skolecup 2012 Tilmeldte hold til skolecup 2012 Status pr. 2/1/ kl. 20.30 1 7 4 Hold er nu tilmeldt Tilmeld dato Skole Klasse Holdtype Hold nr. Holdleder 20-12-2011 Skovvang 2A Mix 1 Lau G. Nygaard 20-12-2011 Skovvang

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Ny Dansk Rekord på flg. distance:

Ny Dansk Rekord på flg. distance: KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den 25+26. august 2012 Opdateret : 26-08-2012 19:53 Ny Dansk Rekord på flg. distance: 2 mandshold 4 serier Carsten Trane Christian Larsen Pin-crackers Politiet I.F I alt

Læs mere

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat #split# Politiker/ Ansat Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed Politiker Formand Jan Thaibert 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro Politiker Morten Sloth 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby 97971156 X Indkøb. Ruth Visby 97971156 X Område 1 12-07-2015 Dorte & Michael Christiansen 41 29 59 44 X Bettina & Lars Grønkjær 23 64

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Forbedret udnyttelse af lokale foder ressourcer i økologisk fjerkræ og svineproduktion (v 100 % økologisk fodring)

Forbedret udnyttelse af lokale foder ressourcer i økologisk fjerkræ og svineproduktion (v 100 % økologisk fodring) Forbedret udnyttelse af lokale foder ressourcer i økologisk fjerkræ og svineproduktion (v 100 % økologisk fodring) Et Core-organic projekt med 13 partnere i 10 lande 1/10-2011- 30/9-2014 John E Hermansen

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse Tid 10km

Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse Tid 10km Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse 10km 1 Rie Stenhøj Baun Mcgrail Ok Pan Århus 1:14:59 06:07= 09:59= 12:04= 15:38= 19:56= 22:34= 28:33= 37:08= 38:45= 44:24= 58:06=

Læs mere

Frederikssund. Jonstrup Badmintonklub. Frederikssund. Frederiksværk

Frederikssund. Jonstrup Badmintonklub. Frederikssund. Frederiksværk Herredouble MOT A* Pulje 1 Badmintonklub 1 Jesper Bøje-Larsen IF Skjold Skævinge Badminton Morten Møller Bielefeldt 2 Carsten Stockholm Kenneth Mikkelsen 3 Ebbe Jannes Larsen Søren Nielsen 4 Peter Søderlund

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Hvordan kan ny teknologi og nye dyrkningssystemer anvendes i målrettet regulering?

Hvordan kan ny teknologi og nye dyrkningssystemer anvendes i målrettet regulering? Hvordan kan ny teknologi og nye dyrkningssystemer anvendes i målrettet regulering? Svend Christensen Institutleder, professor Institut for Plante- og Miljøvidenskab (PLEN) Københavns Universitet Målrette

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

sep-14 aug-14 jul-14 Km Navn Km Navn Km Navn 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287

sep-14 aug-14 jul-14 Km Navn Km Navn Km Navn 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287 sep-14 aug-14 jul-14 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287 Jette Vestergaard 1364 Hanne Doeleman 1244 Hanne Doeleman 1063 Hanne Doeleman

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

59 INSPIRERENDE OPLÆG OM ØKOLOGI

59 INSPIRERENDE OPLÆG OM ØKOLOGI 59 INSPIRERENDE OPLÆG OM ØKOLOGI Efterår/vinter 2015/16 Økologi 59 SPÆNDENDE OPLÆG OM ØKOLOGI SEGES Økologi tilbyder i efteråret/vinteren 2015/16 aktuelle oplæg om de økologiske emner, hvor der er ny og

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Side 1 af 8 01-03-2015 21:46:51 - DDS SP v.3.14.3.1 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Holdkonkurrence: Senior Ung Hold 1 Stege Ndr. Skytteforening 53091 Line N. With Klasse: 1 191/04

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50 100 m Frank Engmark, 57 12,7s 1987 Søren K Jacobsen, 70 13,5s 2002 Jens Holm, 51 13,5s 1983 Claus Berentsen, 57 13,6s 1991 Erik G Olsen, 70 13,7s 2000 Carsten Theilgaard, 58 15,6s 1989 Kurt Brandt, 46

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1)

Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1) Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1) 1 6566 Tony Wang Markussen guld Københavns Vestegn 02:48:39 2 6590 Torben Klose sølv Fyn 02:57:10 3 2227 Martin Gravesen bronze

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Stribe-samdyrkning af biomasse i økologisk jordbrug

Stribe-samdyrkning af biomasse i økologisk jordbrug Stribe-samdyrkning af biomasse i økologisk jordbrug Henrik Hauggaard-Nielsen, Risø DTU hnie@risoe.dtu.dk Erik Steen Jensen, SLU Stribedyrkning En metode til fremtidens produktion af fødevarer og biomasse

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

Velkommen Info- og visionsmøde for Danmarks Kvægforskningscenter

Velkommen Info- og visionsmøde for Danmarks Kvægforskningscenter Velkommen Info- og visionsmøde for Danmarks Kvægforskningscenter Formålet med mødet: Markere at vi nu er en kvægenhed Dialog med jer omkring jeres behov for faciliteter og information Fælles ejerskab til

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

DJF KVL SAMARBEJDE. Danmarks JordbrugsForskning Postboks 50, 8830 Tjele Tlf.: 8999 1900, fax: 8999 1919, e-mail: djf@agrsci.dk

DJF KVL SAMARBEJDE. Danmarks JordbrugsForskning Postboks 50, 8830 Tjele Tlf.: 8999 1900, fax: 8999 1919, e-mail: djf@agrsci.dk SAMARBEJDE DJF KVL 2001 Danmarks JordbrugsForskning Postboks 50, 8830 Tjele Tlf.: 8999 1900, fax: 8999 1919, e-mail: djf@agrsci.dk Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg

Læs mere

Økologi og dyrevelfærd

Økologi og dyrevelfærd Økologi og dyrevelfærd en aktuel konference Koldkærgård Konferencecenter d. 30. november 2007 Afholdes med støtte fra Fødevareministeriet Økologi & dyrevelfærd d Dyrene er i centrum Ingen konkurrence mellem

Læs mere