DJF - KVL SAMARBEJDE. Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Foulum Postboks 50, 8830 Tjele Tlf Fax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DJF - KVL SAMARBEJDE. Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Foulum Postboks 50, 8830 Tjele Tlf. 8999 1900 Fax: 8999 1919 E-mail: djf@agrsci"

Transkript

1 SAMARBEJDE DJF - KVL 1998 Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Foulum Postboks 50, 8830 Tjele Tlf Fax: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Bülowsvej 13, 1870 Frederiksberg C Tlf.: Fax:

2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé. s Resumé i tal.. s Indikatorer for samarbejdet mellem DJF og KVL. s Mødeaktivitet s Centersamarbejde s Adjungerede professorer.. s Dokumentation for undervisning.. s Kurser på KVL med deltagelse fra DJF s Fælles specialestuderende.. s. 10 Husdyrbrug- og Veterinærområdet.. s. 10 Jordbrugsvidenskabelige område. s Fælles ph.d.-studerende. s. 17 Husdyrbrug- og Veterinærområdet.. s. 17 Jordbrugsvidenskabelige område. s. 19 Levnedsmiddelområdet s Fælles projekter.. s. 24 Husdyrbrug- og Veterinærområdet.. s. 24 Jordbrugsvidenskabelige område. s. 27 Levnedsmiddelområdet. s. 31 U-landsområdet. s Fælles publikationer.. s Symposier, møder, medlemskab af råd/udvalg s KVL-forskere, der har holdt foredrag på DJF s DJF-forskere, der har holdt foredrag på KVL s KVL-medarbejderes medvirken i bedømmelsesudvalg til DJF-stillinger s DJF-medarbejderes medvirken i bedømmelsesudvalg til KVL-stillinger s DJF-medarbejderes medvirken i ph.d.-bedømmelsesudvalg... s Medlemskab af råd og udvalg med relation til samarbejdet KVL-DJF... s Møder s Andet s. 41 1

3 1. Resumé Danmarks JordbrugsForskning (DJF) og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) indgik i december 1998 en samarbejdsaftale. Formålet med samarbejdsaftalen, der erstatter tidligere aftaler mellem KVL og det daværende Statens Husdyrforsøg (SH) samt KVL og det daværende Statens Planteavlsforsøg (SP), er at fastholde og udbygge det hidtige samarbejde inden for forskning, formidling, forskeruddannelse, samt bachelor- og kandidatuddannelse for her igennem at styrke, effektivisere og koordinere de fagområder, hvor DJF og KVL har fælles eller komplementære interesser. På ledelsesplan afholdes årligt koordinationsudvalgsmøder i 1998 blev der afholdt fire koordinationsudvalgsmøder. Koordinationsudvalget har til opgave på overordnet niveau at følge samarbejdet mellem DJF og KVL, udveksle informationer om kommende tiltag/planer, samt tage initiativer på områder, hvor samarbejdet ønskes specielt styrket. Samarbejdet mellem DJF og KVL udmønter sig blandt andet i fælles vejledning af kandidat- og ph.d.-studerende, undervisning på KVL ved DJF-ansatte og en lang række fælles forskningsprojekter. Samarbejdet finder sted på flere fagområder, idet der er samarbejde inden for både Husdyrbrug- og Veterinærområdet, det Jordbrugsvidenskabelige område og Levnedsmiddelområdet. Desuden er U-landsområdet også repræsenteret ved en række fællesprojekter. Disse projekter findes indenfor blandt andet Netværk for Produktion og Sundhed hos Fjerkræ i U-lande (Fjerkrænetværket) og Livestock System Research programme. Det veletablerede samarbejde resulterer årligt i fælles publikation af et stort antal artikler i såvel internationale som nationale tidsskrifter. DJF og KVL indgår desuden sammen med en række andre institutioner i forskellige centersamarbejder. Det drejer sig om Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO), Center for Produktions- og Sundhedsstyring i Husdyrbruget (CEPROS), Danish Informatics Network in the Agricultural Sciences (DINA) og Embryoteknologisk Center. DJF og KVL stiller desuden ekspertise til rådighed for bedømmelsesudvalg for eksempel i forbindelse med besættelse af stillinger eller bedømmelse af ph.d.-afhandlinger. 2

4 1.1 Resumé i tal: Fælles specialestuderende Husdyrbrug- og Veterinærområdet. Jordbrugsvidenskabelige område..... I alt Fælles ph.d.studerende Husdyrbrug- og Veterinærområdet... Jordbrugsvidenskabelige område.. Levnedsmiddelområdet. I alt Fælles projekter Husdyrbrug- og Veterinærområdet... Jordbrugsvidenskabelige område.. Levnedsmiddelområdet.. U-landsområdet.. I alt Fælles publikationer

5 2. Indikatorer for samarbejdet DJF-KVL 2.1 Mødeaktivitet på ledelsesplan Der holdes ca. fire gange om året koordinationsudvalgsmøder mellem ledelserne på henholdsvis DJF og KVL, hvor samarbejdet mellem institutionerne følges overordnet. Formålet med koordinationsudvalgsmøderne er desuden at udveksle informationer om kommende tiltag/planer samt at tage initiativer på områder, hvor samarbejdet ønskes specielt styrket. Koordinationsudvalget kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til udredning af diverse opgaver. Deltagere i koordinationsudvalgsmøderne: Adm. direktør Arent B. Josefsen, DJF Vicedirektør Søren A. Mikkelsen, DJF Vicedirektør Ole Olsen, DJF Rektor Bent Schmidt-Nielsen, KVL Prorektor for Forskning Torben Greve, KVL Prorektor for Uddannelse Flemming Frandsen, KVL 2.2 Centersamarbejde Centre, hvor KVL og DJF indgår sammen med andre institutioner Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) FØJO blev oprettet i 1996 med det formål at koordinere og fremme forskningssamarbejdet inden for økologisk jordbrug. I regi af FØJO igangsættes forskning inden for både økologisk planteproduktion og økologisk husdyrproduktion. Forskningen skal blandt andet fokusere på samspillet mellem plante- og husdyrproduktion på bedriftsniveau samt på de driftsøkonomiske forhold. Deltagere: DJF, KVL, DMU, DTU, Danske Slagterier, Forskningscenter Risø, FSL, KU, Landbrugets Rådgivningscenter, Naturhistorisk Museum, SJFI, Statens Skadedyrslaboratorium, SVS, Syddansk Universitet, AUC, AU. Bestyrelse: Arent B. Josefsen, DJF; Thomas Krogh Nielsen, SVS; Ole Olsen, DJF; Arne Larsen, SFJI; Gunnar Gissel Nielsen, Risø; Flemming Frandsen, KVL; Henrik Sandbæk, DMU; Erik Steen Kristensen, FØJO; Ellis Byrgeil Sommer (observatør fra Strukturdirektoratet); Günther Lorentzen, Det Økologiske Fødevareråd (observatør fra FØJO s brugerudvalg). Center for Produktions- og Sundhedsstyring i Husdyrbruget (CEPROS) CEPROS blev oprettet i Formålet med CEPROS er at koordinere grundforskning og anvendelsesorienteret forskning vedrørende avls- og produktionssystemers indflydelse på husdyrenes sundhed og velfærd samt produktion og produktkvalitet. Forskningen skal tilvejebringe viden om, hvorledes en rentabel produktion i husdyrbruget bedst muligt kan gennemføres under hensyntagen til husdyrenes sundhed og velfærd samt reduceret medicinanvendelse. Deltagere: DJF, KVL, SVS, SVIV. Bestyrelse: Knud Børge Pedersen, SVS; Søren Alexandersen, SVIV; Torben Greve, KVL; Erik Bisgaard Madsen, Danske Slagterier; Ole Olsen, DJF. 4

6 Danish Informatics Network in the Agricultural Sciences (DINA) DINA blev oprettet i 1991 og reorganiseret til sin nuværende struktur i DINA, der er et netværk mellem institutioner, driver interdisciplinær forskning i anvendelse af informatik i jordbruget. Hovedsagligt koncentreres indsatsen om projekter inden for: Mønsteranalyse, beslutningsstøtte-systemer, data-koordinering og statistisk analyse, modeller for husdyrsundhed og - produktion, afgrøde-produktionsmodeller og geografiske informationssystemer. Deltagere: DJF, KVL, AUC, Landbrugets Rådgivningscenter, FSL, Forskningscenter Risø, DTU. Bestyrelse: Niels Ehlers Koch, FSL; Mogens Flensted-Jensen, KVL; Poul Einer Hansen, KVL; Leif Herløv, Landbrugets Rådgivningscenter; Arne Jensen, Risø; Finn Verner Jensen, AUC; Anders Ringgaard Kristensen, KVL; Kaj Madsen, DTU; Søren Mikkelsen, DJF; Bent Schmidt-Nielsen, KVL; Iver Thysen, DJF Embryoteknologisk Center Embryologisk Center blev oprettet i Centerets formål er at gennemføre forskning og udvikling samt service og produktion inden for området embryoteknologi hos husdyr eller områder med nær relation hertil. Centeret fungerer desuden som uddannelsessted for forskere samt stipendiater og studerende. Deltagere: DJF, KVL, Demtek A/S. 2.3 Adjungerede professorer Poul Sørensen, DJF Adjungeret professor ved Institut for Husdyrbrug og Husdyrsundhed, KVL ( ) Torben Hvelplund, DJF Adjungeret professor ved Institut for Husdyrbrug og Husdyrsundhed, KVL ( ) Niels Agergaard, DJF Adjungeret professor ved Institut for Anatomi og Fysiologi, KVL ( ) 5

7 3. Dokumentation for undervisning 3.1 Kurser på KVL med deltagelse fra DJF Kursus: Mekaniserings- og operationsplanlægning Underviser: Claus G. Sørensen Omfang: ½ dag Kursus: Introduktion til landbrugsmaskiner Underviser: Karl J. Rasmussen Omfang: 1 forelæsning Kursus: Agricultural Machinery, adv. Underviser: Hans Jørgen Olsen Omfang: 1 forelæsning Kursus: Jordens fysiske og mekaniske egenskaber Underviser: Hans Jørgen Olsen Omfang: 1 forelæsning Kursus: Ukrudtslære Underviser: Per Knudsk Omfang: 1 time Kursus: Væksthuskultur, Plantedyrkning i væksthustema Underviser: N. E. Andersen Omfang: ca. 20 timer Kursus: Almen Plantebiologi Underviser: Lars Bødker Omfang: 2 forelæsninger Kursus: Almen Plantebiologi Underviser: Lise Nistrup Jørgensen Omfang: 2 forelæsninger Kursus: Biologisk Bekæmpelse (Sygdomme og skadedyr i jordbruget) Underviser: David Yohalem Omfang: 2 forelæsninger Kursus: Biologisk Bekæmpelse (Sygdomme og skadedyr i jordbruget) Underviser: John Larsen Omfang: 2 forelæsninger Kursus: Biologisk Bekæmpelse (Sygdomme og skadedyr i jordbruget) Underviser: Lars Bødker Omfang: 2 forelæsninger 6

8 Kursus: Sygdomsresistens Planters biologiske forsvar Underviser: Merete Albrechtsen Omfang: 1 forelæsning Kursus: Sygdomsresistens Planters biologiske forsvar Underviser: Mogens Houmøller Omfang: 1 forelæsning Kursus: Biological control of pests Underviser: Annie Enkegaard Omfang: 2 forelæsninger Kursus: Plantebiokemi Underviser: Peter Ulvskov Omfang: 2 forelæsninger Kursus: Plantebiokemi Underviser: Arne Helweg Omfang: 2 forelæsninger Kursus: Plantebiokemi Underviser: Preben Bach Holm Omfang: 4 forelæsninger Kursus: Advances in Plant Biology (ph.d.-kursus) Underviser: Peter Ulvskov Omfang: 2 forelæsning Kursus: Advances in Plant Biology (ph.d.-kursus) Underviser: Elisabeth Johansen Omfang: 1 forelæsning Kursus: Advances in Plant Biology (ph.d.-kursus) Underviser: Merete Albrechtsen Omfang: 1 forelæsning Kursus: Advances in Plant Biology (ph.d.-kursus) Underviser: Florence Dal Degan Omfang: 1 forelæsning Kursus: Klimateknik i Landbrugsbygninger Underviser: Hans Benny Rom Omfang: 4 forelæsninger Kursus: Etik i Jordbruget Underviser: Niels Halberg Omfang: 4 timer 7

9 Kursus: Almen Husdyravl Underviser: Poul Sørensen Omfang: 2 forelæsninger og 4 tm. øvelser Kursus: Almen Husdyravl Underviser: B. Bech Andersen Omfang: 2 forelæsninger Kursus: Almen Husdyravl Underviser: Torkild Liboriussen Omfang: 2 forelæsninger Kursus: Kursus: Almen Husdyravl Ekskursionsbesøg til DJF Speciel Husdyravl Ekskursionsbesøg til DJF Kursus: Animal Production and Health in the Tropics Underviser: Torben Hvelplund & Martin Weisbjerg Omfang: 2 forelæsninger pr. videolink Kursus: Reproduktion (3-ugers kursus) Underviser: Henrik Callesen, Peter Holm, Gabor Vata, Helene Jacobsen Omfang: Alle foredragsholdere har undervist i 3 timer Kursus: Tema Kvægproduktion Underviser: Christian C. Krohn, John Foldager, John Hermansen, Karen Søegaard. Niels Halberg, Nils Koefoed, Troels Kristensen, Vagn Østergaard Omfang: ca. 4 timer pr. kursusdel / emne Kursus: Temakursus husdyrfysiologi- og ernæring Underviser: Niels B. Kristensen Omfang: 2 moduler Kursus: Temakursus husdyrfysiologi- og ernæring Underviser: Niels Agergaard Omfang: 2 moduler Kursus: Afgrødefysiologi og bioklimatologi (3-ugers kursus) Underviser: Mathias N. Andersen Kursus: Landbrugets plantekultur Underviser: Christer Ohlsson, Karin Søegaard Omfang: 3 forelæsninger 8

10 Kursus: Introduktionskursus i Planteproduktion 1998 Underviser: Christer Ohlsson Omfang: 1 forelæsning Kursus: Ukrudtslære Underviser: Per Nielsen Kudsk Omfang: 1 forelæsning Kursus: Ressource- og miljøøkonomi Underviser: Niels Halberg Omfang: 4 timer Kursus: Økologisk jordbrug Underviser: Niels Halberg Omfang: 4 timer Kursus: Kvægbedriftens bæredygtighed Underviser: Niels Halberg Omfang: 4 timer Kursus: Operationel planlægning af arbejdsoperationer i marken Underviser: Claus Grøn Sørensen Omfang: 1 forelæsning Kursus: Advanced Animal Breeding Undervisere: Thorkild Liboriussen, Bente Krogh Hansen, Peter Løvendahl, Anette Høj Pedersen og Peter Sørensen Omfang: 5 forelæsninger 9

11 3.2 Fælles specialestuderende Husdyrbrug- og veterinærområdet (33) Stud.agro Henrik Martinussen Mette Olaf Nielsen, KVL Kirsten Sejersen, DJF Stig Purup, DJF Yverudvikling hos kvier - effekt af foderniveau Stud.agro Betina Stadager Knudsen Mette Olaf Nielsen, KVL John E. Hermansen, DJF Troels Kristensen, DJF E-vitamin status i økologiske kvægbesætninger Stud.med.vet. Thomas Thymann Nielsen Mette Olaf Nielsen, KVL Kirsten Jakobsen, DJF Mammary Uptake of Plasma Constituents in the Lactating Sow (Specialet afsluttet i 1998) Stud.agro Tine Hv. Steensen Peter Detlef Møller, KVL N. B. Kristensen, DJF Metabolism of 2-13 C Propionate in the rumen epithelium of sheep Stud.agro Ane Knarreborg P. Fogd Jørgensen, KVL Ellen-Margrethe Vestergaard, DJF Effekt af Noradrenalinantagonisten disulfiram på adfærden hos sopolte Stud.med.vet Rikke Raahtke Jakobsen Mette Schmidt, KVL Helene Jacobsen, KVL Henrik Callesen, DJF In vitro producerede kalve Stud.med.vet Hanne Rise Kristensen Mette Schmidt, KVL Henrik Callesen, DJF Kælvingsregistreringer Stud.agro Anette Bøeg Peder Nørgaard, KVL Martin Weisbjerg, DJF Torben Hvelplund, DJF Foderværdi af majsensilage 10

12 Stud.agro Mette S. K. Schulin-Zeuthen André Chwalibog, KVL Allan Danfær, DJF Bestemmelse af vækstkapacitet hos slagtesvin Stud.agro Kamilla Koefoed Breinhild Hanne Helene Hansen, KVL Jakob Sehested, DJF Estimering af optagelse, sammensætning og fordøjelighed af græsmarksafgrøder hos svin og kvæg v.h.a. alkananalyse Stud.agro Lars Holm Damgard Lars Gjøl Christensen, KVL Inge Riis Korsgaard, DJF Genetiske analyser af søers holdbarhed Stud.agro Nuria Miquel Planas André Chwalibog, KVL Knud Erik Bach Knudsen, DJF Effekten af fiberniveau på tømningshastighed Stud.agro Klaus Horsted Poul Jensen, KVL Poul Henckel, DJF Muskelvævsvækst hos heste Stud.agro Thomas Muurmann Henriksen Peder Nørgaard, KVL Torben Hvelplund, DJF Maritn Weisbjerg, DJF Den produktionsmæssige effekt af varmebehandlet kraftfoder til malkekøer Stud.agro Signe Nielsen André Chwalibog, KVL Viggo Danielsen, DJF Indflydelse af kraftfodertildeling på optagelse og udnyttelse af grundfoder til slagtesvin i vægtintervallet kg Stud.agro Søren Hansen Poul Jensen, KVL Anders Karlsson, DJF Pig meat - improvement of meat and carcass quality by using duroc and pietrain genetics Stud.agro Louise Mølbak Peder Nørgaard, KVL Martin Weisbjerg, DJF Betydning af tilskudsfoder til byærtehelsædsensilage for ædetid og drøvtygning ved kvæg 11

13 Stud.agro Troels Lind Anders Ringgaard Kristensen, KVL Jan Tind Sørensen, DJF Udvikling og evaluering af strategier til bekæmpelse af stafylokokmastitis i en malkekvægsbesætning Stud.agro Anders Glasius Lars Gjøl Christensen, KVL Peer Berg, DJF Alternative avlsstrategier i malkekvægavlen Stud.agro Charlotte Sølund Olesen André Chwalibog, KVL Henry Jørgensen, DJF Energiomsætning hos drægtige søer Stud.agro Karina Christiansen Jan Ladewig, KVL Eva Søndergaard, DJF Indlæringsevne hos heste Stud.agro Anne Grete Kongsted Anders Ringgaard Kristensen, KVL Vivi Aarestrup Larsen, DJF Mette Vaarst, DJF Pattegrisedødelighed i udendørs svineproduktion Stud.agro Søren Løgi Christensen Niels Rørbech, KVL Kaj Hansen, DJF Lene Munksgaard, DJF Sengestalde til ungkvæg Stud.med.vet. Søren Saxmose Nielsen Stig Milan Thamsborg, KVL Hans Houe, DJF ELISA-diagnostik af bovin paratuberkulose i Danmark. Justering og evaluering af antistof-enzymimmunanalysemetoden (Afsluttet speciale i 1998) Stud.agro Anette Gade Jan Elnif, KVL Christian Børsting, DJF Glukoseomsætning hos drægtige og lakterende minktæver Stud.agro Hanne-Marie Nielsen Lars Gjøl Christensen, KVL Thorkil Liboriussen, DJF Kombineret linie- og krydsningsavl hos malkekvæg (Speciale afsluttet i 1998) 12

14 Stud.agro Michael Erik Stenby Kofoed Jørgen Pedersen, KVL Svend Morsing, DJF Luftstrømninger over en fast flade (Speciale afsluttet i 1998) Stud.agro Karen Margrethe Fischer Balle Sven Bresson, KVL Sigurd Boisen, DJF Tyndtarmsfordøjelige aminosyrer i foderstoffer og blandinger til svin (Speciale afsluttet i 1998) Stud.agro Mogens Larsen Jørgen Madsen, KVL Torben Hvelplund, DJF Martin Weisbjerg, DJF Kvælstofomsætning i mave-tarmkanalen hos køer (Speciale afsluttet i 1998) Stud.agro Rikke Kyhn Henrik B. Simonsen, KVL Margit Bak Jensen, DJF Adfærd hos kalve ved forskellige belægningsgrader (Speciale afsluttet i 1998) Stud.agro Hans Ulrik Jensen Anders Ringgaard Kristensen, KVL Erik Jørgensen, DJF Optimering af løbningsstrategier i soholdet (Speciale afsluttet i 1998) Stud.agro Pernille Møller Christiansen Niels Rørbech, KVL Christian C. Krohn, DJF Betydning af lejets hældning for drøvtygning og liggeadfærd hos køer (Speciale afsluttet i 1998) Stud. agro Dorte Bossen Peder Nørgaard, KVL Troels Kristensen, DJF V.F. Kristensen, DJF Ureaindhold i mælk som kontrolparameter for N-udnyttelse ved fodring og for N- belastningen fra kvægbesætninger (Speciale afsluttet i 1998) Jordbrugsvidenskabelige område (26) Stud.agro Lars Skovbæk Jensen Lisa Munk, KVL Lise Nistrup Jørgensen, DJF Kvælstofgødsknings indvirkning på epidemiudviklingen af meldug i vinterhvede (Speciale afsluttet 1998) 13

15 Stud.agro Jakob Willas Jensen Lisa Munk, KVL Hans Pinnschmidt, DJF Pathogenic Variability of Rhynchosporium secalis on barley Stud.hort. Iben Konge David B. Collinge, KVL Mogens Nicholaisen, DJF Identification of genes involved in the Poinsettia-phytoplasma interaction Stud.agro Gitte Skovgaard Jensen Viggo Smedegaard, KVL H. J. Lyngs Jørgensen, KVL Bent J. Nielsen, DJF Vårbygsorters resistens over for bygstribesyge (Drechslera graminea) (Speciale afsluttet 1998) Stud.agro Stig Pihl Jacobsen Peter Esbjerg, KVL Anni Enkegaard, DJF Henrik Brødsgaard, DJF Therodiplosis persicae, en galmyg til bekæmpelse af spindemider. Undersøgelse af biologiske parametre for T. Persicae med henblik på et stabilt opdræt Stud. agro Helle Beck Jens Wolstrup, KVL Martin Veisbjerg, DJF Tilskudsfoder til græs Stud.hort Gitte Hallengren Jørgensen Holger Philipsen, KVL Hanne Lindhardt, DJF Bunddækkets betydning for insektpopulationer i æbleplantager Stud.agro Nis Høyer Callesen Bjarne Jørnsgaard, KVL Jørgen L. Christiansen, KVL Rikke Klith Jensen, DJF Bo Melander, DJF Mekanisk ukrudtsbekæmpelsen i lupiner Stud.agro Lisbeth Tønning Jørgen L. Christiansen, KVL Birthe Boelt, DJF Etablering af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.) i korn rækken. Vækst, skududvikling og fruktanindhold i efteråret 14

16 Stud.agro Lise Christiansen Vibeke Langer, KVL Anders Dahl, KVL Tommy Dalgaard, DJF Kvælstofudvaskning fra to økologiske jordbrugssystemer på grundvandstruede arealer En vurdering af økologiske jordbrug som et miljøpolitisk virkemiddel til grundvandsbeskyttelse på baggrund at et casestudium i Aalborg Stud.agro Kitt Hansen Vibeke Langer, KVL Anders Dahl, KVL Tommy Dalgaard, DJF Kvælstofudvaskning fra to økologiske jordbrugssystemer på grundvandstruede arealer En vurdering af økologiske jordbrug som et miljøpolitisk virkemiddel til grundvandsbeskyttelse på baggrund at et casestudium i Aalborg Stud.agro Jesper Munck Lars Stoumann Jensen, KVL Ingrid K. Thomsen, DJF Effekt af simuleret jordbearbejdning på omsætning af organisk materiale Stud.agro JacobHansen Henning Høgh, KVL Jan K. Schjørring, KVL Finn Vinther, DJF Den rumlige og tidslige variation i biologisk kvælstoffiksering i kløvergræs Stud.agro Martin Greve Carlsen Niels Erik Nielsen, KVL Nils Koefoed, DJF Kvælstofoptagelse og vækst af vinterhvede samdyrket med hvidkløver Stud.agro Gitte Holm Jan K. Schjørring, KVL BirtheBoelt, DJF Biologisk kvælstoffiksering i hvidkløver i relation til P og K forsyning Stud.agro Christian D. Holst Jørgen L. Christiansen, KVL Birthe Boelt, DJF Modellering af græsfrøafgrøders fænologiske udvikling ved hjælp af temperatursummer Stud.hort Tine Brandsborg Erik Nymann Eriksen, KVL Hanne N. Rasmussen, DJF Vækst og ernæringsbehov hos træfrø inokuleret med ectomucorrhiza Stud.agro Mette Nielsen Jan K. Schjørring, KVL Jørgen Eriksen, DJF Svovl- og kvælstofforsyningens indflydelse på transporten af svovl, udbytte og kvalitet i korn 15

17 Stud.agro Anders Højlund Nielsen Jesper Rasmussen, KVL Tommy Dalgård, DJF Jørgen Eriksen, DJF Underskud af svovl i økologisk jordbrug NPKs balancer på studielandbrug med fokus på svovl Stud.agro Niels Carl Sloth Larsen Niels Erik Nielsen, KVL Birthe Boelt, DJF Udvikling af en strategi for behovsbestemt kvælstofgødskning af alm. rajgræs (Lolium perenne L.) Stud.agro Mette Rabølle Jens Erik Jensen, KVL Gitte Felding, DJF Glyphosat s skæbne i jorden incl. laboratorieundersøgelser af adsorption og mobilitet i danske jordtyper Stud.agro Line Petersen Jens Erik Jensen, KVL Gitte Felding, DJF Glyphosat s skæbne i jorden incl. laboratorieundersøgelser af adsorption og mobilitet i danske jordtyper Stud.hort Dorte Nielsen A. Skytt Andersen, KVL John Hockenhull, KVL Bent Loschenkohl, DJF Drivning af Campanula carpatica Dark Blue Stud.agro Anders Vestergaard Lars Stoumann Jensen, KVL Hans S. Østergaard, KVL Gunnar Mikkelsen, KVL Validering af Bedrifsløsningens N-omsætningsmodel og beregning af N-tilførselsbehov Stud.agro Margrethe Brandt Jakob Magid, KVL Bent Tholstrup Christensen, DJF Omsætning af majs og majsafledt fæces i jord et metodestudie Stud.agro Luis Alberto Vargas Valdez Christian R. Jensen, KVL Uffe Jørgensen, DJF Estimatin leaf area index and biomass accumulation af Miscanghus sinensis Goliath from radiation 16

18 4. Fælles ph.d.-studerende Husdyrbrug- og Veterinærområdet (18) Cand.med.vet. Helene Jacobsen Indskrevet: december 1996 Torben Greve, KVL Henrik Callesen, DJF Oocytkildens betydning for fosterudviklingen Finansiering: Forskerakademiet og Demtek A/S Cand.agro Torben Gosvig Madsen Indskrevet: 1998 Mette Olaf Nielsen, KVL Torben Hvelplund, DJF Kirsten Sejrsen, DJF Mælkekirtlens aminosyreforsyning og mælkesyntese Finansiering: SJVF Cand.med.vet og cand.agro Ellen Margrethe Vestergaard Indskrevet: Klaus Vestergaard, KVL Knud Erik Bach Knudsen, DJF Effekten af foderfibre på velfærd og produktion hos søer Finansiering: FA / DJF (Meddelt ph.d.-grad i 1998) Cand.agro Troels Kristensen Indskrevet: Jørgen Madsen, KVL Erik Steen Kristensen, DJF Foderforsyning til malkekøer under afgræsning Finansiering: FA / DJF (Meddelt ph.d.-grad i 1998) Cand.agro Søren Østergaard Indskrevet: Anders Ringgaard Kristensen, KVL Jan Tind Sørensen, DJF Samspil mellem fodring, sundhed og produktion i en malkekvægbesætning Finansiering: KVL-stipendium Cand.agro Jette Halkjær Jakobsen Indskrevet: Lars Gjøl Christensen, KVL Just Jensen, DJF Genetiske sammenhænge mellem laktationskurvens form og sygdomsresistens hos malkekvæg Finansiering: FA / DJF 17

19 M.sc. (agr.) Gusti Ngurah Jelantik Indskrevet: Jørgen Madsen, KVL Torben Hvelplund, DJF Improving cattle production from semi-agrid grassland in East Nusa Tenggara, Indonesia through nitrogen supplementation Finansiering: Higher Education Project, EDB-loan 123-INO, Indonesia Cand.agro Jette Lauridsen Indskrevet: Poul Henning Petersen, KVL Just Jensen, DJF Udvikling af avlsplaner for får Finansiering: FA / DJF M.sc. (vet.sci.) Paul Sebastian Mlay Indskrevet: Jørgen Madsen, KVL Torben Hvelplund, DJF Improving plant fibre fermentation in the rumen to enhance animal productivity under tropical conditions Finansiering: Danida Cand.agro Steen Henrik Møller Indskrevet: Anders Ringgaard Kristensen, KVL Jan Tind Sørensen, DJF Styring af minkproduktion Finansiering: FA / DJF Cand.agro Anne Nanna Wolfenberg Olsen Indskrevet: Henrik B. Simonsen, KVL Lise Dybkjær, DJF Effekt af grovfoder og overdækning af udendørs arealer på slagtesvins sociale, eksplorative og temperaturregulerende adfærd Finansiering: FA / DJF Cand.agro Carsten Pedersen Indskrevet: André Chwalibog, KVL Sigurd Boisen, DJF Nyt proteinvurderingssystem for svin Finansiering: FA / DJF Cand.agro Merete Studnitz Indskrevet: Klaus Vestergaard, KVL Karin Hjelholt Jensen, DJF Velfærd hos udegående søer og deres indflydelse på græsningsarealet Finansiering: FA / DJF 18

20 Cand.agro Morten Kargo Sørensen Indskrevet: Lars Gjøl Christensen, KVL Just Jensen, DJF Optimale avlsplaner for malkekvæg Finansiering: ATV (Landskontoret for Kvæg) Cand.agro Peter Sørensen Indskrevet: Poul Henning Petersen, KVL Just Jensen, DJF Estimering af effekter af enkeltgener på økonomisk vigtige egenskaber hos kvæg Finansiering: KVL-stipendium Cand.scient Karen Thodberg Indskrevet: Jan Ladewig, KVL Karin Hjelholt Jensen, DJF Forudsigelse af moderegenskaber hos gylte og søer Finansiering: DJF Cand.med.vet. Karen Helle Nørtoft Sloth Indskrevet: 1996 Pia Haubro Andersen, KVL Klaus Lønne Ingvartsen, DJF Anvendelse af biologiske parametre i mælk i relation til produktionsbetingede sygdomme hos malkekøer Finansiering: Landbrugsministeriet Cand.med.vet. Niels Bådsgård Indskrevet: 1998 N.C. Nielsen, KVL Jan Tind Sørensen, DJF Udvikling af diagnostiske metoder til sundhedsstyring i svineproduktion Finansiering: Management og Stalde SMS Jordbrugsvidenskabelige område (25) Cand.hort Marianne Bengtsson Indskrevet: 1997 John Hockenhull, KVL Hanne Lindhard, DJF Mikrobiologisk bekæmpelse af kirsebærbladplet og æbleskurv Finansiering: Strukturdirektoratet (Forskningsprogrammet: Biologisk og mikrobiologisk bekæmpelse af skadevoldere ) Cand.scient Karsten Nielsen Indskrevet: 1997 Dan Funck Jensen, KVL David Yohalem, DJF Biologisk bekæmpelse af løggråskimmel (Botrytis aclada) i løg Finansiering: Strukturdirektoratet 19

21 Cand.agro Jørgen Finnemand Indskrevet: 1996 Jan K. Schjørring, KVL Mathias Andersen, DJF Genetisk, biokemisk og fysiologisk regulering af nitrogen-assimilering i rapsplanter Finansiering: DJF og Landbrugsministeriet Cand.hort Lis Sørensen Indskrevet: 1995 Bjarke Veierskov, KVL Kai Grevsen, DJF Revnedannelse i Gulerødder Finansiering: DJF / Forskerakademiet Cand.scient Niels Poulsen Indskrevet: 1996 Bjarke Veierskov, KVL Merethe Hansen, DJF Senescensindikatorer og restlevetid hos bladgrøntsager Finansiering: DJF/Forskerakademiet Cand.agro Kai Grevsen Indskrevet: 1996 Bjarke Veierskov, KVL J.E. Olesen, DJF Modellering af juvenilfase, vernalisering of vækst af blomkål og broccoli Finasiering: DJF/Forskerakademiet Cand.agro Poul Erik Lærke Indskrevet: 1998 Bjarke Veierskov, KVL Jørgen Christiansen, DJF Kartoflers stødpletfølsomhed Finansiering: DJF/Forskerakademiet Cand.scient Michael Skjøt Indskrevet: Henrik Vibe Scheller, KVL Bernhard Borkhardt, DJF Heterologous expression of fungal pectinasesin Solanum tuberosum Finansiering: Bevillingsprogrammet THOR Cand.scient Susanne Oxenbøll Sørensen Indskrevet: Henrik Vibe Scheller, KVL Bernhard Borghardt, DJF Heterologous expression of fungal pectinasesin Solanum tuberosum Finansiering: Bevillingsprogrammet THOR 20

22 Cand.hort Kristen Amfred Thomsen Indskrevet: Erik Nymann Eriksen, KVL Poul Erik Brander, DJF Frøhvile i løvtræarter Finansiering: Forskerakademiet, DJF Cand.agro Anne Mette Walther Schlosser Indskrevet: Jens C. Streibig, KVL Svend Christensen, DJF Ukrudtets rumlige fordeling beskrevet ved jordens frøpulje, jordtype og såbedets struktur Finansiering: Forskerakademiet, Danmarks JordbrugsForskning Cand.hort Jørn Nygaard Sørensen Indskrevet: Niels Erik Nielsen, KVL Kaj Henriksen, DJF Effekt af gødskning og vanding på kemisk sammensætning og kvalitet af grønsager Finansiering: Danmarks JordbrugsForskning, Forskerakademiet Cand.hort Peter Brønnum Indskrevet: Erik Nymann Eriksen, KVL Poul Erik Brander, DJF Udvikling af metoder til bestemmelse af vitalitetsparametre hos unge træer Finansiering: Danmarks JordbrugsForskning, Forskerakademiet Cand.hort Lise Andersen Indskrevet: Margrethe Serek, KVL Michelle H. Williams, DJF Blomstrende potteplanters respons på saltstress Finansiering: KVL-stipendium Cand.hort Marianne G. Bertelsen Indskrevet: Torben Toldam-Andersen, KVL Ole Callesen, DJF Blomsterudvikling, frugtsætning og frugtvækst i pære cv. Clara Friis Finansiering: Danmarks JordbrugsForskning, Forskerakademiet Cand.agro Christen Duus Børgesen Indskrevet: Søren Hansen, KVL Svend Elsnab Olesen, DJF Pedotransferfunktioner for danske jorde og deres anvendelse i agrohydrologisk modellering Finansiering: Danmarks JordbrugsForskning 21

23 Cand.agro Margrethe Askegaard Indskrevet: Jan K. Schjørring, KVL Jørgen Eriksen, DJF Kalium i økologisk planteproduktion Finansiering: Landbrugs- og Fiskeriministeriet Cand.agro Karsten Rasmussen Indskrevet: Jens C. Streibig, KVL Jesper Rasmussen, DJF Samspillet mellem ukrudtsbekæmpelse og gødningshåndtering i økologiske jordbrug Finansiering: Forsknings- og Udviklingsprogrammet for økologisk jordbrug del 2 Cand.agro Anders Lomholt Indskrevet: Erik Nymann Eriksen, KVL Per Steen, DJF Fysiologisk frøkvalitet i græs og havefrø Finansiering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Forskerakademiet, Danmarks JordbrugsForskning Cand.hort Irene Engstrøm Johansen Indskrevet: Erik Nymann Eriksen, KVL Poul Erik Brander, DJF Analyse af genetisk variation hos Iles ved morfologiske og fysiologiske indikatorer Finansiering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Cand.scient Lisbeth Dahl Indskrevet: Jan K. Schjørring, KVL Preben Bach Holm, DJF Identificering, kloning og transformation af gener involveret i fosforoptagelse i bygrødder Finansiering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Strukturdirektoratet Cand.agro Lars Juhl Munkholm Indskrevet: Søren Hansen, KVL Per Schjønning, DJF Soil Friabiligy: Soil Fragmentation and Structural Stability Finansiering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Cand.agro Tommy Dalgaard Indskrevet: John Porter, KVL Nick Hutchings, DJF Arild Vatn, DJF Opskalering fra landbrug til landskab. (Udvikling af bottom-up metodologi til simulering og regional generalisering af ressourceforbrug ved landbrugsproduktion) Finansiering: DJF 22

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin?

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Alle husdyr skal have grovfoder I det økologiske husdyrhold skal dyrene have adgang til grovfoder. Grovfoderet skal ikke udgøre en bestemt andel af

Læs mere

Referat af møde i FØJOs bestyrelse

Referat af møde i FØJOs bestyrelse 1. november 2006 Referat af møde i FØJOs bestyrelse Tirsdag den 24. oktober 2006 på Forskningscenter Bygholm Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Karen Søegaard, Erik Steen Jensen, Dorte Lau Baggesen,

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Mere kvalitet og diversitet i økologisk svineproduktion

Mere kvalitet og diversitet i økologisk svineproduktion Mere kvalitet og diversitet i økologisk svineproduktion Anne Grete Kongsted 1, Chris Claudi-Magnussen 2, John E. Hermansen 1 og Bent Hindrup Andersen 3 1 Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Institut

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

DJF KVL SAMARBEJDE. Danmarks JordbrugsForskning Postboks 50, 8830 Tjele Tlf.: 8999 1900, fax: 8999 1919, e-mail: djf@agrsci.dk

DJF KVL SAMARBEJDE. Danmarks JordbrugsForskning Postboks 50, 8830 Tjele Tlf.: 8999 1900, fax: 8999 1919, e-mail: djf@agrsci.dk SAMARBEJDE DJF KVL 2002 Danmarks JordbrugsForskning Postboks 50, 8830 Tjele Tlf.: 8999 1900, fax: 8999 1919, e-mail: djf@agrsci.dk Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

DJF KVL SAMARBEJDE. Danmarks JordbrugsForskning Postboks 50, 8830 Tjele Tlf.: 8999 1900, fax: 8999 1919, e-mail: djf@agrsci.dk

DJF KVL SAMARBEJDE. Danmarks JordbrugsForskning Postboks 50, 8830 Tjele Tlf.: 8999 1900, fax: 8999 1919, e-mail: djf@agrsci.dk SAMARBEJDE DJF KVL 2003 Danmarks JordbrugsForskning Postboks 50, 8830 Tjele Tlf.: 8999 1900, fax: 8999 1919, e-mail: djf@agrsci.dk Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Fremtidens Intelligente Faresti. June 6, 2006

Fremtidens Intelligente Faresti. June 6, 2006 June 6, 2006 1 Den Netværk for skal fremme innovativt samarbejde og deling af viden. Netværket henvender sig til forskningspartnere, IT virksomheder samt små og mellemstore virksomheder, som udvikler stalde

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C

MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C Kvinder, 8,2 km 1. MELINA N. OLSEN HI 33:31 (30) 2. LENE KEHLET PEDERSEN TOPDANMARK 38:24 P (8)

Læs mere

Her er. viden om national og international lovgivning og offentlig forvaltning inden for området.

Her er. viden om national og international lovgivning og offentlig forvaltning inden for området. Agro-Environmental management: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste potentielle medarbejder, der gennem sin uddannelse har haft stærk fokus på samspillet mellem jordbrug, natur, miljø

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Arter Hvidkløver ved slæt vs. afgræsning Effekten af afgræsning på kløvervækst og -andel er ikke entydig

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Succes med Slagtesvin Velkommen Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Slagtesvin Hvordan gør vi det bedst? Top orner Genetisk potentiale bestemmes tidligt i dyrets liv 3 Risiko for mavesår Formaling

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL Med støtte fra: DIFFERENTIERET AVL AF GRISE VIA DANAVL Vejledning i brug af DanAvls udbud af KS til økologiske besætninger DIFFERENTIERET AVL AF GRISE

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Præmieliste - Malkevæg - Gl. Estrup - 2014

Præmieliste - Malkevæg - Gl. Estrup - 2014 Præmieliste - Malkevæg - Gl. Estrup - 2014 Hold nr. Placering Ærepræmie Modeldyr Point Kat.nr. Udstiller CKR-nr. Team Future Breeders Kalve 23 210 Terese Gudumlund, Søparken 12, 8550 Ryomgård 028568-02833

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

Geoteknik på DTU Byg. Sektionen for geoteknik

Geoteknik på DTU Byg. Sektionen for geoteknik Geoteknik på DTU Byg Sektionen for geoteknik Sektionen for geoteknik VIP Anette Krogsbøll Ida Fabricius Ole Hededal Anders Monzurul Alam Stuhr-Jørgensen Varvara Zania PhD Ahmed Awadalkarim Ernest Mbia

Læs mere

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Af Lisbeth Mogensen 1, Troels Kristensen 1, Søren Krogh Jensen 2 og Karen Søegaard 1 1 Institut

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Forskningsaktiviteter om alternative proteinkilder Grøn protein

Forskningsaktiviteter om alternative proteinkilder Grøn protein Forskningsaktiviteter om alternative proteinkilder Grøn protein Knud Erik Bach Knudsen Institut for Husdyrvidenskab knuderik.bachknudsen@anis.au.dk Punkter Præsentation af BioBase Præsentation af Grøn

Læs mere

Farestier til løse søer

Farestier til løse søer TEMA Fremad - hvordan? Farestier til løse søer Svineproducent Søren Larsen, Aagaard Chefforsker Vivi Aarestrup Moustsen, Ph.D., M.Sc., VAM@LF.DK, Stalde & Miljø 1 Farestier til løsgående søer Hvad kan

Læs mere

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013 Bedømmelsesudvalgets beretning for 213 Aflagt ved DSMFs generalforsamling 24. maj 214 For 213 har 91 personer indsendt CPD-indberetning, hvilket er en fremgang på fire personer i forhold til 212. Skemaerne

Læs mere

Carl Bro Gruppen Facilities Management

Carl Bro Gruppen Facilities Management Carl Bro Gruppen Facilities Management Carl Bro Gruppen Bygningssyn D&V programmer ELO Forbrugsstyring Driftstilsyn Aktiv energiledelse Indregulering Lej en driftstekniker Driftsrådgivning Commissioning

Læs mere

21660161 bo@iruplund.dk

21660161 bo@iruplund.dk TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Formand Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk Peter/Karina Benne Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt:

Læs mere

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

STRATEGI FOR KVÆGFORSKNING I DANMARK 2018

STRATEGI FOR KVÆGFORSKNING I DANMARK 2018 STRATEGI FOR KVÆGFORSKNING I DANMARK 2018 STRATEGI FOR KVÆGFORSKNING I DANMARK - 2018 11. REVIDEREDE VERSION, AUGUST 2011 FORSKNINGSSTRATEGI 2018 ER UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM KVÆGBRUGSERHVERVET,

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST.

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST. TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Peter / Karina Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt: opsætning af

Læs mere

Indhold og form Kurset og temadagen veksler mellem undervisning, diskussion og erfaringsudveksling. Der bliver arbejdet med følgende emner:

Indhold og form Kurset og temadagen veksler mellem undervisning, diskussion og erfaringsudveksling. Der bliver arbejdet med følgende emner: PROGRAM 4481-K-38: God mælkekvalitet - sunde dyr To kursusdage og en temadag Tid og sted 2 kursusdage den 26. og 27. september 2006 1 temadag den 28. september 2006 På Danparcs Søhøjlandet, Lille Amerika

Læs mere

VELKOMMEN TIL MEDLEMSMØDE

VELKOMMEN TIL MEDLEMSMØDE VELKOMMEN TIL MEDLEMSMØDE MANDAG D. 20. OKTOBER 2014 ORIENTERING Rådgivningsvirksomheden LandboSyd SET LIDT FRA OVEN ORGANISATION FRATRÆDELSER Marco Olesen (IT-medarbejder) Lene Frandsen (Virksomhedsrådgiver)

Læs mere

Nye idéer til bæredygtig. research alliance. anvendelse af kvælstof

Nye idéer til bæredygtig. research alliance. anvendelse af kvælstof Nye idéer til bæredygtig research alliance anvendelse af kvælstof Kort om DNMARK Både for meget og for lidt er skidt, når det drejer sig om kvælstof (N). For lidt kvælstof fører til nedsat fødevareproduktion,

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 9. oktober 2008 Invitation til Mammutforældremøde er vedlagt dette torsdagsbrev. Byggeri Tilmelding til hjælp med vores forestående byggeri er vedlagt dette torsdagsbrev.

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Jannik Toft Andersen 23. Februar 2010 Om Aktivitetsmatricen Udgangspunktet

Læs mere

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde!

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! De danske deltagere ved åbningsceremonien i det smukke Kulturcasino

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere