DJF - KVL SAMARBEJDE. Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Foulum Postboks 50, 8830 Tjele Tlf Fax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DJF - KVL SAMARBEJDE. Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Foulum Postboks 50, 8830 Tjele Tlf. 8999 1900 Fax: 8999 1919 E-mail: djf@agrsci"

Transkript

1 SAMARBEJDE DJF - KVL 1998 Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Foulum Postboks 50, 8830 Tjele Tlf Fax: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Bülowsvej 13, 1870 Frederiksberg C Tlf.: Fax:

2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé. s Resumé i tal.. s Indikatorer for samarbejdet mellem DJF og KVL. s Mødeaktivitet s Centersamarbejde s Adjungerede professorer.. s Dokumentation for undervisning.. s Kurser på KVL med deltagelse fra DJF s Fælles specialestuderende.. s. 10 Husdyrbrug- og Veterinærområdet.. s. 10 Jordbrugsvidenskabelige område. s Fælles ph.d.-studerende. s. 17 Husdyrbrug- og Veterinærområdet.. s. 17 Jordbrugsvidenskabelige område. s. 19 Levnedsmiddelområdet s Fælles projekter.. s. 24 Husdyrbrug- og Veterinærområdet.. s. 24 Jordbrugsvidenskabelige område. s. 27 Levnedsmiddelområdet. s. 31 U-landsområdet. s Fælles publikationer.. s Symposier, møder, medlemskab af råd/udvalg s KVL-forskere, der har holdt foredrag på DJF s DJF-forskere, der har holdt foredrag på KVL s KVL-medarbejderes medvirken i bedømmelsesudvalg til DJF-stillinger s DJF-medarbejderes medvirken i bedømmelsesudvalg til KVL-stillinger s DJF-medarbejderes medvirken i ph.d.-bedømmelsesudvalg... s Medlemskab af råd og udvalg med relation til samarbejdet KVL-DJF... s Møder s Andet s. 41 1

3 1. Resumé Danmarks JordbrugsForskning (DJF) og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) indgik i december 1998 en samarbejdsaftale. Formålet med samarbejdsaftalen, der erstatter tidligere aftaler mellem KVL og det daværende Statens Husdyrforsøg (SH) samt KVL og det daværende Statens Planteavlsforsøg (SP), er at fastholde og udbygge det hidtige samarbejde inden for forskning, formidling, forskeruddannelse, samt bachelor- og kandidatuddannelse for her igennem at styrke, effektivisere og koordinere de fagområder, hvor DJF og KVL har fælles eller komplementære interesser. På ledelsesplan afholdes årligt koordinationsudvalgsmøder i 1998 blev der afholdt fire koordinationsudvalgsmøder. Koordinationsudvalget har til opgave på overordnet niveau at følge samarbejdet mellem DJF og KVL, udveksle informationer om kommende tiltag/planer, samt tage initiativer på områder, hvor samarbejdet ønskes specielt styrket. Samarbejdet mellem DJF og KVL udmønter sig blandt andet i fælles vejledning af kandidat- og ph.d.-studerende, undervisning på KVL ved DJF-ansatte og en lang række fælles forskningsprojekter. Samarbejdet finder sted på flere fagområder, idet der er samarbejde inden for både Husdyrbrug- og Veterinærområdet, det Jordbrugsvidenskabelige område og Levnedsmiddelområdet. Desuden er U-landsområdet også repræsenteret ved en række fællesprojekter. Disse projekter findes indenfor blandt andet Netværk for Produktion og Sundhed hos Fjerkræ i U-lande (Fjerkrænetværket) og Livestock System Research programme. Det veletablerede samarbejde resulterer årligt i fælles publikation af et stort antal artikler i såvel internationale som nationale tidsskrifter. DJF og KVL indgår desuden sammen med en række andre institutioner i forskellige centersamarbejder. Det drejer sig om Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO), Center for Produktions- og Sundhedsstyring i Husdyrbruget (CEPROS), Danish Informatics Network in the Agricultural Sciences (DINA) og Embryoteknologisk Center. DJF og KVL stiller desuden ekspertise til rådighed for bedømmelsesudvalg for eksempel i forbindelse med besættelse af stillinger eller bedømmelse af ph.d.-afhandlinger. 2

4 1.1 Resumé i tal: Fælles specialestuderende Husdyrbrug- og Veterinærområdet. Jordbrugsvidenskabelige område..... I alt Fælles ph.d.studerende Husdyrbrug- og Veterinærområdet... Jordbrugsvidenskabelige område.. Levnedsmiddelområdet. I alt Fælles projekter Husdyrbrug- og Veterinærområdet... Jordbrugsvidenskabelige område.. Levnedsmiddelområdet.. U-landsområdet.. I alt Fælles publikationer

5 2. Indikatorer for samarbejdet DJF-KVL 2.1 Mødeaktivitet på ledelsesplan Der holdes ca. fire gange om året koordinationsudvalgsmøder mellem ledelserne på henholdsvis DJF og KVL, hvor samarbejdet mellem institutionerne følges overordnet. Formålet med koordinationsudvalgsmøderne er desuden at udveksle informationer om kommende tiltag/planer samt at tage initiativer på områder, hvor samarbejdet ønskes specielt styrket. Koordinationsudvalget kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til udredning af diverse opgaver. Deltagere i koordinationsudvalgsmøderne: Adm. direktør Arent B. Josefsen, DJF Vicedirektør Søren A. Mikkelsen, DJF Vicedirektør Ole Olsen, DJF Rektor Bent Schmidt-Nielsen, KVL Prorektor for Forskning Torben Greve, KVL Prorektor for Uddannelse Flemming Frandsen, KVL 2.2 Centersamarbejde Centre, hvor KVL og DJF indgår sammen med andre institutioner Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) FØJO blev oprettet i 1996 med det formål at koordinere og fremme forskningssamarbejdet inden for økologisk jordbrug. I regi af FØJO igangsættes forskning inden for både økologisk planteproduktion og økologisk husdyrproduktion. Forskningen skal blandt andet fokusere på samspillet mellem plante- og husdyrproduktion på bedriftsniveau samt på de driftsøkonomiske forhold. Deltagere: DJF, KVL, DMU, DTU, Danske Slagterier, Forskningscenter Risø, FSL, KU, Landbrugets Rådgivningscenter, Naturhistorisk Museum, SJFI, Statens Skadedyrslaboratorium, SVS, Syddansk Universitet, AUC, AU. Bestyrelse: Arent B. Josefsen, DJF; Thomas Krogh Nielsen, SVS; Ole Olsen, DJF; Arne Larsen, SFJI; Gunnar Gissel Nielsen, Risø; Flemming Frandsen, KVL; Henrik Sandbæk, DMU; Erik Steen Kristensen, FØJO; Ellis Byrgeil Sommer (observatør fra Strukturdirektoratet); Günther Lorentzen, Det Økologiske Fødevareråd (observatør fra FØJO s brugerudvalg). Center for Produktions- og Sundhedsstyring i Husdyrbruget (CEPROS) CEPROS blev oprettet i Formålet med CEPROS er at koordinere grundforskning og anvendelsesorienteret forskning vedrørende avls- og produktionssystemers indflydelse på husdyrenes sundhed og velfærd samt produktion og produktkvalitet. Forskningen skal tilvejebringe viden om, hvorledes en rentabel produktion i husdyrbruget bedst muligt kan gennemføres under hensyntagen til husdyrenes sundhed og velfærd samt reduceret medicinanvendelse. Deltagere: DJF, KVL, SVS, SVIV. Bestyrelse: Knud Børge Pedersen, SVS; Søren Alexandersen, SVIV; Torben Greve, KVL; Erik Bisgaard Madsen, Danske Slagterier; Ole Olsen, DJF. 4

6 Danish Informatics Network in the Agricultural Sciences (DINA) DINA blev oprettet i 1991 og reorganiseret til sin nuværende struktur i DINA, der er et netværk mellem institutioner, driver interdisciplinær forskning i anvendelse af informatik i jordbruget. Hovedsagligt koncentreres indsatsen om projekter inden for: Mønsteranalyse, beslutningsstøtte-systemer, data-koordinering og statistisk analyse, modeller for husdyrsundhed og - produktion, afgrøde-produktionsmodeller og geografiske informationssystemer. Deltagere: DJF, KVL, AUC, Landbrugets Rådgivningscenter, FSL, Forskningscenter Risø, DTU. Bestyrelse: Niels Ehlers Koch, FSL; Mogens Flensted-Jensen, KVL; Poul Einer Hansen, KVL; Leif Herløv, Landbrugets Rådgivningscenter; Arne Jensen, Risø; Finn Verner Jensen, AUC; Anders Ringgaard Kristensen, KVL; Kaj Madsen, DTU; Søren Mikkelsen, DJF; Bent Schmidt-Nielsen, KVL; Iver Thysen, DJF Embryoteknologisk Center Embryologisk Center blev oprettet i Centerets formål er at gennemføre forskning og udvikling samt service og produktion inden for området embryoteknologi hos husdyr eller områder med nær relation hertil. Centeret fungerer desuden som uddannelsessted for forskere samt stipendiater og studerende. Deltagere: DJF, KVL, Demtek A/S. 2.3 Adjungerede professorer Poul Sørensen, DJF Adjungeret professor ved Institut for Husdyrbrug og Husdyrsundhed, KVL ( ) Torben Hvelplund, DJF Adjungeret professor ved Institut for Husdyrbrug og Husdyrsundhed, KVL ( ) Niels Agergaard, DJF Adjungeret professor ved Institut for Anatomi og Fysiologi, KVL ( ) 5

7 3. Dokumentation for undervisning 3.1 Kurser på KVL med deltagelse fra DJF Kursus: Mekaniserings- og operationsplanlægning Underviser: Claus G. Sørensen Omfang: ½ dag Kursus: Introduktion til landbrugsmaskiner Underviser: Karl J. Rasmussen Omfang: 1 forelæsning Kursus: Agricultural Machinery, adv. Underviser: Hans Jørgen Olsen Omfang: 1 forelæsning Kursus: Jordens fysiske og mekaniske egenskaber Underviser: Hans Jørgen Olsen Omfang: 1 forelæsning Kursus: Ukrudtslære Underviser: Per Knudsk Omfang: 1 time Kursus: Væksthuskultur, Plantedyrkning i væksthustema Underviser: N. E. Andersen Omfang: ca. 20 timer Kursus: Almen Plantebiologi Underviser: Lars Bødker Omfang: 2 forelæsninger Kursus: Almen Plantebiologi Underviser: Lise Nistrup Jørgensen Omfang: 2 forelæsninger Kursus: Biologisk Bekæmpelse (Sygdomme og skadedyr i jordbruget) Underviser: David Yohalem Omfang: 2 forelæsninger Kursus: Biologisk Bekæmpelse (Sygdomme og skadedyr i jordbruget) Underviser: John Larsen Omfang: 2 forelæsninger Kursus: Biologisk Bekæmpelse (Sygdomme og skadedyr i jordbruget) Underviser: Lars Bødker Omfang: 2 forelæsninger 6

8 Kursus: Sygdomsresistens Planters biologiske forsvar Underviser: Merete Albrechtsen Omfang: 1 forelæsning Kursus: Sygdomsresistens Planters biologiske forsvar Underviser: Mogens Houmøller Omfang: 1 forelæsning Kursus: Biological control of pests Underviser: Annie Enkegaard Omfang: 2 forelæsninger Kursus: Plantebiokemi Underviser: Peter Ulvskov Omfang: 2 forelæsninger Kursus: Plantebiokemi Underviser: Arne Helweg Omfang: 2 forelæsninger Kursus: Plantebiokemi Underviser: Preben Bach Holm Omfang: 4 forelæsninger Kursus: Advances in Plant Biology (ph.d.-kursus) Underviser: Peter Ulvskov Omfang: 2 forelæsning Kursus: Advances in Plant Biology (ph.d.-kursus) Underviser: Elisabeth Johansen Omfang: 1 forelæsning Kursus: Advances in Plant Biology (ph.d.-kursus) Underviser: Merete Albrechtsen Omfang: 1 forelæsning Kursus: Advances in Plant Biology (ph.d.-kursus) Underviser: Florence Dal Degan Omfang: 1 forelæsning Kursus: Klimateknik i Landbrugsbygninger Underviser: Hans Benny Rom Omfang: 4 forelæsninger Kursus: Etik i Jordbruget Underviser: Niels Halberg Omfang: 4 timer 7

9 Kursus: Almen Husdyravl Underviser: Poul Sørensen Omfang: 2 forelæsninger og 4 tm. øvelser Kursus: Almen Husdyravl Underviser: B. Bech Andersen Omfang: 2 forelæsninger Kursus: Almen Husdyravl Underviser: Torkild Liboriussen Omfang: 2 forelæsninger Kursus: Kursus: Almen Husdyravl Ekskursionsbesøg til DJF Speciel Husdyravl Ekskursionsbesøg til DJF Kursus: Animal Production and Health in the Tropics Underviser: Torben Hvelplund & Martin Weisbjerg Omfang: 2 forelæsninger pr. videolink Kursus: Reproduktion (3-ugers kursus) Underviser: Henrik Callesen, Peter Holm, Gabor Vata, Helene Jacobsen Omfang: Alle foredragsholdere har undervist i 3 timer Kursus: Tema Kvægproduktion Underviser: Christian C. Krohn, John Foldager, John Hermansen, Karen Søegaard. Niels Halberg, Nils Koefoed, Troels Kristensen, Vagn Østergaard Omfang: ca. 4 timer pr. kursusdel / emne Kursus: Temakursus husdyrfysiologi- og ernæring Underviser: Niels B. Kristensen Omfang: 2 moduler Kursus: Temakursus husdyrfysiologi- og ernæring Underviser: Niels Agergaard Omfang: 2 moduler Kursus: Afgrødefysiologi og bioklimatologi (3-ugers kursus) Underviser: Mathias N. Andersen Kursus: Landbrugets plantekultur Underviser: Christer Ohlsson, Karin Søegaard Omfang: 3 forelæsninger 8

10 Kursus: Introduktionskursus i Planteproduktion 1998 Underviser: Christer Ohlsson Omfang: 1 forelæsning Kursus: Ukrudtslære Underviser: Per Nielsen Kudsk Omfang: 1 forelæsning Kursus: Ressource- og miljøøkonomi Underviser: Niels Halberg Omfang: 4 timer Kursus: Økologisk jordbrug Underviser: Niels Halberg Omfang: 4 timer Kursus: Kvægbedriftens bæredygtighed Underviser: Niels Halberg Omfang: 4 timer Kursus: Operationel planlægning af arbejdsoperationer i marken Underviser: Claus Grøn Sørensen Omfang: 1 forelæsning Kursus: Advanced Animal Breeding Undervisere: Thorkild Liboriussen, Bente Krogh Hansen, Peter Løvendahl, Anette Høj Pedersen og Peter Sørensen Omfang: 5 forelæsninger 9

11 3.2 Fælles specialestuderende Husdyrbrug- og veterinærområdet (33) Stud.agro Henrik Martinussen Mette Olaf Nielsen, KVL Kirsten Sejersen, DJF Stig Purup, DJF Yverudvikling hos kvier - effekt af foderniveau Stud.agro Betina Stadager Knudsen Mette Olaf Nielsen, KVL John E. Hermansen, DJF Troels Kristensen, DJF E-vitamin status i økologiske kvægbesætninger Stud.med.vet. Thomas Thymann Nielsen Mette Olaf Nielsen, KVL Kirsten Jakobsen, DJF Mammary Uptake of Plasma Constituents in the Lactating Sow (Specialet afsluttet i 1998) Stud.agro Tine Hv. Steensen Peter Detlef Møller, KVL N. B. Kristensen, DJF Metabolism of 2-13 C Propionate in the rumen epithelium of sheep Stud.agro Ane Knarreborg P. Fogd Jørgensen, KVL Ellen-Margrethe Vestergaard, DJF Effekt af Noradrenalinantagonisten disulfiram på adfærden hos sopolte Stud.med.vet Rikke Raahtke Jakobsen Mette Schmidt, KVL Helene Jacobsen, KVL Henrik Callesen, DJF In vitro producerede kalve Stud.med.vet Hanne Rise Kristensen Mette Schmidt, KVL Henrik Callesen, DJF Kælvingsregistreringer Stud.agro Anette Bøeg Peder Nørgaard, KVL Martin Weisbjerg, DJF Torben Hvelplund, DJF Foderværdi af majsensilage 10

12 Stud.agro Mette S. K. Schulin-Zeuthen André Chwalibog, KVL Allan Danfær, DJF Bestemmelse af vækstkapacitet hos slagtesvin Stud.agro Kamilla Koefoed Breinhild Hanne Helene Hansen, KVL Jakob Sehested, DJF Estimering af optagelse, sammensætning og fordøjelighed af græsmarksafgrøder hos svin og kvæg v.h.a. alkananalyse Stud.agro Lars Holm Damgard Lars Gjøl Christensen, KVL Inge Riis Korsgaard, DJF Genetiske analyser af søers holdbarhed Stud.agro Nuria Miquel Planas André Chwalibog, KVL Knud Erik Bach Knudsen, DJF Effekten af fiberniveau på tømningshastighed Stud.agro Klaus Horsted Poul Jensen, KVL Poul Henckel, DJF Muskelvævsvækst hos heste Stud.agro Thomas Muurmann Henriksen Peder Nørgaard, KVL Torben Hvelplund, DJF Maritn Weisbjerg, DJF Den produktionsmæssige effekt af varmebehandlet kraftfoder til malkekøer Stud.agro Signe Nielsen André Chwalibog, KVL Viggo Danielsen, DJF Indflydelse af kraftfodertildeling på optagelse og udnyttelse af grundfoder til slagtesvin i vægtintervallet kg Stud.agro Søren Hansen Poul Jensen, KVL Anders Karlsson, DJF Pig meat - improvement of meat and carcass quality by using duroc and pietrain genetics Stud.agro Louise Mølbak Peder Nørgaard, KVL Martin Weisbjerg, DJF Betydning af tilskudsfoder til byærtehelsædsensilage for ædetid og drøvtygning ved kvæg 11

13 Stud.agro Troels Lind Anders Ringgaard Kristensen, KVL Jan Tind Sørensen, DJF Udvikling og evaluering af strategier til bekæmpelse af stafylokokmastitis i en malkekvægsbesætning Stud.agro Anders Glasius Lars Gjøl Christensen, KVL Peer Berg, DJF Alternative avlsstrategier i malkekvægavlen Stud.agro Charlotte Sølund Olesen André Chwalibog, KVL Henry Jørgensen, DJF Energiomsætning hos drægtige søer Stud.agro Karina Christiansen Jan Ladewig, KVL Eva Søndergaard, DJF Indlæringsevne hos heste Stud.agro Anne Grete Kongsted Anders Ringgaard Kristensen, KVL Vivi Aarestrup Larsen, DJF Mette Vaarst, DJF Pattegrisedødelighed i udendørs svineproduktion Stud.agro Søren Løgi Christensen Niels Rørbech, KVL Kaj Hansen, DJF Lene Munksgaard, DJF Sengestalde til ungkvæg Stud.med.vet. Søren Saxmose Nielsen Stig Milan Thamsborg, KVL Hans Houe, DJF ELISA-diagnostik af bovin paratuberkulose i Danmark. Justering og evaluering af antistof-enzymimmunanalysemetoden (Afsluttet speciale i 1998) Stud.agro Anette Gade Jan Elnif, KVL Christian Børsting, DJF Glukoseomsætning hos drægtige og lakterende minktæver Stud.agro Hanne-Marie Nielsen Lars Gjøl Christensen, KVL Thorkil Liboriussen, DJF Kombineret linie- og krydsningsavl hos malkekvæg (Speciale afsluttet i 1998) 12

14 Stud.agro Michael Erik Stenby Kofoed Jørgen Pedersen, KVL Svend Morsing, DJF Luftstrømninger over en fast flade (Speciale afsluttet i 1998) Stud.agro Karen Margrethe Fischer Balle Sven Bresson, KVL Sigurd Boisen, DJF Tyndtarmsfordøjelige aminosyrer i foderstoffer og blandinger til svin (Speciale afsluttet i 1998) Stud.agro Mogens Larsen Jørgen Madsen, KVL Torben Hvelplund, DJF Martin Weisbjerg, DJF Kvælstofomsætning i mave-tarmkanalen hos køer (Speciale afsluttet i 1998) Stud.agro Rikke Kyhn Henrik B. Simonsen, KVL Margit Bak Jensen, DJF Adfærd hos kalve ved forskellige belægningsgrader (Speciale afsluttet i 1998) Stud.agro Hans Ulrik Jensen Anders Ringgaard Kristensen, KVL Erik Jørgensen, DJF Optimering af løbningsstrategier i soholdet (Speciale afsluttet i 1998) Stud.agro Pernille Møller Christiansen Niels Rørbech, KVL Christian C. Krohn, DJF Betydning af lejets hældning for drøvtygning og liggeadfærd hos køer (Speciale afsluttet i 1998) Stud. agro Dorte Bossen Peder Nørgaard, KVL Troels Kristensen, DJF V.F. Kristensen, DJF Ureaindhold i mælk som kontrolparameter for N-udnyttelse ved fodring og for N- belastningen fra kvægbesætninger (Speciale afsluttet i 1998) Jordbrugsvidenskabelige område (26) Stud.agro Lars Skovbæk Jensen Lisa Munk, KVL Lise Nistrup Jørgensen, DJF Kvælstofgødsknings indvirkning på epidemiudviklingen af meldug i vinterhvede (Speciale afsluttet 1998) 13

15 Stud.agro Jakob Willas Jensen Lisa Munk, KVL Hans Pinnschmidt, DJF Pathogenic Variability of Rhynchosporium secalis on barley Stud.hort. Iben Konge David B. Collinge, KVL Mogens Nicholaisen, DJF Identification of genes involved in the Poinsettia-phytoplasma interaction Stud.agro Gitte Skovgaard Jensen Viggo Smedegaard, KVL H. J. Lyngs Jørgensen, KVL Bent J. Nielsen, DJF Vårbygsorters resistens over for bygstribesyge (Drechslera graminea) (Speciale afsluttet 1998) Stud.agro Stig Pihl Jacobsen Peter Esbjerg, KVL Anni Enkegaard, DJF Henrik Brødsgaard, DJF Therodiplosis persicae, en galmyg til bekæmpelse af spindemider. Undersøgelse af biologiske parametre for T. Persicae med henblik på et stabilt opdræt Stud. agro Helle Beck Jens Wolstrup, KVL Martin Veisbjerg, DJF Tilskudsfoder til græs Stud.hort Gitte Hallengren Jørgensen Holger Philipsen, KVL Hanne Lindhardt, DJF Bunddækkets betydning for insektpopulationer i æbleplantager Stud.agro Nis Høyer Callesen Bjarne Jørnsgaard, KVL Jørgen L. Christiansen, KVL Rikke Klith Jensen, DJF Bo Melander, DJF Mekanisk ukrudtsbekæmpelsen i lupiner Stud.agro Lisbeth Tønning Jørgen L. Christiansen, KVL Birthe Boelt, DJF Etablering af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.) i korn rækken. Vækst, skududvikling og fruktanindhold i efteråret 14

16 Stud.agro Lise Christiansen Vibeke Langer, KVL Anders Dahl, KVL Tommy Dalgaard, DJF Kvælstofudvaskning fra to økologiske jordbrugssystemer på grundvandstruede arealer En vurdering af økologiske jordbrug som et miljøpolitisk virkemiddel til grundvandsbeskyttelse på baggrund at et casestudium i Aalborg Stud.agro Kitt Hansen Vibeke Langer, KVL Anders Dahl, KVL Tommy Dalgaard, DJF Kvælstofudvaskning fra to økologiske jordbrugssystemer på grundvandstruede arealer En vurdering af økologiske jordbrug som et miljøpolitisk virkemiddel til grundvandsbeskyttelse på baggrund at et casestudium i Aalborg Stud.agro Jesper Munck Lars Stoumann Jensen, KVL Ingrid K. Thomsen, DJF Effekt af simuleret jordbearbejdning på omsætning af organisk materiale Stud.agro JacobHansen Henning Høgh, KVL Jan K. Schjørring, KVL Finn Vinther, DJF Den rumlige og tidslige variation i biologisk kvælstoffiksering i kløvergræs Stud.agro Martin Greve Carlsen Niels Erik Nielsen, KVL Nils Koefoed, DJF Kvælstofoptagelse og vækst af vinterhvede samdyrket med hvidkløver Stud.agro Gitte Holm Jan K. Schjørring, KVL BirtheBoelt, DJF Biologisk kvælstoffiksering i hvidkløver i relation til P og K forsyning Stud.agro Christian D. Holst Jørgen L. Christiansen, KVL Birthe Boelt, DJF Modellering af græsfrøafgrøders fænologiske udvikling ved hjælp af temperatursummer Stud.hort Tine Brandsborg Erik Nymann Eriksen, KVL Hanne N. Rasmussen, DJF Vækst og ernæringsbehov hos træfrø inokuleret med ectomucorrhiza Stud.agro Mette Nielsen Jan K. Schjørring, KVL Jørgen Eriksen, DJF Svovl- og kvælstofforsyningens indflydelse på transporten af svovl, udbytte og kvalitet i korn 15

17 Stud.agro Anders Højlund Nielsen Jesper Rasmussen, KVL Tommy Dalgård, DJF Jørgen Eriksen, DJF Underskud af svovl i økologisk jordbrug NPKs balancer på studielandbrug med fokus på svovl Stud.agro Niels Carl Sloth Larsen Niels Erik Nielsen, KVL Birthe Boelt, DJF Udvikling af en strategi for behovsbestemt kvælstofgødskning af alm. rajgræs (Lolium perenne L.) Stud.agro Mette Rabølle Jens Erik Jensen, KVL Gitte Felding, DJF Glyphosat s skæbne i jorden incl. laboratorieundersøgelser af adsorption og mobilitet i danske jordtyper Stud.agro Line Petersen Jens Erik Jensen, KVL Gitte Felding, DJF Glyphosat s skæbne i jorden incl. laboratorieundersøgelser af adsorption og mobilitet i danske jordtyper Stud.hort Dorte Nielsen A. Skytt Andersen, KVL John Hockenhull, KVL Bent Loschenkohl, DJF Drivning af Campanula carpatica Dark Blue Stud.agro Anders Vestergaard Lars Stoumann Jensen, KVL Hans S. Østergaard, KVL Gunnar Mikkelsen, KVL Validering af Bedrifsløsningens N-omsætningsmodel og beregning af N-tilførselsbehov Stud.agro Margrethe Brandt Jakob Magid, KVL Bent Tholstrup Christensen, DJF Omsætning af majs og majsafledt fæces i jord et metodestudie Stud.agro Luis Alberto Vargas Valdez Christian R. Jensen, KVL Uffe Jørgensen, DJF Estimatin leaf area index and biomass accumulation af Miscanghus sinensis Goliath from radiation 16

18 4. Fælles ph.d.-studerende Husdyrbrug- og Veterinærområdet (18) Cand.med.vet. Helene Jacobsen Indskrevet: december 1996 Torben Greve, KVL Henrik Callesen, DJF Oocytkildens betydning for fosterudviklingen Finansiering: Forskerakademiet og Demtek A/S Cand.agro Torben Gosvig Madsen Indskrevet: 1998 Mette Olaf Nielsen, KVL Torben Hvelplund, DJF Kirsten Sejrsen, DJF Mælkekirtlens aminosyreforsyning og mælkesyntese Finansiering: SJVF Cand.med.vet og cand.agro Ellen Margrethe Vestergaard Indskrevet: Klaus Vestergaard, KVL Knud Erik Bach Knudsen, DJF Effekten af foderfibre på velfærd og produktion hos søer Finansiering: FA / DJF (Meddelt ph.d.-grad i 1998) Cand.agro Troels Kristensen Indskrevet: Jørgen Madsen, KVL Erik Steen Kristensen, DJF Foderforsyning til malkekøer under afgræsning Finansiering: FA / DJF (Meddelt ph.d.-grad i 1998) Cand.agro Søren Østergaard Indskrevet: Anders Ringgaard Kristensen, KVL Jan Tind Sørensen, DJF Samspil mellem fodring, sundhed og produktion i en malkekvægbesætning Finansiering: KVL-stipendium Cand.agro Jette Halkjær Jakobsen Indskrevet: Lars Gjøl Christensen, KVL Just Jensen, DJF Genetiske sammenhænge mellem laktationskurvens form og sygdomsresistens hos malkekvæg Finansiering: FA / DJF 17

19 M.sc. (agr.) Gusti Ngurah Jelantik Indskrevet: Jørgen Madsen, KVL Torben Hvelplund, DJF Improving cattle production from semi-agrid grassland in East Nusa Tenggara, Indonesia through nitrogen supplementation Finansiering: Higher Education Project, EDB-loan 123-INO, Indonesia Cand.agro Jette Lauridsen Indskrevet: Poul Henning Petersen, KVL Just Jensen, DJF Udvikling af avlsplaner for får Finansiering: FA / DJF M.sc. (vet.sci.) Paul Sebastian Mlay Indskrevet: Jørgen Madsen, KVL Torben Hvelplund, DJF Improving plant fibre fermentation in the rumen to enhance animal productivity under tropical conditions Finansiering: Danida Cand.agro Steen Henrik Møller Indskrevet: Anders Ringgaard Kristensen, KVL Jan Tind Sørensen, DJF Styring af minkproduktion Finansiering: FA / DJF Cand.agro Anne Nanna Wolfenberg Olsen Indskrevet: Henrik B. Simonsen, KVL Lise Dybkjær, DJF Effekt af grovfoder og overdækning af udendørs arealer på slagtesvins sociale, eksplorative og temperaturregulerende adfærd Finansiering: FA / DJF Cand.agro Carsten Pedersen Indskrevet: André Chwalibog, KVL Sigurd Boisen, DJF Nyt proteinvurderingssystem for svin Finansiering: FA / DJF Cand.agro Merete Studnitz Indskrevet: Klaus Vestergaard, KVL Karin Hjelholt Jensen, DJF Velfærd hos udegående søer og deres indflydelse på græsningsarealet Finansiering: FA / DJF 18

20 Cand.agro Morten Kargo Sørensen Indskrevet: Lars Gjøl Christensen, KVL Just Jensen, DJF Optimale avlsplaner for malkekvæg Finansiering: ATV (Landskontoret for Kvæg) Cand.agro Peter Sørensen Indskrevet: Poul Henning Petersen, KVL Just Jensen, DJF Estimering af effekter af enkeltgener på økonomisk vigtige egenskaber hos kvæg Finansiering: KVL-stipendium Cand.scient Karen Thodberg Indskrevet: Jan Ladewig, KVL Karin Hjelholt Jensen, DJF Forudsigelse af moderegenskaber hos gylte og søer Finansiering: DJF Cand.med.vet. Karen Helle Nørtoft Sloth Indskrevet: 1996 Pia Haubro Andersen, KVL Klaus Lønne Ingvartsen, DJF Anvendelse af biologiske parametre i mælk i relation til produktionsbetingede sygdomme hos malkekøer Finansiering: Landbrugsministeriet Cand.med.vet. Niels Bådsgård Indskrevet: 1998 N.C. Nielsen, KVL Jan Tind Sørensen, DJF Udvikling af diagnostiske metoder til sundhedsstyring i svineproduktion Finansiering: Management og Stalde SMS Jordbrugsvidenskabelige område (25) Cand.hort Marianne Bengtsson Indskrevet: 1997 John Hockenhull, KVL Hanne Lindhard, DJF Mikrobiologisk bekæmpelse af kirsebærbladplet og æbleskurv Finansiering: Strukturdirektoratet (Forskningsprogrammet: Biologisk og mikrobiologisk bekæmpelse af skadevoldere ) Cand.scient Karsten Nielsen Indskrevet: 1997 Dan Funck Jensen, KVL David Yohalem, DJF Biologisk bekæmpelse af løggråskimmel (Botrytis aclada) i løg Finansiering: Strukturdirektoratet 19

21 Cand.agro Jørgen Finnemand Indskrevet: 1996 Jan K. Schjørring, KVL Mathias Andersen, DJF Genetisk, biokemisk og fysiologisk regulering af nitrogen-assimilering i rapsplanter Finansiering: DJF og Landbrugsministeriet Cand.hort Lis Sørensen Indskrevet: 1995 Bjarke Veierskov, KVL Kai Grevsen, DJF Revnedannelse i Gulerødder Finansiering: DJF / Forskerakademiet Cand.scient Niels Poulsen Indskrevet: 1996 Bjarke Veierskov, KVL Merethe Hansen, DJF Senescensindikatorer og restlevetid hos bladgrøntsager Finansiering: DJF/Forskerakademiet Cand.agro Kai Grevsen Indskrevet: 1996 Bjarke Veierskov, KVL J.E. Olesen, DJF Modellering af juvenilfase, vernalisering of vækst af blomkål og broccoli Finasiering: DJF/Forskerakademiet Cand.agro Poul Erik Lærke Indskrevet: 1998 Bjarke Veierskov, KVL Jørgen Christiansen, DJF Kartoflers stødpletfølsomhed Finansiering: DJF/Forskerakademiet Cand.scient Michael Skjøt Indskrevet: Henrik Vibe Scheller, KVL Bernhard Borkhardt, DJF Heterologous expression of fungal pectinasesin Solanum tuberosum Finansiering: Bevillingsprogrammet THOR Cand.scient Susanne Oxenbøll Sørensen Indskrevet: Henrik Vibe Scheller, KVL Bernhard Borghardt, DJF Heterologous expression of fungal pectinasesin Solanum tuberosum Finansiering: Bevillingsprogrammet THOR 20

22 Cand.hort Kristen Amfred Thomsen Indskrevet: Erik Nymann Eriksen, KVL Poul Erik Brander, DJF Frøhvile i løvtræarter Finansiering: Forskerakademiet, DJF Cand.agro Anne Mette Walther Schlosser Indskrevet: Jens C. Streibig, KVL Svend Christensen, DJF Ukrudtets rumlige fordeling beskrevet ved jordens frøpulje, jordtype og såbedets struktur Finansiering: Forskerakademiet, Danmarks JordbrugsForskning Cand.hort Jørn Nygaard Sørensen Indskrevet: Niels Erik Nielsen, KVL Kaj Henriksen, DJF Effekt af gødskning og vanding på kemisk sammensætning og kvalitet af grønsager Finansiering: Danmarks JordbrugsForskning, Forskerakademiet Cand.hort Peter Brønnum Indskrevet: Erik Nymann Eriksen, KVL Poul Erik Brander, DJF Udvikling af metoder til bestemmelse af vitalitetsparametre hos unge træer Finansiering: Danmarks JordbrugsForskning, Forskerakademiet Cand.hort Lise Andersen Indskrevet: Margrethe Serek, KVL Michelle H. Williams, DJF Blomstrende potteplanters respons på saltstress Finansiering: KVL-stipendium Cand.hort Marianne G. Bertelsen Indskrevet: Torben Toldam-Andersen, KVL Ole Callesen, DJF Blomsterudvikling, frugtsætning og frugtvækst i pære cv. Clara Friis Finansiering: Danmarks JordbrugsForskning, Forskerakademiet Cand.agro Christen Duus Børgesen Indskrevet: Søren Hansen, KVL Svend Elsnab Olesen, DJF Pedotransferfunktioner for danske jorde og deres anvendelse i agrohydrologisk modellering Finansiering: Danmarks JordbrugsForskning 21

23 Cand.agro Margrethe Askegaard Indskrevet: Jan K. Schjørring, KVL Jørgen Eriksen, DJF Kalium i økologisk planteproduktion Finansiering: Landbrugs- og Fiskeriministeriet Cand.agro Karsten Rasmussen Indskrevet: Jens C. Streibig, KVL Jesper Rasmussen, DJF Samspillet mellem ukrudtsbekæmpelse og gødningshåndtering i økologiske jordbrug Finansiering: Forsknings- og Udviklingsprogrammet for økologisk jordbrug del 2 Cand.agro Anders Lomholt Indskrevet: Erik Nymann Eriksen, KVL Per Steen, DJF Fysiologisk frøkvalitet i græs og havefrø Finansiering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Forskerakademiet, Danmarks JordbrugsForskning Cand.hort Irene Engstrøm Johansen Indskrevet: Erik Nymann Eriksen, KVL Poul Erik Brander, DJF Analyse af genetisk variation hos Iles ved morfologiske og fysiologiske indikatorer Finansiering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Cand.scient Lisbeth Dahl Indskrevet: Jan K. Schjørring, KVL Preben Bach Holm, DJF Identificering, kloning og transformation af gener involveret i fosforoptagelse i bygrødder Finansiering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Strukturdirektoratet Cand.agro Lars Juhl Munkholm Indskrevet: Søren Hansen, KVL Per Schjønning, DJF Soil Friabiligy: Soil Fragmentation and Structural Stability Finansiering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Cand.agro Tommy Dalgaard Indskrevet: John Porter, KVL Nick Hutchings, DJF Arild Vatn, DJF Opskalering fra landbrug til landskab. (Udvikling af bottom-up metodologi til simulering og regional generalisering af ressourceforbrug ved landbrugsproduktion) Finansiering: DJF 22

Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Foulum Postboks 50 8830 Tjele. Tlf: 8999 1900 Fax: 8999 1919 e-mail: djf@agrsci.dk www: agrsci.

Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Foulum Postboks 50 8830 Tjele. Tlf: 8999 1900 Fax: 8999 1919 e-mail: djf@agrsci.dk www: agrsci. Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Foulum Postboks 50 8830 Tjele Tlf: 8999 1900 Fax: 8999 1919 e-mail: djf@agrsci.dk www: agrsci.dk Redaktion: Anders Correll Layout & opsætning: Ulla Nielsen

Læs mere

Danmarks JordbrugsForskning. Aktivitetsplan 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Danmarks JordbrugsForskning. Aktivitetsplan 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Aktivitetsplan 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 DJF i hovedtræk, organisation og udvikling... 5 Kompetenceudvikling... 7 Innovation... 9 Forskningsafdelinger...

Læs mere

Danmarks JordbrugsForskning. Aktivitetsplan 2005. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Danmarks JordbrugsForskning. Aktivitetsplan 2005. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Aktivitetsplan 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 DJF i hovedtræk, organisation og udvikling... 5 Kompetenceudvikling... 7 Kommercialisering og

Læs mere

- produktion, natur og miljø. 14.-15. januar i Herning Kongrescenter

- produktion, natur og miljø. 14.-15. januar i Herning Kongrescenter - produktion, natur og miljø 2015 Plantekongres 2015 14.-15. januar i Herning Kongrescenter Tak til vores sponsorer Mediepartner Fagmagasinet Mark er mediepartner for Plantekongressen Arrangører DLG Innovation

Læs mere

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologiske fødevarer og menneskets sundhed Rapport fra vidensyntese udført i regi af Forskningsinstitut for Human Ernæring, KVL Katherine O'Doherty Jensen, Hanne Nygaard Larsen, Jens Peter Mølgaard, Jens-otto

Læs mere

Energi i økologisk jordbrug

Energi i økologisk jordbrug Energi i økologisk jordbrug Reduktion af fossilt energiforbrug og produktion af vedvarende energi Uffe Jørgensen & Tommy Dalgaard (red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Energi i økologisk jordbrug

Læs mere

Natur- og Miljøforskningskonference

Natur- og Miljøforskningskonference Natur- og Miljøforskningskonference H.C. Ørsted Institutet 22. - 23. august 2002 Resumé af foredrag og posters Natur 2002 Miljø Natur- og Miljøforskningskonference Resumé af foredrag og posters H.C. Ørsted

Læs mere

Sammendrag af indlæg. Plantekongres 2013. 15.-16. januar i Herning Kongrescenter

Sammendrag af indlæg. Plantekongres 2013. 15.-16. januar i Herning Kongrescenter Sammendrag af indlæg Plantekongres 2013 15.-16. januar i Herning Kongrescenter 2013 Oversigtsplan over Herning Kongrescenter Stueetage 1. sal Kongressal 5B 5A Udstillinger 4C 4B Cabaretsal B+C Cabaretsal

Læs mere

Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2006-2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2006-2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Rammeplan 2006-2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, faglig profil, vision, værdier og strategier... 5 DJF s planlægnings-,

Læs mere

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Natur, miljø og ressourcer i økologisk jordbrug Hugo Fjelsted Alrøe og Claus Bo Andreasen (Red.) FØJO Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Natur, miljø og ressourcer i økologisk jordbrug FØJO-rapport

Læs mere

Struktur Fondens resultater INDHOLD Novo Nordisk Fonden

Struktur Fondens resultater INDHOLD Novo Nordisk Fonden ÅRSSKRIFT 2008/2009 NOVO NORDISK FONDEN Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fonden blev oprettet i 1989 ved en sammenslutning af Novo s Fond, Nordisk Insulinfond og Nordisk Insulinlaboratorium og har til

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Succesfuld bekæmpelse af Ager-Tidsel uden kemi

Succesfuld bekæmpelse af Ager-Tidsel uden kemi NYHEDSBREVET Nr. 3 Juni 2003 Succesfuld bekæmpelse af Ager-Tidsel uden kemi Ager-Tidsel har i de seneste år været et stigende problem i de danske kornmarker, særligt i de økologiske sædskifter. Ved en

Læs mere

Økologisk mælkeproduktion

Økologisk mælkeproduktion Økologisk mælkeproduktion Strategier og foderforsyning ved 100 procent økologisk fodring Jakob Sehested og Troels Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2002 FØJO-rapport nr. 17/2002

Læs mere

CORE Organic forskning

CORE Organic forskning CORE Organic forskning CORE Organic forskning (2007-2010) Fælles europæisk forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer Økologiske produktionsmetoder kalder på en række udfordringer i udviklingen

Læs mere

Forskning for fremtiden

Forskning for fremtiden Forskning for fremtiden Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Velkommen til DJF Danmarks JordbrugsForskning, DJF, er landets største forskningsinstitution inden for

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2009/2010 N

ÅRSSKRIFT 2009/2010 N ÅRSSKRIFT 2009/2010 NOVO NORDISK FONDEN Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fonden blev oprettet i 1989 ved en sam menslut ning af Novo s Fond, Nordisk Insulinfond og Nordisk Insulinlaboratorium og har til

Læs mere

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år effekter i erhverv og samfund Økologisk forskning og udvikling gennem 15

Læs mere

The Danish Pest Infestation Laboratory (DPIL) Statens Skadedyrlaboratorium (SSL)

The Danish Pest Infestation Laboratory (DPIL) Statens Skadedyrlaboratorium (SSL) The Danish Pest Infestation Laboratory (DPIL) carries out research and compiles information concerning insect pests on livestock, in stables, stocks, buildings and the materials used. Research also covers

Læs mere

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Idékatalog til Søfartsstyrelsen VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Indhold Indledning 3 IDÉKATALOGETS OMFANG 3 ATV - AKADEMIET

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2010-2011 m

ÅRSSKRIFT 2010-2011 m ÅRSSKRIFT 2010-2011 Kort om Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fonden blev oprettet i 1989 ved en sam menslut ning af Novo s Fond, Nordisk Insulinfond og Nordisk Insulinlaboratorium og har til formål: at

Læs mere

NATUR OG MILJØ 2009. Del B: Fakta DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr. 751 2009 AU AARHUS UNIVERSITET

NATUR OG MILJØ 2009. Del B: Fakta DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr. 751 2009 AU AARHUS UNIVERSITET NATUR OG MILJØ 29 Del B: Fakta Faglig rapport fra DMU nr. 751 29 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] NATUR OG MILJØ 29 Del B: Fakta Faglig rapport fra DMU nr. 751 29 Redaktion:

Læs mere

Nyhedsbrev fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer. Ved offentlige goder forstår man ikke-rivaliserende

Nyhedsbrev fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer. Ved offentlige goder forstår man ikke-rivaliserende nyt DECEMBER Nyhedsbrev fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer Økologiens samfundsmæssige værdi skal kortlægges På et kick-offmøde i Nyborg den 17. december indledte

Læs mere

Landbrug & Fødevarer, Kvæg. Viden Vækst Balance. KvægKongres. Program. Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015. Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer, Kvæg. Viden Vækst Balance. KvægKongres. Program. Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015. Landbrug & Fødevarer Landbrug & Fødevarer, Kvæg Viden Vækst Balance KvægKongres 2015 Program Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015 Landbrug & Fødevarer MCH Herning Kongrescenter Østergade 37 Herning KON

Læs mere

Opgørelse af CO 2 - emissioner fra arealanvendelse og ændringer i arealanvendelse

Opgørelse af CO 2 - emissioner fra arealanvendelse og ændringer i arealanvendelse Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Opgørelse af CO 2 - emissioner fra arealanvendelse og ændringer i arealanvendelse LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) Metodebeskrivelse samt opgørelse

Læs mere

Oversigt over. Landsforsøgene. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL

Oversigt over. Landsforsøgene. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2001 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkonsulent i planteavl LANDBRUGETS

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning).

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning). Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Anni Søborg Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk asbe@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab,

Læs mere

Kvælstofbalancer i dansk landbrug

Kvælstofbalancer i dansk landbrug Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer Udgiver: Miljø-

Læs mere

PORSLAG TIL EN NATIONAL STRATEGI FOR SUNDHEDSVIDENSKAB

PORSLAG TIL EN NATIONAL STRATEGI FOR SUNDHEDSVIDENSKAB PORSLAG TIL EN NATIONAL STRATEGI FOR SUNDHEDSVIDENSKAB Indhold FORORD 7 KAPITEL 1 9 RESUMÉ, KOMMISSORIUM OG ARBEJDS- TILRETTELÆGGELSE 9 KAPITEL 1A 11 Anbefalinger og resumé 11 Anbefalinger 71 Sundhedsvidenskabens

Læs mere

Dansk landbrugs strukturudvikling siden 2. verdenskrig

Dansk landbrugs strukturudvikling siden 2. verdenskrig Niels Kærgård og Tommy Dalgaard Dansk landbrugs strukturudvikling siden 2. verdenskrig Dansk landbrug og landbokultur har forandret sig drastisk over de seneste par generationer. Omkring Anden Verdenskrig

Læs mere