INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING 30 REVISIONSPÅTEGNINGER 31

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING 30 REVISIONSPÅTEGNINGER 31"

Transkript

1 1 Årsrapport 2005

2 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION OG STRATEGI 3 BANKENS LEDELSE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 7 KONCERNBERETNING 8 CORPORATE GOVERNANCE 12 INTERESSENTER: KUNDER 13 INTERESSENTER: MEDARBEJDERE 14 INTERESSENTER: AKTIONÆRER 15 FORRETNINGSOMRÅDER 18 SPAR NORDS LOKALE BANKER 19 STORKUNDEOMRÅDET 21 HANDELS- OG UDLANDSOMRÅDET 22 FORRETNINGSSUPPORT 23 FINANS NORD A/S 24 KREDITRISICI 25 MARKEDSRISICI 27 PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING 30 REVISIONSPÅTEGNINGER 31 KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 32 RESULTATOPLYSNINGER 40 BALANCEOPLYSNINGER 41 EGENKAPITALOPGØRELSE 42 PENGESTRØMSOPGØRELSE 44 NØGLETAL 45 NOTER: NOTER TIL RESULTATOPLYSNINGER 46 NOTER TIL BALANCEOPLYSNINGER 49 SPAR NORD BANK - PULJEORDNINGER 62 AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER 64 KVARTALSVISE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 68 ØVRIGE OPLYSNINGER LEDELSESHVERV 70 FONDBØRSMEDDELELSER 2005 MV. 73 SPAR NORD BANK - OVERSIGT 74 2

3 VISION OG STRATEGI Gennem lokale frihedsgrader vil vi skabe Danmarks mest attraktive bankkæde. Det vil vi for kunder, medarbejdere og aktionærer. s virksomhedsvision fra som citeres ovenfor - er en videreførelse af Lokalstrategien, der blev indledt i Dengang blev Bankens fokus rettet mod privatkunder og lokalområdernes virksomheder. Ideen var, og er stadig, at det skal være kundernes krav til de lokale enheder, der styrer Banken, og at beslutninger vedrørende kundebetjening, markedsbearbejdning, filialplacering og medarbejderforhold træffes lokalt. Med den nye virksomhedsvision gøres det endnu mere klart, at har sat sig et ambitiøst mål med den lokale strategi. "Danmarks mest attraktive" udtrykker, at den ekspansion uden for det nordjyske kerneområde, der blev indledt i 2002, skal fortsætte i fremtiden. De seneste år har åbnet i Herning, Vejle, Odense, Horsens, Fredericia og Kolding, så kæden ved udgangen af 2005 består af 70 lokale banker - et tal, der efter planen skal vokse med 1-2 om året. ORGANISATION Ud over s lokale banker, som er den største forretningsenhed, består bankkæden af tre øvrige indtjeningsområder - Storkundeområdet, Handels- og Udlandsområdet og Finans Nord - samt den administrative enhed Forretningssupport og fire stabsafdelinger. Forretningssupport og stabsafdelingerne servicerer de decentrale enheder med specialkompetencer inden for bl.a. kunde- og markedskoncepter, kreditmæssig overvågning og medarbejderudvikling. I alt har medarbejdere, som betjener kunder og aktionærer. Målt på forretningsomfang (udlån, indlån og garantier) er Spar Nord Danmarks femtestørste full-service bank. SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER "Bankkæde" signalerer, at Bank netop fungerer som en kæde af individuelle forretninger, der drives under en overordnet paraply og med kompetente centrale funktioner. Derudover vækker kædebegrebet associationer til detailhandlen - et område gerne lader sig inspirere af, når det gælder kundebetjening og oplevelser i butikken. UHØJTIDELIG, AMBITIØS OG NÆRVÆRENDE Sammen med den nye virksomhedsvision fik i 2005 revideret sit værdigrundlag. Den første værdi, uhøjtidelig, var også inden 2005 en del af Bankens værdigrundlag. har altid været kendetegnet ved en uhøjtidelig omgangstone, hvor medarbejderne er i øjenhøjde med kunderne og med hinanden. Denne uhøjtidelighed skal fortsat præge Banken. Værdien ambitiøs er i god tråd med visionen om at blive Danmarks mest attraktive bankkæde for både kunder, medarbejdere og aktionærer. Konkret betyder det, at Banken konstant vil arbejde for at udvikle koncepter, produkter og medarbejdernes kompetencer. er nærværende og tæt på kunderne i dobbelt forstand. Fysisk nærværende fordi der aldrig er langt til den lokale bank, fordi Banken er involveret i lokalsamfundet og engageret i den enkelte kunde. Mentalt nærværende i dialogen med kunderne for altid at kunne levere den individuelt tilpassede løsning. 3

4 VISION OG STRATEGI HISTORIE Grundstenen til det, der i dag er den moderne finansielle virksomhed, blev lagt i Aalborg Byes og Omegns Sparekasse, som det nye pengeinstitut hed, blev grundlagt af købmanden Jacob Kjellerup og havde som mål "At blive et middel til velstand". SPAR NORD BANKS FORRETNINGSMODEL I 1967 fusionerede Aalborg Byes og Omegns Sparekasse med Landbosparekassen og blev til Sparekassen Nordjylland. I de følgende år sluttede flere lokale pengeinstitutter sig til, og i 1990 blev Sparekassen Nordjylland omdannet til børsnoteret aktieselskab. I 1998 blev navnet ændret til Bank. Selv om der er sket meget på 182 år, er målet stadig fundamentalt det samme - som det udtrykkes i s kundemission fra 2005: "Sammen med dig skaber vi økonomisk frihed". 4

5 BANKENS LEDELSE BESTYRELSE FORMÆND FOR DE LOKALE BANKRÅD BRØNDERSLEV Statsaut. ejendomsmægler Jesper Hardahl NØRRESUNDBY Advokat Bjarne Damm Johansen FREDERICIA Advokat Søren Frandsen ODENSE Statsaut. ejendomsmægler Henrik Therkelsen Adm. direktør Torben Fristrup Formand Ejendomsmægler Erling Kjær Næstformand Overlærer Niels Ole Arndt FREDERIKSHAVN Direktør Kaj Christiansen SKAGEN Tømrermester Thomas Dyrnesli Nielsen HADSUND Frugtavler Jess Vibech Laursen STØVRING Landmand Karl Kristian Andersen Gårdejer Niels Kristian Kirketerp Adm. direktør Carsten Normann Direktør Per Søndergaard Pedersen HERNING Direktør Henrik Hyldgaard HIRTSHALS Auktionsmester Knud Damgaard SÆBY Advokat Erling Mortensen TERNDRUP Gårdejer Søren Sømod Flou HJALLERUP Kontorchef Ole Mortensen VEJGAARD Direktør Kai Max-Jakobsen Ekspeditionssekretær Trine Bruun Haals Medarbejdervalgt Fuldmægtig Jan Høholt Jensen Medarbejdervalgt Ekspeditionssekretær Ole Skov Medarbejdervalgt HJØRRING Advokat Troels Bidstrup Hansen HOBRO Farvehandler Ivan Østergaard VEJLE Teknisk direktør Erik Dahl-Rasmussen AABYBRO Indkøbschef Christian Jensen HORSENS Advokat Anne Koch AALBORG Redaktionschef Jørgen Pyndt DIREKTION KOLDING Endnu ikke valgt AARS Direktør Ebba Pedersen KØBENHAVN Direktør Carsten Hansen ÅRHUS Advokat Torben Korsager Adm. direktør Lasse Nyby Bankdirektør John Lundsgaard Bankdirektør Lars Møller LØGSTØR Overlærer Niels Ole Arndt STORKUNDEOMRÅDET Statsaut. revisor Hans Østergaard 5

6 2005 TIL REGNSKABSLÆSERNE 2005 blev Bankens hidtil bedste år med en stigning i basisindtjeningen på 81,5 pct. og 24,1 pct. i forretningsomfanget. Med en tilgang på nye kunder, netto, har Banken i 2005 øget sin markedsandel såvel i Nordjylland som udenfor. Væksten i forretningsomfanget er opnået samtidig med, at det har været muligt at nedbringe nedskrivninger på udlån ganske betydeligt. For os er det en bekræftelse på, at Lokalstrategien er det rigtige valg. Det er alle forretningsområder, der viser fremgang, dvs. s lokale banker, Handels- og Udlandsområdet, Storkundeområdet og datterselskabet Finans Nord. VÆKST UDEN FOR NORDJYLLAND Vi har som mål hvert år at åbne 1-2 nye "selvstændige" lokale banker uden for Nordjylland. I 2005 var det Fredericia og Kolding. Der er ingen tvivl om, at i en servicevirksomhed som er medarbejderne den helt afgørende ressource. Det er blandt andet baggrunden for en betydelig uddannelses- og kompetenceindsats i det forløbne år. Alle medarbejdere var på salgs- og rådgivningskursus og fik i efteråret tilbud om en pc-ordning med bredbåndsforbindelse. En række ledere har videreuddannet sig inden for bl.a. NLP og 24 kommende ledere deltager i et nyt udviklingsprogram. Endelig formulerede Banken en ny virksomhedsvision, kundemission samt et revideret værdigrundlag i De nye formuleringer er først og fremmest en tilpasning til vores Lokalstrategi. FORVENTNINGER TIL 2006 Konjunkturudsigterne for 2006 er positive, og en række aktiviteter er allerede igangsat. Vi har besluttet at åbne en lokal bank i Silkeborg og en i Næstved. Og endelig åbner vi en privatkundeafdeling i Risskov under Spar Nord Århus. Ekspansionen uden for Nordjylland har været mere succesrig end forventet. Vi har et mål om, at de nye lokale banker skal kunne dække egne omkostninger inden for en treårig periode. De hidtidige resultater viser, at det sker langt tidligere. I samarbejde med en række andre pengeinstitutter vil vi i 2006 begynde at sælge skadesforsikringer, og samtidig arbejdes der på at etablere et livsforsikrings- og pensionsselskab, der vil være klar til lancering i Vi holder fast i, at vores ekspansion sker i de større byer, hvor vi finder den rette direktør og de rette medarbejdere. Blandt andet med baggrund heri fik Banken også i 2005 en rekordtilgang af nye kunder. I alt har vi nu kunder fordelt med privatkunder og erhvervskunder, og antallet af aktionærer er forøget med til knap Endelig vil datterselskabet Finans Nord etablere sig i Sydsverige i 2006 og tilbyde sine kompetenceområder, specielt finansiering af landbrugsmaskiner. Vi forventer derfor, at Banken også i 2006 vil få en tilfredsstillende vækst og indtjening. Grundlaget er skabt. UDVIDELSE AF KAPITAL OG FLERE MEDARBEJDERE Den høje forretningsvækst betød, at Bestyrelsen i august 2005 besluttede at udvide aktiekapitalen. Det skete i form af en fortegningsemission for de nuværende aktionærer i forholdet 10:1. Forløbet var tilfredsstillende, og Banken fik tilført 367 mio. kr. Venlig hilsen Torben Fristrup Bestyrelsesformand Lasse Nyby Adm. direktør Bankens fremgang i 2005 betød også, at vi måtte ansætte flere medarbejdere - også flere end planlagt ved årets begyndelse. I alt er medarbejderstaben forøget med 74, hvoraf de 64 er ansat i de fire forretningsområder. 6

7 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN RESULTATOPLYSNINGER Mio. kr Netto renteindtægter Netto gebyrindtægter Udbytte af aktier mv. Kursreguleringer Andre driftsindtægter Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Basisindtjening Beholdningsindtjening Totalkredit (aktiesalg) Resultat før skat Skat Resultat efter skat 838,6 827,9 858,3 862,4 890,4 229,6 243,8 282,1 299,0 392,1 21,7 23,6 25,4 24,8 11,0 72,1 87,0 80,8 126,5 204,5 38,4 65,5 24,9 55,8 73,7 52,3-5,0-10,1 33,5 49, , , , , ,9 822,1 809,9 845,4 925, ,6 430,6 432,9 416,0 476,8 589,3 347,3 307,4 224,8 170,8 33,9 83,3 125,5 191,2 306,0 555,4-24,2 18,4 21,0 58,0 58, ,0 44,3 0,0 59,1 143,9 313,2 408,3 613,5 0,9 27,6 76,3 84,6 134,1 58,2 116,3 236,9 323,7 479,4 BALANCEOPLYSNINGER * Mio. kr. Samlede aktiver Indlån Udlån Garantier mv. Egenkapital Efterstillede kapitalindskud , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 964,0 980, , , ,8 Risikovægtede aktiver Kernekapital Nedskrevet på udlån og garantidebitorer Udlån med rentestop , , , , , , , , , ,3 788,7 646,2 658,4 693,9 688,5 197,4 279,6 180,5 91,0 41,1 * Som balancetal for 2004 anvendes åbningsbalance pr NØGLETAL Egenkapitalforrentning før skat, pct. Egenkapitalforrentning efter skat, pct. Omkostningsandel af basisindtægter Omkostningsandel af basisindtægter - inkl. nedskrivninger Nedskrivningsprocent Solvensprocent Kernekapitalprocent, inkl. hybrid kapital Kernekapitalprocent, ekskl. hybrid kapital Antal ansatte (ultimo, heltid) Afdelinger 3,6 7,9 15,7 18,0 24,3 3,5 6,4 11,8 14,2 19,0 0,66 0,65 0,67 0,66 0,64 0,93 0,90 0,85 0,78 0,66 1,7 1,7 1,0 0,7 0,1 10,5 10,5 11,2 10,2 12,3 7,5 8,0 9,0 8,5 9,9 7,5 8,0 9,0 8,5 8, SPAR NORD BANK-AKTIEN Kr. pr. aktie a 100 kr. Kurs ultimo Indre værdi Indtjening efter skat Udbytte Afkast, pct. Price earning har i 2005 ændret regnskabspraksis i forbindelse med overgang til IFRS. Der er ikke foretaget tilpasning af hoved- og nøgletal for og kun delvist for Der henvises til omtalen i afsnittet om "Anvendt regnskabspraksis." 7

8 KONCERNBERETNING REKORDOVERSKUD PÅ 613,5 MIO. KR. FØR SKAT fik i 2005 et overskud på 613,5 mio. kr. før skat, hvilket er en stigning på 50,2 pct. i forhold til det hidtidige rekordresultat på 408,3 mio. kr. i Det gode resultat skal ses på baggrund af en vækst i markedsandelen samtidig med rekordlave nedskrivninger på udlån mv. Egenkapitalforrentningen, før skat, målt på primoegenkapitalen, ekskl. udbytte, er således steget fra 19,7 pct. til 27,8 pct. Efter skat blev resultatet på 479,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 48,1 pct. i forhold til året før. SPAR NORD BANK KONCERNEN SPAR NORD BANK KONCERNEN RESULTAT FØR SKAT FORRENTNING AF PRIMO EGENKAPITAL FØR SKAT Mio. kr. Pct. Fremgangen omfatter alle Bankens forretningsområder. Det største - s lokale banker - havde en vækst i udlån på 38,1 pct. og forrentede den allokerede kapital med 27,7 pct. Handels- og Udlandsområdet opnåede en ekstraordinær høj forrentning af den allokerede kapital på 66,1 pct. mod 50,4 pct. i Storkundeområdets udlån voksede med 19,6 pct. og forrentede kapitalen med 25,1 pct. Og endelig havde Finans Nord en vækst i udlån på 12,2 pct. og forrentede kapitalen med 24,2 pct. Ledelsen finder resultatet meget tilfredsstillende og en fortsat bekræftelse på Lokalstrategien. På generalforsamlingen 20. april 2006 vil Bestyrelsen stille forslag om, at der foretages et aktiesplit, således at stykstørrelsen ændres fra 100 kr. til 10 kr., blandt andet med henblik på at øge likviditeten i aktien. DRIFTSUDVIKLINGEN Indtægter Trods væksten i forretningsomfanget på 24,1 pct. er nettorenteindtægterne kun vokset med 28,0 mio. kr. - svarende til 3,2 pct. - fra 862,4 mio. kr. til 890,4 mio. kr. i Baggrunden for, at væksten i nettorenteindtægterne er lavere end væksten i forretningsomfanget, er det fortsatte fald i rentemarginalen. 0 59,1 143,9 313,2 408,3 613,5 3,5 7,9 15,7 19,7 27, Med baggrund i rekordresultatet har Bestyrelsen besluttet at indstille til generalforsamlingen 20. april 2006, at der også for 2005 udbetales et ekstraordinært udbytte på 10 kr. pr. aktie, således at det samlede udbytte pr. aktie udgør 30 kr., svarende til 171,2 mio. kr. Der betales fuldt udbytte på de nye aktier, der blev udbudt i november Udbyttet svarer til 35,7 pct. af nettooverskuddet. 0 Konkurrencen i den finansielle sektor kombineret med det fortsat lave renteniveau har således betydet et fald i rentemarginalen på 0,85 pct.-point fra ultimo 2004 til ultimo Indsnævringen af rentemarginalen fremkommer også på grund af et betydeligt skifte i produktmixet, hvor væksten især sker på lavtforrentede udlån på bolig- og investeringsområdet med renter fra 3,95 pct. p.a. Det samlede fald i rentemarginalen fra ultimo 2003 til ultimo 2005 har udgjort 1,55 pct.-point. Det samlede forretningsomfang (indlån, udlån og garantier) er steget med 24,1 pct. fra 45,0 mia. kr. til 55,8 mia. kr. Fremgangen har dels baggrund i en betydelig tilgang af nye kunder i såvel Nordjylland som resten af landet, dels et øget forretningsomfang med bestående kunder. Her kan blandt andet nævnes en fortsat vækst i Bankens loyalitetskoncept - Stjernekonceptet. Nettogebyrindtægterne er steget med 31,1 pct. til 392,1 mio. kr. Korrigeres for ændringer i regnskabspraksis som følge af IFRS reglerne, har der været en stigning i gebyrindtægterne på 42,0 pct., idet de tilskrevne gebyrer er 32,4 mio. kr. højere end det indtægtsførte beløb. De nye regnskabsregler betyder bl.a., at gebyrer, modtaget i forbindelse med lånetablering, skal periodiseres. Stigningen i gebyrindtægterne har primært baggrund i aktivitetsstigningen og ikke i en forhøjelse af priserne på Bankens produkter. 8

9 KONCERNBERETNING Blandt nettogebyrerne er det først og fremmest handel med værdipapirer og kapitalforvaltning, der viser fremgang. Nettogebyrer fra handel med værdipapirer er således steget med 62,6 mio. kr. til 113,3 mio. kr., mens gebyrer fra kapitalforvaltning er vokset med 42,7 mio. kr. til 116,9 mio. kr. Væksten er blandt andet udtryk for en meget høj aktivitet på handelsområdet med etableringen af FormueInvest, en markant stigning i kunders handel med værdipapirer og virksomhedernes rente- og valutaforretninger. Udbyttet af aktier er faldet fra 24,8 mio. kr. til 11,0 mio. kr. Forklaringen er primært, at posten var særlig høj i 2004, hvor der blev udloddet et ekstraordinært udbytte fra PBS International Holding A/S på 11 mio. kr. Kursreguleringerne er vokset med 61,7 pct. fra 126,5 mio. kr. til 204,5 mio. kr. som følge af den høje aktivitet i Handels- og Udlandsområdet samt kursregulering på Bankens aktier i Linde Partners Asset Management på 12,8 mio. kr. Andre driftsindtægter er steget med 32,1 pct. fra 55,8 mio. kr. til 73,7 mio. kr. De væsentligste indtægter i forhold til 2004 vedrører gevinst ved salg af ejendomme på 10,6 mio. kr., 4,4 mio. kr. i gevinst ved salg af aktier i Nørresundby Bank i forbindelse med deres aktietilbagekøbsprogram samt 4,9 mio. kr. i udlodning fra foreningen SDC. Det gode regnskabsresultat betyder, at der i regnskabet er udgiftsført i alt 38,6 mio. kr. til resultatafhængig aflønning. Til bonusprogrammerne for medarbejderne er der hensat 28,2 mio. kr., mens der er hensat 10,4 mio. kr. til ledelsesincitamentsprogrammet. Af andre større omkostningsstigninger kan nævnes markedsføring med en forøgelse på 9,1 mio. kr., en stigning på 9,3 mio. kr. i ITudgifterne og 9,0 mio. kr. til medarbejder pc-ordningen, der er udgiftsført i sin helhed i Nedskrivninger på udlån er reduceret med 80,2 pct. fra 170,8 mio. kr. til 33,9 mio. kr. Korrigeres for, at nedskrivningerne ifølge de nye IFRS-regler skal reduceres med den modtagne rente på nedskrevne engagementer, hvilket for 2005 udgør 36,1 mio. kr., er der tale om et fald på 100,8 mio. kr. eller 59,0 pct. i forhold til Faldet i nedskrivninger er sket samtidig med, at cover ratioen - forholdet mellem de samlede nedskrivninger og nulrentekonti - er forøget fra 7,6 til 16,7. Basisindtjeningen Basisindtjeningen er således forøget med 81,5 pct. fra 306,0 mio. kr. i 2004 til 555,4 mio. kr. i 2005, hvilket er meget tilfredsstillende. Resultet af kapitalandele er forøget med 46,9 pct. fra 33,5 mio. kr. til 49,2 mio. kr. Den væsentligste del vedrører resultatandelen fra Nørresundby Bank, hvor s ejerandel udgør 50,2 pct. Omkostninger De samlede omkostninger er steget med 11,5 pct. fra 925,2 mio. kr. til 1.031,6 mio. kr. Stigningen er højere end forventet og har primært baggrund i den høje aktivitet, der har medført en udvidelse af antallet af ansatte fra ultimo 2004 til ultimo Stort set hele stigningen i antallet af ansatte er sket i indtjeningsenhederne. Beholdningsindtjeningen Beholdningsindtjeningen har ligeledes udviklet sig tilfredsstillende. Indtjeningen på Bankens egenbeholdning er vokset fra 62,9 mio. kr. i 2004 til 66,1 mio. kr. i 2005, mens aktieporteføljen i investeringsselskabet Erhvervsinvest Nord er nedskrevet med 4,6 mio. kr. Den samlede beholdningsindtjening udgør således 58,1 mio. kr., hvilket stort set er uændret i forhold til SPAR NORD BANK KONCERNEN DRIFTSOMKOSTNINGER OG AFSKRIVNINGER Mio. kr SPAR NORD BANK KONCERNEN INDLÅN Mia. kr. 25 SPAR NORD BANK KONCERNEN UDLÅN Mia. kr ,1 809,9 845,4 925, ,6 0 15,5 16,2 17,5 20,7 22,3 0 16,5 16,8 17,8 19,6 27,

10 KONCERNBERETNING Forretningsomfanget Det samlede forretningsomfang er vokset med 24,1 pct. til 55,8 mia. kr. Baggrunden for den høje vækst er først og fremmest stigningen i udlånet på 38,4 pct. fra 19,6 mia. kr. til 27,1 mia. kr. De væsentligste årsager til den høje udlånsstigning er kundetilgang, investeringskreditter samt vækst i realkreditlignende udlån. Samtidig med stigningen i udlånet har Banken formidlet realkreditprodukter for i alt 4,8 mia. kr. Det samlede indlån er steget med 7,9 pct. fra 20,7 mia. kr. til 22,3 mia. kr. Baggrunden for den mindre stigning i indlånet er bl.a., at Banken ultimo 2004 havde ekstraordinært store tidsindskud. Solvens Solvensprocenten er steget fra 10,2 fra ultimo 2004 til 12,3 ultimo Baggrunden for stigningen i solvensen er dels årets konsolidering, og dels aktieemissionen i november 2005, hvor Banken fik tilført 367 mio. kr. gennem en fortegningsemission i forholdet 10:1 til kurs 725. Emissionen blev gennemført i samarbejde med Enskilda Securities AB. Bankens mål for solvensprocenten er minimum 10 pct. Kernekapitalprocenten inkl. hybrid kapital er steget fra 8,5 til 9,9 ved udgangen af Ekskl. hybridkapital udgør kernekapitalprocenten 8,8 mod Bankens mål om 7,5. Samtidig med stigningen i indlånet er der formidlet investeringsforeningsbeviser og aktier i Formueinvest for 3,9 mia. kr. Formueinvest blev etableret i begyndelsen af 2005, og selskabet investerer med både egenkapital og fremmedkapital i en blandet portefølje af børsnoterede obligationer og aktier samt finansielle instrumenter. Salget af selskabets aktier var en succes. Der blev tegnet en aktiekapital på 500 mio. kr., og afkastet - målt på kursen - blev på 11,5 pct. for det første år. Likviditet I efteråret 2005 blev der optaget et seniorlån på 265 mio. EUR svarende til ca mio. kr. Likviditeten blev desuden styrket gennem et børsnoteret obligationslån på 350 mio. kr. med status af hybrid kernekapital, til styrkelse af solvensen, et lån på 33,5 mio. EUR med status af supplerende kapital. Endelig tilførte emissionen 367 mio. kr. På realkreditsiden har samarbejde med Totalkredit, Nykredit og DLR Kredit, mens de vigtigste samarbejdspartnere på investeringsforeningsområdet er BankInvest og Valueinvest. På baggrund af den store vækst i udlånet vil ledelsen vurdere muligheden for at styrke likviditeten yderligere i 2006 Den samlede balance er forøget med 25,3 pct. fra 36,7 mia. kr. til 46,0 mia. kr. Kunder og aktionærer 2005 satte også rekord, når det gælder kundetilgang og dermed vækst i markedsandel. Antallet af kunder er steget med til nu , og der er såvel fremgang i Nordjylland som udenfor, hvor de nye lokale banker fortsat udvikler sig meget tilfredsstillende. Samtidig med kundetilgangen var der en betydelig vækst i antallet af Stjernekunder i alt til Gennem deltagelse i loyalitetsprogrammet opnår Stjernekunderne typisk lavere priser og bedre renteforhold, mens Banken opnår øget indtjening gennem en udvidelse af forretningsomfanget. OPFØLGNING PÅ FORVENTNINGER TIL 2005 Ved indgangen til 2005 udtrykte Banken forventning om et basisresultat i størrelsesordnen mio. kr. Resultatet for 2005 blev en basisindtjening på 555,4 mio. kr. Forventningerne blev da også opjusteret tre gange i løbet af året. Første gang efter 1. kvartal, 2. gang umiddelbart før halvårsregnskabet og endelig efter 3. kvartal. Det endelige resultat ligger i overkanten af forventningerne efter 3. kvartal. Baggrunden for opjusteringerne skal findes i flere forhold. For det første udviklede konjunkturerne sig bedre end forventet, for det andet opnåede Banken en større vækst i markedsandelen end forudset. Antallet af aktionærer fortsætter ligeledes med at stige. Ved udgangen af 2005 havde Banken aktionærer, hvilket er en stigning på på et år. 10

11 KONCERNBERETNING Ved indgangen til 2005 var Nordjylland hårdt ramt af udflytning af arbejdspladser, men fleksibiliteten på arbejdsmarkedet var større end forventet, lige som de generelle konjunkturer udviklede sig mere gunstigt. har i 2005 haft en stigning i markedsandelen såvel i Nordjylland som udenfor i form af en tilgang af nye kunder, netto, på knap De bedre konjunkturer og den større aktivitet har endvidere haft indvirkning på andre poster i regnskabet. Omkostningerne er steget stærkere, blandt andet på baggrund af nyansættelser, og nedskrivninger er reduceret mere end forventet. GENERALFORSAMLING OG UDBYTTE Generalforsamlingen holdes 20. april 2006 på selskabets adresse, Skelagervej 15, 9000 Aalborg. Bestyrelsen vedtog i 2003 en udbyttepolitik, der siger, "at det forventes, at Banken i de nærmeste år - under forudsætning af en stabil økonomisk situation - kan udlodde ca. 20 kr. pr. år." For 2004 blev udbyttet ekstraordinært forhøjet med 10 kr. til 30 kr. pr. aktie. På baggrund af rekordresultatet vil Bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at der igen for 2005 udbetales et ekstraordinært udbytte på 10 kr. pr. aktie, således at det samlede udbytte udgør 30 kr. pr. aktie, svarende til 171,2 mio. kr., og det resterende beløb på 308,1 mio. kr. henlægges til egenkapitalen. På generalforsamlingen vil Bestyrelsen endvidere stille forslag om, at der foretages et aktiesplit, således at stykstørrelsen ændres fra 100 kr. til 10 kr. FORVENTNINGER TIL 2006 Primo 2006 er der forventning om fortsat positive konjunkturer og en let stigende markedsrente. Ledelsen forventer en ordinær basisindtjening i 2006 i niveauet 430 mio. kr. til 480 mio. kr. Reduktionen i basisindtjeningen i forhold til 2005 skyldes forventninger om lavere kursreguleringer på grund af stigende renter samt en forventet mindre konverteringsaktivitet. Samtidig forventes en noget lavere udlånsvækst i 2006 end realiseret i Som følge af en fortsat vækst i udlånet forventes i 2006 uændrede til let stigende nettorenteindtægter. Gebyrindtægterne ventes også at stige i 2006, bl.a. som følge af en fortsat høj aktivitet på investeringsområdet, men mere beskedent end i Kursreguleringerne forventes på et lavere niveau i 2006 på grund af et stigende renteniveau, og i alt forventes en mindre reduktion i de samlede basisindtægter i forhold til Niveauet for nedskrivninger og garantier ventes også i 2006 at blive på et meget lavt niveau, dog lidt højere end i Under forudsætning af, at væksten i forretningsomfanget fortsætter, ventes en stigning i omkostningerne på ca. 6 pct. på baggrund af en mindre forøgelse af medarbejderstaben med baggrund i etablering af lokale banker uden for Nordjylland, samt Finans Nords etablering i Sverige. I 2006 er det foreløbigt besluttet at åbne to nye lokale banker - i henholdsvis Silkeborg og Næstved. Det er endvidere besluttet, at åbne en privatkundeafdeling i Risskov ved Århus. Ultimo januar 2006 er etableret et nyt investeringsselskab, KapitalPleje A/S, i et samarbejde med en række lokale pengeinstitutter. Investeringsstrategien er også her at investere med egenog fremmedkapital i værdipapirer og finansielle instrumenter. og Lokale Pengeinstitutter har indgået aftale om formidling af skadesforsikringer fra Privatsikring A/S. Aftalen betyder, at fra februar 2006 vil sælge Privatsikrings produkter i hele landet. Med aftalen bliver en del af det distributionssamarbejde, som Lokale Pengeinstitutter og Privatsikring etablerede i Samarbejdet kommer med s indtræden til at omfatte 68 pengeinstitutter. er desuden gået med i en kreds af pengeinstitutter, der arbejder hen imod etablering af et fælles livsforsikrings- og pensionsselskab under navnet Letpension. Det forventes, at selskabets aktiviteter vil blive iværksat i Det forventes ikke, at de to ovennævnte aktiviteter vil få væsentlig indflydelse på Bankens resultat i For 2006 har Bestyrelsen besluttet, at der til hver medarbejder skal udbetales kr. i bonus i form af aktier, hvis basisindtjeningen bliver på 460 mio. kr. og kr., hvis basisindtjeningen overstiger 490 mio. kr. Til den ordinære basisindtjening skal lægges, at i oktober 2006 forventer at kunne indtægtsføre en gevinst på 141,3 mio. kr. ved salg af stk. aktier i Totalkredit til Nykredit i henhold til aftale fra 2003, samt 10,5 mio. kr. vedrørende andelen i Nørresundby Bank. 11

12 CORPORATE GOVERNANCE Bank lever op til de væsentligste af de gældende anbefalinger fra Nørby-udvalget, og Bestyrelsen vil i 2006 forholde sig til de nye anbefalinger fra Københavns Fondsbørs Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Bank har ingen stemme- eller ejerretsbegrænsninger. Disse blev ophævet på generalforsamlingen i marts 2003 samtidig med, at der blev indført en delegeretmodel. Målet med delegeretmodellen er at sikre indflydelse til de aktionærer, der er fordelt på 25 aktionærkredse. På de årlige aktionærmøder vælges medlemmer til de lokale bankråd, der består af 8 medlemmer. Disse udgør samtidig aktionærkredsens delegerede på Bankens generalforsamling og repræsenterer her aktionærer med færre end aktier. Aktionærer med eller flere aktier kan deltage på generalforsamlingen, hvor de stemmer med egen ejerandel. De delegerede, der er valgt på aktionærmøderne, repræsenterer aktionærkredsens samlede aktiekapital med undtagelse af den del, der relateres til aktionærer med eller flere aktier. Øvrige delegerede stemmer med en vægt, der svarer til deres aktiekapital. De 6 aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges direkte på generalforsamlingen, og hertil kommer 3, der i henhold til lovgivningen er valgt af og blandt medarbejderne. Generalforsamlingen holdes 20. april 2006 på selskabets adresse, Skelagervej 15, 9000 Aalborg. Interessenternes rolle og betydning for selskabet Banken undersøger årligt samspillet med de væsentligste interessenter gennem målinger i Kvalitetsregnskabet. Endvidere har Bankens ledelse løbende møder med de lokale bankråd og formændene for bankrådene. I forbindelse med offentliggørelse af halvårsrapporten indbydes alle delegerede til et møde i Banken. På mødet drøftes Bankens udvikling og samspillet mellem de decentrale og de centrale enheder. Hertil kommer 3 årlige møder med formændene med henblik på drøftelse af Bankens strategi, bestyrelsessammensætningen og årlig evaluering af bankrådsarbejdet. Bestyrelsens opgaver, ansvar og sammensætning Bestyrelsen holder 10 ordinære møder om året, et strategiseminar, et møde med alle bankrådsmedlemmer og tre møder med bankrådenes formænd. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at halvdelen af de aktionærvalgte medlemmer hvert år er på valg. Der er en aldersgrænse på 70 år. Bestyrelsen er uafhængig af særinteresser, og årsrapporten indeholder alle relevante personoplysninger. Hvert år gennemføres en skriftlig evaluering af Bestyrelsens arbejde, ligesom Direktionens arbejde evalueres. Aflønning af Bestyrelse og Direktion Bestyrelsen aflønnes med et fast honorar. Ud over den faste gage og en bonusordning deltager Direktionen i et ledelsesincitamentsprogram baseret på optioner. Programmet omfatter 47 personer fra ledelsesgruppen i Bank. Tildelingen sker over tre gange efter offentliggørelse af årsregnskaberne for 2005, 2006 og Tildelingen sker på baggrund af den enkelte deltagers målopfyldelse i forhold til fastsatte mål på områderne økonomi, kunder, effektivitet og kompetence. Det er en forudsætning for tildeling, at de økonomiske mål er opfyldt. Betingelserne for fuld tildeling er, at alle mål er opfyldt. Ved fuld tildeling til samtlige nuværende og kommende deltagere vil det samlede program maksimalt komme til at omfatte aktier, svarende til 4,5 pct. af den samlede aktiekapital i Spar Nord. Exercisekursen fastsættes som markedskursen på tildelingstidspunktet, korrigeret for kapitaludvidelsen i 2005, idet denne er foretaget til favørkurs. Der er i 2005 udgiftsført 10,4 mio. kr. beregnet ved Black-Scholes formel og med en volatilitet på 17 pct. baseret på 12 måneders historik. Ved udnyttelse af optionerne har deltagerne ret til at sælge aktier svarende til finansieringen af købesummen for aktier og skat på afhændelsen af aktier. De resterende aktier kan tidligst afhændes fem år efter tildelingen af de bagvedliggende optioner. Direktionens fratrædelsesordning er omtalt i "Noter til regnskabet". Risikostyring Risikostyringen er omtalt senere i årsrapporten. Åbenhed og gennemsigtighed Det er et væsentligt element i Bankens kommunikations- og IRpolitik, at vil være en åben organisation for alle interessenter. Begge politikker findes på Banks hjemmeside Udover de lovpligtige insideroplysninger offentliggør Banken hvert kvartal bestyrelses- og direktionsmedlemmers aktiebeholdninger. 12

13 INTERESSENTER: KUNDER oplevede i 2005 den største vækst i kundeantallet i en årrække. Antallet af erhvervskunder er steget med 14,3 pct. til , mens antallet af privatkunder er forøget med 1,9 pct. til Baggrunden for væksten er dels Bankens ekspansion uden for Nordjylland, dels et højt niveau for Bankens image og kundeloyalitet. Den stigende kundeloyalitet kan aflæses både i det årlige Kvalitetsregnskab og i antallet af Stjernekunder. Betingelsen for at blive Stjernekunde er først og fremmest, at man skal samle alle sine bankforretninger i, til gengæld opnår kunderne særdeles konkurrencedygtige priser. Antallet af Stjernekunder er i 2005 vokset med til KVALITETSREGNSKABET Bank har siden 1989 arbejdet med supplerende oplysninger til sit finansielle regnskab. I de første år under navnet Det Etiske Regnskab og siden 1996 som Kvalitetsregnskabet. Målet med det supplerende regnskab er blandt andet at belyse udviklingen i Bankens image og loyalitet blandt kunder og medarbejdere. Internt har Kvalitetsregnskabet en stigende betydning som et rapporteringsværktøj på linje med de økonomiske nøgletal, hvorfor de også indgår i Bankens bonusprogrammer. har haft en marginal fremgang i imageresultatet, og taget under ét har et image, der ligger lidt over konkurrenternes. På en skala fra 1-5 ligger s image på 4,5, mens konkurrenterne under ét scorer 4,4. Målinger til Kvalitetsregnskabet gennemføres en gang om året af et eksternt bureau, hvor ca kunder og 800 ikke-kunder interviewes pr. telefon. Forskellige gebyrsager, og herunder Dankortsagen, har ikke været fremmende for banksektorens image. Loyalitetsindekset i ligger på niveau med konkurrenternes taget under ét. For privatkunder gælder, at de områder hvor der er størst fremgang fra 2004 til 2005 er investerings- og pensionsrådgivningen, to områder som netop har været Bankens satsningsområder i de senere år. KVALITETSREGNSKAB KONKURRENTUNDERSØGELSE SPAR NORD BANK SAMMENLIGNET MED ALLE KONKURRENTER 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 Image Prod. og Services Personlig betjening Tilfredshed Loyalitet Konkurrenter Bank NØGLETAL FOR KUNDER Antal - Privatkunder Antal - Erhvervskunder Loyalitet - Privatkunder - 4,1 4,2 4,2 4,2 Loyalitet - Erhvervskunder - 3,7 3,7 3,9 3,9 Image - Privatkunder - 4,4 4,4 4,4 4,5 Image - Erhvervskunder - 4,0 4,1 4,3 4,2 13

14 INTERESSENTER: MEDARBEJDERE HR-området har været i fokus i 2005 gennem et stort antal nyansættelser, kompetenceudvikling samt værdiarbejde. Kvalitetsregnskabet viser også, at arbejdet har båret frugt. Antallet af "ildsjæle" er vokset fra 65,0 pct. til 74,3 pct. Ildsjæle er defineret som medarbejdere, der i Kvalitetsregnskabet scorer højt på både tilfredshed og loyalitet. SPAR NORD BANK - "ILDSJÆLE" Pct ,3 65,3 65,0 74, Det er Bankens opfattelse, at "salg" ikke har en odiøs klang. Spar Nord er en erhvervsvirksomhed, der har en række produkter og ydelser til salg, men salget skal naturligvis foregå på en sådan måde, at kunderne føler sig godt rådgivet og behandlet. Kun herved opnås en høj loyalitet. I 2005 fik alle medarbejdere tilbudt en medarbejder pc-ordning med bredbåndsforbindelse og adgang til Bankens systemer. Det blev en succes, idet mere end 800 medarbejdere benyttede sig af tilbuddet. Banken har desuden indgået en aftale med Finanssektorens Uddannelsescenter om brug af faglige kursusmoduler via multimedieundervisning. Antallet af ansatte er forøget fra til heltidsansatte, men tallet dækker over væsentligt højere bruttobevægelser. Der er således nyansat 131, mens 53 har forladt Banken. I lighed med andre pengeinstitutter har Banken i en årrække haft vækst i gennemsnitsalderen og i den gennemsnitlige anciennitet. For at mindske det generationsproblem, det kan give på lidt længere sigt, blev det i 2004 blandt andet besluttet at øge antallet af elever. I 2005 betød det således en fordobling af elevindtaget fra 12 til 25, og i efteråret 2005 er der allerede ansat 15, der skal begynde i august Et led i bestræbelserne er også, at Banken har besluttet at ansætte trainees, der typisk er uddannet som finansøkonomer. LEDERUDVIKLING Banken har som tidligere år haft et omfattende lederudviklingsprogram. I 2005 har udgangspunktet været analyser af de enkelte bankområders udviklingsprogrammer. Der er gennemført såkaldte GAP-analyser for at afdække gabet mellem nu-situationen og den ønskede situation i På det personlige udviklingsområde har 11 ledere i 2005 gennemført NLP Business Master Certificering, og i 2006 vil der blive uddannet 16 nye NLP Business Practitioners, således at Banken i alt råder over 100 ledere på master eller practitioner niveau. For kommende ledere er der etableret et "Pitstopprogram", en blanding af teoretisk og praktisk uddannelse. I 2005 blev der etableret to teams med i alt 24 deltagere. KOMPETENCEUDVIKLING Banken har som mål, at den skal fremstå som lokal og kompetent. Med baggrund i s historie er Banken næsten pr. definition lokal, mens der konstant skal arbejdes med kompetenceudvikling. I 2005 er der således gennemført et ambitiøst udviklingsprogram. Alle medarbejdere har fx været på et opfølgningskursus i salg, og der er uddannet salgstrænere. VÆRDIER På en personalekonference med deltagelse af over 900 medarbejdere blev Bankens nye værdier, virksomhedsvision og kundemission præsenteret. Men hermed er værdiarbejdet blot indledt. Det forventes, at implementeringen vil tage to til tre år, og det er nu overladt til de enkelte bankområder at omsætte værdier mv. til praktiske handlinger. Værdierne er uhøjtidelig, ambitiøs og nærværende, men bankområderne har mulighed for at supplere disse med egne. NØGLETAL FOR MEDARBEJDERE Nyansættelser/fratrædelse 39/70-60/72 74/71 131/53 Gennemsnitlig anciennitet 14,7 14,5 14,5 14,9 14,3 Gennemsnitsalder 42,4 41,2 43,4 43,7 43,5 Kvindelige ledere - antal/pct /18,9 Kønsfordeling - alle medarbejdere - kvinder/mænd, pct ,1/44,9 54,9/45,1 53,8/46,2 Medarbejdernes uddannelsesniveau: a) Finansiel videreuddannelse b) Merkonom c) HD d) Universitetsuddannelse Sygefravær: Bank/Sektoren, pct. 1,7/- - 2,2/2,6 2,0/2,5 1,9/- 14

15 INTERESSENTER: AKTIONÆRER Bank-aktien gav i 2005 et samlet afkast på 32,3 pct. Målt over den seneste 5-årsperiode har det gennemsnitlige afkast været på 29,0 pct. p.a., hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende. EMISSION Efter tre kvartaler præget af stor vækst i forretningsomfanget, besluttede Bestyrelsen i efteråret at gennemføre en udvidelse af aktiekapitalen. En emission med fortegningsret for eksisterende aktionærer skulle sikre tilstrækkelig kapital til at finansiere Bankens fortsatte forretningsmæssige og geografiske vækst. Emissionen blev mødt med stor interesse, blev fuldtegnet og indbragte et nettoprovenu på 367 mio. kr. De nye aktier blev noteret på Københavns Fondsbørs 25. november. KURSSTIGNINGER Efter en meget rolig kursudvikling i årets første 5 måneder steg kursen på Bank-aktien markant i sommermånederne - på linje med en række andre bankaktier. Efter stigningen i juni og juli stabiliserede kursen sig på et nyt niveau omkring kurs 930. I løbet af 2005 er forholdet mellem aktiekurs og indre værdi per aktie (K/I-nøgletallet) steget fra ca. 1,6 til ca. 1,7 (IFRS-korrigeret). Kursstigningen - og den generelt høje prisfastsættelse af bankaktier - forklares med stigende indtjening i og resten af branchen og forventninger om, at den gunstige udvikling vil fortsætte i de kommende år. AKTIONÆRSTRUKTUR På trods af en stigning i aktionærantallet fra til er aktionærfordelingen stort set uændret i forhold til De private aktionærer, dvs. aktionærer med færre end aktier, besidder fortsat mere end halvdelen af aktiekapitalen, mens Fonden med 30,1 pct. er langt den største enkeltaktionær. Næststørste aktionær er Nykredit Realkredit A/S, København, der ejer 7,5 pct. af aktiekapitalen. I alt er der 59 aktionærer med eller flere aktier - en stigning i forhold til 2004, hvor der var 44. AKTIEFORDELING PRIMO 2006 Aktionærernes Aktiefordeling Antal navnenoterede aktionærer samlede aktiebesiddelse stk. Pct. 1-9 aktier , aktier , aktier , aktier , eller flere aktier ,2 Egne aktier ,4 Ikke navnenoterede aktier ,1 I alt ,0 15

16 INTERESSENTER: AKTIONÆRER KURSUDVIKLING FOR SPAR NORD BANK-AKTIEN Indekseret - Januar 2004 = SPAR NORD FONDEN Fonden blev etableret i 1990 i forbindelse med omdannelsen af til aktieselskab. Fonden har til formål at videreføre og uddele midler til almene formål Fondens bestyrelse består af 9 medlemmer. I henhold til lovgivningen skal flertallet udgøres af medlemmer fra Bankens bestyrelse - i dette tilfælde altså 5 medlemmer. De øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt formændene for Spar Nords bankråd. 100 I Fondens politik for sit ejerskab af Banken hedder det: 80 Jan Jan Jan Bank-indeks OMXC20-indeks "Så længe Banken leverer et konkurrencedygtigt afkast til aktionærerne, er det Fondens politik - over for Bankens kunder, medarbejdere og det omgivende samfund - at forsvare Bankens selvstændighed." GENERALFORSAMLING OG UDBYTTE Generalforsamlingen holdes 20. april 2006 på selskabets adresse, Skelagervej 15, 9000 Aalborg. Bestyrelsen vedtog i 2003 en udbyttepolitik, der siger, "at det forventes, at Banken i de nærmeste år - under forudsætning af en stabil økonomisk situation - kan udlodde ca. 20 kr. pr. år." For 2004 blev udbyttet ekstraordinært forhøjet til 30 kr. pr. aktie. FINANSKALENDER februar Årsrapport april Generalforsamling 26. april kvartals regnskab 16. august Halvårsrapport 25. oktober kvartals regnskab På baggrund af rekordresultatet vil Bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at der igen i 2005 udbetales et ekstraordinært udbytte på 10 kr. pr. aktie, således at det samlede udbytte udgør 30 kr. pr. aktie, svarende til 171,2 mio. kr., og det resterende beløb på 308,1 mio. kr. henlægges til egenkapitalen. På generalforsamlingen vil Bestyrelsen endvidere stille forslag om, at der foretages et aktiesplit, således at stykstørrelsen ændres fra 100 kr. til 10 kr. 16

17 17

18 FORRETNINGSOMRÅDER FORRETNINGSOMRÅDEFORDELT BASISINDTJENING 2005 Resultatopgørelse - mio. kr. Nettorenteindtægter Netto gebyrindtægter Diverse indtægter Basisindtægter Eksterne omkostninger Interne omkostninger Omkostninger i alt Basisindtjening før tab og nedskrivninger Tab og nedskrivninger Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat De lokale banker Forretningssupport Storkundeområdet Handelsog Udlandsområdet Finans Nord A/S Stabe og Øvrige * I alt 711,0 56,8 70,5 102,1 4,8-54,8 890,4 348,7 22,8 4,0-4,8 18,6 13,8 403,1 54,2 8,6 113,2 35,9 7,5 108,0 327, ,9 88,2 187,7 133,2 30,9 67, ,9 420,4 16,4 55,1 65,9 289,2 184, ,6 305,5 12,6-24,7 3,6-258,2-38,8 0,0 725,9 29,0 30,4 69,5 31,0 145, ,6 388,0 59,2 157,3 63,7-0,1-78,8 589,3-0,3-0,3 0,4 5,8-1,7 30,0 33,9 388,3 59,5 156,9 57,9 1,6-108,8 555,4 58,1 613,5 Balancetal - mio. kr. Aktiver Kassebeholdning og tilgodehavender kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier og kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Materielle og immaterielle aktiver Øvrige aktiver Aktiver i alt 130,6 0, ,5 0,1 193,8-750, , , , , ,7 215, , ,6 0,0 0, ,1 0,0 0, , ,8 387,5 1,3 82,7 0,0 0,0 829, , ,7 32,8 0,0 0,0 83,4 395, ,7 21,1 0,4 0,7 121,1 55,9 367,2 566,4 0,0 0,0 0,0 14,4 0, , , ,7 Passiver Gæld til kreditinstitutter Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Øvrige passiver Hensatte forpligtigelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital (allokeret kapital) Passiver i alt 0, , , ,7 183, , , , , ,5 0,0 325, , , ,7 32,8 0,0 0,0 83,4 395, ,7 0,0 0,0 0,0 422,2 83, , ,2 0,0 0,0 0,0 129,3 2,4 24,7 156,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,1 238,1 277,3 256,5 34,1 645, , ,7 Garantier mv. Risikovægtede poster, ultimo 5.592,3 154,0 117,8 0,0 168,8 361, , , , , ,0 426, , ,9 Nøgletal Egenkapitalforrentning, pct. ** Omkostningsandel af basisindtægter 27,7 25,1 66,1 24,2 4,5 0,65 0,33 0,16 0,52 1,00 * Under "Stabe og Øvrige" er ikke fordelte indtægter og udgifter placeret sammen med Bankens stabsfunktioner. Herudover indgår ubalancerede elimineringer på udlandsprodukter, der indgår i flere forretningsområder under ind- og udlån samt under mellemværende med kreditinstitutter. ** Egenkapitalforrentningsprocenten er opgjort på baggrund af allokeret kapital (8 pct.) baseret på gns. risikovægtede poster. 18

19 SPAR NORDS LOKALE BANKER LEDELSE Bankdirektør Lars Møller MEDARBEJDERE 746 (ultimo, heltid) s lokale banker er den største organisatoriske enhed i Banken. Forretningsområdet omfatter de 16 bankområder i Nordjylland og 8 i resten af landet. Ved udgangen af 2005 var der 70 lokale banker fordelt på de 24 bankområder. KVALITETSREGNSKABET SPAR NORDS LOKALE BANKER Image* Privat - højest 4,6 4,7 Privat - lavest 4,1 4,1 Erhverv - højest 4,5 4,6 Erhverv - lavest 4,1 3,9 Loyalitet* Privat - højest 4,4 4,5 Privat - lavest 3,6 3,7 Erhverv - højest 4,2 4,2 Erhverv - lavest 3,6 3,6 Ildsjæle** - pct. 64,4 77,0 *) Højeste/laveste score blandt de lokale banker. **) Definitionen på "Ildsjæle" kan ses i afsnittet "Interessenter: Medarbejdere". Samtidig med, at der er åbnet nye lokale banker, er der arbejdet med fysiske forbedringer af de eksisterende. I 2005 flyttede Spar Nord København således ind i nye lokaler på Rådhuspladsen - en mere synlig placering i gadeplan og en stor forbedring fra de hidtidige rammer. I Nordjylland har 9 af de lokale banker gennemgået gennemgribende renoveringsprojekter med fokus på bedre oplevelser for kunderne og bedre arbejdsmiljø for de ansatte. De lokale bankråd i Hadsund og Hobro besluttede i 2005 at sammenlægge bankområderne til bankområde Mariagerfjord. UDVIKLING For s lokale banker var 2005 et meget tilfredsstillende år. Såvel kunde- som medarbejdertilfredsheden nåede det hidtil højeste niveau, og økonomisk var 2005 et rekordår. Basisindtjeningen blev 388,3 mio. kr. - en vækst på 147,0 pct. fra Resultatet forrenter den allokerede kapital med 27,7 pct. s lokale banker har en høj decentral beslutningskompetence på områder som kundebetjening, markedsbearbejdning, filialplacering og medarbejderforhold. I tråd med Bankens strategi er de lokale bankers fokus rettet mod privatkunder og lokalområdets virksomheder. Det gode resultat kommer dels på baggrund af en markant stigning i aktivitetsniveauet, dels en betydelig reduktion af tab og nedskrivninger. Reduktionen har baggrund i de gode konjunkturer og dermed en tilfredsstillende udvikling i boniteten i de lokale bankers udlånsportefølje. I januar 2005 åbnede Fredericia og i november Spar Nord Kolding. Dermed levede Banken op til sin ambition om at åbne 1-2 nye lokale banker uden for Nordjylland hvert år. Ultimo 2005 var Banken, uden for Nordjylland, repræsenteret i København, Århus, Herning, Vejle, Odense, Horsens, Fredericia og Kolding. FAKTA Resultatopgørelse Mio.kr Netto renteindtægter 640,7 711,0 Netto gebyrindtægter 281,0 348,7 Diverse indtægter 40,9 54,2 Basisindtægter 962, ,9 Eksterne omkostninger 381,6 420,4 Interne omkostninger 330,4 305,5 Omkostninger i alt 712,0 725,9 Basisindtjening før tab og nedskrivn. 250,6 388,0 Tab og nedskrivninger 93,4-0,3 Basisindtjening 157,2 388,3 De samlede udlån er steget 38,1 pct. til 17,7 mia. kr. Særlig boligkreditter (friværdibelåning) og lån til investering i værdipapirer har vist stor vækst. De samlede indlån viser en vækst på 12,3 pct. til 17,5 mia. kr. Herudover har der været god fremgang i kundeantallet på både privat- og erhvervsområdet. Det høje aktivitetsniveau og etableringen af nye lokale banker har naturligt skabt behov for flere kundevendte medarbejdere. I 2005 steg antallet af medarbejdere i s lokale banker således med 49 fra 697 til 746. Dermed er et af de pengeinstitutter i landet, der har ansat flest nye medarbejdere i det forløbne år. Samlet blev 2005 et år, hvor s lokale banker vandt markedsandele - både i og uden for Nordjylland. Særligt de nye lokale banker uden for Nordjylland har udviklet sig bedre end forventet. I skrivende stund er det kun Kolding - som åbnede for 3 måneder siden - der endnu ikke dækker omkostningerne. Balancetal, ultimo Mio. kr. Udlån , ,0 Indlån , ,2 Garantier 4.269, ,3 Risikovægtede poster , ,8 Allokeret kapital, 8 pct , ,1 Nøgletal Egenkapitalforrentning, pct. 14,2 27,7 Omkostningsandel af basisindtægter 0,74 0,65 19

20 SPAR NORDS LOKALE BANKER FOKUSOMRÅDER Privat Interessen for Bankens loyalitetskoncept, Stjernekonceptet, er fortsat voksende. I 2005 steg antallet af Stjernekunder med over 9.000, så Banken i dag har mere end Stjernekunder. Sidst på året lanceredes det reviderede Stjernekoncept med endnu større fokus på tilbud og produkter, tilpasset kunder i forskellige aldersgrupper - et tiltag, som Banken forventer sig meget af. På investeringsområdet har de positive tendenser på markedet smittet af på s lokale banker. I 2005 blev der solgt investeringsbeviser i BankInvest, ValueInvest og aktier i Formueinvest for netto 1,8 mia. kr. En vækst på ca. 100 pct. FORVENTNINGER s lokale banker forventer, at den positive udvikling fortsætter i Der forventes fortsat vækst i kundeantallet og et fortsat højt aktivitetsniveau. Sammen bidrager disse forhold til den overordnede forventning om en yderligere vækst i indtjeningen. Hvad angår aktivitetsniveauet forventes det i 2006 at blive investeringsområdet, der trækker den fortsatte vækst. Til gengæld forventes en konstant eller svagt faldende aktivitet på boligområdet i forhold til det ekstraordinært høje niveau i I første halvdel af 2006 åbnes Silkeborg og Næstved. Det samlede årlige indskud på kundernes pensionsopsparinger steg med 15,8 pct. til 455,0 mio. kr. Også på boligområdet var 2005 præget af meget stor aktivitet. Samlet formidlede s lokale banker lån til privatkunder gennem Totalkredit og Nykredit, svarende til 4,1 mia. kr., netto - et meget tilfredsstillende resultat af samarbejdet med de eksterne leverandører. I begyndelsen af 2005 lanceredes den forbedrede version af Spar Nord Netbank. Ved årets udgang havde Netbanken ca kunder. Erhverv Udbredelsen af Bankens loyalitetskoncept for erhvervskunder - Stjerne Erhverv - forløber planmæssigt. s lokale banker havde ved udgangen af 2005 flere end stjernekunder på erhvervssiden. I det hele taget var 2005 præget af en meget tilfredsstillende kundeudvikling på erhvervsområdet. Også erhvervskundernes investeringsforretninger har udviklet sig meget tilfredsstillende. I 2005 blev der således solgt investeringsbeviser i BankInvest, ValueInvest samt aktier i Formueinvest for ca. 1,6 mia. kr. - en vækst på ca. 400 pct. Lige som på privatområdet forløb samarbejdet med eksterne partnere også på erhvervssiden meget tilfredsstillende. Det samlede nettoudlån formidlet gennem Totalkredit og DLR blev således 519 mio. kr. En vækst på 23,0 pct. i forhold til

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk

Indholdsfortegnelse. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk ÅRSREGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse FAKTA 3 BANKENS LEDELSE 4 5 HOVEDTAL FOR KONCERNEN 6 KONCERNBERETNING 7 CORPORATE GOVERNANCE 11 AKTIONÆRFORHOLD 12 KVALITETSREGNSKABET 13 FORRETNINGSOMRÅDERNE 16 SPAR

Læs mere

Årsrapport 2006 Spar Nord Bank

Årsrapport 2006 Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2007 14. februar 2007 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Årsrapport Bank Bank fik for et rekordresultat på 1033,2 mio. kr. før skat, hvilket

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION, STRATEGI OG ORGANISATION BANKENS LEDELSE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN KONCERNBERETNING CORPORATE GOVERNANCE INTERESSENTER: KUNDER MEDARBEJDERE AKTIONÆRER

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk, hvor der også findes en webbaseret udgave.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk, hvor der også findes en webbaseret udgave. ÅRSREGNSKAB INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTA, VISION OG VÆRDIER... BESTYRELSE OG DIREKTION...... HOVEDTAL FRA KONCERNEN... KONCERNBERETNING... CORPORATE GOVERNANCE... AKTIONÆRFORHOLD... BONUSPROGRAMMER... KVALITETSREGNSKAB...

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Spar Nord Banks årsrapport 2007

Spar Nord Banks årsrapport 2007 Årsrapport Fondsbørsmeddelelse 2007 Nr. 1. 2008 Kontaktperson: Ole Madsen 96 34 40 21 Til OMX Den Nordiske Børs 7. Februar 2008 Banks årsrapport 2007 Bank fik for 2007 et overskud på 833 mio. kr. før skat.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Årsrapport 2008 S. 1

ÅRSRAPPORT 2008. Årsrapport 2008 S. 1 ÅRSRAPPORT S. 1 INDHOLD LEDELSESBERETNING TIL REGNSKABSLÆSEREN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - ÅR HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - KVARTALSVISE KONCERNBERETNING

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 32.017.861 2. Renteudgifter 28.533.433 A. Netto renteindtægter 3.484.428 3. Udbytte af aktier mv.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Skriv dato in Vis hjælpeli ved placerin 1. Højreklik og vælg g 2. Sæt kryds hjælpelinj 3. Vælg OK SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Investor- og analytikerbriefing 18. september 2012 DISCLAIMER Oplysningerne

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

TID TIL KUNDER. Spar Nord Årsrapport 2010 1

TID TIL KUNDER. Spar Nord Årsrapport 2010 1 Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 TID TIL KUNDER Årsrapport 1 SPAR NORD BANK DANMARKS FEMTESTØRSTE FULL-SERVICE RETAIL BANK MED 71 LOKALE BANKER I HELE LANDET OG FOKUS PÅ PRIVATKUNDER SAMT SMÅ OG MELLEM- STORE

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til 1.983 mio. kr. sammenlignet med første

Læs mere

kunder Spar Nord Årsrapport 2010 1

kunder Spar Nord Årsrapport 2010 1 Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 TId til kunder Årsrapport 1 Bank DANMARKS FEMTESTØRsTE FULL-SERVICE RETAIL BANK MED 71 LOKALE BANKER I HELE LANDET og FOKUS PÅ PRIVATKUNDER SAMT SMÅ OG MELLEM- STORE VIRKSOMHEDER.

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN 2008 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev et underskud på 295 mio. kr. i forhold

Læs mere

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen Til Københavns Fondsbørs og pressen 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2007 31. MARTS 2007 Koncernens resultat før skat er sammenlignet med 1. kvartal 2006 øget med 158 mio.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Personaleledelse Nordjysk 2011 Sammenhæng mellem performance og trivsel set fra et ledelsesperspektiv. Inge Møller HR-direktør Spar Nord Bank

Personaleledelse Nordjysk 2011 Sammenhæng mellem performance og trivsel set fra et ledelsesperspektiv. Inge Møller HR-direktør Spar Nord Bank 7. april 2011 Personaleledelse Nordjysk 2011 Sammenhæng mellem performance og trivsel set fra et ledelsesperspektiv Inge Møller HR-direktør Spar Nord Bank DAGSORDEN 1. Spar Nord - Hvem er vi? 2. Hvordan

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S

ÅRSRAPPORT 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S Fondsbørsmeddelelse, Nr. 2, 2010 Til Nasdaq OMX København 1o. februar 2010 For yderligere information, kontakt: Lasse Nyby Adm. direktør Tlf. 9634 4011 Ole Madsen Kommunikationsdirektør Tlf. 9634 4010

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning

Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning Til NASDAQ OMX Copenhagen Fondsbørsmeddelelse nr. 18, 13. august Halvårsrapport for A/S Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 pct. p.a. Halvårets basisindtægter blev på 1.597

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

PRIVATE BANKING AARHUS

PRIVATE BANKING AARHUS PRIVATE BANKING AARHUS Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi et godt og afprøvet setup til erhvervs- og privatkunder, holdingselskaber, fonde og foreninger

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR.

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR. Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 1 MIO. KR. Præsentation af Spar Nords resultat for 1.-3. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO)

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) AF 14. FEBRUAR 2014 TILLÆGGET TIL BASISPROSPEKTET ER DATERET DEN 16. FEBRUAR 2015 Realkreditobligationerne

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere