Dansk AIDS-kampagne brød tabu i Tanzania

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk AIDS-kampagne brød tabu i Tanzania"

Transkript

1 Muslimer siger tak AIDS-oplysning i landsbyer med op til 85 pct. muslimer. Landsbyledere taknemmelige for indsatsen: - HIV-virussen rammer jo alle, uanset religion, siger de. Læs side 5 Gi' en brønd til Afrika Læs eventyrer og journalist Rasmus Kraths levende rapport fra et af de mest udtørrede områder i Sudan. Læs side 3 Befriet for jernlænker I Somalia gemmer man de handicappede af vejen. Læs hvordan et førskoleprojekt sætter børn med særlige behov i stand til at gå i almindelig skole. Læs side 7 Dansk AIDS-kampagne brød tabu i Tanzania Det er ikke længere tabu at tale om AIDS i de landsbyer, som var genstand for en storstilet AIDS kampagne fra Danmark i 2006 Af Svend L. Madsen i Tanzania Hvad kan man få for kr. i kampen mod en af vor tids største epidemier? Ikke meget, skulle man tro. Ikke desto mindre er 10 landsbyer i det østlige Tanzania nu gennemsyret med viden om, hvordan HIV-virussen smitter, hvordan man beskytter sig, og hvordan man behandler og tager sig af de AIDS syge. Det er resultatet af en kampagne i 2006 gennemført af International Aid Services (IAS) i Tanga-regionen med støtte fra Danida gennem Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. De 10 landsbyer blev informeret om forebyggelse og behandling af HIV, ved at tre repræsentanter for hver landsby deltog i tre kurser, som blev fulgt op løbende gennem et helt år. De viderebragte så deres viden til landsbyens skoler og kirker og fra hjem til hjem. At oplysningen havde sin virkning, kan dokumenteres ud fra et besøg i maj, hvor undertegnede besøgte 4 af de 10 landsbyer, bl.a. landsbyen Kwamalulu: - Jeg vidste ikke noget om kondomer før, heller ikke prævention, fortæller skolelærer Amani Mchada. Vi er glade for den åbenhed, kurset har bragt med sig. Noget, vi også mærker, spreder sig i landsbyen. Vi tager på husbesøg i Kwamalulu og møder bl.a. Evelonika Andrea, som lever under ekstremt fattige kår som mor til fire små børn. Hun har modtaget undervisning om HIV og AIDS fra de tre nøglepersoner i den lokale pinsekirke: - Jeg har lært meget, synes jeg. Nu kan jeg forstå, hvor vigtigt det er, at vi er trofaste mod hinanden som mand og kone, siger hun. Ikke flere sidespring I landsbyen Mnyizi nogle timers kørsel derfra møder vi Laston Shamila. Han har også modtaget undervisning, men desværre er det for sent. Han har AIDS og bruger nu sin viden til at passe ekstra godt på, hvordan han omgås andre mennesker: - Jeg har modtaget og forstået undervisningen, og jeg efterfølger den nu, siger han. - Ikke flere sidespring, som før i tiden. Evelonika Andrea fra Kwamlulu har lært meget af medarbejderen th. som har været på det danskstøttede kursus. Læs mere på midtersiderne

2 2 Skab positiv forandring Leder af Torben Madsen, daglig leder, IAS Vi vil gerne hjælpe andre i vores nære familiekreds, venner eller kollegaer. Men nøden ude i verden kalder også på os, når vi hører om og ser de situationer, mennesker udsættes for. De seneste år har været præget af verdens nød, af katastrofer forårsaget af vejrforandringer og andre naturkatastrofer, menneskeskabte kriser såsom terrorisme, etniske uroligheder, stammekrige og politiske forhold. Her har vi som danskere mulighed for at hjælpe og engagere os på forskellige måder. Spørgsmålet er bare, hvordan vi skal hjælpe. Er 100 kr. i en indsamling nok til at hjælpe i en uoverskuelig nødsituation? Skaber vor hjælp den forandring, der skal til, for at mennesker får en reel hjælp? Mange givere ønsker at se forandring, når de giver til nødhjælp. IAS motto for denne avis er: Skab positiv forandring fordi vi mener, det er muligt at gøre en forskel! IAS hjælper mennesker ud fra de kristne værdier. Hjælp til hele mennesket betyder: at hjælpe både fysisk, psykisk og åndeligt. Som hjælpeorganisation har vi et netværk af kirker over hele verden, som er eksperter i åndelig hjælp. Her kobler IAS sig på med social hjælp, som skaber en positiv forandring i mennesker og deres forhold. Derfor er IAS anderledes end så mange andre hjælpeorganisationer, fordi vi har et holistisk syn på nød- og udviklingshjælp. Fra skattekroner til støttekroner: Sådan går din skat til nødhjælp Når du betaler skat, går en procentdel videre til ulandshjælp. Her går vejen fra skattebilletten til de nødlidende: Danmark har forpligtet sig til at give 0,8 pct. af bruttonationalproduktet (BNP) til ulandsbistand. De fleste af pengene kommer fra skatter og afgifter. I 2005 blev der sendt hele 12,5 mia. kr. ud af landet i udviklingsbistand gennem Danida. En tiendedel af dette beløb blev formidlet gennem nødhjælpsorganisationer. Pengene til kirkelige organisationer bliver fordelt gennem Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U). En af disse er Pinsekirkernes hjælpeorganisation, International Aid Services (IAS). Et af IAS s mange projekter er AIDS-oplysningsprojektet i Tanzania, et projekt, der nu er i gang med at bryde tabu omkring HIV og AIDS i Tangaregionen. Ulandshjælp på retur Udviklingsbistanden er faldet de seneste år, som følge af VKR-regeringens spareplan. I 2000 var udviklingsbistanden 1,06% af BNP. Det procentvise fald siden 2000 svarer til, at Danmark i 2006 donerede 690 mio. kr. mindre i udviklingsbistand. Danmark er dog stadig blandt de fem eneste EU-lande, der opfylder kravet om, at alle EU-lande skal give mindst 0,7% af deres BNP i udviklingsbistand. De andre lande er Sverige, Norge, Holland og Luxembourg. Regeringen besluttede i 2006, at fastsætte den danske udviklingsbistand til 0,8% af BNP fremover. IAS mission er at redde liv, fremme selvtillid og menneskelig værdighed for at gøre mennesker i stand til at investere i deres egen fremtid uanset deres etnisk oprindelse, tro, køn eller nationalitet. Vi vil hjælpe dig til at hjælpe! I samarbejde med udsendte missionærer, lokale partnere og internationale netværk kan vi skabe positiv forandring. Det er bevist i projekter som i Somaliland, hvor psykisk handikappede og krigstraumatiserede børn og familier får hjælp, i Sudan, hvor familier med stor fattigdom og ringe kår får adgang til rent drikkevand og andre ressourcer, i Nigeria, hvor teenagepiger som er udstødt pga. tidlig graviditet får en ny fremtid med uddannelse og job. Lad os sammen skabe en positiv forandring for hele mennesket i dets verden af nød, fattigdom og mangel på ressourcer. Udgiver: International Aid Services, Blåhøj St.Vej 27, 7330 Brande, Tlf , Web: Ansv. red. Torben Madsen Redaktion: Svend L. Madsen, Eva Krath Andersen, René Schurmann. Produktion: cpress Design: Graphic Art DTP: cpress Tryk: Morsø Folkeblad De fleste artikler er forkortet og kan læses i fuld længde på

3 3 Et hul i jorden giver liv i Sudan En boring fra International Aid Services giver vand og liv til den fattige befolkning i landsbyen Tabdun i Sudan Af Rasmus Krath, journalist Midt i Sudan er der et hul i jorden. Et borehul. Over hullet står en pumpe. Pumpen - der er grå - larmer, pumper og sprutter vand op fra hullet, der går mere end 60 meter ned i den stenede jord langt inde i Nuba bjergene i det centrale Sudan, hvor regn er en gave kun sommermånederne tilbyder. Bag ved den grå pumpe ligger en tæt klynge runde stråhytter med lerklinede mure og små hvide røgsøjler blafrende op i den blå himmel. Røgen forenes over hytterne, driver som en mælkefarvet sky forbi pumpen og hullet i jorden og er på afstand det eneste vidnesbyrd om landsbyen Tabdun. Landsbyen som sætter scenen for denne lille fortælling; om et møde mellem Skandinavien og Afrika. På siden af pumpen i Tabdun står der nemlig tre små bogstaver: I A S. De samme bogstaver går igen på kablet, der går over mod en lav mast med en række blanke solceller, som også prydes af forkortelsen for foretagendet bag hele molevitten; International Aid Services. Solcellerne æder således med nordeuropæisk effektivitet af Sudans bagende sol. Pumpen får elektriciteten, og sudaneserne i landsbyen drikker vandet, så de ikke dør af tørst, som de måske ellers ville have gjort: Alle er glade, og børnene må tilmed lege i mudderet under vandpumpen og drikke af hanen - hvis de tør! Et isoleret folk Et lykkeligt bistandsprojekt i Afrika, der redder liv og skaber muligheder i landsbyen. Fremmer det udviklingen i lokalområdet? - Ja, det er faktisk tilfældet! Og det ikke kun i Tabdun, men egentlig i langt de fleste af de omkring 250 landsbyer i Nuba bjergene, hvor International Aid Services har boret brønde. Sådan lyder ordene fra IAS administrator i Sudan og ansvarlig for boreprojekterne, Daniel Zetterlund: - Vi har boret huller og opsat pumper i Nuba bjergene siden 2002, hvor området blev åbnet efter over 20 års borgerkrig. Da vi kom herud første gang efter krigen, var området virkeligt isoleret. Mange landsbyer havde været overladt til sig selv i mange år, og kontakten til omverdenen havde flere steder været ikke eksisterende. Folk havde vitterligt ikke kunnet få varer, hjælp eller noget som helst udefra i mange år. Nuba bjergene ligger midt mellem Darfur og hovedstaden Khartoum. - Der havde systematisk været lukket for det varme vand til området i alle henseender, og folk havde vænnet sig så meget til det, at det var svært at etablere den første kontakt til dem. Så i starten handlede det ikke kun om at sætte pumper op men mindst ligeså meget om at komme i dialog med de forskellige landsbyer og få et fælles billede af mulighederne for IAS tilstedeværelse i området. Heldigvis var der stor imødekommenhed, selvom vi blev opfattet som noget fremmed i starten. De første i området Daniel Zetterlund kom selv til Sudan i 2002, og oplevede de spændte forhold, der stadig herskede i det meste af landet på trods af fredsaftalerne. IAS Sudaneserne i landsbyen er glade, og børnene må tilmed lege i mudderet under vandpumpen... kom ind i området som den første udenlandske hjælpeorganisation overhovedet: - Vores første tid i området var en balancegang på en knivsæg for ikke at falde i unåde hos hverken den ene eller den anden part fra borgerkrigen. Men som tiden er gået har IAS oparbejdet et ret godt forhold til både de lokale myndigheder og til Sudans regering i Khartoum, og det har åbnet for støtte til stort set alt vores arbejde i Nuba bjergene. Det er vi selvfølgelig både glade for og stolte af. Således er der den dag i dag over 250 IAS vandpumper i gang rundt om i de lave Nubabjerge. Hver pumpe kan give omkring 25 liter rent vand i minuttet og er beregnet til landsbyer med op til 250 mennesker. Når vandet ikke tappes direkte fra pumpen, opsamles det i en stor tank, der kan rumme 5000 liter. Mere end Darfur - Vi vil gerne bore flere huller i Nuba-bjergene og forsyne flere landsbyer med vand, siger Daniel. - Her bor omkring to en halv millioner mennesker, og vi når pt. kun en brøkdel af dem. Vi får løbende støttepenge fra vores donorer til at fortsætte vores arbejde, men pga. af den store opmærksomhed på Darfur i den vestlige verden, så kan det nogle gange være svært at trække midler over til arbejdet i Nuba-området, som er meget mindre kendt. IAS borer også i Darfur, men det er vigtigt for os at fortælle folk, at Sudan også er meget andet end Darfur, og at folk mange andre steder har brug for vores hjælp. Og nu kan vi give dem den hjælp, fordi de forskellige fredsaftaler har åbnet for adgang til resten af Sudans hærgede land. Og åbnet er der blevet - langt ind i Nuba bjergene: Fra et hul 60 meter ned i jorden midt i Tabdun landsby strømmer derfor nu det klare livgivende vand op til overfladen ledsaget af den brummende lyd fra en grå pumpe med tre små bogstaver på siden. Livet går sin lidt lettere gang fremad i landsbyen under den bagende sol midt i Sudan; Afrikas største og varmeste land, hvor dagstemperaturen på en god dag sniger sig op omkring de 50 grader. Solcellerne på masten gnistrer da også i middagsvarmen i Tabdun. Den grå pumpe sveder tålmodigt, og vandet i den 5000 liter store vandtank når op på kun lidt under kogepunktet. - Men vandet er der, det er rent, og der er nok af det, siger Daniel Zetterlund fra IAS og melder troværdigt, at der ikke længere er lukket for det varme vand til landsbyen midt inde i Nuba bjergene i Sudan.

4 4 AIDS-kampagne gør op med ældgamle stammetraditioner - Frygten er vort eneste våben, siger koordinator for en AIDS-kampagne i 10 landsbyer, Naiman Shemhilu. Og frygten for HIV-smitte ser ud til at ændre en adfærd baseret på vaner og overtro. Af Svend L. Madsen i Tanzania Oplysning, oplysning, oplysning. Virker det, og er det nok til at bekæmpe aids epidemien? I Tanzania er det i hvert fald et must. For ellers gør ingen op med de stammetraditioner, som er blevet fulgt i årevis. Og det er traditioner, som vel at mærke er smittebærere af den frygtede HIV virus, fordi de alle har med kropsvæsker at gøre. De fire landsbyer i Tanzania, hvor journalist Svend L. Madsen i maj undersøgte virkningen af AIDS-kampagnen i Omskæres med samme kniv - Når børn bliver omskåret, bruger medicinmanden den samme kniv til dem alle. Og det ville være synd at sige, at den blev desinficeret mellem indgrebene. - I de fjerntliggende landsbyer er polygami mere reglen end undtagelsen, og det er storfamilier, hvor mændene har op til 4-5 koner hver. Men det betyder ikke, at de seksuelt kun holder sig til deres koner. Det er mere i retning af serielt polygami. - Og hvis hans bror dør, overtager han ifølge stammetraditionen konen eller konerne, uanset hvor mange koner han har i forvejen. Hvis de nægter, bliver også de smidt på gaden, og så er det nærliggende at give sig ud i prostitution Dette er blot nogle af traditionerne i Wasambaa og Wasingura stammerne i det nordøstlige Tanzania. Her overleveres de ældgamle sædvaner fra generation til generation og forårsager i vor tid HIV-smitte til store dele af befolkningen. Et udbredt fænomen er desuden, at en mand voldtager en pige og derefter truer hende med at hun vil dø en mystisk død, hvis hun fortæller det til nogen. Så tier hun stille af frygt for trolddom. Når en kvinde besøger en heksedoktor for at få hjælp til at blive gravid, følger hun hans råd: Hvis du går i seng med mig først, så bliver du gravid med din mand. 3 mio. er smittet Det er i det lys, at oplysning, oplysning, oplysning, virker så håbløst. Ikke desto mindre er der nu forandring at spore, efter at et oplysningsprojekt med støtte fra Danmark er gennemført i 10 fjerntliggende landsbyer blandt de to stammer i Tanga-regionen. Det fortæller Naiman Shemhilu, koordinator for kampagnen (billedet herunder), og det kunne jeg ved selvsyn konstatere, da jeg talte med borgmestre, partiformænd, skolelærere og den jævne befolkning i fire af landsbyerne i maj Hvor det før var tabu over hovedet at snakke om seksuelle emner, diskuteres det nu i hytterne, hvordan man bedst beskytter sig mod smitte. I Tanga-regionen er 5,7 pct. af befolkningen smittet med HIV. Landsgennemsnittet er oppe på 8,8 pct. siden den frygtede virus blev opdaget i landets Kagera region i Det er knap en tiendedel af befolkningen på 37 millioner, dvs. over 3 mio. mennesker. Det er her det danske projekt kommer ind. Den frikirkelige hjælpeorganisation, International Aid Services modtog i 2006, kr. til at gennemføre et oplysningsprojekt om HIV og AIDS. Støtten kom fra Danida gennem Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U). Projektet er unikt, både fordi det henvender sig til et hidtil unået område for AIDS-oplysning, og fordi det involverede tanzanianerne selv maksimalt. Således blev tre nøglepersoner fra hver af de 10 landsbyer udvalgt til at deltage i tre intensive kurser i løbet af året, og mellem kurserne videregive deres viden til deres respektive landsbyer. De tre var en myndighedsperson, en præst og en skolelærer eller sygeplejerske. Hvordan lever unge sammen uden sex? De traditionelle familiemønstre bryder sammen og de unge dyrker sex på kryds og tværs. Landsbyens ledere advarer de unge mod HIV, men tør ikke lære dem at være sammen, uden at det behøver føre til sex. De traditionelle familiemønstre, hvor familien, slægten eller stammens ældste bestemmer, hvem de unge skal giftes med, er kun intakte i de mest afsidesliggende områder. I de fleste stammer er det de unge selv, der vælger kæreste, og derefter går de direkte til sex. Og mange gifter sig uden familiens vidende. Stadig flere lever i løse parforhold og går til diskotek eller trommedans med det ene formål: at drikke sig fulde og forsvinde i buskadset med en partner for at få sex. - Regeringen forbyder skoleunge at dyrke sex med hinanden, men vi ved at det foregår i det skjulte. Derfor er vi nødt til at undervise i brugen af kondom, siger Asanterabi Lema, der er lærer på en realskole i Mombo, hvor det heller ikke er tilladt at have en kæreste. Der er ikke som i Danmark en forlovelses tid, hvor de to unge kan lære hinanden at kende. En tid hvor de holder i hånd, kysser osv. er farlig, for så vil de gå i seng med hinanden med det samme. Der er ikke nogen buffer, ikke en periode, hvor partnere holder sig i skindet for at lære hinanden at kende på andre måder. Og det er åbenlyst et problem. I ingen af de fire landsbyer jeg besøgte i Tanga-området i Østtanzania, var landsbyledere, skolelærere og præster parat til at tage hul på en decideret undervisning i, hvordan unge omgås hinanden, uden at det fører til noget seksuelt. I landsbyen Mnyuzi er beskeden klar: - Vi siger til de unge i skolen, at de skal være afholdende, fortæller landsbyens formand Paul Msala. - I byen som helhed kan vi ikke være så direkte. Der siger vi: Hvis I ikke kan lade være så hav ngono salama (dvs. sikker sex). Han står magtesløs over den udbredte lediggang blandt unge i landsbyen: - Vi er klar over, at de unge ville have godt af arbejde eller andet, som kunne tage deres tanker væk fra det modsatte køn. Hvis de havde et projekt, ville de vågne op om morgenen og tænke: Jeg skal nå at få det færdigt til tiden. Men hvis de bare kan hjælpe deres far i marken, hvad så når de kommer hjem? Så kører tankerne, og de vil opsøge pigerne. Problemet er lediggang. Førnævnte skolelærer Asanterabi Lema fortæller dog, at han underviser sine klasser i, hvordan de dirigerer deres seksuelle trang ud i andre aktiviteter som fx sport. I Mombo giver de også et konkret råd til de unge: - Lad være med at drikke jer fulde. For er I fulde, er chancerne større for, at I dyrker usikker sex,. /slm

5 5 Eleverne på realskolen i Mombo er advaret mod smittefaren ved HIV. De indrømmer, at de har kærester, selv om det er forbudt på skolen. Fordi de alle var indflydelsesrige personer i landsbyen, var det nemt mellem kurserne at samle hele befolkninger på mellem og personer til møder om sagen. Mellem møderne gik disse nøglepersoner rundt i hytterne og informerede og advarede de enkelte familier. - Det er en stor opgave, som skal løses over lang tid, indrømmer Naiman Shemhilu, der med jævne mellemrum har vurderet kampagnens virkning: - Men nu er tabuet i hvert fald brudt. Før var der ikke tradition for at snakke med sine børn om sex. Derfor var de overladt til deres egne fantasier og eksperimenter. Naiman fortæller bl.a. om, at trommefester er populære blandt de unge. Her danser drenge og piger hele natten, og også voksne mænd og koner slutter sig til, og efter dansen forsvinder de så i buskadset omkring festpladsen: - Drengene plejede at prale overfor hinanden med, hvor mange piger de havde været i lag med. Det gør de ikke mere. - Frygten er vores eneste våben, indrømmer Naiman. I kirken kan vi sige, at folk skal afholde sig fra sex udenfor ægteskabet, men i samfundet er det umuligt. Her må vi stole på, at frygten for at blive smittet afholder folk fra usikker sex. Fattigdommen er den største årsag til prostitution. Både koner og unge piger går ud på gaden og byder sig til for helt ned til 200 shillings pr. samleje, fortæller Naiman. Beløbet svarer til 1 krone... Muslimer: Tak for at vi må være med! Landsbyformand Hassani Mjuma takker pinsepræsten i Kwamalulu fordi muslimerne må være med i AIDS-oplysningsprojektet. Drengene plejede at prale med, hvor mange piger de havde været i lag med. Det gør de ikke mere. - Tak fordi vi måtte være med og få tilbudt HIV-kurset. Vi har lært meget, siger Hassani Mjuma, der er Kwamalulus muslimske landsbyformand. - HIV og AIDS tager ikke hensyn til religion. Det en sag for alle mennesker. Derfor må vi stå sammen for at bekæmpe den. Der er ca. 80 pct. muslimer og knap 20 pct. kristne i byen. - Vi har et rigtigt godt fællesskab mellem kristne og muslimer her i byen. Hvis nogen dør, tænker vi ikke på, om det er en muslim eller kristen. Hvis begravelsen holdes ud fra kirken, mødes vi bagefter i moskeen og omvendt. Efter kurset har Hassani fået gennemført, at ingen bliver viet, uden at begge parter er blevet testet for HIV. Også i Mnyusi nogle timer endnu længere væk er der mange muslimer. - Vi begyndte med at invitere alle religiøse ledere fra fire landsbyer, fortæller landsbyformand Paul Msala. - Sheiken her i byen har siden inviteret os hen i moskeen for at holde foredrag om HIV og AIDS. Bedstemor sørger for 10 børnebørn Hendes børn er døde af AIDS. Hendes mand er syg. Derfor er Bibi Bakari ene om at forsørge familien Bedstemor med slaw i. Det kan man kalde Bibi Bakari. Bibi betyder bedstemor. Og bedstemor det er hun, men stort B. For hun må, sammen med sin syge mand, tage sig af sine 10 børnebørn, fordi flere af hendes børn er døde af AIDS. - Jeg har født 18 børn fortæller den gamle bedstemor. Men de fleste døde af sult som ganske små. Andre er døde af det, vi senere fandt ud af, var AIDS. Og nu har jeg kun fire børn tilbage. Vi er budt indenfor hos de to gamle i byen Usa River, ikke langt fra Kilimanjaro. Langs væggene står børnene, hvoraf tre er fadderbørn hvis skolegang støttes fra Danmark. Roa, Mpwani og Muhammad går på Amani Nursery og Primary School, som er startet af danske missionærer. I en stol sidder enken til en af bedsteforældrenes afdøde sønner: - Det startede med at han fik voldsom diarre. Vi troede det var malaria eller tuberkulose. Vi vidste ikke dengang at det var AIDS. - Dengang var der ingen hjælp at få, ingen medicin, ingen vitaminer, fortæller bedstemor Bakari. Jeg kunne ikke passe ham hjemme. Men jeg samlede børnene og besøgte ham i den by, hvor han arbejdede.vi besøgte ham en fredag, og søndag var han død. Jeg mistede flere af mine børn i det år, Tjener 2 kr. pr. dag De fire overlevende børn har nu deres egen familie med 10 af Bibi Bakari s i alt 20 børnebørn. Dem får hun besøg af ca. en gang om året. Da har familierne gerne en lille gave med. Men den rækker ikke langt. Bibi Bakari er den eneste, der kan forsørge sin storfamilie. Det gør hun ved hver dag at sælge grøntsager på torvet. Her kan hun tjene ca. 300 shillings om dagen. Det svarer til 1½ kr. Da et kilo ris koster 600 shillings, dvs. 3 kr., er det knapt med maden. - Bedstefar er syg og kan ikke arbejde. Hvis jeg også er syg, får vi ingen mad! Heldigvis får de tre fadderbørn med støtte fra Danmark også to måltider om dagen på skolen. Så belaster de ikke husholdningsbudgettet derhjemme. /slm Fakta: Smitteveje HIV smitter ved: Seksuelt, dvs. ved samleje Gennem blod og blodprodukter, og brug af urene sprøjter og kanyler Fra hiv-smittet mor til barn under graviditet, fødsel og ved amning Ved organtransplantation HIV-virus er fundet i næsten alle sekreter og vævsvæsker - blod, sæd, vaginalsekret og modermælk. HIV smitter ikke ved: kys, kram og andre berøringer insektbid, mad- og drikkevarer, bad, toilet, swimmingpool, sved, tårer, spisebestik og andet service gennem luft og vand og ikke ved almindelig social omgang. Kilde: Udlandsvaccinationen IS

6 6 mercy. biz aid for life Bedste priser på flybilletter til kirkelige- og humanitære organisationer / Tlf Flybilletter med stor fleksibilitet Ekstra bagage uden beregning - vi hjælper dem, der hjælper verden - Bliv fadder... Støt et barn for 150 kr. om måneden. Kontakt Friends International Tlf Attraktive udstationeringsforsikringer Du kan hjælpe et barn som Madina Mohamud. Hun kom fra et hjem med 7 søskende, underernæret og forsømt. Begge hendes forældre er arbejdsløse pga. sygdom. Uddannelse til fattige i Paraguay IAS har netop modtaget 1,5 mio. kr. til uddannelse af børn og deres forældre og lærere i San Ignacio. Det skal hæve både livskvalitet og levestandard for de fattigste familier i området. International Aid Services arbejder ikke kun i Afrika. Også i Paraguay i Sydamerika er hjælpeorganisationen i fuld gang. Sidste år blev en førskole og et jobtræningscenter i byen San Ignacio så stor en succes, at IAS nu følger op med uddannelse af fattige familier i landsbyerne omkring storbyen. Det har Danida netop støttet med 1,5 mio. kr. gennem Projektrådgivningen i Århus. Men nytter det noget? Ja, for 1 mio. kr. fra Danida i 2006 kunne IAS samarbejdspartner Iglesia Evangelica Filadelfia starte et dagcenter for enlige mødre og deres børn. Centret har plads til 100 børn i alderen 0-6 år, og har både børnehave og forskole. Om eftermiddagen kommer de enlige mødre og fædre på skolebænken for at lære om sundhed, hygiejne og hjælp til selvhjælp. Anerkendelse fra myndigheder I 2006 modtog i alt 707 voksne og unge uddannelse og jobtræning på centret, og mange af dem har fået arbejde i byen bagefter. Således er 15 ud af 20 kommet i arbejde, og over halvdelen af 62 syersker har startet virksomhed eller er blevet ansat i en virksomhed efter jobtræningen. Indsatsen har så stor succes, at byens borgmester roser det i høje vendinger, og byrådet har besluttet at fritage centret for skat. Nu vil IAS eksportere ideen til nabobyen Santa Maria og alle de omkringliggende landsbyer. Målet er at forbedre livsvilkårene for lavindkomstfamilierne i området. Man er allerede gået i gang med at holde kurser for områdets lærere og pædagoger, hvor kun 10 pct. af børnehaveklasselærerne er uddannede. En analyse viste i 2006, at 80 pct. af de 50 børnehaveklasselærere og 551 skolelærere som deltog i kurserne bruger det, de har lært, i deres daglige arbejde. 40 pct. er fattige Og det er uddannelse, der skal til for at løfte det fattige land. For uddannelse giver arbejde, og uddannet arbejdskraft har også bedre indtjeningsmuligheder. Der er knap to millioner fattige eller ekstremt fattige mennesker i Paraguay. Det svarer til ca. 40 pct. af befolkningen. Andelen af fattige svarer næsten til antallet af analfabeter. De 1,5 mio. kr. skal bruges til at sikre, at 50 børn kommer i førskole og 300 voksne gennemgår et jobtræningsprogram. Derudover skal 1200 voksne bl.a. undervises i hygiejne, sundhed og AIDSforebyggelse. Samtidig skal børnehavelærere og andre lærere i området fortsat have tilbud om kurser, ligesom der skal øves fortalervirksomhed overfor myndighederne. Det store arbejde drives af parret Liselotte og Esteban Laniec og deres datter, Mariana, der er daglig leder i dagcentret. Projektet udføres i samarbejde med den lokale kirke. Laniecs startede kirken Iglesia Evangelica Filadelfia tilbage i 1970 med kun 250 medlemmer. I dag tæller kirken omkring medlemmer fordelt på små kirker i hele regionen. Kirken, Iglesia Filadelfia drives udelukkende af frivillige bidragsydere. /slm

7 7 Handicappede børn befriet for jernlænker I Somaliland holder familier sine handicappede børn i jernlænker bagest i deres huse. En specialskole får dem ud af mørket Somaliland er psykisk handicappede børn en skam I for familien. De gemmes ofte væk i de mørke hytter, nogle af dem fikseret med jernlænker. Men et indskolingsprojekt under ledelse af International Aid Services (IAS) får børnene frem i lyset. Hele 411 somaliske børn har fået hjælp gennem de sidste tre år. En fjerdedel af mentalt handicappede elever i et indskolingsprojekt kan efter et år begynde i en almindelig skole. Specialundervisningen er støttet af Danida og EU. Og dermed er arbejdet sikret stabilitet, så også de langsigtede mål kan blive nået: - Ideen er at gøre børnene til en ligeværdig del af familien, udtaler IAS daglige leder Torben Madsen. Vi ønsker at indpode en forståelse for psykisk handicappede i det somaliske samfund. Forældres afmagt Mange forældre holder deres psykisk handicappede børn i lænker i deres mørke hytter, ganske enkelt fordi de ikke ved, hvad de ellers skal stille op. Nogle fordi de vil beskytte dem for kammeraternes drillerier. Men mange også fordi de handicappede er en skam for familien. For i det lille muslimske land på Afrikas horn opfattes et handicappet barn ofte som Guds straf. Mange tror barnet er besat af dæmoner. Men børnenes psykiske handicap skyldes hovedsagelig krigstraumer fra borgerkrigen. Jernlænkerne gør kun ondt værre, og gør det svært at skelne mellem de psykiske lidelser, der er påført, og dem der er medfødt, eller om der måske er tale om et udviklingshæmmet barn. Opvokset i lænker har børnene ikke lært de mest basale færdigheder. Mange kan ikke tale, kan ikke spise selv og slet ikke forholde sig til deres jævnaldrende. Børn på 7-8 år opfører sig som småbørn på to. Men i IAS indskolingsprojekt har nu 271 drenge og 140 piger lært at tale, spise selv, lege med andre børn og endda at udføre et fysisk stykke arbejde. /slm Brugt skoleinventar gør lykke IAS samarbejder med lokale kirker om at sende brugt udstyr fra Danmark til skoler i Afrika og Sydamerika Brug og smid væk! Det er efterhånden indbegrebet af dansk forbrugermentalitet. Men ikke når det drejer sig om skoleinventar fra skoler i bl.a. Herning, Århus og Rønne. Her opsamler lokale frikirker de brugte skoleborde- og stole og tavler og sender dem i containere til Paraguay og Tanzania. Og containerne? De genbruges som lager og kontor derude. Og dermed er bøger og hæfter og andet papir sikret mod termitternes angreb. En af de skoler, som har modtaget skoleinventar fra bl.a. Herning Sprogcenter, Social- og sundhedsskolen i Herning og flere midtjyske folkeskoler er Amani Nursery & Primary School i Usa River i Tanzania. Skolen, der ligger tæt ved Afrikas højeste bjerg Klimanjaro, har 440 elever fra børnehaveklassen til 7. klasse. Skolen blev startet i 1999 af Tabitha og Torkild Jensen fra Brande og deres lokale team i Afrika. Skolens bygninger viser, at intet må gå til spilde, når der kommer containere fra Danmark: Selve containerne er bygget ind husene og flere steder endda indrettet med døre og vinduer. Både containere og transport af disse er doneret af Danida gennem Mellemfolkeligt Samvirke. End rundtur på skolen viser, at inventaret gør gavn, ikke mindst d ebrugte computere. Med op til 45 børn i hver klasse, er der flere børn om hvert bord. Store og moderne skoletavler gør det optimalt for lærerne at undervise. Livs-akademi Der er også sendt mange containere til New Life Academy i Arusha, der er startet af Ruben og Hanne Falk fra organisationen New Life Outreach Tanzania. Alle skoleklasser har modtaget mange gode og brugbare møbler fra Danmark, indsamlet af frivillige hjælpere i Århus og Rønne. - Det var positivt for mig at se, hvordan stole og borde bliver udnyttet maksimalt, ofte med mange børn omkring ét bord. De afrikanske børn ser så festlige ud i deres farvestrålende skoleuniformer, og det er bestemt glædeligt, at den danske stat yder støtte til forsendelse af godt brugt udstyr til dele af verden, der lider mangel på alt!, siger Eva Krath Andersen, der besøgte skolen i år. Børnene kommer fra meget fattige familier, og skolen har klasser til børn fra 3-års alderen og op til 5. klasse. Også Paraguay i Sydamerika har modtaget hjælp. I samarbejde med Pinsekirken i Randers blev der sidste år sendt en container med udstyr til Centro de Formación Integral Filadelfia i San Igancio, et dagcenter for enlige forsørgere og deres børn. Eva Krath-Andersen/slm Donorer udtaler: Vi har nedlagt et plejehjem i Tvis ved Holstebro og har givet en stor del af det gode udstyr til IAS efter henvendelse fra dem. Det er en glæde for os at tænke på, at disse ting ikke bliver kasseret, da det var gode ting, men at der er mennesker et sted i verden der får glæde og gavn af det i mange år fremover. Carsten Munch Holstebro Kommune På Uhre Friskole udskiftede vi for nogle år siden næsten alt inventar samtidig med at vi renoverede skolen. Vi besluttede at give tingene til IAS, der sendte det til en skole i Tanzania. Vi har senere modtaget en rapport fra skolen med tak, som vi trykkede i vores skoleblad. Alle vores elever har kunnet læse om, at deres gamle møbler stadig bliver brugt men nu så langt væk som i Afrika, og at de er til stor glæde der. Dette har været lærerigt for os på Uhre Friskole, og vi har været glade for samarbejdet! Mester Byg A/S Ring i dag med din idé. Det koster ikke noget at rådføre sig med os! Kent Lykke Skoleinspektør, Uhre Friskole Også på vores skole har vi udskiftet klassesæt, skabe og tavler, og vi har det godt ved tanken om at der fremover vil være afrikanske børn, der bruger de ting, som jo sagtens kunne bruges mange over fremover. Nr. Snede Skole Pedel Ebbe Jørgensen Gennemmurede villaer Også træ- og bjælkehuse Tlf Stigbjergvej 15, Blåhøj, 7330 Brande

8 8 Fair handel skal hjælpe fattige kaffebønder Gennem et partnerskab med IAS kan danske virksomheder tage medansvar i den humanitære indsats overfor sociale og økonomiske uligheder mellem vesten og den tredje verden. Af Simon Nathanael Hvad ville du gøre hvis du havde 500 mio. på kontoen? Den var denne tanke, der ændrede erhvervsmanden Poul David Videbæks indstilling til sit arbejde. Fra den ene dag til den anden besluttede han sig for, at han ville starte en ny virksomhed. Og ikke bare en som gav penge men en som gav mening. - Jeg arbejdede på det tidspunkt hos firmaet Nowaco, og da ejeren solgte virksomheden og pludselige havde 500 mio. kr. på sin private bankkonto, satte det nogle tanker i gang hos mig. Hvis jeg pludselig havde alle de penge, hvad ville jeg så bruge mit liv til? Ville jeg møde på arbejde dagen efter? Svaret var på det tidspunkt: Nej! og det fik mig til at tænke på en ny måde, forklarer han. Med en baggrund som udviklingskonsulent i en større virksomhed, en masters grad i business administration og flere års erfaring som iværksætter, gik Poul David Videbæk på jagt efter det meningsfyldte job. Det skulle være noget med humanitært arbejde, og han snakkede med flere organisationer, men det var først da han mødte Torben Madsen fra IAS at kemien var rigtig. - Jeg havde været på NGOshopping forskellige steder på det tidspunkt. Men ingen af - ICTUS Fair Trade er et bevis på, at modellen fungerer i praksis. Vi har skabt en bæredygtig virksomhed, som udelukkende forhandler produkter fra verdens fattige områder. Desuden geninvesterer vi hele vores overskud, i de områder vi handler med, siger Poul David Videbæk. delene synes at passe, til det jeg forestillede mig. NGO står for Non Governmental Organizations, dvs. organisationer der ikke hører under regeringerne i de pågældende ulande. - Torben præsenterede mig for idéen om IAS Buisness Platform, som på det tidspunkt kørte i Sverige, og vi klikkede med det samme. Her var noget, der gav mening og samtidig var udfordrende, fortæller han. IAS Buiness Platform går ud på at involvere vestlige virksomheder i medansvar for mennesker, miljø og økonomi i verdens fattigste lande. Etisk regnskab Idéen sælges på, at virksomheder ikke burde stille sig tilfreds med plus på den økonomiske bundlinje, men også bør kunne fremvise et parallelt etisk regnskab. I praksis indgår virksomheden et samarbejde med IAS, hvor der er forskellige niveauer af engagement. Det kan være alt fra et årligt kontingent til et decideret partnerskab med en ulandsvirksomhed. Specielt den sidste kategori talte stærkt til Poul David Videbæk. - Jeg ånder og lever for den kategori der hedder Business Developer. Her er nemlig en form for nødhjælp, som virker på længere sigt. Ved at indgå partnerskaber med ulandsvirksomheder, kan vi modvirke de mekanismer, som gør, at ulandende fastholdes som økonomisk underlegne, siger han. Poul David Videbæk blev ansvarlig for at lancere idéen i Danmark, men for at kunne sælge idéen om partnerskab med ulandsvirksomheder, skal man først bevise, at den virker. Vil DU skabe positiv forandring? Støt hjælpearbejdet online på I maj 2006 mødtes Poul David Videbæk derfor med Peter Hove og Martin Mikkelsen. Sammen skulle de tre starte det første projekt, som skulle bevise, at modellen om hjælp til selvhjælp gennem handel med den tredje verden virkede. Seks måneder senere i januar 2007 har virksomheden ICTUS Fair Trade egne kontorer i Århus, otte lønnede medarbejdere og handler med kaffebønder fra Afrika og Latinamerika og grøn te fra Kina. - Vi har skabt en bæredygtig virksomhed, som udelukkende forhandler produkter fra verdens fattige områder. Desuden handles der ud fra grundlæggende fair trade-principper, og vi geninvesterer hele vores overskud, i de områder vi handler med, siger Poul David Videbæk. - Nu da vi har en case, vi kan henvise til, kan vi begynde at tiltrække flere virksomheders opmærksomhed. Det fremtidige mål for Poul David Videbæk er at indgå masser af partnerskaber med virksomheder, som vil gøre en forskel i de fattige lande. IAS Business Platform opererer i øjeblikket med fire niveauer af engagement, fra Business Member som blot betaler årligt kontingent mod retten til at bruge IAS logo i deres markedsføring over Business Sponsor, som støtter specifikke projekter som f.eks. en brøndboring i Sudan, til Business Donor som donerer udstyr og møbler til f.eks. skoler eller hospitaler. Og til sidst Business Developer som er direkte engageret i ulandets økonomiske udvikling. Støt ofrene for krigen i Somalia Kontakt for yderligere oplysninger, foredrag og virksomhedsbesøg: IAS hovedkontor Blåhøj Stationsvej Brande Danmark Tlf Fax: Web: IAS Business Platform Klosterport 4. 3 sal 8000 Århus C Danmark Tlf.: Mobil: Web: Indbetal på eller konto nr International Aid Services Din internationale hjælpeorganisation

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex HIV, liv & behandling Kærlighed, parforhold og sex Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til kærlighed, parforhold og sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Kirkerne i udviklingsarbejdet

Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne er i direkte kontakt med mennesker hver eneste uge og har derigennem en unik mulighed for at dele information med alle samfundsgrupper. Samarbejdet mellem kirker

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1 84 mio. mennesker eller 17 % af Europas befolkning lever i, eller er truet af fattigdom. Derfor har EU sat sig som mål, at Europas fattigdom skal mindskes med 25 % inden år 2020. Det betyder, at 20 mio.

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN 62 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 7: BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN hvordan tobak påvirker børn i ulande www.op-i-røg.dk 63 Kapitel 7: Børn i tobaksproduktionen Meget tobak

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp En far til en datter adopteret fra Kina: Jeg har aldrig prøvet at elske et lille barn, så jeg frygtede, om jeg kunne. Det har jeg gået og været

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

»En gave i en virkelig grim indpakning«

»En gave i en virkelig grim indpakning« »En gave i en virkelig grim indpakning«hiv er i dag ikke en sygdom, man dør af, men den er fuld af tabu og skam. Den er stadig præget af uvidenhed, der gør det til en kamp at leve med hiv. Mads Damgaard

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Den forældreløse GENERATION

Den forældreløse GENERATION HIV & AIDS AF EVA NITSCHKE Den forældreløse GENERATION Fridah viser Antallet af forældreløse børn i Zambia stiger eksplosivt. Forældrene dør af aids, og den afrikanske storfamilie er ved at bryde sammen

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Børn og Unge i Tanzania

Børn og Unge i Tanzania Mission blandt Marts 2015 Børn og Unge i Tanzania Ledet af missionærparret Tabitha og Torkild Jensen udsendt af Betania Kirkecenters Ydremission Kære elskede og trofaste venner! Vi er allerede godt i gang

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Historien om Sarah. Familieliv

Historien om Sarah. Familieliv børn i afrika 1 Historien om Sarah Mwamba Uganda Children s Choir er et børnekor fra Ugandas hovedstad, Kampala. De fleste af børnene er forældreløse og nogle af dem kommer oprindeligt ude fra landet.

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF Martin i Bolivia Indhold Børn i Bolivia 4 Martin kommer til Bolivia 6 Martin i La Paz 8 Skopudserne på gaden 12 Naturmedicin 14 Børnevenlig skole i El Alto 16 Amazonas 18 San Ignacio de Mojo 20 Regnskovens

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

AKTIVITETSFORSLAG til læreren

AKTIVITETSFORSLAG til læreren Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk AKTIVITETSFORSLAG til læreren Vi har samlet en række forslag til klasseaktiviteter i forbindelse med en emneuge om Afrika. Aktiviteternes

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

DMI projektet Krisecenter ved lossepladsen, Nakuru, Kenya

DMI projektet Krisecenter ved lossepladsen, Nakuru, Kenya DMI projektet Krisecenter ved lossepladsen, Nakuru, Kenya Rapport for 010706 til 311206. Området Hilton&London, hvor centeret ligger er et meget vanskeligt område at arbejde i. Befolkningen her er meget

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene:

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene: Familien Danmark Tema: Familieliv Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Hvor er Michael Svarer professor? Hvad viser Michaels Svarers forskning? Hvornår finder vi typisk vores partner? Hvor mange

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL Oplysningsprojekt om fattige befolkningers adgang til læger og hospitaler Titel Syg? Så går man da bare til lægen! Formål: Formålet med projektet er at øge viden om adgangen til læge- og hospitalsbehandling

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

STOMI INFO. Sex og samliv

STOMI INFO. Sex og samliv 05 STOMI INFO Sex og samliv 1 Sex er et grundlæggende behov for alle og seksuel adfærd og seksuel praksis påvirkes af en lang række faktorer, herunder: Efter operationen 2 Sygdom Psykologi Kultur, religion

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på Foto: Jakob Dall for MS Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på 1 2 En anden måde at donere på 2 Vores løfte til dig 3 Om at testamentere 4 Kampen for retfærdighed er

Læs mere

Tilbage i Burime. Og hov videre op ad bjerget.

Tilbage i Burime. Og hov videre op ad bjerget. Tilbage i Burime Der er sket store ting i landsbyen Burime i Uganda, siden vi sidst kørte ned ad den røde hullede vej, drejede til højre ved vandposten og gik op ad stien forbi Andrews hus, køerne og op

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

ARV. Hvem skal have del i din arv?

ARV. Hvem skal have del i din arv? ARV Hvem skal have del i din arv? LAD DIN ARVAFGIFT SKABE GLÆDE OG UDVIKLING Hvis du inkluderer BØRNEfonden i dit testamente er du bl.a. med til at sikre: Bedre livsvilkår for børn og unge i nogle af

Læs mere

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m.

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. - Guide fra BetterNow Juli 2012 - version 1.0 BetterNow Kristen Bernikowsgade 6 1105 Kbh. K www.betternow.dk

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Rejsebrev nr. 2 Januar 2011 Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Indledning: I mit første rejsebrev skrev jeg lidt om mig selv og min motivation for at have taget min tredje praktik i Filippinerne.

Læs mere

Dansk krisecenter er det eneste i hele Kenya

Dansk krisecenter er det eneste i hele Kenya Læs inde i avisen: Dansk krisecenter er det eneste i hele Kenya Eventyr med kamera og kalashnikov Side 2 IAS arbejder i skrøbelige stater Side 5 Mission sætter mennesker fri IAS Verdenskort Side 9 Side

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE Operation Bedstehjælp er en aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark. Den kan tilrettelægges omkring FNs Ældredag den 1. oktober, som mange gerne vil markere. Operation Bedstehjælp

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET)

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) HVEM ER JEG Stine Legarth, 29 år Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København Ansat som projektleder i Drivkræften Ergoterapeut Studerer cand.pæd.pæd.psyk

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Sammen rykker vi Afrika

Sammen rykker vi Afrika Sammen rykker vi Afrika En kort introduktion til 10 projekter, der rykker. Mission Afrika inviterer dig til at rykke tættere på, så vi sammen kan flytte noget! Uddannelse betaler sig [UDDANNELSESSTIPENDIER]

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

Fremtidens attraktive arbejdsplads anno 2016! Forskningschef Marianne Levinsen www.fremforsk.dk

Fremtidens attraktive arbejdsplads anno 2016! Forskningschef Marianne Levinsen www.fremforsk.dk Fremtidens attraktive arbejdsplads anno 2016! Forskningschef Marianne Levinsen www.fremforsk.dk Privat forbrug 1846-2004 i Danmark Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

U- TURN UGANDA kassen Leder beskrivelse

U- TURN UGANDA kassen Leder beskrivelse UTURN UGANDA kassen Leder beskrivelse Kære leder Denne kasse er lavet for at hjælpe FDF ledere rundt i landet med at fortælle og forklare deres børn og unge om Uganda. Materialet kan bruges på flere forskellige

Læs mere

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien Jeg, Rikke Stauning Klestrup sagskoordinator og socialrådgiver i DanAdopt, havde under mit sidste besøg I Etiopien i marts 2014, mulighed for

Læs mere

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk. Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.dk Kilde: The Economist, marts 2007 Omdømmeundersøgelse marts 2006

Læs mere

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Prævention på spil Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Tidsforbrug 1 time. Materialer Arbejdsark til øvelsen: Spilleplade, dilemmakort og spørgsmålskort. En terning til hver gruppe.

Læs mere

AIDS i Afrika den velkendte katastrofe?

AIDS i Afrika den velkendte katastrofe? AIDS i Afrika den velkendte katastrofe? af Jens Kovsted, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, jak@econ.ku.dk Hvorfor findes 70 procent af verdens HIV/AIDS smittede mennesker i Afrika et kontinent

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission Nye tider for Bushveld Mission Det har været et turbulent efterår for folkene

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Velkommen Tak fordi du vil støtte et barn gennem BØRNEfonden. Som sponsor i BØRNEfonden bidrager du til at skabe en bedre fremtid for det enkelte barn, dets

Læs mere