Dansk AIDS-kampagne brød tabu i Tanzania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk AIDS-kampagne brød tabu i Tanzania"

Transkript

1 Muslimer siger tak AIDS-oplysning i landsbyer med op til 85 pct. muslimer. Landsbyledere taknemmelige for indsatsen: - HIV-virussen rammer jo alle, uanset religion, siger de. Læs side 5 Gi' en brønd til Afrika Læs eventyrer og journalist Rasmus Kraths levende rapport fra et af de mest udtørrede områder i Sudan. Læs side 3 Befriet for jernlænker I Somalia gemmer man de handicappede af vejen. Læs hvordan et førskoleprojekt sætter børn med særlige behov i stand til at gå i almindelig skole. Læs side 7 Dansk AIDS-kampagne brød tabu i Tanzania Det er ikke længere tabu at tale om AIDS i de landsbyer, som var genstand for en storstilet AIDS kampagne fra Danmark i 2006 Af Svend L. Madsen i Tanzania Hvad kan man få for kr. i kampen mod en af vor tids største epidemier? Ikke meget, skulle man tro. Ikke desto mindre er 10 landsbyer i det østlige Tanzania nu gennemsyret med viden om, hvordan HIV-virussen smitter, hvordan man beskytter sig, og hvordan man behandler og tager sig af de AIDS syge. Det er resultatet af en kampagne i 2006 gennemført af International Aid Services (IAS) i Tanga-regionen med støtte fra Danida gennem Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. De 10 landsbyer blev informeret om forebyggelse og behandling af HIV, ved at tre repræsentanter for hver landsby deltog i tre kurser, som blev fulgt op løbende gennem et helt år. De viderebragte så deres viden til landsbyens skoler og kirker og fra hjem til hjem. At oplysningen havde sin virkning, kan dokumenteres ud fra et besøg i maj, hvor undertegnede besøgte 4 af de 10 landsbyer, bl.a. landsbyen Kwamalulu: - Jeg vidste ikke noget om kondomer før, heller ikke prævention, fortæller skolelærer Amani Mchada. Vi er glade for den åbenhed, kurset har bragt med sig. Noget, vi også mærker, spreder sig i landsbyen. Vi tager på husbesøg i Kwamalulu og møder bl.a. Evelonika Andrea, som lever under ekstremt fattige kår som mor til fire små børn. Hun har modtaget undervisning om HIV og AIDS fra de tre nøglepersoner i den lokale pinsekirke: - Jeg har lært meget, synes jeg. Nu kan jeg forstå, hvor vigtigt det er, at vi er trofaste mod hinanden som mand og kone, siger hun. Ikke flere sidespring I landsbyen Mnyizi nogle timers kørsel derfra møder vi Laston Shamila. Han har også modtaget undervisning, men desværre er det for sent. Han har AIDS og bruger nu sin viden til at passe ekstra godt på, hvordan han omgås andre mennesker: - Jeg har modtaget og forstået undervisningen, og jeg efterfølger den nu, siger han. - Ikke flere sidespring, som før i tiden. Evelonika Andrea fra Kwamlulu har lært meget af medarbejderen th. som har været på det danskstøttede kursus. Læs mere på midtersiderne

2 2 Skab positiv forandring Leder af Torben Madsen, daglig leder, IAS Vi vil gerne hjælpe andre i vores nære familiekreds, venner eller kollegaer. Men nøden ude i verden kalder også på os, når vi hører om og ser de situationer, mennesker udsættes for. De seneste år har været præget af verdens nød, af katastrofer forårsaget af vejrforandringer og andre naturkatastrofer, menneskeskabte kriser såsom terrorisme, etniske uroligheder, stammekrige og politiske forhold. Her har vi som danskere mulighed for at hjælpe og engagere os på forskellige måder. Spørgsmålet er bare, hvordan vi skal hjælpe. Er 100 kr. i en indsamling nok til at hjælpe i en uoverskuelig nødsituation? Skaber vor hjælp den forandring, der skal til, for at mennesker får en reel hjælp? Mange givere ønsker at se forandring, når de giver til nødhjælp. IAS motto for denne avis er: Skab positiv forandring fordi vi mener, det er muligt at gøre en forskel! IAS hjælper mennesker ud fra de kristne værdier. Hjælp til hele mennesket betyder: at hjælpe både fysisk, psykisk og åndeligt. Som hjælpeorganisation har vi et netværk af kirker over hele verden, som er eksperter i åndelig hjælp. Her kobler IAS sig på med social hjælp, som skaber en positiv forandring i mennesker og deres forhold. Derfor er IAS anderledes end så mange andre hjælpeorganisationer, fordi vi har et holistisk syn på nød- og udviklingshjælp. Fra skattekroner til støttekroner: Sådan går din skat til nødhjælp Når du betaler skat, går en procentdel videre til ulandshjælp. Her går vejen fra skattebilletten til de nødlidende: Danmark har forpligtet sig til at give 0,8 pct. af bruttonationalproduktet (BNP) til ulandsbistand. De fleste af pengene kommer fra skatter og afgifter. I 2005 blev der sendt hele 12,5 mia. kr. ud af landet i udviklingsbistand gennem Danida. En tiendedel af dette beløb blev formidlet gennem nødhjælpsorganisationer. Pengene til kirkelige organisationer bliver fordelt gennem Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U). En af disse er Pinsekirkernes hjælpeorganisation, International Aid Services (IAS). Et af IAS s mange projekter er AIDS-oplysningsprojektet i Tanzania, et projekt, der nu er i gang med at bryde tabu omkring HIV og AIDS i Tangaregionen. Ulandshjælp på retur Udviklingsbistanden er faldet de seneste år, som følge af VKR-regeringens spareplan. I 2000 var udviklingsbistanden 1,06% af BNP. Det procentvise fald siden 2000 svarer til, at Danmark i 2006 donerede 690 mio. kr. mindre i udviklingsbistand. Danmark er dog stadig blandt de fem eneste EU-lande, der opfylder kravet om, at alle EU-lande skal give mindst 0,7% af deres BNP i udviklingsbistand. De andre lande er Sverige, Norge, Holland og Luxembourg. Regeringen besluttede i 2006, at fastsætte den danske udviklingsbistand til 0,8% af BNP fremover. IAS mission er at redde liv, fremme selvtillid og menneskelig værdighed for at gøre mennesker i stand til at investere i deres egen fremtid uanset deres etnisk oprindelse, tro, køn eller nationalitet. Vi vil hjælpe dig til at hjælpe! I samarbejde med udsendte missionærer, lokale partnere og internationale netværk kan vi skabe positiv forandring. Det er bevist i projekter som i Somaliland, hvor psykisk handikappede og krigstraumatiserede børn og familier får hjælp, i Sudan, hvor familier med stor fattigdom og ringe kår får adgang til rent drikkevand og andre ressourcer, i Nigeria, hvor teenagepiger som er udstødt pga. tidlig graviditet får en ny fremtid med uddannelse og job. Lad os sammen skabe en positiv forandring for hele mennesket i dets verden af nød, fattigdom og mangel på ressourcer. Udgiver: International Aid Services, Blåhøj St.Vej 27, 7330 Brande, Tlf , Web: Ansv. red. Torben Madsen Redaktion: Svend L. Madsen, Eva Krath Andersen, René Schurmann. Produktion: cpress Design: Graphic Art DTP: cpress Tryk: Morsø Folkeblad De fleste artikler er forkortet og kan læses i fuld længde på

3 3 Et hul i jorden giver liv i Sudan En boring fra International Aid Services giver vand og liv til den fattige befolkning i landsbyen Tabdun i Sudan Af Rasmus Krath, journalist Midt i Sudan er der et hul i jorden. Et borehul. Over hullet står en pumpe. Pumpen - der er grå - larmer, pumper og sprutter vand op fra hullet, der går mere end 60 meter ned i den stenede jord langt inde i Nuba bjergene i det centrale Sudan, hvor regn er en gave kun sommermånederne tilbyder. Bag ved den grå pumpe ligger en tæt klynge runde stråhytter med lerklinede mure og små hvide røgsøjler blafrende op i den blå himmel. Røgen forenes over hytterne, driver som en mælkefarvet sky forbi pumpen og hullet i jorden og er på afstand det eneste vidnesbyrd om landsbyen Tabdun. Landsbyen som sætter scenen for denne lille fortælling; om et møde mellem Skandinavien og Afrika. På siden af pumpen i Tabdun står der nemlig tre små bogstaver: I A S. De samme bogstaver går igen på kablet, der går over mod en lav mast med en række blanke solceller, som også prydes af forkortelsen for foretagendet bag hele molevitten; International Aid Services. Solcellerne æder således med nordeuropæisk effektivitet af Sudans bagende sol. Pumpen får elektriciteten, og sudaneserne i landsbyen drikker vandet, så de ikke dør af tørst, som de måske ellers ville have gjort: Alle er glade, og børnene må tilmed lege i mudderet under vandpumpen og drikke af hanen - hvis de tør! Et isoleret folk Et lykkeligt bistandsprojekt i Afrika, der redder liv og skaber muligheder i landsbyen. Fremmer det udviklingen i lokalområdet? - Ja, det er faktisk tilfældet! Og det ikke kun i Tabdun, men egentlig i langt de fleste af de omkring 250 landsbyer i Nuba bjergene, hvor International Aid Services har boret brønde. Sådan lyder ordene fra IAS administrator i Sudan og ansvarlig for boreprojekterne, Daniel Zetterlund: - Vi har boret huller og opsat pumper i Nuba bjergene siden 2002, hvor området blev åbnet efter over 20 års borgerkrig. Da vi kom herud første gang efter krigen, var området virkeligt isoleret. Mange landsbyer havde været overladt til sig selv i mange år, og kontakten til omverdenen havde flere steder været ikke eksisterende. Folk havde vitterligt ikke kunnet få varer, hjælp eller noget som helst udefra i mange år. Nuba bjergene ligger midt mellem Darfur og hovedstaden Khartoum. - Der havde systematisk været lukket for det varme vand til området i alle henseender, og folk havde vænnet sig så meget til det, at det var svært at etablere den første kontakt til dem. Så i starten handlede det ikke kun om at sætte pumper op men mindst ligeså meget om at komme i dialog med de forskellige landsbyer og få et fælles billede af mulighederne for IAS tilstedeværelse i området. Heldigvis var der stor imødekommenhed, selvom vi blev opfattet som noget fremmed i starten. De første i området Daniel Zetterlund kom selv til Sudan i 2002, og oplevede de spændte forhold, der stadig herskede i det meste af landet på trods af fredsaftalerne. IAS Sudaneserne i landsbyen er glade, og børnene må tilmed lege i mudderet under vandpumpen... kom ind i området som den første udenlandske hjælpeorganisation overhovedet: - Vores første tid i området var en balancegang på en knivsæg for ikke at falde i unåde hos hverken den ene eller den anden part fra borgerkrigen. Men som tiden er gået har IAS oparbejdet et ret godt forhold til både de lokale myndigheder og til Sudans regering i Khartoum, og det har åbnet for støtte til stort set alt vores arbejde i Nuba bjergene. Det er vi selvfølgelig både glade for og stolte af. Således er der den dag i dag over 250 IAS vandpumper i gang rundt om i de lave Nubabjerge. Hver pumpe kan give omkring 25 liter rent vand i minuttet og er beregnet til landsbyer med op til 250 mennesker. Når vandet ikke tappes direkte fra pumpen, opsamles det i en stor tank, der kan rumme 5000 liter. Mere end Darfur - Vi vil gerne bore flere huller i Nuba-bjergene og forsyne flere landsbyer med vand, siger Daniel. - Her bor omkring to en halv millioner mennesker, og vi når pt. kun en brøkdel af dem. Vi får løbende støttepenge fra vores donorer til at fortsætte vores arbejde, men pga. af den store opmærksomhed på Darfur i den vestlige verden, så kan det nogle gange være svært at trække midler over til arbejdet i Nuba-området, som er meget mindre kendt. IAS borer også i Darfur, men det er vigtigt for os at fortælle folk, at Sudan også er meget andet end Darfur, og at folk mange andre steder har brug for vores hjælp. Og nu kan vi give dem den hjælp, fordi de forskellige fredsaftaler har åbnet for adgang til resten af Sudans hærgede land. Og åbnet er der blevet - langt ind i Nuba bjergene: Fra et hul 60 meter ned i jorden midt i Tabdun landsby strømmer derfor nu det klare livgivende vand op til overfladen ledsaget af den brummende lyd fra en grå pumpe med tre små bogstaver på siden. Livet går sin lidt lettere gang fremad i landsbyen under den bagende sol midt i Sudan; Afrikas største og varmeste land, hvor dagstemperaturen på en god dag sniger sig op omkring de 50 grader. Solcellerne på masten gnistrer da også i middagsvarmen i Tabdun. Den grå pumpe sveder tålmodigt, og vandet i den 5000 liter store vandtank når op på kun lidt under kogepunktet. - Men vandet er der, det er rent, og der er nok af det, siger Daniel Zetterlund fra IAS og melder troværdigt, at der ikke længere er lukket for det varme vand til landsbyen midt inde i Nuba bjergene i Sudan.

4 4 AIDS-kampagne gør op med ældgamle stammetraditioner - Frygten er vort eneste våben, siger koordinator for en AIDS-kampagne i 10 landsbyer, Naiman Shemhilu. Og frygten for HIV-smitte ser ud til at ændre en adfærd baseret på vaner og overtro. Af Svend L. Madsen i Tanzania Oplysning, oplysning, oplysning. Virker det, og er det nok til at bekæmpe aids epidemien? I Tanzania er det i hvert fald et must. For ellers gør ingen op med de stammetraditioner, som er blevet fulgt i årevis. Og det er traditioner, som vel at mærke er smittebærere af den frygtede HIV virus, fordi de alle har med kropsvæsker at gøre. De fire landsbyer i Tanzania, hvor journalist Svend L. Madsen i maj undersøgte virkningen af AIDS-kampagnen i Omskæres med samme kniv - Når børn bliver omskåret, bruger medicinmanden den samme kniv til dem alle. Og det ville være synd at sige, at den blev desinficeret mellem indgrebene. - I de fjerntliggende landsbyer er polygami mere reglen end undtagelsen, og det er storfamilier, hvor mændene har op til 4-5 koner hver. Men det betyder ikke, at de seksuelt kun holder sig til deres koner. Det er mere i retning af serielt polygami. - Og hvis hans bror dør, overtager han ifølge stammetraditionen konen eller konerne, uanset hvor mange koner han har i forvejen. Hvis de nægter, bliver også de smidt på gaden, og så er det nærliggende at give sig ud i prostitution Dette er blot nogle af traditionerne i Wasambaa og Wasingura stammerne i det nordøstlige Tanzania. Her overleveres de ældgamle sædvaner fra generation til generation og forårsager i vor tid HIV-smitte til store dele af befolkningen. Et udbredt fænomen er desuden, at en mand voldtager en pige og derefter truer hende med at hun vil dø en mystisk død, hvis hun fortæller det til nogen. Så tier hun stille af frygt for trolddom. Når en kvinde besøger en heksedoktor for at få hjælp til at blive gravid, følger hun hans råd: Hvis du går i seng med mig først, så bliver du gravid med din mand. 3 mio. er smittet Det er i det lys, at oplysning, oplysning, oplysning, virker så håbløst. Ikke desto mindre er der nu forandring at spore, efter at et oplysningsprojekt med støtte fra Danmark er gennemført i 10 fjerntliggende landsbyer blandt de to stammer i Tanga-regionen. Det fortæller Naiman Shemhilu, koordinator for kampagnen (billedet herunder), og det kunne jeg ved selvsyn konstatere, da jeg talte med borgmestre, partiformænd, skolelærere og den jævne befolkning i fire af landsbyerne i maj Hvor det før var tabu over hovedet at snakke om seksuelle emner, diskuteres det nu i hytterne, hvordan man bedst beskytter sig mod smitte. I Tanga-regionen er 5,7 pct. af befolkningen smittet med HIV. Landsgennemsnittet er oppe på 8,8 pct. siden den frygtede virus blev opdaget i landets Kagera region i Det er knap en tiendedel af befolkningen på 37 millioner, dvs. over 3 mio. mennesker. Det er her det danske projekt kommer ind. Den frikirkelige hjælpeorganisation, International Aid Services modtog i 2006, kr. til at gennemføre et oplysningsprojekt om HIV og AIDS. Støtten kom fra Danida gennem Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U). Projektet er unikt, både fordi det henvender sig til et hidtil unået område for AIDS-oplysning, og fordi det involverede tanzanianerne selv maksimalt. Således blev tre nøglepersoner fra hver af de 10 landsbyer udvalgt til at deltage i tre intensive kurser i løbet af året, og mellem kurserne videregive deres viden til deres respektive landsbyer. De tre var en myndighedsperson, en præst og en skolelærer eller sygeplejerske. Hvordan lever unge sammen uden sex? De traditionelle familiemønstre bryder sammen og de unge dyrker sex på kryds og tværs. Landsbyens ledere advarer de unge mod HIV, men tør ikke lære dem at være sammen, uden at det behøver føre til sex. De traditionelle familiemønstre, hvor familien, slægten eller stammens ældste bestemmer, hvem de unge skal giftes med, er kun intakte i de mest afsidesliggende områder. I de fleste stammer er det de unge selv, der vælger kæreste, og derefter går de direkte til sex. Og mange gifter sig uden familiens vidende. Stadig flere lever i løse parforhold og går til diskotek eller trommedans med det ene formål: at drikke sig fulde og forsvinde i buskadset med en partner for at få sex. - Regeringen forbyder skoleunge at dyrke sex med hinanden, men vi ved at det foregår i det skjulte. Derfor er vi nødt til at undervise i brugen af kondom, siger Asanterabi Lema, der er lærer på en realskole i Mombo, hvor det heller ikke er tilladt at have en kæreste. Der er ikke som i Danmark en forlovelses tid, hvor de to unge kan lære hinanden at kende. En tid hvor de holder i hånd, kysser osv. er farlig, for så vil de gå i seng med hinanden med det samme. Der er ikke nogen buffer, ikke en periode, hvor partnere holder sig i skindet for at lære hinanden at kende på andre måder. Og det er åbenlyst et problem. I ingen af de fire landsbyer jeg besøgte i Tanga-området i Østtanzania, var landsbyledere, skolelærere og præster parat til at tage hul på en decideret undervisning i, hvordan unge omgås hinanden, uden at det fører til noget seksuelt. I landsbyen Mnyuzi er beskeden klar: - Vi siger til de unge i skolen, at de skal være afholdende, fortæller landsbyens formand Paul Msala. - I byen som helhed kan vi ikke være så direkte. Der siger vi: Hvis I ikke kan lade være så hav ngono salama (dvs. sikker sex). Han står magtesløs over den udbredte lediggang blandt unge i landsbyen: - Vi er klar over, at de unge ville have godt af arbejde eller andet, som kunne tage deres tanker væk fra det modsatte køn. Hvis de havde et projekt, ville de vågne op om morgenen og tænke: Jeg skal nå at få det færdigt til tiden. Men hvis de bare kan hjælpe deres far i marken, hvad så når de kommer hjem? Så kører tankerne, og de vil opsøge pigerne. Problemet er lediggang. Førnævnte skolelærer Asanterabi Lema fortæller dog, at han underviser sine klasser i, hvordan de dirigerer deres seksuelle trang ud i andre aktiviteter som fx sport. I Mombo giver de også et konkret råd til de unge: - Lad være med at drikke jer fulde. For er I fulde, er chancerne større for, at I dyrker usikker sex,. /slm

5 5 Eleverne på realskolen i Mombo er advaret mod smittefaren ved HIV. De indrømmer, at de har kærester, selv om det er forbudt på skolen. Fordi de alle var indflydelsesrige personer i landsbyen, var det nemt mellem kurserne at samle hele befolkninger på mellem og personer til møder om sagen. Mellem møderne gik disse nøglepersoner rundt i hytterne og informerede og advarede de enkelte familier. - Det er en stor opgave, som skal løses over lang tid, indrømmer Naiman Shemhilu, der med jævne mellemrum har vurderet kampagnens virkning: - Men nu er tabuet i hvert fald brudt. Før var der ikke tradition for at snakke med sine børn om sex. Derfor var de overladt til deres egne fantasier og eksperimenter. Naiman fortæller bl.a. om, at trommefester er populære blandt de unge. Her danser drenge og piger hele natten, og også voksne mænd og koner slutter sig til, og efter dansen forsvinder de så i buskadset omkring festpladsen: - Drengene plejede at prale overfor hinanden med, hvor mange piger de havde været i lag med. Det gør de ikke mere. - Frygten er vores eneste våben, indrømmer Naiman. I kirken kan vi sige, at folk skal afholde sig fra sex udenfor ægteskabet, men i samfundet er det umuligt. Her må vi stole på, at frygten for at blive smittet afholder folk fra usikker sex. Fattigdommen er den største årsag til prostitution. Både koner og unge piger går ud på gaden og byder sig til for helt ned til 200 shillings pr. samleje, fortæller Naiman. Beløbet svarer til 1 krone... Muslimer: Tak for at vi må være med! Landsbyformand Hassani Mjuma takker pinsepræsten i Kwamalulu fordi muslimerne må være med i AIDS-oplysningsprojektet. Drengene plejede at prale med, hvor mange piger de havde været i lag med. Det gør de ikke mere. - Tak fordi vi måtte være med og få tilbudt HIV-kurset. Vi har lært meget, siger Hassani Mjuma, der er Kwamalulus muslimske landsbyformand. - HIV og AIDS tager ikke hensyn til religion. Det en sag for alle mennesker. Derfor må vi stå sammen for at bekæmpe den. Der er ca. 80 pct. muslimer og knap 20 pct. kristne i byen. - Vi har et rigtigt godt fællesskab mellem kristne og muslimer her i byen. Hvis nogen dør, tænker vi ikke på, om det er en muslim eller kristen. Hvis begravelsen holdes ud fra kirken, mødes vi bagefter i moskeen og omvendt. Efter kurset har Hassani fået gennemført, at ingen bliver viet, uden at begge parter er blevet testet for HIV. Også i Mnyusi nogle timer endnu længere væk er der mange muslimer. - Vi begyndte med at invitere alle religiøse ledere fra fire landsbyer, fortæller landsbyformand Paul Msala. - Sheiken her i byen har siden inviteret os hen i moskeen for at holde foredrag om HIV og AIDS. Bedstemor sørger for 10 børnebørn Hendes børn er døde af AIDS. Hendes mand er syg. Derfor er Bibi Bakari ene om at forsørge familien Bedstemor med slaw i. Det kan man kalde Bibi Bakari. Bibi betyder bedstemor. Og bedstemor det er hun, men stort B. For hun må, sammen med sin syge mand, tage sig af sine 10 børnebørn, fordi flere af hendes børn er døde af AIDS. - Jeg har født 18 børn fortæller den gamle bedstemor. Men de fleste døde af sult som ganske små. Andre er døde af det, vi senere fandt ud af, var AIDS. Og nu har jeg kun fire børn tilbage. Vi er budt indenfor hos de to gamle i byen Usa River, ikke langt fra Kilimanjaro. Langs væggene står børnene, hvoraf tre er fadderbørn hvis skolegang støttes fra Danmark. Roa, Mpwani og Muhammad går på Amani Nursery og Primary School, som er startet af danske missionærer. I en stol sidder enken til en af bedsteforældrenes afdøde sønner: - Det startede med at han fik voldsom diarre. Vi troede det var malaria eller tuberkulose. Vi vidste ikke dengang at det var AIDS. - Dengang var der ingen hjælp at få, ingen medicin, ingen vitaminer, fortæller bedstemor Bakari. Jeg kunne ikke passe ham hjemme. Men jeg samlede børnene og besøgte ham i den by, hvor han arbejdede.vi besøgte ham en fredag, og søndag var han død. Jeg mistede flere af mine børn i det år, Tjener 2 kr. pr. dag De fire overlevende børn har nu deres egen familie med 10 af Bibi Bakari s i alt 20 børnebørn. Dem får hun besøg af ca. en gang om året. Da har familierne gerne en lille gave med. Men den rækker ikke langt. Bibi Bakari er den eneste, der kan forsørge sin storfamilie. Det gør hun ved hver dag at sælge grøntsager på torvet. Her kan hun tjene ca. 300 shillings om dagen. Det svarer til 1½ kr. Da et kilo ris koster 600 shillings, dvs. 3 kr., er det knapt med maden. - Bedstefar er syg og kan ikke arbejde. Hvis jeg også er syg, får vi ingen mad! Heldigvis får de tre fadderbørn med støtte fra Danmark også to måltider om dagen på skolen. Så belaster de ikke husholdningsbudgettet derhjemme. /slm Fakta: Smitteveje HIV smitter ved: Seksuelt, dvs. ved samleje Gennem blod og blodprodukter, og brug af urene sprøjter og kanyler Fra hiv-smittet mor til barn under graviditet, fødsel og ved amning Ved organtransplantation HIV-virus er fundet i næsten alle sekreter og vævsvæsker - blod, sæd, vaginalsekret og modermælk. HIV smitter ikke ved: kys, kram og andre berøringer insektbid, mad- og drikkevarer, bad, toilet, swimmingpool, sved, tårer, spisebestik og andet service gennem luft og vand og ikke ved almindelig social omgang. Kilde: Udlandsvaccinationen IS

6 6 mercy. biz aid for life Bedste priser på flybilletter til kirkelige- og humanitære organisationer / Tlf Flybilletter med stor fleksibilitet Ekstra bagage uden beregning - vi hjælper dem, der hjælper verden - Bliv fadder... Støt et barn for 150 kr. om måneden. Kontakt Friends International Tlf Attraktive udstationeringsforsikringer Du kan hjælpe et barn som Madina Mohamud. Hun kom fra et hjem med 7 søskende, underernæret og forsømt. Begge hendes forældre er arbejdsløse pga. sygdom. Uddannelse til fattige i Paraguay IAS har netop modtaget 1,5 mio. kr. til uddannelse af børn og deres forældre og lærere i San Ignacio. Det skal hæve både livskvalitet og levestandard for de fattigste familier i området. International Aid Services arbejder ikke kun i Afrika. Også i Paraguay i Sydamerika er hjælpeorganisationen i fuld gang. Sidste år blev en førskole og et jobtræningscenter i byen San Ignacio så stor en succes, at IAS nu følger op med uddannelse af fattige familier i landsbyerne omkring storbyen. Det har Danida netop støttet med 1,5 mio. kr. gennem Projektrådgivningen i Århus. Men nytter det noget? Ja, for 1 mio. kr. fra Danida i 2006 kunne IAS samarbejdspartner Iglesia Evangelica Filadelfia starte et dagcenter for enlige mødre og deres børn. Centret har plads til 100 børn i alderen 0-6 år, og har både børnehave og forskole. Om eftermiddagen kommer de enlige mødre og fædre på skolebænken for at lære om sundhed, hygiejne og hjælp til selvhjælp. Anerkendelse fra myndigheder I 2006 modtog i alt 707 voksne og unge uddannelse og jobtræning på centret, og mange af dem har fået arbejde i byen bagefter. Således er 15 ud af 20 kommet i arbejde, og over halvdelen af 62 syersker har startet virksomhed eller er blevet ansat i en virksomhed efter jobtræningen. Indsatsen har så stor succes, at byens borgmester roser det i høje vendinger, og byrådet har besluttet at fritage centret for skat. Nu vil IAS eksportere ideen til nabobyen Santa Maria og alle de omkringliggende landsbyer. Målet er at forbedre livsvilkårene for lavindkomstfamilierne i området. Man er allerede gået i gang med at holde kurser for områdets lærere og pædagoger, hvor kun 10 pct. af børnehaveklasselærerne er uddannede. En analyse viste i 2006, at 80 pct. af de 50 børnehaveklasselærere og 551 skolelærere som deltog i kurserne bruger det, de har lært, i deres daglige arbejde. 40 pct. er fattige Og det er uddannelse, der skal til for at løfte det fattige land. For uddannelse giver arbejde, og uddannet arbejdskraft har også bedre indtjeningsmuligheder. Der er knap to millioner fattige eller ekstremt fattige mennesker i Paraguay. Det svarer til ca. 40 pct. af befolkningen. Andelen af fattige svarer næsten til antallet af analfabeter. De 1,5 mio. kr. skal bruges til at sikre, at 50 børn kommer i førskole og 300 voksne gennemgår et jobtræningsprogram. Derudover skal 1200 voksne bl.a. undervises i hygiejne, sundhed og AIDSforebyggelse. Samtidig skal børnehavelærere og andre lærere i området fortsat have tilbud om kurser, ligesom der skal øves fortalervirksomhed overfor myndighederne. Det store arbejde drives af parret Liselotte og Esteban Laniec og deres datter, Mariana, der er daglig leder i dagcentret. Projektet udføres i samarbejde med den lokale kirke. Laniecs startede kirken Iglesia Evangelica Filadelfia tilbage i 1970 med kun 250 medlemmer. I dag tæller kirken omkring medlemmer fordelt på små kirker i hele regionen. Kirken, Iglesia Filadelfia drives udelukkende af frivillige bidragsydere. /slm

7 7 Handicappede børn befriet for jernlænker I Somaliland holder familier sine handicappede børn i jernlænker bagest i deres huse. En specialskole får dem ud af mørket Somaliland er psykisk handicappede børn en skam I for familien. De gemmes ofte væk i de mørke hytter, nogle af dem fikseret med jernlænker. Men et indskolingsprojekt under ledelse af International Aid Services (IAS) får børnene frem i lyset. Hele 411 somaliske børn har fået hjælp gennem de sidste tre år. En fjerdedel af mentalt handicappede elever i et indskolingsprojekt kan efter et år begynde i en almindelig skole. Specialundervisningen er støttet af Danida og EU. Og dermed er arbejdet sikret stabilitet, så også de langsigtede mål kan blive nået: - Ideen er at gøre børnene til en ligeværdig del af familien, udtaler IAS daglige leder Torben Madsen. Vi ønsker at indpode en forståelse for psykisk handicappede i det somaliske samfund. Forældres afmagt Mange forældre holder deres psykisk handicappede børn i lænker i deres mørke hytter, ganske enkelt fordi de ikke ved, hvad de ellers skal stille op. Nogle fordi de vil beskytte dem for kammeraternes drillerier. Men mange også fordi de handicappede er en skam for familien. For i det lille muslimske land på Afrikas horn opfattes et handicappet barn ofte som Guds straf. Mange tror barnet er besat af dæmoner. Men børnenes psykiske handicap skyldes hovedsagelig krigstraumer fra borgerkrigen. Jernlænkerne gør kun ondt værre, og gør det svært at skelne mellem de psykiske lidelser, der er påført, og dem der er medfødt, eller om der måske er tale om et udviklingshæmmet barn. Opvokset i lænker har børnene ikke lært de mest basale færdigheder. Mange kan ikke tale, kan ikke spise selv og slet ikke forholde sig til deres jævnaldrende. Børn på 7-8 år opfører sig som småbørn på to. Men i IAS indskolingsprojekt har nu 271 drenge og 140 piger lært at tale, spise selv, lege med andre børn og endda at udføre et fysisk stykke arbejde. /slm Brugt skoleinventar gør lykke IAS samarbejder med lokale kirker om at sende brugt udstyr fra Danmark til skoler i Afrika og Sydamerika Brug og smid væk! Det er efterhånden indbegrebet af dansk forbrugermentalitet. Men ikke når det drejer sig om skoleinventar fra skoler i bl.a. Herning, Århus og Rønne. Her opsamler lokale frikirker de brugte skoleborde- og stole og tavler og sender dem i containere til Paraguay og Tanzania. Og containerne? De genbruges som lager og kontor derude. Og dermed er bøger og hæfter og andet papir sikret mod termitternes angreb. En af de skoler, som har modtaget skoleinventar fra bl.a. Herning Sprogcenter, Social- og sundhedsskolen i Herning og flere midtjyske folkeskoler er Amani Nursery & Primary School i Usa River i Tanzania. Skolen, der ligger tæt ved Afrikas højeste bjerg Klimanjaro, har 440 elever fra børnehaveklassen til 7. klasse. Skolen blev startet i 1999 af Tabitha og Torkild Jensen fra Brande og deres lokale team i Afrika. Skolens bygninger viser, at intet må gå til spilde, når der kommer containere fra Danmark: Selve containerne er bygget ind husene og flere steder endda indrettet med døre og vinduer. Både containere og transport af disse er doneret af Danida gennem Mellemfolkeligt Samvirke. End rundtur på skolen viser, at inventaret gør gavn, ikke mindst d ebrugte computere. Med op til 45 børn i hver klasse, er der flere børn om hvert bord. Store og moderne skoletavler gør det optimalt for lærerne at undervise. Livs-akademi Der er også sendt mange containere til New Life Academy i Arusha, der er startet af Ruben og Hanne Falk fra organisationen New Life Outreach Tanzania. Alle skoleklasser har modtaget mange gode og brugbare møbler fra Danmark, indsamlet af frivillige hjælpere i Århus og Rønne. - Det var positivt for mig at se, hvordan stole og borde bliver udnyttet maksimalt, ofte med mange børn omkring ét bord. De afrikanske børn ser så festlige ud i deres farvestrålende skoleuniformer, og det er bestemt glædeligt, at den danske stat yder støtte til forsendelse af godt brugt udstyr til dele af verden, der lider mangel på alt!, siger Eva Krath Andersen, der besøgte skolen i år. Børnene kommer fra meget fattige familier, og skolen har klasser til børn fra 3-års alderen og op til 5. klasse. Også Paraguay i Sydamerika har modtaget hjælp. I samarbejde med Pinsekirken i Randers blev der sidste år sendt en container med udstyr til Centro de Formación Integral Filadelfia i San Igancio, et dagcenter for enlige forsørgere og deres børn. Eva Krath-Andersen/slm Donorer udtaler: Vi har nedlagt et plejehjem i Tvis ved Holstebro og har givet en stor del af det gode udstyr til IAS efter henvendelse fra dem. Det er en glæde for os at tænke på, at disse ting ikke bliver kasseret, da det var gode ting, men at der er mennesker et sted i verden der får glæde og gavn af det i mange år fremover. Carsten Munch Holstebro Kommune På Uhre Friskole udskiftede vi for nogle år siden næsten alt inventar samtidig med at vi renoverede skolen. Vi besluttede at give tingene til IAS, der sendte det til en skole i Tanzania. Vi har senere modtaget en rapport fra skolen med tak, som vi trykkede i vores skoleblad. Alle vores elever har kunnet læse om, at deres gamle møbler stadig bliver brugt men nu så langt væk som i Afrika, og at de er til stor glæde der. Dette har været lærerigt for os på Uhre Friskole, og vi har været glade for samarbejdet! Mester Byg A/S Ring i dag med din idé. Det koster ikke noget at rådføre sig med os! Kent Lykke Skoleinspektør, Uhre Friskole Også på vores skole har vi udskiftet klassesæt, skabe og tavler, og vi har det godt ved tanken om at der fremover vil være afrikanske børn, der bruger de ting, som jo sagtens kunne bruges mange over fremover. Nr. Snede Skole Pedel Ebbe Jørgensen Gennemmurede villaer Også træ- og bjælkehuse Tlf Stigbjergvej 15, Blåhøj, 7330 Brande

8 8 Fair handel skal hjælpe fattige kaffebønder Gennem et partnerskab med IAS kan danske virksomheder tage medansvar i den humanitære indsats overfor sociale og økonomiske uligheder mellem vesten og den tredje verden. Af Simon Nathanael Hvad ville du gøre hvis du havde 500 mio. på kontoen? Den var denne tanke, der ændrede erhvervsmanden Poul David Videbæks indstilling til sit arbejde. Fra den ene dag til den anden besluttede han sig for, at han ville starte en ny virksomhed. Og ikke bare en som gav penge men en som gav mening. - Jeg arbejdede på det tidspunkt hos firmaet Nowaco, og da ejeren solgte virksomheden og pludselige havde 500 mio. kr. på sin private bankkonto, satte det nogle tanker i gang hos mig. Hvis jeg pludselig havde alle de penge, hvad ville jeg så bruge mit liv til? Ville jeg møde på arbejde dagen efter? Svaret var på det tidspunkt: Nej! og det fik mig til at tænke på en ny måde, forklarer han. Med en baggrund som udviklingskonsulent i en større virksomhed, en masters grad i business administration og flere års erfaring som iværksætter, gik Poul David Videbæk på jagt efter det meningsfyldte job. Det skulle være noget med humanitært arbejde, og han snakkede med flere organisationer, men det var først da han mødte Torben Madsen fra IAS at kemien var rigtig. - Jeg havde været på NGOshopping forskellige steder på det tidspunkt. Men ingen af - ICTUS Fair Trade er et bevis på, at modellen fungerer i praksis. Vi har skabt en bæredygtig virksomhed, som udelukkende forhandler produkter fra verdens fattige områder. Desuden geninvesterer vi hele vores overskud, i de områder vi handler med, siger Poul David Videbæk. delene synes at passe, til det jeg forestillede mig. NGO står for Non Governmental Organizations, dvs. organisationer der ikke hører under regeringerne i de pågældende ulande. - Torben præsenterede mig for idéen om IAS Buisness Platform, som på det tidspunkt kørte i Sverige, og vi klikkede med det samme. Her var noget, der gav mening og samtidig var udfordrende, fortæller han. IAS Buiness Platform går ud på at involvere vestlige virksomheder i medansvar for mennesker, miljø og økonomi i verdens fattigste lande. Etisk regnskab Idéen sælges på, at virksomheder ikke burde stille sig tilfreds med plus på den økonomiske bundlinje, men også bør kunne fremvise et parallelt etisk regnskab. I praksis indgår virksomheden et samarbejde med IAS, hvor der er forskellige niveauer af engagement. Det kan være alt fra et årligt kontingent til et decideret partnerskab med en ulandsvirksomhed. Specielt den sidste kategori talte stærkt til Poul David Videbæk. - Jeg ånder og lever for den kategori der hedder Business Developer. Her er nemlig en form for nødhjælp, som virker på længere sigt. Ved at indgå partnerskaber med ulandsvirksomheder, kan vi modvirke de mekanismer, som gør, at ulandende fastholdes som økonomisk underlegne, siger han. Poul David Videbæk blev ansvarlig for at lancere idéen i Danmark, men for at kunne sælge idéen om partnerskab med ulandsvirksomheder, skal man først bevise, at den virker. Vil DU skabe positiv forandring? Støt hjælpearbejdet online på I maj 2006 mødtes Poul David Videbæk derfor med Peter Hove og Martin Mikkelsen. Sammen skulle de tre starte det første projekt, som skulle bevise, at modellen om hjælp til selvhjælp gennem handel med den tredje verden virkede. Seks måneder senere i januar 2007 har virksomheden ICTUS Fair Trade egne kontorer i Århus, otte lønnede medarbejdere og handler med kaffebønder fra Afrika og Latinamerika og grøn te fra Kina. - Vi har skabt en bæredygtig virksomhed, som udelukkende forhandler produkter fra verdens fattige områder. Desuden handles der ud fra grundlæggende fair trade-principper, og vi geninvesterer hele vores overskud, i de områder vi handler med, siger Poul David Videbæk. - Nu da vi har en case, vi kan henvise til, kan vi begynde at tiltrække flere virksomheders opmærksomhed. Det fremtidige mål for Poul David Videbæk er at indgå masser af partnerskaber med virksomheder, som vil gøre en forskel i de fattige lande. IAS Business Platform opererer i øjeblikket med fire niveauer af engagement, fra Business Member som blot betaler årligt kontingent mod retten til at bruge IAS logo i deres markedsføring over Business Sponsor, som støtter specifikke projekter som f.eks. en brøndboring i Sudan, til Business Donor som donerer udstyr og møbler til f.eks. skoler eller hospitaler. Og til sidst Business Developer som er direkte engageret i ulandets økonomiske udvikling. Støt ofrene for krigen i Somalia Kontakt for yderligere oplysninger, foredrag og virksomhedsbesøg: IAS hovedkontor Blåhøj Stationsvej Brande Danmark Tlf Fax: Web: IAS Business Platform Klosterport 4. 3 sal 8000 Århus C Danmark Tlf.: Mobil: Web: Indbetal på eller konto nr International Aid Services Din internationale hjælpeorganisation

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Hver fjerde frygter hiv fra et toiletbræt

Hver fjerde frygter hiv fra et toiletbræt Hver fjerde frygter hiv fra et toiletbræt Selvom de fleste af os godt ved, at det ikke kan lade sig gøre, så er hver fjerde dansker usikker på, om man kan blive smittet med hiv gennem tårer eller ved at

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Hjælp til børn, som har mistet alt

Hjælp til børn, som har mistet alt Bispedømmets Fasteaktion 2009 Hjælp til børn, som har mistet alt Millioner af børn i det sydlige Afrika er blevet forældreløse på grund af AIDS og andre sygdomme. Du kan være med til at hjælpe 100 forældreløse

Læs mere

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende HIV, liv & behandling Om hiv og aids til pårørende Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der ønsker, at deres pårørende får information om hiv, aids og sikker sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Jeg har min Gud til at se mig

Jeg har min Gud til at se mig Jeg har min Gud til at se mig Denne tekst er egnet som læsetekst fra 5. klasse og op. Tahrir fortæller om at være muslimsk pige i et dansk samfund. Jeg kom til Danmark fra Irak lige på det tidspunkt, hvor

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

På mission med danske Egon Falk i Tanzania. 3. december, 49, 2015 Ugeavisen, Udfordringen

På mission med danske Egon Falk i Tanzania. 3. december, 49, 2015 Ugeavisen, Udfordringen På mission med danske Egon Falk i Tanzania 3. december, 49, 2015 Ugeavisen, Udfordringen Egon Falk er den eneste prædikant i Tanzania, der holder sine kampagner i landområderne, hvor ca. 70 procent af

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Piger og kvinder i Zambia. Tænkedag 2009

Piger og kvinder i Zambia. Tænkedag 2009 Piger og kvinder i Zambia Tænkedag 2009 Baggrund De grønne pigespejdere har gennem de seneste 20 år samarbejdet med GGAZ = Girl Guides Association of Zambia. Først med et projekt i Kapisha, hvor kvinder

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene:

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene: Familien Danmark Tema: Familieliv Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Hvor er Michael Svarer professor? Hvad viser Michaels Svarers forskning? Hvornår finder vi typisk vores partner? Hvor mange

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger...

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Flere børn i skole Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Hvem er UNICEF I dag er UNICEF verdens største hjælpeorganisation for børn. Vi arbejder med nødhjælp,

Læs mere

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak arbejder på PKM Deepak arbejder på PKM. Det er Danmarks største blomster-gartneri og ligger i Søhus lidt uden for Odense.

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Mission blandt børn. og unge i Tanzania

Mission blandt børn. og unge i Tanzania Mission blandt børn og unge i Tanzania Og se, jeg er med jer/dig alle dage indtil verdens ende. Matt. 28:20 Dette vers fortæller os, at Herren aldrig vil lade os stå alene, selvom vi kommer ud for svære

Læs mere

SUDAN. En krig, en fred en ny. Tobias Havmand. mulighed. Danmark. Nødhjælp og udvikling

SUDAN. En krig, en fred en ny. Tobias Havmand. mulighed. Danmark. Nødhjælp og udvikling SUDAN En krig, en fred en ny Tobias Havmand mulighed II Nødhjælp og udvikling Danmark SUDAN En krig, en fred en ny mulighed II Nødhjælp og udvikling Danmark SUDAN En krig, en fred en ny mulighed II Forfatter:

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex HIV, liv & behandling Kærlighed, parforhold og sex Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til kærlighed, parforhold og sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Spørgsmålene er sendt ud til samtlige opstillede kandidater ved folketingsvalget 2011. I det følgende har vi opstillet

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb.

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 1 Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 749 I østen stiger solen op 448 fyldt af glæde 396 Min mund og mit hjerte 443 Op til Guds hus vi gå Knud Jeppesen 468 v. 45 af O Jesus på din

Læs mere

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF Martin i Bolivia Indhold Børn i Bolivia 4 Martin kommer til Bolivia 6 Martin i La Paz 8 Skopudserne på gaden 12 Naturmedicin 14 Børnevenlig skole i El Alto 16 Amazonas 18 San Ignacio de Mojo 20 Regnskovens

Læs mere

Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap

Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap 1 Seksuelle overgreb Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap Brug kortene til at skabe dialog i medarbejdergruppen Du bliver ringet

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF Steen M. Andersen 2 I UNICEF Generalsekretær, UNICEF Danmark UNICEF/UNI194536/KHUZAIE J eg har mødt rigtig mange udsatte børn,

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi VI TÆNKER LANGSIGTET VI HAR MANGE STØTTER VI ARBEJDER BREDT VI ER TIL STEDE I AFRIKA VI RÅDGIVER OM UDFORDRINGER VI UNDERSTØTTER VERDENSMÅLENE BØRNEfonden har i

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Værterne var Mellemfolkeligt Samvirke (MS), som i internationalt sammenhæng kaldes AktionAid. De havde arrangeret et tæt pakket program.

Værterne var Mellemfolkeligt Samvirke (MS), som i internationalt sammenhæng kaldes AktionAid. De havde arrangeret et tæt pakket program. DANMARKS INDSAMLINGEN 2013 I forbindelse med Danmarks indsamlingen 2013 blev MacMann Berg sammen med to andre donor-repræsentanter fra Coop og Danske Spil inviteret til at besøge 2 projekter i Kenya i

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket En gruppe hiv-smittede spøger i mørket 1000 mennesker i Danmark anslås at være hiv-smittede uden at være blevet testet. De udgør mørketallet` blandt hiv smittede. Kan man få dem i behandling, kan man bremse

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

DM-Aid... når helt ud

DM-Aid... når helt ud DM-Aid... når helt ud DM-Aid 2015 DM-Aid 10 års jubilæum Nadeem Niwaz Bestyrelsesformand 2005-2015 10 år er der gået siden DM-Aid blev stiftet. 10 gode år, hvor vi har lært meget gennem medgang og modgang,

Læs mere

Nyhedsjournalen. En gave med mening. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden

Nyhedsjournalen. En gave med mening. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden Nr. 45 nov. 2002 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Nyhedsjournalen Foto: Gilles Saussier En gave med mening Øjenkontakt. Det lille øjeblik, hvor barnet i tillid rækker hånden frem, det

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Indledningsvis indkalder vi til den årlige generalforsamling i Afrikaskolen. Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19:00

Indledningsvis indkalder vi til den årlige generalforsamling i Afrikaskolen. Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19:00 FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 19: Nyt fra Afrikaskolens besøg i Sydafrika Indledningsvis indkalder vi til den årlige generalforsamling i Afrikaskolen Tirsdag den 29. april 2014

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

venter! Januar > marts jeg kan mærke at gud er tæt på kvartalsblad

venter! Januar > marts jeg kan mærke at gud er tæt på kvartalsblad KE INSEKIRKE himlen venter! Jesus har været Horsens historiens pinsekirke vigtigste person. Det er ham der har præget verden absolut sverigesvej mest. 29 / Hans 8700 horsens Tel. 30 13 76 74 sætning om

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Så er det igen blevet tid til et nyhedsbrev fra Mushemba folket. Det vi gerne vil dele med jer i dette nyhedsbrev, er bare en brøkdel af alt det, der

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere