10. Gymnasiale uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. Gymnasiale uddannelser"

Transkript

1 10. Gymnasiale uddannelser 10.1 I almindelighed Flere perioder 5708 Askgaard, Helle: Pige, kvinde, lærerinde. En mosaik om pigerne og gymnasiet. I: Gymnasieskolen. Årg. 73, jubilæumsnummer: GL 100 (1990), s Bang, Hans: Gymnasieskolen I: Vordingborg Gymnasium Red. Hans Bang m.fl. Vordingborg s.; s Bendix, Jørn: Gymnasiet fra efterkrigstiden til nu. Belysning af nogle udviklingslinier. I: Gymnasieskolen. Årg. 73 (1990), s Brander, Elsebeth: Tilgangen til gymnasiet. I: Uddannelse. Årg. 13 (1980), s Bredo, Ole: Merit og dannelse i ungdomsuddannelserne. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1999, nr. 1, s Dimissionstaler - en kilde til dannelseshistorien. I: Uddannelseshistorie. 1993, s [Georg Bruuns dimissionstale ved Kolding Gymnasium i 1909 og Erik Lunds dimissionstale ved Fredericia Gymnasium i 1969] 5714 Dybbro, Sejer: Prosagenren i den gymnasiale uddannelse. Utrykt speciale, Odense Universitet, Fibæk Laursen, Per: Gymnasiet og dets fortid. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 33 (1985), s Frimodt-Møller, Inger: Gymnasiet og pigerne. I: Unge Pædagoger. Årg. 49, nr. 6 (1988), s Frische, Torben: Gymnasiets forvaltning af den lærde skoles dannelse. Belyst ved en statistisk tekstundersøgelse af tekstgrundlaget for undervisningen i dansk litteratur i gymnasiet Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Gleerup, Jørgen: Gymnasiet som subsystem i det offentlige system. Om det kulturelle samspil med myndigheder og elever. I: Kulturens koder - i og omkring gymnasiet. Red. Jørgen Gleerup og Finn Wiedemann. Odense s. (Udspil; 4); s Glenstrup, Christian og Børge Riis Larsen: Studenterhuens historie. I: Uddannelseshistorie. 1999, s Gymnasieskolens formål. I: Uddannelseshistorie. 1999, s [historisk oversigt over skolernes formålsparagraffer] 5721 Hald Larsen, Gitte og Per Fibæk Laursen: Latinskoledisciple og gymnasieelever. Institutionalisering og disciplinering. I: Ungdommens historie. En antologi. Red. Claus Clausen. Kbh s.; s Hald Larsen, Gitte, Per Fibæk Laursen og Dorte Mossin Westh: Undervisningsform, elev- og lærebevidsthed. Kbh s. (Gymnasiets samfundsmæssige funktion og undervisningsmæssige praksis, 3. rapport); s [rids af undervisningsformernes historiske udvikling i latinskole og gymnasium] 5723 Harder, Peter: Eleven i centrum - men for hvad? Om humaniora i gymnasiet og i samfundet. Kbh s. (Gyldendals pædagogiske bibliotek) 5724 Hauberg Mortensen, Finn: Om de almene fag. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 23 (1975), s Haue, Harry, Erik Nørr og Vagn Skovgaard-Petersen: Kvalitetens vogter. Statens tilsyn med gymnasieskolerne Kbh s Haue, Harry: Allgemeinbildung. Ein deutscher Begriff im dänischen Gymnasium Odense s. (University of Southern Denmark studies in history and social sciences; 360) 5727 Haue, Harry: Almendannelse for tiden. En ledetråd i dansk gymnasieundervisning. Odense s. [disputats] 5728 Haue, Harry: Almendannelse fra rod til kvist. I: Gymnasieskolen. Årg. 82, nr. 8 (1999), s Haue, Harry: Almendannelse og studieforberedelse. I: Uddannelse. Årg. 36, nr. 4 (2003), s , [definition af begrebet almendannelse og eksempler på almendannelsens begrænsede rummelighed] 5730 Haue, Harry: Almendannelse om lede- 260

2 stjerne. En undersøgelse af almendannelsens funktion i dansk gymnasieundervisning Odense s. [disputats] 5731 Haue, Harry: Gymnasiets historiske udvikling. I: Gymnasiepædagogik. En grundbog. Red. Erik Damberg, Jens Dolin og Gitte Holten Ingerslev. Kbh s.; s Haue, Harry: Gymnasiets jubilæumsbøger. En del af skolehistoriens underskov. I: Uddannelseshistorie. 1993, s Haue, Harry: Kloge folk og brændende hjerter. I: Uddannelse. Årg. 28 (1995), s Haue, Harry: Parløb og stafet i dansknorsk gymnasiekultur. I: Dannelsens forvandlinger. Red. Rune Slagstad, Ove Korsgaard, Lars Løvlie. Oslo s.; s Haue, Harry: Replik til Vagn Skovgaard-Petersens opposition. I: Uddannelseshistorie. 2003, s Holch Andersen, Knud, Carl-Johan Bryld, Harry Haue og Inger Svane: Skole og forening - tradition og forandring. I: Gymnasieskolen. Årg. 73, jubilæumsnummer (1990), s Jørgensen, Carl E. og Viggo Glud Konradsen: Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. Vejle s Kowalski, Josef: Historisk billedlæsning i gymnasiet Aspekter af en traditions opståen, forandring og udvikling. Utrykt speciale, Odense Universitet, Krarup, Per: Til udforskere af den lærde skoles historie. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1972, s Mørch, Arne: Etik eller etisk regnskab? En historisk gennemgang af de værdier der har været fremherskende i gymnasiet, og en diskussion af den tendens der er nu til at sætte etik i højsædet. I: Gymnasieskolen. Årg. 77, nr. 9 (1994), s Mørch, Arne: Hr. lektor Blomme eller bare»blomme«. Om lærere og elever i skiftende gymnasiekulturer. I: Kulturens koder - i og omkring gymnasiet. Red. Jørgen Gleerup og Finn Wiedemann. Odense s. (Udspil; 4); s Pedersen, Karen L. og Kirsten B. Rask: Gymnasieskolen. En analyse af dens historiske udvikling frem til Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Riis Larsen, Børge: Gymnasiet på vej ud af et århundrede. I: NYT fra Slagelse Gymnasium og HF-kursus. September 1999, s Skovgaard-Petersen, Vagn og Chr. Gorm Tortzen: Gymnasium fra J.C. Christensen til Ulla Tørnæs. Oversigt med kommentarer. I: Uddannelseshistorie. 2003, s Skovgaard-Petersen, Vagn: Disputats om en gymnasial almenddannelse. Oppositionsindlæg ved disputatsforsvaret på Syddansk Universitet den 28. februar I: Uddannelseshistorie. 2003, s [Haue: Almendannelse som ledestjerne. 2003] 5746 Skovgaard-Petersen, Vagn: Gymnasiet - klassisk, moderne-humanistisk, kritisk. Stadier i gymnasiets historie. I: Klassikerforeningens meddelelser. Nr. 113 (november 1987), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Inspektion og pensum - eller»lærdoms Lystgaard«. Festforelæsning om gymnasietilsynet I: Uddannelseshistorie. 1998, s Strøby, Erik: Privatister og studenterkursus fra 1871 til I: Gymnasieskolen. Årg. 32 (1949), s Sørensen, Jørgen: Gymnasielæreren en figur under forandring. I: Uddannelseshistorie. 2003, s Torsting, Einer: Gymnasieskolen. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 1. Kbh s.; s Wagner, Knud D.: Er studentereksamen arvelig? I: Verdens Gang. Årg. 20 (1966), s Wamberg, Niels Birger: Den sorte skoles poeter. I: Gymnasieskolen. Årg. 73, jubilæumsnummer (1990), s [hvordan en række danske forfattere har oplevet og beskrevet gymnasietiden] 5753 Westh, Claus: For borgerskabet - for faget - for revolutionen - for eleverne? I: Kulturens koder - i og omkring gymnasiet. Red. Jørgen Gleerup og Finn Wiedemann. Odense s. (Udspil; 4); s Wiedemann, Finn: Gymnasiet mellem fortid og fremtid. I: Kulturens koder - i og omkring gymnasiet. Red. Jørgen Gleerup og Finn Wiedemann. Odense s. (Ud- 261

3 spil; 4); s Perioden indtil Meddelelser ang. Kjøbenhavns Universitet, den polytechniske Læreanstalt, Sorø Academie og de lærde Skoler med dertil hørende Realunderviisning i Kongeriget Danmark. Kbh bd. [perioden ] 5756 Meddelelser ang. de lærde Skoler med dertil hørende Realunderviisning i Kongeriget Danmark. Kbh bd. [perioden ] 5757 Corneliussen, Lene: Det højere skolevæsen i Danmark, Tyskland og England ca ca Utrykt speciale, Københavns Universitet, Forordning angaaende de lærde Skoler i Danmark og Norge. Kbh. 7de Nov Oslo s. (Skolehistoriske aktstykker i facsimiletrykk; 17) 5759 Forordning angaaende fattige Børns Antagelse i de publique Latinske skoler og Forsendelse til Academiet, Ingeniorum prøve og Stipendiorum Uddeeling, med viidere; Fredensborg Slot 23de Julii Anno Oslo s. (Skolehistoriske aktstykker i facsimiletrykk; 14) 5760 Forordning angaaende hvor mange latinske Skoler i Danmark og Norge skal vedblive, samt hvorledes med Ungdommens Information, Ingeniorum prøve, den aarlige Examen og Stipendiers distribution, med viidere efterdags skal forholdes. Friderichsberg 17 Aprilis Anno Oslo s. (Skolehistoriske aktstykker i facsimiletrykk; 13) 5761 Forordning angaaende Skoele- Væsenetts Forbedring ved de publique Latinske Skoeler, og hvad den studerende Ungdom, de saavel fra publiqv som privat Information kommer til Academiet, skal giøre Reede for. Christiansborg Slot 11te Maji Oslo s. (Skolehistoriske aktstykker i facsimiletrykk; 15) 5762 Heiberg, Ludvig: Nogle tanker angaaende det lærde Skolevæsen, indleverede til Kommissionen for sammes Forbedring, først i Aaret Oslo s. (Skolehistoriske aktstykker i facsimiletrykk; 16) 5763 Heilesen, Henning: Et forslag til en grundtvigsk-lærd skole I: Grundtvig studier. Bd. 25 (1972), s Hellesen, Jette og Ole Tuxen:»Fattige Børns Antagelse i de publique Latinske Skoler og Forsendelse til Academiet«i det 18. århundrede. I: Tradition og kritik. Festskrift til Svend Ellehøj. Kbh s.; s Honoré, Svend: Den madvigske Skoleordning. En undersøgelse af Den madvigske Skoleordning i den lærde skole i Danmark ( ) med særligt henblik på dannelsessystemet bag denne og debatten omkring den. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Jørgensen, Carl E.: Den lærde skole i Danmark fra reformationen til ca med særligt henblik på lærernes forhold. I: Jyske Samlinger. Ny rk., 4. bd. ( ), s Jørgensen, Carl E.: Latinskolereduktionen I: Uddannelseshistorie. 2001, s Jørgensen, Carl E.: Skolemester og hører. Latinskoleliv før Kbh s Kornerup, Bjørn: Jens Bircherods»Synopsis«. Et Bidrag til den teologiske Litteraturhistorie og den højere Undervisnings Historie. I: Kirkehistoriske Samlinger. 7. rk., bd. 3 ( ), s Lehrmann, Tove Marianne: Den borgerlige kvindebevidsthed mellem ude og hjemme. En bevidsthedshistorisk analyse af debatten om fællesskoler kontra pigeskoler ved Loven om højere Almenskoler i Utrykt speciale, Odense Universitet, Nørr, Erik: Den lærde skole i det 19. århundrede. I: Dansk Forvaltningshistorie. Kbh Bd. 1 s Nørr, Erik: Den lærde skole og almenskolelovens tilblivelse. Holdninger og debatindlæg Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Nørr, Erik: Den lærde skoles lærerkorps I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1974, s Nørr, Erik: Gymnasieskoler. En skolehistorisk udstilling i elleve temaer. Udstilling og katalog. Kbh s Nørr, Erik: Latinskolens religionslærere Kbh s. 262

4 5776 Riis Larsen, Børge: Realisme og humanisme især med henblik på 1600-tallets højere undervisning. I: Ole Borch ( ). En dansk renæssancekemiker. Fredensborg s.; s Skovgaard-Petersen, Vagn: Dannelse og demokrati. Fra latin- til almenskole. Lov om højere almenskoler 24. april Kbh s. (Gyldendals pædagogiske bibliotek) 5778 Skovmand, Roar: Systemskiftet i den højere skole. Om Vagn Skovgaard-Petersens doktorafhandling»dannelse og demokrati«. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1976, s Ussing-Jepsen, A.: Magister Niels Jensen Aars hører ved Viborg Katedralskole fra senest 1627, rektor og hans responsum om latinskolerne. I: Fra Viborg Amt. Årg. 63 (1998), s Perioden Meddelelser ang. de højere Almenskoler i Danmark. Kbh bd. [perioden ] 5781 Askovudvalgets forslag. Forslag til lov om gymnasieskoler. I: Folketingstidende 1955/56, tillæg A, sp Balslev, Estrid: Jeg havde gerne set et fireårigt gymnasium. I øvrigt er jeg ikke imponeret af gymnasiereformen. I: Gymnasieskolen. Årg. 73, jubilæumsnummer: GL 100 (1990), s [interview fra 1988 med Karl Olsen ( ), formand for GL ] 5783 Betænkning ang. Begrænsning af Læseog Eksamenspensa til Studentereksamen. Kbh s Bøgh, F.: Almenskoleloven i social belysning. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 1 (1953), s En uddannelsesreform fylder 100 år. Taler ved jubilæumskonferencen i anledning af 100-året for 1903-reformen. Odense s. (Gymnasiepædagogik; 49) 5786 Hansen, Hans I.: Opfyldte og uopfyldte ønsker under almenskoleloven af 24. april I: Den Danske Realskole. Årg. 55 (1953), s Hellner, W.F.: Ved almenskolelovens 50 års jubilæum. I: Gymnasieskolen. Årg. 36 (1953), s Heurlin, Dorte: Mit fag er mit slot. I: Uddannelse. Årg. 31, nr. 6 (1998), s Højberg Christensen, A.C.: Tale ved Almenskolelovens jubilæum 24. april I: Gymnasieskolen. Årg. 36 (1953), s Larsen, Christian: Skoledrift ikke forretning, men samfundsopgave. Statens og kommunernes overtagelse af private gymnasieskoler 1918 til I: Uddannelseshistorie. 2003, s Nielsen, Lars, Johannes Høirup og Otto Bjørneboe: Under almenskoleloven. I: Den Danske Realskole. Årg. 55 (1953), s Prinds, Erik: Fagrækken og timetallet blev fastlagt i en helt anden samfundssituation. I: Gymnasieskolen. Årg. 65 (1982), s Riis Larsen,. Børge: Et jubilæum. I: Nyt fra Slagelse Gymnasium og HF-kursus. September 2003, s Thomsen, Th.: Efter et jubilæum. I: Højskolebladet. 1953, s [almenskoleloven af 1903] 5795 Udvalget til overvejelse af gymnasieforholdene. I: Folketingstidende 1953/54, tillæg A, sp Ungdommens Adgang til den højere Uddannelse. Betænkning I. Gymnasiet. Kbh s Perioden Meddelelser ang. gymnasieskolerne i Danmark. Kbh bd. [perioden ] 5798 Andersen, K.B.: Hvordan Højere Forberedelseseksamen blev til. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1968, s Bager, Poul: Lighed eller forskelligartethed. I: Gymnasieskolen. Årg. 65 (1982), s , Balslev, Estrid: Gymnasiet er blevet for bogligt og niveauet er blevet lavere. I: Gymnasieskolen. Årg. 73, jubilæumsnummer: GL 100 (1990), s [interview med Søren Brogård, formand for GL ] 5801 Balslev, Estrid: Gymnasiet må styrkes for at kunne honorere tidens krav. I: Gymnasieskolen. Årg. 73, jubilæumsnummer: GL 263

5 100 (1990), s [interview med Bernhard Baunsgaard, formand for GL ] 5802 Betænkning afgivet af det af finansministeren nedsatte udvalg vedr. det pligtige timetal for lærere ved statsskolerne og statsseminarierne. Kbh s. (Betænkning; 288) 5803 Betænkning om højere forberedelseseksamen. Afgivet af studieplansudvalget for højere forberedelseseksamen. Kbh s. (Betænkning; 447) 5804 Brander, Elsebeth: Tilgangen til de almengymnasiale uddannelser. I: Uddannelse. Årg. 16 (1983), s Christensen, Finn: Fra Højby-skitse til B83/1980. I: Pædagogisk Orientering. 1982, nr. 5/6, s [ungdomsuddannelsernes udvikling fra sidst i 1960 erne til 1982] 5806 Dallund, Walter: Husværter for gymnasierne. Om amternes overtagelse af statsskolerne pr. 1. januar I: Uddannelseshistorie. 2003, s Damberg, Erik: Gymnasiets pædagogiske udvikling op til 2005-reformen. I: Gymnasiepædagogik. En grundbog. Red. Erik Damberg, Jens Dolin og Gitte Holten Ingerslev. Kbh s.; s De gymnasiale uddannelser. Redegørelse til Folketinget. Kbh s Essen, Erik von m.fl.: Hf-forsøg Evaluering af 2- og 3-årige forsøg. Statusrapport 3 fra Hf-evalueringsgruppen. Kbh s. (Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie; 4:2000) 5810 Fosdal, Finn: HF på Statens HF. I: Gymnasieskolen. Årg. 54 (1971), s Gullberg-Hansen, Niels: Højbyskitsen - en dansk skolehistorie. I: Uddannelse. Årg. 26, nr. 1 (1993), s Hansen, Erik Jørgen: Den sociale rekruttering til HF og gymnasiet ved begyndelsen af 1970 erne. I: Uddannelse. Årg. 6 (1973), s Haue, Harry: Dansk Institut for Gymnasiepædagogik (DIG). I: Uddannelseshistorie 1999, s Heide, Paul: Højere Forberedelseseksamen i 20 år. To historiske rids. I: Kalejdoskop. Våren 1987, s Henriksen, Ib og Hans Jørgen Petersen: De fortsatte skoleuddannelser - specielt med henblik på gymnasiet og EFG. Utrykt speciale, Odense Universitet, HF 25 år Kbh s Holch Andersen, Knud: Fremtidens gymnasium - set fra I: Uddannelseshistorie. 1992, s De humanistiske fag i gymnasiet. Rapport fra en arbejdsgruppe. Kbh s Det nye gymnasium. Betænkning afgivet af det af undervisningsministeriet nedsatte læseplanudvalg for gymnasiet. Kbh s. (Betænkning; 269) 5820 Højere forberedelseseksamen. Betænkning om højere forberedelseseksamen. Kbh s. (Betænkning; 1160) 5821 Jacobsen, Hans Henrik: 10 år med HF. I: Uddannelse. Årg. 12 (1979), s Jellingsø, Ole: Det moderne gymnasium - pædagogik og bygninger. I: Uddannelseshistorie. 1987, s Jensen, Ejvind og Annelise Reiermann: HF ti år. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 26 (1978), s Krarup, Ole og Jørgen Mathiassen: Grundtræk af gymnasieskolens forvaltningsret. I: Uddannelse. Årg. 3 (1970), s Kuhlman, Peter: Gymnasiet under forvandling. I: Uddannelse. Årg. 31, nr. 1 (1998), s , Larsen, Christian: Forsøgsgymnasierne et barn af 1968? I: Uddannelseshistorie. 2008, s [forsøgsgymnasierne i Herlev og Avedøre] 5827 Madsen, Kristine: Gymnasielærere som reformatorer i perioden Utrykt speciale, Aalborg Universitet, Marker, Preben: Tilgangen til gymnasiet er steget med 25 procent. I: Uddannelse. Årg. 12 (1979), s Molbo, Erik: HF på et gymnasium. I: Gymnasieskolen. Årg. 54 (1971), s Nielsen, Anne Grethe: Fra Kierkegaard til Calvin Klein. Gymnasietilværelser i 90erne - en undersøgelse af 1997-studenternes danske stile. Kbh s. (Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie; 16:2000) 5831 Nymark, Johannes: Rekrutteringen til hf I: Noter om historie & undervisning. Nr. 73 (1982), s Rapport fra arbejdsgruppen om gymnasiernes økonomi og kvalitet. Kbh s. 264

6 5833 Salling Olesen, Henning: Restaurering af det traditionelle gymnasiums humaniora. I: Dansk Noter. 1985, nr. 3, s [om rapporten: De humanistiske fag i gymnasiet (1985)] 5834 Simonsen, Birgitte: Ny Ungdom og komplicerede læreprocesser. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1998, nr. 1, s Thorup, Ole: 20 år - og hvad så. En kort beskrivelse af en skole i konstant forandring. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 36 (1988), s Thorup, Ole: Opdragelse til demokrati. Erfaringer fra et ledelsesforsøg. I: Uddannelse. Årg. 14 (1981), s Tilling, Claus: HF på et seminarium. I: Gymnasieskolen. Årg. 54 (1971), s Undersøgelse af behovet for gymnasiepladser i Udført for planlægningsudvalget for gymnasieskolerne. Kbh s Undersøgelse ang. behovet for gymnasiepladser omkring Udført for udvalget til overvejelse af gymnasieforholdene. Kbh s., bilag 10.2 Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) 5840 Bryld, Carl Johan, Harry Haue, Knud Holch Andersen og Inger Svane: GL 100. Skole - stand - forening. Gymnasieskolernes Lærerforening Kbh s Højby, Sigurd: Gymnasieskolernes Lærerforening. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Saxild, G.: Statsskolernes Lærerforening En historisk fremstilling. Kbh s Enkelte gymnasier, studenter- og hf-kurser Sjællands Stift 5843 Jørgensen, Carl E.: Skolereduktionen i 1740 i Sjællands stift. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 2001, s København og Frederiksberg Ahms kursus 5844 Ahm, Rolf: AHMs kursus. I: Uddannelseshistorie. 1993, s [Axel Ahm] Akademisk Studenterkursus år - Akademisk Studenterkursus. Red. Niels Martinov. Kbh s Søe, Hanne Grethe: Akademisk Studenterkursus s. Christianshavns Gymnasium 5847 Christianshavns Gymnasium 50 år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 63 (1970), s En skole midt i byen. Red. Jens Pedersen m.fl. Kbh s. Falkonergårdens Gymnasium 5849 Betænkning afgivet af Udvalget vedr. Falkonergaardens Gymnasiums Lokaleforhold. Kbh s., bilag Frederiksberg Gymnasium 5850 Kirkegaard, Jørgen: Frederiksberg Gymnasium gennem 100 år. 1. maj maj Frederiksberg s Christensen, Alfr.: Frederiksberg Gymnasium Maj I: Program for Frederiksberg Gymnasium. 1953/54, s Frederiksberg HF (Statens HF-kursus) år med HF på Statens HF-kursus nu Frederiksberg HF-kursus. Frederiksberg s Allerup, Peter m.fl.: Elever fra Frederiksberg HF. En undersøgelse af 95 årgangen. Kbh s. (DPI; 06:2000) 265

7 5854 Allerup, Peter, Lars Klewe og Poul Skov: Elever fra Frederiksberg HF. En undersøgelse af 93 årgangen. Kbh s. (DPI; 14:1999) 5855 Frederiksberg HF-kursus. Red. Peter Bro m.fl. Frederiksberg s Klewe, Lars: Elever på Frederiksberg HF. Dimittender, afbrydere og ikke-mødte fra årgang Kbh s Statens og Hovedstadskommunernes Kursus Kbh s Uddannelsespolitiske længdesnit. 25 år med HF ved Frederiksberg HF-kursus. Red. Bodil Smith, Bjarne Schoubye og Verner Thode. Frederiksberg s. Det frie Gymnasium 5859 Det frie Gymnasium 25 år. Red. Bente Hansen, Anne-Mette Nygaard, Lisbeth Maria Hansen. Kbh s. Ingrid Jespersens Gymnasieskole 5860 Glimt fra en skole. I anledning af Ingrid Jespersens Skoles 90-års dag, 1. september Red. Lisbeth Søgaard. Kbh s Japsen, Niels: Ingrid Jespersen og hendes skole. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Lange, Paul G.: Et latinskoleforsøg for 200 år siden. I: Uddannelseshistorie. 1995, s Lindemann, Hans: Hvilket forår, 800 år et Danmarksbillede set gennem Metropolitanskolen, fra Danmarks fineste skole til et gymnasium i brændpunktet på nutidens Nørrebro. Kbh s. Metropolitanskolen (Vor Frue Skole) 5864 Omkring det forsømte forår. Udg. af Carsten Clante og Nils Frederiksen. Kbh s. (Værkserien) [Hans Scherfig og Metropolitanskolen] 5865 Riis Larsen, Børge: Brønsted - Bjerrrum og Metropolitanskolen. I: Børge Riis Larsen: J.N. Brønsted. En dansk kemiker. Kbh s. (Historisk-kemiske skrifter; 8); s Winding, Kjeld: Træk af Metropolitanskolens historie. I: Program for Metropolitanskolen. 1955/56, s. 3-8 Niels Steensens Gymnasium 5867 Mejdahl, Jørgen: Ung vin på gamle lædersække. I: Gymnasieskolen. Årg. 60 (1977), s Niels Steensens Gymnasium Red. Hans Bang m.fl. Kbh s Niels Steensens Gymnasium & Hovedskole 50. Red. Thomas Martin Nielsen. Kbh s. (Årsskrift 2000) Nørre Gymnasium 5870 Nørre G Jubilæumsbog i anledning af Nørre Gymnasiums 175 års jubilæum den 7. november Red. Uffe Nielsen. Kbh s Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole nov Red. Sara Hollensen og Erna Schlanbusch. Kbh s. Rysensteen Gymnasium 5872 Koch, Thomas og Karen Marie Nielsen: Rysensteen Gymnasium. Laura Engelhardts Skole Kbh s Lading, Aagot: Skolen i 75 år. I: Program for Rysensteen Gymnasium. 1956/57, s Sankt Annæ Gymnasium 5874 Af»De forenede Kirkerskoler«s historie. I: Sankt Annæ Program. 1953/54, s Møller, Niels: Sangskolen. Københavns Kommunes Sangskole - Sankt Annæ Gymnasium Kirke Såby s For skolen og for livet. Om korsang, dannelse og lærerprocesser. Festskrift 75 år. Sangskolen på Sankt Annæ Gymnasium. Red. Henrik Palsmar. Kbh s. + 1 cd 5877 Københavns Drengekor. I: Sankt Annæ Program. 1953/54, s. 4-7 Sankt Jørgens Gymnasium Aars Studenterjubilæet»Skt. Jørgens«nysproglige Juni Frederiksberg s. Schneekloths Gymnasium 5879 Plesner, K.F.: Schneekloths skole Frederiksberg s Schiøtt Hansen, Gunnar: Skolehus i 100 år. Den gamle Schneekloths Skole - i dag Statens Kursus til Højere Forberedelseskur- 266

8 sus. Kbh s Statsgymnasiet Schneekloths Skole og HF-kursus. Jubilæumsskrift Kbh s. Toftegård Statskursus 5882 Toftegård Statskursus til studentereksamen Kbh s. Vesterbro Statskursus 5883 Vesterbro Statskursus. Statens studenterkursus i centrum. Jubilæumsskrift Red. Finn Bønsdorff, Jørgen Moestrup og Søren Sørensen. Kbh s. Vestre Borgerdyd Gymnasium og HF 5884 Krarup, Per: Søren Kierkegaard og Borgerdydskolen. Kbh s Lomholt-Thomsen, Johs.: Vestre Borgerdydskole Kbh s Vestre Borgerdyd Skole Red. Jacob Appel, Finn Jensen og Jens Vindekilde. Kbh s. Østre Borgerdyd Gymnasium 5887 Østre Borgerdydskole Årsskrift. Red. Elisabeth Barfoed m.fl. Kbh s Københavns Amt Aurehøj Gymnasium 5888 Aurehøj Statsgymnasium maj Red. Hans Jensen. Gentofte s. Bagsværd Kostskole og Gymnasium 5889 BK 75 år. Red. Claus Angelo m.fl. Bagsværd s Bagsværd Kostskoles Elevsamfund Red. Lars Stevnsborg m.fl s Jensen, Erik: Bagsværd Kostskole en af landets største privatskoler. I: Årsskrift for Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune. 1972, s Schultz, Hans-Christian: Bagsværd Kostskole og Gymnasium 100 år. I: Årbog for Gladsaxe Lokalhistoriske Forening. Årg. 33 (2009), s Gammel Hellerup Gymnasium 5893 Birch-Olsen, C.A.: 50 år. I: Program for Gammel Hellerup Gymnasium. 1949/50, s Birch-Olsen, C.A.: Lærere ved skolen. I: Program for Gammel Hellerup Gymnasium. 1949/50, s [ ] 5895 Tavlekludetræet. Gammel Hellerup Gymnasium 100 år. Red. Anders Larsen, Palle Roslyng-Jensen og Asger Sørensen. Hellerup s. Gentofte Kommunes gymnasier 5896 Priemé, Hans: Gymnasierne i Gentofte siden I: Gentofte Journalen. 2000, s Gentofte Gymnasium 5897 Gentofte Statsskole. Historie og Minder. Udg. Paul Sørensen s Gentofte Statsskole 50 år. 6. december Red. Otto Breinholt. Gentofte s. Gladsakse Gymnasium 5899 Gladsaxe Gymnasium Red. Fritz Schultz og Poul Zerlang. Gladsakse s Lund, Ib: Gladsaxe Gymnasium I: Årbog for Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune. Årg. 30 (2006), s Herlev Gymnasium 5901 Et andet gymnasium. B-skolen i Herlev Statsskole Herlev s Herlev Gymnasium Red. Mette Mortensen m.fl. Herlev s Kristoffersen, Kirsten: Herlev Statsskole, Statens Pædagogiske Forsøgsgymnasium. I: Uddannelse. Årg. 9 (1976), s Holte Gymnasium 5904 Dahlkild, F.P.: Forsømmelser. En undersøgelse fra Holte Gymnasium. I: Gymnasieskolen. 1969, s [forsømmelsesprotokol , , ] 5905 Hoffmeyer, Johs.: Holte Gymnasium gennem 25 år. Med et historisk tilbageblik Holte s Holte Gymnasium. Jubilæumsskrift 267

9 1981. Red. Vagn Haarsted m.fl. Holte s Schiff, Palle m.fl.: Holte Gymnasium in memoriam. I: Søllerødbogen. 1999, s Ishøj Amtsgymnasium 5908 Ishøj Amtsgymnasium. 10 års jubilæum Red. Susanne Højte Nielsen m.fl. Ishøj s. Kildegård Gymnasium (Østersøgades Gymnasium) 5909 Freil, Eigil: september I: Program for Østersøgades Gymnasium. 1956/57, s KG s billedbog Red. Hans Neerbek m.fl. Hellerup s Ø.G. s billedbog Hellerup s. Ordrup Gymnasium 5912 Jacobsen, Erik: Rektorer og lærere ved Ordrup Gymnasium I: Program for Ordrup Gymnasium. 1947/48, s Ordrup Gymnasium gennem 100 år, Red. Jakob Jensen. Kbh s. Søborg Gymnasium 5914 Honoré, Svend: Man gør en skole fortræd - brudstykker af Søborg Gymnasiums dagbog I: Gymnasieskolen. Årg. 69 (1986), s Søborg Gymnasium Jubilæumsskrift. Red. Sven Behrend m.fl. Søborg s. Vallensbæk HF 5916 Vallensbæk HF Red. Jytte Burchall m.fl. Vallenbæk s. Virum Gymnasium 5917 Virum Statsskole Red. Ingerlise Andersen og Stig Bülow. Virum s. Øregård Gymnasium 5918 Tidsbilleder Plockross Skole og Øregård Gymnasium. Red. Helle Askgaard og Kamma Haugan. Hellerup s. [2. oplag 2008] Frederiksborg Amt Birkerød Gymnasium og HF 5919 Borella-Hansen, S.: Birkerød-historier fra Statsskolen. I: Jul i Nordsjælland. Årg. 29 (1974), s Engelsen, H. Chr.: Nogle bidrag til Birkerød kostskoles historie Taler og foredrag. Kbh s Færkel, Hans Henrik: Kostskoleliv anno I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 19 (1971), s Skolen i Birkerød Fragmenter af Birkerød Gymnasiums historie i 125 år. Red. Erik Jørgensen. Vedbæk s. Farum, Marie Kruses Skole 5923 Essinger, Bent: Ej at synes - Marie Kruses Skole Farum s. [udg. i forbindelse med 125-års-dag] 5924 Festskrift i anledning af Marie Kruses Skoles 100-års-jubilæum, 22. april Kbh s Sane, Henrik Zip: Marie Kruses Skole - vejen til forstaden Farum. Farum s. (Studierækken fra Farums Arkiver & Museer) Frederiksborg Gymnasium 5926 Bjernum, Jørgen: Skoleliv i Hillerød i barokkens tidsalder. I: Folk og minder fra Nordsjælland. Årg. 48 (1993), s [ordensregler omkring 1670] 5927 Christophersen, Steen og Niels Kristian Steensberg: Frederiksborg Gymnasium Hillerød s Frederiksborg Statsskole Red. Viggo Petersen. Hillerød s Gjerløff, E.: Frederiksborg Statsskole under fire rektorer fra I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1977, s Hansted, Birgit Svane: Kong Christian stod ved højen mast... og han grundlagde Frederiksborg gymnasium. I: Medlemsblad for Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 1988, nr. 2, s Frederikssund Gymnasium 5931 Due Hansen, Henning og Knud Christoffersen: Frederikssund Gymnasium i 25 år. 268

10 Frederikssund s Jørgensen, Tor: Spredte træk om Frederikssund Amtsgymnasium tilblivelse. I: Frederikssund Amtsgymnasium. Skoleåret , s Frederiksværk Gymnasium og HF 5933 Landets smukkeste Frederiksværk Gymnasium. Jubilæumsavisen. Red. Nina Jessen. Frederiksværk s. [udg. i anledning af 10-års jubilæum] 5934 Frederiksværk Gymnasium og HF. Jubilæumsskrift Red. Ida Balslev m.fl. Frederiksværk s. Helsingør Latinskole 5935 Dahlerup, Troels: Helsingør Latinskole i det 17. Aarhundrede. Bidrag til Undervisningens Historie og til Stadens Musiksliv paa Didrik Buxtehudes Tid. I: Fra Frederiksborg Amt. 1964, s Helsingør Gymnasium 5936 Hvidbog om de 10 novemberdage, hvor skolens liv stod på spil. Protest-regn over amtet Helsingør s. Lyngby Gymnasium 5937 Lyngby Statsskole Red. Jørgen H. P. Barfod. Lyngby s Lyngby Statsskole/Gymnasium s Tønsberg, Jeppe: Brevene i statuen. I: Siden Saxo. Årg. 9, nr. 3 (1992), s [i en gipsstatue fandt man en række breve stilet til professor Walter Berendsohn, en herboende jøde, der måtte flygte til Sverige under besættelsen] Rungsted Gymnasium 5940 Frontløber Et gymnasium i udvikling gennem 100 år. Rungsted s Ringgaard Pedersen, Arne: Da Thisted Gymnasium lå ved Øresund. I: Historisk årbog for Thy og Vester Han Herred. 1995, s [inden Thisted Gymnasiums opførsel i 1947 valgte et betydeligt antal unge mænd fra Thy at tage deres gymnasieuddannelse i Rungsted] 5942 Rungsted Gymnasium Red. Leo Bresson og Nils Otto Steen. Rungsted s Rungsted statsskoles studenter biografier. Kbh s Ud af stedet. Translokation på Rungsted Gymnasium Søborg s. [taler af rektor Leo Bresson samt elevtaler] Roskilde Amt Greve Gymnasium 5945 Greve Gymnasium 25 år. En historie om et gymnasium og dets lokalsamfund. Jubilæumsskrift. Red. Nicolai Bauer m.fl. Greve s. Himmelev Gymnasium 5946 Himmelev Gymnasium Red. Poul Hansen m.fl. Himmelev s. Køge Latinskole 5947 Nørr, Erik: Kirken, latinskolen og de fattige I: Finn Andersen m.fl.: Køge Bys borgere En kollektiv biografi. Kbh s.; s Køge Gymnasium 5948 Køge Gymnasium Køge s. Roskilde Amtsgymnasium 5949 Bruun Hansen, Gorm: Skolen ved foden af Domkirken. Hovedbygningens jubilæum 21/ I: Jul i Roskilde. Årg. 67 (1993), s [Roskilde Amtsgymnasium i dag] 5950 saircondition. 17. marts Red. Maja Plum m.fl. Roskilde s. Roskilde Katedralskole 5951 Bruun Hansen, Gorm:»Almuens og Bøndernes Børn søge nu sjældnere Latinskolen«. 255 disciple fra Roskilde Katedralskole I: Historisk Årbog fra Roskilde Amt. 1998, s Bruun Hansen, Gorm: 255 disciple fra Roskilde Katedralskole 1812 til en statistisk undersøgelse. I: Uddannelseshistorie. 2003, s Bruun Hansen, Gorm: Hvornår er Ros- 269

11 kilde Katedralskole startet? I: Jul i Roskilde. 2000, s år på Holbækvej. Red. Irma Kobæk og PR Konsortiet. Roskilde s. [udg. i forb. med Roskilde Katedralskoles 40-års jubilæum på Holbækvej] 5955 Hammerich, L.L.: Riberret i Roskilde. I: Jul i Roskilde. 1968, s [bl.a. elevstil om gymnasieundervisning 1910/11] 5956 Hoffmeyer, Ada Bruhn: Artibus ingenuis. Roskilde Katedralskole gennem tiderne. Roskilde s Kornerup, Bjørn: Birgitte Gjøes Gavebrev til Roskilde Domskole I: Kirkehistoriske Samlinger. 7. rk., bd. 2 ( ), s Lauritsen, V.S.: Mindegangene paa Roskilde Katedralskole. Roskilde s Roars kilde. Årsskrift for Roskildenser- Samfundet. Nr. 48 (oktober 1966). Roskildenser-Samfundet 50. Red. Carina Andersen- Rosendal. Roskilde s Roskilde Katedralskole Jubilæumsskrift. Red. Esben Andreasen m.fl. Roskilde s To roskildensiske Skolelove fra det 16. Aarhundrede. Udg. Bjørn Kornerup. I: Danske Magazin. 6. rk., bd. 7 ( ), s Solrød Gymnasium 5962 Ud over Solrød. En skoles arkitektur og billedkunst. Red. Hans-Chr. Pedersen m.fl. Solrød Strand s Vestsjællands Amt Haslev Gymnasium 5963 Christensen, Bente m.fl.: Haslev Gymnasium. En skole i udvikling Haslev s Haslev Gymnasium. Red. Helge Christensen. Haslev s. Høng Gymnasium 5965 Frandsen, Bent: Høng Gymnasium. En skole på vej Høng s. Kalundborg Latinskole 5966 Kornerup, Bjørn: Et Testimonium fra Kalundborg Skole. I: Kirkehistoriske Samlinger. 7. rk., 1. bd. ( ), s [for O.M. Dyrhoff] Kalundborg Gymnasium 5967 Et gymnasium bliver til. I: Program for Kalundborg Gymnasium. 1957/58, s Højberg, Kr. J.: Fra latinskole til gymnasium. I: Jul i Kalundborg. Årg. 21 (1958), s Højberg, Kr.J.: Fra latinskole til gymnasium i Kalundborg. Kalundborg s. Skælskør Latinskole 5970 Friis, Peter Edvardsen: Underretning om Skælskør Købstad Genudg. Johannes Lyshjelm. Kbh s.; s Petersen, Erling: Latinskoleliv i Skælskør. I: Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. Bd. 79 (1992), s Skælskør og Korsør latinskoler 5972 Riis Larsen, Børge: Lidt om Latinskolerne i Skælskør og Korsør. I: Nyt fra Slagelse Gymnasium og HF-kursus. September 1997, s. 6-7 Slagelse 5973 Riis Larsen, Børge: Studenterklasser i Slagelse i begyndelsen af 1900-tallet. En parentes i dansk skolehistorie. I: Skole Kirke Arkiv. Tilegnet Erik Nørr på 60-årsdagen 11. november Red. Børge Riis Larsen, Christian Larsen og Vagn Skovgaard- Petersen. Kbh s.; s Slagelse Latinskole 5974 Fussing, Hans H.: Slagelse latinskoles disciple I: Program for Slagelse kommunale Gymnasium. 1949/50, s Jørgensen, Jens og Børge Riis Larsen: H.C. Andersen og Slagelse lærde skole. Slagelse s Randrup Bay, Marianne, Børge Riis Larsen og Birgit Yttrup: Et renæssancetestimonium fra Slagelse. I: Årsskrift for Slagelse Gymnasium og HF-kursus. 2006, s Slagelse Gymnasium og HF-kursus 5977 Jørgensen, Jens og F. Henriksen: Skolens logo og dets historie. I: Årsskrift for Slagelse Gymnasium og HF-kursus. 1990, s

12 5978 Riis Larsen, Børge og Jens Jørgensen: Et skolelogo - og dets baggrund. I: Årsskrift for Slagelse Gymnasium og HF-kursus. 1989, s Riis Larsen, Børge og Thomas Nilsson: Skolekomedier Skolekomedierne de sidste 15 år. I: Årsskrift for Slagelse Gymnasium & HF. 2009, s Riis Larsen, Børge: Ave og ast - eller et par bemærkninger om Gymnasiets motto. I: NYT fra Slagelse Gymnasium og HF-kursus. 2001, september, s Riis Larsen, Børge: Da Slagelse fik sit gymnasium. I: Jul i Slagelse. 1995, s Riis Larsen, Børge: Kemien i Slagelse og den kemiundervisningshistoriske samling. I: Årsskrift for Slagelse Gymnasium og HFkursus. 1998, s Riis Larsen, Børge: Nyt navn og logo. I: Nyt fra Slagelse Gymnasium. 2009, oktober, s Riis Larsen, Børge: Reception for Jens Jørgensen. I: Årsskrift for Slagelse Gymnasium & HF. 2008, s Riis Larsen, Børge: Slagelse Gymnasium for 50 år siden. I: Nyt fra Slagelse Gymnasium og HF-kursus. 1995, maj, s Riis Larsen, Børge: Slagelse Gymnasium i litteraturen. I: Jul i Slagelse. 2008, s Riis Larsen, Børge: Slagelse Gymnasium under besættelsen. I: Nyt fra Slagelse Gymnasium og HF-kursus. 1995, maj, s Riis Larsen, Børge: Slagelse Gymnasiums bygninger. I: Årsberetning for Slagelse Gymnasium og HF-kursus. 1997, s Riis Larsen, Børge: Slagelse Gymnasiums Lærere Slagelse s Riis Larsen, Børge: Slagelse Gymnasiums lærere. I: Årsskrift for Slagelse Gymnasium og HF-kursus. 2001, s Riis Larsen, Børge: Tale til de nyuddannede lærere. I: Årsskrift for Slagelse Gymnasium & HF. 2009, s [gymnasiespædagogik] 5992 Slagelse kommunale Gymnasium Slagelse s. (Program for Slagelse kommunale Gymnasium 1951/52) 5993 Træk af Slagelse gymnasiums historie. Fra begyndelsen af 1500-tallet til vore dage. Red. Børge Riis Larsen. Slagelse s. Sorø Akademi 5994 Academia Sorana. Kloster - Akademi - Skole. Udg. Soransk Samfund i anledning af dets 100 års dag. Kbh s Akademisten. I: Skalk. 1997, nr. 4, s [myten om, at den svenske konge Karl X Gustav skulle have været elev på Sorø Akademi] 5996 Balslev, L.: Nogle navne fra Soraner- Biografierne I: Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. 1979, s Erichsen, John: Peder Malling og Sorø Akademi. I: Jul i Sorø. Årg. 29 (1981), s Fra tugtens tid. Erindringer fra Sorø Akademis Skole En antologi. Udg. Per Salling. Valby s Gjerum, Arne: Christian IV og Sorø Akademi. I: Jul i Sorø. Årg. 36 (1988), s Glahn, Torben m.fl.: Soraner-biografier [ ]. Kbh bd Helms, Poul: Sorø Akademi under Besættelsen. I: Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. Årg. 45 (1958), s Kelstrup, Lars: Krudt og kugler bag klosterporten. I: Jul i Sorø. Årg. 44 (1996), s [soldaterkorpset ved Sorø Akademi ] 6003 Kelstrup, Lars: Sorø Akademi - bygningernes historie. 4. udg. Sorø s. [2. udg. ved Svend Ranvig (1985)] 6004 Kelstrup, Lars: Sorø Akademi. Bygningernes historie. Sorø s Krit - æst - hum Udg. gymnasieforeningen Baldur på hundredeårsdagen den 27. september s Larsen, Peter: Sorø Akademis 300 års jubilæum i I: Jul i Sorø. 1986, s Mejdahl, Jørgen: Frederik den Anders besynderlige og bedre skole i Soer. I: Gymnasieskolen. Årg. 60 (1977), s Nielsen, Jan:»Vænget« I: Jul i Sorø. Årg. 25 (1977), s Nielsen, Jan: Livet på Vænget Sorø s. [alumnatafdelingen på Akademiet] 6010 Nielsen, Viggo: Brændedeputater fra Sorø Akademi. I: Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. Bd. 50 (1963), s

13 6011 Olrik, H.G.: Soranske studier. Kbh s Ranvig, Svend:»Vænget«. I: Jul i Sorø. Årg. 39 (1991), s. 4-6 [alumnat i tilknytning til Akademiet fra 1925] 6013 Ranvig, Svend: Ludvig Holberg og Sorø Akademi. I: Jul i Sorø. Årg. 32 (1984), s Ranvig, Svend: Sorøkrøniken. Kbh bd Riis Larsen, Børge: Pastor Hans Bastholm og hans bogsamling. I: Jul i Slagelse. 2008, s. 8-9 [Hans Bastholm , overlod sin bogsamling i 1847 til akademiet] 6016 Skovmand, Arne: Fra sovesale og læsekamre til nyt alumnat. I: Jul i Sorø. Årg. 8 (1960), s Sorø Akademi 400 år - billeder af et skoleår. Red. Torben Christoffersen, Steen Jensen og Lars Kelstrup. Sorø s. Stenhus Gymnasium og HF 6018 Petersen, Henning: Stenbidere. Livet på Stenhus Holbæk s Stenhus i 75 år. Red. Niels de Bang. Holbæk s Stenhus kostskole. 4. september Red. Niels-Jørgen Kaiser. Holbæk s Stenhus. Red. Ernst Willumsen. Holbæk s Stenhusstudent 1952 og hvad så? Fjorten livsfortællinger. Red. Vibeke Dalgas og Jens Kristian Krarup. Kbh s Storstrøms Amt Maribo Gymnasium 6023 Dimissionstale i Maribo holdt af rektor Sigurd Højby. I: Uddannelseshistorie. 1995, s Hertig, Henrik: august I: Årsberetning for Maribo Gymnasium. 1962/63, s Maribo Gymnasium Maribo s. Nakskov Latinskole 6026 Hansen, Marius: Kloster og latinskoler i Nakskov. I: Årbog for Lolland-Falsters Historiske Samfund. 1975, s Nakskov Gymnasium 6027 Hansen, Marius: Nakskov Gymnasium sept Nakskov s Nakskov Gymnasium 50 år. I: Gymnasieskolen. Årg. 51 (1968), s Nakskov Gymnasium 75 år. Udgivet i anledning af Nakskov Gymnasiums 75-års jubilæum. Red. Birgit Guldager Clausen m.fl. Nakskov s. Nykøbing Katedralskole 6030 Thomsen, Gert m.fl.: Nykøbing Katedralskole. Nykøbing F s. Næstved Latinskole 6031 Fussing, Hans H.: Fra Næstved latinskole i 1630 erne. I: Årbog for Historisk Samfund for Præstø Amt. Ny rk., bd. 4 (1954), s Petersen, Erling: Studenter fra Næstved Latinskole I: Årbog for Historisk Samfund for Præstø Amt. 1961, s Næstved Gymnasium og HF 6033 Michelsen, F.: Næstved Gymnasium Træk af den højere undervisnings historie i Næstved s Næstved Gymnasium og HF Red. Birte Andersen m.fl. Næstved s. Vordingborg Gymnasium 6035 Christiansen, Aage: 25 år. I: Beretning om Vordingborg Gymnasium. 1962/63, s Skolens studenter I: Beretning om Vordingborg Gymnasium. 1962/63, s Vordingborg Gymnasium. Red. Jakob Bagger m.fl. Vordingborg s Vordingborg Gymnasium Red. Hans Bang m.fl. Vordingborg s Bornholms Amt Bornholms Amtsgymnasium 6039 Bruun, Erik: Statsskolen i Rønne

14 1962. I: Årsskrift for Rønne Statsskole. 1961/62, s Kibsgaard, C.H.: 450 års skole i Rønne. Rønne s Kibsgaard, Carl H.: Der var engang en skolekomedie. I: Jul paa Bornholm. Årg. 60 (1992), s [Rønne Statsskoles skolekomedier] 6042 Olsen, Erik: Bornholmske studenter. Et personalhistorisk projekt. I: Jul på Bornholm. Årg. 67 (1999), s [om arbejdet med at videreføre»bornholmske studenter fra og med 1818«] Fyns Stift 6043 Jørgensen, Carl E.: Skolereduktionen i Fyns og Lolland-Falsters stift I: Personalhistorisk Tidsskrift 1999, s Fyns Amt Fyns Studenter- og HF-kursus 6044 Bennike Madsen, Haakon: Fyns Studenterkursus Odense s Fyns Studenter og HF-kursus Odense s. Fåborg Latinskole 6046 Jørgensen, Carl E.: Fåborg latinskoles lærere. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 6 ( ), s Faaborg Gymnasium 6047 Faaborg gymnasium år. Red. Anne Kirstine Primdahl, Inger Winther og Claus Jensen. Fåborg s. Middelfart Latinskole 6048 Petersen, Åge: Fra den gamle latinskole i Middelfart. Middelfart s. Midtfyns Gymnasium 6049 Dimittender Ringe s Midtfyns Gymnasium En rejse i tid. Red. Bodil Andersen m.fl. Ringe s. Nordfyns Gymnasium år - unge i bevægelse, Nordfyns Gymnasium - jubilæumsårsskrift Red. Bente Moustgaard Mathiesen. Søndersø s. Nyborg Gymnasium & HF 6052 Nyborg Gymnasium & HF. 50, jubilæum, d. 1. april Red. Mette Slot Andersen m.fl. Nyborg s. Odense Katedralskole 6053 Beck Danielsen, Kim: Jens Vilhelm Pedersen, den klassiske dannelse og Odense Katedralskole. I: Uddannelseshistorie. 1998, s Fussing, Hans H.: Små bidrag til Odense skoles historie. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 13. rk., bd. 4 (1956), s Husker du vor skoletid på OK? Odense Katedralskole i Jernbanegade Red. Hans Henrik Jacobsen. Odense s Jacobsen, H.H.: H.C. Andersen og Odense Katedralskole. I: Fynske Årbøger. Bd. 10:1 (1968), s Jacobsen, Hans Henrik: Rektorer og lærere ved Odense Katedralskole Odense s Müller, Hakon: Fortegnelse over Katedralskoles lærere I: Program for Odense Katedralskole. 1951/52, s Nommensen, Børge: Odense Katedralskole. Udgivet i anledning af 700-års jubilæet 1. november Odense s Riising, Anne m.fl.: Odense Katedralskoles historie Odense s Riising, Anne: Skoler og undervisning i Odense i Hans Tausens barndom. I: Fynske Årbøger. 1994, s Odense, Sct. Knuds Gymnasium og HF- Kursus 6062 Tilbageblik i anledning af skolens 150- års fødselsdag. Red. Anne Grethe Mølgaard m.fl. Odense s. Svendborg Gymnasium 6063 Christensen, K. og E. Bøgebjerg: 273

15 Svendborg Statsgymnasium. Fortegnelse over studenterne fra s. (Tillæg til: Årsberetning for Svendborg Statsgymnasium. 1961/62) 6064 Svendborg Gymnasium - jubilæumsskrift Red. Ole Daneved, Ole Visti Petersen og Olaf Søndberg. Svendborg s Svendborg Statsgymnasium Jubilæumsskrift. Red. K. Christensen m.fl. Svendborg s. Vestfyns Gymnasium 6066 Christiansen, Mogens: Vestfyns Gymnasiums historie. I: Årsskrift for Vestfyns Gymnasium. 1960, s Jubilæumsskrift Vestfyns Gymnasium Red. Tyge Clausen m.fl. Glamsbjerg s. [udg. i anledning af skolens 25 års jubilæum] 6068 Hollmann, Lone, Marie-Louise Seerup og Finn Thastum: Vestfyns Gymnasium 50 år. Glamsbjerg s Slesvig / Sønderjylland 6069 Achelis, Thomas Otto: Den danske Undervisning i Slesvig-Holstens højere Skoler i den preussiske Tid ( ). I: Historisk Tidsskrift. 11. rk., bd. 4 ( ), s Achelis, Thomas Otto: Matrikel der schleswigschen Studenten Kopenhagen, Kiel bd. Nachträge und Berichtigungen von Vello Helk 6071 Achelis, Thomas Otto: Schleswigsche Studenten I: Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte. Bd. 73 (1949), s Egeberg Jensen, A.: Nordslesvigs gymnasieskoler I: Liv og virke i vort grænseland I troskab. I kærlighed. I taknemmelighed. Red. Chr. Refslund. Kbh s.; s Helk, Vello: Slesvigske studenter. Nogle kritiske bemærkninger i anledning af Ths. O. Achelis matrikel. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 15. rk., bd. 2 ( ), s Johannsen, Arnold: Ordningen af det højere skolevæsen i Sønderjylland I: Sønderjyske Årbøger. 2003, s Weimar, Wolfgang: Geschichte des Gymnasiums in Schleswig-Holstein. Rendsborg s. Flensborg, Duborg-Skolen 6076 Bonn-erklæringen og de unge. Elevberetninger fra Duborgskolen. Udg. Lars N. Henningsen. Flensborg s. (Arkivserien udg. Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig; 12) 6077 Diercksen, Gerd: Danskundervisning og danske skoler i Flensborg med særlig henblik på etableringen af Duborgskolen Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Duborg-skoleelever i krigens år. På korsvejen mellem nødvendighed og frivillighed. Flensborg s Duborg-Skolen Red. Lone Anker Jakobsen m.fl. Flensborg s Hansen, Bernhard m.fl.: Duborg-Skolen Flensborg s Hansen, Bernhard: Duborg-skolen oktober I: Den Danske Realskole. Årg. 62 (1960), s Hansen, Bernhard: Duborgskolens tilblivelse. I: Grænsevagten. Årg. 52 (1970), s Mejdahl, Jørgen: Engang lærernes private studenterkursus. I: Gymnasieskolen. Årg. 60 (1977), s Haderslev Katedralskole 6084 Achelis, T.O.: Die Brüder Peter Hinrich und Christian Peter Jessen. Eine Beitrag zur Geschichte des Haderslebener Johanneums. I: Schriften des Vereins für schleswigholsteinische Kirchengeschichte. 2. rk., bd. 12 (1953/54), s Achelis, T.O.: Dänischer Unterricht und dänische Schüler auf dem Haderslebener Johanneum in preussicher Zeit. I: Zeitschrift der Gellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte. Bd. 77 (1953), s Achelis, T.O.: Haderslev Latinskoles Rektorer og Lærere indtil I: Personalhistorisk Tidsskrift. 13. rk., 5. bd. (1957), s ; 6. bd. (1958), s Achelis, T.O.: Die Lateinschulen in Hadersleben und Ripen. Eine vergleichende 274

16 Betrachtung zur Geschicte des höheren Schulwesens im deutsch-dänischen Grenzgebiet. Slesvig s. (Gottorfer Schriften zur Landeskunde Schleswig-Holsteins; 5) 6088 Christensen, D.: Kollegiatkapitlet og Kapitelskolen. I: Haderslev Amts Museum. 1961, s Christensen, Olav og Magnus Favrholdt: Haderslev Katedralskoles elever og lærere Haderslev s Christensen, Olav: Haderslev Katedralskoles historie. Nogle kommentarer. I: Sønderjysk Månedsskrift. Årg. 35 (1959), s Christensen, Olav: Litteratur om Haderslev Katedralskole. I: Haderslev- Samfundets Årsskrift. 1948, s ; 1950, s Favrholdt, M.: Et skolehus gennem hundrede år. I: Program for Haderslev Katedralskole. 1953/54, s Favrholdt, M.: Hertug Hans den Ældres fundats for Haderslev latinskole. I: Haderslev- Samfundets Årsskrift. 1961/62, s Favrholdt, Magnus: Haderslev Latinskoles historie Kbh s. (Skrifter udg. Historisk Samfund for Sønderjylland; 36) 6095 Faaborg, Jens N.: Patriæ et literis. Gymnasiet i Haderslev for 100, 75, 50 og 25 år siden. I: Haderslev-Samfundets Årsskrift. 1989, s Galster, K.: Haderslev lærde skole. Tysk dansk tysk. I: Haderslev-Samfundets Årsskrift. 1954, s Haye, Thomas: Herzog Johann der Ältere von Schleswig-Holstein-Hadersleben ( ). Zwei unbekannte lateinische Gedichte des Bordesholmer Gymnasiums auf seinen Tod. I: Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte. Bd. 127 (2002), s Michelsen, S.: Dimissionstalen I: Haderslev-Samfundets Årsskrift. 1950, s Norn, M.S.: Vores 40-års studenterjubilæum. I: Haderslev-Samfundets Årsskrift. 1983, s Norn, Mogens S.: Fra vor skoletid på Haderslev Katedralskole I: Haderslev-Samfundets årsskrift. 1982, s Rønne, Bent Vedsted: Den gamle Katedralskole. Gåskærgade 28. Haderslev s Wiingaard, Helge: Patriæ et literis. For fædrelandet og lærdommen. Haderslev Katedralskole for 50 år siden. I: Haderslev- Samfundets årsskrift. 1984, s Niebüll, Friedrich-Paulsen-Schule 6103 Evermann, Ludwig: Nordschleswigsche Abiturienten der Friedrich-Paulsen-Schule, Niebüll. I: Schriften der Heimatkundlichen Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig. Hft. 64 (1991), s Sommersted Latinskole 6104 Christensen, Erik: Sommersted Latinskole. I: Årbog for Lokalhistorisk Forening for Vojens Kommune. 1999, s Sønderborg Latinskole 6105 Achelis, Thomas Otto: Sonderburger Studenten I: Norddeutsche Familienkunde. Jahrg. 15 (1966), s Sønderborg Gymnasium og HF-kursus 6106 Nørr, Erik: Christian II, hagekors eller øletiket. Striden om Sønderborg Statsskoles segl I: Sønderborg Samfundets Årsskrift. 1989, s Sønderborg Statsskole Red. Erik Eriksen, Astrid Grevsen Kappel, Viggo Petersen. Sønderborg s Sønderborg Statsskole, Sønderborg Gymnasium og HF-kursus Jubilæumsskrift. Red. Tage Baumann, Jørgen Olaf Nielsen, Kaj Thomsen. Sønderborg s. Sønderborg, Amtsgymnasiet i Sønderborg 6109 Zimmermann, Jan og Henning Steen Jensen: Amtsgymnasiet i Sønderborg Sønderborg s. Tønder Gymnasium og HF 6110 Tønder Gymnasium og HF. Jubilæumsbog Red. Karin Andersen m.fl. Tønder s Tønder Statsskoles jubilæumsbog Red. Hans Otto Jensen m.fl. Tønder s. [lærer- og elevfortegnelse med biogra- 275

17 fiske oplysninger] Aabenraa Gymnasium & HF 6112 Hansen, A.P.: Aabenraa Statsskole har oplevet 50 travle år. Som barn af genforeningen har skolen været inde i en rivende udvikling. I: Årsskrift for Aabenraa Statsskoles Samfund. 1970, s Jubilæumsskrift Aabenraa Statsskole Aabenraa Gymnasium & HF Red. Frands Gregersen m.fl s Aabenraa Statsskole Red. Esther Buchreitz m.fl. Aabenraa s. Aabenraa, Deutsches Gymnasium für Nordschleswig Jahre Deutsches Gymnasium für Nordschleswig Eine Festschrift Red. Immo Doege und Hans Jürgen Nissen. Aabenraa s Jahre Deutsches Gymnasium in Nordschleswig Eine Festschrift. Red. Karin Linke. Aabenraa bd Deutsches Gymnasium für Nordschleswig. Jubiläum Hrsg. Frauke Jessen, Inge Marie Tietje und Corinna Trebes. Aabenraa s Wolffhechel, Helmut: Die letzte Zeit des Deutschen Gymnasiums Apenrade. I: Heimatkundlichen Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig. Hft. 75 (2000), s Ribe Stift 6119 Jørgensen, Carl E.: Skolereduktionen 1740 i Ribe Stift. Ringkøbing, Holstebro, Lemvig og Varde latinskolers sidste år. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 1997, nr. 1, s Ribe Amt Esbjerg Statsskole 6120 Tengnagel Jørgensen, B.: Esbjerg studenter og deres skole Esbjerg s. Esbjerg Gymnasium og HF-kursus 6121 Esbjerg Gymnasium og HF-kursus Red. Søren Brinch-Fischer og Jens Peter Østergaard. Ribe s. Grindsted Gymnasium 6122 Grindsted Gymnasium og HF-kursus Red. Steen Jensen. Grindsted s Toft, Poul: Grindsted Gymnasium 25 år. I: Egnsbogen Grindsted/Billund. 1986, s Ribe Katedralskole 6124 Askgaard, Ejnar: Personalhistoriske oplysninger om de af Ribe Katedralskole fra dimitterede studenter. I: Årsskrift for Ribe Katedralskole. 1970, s Askgaard, Ejnar: Personalhistoriske Oplysninger om de af Ribe Katedralskole fra dimitterede Studenter. I: Program for Ribe Katedralskole. 1954/55, s Juhl, Mogens: Ribe Katedralskoles skolegård gennem tiderne. I: Fra kvangård til humlekule. 1990, s Kornerup, Bjørn: Ribe Katedralskoles Historie. Studier over 800 Aars dansk Skolehistorie. Kbh bd. [perioden ] 6128 Kaae, Bue: Ripensiske studenter i København i slutningen af det 16. århundrede. En studie over Peder Kristensens almanakoptegnelser. I: Fra Ribe Amt. Bd. 21 (1978), s Ribe Katedralskole - en udstilling. I: Uddannelseshistorie. 1995, s Skolen i Ribe. Festskrift i tekst og billeder i anledning af Katedralskolens 850 år. Red. Mette Bolding m.fl. Ribe s. HF-Kursus Ribe 6131 HF-Kursus Ribe Red. Kurt Lasthein m.fl. Ribe s. [ligger på Ribe Seminarium] Varde Latinskole 6132 Kristensen, H.K.: Hørerens løn ved Varde Latinskole. I: Fra Ribe Amt. 1966, s Varde Gymnasium 6133 Varde Gymnasium. De første 25 år. Et jubilæumsskrift. Red. Kirsten Conradsen m.fl. 276

18 Varde s. Vejen Gymnasium 6134 Vejen Gymnasium Jubilæumsskrift. Vejen s Vejle Amt Fredericia Latinskole 6135 Christiansen, Asger: Latinskolen i Fredericia En skole som forretning. Fredericia s Jørgensen, Johan: Til Fredericia skoles historie. I: Kirkehistoriske Samlinger. 7. rk., bd. 5 ( ), s Kornerup, Bjørn: Til Fredericia Skoles Historie. I: Kirkehistoriske Samlinger. 7. rk., bd. 3 ( ), s Fredericia Gymnasium 6138 Fredericia Gymnasium siden Skolen i tiden. Red. Børge Bagger. Fredericia s., 1 cd-rom 6139 Hemmingsen, A.: Fredericia Gymnasium og dets bygninger. Glimt af livet på skolen. Fredericia s Hemmingsen, A.: Fredericia Gymnasiums historie. Fredericia s. [perioden ] 6141 Lund, Erik: Dimissionstaler Fredericia s. HF Gedved 6142 HF Gedved - 25 år Jubilæumsskrift. Red. Henrik Lykke Andersen, Jesper Rasmussen, Anne Ussing-Jepsen. Gedved s. [ligger på Gedved Seminarium] Horsens Amtsgymnasiunm 6143 Horsens Amtsgymnasium i 25 år. En spejling af tiden. Jubilæumsskrift Red. Anne Louise Mørk, Flemming Schmidt og Thomas Ohrt. Horsens s. Horsens Statsskole - Gymnasium og HFkursus 6144 Bjørneboe, Lars: Portrætter på Horsens Statsskole. Horsens s Elkjær, Sigurd: Latinskoleliv i Horsens ved midten af 1800erne. I: Østjysk Hjemstavn. Årg. 30 (1965), s Rektor Jens Hansen s Efterretning om Horsens Udg. Thomas W. Lassen. Horsens s.; s Kolding Amtsgymnasium og HF-kursus 6147 Carstens, Karen M.: Træk af Kolding højere Almenskoles Historie. I: Program for Kolding Gymnasium. 1955/56, s Liebing, Christian og Knud Moseholm: Doctrinæ et virtuti. For lærdom og dyd - eller for hvad? I: Koldingbogen. Årg. 17 (1987), s Nellemann, A. og Knud Moseholm: Om befordring af provstebreve fra Kolding til Harte. I: Vejle Amts Årbog. 1990, s Nellemann, Aksel og Knud Moseholm: En uhyggelig historie fra Kolding Latinskole i I: Koldingbogen. Årg. 19 (1989), s Nellemose: Rektorhaven ved Slotssøen. I: Koldingbogen. Årg. 17 (1987), s Carstens, Karen Margrethe og Aksel H. Nellemann: Kolding studenter og deres lærere. Kolding s Carstens, Karen Margrethe og Knud Moseholm: Kolding studenter og deres lærere. Kolding s Liebing, Christian: Rektorers lange række. I: Koldingbogen. Årg. 34 (2004), s [oversigt over kendte rektorer ved Kolding lærde Skole, nu Kolding Amtsgymnasium fra 1542 til 1994] 6155 Nellemann, A. og Knud Moseholm: Latinskolelærere i Kolding indtil Kolding s Nellemann, Aksel H. og Knud Moseholm: Kolding studenter indtil Kolding s Nellemann, Aksel og Knud Moseholm: Lærerne ved Kolding Latin- og Realskole og Kolding Højere Almenskole Kolding s Ortmann, Jytte: Lyset og Svada. I: Koldingbogen. Årg. 23 (1993), s Debat: August Lund. I: Koldingbogen. Årg. 25 (1995), s. 121 [skolebladet Lyset ca ca og gymnasieforeningen Svada af 1910] 6159 Ratjen, Jesper: 5 HF-årgange fra Kolding Gymnasium og Kursus til højere forberedelseseksamen. Med eksamen

19 Kolding s. Kolding, Munkensdam Gymnasium 6160 Hansen, Jens: Munkensdam Gymnasium gennem 25 år. I: Koldingbogen. Årg. 34 (2004), s Tørring Amtsgymnasium 6161 TAG Red. Merete Bertelsen m.fl. Tørring s Tørring Amtsgymnasium Red. Ulla Kellermann. Tørring s. Vejle Latinskole 6163 Alsted, J.: Vejle Latinskole. I: Vejle Bys Historie august Red. C.V. Pedersen. Vejle s.; s [1. udg. 1927] 6164 Jørgensen, Carl E.: Problemerne omkring Vejle latinskoles lukning I: Vejle Amts årbog. 1994, s Vejle, Brødrene Schousboes Institut 6165 Schovsbo, Per Ole: Bidrag til en privat latinskoles historie og nogle glimt fra Vejle, samt bidrag til personalhistoriske undersøgelser vedørende slægten Schousbo. I: Vejle Amts Årbog. 1969, s Vejle, Rosborg Amtsgymnasium og hf-kursus 6166 Jubilæumsskrift Red. Morten Frøsig m.fl. Vejle s. Vejle, Rødkilde Gymnasium 6167 Brummer, Tage: 2 små billeder fra»vejle højere Almenskole« I: Vejlebogen. 1994, s Jakobsen, Sv.: Vejle Gymnasium Vejle s Jul i Vejle Red. J. Wesarg Steffensen. Vejle s.; s Ringkøbing Amt Herning Gymnasium 6170 Gymnasiet i byen. 75 år med gymnasium i Herning. Herning s Herning Gymnasium Herning s Herning Gymnasium aug Herning s Herning Gymnasium 60 år Herning s Husker du vor skoletid Herning Gymnasium august Studenternes jubilæumsfest. Herning s Hvam, Torben: Apropos særklasserne i Herning. I: Uddannelseshistorie. 1994, s Jensen, K.O. og Bo Esbjørn Larse: Fra dilettant til musicals. En historie om teatertraditionen ved Herning Gymnasium. I: Herningbogen. 1998, s Merrild, Erik: Strejflys over Herning Gymnasiums barndom. Herning s. Holstebro Latinskole 6178 Larsen, Svend: En skolestrid i Holstebro 1707 og dens baggrund. I: Hardsyssels Årbog. 2. rk., bd. 5 (1971), s Holstebro Gymnasium og HF-kursus 6179 Holstebro Gymnasium og HF-kursus Jubilæumsskrift. Red. Benedikt Gullach, Sigurd Nielsen og Henry Smidt. Holstebro s. Ikast Gymnasium 6180 Hansen, Erik: Da Ikast fik sit gymnasium. I: Egnsbogen Bording/Engesvang/Ikast. 1998, s Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing års jubilæum. Red. Rigmor Andersen m.fl. Ringkøbing s. Struer Gymnasium 6182»Down Memory Lane«. Struer Gymnasiums Kollegium i 25 år. Red. Søren Hove og Erling Høiberg. Struer s Pichard, Knud: Bille nummer to fra Struer Statsgymnasium. En personlig tilståelse. I: Hardsyssels Årbog. 2. rk., bd. 9 (1975), s Sandfeld, Gunnar: Et statsgymnasium bliver til. Nordvestjyllands første gymnasium. Struer Statsgymnasium august I: Årsskrift for Struer Statsgymnasium. 1964, s Struer Gymnasium En skole og dens by. Red. Erling Høiberg. Struer s. 278

20 Vestjysk Gymnasium, Tarm 6186 Erklæring fra undervisningsministeriets»udvalg til overvejelse af gymnasieforholdene«i spørgsmålet om statens overtagelse af»vestjysk Gymnasium«. I: Rigsdagstidende 1951/52, tillæg A, sp Gadegaard, P.B.: Kostskolen Vestjysk Gymnasium Tarm I: Program for Vestjysk Gymnasium, Tarm. 1952/53, s Mogensen, Aase: Lys over land. Portrætter fra Vestjysk Gymnasiums tilblivelse og virke. Tarm s Skole i hundrede år. Vestjysk Gymnasium Tarm Red. Kristian Boas. Tarm s Århus Stift 6190 Jørgensen, Carl E.: Skolereduktionen i Århus Stift I: Århus Stifts Årbøger. Bd. 81 (1998), s Århus Amt Amtsgymnasiet i Hadsten 6191 Andersen, Finn: Menneskelig og faglig udfordring. Amtsgymnasiet i Hadsten Hadsten s. Amtsgymnasiet i Odder 6192 AiO Amtsgymnasiet i Odder jubilæumsskrift. Red. Ninna Clemmensen. Odder s. Amtsgymnasiet i Paderup 6193 Jubilæumsskrift for Amtsgymnasiet i Paderup. 25 års jubilæum. Red. Peter Thorsen, Emma Louise Nielsen, Vagn Juhl Larsen. Paderup s. Grenå Latinskole 6194 Grenaa Latinskole. I: Årsberetning for Grenaa Gymnasium. 1961/62, s Hoffmeyer, Johs.: Grenaa Latinskole. I: Grenaa og omegn før og nu. 1979, s Jørgensen, Carl E.: Elever i Grenå Latinskole I: Personalhistorisk Tidsskrift. 2003, s Grenå Gymnasium og HF 6197 Friborg Hansen, Vilfred: Undersøgelse af den sociale rekruttering til Grenå Gymnasium og HF-kursus. I: Gymnasieskolen. Årg. 55 (1972), s Grenaa Gymnasium. 25 år på heden. Red. Erik Bjørn Olsen og Vilfred Friborg Hansen. Grenå s. Langkær Gymnasium og HF 6199 Langkær Gymnasium og HF. Jubilæum 25 år 11. august Red. Erling Baastrup m.fl. Mundelstrup s. Marselisborg Gymnasium 6200 Jørgensen, Sven Lauge: Marselisborg Gymnasium Århus s Jørgensen, Sven Lauge: Marselisborg Gymnasium, Århus kommunale gymnasium I: Årsberetning for Marselisborg. 1966/67, s Marselisborg i 100 år Marselisborg Gymnasiums jubilæumsskrift. Red. Steen S. Nørgaard, Carsten Poulsen og Jens Spliid. Århus s Hjernøe, C.A.: -»hvor min skole ligger lunt i lindes ly«. I: Jul i Aarhus. Årg. 30 (1973), s Randers Amtsgymnasium 6204 Randers Amtsgymnasium Red. Chr. Anker, Helle Bie Frismann og Bent Hvorslev. Randers s. Randers Statsskole 6205 Dumreicher, Carl: Randrusianersamfundet Randers s Kirk, Palle: Henrik Pontoppidan og Valahal. I: Historisk Årbog fra Randers Amt. Årg. 95 (2001), s [Henrik Pontoppidans indførsler i latinskoleforeningen Valhals protokol ] 6207 Kirk, Palle: Randers Statsskole under besættelsen. I: Historisk Årbog fra Randers Amt. Årg. 86 (1992), s Randers Statsskole Red. Svend Hill-Madsen m.fl. Randers s. 279

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelser... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: % (488/5) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

Skolerne har tilpasset økonomien før tid

Skolerne har tilpasset økonomien før tid http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/sider/skoleregnskaber2011.aspx Skolerne har tilpasset økonomien før tid Ved finanslovsforhandlingerne i henholdsvis 2010 og 2011 er det besluttet,

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Mentorordning 2014. Bestyrelsesformænd

Mentorordning 2014. Bestyrelsesformænd Mentorordning 2014 Rektorer Marianne Zibrandtsen Rektor på Aurehøj Gymnasium Antal år: siden 1993 Telefon: 3965 4545 Email: mz@aurehoej.dk Aurehøj er et klassisk, halvstort forstadsgymnasium med en stærk

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark Bilagsoversigt Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark... 2 Bilag 2. Nøgletal for ungdomsuddannelsesinstitutionerne... 3 Almene gymnasier og hf-centre... 3 Erhvervsskoler...

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser

www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser September 2014 Skoleregnskaber 2013... 3 Udbyderne af gymnasiale uddannelser... 3 Det samlede resultat... 4 Gymnasialt undervisningsresultat...

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Skoleregnskaber 2012. - for udbyderne af gymnasiale uddannelser

Skoleregnskaber 2012. - for udbyderne af gymnasiale uddannelser Skoleregnskaber 2012 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser Juni 2013 Indhold Skoleregnskaber 2012... 3 Udbyderne af gymnasiale uddannelser... 3 Det samlede resultat... 3 De almene gymnasier og hf-kurser...

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere