10. Gymnasiale uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. Gymnasiale uddannelser"

Transkript

1 10. Gymnasiale uddannelser 10.1 I almindelighed Flere perioder 5708 Askgaard, Helle: Pige, kvinde, lærerinde. En mosaik om pigerne og gymnasiet. I: Gymnasieskolen. Årg. 73, jubilæumsnummer: GL 100 (1990), s Bang, Hans: Gymnasieskolen I: Vordingborg Gymnasium Red. Hans Bang m.fl. Vordingborg s.; s Bendix, Jørn: Gymnasiet fra efterkrigstiden til nu. Belysning af nogle udviklingslinier. I: Gymnasieskolen. Årg. 73 (1990), s Brander, Elsebeth: Tilgangen til gymnasiet. I: Uddannelse. Årg. 13 (1980), s Bredo, Ole: Merit og dannelse i ungdomsuddannelserne. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1999, nr. 1, s Dimissionstaler - en kilde til dannelseshistorien. I: Uddannelseshistorie. 1993, s [Georg Bruuns dimissionstale ved Kolding Gymnasium i 1909 og Erik Lunds dimissionstale ved Fredericia Gymnasium i 1969] 5714 Dybbro, Sejer: Prosagenren i den gymnasiale uddannelse. Utrykt speciale, Odense Universitet, Fibæk Laursen, Per: Gymnasiet og dets fortid. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 33 (1985), s Frimodt-Møller, Inger: Gymnasiet og pigerne. I: Unge Pædagoger. Årg. 49, nr. 6 (1988), s Frische, Torben: Gymnasiets forvaltning af den lærde skoles dannelse. Belyst ved en statistisk tekstundersøgelse af tekstgrundlaget for undervisningen i dansk litteratur i gymnasiet Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Gleerup, Jørgen: Gymnasiet som subsystem i det offentlige system. Om det kulturelle samspil med myndigheder og elever. I: Kulturens koder - i og omkring gymnasiet. Red. Jørgen Gleerup og Finn Wiedemann. Odense s. (Udspil; 4); s Glenstrup, Christian og Børge Riis Larsen: Studenterhuens historie. I: Uddannelseshistorie. 1999, s Gymnasieskolens formål. I: Uddannelseshistorie. 1999, s [historisk oversigt over skolernes formålsparagraffer] 5721 Hald Larsen, Gitte og Per Fibæk Laursen: Latinskoledisciple og gymnasieelever. Institutionalisering og disciplinering. I: Ungdommens historie. En antologi. Red. Claus Clausen. Kbh s.; s Hald Larsen, Gitte, Per Fibæk Laursen og Dorte Mossin Westh: Undervisningsform, elev- og lærebevidsthed. Kbh s. (Gymnasiets samfundsmæssige funktion og undervisningsmæssige praksis, 3. rapport); s [rids af undervisningsformernes historiske udvikling i latinskole og gymnasium] 5723 Harder, Peter: Eleven i centrum - men for hvad? Om humaniora i gymnasiet og i samfundet. Kbh s. (Gyldendals pædagogiske bibliotek) 5724 Hauberg Mortensen, Finn: Om de almene fag. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 23 (1975), s Haue, Harry, Erik Nørr og Vagn Skovgaard-Petersen: Kvalitetens vogter. Statens tilsyn med gymnasieskolerne Kbh s Haue, Harry: Allgemeinbildung. Ein deutscher Begriff im dänischen Gymnasium Odense s. (University of Southern Denmark studies in history and social sciences; 360) 5727 Haue, Harry: Almendannelse for tiden. En ledetråd i dansk gymnasieundervisning. Odense s. [disputats] 5728 Haue, Harry: Almendannelse fra rod til kvist. I: Gymnasieskolen. Årg. 82, nr. 8 (1999), s Haue, Harry: Almendannelse og studieforberedelse. I: Uddannelse. Årg. 36, nr. 4 (2003), s , [definition af begrebet almendannelse og eksempler på almendannelsens begrænsede rummelighed] 5730 Haue, Harry: Almendannelse om lede- 260

2 stjerne. En undersøgelse af almendannelsens funktion i dansk gymnasieundervisning Odense s. [disputats] 5731 Haue, Harry: Gymnasiets historiske udvikling. I: Gymnasiepædagogik. En grundbog. Red. Erik Damberg, Jens Dolin og Gitte Holten Ingerslev. Kbh s.; s Haue, Harry: Gymnasiets jubilæumsbøger. En del af skolehistoriens underskov. I: Uddannelseshistorie. 1993, s Haue, Harry: Kloge folk og brændende hjerter. I: Uddannelse. Årg. 28 (1995), s Haue, Harry: Parløb og stafet i dansknorsk gymnasiekultur. I: Dannelsens forvandlinger. Red. Rune Slagstad, Ove Korsgaard, Lars Løvlie. Oslo s.; s Haue, Harry: Replik til Vagn Skovgaard-Petersens opposition. I: Uddannelseshistorie. 2003, s Holch Andersen, Knud, Carl-Johan Bryld, Harry Haue og Inger Svane: Skole og forening - tradition og forandring. I: Gymnasieskolen. Årg. 73, jubilæumsnummer (1990), s Jørgensen, Carl E. og Viggo Glud Konradsen: Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. Vejle s Kowalski, Josef: Historisk billedlæsning i gymnasiet Aspekter af en traditions opståen, forandring og udvikling. Utrykt speciale, Odense Universitet, Krarup, Per: Til udforskere af den lærde skoles historie. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1972, s Mørch, Arne: Etik eller etisk regnskab? En historisk gennemgang af de værdier der har været fremherskende i gymnasiet, og en diskussion af den tendens der er nu til at sætte etik i højsædet. I: Gymnasieskolen. Årg. 77, nr. 9 (1994), s Mørch, Arne: Hr. lektor Blomme eller bare»blomme«. Om lærere og elever i skiftende gymnasiekulturer. I: Kulturens koder - i og omkring gymnasiet. Red. Jørgen Gleerup og Finn Wiedemann. Odense s. (Udspil; 4); s Pedersen, Karen L. og Kirsten B. Rask: Gymnasieskolen. En analyse af dens historiske udvikling frem til Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Riis Larsen, Børge: Gymnasiet på vej ud af et århundrede. I: NYT fra Slagelse Gymnasium og HF-kursus. September 1999, s Skovgaard-Petersen, Vagn og Chr. Gorm Tortzen: Gymnasium fra J.C. Christensen til Ulla Tørnæs. Oversigt med kommentarer. I: Uddannelseshistorie. 2003, s Skovgaard-Petersen, Vagn: Disputats om en gymnasial almenddannelse. Oppositionsindlæg ved disputatsforsvaret på Syddansk Universitet den 28. februar I: Uddannelseshistorie. 2003, s [Haue: Almendannelse som ledestjerne. 2003] 5746 Skovgaard-Petersen, Vagn: Gymnasiet - klassisk, moderne-humanistisk, kritisk. Stadier i gymnasiets historie. I: Klassikerforeningens meddelelser. Nr. 113 (november 1987), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Inspektion og pensum - eller»lærdoms Lystgaard«. Festforelæsning om gymnasietilsynet I: Uddannelseshistorie. 1998, s Strøby, Erik: Privatister og studenterkursus fra 1871 til I: Gymnasieskolen. Årg. 32 (1949), s Sørensen, Jørgen: Gymnasielæreren en figur under forandring. I: Uddannelseshistorie. 2003, s Torsting, Einer: Gymnasieskolen. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 1. Kbh s.; s Wagner, Knud D.: Er studentereksamen arvelig? I: Verdens Gang. Årg. 20 (1966), s Wamberg, Niels Birger: Den sorte skoles poeter. I: Gymnasieskolen. Årg. 73, jubilæumsnummer (1990), s [hvordan en række danske forfattere har oplevet og beskrevet gymnasietiden] 5753 Westh, Claus: For borgerskabet - for faget - for revolutionen - for eleverne? I: Kulturens koder - i og omkring gymnasiet. Red. Jørgen Gleerup og Finn Wiedemann. Odense s. (Udspil; 4); s Wiedemann, Finn: Gymnasiet mellem fortid og fremtid. I: Kulturens koder - i og omkring gymnasiet. Red. Jørgen Gleerup og Finn Wiedemann. Odense s. (Ud- 261

3 spil; 4); s Perioden indtil Meddelelser ang. Kjøbenhavns Universitet, den polytechniske Læreanstalt, Sorø Academie og de lærde Skoler med dertil hørende Realunderviisning i Kongeriget Danmark. Kbh bd. [perioden ] 5756 Meddelelser ang. de lærde Skoler med dertil hørende Realunderviisning i Kongeriget Danmark. Kbh bd. [perioden ] 5757 Corneliussen, Lene: Det højere skolevæsen i Danmark, Tyskland og England ca ca Utrykt speciale, Københavns Universitet, Forordning angaaende de lærde Skoler i Danmark og Norge. Kbh. 7de Nov Oslo s. (Skolehistoriske aktstykker i facsimiletrykk; 17) 5759 Forordning angaaende fattige Børns Antagelse i de publique Latinske skoler og Forsendelse til Academiet, Ingeniorum prøve og Stipendiorum Uddeeling, med viidere; Fredensborg Slot 23de Julii Anno Oslo s. (Skolehistoriske aktstykker i facsimiletrykk; 14) 5760 Forordning angaaende hvor mange latinske Skoler i Danmark og Norge skal vedblive, samt hvorledes med Ungdommens Information, Ingeniorum prøve, den aarlige Examen og Stipendiers distribution, med viidere efterdags skal forholdes. Friderichsberg 17 Aprilis Anno Oslo s. (Skolehistoriske aktstykker i facsimiletrykk; 13) 5761 Forordning angaaende Skoele- Væsenetts Forbedring ved de publique Latinske Skoeler, og hvad den studerende Ungdom, de saavel fra publiqv som privat Information kommer til Academiet, skal giøre Reede for. Christiansborg Slot 11te Maji Oslo s. (Skolehistoriske aktstykker i facsimiletrykk; 15) 5762 Heiberg, Ludvig: Nogle tanker angaaende det lærde Skolevæsen, indleverede til Kommissionen for sammes Forbedring, først i Aaret Oslo s. (Skolehistoriske aktstykker i facsimiletrykk; 16) 5763 Heilesen, Henning: Et forslag til en grundtvigsk-lærd skole I: Grundtvig studier. Bd. 25 (1972), s Hellesen, Jette og Ole Tuxen:»Fattige Børns Antagelse i de publique Latinske Skoler og Forsendelse til Academiet«i det 18. århundrede. I: Tradition og kritik. Festskrift til Svend Ellehøj. Kbh s.; s Honoré, Svend: Den madvigske Skoleordning. En undersøgelse af Den madvigske Skoleordning i den lærde skole i Danmark ( ) med særligt henblik på dannelsessystemet bag denne og debatten omkring den. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Jørgensen, Carl E.: Den lærde skole i Danmark fra reformationen til ca med særligt henblik på lærernes forhold. I: Jyske Samlinger. Ny rk., 4. bd. ( ), s Jørgensen, Carl E.: Latinskolereduktionen I: Uddannelseshistorie. 2001, s Jørgensen, Carl E.: Skolemester og hører. Latinskoleliv før Kbh s Kornerup, Bjørn: Jens Bircherods»Synopsis«. Et Bidrag til den teologiske Litteraturhistorie og den højere Undervisnings Historie. I: Kirkehistoriske Samlinger. 7. rk., bd. 3 ( ), s Lehrmann, Tove Marianne: Den borgerlige kvindebevidsthed mellem ude og hjemme. En bevidsthedshistorisk analyse af debatten om fællesskoler kontra pigeskoler ved Loven om højere Almenskoler i Utrykt speciale, Odense Universitet, Nørr, Erik: Den lærde skole i det 19. århundrede. I: Dansk Forvaltningshistorie. Kbh Bd. 1 s Nørr, Erik: Den lærde skole og almenskolelovens tilblivelse. Holdninger og debatindlæg Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Nørr, Erik: Den lærde skoles lærerkorps I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1974, s Nørr, Erik: Gymnasieskoler. En skolehistorisk udstilling i elleve temaer. Udstilling og katalog. Kbh s Nørr, Erik: Latinskolens religionslærere Kbh s. 262

4 5776 Riis Larsen, Børge: Realisme og humanisme især med henblik på 1600-tallets højere undervisning. I: Ole Borch ( ). En dansk renæssancekemiker. Fredensborg s.; s Skovgaard-Petersen, Vagn: Dannelse og demokrati. Fra latin- til almenskole. Lov om højere almenskoler 24. april Kbh s. (Gyldendals pædagogiske bibliotek) 5778 Skovmand, Roar: Systemskiftet i den højere skole. Om Vagn Skovgaard-Petersens doktorafhandling»dannelse og demokrati«. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1976, s Ussing-Jepsen, A.: Magister Niels Jensen Aars hører ved Viborg Katedralskole fra senest 1627, rektor og hans responsum om latinskolerne. I: Fra Viborg Amt. Årg. 63 (1998), s Perioden Meddelelser ang. de højere Almenskoler i Danmark. Kbh bd. [perioden ] 5781 Askovudvalgets forslag. Forslag til lov om gymnasieskoler. I: Folketingstidende 1955/56, tillæg A, sp Balslev, Estrid: Jeg havde gerne set et fireårigt gymnasium. I øvrigt er jeg ikke imponeret af gymnasiereformen. I: Gymnasieskolen. Årg. 73, jubilæumsnummer: GL 100 (1990), s [interview fra 1988 med Karl Olsen ( ), formand for GL ] 5783 Betænkning ang. Begrænsning af Læseog Eksamenspensa til Studentereksamen. Kbh s Bøgh, F.: Almenskoleloven i social belysning. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 1 (1953), s En uddannelsesreform fylder 100 år. Taler ved jubilæumskonferencen i anledning af 100-året for 1903-reformen. Odense s. (Gymnasiepædagogik; 49) 5786 Hansen, Hans I.: Opfyldte og uopfyldte ønsker under almenskoleloven af 24. april I: Den Danske Realskole. Årg. 55 (1953), s Hellner, W.F.: Ved almenskolelovens 50 års jubilæum. I: Gymnasieskolen. Årg. 36 (1953), s Heurlin, Dorte: Mit fag er mit slot. I: Uddannelse. Årg. 31, nr. 6 (1998), s Højberg Christensen, A.C.: Tale ved Almenskolelovens jubilæum 24. april I: Gymnasieskolen. Årg. 36 (1953), s Larsen, Christian: Skoledrift ikke forretning, men samfundsopgave. Statens og kommunernes overtagelse af private gymnasieskoler 1918 til I: Uddannelseshistorie. 2003, s Nielsen, Lars, Johannes Høirup og Otto Bjørneboe: Under almenskoleloven. I: Den Danske Realskole. Årg. 55 (1953), s Prinds, Erik: Fagrækken og timetallet blev fastlagt i en helt anden samfundssituation. I: Gymnasieskolen. Årg. 65 (1982), s Riis Larsen,. Børge: Et jubilæum. I: Nyt fra Slagelse Gymnasium og HF-kursus. September 2003, s Thomsen, Th.: Efter et jubilæum. I: Højskolebladet. 1953, s [almenskoleloven af 1903] 5795 Udvalget til overvejelse af gymnasieforholdene. I: Folketingstidende 1953/54, tillæg A, sp Ungdommens Adgang til den højere Uddannelse. Betænkning I. Gymnasiet. Kbh s Perioden Meddelelser ang. gymnasieskolerne i Danmark. Kbh bd. [perioden ] 5798 Andersen, K.B.: Hvordan Højere Forberedelseseksamen blev til. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1968, s Bager, Poul: Lighed eller forskelligartethed. I: Gymnasieskolen. Årg. 65 (1982), s , Balslev, Estrid: Gymnasiet er blevet for bogligt og niveauet er blevet lavere. I: Gymnasieskolen. Årg. 73, jubilæumsnummer: GL 100 (1990), s [interview med Søren Brogård, formand for GL ] 5801 Balslev, Estrid: Gymnasiet må styrkes for at kunne honorere tidens krav. I: Gymnasieskolen. Årg. 73, jubilæumsnummer: GL 263

5 100 (1990), s [interview med Bernhard Baunsgaard, formand for GL ] 5802 Betænkning afgivet af det af finansministeren nedsatte udvalg vedr. det pligtige timetal for lærere ved statsskolerne og statsseminarierne. Kbh s. (Betænkning; 288) 5803 Betænkning om højere forberedelseseksamen. Afgivet af studieplansudvalget for højere forberedelseseksamen. Kbh s. (Betænkning; 447) 5804 Brander, Elsebeth: Tilgangen til de almengymnasiale uddannelser. I: Uddannelse. Årg. 16 (1983), s Christensen, Finn: Fra Højby-skitse til B83/1980. I: Pædagogisk Orientering. 1982, nr. 5/6, s [ungdomsuddannelsernes udvikling fra sidst i 1960 erne til 1982] 5806 Dallund, Walter: Husværter for gymnasierne. Om amternes overtagelse af statsskolerne pr. 1. januar I: Uddannelseshistorie. 2003, s Damberg, Erik: Gymnasiets pædagogiske udvikling op til 2005-reformen. I: Gymnasiepædagogik. En grundbog. Red. Erik Damberg, Jens Dolin og Gitte Holten Ingerslev. Kbh s.; s De gymnasiale uddannelser. Redegørelse til Folketinget. Kbh s Essen, Erik von m.fl.: Hf-forsøg Evaluering af 2- og 3-årige forsøg. Statusrapport 3 fra Hf-evalueringsgruppen. Kbh s. (Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie; 4:2000) 5810 Fosdal, Finn: HF på Statens HF. I: Gymnasieskolen. Årg. 54 (1971), s Gullberg-Hansen, Niels: Højbyskitsen - en dansk skolehistorie. I: Uddannelse. Årg. 26, nr. 1 (1993), s Hansen, Erik Jørgen: Den sociale rekruttering til HF og gymnasiet ved begyndelsen af 1970 erne. I: Uddannelse. Årg. 6 (1973), s Haue, Harry: Dansk Institut for Gymnasiepædagogik (DIG). I: Uddannelseshistorie 1999, s Heide, Paul: Højere Forberedelseseksamen i 20 år. To historiske rids. I: Kalejdoskop. Våren 1987, s Henriksen, Ib og Hans Jørgen Petersen: De fortsatte skoleuddannelser - specielt med henblik på gymnasiet og EFG. Utrykt speciale, Odense Universitet, HF 25 år Kbh s Holch Andersen, Knud: Fremtidens gymnasium - set fra I: Uddannelseshistorie. 1992, s De humanistiske fag i gymnasiet. Rapport fra en arbejdsgruppe. Kbh s Det nye gymnasium. Betænkning afgivet af det af undervisningsministeriet nedsatte læseplanudvalg for gymnasiet. Kbh s. (Betænkning; 269) 5820 Højere forberedelseseksamen. Betænkning om højere forberedelseseksamen. Kbh s. (Betænkning; 1160) 5821 Jacobsen, Hans Henrik: 10 år med HF. I: Uddannelse. Årg. 12 (1979), s Jellingsø, Ole: Det moderne gymnasium - pædagogik og bygninger. I: Uddannelseshistorie. 1987, s Jensen, Ejvind og Annelise Reiermann: HF ti år. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 26 (1978), s Krarup, Ole og Jørgen Mathiassen: Grundtræk af gymnasieskolens forvaltningsret. I: Uddannelse. Årg. 3 (1970), s Kuhlman, Peter: Gymnasiet under forvandling. I: Uddannelse. Årg. 31, nr. 1 (1998), s , Larsen, Christian: Forsøgsgymnasierne et barn af 1968? I: Uddannelseshistorie. 2008, s [forsøgsgymnasierne i Herlev og Avedøre] 5827 Madsen, Kristine: Gymnasielærere som reformatorer i perioden Utrykt speciale, Aalborg Universitet, Marker, Preben: Tilgangen til gymnasiet er steget med 25 procent. I: Uddannelse. Årg. 12 (1979), s Molbo, Erik: HF på et gymnasium. I: Gymnasieskolen. Årg. 54 (1971), s Nielsen, Anne Grethe: Fra Kierkegaard til Calvin Klein. Gymnasietilværelser i 90erne - en undersøgelse af 1997-studenternes danske stile. Kbh s. (Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie; 16:2000) 5831 Nymark, Johannes: Rekrutteringen til hf I: Noter om historie & undervisning. Nr. 73 (1982), s Rapport fra arbejdsgruppen om gymnasiernes økonomi og kvalitet. Kbh s. 264

6 5833 Salling Olesen, Henning: Restaurering af det traditionelle gymnasiums humaniora. I: Dansk Noter. 1985, nr. 3, s [om rapporten: De humanistiske fag i gymnasiet (1985)] 5834 Simonsen, Birgitte: Ny Ungdom og komplicerede læreprocesser. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1998, nr. 1, s Thorup, Ole: 20 år - og hvad så. En kort beskrivelse af en skole i konstant forandring. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 36 (1988), s Thorup, Ole: Opdragelse til demokrati. Erfaringer fra et ledelsesforsøg. I: Uddannelse. Årg. 14 (1981), s Tilling, Claus: HF på et seminarium. I: Gymnasieskolen. Årg. 54 (1971), s Undersøgelse af behovet for gymnasiepladser i Udført for planlægningsudvalget for gymnasieskolerne. Kbh s Undersøgelse ang. behovet for gymnasiepladser omkring Udført for udvalget til overvejelse af gymnasieforholdene. Kbh s., bilag 10.2 Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) 5840 Bryld, Carl Johan, Harry Haue, Knud Holch Andersen og Inger Svane: GL 100. Skole - stand - forening. Gymnasieskolernes Lærerforening Kbh s Højby, Sigurd: Gymnasieskolernes Lærerforening. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Saxild, G.: Statsskolernes Lærerforening En historisk fremstilling. Kbh s Enkelte gymnasier, studenter- og hf-kurser Sjællands Stift 5843 Jørgensen, Carl E.: Skolereduktionen i 1740 i Sjællands stift. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 2001, s København og Frederiksberg Ahms kursus 5844 Ahm, Rolf: AHMs kursus. I: Uddannelseshistorie. 1993, s [Axel Ahm] Akademisk Studenterkursus år - Akademisk Studenterkursus. Red. Niels Martinov. Kbh s Søe, Hanne Grethe: Akademisk Studenterkursus s. Christianshavns Gymnasium 5847 Christianshavns Gymnasium 50 år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 63 (1970), s En skole midt i byen. Red. Jens Pedersen m.fl. Kbh s. Falkonergårdens Gymnasium 5849 Betænkning afgivet af Udvalget vedr. Falkonergaardens Gymnasiums Lokaleforhold. Kbh s., bilag Frederiksberg Gymnasium 5850 Kirkegaard, Jørgen: Frederiksberg Gymnasium gennem 100 år. 1. maj maj Frederiksberg s Christensen, Alfr.: Frederiksberg Gymnasium Maj I: Program for Frederiksberg Gymnasium. 1953/54, s Frederiksberg HF (Statens HF-kursus) år med HF på Statens HF-kursus nu Frederiksberg HF-kursus. Frederiksberg s Allerup, Peter m.fl.: Elever fra Frederiksberg HF. En undersøgelse af 95 årgangen. Kbh s. (DPI; 06:2000) 265

7 5854 Allerup, Peter, Lars Klewe og Poul Skov: Elever fra Frederiksberg HF. En undersøgelse af 93 årgangen. Kbh s. (DPI; 14:1999) 5855 Frederiksberg HF-kursus. Red. Peter Bro m.fl. Frederiksberg s Klewe, Lars: Elever på Frederiksberg HF. Dimittender, afbrydere og ikke-mødte fra årgang Kbh s Statens og Hovedstadskommunernes Kursus Kbh s Uddannelsespolitiske længdesnit. 25 år med HF ved Frederiksberg HF-kursus. Red. Bodil Smith, Bjarne Schoubye og Verner Thode. Frederiksberg s. Det frie Gymnasium 5859 Det frie Gymnasium 25 år. Red. Bente Hansen, Anne-Mette Nygaard, Lisbeth Maria Hansen. Kbh s. Ingrid Jespersens Gymnasieskole 5860 Glimt fra en skole. I anledning af Ingrid Jespersens Skoles 90-års dag, 1. september Red. Lisbeth Søgaard. Kbh s Japsen, Niels: Ingrid Jespersen og hendes skole. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Lange, Paul G.: Et latinskoleforsøg for 200 år siden. I: Uddannelseshistorie. 1995, s Lindemann, Hans: Hvilket forår, 800 år et Danmarksbillede set gennem Metropolitanskolen, fra Danmarks fineste skole til et gymnasium i brændpunktet på nutidens Nørrebro. Kbh s. Metropolitanskolen (Vor Frue Skole) 5864 Omkring det forsømte forår. Udg. af Carsten Clante og Nils Frederiksen. Kbh s. (Værkserien) [Hans Scherfig og Metropolitanskolen] 5865 Riis Larsen, Børge: Brønsted - Bjerrrum og Metropolitanskolen. I: Børge Riis Larsen: J.N. Brønsted. En dansk kemiker. Kbh s. (Historisk-kemiske skrifter; 8); s Winding, Kjeld: Træk af Metropolitanskolens historie. I: Program for Metropolitanskolen. 1955/56, s. 3-8 Niels Steensens Gymnasium 5867 Mejdahl, Jørgen: Ung vin på gamle lædersække. I: Gymnasieskolen. Årg. 60 (1977), s Niels Steensens Gymnasium Red. Hans Bang m.fl. Kbh s Niels Steensens Gymnasium & Hovedskole 50. Red. Thomas Martin Nielsen. Kbh s. (Årsskrift 2000) Nørre Gymnasium 5870 Nørre G Jubilæumsbog i anledning af Nørre Gymnasiums 175 års jubilæum den 7. november Red. Uffe Nielsen. Kbh s Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole nov Red. Sara Hollensen og Erna Schlanbusch. Kbh s. Rysensteen Gymnasium 5872 Koch, Thomas og Karen Marie Nielsen: Rysensteen Gymnasium. Laura Engelhardts Skole Kbh s Lading, Aagot: Skolen i 75 år. I: Program for Rysensteen Gymnasium. 1956/57, s Sankt Annæ Gymnasium 5874 Af»De forenede Kirkerskoler«s historie. I: Sankt Annæ Program. 1953/54, s Møller, Niels: Sangskolen. Københavns Kommunes Sangskole - Sankt Annæ Gymnasium Kirke Såby s For skolen og for livet. Om korsang, dannelse og lærerprocesser. Festskrift 75 år. Sangskolen på Sankt Annæ Gymnasium. Red. Henrik Palsmar. Kbh s. + 1 cd 5877 Københavns Drengekor. I: Sankt Annæ Program. 1953/54, s. 4-7 Sankt Jørgens Gymnasium Aars Studenterjubilæet»Skt. Jørgens«nysproglige Juni Frederiksberg s. Schneekloths Gymnasium 5879 Plesner, K.F.: Schneekloths skole Frederiksberg s Schiøtt Hansen, Gunnar: Skolehus i 100 år. Den gamle Schneekloths Skole - i dag Statens Kursus til Højere Forberedelseskur- 266

8 sus. Kbh s Statsgymnasiet Schneekloths Skole og HF-kursus. Jubilæumsskrift Kbh s. Toftegård Statskursus 5882 Toftegård Statskursus til studentereksamen Kbh s. Vesterbro Statskursus 5883 Vesterbro Statskursus. Statens studenterkursus i centrum. Jubilæumsskrift Red. Finn Bønsdorff, Jørgen Moestrup og Søren Sørensen. Kbh s. Vestre Borgerdyd Gymnasium og HF 5884 Krarup, Per: Søren Kierkegaard og Borgerdydskolen. Kbh s Lomholt-Thomsen, Johs.: Vestre Borgerdydskole Kbh s Vestre Borgerdyd Skole Red. Jacob Appel, Finn Jensen og Jens Vindekilde. Kbh s. Østre Borgerdyd Gymnasium 5887 Østre Borgerdydskole Årsskrift. Red. Elisabeth Barfoed m.fl. Kbh s Københavns Amt Aurehøj Gymnasium 5888 Aurehøj Statsgymnasium maj Red. Hans Jensen. Gentofte s. Bagsværd Kostskole og Gymnasium 5889 BK 75 år. Red. Claus Angelo m.fl. Bagsværd s Bagsværd Kostskoles Elevsamfund Red. Lars Stevnsborg m.fl s Jensen, Erik: Bagsværd Kostskole en af landets største privatskoler. I: Årsskrift for Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune. 1972, s Schultz, Hans-Christian: Bagsværd Kostskole og Gymnasium 100 år. I: Årbog for Gladsaxe Lokalhistoriske Forening. Årg. 33 (2009), s Gammel Hellerup Gymnasium 5893 Birch-Olsen, C.A.: 50 år. I: Program for Gammel Hellerup Gymnasium. 1949/50, s Birch-Olsen, C.A.: Lærere ved skolen. I: Program for Gammel Hellerup Gymnasium. 1949/50, s [ ] 5895 Tavlekludetræet. Gammel Hellerup Gymnasium 100 år. Red. Anders Larsen, Palle Roslyng-Jensen og Asger Sørensen. Hellerup s. Gentofte Kommunes gymnasier 5896 Priemé, Hans: Gymnasierne i Gentofte siden I: Gentofte Journalen. 2000, s Gentofte Gymnasium 5897 Gentofte Statsskole. Historie og Minder. Udg. Paul Sørensen s Gentofte Statsskole 50 år. 6. december Red. Otto Breinholt. Gentofte s. Gladsakse Gymnasium 5899 Gladsaxe Gymnasium Red. Fritz Schultz og Poul Zerlang. Gladsakse s Lund, Ib: Gladsaxe Gymnasium I: Årbog for Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune. Årg. 30 (2006), s Herlev Gymnasium 5901 Et andet gymnasium. B-skolen i Herlev Statsskole Herlev s Herlev Gymnasium Red. Mette Mortensen m.fl. Herlev s Kristoffersen, Kirsten: Herlev Statsskole, Statens Pædagogiske Forsøgsgymnasium. I: Uddannelse. Årg. 9 (1976), s Holte Gymnasium 5904 Dahlkild, F.P.: Forsømmelser. En undersøgelse fra Holte Gymnasium. I: Gymnasieskolen. 1969, s [forsømmelsesprotokol , , ] 5905 Hoffmeyer, Johs.: Holte Gymnasium gennem 25 år. Med et historisk tilbageblik Holte s Holte Gymnasium. Jubilæumsskrift 267

9 1981. Red. Vagn Haarsted m.fl. Holte s Schiff, Palle m.fl.: Holte Gymnasium in memoriam. I: Søllerødbogen. 1999, s Ishøj Amtsgymnasium 5908 Ishøj Amtsgymnasium. 10 års jubilæum Red. Susanne Højte Nielsen m.fl. Ishøj s. Kildegård Gymnasium (Østersøgades Gymnasium) 5909 Freil, Eigil: september I: Program for Østersøgades Gymnasium. 1956/57, s KG s billedbog Red. Hans Neerbek m.fl. Hellerup s Ø.G. s billedbog Hellerup s. Ordrup Gymnasium 5912 Jacobsen, Erik: Rektorer og lærere ved Ordrup Gymnasium I: Program for Ordrup Gymnasium. 1947/48, s Ordrup Gymnasium gennem 100 år, Red. Jakob Jensen. Kbh s. Søborg Gymnasium 5914 Honoré, Svend: Man gør en skole fortræd - brudstykker af Søborg Gymnasiums dagbog I: Gymnasieskolen. Årg. 69 (1986), s Søborg Gymnasium Jubilæumsskrift. Red. Sven Behrend m.fl. Søborg s. Vallensbæk HF 5916 Vallensbæk HF Red. Jytte Burchall m.fl. Vallenbæk s. Virum Gymnasium 5917 Virum Statsskole Red. Ingerlise Andersen og Stig Bülow. Virum s. Øregård Gymnasium 5918 Tidsbilleder Plockross Skole og Øregård Gymnasium. Red. Helle Askgaard og Kamma Haugan. Hellerup s. [2. oplag 2008] Frederiksborg Amt Birkerød Gymnasium og HF 5919 Borella-Hansen, S.: Birkerød-historier fra Statsskolen. I: Jul i Nordsjælland. Årg. 29 (1974), s Engelsen, H. Chr.: Nogle bidrag til Birkerød kostskoles historie Taler og foredrag. Kbh s Færkel, Hans Henrik: Kostskoleliv anno I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 19 (1971), s Skolen i Birkerød Fragmenter af Birkerød Gymnasiums historie i 125 år. Red. Erik Jørgensen. Vedbæk s. Farum, Marie Kruses Skole 5923 Essinger, Bent: Ej at synes - Marie Kruses Skole Farum s. [udg. i forbindelse med 125-års-dag] 5924 Festskrift i anledning af Marie Kruses Skoles 100-års-jubilæum, 22. april Kbh s Sane, Henrik Zip: Marie Kruses Skole - vejen til forstaden Farum. Farum s. (Studierækken fra Farums Arkiver & Museer) Frederiksborg Gymnasium 5926 Bjernum, Jørgen: Skoleliv i Hillerød i barokkens tidsalder. I: Folk og minder fra Nordsjælland. Årg. 48 (1993), s [ordensregler omkring 1670] 5927 Christophersen, Steen og Niels Kristian Steensberg: Frederiksborg Gymnasium Hillerød s Frederiksborg Statsskole Red. Viggo Petersen. Hillerød s Gjerløff, E.: Frederiksborg Statsskole under fire rektorer fra I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1977, s Hansted, Birgit Svane: Kong Christian stod ved højen mast... og han grundlagde Frederiksborg gymnasium. I: Medlemsblad for Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 1988, nr. 2, s Frederikssund Gymnasium 5931 Due Hansen, Henning og Knud Christoffersen: Frederikssund Gymnasium i 25 år. 268

10 Frederikssund s Jørgensen, Tor: Spredte træk om Frederikssund Amtsgymnasium tilblivelse. I: Frederikssund Amtsgymnasium. Skoleåret , s Frederiksværk Gymnasium og HF 5933 Landets smukkeste Frederiksværk Gymnasium. Jubilæumsavisen. Red. Nina Jessen. Frederiksværk s. [udg. i anledning af 10-års jubilæum] 5934 Frederiksværk Gymnasium og HF. Jubilæumsskrift Red. Ida Balslev m.fl. Frederiksværk s. Helsingør Latinskole 5935 Dahlerup, Troels: Helsingør Latinskole i det 17. Aarhundrede. Bidrag til Undervisningens Historie og til Stadens Musiksliv paa Didrik Buxtehudes Tid. I: Fra Frederiksborg Amt. 1964, s Helsingør Gymnasium 5936 Hvidbog om de 10 novemberdage, hvor skolens liv stod på spil. Protest-regn over amtet Helsingør s. Lyngby Gymnasium 5937 Lyngby Statsskole Red. Jørgen H. P. Barfod. Lyngby s Lyngby Statsskole/Gymnasium s Tønsberg, Jeppe: Brevene i statuen. I: Siden Saxo. Årg. 9, nr. 3 (1992), s [i en gipsstatue fandt man en række breve stilet til professor Walter Berendsohn, en herboende jøde, der måtte flygte til Sverige under besættelsen] Rungsted Gymnasium 5940 Frontløber Et gymnasium i udvikling gennem 100 år. Rungsted s Ringgaard Pedersen, Arne: Da Thisted Gymnasium lå ved Øresund. I: Historisk årbog for Thy og Vester Han Herred. 1995, s [inden Thisted Gymnasiums opførsel i 1947 valgte et betydeligt antal unge mænd fra Thy at tage deres gymnasieuddannelse i Rungsted] 5942 Rungsted Gymnasium Red. Leo Bresson og Nils Otto Steen. Rungsted s Rungsted statsskoles studenter biografier. Kbh s Ud af stedet. Translokation på Rungsted Gymnasium Søborg s. [taler af rektor Leo Bresson samt elevtaler] Roskilde Amt Greve Gymnasium 5945 Greve Gymnasium 25 år. En historie om et gymnasium og dets lokalsamfund. Jubilæumsskrift. Red. Nicolai Bauer m.fl. Greve s. Himmelev Gymnasium 5946 Himmelev Gymnasium Red. Poul Hansen m.fl. Himmelev s. Køge Latinskole 5947 Nørr, Erik: Kirken, latinskolen og de fattige I: Finn Andersen m.fl.: Køge Bys borgere En kollektiv biografi. Kbh s.; s Køge Gymnasium 5948 Køge Gymnasium Køge s. Roskilde Amtsgymnasium 5949 Bruun Hansen, Gorm: Skolen ved foden af Domkirken. Hovedbygningens jubilæum 21/ I: Jul i Roskilde. Årg. 67 (1993), s [Roskilde Amtsgymnasium i dag] 5950 saircondition. 17. marts Red. Maja Plum m.fl. Roskilde s. Roskilde Katedralskole 5951 Bruun Hansen, Gorm:»Almuens og Bøndernes Børn søge nu sjældnere Latinskolen«. 255 disciple fra Roskilde Katedralskole I: Historisk Årbog fra Roskilde Amt. 1998, s Bruun Hansen, Gorm: 255 disciple fra Roskilde Katedralskole 1812 til en statistisk undersøgelse. I: Uddannelseshistorie. 2003, s Bruun Hansen, Gorm: Hvornår er Ros- 269

11 kilde Katedralskole startet? I: Jul i Roskilde. 2000, s år på Holbækvej. Red. Irma Kobæk og PR Konsortiet. Roskilde s. [udg. i forb. med Roskilde Katedralskoles 40-års jubilæum på Holbækvej] 5955 Hammerich, L.L.: Riberret i Roskilde. I: Jul i Roskilde. 1968, s [bl.a. elevstil om gymnasieundervisning 1910/11] 5956 Hoffmeyer, Ada Bruhn: Artibus ingenuis. Roskilde Katedralskole gennem tiderne. Roskilde s Kornerup, Bjørn: Birgitte Gjøes Gavebrev til Roskilde Domskole I: Kirkehistoriske Samlinger. 7. rk., bd. 2 ( ), s Lauritsen, V.S.: Mindegangene paa Roskilde Katedralskole. Roskilde s Roars kilde. Årsskrift for Roskildenser- Samfundet. Nr. 48 (oktober 1966). Roskildenser-Samfundet 50. Red. Carina Andersen- Rosendal. Roskilde s Roskilde Katedralskole Jubilæumsskrift. Red. Esben Andreasen m.fl. Roskilde s To roskildensiske Skolelove fra det 16. Aarhundrede. Udg. Bjørn Kornerup. I: Danske Magazin. 6. rk., bd. 7 ( ), s Solrød Gymnasium 5962 Ud over Solrød. En skoles arkitektur og billedkunst. Red. Hans-Chr. Pedersen m.fl. Solrød Strand s Vestsjællands Amt Haslev Gymnasium 5963 Christensen, Bente m.fl.: Haslev Gymnasium. En skole i udvikling Haslev s Haslev Gymnasium. Red. Helge Christensen. Haslev s. Høng Gymnasium 5965 Frandsen, Bent: Høng Gymnasium. En skole på vej Høng s. Kalundborg Latinskole 5966 Kornerup, Bjørn: Et Testimonium fra Kalundborg Skole. I: Kirkehistoriske Samlinger. 7. rk., 1. bd. ( ), s [for O.M. Dyrhoff] Kalundborg Gymnasium 5967 Et gymnasium bliver til. I: Program for Kalundborg Gymnasium. 1957/58, s Højberg, Kr. J.: Fra latinskole til gymnasium. I: Jul i Kalundborg. Årg. 21 (1958), s Højberg, Kr.J.: Fra latinskole til gymnasium i Kalundborg. Kalundborg s. Skælskør Latinskole 5970 Friis, Peter Edvardsen: Underretning om Skælskør Købstad Genudg. Johannes Lyshjelm. Kbh s.; s Petersen, Erling: Latinskoleliv i Skælskør. I: Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. Bd. 79 (1992), s Skælskør og Korsør latinskoler 5972 Riis Larsen, Børge: Lidt om Latinskolerne i Skælskør og Korsør. I: Nyt fra Slagelse Gymnasium og HF-kursus. September 1997, s. 6-7 Slagelse 5973 Riis Larsen, Børge: Studenterklasser i Slagelse i begyndelsen af 1900-tallet. En parentes i dansk skolehistorie. I: Skole Kirke Arkiv. Tilegnet Erik Nørr på 60-årsdagen 11. november Red. Børge Riis Larsen, Christian Larsen og Vagn Skovgaard- Petersen. Kbh s.; s Slagelse Latinskole 5974 Fussing, Hans H.: Slagelse latinskoles disciple I: Program for Slagelse kommunale Gymnasium. 1949/50, s Jørgensen, Jens og Børge Riis Larsen: H.C. Andersen og Slagelse lærde skole. Slagelse s Randrup Bay, Marianne, Børge Riis Larsen og Birgit Yttrup: Et renæssancetestimonium fra Slagelse. I: Årsskrift for Slagelse Gymnasium og HF-kursus. 2006, s Slagelse Gymnasium og HF-kursus 5977 Jørgensen, Jens og F. Henriksen: Skolens logo og dets historie. I: Årsskrift for Slagelse Gymnasium og HF-kursus. 1990, s

12 5978 Riis Larsen, Børge og Jens Jørgensen: Et skolelogo - og dets baggrund. I: Årsskrift for Slagelse Gymnasium og HF-kursus. 1989, s Riis Larsen, Børge og Thomas Nilsson: Skolekomedier Skolekomedierne de sidste 15 år. I: Årsskrift for Slagelse Gymnasium & HF. 2009, s Riis Larsen, Børge: Ave og ast - eller et par bemærkninger om Gymnasiets motto. I: NYT fra Slagelse Gymnasium og HF-kursus. 2001, september, s Riis Larsen, Børge: Da Slagelse fik sit gymnasium. I: Jul i Slagelse. 1995, s Riis Larsen, Børge: Kemien i Slagelse og den kemiundervisningshistoriske samling. I: Årsskrift for Slagelse Gymnasium og HFkursus. 1998, s Riis Larsen, Børge: Nyt navn og logo. I: Nyt fra Slagelse Gymnasium. 2009, oktober, s Riis Larsen, Børge: Reception for Jens Jørgensen. I: Årsskrift for Slagelse Gymnasium & HF. 2008, s Riis Larsen, Børge: Slagelse Gymnasium for 50 år siden. I: Nyt fra Slagelse Gymnasium og HF-kursus. 1995, maj, s Riis Larsen, Børge: Slagelse Gymnasium i litteraturen. I: Jul i Slagelse. 2008, s Riis Larsen, Børge: Slagelse Gymnasium under besættelsen. I: Nyt fra Slagelse Gymnasium og HF-kursus. 1995, maj, s Riis Larsen, Børge: Slagelse Gymnasiums bygninger. I: Årsberetning for Slagelse Gymnasium og HF-kursus. 1997, s Riis Larsen, Børge: Slagelse Gymnasiums Lærere Slagelse s Riis Larsen, Børge: Slagelse Gymnasiums lærere. I: Årsskrift for Slagelse Gymnasium og HF-kursus. 2001, s Riis Larsen, Børge: Tale til de nyuddannede lærere. I: Årsskrift for Slagelse Gymnasium & HF. 2009, s [gymnasiespædagogik] 5992 Slagelse kommunale Gymnasium Slagelse s. (Program for Slagelse kommunale Gymnasium 1951/52) 5993 Træk af Slagelse gymnasiums historie. Fra begyndelsen af 1500-tallet til vore dage. Red. Børge Riis Larsen. Slagelse s. Sorø Akademi 5994 Academia Sorana. Kloster - Akademi - Skole. Udg. Soransk Samfund i anledning af dets 100 års dag. Kbh s Akademisten. I: Skalk. 1997, nr. 4, s [myten om, at den svenske konge Karl X Gustav skulle have været elev på Sorø Akademi] 5996 Balslev, L.: Nogle navne fra Soraner- Biografierne I: Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. 1979, s Erichsen, John: Peder Malling og Sorø Akademi. I: Jul i Sorø. Årg. 29 (1981), s Fra tugtens tid. Erindringer fra Sorø Akademis Skole En antologi. Udg. Per Salling. Valby s Gjerum, Arne: Christian IV og Sorø Akademi. I: Jul i Sorø. Årg. 36 (1988), s Glahn, Torben m.fl.: Soraner-biografier [ ]. Kbh bd Helms, Poul: Sorø Akademi under Besættelsen. I: Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. Årg. 45 (1958), s Kelstrup, Lars: Krudt og kugler bag klosterporten. I: Jul i Sorø. Årg. 44 (1996), s [soldaterkorpset ved Sorø Akademi ] 6003 Kelstrup, Lars: Sorø Akademi - bygningernes historie. 4. udg. Sorø s. [2. udg. ved Svend Ranvig (1985)] 6004 Kelstrup, Lars: Sorø Akademi. Bygningernes historie. Sorø s Krit - æst - hum Udg. gymnasieforeningen Baldur på hundredeårsdagen den 27. september s Larsen, Peter: Sorø Akademis 300 års jubilæum i I: Jul i Sorø. 1986, s Mejdahl, Jørgen: Frederik den Anders besynderlige og bedre skole i Soer. I: Gymnasieskolen. Årg. 60 (1977), s Nielsen, Jan:»Vænget« I: Jul i Sorø. Årg. 25 (1977), s Nielsen, Jan: Livet på Vænget Sorø s. [alumnatafdelingen på Akademiet] 6010 Nielsen, Viggo: Brændedeputater fra Sorø Akademi. I: Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. Bd. 50 (1963), s

13 6011 Olrik, H.G.: Soranske studier. Kbh s Ranvig, Svend:»Vænget«. I: Jul i Sorø. Årg. 39 (1991), s. 4-6 [alumnat i tilknytning til Akademiet fra 1925] 6013 Ranvig, Svend: Ludvig Holberg og Sorø Akademi. I: Jul i Sorø. Årg. 32 (1984), s Ranvig, Svend: Sorøkrøniken. Kbh bd Riis Larsen, Børge: Pastor Hans Bastholm og hans bogsamling. I: Jul i Slagelse. 2008, s. 8-9 [Hans Bastholm , overlod sin bogsamling i 1847 til akademiet] 6016 Skovmand, Arne: Fra sovesale og læsekamre til nyt alumnat. I: Jul i Sorø. Årg. 8 (1960), s Sorø Akademi 400 år - billeder af et skoleår. Red. Torben Christoffersen, Steen Jensen og Lars Kelstrup. Sorø s. Stenhus Gymnasium og HF 6018 Petersen, Henning: Stenbidere. Livet på Stenhus Holbæk s Stenhus i 75 år. Red. Niels de Bang. Holbæk s Stenhus kostskole. 4. september Red. Niels-Jørgen Kaiser. Holbæk s Stenhus. Red. Ernst Willumsen. Holbæk s Stenhusstudent 1952 og hvad så? Fjorten livsfortællinger. Red. Vibeke Dalgas og Jens Kristian Krarup. Kbh s Storstrøms Amt Maribo Gymnasium 6023 Dimissionstale i Maribo holdt af rektor Sigurd Højby. I: Uddannelseshistorie. 1995, s Hertig, Henrik: august I: Årsberetning for Maribo Gymnasium. 1962/63, s Maribo Gymnasium Maribo s. Nakskov Latinskole 6026 Hansen, Marius: Kloster og latinskoler i Nakskov. I: Årbog for Lolland-Falsters Historiske Samfund. 1975, s Nakskov Gymnasium 6027 Hansen, Marius: Nakskov Gymnasium sept Nakskov s Nakskov Gymnasium 50 år. I: Gymnasieskolen. Årg. 51 (1968), s Nakskov Gymnasium 75 år. Udgivet i anledning af Nakskov Gymnasiums 75-års jubilæum. Red. Birgit Guldager Clausen m.fl. Nakskov s. Nykøbing Katedralskole 6030 Thomsen, Gert m.fl.: Nykøbing Katedralskole. Nykøbing F s. Næstved Latinskole 6031 Fussing, Hans H.: Fra Næstved latinskole i 1630 erne. I: Årbog for Historisk Samfund for Præstø Amt. Ny rk., bd. 4 (1954), s Petersen, Erling: Studenter fra Næstved Latinskole I: Årbog for Historisk Samfund for Præstø Amt. 1961, s Næstved Gymnasium og HF 6033 Michelsen, F.: Næstved Gymnasium Træk af den højere undervisnings historie i Næstved s Næstved Gymnasium og HF Red. Birte Andersen m.fl. Næstved s. Vordingborg Gymnasium 6035 Christiansen, Aage: 25 år. I: Beretning om Vordingborg Gymnasium. 1962/63, s Skolens studenter I: Beretning om Vordingborg Gymnasium. 1962/63, s Vordingborg Gymnasium. Red. Jakob Bagger m.fl. Vordingborg s Vordingborg Gymnasium Red. Hans Bang m.fl. Vordingborg s Bornholms Amt Bornholms Amtsgymnasium 6039 Bruun, Erik: Statsskolen i Rønne

14 1962. I: Årsskrift for Rønne Statsskole. 1961/62, s Kibsgaard, C.H.: 450 års skole i Rønne. Rønne s Kibsgaard, Carl H.: Der var engang en skolekomedie. I: Jul paa Bornholm. Årg. 60 (1992), s [Rønne Statsskoles skolekomedier] 6042 Olsen, Erik: Bornholmske studenter. Et personalhistorisk projekt. I: Jul på Bornholm. Årg. 67 (1999), s [om arbejdet med at videreføre»bornholmske studenter fra og med 1818«] Fyns Stift 6043 Jørgensen, Carl E.: Skolereduktionen i Fyns og Lolland-Falsters stift I: Personalhistorisk Tidsskrift 1999, s Fyns Amt Fyns Studenter- og HF-kursus 6044 Bennike Madsen, Haakon: Fyns Studenterkursus Odense s Fyns Studenter og HF-kursus Odense s. Fåborg Latinskole 6046 Jørgensen, Carl E.: Fåborg latinskoles lærere. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 6 ( ), s Faaborg Gymnasium 6047 Faaborg gymnasium år. Red. Anne Kirstine Primdahl, Inger Winther og Claus Jensen. Fåborg s. Middelfart Latinskole 6048 Petersen, Åge: Fra den gamle latinskole i Middelfart. Middelfart s. Midtfyns Gymnasium 6049 Dimittender Ringe s Midtfyns Gymnasium En rejse i tid. Red. Bodil Andersen m.fl. Ringe s. Nordfyns Gymnasium år - unge i bevægelse, Nordfyns Gymnasium - jubilæumsårsskrift Red. Bente Moustgaard Mathiesen. Søndersø s. Nyborg Gymnasium & HF 6052 Nyborg Gymnasium & HF. 50, jubilæum, d. 1. april Red. Mette Slot Andersen m.fl. Nyborg s. Odense Katedralskole 6053 Beck Danielsen, Kim: Jens Vilhelm Pedersen, den klassiske dannelse og Odense Katedralskole. I: Uddannelseshistorie. 1998, s Fussing, Hans H.: Små bidrag til Odense skoles historie. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 13. rk., bd. 4 (1956), s Husker du vor skoletid på OK? Odense Katedralskole i Jernbanegade Red. Hans Henrik Jacobsen. Odense s Jacobsen, H.H.: H.C. Andersen og Odense Katedralskole. I: Fynske Årbøger. Bd. 10:1 (1968), s Jacobsen, Hans Henrik: Rektorer og lærere ved Odense Katedralskole Odense s Müller, Hakon: Fortegnelse over Katedralskoles lærere I: Program for Odense Katedralskole. 1951/52, s Nommensen, Børge: Odense Katedralskole. Udgivet i anledning af 700-års jubilæet 1. november Odense s Riising, Anne m.fl.: Odense Katedralskoles historie Odense s Riising, Anne: Skoler og undervisning i Odense i Hans Tausens barndom. I: Fynske Årbøger. 1994, s Odense, Sct. Knuds Gymnasium og HF- Kursus 6062 Tilbageblik i anledning af skolens 150- års fødselsdag. Red. Anne Grethe Mølgaard m.fl. Odense s. Svendborg Gymnasium 6063 Christensen, K. og E. Bøgebjerg: 273

15 Svendborg Statsgymnasium. Fortegnelse over studenterne fra s. (Tillæg til: Årsberetning for Svendborg Statsgymnasium. 1961/62) 6064 Svendborg Gymnasium - jubilæumsskrift Red. Ole Daneved, Ole Visti Petersen og Olaf Søndberg. Svendborg s Svendborg Statsgymnasium Jubilæumsskrift. Red. K. Christensen m.fl. Svendborg s. Vestfyns Gymnasium 6066 Christiansen, Mogens: Vestfyns Gymnasiums historie. I: Årsskrift for Vestfyns Gymnasium. 1960, s Jubilæumsskrift Vestfyns Gymnasium Red. Tyge Clausen m.fl. Glamsbjerg s. [udg. i anledning af skolens 25 års jubilæum] 6068 Hollmann, Lone, Marie-Louise Seerup og Finn Thastum: Vestfyns Gymnasium 50 år. Glamsbjerg s Slesvig / Sønderjylland 6069 Achelis, Thomas Otto: Den danske Undervisning i Slesvig-Holstens højere Skoler i den preussiske Tid ( ). I: Historisk Tidsskrift. 11. rk., bd. 4 ( ), s Achelis, Thomas Otto: Matrikel der schleswigschen Studenten Kopenhagen, Kiel bd. Nachträge und Berichtigungen von Vello Helk 6071 Achelis, Thomas Otto: Schleswigsche Studenten I: Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte. Bd. 73 (1949), s Egeberg Jensen, A.: Nordslesvigs gymnasieskoler I: Liv og virke i vort grænseland I troskab. I kærlighed. I taknemmelighed. Red. Chr. Refslund. Kbh s.; s Helk, Vello: Slesvigske studenter. Nogle kritiske bemærkninger i anledning af Ths. O. Achelis matrikel. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 15. rk., bd. 2 ( ), s Johannsen, Arnold: Ordningen af det højere skolevæsen i Sønderjylland I: Sønderjyske Årbøger. 2003, s Weimar, Wolfgang: Geschichte des Gymnasiums in Schleswig-Holstein. Rendsborg s. Flensborg, Duborg-Skolen 6076 Bonn-erklæringen og de unge. Elevberetninger fra Duborgskolen. Udg. Lars N. Henningsen. Flensborg s. (Arkivserien udg. Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig; 12) 6077 Diercksen, Gerd: Danskundervisning og danske skoler i Flensborg med særlig henblik på etableringen af Duborgskolen Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Duborg-skoleelever i krigens år. På korsvejen mellem nødvendighed og frivillighed. Flensborg s Duborg-Skolen Red. Lone Anker Jakobsen m.fl. Flensborg s Hansen, Bernhard m.fl.: Duborg-Skolen Flensborg s Hansen, Bernhard: Duborg-skolen oktober I: Den Danske Realskole. Årg. 62 (1960), s Hansen, Bernhard: Duborgskolens tilblivelse. I: Grænsevagten. Årg. 52 (1970), s Mejdahl, Jørgen: Engang lærernes private studenterkursus. I: Gymnasieskolen. Årg. 60 (1977), s Haderslev Katedralskole 6084 Achelis, T.O.: Die Brüder Peter Hinrich und Christian Peter Jessen. Eine Beitrag zur Geschichte des Haderslebener Johanneums. I: Schriften des Vereins für schleswigholsteinische Kirchengeschichte. 2. rk., bd. 12 (1953/54), s Achelis, T.O.: Dänischer Unterricht und dänische Schüler auf dem Haderslebener Johanneum in preussicher Zeit. I: Zeitschrift der Gellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte. Bd. 77 (1953), s Achelis, T.O.: Haderslev Latinskoles Rektorer og Lærere indtil I: Personalhistorisk Tidsskrift. 13. rk., 5. bd. (1957), s ; 6. bd. (1958), s Achelis, T.O.: Die Lateinschulen in Hadersleben und Ripen. Eine vergleichende 274

16 Betrachtung zur Geschicte des höheren Schulwesens im deutsch-dänischen Grenzgebiet. Slesvig s. (Gottorfer Schriften zur Landeskunde Schleswig-Holsteins; 5) 6088 Christensen, D.: Kollegiatkapitlet og Kapitelskolen. I: Haderslev Amts Museum. 1961, s Christensen, Olav og Magnus Favrholdt: Haderslev Katedralskoles elever og lærere Haderslev s Christensen, Olav: Haderslev Katedralskoles historie. Nogle kommentarer. I: Sønderjysk Månedsskrift. Årg. 35 (1959), s Christensen, Olav: Litteratur om Haderslev Katedralskole. I: Haderslev- Samfundets Årsskrift. 1948, s ; 1950, s Favrholdt, M.: Et skolehus gennem hundrede år. I: Program for Haderslev Katedralskole. 1953/54, s Favrholdt, M.: Hertug Hans den Ældres fundats for Haderslev latinskole. I: Haderslev- Samfundets Årsskrift. 1961/62, s Favrholdt, Magnus: Haderslev Latinskoles historie Kbh s. (Skrifter udg. Historisk Samfund for Sønderjylland; 36) 6095 Faaborg, Jens N.: Patriæ et literis. Gymnasiet i Haderslev for 100, 75, 50 og 25 år siden. I: Haderslev-Samfundets Årsskrift. 1989, s Galster, K.: Haderslev lærde skole. Tysk dansk tysk. I: Haderslev-Samfundets Årsskrift. 1954, s Haye, Thomas: Herzog Johann der Ältere von Schleswig-Holstein-Hadersleben ( ). Zwei unbekannte lateinische Gedichte des Bordesholmer Gymnasiums auf seinen Tod. I: Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte. Bd. 127 (2002), s Michelsen, S.: Dimissionstalen I: Haderslev-Samfundets Årsskrift. 1950, s Norn, M.S.: Vores 40-års studenterjubilæum. I: Haderslev-Samfundets Årsskrift. 1983, s Norn, Mogens S.: Fra vor skoletid på Haderslev Katedralskole I: Haderslev-Samfundets årsskrift. 1982, s Rønne, Bent Vedsted: Den gamle Katedralskole. Gåskærgade 28. Haderslev s Wiingaard, Helge: Patriæ et literis. For fædrelandet og lærdommen. Haderslev Katedralskole for 50 år siden. I: Haderslev- Samfundets årsskrift. 1984, s Niebüll, Friedrich-Paulsen-Schule 6103 Evermann, Ludwig: Nordschleswigsche Abiturienten der Friedrich-Paulsen-Schule, Niebüll. I: Schriften der Heimatkundlichen Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig. Hft. 64 (1991), s Sommersted Latinskole 6104 Christensen, Erik: Sommersted Latinskole. I: Årbog for Lokalhistorisk Forening for Vojens Kommune. 1999, s Sønderborg Latinskole 6105 Achelis, Thomas Otto: Sonderburger Studenten I: Norddeutsche Familienkunde. Jahrg. 15 (1966), s Sønderborg Gymnasium og HF-kursus 6106 Nørr, Erik: Christian II, hagekors eller øletiket. Striden om Sønderborg Statsskoles segl I: Sønderborg Samfundets Årsskrift. 1989, s Sønderborg Statsskole Red. Erik Eriksen, Astrid Grevsen Kappel, Viggo Petersen. Sønderborg s Sønderborg Statsskole, Sønderborg Gymnasium og HF-kursus Jubilæumsskrift. Red. Tage Baumann, Jørgen Olaf Nielsen, Kaj Thomsen. Sønderborg s. Sønderborg, Amtsgymnasiet i Sønderborg 6109 Zimmermann, Jan og Henning Steen Jensen: Amtsgymnasiet i Sønderborg Sønderborg s. Tønder Gymnasium og HF 6110 Tønder Gymnasium og HF. Jubilæumsbog Red. Karin Andersen m.fl. Tønder s Tønder Statsskoles jubilæumsbog Red. Hans Otto Jensen m.fl. Tønder s. [lærer- og elevfortegnelse med biogra- 275

17 fiske oplysninger] Aabenraa Gymnasium & HF 6112 Hansen, A.P.: Aabenraa Statsskole har oplevet 50 travle år. Som barn af genforeningen har skolen været inde i en rivende udvikling. I: Årsskrift for Aabenraa Statsskoles Samfund. 1970, s Jubilæumsskrift Aabenraa Statsskole Aabenraa Gymnasium & HF Red. Frands Gregersen m.fl s Aabenraa Statsskole Red. Esther Buchreitz m.fl. Aabenraa s. Aabenraa, Deutsches Gymnasium für Nordschleswig Jahre Deutsches Gymnasium für Nordschleswig Eine Festschrift Red. Immo Doege und Hans Jürgen Nissen. Aabenraa s Jahre Deutsches Gymnasium in Nordschleswig Eine Festschrift. Red. Karin Linke. Aabenraa bd Deutsches Gymnasium für Nordschleswig. Jubiläum Hrsg. Frauke Jessen, Inge Marie Tietje und Corinna Trebes. Aabenraa s Wolffhechel, Helmut: Die letzte Zeit des Deutschen Gymnasiums Apenrade. I: Heimatkundlichen Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig. Hft. 75 (2000), s Ribe Stift 6119 Jørgensen, Carl E.: Skolereduktionen 1740 i Ribe Stift. Ringkøbing, Holstebro, Lemvig og Varde latinskolers sidste år. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 1997, nr. 1, s Ribe Amt Esbjerg Statsskole 6120 Tengnagel Jørgensen, B.: Esbjerg studenter og deres skole Esbjerg s. Esbjerg Gymnasium og HF-kursus 6121 Esbjerg Gymnasium og HF-kursus Red. Søren Brinch-Fischer og Jens Peter Østergaard. Ribe s. Grindsted Gymnasium 6122 Grindsted Gymnasium og HF-kursus Red. Steen Jensen. Grindsted s Toft, Poul: Grindsted Gymnasium 25 år. I: Egnsbogen Grindsted/Billund. 1986, s Ribe Katedralskole 6124 Askgaard, Ejnar: Personalhistoriske oplysninger om de af Ribe Katedralskole fra dimitterede studenter. I: Årsskrift for Ribe Katedralskole. 1970, s Askgaard, Ejnar: Personalhistoriske Oplysninger om de af Ribe Katedralskole fra dimitterede Studenter. I: Program for Ribe Katedralskole. 1954/55, s Juhl, Mogens: Ribe Katedralskoles skolegård gennem tiderne. I: Fra kvangård til humlekule. 1990, s Kornerup, Bjørn: Ribe Katedralskoles Historie. Studier over 800 Aars dansk Skolehistorie. Kbh bd. [perioden ] 6128 Kaae, Bue: Ripensiske studenter i København i slutningen af det 16. århundrede. En studie over Peder Kristensens almanakoptegnelser. I: Fra Ribe Amt. Bd. 21 (1978), s Ribe Katedralskole - en udstilling. I: Uddannelseshistorie. 1995, s Skolen i Ribe. Festskrift i tekst og billeder i anledning af Katedralskolens 850 år. Red. Mette Bolding m.fl. Ribe s. HF-Kursus Ribe 6131 HF-Kursus Ribe Red. Kurt Lasthein m.fl. Ribe s. [ligger på Ribe Seminarium] Varde Latinskole 6132 Kristensen, H.K.: Hørerens løn ved Varde Latinskole. I: Fra Ribe Amt. 1966, s Varde Gymnasium 6133 Varde Gymnasium. De første 25 år. Et jubilæumsskrift. Red. Kirsten Conradsen m.fl. 276

18 Varde s. Vejen Gymnasium 6134 Vejen Gymnasium Jubilæumsskrift. Vejen s Vejle Amt Fredericia Latinskole 6135 Christiansen, Asger: Latinskolen i Fredericia En skole som forretning. Fredericia s Jørgensen, Johan: Til Fredericia skoles historie. I: Kirkehistoriske Samlinger. 7. rk., bd. 5 ( ), s Kornerup, Bjørn: Til Fredericia Skoles Historie. I: Kirkehistoriske Samlinger. 7. rk., bd. 3 ( ), s Fredericia Gymnasium 6138 Fredericia Gymnasium siden Skolen i tiden. Red. Børge Bagger. Fredericia s., 1 cd-rom 6139 Hemmingsen, A.: Fredericia Gymnasium og dets bygninger. Glimt af livet på skolen. Fredericia s Hemmingsen, A.: Fredericia Gymnasiums historie. Fredericia s. [perioden ] 6141 Lund, Erik: Dimissionstaler Fredericia s. HF Gedved 6142 HF Gedved - 25 år Jubilæumsskrift. Red. Henrik Lykke Andersen, Jesper Rasmussen, Anne Ussing-Jepsen. Gedved s. [ligger på Gedved Seminarium] Horsens Amtsgymnasiunm 6143 Horsens Amtsgymnasium i 25 år. En spejling af tiden. Jubilæumsskrift Red. Anne Louise Mørk, Flemming Schmidt og Thomas Ohrt. Horsens s. Horsens Statsskole - Gymnasium og HFkursus 6144 Bjørneboe, Lars: Portrætter på Horsens Statsskole. Horsens s Elkjær, Sigurd: Latinskoleliv i Horsens ved midten af 1800erne. I: Østjysk Hjemstavn. Årg. 30 (1965), s Rektor Jens Hansen s Efterretning om Horsens Udg. Thomas W. Lassen. Horsens s.; s Kolding Amtsgymnasium og HF-kursus 6147 Carstens, Karen M.: Træk af Kolding højere Almenskoles Historie. I: Program for Kolding Gymnasium. 1955/56, s Liebing, Christian og Knud Moseholm: Doctrinæ et virtuti. For lærdom og dyd - eller for hvad? I: Koldingbogen. Årg. 17 (1987), s Nellemann, A. og Knud Moseholm: Om befordring af provstebreve fra Kolding til Harte. I: Vejle Amts Årbog. 1990, s Nellemann, Aksel og Knud Moseholm: En uhyggelig historie fra Kolding Latinskole i I: Koldingbogen. Årg. 19 (1989), s Nellemose: Rektorhaven ved Slotssøen. I: Koldingbogen. Årg. 17 (1987), s Carstens, Karen Margrethe og Aksel H. Nellemann: Kolding studenter og deres lærere. Kolding s Carstens, Karen Margrethe og Knud Moseholm: Kolding studenter og deres lærere. Kolding s Liebing, Christian: Rektorers lange række. I: Koldingbogen. Årg. 34 (2004), s [oversigt over kendte rektorer ved Kolding lærde Skole, nu Kolding Amtsgymnasium fra 1542 til 1994] 6155 Nellemann, A. og Knud Moseholm: Latinskolelærere i Kolding indtil Kolding s Nellemann, Aksel H. og Knud Moseholm: Kolding studenter indtil Kolding s Nellemann, Aksel og Knud Moseholm: Lærerne ved Kolding Latin- og Realskole og Kolding Højere Almenskole Kolding s Ortmann, Jytte: Lyset og Svada. I: Koldingbogen. Årg. 23 (1993), s Debat: August Lund. I: Koldingbogen. Årg. 25 (1995), s. 121 [skolebladet Lyset ca ca og gymnasieforeningen Svada af 1910] 6159 Ratjen, Jesper: 5 HF-årgange fra Kolding Gymnasium og Kursus til højere forberedelseseksamen. Med eksamen

19 Kolding s. Kolding, Munkensdam Gymnasium 6160 Hansen, Jens: Munkensdam Gymnasium gennem 25 år. I: Koldingbogen. Årg. 34 (2004), s Tørring Amtsgymnasium 6161 TAG Red. Merete Bertelsen m.fl. Tørring s Tørring Amtsgymnasium Red. Ulla Kellermann. Tørring s. Vejle Latinskole 6163 Alsted, J.: Vejle Latinskole. I: Vejle Bys Historie august Red. C.V. Pedersen. Vejle s.; s [1. udg. 1927] 6164 Jørgensen, Carl E.: Problemerne omkring Vejle latinskoles lukning I: Vejle Amts årbog. 1994, s Vejle, Brødrene Schousboes Institut 6165 Schovsbo, Per Ole: Bidrag til en privat latinskoles historie og nogle glimt fra Vejle, samt bidrag til personalhistoriske undersøgelser vedørende slægten Schousbo. I: Vejle Amts Årbog. 1969, s Vejle, Rosborg Amtsgymnasium og hf-kursus 6166 Jubilæumsskrift Red. Morten Frøsig m.fl. Vejle s. Vejle, Rødkilde Gymnasium 6167 Brummer, Tage: 2 små billeder fra»vejle højere Almenskole« I: Vejlebogen. 1994, s Jakobsen, Sv.: Vejle Gymnasium Vejle s Jul i Vejle Red. J. Wesarg Steffensen. Vejle s.; s Ringkøbing Amt Herning Gymnasium 6170 Gymnasiet i byen. 75 år med gymnasium i Herning. Herning s Herning Gymnasium Herning s Herning Gymnasium aug Herning s Herning Gymnasium 60 år Herning s Husker du vor skoletid Herning Gymnasium august Studenternes jubilæumsfest. Herning s Hvam, Torben: Apropos særklasserne i Herning. I: Uddannelseshistorie. 1994, s Jensen, K.O. og Bo Esbjørn Larse: Fra dilettant til musicals. En historie om teatertraditionen ved Herning Gymnasium. I: Herningbogen. 1998, s Merrild, Erik: Strejflys over Herning Gymnasiums barndom. Herning s. Holstebro Latinskole 6178 Larsen, Svend: En skolestrid i Holstebro 1707 og dens baggrund. I: Hardsyssels Årbog. 2. rk., bd. 5 (1971), s Holstebro Gymnasium og HF-kursus 6179 Holstebro Gymnasium og HF-kursus Jubilæumsskrift. Red. Benedikt Gullach, Sigurd Nielsen og Henry Smidt. Holstebro s. Ikast Gymnasium 6180 Hansen, Erik: Da Ikast fik sit gymnasium. I: Egnsbogen Bording/Engesvang/Ikast. 1998, s Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing års jubilæum. Red. Rigmor Andersen m.fl. Ringkøbing s. Struer Gymnasium 6182»Down Memory Lane«. Struer Gymnasiums Kollegium i 25 år. Red. Søren Hove og Erling Høiberg. Struer s Pichard, Knud: Bille nummer to fra Struer Statsgymnasium. En personlig tilståelse. I: Hardsyssels Årbog. 2. rk., bd. 9 (1975), s Sandfeld, Gunnar: Et statsgymnasium bliver til. Nordvestjyllands første gymnasium. Struer Statsgymnasium august I: Årsskrift for Struer Statsgymnasium. 1964, s Struer Gymnasium En skole og dens by. Red. Erling Høiberg. Struer s. 278

20 Vestjysk Gymnasium, Tarm 6186 Erklæring fra undervisningsministeriets»udvalg til overvejelse af gymnasieforholdene«i spørgsmålet om statens overtagelse af»vestjysk Gymnasium«. I: Rigsdagstidende 1951/52, tillæg A, sp Gadegaard, P.B.: Kostskolen Vestjysk Gymnasium Tarm I: Program for Vestjysk Gymnasium, Tarm. 1952/53, s Mogensen, Aase: Lys over land. Portrætter fra Vestjysk Gymnasiums tilblivelse og virke. Tarm s Skole i hundrede år. Vestjysk Gymnasium Tarm Red. Kristian Boas. Tarm s Århus Stift 6190 Jørgensen, Carl E.: Skolereduktionen i Århus Stift I: Århus Stifts Årbøger. Bd. 81 (1998), s Århus Amt Amtsgymnasiet i Hadsten 6191 Andersen, Finn: Menneskelig og faglig udfordring. Amtsgymnasiet i Hadsten Hadsten s. Amtsgymnasiet i Odder 6192 AiO Amtsgymnasiet i Odder jubilæumsskrift. Red. Ninna Clemmensen. Odder s. Amtsgymnasiet i Paderup 6193 Jubilæumsskrift for Amtsgymnasiet i Paderup. 25 års jubilæum. Red. Peter Thorsen, Emma Louise Nielsen, Vagn Juhl Larsen. Paderup s. Grenå Latinskole 6194 Grenaa Latinskole. I: Årsberetning for Grenaa Gymnasium. 1961/62, s Hoffmeyer, Johs.: Grenaa Latinskole. I: Grenaa og omegn før og nu. 1979, s Jørgensen, Carl E.: Elever i Grenå Latinskole I: Personalhistorisk Tidsskrift. 2003, s Grenå Gymnasium og HF 6197 Friborg Hansen, Vilfred: Undersøgelse af den sociale rekruttering til Grenå Gymnasium og HF-kursus. I: Gymnasieskolen. Årg. 55 (1972), s Grenaa Gymnasium. 25 år på heden. Red. Erik Bjørn Olsen og Vilfred Friborg Hansen. Grenå s. Langkær Gymnasium og HF 6199 Langkær Gymnasium og HF. Jubilæum 25 år 11. august Red. Erling Baastrup m.fl. Mundelstrup s. Marselisborg Gymnasium 6200 Jørgensen, Sven Lauge: Marselisborg Gymnasium Århus s Jørgensen, Sven Lauge: Marselisborg Gymnasium, Århus kommunale gymnasium I: Årsberetning for Marselisborg. 1966/67, s Marselisborg i 100 år Marselisborg Gymnasiums jubilæumsskrift. Red. Steen S. Nørgaard, Carsten Poulsen og Jens Spliid. Århus s Hjernøe, C.A.: -»hvor min skole ligger lunt i lindes ly«. I: Jul i Aarhus. Årg. 30 (1973), s Randers Amtsgymnasium 6204 Randers Amtsgymnasium Red. Chr. Anker, Helle Bie Frismann og Bent Hvorslev. Randers s. Randers Statsskole 6205 Dumreicher, Carl: Randrusianersamfundet Randers s Kirk, Palle: Henrik Pontoppidan og Valahal. I: Historisk Årbog fra Randers Amt. Årg. 95 (2001), s [Henrik Pontoppidans indførsler i latinskoleforeningen Valhals protokol ] 6207 Kirk, Palle: Randers Statsskole under besættelsen. I: Historisk Årbog fra Randers Amt. Årg. 86 (1992), s Randers Statsskole Red. Svend Hill-Madsen m.fl. Randers s. 279

6. Folkeskolen og andre børneskoler

6. Folkeskolen og andre børneskoler 6. Folkeskolen og andre børneskoler 6.1 I almindelighed 6.1.1 Flere perioder 2701 Af Landsbyskolens saga. Red. Albert Johansen. Århus 1964. 245 s. 2702 Andersen, Erik Vitus: Skolen i et demokrati. I: Uddannelse.

Læs mere

19. Folkeoplysende virksomhed.

19. Folkeoplysende virksomhed. 19. Folkeoplysende virksomhed. Voksenundervisning 19.1 I almindelighed 7755 Bach, Ingeborg, Inger Marie Dyrberg og Mette Ringsted: Arbejderkvinders oplysningsforbund. I: Kvindfolk. En danmarkshistorie

Læs mere

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere

2. Børn og unge. 2.1 Børn og barndom. 2.1.1 Flere perioder

2. Børn og unge. 2.1 Børn og barndom. 2.1.1 Flere perioder 2. Børn og unge 2.1 Børn og barndom 2.1.1 Flere perioder 128 Arbejderklassens børn. Rapport fra SFAH s seminar, Andebølle Ungdomsskole 13.-15. nov. 1987. Kbh. 1988. 100 [arbejderbørns vilkår på arbejdsmarkedet

Læs mere

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder 18. Universitetsuddannelse. Studenterforhold 18.1 Universitetsuddannelse 18.1.1 Flere perioder 7383 Bach, Annelise: Lægeuddannelsen i historisk belysning. I: Ugeskrift for Læger. Årg. 135 (1973), s. 1859-60

Læs mere

11. Erhvervsuddannelser

11. Erhvervsuddannelser 11. Erhvervsuddannelser 11.1 Teknisk uddannelse 6264 Arbejdsmarkedsuddannelserne 1960-1985. Kbh. 1985. 108 s. [udg. i anledning af arbejdsmarkedsuddannelsernes 25 års jubilæum] 6265 Barud, H.: Specialarbejderuddannelse.

Læs mere

Bibliografi over Herning

Bibliografi over Herning Bibliografi over Herning Historisk Forening for Herning Kommune Dansk Center for Byhistorie og Brian Wiborg Den digitale udgivelsesrække 2 2005 Indledning Der er skrevet meget om Herning og om Hernings

Læs mere

Program & deltagerliste. Ledelseskonferencen 2015. Strategisk ledelse og faglig udvikling i en digital og global verden

Program & deltagerliste. Ledelseskonferencen 2015. Strategisk ledelse og faglig udvikling i en digital og global verden Program & deltagerliste Ledelseskonferencen 2015 Strategisk ledelse og faglig udvikling i en digital og global verden VELKOMST Midt i reformtiden med fokus på kvalitetsudvikling af både uddannelsernes

Læs mere

02.18 Udklip om bogvalgssagen i Thisted /. - Thisted : Thisted Bibliotek, 1977-1980. - bind DK5: 02.18

02.18 Udklip om bogvalgssagen i Thisted /. - Thisted : Thisted Bibliotek, 1977-1980. - bind DK5: 02.18 96.71 Hebsgrd, Holger Modstandsbevægelsen i Thisted amt / af Holger Hebsgaard. - [s.l.] : [s.n.], 1949. - side 73-87 DK5: 96.71 Del af: Danmarks frihedskamp, 1949 01.764 Thisted Skamris

Læs mere

A SELECT BIBLIOGRAPHY OF DANISH WORKS ON THE HISTORY OF TOWNS PUBLISHED 1992-2000. Imke Hamann-Bock, Stefanie Robl, Thomas Riis

A SELECT BIBLIOGRAPHY OF DANISH WORKS ON THE HISTORY OF TOWNS PUBLISHED 1992-2000. Imke Hamann-Bock, Stefanie Robl, Thomas Riis 1 A SELECT BIBLIOGRAPHY OF DANISH WORKS ON THE HISTORY OF TOWNS PUBLISHED 1992-2000 by Imke Hamann-Bock, Stefanie Robl, Thomas Riis BYHISTORISKE HJÆLPEMIDLER XI DANSK KOMITE FOR BYHISTORIE 2005 2 1. Bibliographical

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015

BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015 BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015 Søg: Ctrl + f Titel Forfatter Udgivet af Art Undertitel/Indhold Reol Hylde det var på Frederiksberg Strandbers Forlag Historie det var på Frederiksberg,

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 93 - Juni 2011 Indhold Introduktion...3 Dagsorden, generalforsamling 2011...4 Formandens beretning (2010)...5 Nye kræfter...6 Rektors dimissionstale 2010... 8 Lise

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet SBM/BSN: 19.03.2015 Hermed den samlede monitorering af Projekt Frivillig for hele 2014, fra d. 1. januar 2014 til og med d. 31. december 2014. Monitoreringen

Læs mere

Danmarks Internationale Veteranmuseum Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Associeret medlem af Museum Sønderjylland.

Danmarks Internationale Veteranmuseum Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Associeret medlem af Museum Sønderjylland. 22. ÅRGANG, FEB 2014 Danmarks Internationale Veteranmuseum Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Associeret medlem af Museum Sønderjylland. INDHOLD Nytårshilsen fra museets formand Det

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

KL'S BLÅ BOG S E P T E M B E R

KL'S BLÅ BOG S E P T E M B E R SEPTEMBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...5 Advokatkredsbestyrelser...6 Advokatnævnet...8 Ankestyrelsen...9 Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg...12 ATP, repræsentantskab...14 ATP, repræsentantskab og

Læs mere

Mogens Camre i EU-Parlamentet

Mogens Camre i EU-Parlamentet NUMMER 3. 1999. 3.ÅRGANG Ny DF-triumf Mogens Camre i EU-Parlamentet LEDER Opgøret, der udeblev... INDHOLD Nyhedsbrev Brev fra Pia Kjærsgaard 3 Det hævdes, at det eneste, vi har lært af historien er, at

Læs mere

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand 1 Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand DELTAGERE: Alfabetisk efter komite Komite Navn Albertslund Erik Vang Nielsen Allerød Inger

Læs mere

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags...

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags... FALCKEN PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011 I Agerbæk løber de ikke af pladsen Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5 Jeg er lidt gammeldags... 2 Løb i regn og rusk...

Læs mere

DANSK KIRKETIDENDE 159. årgang Indhold Dansk Kirketidende 2007 Artikler debat - anmeldelser side Arendt, Niels Henrik Er kristendommen den bedste

DANSK KIRKETIDENDE 159. årgang Indhold Dansk Kirketidende 2007 Artikler debat - anmeldelser side Arendt, Niels Henrik Er kristendommen den bedste DANSK KIRKETIDENDE 159. årgang Indhold Dansk Kirketidende 2007 Artikler debat - anmeldelser side Arendt, Niels Henrik Er kristendommen den bedste religion? 376 Bach-Nielsen, Carsten Lisbeth Smedegaard

Læs mere

Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min.

Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min. Lydfortegnelse L 1 Sendemandsmøde 1962 Optagelser af forskellige taler og indlæg på Grænseforeningens sendemandsmøde i Odense 15-16/09-1962 Varighed: ca. 180 min 0:00:00 Samuel Münchow 0:17:02 Dommer P.

Læs mere

-år 7' 0*. \ REUUYSIAHEBSÅN FUNDEISVA KVAVAWI* MEDEMSBLAM VI serie nr. 13 Maj 1962 Sommertur 1962 RE GENSIANERSAMFUNDE T AFHOLDER Tirsdag den 29. maj 1962 kl 19 pr. sammenkomst med damer Mødested: TØJHUSMUSEET,

Læs mere

JØRGEN LILHOLM PETERSEN

JØRGEN LILHOLM PETERSEN UdfØres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. Stadionreferencer: Frederiksberg Stadion, 1982-83. Esbjerg Atletikstadion,

Læs mere

FALCKEN. NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG PERSONALEFORENINGENS BLAD. Jernviljen fra Als...4. Ariel-nørden med 15 motorcykler...6

FALCKEN. NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG PERSONALEFORENINGENS BLAD. Jernviljen fra Als...4. Ariel-nørden med 15 motorcykler...6 FALCKEN PERSONALEFORENINGENS BLAD Med 2CV og diarré til Mongoliet s. 2 NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG Jernviljen fra Als...4 Ariel-nørden med 15 motorcykler...6 Redder danskere hjem fra ferie...12 Med

Læs mere

Tegn venligst nye medlemmer -

Tegn venligst nye medlemmer - Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder:

Læs mere

Værd at vide om. Spastikerforeningen

Værd at vide om. Spastikerforeningen Værd at vide om Spastikerforeningen 1 2 Værd at vide om Spastikerforeningen Side 4 Side 25 Side 26 Side 29 Side 30 Side 38 Kredse og tillidsfolk SPU - Spastikerforeningens Ungdomsafdeling Hovedbestyrelse

Læs mere

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter Dansk BiblioteksCenter Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen

Læs mere

En fremtid i vækstens tegn/4 33 får ny arbejdsgiver/6 Her glimter det grå guld/8 Gør din indflydelse gældende/7 Generalforsamling i kredsen/11 Vores

En fremtid i vækstens tegn/4 33 får ny arbejdsgiver/6 Her glimter det grå guld/8 Gør din indflydelse gældende/7 Generalforsamling i kredsen/11 Vores M E DL E MSBLAD FOR ASSURANDØR KR E DS E N / E N FINANSKR E DS I FINANSFORBUND E T / m a r t s 2 011 En fremtid i vækstens tegn/4 33 får ny arbejdsgiver/6 Her glimter det grå guld/8 Gør din indflydelse

Læs mere