10. Gymnasiale uddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. Gymnasiale uddannelser"

Transkript

1 10. Gymnasiale uddannelser 10.1 I almindelighed Flere perioder 5708 Askgaard, Helle: Pige, kvinde, lærerinde. En mosaik om pigerne og gymnasiet. I: Gymnasieskolen. Årg. 73, jubilæumsnummer: GL 100 (1990), s Bang, Hans: Gymnasieskolen I: Vordingborg Gymnasium Red. Hans Bang m.fl. Vordingborg s.; s Bendix, Jørn: Gymnasiet fra efterkrigstiden til nu. Belysning af nogle udviklingslinier. I: Gymnasieskolen. Årg. 73 (1990), s Brander, Elsebeth: Tilgangen til gymnasiet. I: Uddannelse. Årg. 13 (1980), s Bredo, Ole: Merit og dannelse i ungdomsuddannelserne. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1999, nr. 1, s Dimissionstaler - en kilde til dannelseshistorien. I: Uddannelseshistorie. 1993, s [Georg Bruuns dimissionstale ved Kolding Gymnasium i 1909 og Erik Lunds dimissionstale ved Fredericia Gymnasium i 1969] 5714 Dybbro, Sejer: Prosagenren i den gymnasiale uddannelse. Utrykt speciale, Odense Universitet, Fibæk Laursen, Per: Gymnasiet og dets fortid. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 33 (1985), s Frimodt-Møller, Inger: Gymnasiet og pigerne. I: Unge Pædagoger. Årg. 49, nr. 6 (1988), s Frische, Torben: Gymnasiets forvaltning af den lærde skoles dannelse. Belyst ved en statistisk tekstundersøgelse af tekstgrundlaget for undervisningen i dansk litteratur i gymnasiet Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Gleerup, Jørgen: Gymnasiet som subsystem i det offentlige system. Om det kulturelle samspil med myndigheder og elever. I: Kulturens koder - i og omkring gymnasiet. Red. Jørgen Gleerup og Finn Wiedemann. Odense s. (Udspil; 4); s Glenstrup, Christian og Børge Riis Larsen: Studenterhuens historie. I: Uddannelseshistorie. 1999, s Gymnasieskolens formål. I: Uddannelseshistorie. 1999, s [historisk oversigt over skolernes formålsparagraffer] 5721 Hald Larsen, Gitte og Per Fibæk Laursen: Latinskoledisciple og gymnasieelever. Institutionalisering og disciplinering. I: Ungdommens historie. En antologi. Red. Claus Clausen. Kbh s.; s Hald Larsen, Gitte, Per Fibæk Laursen og Dorte Mossin Westh: Undervisningsform, elev- og lærebevidsthed. Kbh s. (Gymnasiets samfundsmæssige funktion og undervisningsmæssige praksis, 3. rapport); s [rids af undervisningsformernes historiske udvikling i latinskole og gymnasium] 5723 Harder, Peter: Eleven i centrum - men for hvad? Om humaniora i gymnasiet og i samfundet. Kbh s. (Gyldendals pædagogiske bibliotek) 5724 Hauberg Mortensen, Finn: Om de almene fag. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 23 (1975), s Haue, Harry, Erik Nørr og Vagn Skovgaard-Petersen: Kvalitetens vogter. Statens tilsyn med gymnasieskolerne Kbh s Haue, Harry: Allgemeinbildung. Ein deutscher Begriff im dänischen Gymnasium Odense s. (University of Southern Denmark studies in history and social sciences; 360) 5727 Haue, Harry: Almendannelse for tiden. En ledetråd i dansk gymnasieundervisning. Odense s. [disputats] 5728 Haue, Harry: Almendannelse fra rod til kvist. I: Gymnasieskolen. Årg. 82, nr. 8 (1999), s Haue, Harry: Almendannelse og studieforberedelse. I: Uddannelse. Årg. 36, nr. 4 (2003), s , [definition af begrebet almendannelse og eksempler på almendannelsens begrænsede rummelighed] 5730 Haue, Harry: Almendannelse om lede- 260

2 stjerne. En undersøgelse af almendannelsens funktion i dansk gymnasieundervisning Odense s. [disputats] 5731 Haue, Harry: Gymnasiets historiske udvikling. I: Gymnasiepædagogik. En grundbog. Red. Erik Damberg, Jens Dolin og Gitte Holten Ingerslev. Kbh s.; s Haue, Harry: Gymnasiets jubilæumsbøger. En del af skolehistoriens underskov. I: Uddannelseshistorie. 1993, s Haue, Harry: Kloge folk og brændende hjerter. I: Uddannelse. Årg. 28 (1995), s Haue, Harry: Parløb og stafet i dansknorsk gymnasiekultur. I: Dannelsens forvandlinger. Red. Rune Slagstad, Ove Korsgaard, Lars Løvlie. Oslo s.; s Haue, Harry: Replik til Vagn Skovgaard-Petersens opposition. I: Uddannelseshistorie. 2003, s Holch Andersen, Knud, Carl-Johan Bryld, Harry Haue og Inger Svane: Skole og forening - tradition og forandring. I: Gymnasieskolen. Årg. 73, jubilæumsnummer (1990), s Jørgensen, Carl E. og Viggo Glud Konradsen: Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. Vejle s Kowalski, Josef: Historisk billedlæsning i gymnasiet Aspekter af en traditions opståen, forandring og udvikling. Utrykt speciale, Odense Universitet, Krarup, Per: Til udforskere af den lærde skoles historie. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1972, s Mørch, Arne: Etik eller etisk regnskab? En historisk gennemgang af de værdier der har været fremherskende i gymnasiet, og en diskussion af den tendens der er nu til at sætte etik i højsædet. I: Gymnasieskolen. Årg. 77, nr. 9 (1994), s Mørch, Arne: Hr. lektor Blomme eller bare»blomme«. Om lærere og elever i skiftende gymnasiekulturer. I: Kulturens koder - i og omkring gymnasiet. Red. Jørgen Gleerup og Finn Wiedemann. Odense s. (Udspil; 4); s Pedersen, Karen L. og Kirsten B. Rask: Gymnasieskolen. En analyse af dens historiske udvikling frem til Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Riis Larsen, Børge: Gymnasiet på vej ud af et århundrede. I: NYT fra Slagelse Gymnasium og HF-kursus. September 1999, s Skovgaard-Petersen, Vagn og Chr. Gorm Tortzen: Gymnasium fra J.C. Christensen til Ulla Tørnæs. Oversigt med kommentarer. I: Uddannelseshistorie. 2003, s Skovgaard-Petersen, Vagn: Disputats om en gymnasial almenddannelse. Oppositionsindlæg ved disputatsforsvaret på Syddansk Universitet den 28. februar I: Uddannelseshistorie. 2003, s [Haue: Almendannelse som ledestjerne. 2003] 5746 Skovgaard-Petersen, Vagn: Gymnasiet - klassisk, moderne-humanistisk, kritisk. Stadier i gymnasiets historie. I: Klassikerforeningens meddelelser. Nr. 113 (november 1987), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Inspektion og pensum - eller»lærdoms Lystgaard«. Festforelæsning om gymnasietilsynet I: Uddannelseshistorie. 1998, s Strøby, Erik: Privatister og studenterkursus fra 1871 til I: Gymnasieskolen. Årg. 32 (1949), s Sørensen, Jørgen: Gymnasielæreren en figur under forandring. I: Uddannelseshistorie. 2003, s Torsting, Einer: Gymnasieskolen. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 1. Kbh s.; s Wagner, Knud D.: Er studentereksamen arvelig? I: Verdens Gang. Årg. 20 (1966), s Wamberg, Niels Birger: Den sorte skoles poeter. I: Gymnasieskolen. Årg. 73, jubilæumsnummer (1990), s [hvordan en række danske forfattere har oplevet og beskrevet gymnasietiden] 5753 Westh, Claus: For borgerskabet - for faget - for revolutionen - for eleverne? I: Kulturens koder - i og omkring gymnasiet. Red. Jørgen Gleerup og Finn Wiedemann. Odense s. (Udspil; 4); s Wiedemann, Finn: Gymnasiet mellem fortid og fremtid. I: Kulturens koder - i og omkring gymnasiet. Red. Jørgen Gleerup og Finn Wiedemann. Odense s. (Ud- 261

3 spil; 4); s Perioden indtil Meddelelser ang. Kjøbenhavns Universitet, den polytechniske Læreanstalt, Sorø Academie og de lærde Skoler med dertil hørende Realunderviisning i Kongeriget Danmark. Kbh bd. [perioden ] 5756 Meddelelser ang. de lærde Skoler med dertil hørende Realunderviisning i Kongeriget Danmark. Kbh bd. [perioden ] 5757 Corneliussen, Lene: Det højere skolevæsen i Danmark, Tyskland og England ca ca Utrykt speciale, Københavns Universitet, Forordning angaaende de lærde Skoler i Danmark og Norge. Kbh. 7de Nov Oslo s. (Skolehistoriske aktstykker i facsimiletrykk; 17) 5759 Forordning angaaende fattige Børns Antagelse i de publique Latinske skoler og Forsendelse til Academiet, Ingeniorum prøve og Stipendiorum Uddeeling, med viidere; Fredensborg Slot 23de Julii Anno Oslo s. (Skolehistoriske aktstykker i facsimiletrykk; 14) 5760 Forordning angaaende hvor mange latinske Skoler i Danmark og Norge skal vedblive, samt hvorledes med Ungdommens Information, Ingeniorum prøve, den aarlige Examen og Stipendiers distribution, med viidere efterdags skal forholdes. Friderichsberg 17 Aprilis Anno Oslo s. (Skolehistoriske aktstykker i facsimiletrykk; 13) 5761 Forordning angaaende Skoele- Væsenetts Forbedring ved de publique Latinske Skoeler, og hvad den studerende Ungdom, de saavel fra publiqv som privat Information kommer til Academiet, skal giøre Reede for. Christiansborg Slot 11te Maji Oslo s. (Skolehistoriske aktstykker i facsimiletrykk; 15) 5762 Heiberg, Ludvig: Nogle tanker angaaende det lærde Skolevæsen, indleverede til Kommissionen for sammes Forbedring, først i Aaret Oslo s. (Skolehistoriske aktstykker i facsimiletrykk; 16) 5763 Heilesen, Henning: Et forslag til en grundtvigsk-lærd skole I: Grundtvig studier. Bd. 25 (1972), s Hellesen, Jette og Ole Tuxen:»Fattige Børns Antagelse i de publique Latinske Skoler og Forsendelse til Academiet«i det 18. århundrede. I: Tradition og kritik. Festskrift til Svend Ellehøj. Kbh s.; s Honoré, Svend: Den madvigske Skoleordning. En undersøgelse af Den madvigske Skoleordning i den lærde skole i Danmark ( ) med særligt henblik på dannelsessystemet bag denne og debatten omkring den. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Jørgensen, Carl E.: Den lærde skole i Danmark fra reformationen til ca med særligt henblik på lærernes forhold. I: Jyske Samlinger. Ny rk., 4. bd. ( ), s Jørgensen, Carl E.: Latinskolereduktionen I: Uddannelseshistorie. 2001, s Jørgensen, Carl E.: Skolemester og hører. Latinskoleliv før Kbh s Kornerup, Bjørn: Jens Bircherods»Synopsis«. Et Bidrag til den teologiske Litteraturhistorie og den højere Undervisnings Historie. I: Kirkehistoriske Samlinger. 7. rk., bd. 3 ( ), s Lehrmann, Tove Marianne: Den borgerlige kvindebevidsthed mellem ude og hjemme. En bevidsthedshistorisk analyse af debatten om fællesskoler kontra pigeskoler ved Loven om højere Almenskoler i Utrykt speciale, Odense Universitet, Nørr, Erik: Den lærde skole i det 19. århundrede. I: Dansk Forvaltningshistorie. Kbh Bd. 1 s Nørr, Erik: Den lærde skole og almenskolelovens tilblivelse. Holdninger og debatindlæg Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Nørr, Erik: Den lærde skoles lærerkorps I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1974, s Nørr, Erik: Gymnasieskoler. En skolehistorisk udstilling i elleve temaer. Udstilling og katalog. Kbh s Nørr, Erik: Latinskolens religionslærere Kbh s. 262

4 5776 Riis Larsen, Børge: Realisme og humanisme især med henblik på 1600-tallets højere undervisning. I: Ole Borch ( ). En dansk renæssancekemiker. Fredensborg s.; s Skovgaard-Petersen, Vagn: Dannelse og demokrati. Fra latin- til almenskole. Lov om højere almenskoler 24. april Kbh s. (Gyldendals pædagogiske bibliotek) 5778 Skovmand, Roar: Systemskiftet i den højere skole. Om Vagn Skovgaard-Petersens doktorafhandling»dannelse og demokrati«. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1976, s Ussing-Jepsen, A.: Magister Niels Jensen Aars hører ved Viborg Katedralskole fra senest 1627, rektor og hans responsum om latinskolerne. I: Fra Viborg Amt. Årg. 63 (1998), s Perioden Meddelelser ang. de højere Almenskoler i Danmark. Kbh bd. [perioden ] 5781 Askovudvalgets forslag. Forslag til lov om gymnasieskoler. I: Folketingstidende 1955/56, tillæg A, sp Balslev, Estrid: Jeg havde gerne set et fireårigt gymnasium. I øvrigt er jeg ikke imponeret af gymnasiereformen. I: Gymnasieskolen. Årg. 73, jubilæumsnummer: GL 100 (1990), s [interview fra 1988 med Karl Olsen ( ), formand for GL ] 5783 Betænkning ang. Begrænsning af Læseog Eksamenspensa til Studentereksamen. Kbh s Bøgh, F.: Almenskoleloven i social belysning. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 1 (1953), s En uddannelsesreform fylder 100 år. Taler ved jubilæumskonferencen i anledning af 100-året for 1903-reformen. Odense s. (Gymnasiepædagogik; 49) 5786 Hansen, Hans I.: Opfyldte og uopfyldte ønsker under almenskoleloven af 24. april I: Den Danske Realskole. Årg. 55 (1953), s Hellner, W.F.: Ved almenskolelovens 50 års jubilæum. I: Gymnasieskolen. Årg. 36 (1953), s Heurlin, Dorte: Mit fag er mit slot. I: Uddannelse. Årg. 31, nr. 6 (1998), s Højberg Christensen, A.C.: Tale ved Almenskolelovens jubilæum 24. april I: Gymnasieskolen. Årg. 36 (1953), s Larsen, Christian: Skoledrift ikke forretning, men samfundsopgave. Statens og kommunernes overtagelse af private gymnasieskoler 1918 til I: Uddannelseshistorie. 2003, s Nielsen, Lars, Johannes Høirup og Otto Bjørneboe: Under almenskoleloven. I: Den Danske Realskole. Årg. 55 (1953), s Prinds, Erik: Fagrækken og timetallet blev fastlagt i en helt anden samfundssituation. I: Gymnasieskolen. Årg. 65 (1982), s Riis Larsen,. Børge: Et jubilæum. I: Nyt fra Slagelse Gymnasium og HF-kursus. September 2003, s Thomsen, Th.: Efter et jubilæum. I: Højskolebladet. 1953, s [almenskoleloven af 1903] 5795 Udvalget til overvejelse af gymnasieforholdene. I: Folketingstidende 1953/54, tillæg A, sp Ungdommens Adgang til den højere Uddannelse. Betænkning I. Gymnasiet. Kbh s Perioden Meddelelser ang. gymnasieskolerne i Danmark. Kbh bd. [perioden ] 5798 Andersen, K.B.: Hvordan Højere Forberedelseseksamen blev til. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1968, s Bager, Poul: Lighed eller forskelligartethed. I: Gymnasieskolen. Årg. 65 (1982), s , Balslev, Estrid: Gymnasiet er blevet for bogligt og niveauet er blevet lavere. I: Gymnasieskolen. Årg. 73, jubilæumsnummer: GL 100 (1990), s [interview med Søren Brogård, formand for GL ] 5801 Balslev, Estrid: Gymnasiet må styrkes for at kunne honorere tidens krav. I: Gymnasieskolen. Årg. 73, jubilæumsnummer: GL 263

5 100 (1990), s [interview med Bernhard Baunsgaard, formand for GL ] 5802 Betænkning afgivet af det af finansministeren nedsatte udvalg vedr. det pligtige timetal for lærere ved statsskolerne og statsseminarierne. Kbh s. (Betænkning; 288) 5803 Betænkning om højere forberedelseseksamen. Afgivet af studieplansudvalget for højere forberedelseseksamen. Kbh s. (Betænkning; 447) 5804 Brander, Elsebeth: Tilgangen til de almengymnasiale uddannelser. I: Uddannelse. Årg. 16 (1983), s Christensen, Finn: Fra Højby-skitse til B83/1980. I: Pædagogisk Orientering. 1982, nr. 5/6, s [ungdomsuddannelsernes udvikling fra sidst i 1960 erne til 1982] 5806 Dallund, Walter: Husværter for gymnasierne. Om amternes overtagelse af statsskolerne pr. 1. januar I: Uddannelseshistorie. 2003, s Damberg, Erik: Gymnasiets pædagogiske udvikling op til 2005-reformen. I: Gymnasiepædagogik. En grundbog. Red. Erik Damberg, Jens Dolin og Gitte Holten Ingerslev. Kbh s.; s De gymnasiale uddannelser. Redegørelse til Folketinget. Kbh s Essen, Erik von m.fl.: Hf-forsøg Evaluering af 2- og 3-årige forsøg. Statusrapport 3 fra Hf-evalueringsgruppen. Kbh s. (Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie; 4:2000) 5810 Fosdal, Finn: HF på Statens HF. I: Gymnasieskolen. Årg. 54 (1971), s Gullberg-Hansen, Niels: Højbyskitsen - en dansk skolehistorie. I: Uddannelse. Årg. 26, nr. 1 (1993), s Hansen, Erik Jørgen: Den sociale rekruttering til HF og gymnasiet ved begyndelsen af 1970 erne. I: Uddannelse. Årg. 6 (1973), s Haue, Harry: Dansk Institut for Gymnasiepædagogik (DIG). I: Uddannelseshistorie 1999, s Heide, Paul: Højere Forberedelseseksamen i 20 år. To historiske rids. I: Kalejdoskop. Våren 1987, s Henriksen, Ib og Hans Jørgen Petersen: De fortsatte skoleuddannelser - specielt med henblik på gymnasiet og EFG. Utrykt speciale, Odense Universitet, HF 25 år Kbh s Holch Andersen, Knud: Fremtidens gymnasium - set fra I: Uddannelseshistorie. 1992, s De humanistiske fag i gymnasiet. Rapport fra en arbejdsgruppe. Kbh s Det nye gymnasium. Betænkning afgivet af det af undervisningsministeriet nedsatte læseplanudvalg for gymnasiet. Kbh s. (Betænkning; 269) 5820 Højere forberedelseseksamen. Betænkning om højere forberedelseseksamen. Kbh s. (Betænkning; 1160) 5821 Jacobsen, Hans Henrik: 10 år med HF. I: Uddannelse. Årg. 12 (1979), s Jellingsø, Ole: Det moderne gymnasium - pædagogik og bygninger. I: Uddannelseshistorie. 1987, s Jensen, Ejvind og Annelise Reiermann: HF ti år. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 26 (1978), s Krarup, Ole og Jørgen Mathiassen: Grundtræk af gymnasieskolens forvaltningsret. I: Uddannelse. Årg. 3 (1970), s Kuhlman, Peter: Gymnasiet under forvandling. I: Uddannelse. Årg. 31, nr. 1 (1998), s , Larsen, Christian: Forsøgsgymnasierne et barn af 1968? I: Uddannelseshistorie. 2008, s [forsøgsgymnasierne i Herlev og Avedøre] 5827 Madsen, Kristine: Gymnasielærere som reformatorer i perioden Utrykt speciale, Aalborg Universitet, Marker, Preben: Tilgangen til gymnasiet er steget med 25 procent. I: Uddannelse. Årg. 12 (1979), s Molbo, Erik: HF på et gymnasium. I: Gymnasieskolen. Årg. 54 (1971), s Nielsen, Anne Grethe: Fra Kierkegaard til Calvin Klein. Gymnasietilværelser i 90erne - en undersøgelse af 1997-studenternes danske stile. Kbh s. (Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie; 16:2000) 5831 Nymark, Johannes: Rekrutteringen til hf I: Noter om historie & undervisning. Nr. 73 (1982), s Rapport fra arbejdsgruppen om gymnasiernes økonomi og kvalitet. Kbh s. 264

6 5833 Salling Olesen, Henning: Restaurering af det traditionelle gymnasiums humaniora. I: Dansk Noter. 1985, nr. 3, s [om rapporten: De humanistiske fag i gymnasiet (1985)] 5834 Simonsen, Birgitte: Ny Ungdom og komplicerede læreprocesser. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1998, nr. 1, s Thorup, Ole: 20 år - og hvad så. En kort beskrivelse af en skole i konstant forandring. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 36 (1988), s Thorup, Ole: Opdragelse til demokrati. Erfaringer fra et ledelsesforsøg. I: Uddannelse. Årg. 14 (1981), s Tilling, Claus: HF på et seminarium. I: Gymnasieskolen. Årg. 54 (1971), s Undersøgelse af behovet for gymnasiepladser i Udført for planlægningsudvalget for gymnasieskolerne. Kbh s Undersøgelse ang. behovet for gymnasiepladser omkring Udført for udvalget til overvejelse af gymnasieforholdene. Kbh s., bilag 10.2 Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) 5840 Bryld, Carl Johan, Harry Haue, Knud Holch Andersen og Inger Svane: GL 100. Skole - stand - forening. Gymnasieskolernes Lærerforening Kbh s Højby, Sigurd: Gymnasieskolernes Lærerforening. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Saxild, G.: Statsskolernes Lærerforening En historisk fremstilling. Kbh s Enkelte gymnasier, studenter- og hf-kurser Sjællands Stift 5843 Jørgensen, Carl E.: Skolereduktionen i 1740 i Sjællands stift. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 2001, s København og Frederiksberg Ahms kursus 5844 Ahm, Rolf: AHMs kursus. I: Uddannelseshistorie. 1993, s [Axel Ahm] Akademisk Studenterkursus år - Akademisk Studenterkursus. Red. Niels Martinov. Kbh s Søe, Hanne Grethe: Akademisk Studenterkursus s. Christianshavns Gymnasium 5847 Christianshavns Gymnasium 50 år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 63 (1970), s En skole midt i byen. Red. Jens Pedersen m.fl. Kbh s. Falkonergårdens Gymnasium 5849 Betænkning afgivet af Udvalget vedr. Falkonergaardens Gymnasiums Lokaleforhold. Kbh s., bilag Frederiksberg Gymnasium 5850 Kirkegaard, Jørgen: Frederiksberg Gymnasium gennem 100 år. 1. maj maj Frederiksberg s Christensen, Alfr.: Frederiksberg Gymnasium Maj I: Program for Frederiksberg Gymnasium. 1953/54, s Frederiksberg HF (Statens HF-kursus) år med HF på Statens HF-kursus nu Frederiksberg HF-kursus. Frederiksberg s Allerup, Peter m.fl.: Elever fra Frederiksberg HF. En undersøgelse af 95 årgangen. Kbh s. (DPI; 06:2000) 265

7 5854 Allerup, Peter, Lars Klewe og Poul Skov: Elever fra Frederiksberg HF. En undersøgelse af 93 årgangen. Kbh s. (DPI; 14:1999) 5855 Frederiksberg HF-kursus. Red. Peter Bro m.fl. Frederiksberg s Klewe, Lars: Elever på Frederiksberg HF. Dimittender, afbrydere og ikke-mødte fra årgang Kbh s Statens og Hovedstadskommunernes Kursus Kbh s Uddannelsespolitiske længdesnit. 25 år med HF ved Frederiksberg HF-kursus. Red. Bodil Smith, Bjarne Schoubye og Verner Thode. Frederiksberg s. Det frie Gymnasium 5859 Det frie Gymnasium 25 år. Red. Bente Hansen, Anne-Mette Nygaard, Lisbeth Maria Hansen. Kbh s. Ingrid Jespersens Gymnasieskole 5860 Glimt fra en skole. I anledning af Ingrid Jespersens Skoles 90-års dag, 1. september Red. Lisbeth Søgaard. Kbh s Japsen, Niels: Ingrid Jespersen og hendes skole. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Lange, Paul G.: Et latinskoleforsøg for 200 år siden. I: Uddannelseshistorie. 1995, s Lindemann, Hans: Hvilket forår, 800 år et Danmarksbillede set gennem Metropolitanskolen, fra Danmarks fineste skole til et gymnasium i brændpunktet på nutidens Nørrebro. Kbh s. Metropolitanskolen (Vor Frue Skole) 5864 Omkring det forsømte forår. Udg. af Carsten Clante og Nils Frederiksen. Kbh s. (Værkserien) [Hans Scherfig og Metropolitanskolen] 5865 Riis Larsen, Børge: Brønsted - Bjerrrum og Metropolitanskolen. I: Børge Riis Larsen: J.N. Brønsted. En dansk kemiker. Kbh s. (Historisk-kemiske skrifter; 8); s Winding, Kjeld: Træk af Metropolitanskolens historie. I: Program for Metropolitanskolen. 1955/56, s. 3-8 Niels Steensens Gymnasium 5867 Mejdahl, Jørgen: Ung vin på gamle lædersække. I: Gymnasieskolen. Årg. 60 (1977), s Niels Steensens Gymnasium Red. Hans Bang m.fl. Kbh s Niels Steensens Gymnasium & Hovedskole 50. Red. Thomas Martin Nielsen. Kbh s. (Årsskrift 2000) Nørre Gymnasium 5870 Nørre G Jubilæumsbog i anledning af Nørre Gymnasiums 175 års jubilæum den 7. november Red. Uffe Nielsen. Kbh s Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole nov Red. Sara Hollensen og Erna Schlanbusch. Kbh s. Rysensteen Gymnasium 5872 Koch, Thomas og Karen Marie Nielsen: Rysensteen Gymnasium. Laura Engelhardts Skole Kbh s Lading, Aagot: Skolen i 75 år. I: Program for Rysensteen Gymnasium. 1956/57, s Sankt Annæ Gymnasium 5874 Af»De forenede Kirkerskoler«s historie. I: Sankt Annæ Program. 1953/54, s Møller, Niels: Sangskolen. Københavns Kommunes Sangskole - Sankt Annæ Gymnasium Kirke Såby s For skolen og for livet. Om korsang, dannelse og lærerprocesser. Festskrift 75 år. Sangskolen på Sankt Annæ Gymnasium. Red. Henrik Palsmar. Kbh s. + 1 cd 5877 Københavns Drengekor. I: Sankt Annæ Program. 1953/54, s. 4-7 Sankt Jørgens Gymnasium Aars Studenterjubilæet»Skt. Jørgens«nysproglige Juni Frederiksberg s. Schneekloths Gymnasium 5879 Plesner, K.F.: Schneekloths skole Frederiksberg s Schiøtt Hansen, Gunnar: Skolehus i 100 år. Den gamle Schneekloths Skole - i dag Statens Kursus til Højere Forberedelseskur- 266

8 sus. Kbh s Statsgymnasiet Schneekloths Skole og HF-kursus. Jubilæumsskrift Kbh s. Toftegård Statskursus 5882 Toftegård Statskursus til studentereksamen Kbh s. Vesterbro Statskursus 5883 Vesterbro Statskursus. Statens studenterkursus i centrum. Jubilæumsskrift Red. Finn Bønsdorff, Jørgen Moestrup og Søren Sørensen. Kbh s. Vestre Borgerdyd Gymnasium og HF 5884 Krarup, Per: Søren Kierkegaard og Borgerdydskolen. Kbh s Lomholt-Thomsen, Johs.: Vestre Borgerdydskole Kbh s Vestre Borgerdyd Skole Red. Jacob Appel, Finn Jensen og Jens Vindekilde. Kbh s. Østre Borgerdyd Gymnasium 5887 Østre Borgerdydskole Årsskrift. Red. Elisabeth Barfoed m.fl. Kbh s Københavns Amt Aurehøj Gymnasium 5888 Aurehøj Statsgymnasium maj Red. Hans Jensen. Gentofte s. Bagsværd Kostskole og Gymnasium 5889 BK 75 år. Red. Claus Angelo m.fl. Bagsværd s Bagsværd Kostskoles Elevsamfund Red. Lars Stevnsborg m.fl s Jensen, Erik: Bagsværd Kostskole en af landets største privatskoler. I: Årsskrift for Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune. 1972, s Schultz, Hans-Christian: Bagsværd Kostskole og Gymnasium 100 år. I: Årbog for Gladsaxe Lokalhistoriske Forening. Årg. 33 (2009), s Gammel Hellerup Gymnasium 5893 Birch-Olsen, C.A.: 50 år. I: Program for Gammel Hellerup Gymnasium. 1949/50, s Birch-Olsen, C.A.: Lærere ved skolen. I: Program for Gammel Hellerup Gymnasium. 1949/50, s [ ] 5895 Tavlekludetræet. Gammel Hellerup Gymnasium 100 år. Red. Anders Larsen, Palle Roslyng-Jensen og Asger Sørensen. Hellerup s. Gentofte Kommunes gymnasier 5896 Priemé, Hans: Gymnasierne i Gentofte siden I: Gentofte Journalen. 2000, s Gentofte Gymnasium 5897 Gentofte Statsskole. Historie og Minder. Udg. Paul Sørensen s Gentofte Statsskole 50 år. 6. december Red. Otto Breinholt. Gentofte s. Gladsakse Gymnasium 5899 Gladsaxe Gymnasium Red. Fritz Schultz og Poul Zerlang. Gladsakse s Lund, Ib: Gladsaxe Gymnasium I: Årbog for Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune. Årg. 30 (2006), s Herlev Gymnasium 5901 Et andet gymnasium. B-skolen i Herlev Statsskole Herlev s Herlev Gymnasium Red. Mette Mortensen m.fl. Herlev s Kristoffersen, Kirsten: Herlev Statsskole, Statens Pædagogiske Forsøgsgymnasium. I: Uddannelse. Årg. 9 (1976), s Holte Gymnasium 5904 Dahlkild, F.P.: Forsømmelser. En undersøgelse fra Holte Gymnasium. I: Gymnasieskolen. 1969, s [forsømmelsesprotokol , , ] 5905 Hoffmeyer, Johs.: Holte Gymnasium gennem 25 år. Med et historisk tilbageblik Holte s Holte Gymnasium. Jubilæumsskrift 267

9 1981. Red. Vagn Haarsted m.fl. Holte s Schiff, Palle m.fl.: Holte Gymnasium in memoriam. I: Søllerødbogen. 1999, s Ishøj Amtsgymnasium 5908 Ishøj Amtsgymnasium. 10 års jubilæum Red. Susanne Højte Nielsen m.fl. Ishøj s. Kildegård Gymnasium (Østersøgades Gymnasium) 5909 Freil, Eigil: september I: Program for Østersøgades Gymnasium. 1956/57, s KG s billedbog Red. Hans Neerbek m.fl. Hellerup s Ø.G. s billedbog Hellerup s. Ordrup Gymnasium 5912 Jacobsen, Erik: Rektorer og lærere ved Ordrup Gymnasium I: Program for Ordrup Gymnasium. 1947/48, s Ordrup Gymnasium gennem 100 år, Red. Jakob Jensen. Kbh s. Søborg Gymnasium 5914 Honoré, Svend: Man gør en skole fortræd - brudstykker af Søborg Gymnasiums dagbog I: Gymnasieskolen. Årg. 69 (1986), s Søborg Gymnasium Jubilæumsskrift. Red. Sven Behrend m.fl. Søborg s. Vallensbæk HF 5916 Vallensbæk HF Red. Jytte Burchall m.fl. Vallenbæk s. Virum Gymnasium 5917 Virum Statsskole Red. Ingerlise Andersen og Stig Bülow. Virum s. Øregård Gymnasium 5918 Tidsbilleder Plockross Skole og Øregård Gymnasium. Red. Helle Askgaard og Kamma Haugan. Hellerup s. [2. oplag 2008] Frederiksborg Amt Birkerød Gymnasium og HF 5919 Borella-Hansen, S.: Birkerød-historier fra Statsskolen. I: Jul i Nordsjælland. Årg. 29 (1974), s Engelsen, H. Chr.: Nogle bidrag til Birkerød kostskoles historie Taler og foredrag. Kbh s Færkel, Hans Henrik: Kostskoleliv anno I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 19 (1971), s Skolen i Birkerød Fragmenter af Birkerød Gymnasiums historie i 125 år. Red. Erik Jørgensen. Vedbæk s. Farum, Marie Kruses Skole 5923 Essinger, Bent: Ej at synes - Marie Kruses Skole Farum s. [udg. i forbindelse med 125-års-dag] 5924 Festskrift i anledning af Marie Kruses Skoles 100-års-jubilæum, 22. april Kbh s Sane, Henrik Zip: Marie Kruses Skole - vejen til forstaden Farum. Farum s. (Studierækken fra Farums Arkiver & Museer) Frederiksborg Gymnasium 5926 Bjernum, Jørgen: Skoleliv i Hillerød i barokkens tidsalder. I: Folk og minder fra Nordsjælland. Årg. 48 (1993), s [ordensregler omkring 1670] 5927 Christophersen, Steen og Niels Kristian Steensberg: Frederiksborg Gymnasium Hillerød s Frederiksborg Statsskole Red. Viggo Petersen. Hillerød s Gjerløff, E.: Frederiksborg Statsskole under fire rektorer fra I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1977, s Hansted, Birgit Svane: Kong Christian stod ved højen mast... og han grundlagde Frederiksborg gymnasium. I: Medlemsblad for Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 1988, nr. 2, s Frederikssund Gymnasium 5931 Due Hansen, Henning og Knud Christoffersen: Frederikssund Gymnasium i 25 år. 268

10 Frederikssund s Jørgensen, Tor: Spredte træk om Frederikssund Amtsgymnasium tilblivelse. I: Frederikssund Amtsgymnasium. Skoleåret , s Frederiksværk Gymnasium og HF 5933 Landets smukkeste Frederiksværk Gymnasium. Jubilæumsavisen. Red. Nina Jessen. Frederiksværk s. [udg. i anledning af 10-års jubilæum] 5934 Frederiksværk Gymnasium og HF. Jubilæumsskrift Red. Ida Balslev m.fl. Frederiksværk s. Helsingør Latinskole 5935 Dahlerup, Troels: Helsingør Latinskole i det 17. Aarhundrede. Bidrag til Undervisningens Historie og til Stadens Musiksliv paa Didrik Buxtehudes Tid. I: Fra Frederiksborg Amt. 1964, s Helsingør Gymnasium 5936 Hvidbog om de 10 novemberdage, hvor skolens liv stod på spil. Protest-regn over amtet Helsingør s. Lyngby Gymnasium 5937 Lyngby Statsskole Red. Jørgen H. P. Barfod. Lyngby s Lyngby Statsskole/Gymnasium s Tønsberg, Jeppe: Brevene i statuen. I: Siden Saxo. Årg. 9, nr. 3 (1992), s [i en gipsstatue fandt man en række breve stilet til professor Walter Berendsohn, en herboende jøde, der måtte flygte til Sverige under besættelsen] Rungsted Gymnasium 5940 Frontløber Et gymnasium i udvikling gennem 100 år. Rungsted s Ringgaard Pedersen, Arne: Da Thisted Gymnasium lå ved Øresund. I: Historisk årbog for Thy og Vester Han Herred. 1995, s [inden Thisted Gymnasiums opførsel i 1947 valgte et betydeligt antal unge mænd fra Thy at tage deres gymnasieuddannelse i Rungsted] 5942 Rungsted Gymnasium Red. Leo Bresson og Nils Otto Steen. Rungsted s Rungsted statsskoles studenter biografier. Kbh s Ud af stedet. Translokation på Rungsted Gymnasium Søborg s. [taler af rektor Leo Bresson samt elevtaler] Roskilde Amt Greve Gymnasium 5945 Greve Gymnasium 25 år. En historie om et gymnasium og dets lokalsamfund. Jubilæumsskrift. Red. Nicolai Bauer m.fl. Greve s. Himmelev Gymnasium 5946 Himmelev Gymnasium Red. Poul Hansen m.fl. Himmelev s. Køge Latinskole 5947 Nørr, Erik: Kirken, latinskolen og de fattige I: Finn Andersen m.fl.: Køge Bys borgere En kollektiv biografi. Kbh s.; s Køge Gymnasium 5948 Køge Gymnasium Køge s. Roskilde Amtsgymnasium 5949 Bruun Hansen, Gorm: Skolen ved foden af Domkirken. Hovedbygningens jubilæum 21/ I: Jul i Roskilde. Årg. 67 (1993), s [Roskilde Amtsgymnasium i dag] 5950 saircondition. 17. marts Red. Maja Plum m.fl. Roskilde s. Roskilde Katedralskole 5951 Bruun Hansen, Gorm:»Almuens og Bøndernes Børn søge nu sjældnere Latinskolen«. 255 disciple fra Roskilde Katedralskole I: Historisk Årbog fra Roskilde Amt. 1998, s Bruun Hansen, Gorm: 255 disciple fra Roskilde Katedralskole 1812 til en statistisk undersøgelse. I: Uddannelseshistorie. 2003, s Bruun Hansen, Gorm: Hvornår er Ros- 269

11 kilde Katedralskole startet? I: Jul i Roskilde. 2000, s år på Holbækvej. Red. Irma Kobæk og PR Konsortiet. Roskilde s. [udg. i forb. med Roskilde Katedralskoles 40-års jubilæum på Holbækvej] 5955 Hammerich, L.L.: Riberret i Roskilde. I: Jul i Roskilde. 1968, s [bl.a. elevstil om gymnasieundervisning 1910/11] 5956 Hoffmeyer, Ada Bruhn: Artibus ingenuis. Roskilde Katedralskole gennem tiderne. Roskilde s Kornerup, Bjørn: Birgitte Gjøes Gavebrev til Roskilde Domskole I: Kirkehistoriske Samlinger. 7. rk., bd. 2 ( ), s Lauritsen, V.S.: Mindegangene paa Roskilde Katedralskole. Roskilde s Roars kilde. Årsskrift for Roskildenser- Samfundet. Nr. 48 (oktober 1966). Roskildenser-Samfundet 50. Red. Carina Andersen- Rosendal. Roskilde s Roskilde Katedralskole Jubilæumsskrift. Red. Esben Andreasen m.fl. Roskilde s To roskildensiske Skolelove fra det 16. Aarhundrede. Udg. Bjørn Kornerup. I: Danske Magazin. 6. rk., bd. 7 ( ), s Solrød Gymnasium 5962 Ud over Solrød. En skoles arkitektur og billedkunst. Red. Hans-Chr. Pedersen m.fl. Solrød Strand s Vestsjællands Amt Haslev Gymnasium 5963 Christensen, Bente m.fl.: Haslev Gymnasium. En skole i udvikling Haslev s Haslev Gymnasium. Red. Helge Christensen. Haslev s. Høng Gymnasium 5965 Frandsen, Bent: Høng Gymnasium. En skole på vej Høng s. Kalundborg Latinskole 5966 Kornerup, Bjørn: Et Testimonium fra Kalundborg Skole. I: Kirkehistoriske Samlinger. 7. rk., 1. bd. ( ), s [for O.M. Dyrhoff] Kalundborg Gymnasium 5967 Et gymnasium bliver til. I: Program for Kalundborg Gymnasium. 1957/58, s Højberg, Kr. J.: Fra latinskole til gymnasium. I: Jul i Kalundborg. Årg. 21 (1958), s Højberg, Kr.J.: Fra latinskole til gymnasium i Kalundborg. Kalundborg s. Skælskør Latinskole 5970 Friis, Peter Edvardsen: Underretning om Skælskør Købstad Genudg. Johannes Lyshjelm. Kbh s.; s Petersen, Erling: Latinskoleliv i Skælskør. I: Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. Bd. 79 (1992), s Skælskør og Korsør latinskoler 5972 Riis Larsen, Børge: Lidt om Latinskolerne i Skælskør og Korsør. I: Nyt fra Slagelse Gymnasium og HF-kursus. September 1997, s. 6-7 Slagelse 5973 Riis Larsen, Børge: Studenterklasser i Slagelse i begyndelsen af 1900-tallet. En parentes i dansk skolehistorie. I: Skole Kirke Arkiv. Tilegnet Erik Nørr på 60-årsdagen 11. november Red. Børge Riis Larsen, Christian Larsen og Vagn Skovgaard- Petersen. Kbh s.; s Slagelse Latinskole 5974 Fussing, Hans H.: Slagelse latinskoles disciple I: Program for Slagelse kommunale Gymnasium. 1949/50, s Jørgensen, Jens og Børge Riis Larsen: H.C. Andersen og Slagelse lærde skole. Slagelse s Randrup Bay, Marianne, Børge Riis Larsen og Birgit Yttrup: Et renæssancetestimonium fra Slagelse. I: Årsskrift for Slagelse Gymnasium og HF-kursus. 2006, s Slagelse Gymnasium og HF-kursus 5977 Jørgensen, Jens og F. Henriksen: Skolens logo og dets historie. I: Årsskrift for Slagelse Gymnasium og HF-kursus. 1990, s

12 5978 Riis Larsen, Børge og Jens Jørgensen: Et skolelogo - og dets baggrund. I: Årsskrift for Slagelse Gymnasium og HF-kursus. 1989, s Riis Larsen, Børge og Thomas Nilsson: Skolekomedier Skolekomedierne de sidste 15 år. I: Årsskrift for Slagelse Gymnasium & HF. 2009, s Riis Larsen, Børge: Ave og ast - eller et par bemærkninger om Gymnasiets motto. I: NYT fra Slagelse Gymnasium og HF-kursus. 2001, september, s Riis Larsen, Børge: Da Slagelse fik sit gymnasium. I: Jul i Slagelse. 1995, s Riis Larsen, Børge: Kemien i Slagelse og den kemiundervisningshistoriske samling. I: Årsskrift for Slagelse Gymnasium og HFkursus. 1998, s Riis Larsen, Børge: Nyt navn og logo. I: Nyt fra Slagelse Gymnasium. 2009, oktober, s Riis Larsen, Børge: Reception for Jens Jørgensen. I: Årsskrift for Slagelse Gymnasium & HF. 2008, s Riis Larsen, Børge: Slagelse Gymnasium for 50 år siden. I: Nyt fra Slagelse Gymnasium og HF-kursus. 1995, maj, s Riis Larsen, Børge: Slagelse Gymnasium i litteraturen. I: Jul i Slagelse. 2008, s Riis Larsen, Børge: Slagelse Gymnasium under besættelsen. I: Nyt fra Slagelse Gymnasium og HF-kursus. 1995, maj, s Riis Larsen, Børge: Slagelse Gymnasiums bygninger. I: Årsberetning for Slagelse Gymnasium og HF-kursus. 1997, s Riis Larsen, Børge: Slagelse Gymnasiums Lærere Slagelse s Riis Larsen, Børge: Slagelse Gymnasiums lærere. I: Årsskrift for Slagelse Gymnasium og HF-kursus. 2001, s Riis Larsen, Børge: Tale til de nyuddannede lærere. I: Årsskrift for Slagelse Gymnasium & HF. 2009, s [gymnasiespædagogik] 5992 Slagelse kommunale Gymnasium Slagelse s. (Program for Slagelse kommunale Gymnasium 1951/52) 5993 Træk af Slagelse gymnasiums historie. Fra begyndelsen af 1500-tallet til vore dage. Red. Børge Riis Larsen. Slagelse s. Sorø Akademi 5994 Academia Sorana. Kloster - Akademi - Skole. Udg. Soransk Samfund i anledning af dets 100 års dag. Kbh s Akademisten. I: Skalk. 1997, nr. 4, s [myten om, at den svenske konge Karl X Gustav skulle have været elev på Sorø Akademi] 5996 Balslev, L.: Nogle navne fra Soraner- Biografierne I: Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. 1979, s Erichsen, John: Peder Malling og Sorø Akademi. I: Jul i Sorø. Årg. 29 (1981), s Fra tugtens tid. Erindringer fra Sorø Akademis Skole En antologi. Udg. Per Salling. Valby s Gjerum, Arne: Christian IV og Sorø Akademi. I: Jul i Sorø. Årg. 36 (1988), s Glahn, Torben m.fl.: Soraner-biografier [ ]. Kbh bd Helms, Poul: Sorø Akademi under Besættelsen. I: Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. Årg. 45 (1958), s Kelstrup, Lars: Krudt og kugler bag klosterporten. I: Jul i Sorø. Årg. 44 (1996), s [soldaterkorpset ved Sorø Akademi ] 6003 Kelstrup, Lars: Sorø Akademi - bygningernes historie. 4. udg. Sorø s. [2. udg. ved Svend Ranvig (1985)] 6004 Kelstrup, Lars: Sorø Akademi. Bygningernes historie. Sorø s Krit - æst - hum Udg. gymnasieforeningen Baldur på hundredeårsdagen den 27. september s Larsen, Peter: Sorø Akademis 300 års jubilæum i I: Jul i Sorø. 1986, s Mejdahl, Jørgen: Frederik den Anders besynderlige og bedre skole i Soer. I: Gymnasieskolen. Årg. 60 (1977), s Nielsen, Jan:»Vænget« I: Jul i Sorø. Årg. 25 (1977), s Nielsen, Jan: Livet på Vænget Sorø s. [alumnatafdelingen på Akademiet] 6010 Nielsen, Viggo: Brændedeputater fra Sorø Akademi. I: Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. Bd. 50 (1963), s

13 6011 Olrik, H.G.: Soranske studier. Kbh s Ranvig, Svend:»Vænget«. I: Jul i Sorø. Årg. 39 (1991), s. 4-6 [alumnat i tilknytning til Akademiet fra 1925] 6013 Ranvig, Svend: Ludvig Holberg og Sorø Akademi. I: Jul i Sorø. Årg. 32 (1984), s Ranvig, Svend: Sorøkrøniken. Kbh bd Riis Larsen, Børge: Pastor Hans Bastholm og hans bogsamling. I: Jul i Slagelse. 2008, s. 8-9 [Hans Bastholm , overlod sin bogsamling i 1847 til akademiet] 6016 Skovmand, Arne: Fra sovesale og læsekamre til nyt alumnat. I: Jul i Sorø. Årg. 8 (1960), s Sorø Akademi 400 år - billeder af et skoleår. Red. Torben Christoffersen, Steen Jensen og Lars Kelstrup. Sorø s. Stenhus Gymnasium og HF 6018 Petersen, Henning: Stenbidere. Livet på Stenhus Holbæk s Stenhus i 75 år. Red. Niels de Bang. Holbæk s Stenhus kostskole. 4. september Red. Niels-Jørgen Kaiser. Holbæk s Stenhus. Red. Ernst Willumsen. Holbæk s Stenhusstudent 1952 og hvad så? Fjorten livsfortællinger. Red. Vibeke Dalgas og Jens Kristian Krarup. Kbh s Storstrøms Amt Maribo Gymnasium 6023 Dimissionstale i Maribo holdt af rektor Sigurd Højby. I: Uddannelseshistorie. 1995, s Hertig, Henrik: august I: Årsberetning for Maribo Gymnasium. 1962/63, s Maribo Gymnasium Maribo s. Nakskov Latinskole 6026 Hansen, Marius: Kloster og latinskoler i Nakskov. I: Årbog for Lolland-Falsters Historiske Samfund. 1975, s Nakskov Gymnasium 6027 Hansen, Marius: Nakskov Gymnasium sept Nakskov s Nakskov Gymnasium 50 år. I: Gymnasieskolen. Årg. 51 (1968), s Nakskov Gymnasium 75 år. Udgivet i anledning af Nakskov Gymnasiums 75-års jubilæum. Red. Birgit Guldager Clausen m.fl. Nakskov s. Nykøbing Katedralskole 6030 Thomsen, Gert m.fl.: Nykøbing Katedralskole. Nykøbing F s. Næstved Latinskole 6031 Fussing, Hans H.: Fra Næstved latinskole i 1630 erne. I: Årbog for Historisk Samfund for Præstø Amt. Ny rk., bd. 4 (1954), s Petersen, Erling: Studenter fra Næstved Latinskole I: Årbog for Historisk Samfund for Præstø Amt. 1961, s Næstved Gymnasium og HF 6033 Michelsen, F.: Næstved Gymnasium Træk af den højere undervisnings historie i Næstved s Næstved Gymnasium og HF Red. Birte Andersen m.fl. Næstved s. Vordingborg Gymnasium 6035 Christiansen, Aage: 25 år. I: Beretning om Vordingborg Gymnasium. 1962/63, s Skolens studenter I: Beretning om Vordingborg Gymnasium. 1962/63, s Vordingborg Gymnasium. Red. Jakob Bagger m.fl. Vordingborg s Vordingborg Gymnasium Red. Hans Bang m.fl. Vordingborg s Bornholms Amt Bornholms Amtsgymnasium 6039 Bruun, Erik: Statsskolen i Rønne

14 1962. I: Årsskrift for Rønne Statsskole. 1961/62, s Kibsgaard, C.H.: 450 års skole i Rønne. Rønne s Kibsgaard, Carl H.: Der var engang en skolekomedie. I: Jul paa Bornholm. Årg. 60 (1992), s [Rønne Statsskoles skolekomedier] 6042 Olsen, Erik: Bornholmske studenter. Et personalhistorisk projekt. I: Jul på Bornholm. Årg. 67 (1999), s [om arbejdet med at videreføre»bornholmske studenter fra og med 1818«] Fyns Stift 6043 Jørgensen, Carl E.: Skolereduktionen i Fyns og Lolland-Falsters stift I: Personalhistorisk Tidsskrift 1999, s Fyns Amt Fyns Studenter- og HF-kursus 6044 Bennike Madsen, Haakon: Fyns Studenterkursus Odense s Fyns Studenter og HF-kursus Odense s. Fåborg Latinskole 6046 Jørgensen, Carl E.: Fåborg latinskoles lærere. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 6 ( ), s Faaborg Gymnasium 6047 Faaborg gymnasium år. Red. Anne Kirstine Primdahl, Inger Winther og Claus Jensen. Fåborg s. Middelfart Latinskole 6048 Petersen, Åge: Fra den gamle latinskole i Middelfart. Middelfart s. Midtfyns Gymnasium 6049 Dimittender Ringe s Midtfyns Gymnasium En rejse i tid. Red. Bodil Andersen m.fl. Ringe s. Nordfyns Gymnasium år - unge i bevægelse, Nordfyns Gymnasium - jubilæumsårsskrift Red. Bente Moustgaard Mathiesen. Søndersø s. Nyborg Gymnasium & HF 6052 Nyborg Gymnasium & HF. 50, jubilæum, d. 1. april Red. Mette Slot Andersen m.fl. Nyborg s. Odense Katedralskole 6053 Beck Danielsen, Kim: Jens Vilhelm Pedersen, den klassiske dannelse og Odense Katedralskole. I: Uddannelseshistorie. 1998, s Fussing, Hans H.: Små bidrag til Odense skoles historie. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 13. rk., bd. 4 (1956), s Husker du vor skoletid på OK? Odense Katedralskole i Jernbanegade Red. Hans Henrik Jacobsen. Odense s Jacobsen, H.H.: H.C. Andersen og Odense Katedralskole. I: Fynske Årbøger. Bd. 10:1 (1968), s Jacobsen, Hans Henrik: Rektorer og lærere ved Odense Katedralskole Odense s Müller, Hakon: Fortegnelse over Katedralskoles lærere I: Program for Odense Katedralskole. 1951/52, s Nommensen, Børge: Odense Katedralskole. Udgivet i anledning af 700-års jubilæet 1. november Odense s Riising, Anne m.fl.: Odense Katedralskoles historie Odense s Riising, Anne: Skoler og undervisning i Odense i Hans Tausens barndom. I: Fynske Årbøger. 1994, s Odense, Sct. Knuds Gymnasium og HF- Kursus 6062 Tilbageblik i anledning af skolens 150- års fødselsdag. Red. Anne Grethe Mølgaard m.fl. Odense s. Svendborg Gymnasium 6063 Christensen, K. og E. Bøgebjerg: 273

15 Svendborg Statsgymnasium. Fortegnelse over studenterne fra s. (Tillæg til: Årsberetning for Svendborg Statsgymnasium. 1961/62) 6064 Svendborg Gymnasium - jubilæumsskrift Red. Ole Daneved, Ole Visti Petersen og Olaf Søndberg. Svendborg s Svendborg Statsgymnasium Jubilæumsskrift. Red. K. Christensen m.fl. Svendborg s. Vestfyns Gymnasium 6066 Christiansen, Mogens: Vestfyns Gymnasiums historie. I: Årsskrift for Vestfyns Gymnasium. 1960, s Jubilæumsskrift Vestfyns Gymnasium Red. Tyge Clausen m.fl. Glamsbjerg s. [udg. i anledning af skolens 25 års jubilæum] 6068 Hollmann, Lone, Marie-Louise Seerup og Finn Thastum: Vestfyns Gymnasium 50 år. Glamsbjerg s Slesvig / Sønderjylland 6069 Achelis, Thomas Otto: Den danske Undervisning i Slesvig-Holstens højere Skoler i den preussiske Tid ( ). I: Historisk Tidsskrift. 11. rk., bd. 4 ( ), s Achelis, Thomas Otto: Matrikel der schleswigschen Studenten Kopenhagen, Kiel bd. Nachträge und Berichtigungen von Vello Helk 6071 Achelis, Thomas Otto: Schleswigsche Studenten I: Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte. Bd. 73 (1949), s Egeberg Jensen, A.: Nordslesvigs gymnasieskoler I: Liv og virke i vort grænseland I troskab. I kærlighed. I taknemmelighed. Red. Chr. Refslund. Kbh s.; s Helk, Vello: Slesvigske studenter. Nogle kritiske bemærkninger i anledning af Ths. O. Achelis matrikel. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 15. rk., bd. 2 ( ), s Johannsen, Arnold: Ordningen af det højere skolevæsen i Sønderjylland I: Sønderjyske Årbøger. 2003, s Weimar, Wolfgang: Geschichte des Gymnasiums in Schleswig-Holstein. Rendsborg s. Flensborg, Duborg-Skolen 6076 Bonn-erklæringen og de unge. Elevberetninger fra Duborgskolen. Udg. Lars N. Henningsen. Flensborg s. (Arkivserien udg. Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig; 12) 6077 Diercksen, Gerd: Danskundervisning og danske skoler i Flensborg med særlig henblik på etableringen af Duborgskolen Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Duborg-skoleelever i krigens år. På korsvejen mellem nødvendighed og frivillighed. Flensborg s Duborg-Skolen Red. Lone Anker Jakobsen m.fl. Flensborg s Hansen, Bernhard m.fl.: Duborg-Skolen Flensborg s Hansen, Bernhard: Duborg-skolen oktober I: Den Danske Realskole. Årg. 62 (1960), s Hansen, Bernhard: Duborgskolens tilblivelse. I: Grænsevagten. Årg. 52 (1970), s Mejdahl, Jørgen: Engang lærernes private studenterkursus. I: Gymnasieskolen. Årg. 60 (1977), s Haderslev Katedralskole 6084 Achelis, T.O.: Die Brüder Peter Hinrich und Christian Peter Jessen. Eine Beitrag zur Geschichte des Haderslebener Johanneums. I: Schriften des Vereins für schleswigholsteinische Kirchengeschichte. 2. rk., bd. 12 (1953/54), s Achelis, T.O.: Dänischer Unterricht und dänische Schüler auf dem Haderslebener Johanneum in preussicher Zeit. I: Zeitschrift der Gellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte. Bd. 77 (1953), s Achelis, T.O.: Haderslev Latinskoles Rektorer og Lærere indtil I: Personalhistorisk Tidsskrift. 13. rk., 5. bd. (1957), s ; 6. bd. (1958), s Achelis, T.O.: Die Lateinschulen in Hadersleben und Ripen. Eine vergleichende 274

16 Betrachtung zur Geschicte des höheren Schulwesens im deutsch-dänischen Grenzgebiet. Slesvig s. (Gottorfer Schriften zur Landeskunde Schleswig-Holsteins; 5) 6088 Christensen, D.: Kollegiatkapitlet og Kapitelskolen. I: Haderslev Amts Museum. 1961, s Christensen, Olav og Magnus Favrholdt: Haderslev Katedralskoles elever og lærere Haderslev s Christensen, Olav: Haderslev Katedralskoles historie. Nogle kommentarer. I: Sønderjysk Månedsskrift. Årg. 35 (1959), s Christensen, Olav: Litteratur om Haderslev Katedralskole. I: Haderslev- Samfundets Årsskrift. 1948, s ; 1950, s Favrholdt, M.: Et skolehus gennem hundrede år. I: Program for Haderslev Katedralskole. 1953/54, s Favrholdt, M.: Hertug Hans den Ældres fundats for Haderslev latinskole. I: Haderslev- Samfundets Årsskrift. 1961/62, s Favrholdt, Magnus: Haderslev Latinskoles historie Kbh s. (Skrifter udg. Historisk Samfund for Sønderjylland; 36) 6095 Faaborg, Jens N.: Patriæ et literis. Gymnasiet i Haderslev for 100, 75, 50 og 25 år siden. I: Haderslev-Samfundets Årsskrift. 1989, s Galster, K.: Haderslev lærde skole. Tysk dansk tysk. I: Haderslev-Samfundets Årsskrift. 1954, s Haye, Thomas: Herzog Johann der Ältere von Schleswig-Holstein-Hadersleben ( ). Zwei unbekannte lateinische Gedichte des Bordesholmer Gymnasiums auf seinen Tod. I: Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte. Bd. 127 (2002), s Michelsen, S.: Dimissionstalen I: Haderslev-Samfundets Årsskrift. 1950, s Norn, M.S.: Vores 40-års studenterjubilæum. I: Haderslev-Samfundets Årsskrift. 1983, s Norn, Mogens S.: Fra vor skoletid på Haderslev Katedralskole I: Haderslev-Samfundets årsskrift. 1982, s Rønne, Bent Vedsted: Den gamle Katedralskole. Gåskærgade 28. Haderslev s Wiingaard, Helge: Patriæ et literis. For fædrelandet og lærdommen. Haderslev Katedralskole for 50 år siden. I: Haderslev- Samfundets årsskrift. 1984, s Niebüll, Friedrich-Paulsen-Schule 6103 Evermann, Ludwig: Nordschleswigsche Abiturienten der Friedrich-Paulsen-Schule, Niebüll. I: Schriften der Heimatkundlichen Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig. Hft. 64 (1991), s Sommersted Latinskole 6104 Christensen, Erik: Sommersted Latinskole. I: Årbog for Lokalhistorisk Forening for Vojens Kommune. 1999, s Sønderborg Latinskole 6105 Achelis, Thomas Otto: Sonderburger Studenten I: Norddeutsche Familienkunde. Jahrg. 15 (1966), s Sønderborg Gymnasium og HF-kursus 6106 Nørr, Erik: Christian II, hagekors eller øletiket. Striden om Sønderborg Statsskoles segl I: Sønderborg Samfundets Årsskrift. 1989, s Sønderborg Statsskole Red. Erik Eriksen, Astrid Grevsen Kappel, Viggo Petersen. Sønderborg s Sønderborg Statsskole, Sønderborg Gymnasium og HF-kursus Jubilæumsskrift. Red. Tage Baumann, Jørgen Olaf Nielsen, Kaj Thomsen. Sønderborg s. Sønderborg, Amtsgymnasiet i Sønderborg 6109 Zimmermann, Jan og Henning Steen Jensen: Amtsgymnasiet i Sønderborg Sønderborg s. Tønder Gymnasium og HF 6110 Tønder Gymnasium og HF. Jubilæumsbog Red. Karin Andersen m.fl. Tønder s Tønder Statsskoles jubilæumsbog Red. Hans Otto Jensen m.fl. Tønder s. [lærer- og elevfortegnelse med biogra- 275

17 fiske oplysninger] Aabenraa Gymnasium & HF 6112 Hansen, A.P.: Aabenraa Statsskole har oplevet 50 travle år. Som barn af genforeningen har skolen været inde i en rivende udvikling. I: Årsskrift for Aabenraa Statsskoles Samfund. 1970, s Jubilæumsskrift Aabenraa Statsskole Aabenraa Gymnasium & HF Red. Frands Gregersen m.fl s Aabenraa Statsskole Red. Esther Buchreitz m.fl. Aabenraa s. Aabenraa, Deutsches Gymnasium für Nordschleswig Jahre Deutsches Gymnasium für Nordschleswig Eine Festschrift Red. Immo Doege und Hans Jürgen Nissen. Aabenraa s Jahre Deutsches Gymnasium in Nordschleswig Eine Festschrift. Red. Karin Linke. Aabenraa bd Deutsches Gymnasium für Nordschleswig. Jubiläum Hrsg. Frauke Jessen, Inge Marie Tietje und Corinna Trebes. Aabenraa s Wolffhechel, Helmut: Die letzte Zeit des Deutschen Gymnasiums Apenrade. I: Heimatkundlichen Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig. Hft. 75 (2000), s Ribe Stift 6119 Jørgensen, Carl E.: Skolereduktionen 1740 i Ribe Stift. Ringkøbing, Holstebro, Lemvig og Varde latinskolers sidste år. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 1997, nr. 1, s Ribe Amt Esbjerg Statsskole 6120 Tengnagel Jørgensen, B.: Esbjerg studenter og deres skole Esbjerg s. Esbjerg Gymnasium og HF-kursus 6121 Esbjerg Gymnasium og HF-kursus Red. Søren Brinch-Fischer og Jens Peter Østergaard. Ribe s. Grindsted Gymnasium 6122 Grindsted Gymnasium og HF-kursus Red. Steen Jensen. Grindsted s Toft, Poul: Grindsted Gymnasium 25 år. I: Egnsbogen Grindsted/Billund. 1986, s Ribe Katedralskole 6124 Askgaard, Ejnar: Personalhistoriske oplysninger om de af Ribe Katedralskole fra dimitterede studenter. I: Årsskrift for Ribe Katedralskole. 1970, s Askgaard, Ejnar: Personalhistoriske Oplysninger om de af Ribe Katedralskole fra dimitterede Studenter. I: Program for Ribe Katedralskole. 1954/55, s Juhl, Mogens: Ribe Katedralskoles skolegård gennem tiderne. I: Fra kvangård til humlekule. 1990, s Kornerup, Bjørn: Ribe Katedralskoles Historie. Studier over 800 Aars dansk Skolehistorie. Kbh bd. [perioden ] 6128 Kaae, Bue: Ripensiske studenter i København i slutningen af det 16. århundrede. En studie over Peder Kristensens almanakoptegnelser. I: Fra Ribe Amt. Bd. 21 (1978), s Ribe Katedralskole - en udstilling. I: Uddannelseshistorie. 1995, s Skolen i Ribe. Festskrift i tekst og billeder i anledning af Katedralskolens 850 år. Red. Mette Bolding m.fl. Ribe s. HF-Kursus Ribe 6131 HF-Kursus Ribe Red. Kurt Lasthein m.fl. Ribe s. [ligger på Ribe Seminarium] Varde Latinskole 6132 Kristensen, H.K.: Hørerens løn ved Varde Latinskole. I: Fra Ribe Amt. 1966, s Varde Gymnasium 6133 Varde Gymnasium. De første 25 år. Et jubilæumsskrift. Red. Kirsten Conradsen m.fl. 276

18 Varde s. Vejen Gymnasium 6134 Vejen Gymnasium Jubilæumsskrift. Vejen s Vejle Amt Fredericia Latinskole 6135 Christiansen, Asger: Latinskolen i Fredericia En skole som forretning. Fredericia s Jørgensen, Johan: Til Fredericia skoles historie. I: Kirkehistoriske Samlinger. 7. rk., bd. 5 ( ), s Kornerup, Bjørn: Til Fredericia Skoles Historie. I: Kirkehistoriske Samlinger. 7. rk., bd. 3 ( ), s Fredericia Gymnasium 6138 Fredericia Gymnasium siden Skolen i tiden. Red. Børge Bagger. Fredericia s., 1 cd-rom 6139 Hemmingsen, A.: Fredericia Gymnasium og dets bygninger. Glimt af livet på skolen. Fredericia s Hemmingsen, A.: Fredericia Gymnasiums historie. Fredericia s. [perioden ] 6141 Lund, Erik: Dimissionstaler Fredericia s. HF Gedved 6142 HF Gedved - 25 år Jubilæumsskrift. Red. Henrik Lykke Andersen, Jesper Rasmussen, Anne Ussing-Jepsen. Gedved s. [ligger på Gedved Seminarium] Horsens Amtsgymnasiunm 6143 Horsens Amtsgymnasium i 25 år. En spejling af tiden. Jubilæumsskrift Red. Anne Louise Mørk, Flemming Schmidt og Thomas Ohrt. Horsens s. Horsens Statsskole - Gymnasium og HFkursus 6144 Bjørneboe, Lars: Portrætter på Horsens Statsskole. Horsens s Elkjær, Sigurd: Latinskoleliv i Horsens ved midten af 1800erne. I: Østjysk Hjemstavn. Årg. 30 (1965), s Rektor Jens Hansen s Efterretning om Horsens Udg. Thomas W. Lassen. Horsens s.; s Kolding Amtsgymnasium og HF-kursus 6147 Carstens, Karen M.: Træk af Kolding højere Almenskoles Historie. I: Program for Kolding Gymnasium. 1955/56, s Liebing, Christian og Knud Moseholm: Doctrinæ et virtuti. For lærdom og dyd - eller for hvad? I: Koldingbogen. Årg. 17 (1987), s Nellemann, A. og Knud Moseholm: Om befordring af provstebreve fra Kolding til Harte. I: Vejle Amts Årbog. 1990, s Nellemann, Aksel og Knud Moseholm: En uhyggelig historie fra Kolding Latinskole i I: Koldingbogen. Årg. 19 (1989), s Nellemose: Rektorhaven ved Slotssøen. I: Koldingbogen. Årg. 17 (1987), s Carstens, Karen Margrethe og Aksel H. Nellemann: Kolding studenter og deres lærere. Kolding s Carstens, Karen Margrethe og Knud Moseholm: Kolding studenter og deres lærere. Kolding s Liebing, Christian: Rektorers lange række. I: Koldingbogen. Årg. 34 (2004), s [oversigt over kendte rektorer ved Kolding lærde Skole, nu Kolding Amtsgymnasium fra 1542 til 1994] 6155 Nellemann, A. og Knud Moseholm: Latinskolelærere i Kolding indtil Kolding s Nellemann, Aksel H. og Knud Moseholm: Kolding studenter indtil Kolding s Nellemann, Aksel og Knud Moseholm: Lærerne ved Kolding Latin- og Realskole og Kolding Højere Almenskole Kolding s Ortmann, Jytte: Lyset og Svada. I: Koldingbogen. Årg. 23 (1993), s Debat: August Lund. I: Koldingbogen. Årg. 25 (1995), s. 121 [skolebladet Lyset ca ca og gymnasieforeningen Svada af 1910] 6159 Ratjen, Jesper: 5 HF-årgange fra Kolding Gymnasium og Kursus til højere forberedelseseksamen. Med eksamen

19 Kolding s. Kolding, Munkensdam Gymnasium 6160 Hansen, Jens: Munkensdam Gymnasium gennem 25 år. I: Koldingbogen. Årg. 34 (2004), s Tørring Amtsgymnasium 6161 TAG Red. Merete Bertelsen m.fl. Tørring s Tørring Amtsgymnasium Red. Ulla Kellermann. Tørring s. Vejle Latinskole 6163 Alsted, J.: Vejle Latinskole. I: Vejle Bys Historie august Red. C.V. Pedersen. Vejle s.; s [1. udg. 1927] 6164 Jørgensen, Carl E.: Problemerne omkring Vejle latinskoles lukning I: Vejle Amts årbog. 1994, s Vejle, Brødrene Schousboes Institut 6165 Schovsbo, Per Ole: Bidrag til en privat latinskoles historie og nogle glimt fra Vejle, samt bidrag til personalhistoriske undersøgelser vedørende slægten Schousbo. I: Vejle Amts Årbog. 1969, s Vejle, Rosborg Amtsgymnasium og hf-kursus 6166 Jubilæumsskrift Red. Morten Frøsig m.fl. Vejle s. Vejle, Rødkilde Gymnasium 6167 Brummer, Tage: 2 små billeder fra»vejle højere Almenskole« I: Vejlebogen. 1994, s Jakobsen, Sv.: Vejle Gymnasium Vejle s Jul i Vejle Red. J. Wesarg Steffensen. Vejle s.; s Ringkøbing Amt Herning Gymnasium 6170 Gymnasiet i byen. 75 år med gymnasium i Herning. Herning s Herning Gymnasium Herning s Herning Gymnasium aug Herning s Herning Gymnasium 60 år Herning s Husker du vor skoletid Herning Gymnasium august Studenternes jubilæumsfest. Herning s Hvam, Torben: Apropos særklasserne i Herning. I: Uddannelseshistorie. 1994, s Jensen, K.O. og Bo Esbjørn Larse: Fra dilettant til musicals. En historie om teatertraditionen ved Herning Gymnasium. I: Herningbogen. 1998, s Merrild, Erik: Strejflys over Herning Gymnasiums barndom. Herning s. Holstebro Latinskole 6178 Larsen, Svend: En skolestrid i Holstebro 1707 og dens baggrund. I: Hardsyssels Årbog. 2. rk., bd. 5 (1971), s Holstebro Gymnasium og HF-kursus 6179 Holstebro Gymnasium og HF-kursus Jubilæumsskrift. Red. Benedikt Gullach, Sigurd Nielsen og Henry Smidt. Holstebro s. Ikast Gymnasium 6180 Hansen, Erik: Da Ikast fik sit gymnasium. I: Egnsbogen Bording/Engesvang/Ikast. 1998, s Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing års jubilæum. Red. Rigmor Andersen m.fl. Ringkøbing s. Struer Gymnasium 6182»Down Memory Lane«. Struer Gymnasiums Kollegium i 25 år. Red. Søren Hove og Erling Høiberg. Struer s Pichard, Knud: Bille nummer to fra Struer Statsgymnasium. En personlig tilståelse. I: Hardsyssels Årbog. 2. rk., bd. 9 (1975), s Sandfeld, Gunnar: Et statsgymnasium bliver til. Nordvestjyllands første gymnasium. Struer Statsgymnasium august I: Årsskrift for Struer Statsgymnasium. 1964, s Struer Gymnasium En skole og dens by. Red. Erling Høiberg. Struer s. 278

20 Vestjysk Gymnasium, Tarm 6186 Erklæring fra undervisningsministeriets»udvalg til overvejelse af gymnasieforholdene«i spørgsmålet om statens overtagelse af»vestjysk Gymnasium«. I: Rigsdagstidende 1951/52, tillæg A, sp Gadegaard, P.B.: Kostskolen Vestjysk Gymnasium Tarm I: Program for Vestjysk Gymnasium, Tarm. 1952/53, s Mogensen, Aase: Lys over land. Portrætter fra Vestjysk Gymnasiums tilblivelse og virke. Tarm s Skole i hundrede år. Vestjysk Gymnasium Tarm Red. Kristian Boas. Tarm s Århus Stift 6190 Jørgensen, Carl E.: Skolereduktionen i Århus Stift I: Århus Stifts Årbøger. Bd. 81 (1998), s Århus Amt Amtsgymnasiet i Hadsten 6191 Andersen, Finn: Menneskelig og faglig udfordring. Amtsgymnasiet i Hadsten Hadsten s. Amtsgymnasiet i Odder 6192 AiO Amtsgymnasiet i Odder jubilæumsskrift. Red. Ninna Clemmensen. Odder s. Amtsgymnasiet i Paderup 6193 Jubilæumsskrift for Amtsgymnasiet i Paderup. 25 års jubilæum. Red. Peter Thorsen, Emma Louise Nielsen, Vagn Juhl Larsen. Paderup s. Grenå Latinskole 6194 Grenaa Latinskole. I: Årsberetning for Grenaa Gymnasium. 1961/62, s Hoffmeyer, Johs.: Grenaa Latinskole. I: Grenaa og omegn før og nu. 1979, s Jørgensen, Carl E.: Elever i Grenå Latinskole I: Personalhistorisk Tidsskrift. 2003, s Grenå Gymnasium og HF 6197 Friborg Hansen, Vilfred: Undersøgelse af den sociale rekruttering til Grenå Gymnasium og HF-kursus. I: Gymnasieskolen. Årg. 55 (1972), s Grenaa Gymnasium. 25 år på heden. Red. Erik Bjørn Olsen og Vilfred Friborg Hansen. Grenå s. Langkær Gymnasium og HF 6199 Langkær Gymnasium og HF. Jubilæum 25 år 11. august Red. Erling Baastrup m.fl. Mundelstrup s. Marselisborg Gymnasium 6200 Jørgensen, Sven Lauge: Marselisborg Gymnasium Århus s Jørgensen, Sven Lauge: Marselisborg Gymnasium, Århus kommunale gymnasium I: Årsberetning for Marselisborg. 1966/67, s Marselisborg i 100 år Marselisborg Gymnasiums jubilæumsskrift. Red. Steen S. Nørgaard, Carsten Poulsen og Jens Spliid. Århus s Hjernøe, C.A.: -»hvor min skole ligger lunt i lindes ly«. I: Jul i Aarhus. Årg. 30 (1973), s Randers Amtsgymnasium 6204 Randers Amtsgymnasium Red. Chr. Anker, Helle Bie Frismann og Bent Hvorslev. Randers s. Randers Statsskole 6205 Dumreicher, Carl: Randrusianersamfundet Randers s Kirk, Palle: Henrik Pontoppidan og Valahal. I: Historisk Årbog fra Randers Amt. Årg. 95 (2001), s [Henrik Pontoppidans indførsler i latinskoleforeningen Valhals protokol ] 6207 Kirk, Palle: Randers Statsskole under besættelsen. I: Historisk Årbog fra Randers Amt. Årg. 86 (1992), s Randers Statsskole Red. Svend Hill-Madsen m.fl. Randers s. 279

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 1 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 2 3. Bilag... 5 Bilag 1 Stx offentlige udbydere... 5 Bilag

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4 NR ANTAL ANTAL PROCENT STUDENTER STUDENTER I STUDENTE SKOLE TIL KU ALT, 2014 R TIL KU REGION 1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk ANTAL: FAKULTET: SKOLE: I ALT: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk Studenterkursus 2 JUR Akademisk Studenterkursus 18 13 SAMF

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2009 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 24.8.2016 Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Borupgaard

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser De overordnede tal Søgetallene er indhentet hos Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler, og de er sammenholdt med tal fra Gymnasieskolernes Rektorforening.

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 1. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 2 i både dansk

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Bilagstabel 1 i alt på stx der har ligget til grund for tilskudsudbetalingen til den enkelte institution. For 2. halvår

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Bilag 1 Oversigt over zone 4 rejser fordelt på samt lærernes andel af zone 4 rejser fordelt på Tabel 1 Oversigt over

Læs mere

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER Analysen er udarbejdet af og for Studenters overgang til ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser AE har undersøgt, hvor mange studenter,

Læs mere

N OTAT. Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx)

N OTAT. Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx) N OTAT Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx) I dette analysenotat analyseres forskellene på eksamens- og årskarakterer på de almene gymnasier (Stx) for de elever, der blev studenter i årene 2012-2014.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelser... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf Indhold 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelse... 3 2.1 Overordnet... 3 2.2 Uddybning af stx (jf. bilag 1)...

Læs mere

De første spørgsmål drejer sig om den ledelsesstil, som rektoren på dit gymnasium har.

De første spørgsmål drejer sig om den ledelsesstil, som rektoren på dit gymnasium har. Kære deltager, Velkommen til spørgeskemaet! Tusind tak, fordi du tager dig tid til at besvare spørgsmålene. Det betyder meget for mig og mit speciale. Jeg vil i spørgeskemaet spørge ind til din oplevelse

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: % (488/5) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk Børge Riis Larsen Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen Liv og værk UNIVERSITÅT3BI3LIOTHEK KIEL - ZENTRALB1ELI0THEK - Syddansk Universitetsforlag 2013 Indhold Forord 11 Indledning 13 Afgrænsning af emnet

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

A Akademisk Studenterkursus 4 Allerød Gymnasium 4 Alssundgymnasiet Sønderborg 4 Amager VUC se VUC Hvidovre-Amager - Aurehøj Gymnasium 4

A Akademisk Studenterkursus 4 Allerød Gymnasium 4 Alssundgymnasiet Sønderborg 4 Amager VUC se VUC Hvidovre-Amager - Aurehøj Gymnasium 4 Skolerne/kurser råder over nedenstående antal pladser på SIP-kurserne. Har skolen/kurset ønsker om yderligere deltagelse, så send deres navn, email og skolenavn pr. mail til gl-e@gl.org, så kommer vedkommende

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Bilag Tabel 1 Antal årsværk og på VUC Kommune Institution Albertslund Kommune Vestegnen & VUC 162 153

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på stx

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på stx Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på stx Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne NOTAT Udgifter til markedsføring på ungdomsne 2011-2016 Danske er har udarbejdet en analyse, der viser ungdomsnes markedsføringsudgifter. Analysen er foretaget på baggrund af regnskabstal fra Undervisningsministeriets

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Lokalforening Formand Dato Sted Allerød Kirsten M. Due Henvendelse til formanden Engen 32, 3250 Gilleleje, 20575760 Amager Christina Iversen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

III Elever og klasser

III Elever og klasser III Elever og klasser III Elever og klasser 29 Udviklingen i elevbestanden i det almene gymnasium Tabel 3.1 93/94 94/95 95/96 96/97 Trin Linie Drenge Piger I altdrenge Piger I alt Drenge Piger I alt Drenge

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere