Afdeling for Filosofi. Læseplan. Foråret 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdeling for Filosofi. Læseplan. Foråret 2007"

Transkript

1 INSTITUT FOR FILOSOFI OG IDÉHISTORIE Aarhus universitet Afdeling for Filosofi Læseplan Foråret 2007 Opdateres løbende.

2 Opdateret: 8. februar

3 !! VIGTIGT!! LÆS DENNE SIDE NØJE!! FORMALIA I FORBINDELSE MED AFHOLDELSE AF EKSAMEN Når man går til eksamen på afdeling for filosofi, er der en række administrative betingelser, der skal opfyldes. Man skal: 1. Altid tilmelde sig eksamen. 2. Eventuel udforme en bogliste. 3. Ofte udforme en opgaveformulering (synopsis). 4. Altid have bogliste/opgaveformulering godkendt (underskrevet) af faglærer/vejleder. 5. Altid aflevere den/dem på sekretariatet i 2 eksemplarer. og husk også: - altid at aflevere udfyldt hjemmeopgaveskema med din opgave (ved begge eksemplarer) og for at hjælpe sekretariatet, da venligst undlade at komme din opgave i omslag/plastlomme, men gerne sammenhæftet. - udlevering af opgaver er efter kl aflevering af opgaver (i 2 eksemplarer) er inden kl TILMELDING: Tilmelding til eksamen foregår i perioden fra marts. Du skal tilmelde dig på internet-adressen 2. BOGLISTEN / PENSUMLISTEN: Med mindre eksamenspensum er blevet fastlagt i undervisningen skal afdelingen have modtaget en bogliste/pensumliste, som eksaminationen kan foregå på baggrund af. Boglisten/pensumlisten angiver det pensum, som den studerende står inde for at have kendskab til - og som eksaminator/censor derfor kan stille spørgsmål til. 3. OPGAVEFORMULERINGEN: Ved en række eksaminer skal man endvidere udforme en emneformulering (bl.a. emneprøver, disciplinprøver, speciale osv.). Denne emneformulering spiller samme rolle som boglisten: Den studerende angiver heri rammerne for eksamen. fortsættes på næste side 3

4 4. GODKENDELSE: Godkendelsen fra faglæreren/vejlederen er meget vigtig, idet denne fungerer som instituttets godkendelse af eksamensgrundlagets faglige niveau. Er du i tvivl om din prøve kræver godkendelse af en bogliste og en opgaveformulering, check studieordningen eller spørg faglæreren eller sekretariatet. 5. AFLEVERING: Hvis prøven kræver udarbejdelsen og godkendelse af en bogliste skal den afleveres på sekretariatet i 2 eksemplarer. Fristen for aflevering ses på opslag med Nøgledatoer. Det er meget vigtigt at overholde denne frist, da sekretariatet bruger de indleverede boglister som grundlag for planlægningen af eksamens afvikling. Overskrider du denne frist, risikerer du derfor i værste fald at blive udelukket fra at gå til eksamen i det pågældende semester. I heldigere fald får du tildelt én af de tilbageværende tider - der som oftest er det mindst attraktive tidspunkt. MANGLENDE OPFYLDELSE AF HVER ENKELT AF DISSE 5 BETINGELSER KAN I VÆRSTE FALD FØRE TIL, AT DU IKKE KAN KOMME TIL EKSA- MEN I DET PÅGÆLDENDE SEMESTER! VÆR DERFOR MEGET PÅPASSE- LIG MED AT OVERHOLDE DEM. Går noget alligevel galt, er du meget bedre stillet, hvis sekretariatet har din korrekte adresse og telefonnummer (så du evt. kan blive kontaktet). Det er derfor en god ide, at melde adresse-ændringer til sekretariatet. 4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig påmindelse Indholdsfortegnelse...4 Sekretariat og medarbejdere...5 Træffetider...6 adresser...7 BACHELORUDDANNELSEN: 1. og 2. års undervisning...8 SUPPLERINGSUDDANNELSER: Politisk teori og filosofi...9 KANDIDATUDDANNELSE/KONFERENS: Kandidatuddannelse...9 Studiekreds...9 EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE (EVU): Moral i teori og praksis...10 Projektorienteret videnskabsteori...10 Masteruddannelse...10 Manchetter til undervisning EVU- Efter og Videreuddannelse Studiekreds...43 Masteruddannelse...44 Kommende seminarer efterår Praktik- og erhvervsvejledning...46 Andre oplysninger:...47 Center for Sundhed, Menneske og Kultur... Research Unit for Multi-Dimensional Learning... Skriftserier... Bibliotek...48 Fagudvalget... Doxa... Filosofisk Forening... Forlaget Philosophia... 5

6 INSTITUT FOR FILOSOFI OG IDÉHISTORIE Afdeling for Filosofi Aarhus Universitet Sekretariatet Bygning. 1467, lokale 615 og 617 Nobelparken Jens Chr. Skous Vej Århus C Fax.: http: //www.ifi.au.dk MEDARBEJDERE: Professorer: Uffe Juul Jensen, Steen Wackerhausen, Docent: Hans Fink Lektorer: Jørgen Husted, Steen Brock, Anders Moe Rasmussen, Thomas Schwarz Wentzer, Morten Raffnsøe-Møller, Lars Bo Gundersen, Johanna Seibt Adjunkter: Morten Dige, Anne Marie Olesen, Anne Marie Pahuus Undervisningsadjunkt: Henning Høgh Laursen TAP: Lena Frikke, Tina Elgaard, Inge Chr. Pedersen Ph.D.-studerende:Katrine Krause-Jensen, Morten Sørensen Thaning, Jonas Fogedgaard Christensen Eksterne lektorer:jens Thisted, Raffaele Rodogno, Asbjørn Steglich-Petersen Projektledere: Karen Munk Post-doc: Ejvind Hansen, Andreas Beck Holm TRÆFFETIDER: Sekretariat: mandag fredag kl og kl Afdelingsleder Lena Frikke tlf Studiesekretær Tina Elgaard tlf Sekretær Inge Chr. Pedersen tlf Institutleder: efter aftale pr. Morten Raffnsøe-Møller tlf Studieleder: Morten Haugaard Jeppesen tlf Onsdage, kl Studievejleder: Linda Klitgaard tlf mandage kl. 9-12, (personlig henvendelse) bygning 1467, lokale 622 mandage kl (telefonisk henvendelse) 6

7 TRÆFFETIDER: Mandag: kl Philosophia tlf kl Anne Marie Pahuus tlf kl Torben Andreasen tlf kl Steen Wackerhausen tlf Tirsdag: kl Thomas Schwarz Wentzer tlf kl Carsten Sestoft tlf Onsdag: kl Morten Dige tlf kl Henning Høgh Laursen tlf kl Anne Marie Olesen tlf kl Jens Thisted tlf kl Hans Fink tlf kl Steen Brock tlf kl Jørgen Husted tlf kl Anders Moe Rasmussen tlf kl Johanna Seibt tlf Torsdag: kl Philosophia tlf kl Uffe Juul Jensen tlf TRÆFFES EFTER AFTALE PR. Morten Keld Andreas Beck Karin Karen Lars Bo 7

8 ADRESSER: Andreasen, Brask, Brock, Christiansen, Dige, Elgaard, Fink, Frikke, Gundersen, Lars Hansen, Holm, Andreas Husted, Jensen, Uffe Krause-Jensen, Klitgaard, Laursen, Henning Munk, Karen Olesen, Anne Pahuus, Anne Pedersen, Inge Raffnsøe-Møller, Morten Rasmussen, Anders Rodogno, Seibt, Sestoft, Steglich-Petersen, Thaning, Morten Thisted, Thorgård, Wackerhausen, Wentzer, Thomas 8

9 UDDANNELSER Bacheloruddannelse, sidefagsuddannelse, suppleringsuddannelse, kandidatuddannelse og magisteruddannelse, efter 1995 bekendtgørelsen, bachelor- og kandidatuddannelse efter 2004 bekendtgørelsen og ph.d.-uddannelse efter 2002 bekendtgørelsen. BACHELORUDDANNELSEN Undervisning for 1. årsstuderende: Filosofihistorie 2 tirsdage i uge 6-12, bygn. 1342, lok. 455 (Jura) torsdage i uge 6-12, bygn.1342, lok. 455 (Jura) Første gang 1. februar Erkendelses- og videnskabsteori mandage 13-15, bygn. 1441, lok. 113 (Aud. A3) Første gang 5. februar Filosofisk Antropologi onsdage og fredage 14-17, bygn. 1441, lok. 113 (Aud. A3) Første gang 11. april Undervisning for 2. årsstuderende: Fagets videnskabsteori/ mandage 12-15, bygn. 1455, lok. 127 Studium generale Første gang 5. februar Filosofi i praksis tirsdage 9-12, bygn. 1451, lok. 219 Første gang 24. april Grundfagsprojekter: v/ Morten Dige tirsdage 10-12, bygn. 1455, lok. 116 Første gang 6. februar v/uffe Juul Jensen onsdage 10-12, bygn. 1455, lok. 127 Første gang 7. februar v/henning Høgh Laursen torsdage 10-12, bygn. 1451, lok. 219 Første gang 8. februar

10 UNDERVISNING FOR SUPPLERINGSUDDANNELSEN POLITISK TEORI OG FILOSOFI Samfundsfilosofiske klassikere mandage 15-17, bygn. 1467, lok. 515 Første gang 5. februar What is a right? Thursday 13-15, building 1467, room 515 Starting February 1 st. Conflict and Identity Wednesday 12-14, building 1453, room 227 Første gang 2. februar KANDIDATUDDANNELSE/KONFERENS Samfundsfilosofiske klassikere mandage 15-17, bygn. 1467, lok. 515 i nutidig belysning. Første gang 5. februar Litteratur og filosofi tirsdage 10-14, bygn. 1467, lokale 515 Første gang 23. februar Epistemology Tuesday 14-16, building 1467, room 515 Starting February 6 th. Donald Davidsons teori om onsdage 10-12, bygn. 1467, lok. 515 triangulation Første gang 7. februar years Hegel s Phenome- Thursday 10-12, building 1465, room 616 nology of Spirit Starting February 1 st. What is a right? Thursday 13-15, building 1467, room 515 Starting February 1 st. Philosophy and Language. Friday 10-12, building 1467, room 515 Starting February 16 th. Conflict and Identity Wednesday 12-14, building 1453, room 227 Første gang 2. februar Tysk for filosoffer og tirsdage 8-10, bygn. 1467, lok. 515 Idéhistorikere Første gang 13. februar

11 STUDIEKREDS Rudolf Steiners filosofi og Mandage 10-12, bygn. 1465, lok. 616 den tyske idealisme Første gang 5. februar EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE (EVU) Moral i teori og praksis Torsdage , bygn. 1325, lokale 320 Første gang 1. februar Projektorienteret videnskabsteori weekendseminar: lørdage søndage 10-16, bygn. 1325, lok. 340 Første gang 3. februar MASTERUDDANNELSE Etiske værdier i institutioner, weekendseminarer uge 5, 9, 15 og 19, organisationer og professioner bygn, 1451, lok

12 Manchetter Undervisning for 1. årgang Titel / fag: Filosofihistorie 2 Underviser: Hans Fink, Thomas Schwarz Wentzer (koordinator) Dag og tidspunkt: tirsdag, i uge 6-12 torsdag, i uge Første gang 1. februar Bygning og lokale: Bygning 1342, lokale 455 (Jura). Kursets formål: Filosofihistorie 2 er en fortsættelse af filosofihistorie 1 fra efteråret. Undervisningen omhandler filosofihistorien fra midten af 1600-tallet til 1831 (Hegels død). Kursets formål er at den studerende tilegner sig en forståelse af fremtrædende filosofiske teorier i perioden. Endvidere at den studerende opnår indsigt i udvalgte centrale problemstillinger, der har optaget og stadigt optager den filosofiske forskning. Undervisningen gennemføres i et intenst forløb de første syv uger af semestret (uge 5-12) og afsluttes med den mundtlige eksamen i uge 13. Undervisningsform: Undervisningen gennemføres ved to ugentlige forelæsninger à tre timer, der ledsages af instruktorundervisning i mindre hold. Det forventes at den studerende afsætter en del tid til selvstudium og møder forberedt op til timerne. Litteratur: Pojman, Classics of Philosophy, Oxford University Press. Et supplerende tekstkompendium med teksterne til Humes etik og Hegel bedes anskaffet og kan købes i Stakbogladen. Undervisningsplan: uge dag dato emne underviser 5 to 1.2. Humes empiristisk erkendelsesteori TSW 6 ti 6.2. Kausalitetsbegrebet og skepticisme ifølge Hume TSW to 8.2. Følelser og fornuft i Humes etik HF 7 ti Naturlige og kunstige dyder HF to 15.2 Kants fornuftkritik TSW 8 ti Sansning og forstand TSW to Kants etik. Den gode vilje HF 9 ti Det kategoriske imperativ HF to 1.3. Frihed og autonomi HF 10 ti 6.3. Hegels retsfilosofi. Kritik af Kant HF to 8.3. Fra retsfilosofien. Sædelighed HF 11 ti Åndens fænomenologi TSW 12

13 to Anerkendelsens dialektik TSW 12 fre eksamensspørgsmål 13 ti aflevering af synopsis ons-fre mundtlig eksamen ECTS: 10 ECTS Prøveform: Mundtlig prøve med materiale. Til semesterstart udleveres en liste med 6-8 tematiske spørgsmål, som er relateret til det gennemgåede pensum. Den studerende trækker til eksamen ét spørgsmål fra denne liste. Senest 4 dage efter modtagelsen af spørgsmålet indleverer den studerende en synopsis af et omfang på 2-3 sider, som skitserer en besvarelse af spørgsmålet. Den mundtlige prøve afholdes senest 4 dage efter indleveringen. HUSK at tilmelde dig på AULA Kompendier kan købes i Stakbogladen ved semesterstart. 13

14 Titel: Filosofisk antropologi Underviser: Steen Wackerhausen, Anne Marie Pahuus (koordinator) Dag og tidspunkt: Onsdage og fredage Første gang 11. april Bygning og lokale: Bygning 1441, lokale 113 (Aud. A3) Kursets formål: At indføre i filosofiske grundopfattelser af det særligt menneskelige med henblik på opnåelsen af et sikkert kendskab til udvalgte filosofiske teorier om menneskets natur Undervisningsplan: Undervisningsform: 1) sansning og forståelse (AMP) 2) behov og autonomi (AMP) 3) identitet og integritet (AMP) 4) kulturlighed og naturlighed (SW) 5) videns-, lærings- og erkendelsesformer (SW) 6) rationalitet, intuition og kreativitet (SW) Forelæsninger i ugerne 15, 16 og 17, herefter gruppevejledning Litteratur: Kompendium plus supplerende litteratur i forbindelse med valg af emne ECTS: 10 ECTS Prøveform: Eksamen aflægges ved udarbejdelse af en fri, skriftlig hjemmeopgave udarbejdet af 3-4 studerende, hvis emne og pensum godkendes af vejlederen. Opgaven kan tage form af gensidigt supplerende dele eller fremtræde i mere dialogisk form. Opgaven skal have en fælles del på mindst 6 sider (inkluderende indledning, konklusion og litteraturfortegnelse). For de resterende siders vedkommende skal det tydeligt fremgå, hvem som er forfatter, således at individuel bedømmelse er mulig. Hver enkelt eksaminands bidrag må ikke overstige 8 sider, således at opgavens maks. omfang er på 30 sider ( typeenheder) (for 3 studerende) eller maks. på 38 sider ( typeenheder) (for 4 studerende). 14

15 Titel / fag: Erkendelses- og videnskabsteori Undervisere: Steen Brock (koordinator), Asbjørn Steglich-Petersen Dato og tidspunkt: Mandage Første gang 5. februar Tirsdag d. 10. april kl Lokale: Bygning 1441, lokale 113 (Aud. A3). Kursets formål: Kurset introducerer til den nyere videnskabsteori med fokus på spørgsmål som videnskabernes særkende, forklaring og teori, teori og praksis, realisme og rationalitet, tværkulturel forståelse og human- og samfundsvidenskabernes særkende. Dertil kommer en grundig indføring i en række emner i moderne analytisk erkendelsesteori; analyseproblemet, skeptiscime, fundamentalisme/ kohærentisme, internalisme/externalisme og værdiproblemet. Undervisningsplan: Modul I, v. Steen Brock 5. februar: Karl Popper: The Aim of Science, The Bucket and the Searchlight, Objective Knowledge, Oxford UP, februar: Thomas Kuhn: Postscript 69, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago UP, februar: Ian Hacking: Introduction/Rationality, What is Scientific realism?, Representing and Intervening, Cambridge UP, februar: Andy Pickering: The mangle of practice s , The mangle of Practice, Chicago UP, Science as Alchemy, Schools of Thought: Twenty-Five Years of Interpretive Social Science, Edited by Joan W. Scott and Debra Keates, Princeton UP, marts: Peter Winch: Understanding a primitive Society, Ethics and Action, Routledge, marts: Charles Taylor: Understanding and Explanation in the Geisteswissenschaften, Wittgenstein. To follow a Rule, S. Holtzman & C. Leich (eds.), Routledge, 1984 Det anbefales at læse yderligere dele af de angivne bøger af Popper, Kuhn, Hacking, og Pickering. Derudover anbefales som støttelitteratur: K. Popper: The Unended Quest, Routledge, 1994 Anthony O Hear: Karl Popper. Philosophy and Problems, CUP, 1995 Alexander Bird: Thomas Kuhn, Acumen, 2000 P. Hoyningen-Huene: Reconstructing Scientific Revolutions, Cicago UP, 1993 Steve Fuller: Popper vs. Kuhn, The Struggle for the Soul of Science, RRP, 2004 Ian Hacking: Historical Ontology, Harward UP, 2002 Andy Pickering: Cyborg History and the World War II Regime, Perspectives on Science, vol.3, no. 1,

16 Colin Lyas: Peter Winch, Acumen, 1999 Brian Wilson: Rationality, Routledge, 1970 (artiklerne som Winch reagerer på) M.Hollis & S. Lukes, Rationality and Relativism, Blackwell, 1984 (opfølgning på Wilson-bog) Ruth Abbey: CharlesTaylor, Acumen, 2004 Charles Taylor: Understanding and Ethocentricity, Philosophical Papers II, Cambridge UP 1985 Richard Bernstein: Beyond Objectivism and Relativism, Blackwell, 1985 (Om at sætte Kuhn, Winch og andre i en hermeneutisk kontekst) Rom Harre & Michael Krautz: Varieties of Relativism, Blackwell, 1995 (god bog om mange emner der berøres I kurset) Modul II, v. Asbjørn Steglich-Petersen Introduction to modern, analytic epistemology (undervisningsprog: dansk) 19/3: Introduction: What is Knowledge? Required reading: S. Hetherington, Knowledge Puzzles, Colorado: Westview Press (1996), Chapter 1-5. Edmund Gettier, Is Justified True Belief Knowledge? Analysis 23 (1963). Optional background reading: Matthias Steup, Epistemology in Stanford Encyclopedia of Philosophy (2005). Matthias Steup, The Analysis of Knowledge in Stanford Encyclopedia of Philosophy (2006). 26/3: Reliabilism, Causality, Defeasibility. Anbefalet primærlitteratur: S. Hetherington, Knowledge Puzzles, Colorado: Westview Press (1996), chapter Robert Nozick, Philosophical Explanations, Harvard University Press (1981), pp Alvin Goldman, What Is Justified Belief, in Ernest Sosa and Jaegwon Kim (eds): Epistemology: An Anthology, Blackwell Publishers (2000), pp Earl Conee and Richard Feldman, The Generality Problem for Reliabilism, in Ernest Sosa and Jaegwon Kim (eds): Epistemology: An Anthology, Blackwell Publishers (2000), pp /4: Knowledge and Scepticism. Required reading: S. Hetherington, Knowledge Puzzles, Colorado: Westview Press (1996), chapter and 24. Robert Nozick, Philosophical Explanations, Harvard University Press (1981), pp David Lewis, 'Elusive Knowledge', Australasian Journal of Philosophy 74 (1996), pp Optional background reading: Peter Klein, Skepticism, in Moser (ed): The Oxford Handbook of Epistemology, Oxford University Press (2002), pp (especially ) 10/4: Foundationalism and Coherentism. Anbefalet primærlitteratur: S. Hetherington, Knowledge Puzzles, Colorado: Westview Press (1996), chapter 23 and 25. Ernest Sosa, 'The Raft and the Pyramid', Midwest Studies in Philosophy 5 (1980), pp

17 Optional background reading: Richard Fumerton, Theories of Justification, in Moser (ed): The Oxford Handbook of Epistemology, Oxford University Press (2002), pp /4: Internalism and Externalism. Anbefalet primærlitteratur: S. Hetherington, Knowledge Puzzles, Colorado: Westview Press (1996), chapter 14 and 15. Laurence BonJour, 'Externalist Theories of Empirical Knowledge', Midwest Studies in Philosophy 5 (1980). David Armstrong, Belief, Truth, and Knowledge, Cambridge University Press (1973), chapter 12. Optional background reading: Laurence BonJour, Internalism and Externalism, in Moser (ed): The Oxford Handbook of Epistemology, Oxford University Press (2002), pp /4: Knowledge and Value. Anbefalet primærlitteratur: Mark Kaplan, It's Not What You Know That Counts, The Journal of Philosophy 82, pp Richard Feldman, Epistemological Duties, in Moser (ed): The Oxford Handbook of Epistemology, Oxford University Press (2002), pp Undervisningsform: Kurset bygger på ugentlige forelæsninger suppleret med ugentlige instruktortimer. ECTS: 10 Prøveform: Prøveformen er udarbejdelse af mindst tre skriveøvelser (der vælges blandt et udvalg af mulige emner formuleret af faglærerne), og som skal afleveres til fastsatte tidspunkter under kursusforløbet. Til dette formål SKAL man tilmelde sig kurset på-, og benytte, AULA, intranettet. Skriveøvelser: 4 stk i alt (max 5 sider ( tegn/stk)). De 3 bedste medtages i den endelige bedømmelse. Sen aflevering accepteres ikke med mindre der præsenteres en lægeerklæring. Problemformuleringerne til skriveøvelserne vil også findes på aula. For at skrive en god skriveøvelse er det nødvendigt (men ikke tilstrækkeligt) at have læst teksterne og baggrundsmateriale til det pågældende emne. Se Jim Pryor s for tips til opgaveskrivning og læsning af filosofi mm. Tekster: Kan købes som kompendium i Stakbogladen ved semesterstart. Det forventes at man har læst primærteksterne til hver forelæsning. Læg mærke til at nogle tekster er i uddrag. Hold øje med vores aulaside for yderligere oplysninger i løbet af semesteret. 17

18 Undervisning for 2. årgang Titel / fag: Underviser: Fagets videnskabsteori/studium generale FILOSOFI: METODE, SELVFORSTÅELSE, SELVREFLEKSION Henning Høgh Laursen (HHL), Anders Moe Rasmussen (AMR). (Koordinator: Henning Høgh Laursen) Dag og tidspunkt: Mandage kl Første gang 5. februar Bygning og lokale: Bygning 1455, lokale 127. Kursets formål: Disciplinen omhandler filosofisk selvforståelse, selvrefleksion og formidling. Filosofien som fag og som vidensform samt filosofiens videnskabspolitiske placering i forhold til Universitet og fakulteter behandles. Herigennem erhverver den studerende sig et grundigt kendskab til centrale moderne metafilosofiske problemstillinger, herunder kendskab til forskellige modernitetsopfattelser og deres filosofiske implikationer. Der vil blive lagt stor vægt på at opnå viden og bevidsthed om filosofiens kulturelle roller og formidlingsaspekter. Der undervises typisk i en blanding af forelæsningsbaserede tekstdiskussioner, debat og indlæg af studerende. Undervisningsplan: I FILOSOFIENS FAGHISTORIE Uge 6; Indledning (HHL) (Litt., Philosophie, fra Historische Wörterbuch der Philosophie, s ) Uge 7; Universitetets historie og ide (HHL) (Litt: Helene Wieruszowski, The Medieval University: Masters, Students, Learning, (uddrag); John Marenbon, Later Medieval Philosophy ( ), Part One, pp. 7-34). Uge 8; Det moderne universitets historie og ide (HHL) (Litt: Kant, Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er oplysning?, i I. Kant, Oplysning, historie, fremskridt, Slagmark, Århus, 1993, s ; Wilhelm von Humboldt, Ueber die innere und äussere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin, i Werke in fuenf Bänden, Bd. IV, Stuttgart, Cotta, 1964, s ). II FILOSOFISK SELVFORSTÅELSE Uge 9; Modernitetsbegrebet i filosofien (AMR) (Litt: R. B. Pippin, Modernism as a Philosophical Problem, Blackwell, 1991, ch.1 Introduction: The Modernity Problem pp.1-15 og ch. 6 Unending Modernity pp ); B. Latour, We have never been modern, ch. 5 Redistribution, Harvester, 1991, pp ). Uge 10; Filosofi og videnskab (AMR) (Litt: W. Sellars, Philosophy and the Scientific Image of Man, i Science, Perception and Reality (London, 1963), pp. 1-40). 18

19 Uge 11; Teori og praksis (AMR) (Litt: Theunissen, Möglichkeiten des philosophierens heute, I Negative Theologie der Zeit, Frankfurt, 1991, s ). Uge 12; Filosofi og liv (AMR) (Litt: Charles Taylor, Self-interpreting Animals, i Philosophical Papers I, Cambridge, 1985, pp Uge 13; Filosofiens kulturelle rolle 1 (AMR) (Litt: Habermas, Die Philosophie als Platzhalter und Interpret, i Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln, Frankfurt, 1983, s. 9-28). Uge 16; Filosofiens kulturelle rolle 2 (AMR) (Litt: P. Bourdieu, Viden om viden og refleksivitet. Forelæsninger på College de France , (København, 2005), pp ). III FILOSOFI: FORMIDLING, METODE OG STIL Uge 17; Filosofi, metaforer og stil (HHL) (Litt: R.W.Gibbs, Jr., The Poetics of Mind, (Cambridge University Press 1994), ch. 5, Understanding metaphorical expressions, pp ; Maxine Sheets-Johnstone, The Roots of Thinking, Temple University Press 1990, ch.1. The Thesis, the Method, and Related Matters, pp.3-22). Uge 18; Filosofi og offentlighed (HHL) (Litt: B. Latour, Socrates and Callicles Settlement or, The Invention of the Impossible Body Politic, Configurations 5.2 (1997), p ); R. Rorty, Intellectuals in Politics, Dissent, Fall, 1991, pp ). Uge 19; Universitetet ved begyndelsen af det 21. Århundrede (HHL) (Litt: Karen Sonne Jacobsen, Det ny humaniora. Om universitetets opgaver i samfundet med humaniora som eksempel, i Maskell og Siggaard Jensen (red.), Universiteter for fremtiden - universiteterne og videnssamfundet, Rektorkollegiet, 2001, s.31-50; H. Nowotny, P. Scott, M. Gibbons, Re-Thinking Science. Knowledge and the Public in an Age of Uncertainty, Polity, (Cambridge, 2001/2002), ch. 6, The Role of Universities in Knowledge Production, p ). Undervisningsform: Forelæsninger og diskussion. ECTS: 10 Prøveform: Eksamen aflægges ved en bunden hjemmeopgave. Opgavens spørgsmål vælges fra en liste med 5-6 spørgsmål, som foreligger senest en måned inden afslutningen af undervisningen. Opgavens omfang er maks. 10 sider ( tegn). Kompendium kan købes i Stakbogladen ved semesterstart. 19

20 Titel / fag: Filosofi i praksis Underviser: Carsten Sestoft (koordinator) & Anne Marie Olesen plus ekstern(e) underviser(e) Dag og tidspunkt: Tirsdage Første gang 24. april Bygning og lokale: Bygning 1451, lokale 219. Kursets formål: Filosofi i praksis er et nyt kursus for filosofistuderende på 2. år. Hensigten er at øge bevidstheden om, at filosofi kan bruges i praksis og dermed også på arbejdsmarkedet. Kurset går derfor ud på at sætte filosofien i arbejde og dermed demonstrere, at filosofi ikke blot er noget, man bruger til at føre endnu flere teoretiske diskussioner med. Undervisningsplan: 1. ( ) Introduktion til faget: Hvad er filosofiske kompetencer? Hvad kan filosofi bruges til i praksis? Der stilles en praktisk øvelsesopgave. Litteratur: Interview med Thomas Specht og Christian Lystbæk af Carsten Bergenholtz, Interview med Ulrik Korff af Carsten Bergenholtz, Interview med Morten Hesseldahl af Carsten Bergenholtz, samt interview med Klaus Kvorning Hansen 2. (1.5.07) Fremlæggelse af øvelsesopgaver. 3. (8.5.07) Forelæsning ved Anne Marie Olesen: Værdier i organisationer. Mange virksomheder og organisationer har formuleret et fælles værdigrundlag, har indført værdibaseret ledelse og/eller aflægger etisk regnskab. Men hvad gemmer der sig egentlig bag disse organisatorisk moderigtige betegnelser? Og hvordan kan filosoffer bidrage til arbejdet med etik og værdier i organisationer? Lars Nørlund Jensen: "Værdibaseret ledelse", ( ) Forelæsning ved Anne Marie Olesen: Organisationsteori/organisationsanalyse. Organisationer kan ikke defineres entydigt og beskrives i deres helhed, men forskellige metaforer kan tages i anvendelse til forståelsen og fremstillingen af organisationer og deres kompleksitet. I den henseende rettes fokus mod forholdet mellem ledelse og arbejdsprocesser, samt relationen mellem organisationers omverden og deres indre struktur. Litteratur: Lars Dencker: "På vandring fra maskine til organisme som organisatorisk ideal", ( ) Gæsteforelæsning. En eller flere uddannede filosoffer med erfaring i at bruge filosofiske kompetencer på arbejdsmarkedet holder oplæg, og stiller en praktisk øvelsesopgave baseret på en case. 6. ( ) Evaluering af case. 7. Torsdag : Eksamen. Eksamensopgaven udleveres mandag Undervisningsform: Forelæsninger og praktiske øvelser Litteratur: Se kursusplanen. ECTS: 5 20

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Eksamensplan S18 Filosofi/Exam Plan Philosophy Summer 2018

Eksamensplan S18 Filosofi/Exam Plan Philosophy Summer 2018 Prøvenavn Course Exam form Eksamensdatoer BA 2. semester Filosofihistorie 2 History of philosophy II Synopsis + mundtlig (30 min.) Free + (30 min.) Spørgsmål udleveres d. 20.03 i digital eksamen. Synopsis

Læs mere

Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi

Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi Formålet med kurset er at skærpe den studerendes evne til at betragte sociologiske problemstillinger og sociologien i det hele taget i et etisk perspektiv.

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Pensum i Politisk teori, forår 2015

Pensum i Politisk teori, forår 2015 Pensum i Politisk teori, forår 2015 * Grundbog: Will Kymlicka (2002), Contemporary Political Philosophy: An Introduction, Oxford: Oxford University Press. Kan købes i Politologisk Bogformidling (locale

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Overgangsordning. for kandidatuddannelsen med sidefag i Filosofi (50 ECTS) Overgangsordningen gælder for efteråret 2014

Overgangsordning. for kandidatuddannelsen med sidefag i Filosofi (50 ECTS) Overgangsordningen gælder for efteråret 2014 Overgangsordning for kandidatuddannelsen med side i Filosofi (50 ECTS) 2011 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2014, som har taget bachelortilvalg i filosofi iht. Studieordning 2009. Overgangsordningen

Læs mere

Seminartekst Obligatorisk: som over (Kant)

Seminartekst Obligatorisk: som over (Kant) Fil 121 h17 Uke for uke tekster (Boka Critique of Pure Reason kan kjøpast på t.d. Akademika. Artiklane vil kunne kjøpast digitalt i Litteraturkiosken eller lesast gratis via Oria (Universitetsbiblioteket

Læs mere

Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter 2017/2018

Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter 2017/2018 Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter / (ret til ændringer forbeholdes) Kandidatuddannelsen / Master programme Revideret den 10 december Mundtlig eksamen / oral exam Sem.nr Titel Dato synopsisaflevering/

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Bedømmes senest / assessment deadline. Tilmeldingsfrist reeksamen. for re-exam registration

Bedømmes senest / assessment deadline. Tilmeldingsfrist reeksamen. for re-exam registration Vintereksamen 201617 - ENGELSK Opdateret 23.11.16 Der tages forbehold for ændringer subject to change - scroll ned for at se alle eksaminer please scroll down Ordinær eksamen ordinary exam Kursus course

Læs mere

Policy Analyse Læseplan

Policy Analyse Læseplan SDU Samfundsvidenskabeligt Fakultet Master i Evaluering Efterårssemestret 2008 Policy Analyse Læseplan Undervisere: Lektor Johannes Michelsen Professor Peter Munk Christiansen Fredag den 19. september,

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fagprint.shtml?fag_id=4362&print=1

http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fagprint.shtml?fag_id=4362&print=1 Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Demokratikanonen til debat The Canon of Democracy Reviewed Esbjerg Kolding Odense X Kandidatfag (F10) Slagelse Sønderborg Fagnr. null

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

1. Disposition: Formalia. Hvad er filosofi? Filosofiens discipliner. Filosofiens metoder. Erkendelsesteori

1. Disposition: Formalia. Hvad er filosofi? Filosofiens discipliner. Filosofiens metoder. Erkendelsesteori 1. Disposition: Formalia Hvad er filosofi? Filosofiens discipliner Filosofiens metoder Erkendelsesteori 2. Hvad er filosofi? Ostensiv definition: det filosoffer gør En radikal spørgen og en systematisk

Læs mere

Tilmeldingsfrist reeksamen. for re-exam registration

Tilmeldingsfrist reeksamen. for re-exam registration Vintereksamen 2016/17 - ENGELSK Opdateret 19.1.17 Der tages forbehold for ændringer / subject to change - scroll ned for at se alle eksaminer / please scroll down Ordinær eksamen / ordinary exam Bachelor

Læs mere

Pensum for Politisk teori og idehistorie Efterår 2014

Pensum for Politisk teori og idehistorie Efterår 2014 Pensum for Politisk teori og idehistorie Efterår 2014 (E) E-artikel via bibliotekets søgebase REX: www.polsci.ku.dk/bibliotek. Opslag på tidsskriftets titel (skrevet med kursiv) giver fuldtekstadgang.

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Turister og vagabonder. Tekster i kulturforståelse og interkulturel kommunikation

Turister og vagabonder. Tekster i kulturforståelse og interkulturel kommunikation 1 Liep, John; Olwig, Karen Fog: "Kulturel Kompleksitet" 1 Kilde: Komplekse liv Akademisk Forlag, 1994 ISBN: 8750032313 2 Sarangi, Srikant: "Culture" 16 Kilde: Culture and Language John Benjamins Pub. Company,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2015-2016 Institution Vestegnen HF & VUC, Gymnasievej 10, 2620, Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Kvalitetssikring og undervisererfaring

Kvalitetssikring og undervisererfaring Kvalitetssikring og undervisererfaring Anne-Marie S. Christensen, ph.d., adjunkt Institut for filosofi, pædagogik og religionsstudier, SDU Torsdag den 28. maj, 2009 DUNK09 Kvalitetssikring af undervisning?

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Campus København Forår 2014 Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Fagansvarlig(e) og e-mail-adresse(r): Stig Broström (stbr@dpu.dk) Undervisere, vejledere, samt deres

Læs mere

Modulansvarlig og adresse: Kirsten Hyldgaard,

Modulansvarlig og  adresse: Kirsten Hyldgaard, UNDERVISNINGSPLAN Uddannelse: Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi Modul 2, Erkendelse, viden og læring ECTS: 15 ECTS Semester + år: E2016 København/Aarhus Modulansvarlig og e-mailadresse: Kirsten

Læs mere

LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE. Kari Martinsens og Patricia Benners dialoger. RESUME. Indledning.

LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE. Kari Martinsens og Patricia Benners dialoger. RESUME. Indledning. LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE AF KIRSTEN LOMBORG D. 14. NOVEMBER 1997 BLAD NR. 46 LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE Kari Martinsens og Patricia Benners dialoger. RESUME Inspireret af sygeplejeteoretikerne Patricia

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2007 revideret 2009

Rettelsesblad til studieordning 2007 revideret 2009 Rettelsesblad til studieordning 2007 revideret 2009 Filosofi- Kandidattilvalg 50 ECTS Ændringer i 34 e) og g), 35 e) og g), 38 e) og g), 39 e) og g). Etik og Politisk filosofi Moral Philosophy and Political

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

2. SEMESTER POL & ADM. - SAMF. SEKRETARIAT

2. SEMESTER POL & ADM. - SAMF. SEKRETARIAT https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=10952 Page 1 of 4 2. SEMESTER POL & ADM. - SAMF. SEKRETARIAT Velkommen til 2. Semester for pol-adm og samfundsfag I vil her på 2. semester blive præsenteret

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Bemærk: Poulsen-teksten er et landkort for U6-U9, og der refereres tilbage til den i U6-U9, samt i afslutningen U20

Bemærk: Poulsen-teksten er et landkort for U6-U9, og der refereres tilbage til den i U6-U9, samt i afslutningen U20 Politisk Teori 2013 Gennemgangen baseres på en ny struktur, der kombinerer en teoretisk isme -gennemgang vha. Will Kymlickas Contemporary Political Philosophy: An Introduction med et fortsat begrebs/problem-fokus,

Læs mere

Pensum- og uddybende prøvebestemmelser. Russisk

Pensum- og uddybende prøvebestemmelser. Russisk INSTITUT FOR TVÆRKULTURELLE OG REGIONALE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET - og uddybende prøvebestemmelser for Russisk Studieordning for det centrale fag i Øst- og Sydøsteuropastudier

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse WORKSHOP: EMBODIMENT NÅR KROPPEN ER MED I LÆREPROCESSEN Jørn Dam - Brian Olesen, Mona Petersen, Dorthe Kvetny, Lise Rasmussen Midtsjællands Gymnasium, Haslev 16/01/15 Embodiment - som pædagogisk, didaktisk

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Læs vejledningen først 1. Personoplysninger / personal information Navn / name: Gade, husnummer, postnummer

Læs mere

6. semester Bachelorprojekt

6. semester Bachelorprojekt 6. semester Bachelorprojekt Indholdsfortegnelse Semestertema... 1 Fagene på 6. semester... 1 Retssociologi (10 ECTS)... 1 Project Planning (5 ECTS)... 1 Bachelor-projekt (15 ECTS)... 2 Kontaktpersoner

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier. Bind 2

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier. Bind 2 1 Mauss, Marcel: "Af: Gaven: Gaveudvekslingens form og logik i akaiske samfund" 1 Kilde: Gaven: Gaveudvekslingens form og logik i akaiske samfund Spektrum, 2000 ISBN: 8777631803 2 Lévi-Strauss, Claude:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Erkendelse, viden og læring (15 ECTS)

Erkendelse, viden og læring (15 ECTS) DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET ÅRHUS, efterår 2014 Holdnr. Erkendelse, viden og læring (15 ECTS) Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Lærere: Oliver Kauffmann (olka@dpu.dk),

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) International politik og organisation International Relations Fagnr. 9305202 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol.

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Politisk Teori 2 Forår Bog Freeden, Michael. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. Oxford: Oxford University Press, 1987.

Politisk Teori 2 Forår Bog Freeden, Michael. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. Oxford: Oxford University Press, 1987. Politisk Teori 2 Forår 2018 Pensum Bog Freeden, Michael. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. Oxford: Oxford University Press, 1987. Artikler og kapitler Arendt, Hannah. Ideologi og

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 15. januar 2016 7. juni 2016 ECTS- point:

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2017 Institution VUC Lyngby [407] Uddannelse Hf enkeltfag Fag og niveau Filosofi Filosofi C bilag

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2015 VUC

Læs mere

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense (grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget 14 Informationssøgning og dokumentation:

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2009-forår 2010 Institution Grenaa tekniske skoler Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Filosofi

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Pensum for Politisk teori og idehistorie Efterår 2013

Pensum for Politisk teori og idehistorie Efterår 2013 Pensum for Politisk teori og idehistorie Efterår 2013 (E) E-artikel via bibliotekets søgebase REX: www.polsci.ku.dk/bibliotek. Opslag på tidsskriftets titel (skrevet med kursiv) giver fuldtekstadgang.

Læs mere