Afdeling for Filosofi. Læseplan. Foråret 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdeling for Filosofi. Læseplan. Foråret 2007"

Transkript

1 INSTITUT FOR FILOSOFI OG IDÉHISTORIE Aarhus universitet Afdeling for Filosofi Læseplan Foråret 2007 Opdateres løbende.

2 Opdateret: 8. februar

3 !! VIGTIGT!! LÆS DENNE SIDE NØJE!! FORMALIA I FORBINDELSE MED AFHOLDELSE AF EKSAMEN Når man går til eksamen på afdeling for filosofi, er der en række administrative betingelser, der skal opfyldes. Man skal: 1. Altid tilmelde sig eksamen. 2. Eventuel udforme en bogliste. 3. Ofte udforme en opgaveformulering (synopsis). 4. Altid have bogliste/opgaveformulering godkendt (underskrevet) af faglærer/vejleder. 5. Altid aflevere den/dem på sekretariatet i 2 eksemplarer. og husk også: - altid at aflevere udfyldt hjemmeopgaveskema med din opgave (ved begge eksemplarer) og for at hjælpe sekretariatet, da venligst undlade at komme din opgave i omslag/plastlomme, men gerne sammenhæftet. - udlevering af opgaver er efter kl aflevering af opgaver (i 2 eksemplarer) er inden kl TILMELDING: Tilmelding til eksamen foregår i perioden fra marts. Du skal tilmelde dig på internet-adressen 2. BOGLISTEN / PENSUMLISTEN: Med mindre eksamenspensum er blevet fastlagt i undervisningen skal afdelingen have modtaget en bogliste/pensumliste, som eksaminationen kan foregå på baggrund af. Boglisten/pensumlisten angiver det pensum, som den studerende står inde for at have kendskab til - og som eksaminator/censor derfor kan stille spørgsmål til. 3. OPGAVEFORMULERINGEN: Ved en række eksaminer skal man endvidere udforme en emneformulering (bl.a. emneprøver, disciplinprøver, speciale osv.). Denne emneformulering spiller samme rolle som boglisten: Den studerende angiver heri rammerne for eksamen. fortsættes på næste side 3

4 4. GODKENDELSE: Godkendelsen fra faglæreren/vejlederen er meget vigtig, idet denne fungerer som instituttets godkendelse af eksamensgrundlagets faglige niveau. Er du i tvivl om din prøve kræver godkendelse af en bogliste og en opgaveformulering, check studieordningen eller spørg faglæreren eller sekretariatet. 5. AFLEVERING: Hvis prøven kræver udarbejdelsen og godkendelse af en bogliste skal den afleveres på sekretariatet i 2 eksemplarer. Fristen for aflevering ses på opslag med Nøgledatoer. Det er meget vigtigt at overholde denne frist, da sekretariatet bruger de indleverede boglister som grundlag for planlægningen af eksamens afvikling. Overskrider du denne frist, risikerer du derfor i værste fald at blive udelukket fra at gå til eksamen i det pågældende semester. I heldigere fald får du tildelt én af de tilbageværende tider - der som oftest er det mindst attraktive tidspunkt. MANGLENDE OPFYLDELSE AF HVER ENKELT AF DISSE 5 BETINGELSER KAN I VÆRSTE FALD FØRE TIL, AT DU IKKE KAN KOMME TIL EKSA- MEN I DET PÅGÆLDENDE SEMESTER! VÆR DERFOR MEGET PÅPASSE- LIG MED AT OVERHOLDE DEM. Går noget alligevel galt, er du meget bedre stillet, hvis sekretariatet har din korrekte adresse og telefonnummer (så du evt. kan blive kontaktet). Det er derfor en god ide, at melde adresse-ændringer til sekretariatet. 4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig påmindelse Indholdsfortegnelse...4 Sekretariat og medarbejdere...5 Træffetider...6 adresser...7 BACHELORUDDANNELSEN: 1. og 2. års undervisning...8 SUPPLERINGSUDDANNELSER: Politisk teori og filosofi...9 KANDIDATUDDANNELSE/KONFERENS: Kandidatuddannelse...9 Studiekreds...9 EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE (EVU): Moral i teori og praksis...10 Projektorienteret videnskabsteori...10 Masteruddannelse...10 Manchetter til undervisning EVU- Efter og Videreuddannelse Studiekreds...43 Masteruddannelse...44 Kommende seminarer efterår Praktik- og erhvervsvejledning...46 Andre oplysninger:...47 Center for Sundhed, Menneske og Kultur... Research Unit for Multi-Dimensional Learning... Skriftserier... Bibliotek...48 Fagudvalget... Doxa... Filosofisk Forening... Forlaget Philosophia... 5

6 INSTITUT FOR FILOSOFI OG IDÉHISTORIE Afdeling for Filosofi Aarhus Universitet Sekretariatet Bygning. 1467, lokale 615 og 617 Nobelparken Jens Chr. Skous Vej Århus C Fax.: http: //www.ifi.au.dk MEDARBEJDERE: Professorer: Uffe Juul Jensen, Steen Wackerhausen, Docent: Hans Fink Lektorer: Jørgen Husted, Steen Brock, Anders Moe Rasmussen, Thomas Schwarz Wentzer, Morten Raffnsøe-Møller, Lars Bo Gundersen, Johanna Seibt Adjunkter: Morten Dige, Anne Marie Olesen, Anne Marie Pahuus Undervisningsadjunkt: Henning Høgh Laursen TAP: Lena Frikke, Tina Elgaard, Inge Chr. Pedersen Ph.D.-studerende:Katrine Krause-Jensen, Morten Sørensen Thaning, Jonas Fogedgaard Christensen Eksterne lektorer:jens Thisted, Raffaele Rodogno, Asbjørn Steglich-Petersen Projektledere: Karen Munk Post-doc: Ejvind Hansen, Andreas Beck Holm TRÆFFETIDER: Sekretariat: mandag fredag kl og kl Afdelingsleder Lena Frikke tlf Studiesekretær Tina Elgaard tlf Sekretær Inge Chr. Pedersen tlf Institutleder: efter aftale pr. Morten Raffnsøe-Møller tlf Studieleder: Morten Haugaard Jeppesen tlf Onsdage, kl Studievejleder: Linda Klitgaard tlf mandage kl. 9-12, (personlig henvendelse) bygning 1467, lokale 622 mandage kl (telefonisk henvendelse) 6

7 TRÆFFETIDER: Mandag: kl Philosophia tlf kl Anne Marie Pahuus tlf kl Torben Andreasen tlf kl Steen Wackerhausen tlf Tirsdag: kl Thomas Schwarz Wentzer tlf kl Carsten Sestoft tlf Onsdag: kl Morten Dige tlf kl Henning Høgh Laursen tlf kl Anne Marie Olesen tlf kl Jens Thisted tlf kl Hans Fink tlf kl Steen Brock tlf kl Jørgen Husted tlf kl Anders Moe Rasmussen tlf kl Johanna Seibt tlf Torsdag: kl Philosophia tlf kl Uffe Juul Jensen tlf TRÆFFES EFTER AFTALE PR. Morten Keld Andreas Beck Karin Karen Lars Bo 7

8 ADRESSER: Andreasen, Brask, Brock, Christiansen, Dige, Elgaard, Fink, Frikke, Gundersen, Lars Hansen, Holm, Andreas Husted, Jensen, Uffe Krause-Jensen, Klitgaard, Laursen, Henning Munk, Karen Olesen, Anne Pahuus, Anne Pedersen, Inge Raffnsøe-Møller, Morten Rasmussen, Anders Rodogno, Seibt, Sestoft, Steglich-Petersen, Thaning, Morten Thisted, Thorgård, Wackerhausen, Wentzer, Thomas 8

9 UDDANNELSER Bacheloruddannelse, sidefagsuddannelse, suppleringsuddannelse, kandidatuddannelse og magisteruddannelse, efter 1995 bekendtgørelsen, bachelor- og kandidatuddannelse efter 2004 bekendtgørelsen og ph.d.-uddannelse efter 2002 bekendtgørelsen. BACHELORUDDANNELSEN Undervisning for 1. årsstuderende: Filosofihistorie 2 tirsdage i uge 6-12, bygn. 1342, lok. 455 (Jura) torsdage i uge 6-12, bygn.1342, lok. 455 (Jura) Første gang 1. februar Erkendelses- og videnskabsteori mandage 13-15, bygn. 1441, lok. 113 (Aud. A3) Første gang 5. februar Filosofisk Antropologi onsdage og fredage 14-17, bygn. 1441, lok. 113 (Aud. A3) Første gang 11. april Undervisning for 2. årsstuderende: Fagets videnskabsteori/ mandage 12-15, bygn. 1455, lok. 127 Studium generale Første gang 5. februar Filosofi i praksis tirsdage 9-12, bygn. 1451, lok. 219 Første gang 24. april Grundfagsprojekter: v/ Morten Dige tirsdage 10-12, bygn. 1455, lok. 116 Første gang 6. februar v/uffe Juul Jensen onsdage 10-12, bygn. 1455, lok. 127 Første gang 7. februar v/henning Høgh Laursen torsdage 10-12, bygn. 1451, lok. 219 Første gang 8. februar

10 UNDERVISNING FOR SUPPLERINGSUDDANNELSEN POLITISK TEORI OG FILOSOFI Samfundsfilosofiske klassikere mandage 15-17, bygn. 1467, lok. 515 Første gang 5. februar What is a right? Thursday 13-15, building 1467, room 515 Starting February 1 st. Conflict and Identity Wednesday 12-14, building 1453, room 227 Første gang 2. februar KANDIDATUDDANNELSE/KONFERENS Samfundsfilosofiske klassikere mandage 15-17, bygn. 1467, lok. 515 i nutidig belysning. Første gang 5. februar Litteratur og filosofi tirsdage 10-14, bygn. 1467, lokale 515 Første gang 23. februar Epistemology Tuesday 14-16, building 1467, room 515 Starting February 6 th. Donald Davidsons teori om onsdage 10-12, bygn. 1467, lok. 515 triangulation Første gang 7. februar years Hegel s Phenome- Thursday 10-12, building 1465, room 616 nology of Spirit Starting February 1 st. What is a right? Thursday 13-15, building 1467, room 515 Starting February 1 st. Philosophy and Language. Friday 10-12, building 1467, room 515 Starting February 16 th. Conflict and Identity Wednesday 12-14, building 1453, room 227 Første gang 2. februar Tysk for filosoffer og tirsdage 8-10, bygn. 1467, lok. 515 Idéhistorikere Første gang 13. februar

11 STUDIEKREDS Rudolf Steiners filosofi og Mandage 10-12, bygn. 1465, lok. 616 den tyske idealisme Første gang 5. februar EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE (EVU) Moral i teori og praksis Torsdage , bygn. 1325, lokale 320 Første gang 1. februar Projektorienteret videnskabsteori weekendseminar: lørdage søndage 10-16, bygn. 1325, lok. 340 Første gang 3. februar MASTERUDDANNELSE Etiske værdier i institutioner, weekendseminarer uge 5, 9, 15 og 19, organisationer og professioner bygn, 1451, lok

12 Manchetter Undervisning for 1. årgang Titel / fag: Filosofihistorie 2 Underviser: Hans Fink, Thomas Schwarz Wentzer (koordinator) Dag og tidspunkt: tirsdag, i uge 6-12 torsdag, i uge Første gang 1. februar Bygning og lokale: Bygning 1342, lokale 455 (Jura). Kursets formål: Filosofihistorie 2 er en fortsættelse af filosofihistorie 1 fra efteråret. Undervisningen omhandler filosofihistorien fra midten af 1600-tallet til 1831 (Hegels død). Kursets formål er at den studerende tilegner sig en forståelse af fremtrædende filosofiske teorier i perioden. Endvidere at den studerende opnår indsigt i udvalgte centrale problemstillinger, der har optaget og stadigt optager den filosofiske forskning. Undervisningen gennemføres i et intenst forløb de første syv uger af semestret (uge 5-12) og afsluttes med den mundtlige eksamen i uge 13. Undervisningsform: Undervisningen gennemføres ved to ugentlige forelæsninger à tre timer, der ledsages af instruktorundervisning i mindre hold. Det forventes at den studerende afsætter en del tid til selvstudium og møder forberedt op til timerne. Litteratur: Pojman, Classics of Philosophy, Oxford University Press. Et supplerende tekstkompendium med teksterne til Humes etik og Hegel bedes anskaffet og kan købes i Stakbogladen. Undervisningsplan: uge dag dato emne underviser 5 to 1.2. Humes empiristisk erkendelsesteori TSW 6 ti 6.2. Kausalitetsbegrebet og skepticisme ifølge Hume TSW to 8.2. Følelser og fornuft i Humes etik HF 7 ti Naturlige og kunstige dyder HF to 15.2 Kants fornuftkritik TSW 8 ti Sansning og forstand TSW to Kants etik. Den gode vilje HF 9 ti Det kategoriske imperativ HF to 1.3. Frihed og autonomi HF 10 ti 6.3. Hegels retsfilosofi. Kritik af Kant HF to 8.3. Fra retsfilosofien. Sædelighed HF 11 ti Åndens fænomenologi TSW 12

13 to Anerkendelsens dialektik TSW 12 fre eksamensspørgsmål 13 ti aflevering af synopsis ons-fre mundtlig eksamen ECTS: 10 ECTS Prøveform: Mundtlig prøve med materiale. Til semesterstart udleveres en liste med 6-8 tematiske spørgsmål, som er relateret til det gennemgåede pensum. Den studerende trækker til eksamen ét spørgsmål fra denne liste. Senest 4 dage efter modtagelsen af spørgsmålet indleverer den studerende en synopsis af et omfang på 2-3 sider, som skitserer en besvarelse af spørgsmålet. Den mundtlige prøve afholdes senest 4 dage efter indleveringen. HUSK at tilmelde dig på AULA Kompendier kan købes i Stakbogladen ved semesterstart. 13

14 Titel: Filosofisk antropologi Underviser: Steen Wackerhausen, Anne Marie Pahuus (koordinator) Dag og tidspunkt: Onsdage og fredage Første gang 11. april Bygning og lokale: Bygning 1441, lokale 113 (Aud. A3) Kursets formål: At indføre i filosofiske grundopfattelser af det særligt menneskelige med henblik på opnåelsen af et sikkert kendskab til udvalgte filosofiske teorier om menneskets natur Undervisningsplan: Undervisningsform: 1) sansning og forståelse (AMP) 2) behov og autonomi (AMP) 3) identitet og integritet (AMP) 4) kulturlighed og naturlighed (SW) 5) videns-, lærings- og erkendelsesformer (SW) 6) rationalitet, intuition og kreativitet (SW) Forelæsninger i ugerne 15, 16 og 17, herefter gruppevejledning Litteratur: Kompendium plus supplerende litteratur i forbindelse med valg af emne ECTS: 10 ECTS Prøveform: Eksamen aflægges ved udarbejdelse af en fri, skriftlig hjemmeopgave udarbejdet af 3-4 studerende, hvis emne og pensum godkendes af vejlederen. Opgaven kan tage form af gensidigt supplerende dele eller fremtræde i mere dialogisk form. Opgaven skal have en fælles del på mindst 6 sider (inkluderende indledning, konklusion og litteraturfortegnelse). For de resterende siders vedkommende skal det tydeligt fremgå, hvem som er forfatter, således at individuel bedømmelse er mulig. Hver enkelt eksaminands bidrag må ikke overstige 8 sider, således at opgavens maks. omfang er på 30 sider ( typeenheder) (for 3 studerende) eller maks. på 38 sider ( typeenheder) (for 4 studerende). 14

15 Titel / fag: Erkendelses- og videnskabsteori Undervisere: Steen Brock (koordinator), Asbjørn Steglich-Petersen Dato og tidspunkt: Mandage Første gang 5. februar Tirsdag d. 10. april kl Lokale: Bygning 1441, lokale 113 (Aud. A3). Kursets formål: Kurset introducerer til den nyere videnskabsteori med fokus på spørgsmål som videnskabernes særkende, forklaring og teori, teori og praksis, realisme og rationalitet, tværkulturel forståelse og human- og samfundsvidenskabernes særkende. Dertil kommer en grundig indføring i en række emner i moderne analytisk erkendelsesteori; analyseproblemet, skeptiscime, fundamentalisme/ kohærentisme, internalisme/externalisme og værdiproblemet. Undervisningsplan: Modul I, v. Steen Brock 5. februar: Karl Popper: The Aim of Science, The Bucket and the Searchlight, Objective Knowledge, Oxford UP, februar: Thomas Kuhn: Postscript 69, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago UP, februar: Ian Hacking: Introduction/Rationality, What is Scientific realism?, Representing and Intervening, Cambridge UP, februar: Andy Pickering: The mangle of practice s , The mangle of Practice, Chicago UP, Science as Alchemy, Schools of Thought: Twenty-Five Years of Interpretive Social Science, Edited by Joan W. Scott and Debra Keates, Princeton UP, marts: Peter Winch: Understanding a primitive Society, Ethics and Action, Routledge, marts: Charles Taylor: Understanding and Explanation in the Geisteswissenschaften, Wittgenstein. To follow a Rule, S. Holtzman & C. Leich (eds.), Routledge, 1984 Det anbefales at læse yderligere dele af de angivne bøger af Popper, Kuhn, Hacking, og Pickering. Derudover anbefales som støttelitteratur: K. Popper: The Unended Quest, Routledge, 1994 Anthony O Hear: Karl Popper. Philosophy and Problems, CUP, 1995 Alexander Bird: Thomas Kuhn, Acumen, 2000 P. Hoyningen-Huene: Reconstructing Scientific Revolutions, Cicago UP, 1993 Steve Fuller: Popper vs. Kuhn, The Struggle for the Soul of Science, RRP, 2004 Ian Hacking: Historical Ontology, Harward UP, 2002 Andy Pickering: Cyborg History and the World War II Regime, Perspectives on Science, vol.3, no. 1,

16 Colin Lyas: Peter Winch, Acumen, 1999 Brian Wilson: Rationality, Routledge, 1970 (artiklerne som Winch reagerer på) M.Hollis & S. Lukes, Rationality and Relativism, Blackwell, 1984 (opfølgning på Wilson-bog) Ruth Abbey: CharlesTaylor, Acumen, 2004 Charles Taylor: Understanding and Ethocentricity, Philosophical Papers II, Cambridge UP 1985 Richard Bernstein: Beyond Objectivism and Relativism, Blackwell, 1985 (Om at sætte Kuhn, Winch og andre i en hermeneutisk kontekst) Rom Harre & Michael Krautz: Varieties of Relativism, Blackwell, 1995 (god bog om mange emner der berøres I kurset) Modul II, v. Asbjørn Steglich-Petersen Introduction to modern, analytic epistemology (undervisningsprog: dansk) 19/3: Introduction: What is Knowledge? Required reading: S. Hetherington, Knowledge Puzzles, Colorado: Westview Press (1996), Chapter 1-5. Edmund Gettier, Is Justified True Belief Knowledge? Analysis 23 (1963). Optional background reading: Matthias Steup, Epistemology in Stanford Encyclopedia of Philosophy (2005). Matthias Steup, The Analysis of Knowledge in Stanford Encyclopedia of Philosophy (2006). 26/3: Reliabilism, Causality, Defeasibility. Anbefalet primærlitteratur: S. Hetherington, Knowledge Puzzles, Colorado: Westview Press (1996), chapter Robert Nozick, Philosophical Explanations, Harvard University Press (1981), pp Alvin Goldman, What Is Justified Belief, in Ernest Sosa and Jaegwon Kim (eds): Epistemology: An Anthology, Blackwell Publishers (2000), pp Earl Conee and Richard Feldman, The Generality Problem for Reliabilism, in Ernest Sosa and Jaegwon Kim (eds): Epistemology: An Anthology, Blackwell Publishers (2000), pp /4: Knowledge and Scepticism. Required reading: S. Hetherington, Knowledge Puzzles, Colorado: Westview Press (1996), chapter and 24. Robert Nozick, Philosophical Explanations, Harvard University Press (1981), pp David Lewis, 'Elusive Knowledge', Australasian Journal of Philosophy 74 (1996), pp Optional background reading: Peter Klein, Skepticism, in Moser (ed): The Oxford Handbook of Epistemology, Oxford University Press (2002), pp (especially ) 10/4: Foundationalism and Coherentism. Anbefalet primærlitteratur: S. Hetherington, Knowledge Puzzles, Colorado: Westview Press (1996), chapter 23 and 25. Ernest Sosa, 'The Raft and the Pyramid', Midwest Studies in Philosophy 5 (1980), pp

17 Optional background reading: Richard Fumerton, Theories of Justification, in Moser (ed): The Oxford Handbook of Epistemology, Oxford University Press (2002), pp /4: Internalism and Externalism. Anbefalet primærlitteratur: S. Hetherington, Knowledge Puzzles, Colorado: Westview Press (1996), chapter 14 and 15. Laurence BonJour, 'Externalist Theories of Empirical Knowledge', Midwest Studies in Philosophy 5 (1980). David Armstrong, Belief, Truth, and Knowledge, Cambridge University Press (1973), chapter 12. Optional background reading: Laurence BonJour, Internalism and Externalism, in Moser (ed): The Oxford Handbook of Epistemology, Oxford University Press (2002), pp /4: Knowledge and Value. Anbefalet primærlitteratur: Mark Kaplan, It's Not What You Know That Counts, The Journal of Philosophy 82, pp Richard Feldman, Epistemological Duties, in Moser (ed): The Oxford Handbook of Epistemology, Oxford University Press (2002), pp Undervisningsform: Kurset bygger på ugentlige forelæsninger suppleret med ugentlige instruktortimer. ECTS: 10 Prøveform: Prøveformen er udarbejdelse af mindst tre skriveøvelser (der vælges blandt et udvalg af mulige emner formuleret af faglærerne), og som skal afleveres til fastsatte tidspunkter under kursusforløbet. Til dette formål SKAL man tilmelde sig kurset på-, og benytte, AULA, intranettet. Skriveøvelser: 4 stk i alt (max 5 sider ( tegn/stk)). De 3 bedste medtages i den endelige bedømmelse. Sen aflevering accepteres ikke med mindre der præsenteres en lægeerklæring. Problemformuleringerne til skriveøvelserne vil også findes på aula. For at skrive en god skriveøvelse er det nødvendigt (men ikke tilstrækkeligt) at have læst teksterne og baggrundsmateriale til det pågældende emne. Se Jim Pryor s for tips til opgaveskrivning og læsning af filosofi mm. Tekster: Kan købes som kompendium i Stakbogladen ved semesterstart. Det forventes at man har læst primærteksterne til hver forelæsning. Læg mærke til at nogle tekster er i uddrag. Hold øje med vores aulaside for yderligere oplysninger i løbet af semesteret. 17

18 Undervisning for 2. årgang Titel / fag: Underviser: Fagets videnskabsteori/studium generale FILOSOFI: METODE, SELVFORSTÅELSE, SELVREFLEKSION Henning Høgh Laursen (HHL), Anders Moe Rasmussen (AMR). (Koordinator: Henning Høgh Laursen) Dag og tidspunkt: Mandage kl Første gang 5. februar Bygning og lokale: Bygning 1455, lokale 127. Kursets formål: Disciplinen omhandler filosofisk selvforståelse, selvrefleksion og formidling. Filosofien som fag og som vidensform samt filosofiens videnskabspolitiske placering i forhold til Universitet og fakulteter behandles. Herigennem erhverver den studerende sig et grundigt kendskab til centrale moderne metafilosofiske problemstillinger, herunder kendskab til forskellige modernitetsopfattelser og deres filosofiske implikationer. Der vil blive lagt stor vægt på at opnå viden og bevidsthed om filosofiens kulturelle roller og formidlingsaspekter. Der undervises typisk i en blanding af forelæsningsbaserede tekstdiskussioner, debat og indlæg af studerende. Undervisningsplan: I FILOSOFIENS FAGHISTORIE Uge 6; Indledning (HHL) (Litt., Philosophie, fra Historische Wörterbuch der Philosophie, s ) Uge 7; Universitetets historie og ide (HHL) (Litt: Helene Wieruszowski, The Medieval University: Masters, Students, Learning, (uddrag); John Marenbon, Later Medieval Philosophy ( ), Part One, pp. 7-34). Uge 8; Det moderne universitets historie og ide (HHL) (Litt: Kant, Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er oplysning?, i I. Kant, Oplysning, historie, fremskridt, Slagmark, Århus, 1993, s ; Wilhelm von Humboldt, Ueber die innere und äussere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin, i Werke in fuenf Bänden, Bd. IV, Stuttgart, Cotta, 1964, s ). II FILOSOFISK SELVFORSTÅELSE Uge 9; Modernitetsbegrebet i filosofien (AMR) (Litt: R. B. Pippin, Modernism as a Philosophical Problem, Blackwell, 1991, ch.1 Introduction: The Modernity Problem pp.1-15 og ch. 6 Unending Modernity pp ); B. Latour, We have never been modern, ch. 5 Redistribution, Harvester, 1991, pp ). Uge 10; Filosofi og videnskab (AMR) (Litt: W. Sellars, Philosophy and the Scientific Image of Man, i Science, Perception and Reality (London, 1963), pp. 1-40). 18

19 Uge 11; Teori og praksis (AMR) (Litt: Theunissen, Möglichkeiten des philosophierens heute, I Negative Theologie der Zeit, Frankfurt, 1991, s ). Uge 12; Filosofi og liv (AMR) (Litt: Charles Taylor, Self-interpreting Animals, i Philosophical Papers I, Cambridge, 1985, pp Uge 13; Filosofiens kulturelle rolle 1 (AMR) (Litt: Habermas, Die Philosophie als Platzhalter und Interpret, i Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln, Frankfurt, 1983, s. 9-28). Uge 16; Filosofiens kulturelle rolle 2 (AMR) (Litt: P. Bourdieu, Viden om viden og refleksivitet. Forelæsninger på College de France , (København, 2005), pp ). III FILOSOFI: FORMIDLING, METODE OG STIL Uge 17; Filosofi, metaforer og stil (HHL) (Litt: R.W.Gibbs, Jr., The Poetics of Mind, (Cambridge University Press 1994), ch. 5, Understanding metaphorical expressions, pp ; Maxine Sheets-Johnstone, The Roots of Thinking, Temple University Press 1990, ch.1. The Thesis, the Method, and Related Matters, pp.3-22). Uge 18; Filosofi og offentlighed (HHL) (Litt: B. Latour, Socrates and Callicles Settlement or, The Invention of the Impossible Body Politic, Configurations 5.2 (1997), p ); R. Rorty, Intellectuals in Politics, Dissent, Fall, 1991, pp ). Uge 19; Universitetet ved begyndelsen af det 21. Århundrede (HHL) (Litt: Karen Sonne Jacobsen, Det ny humaniora. Om universitetets opgaver i samfundet med humaniora som eksempel, i Maskell og Siggaard Jensen (red.), Universiteter for fremtiden - universiteterne og videnssamfundet, Rektorkollegiet, 2001, s.31-50; H. Nowotny, P. Scott, M. Gibbons, Re-Thinking Science. Knowledge and the Public in an Age of Uncertainty, Polity, (Cambridge, 2001/2002), ch. 6, The Role of Universities in Knowledge Production, p ). Undervisningsform: Forelæsninger og diskussion. ECTS: 10 Prøveform: Eksamen aflægges ved en bunden hjemmeopgave. Opgavens spørgsmål vælges fra en liste med 5-6 spørgsmål, som foreligger senest en måned inden afslutningen af undervisningen. Opgavens omfang er maks. 10 sider ( tegn). Kompendium kan købes i Stakbogladen ved semesterstart. 19

20 Titel / fag: Filosofi i praksis Underviser: Carsten Sestoft (koordinator) & Anne Marie Olesen plus ekstern(e) underviser(e) Dag og tidspunkt: Tirsdage Første gang 24. april Bygning og lokale: Bygning 1451, lokale 219. Kursets formål: Filosofi i praksis er et nyt kursus for filosofistuderende på 2. år. Hensigten er at øge bevidstheden om, at filosofi kan bruges i praksis og dermed også på arbejdsmarkedet. Kurset går derfor ud på at sætte filosofien i arbejde og dermed demonstrere, at filosofi ikke blot er noget, man bruger til at føre endnu flere teoretiske diskussioner med. Undervisningsplan: 1. ( ) Introduktion til faget: Hvad er filosofiske kompetencer? Hvad kan filosofi bruges til i praksis? Der stilles en praktisk øvelsesopgave. Litteratur: Interview med Thomas Specht og Christian Lystbæk af Carsten Bergenholtz, Interview med Ulrik Korff af Carsten Bergenholtz, Interview med Morten Hesseldahl af Carsten Bergenholtz, samt interview med Klaus Kvorning Hansen 2. (1.5.07) Fremlæggelse af øvelsesopgaver. 3. (8.5.07) Forelæsning ved Anne Marie Olesen: Værdier i organisationer. Mange virksomheder og organisationer har formuleret et fælles værdigrundlag, har indført værdibaseret ledelse og/eller aflægger etisk regnskab. Men hvad gemmer der sig egentlig bag disse organisatorisk moderigtige betegnelser? Og hvordan kan filosoffer bidrage til arbejdet med etik og værdier i organisationer? Lars Nørlund Jensen: "Værdibaseret ledelse", ( ) Forelæsning ved Anne Marie Olesen: Organisationsteori/organisationsanalyse. Organisationer kan ikke defineres entydigt og beskrives i deres helhed, men forskellige metaforer kan tages i anvendelse til forståelsen og fremstillingen af organisationer og deres kompleksitet. I den henseende rettes fokus mod forholdet mellem ledelse og arbejdsprocesser, samt relationen mellem organisationers omverden og deres indre struktur. Litteratur: Lars Dencker: "På vandring fra maskine til organisme som organisatorisk ideal", ( ) Gæsteforelæsning. En eller flere uddannede filosoffer med erfaring i at bruge filosofiske kompetencer på arbejdsmarkedet holder oplæg, og stiller en praktisk øvelsesopgave baseret på en case. 6. ( ) Evaluering af case. 7. Torsdag : Eksamen. Eksamensopgaven udleveres mandag Undervisningsform: Forelæsninger og praktiske øvelser Litteratur: Se kursusplanen. ECTS: 5 20

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC, Vordingborg HHX FILOSOFI C Bjarke Jensen

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Kurt Møller Pedersen April 2008 Indhold Kursus-uge 1: Videnskabelige revolutioner og introduktion 1 1 Stig Andur Pedersen, Paradigmeskiftets fader,

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET STUDIEKONTORET studieordning for Masteruddannelse i Sundhedsantropologi Struktur Kapitel 1: Formål Kapitel 2: Uddannelsesstruktur Kapitel 3: Almene eksamensbestemmelser

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG ROSE AND CROWN Ideas and Identities in British Politics and Society Malene Djursaa Charlotte Werther Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG Malene Djursaa and Charlotte Werther Rose and Crown Ideas and

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 13/14 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Filosofi C Johanne

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014 Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen Formålet med 2. års organisationsteorikursus er at: Give kandidaterne kendskab til det

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Sprogpsykologi, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Sprogpsykologi, 2008-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Sprogpsykologi, 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in the Psychology of Language The 2008 Curriculum Justeret 2008, 2009, 2011, 2013 og 2014 Rettet

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Den gode ph.d.-ansøgning

Den gode ph.d.-ansøgning Den gode ph.d.-ansøgning Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter 1 1. Skriv din skriveidé: Den der vil bære hele din afhandling til sin tid? Hvad er fx centrum i

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Undervisningsplan. Ledelse som narrativ praksis. MPA-hold 2013. 4. semester. Efterår 2014. Fagkoordinator. Undervisere

Undervisningsplan. Ledelse som narrativ praksis. MPA-hold 2013. 4. semester. Efterår 2014. Fagkoordinator. Undervisere Undervisningsplan Ledelse som narrativ praksis MPA-hold 2013 4. semester Efterår 2014 Fagkoordinator Klaus Majgaard, Adjungeret Professor, CVL Undervisere Klaus Majgaard, Adjungeret Professor, CVL Tid

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere