FORHOLDSREGLER. tillid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORHOLDSREGLER. tillid"

Transkript

1 V I R K S O M H E D S E T I S K R E G E L S Æ T FORHOLDSREGLER tillid

2 Kære kollega Hos Abbott Laboratories gør vi os hver dag fortjent til vores omdømme, idet det er resultatet af de enkelte beslutninger, vores medarbejdere træffer på forskellige niveauer. I takt med at vores virksomhed og det omgivende samfund bliver stadigt mere komplekst, bliver det oplagte valg mindre åbenlyst og vanskeligere at træffe. Alligevel skal vores handlinger til enhver tid afspejle en klar forståelse af de gældende lovbestemmelser, vores politikker og procedurer samt vores fælles etiske principper og værdier. Disse grundlæggende retningslinjer fremgår af denne opdaterede udgave af vores Virksomhedsetiske regelsæt. Alle ledere, fastansatte, kontraktansatte og agenter hos Abbott skal læse, forstå og overholde retningslinjerne i regelsættet. Af regelsættet fremgår, at vi ikke accepterer ulovlig eller uetisk adfærd i udøvelsen af vores erhverv. I opfordres derfor til at diskutere de spørgsmål, I måtte have til fortolkningen eller anvendelsen af regelsættet, med jeres overordnede eller medlemmerne af vores virksomhedsetiske afdeling, som kan hjælpe og vejlede jer. Disse og andre ressourcer er yderligere beskrevet i denne vejledning. Offentliggørelsen af dette regelsæt sker som led i vores løbende bestræbelser på at sikre en arbejdsplads og arbejdsstyrke, der er karakteriseret ved ærlighed, retfærdighed og integritet. Vores virksomhedsetiske regelsæt understreger Abbotts 115-årige tradition for at gøre en positiv forskel for folkesundheden i hele verden. i Jeg anmoder derfor alle om at værne om den tillid, som andre har vist os, ved at træffe de rigtige beslutninger hver dag. Miles D. White Bestyrelsesformand og administrerende direktør

3 i2i E Indholdsfortegnelse 2

4 Indholdsfortegnelse I. Anvendelighed II. Beslutningstagning; håndhævelse af regelsættet Kerneværdier Overholdelse af regelsættet Offentliggørelse III. Ærlighed og etik princip: rimelig adfærd princip: forebyggelse af interessekonflikter princip: Abbotts forretningsmuligheder princip: gaver og repræsentation princip: korrekt og fortrolig behandling af regnskaber, journaler og konti princip: beskyttelse af fortrolige oplysninger om kunder og andre IV. Offentliggørelse princip: komplet, rimelig, nøjagtig, rettidig og forståelig offentliggørelse V. Overholdelse af lovbestemmelser princip: overholdelse af lovbestemmelser Bestemmelser vedrørende medicin og fødevarer Bestemmelser vedrørende centrale sundhedsprogrammer Fusions- og konkurrencebestemmelser Insiderbestemmelser Bestemmelser vedrørende betaling til statsansatte Bestemmelser vedrørende lighed og diskrimination på arbejdsmarkedet Bestemmelser vedrørende datahemmeligheder Miljøbestemmelser Bestemmelser vedrørende politisk arbejde Bestemmelser vedrørende told, antiboykot, embargo og samhandelsbegrænsninger Bestemmelser vedrørende hvidvask af penge VI. Overholdelse af Abbotts standarder, politikker og procedurer princip: overholdelse af Abbotts standarder, politikker og procedurer VII. Beskyttelse af medarbejdere og ressourcer princip: beskyttelse af Abbotts aktiver princip: beskyttelse af Abbotts fortrolige oplysninger princip: medarbejdersundhed og -sikkerhed princip: brug af elektroniske medier VIII. Dokumentation af overholdelse af regelsættet Interne undersøgelser Disciplinærsager Certificeringer IX. Dispensationer og ændringer CERTIFICERINGSFORM iii

5 i4d E Dette virksomhedsetiske regelsæt gælder for alle medarbejdere, inklusive medarbejdere i ledende stillinger.

6 A B B O T T L A B O R A T O R I E S V I R K S O M H E D S E T I S K E R E G E L S Æ T I. ANVENDELIGHED I. Anvendelighed Dette virksomhedsetiske regelsæt ( regelsæt ) gælder for alle ledere, fastansatte, kontraktansatte og agenter hos Abbott Laboratories samt virksomhedens afdelinger og datterselskaber, uanset om disse ligger ieller uden for USA. Dette regelsæt er ikke en ansættelseskontrakt. II. Beslutningstagning; håndhævelse af regelsættet II. BESLUTNINGSTAGNING Kerneværdier I takt med at den globale forretningsverden bliver stadigt mere kompleks og koncentreret, bliver det stadigt vanskeligere at træffe velovervejede beslutninger og at handle korrekt. Men Abbotts succes er på længere sigt fuldstændig afhængig af, at vi træffer de rigtige beslutninger hver dag. Det er derfor altafgørende, at vi forstår og indfrier Abbotts forventninger i relation til den måde, vi optræder på, når vi udfører vores arbejde. 1 For det første er det nødvendigt, at vi baserer vores beslutninger og handlinger på vores kerneværdier, der er karakteriseret af ærlighed, rimelighed og integritet. Vi vil ikke acceptere svindel, bedrag eller sløring. Vores beslutninger skal baseres på fakta og rimelighed, ikke forudindtagethed eller fordomme. Vores beslutninger skal baseres på de principper om ret og rimeligt, der fremgår af dette regelsæt. ETIK OG OVERHOLDELSE - HJÆLPELINJE

7 2A V I E Abbotts succes er på længere sigt fuldstændig afhængig af, at vi træffer de rigtige beslutninger hver dag.

8 Overholdelse af regelsættet For det andet er vi alle forpligtet til at overholde dette regelsæt, der har til formål at sikre, at vi altid træffer velovervejede beslutninger, handler korrekt, ikke gør noget forkert og overholder de love, regler og bestemmelser, der gælder for vores forretningsområde. Vi forventes alle at kunne forstå, hvilken indflydelse regelsættet har på vores daglige arbejde og beslutningstagning samt at søge assistance, i det omfang noget måtte være uklart (siderne 4-5 viser, hvor vi kan henvende os med spørgsmål og lignende). Alle de personer, der er omfattet af regelsættet, forventes at udvise integritet og lederskab ved selv at overholde regelsættet og medvirke til, at andre gør det samme. Overholdelse af regelsættet og sikring af, at det bliver udbredt, er elementer, der indgår i bedømmelsen af de personer, der er omfattet af regelsættet. Kontraktansatte og agenter hos Abbott (for eksempel konsulenter, kontraktansatte salgsmedarbejdere, pressemedarbejdere, distributører, forsøgsledere etc.) skal også overholde de gældende principper i regelsættet. Netop derfor skal vi sikre, at regelsættets principper bliver fulgt, når vi indgår nye ansættelses- eller serviceaftaler med en kontraktmedarbejder eller agent, eller når vi fornyer eller forlænger en eksisterende kontrakt eller aftale. (Sørg for at samarbejde med Abbotts juridiske afdeling og Abbotts indkøbsafdeling for at sikre, at de rigtige principper medtages). 3 II. BESLUTNINGSTAGNING ETIK OG OVERHOLDELSE - HJÆLPELINJE

9 Offentliggørelse For det tredje er Abbott bevidst om, at mange beslutninger ikke er lette at træffe. Hver gang vi stilles over for en vanskelig beslutning, eller vi ikke forstår, hvordan regelsættet skal anvendes i en bestemt sammenhæng, bør vi søge vejledning. Hvis vi får kendskab til overtrædelser eller potentielle overtrædelser, eller hvis vi har spørgsmål til regnskabsaflæggelse, interne regnskabskontroller eller intern revision, skal vi straks underrette de behørige personer, der er angivet på side 5. III. BESLUTNINGSTAGNING Hvis du har spørgsmål til fortolkningen eller anvendelsen af regelsættet eller Abbotts tilknyttede standarder, politikker og procedurer, skal du kontakte: (1) Din chef (2) En anden ledende medarbejder (3) En HR-konsulent (4) En jurist fra den juridiske afdeling (5) Din afdelings repræsentant fra den virksomhedsetiske afdeling (6) Underdirektøren og chefen for den virksomhedsetiske afdeling eller afdelingens underdirektør og repræsentant for den virksomhedsetiske afdeling eller (7) Den virksomhedsetiske afdelings hjælpelinje (se kontaktoplysningerne på side 5). 4 Hvis du vil kontakte underdirektøren og chefen for den virksomhedsetiske afdeling (OEC), skal du anvende følgende kontaktoplysninger: Telefon: Fax: Anden skriftlig kommunikation end faxe og s stiles til underdirektøren og chefen for den virksomhedsetiske afdeling på følgende adresse: Vice President and Chief Ethics and Compliance Officer Abbott Laboratories, Dept. 036X, Bldg. AP6A/1 100 Abbott Park Road Abbott Park, Illinois , USA Mærk kuverten CONFIDENTIAL TO BE OPENED BY THE VICE PRESIDENT AND CHIEF ETHICS AND COMPLIANCE OFFICER (FORTROLIGT MÅ KUN ÅBNES AF UNDERDIREKTØREN OG CHEFEN FOR DEN VIRKSOMHEDSETISKE AFDELING). Mærk alle s CONFIDENTIAL (FORTROLIGT) ETIK OG OVERHOLDELSE - HJÆLPELINJE

10 Den virksomhedsetiske afdelings hjælpelinje er åben 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Alle opkald til hjælpelinjen er anonyme. Hvis du ringer til hjælpelinjen: (1) Fra USA, Puerto Rico eller Canada, skal du ringe på (2) Fra alle andre lande, skal du kontakte den lokale amerikanske AT&T USA Direct-afdeling og derefter ringe Hvis du har problemer med at komme igennem på frikaldsnummeret, kan du foretage et collect call på nummeret Alle, der får kendskab til en overtrædelse eller potentiel overtrædelse af dette regelsæt eller Abbotts tilknyttede standarder, politikker eller procedurer, skal straks underrette den virksomhedsetiske afdeling, enten direkte eller gennem en af de kontaktpersoner, der er angivet på side 4. Sådanne underretninger skal ske anonymt. Underretninger og spørgsmål behandles så vidt muligt fortroligt, dog således at Abbott stadig har mulighed for at undersøge sagen og træffe de nødvendige foranstaltninger. Alle, som har en klage eller et spørgsmål til regnskabsaflæggelsen, de interne regnskabskontroller eller den interne revision, skal straks underrette den interne revision eller den virksomhedsetiske afdeling. Abbott vil ikke acceptere gengældelseshandlinger mod en person, der i god tro har indberettet en overtrædelse eller potentiel overtrædelse af regelsættet. Se del VIII til dette regelsæt på side 29 ( Dokumentation af overholdelse af regelsættet ) for at få yderligere oplysninger om, hvordan Abbott håndterer indberettede overtrædelser eller potentielle overtrædelser af regelsættet. 5 II. BESLUTNINGSTAGNING ETIK OG OVERHOLDELSE - HJÆLPELINJE

11 A E V I Vi må ikke 66 udnytte andre på urimelig vis...

12 III. Ærlighed og etik 1. PRINCIP: RIMELIG ADFÆRD Vi vil optræde ærligt og etisk korrekt over for Abbott og virksomhedens kunder, leverandører, konkurrenter, medarbejdere og andre interessenter. Vi vil altid optræde ærligt og etisk korrekt, når vi handler med eller repræsenterer Abbott. Vi vil behandle andre mennesker retfærdigt. Vi må ikke udnytte andre på urimelig vis gennem manipulation, sløring, misbrug af fortrolige eller på anden måde hemmelige oplysninger, forvanskning af fakta eller anden urimelig adfærd PRINCIP: FOREBYGGELSE AF INTERESSEKONFLIKTER Der kan opstå en interessekonflikt, når en af os udfører en handling eller har interesser, der kan gøre det vanskeligt for os at udføre vores arbejde for Abbott objektivt og effektivt. Vi skal undgå investeringer, interesser eller tilknytninger, der påvirker eller kan påvirke objektiviteten i vores arbejde og vores forpligtelse til at handle i Abbotts interesse. III. ÆRLIGHED OG ETIK Vi vil altid undgå faktiske eller åbenlyse konflikter med Abbotts interesser.

13 III. ÆRLIGHED OG ETIK 8 For eksempel: (1) Vi vil behandle alle leverandører, kunder og alle andre, der handler med Abbott, fuldstændig rimeligt og objektivt uden hensyntagen til finansielle eller personlige forhold. (2) Vi vil ikke modtage eller give andre gaver eller ydelser end dem, der er tilladt i henhold til afsnittet Gaver og repræsentation på side 9, i relation til vores forhold til leverandører, kunder eller konkurrenter. (3) Vi vil ikke optræde som repræsentanter for Abbotts over for medlemmer af vores husstand eller nære familiemedlemmer, medmindre den virksomhedsetiske afdeling er blevet skriftligt bekendtgjort hermed og har godkendt, at forholdet er i overensstemmelse med principperne i regelsættet. Til ovenstående persongrupper hører for eksempel som minimum ægtefæller, samlevere, forældre, svigerforældre, søskende, svogre og svigerinder, svigerbørn, stedforældre, stedsøskende eller stedbørn. (4) Vi vil ikke, hverken direkte eller indirekte, have økonomiske interesser i noget foretagende eller nogen virksomhed, der konkurrerer med Abbott, hvis sådanne økonomiske interesser omfatter en materiel del af virksomhedens samlede nettoværdi, eller hvis interesserne skaber en direkte interessekonflikt i relation til det arbejde, vi udfører for Abbott. (5) Vi vil ikke, hverken direkte eller indirekte, have økonomiske interesser i eller på anden måde være tilknyttet et foretagende eller en virksomhed, der handler eller ønsker at handle med Abbott, hvis sådanne interesser eller tilknytninger kan påvirke de beslutninger, vi skal træffe i forbindelse med vores daglige arbejde. Vi er forpligtet til at underrette vores direkte overordnede om eksistensen af sådanne interesser eller tilknytninger, uanset om de er aktuelle eller potentielle. Den direkte overordnede vil derefter gennemgå det pågældende tilfælde sammen med den virksomhedsetiske afdeling med henblik på at fastslå, om eksistensen af en sådan interesse eller tilknytning kan være i strid med regelsættets principper eller på anden måde være skadelig for Abbott eller virksomhedens aktiviteter. Hvis de pågældende interesser og tilknytninger skønnes at være eller kunne blive skadelige, skal der øjeblikkeligt træffes korrigerende foranstaltninger. (6) Der vil kunne opstå en interessekonflikt, hvis Abbott yder lån eller stiller garantier for sine medarbejdere og ledere samt medlemmerne af deres husstand og nære familiemedlemmer. Det er i henhold til gældende amerikansk lov forbudt for virksomheder at yde lån til direktører og ledere.

14 3. PRINCIP: ABBOTTS FORRETNINGSMULIGHEDER Når vi stilles over for forretningsmuligheder, der kan gavne Abbott, skal vi altid tilbyde dem til Abbott først. Vi vil ikke: (a) udnytte muligheder, som vi stilles over for i forbindelse Vi vil altid fremme Abbotts virksomhedsinteresser, med brugen af Abbotts ejendom, oplysninger eller position, til gavn for os selv, medlemmerne af vores husstand eller vores nære familiemedlemmer (b) bruge Abbotts ejendom, oplysninger eller position til egen vinding eller (c) have økonomiske interesser i eller på anden måde være tilknyttet et foretagende eller en virksomhed, der er i konkurrence med Abbott. når muligheden herfor opstår. 4. PRINCIP: GAVER OG REPRÆSENTATION Vi vil ikke yde, tilbyde, love eller give (hverken direkte eller indirekte) noget af værdi, herunder betalinger, afgifter, lån, tjenesteydelser, underholdning, gaver og tjenester, til en person eller virksomhed som betingelse for eller konsekvens af den pågældende persons eller virksomheds forbindelse til Abbott. Dette gælder også modtagelsen af ydelser fra sådanne personer eller virksomheder. 9 Vi vilaltid overholde Abbotts standarder, politikker og procedurer i relation til gaveudveksling og repræsentation. Nedenstående er omfattet af de generelle forbud og yderligere politikker og procedurer, der er omtalt på side 10: (1) Abbotts politik har til formål at tillade gaver af en rimelig størrelse, normale forretningsmiddage og underholdning, gensidig udveksling af almindelige høflighedsgaver mellem Abbotts medarbejdere og deres forretningsforbindelser samt lignende almindelige og rimelige udgifter, der afholdes med henblik på at pleje virksomhedens almindelige goodwill. III. ÆRLIGHED OG ETIK (2) Rimelige udgifter til gaver, middage og underholdning til forretningsforbindelser er tilladt, i det omfang de er rimelige og anføres korrekt i regnskabet for afdelingen.

15 Der kan gælde yderligere politikker og procedurer i bestemte situationer, herunder: Gaver, middage og underholdning til leverandører se Abbotts indkøbspolitik. Gaver, middage og underholdning til sundhedsmedarbejdere og andre kunder se under Afdelingsprocedurer for programfinansiering (tidligere Retningslinjer for programfinansiering ) i USA og Puerto Rico samt lokale politikker og procedurer i andre lande. Gaver, middage og underholdning til statsansatte eller andre offentligt ansatte er omfattet af Bestemmelserne vedrørende betaling til statsansatte på side 19 samt afdelingsprocedurerne for programfinansiering i USA og Puerto Rico samt lokale politikker og procedurer i andre lande. 5. PRINCIP: KORREKT OG FORTROLIG BEHANDLING AF REGNSKABER, JOURNALER OG KONTI III. ÆRLIGHED OG ETIK 10 Alle Abbotts regnskaber, journaler og konti skal afspejle de registrerede transaktioner korrekt. Vi vilaltid behandle Abbotts regnskaber, journaler og konti korrekt og fortroligt. Regnskaber og journaler omfatter, men er ikke begrænset til, hovedbøger, vouchere, regninger, fakturaer, timesedler, udgiftsrapporter, lønsedler og bonusbetaling samt andre virksomhedsdata. Alle Abbotts aktiver og passiver skal registreres korrekt i de almindelige regnskabsbøger. Der må ikke afholdes uofficielle eller skjulte udgifter, uanset størrelse og formål. Der må ikke foretages transaktioner eller træffes foranstaltninger med det formål at omgå Abbotts interne kontrolsystem. Der må ikke indføres forkerte eller kunstige poster i regnskabet, uanset formålet. Der må ikke foretages betalinger eller aftales købspriser med det formål at sikre, at betalingen eller dele heraf bruges til andre formål end dem, der er beskrevet i de dokumenter, der danner grundlag for betalingen. Oplysninger om indberetning af eller spørgsmål til regnskabsaflæggelse, intern regnskabskontrol eller intern revision findes på siderne 4-5.

16 6. PRINCIP: BESKYTTELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER OM KUNDER OG ANDRE Vi må ikke tage imod fortrolige oplysninger fra en kunde, leverandør eller anden part, hvis vedkommende forudsætter, at oplysningerne forbliver fortrolige, medmindre oplysningerne er omfattet af en skriftlig fortrolighedsaftale eller hemmeligholde lsesbestemmelse, som er udarbejdet eller godkendt af den juridiske afdeling. Vi vil altid værne om fortrolige oplysninger om kunder og andre, som vi måtte blive bekendt med i relation til vores arbejde for Abbott. Vi skal værne om oplysninger, som en kunde eller tredjemand overdrager Abbott i fortrolighed, medmindre den juridiske afdeling skønner, at offentliggørelse af oplysningerne er påkrævet ved lov. Vi må ikke anmode om eller modtage fortrolige oplysninger om en konkurrent, hvis dette sker på illegal eller uetisk vis. 11 Hvis vi er i besiddelse af fortrolige oplysninger om en tidligere medarbejder eller andre personer og virksomheder, som vi tidligere har haft kontakt til, forventes vi at opfylde vores forpligtelse til at holde sådanne oplysninger hemmelige. Abbott hverken kræver eller ønsker, at vi bruger eller afslører sådanne oplysninger i forbindelse med vores arbejde hos Abbott. III. ÆRLIGHED OG ETIK ETIK OG OVERHOLDELSE - HJÆLPELINJE

17 A V T E Vi vil sikre, at enhver 212 offentliggørelse er komplet, nøjagtig, rimelig, rettidig og forståelig

18 IV. Offentliggørelse 7. PRINCIP: KOMPLET, RIMELIG, NØJAGTIG, RETTIDIG OG FORSTÅELIG OFFENTLIGGØRELSE Vi vilaltid sikre, at indholdet af de rapporter og dokumenter, der på vegne af Abbott indsendes til og gemmes hos den amerikanske rigsrevision (United States Securities and Exchange Commission), samt indholdet af andre dokumenter, der offentliggøres på vegne af Abbott, er komplet, nøjagtigt, rimeligt, rettidigt og forståeligt. 13 Vi vil sikre, at alle offentliggørelser, der foretages af Abbott, overholder de gældende regler, herunder alle bestemmelser om aflæggelse og offentliggørelse af regnskaber. Det er nødvendigt at overholde de gældende regnskabsregler og -procedurer, både overordnet set og i de enkelte afdelinger, ligesom det er nødvendigt at samarbejde med såvel interne som eksterne revisorer. IV. OFFENTLIGGØRELSE

19 A V I E Vi vil overholde alle gældende lovkrav.

20 V. Overholdelse af lovbestemmelser 8. PRINCIP: OVERHOLDELSE AF LOVBESTEMMELSER Vi er alle forpligtet til at gøre os bekendte med de love, regler og bestemmelser, der gælder inden for vores arbejdsområder. Kontakt den juridiske afdeling, hvis du har spørgsmål til udstrækningen af dit arbejdsområde. Bestemmelser vedrørende medicin og fødevarer Vi skal overholde alle de love, regler, overenskomster og andre bestemmelser, som de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) og tilsvarende myndighedsorganer i de andre lande, hvor Abbott er repræsenteret, har udstedt, herunder regler om kommerciel forskning, udvikling, produktion, distribution og markedsføring af fødevarer, lægemidler, medicinsk udstyr, diagnosticeringsapparater, næringsprodukter eller biologiske produkter. V. OVERHOLDELSE AF LOVBESTEMMELSER Vi vil altid overholde enhver lovbestemmelse, der måtte vedrøre vores arbejde i de lande, hvor Abbott er repræsenteret. Vi skal overholde alle gældende krav til korrekt brug og sporing af lægemiddelprøver, herunder de amerikanske regler om receptpligtig medicin og tilsvarende love, regler og bestemmelser i de andre lande, hvor Abbott er repræsenteret. 15 ETIK OG OVERHOLDELSE - HJÆLPELINJE

21 V. OVERHOLDELSE AF LOVBESTEMMELSER Bestemmelser vedrørende centrale sundhedsprogrammer Vi skal overholde alle bestemmelser vedrørende centrale sundhedsprogrammer i de lande, hvor Abbott er repræsenteret. I hele USA og i Puerto Rico tilbydes mange af Abbotts produkter på særligt favorable vilkår som led i føderale sundhedsprogrammer såsom MediCare, MedicAid, forsvarets sundhedsprogrammer og sygesikringsordningen for krigsveteraner samt mange andre føderale og føderalt støttede programmer, der har til formål at finansiere sundhedsprodukter og -tjenester. Disse programmer er omfattet af en række lovbestemmelser, der har betydning for udbredelsen af og tilskuddet til Abbotts produkter samt salget og markedsføringen af disse. Abbott arbejder målrettet på at overholde alle krav i det føderale sundhedsprogram, herunder følgende: Føderale bestemmelser mod returkommission De lovbestemmelser, der regulerer disse programmer, omfatter blandt andet den føderale lov mod returkommission, der gælder både vores salgsog markedsføringsaktiviteter og en lang række andre aktiviteter, herunder tilskud, forskningsaftaler og konsulentaftaler. Ifølge bestemmelserne er det forbudt at tilbyde eller yde (eller anmode om og modtage) kontanter eller andre fordele med henblik på at fremme køb, bestilling eller anbefaling af produkter, der finansieres af det føderale sundhedsprogram. 16 Loven har til formål at forebygge ulovlige eller korrupte aktiviteter, der kunne tilskynde til overforbrug eller forøgelse af udgifterne til det føderale sundhedsprogram eller påvirke de behandlingsbeslutninger, der træffes af læger og andet sundhedspersonale. Men selv normale forretningsprocedurer (for eksempel rabatter) kan nogle gange være i strid med loven, hvis de falder uden for sikkerhedsområdet, herunder især hvis de savner rimelig begrundelse. For at sikre at Abbott overholder de føderale bestemmelser mod returkommission, skal vi nøje overveje og tilpasse vores forhold til personer, der ordinerer, køber eller anbefaler statsstøttede produkter (for eksempel læger, hospitaler, plejehjem, skadestuer og apoteker), og vi skal altid undgå aftaler og forhold, der kan have en negativ indvirkning på personernes beslutningsproces, både i relation til den faktiske behandling og indkøbet af produkter. Bestemmelser om urigtige krav Loven om urigtige krav og andre lignende bestemmelser forbyder bevidst eller groft uagtsom fremsættelse af urigtige krav mod staten samt medvirken til, at andre gør det samme. Vi skal derfor udvise forsigtighed og sikre, at vi ikke fremsætter upræcise eller på anden måde urigtige krav om betaling mod staten eller bevæger andre til at gøre det. Abbott har forskellige statsmyndigheder som kunder og samarbejdspartnere og skal i den forbindelse undgå at fremsætte urigtige krav om forfalden betaling. Selvom Abbott ikke selv fremsætter krav som led i de føderale sygesikringsordninger, herunder for eksempel MediCare og MedicAid, er der mange af vores kunder, der gør. Vi skal derfor undgå adfærd, der vil kunne bevæge vores kunder til at fremsætte urigtige krav, ved at anvende procedurer, der er udviklet med henblik på at sikre, at de oplysninger, vi giver vores kunder, herunder om muligheden for at få udgifter til vores produkter refunderet gennem MediCare eller MedicAid, er korrekte og rimelige.

22 Prisoplysningsforpligtelse Abbott er også underlagt visse prisoplysningsforpligtelser i forbindelse med det føderale sundhedsprogram. Disse prisoplysningsforpligtelser omfatter oplysninger om rabatter på lægemidler, der tilbydes som led i den føderale sygesikringsordning MedicAid (den gennemsnitlige producentpris og bedste pris ), og som skal indsendes til de føderale sygesikringsmyndigheder (Centers for MediCare and MedicAid Services), oplysninger om føderale prislofter for lægemidler, der tilbydes som led i den føderale sygesikringsordning for krigsveteraner (Department of Veterans Affairs), samt oplysninger om specifikke priser, der tilbydes føderale kunder som led i aftaler om føderale lægemiddelleverancer (Federal Supply Schedule). I alle disse situationer skal vi udregne og indrapportere de relevante priser i henhold til de bestemmelser, der gælder for det pågældende program. Udregningen skal baseres på de faktiske nettopriser, der ikke er sløret af skjulte eller ikke-fakturerede rabatter. Alle rabatter og specialpriser, som køberne tilbydes, skal anføres tydeligt i de indrapporterede priser. V. OVERHOLDELSE AF LOVBESTEMMELSER Bestemmelser om civil bødestraf Ifølge disse bestemmelser er det tilladt at pålægge civile bøder for en lang række forskellige handlinger. For eksempel er det forbudt at anvende eller slutte aftaler med parter, der ikke støtter det føderale sundhedsprogram. Manglende overholdelse af bestemmelserne i det føderale sundhedsprogram eller Abbotts tilknyttede standarder, politikker og procedurer kan have en lang række alvorlige konsekvenser for både Abbott og de implicerede personer. Overtrædelsen af de lovbestemmelser, der regulerer det føderale sundhedsprogram kan resultere i civile søgsmål eller strafferetlige søgsmål i henhold til en række føderale og lokale bestemmelser. Enhver overtrædelse af disse bestemmelser kan resultere i, at både Abbott og de implicerede personer pålægges administrativ, civil eller endda pønalt betinget bødestraf. Sådanne overtrædelser kan naturligvis også resultere i disciplinærsager mod medarbejdere med efterfølgende afskedigelse, i det omfang det skønnes rimeligt. Derudover kan overtrædelse af bestemmelserne resultere i, at Abbott eller enkelte medarbejdere udelukkes fra at deltage i det føderale sundhedsprogram. 17 Abbott forventer, at vi alle er bekendte med og overholder de krav i det føderale sundhedsprogram, der er relevante for vores arbejde, og at vi er kendte med og overholder alle Abbotts standarder, politikker og procedurer, herunder både overordnede og afdelingsbestemte, der er implementeret med henblik på at fremme overholdelsen af kravene i det føderale sundhedsprogram. Standarderne, politikkerne og procedurerne, der gælder på det overordnede plan, fremgår af Corporate Policy No. CP-01 (Virksomhedspolitik, nr. CP-01) og de tilknyttede virksomhedsetiske politikker.

23 V. OVERHOLDELSE AF LOVBESTEMMELSER Fusions- og konkurrencebestemmelser Når vi handler med konkurrenter, finder følgende politikker anvendelse: (1) Vi må ikke indgå aftaler eller indlade os på aktiviteter, der har til formål at begrænse den frie konkurrence eller har dette som konsekvens. Ulovlige aftaler og aktiviteter blandt konkurrerende virksomheder omfatter prisaftaler, markedsaftaler og licitationsfusk. (2) Vi må ikke udveksle eller diskutere oplysninger om Abbotts priser eller prispolitikker, distributionspolitikker, leverandørpriser eller -udvælgelse, kundeudvælgelse eller -klassificering, kreditpolitikker, markedsføringspolitikker eller andre lignende konkurrencemæssige oplysninger med vores konkurrenter. (3) Vi må ikke deltage i formelle eller uformelle handelssammenslutninger eller møder med konkurrenter, hvis formålet med sammenslutningen eller mødet er at indgå aftaler af den type, der er beskrevet under punkt (1) eller udveksle og diskutere konkurrencemæssige oplysninger af den type, der er beskrevet under punkt (2). Insiderbestemmelser Hvis en person er i besiddelse af materielle og fortrolige oplysninger vedrørende en børsnoteret virksomhed, er det som hovedregel forbudt for personen at handle med den pågældende virksomheds værdipapirer eller at give andre gode råd i relation til handel med sådanne papirer. 18 Alle de personer, der er omfattet af dette regelsæt ( omfattede personer ), og tredjemænd, som er underlagt tavshedspligt i relation til Abbott (samt de pågældende personers familiemedlemmer og medlemmerne af deres husstand), må ikke handle med eller anbefale handel med Abbotts stamaktier (eller andre værdipapirer fra Abbott), mens de er i besiddelse af materielle oplysninger om Abbotts aktiviteter eller planlagte aktiviteter, som endnu ikke er blevet offentliggjort. Omfattede personer må ligeledes ikke handle med eller anbefale handel med værdipapirer fra andre børsnoterede virksomheder, hvis de er kommet i besiddelse af materielle og fortrolige oplysninger om den pågældende virksomhed i forbindelse med deres arbejde for eller tilknytning til Abbott. Omfattede personer må ikke overdrage materielle og fortrolige oplysninger til tredjemand undtagen i de situationer, hvor overdragelsen sker i legitimt forretningsøjemed (og sker med forudgående tilladelse). I disse situationer må de omfattede personer ikke have grund til at tro, at oplysningerne vil blive misbrugt, eller at overdragelsen af oplysningerne vil være i modstrid med gældende lovbestemmelser. Det er ifølge amerikansk lov forbudt at foretage selektiv overdragelse af materielle og fortrolige oplysninger til tredjemand, der ikke har indgået nogen fortrolighedsaftale eller på anden måde forpligtet sig til at holde de pågældende oplysninger hemmelige. Omfattede personer skal kontakte den juridiske afdeling, før de overdrager fortrolige oplysninger til tredjemand, hvis overdragelsen kan opfattes som selektiv, eller hvis de har formodning om, at der allerede er sket selektiv overdragelse, uanset om den var tilsigtet eller ikke.

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06 Patientforeningen Lungekræft Sekretarieat Virkelyst 1 4420 Regstrup Att: Formand Alice Skjold Braae Ansøgning om økonomisk støtte til Patientforeningen Lungekræft 7. juni 2013 Kære Alice I forlængelse

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SAXO BANK S POLICY FOR MANAGING CONFLICTS OF INTEREST POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SPECIALISTEN I HANDEL OG INVESTERING Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Whistleblowerordning. November 2015

Whistleblowerordning. November 2015 Whistleblowerordning November 2015 Indhold 1. Indberetning... 2 2. Modtagelse og undersøgelse af indberetninger... 3 3. Gengældelse eller misbrug af whistleblowerordningen... 3 Bilag 1 Indberetningsskema...

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Ramme"for"gennemførelse"og"håndhævelse"af"principperne" for"god"praksis"i"vertikale"forbindelser"i" fødevareforsyningskæden"

Rammeforgennemførelseoghåndhævelseafprincipperne forgodpraksisivertikaleforbindelseri fødevareforsyningskæden Rammeforgennemførelseoghåndhævelseafprincipperne forgodpraksisivertikaleforbindelseri fødevareforsyningskæden 25.$januar$2013$ Underskrivere: Kun de organisationer, der godkender rammen 1 I Indledning

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner, inhabilitet, de ansattes mulighed for at bijob og selvstændig erhvervsvirksomhed m.v. samt indberetning og godkendelse

Læs mere

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK BGBl. III - Ausgegeben am 23. März 2010 - Nr. 27 1 von 7 PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK OG TILLÆGSPROTOKOL OM ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R 28. juni 2016 N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R I forbindelse med at Europa-Parlamentet og

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere