Adfærdskodeks for virksomheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adfærdskodeks for virksomheden"

Transkript

1 Adfærdskodeks for virksomheden

2 Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at bygge på vores virksomheds etiske grundlag og fortsætte med at forstærke vores brand ved at opretholde de højeste standarder for ærlighed, retfærdighed og integritet, når vi udfører vores arbejdsopgaver. Det er ikke altid klart eller nemt at tage den rigtige beslutning. Det er derfor, vi har udviklet et adfærdskodeks for virksomheden. Dette er et yderst vigtigt dokument, som beskriver vores virksomheds forventninger til hver medarbejder, når vi repræsenterer AbbVie, på en meget ligefrem måde. AbbVie bygger på en arv af korrekt forretningsføring, der har varet i mere end et århundrede. Det hele begyndte med Dr. Wallace Abbott, en af grundlæggerne af den etiske medicinalindustri, som først grundlagde de høje standarder for sikkerhed og effektivitet, som er fundamentet i moderne sundhedspleje. Vores kodeks krystalliserer disse principper for at videreføre denne fantastiske tradition fra Abbott til AbbVie over hele verden og i fremtiden. Kodekset giver vejledning og retningslinjer for vores bestræbelser. Det beskriver, hvad vi tror på, og hvad vi stræber efter at levere til vores kunder, patienter, sundhedsplejeleverandører, aktionærer, forretningspartnere og vores medarbejdere. Det understøtter vores virksomheds værdier nyskabelse, virkeliggørelse, omsorg og holdbarhed som beskriver, hvem vi er og driver vores handlinger. Vi deler alle ansvaret for at efterleve vores kodeks og værdier. Dette hjælper AbbVie med at skille sig ud, sikrer vores succes og vigtigst af alt, påvirker livskvaliteten for de mennesker, vi betjener. Vores fortsatte succes afhænger af tilliden fra vores kunder, forretningspartnere og til hinanden. Det er alles ansvar at holde et vågent øje med vores forretningsaktiviteter, stille spørgsmål og rapportere bekymringer i god tro, uden frygt for repressalier. Overtrædelse af kodekset udsætter AbbVie og vores medarbejdere for muligt strafansvar eller civilt ansvar og bringer vores omdømme og succes i fare.

3 Så husk venligst at konsultere kodekset, når du står over for en svær beslutning. Hvis du har brug for at diskutere det yderligere, er AbbVie ledelsen og dine kolleger, inklusive vores juridiske afdeling og afdelingen for etik og compliance, altid til rådighed for dig. Hvis du stadig har spørgsmål eller er bekymret, er etik og compliancehjælpelinjen tilgængelig gratis døgnet rundt. Tak for din opmærksomhed vedrørende vores kodeks og overholdelsen af de grundlæggende principper, og tak for alt, hvad du gør for at gøre AbbVie bedre og sætte virksomheden i en position til fortsat succes. Richard A. Gonzalez Bestyrelsesformand og Administrerende direktør DIN ANSVARLIGHED

4

5 Indhold Dette er vores værdier Side 2 Efterlevelse af vores værdier Side 4 Etik, compliance, og vores værdier Hvem er vi, og hvad laver vi Side 4 Vores kodeks og overholdelse af love og bestemmelser over hele verden Side 4 Ærlig handel Side 6 Stille spørgsmål og rapportere bekymringer Side 6 Anvende hjælpelinjen og kontakte afdelingen for etik og compliance Side 8 Samarbejde med undersøgelser og forespørgsler Side 10 Revision og overvågning Side 12 Ansvarlighed og disciplin Side 12 Tage den rigtige beslutning Side 12 Bede om hjælp Side 14 Patienter er vores prioritet Side 16 Overholdelse af love og bestemmelser for sundhedspleje Side 16 Opretholdelse af patientsikkerhed Side 18 Beskyttelse af patientens og kundens privatliv Side 19 Udføre forskning og kliniske forsøg Side 20 Samarbejde med sundhedspersonale og andre kunder Side 22 Overholdelse af vores forpligtelser over for hinanden Side 24 Samarbejde og respekt Side 24 Fremme lige muligheder Side 24 Opretholdelse af en arbejdsplads uden chikane Side 26 Fremme sikkerhed, tryghed og et sundt arbejdsmiljø Side 28 Beskyttelse af fortroligheden af medarbejdernes personlige oplysninger Side 30 Være ansvarlig og ansvarsbevidst over for vores aktionærer, offentligheden og vores forretningspartnere Side 32 Intelligent brug af vores aktiver Side 32 Beskyttelse af fortrolige oplysninger Side 34 Korrekt brug af elektroniske medier og sociale netværk Side 34 Kommunikere med offentligheden Side 36 Interessekonflikter Side 38 Vedligeholdelse af præcise regnskaber og registre Side 40 Bekæmpelse af bestikkelse og korruption Side 42 Overholdelse af kartellovgivning og konkurrencelove Side 44 Forebyggelse af insiderhandel Side 45 Erhvervelse af Business Intelligence Side 46 Overholdelse af love for international handel Side 48 Vores forpligtelse som en global borger Side 50 Betale tilbage til de samfund hvor vi bor og arbejder Side 52 Deltage i politiske og velgørende aktiviteter - Side 52 Miljøbeskyttelse Side 53 Fritagelser og ændringer Side 54 Indeks Side 56 Anvende hjælpelinjen og kontakte afdelingen for etik og compliance Side 58 Attestering Side 59 1

6 Dette er vores værdier Nyskabelse Avanceret videnskab og kommercialisering Vi fører an med løsninger, som tager sig af personers behov, ved at udvikle nyskabende behandlinger og produkter, medicinske enheder, der redder liv, og nye fremgangsmåder til at administrere sundhed. Hos AbbVie betyder nyskabelse at være på forkant med eksisterende viden og nyskabende teknikker. Virkeliggørelse Kundefokuserede resultater og udførelse i verdensklasse Vi stræber efter betydningsfulde resultater stiller krav til os selv og til hinanden, fordi vores arbejde har indflydelse på andre personers liv. Vi er forpligtede til at samarbejde om at levere løsninger, som er effektive og rentable. Vores fokus på udførelse og samarbejde sikrer, at vi holder vores løfter til hinanden og til dem, vi betjener. Omsorg Gøre en forskel i menneskers liv Omsorg er meget vigtig for det arbejde, vi udfører for at hjælpe mennesker med at leve deres liv sundere. Vi har stor respekt for alle mennesker, hvis liv påvirkes af vores virksomhed, inklusive vores medarbejdere og kunder. Vores respekt for mennesker bevises med vores handlinger, og hvordan vi handler. Holdbarhed Forpligtelse og formål Holdbarhed betyder både at ære vores historie og opretholde vores forpligtelse i fremtiden. Vi vil altid være her til at hjælpe med at holde folk sunde. Vi holder vores løfter og handler i overensstemmelse med vores værdier. Vi vokser via vores intellektuelle nysgerrighed og et fortsat ønske om at lære og forbedre os. 2

7 3

8 Efterleve vores værdier Etik, compliance, og vores værdier hvem er vi, og hvad laver vi Hver eneste dag har vi muligheden for at forbedre menneskers liv. Vores kvalitetsprodukter og videnskabelige erfaring tillader os at have en positiv indflydelse på dem, der bruger vores produkter, og på dem, som anbefaler og ordinerer dem. Det er karakteren af vores arbejde, og det er både et enormt privilegium og et stort ansvar. Vi skylder dem, der stoler på os, at drive forretning med de højeste etiske standarder, at overholde alle love og bestemmelser og at opretholde et arbejdsmiljø, der er følger vores værdier. Dette er vores forpligtelse: at drive forretning ærligt, retfærdigt og med integritet, vel vidende at vi kan udrette fantastiske ting og fortsætte med at hjælpe folk i deres stræben efter sundere liv. Vores kodeks og overholdelse af verdensomspændende love og bestemmelser Vi er forpligtede til etisk forretningspraksis, hvor end vi handler. Dette inkluderer at overholde alle love og bestemmelser over hele verden. Som en global virksomhed kan lovene i ét land være gældende for den måde, vi arbejder i andre lande. Visse love varierer også fra område til område. Vi følger de højeste standarder. For at hjælpe os med at følge dette kodeks i vores daglige arbejde og bedre forstå, hvordan love og bestemmelser gælder i specifikke situationer, har vi udviklet ekstra politikker og procedurer. Politikker giver mere detaljerede juridiske betingelser og compliance-betingelser. Procedurer tjener som en rettesnor for vores handlinger og tilbyder specifikke fremgangsmåder, som skal følges. Vores politik og procedurer omfatter relevante love og bestemmelser, inklusive love for medicin og love vedrørende offentlige sundhedsprogrammer. Disse politikker og procedurer opdateres regelmæssigt for at tage højde for ændringer i loven, branchestandarder og bedste praksis. 4

9 Vores kodeks, understøttet af disse politikker og procedurer, forstærker AbbVies forpligtelse til integritet og compliance og stiller forventninger om etisk opførsel til os alle. Selvom kodekset ikke kan håndtere alle problemer, som vi møder, giver det vejledning og ressourcer til de situationer, hvor det rigtige valg muligvis ikke er klart, og vi har brug for ekstra hjælp. Hvem er dækket af adfærdskodekset for virksomheden? Kodekset leverer de etiske retningslinjer og forventninger til at drive forretning på vegne af AbbVie. Det gælder for alle AbbVies afdelinger og medarbejdere, hvor end vi handler, i den udstrækning, som er tilladt af lokale love. AbbVie forventer at forretningspartnere, såsom kontraktmedarbejdere, sælgere, leverandører og konsulenter, overholder ånden for etisk opførsel i kodekset og alle gældende love og bestemmelser, når de arbejder på vegne af AbbVie. AbbVie søger at arbejde med forretningspartnere, som har indført standarder, der passer til vores egne. Medarbejdere som overvåger vores forretningspartnere, er ansvarlige for at sikre, at de forstår deres forpligtelser. Hvis en forretningspartner ikke overholder vores etiske retningslinjer og forventninger, og deres tilknyttede kontraktmæssige forpligtelser, kan forretningsforholdet blive afsluttet. Dette kodeks udgør ikke en ansættelseskontrakt. 5

10 Ærlig handel Vi vil drive vores forretning ærligt, retfærdigt og med integritet. Dette inkluderer at behandle personer retfærdigt, hvad enten de er kunder, leverandører, konkurrenter, medarbejdere eller andre, som vi handler med. Vi vil ikke bruge bedrag, manipulering, urigtig fremstilling af faktiske forhold eller anden urimelig praksis, når vi arbejder på vegne af AbbVie. Stille spørgsmål og rapportere bekymringer Vores fortsatte succes afhænger af vores kunders, forretningspartneres og hinandens tillid. Hver af os har ansvaret for at værne om denne tillid. At stille spørgsmål og rapportere bekymringer hjælper os med at løse problemer hurtigere og mere effektivt. Vi er forpligtet til at tale åbent og rapportere enhver potentielt uetisk forretningsmåde og enhver potentiel overtrædelse af kodekset eller vores politikker. Vi opmuntres til at føre åbne diskussioner med vores kolleger og ledere om at opretholde en ærlig og retfærdig atmosfære og opretholde integriteten i vores daglige aktiviteter. Vores ledere, personaleafdeling, afdelingen for etik og compliance, og den juridiske afdeling er tilgængelige ressourcer. Det er vores ansvar at rapportere alle bekymringer, vi måtte have, selv om vi ikke er sikre på, at der findes et problem. Alle rapporter vil blive taget alvorligt og vil blive gennemgået grundigt for at bestemme, hvilken opfølgning, inklusive efterforskning, der er nødvendig. Du må ikke formode, at en anden person rapporterer problemet. Q: Jeg er leder. Hvis jeg observerer en forseelse uden for mit ansvarsområde, skal jeg så stadig rapportere problemet? A: Ja. Alle AbbVie medarbejdere skal rapportere enhver potentiel forseelse, som de observerer. 6

11 Compliance advarselssignaler Hvad skal du holde øje med Hvis du hører nogle af de følgende udtalelser eller lægger mærke til, at der forekommer usædvanlige handlinger, som synes at være vildledende, kan der være tale om en mulig forseelse: Det er ikke et problem, hvis du ikke bliver opdaget. Ingen af disse regler giver alligevel nogen mening. Hvis du ikke spørger, kan de ikke sige, at du godt vidste det. Jeg er nødt til at opnå mit mål, lige meget hvordan jeg gør det. Jeg er nødt til at gøre det, fordi mine konkurrenter gør det. Gennemsigtighed er meget vigtigt. Når du er usikker på, om adfærden er passende, skal du diskutere det omgående med ledelsen eller afdelingen for etik og compliance. 7

12 Bruge hjælpelinjen og kontakte afdelingen for etik og compliance Der findes flere måder til at søge ekstra vejledning eller at rapportere mulige overtrædelser af kodekset eller vores politikker. Hjælpelinjen for etik og compliance er tilgængelig gratis døgnet rundt, alle ugens 7 dage. Der kan foretages anonyme eller fortrolige opkald til hjælpelinjen, hvor dette er tilladt af lokal lov. For at få adgang til hjælpelinjen: Fra USA, Puerto Rico eller Canada, ring I alle andre lande skal du kontakte AT&T USADirect telefonisten og derefter ringe eller bede telefonisten om at ringe på Gå til for at finde nummeret på AT&T USADirect i dit land. Du kan også ringe på via en telefonist og bede om at få udgifterne dækket. 8

13 Du kan desuden kontakte vicedirektøren, lederen af afdelingen for etik og compliance direkte ved at bruge en af de følgende: Telefon: (Datterselskaber ring ) Fax: (Datterselskaber ring ) Postadresse: Vice President, Chief Ethics and Compliance Officer AbbVie Department V36X 1 North Waukegan Road North Chicago, IL U.S.A. Markér konvolutterne: Confidential To be opened by the Vice President, Chief Ethics and Compliance Officer only. Forhindre repressalier Vi har en streng Ingen gengældelse politik. For at opbygge og opretholde tillid er det vigtigt at vi alle ved, at vi kan dele vores bekymringer i god tro uden frygt for repressalier. AbbVie søger at opretholde en atmosfære med åben diskussion, så problemer kan identificeres og løses hurtigt. Vi tager repressalier meget alvorligt. Alle sådanne repressalier vil blive grundigt undersøgt, og hvis de bevises, kan personer, der yder gengældelse, blive irettesat eller oven i købet afskediget. Hvis nogle af os mener, at vi udsættes for repressalier for at have rapporteret et problem, skal vi rapportere sagen til afdelingen for etik og compliance eller til personaleafdelingen. 9

14 Samarbejde med undersøgelser og forespørgsler AbbVie vil omgående undersøge alle rapporter om forseelser. Resultaterne af disse interne undersøgelser giver os muligheden for at lave forbedringer. For eksempel kan en undersøgelse vise, at en eksisterende politik skal præciseres, at en ny politik er nødvendig, eller at der skal gives ekstra træning. Det er vigtigt at huske, at når der udføres interne undersøgelser: Vil uafhængige undersøgere med relevant ekspertise udføre undersøgelsen. Vil ledere og medarbejdere bør ikke udføre en undersøgelse, med mindre de autoriseres til dette. Vil vi for så vidt muligt opretholde fortroligheden. Vi skal alle samarbejde med alle anmodninger om information fra de interne undersøgere. Vi må ikke vildlede en undersøger, ændre eller ødelægge dokumenter eller registre, forud for eller som et svar på en undersøgelse, eller forhindre eller blande os i en undersøgelse. Alle disse ting kan medføre disciplinære foranstaltninger og i værste fald en afskedigelse. Q: Jeg har lige hørt, at en kollega er blevet anklaget for at overtræde en politik, og at en undersøgelse igangsættes. Jeg kan ikke tro det, og jeg mener kun, det er fair at give min kollega en advarsel i forvejen, så han kan forsvare sig selv. Er jeg forpligtet til at fortælle ham det? A: Nej, du skal ikke fortælle ham det. Din kollega vil få mulighed for at svare på beskyldningerne, og AbbVie vil udføre en retfærdig og upartisk undersøgelse. Beskyldningen kan have konsekvenser ikke kun for de involverede personer, men også for virksomheden. At advare din kollega kan bringe undersøgelsen i fare og udsætte AbbVie for ekstra risiko. 10

15 Eksterne undersøgelser Vi kan modtage anmodninger fra tredjeparter, inklusive myndigheder. Vi videresender alle disse anmodninger om oplysninger fra tredjeparter til den juridiske afdeling. Vi vil besvare anmodninger om oplysninger på en ærlig og rettidig måde. Vi vil aldrig vildlede en undersøger eller blande os i en undersøgelse. Vil vil arbejde med undersøgeren og gemme dokumenter, som kan være relevante, og vi vil aldrig ændre eller ødelægge dokumenter eller registre forud for eller som et svar på en undersøgelse. 11

16 Revision og overvågning Ved at bruge både interne og eksterne ressourcer udfører vi rutinemæssige og specielle gennemgange af forretningspraksis for at kontrollere overholdelse af kodekset, vores politikker og procedurer samt loven. Vi vil hjælpe de udpegede revisorer som nødvendigt. Disse kontroller af vores forretningsprocesser tillader os at identificere områder, hvor vi kan lave forbedringer og rette potentielle bekymringer for, at sikre at vi driver vores forretning på den rigtige måde. Ansvarlighed og disciplin Vi skal alle være ansvarlige for vores opførsel og overholde vores forpligtelser. Overtrædelse af kodekset, eller at opmuntre andre til at overtræde det, udsætter virksomheden og individuelle medarbejdere for potentiel retsforfølgelse eller civilretligt ansvar og bringer vores omdømme og evne til at drive forretning i fare. Derfor tager vi overtrædelser meget alvorligt. Enhver, som overtræder kodekset, gældende love eller bestemmelser, eller vores politikker eller procedurer, vil blive underlagt disciplinære foranstaltninger, herunder, i særligt grove tilfælde, afskedigelse. Dette inkluderer, at en overtræders tilsynsførende ikke opdager og rapporterer en overtrædelse, hvis en sådan mangel afspejler upassende eller manglende overblik. Tage den rigtige beslutning Det er ikke altid let at tage den rigtige beslutning. Nogle gange kan vi være usikre på, hvad vi vil. Husk altid, at du aldrig er alene, når du skal tage svære beslutninger. Vores kolleger og ledelsen hos AbbVie er altid klar til at hjælpe, og der findes tilgængelige ressourcer, inklusive afdelingen for etik og compliance og den juridiske afdeling. 12

17 Når man stilles over for en svær etisk beslutning, kan det hjælpe at stoppe op og stille følgende spørgsmål. Hvis du svarer måske til blot ét spørgsmål, bør du overveje en anden fremgangsmåde eller søge hjælp. Ville mine handlinger være ulovlige? Ville mine handlinger være i modstrid med kodeksets indhold og ånd eller vores politikker og procedurer? Ville jeg blive flov, hvis mine handlinger blev rapporteret af de lokale medier? Hvad forventes der så af os? I alle vores forretningsaktiviteter vil vi handle med ærlighed, retfærdighed og integritet. Vi er alle ansvarlige for at: Kende og følge love, bestemmelser, politikker og procedurer, der hvor vi arbejder, som gælder for vores ansvarsområder. Foreslå præciseringer eller forbedringer til politik og procedurer. Behandle hinanden og vores forretningspartnere med respekt. Fortælle sandheden og stå til regnskab for vores handlinger. Rapportere alle mistanker om overtrædelser og ikke formode, at nogle andre vil gøre det. Bede om hjælp, når vi har brug for det. 13

18 Bede om hjælp Start altid med at spørge, om loven, vores kodeks eller AbbVies politikker og procedurer kunne blive overtrådt. Tænk over konsekvenserne ved at udføre handlingen. Hvis du er usikker på det rigtige svar, eller retningen, du skal følge, kan du forhøre dig med din chef for vejledning eller kontakte din lokale personalerepræsentant. Du kan også ringe til hjælpelinjen for etik og compliance på , og en repræsentant vil hjælpe dig med de spørgsmål eller problemer, du måtte have. Desuden tilbyder AbbVie en række ressourcer til at håndtere specifikke interesseområder. For problemer vedrørende kodekset eller virksomhedens politikker og procedurer bedes du kontakte afdelingen for etik og compliance. For hjælp til andre sager skal du forhøre dig med den relevante ressource herunder: Miljø, sundhed og sikkerhed Finansafdeling Globale indkøbstjenester Intern revision Juridisk afdeling Kvalitet og retsforskrifter 14

19 15

20 Patienter er vores prioritet Overholdelse af love og bestemmelser for sundhed Patienter er vores prioritet. De er afhængige af, at vi leverer nyskabende sikre og effektive produkter. Regeringer over hele verden har lavet love og bestemmelser, der styrer branchens handlinger, inklusive forskning, udvikling, fremstilling, marketing, reklame og distribution af lægemidler. Disse love har en direkte indvirkning på vores daglige arbejde, og de styrer vores samarbejde med patienter, sundhedspersonale, forskere, kunder, købere, regeringer og andre. Vi forstår, at sundhedslove og bestemmelser hjælper med at beskytte offentligheden, og af denne enkle årsag er vi forpligtet til at opretholde ånden i disse love og følge dem til punkt og prikke, hvor end vi driver forretning. Vi overholder alle love og bestemmelser, som gælder godkendelse og fremstilling af vores produkter. Vi følger alle love og bestemmelser, som omhandler, hvordan vi arbejder med forskellige regeringer og deres repræsentanter, når vi reklamerer for og sælger vores produkter. Vi følger alle love og bestemmelser, som omhandler markedsføringen af vores produkter. Vi er forpligtet til at tilbyde ærlige, afbalancerede og præcise oplysninger for at hjælpe patienter og deres sundhedspersonale med at vælge de mest passende behandlinger

21 17

22 Opretholdelse af patientsikkerhed Vores forpligtelse vedrørende sikkerheden for dem, der bruger vores produkter, har altid den højeste prioritet i alt, hvad vi foretager os. For at kunne beskytte patienter, skal vi identificere, evaluere, begrænse, og når det er muligt, afhjælpe bekymringer om patientsikkerhed. Vi overholder også alle juridiske og lovmæssige krav, som omhandler rapportering af sikkerhedsoplysninger til lovgivningsmæssige eller offentlige sundhedsmyndigheder, og kommunikerer med alle myndigheder, som fører tilsyn med vores produkter, for at håndtere potentielle sikkerhedsproblemer. Vi kommunikerer åbent og ærligt med sundhedspersonale, institutioner, patienter og offentlige sundhedsmyndigheder for at sikre, at de har de nødvendige oplysninger for at kunne bruge AbbVie s produkter sikkert og effektivt. Vi følger rettidigt op på modtagne klager angående vores produkter og udfører de passende korrigerende foranstaltninger. Rapportering af uønskede hændelser En måde til at overvåge kvaliteten og sikkerheden af vores produkter er via omhyggelig indsamling af oplysninger om brugerens oplevelser. Hvis vi bliver opmærksomme på et uønsket brugerresultat, som opstod under brug af et AbbVie produkt, skal vi rapportere det til de relevante personer eller grupper inden for AbbVie ved at ringe til AbbVie overholder alle forpligtelser vedrørende rapportering af sikkerhedsoplysninger for alle vores produkter til den relevante offentlige myndighed. Vi skal rapportere uønskede hændelser med alle vores præparater inden for én arbejdsdag, fra de opdages, selv om vi ikke er sikre på, at der findes et årsag-og-effekt-forhold mellem produktet og hændelsen. For at rapportere mulige sikkerhedsbekymringer skal du følge de lokale procedurer for din afdeling eller datterselskab

23 Beskyttelse af patientens og kundens privatliv Vi tager hensyn til privatlivet for dem, der bruger vores produkter. Vi overholder alle love, som omhandler brug, videregivelse og beskyttelse af de personlige oplysninger, vi indsamler i forbindelse med kliniske forsøg, produktsikkerhedsovervågning eller andre forretningsmæssige aktiviteter. Vi følger også reglerne, som begrænser, hvordan personlige oplysninger må bruges til marketing. Vi kontakter ikke patienter eller mulige patienter for at markedsføre produkter uden forudgående tilladelse. Vi sælger ikke fortrolige oplysninger eller erhverver personlige oplysninger fra uautoriserede kilder. Patienter, forbrugere og andre stoler på, at vi beskytter fortroligheden og sikkerheden af deres sundhedsoplysninger og andre personlige oplysninger. Det er vores ansvar at opretholde deres tillid. Vi bruger eller deler ikke personlige oplysninger, med mindre det tillades af den gældende lov. Vi vil ikke afsløre personlige data for nogen uden for AbbVie uden patientens skriftlige samtykke, undtagen hvis dette tillades af loven. Vi vil kun dele personlige oplysninger om patienter eller kunder med andet AbbVie personale, som er nødt til at kende dem for at udføre deres arbejdsopgaver. Hvis der er mistanke om en uautoriseret videregivelse af personlige oplysninger, vil vi rapportere det hurtigst muligt til vores leder eller til den juridiske afdeling. Hvis der er mistanke om tab eller tyveri af AbbVie's ejendom, inklusive elektroniske enheder, medier, eller dokumenter, som kunne indeholde personlige oplysninger, vil vi omgående rapportere det til Global Security via Global Command Center Hotline på (medlemmer ring ) 19

24 Udførelse af forskning og kliniske forsøg Under udviklingen af produkter kræver tilsynsmyndighederne mange typer undersøgelser, inklusive kliniske forsøg der involverer deltagelse af mennesker. Data, der opnås fra forskning af denne art, hjælper med at opdage nye produkter og forbedre de eksisterende behandlinger. Under forskning: Vi er opmærksomme på behovet for at beskytte undersøgelsesdeltagere mod unødvendige risici. Vi sørger for, at deltagerne i de kliniske forsøg forstår karakteren af og formålet med forskningen og de medfølgende risici. Indhentelse af informeret samtykke fra undersøgelsesdeltagere er en vigtig del af vores forskningsproces. Vi sætter stor pris på bidraget fra dem, som deltager i forskningen, og vi forpligter os til at behandle undersøgelsesdeltagere med værdighed og respekt. Vi er forpligtede til at levere forskningsresultater, både positive og negative, nøjagtigt og rettidigt, i henhold til branchens standarder for udgivelser og forfatterskab. Resultaterne for hver undersøgelse skal nøjagtigt afspejle data opnået fra denne undersøgelse. Vi vil ikke forsøge at påvirke resultaterne af de kliniske forsøg eller rapporterne, der laves af de kliniske undersøgere. Vi anerkender vigtigheden af at sikre, at data fra undersøgelser og relaterede analyser er præcise. Når forskning udføres på vores vegne, kræver vi, at dette forhold gøres tydeligt på passende vis. Vi værdsætter fuld afsløring af finansielle eller andre forhold i forsknings- og udviklingsarbejde

25 21

26 Samarbejde med sundhedspersonale og andre kunder Vi interagerer jævnligt med kunder, inklusive sundhedspersonale, som anbefaler og ordinerer vores produkter, ledere af apoteker, som bestemmer, hvilke medicinalprodukter der inkluderes i deres formler, og embedsmænd, hospitaler og andre sundhedsfaciliteter, som tager beslutninger om indkøb. Sundhedspersonale skal beslutte det bedste forløb for deres patienter, og vi er forpligtet til at give dem rettidige og præcise oplysninger for at hjælpe dem med at tage behandlingsbeslutninger. På grund af den vigtige rolle, sundhedspersonalet har i afgørelsen af, hvilke produkter der skal anbefales, ordineres, eller bruges til at behandle specifikke lidelser eller tilstande, er vi meget opmærksomme på at undgå urimelig påvirkning af deres beslutninger. Vi reklamerer kun for vores produkter for brugere, som er blevet godkendt, sikkerhedsgodkendt eller autoriseret af den relevante regerende myndighed. Q: Alle andre i branchen giver gaver til kunder, især på visse helligdage. Hvis vi ikke gør det samme, vil vi miste kunder. Er det nogensinde tilladeligt at give kunderne gaver? A: I visse lande er det ikke tilladt. I andre lande kan der være situationer og tidspunkter, hvor små gaver kan være passende i henhold til den lokale kultur. Forhør dig om de lokale politikker, og kontakt afdelingen for etik og compliance. De fleste lande har en form for bestemmelser, som bestemmer, hvordan der må reklameres for medicinalprodukter. Disse love kan være på nationalt, regionalt eller lokalt niveau. For eksempel kræver den amerikanske lægemiddelstyrelse (FDA) at sundhedsvirksomheder kun reklamerer for receptpligtige medicinalprodukter til anvendelser, som er godkendt. Desuden har adskillige amerikanske stater indført love, som kan være gældende for markedsføring af produkter. Yderligere forbyder mange lande en virksomhed at tilbyde eller give sundhedspersonalet noget af værdi til gengæld for brug eller anbefaling af virksomhedens produkter. En amerikansk forbundslov, der kendes som Anti-Kickback Statute, gør det ulovligt at tilbyde eller give noget af værdi for at overtale sundhedspersonalet til at bruge eller anbefale lægemidler, som der betales for, eller som godtgøres af regeringen. U.S. False Claims Act tillader regeringen at inddrive op til tre gange det bløb, falske eller svigagtige krav, der fremsendes herunder for produkter, der blev markedsført i strid med FDA-reglerne, eller for hvilke ulovlige returkommission blev tilbudt eller betalt. Denne lov tillader personer at rapportere overtrædelser direkte til regeringen og modtage en del af enhver generhvervelse, som regeringen opnår. Der må ikke tages repressalier mod medarbejdere, som rapporterer sådanne overtrædelser til virksomheden eller regeringen

27 Andre kunder, som sundhedsforsikringer og hospitaler, har også behov for præcise oplysninger om sikkerheden, effektiviteten og omkostningseffektiviteten af vores produkter for at gøre de bedste behandlinger tilgængelige for deres patienter. Vi er ærlige i alle de oplysninger, vi giver for at hjælpe kunder til at tage deres købsbeslutninger. Når vi interagerer med sundhedspersonale og andre kunder, handler vi ærligt, retfærdigt og med integritet. Vi overholder de gældende love og retningslinjer for branchen, som er oprettet for at undgå potentielle interessekonflikter. Vi tilbyder eller giver aldrig noget af værdi til sundhedspersonale eller andre personer for at påvirke deres medicinske dømmekraft eller ordineringspraksis til fordel for et AbbVie produkt. Vi vil overholde alle betingelser for gennemsigtighed af rapporteringer, og vi vil følge alle love og bestemmelser, som styrer vores prispolitik, inklusive hvordan vi kan tilbyde fradrag og rabatter. Produktoplysninger og afsløring Offentligheden skal kunne stole på de oplysninger, vi giver dem om vores produkter. Vi skal sørge for, at de krav, vi stiller til vores produkter, er afbalancerede og i overensstemmelse med videnskabelige beviser, god medicinsk praksis og regeringsgodkendt eller klareret produktetikettering i alle lande, hvor vi handler. For at sikre at vi overholder alle gældende love og bestemmelser, følger vi alle politikker for gennemgang og godkendelse af produktinformation og oplysninger. Dette inkluderer alt reklamematerialer, etiketter og indlægssedler, brugsvejledninger, præsentationer, kliniske forsøgsresultater og produktkommunikationer til sundhedspersonale, kunder eller patienter. 23

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Regelsæt for Microsoft-leverandører

Regelsæt for Microsoft-leverandører Regelsæt for Microsoft-leverandører Microsoft bestræber sig på at være mere end blot en god virksomhed de bestræber sig på at være en fremragende virksomhed. På vej mod det mål fokuserer vi på vores mission

Læs mere

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Alle teammedlemmer MEDDELELSE FRA CEO EN På vegne af os alle hos Black Box vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at du er en del af vores team. Vores dokumenterede

Læs mere

Meddelelse fra formanden og CEO

Meddelelse fra formanden og CEO FORRETNINGSKODEKS Sulzer forpligter sig til at drive sin virksomhed i henhold til høje etiske standarder og i overensstemmelse med gældende love - og forventer af sine medarbejdere, at de gør det samme.

Læs mere

Kodeks for forretningsetik

Kodeks for forretningsetik Kodeks for forretningsetik Kære kollega: Jeg er glad for at kunne præsentere vores adfærdskodeks. Dette er et yderst vigtigt dokument, da det beskriver vores virksomheds forventninger til alle medarbejdere,

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish

MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish Organiseret liste af titler Afsnit 1: Ledelsens tilagn Afsnit 2: Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere i Babcock & Wilcox ("B&W" eller "virksomheden") er forpligtet til at overholde

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom Erklæring om global forretningspraksis for Viacom 1 2 Indholdsfortegnelse Meddelelse fra bestyrelsesformanden og grundlæggeren 4 Forståelse og brug af erklæringen 6 Overholdelse af love, regler og bestemmelser

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere Whistleblowerordningen i Københavns Kommune Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere FORORD Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er et tilbud til alle ansatte i Københavns Kommune og kommunens

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse Kend din retning Meggitt Etik og Forretningsførelse Contents 1-2 Forord af Terry Twigger, koncernchef 4-6 Meggitt etik og forretningsførelsespolitik 8-9 Meggitts kodeks for forretningsførelse 10-21 Antikorruptionspolitik

Læs mere

Leveregler Indholdsfortegnelse

Leveregler Indholdsfortegnelse Leveregler 2 Leveregler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Leveregler 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. God distributionspraksis 6 3. PHOENIX-koncernens kunder, leverandører og konkurrenter

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INDLEDNING

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS Januar 2015 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Vi har i over to århundreder løst verdens udfordringer gennem

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS JANUAR 2011 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Medarbejdere hos DuPont har i århundreder anvendt markedsstyret

Læs mere

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar Kodeks for etik og forretningsførelse Vi tager ansvar Bombardiers idegrundlag Vor mission er at blive verdens førende producent af fly og tog. Vi har forpligtet os til at levere værditilvækst og service

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD Den administrerende direktør tager ordet Kære Belden-medarbejdere Det er med stor stolthed, at jeg er i stand til at præsentere jer for Beldens kodeks for etisk forretningsadfærd.

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Reklame- og sponsorpolitik.

Reklame- og sponsorpolitik. Reklame- og sponsorpolitik. Nærværende retningslinjer omhandler Ringsted kommunes muligheder og begrænsninger i forbindelse med salg af reklamer og sponsering. Formålet med reklameloven er at give kommunerne

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

Revisionsudvalgets årlige selvevaluering.

Revisionsudvalgets årlige selvevaluering. Revisionsudvalgets årlige selvevaluering. Arbejdsplan for revisionsudvalget 2007 Introduktion Nærværende skema kan anvendes som hjælp til selvevaluering af revisionsudvalget. Skemaet bygger på information,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere