Adfærdskodeks for virksomheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adfærdskodeks for virksomheden"

Transkript

1 Adfærdskodeks for virksomheden

2 Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at bygge på vores virksomheds etiske grundlag og fortsætte med at forstærke vores brand ved at opretholde de højeste standarder for ærlighed, retfærdighed og integritet, når vi udfører vores arbejdsopgaver. Det er ikke altid klart eller nemt at tage den rigtige beslutning. Det er derfor, vi har udviklet et adfærdskodeks for virksomheden. Dette er et yderst vigtigt dokument, som beskriver vores virksomheds forventninger til hver medarbejder, når vi repræsenterer AbbVie, på en meget ligefrem måde. AbbVie bygger på en arv af korrekt forretningsføring, der har varet i mere end et århundrede. Det hele begyndte med Dr. Wallace Abbott, en af grundlæggerne af den etiske medicinalindustri, som først grundlagde de høje standarder for sikkerhed og effektivitet, som er fundamentet i moderne sundhedspleje. Vores kodeks krystalliserer disse principper for at videreføre denne fantastiske tradition fra Abbott til AbbVie over hele verden og i fremtiden. Kodekset giver vejledning og retningslinjer for vores bestræbelser. Det beskriver, hvad vi tror på, og hvad vi stræber efter at levere til vores kunder, patienter, sundhedsplejeleverandører, aktionærer, forretningspartnere og vores medarbejdere. Det understøtter vores virksomheds værdier nyskabelse, virkeliggørelse, omsorg og holdbarhed som beskriver, hvem vi er og driver vores handlinger. Vi deler alle ansvaret for at efterleve vores kodeks og værdier. Dette hjælper AbbVie med at skille sig ud, sikrer vores succes og vigtigst af alt, påvirker livskvaliteten for de mennesker, vi betjener. Vores fortsatte succes afhænger af tilliden fra vores kunder, forretningspartnere og til hinanden. Det er alles ansvar at holde et vågent øje med vores forretningsaktiviteter, stille spørgsmål og rapportere bekymringer i god tro, uden frygt for repressalier. Overtrædelse af kodekset udsætter AbbVie og vores medarbejdere for muligt strafansvar eller civilt ansvar og bringer vores omdømme og succes i fare.

3 Så husk venligst at konsultere kodekset, når du står over for en svær beslutning. Hvis du har brug for at diskutere det yderligere, er AbbVie ledelsen og dine kolleger, inklusive vores juridiske afdeling og afdelingen for etik og compliance, altid til rådighed for dig. Hvis du stadig har spørgsmål eller er bekymret, er etik og compliancehjælpelinjen tilgængelig gratis døgnet rundt. Tak for din opmærksomhed vedrørende vores kodeks og overholdelsen af de grundlæggende principper, og tak for alt, hvad du gør for at gøre AbbVie bedre og sætte virksomheden i en position til fortsat succes. Richard A. Gonzalez Bestyrelsesformand og Administrerende direktør DIN ANSVARLIGHED

4

5 Indhold Dette er vores værdier Side 2 Efterlevelse af vores værdier Side 4 Etik, compliance, og vores værdier Hvem er vi, og hvad laver vi Side 4 Vores kodeks og overholdelse af love og bestemmelser over hele verden Side 4 Ærlig handel Side 6 Stille spørgsmål og rapportere bekymringer Side 6 Anvende hjælpelinjen og kontakte afdelingen for etik og compliance Side 8 Samarbejde med undersøgelser og forespørgsler Side 10 Revision og overvågning Side 12 Ansvarlighed og disciplin Side 12 Tage den rigtige beslutning Side 12 Bede om hjælp Side 14 Patienter er vores prioritet Side 16 Overholdelse af love og bestemmelser for sundhedspleje Side 16 Opretholdelse af patientsikkerhed Side 18 Beskyttelse af patientens og kundens privatliv Side 19 Udføre forskning og kliniske forsøg Side 20 Samarbejde med sundhedspersonale og andre kunder Side 22 Overholdelse af vores forpligtelser over for hinanden Side 24 Samarbejde og respekt Side 24 Fremme lige muligheder Side 24 Opretholdelse af en arbejdsplads uden chikane Side 26 Fremme sikkerhed, tryghed og et sundt arbejdsmiljø Side 28 Beskyttelse af fortroligheden af medarbejdernes personlige oplysninger Side 30 Være ansvarlig og ansvarsbevidst over for vores aktionærer, offentligheden og vores forretningspartnere Side 32 Intelligent brug af vores aktiver Side 32 Beskyttelse af fortrolige oplysninger Side 34 Korrekt brug af elektroniske medier og sociale netværk Side 34 Kommunikere med offentligheden Side 36 Interessekonflikter Side 38 Vedligeholdelse af præcise regnskaber og registre Side 40 Bekæmpelse af bestikkelse og korruption Side 42 Overholdelse af kartellovgivning og konkurrencelove Side 44 Forebyggelse af insiderhandel Side 45 Erhvervelse af Business Intelligence Side 46 Overholdelse af love for international handel Side 48 Vores forpligtelse som en global borger Side 50 Betale tilbage til de samfund hvor vi bor og arbejder Side 52 Deltage i politiske og velgørende aktiviteter - Side 52 Miljøbeskyttelse Side 53 Fritagelser og ændringer Side 54 Indeks Side 56 Anvende hjælpelinjen og kontakte afdelingen for etik og compliance Side 58 Attestering Side 59 1

6 Dette er vores værdier Nyskabelse Avanceret videnskab og kommercialisering Vi fører an med løsninger, som tager sig af personers behov, ved at udvikle nyskabende behandlinger og produkter, medicinske enheder, der redder liv, og nye fremgangsmåder til at administrere sundhed. Hos AbbVie betyder nyskabelse at være på forkant med eksisterende viden og nyskabende teknikker. Virkeliggørelse Kundefokuserede resultater og udførelse i verdensklasse Vi stræber efter betydningsfulde resultater stiller krav til os selv og til hinanden, fordi vores arbejde har indflydelse på andre personers liv. Vi er forpligtede til at samarbejde om at levere løsninger, som er effektive og rentable. Vores fokus på udførelse og samarbejde sikrer, at vi holder vores løfter til hinanden og til dem, vi betjener. Omsorg Gøre en forskel i menneskers liv Omsorg er meget vigtig for det arbejde, vi udfører for at hjælpe mennesker med at leve deres liv sundere. Vi har stor respekt for alle mennesker, hvis liv påvirkes af vores virksomhed, inklusive vores medarbejdere og kunder. Vores respekt for mennesker bevises med vores handlinger, og hvordan vi handler. Holdbarhed Forpligtelse og formål Holdbarhed betyder både at ære vores historie og opretholde vores forpligtelse i fremtiden. Vi vil altid være her til at hjælpe med at holde folk sunde. Vi holder vores løfter og handler i overensstemmelse med vores værdier. Vi vokser via vores intellektuelle nysgerrighed og et fortsat ønske om at lære og forbedre os. 2

7 3

8 Efterleve vores værdier Etik, compliance, og vores værdier hvem er vi, og hvad laver vi Hver eneste dag har vi muligheden for at forbedre menneskers liv. Vores kvalitetsprodukter og videnskabelige erfaring tillader os at have en positiv indflydelse på dem, der bruger vores produkter, og på dem, som anbefaler og ordinerer dem. Det er karakteren af vores arbejde, og det er både et enormt privilegium og et stort ansvar. Vi skylder dem, der stoler på os, at drive forretning med de højeste etiske standarder, at overholde alle love og bestemmelser og at opretholde et arbejdsmiljø, der er følger vores værdier. Dette er vores forpligtelse: at drive forretning ærligt, retfærdigt og med integritet, vel vidende at vi kan udrette fantastiske ting og fortsætte med at hjælpe folk i deres stræben efter sundere liv. Vores kodeks og overholdelse af verdensomspændende love og bestemmelser Vi er forpligtede til etisk forretningspraksis, hvor end vi handler. Dette inkluderer at overholde alle love og bestemmelser over hele verden. Som en global virksomhed kan lovene i ét land være gældende for den måde, vi arbejder i andre lande. Visse love varierer også fra område til område. Vi følger de højeste standarder. For at hjælpe os med at følge dette kodeks i vores daglige arbejde og bedre forstå, hvordan love og bestemmelser gælder i specifikke situationer, har vi udviklet ekstra politikker og procedurer. Politikker giver mere detaljerede juridiske betingelser og compliance-betingelser. Procedurer tjener som en rettesnor for vores handlinger og tilbyder specifikke fremgangsmåder, som skal følges. Vores politik og procedurer omfatter relevante love og bestemmelser, inklusive love for medicin og love vedrørende offentlige sundhedsprogrammer. Disse politikker og procedurer opdateres regelmæssigt for at tage højde for ændringer i loven, branchestandarder og bedste praksis. 4

9 Vores kodeks, understøttet af disse politikker og procedurer, forstærker AbbVies forpligtelse til integritet og compliance og stiller forventninger om etisk opførsel til os alle. Selvom kodekset ikke kan håndtere alle problemer, som vi møder, giver det vejledning og ressourcer til de situationer, hvor det rigtige valg muligvis ikke er klart, og vi har brug for ekstra hjælp. Hvem er dækket af adfærdskodekset for virksomheden? Kodekset leverer de etiske retningslinjer og forventninger til at drive forretning på vegne af AbbVie. Det gælder for alle AbbVies afdelinger og medarbejdere, hvor end vi handler, i den udstrækning, som er tilladt af lokale love. AbbVie forventer at forretningspartnere, såsom kontraktmedarbejdere, sælgere, leverandører og konsulenter, overholder ånden for etisk opførsel i kodekset og alle gældende love og bestemmelser, når de arbejder på vegne af AbbVie. AbbVie søger at arbejde med forretningspartnere, som har indført standarder, der passer til vores egne. Medarbejdere som overvåger vores forretningspartnere, er ansvarlige for at sikre, at de forstår deres forpligtelser. Hvis en forretningspartner ikke overholder vores etiske retningslinjer og forventninger, og deres tilknyttede kontraktmæssige forpligtelser, kan forretningsforholdet blive afsluttet. Dette kodeks udgør ikke en ansættelseskontrakt. 5

10 Ærlig handel Vi vil drive vores forretning ærligt, retfærdigt og med integritet. Dette inkluderer at behandle personer retfærdigt, hvad enten de er kunder, leverandører, konkurrenter, medarbejdere eller andre, som vi handler med. Vi vil ikke bruge bedrag, manipulering, urigtig fremstilling af faktiske forhold eller anden urimelig praksis, når vi arbejder på vegne af AbbVie. Stille spørgsmål og rapportere bekymringer Vores fortsatte succes afhænger af vores kunders, forretningspartneres og hinandens tillid. Hver af os har ansvaret for at værne om denne tillid. At stille spørgsmål og rapportere bekymringer hjælper os med at løse problemer hurtigere og mere effektivt. Vi er forpligtet til at tale åbent og rapportere enhver potentielt uetisk forretningsmåde og enhver potentiel overtrædelse af kodekset eller vores politikker. Vi opmuntres til at føre åbne diskussioner med vores kolleger og ledere om at opretholde en ærlig og retfærdig atmosfære og opretholde integriteten i vores daglige aktiviteter. Vores ledere, personaleafdeling, afdelingen for etik og compliance, og den juridiske afdeling er tilgængelige ressourcer. Det er vores ansvar at rapportere alle bekymringer, vi måtte have, selv om vi ikke er sikre på, at der findes et problem. Alle rapporter vil blive taget alvorligt og vil blive gennemgået grundigt for at bestemme, hvilken opfølgning, inklusive efterforskning, der er nødvendig. Du må ikke formode, at en anden person rapporterer problemet. Q: Jeg er leder. Hvis jeg observerer en forseelse uden for mit ansvarsområde, skal jeg så stadig rapportere problemet? A: Ja. Alle AbbVie medarbejdere skal rapportere enhver potentiel forseelse, som de observerer. 6

11 Compliance advarselssignaler Hvad skal du holde øje med Hvis du hører nogle af de følgende udtalelser eller lægger mærke til, at der forekommer usædvanlige handlinger, som synes at være vildledende, kan der være tale om en mulig forseelse: Det er ikke et problem, hvis du ikke bliver opdaget. Ingen af disse regler giver alligevel nogen mening. Hvis du ikke spørger, kan de ikke sige, at du godt vidste det. Jeg er nødt til at opnå mit mål, lige meget hvordan jeg gør det. Jeg er nødt til at gøre det, fordi mine konkurrenter gør det. Gennemsigtighed er meget vigtigt. Når du er usikker på, om adfærden er passende, skal du diskutere det omgående med ledelsen eller afdelingen for etik og compliance. 7

12 Bruge hjælpelinjen og kontakte afdelingen for etik og compliance Der findes flere måder til at søge ekstra vejledning eller at rapportere mulige overtrædelser af kodekset eller vores politikker. Hjælpelinjen for etik og compliance er tilgængelig gratis døgnet rundt, alle ugens 7 dage. Der kan foretages anonyme eller fortrolige opkald til hjælpelinjen, hvor dette er tilladt af lokal lov. For at få adgang til hjælpelinjen: Fra USA, Puerto Rico eller Canada, ring I alle andre lande skal du kontakte AT&T USADirect telefonisten og derefter ringe eller bede telefonisten om at ringe på Gå til for at finde nummeret på AT&T USADirect i dit land. Du kan også ringe på via en telefonist og bede om at få udgifterne dækket. 8

13 Du kan desuden kontakte vicedirektøren, lederen af afdelingen for etik og compliance direkte ved at bruge en af de følgende: Telefon: (Datterselskaber ring ) Fax: (Datterselskaber ring ) Postadresse: Vice President, Chief Ethics and Compliance Officer AbbVie Department V36X 1 North Waukegan Road North Chicago, IL U.S.A. Markér konvolutterne: Confidential To be opened by the Vice President, Chief Ethics and Compliance Officer only. Forhindre repressalier Vi har en streng Ingen gengældelse politik. For at opbygge og opretholde tillid er det vigtigt at vi alle ved, at vi kan dele vores bekymringer i god tro uden frygt for repressalier. AbbVie søger at opretholde en atmosfære med åben diskussion, så problemer kan identificeres og løses hurtigt. Vi tager repressalier meget alvorligt. Alle sådanne repressalier vil blive grundigt undersøgt, og hvis de bevises, kan personer, der yder gengældelse, blive irettesat eller oven i købet afskediget. Hvis nogle af os mener, at vi udsættes for repressalier for at have rapporteret et problem, skal vi rapportere sagen til afdelingen for etik og compliance eller til personaleafdelingen. 9

14 Samarbejde med undersøgelser og forespørgsler AbbVie vil omgående undersøge alle rapporter om forseelser. Resultaterne af disse interne undersøgelser giver os muligheden for at lave forbedringer. For eksempel kan en undersøgelse vise, at en eksisterende politik skal præciseres, at en ny politik er nødvendig, eller at der skal gives ekstra træning. Det er vigtigt at huske, at når der udføres interne undersøgelser: Vil uafhængige undersøgere med relevant ekspertise udføre undersøgelsen. Vil ledere og medarbejdere bør ikke udføre en undersøgelse, med mindre de autoriseres til dette. Vil vi for så vidt muligt opretholde fortroligheden. Vi skal alle samarbejde med alle anmodninger om information fra de interne undersøgere. Vi må ikke vildlede en undersøger, ændre eller ødelægge dokumenter eller registre, forud for eller som et svar på en undersøgelse, eller forhindre eller blande os i en undersøgelse. Alle disse ting kan medføre disciplinære foranstaltninger og i værste fald en afskedigelse. Q: Jeg har lige hørt, at en kollega er blevet anklaget for at overtræde en politik, og at en undersøgelse igangsættes. Jeg kan ikke tro det, og jeg mener kun, det er fair at give min kollega en advarsel i forvejen, så han kan forsvare sig selv. Er jeg forpligtet til at fortælle ham det? A: Nej, du skal ikke fortælle ham det. Din kollega vil få mulighed for at svare på beskyldningerne, og AbbVie vil udføre en retfærdig og upartisk undersøgelse. Beskyldningen kan have konsekvenser ikke kun for de involverede personer, men også for virksomheden. At advare din kollega kan bringe undersøgelsen i fare og udsætte AbbVie for ekstra risiko. 10

15 Eksterne undersøgelser Vi kan modtage anmodninger fra tredjeparter, inklusive myndigheder. Vi videresender alle disse anmodninger om oplysninger fra tredjeparter til den juridiske afdeling. Vi vil besvare anmodninger om oplysninger på en ærlig og rettidig måde. Vi vil aldrig vildlede en undersøger eller blande os i en undersøgelse. Vil vil arbejde med undersøgeren og gemme dokumenter, som kan være relevante, og vi vil aldrig ændre eller ødelægge dokumenter eller registre forud for eller som et svar på en undersøgelse. 11

16 Revision og overvågning Ved at bruge både interne og eksterne ressourcer udfører vi rutinemæssige og specielle gennemgange af forretningspraksis for at kontrollere overholdelse af kodekset, vores politikker og procedurer samt loven. Vi vil hjælpe de udpegede revisorer som nødvendigt. Disse kontroller af vores forretningsprocesser tillader os at identificere områder, hvor vi kan lave forbedringer og rette potentielle bekymringer for, at sikre at vi driver vores forretning på den rigtige måde. Ansvarlighed og disciplin Vi skal alle være ansvarlige for vores opførsel og overholde vores forpligtelser. Overtrædelse af kodekset, eller at opmuntre andre til at overtræde det, udsætter virksomheden og individuelle medarbejdere for potentiel retsforfølgelse eller civilretligt ansvar og bringer vores omdømme og evne til at drive forretning i fare. Derfor tager vi overtrædelser meget alvorligt. Enhver, som overtræder kodekset, gældende love eller bestemmelser, eller vores politikker eller procedurer, vil blive underlagt disciplinære foranstaltninger, herunder, i særligt grove tilfælde, afskedigelse. Dette inkluderer, at en overtræders tilsynsførende ikke opdager og rapporterer en overtrædelse, hvis en sådan mangel afspejler upassende eller manglende overblik. Tage den rigtige beslutning Det er ikke altid let at tage den rigtige beslutning. Nogle gange kan vi være usikre på, hvad vi vil. Husk altid, at du aldrig er alene, når du skal tage svære beslutninger. Vores kolleger og ledelsen hos AbbVie er altid klar til at hjælpe, og der findes tilgængelige ressourcer, inklusive afdelingen for etik og compliance og den juridiske afdeling. 12

17 Når man stilles over for en svær etisk beslutning, kan det hjælpe at stoppe op og stille følgende spørgsmål. Hvis du svarer måske til blot ét spørgsmål, bør du overveje en anden fremgangsmåde eller søge hjælp. Ville mine handlinger være ulovlige? Ville mine handlinger være i modstrid med kodeksets indhold og ånd eller vores politikker og procedurer? Ville jeg blive flov, hvis mine handlinger blev rapporteret af de lokale medier? Hvad forventes der så af os? I alle vores forretningsaktiviteter vil vi handle med ærlighed, retfærdighed og integritet. Vi er alle ansvarlige for at: Kende og følge love, bestemmelser, politikker og procedurer, der hvor vi arbejder, som gælder for vores ansvarsområder. Foreslå præciseringer eller forbedringer til politik og procedurer. Behandle hinanden og vores forretningspartnere med respekt. Fortælle sandheden og stå til regnskab for vores handlinger. Rapportere alle mistanker om overtrædelser og ikke formode, at nogle andre vil gøre det. Bede om hjælp, når vi har brug for det. 13

18 Bede om hjælp Start altid med at spørge, om loven, vores kodeks eller AbbVies politikker og procedurer kunne blive overtrådt. Tænk over konsekvenserne ved at udføre handlingen. Hvis du er usikker på det rigtige svar, eller retningen, du skal følge, kan du forhøre dig med din chef for vejledning eller kontakte din lokale personalerepræsentant. Du kan også ringe til hjælpelinjen for etik og compliance på , og en repræsentant vil hjælpe dig med de spørgsmål eller problemer, du måtte have. Desuden tilbyder AbbVie en række ressourcer til at håndtere specifikke interesseområder. For problemer vedrørende kodekset eller virksomhedens politikker og procedurer bedes du kontakte afdelingen for etik og compliance. For hjælp til andre sager skal du forhøre dig med den relevante ressource herunder: Miljø, sundhed og sikkerhed Finansafdeling Globale indkøbstjenester Intern revision Juridisk afdeling Kvalitet og retsforskrifter 14

19 15

20 Patienter er vores prioritet Overholdelse af love og bestemmelser for sundhed Patienter er vores prioritet. De er afhængige af, at vi leverer nyskabende sikre og effektive produkter. Regeringer over hele verden har lavet love og bestemmelser, der styrer branchens handlinger, inklusive forskning, udvikling, fremstilling, marketing, reklame og distribution af lægemidler. Disse love har en direkte indvirkning på vores daglige arbejde, og de styrer vores samarbejde med patienter, sundhedspersonale, forskere, kunder, købere, regeringer og andre. Vi forstår, at sundhedslove og bestemmelser hjælper med at beskytte offentligheden, og af denne enkle årsag er vi forpligtet til at opretholde ånden i disse love og følge dem til punkt og prikke, hvor end vi driver forretning. Vi overholder alle love og bestemmelser, som gælder godkendelse og fremstilling af vores produkter. Vi følger alle love og bestemmelser, som omhandler, hvordan vi arbejder med forskellige regeringer og deres repræsentanter, når vi reklamerer for og sælger vores produkter. Vi følger alle love og bestemmelser, som omhandler markedsføringen af vores produkter. Vi er forpligtet til at tilbyde ærlige, afbalancerede og præcise oplysninger for at hjælpe patienter og deres sundhedspersonale med at vælge de mest passende behandlinger

21 17

22 Opretholdelse af patientsikkerhed Vores forpligtelse vedrørende sikkerheden for dem, der bruger vores produkter, har altid den højeste prioritet i alt, hvad vi foretager os. For at kunne beskytte patienter, skal vi identificere, evaluere, begrænse, og når det er muligt, afhjælpe bekymringer om patientsikkerhed. Vi overholder også alle juridiske og lovmæssige krav, som omhandler rapportering af sikkerhedsoplysninger til lovgivningsmæssige eller offentlige sundhedsmyndigheder, og kommunikerer med alle myndigheder, som fører tilsyn med vores produkter, for at håndtere potentielle sikkerhedsproblemer. Vi kommunikerer åbent og ærligt med sundhedspersonale, institutioner, patienter og offentlige sundhedsmyndigheder for at sikre, at de har de nødvendige oplysninger for at kunne bruge AbbVie s produkter sikkert og effektivt. Vi følger rettidigt op på modtagne klager angående vores produkter og udfører de passende korrigerende foranstaltninger. Rapportering af uønskede hændelser En måde til at overvåge kvaliteten og sikkerheden af vores produkter er via omhyggelig indsamling af oplysninger om brugerens oplevelser. Hvis vi bliver opmærksomme på et uønsket brugerresultat, som opstod under brug af et AbbVie produkt, skal vi rapportere det til de relevante personer eller grupper inden for AbbVie ved at ringe til AbbVie overholder alle forpligtelser vedrørende rapportering af sikkerhedsoplysninger for alle vores produkter til den relevante offentlige myndighed. Vi skal rapportere uønskede hændelser med alle vores præparater inden for én arbejdsdag, fra de opdages, selv om vi ikke er sikre på, at der findes et årsag-og-effekt-forhold mellem produktet og hændelsen. For at rapportere mulige sikkerhedsbekymringer skal du følge de lokale procedurer for din afdeling eller datterselskab

23 Beskyttelse af patientens og kundens privatliv Vi tager hensyn til privatlivet for dem, der bruger vores produkter. Vi overholder alle love, som omhandler brug, videregivelse og beskyttelse af de personlige oplysninger, vi indsamler i forbindelse med kliniske forsøg, produktsikkerhedsovervågning eller andre forretningsmæssige aktiviteter. Vi følger også reglerne, som begrænser, hvordan personlige oplysninger må bruges til marketing. Vi kontakter ikke patienter eller mulige patienter for at markedsføre produkter uden forudgående tilladelse. Vi sælger ikke fortrolige oplysninger eller erhverver personlige oplysninger fra uautoriserede kilder. Patienter, forbrugere og andre stoler på, at vi beskytter fortroligheden og sikkerheden af deres sundhedsoplysninger og andre personlige oplysninger. Det er vores ansvar at opretholde deres tillid. Vi bruger eller deler ikke personlige oplysninger, med mindre det tillades af den gældende lov. Vi vil ikke afsløre personlige data for nogen uden for AbbVie uden patientens skriftlige samtykke, undtagen hvis dette tillades af loven. Vi vil kun dele personlige oplysninger om patienter eller kunder med andet AbbVie personale, som er nødt til at kende dem for at udføre deres arbejdsopgaver. Hvis der er mistanke om en uautoriseret videregivelse af personlige oplysninger, vil vi rapportere det hurtigst muligt til vores leder eller til den juridiske afdeling. Hvis der er mistanke om tab eller tyveri af AbbVie's ejendom, inklusive elektroniske enheder, medier, eller dokumenter, som kunne indeholde personlige oplysninger, vil vi omgående rapportere det til Global Security via Global Command Center Hotline på (medlemmer ring ) 19

24 Udførelse af forskning og kliniske forsøg Under udviklingen af produkter kræver tilsynsmyndighederne mange typer undersøgelser, inklusive kliniske forsøg der involverer deltagelse af mennesker. Data, der opnås fra forskning af denne art, hjælper med at opdage nye produkter og forbedre de eksisterende behandlinger. Under forskning: Vi er opmærksomme på behovet for at beskytte undersøgelsesdeltagere mod unødvendige risici. Vi sørger for, at deltagerne i de kliniske forsøg forstår karakteren af og formålet med forskningen og de medfølgende risici. Indhentelse af informeret samtykke fra undersøgelsesdeltagere er en vigtig del af vores forskningsproces. Vi sætter stor pris på bidraget fra dem, som deltager i forskningen, og vi forpligter os til at behandle undersøgelsesdeltagere med værdighed og respekt. Vi er forpligtede til at levere forskningsresultater, både positive og negative, nøjagtigt og rettidigt, i henhold til branchens standarder for udgivelser og forfatterskab. Resultaterne for hver undersøgelse skal nøjagtigt afspejle data opnået fra denne undersøgelse. Vi vil ikke forsøge at påvirke resultaterne af de kliniske forsøg eller rapporterne, der laves af de kliniske undersøgere. Vi anerkender vigtigheden af at sikre, at data fra undersøgelser og relaterede analyser er præcise. Når forskning udføres på vores vegne, kræver vi, at dette forhold gøres tydeligt på passende vis. Vi værdsætter fuld afsløring af finansielle eller andre forhold i forsknings- og udviklingsarbejde

25 21

26 Samarbejde med sundhedspersonale og andre kunder Vi interagerer jævnligt med kunder, inklusive sundhedspersonale, som anbefaler og ordinerer vores produkter, ledere af apoteker, som bestemmer, hvilke medicinalprodukter der inkluderes i deres formler, og embedsmænd, hospitaler og andre sundhedsfaciliteter, som tager beslutninger om indkøb. Sundhedspersonale skal beslutte det bedste forløb for deres patienter, og vi er forpligtet til at give dem rettidige og præcise oplysninger for at hjælpe dem med at tage behandlingsbeslutninger. På grund af den vigtige rolle, sundhedspersonalet har i afgørelsen af, hvilke produkter der skal anbefales, ordineres, eller bruges til at behandle specifikke lidelser eller tilstande, er vi meget opmærksomme på at undgå urimelig påvirkning af deres beslutninger. Vi reklamerer kun for vores produkter for brugere, som er blevet godkendt, sikkerhedsgodkendt eller autoriseret af den relevante regerende myndighed. Q: Alle andre i branchen giver gaver til kunder, især på visse helligdage. Hvis vi ikke gør det samme, vil vi miste kunder. Er det nogensinde tilladeligt at give kunderne gaver? A: I visse lande er det ikke tilladt. I andre lande kan der være situationer og tidspunkter, hvor små gaver kan være passende i henhold til den lokale kultur. Forhør dig om de lokale politikker, og kontakt afdelingen for etik og compliance. De fleste lande har en form for bestemmelser, som bestemmer, hvordan der må reklameres for medicinalprodukter. Disse love kan være på nationalt, regionalt eller lokalt niveau. For eksempel kræver den amerikanske lægemiddelstyrelse (FDA) at sundhedsvirksomheder kun reklamerer for receptpligtige medicinalprodukter til anvendelser, som er godkendt. Desuden har adskillige amerikanske stater indført love, som kan være gældende for markedsføring af produkter. Yderligere forbyder mange lande en virksomhed at tilbyde eller give sundhedspersonalet noget af værdi til gengæld for brug eller anbefaling af virksomhedens produkter. En amerikansk forbundslov, der kendes som Anti-Kickback Statute, gør det ulovligt at tilbyde eller give noget af værdi for at overtale sundhedspersonalet til at bruge eller anbefale lægemidler, som der betales for, eller som godtgøres af regeringen. U.S. False Claims Act tillader regeringen at inddrive op til tre gange det bløb, falske eller svigagtige krav, der fremsendes herunder for produkter, der blev markedsført i strid med FDA-reglerne, eller for hvilke ulovlige returkommission blev tilbudt eller betalt. Denne lov tillader personer at rapportere overtrædelser direkte til regeringen og modtage en del af enhver generhvervelse, som regeringen opnår. Der må ikke tages repressalier mod medarbejdere, som rapporterer sådanne overtrædelser til virksomheden eller regeringen

27 Andre kunder, som sundhedsforsikringer og hospitaler, har også behov for præcise oplysninger om sikkerheden, effektiviteten og omkostningseffektiviteten af vores produkter for at gøre de bedste behandlinger tilgængelige for deres patienter. Vi er ærlige i alle de oplysninger, vi giver for at hjælpe kunder til at tage deres købsbeslutninger. Når vi interagerer med sundhedspersonale og andre kunder, handler vi ærligt, retfærdigt og med integritet. Vi overholder de gældende love og retningslinjer for branchen, som er oprettet for at undgå potentielle interessekonflikter. Vi tilbyder eller giver aldrig noget af værdi til sundhedspersonale eller andre personer for at påvirke deres medicinske dømmekraft eller ordineringspraksis til fordel for et AbbVie produkt. Vi vil overholde alle betingelser for gennemsigtighed af rapporteringer, og vi vil følge alle love og bestemmelser, som styrer vores prispolitik, inklusive hvordan vi kan tilbyde fradrag og rabatter. Produktoplysninger og afsløring Offentligheden skal kunne stole på de oplysninger, vi giver dem om vores produkter. Vi skal sørge for, at de krav, vi stiller til vores produkter, er afbalancerede og i overensstemmelse med videnskabelige beviser, god medicinsk praksis og regeringsgodkendt eller klareret produktetikettering i alle lande, hvor vi handler. For at sikre at vi overholder alle gældende love og bestemmelser, følger vi alle politikker for gennemgang og godkendelse af produktinformation og oplysninger. Dette inkluderer alt reklamematerialer, etiketter og indlægssedler, brugsvejledninger, præsentationer, kliniske forsøgsresultater og produktkommunikationer til sundhedspersonale, kunder eller patienter. 23

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Univars styrende principper

Univars styrende principper Adfærdskodeks Vores vision En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Førende i verden inden for kemisk distribution med uovertrufne forbindelsesmuligheder mellem kunder og leverandører.

Læs mere

Etiske Principper og Standarder

Etiske Principper og Standarder Etiske Principper og Standarder Vi bygger vores kodeks på højt niveau af forskning og praksis Coaching er et ligeværdigt og synergifuldt partnerskab 1 Etiske Principper Dette kodeks angiver en bred række

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE 1 INTRODUKTION TIL RETNINGSLINJERNE MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE EG ønsker at drive virksomhed uden at benytte sig af bestikkelse eller andre former for

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

R E G L E M E N T F O R E T I S K K A N A L

R E G L E M E N T F O R E T I S K K A N A L R E G L E M E N T F O R E T I S K K A N A L Side: 2 af 3 I N H O L D 1. Objetivo... 3 2. Confidencialidad. Ausencia de represalias... 3 3. Alcance... Error! Marcador no definido. 4. Roles y responsabilidades...

Læs mere

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06 Patientforeningen Lungekræft Sekretarieat Virkelyst 1 4420 Regstrup Att: Formand Alice Skjold Braae Ansøgning om økonomisk støtte til Patientforeningen Lungekræft 7. juni 2013 Kære Alice I forlængelse

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

PRAKSIS FOR OVERHOLDELSE AF JURIDISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV

PRAKSIS FOR OVERHOLDELSE AF JURIDISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV Microsoft leverandørkodeks Microsofts mål er at være mere end en god virksomhed vores mål er at være en suveræn virksomhed. Dét, der gør Microsoft suveræn, er et stærkt engagement i vores mission om at

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Personligt ansvar og ansvarlighed for at overholde denne kodeks. Undgåelse af interessekonflikter og forekomsten af sådanne konflikter

Personligt ansvar og ansvarlighed for at overholde denne kodeks. Undgåelse af interessekonflikter og forekomsten af sådanne konflikter BGC Partners, Inc. kodeks for forretningsførelse og etik Opdateret:November 2017 BGC Partners, Inc. og dets datterselskabers omdømme og integritet (kollektivt "selskabet") er værdifulde aktiver, der er

Læs mere

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser Om EthicsPoint Hvad er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og fortroligt

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Whistleblowerordning. November 2015

Whistleblowerordning. November 2015 Whistleblowerordning November 2015 Indhold 1. Indberetning... 2 2. Modtagelse og undersøgelse af indberetninger... 3 3. Gengældelse eller misbrug af whistleblowerordningen... 3 Bilag 1 Indberetningsskema...

Læs mere

NEPCon Politik for anti-korruption

NEPCon Politik for anti-korruption NEPCon Politik for anti-korruption 1 Politikker for anti-korruption 13. september 2015 13. september 2015 1. Definitioner Svindel er en generel betegnelse for en uærlig, uetisk eller ulovlig handling eller

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER Artikel 1 Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

AstraZeneca Etiske Kodeks Værdier, Adfærd og Politikker

AstraZeneca Etiske Kodeks Værdier, Adfærd og Politikker AstraZeneca Etiske Kodeks Værdier, Adfærd og Politikker Vores etiske kodeks definerer vores værdier på arbejdet og vejleder vores adfærd for at levere livsforandrende lægemidler VI FØLGER VIDENSKABEN VI

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT Hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") er respekt for privatlivets fred en vigtig del af vores forpligtelser

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING OG DEFINITIONER 1.1. Indledning 1.2. Definitioner 2. KERNEPRINCIPPER FOR Applus+ 1 1 3 4 3. ETISKE RETNINGSLINJER FOR Applus+

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Vores vision. En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde.

Vores vision. En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Adfærdskodeks Vores vision En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Førende i verden inden for kemisk distribution med uovertrufne forbindelsesmuligheder mellem kunder og leverandører.

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG]

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER 2015 UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING 2. APPLUS+ VÆRDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJER SIKRER VORES VÆRDIER 3.1. Hvad er formålet med retningslinjerne?

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Flint Group Politik om gaver og underholdning

Flint Group Politik om gaver og underholdning Flint Group Politik om gaver og underholdning I FORMÅL Det er almindelig praksis i forretningsverdenen at give og modtage høfligheder (gaver, måltider, rejser og underholdning) for at opbygge relationer

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Tevas datafortrolighedspolitik for lægemiddelovervågning. Definitioner, der anvendes i denne fortrolighedspolitik

Tevas datafortrolighedspolitik for lægemiddelovervågning. Definitioner, der anvendes i denne fortrolighedspolitik Tevas datafortrolighedspolitik for lægemiddelovervågning Definitioner, der anvendes i denne fortrolighedspolitik Bivirkning betyder en uønsket, utilsigtet eller skadelig hændelse i forbindelse med brug

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

Fælles adfærdskodeks og etisk politik

Fælles adfærdskodeks og etisk politik Fælles adfærdskodeks og etisk politik FÆLLES ADFÆRDSKODEKS OG ETISK POLITIK 1. Indledning Amcor anerkender sit ansvar som global producent af emballagematerialer og -ydelser og har forpligtet sig til at

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere