Adfærdskodeks for virksomheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adfærdskodeks for virksomheden"

Transkript

1 Adfærdskodeks for virksomheden

2 Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at bygge på vores virksomheds etiske grundlag og fortsætte med at forstærke vores brand ved at opretholde de højeste standarder for ærlighed, retfærdighed og integritet, når vi udfører vores arbejdsopgaver. Det er ikke altid klart eller nemt at tage den rigtige beslutning. Det er derfor, vi har udviklet et adfærdskodeks for virksomheden. Dette er et yderst vigtigt dokument, som beskriver vores virksomheds forventninger til hver medarbejder, når vi repræsenterer AbbVie, på en meget ligefrem måde. AbbVie bygger på en arv af korrekt forretningsføring, der har varet i mere end et århundrede. Det hele begyndte med Dr. Wallace Abbott, en af grundlæggerne af den etiske medicinalindustri, som først grundlagde de høje standarder for sikkerhed og effektivitet, som er fundamentet i moderne sundhedspleje. Vores kodeks krystalliserer disse principper for at videreføre denne fantastiske tradition fra Abbott til AbbVie over hele verden og i fremtiden. Kodekset giver vejledning og retningslinjer for vores bestræbelser. Det beskriver, hvad vi tror på, og hvad vi stræber efter at levere til vores kunder, patienter, sundhedsplejeleverandører, aktionærer, forretningspartnere og vores medarbejdere. Det understøtter vores virksomheds værdier nyskabelse, virkeliggørelse, omsorg og holdbarhed som beskriver, hvem vi er og driver vores handlinger. Vi deler alle ansvaret for at efterleve vores kodeks og værdier. Dette hjælper AbbVie med at skille sig ud, sikrer vores succes og vigtigst af alt, påvirker livskvaliteten for de mennesker, vi betjener. Vores fortsatte succes afhænger af tilliden fra vores kunder, forretningspartnere og til hinanden. Det er alles ansvar at holde et vågent øje med vores forretningsaktiviteter, stille spørgsmål og rapportere bekymringer i god tro, uden frygt for repressalier. Overtrædelse af kodekset udsætter AbbVie og vores medarbejdere for muligt strafansvar eller civilt ansvar og bringer vores omdømme og succes i fare.

3 Så husk venligst at konsultere kodekset, når du står over for en svær beslutning. Hvis du har brug for at diskutere det yderligere, er AbbVie ledelsen og dine kolleger, inklusive vores juridiske afdeling og afdelingen for etik og compliance, altid til rådighed for dig. Hvis du stadig har spørgsmål eller er bekymret, er etik og compliancehjælpelinjen tilgængelig gratis døgnet rundt. Tak for din opmærksomhed vedrørende vores kodeks og overholdelsen af de grundlæggende principper, og tak for alt, hvad du gør for at gøre AbbVie bedre og sætte virksomheden i en position til fortsat succes. Richard A. Gonzalez Bestyrelsesformand og Administrerende direktør DIN ANSVARLIGHED

4

5 Indhold Dette er vores værdier Side 2 Efterlevelse af vores værdier Side 4 Etik, compliance, og vores værdier Hvem er vi, og hvad laver vi Side 4 Vores kodeks og overholdelse af love og bestemmelser over hele verden Side 4 Ærlig handel Side 6 Stille spørgsmål og rapportere bekymringer Side 6 Anvende hjælpelinjen og kontakte afdelingen for etik og compliance Side 8 Samarbejde med undersøgelser og forespørgsler Side 10 Revision og overvågning Side 12 Ansvarlighed og disciplin Side 12 Tage den rigtige beslutning Side 12 Bede om hjælp Side 14 Patienter er vores prioritet Side 16 Overholdelse af love og bestemmelser for sundhedspleje Side 16 Opretholdelse af patientsikkerhed Side 18 Beskyttelse af patientens og kundens privatliv Side 19 Udføre forskning og kliniske forsøg Side 20 Samarbejde med sundhedspersonale og andre kunder Side 22 Overholdelse af vores forpligtelser over for hinanden Side 24 Samarbejde og respekt Side 24 Fremme lige muligheder Side 24 Opretholdelse af en arbejdsplads uden chikane Side 26 Fremme sikkerhed, tryghed og et sundt arbejdsmiljø Side 28 Beskyttelse af fortroligheden af medarbejdernes personlige oplysninger Side 30 Være ansvarlig og ansvarsbevidst over for vores aktionærer, offentligheden og vores forretningspartnere Side 32 Intelligent brug af vores aktiver Side 32 Beskyttelse af fortrolige oplysninger Side 34 Korrekt brug af elektroniske medier og sociale netværk Side 34 Kommunikere med offentligheden Side 36 Interessekonflikter Side 38 Vedligeholdelse af præcise regnskaber og registre Side 40 Bekæmpelse af bestikkelse og korruption Side 42 Overholdelse af kartellovgivning og konkurrencelove Side 44 Forebyggelse af insiderhandel Side 45 Erhvervelse af Business Intelligence Side 46 Overholdelse af love for international handel Side 48 Vores forpligtelse som en global borger Side 50 Betale tilbage til de samfund hvor vi bor og arbejder Side 52 Deltage i politiske og velgørende aktiviteter - Side 52 Miljøbeskyttelse Side 53 Fritagelser og ændringer Side 54 Indeks Side 56 Anvende hjælpelinjen og kontakte afdelingen for etik og compliance Side 58 Attestering Side 59 1

6 Dette er vores værdier Nyskabelse Avanceret videnskab og kommercialisering Vi fører an med løsninger, som tager sig af personers behov, ved at udvikle nyskabende behandlinger og produkter, medicinske enheder, der redder liv, og nye fremgangsmåder til at administrere sundhed. Hos AbbVie betyder nyskabelse at være på forkant med eksisterende viden og nyskabende teknikker. Virkeliggørelse Kundefokuserede resultater og udførelse i verdensklasse Vi stræber efter betydningsfulde resultater stiller krav til os selv og til hinanden, fordi vores arbejde har indflydelse på andre personers liv. Vi er forpligtede til at samarbejde om at levere løsninger, som er effektive og rentable. Vores fokus på udførelse og samarbejde sikrer, at vi holder vores løfter til hinanden og til dem, vi betjener. Omsorg Gøre en forskel i menneskers liv Omsorg er meget vigtig for det arbejde, vi udfører for at hjælpe mennesker med at leve deres liv sundere. Vi har stor respekt for alle mennesker, hvis liv påvirkes af vores virksomhed, inklusive vores medarbejdere og kunder. Vores respekt for mennesker bevises med vores handlinger, og hvordan vi handler. Holdbarhed Forpligtelse og formål Holdbarhed betyder både at ære vores historie og opretholde vores forpligtelse i fremtiden. Vi vil altid være her til at hjælpe med at holde folk sunde. Vi holder vores løfter og handler i overensstemmelse med vores værdier. Vi vokser via vores intellektuelle nysgerrighed og et fortsat ønske om at lære og forbedre os. 2

7 3

8 Efterleve vores værdier Etik, compliance, og vores værdier hvem er vi, og hvad laver vi Hver eneste dag har vi muligheden for at forbedre menneskers liv. Vores kvalitetsprodukter og videnskabelige erfaring tillader os at have en positiv indflydelse på dem, der bruger vores produkter, og på dem, som anbefaler og ordinerer dem. Det er karakteren af vores arbejde, og det er både et enormt privilegium og et stort ansvar. Vi skylder dem, der stoler på os, at drive forretning med de højeste etiske standarder, at overholde alle love og bestemmelser og at opretholde et arbejdsmiljø, der er følger vores værdier. Dette er vores forpligtelse: at drive forretning ærligt, retfærdigt og med integritet, vel vidende at vi kan udrette fantastiske ting og fortsætte med at hjælpe folk i deres stræben efter sundere liv. Vores kodeks og overholdelse af verdensomspændende love og bestemmelser Vi er forpligtede til etisk forretningspraksis, hvor end vi handler. Dette inkluderer at overholde alle love og bestemmelser over hele verden. Som en global virksomhed kan lovene i ét land være gældende for den måde, vi arbejder i andre lande. Visse love varierer også fra område til område. Vi følger de højeste standarder. For at hjælpe os med at følge dette kodeks i vores daglige arbejde og bedre forstå, hvordan love og bestemmelser gælder i specifikke situationer, har vi udviklet ekstra politikker og procedurer. Politikker giver mere detaljerede juridiske betingelser og compliance-betingelser. Procedurer tjener som en rettesnor for vores handlinger og tilbyder specifikke fremgangsmåder, som skal følges. Vores politik og procedurer omfatter relevante love og bestemmelser, inklusive love for medicin og love vedrørende offentlige sundhedsprogrammer. Disse politikker og procedurer opdateres regelmæssigt for at tage højde for ændringer i loven, branchestandarder og bedste praksis. 4

9 Vores kodeks, understøttet af disse politikker og procedurer, forstærker AbbVies forpligtelse til integritet og compliance og stiller forventninger om etisk opførsel til os alle. Selvom kodekset ikke kan håndtere alle problemer, som vi møder, giver det vejledning og ressourcer til de situationer, hvor det rigtige valg muligvis ikke er klart, og vi har brug for ekstra hjælp. Hvem er dækket af adfærdskodekset for virksomheden? Kodekset leverer de etiske retningslinjer og forventninger til at drive forretning på vegne af AbbVie. Det gælder for alle AbbVies afdelinger og medarbejdere, hvor end vi handler, i den udstrækning, som er tilladt af lokale love. AbbVie forventer at forretningspartnere, såsom kontraktmedarbejdere, sælgere, leverandører og konsulenter, overholder ånden for etisk opførsel i kodekset og alle gældende love og bestemmelser, når de arbejder på vegne af AbbVie. AbbVie søger at arbejde med forretningspartnere, som har indført standarder, der passer til vores egne. Medarbejdere som overvåger vores forretningspartnere, er ansvarlige for at sikre, at de forstår deres forpligtelser. Hvis en forretningspartner ikke overholder vores etiske retningslinjer og forventninger, og deres tilknyttede kontraktmæssige forpligtelser, kan forretningsforholdet blive afsluttet. Dette kodeks udgør ikke en ansættelseskontrakt. 5

10 Ærlig handel Vi vil drive vores forretning ærligt, retfærdigt og med integritet. Dette inkluderer at behandle personer retfærdigt, hvad enten de er kunder, leverandører, konkurrenter, medarbejdere eller andre, som vi handler med. Vi vil ikke bruge bedrag, manipulering, urigtig fremstilling af faktiske forhold eller anden urimelig praksis, når vi arbejder på vegne af AbbVie. Stille spørgsmål og rapportere bekymringer Vores fortsatte succes afhænger af vores kunders, forretningspartneres og hinandens tillid. Hver af os har ansvaret for at værne om denne tillid. At stille spørgsmål og rapportere bekymringer hjælper os med at løse problemer hurtigere og mere effektivt. Vi er forpligtet til at tale åbent og rapportere enhver potentielt uetisk forretningsmåde og enhver potentiel overtrædelse af kodekset eller vores politikker. Vi opmuntres til at føre åbne diskussioner med vores kolleger og ledere om at opretholde en ærlig og retfærdig atmosfære og opretholde integriteten i vores daglige aktiviteter. Vores ledere, personaleafdeling, afdelingen for etik og compliance, og den juridiske afdeling er tilgængelige ressourcer. Det er vores ansvar at rapportere alle bekymringer, vi måtte have, selv om vi ikke er sikre på, at der findes et problem. Alle rapporter vil blive taget alvorligt og vil blive gennemgået grundigt for at bestemme, hvilken opfølgning, inklusive efterforskning, der er nødvendig. Du må ikke formode, at en anden person rapporterer problemet. Q: Jeg er leder. Hvis jeg observerer en forseelse uden for mit ansvarsområde, skal jeg så stadig rapportere problemet? A: Ja. Alle AbbVie medarbejdere skal rapportere enhver potentiel forseelse, som de observerer. 6

11 Compliance advarselssignaler Hvad skal du holde øje med Hvis du hører nogle af de følgende udtalelser eller lægger mærke til, at der forekommer usædvanlige handlinger, som synes at være vildledende, kan der være tale om en mulig forseelse: Det er ikke et problem, hvis du ikke bliver opdaget. Ingen af disse regler giver alligevel nogen mening. Hvis du ikke spørger, kan de ikke sige, at du godt vidste det. Jeg er nødt til at opnå mit mål, lige meget hvordan jeg gør det. Jeg er nødt til at gøre det, fordi mine konkurrenter gør det. Gennemsigtighed er meget vigtigt. Når du er usikker på, om adfærden er passende, skal du diskutere det omgående med ledelsen eller afdelingen for etik og compliance. 7

12 Bruge hjælpelinjen og kontakte afdelingen for etik og compliance Der findes flere måder til at søge ekstra vejledning eller at rapportere mulige overtrædelser af kodekset eller vores politikker. Hjælpelinjen for etik og compliance er tilgængelig gratis døgnet rundt, alle ugens 7 dage. Der kan foretages anonyme eller fortrolige opkald til hjælpelinjen, hvor dette er tilladt af lokal lov. For at få adgang til hjælpelinjen: Fra USA, Puerto Rico eller Canada, ring I alle andre lande skal du kontakte AT&T USADirect telefonisten og derefter ringe eller bede telefonisten om at ringe på Gå til for at finde nummeret på AT&T USADirect i dit land. Du kan også ringe på via en telefonist og bede om at få udgifterne dækket. 8

13 Du kan desuden kontakte vicedirektøren, lederen af afdelingen for etik og compliance direkte ved at bruge en af de følgende: Telefon: (Datterselskaber ring ) Fax: (Datterselskaber ring ) Postadresse: Vice President, Chief Ethics and Compliance Officer AbbVie Department V36X 1 North Waukegan Road North Chicago, IL U.S.A. Markér konvolutterne: Confidential To be opened by the Vice President, Chief Ethics and Compliance Officer only. Forhindre repressalier Vi har en streng Ingen gengældelse politik. For at opbygge og opretholde tillid er det vigtigt at vi alle ved, at vi kan dele vores bekymringer i god tro uden frygt for repressalier. AbbVie søger at opretholde en atmosfære med åben diskussion, så problemer kan identificeres og løses hurtigt. Vi tager repressalier meget alvorligt. Alle sådanne repressalier vil blive grundigt undersøgt, og hvis de bevises, kan personer, der yder gengældelse, blive irettesat eller oven i købet afskediget. Hvis nogle af os mener, at vi udsættes for repressalier for at have rapporteret et problem, skal vi rapportere sagen til afdelingen for etik og compliance eller til personaleafdelingen. 9

14 Samarbejde med undersøgelser og forespørgsler AbbVie vil omgående undersøge alle rapporter om forseelser. Resultaterne af disse interne undersøgelser giver os muligheden for at lave forbedringer. For eksempel kan en undersøgelse vise, at en eksisterende politik skal præciseres, at en ny politik er nødvendig, eller at der skal gives ekstra træning. Det er vigtigt at huske, at når der udføres interne undersøgelser: Vil uafhængige undersøgere med relevant ekspertise udføre undersøgelsen. Vil ledere og medarbejdere bør ikke udføre en undersøgelse, med mindre de autoriseres til dette. Vil vi for så vidt muligt opretholde fortroligheden. Vi skal alle samarbejde med alle anmodninger om information fra de interne undersøgere. Vi må ikke vildlede en undersøger, ændre eller ødelægge dokumenter eller registre, forud for eller som et svar på en undersøgelse, eller forhindre eller blande os i en undersøgelse. Alle disse ting kan medføre disciplinære foranstaltninger og i værste fald en afskedigelse. Q: Jeg har lige hørt, at en kollega er blevet anklaget for at overtræde en politik, og at en undersøgelse igangsættes. Jeg kan ikke tro det, og jeg mener kun, det er fair at give min kollega en advarsel i forvejen, så han kan forsvare sig selv. Er jeg forpligtet til at fortælle ham det? A: Nej, du skal ikke fortælle ham det. Din kollega vil få mulighed for at svare på beskyldningerne, og AbbVie vil udføre en retfærdig og upartisk undersøgelse. Beskyldningen kan have konsekvenser ikke kun for de involverede personer, men også for virksomheden. At advare din kollega kan bringe undersøgelsen i fare og udsætte AbbVie for ekstra risiko. 10

15 Eksterne undersøgelser Vi kan modtage anmodninger fra tredjeparter, inklusive myndigheder. Vi videresender alle disse anmodninger om oplysninger fra tredjeparter til den juridiske afdeling. Vi vil besvare anmodninger om oplysninger på en ærlig og rettidig måde. Vi vil aldrig vildlede en undersøger eller blande os i en undersøgelse. Vil vil arbejde med undersøgeren og gemme dokumenter, som kan være relevante, og vi vil aldrig ændre eller ødelægge dokumenter eller registre forud for eller som et svar på en undersøgelse. 11

16 Revision og overvågning Ved at bruge både interne og eksterne ressourcer udfører vi rutinemæssige og specielle gennemgange af forretningspraksis for at kontrollere overholdelse af kodekset, vores politikker og procedurer samt loven. Vi vil hjælpe de udpegede revisorer som nødvendigt. Disse kontroller af vores forretningsprocesser tillader os at identificere områder, hvor vi kan lave forbedringer og rette potentielle bekymringer for, at sikre at vi driver vores forretning på den rigtige måde. Ansvarlighed og disciplin Vi skal alle være ansvarlige for vores opførsel og overholde vores forpligtelser. Overtrædelse af kodekset, eller at opmuntre andre til at overtræde det, udsætter virksomheden og individuelle medarbejdere for potentiel retsforfølgelse eller civilretligt ansvar og bringer vores omdømme og evne til at drive forretning i fare. Derfor tager vi overtrædelser meget alvorligt. Enhver, som overtræder kodekset, gældende love eller bestemmelser, eller vores politikker eller procedurer, vil blive underlagt disciplinære foranstaltninger, herunder, i særligt grove tilfælde, afskedigelse. Dette inkluderer, at en overtræders tilsynsførende ikke opdager og rapporterer en overtrædelse, hvis en sådan mangel afspejler upassende eller manglende overblik. Tage den rigtige beslutning Det er ikke altid let at tage den rigtige beslutning. Nogle gange kan vi være usikre på, hvad vi vil. Husk altid, at du aldrig er alene, når du skal tage svære beslutninger. Vores kolleger og ledelsen hos AbbVie er altid klar til at hjælpe, og der findes tilgængelige ressourcer, inklusive afdelingen for etik og compliance og den juridiske afdeling. 12

17 Når man stilles over for en svær etisk beslutning, kan det hjælpe at stoppe op og stille følgende spørgsmål. Hvis du svarer måske til blot ét spørgsmål, bør du overveje en anden fremgangsmåde eller søge hjælp. Ville mine handlinger være ulovlige? Ville mine handlinger være i modstrid med kodeksets indhold og ånd eller vores politikker og procedurer? Ville jeg blive flov, hvis mine handlinger blev rapporteret af de lokale medier? Hvad forventes der så af os? I alle vores forretningsaktiviteter vil vi handle med ærlighed, retfærdighed og integritet. Vi er alle ansvarlige for at: Kende og følge love, bestemmelser, politikker og procedurer, der hvor vi arbejder, som gælder for vores ansvarsområder. Foreslå præciseringer eller forbedringer til politik og procedurer. Behandle hinanden og vores forretningspartnere med respekt. Fortælle sandheden og stå til regnskab for vores handlinger. Rapportere alle mistanker om overtrædelser og ikke formode, at nogle andre vil gøre det. Bede om hjælp, når vi har brug for det. 13

18 Bede om hjælp Start altid med at spørge, om loven, vores kodeks eller AbbVies politikker og procedurer kunne blive overtrådt. Tænk over konsekvenserne ved at udføre handlingen. Hvis du er usikker på det rigtige svar, eller retningen, du skal følge, kan du forhøre dig med din chef for vejledning eller kontakte din lokale personalerepræsentant. Du kan også ringe til hjælpelinjen for etik og compliance på , og en repræsentant vil hjælpe dig med de spørgsmål eller problemer, du måtte have. Desuden tilbyder AbbVie en række ressourcer til at håndtere specifikke interesseområder. For problemer vedrørende kodekset eller virksomhedens politikker og procedurer bedes du kontakte afdelingen for etik og compliance. For hjælp til andre sager skal du forhøre dig med den relevante ressource herunder: Miljø, sundhed og sikkerhed Finansafdeling Globale indkøbstjenester Intern revision Juridisk afdeling Kvalitet og retsforskrifter 14

19 15

20 Patienter er vores prioritet Overholdelse af love og bestemmelser for sundhed Patienter er vores prioritet. De er afhængige af, at vi leverer nyskabende sikre og effektive produkter. Regeringer over hele verden har lavet love og bestemmelser, der styrer branchens handlinger, inklusive forskning, udvikling, fremstilling, marketing, reklame og distribution af lægemidler. Disse love har en direkte indvirkning på vores daglige arbejde, og de styrer vores samarbejde med patienter, sundhedspersonale, forskere, kunder, købere, regeringer og andre. Vi forstår, at sundhedslove og bestemmelser hjælper med at beskytte offentligheden, og af denne enkle årsag er vi forpligtet til at opretholde ånden i disse love og følge dem til punkt og prikke, hvor end vi driver forretning. Vi overholder alle love og bestemmelser, som gælder godkendelse og fremstilling af vores produkter. Vi følger alle love og bestemmelser, som omhandler, hvordan vi arbejder med forskellige regeringer og deres repræsentanter, når vi reklamerer for og sælger vores produkter. Vi følger alle love og bestemmelser, som omhandler markedsføringen af vores produkter. Vi er forpligtet til at tilbyde ærlige, afbalancerede og præcise oplysninger for at hjælpe patienter og deres sundhedspersonale med at vælge de mest passende behandlinger

21 17

22 Opretholdelse af patientsikkerhed Vores forpligtelse vedrørende sikkerheden for dem, der bruger vores produkter, har altid den højeste prioritet i alt, hvad vi foretager os. For at kunne beskytte patienter, skal vi identificere, evaluere, begrænse, og når det er muligt, afhjælpe bekymringer om patientsikkerhed. Vi overholder også alle juridiske og lovmæssige krav, som omhandler rapportering af sikkerhedsoplysninger til lovgivningsmæssige eller offentlige sundhedsmyndigheder, og kommunikerer med alle myndigheder, som fører tilsyn med vores produkter, for at håndtere potentielle sikkerhedsproblemer. Vi kommunikerer åbent og ærligt med sundhedspersonale, institutioner, patienter og offentlige sundhedsmyndigheder for at sikre, at de har de nødvendige oplysninger for at kunne bruge AbbVie s produkter sikkert og effektivt. Vi følger rettidigt op på modtagne klager angående vores produkter og udfører de passende korrigerende foranstaltninger. Rapportering af uønskede hændelser En måde til at overvåge kvaliteten og sikkerheden af vores produkter er via omhyggelig indsamling af oplysninger om brugerens oplevelser. Hvis vi bliver opmærksomme på et uønsket brugerresultat, som opstod under brug af et AbbVie produkt, skal vi rapportere det til de relevante personer eller grupper inden for AbbVie ved at ringe til AbbVie overholder alle forpligtelser vedrørende rapportering af sikkerhedsoplysninger for alle vores produkter til den relevante offentlige myndighed. Vi skal rapportere uønskede hændelser med alle vores præparater inden for én arbejdsdag, fra de opdages, selv om vi ikke er sikre på, at der findes et årsag-og-effekt-forhold mellem produktet og hændelsen. For at rapportere mulige sikkerhedsbekymringer skal du følge de lokale procedurer for din afdeling eller datterselskab

23 Beskyttelse af patientens og kundens privatliv Vi tager hensyn til privatlivet for dem, der bruger vores produkter. Vi overholder alle love, som omhandler brug, videregivelse og beskyttelse af de personlige oplysninger, vi indsamler i forbindelse med kliniske forsøg, produktsikkerhedsovervågning eller andre forretningsmæssige aktiviteter. Vi følger også reglerne, som begrænser, hvordan personlige oplysninger må bruges til marketing. Vi kontakter ikke patienter eller mulige patienter for at markedsføre produkter uden forudgående tilladelse. Vi sælger ikke fortrolige oplysninger eller erhverver personlige oplysninger fra uautoriserede kilder. Patienter, forbrugere og andre stoler på, at vi beskytter fortroligheden og sikkerheden af deres sundhedsoplysninger og andre personlige oplysninger. Det er vores ansvar at opretholde deres tillid. Vi bruger eller deler ikke personlige oplysninger, med mindre det tillades af den gældende lov. Vi vil ikke afsløre personlige data for nogen uden for AbbVie uden patientens skriftlige samtykke, undtagen hvis dette tillades af loven. Vi vil kun dele personlige oplysninger om patienter eller kunder med andet AbbVie personale, som er nødt til at kende dem for at udføre deres arbejdsopgaver. Hvis der er mistanke om en uautoriseret videregivelse af personlige oplysninger, vil vi rapportere det hurtigst muligt til vores leder eller til den juridiske afdeling. Hvis der er mistanke om tab eller tyveri af AbbVie's ejendom, inklusive elektroniske enheder, medier, eller dokumenter, som kunne indeholde personlige oplysninger, vil vi omgående rapportere det til Global Security via Global Command Center Hotline på (medlemmer ring ) 19

24 Udførelse af forskning og kliniske forsøg Under udviklingen af produkter kræver tilsynsmyndighederne mange typer undersøgelser, inklusive kliniske forsøg der involverer deltagelse af mennesker. Data, der opnås fra forskning af denne art, hjælper med at opdage nye produkter og forbedre de eksisterende behandlinger. Under forskning: Vi er opmærksomme på behovet for at beskytte undersøgelsesdeltagere mod unødvendige risici. Vi sørger for, at deltagerne i de kliniske forsøg forstår karakteren af og formålet med forskningen og de medfølgende risici. Indhentelse af informeret samtykke fra undersøgelsesdeltagere er en vigtig del af vores forskningsproces. Vi sætter stor pris på bidraget fra dem, som deltager i forskningen, og vi forpligter os til at behandle undersøgelsesdeltagere med værdighed og respekt. Vi er forpligtede til at levere forskningsresultater, både positive og negative, nøjagtigt og rettidigt, i henhold til branchens standarder for udgivelser og forfatterskab. Resultaterne for hver undersøgelse skal nøjagtigt afspejle data opnået fra denne undersøgelse. Vi vil ikke forsøge at påvirke resultaterne af de kliniske forsøg eller rapporterne, der laves af de kliniske undersøgere. Vi anerkender vigtigheden af at sikre, at data fra undersøgelser og relaterede analyser er præcise. Når forskning udføres på vores vegne, kræver vi, at dette forhold gøres tydeligt på passende vis. Vi værdsætter fuld afsløring af finansielle eller andre forhold i forsknings- og udviklingsarbejde

25 21

26 Samarbejde med sundhedspersonale og andre kunder Vi interagerer jævnligt med kunder, inklusive sundhedspersonale, som anbefaler og ordinerer vores produkter, ledere af apoteker, som bestemmer, hvilke medicinalprodukter der inkluderes i deres formler, og embedsmænd, hospitaler og andre sundhedsfaciliteter, som tager beslutninger om indkøb. Sundhedspersonale skal beslutte det bedste forløb for deres patienter, og vi er forpligtet til at give dem rettidige og præcise oplysninger for at hjælpe dem med at tage behandlingsbeslutninger. På grund af den vigtige rolle, sundhedspersonalet har i afgørelsen af, hvilke produkter der skal anbefales, ordineres, eller bruges til at behandle specifikke lidelser eller tilstande, er vi meget opmærksomme på at undgå urimelig påvirkning af deres beslutninger. Vi reklamerer kun for vores produkter for brugere, som er blevet godkendt, sikkerhedsgodkendt eller autoriseret af den relevante regerende myndighed. Q: Alle andre i branchen giver gaver til kunder, især på visse helligdage. Hvis vi ikke gør det samme, vil vi miste kunder. Er det nogensinde tilladeligt at give kunderne gaver? A: I visse lande er det ikke tilladt. I andre lande kan der være situationer og tidspunkter, hvor små gaver kan være passende i henhold til den lokale kultur. Forhør dig om de lokale politikker, og kontakt afdelingen for etik og compliance. De fleste lande har en form for bestemmelser, som bestemmer, hvordan der må reklameres for medicinalprodukter. Disse love kan være på nationalt, regionalt eller lokalt niveau. For eksempel kræver den amerikanske lægemiddelstyrelse (FDA) at sundhedsvirksomheder kun reklamerer for receptpligtige medicinalprodukter til anvendelser, som er godkendt. Desuden har adskillige amerikanske stater indført love, som kan være gældende for markedsføring af produkter. Yderligere forbyder mange lande en virksomhed at tilbyde eller give sundhedspersonalet noget af værdi til gengæld for brug eller anbefaling af virksomhedens produkter. En amerikansk forbundslov, der kendes som Anti-Kickback Statute, gør det ulovligt at tilbyde eller give noget af værdi for at overtale sundhedspersonalet til at bruge eller anbefale lægemidler, som der betales for, eller som godtgøres af regeringen. U.S. False Claims Act tillader regeringen at inddrive op til tre gange det bløb, falske eller svigagtige krav, der fremsendes herunder for produkter, der blev markedsført i strid med FDA-reglerne, eller for hvilke ulovlige returkommission blev tilbudt eller betalt. Denne lov tillader personer at rapportere overtrædelser direkte til regeringen og modtage en del af enhver generhvervelse, som regeringen opnår. Der må ikke tages repressalier mod medarbejdere, som rapporterer sådanne overtrædelser til virksomheden eller regeringen

27 Andre kunder, som sundhedsforsikringer og hospitaler, har også behov for præcise oplysninger om sikkerheden, effektiviteten og omkostningseffektiviteten af vores produkter for at gøre de bedste behandlinger tilgængelige for deres patienter. Vi er ærlige i alle de oplysninger, vi giver for at hjælpe kunder til at tage deres købsbeslutninger. Når vi interagerer med sundhedspersonale og andre kunder, handler vi ærligt, retfærdigt og med integritet. Vi overholder de gældende love og retningslinjer for branchen, som er oprettet for at undgå potentielle interessekonflikter. Vi tilbyder eller giver aldrig noget af værdi til sundhedspersonale eller andre personer for at påvirke deres medicinske dømmekraft eller ordineringspraksis til fordel for et AbbVie produkt. Vi vil overholde alle betingelser for gennemsigtighed af rapporteringer, og vi vil følge alle love og bestemmelser, som styrer vores prispolitik, inklusive hvordan vi kan tilbyde fradrag og rabatter. Produktoplysninger og afsløring Offentligheden skal kunne stole på de oplysninger, vi giver dem om vores produkter. Vi skal sørge for, at de krav, vi stiller til vores produkter, er afbalancerede og i overensstemmelse med videnskabelige beviser, god medicinsk praksis og regeringsgodkendt eller klareret produktetikettering i alle lande, hvor vi handler. For at sikre at vi overholder alle gældende love og bestemmelser, følger vi alle politikker for gennemgang og godkendelse af produktinformation og oplysninger. Dette inkluderer alt reklamematerialer, etiketter og indlægssedler, brugsvejledninger, præsentationer, kliniske forsøgsresultater og produktkommunikationer til sundhedspersonale, kunder eller patienter. 23

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Alle teammedlemmer MEDDELELSE FRA CEO EN På vegne af os alle hos Black Box vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at du er en del af vores team. Vores dokumenterede

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom Erklæring om global forretningspraksis for Viacom 1 2 Indholdsfortegnelse Meddelelse fra bestyrelsesformanden og grundlæggeren 4 Forståelse og brug af erklæringen 6 Overholdelse af love, regler og bestemmelser

Læs mere

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN The Blue Book Opsummering af Pfizers politikker vedrørende forretningsadfærd Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN Når vi handler med integritet, hjælper det os med at vække tillid og skabe respekt

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen.

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. 0 Etisk kodeks Indhold Meddelelse fra Direktionen................................. 04 1. Etik og efterlevelse

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Vestas Code of Conduct

Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct 02 Code of Conduct er udarbejdet på engelsk og oversat til forskellige sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem versionerne, vil den engelske version

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 01 Meddelelse fra Chief Executive... 02 Forpligtelsen over for vores værdier... 04 At arbejde med vores forretningsetiske principper... 08 Vores ansvar...

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Xerox Code of Conduct. Adfærds kodeks En håndbog for Xerox medarbejdere

Xerox Code of Conduct. Adfærds kodeks En håndbog for Xerox medarbejdere Xerox Code of Conduct Adfærds kodeks En håndbog for Xerox medarbejdere Xerox Europa 2006 Xerox Code of Conduct XE (DK) Code of conduct (politik for adfærd) Meddelelse fra præsidenten for Xerox Europe:

Læs mere

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Forretning med integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter Indhold integritetserklæring 1 The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning 2 GE s etiske regler 3 Det

Læs mere

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar Kodeks for etik og forretningsførelse Vi tager ansvar Bombardiers idegrundlag Vor mission er at blive verdens førende producent af fly og tog. Vi har forpligtet os til at levere værditilvækst og service

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Adfærdskodeks Indhold Introduktion 1 Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Drive vores virksomhed på en

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder Code of conduct Hvem vi er og hvordan vi arbejder Denne vejledning indeholder AkzoNobels code of conduct. I 2008 definerede AkzoNobel virksomhedsværdierne påny. Disse værdier er: Først og fremmest fokus

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct)

Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct) Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct) Indhold Forord fra direktionen: 3 Adfærd i overensstemmelse med Voiths værdier 1. Indledning og principerklæring 4 2. Samarbejde med kunder, leverandører

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012 Code of Conduct Adfærdskodeks 8 (Code of Conduct) 6. december 2012 Adfærdskodeks I. Introduktion Ærlighed, integritet og fornuftig omtanke blandt vores medarbejdere er bydende nødvendigt for Flint Group

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

FOR MEDLEMMER - medlemsforside Etiske Retningslinjer for Praktiserende Akupunktører.

FOR MEDLEMMER - medlemsforside Etiske Retningslinjer for Praktiserende Akupunktører. FOR MEDLEMMER - medlemsforside Etiske Retningslinjer for Praktiserende Akupunktører. Formål De etiske retningslinjer skal tjene til at styrke god akupunktørpraksis og fremme et tillidsfuldt samarbejde

Læs mere

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger,

Læs mere