Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer"

Transkript

1 1 Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer Generelt Når man tegner en livsforsikring, vil det oftest være en fordel at anføre, hvem der skal være begunstiget, hvis forsikrede dør i forsikringstiden. Er der ikke indsat en begunstiget, eller foretaget en testamentarisk disposition, udbetales forsikringsydelsen til boet, hvorefter der fordeles efter Arvelovens regler. En begunstigelse på en livsforsikring betyder for det første, at forsikringsydelsen går udenom boet direkte til den/de begunstigede. For det andet er de lovgivne begunstigelsesregler meget præcise, og ønsker man en individuel formuleret begunstigelse, vil forsikringsselskabet grundigt vurdere formuleringen for at sikre, at den juridisk kan tolkes helt entydigt. Medmindre begunstigelsen er blevet gjort uigenkaldelig, kan forsikringstageren til enhver tid ændre begunstigelsen, blot skal det ske skriftligt til forsikringsselskabet. En begunstiget har ikke nogen ret til forsikringen før forsikringstagerens (oftest den samme som forsikrede) død. Gældende for FSS forsikringer Er der ikke aftalt andet, det vil sige indsat andre som begunstigede, er nærmeste pårørende begunstigede på forsikringerne. Ved nærmeste pårørende forstås efter 1. januar 2008: 1. Ægtefælle 2. Samlever, hvis man bor sammen og har, venter eller haft barn sammen, eller man har boet sammen i et ægteskabslignende forhold de seneste 2 år før dødsfaldet 3. Livsarvinger (børn, børnebørn) 4. Arvinger i henhold til testamente 5. Øvrige arvinger (forældre- eller bedsteforældrelinien) I nævnte rækkefølge, hvilket betyder, at samlever nu er rykket ind i kredsen af nærmeste pårørende før Livsarvinger (børn osv.). For forsikringer tegnet før denne dato, er de gamle regler gældende.

2 2 For fradragsberettigede forsikringer er der temmelig stramme regler for hvem, der kan indsættes som begunstigede, mens der for forsikringer uden ret til fradrag faktisk ikke er andre begrænsninger end dem, forsikringsselskabet vil sætte for at kunne tolke bestemmelsen korrekt. Under dette afsnit finder du de begunstigelseserklæringer, der skal anvendes, hvis forsikrede ønsker at indsætte andre end nærmeste pårørende som begunstigede. Arv og testamente I Danmark anvendes 2 typer testamenter, vidnetestamente og notartestamente. Vidnetestamente Et vidnetestamente oprettes med 2 vidner, der skal attestere, at testator var fuldt klar over sin disposition, altså var ved sin fulde fornuft. Vidnerne må ikke kunne drage fordel af bestemmelserne i testamentet. Testamentet opbevares af testator selv, f.eks. hjemme eller i en boks i et pengeinstitut. Notartestamente Et notartestamente opbevares i centralregistret for testamenter. Derfor kan man være sikker på, at et sådant testamente i modsætning til vidnetestamentet altid vil komme frem under boets behandling. Samlevertestamente Efter de nye arveregler, der trådte i kraft 1. januar 2008, kan man nu oprette et udvidet samlevertestamente, hvis; man har fælles bopæl man har, venter eller har haft fælles barn, eller man har levet i et ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet. Skal en advokat medvirke ved udformning af testamente? Ikke nødvendigvis, men det anbefales. I hvert fald anbefaler vi, at Sparekassen ikke rådgiver om testamente. Det er ikke så dyrt at oprette testamente, omkring kr. Det giver tryghed for, at ens ønsker bliver nedfældet så entydigt som overhovedet muligt. Vil man have udarbejdet et notartestamente, skal man udover testamente og genpart møde op med behørig legitimation.

3 3 Vær opmærksom på, at notaren ikke vurderer selve testamentets bestemmelser, han kontrollerer/vurderer alene, om testator er ved sin fulde fornuft. Arveklasser I Arveloven er det bestemt, hvem der arver efter en afdød. Der er to hovedprincipper, den ene går på slægtens arveret, den anden på ægtefællens arveret. Inden for slægtskabet opererer loven med tre arveklasser. Ægtefællens arveret bliver behandlet i et særskilt afsnit i loven. Arveklasser 1. arveklasse børn, børnebørn oldebørn, osv. Disse benævnes som livsarvinger 2. arveklasse forældre forældres børn, dvs. afdødes søskende og deres børn 3. arveklasse bedsteforældre bedsteforældres børn, dvs. afdødes faster, moster, farbror, morbror, men ikke fætre og kusiner. Ægtefællen * arver sammen med 1. arveklasse Er der børn, arver ægtefællen ½ og børnene ½. Børn og ægtefælle benævnes tilsammen som tvangsarvinger. Fra 1. januar 2008 kan testator ved testamente disponere over 3/4 af sine aktiver. Det vil sige, at man kan testamentere 3/4 af sine aktiver til andre, herefter skal ægtefælle og børn dele 1/4. Boafgift Indtil 1. juli 1995 anvendtes arveafgiftsloven. Det var en ret skrap lov, hvor afgiftssatserne var progressive, dvs. jo mere man skulle arve, jo mere krævede Staten. Der er igennem tiderne lavet mange krumspring for at undgå denne skat, som reelt kunne stå i vejen for erhvervsmæssige generationsskifter, hvilket lovgiverne nu i høj grad har rettet op på med en ny lovgivning.

4 4 Yderligere opererer loven med et bundfradrag, der for øjeblikket andrager ca kr. Det betyder, at indgår en forsikringsydelse i boet, kan der fradrages kr. før der skal svares afgift. Bundfradraget kan ikke anvendes, hvis der er indsat begunstigede. I det følgende vil vi alene behandle loven i relation til forsikring. I modsætning til arveafgiftsloven er afgiftssatserne i den nye lov proportionale, den øvre grænse er langt lavere, og i flere tilfælde er der afgiftsfritagelse. Fritagelse er der for: efterlevende ægtefæller og registrerede partnere børn under 24 år, såfremt de modtager en forsikringsydelse, der er indkomstskattepligtig, f.eks. ratepension Boafgiftsloven opererer med 2 afgiftssatser, nemlig en grundsats på 15% og en tillægssats på 25%. Der kan ikke betales mere end 36,25% i boafgift. Grundsats Afkom, dvs. børn, børnebørn, oldebørn Stedbørn og deres afkom Plejebørn bemærk der er visse krav, der skal være opfyldt. Svigerbørn Samlever, hvis man bor sammen og har, venter eller har haft barn sammen, eller man har boet sammen i ægteskabslignende forhold de seneste 2 år forud for dødsfaldet. Frasepareret/fraskilt ægtefælle Forældre Tillægssats Alle andre. Som eksempel herpå kan nævnes: Samlevere med fælles bopæl i mindre end 2 år, som man ikke har, venter eller har haft barn sammen med Stedforældre Bedsteforældre Søskende og alle andre

5 5 Krydslivsforsikring Den, som på en krydslivsforsikring får pengene udbetalt ved forsikredes død, er anført som forsikringstager (ejer af forsikringen) og ikke som begunstiget. Der arves altså ikke, hvorfor der ikke skal svares boafgift.

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i

Læs mere

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Gruppelivsforsikring 2011 Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Alder ved død Hoved sum kr. Børnesum pr. barn i alderen 0-16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Til og med 54 år 73.345 20.131 17.255 14.380

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i en

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk

ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk Brug Forum Advokater ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk VI KÆMPER FOR EN BEDRE TILVÆRELSE FOR MENNESKER MED FØLGER AF POLIO ELLER EN ULYKKE www.forumadvokater.dk

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle der er med i en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for kommende seniorer Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for seniorer Velkomst Pensionsformer Arv og testamente Muligheder

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring sikrer dine efterladte en sum penge, hvis du afgår ved døden. Efterlader du dig børn under

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE. Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK

BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE. Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK 2 BETÆNK KIRKEN HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE NU? Vi mennesker omgiver os med ting og værdier, der betyder meget for os

Læs mere

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL Opsparing i pensionsøjemed. 1 BANK Navn Saxo Privatbank A /S Adresse Søndergade 16 Postnummer og by 6650 Brørup Reg. nr. 1187 Nuværende konto nr. 6002 - CVR nr. 32 77

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 1 Hvad er en heltidsulykkesforsikring? Heltidsulykkesforsikringen sikrer dig, hvis du bliver varigt invalid ved

Læs mere

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt?

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt? PAPIRLØSE Hvad er min ret, hvad er min pligt? DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere