Udlandsophold. - Grib verden!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlandsophold. - Grib verden!"

Transkript

1 Udlandsophold - Grib verden!

2 Grib verden! Denne folder er til dig, der overvejer et udlandsophold, og den giver dig svar på nogle af de mange spørgsmål, du formentlig sidder med. Et studie eller praktikophold i udlandet kan give dig unikke, interkulturelle kompetencer, samtidig med at du får en oplevelse for livet. Så grib verden! 1

3 Indhold Ophold i udlandet 3 Muligheder og krav 3 Hvorfor tage på udlandsophold? 5 Hvorhen? 6 Hvornår? 6 Processen 7 Tjekliste 9 Økonomi 10 Forsikring 11 Folkeregisteret 12 Visum og opholdstilladelse 12 Vaccinationer m.m. 13 Hjemkomst til Danmark 13 2

4 Ophold i udlandet Hvis du vil udfordre dig selv i mødet med andre kulturer, kan du vælge at tage en del af din uddannelse i udlandet på et praktik eller studieophold. Du kan tage til Norden, Europa eller fjernere himmelstrøg valget er dit. Du kan vælge selv at arrangere opholdet eller benytte dig af uddannelsernes faste samarbejdsaftaler rundt om i verden. Uanset hvilken form du vælger, skal du være indstillet på selv at yde en stor indsats i planlægningen af opholdet, og du bør starte i rigtig god tid gerne 1-1½ år i forvejen. Muligheder og krav Hos University College Lillebælt er der mange muligheder for at komme på et studieophold eller tage en praktikperiode i udlandet. Hvis du rejser ud som led i din uddannelse hos University College Lillebælt opnår du nogle fordele, hvis du rejser til en partnerinstitution, som vi i forvejen samarbejder med. Her kan du benytte dig af de rammer, kontakter og aftaler, som allerede findes mellem os og uddannelsesstederne i udlandet. På den måde skal du ikke selv sørge for lige så meget i forbindelse med planlægningen af dit udlandsophold. Hvis du derimod vælger selv at arrangere dit udlandsophold, skal du selv kontakte uddannelsesinstitutionen eller det ønskede praktiksted i udlandet. Du skal sørge for at planlægge dit ophold samt huske at undersøge, hvilke krav din egen uddannelse stiller til opholdets faglige indhold for, at opholdet udløser merit, når du kommer hjem igen. Kontakt den internationale koordinator på din uddannelse for at høre mere. 3

5 Uanset om du benytter dig af University College Lillebælts partnere eller selv arrangerer dit udlandsophold, skal du være opmærksom på følgende: Du kan få hjælp fra den internationale koordinator på din uddannelse til at finde et uddannelsessted i udlandet. Der skal laves en formel aftale, der sikrer dig, at dit udlandsophold er meritgivende og studierelevant. Hvis dit udlandsophold forhåndsgodkendes, giver det merit i din danske uddannelse, så du ikke forlænger din samlede studie tid. Under opholdet skal du gennemføre eksaminer eller aflevere opgaver m.m. for at få merit for udlandsopholdet. Du skal generelt forvente at følge den evalueringsform, der eksisterer på værtsinstitutionen. University College Lillebælts partnerinstitutioner har i flere tilfælde kurser og semestre på engelsk, som er skræddersyede til udenlandske studerende. Du skal ikke betale studieafgift (tuition fee), hvis dit ophold indgår i en Erasmus-aftale eller en Nordplus-aftale mellem University College Lillebælt og den udenlandske institution. Hvis du skal studere på en udenlandsk institution, som University College Lillebælt IKKE er partner med, vil der i nogle lande skulle betales studieafgift. I de tilfælde kan du måske modtage et udlandsstipendium fra den danske stat, som svarer til det tilskud University College Lillebælt ville få fra staten, hvis du var blevet hjemme. Du kan læse mere om udlandsstipendium på eller kontakte din internationale koordinator. Du har mulighed for at søge stipendier som tilskud til rejseudgifter og/eller leveomkostninger i udlandet. Det kan eksempelvis være fra Erasmus programmet eller fra Nordplus pro- 4

6 grammet læs mere under afsnittet om Økonomi under udlandsophold på side 14. Du kan få SU, mens du er i udlandet, hvis du i forvejen er SU-berettiget I nogle tilfælde tilbydes du et sprogkursus inden studieopholdet. Hvorfor tage på udlandsophold? Først og fremmest fordi det er en oplevelse for livet! Gennem et udlandsophold får du en enestående mulighed for at leve og bo i en anden kultur. Samtidig opnår du et indgående kendskab til andre uddannelsesmæssige, faglige, arbejdsmæssige og kulturelle forhold. Derudover styrker du dine egne faglige, sproglige, interkulturelle, internationale og personlige kompetencer. Du lærer, hvor anderledes tingene kan gøres, læres og opfattes, og du ser måske din egen måde at gøre tingene på i et andet lys. Udlandsopholdet bliver indskrevet i dit eksamensbevis, hvor potentielle fremtidige arbejdsgivere vil kunne se, at du har nogle helt særlige kompetencer. Et gennemført udlandsophold vidner om modenhed, fleksibilitet, personligt drive, selvstændighed og evnen til at stå på egne ben. Det er kompetencer, som tæller i den virkelige verden, og som efterspørges af arbejdsgiverne. Især de interkulturelle og internationale kompetencer kan få stor betydning i dit fremtidige job også på det danske arbejdsmarked. Udover udlandsophold tilbyder nogle uddannelser valgfrie internationalt orienterede semestre, som har særligt fokus på internationale problemstillinger og emner indenfor netop din uddannelse. Hvis du vælger sådan et forløb sammen med et udlandsophold, vil du få en stærk international toning af din uddannelse. 5

7 Hvorhen på udlandsophold? Når du skal vælge, hvilket land du vil tage dit udlandsophold i, kan du med fordel tale med den internationale koordinator på din uddannelse. Hun/han kan informere dig om de internationale samarbejdspartnere, din uddannelse har, og hvor dine ønsker til fagligt indhold bedst kan imødekommes. Hun/han vil også tale med dig om dine sproglige kompetencer, og hvordan de matcher det land, du gerne vil til. Eksempler på internationale samarbejdspartnere: Hanze Hogeschool, Groningen, Holland Goethe Universität, Frankfurt am Main, Tyskland Lahti University of Applied Sciences, Finland University of Nottingham, England Hacettepe University, Ankara, Tyrkiet Universidad Complutense de Madrid, Spanien Canterbury Christ Church University, England Hogeschool INHOLLAND, Holland Hvornår kan du komme på udlandsophold? Et udlandsophold vil oftest finde sted på 4., 5. eller 6. semester i din uddannelse. Ofte er det et krav, at du har mindst ét års tilfredsstillende studier bag dig, når du skal af sted, for at sikre at du har den nødvendige faglige ballast. De fleste studerende tager på udlandsophold i tre til fire måneder, men nogle tager et helt semester, og andre vælger et kortere udlandsophold. Især en til fire 6

8 ugers praktikophold hos vores nordiske partnere er populære. Det er også muligt at deltage i et 14 dages intensive course, som er 14 dages fælles studieforløb hos internationale samarbejdspartnere. Her deltager både studerende og undervisere. Du kan høre nærmere om de forskellige muligheder for udlandsophold hos din internationale koordinator. Hvordan foregår processen? Overvejelser Først er det vigtigt at overveje muligheder og konsekvenser ved at tage på udlandsophold. Hvad er dine ønsker og forventninger til et udlandsophold, og hvad kan du selv gøre for at få det bedste ud af opholdet? Du kan tænke over følgende: Har jeg råd til at tage på udlandsophold? Kan jeg nøjes med min SU, eller skal jeg søge legater? Kan jeg undvære min kæreste og familie i en længere periode? Er jeg nødt til at fremleje min bolig, mens jeg er i udlandet? Hvad vil jeg opnå fagligt ved at tage på udlandsophold, og hvad kunne jeg have lært derhjemme? Kan jeg allerede tale sproget, der hvor mit udlandsophold foregår, eller er det en god ide at tage sprogkurser? Vil jeg fortryde det, hvis jeg ikke tager på udlandsophold, når nu chancen er der, og jeg kan få merit og min SU med? 7

9 Kan jeg acceptere, at meget vil være anderledes på et udlandsophold, og at jeg får et andet output end det, jeg ville have fået derhjemme? Muligheder og forventninger Du kan forvente, at din uddannelses internationale koordinator vil vejlede dig om dine konkrete muligheder, om hvornår udlandsophold er en mulighed i netop din uddannelse, hvilke internationale partnere, der er faste aftaler med, ansøgningsprocedurer og optagelse samt vejledning under selve udlandsopholdet. Du vil også få information om en del praktiske forhold, f.eks. visum, forsikring og hvordan du finder en bolig eller din int. koordinator vil hjælpe dig i gang med at undersøge disse forhold. Du kan forvente at skulle aflevere en begrundet ansøgning om, hvorfor netop du skal i betragtning til et udlandsophold. Der vil højst sandsynligt også blive kigget på dine karakterer samt faglige og sociale kompetencer. Ansøgning Den internationale koordinator har faste kontaktpersoner hos sine samarbejdspartnere, som hun/han vil tale med, hvis du ansøger om optagelse hos en af disse. Koordinatoren vil hjælpe dig med at gøre din ansøgningsprocedure mere overskuelig og vil informere dig om, hvad der konkret er dit ansvar. Koordinatoren kan også fortælle dig om merit og hvilke evalueringsformer, der vil være gældende. Uddannelsesaftale Learning Agreement eller Training Agreement Hvis dit ønske om udlandsophold imødekommes, og du bliver optaget på institutionen/praktikstedet i udlandet, skal du have en uddannelsesaftale eller kontrakt, som underskrives af University College Lillebælt, dig selv og værtsinstitutionen. Formålet er at sikre, at alle parter er indforståede med det faglige indhold i dit udlandsophold, og du får overblik over, hvad du kan forvente at lære. 8

10 Tjekliste til udlandsophold Hvad? Hvem? Hvornår? 1 Hvad vil du gerne have ud af et udlandsophold? Overvej dine ønsker/interesser i forhold til valg af land, herunder sprog, kultur, fremtidsplaner osv. Check også din studieordning, så du kender fagenes/praktikkens placering og indhold. 2 Undersøg dine konkrete muligheder for udlandsophold: studie, projektarbejde, praktik? 3 Find den rette uddannelsesinstitution/ praktiksted, som både du og den internationale koordinator kan stå inde for. Herefter skal der ansøges om studie-/praktikophold hos værtsinstitutionen. 4 Gennemførsel af udlandsopholdet. Forbered dig grundigt. Mød op på værtsinstitutionen i god tid og vær aktiv under dit udlandsophold. Overhold retningslinjer, procedurer og deadlines hos værtsinstitutionen. Hold kontakt med UCL check din UCL mail jævnligt. Den studerende. Den studerende kontakter den internationale koordinator og drøfter mulighederne. Den studerende vælger institution. Den internationale koordinator er behjælpelig med ansøgningsprocessen/forhåndsgodkendelse af fag/ praktik. Den studerende. Ca. 1-1½ år før det pågældende semester måneder før du gerne vil på udlandsophold. 4-6 måneder før. Minimum 6 måneder før, hvis der kræves visum eller opholdet er selvarrangeret. Under opholdet. 5 Hjemkomst til UCL. Underret din internationale koordinator om din hjemkomst. Overhold krav om afrapportering, så beståede fag/praktikophold kan meriteres. Den studerende. Efter opholdet. 9

11 Økonomien under udlandsophold Hvis du generelt opfylder betingelserne for SU-støtte, så vil du kunne modtage SU under dit udlandsophold. Hvis du skal på udlandsophold i Norden vil du have mulighed for at søge om et Nordplus stipendium som tilskud til dine udgifter. Du skal mindst være af sted i en uge og max 12 måneder. Stipendiet administreres af din internationale koordinator, som du kan kontakte for at høre nærmere. Du vil modtage ca. 200 euro pr. måned, du er af sted + tilskud til rejseudgifter. Hvis du skal på udlandsophold i Europa, vil det være muligt at søge om et Erasmus stipendium. Her skal du mindst være af sted i tre måneder og max 12 måneder. Du vil modtage ca euro pr. måned, du er af sted. Kontakt din internationale koordinator for at høre mere. Hvis du modtager et legat til dit udlandsophold, er University College Lillebælt forpligtigede til at indberette legatet til Skat, selvom legater til udlandsophold er skattefrie. Beløbet vil dog indgå i din samlede årsindtægt. Du kan søge om generelle legater på udiverden.dk under Uddannelse og ellers holde dig orienteret om legater i din lokale avis eller i Legathåndbogen. Udlandsstipendium Som noget nyt kan du måske få et udlandsstipendium til dit studieophold i udlandet, hvis visse betingelser er opfyldte. Udlandsstipendiet gives kun, hvis der skal betales studieafgift på den udenlandske uddannelsesinstitution og er et tilskud til denne. Stipendiet har en maksimum grænse og svarer højst til det beløb, som et dansk uddannelsessted får af staten til en tilsvarende uddannelse i Danmark. Du kan således ikke få udlandsstipendium, hvis du skal på udlandsophold hos en af University College Lillebælts partnerinstitutioner, hvor der netop ikke skal beta- 10

12 les studieafgift. Skal du på studieophold i forbindelse med din danske uddannelse, kan du få udlandsstipendium i op til to år (svarende til 120 ECTS-point). Samtidig får du din SU med til udlandet. Det er en forudsætning, at opholdet er fuldt meritgivende, og at du har SU-klip tilbage. Læs mere om betingelserne for at få et udlandsstipendium på SU-styrelsens hjemmeside Forsikring under udlandsophold Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i en række forhold vedrørende forsikring, inden du rejser ud. Især skal du være opmærksom på, om du er dækket i forhold til: Sygdom og hjemtransport Ansvar (hvis du fx forårsager skade på andres ting eller på andre personer) Personlige ejendele og bagage Ulykkesforsikring (hvis du selv kommer til skade) Afhængig af dine private forsikringer kan du allerede være dækket ind på nogle af disse områder. Det er derfor vigtigt, at du undersøger dine policer grundigt for at få klarhed over, hvilke forsikringer du mangler. Med undtagelse af de nordiske lande er du som studerende ikke dækket af det gule sygesikringskort i tilfælde af sygdom, når du rejser til udlandet. Rejser du indenfor EU kan du anskaffe dig det blå sygesikringskort (EU sygesikringsbeviset) hos din kommune for at få adgang til behandling på samme vilkår som landets egne borgere. Rejser du udenfor EU, er det nødvendigt med en privat rejsefor- 11

13 sikring. Det er dog strengt nødvendigt, at du i alle tilfælde sørger for forsikring i forbindelse med hjemtransport, da det ikke er indeholdt i hverken det gule eller blå sygesikringskort. Du kan finde mere information om forsikringer på følgende hjemmesider: Du skal helt sikkert tale om forsikring med din internationale koordinator. Især hvis du læser på en sundhedsuddannelse og skal i udlandspraktik, kan der være specielle forholdsregler. Ofte vil du automatisk være forsikret på dit udenlandske praktikophold, hvis du er medlem af din respektive fagforening. Folkeregisteret Hvis du skal være på udlandsophold i mindre end 6 måneder, kan du forblive registreret med bopæl i Danmark. Det kræver dog, at du fortsat har fuld rådighed over din bolig herhjemme - den må således ikke være fremlejet. Hvis du skal være væk et halvt år eller mere, eller hvis du ved kortere ophold ikke bibeholder din bolig herhjemme, har du pligt til at framelde dig Folkeregisteret. Du skal så være opmærksom på at blive registreret i systemet igen, når du kommer hjem. Visum og opholdstilladelse Rejser du til et nordisk land, skal du ikke have opholdstilladelse, men du skal melde flytning på Folkeregistret og medbringe internordiske flyttepapirer, hvis dit ophold varer mere end seks måneder. Rejser du til et andet EU-land, skal du have opholdstilladelse, hvis du skal opholde dig i landet i mere end tre måneder. Det er altid en god ide at få opholdstilladelsen, inden du tager af sted. Se nærmere oplysninger i materialet fra værtsuniversitetet eller check Styrelsen for International Uddannelses vejledning under Før du rejser på udiverden.dk. 12

14 Rejser du til et land uden for EU eller Norden, vil det ofte være nødvendigt at have et visum. Check Udenrigsministeriets hjemmeside Udenlandske visum- og pasregler, som du finder under Borgerservice og Før din rejse på for at orientere dig om forholdene. Ofte skal du betale et gebyr for at få det udstedt. Det kan tage flere måneder, så beregn god tid. Vedlæg pas, dokumentation for økonomisk formåen samt attestation for, at du er optaget på institutionen, eller din praktikkontrakt. Bemærk også, at nogle lande kræver, at man har et pas, der er gyldigt et halvt år efter det hjemrejsetidspunkt, man har angivet. Du kan rette henvendelse til International Enhed, hvis du har brug for hjælp til din ansøgning. Kontakt Søren Ulriksen på for nærmere aftale eller send en mail til Vaccinationer m.m. På rejser.ssi.dk, som er Statens Serum Instituts hjemmeside, kan du orientere sig om nødvendige vaccinationer. For rådgivning om netop dit udlandsophold kan det være en god idé at kontakte din egen læge i god tid før afrejse for nærmere information. Spørg også din internationale koordinator om der er særlige krav til vaccinationer, der hvor du skal hen. Hvis du tager medicin, som du skal have med, kan du læse mere om hvordan du skal forholde dig på Udenrigsministeriets hjemmeside under Borgerservice. Hjemkomst til Danmark Når dit studie- eller praktikophold afsluttes, er det vigtigt, at du kan dokumentere dine aktiviteter efter hjemkomst til University College Lillebælt, for at de kan meritoverføres. 13

15 Det er typisk dokumentation i form af et eksamensbevis eller et diplom/ kursusbevis fra værtsinstitutionen, hvilket som regel sendes direkte til dig eller til den internationale koordinator på din uddannelse. Husk at bede om dokumentation fra værtsinstitutionen i udlandet, hvis det ikke sker automatisk. Evaluering og formidling Når du er kommet tilbage til University College Lillebælt efter dit udlandsophold, kan du forvente at skulle udfylde et evalueringsskema eller skrive en rejsebeskrivelse om dit udlandsophold, som andre kan få glæde af at læse. Nogle uddannelser holder en evalueringssamtale med dig for at afklare dit læringsudbytte og lære af dine erfaringer gode som dårlige. Der vil blive lyttet til dig. Andre gange vil du blive opfordret til at deltage i International dag på din uddannelse, hvor de erfaringer du som udrejsende studerende har med dig hjem, kan komme i spil og blive videregivet til kommende udrejsende studerende eller til dem fra dit studie, der ikke selv har været på udlandsophold. Du skal betragte dig selv som en ambassadør for udlandsophold, der har opnået nogle resultater, har fået nye kompetencer og fornyet faglig viden. Som institution sætter University College Lillebælt stor pris på, at du har gennemført studie/ praktik i udlandet, og vi håber at du vil tage udfordringen op og fortælle din historie. 14

16 Interesseret? Hvis du har flere spørgsmål eller er interesseret i at høre mere om mulighederne for at komme på udlandsophold på netop din uddannelse, kan du kontakte din internationale koordinator. Med mere generelle spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte International Enhed. For inspiration og dialog med andre studerende, der enten har været eller drømmer om at komme på udlandsophold, kan du besøge UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT INTERNATIONAL ENHED Rømersvej 3 DK Odense V Telefon

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen 1 Indhold Ophold i udlandet 3 Muligheder og krav 3 Hvorfor tage på udlandsophold 5 Hvorhen? 6 Hvornår? 6 Processen 7 Tjekliste 9 Økonomi 10 Udlandsstipendium & SU

Læs mere

Ophold i Udlandet. Studie og Praktik

Ophold i Udlandet. Studie og Praktik Ophold i Udlandet Studie og Praktik Forord Formålet med denne pjece er at give dig som studerende et indblik i de foreliggende muligheder for at komme på et studie- eller praktikophold i udlandet i løbet

Læs mere

Guide til studieophold i udlandet

Guide til studieophold i udlandet Guide til studieophold i udlandet Sundhedsfaglig Højskole Store oplevelser! Hårdt arbejde! Læring for livet! Et internationalt studieophold giver dig andet og meget, meget mere end en turistrejses flygtige

Læs mere

Udlandsophold 2007/2008

Udlandsophold 2007/2008 Campus Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Flensborg Det internationale Kontor INDLEDNING Det internationale Kontor (placeret ved Studieservice) i Esbjerg koordinerer udlandsophold for studerende vest for Lillebælt

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU

Praktik i udlandet / PIU Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU Information til lærlinge og elever Udgivet af Styrelsen for Videregående

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Indhold 3 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? 3 Du kan bruge ordningen

Læs mere

Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet

Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet Udve? Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet Indhold Som elev på en erhve 2 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? Du kan bruge ordningen på to forskellige

Læs mere

August 2011 BESKRIVELSE AF MULIGHEDERNE FOR INTERNATIONAL UDVEKSLING

August 2011 BESKRIVELSE AF MULIGHEDERNE FOR INTERNATIONAL UDVEKSLING August 2011 BESKRIVELSE AF MULIGHEDERNE FOR INTERNATIONAL UDVEKSLING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning.. 4 Forsikringsforhold under udveksling. 4 Fagbeskrivelse for udveksling i netværket ENM. 5 Fagbeskrivelse

Læs mere

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet en tjekliste Intro Har du mod på at tage til udlandet og studere? Et studieforløb i udlandet kan være vældigt udbytterigt

Læs mere

AT ARBEJDE I UDLANDET

AT ARBEJDE I UDLANDET AT ARBEJDE I UDLANDET 24-03-2011 Medlemsinformation vedr. ansættelse i udlandet Når man søger ansættelse i udlandet er der mange spørgsmål og mindst ligeså mange forudsætninger, der skal afklares før der

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger

Læs mere

Guide to Safeguard. VIA University College

Guide to Safeguard. VIA University College Guide to Safeguard VIA University College Målgruppe: VIAs studerende i studie- og/eller praktikophold i udlandet Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL 4 2. FORUD FOR REJSEN 4 2.1 Helbredstjek og vaccinationer

Læs mere

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen Specialeskrivning Når det er svært Studenterrådgivningen Indhold Forord... 2 Specialeproblemer... 3 Tal med andre om dine besværligheder med specialet... 3... 4 Vejledere... 4... 5 Struktur og rammer...

Læs mere

Praktiske informationer til kommende udvekslingsstuderende fra journalist- og fotojournalistuddannelserne

Praktiske informationer til kommende udvekslingsstuderende fra journalist- og fotojournalistuddannelserne Udveksling på 8. semester Praktiske informationer til kommende udvekslingsstuderende fra journalist- og fotojournalistuddannelserne Opdateret 19. september 2012 Kresten Roland Johansen Danmarks Medie-

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.

Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister. Ansat i udlandet Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Ansat i udlandet er udarbejdet på baggrund

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION SYDNEY

PRAKTISK INFORMATION SYDNEY PRAKTISK INFORMATION SYDNEY FORBEREDELSE PAKKEN Der vil i god tid inden afrejse blive inviteret til en forberedelsesdag, hvor du vil få lejlighed til at møde både studerende, der tidligere har været på

Læs mere

Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever

Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever 1 INDHOLD MÅL FOR PRAKTIK I UDLANDET SSA OG PAU REGLER OG RAMMER FOR PRAKTIK I UDLANDET: PIU, LEONARDO MOBILITY INFORMATION

Læs mere

Udenlandske medarbejdere i virksomheden

Udenlandske medarbejdere i virksomheden Udenlandske medarbejdere i virksomheden En praktisk håndbog Udenlandske medarbejdere i virksomheden - En praktisk håndbog Udarbejdet af projekt Welcome - oktober 2011 efter oplæg udarbejdet af 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12

Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12 Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12 Ansøgning Sygeplejerskeuddannelsen i Odense har indgået en aftale med University of Tasmania (UTAS) om at kunne sende 4 studerende

Læs mere

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL. Manual for Long Term Exchange (LTE) Information om udveksling. Manualens målgruppe. Ansøgning. Rotary klubbens organisering

ROTARY INTERNATIONAL. Manual for Long Term Exchange (LTE) Information om udveksling. Manualens målgruppe. Ansøgning. Rotary klubbens organisering ROTARY INTERNATIONAL Manual for Long Term Exchange (LTE) Manualens målgruppe... 1 Rotary klubbens organisering... 1 Information om udveksling... 1 Ansøgning... 1 Sponsorerklæring... 2 Værtskabserklæring...

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere