Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank."

Transkript

1 1 Danske Banks generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Kære aktionærer, Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank. Faktisk helt præcist et år, for generalforsamlingen fandt også sidste år sted den 18. marts. Men det er ikke bare datoen, der er den samme. Som de fleste formentlig vil have bemærket, finder generalforsamlingen også sted i de samme fysiske rammer som sidste år og med nogenlunde det samme traktement og samme dagsorden. Når det hele nu er det samme, kunne man forledes til at tro, at der ikke er sket ret meget det seneste år men det ville være en fejl. For 2014 var på mange måder et år med store begivenheder og solide fremskridt for Danske Bank. Jeg vil om lidt gennemgå 2014 i detaljer, men lad mig allerede nu nævne nogle af de største overskrifter for året: Først og fremmest har vi leveret et resultat, der før nedskrivning på goodwill er det bedste siden I april betalte vi desuden det statslån på 24 mia. kr. tilbage, som vi optog under finanskrisen i Både Standard & Poor s og Moody s opgraderede vores kredit rating, og vi kom igennem den europæiske stresstest med en solid margin. Afviklingen af den irske forretning gjorde også for alvor fremskridt i løbet af året, og den er nu reelt et overstået kapitel. I 2014 betalte vi på baggrund af resultatet for 2013 desuden udbytte for første gang siden regnskabsåret Vores

2 2 forslag om udbetaling af udbytte på grundlag af 2014 regnskabet kommer vi tilbage til senere, men det glæder mig, at vi i år er i stand til at foreslå et udbytte, der er i tråd med vores målsætning. Samlet set var 2014 altså et begivenhedsrigt år og et år med solide fremskridt på en række af de helt centrale områder, som vi har kæmpet med siden finanskrisen. Vi fornemmer også stigende tillid til banken fra flere sider, hvilket ikke mindst aktiekursudviklingen indikerer. På mange måder markerer 2014 afslutningen på en række meget udfordrende år, hvor vi har haft ledelsesmæssigt fokus og brugt store dele af organisationens kræfter på at adressere mere akutte og kortsigtede udfordringer. I dag er Danske Bank en solid, velkapitaliseret bank med mere end godt styr på de fundamentale forhold som kapital, solvens, likviditet og risikostyring. Dette er forudsætningen for, at vi er i stand til at drive en sund, stabil og konkurrencedygtig virksomhed, der skaber langsigtet værdi for alle vores interessenter: Vores kunder, vores aktionærer og for de samfund, vi er en del af. Det, at vi har adresseret de mest akutte kortsigtede udfordringer, betyder også, at vi har bedre mulighed for at løfte blikket og se på de lidt mere langsigtede muligheder. Så selvom der stadig er langt igen, før vi lever op til vores egne ambitioner, har jeg set frem til at fremlægge de resultater, vi opnåede i For som jeg sagde sidste år, så er det alt andet lige sjovere at stå til regnskab over for generalforsamlingen, når der er fremskridt at berette om.

3 3 Men inden jeg kaster mig ud i at aflægge beretning, har jeg lyst til at sige et par ord om sprog. Jeg synes, det er værd at markere, at MobilePay i 2014 blev kåret som årets ord af radioprogrammet Sproglaboratoriet og Dansk Sprognævn i øvrigt i konkurrence med andre aktuelle ord som girafgate og nødløgn. Det er få virksomheder forundt at lancere et produkt, der bliver så populært så hurtigt som MobilePay, der i dag har flere end 2 mio. brugere, og som der bliver overført mere end 1 mia. kr. med om måneden. Og det er endnu færre enkeltprodukter, der bliver så integreret i danskernes hverdag, at de ender med at blive en lige så integreret del af sproget. Vi har længe googlet i stedet for at søge på internettet, lavet neskaffe i stedet for pulverkaffe, og nu mobilepayer vi også i stedet for at overføre penge via mobiltelefonen. At MobilePay kan blive valgt som årets danske ord, siger ikke bare noget om løsningens popularitet, men også en del om den sproglige udvikling. De fleste virksomheder opererer i dag på et internationalt marked, og derfor tales der i stigende grad også engelsk. Det gælder også i Danske Bank. Vi er en nordisk universalbank med aktiviteter i mere end 15 lande, vi har mindst lige så mange nationaliteter ansat, vi er underlagt tilsyn af myndigheder fra flere lande, arbejder sammen med eksperter fra hele verden og konkurrerer globalt om at tiltrække de bedste kompetencer. Derfor kommunikerer og arbejder vi i lighed med andre virksomheder på vores størrelse i stigende omfang på engelsk. Det gælder også i bestyrelsen og direktionen, som aflægger regnskabet. Det er bl.a. derfor, at vi, som vi diskuterede tør jeg sige meget grundigt sidste år, har besluttet at benytte os af muligheden for at lade vores officielle årsrapport være på engelsk.

4 4 Men som jeg også sagde sidste år, er vi meget bevidste om, at Danske Bank først og fremmest er en dansk virksomhed. Derfor foregår denne generalforsamling også på dansk eller i hvert fald skandinavisk og derfor foreligger årsrapporten også i en dansk version. Den er fra ende til anden en direkte oversættelse af den engelske. Den eneste forskel på den engelske og den danske version er, at vi i den danske kun har oversat de mest centrale dele af det meget omfattende og tekniske noteapparat. Begge versioner findes her i salen i trykt udgave og kan desuden findes på vores hjemmeside Som noget nyt har vi desuden produceret et årsmagasin på dansk hvor særligt interesserede på en forhåbentlig endnu mere interessant og levende måde kan læse mere om, hvordan det går i Danske Bank, hvad vi tænker om markedet, vores rolle i samfundet og ikke mindst om de store forandringer, den finansielle sektor undergår i disse år. Hvis I ikke allerede har fået et eksemplar, kan I få det her i dag. Det kan også fås i vores filialer eller findes på vores hjemmeside. OM MAKRO OG REGNSKAB Bankerne er som bekendt i høj grad et spejl af den generelle økonomiske udvikling. For at sætte Danske Banks resultater for 2014 i perspektiv, er det derfor værd at kaste et kort blik på den økonomiske udvikling. Den globale økonomi var generelt i bedring, men oplevede dog også en del modvind og tilbageslag. Blandt andet medførte krisen i Ukraine betydelig usikkerhed og bidrog til en

5 5 opbremsning i opsvinget i euro-zonen. Den amerikanske økonomi klarede sig generelt godt, mens der tegnede sig et noget mere blandet billede for så vidt angår emerging markets. Herhjemme var der sløv, men dog positiv vækst, primært fordi forbruget tog til. På det seneste har vi også set betydelig økonomisk og finansiel uro. Det har bevirket, at centralbanken i Europa har annonceret, at de i løbet af det kommende halvandet år vil opkøbe en betydelig mængde europæiske statsobligationer faktisk helt op til mia. euro i håb om at skabe vækst i Europa. Det annoncerede opkøbsprogram har allerede svækket euroen over for en lang række valutaer. Det gælder i særlig grad i forhold til Schweizerfrancen, som er steget betydeligt, efter at den blev frigjort fra euroen. Kombinationen af et europæisk opkøbsprogram og den Schweiziske centralbanks nye linje har drejet de finansielle markeders fokus mod den danske krone. Vi bakker fuldt ud op om Nationalbankens forsvar af fastkurspolitikken, selvom det strengt taget ikke er nemt at drive bank, når Nationalbankens indskudsbevisrente er nået ned på -0,75 procent. HOVEDPUNKTER FRA REGNSKAB Lad mig nu gennemgå hovedpunkterne fra regnskabet. Med et resultat før nedskrivning på goodwill på 12,9 mia. kr. en forbedring på 82 procent og et afkast på vores egenkapital på 8,5 procent, leverede vi som sagt det bedste resultat siden Hermed er vi godt på vej til at nå vores mål for egenkapitalforrentningen. Nedskrivningerne på goodwill, som vi foretog tilbage i december og som jeg forklarer i detaljer lidt senere har en positiv effekt på vores egenkapitalforrentning. Det er årsagen til, at vi justerer afkastmålet for 2015 fra 9 procent til 9,5

6 6 procent. Samtidig justerer vi vores langsigtede mål fra 12 procent til 12,5 procent et ambitiøst, men også realistisk mål, som vi skal nå senest i Inden jeg fortsætter gennemgangen af regnskabet, vil jeg lige dvæle lidt ved nedskrivningen af goodwill på 9,1 mia. kr., som kan forstyrre billedet lidt. Nedskrivningen fandt sted som led i vores almindelige gennemgang af goodwill, og den skyldes dels de ændrede makroøkonomiske forhold, dels en dialog vi har haft med Finanstilsynet om emnet. Nedskrivningen vedrører bankens aktiviteter i Finland, Nordirland og Estland, som vi på grund af disse ændrede forudsætninger primært forventninger om en længere periode med lav vækst og lave renter ikke mener ville kunne skabe samme værdi på langt sigt, som vi vurderede, da vi købte dem. Der er tale om en ren regnskabsteknisk øvelse, der godt nok reducerer vores egenkapital med tilsvarende 9,1 mia. kr., så den nu er på 147,4 mia. kr., men som ikke påvirker hverken vores forretning, strategi eller vores regulatoriske kapital eller likviditet. Med andre ord betyder nedskrivningen ikke meget i praksis. Men nedskrivningen er en konstatering af, at vi med den viden, vi har i dag, kan se, at vi dengang købte for dyrt. Når det er sagt, vil jeg dog gerne understrege, at vi i de nævnte lande driver en god forretning, som bidrager positivt til det samlede resultat, hvilket vi også forventer, at de vil gøre fremover. Kigger man på de store linjer i regnskabet, vil man se, at vi på trods af det generelt lave renteniveau og lav økonomisk vækst havde en fornuftig udvikling i vores toplinje. Alt i alt stiger de samlede indtægter 10 procent til 43,9 mia. kr. En del af fremgangen skyldes en engangsindtægt på 1 mia. fra salget af Nets, men også øget aktivitet i alle vores business units og en positiv udvikling i Danske Capital og Danica Pension. Vores fokus på omkostningerne og

7 7 vores arbejde med at gøre banken mere enkel og effektiv resulterede i, at omkostningerne faldt 5 procent. Samtidig faldt nedskrivningerne på udlån fra 4,1 til 2,8 mia. kr. i Det er det laveste niveau siden 2007, hvilket fortæller os, at vores kunder klarer sig bedre end længe, og at vi har en god kreditkvalitet. Sidst, men ikke mindst, gjorde vi i 2014 betydelige fremskridt i afviklingen af vores aktiviteter i Irland, hvor tabene blev væsentligt lavere end i Lad os se nærmere på de enkelte forretningsenheder, og hvordan de hver især har bidraget til årets resultat. Personal Banking, der servicerer vores private kunder, leverede et pænt resultat før skat og nedskrivning af goodwill på 4,6 mia. kr. En flot fremgang på 60 procent i forhold til året før. Nettorenteindtægterne faldt en smule, mens gebyr- og handelsindtægterne steg. Samlet set var indtægterne nogenlunde uændrede i forhold til sidste år. Omkostningerne faldt 9 procent og nedskrivningerne 25 procent, hvilket er tilfredsstillende. I Business Banking, der servicerer mindre og mellemstore virksomheder, så vi en meget solid udvikling i 2014, hvor der var udlånsvækst på flere markeder. Derudover er kreditkvaliteten hos vores kunder god, hvilket har resulteret i, at nedskrivningerne er faldet hele 42 procent. Alt i alt steg resultatet før skat og goodwill-nedskrivning med 18 procent til 5,7 mia. kr. De samlede indtægter steg 1 procent på trods af de lave renteniveauer, og omkostningerne forblev på samme niveau som i 2013.

8 8 En stor del af aktiviteterne i både Personal Banking og Business Banking er udlån med sikkerhed i fast ejendom, som vi driver gennem Realkredit Danmark. I 2014 leverede Realkredit Danmark et tilfredsstillende resultat efter skat på 3,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 17 procent. Vi oplevede øget aktivitet på boligmarkedet især på grund af de lavere renter på realkreditlån og det har naturligvis smittet positivt af på Realkredit Danmarks resultat. Samtidig er Realkredit Danmarks markedsposition styrket som følge af en stigende andel af netto nyudlån. I forhold til 2013 var 2014 et bedre år for Corporates & Institutions, der servicerer de største virksomheder og vores institutionelle kunder, om end året stadig bød på udfordringer. Fokus var i høj grad på at øge de kundedrevne indtægter for at sikre en mere stabil indtjening, der er mindre afhængig af udviklingen på de finansielle markeder. De kundedrevne indtægter steg 17 procent, og nedskrivningerne faldt 21 procent, mens omkostningerne steg 1 procent. Samlet set leverede Corporates & Institutions et resultat før skat på 4,1 mia. kr., hvilket er en forbedring på 23 procent i forhold til sidste år. Men vi er meget bevidste om, at specielt handelsområdet er udfordret på indtjeningen blandt andet på grund af øgede kapitalkrav. Danske Capital leverede endnu en gang et pænt resultat. Resultatet før skat steg 24 procent til 1,4 mia. kr., hvilket primært skyldtes en stigning i de samlede indtægter på 11 procent og en stigning i aktiver under forvaltning på 9 procent. Danske Capital forsatte også i 2014 med at skabe pæne afkast til kunderne, idet 58 procent af investeringsprodukterne gav et højere afkast end gennemsnittet. Set over en treårig periode har 73 procent af Danske Capitals investeringsprodukter leveret et afkast over gennemsnittet.

9 9 Lad os slutte vores tur rundt i forretningen hos Danica Pension, hvor indtjeningen steg 117 procent til 2,4 mia. kr. En stigning på 117 procent lyder som et fantastisk resultat. Med til historien hører dog, at indtjeningen i Danica er meget afhængig af udviklingen på de finansielle markeder, og at den derfor kan svinge en del fra år til år. I 2014 var det således muligt at indtægtsføre 611 mio. fra den særlige skyggekonto. Det vigtigste for os er derfor, at vi kan se, at de underliggende forsikringsaktiviteter og præmier er på samme niveau som sidste år. Derudover er salget af forsikrings- og pensionsprodukter gennem Danske Bank steget 17 procent til 4,2 mia. kr. en udvikling, vi er meget tilfredse med, da det har været et fokusområde i Alt i alt er der god grund til at være tilfredse med resultatet og udviklingen i de enkelte forretningsenheder. OM KAPITAL, FORSLAG OM UDBYTTE OG AKTIETILBAGEKØB Som jeg kort nævnte i indledningen, var en af de større begivenheder i 2014, at vi i april indfriede det statslån på 24 mia. kr., som vi optog hos den danske stat i Det var en glædelig begivenhed, både fordi det var med til at cementere afslutningen af en svær periode for Danske Bank, men også fordi det har bidraget til at reducere vores finansierings-omkostninger væsentligt. At vi var i stand til at indfri lånet, understreger, at Danske Bank er en stærk, solid og velkapitaliseret bank, hvilket også blev bekræftet af den europæiske stresstest, der blev gennemført i oktober. I den kom Danske Bank i testens mest ekstreme scenario ud med en kapital, der var mere end dobbelt så stor som den grænseværdi, den Europæiske Bankmyndighed

10 10 (EBA) havde fastsat. Vores stærke kapitalsituation er baggrunden for, at vi mener, det er forsvarligt og rimeligt at udbetale udbytte til vores aktionærer for anden gang siden Sidste år udbetalte vi som bekendt 2 kr. pr. aktie, hvilket svarede til 28 procent af årets resultat. Jeg sagde på generalforsamlingen sidste år, at vi forventede at kunne øge udbyttet i år, og at vores langsigtede mål var at udbetale ca. 40 procent af resultatet. Det glæder mig derfor, at vi i år kan leve op til begge dele, idet bestyrelsen foreslår at udbetale 5,5 kr. pr. aktie, hvilket svarer til 43 procent af årets resultat før nedskrivning af goodwill. Fremadrettet er det vores målsætning at udbetale mellem procent af resultatet til aktionærerne. For så vidt angår resultatdisponeringen i øvrigt henviser jeg til forslaget i dagsordenens punkt c). Den stærke kapitalposition betyder også, at vi i forbindelse med årsregnskabet kunne lancere et aktietilbagekøbsprogram. Vi forventer, at tilbagekøbet iværksættes snarest, og at det vil løbe året ud, eller indtil vi har tilbagekøbt aktier for i alt 5 mia. kr. Tilbagekøbet af aktier har til formål at justere og optimere vores kapitalstruktur. Danske Banks aktionærer har betalt en høj pris for de svære år, vi har været igennem, og har måttet stå model til både kursfald, manglende udbytte og kapitaludvidelser. Derfor er vi tilfredse med, at vi nu kan returnere kapital til aktionærerne. OM RATING At vi i 2014 gjorde betydelige fremskridt ses også af, at vi i løbet af året fik forbedret vores kredit rating: Standard & Poor s hævede i april vores rating fra A- til A, og Moody s hævede vores langsigtede rating fra Baa1 til A3 i november. Det afspejler en stigende tillid til banken og

11 11 har ikke bare betydning for vores finansieringsomkostninger og dermed vores konkurrenceevne, men er også afgørende for, hvilke kunder der ønsker at gøre forretning med os, og hvilken type forretning de ønsker at gøre med os. Vores ambition er at forbedre vores kreditrating yderligere. STATUS PÅ STRATEGIEN De forbedrede resultater kommer naturligvis ikke af sig selv. De skyldes en klar strategi, et stærkt fokus på at gennemføre den i praksis og ikke mindst hårdt arbejde hver eneste dag fra vores mere end dygtige og dedikerede medarbejdere. Vores fokus på at gøre banken mere kundeorienteret, enkel og effektiv ser ud til at bære frugt, og selvom vi stadig er et langt stykke fra at levere på vores langsigtede ambitioner, er det opmuntrende, at den strategi, der er lagt, faktisk skaber resultater. Vores vision om at blive anerkendt som den mest betroede finansielle partner er stadig vores ledestjerne. Og vi måler stadig vores fremskridt på to parametre: Vores forhold til vores kunder og vores evne til at levere afkast til vores aktionærer. Konkret er målene, at vi vil være i top to, når det gælder kundernes oplevelse af banken. Og målt på egenkapitalforrentning skal vi være i den bedste halvdel blandt de seks store nordiske banker. De to mål hænger naturligvis tæt sammen. Forudsætningen for at kunne skabe værdi for vores kunder er, at vi er konkurrencedygtige og driver en sund, solid og stabil bank, der fokuserer på at udvikle og tilbyde relevante produkter og serviceydelser. Dette tilskynder kunderne til at gøre flere forretninger med os, hvilket igen er forudsætningen for at kunne skabe værdi for vores aktionærer. For begge målsætninger gælder det, at vi har bevæget os et stort skridt i den rigtige

12 12 retning, men også at der stadig er et stykke vej igen. Når det gælder vores finansielle mål, var vi dog allerede i regnskabsåret tæt på at nå et afkast på 9,5 procent, som er målet for indeværende år. Og vi er overbeviste om, at den plan, vi har lagt for at skabe et afkast på over 12,5 procent senest i 2018 er robust. Planen tager udgangspunkt i, at vi opererer i markeder med fortsatte makroøkonomiske udfordringer, og at vi derfor ikke skal regne med megen medvind. Vi lægger derfor kun en meget beskeden volumenvækst til grund for vores plan, men vil naturligvis fortsat arbejde benhårdt på at styrke vores indtægter; både ved at udvikle nye innovative produkter, ved at øge vores aktivitetsniveau med både privat-, erhvervs- og institutionelle kunder og ved at fortsætte arbejdet med at gøre det attraktivt at samle en større del af sine forretninger hos os. Omkostningerne er en anden hjørnesten i planen. Vi har gennem de senere år vist, at det kan lade sig gøre både at investere i udviklingen af nye produkter og kompetencer og samtidig reducere omkostningerne. Det vil vi fortsat have fokus på i de kommende år. Derudover forventer vi, at vores finansieringsomkostninger vil fortsætte med at falde som følge af optimeret kapitalstruktur og understøttet af forbedrede ratings. Vi er overbeviste om, at planen er realistisk, men den er også ambitiøs, og der ligger derfor en del arbejde foran os. Når det gælder vores anden målsætning, nemlig kundernes oplevelse af banken, må vi erkende, at det er et langt sejt træk. Hele organisationen arbejder hver dag hårdt på at forbedre kundetilfredsheden, og vi ser også fremskridt. Vores Corporates & Institutions forretningsenhed er i 2014 flere gange kåret som Nordens bedste, og også erhvervskundernes vurdering af banken udvikler sig positivt i alle markeder i Sverige blev vi kåret som Årets Erhvervsbank Det

13 13 er gode nyheder, som viser, at vi er på rette vej. Når det gælder privatmarkedet, er der også pæne fremskridt i særligt Finland og Danmark, men det er ingen hemmelighed, at det er her, vi har det største stykke arbejde at gøre. Også når det gælder vores relationer med kunderne, viser resultaterne, at strategien virker, men også at vi skal gøre endnu mere for at komme i mål. Vi må derfor også erkende, at det ikke er realistisk at nå ambitionen om at være i top to målt på kundetilfredshed allerede i 2015, men vi holder fast i målsætningen og vil fortsat arbejde målrettet for at nå den så hurtigt som muligt. Vi tror på, at vi med et fortsat fokus på at gennemføre strategien kan indfri bankens fulde potentiale til gavn for både kunder og aktionærer. Strategien handler i hovedtræk om tre indsatsområder: - Kompetence: Danske Bank har en unik kombination af erfaring og kompetence. Det har altid og vil altid være rygraden i vores virksomhed, at vi har den ekspertise, der skal til for at hjælpe vores kunder med at realisere deres ambitioner hvad enten der er tale om familier, mindre og mellemstore virksomheder eller nogle af de allerstørste multinationale virksomheder. Det skal vi gøre gennem indgående kendskab til og forståelse for deres udfordringer og ved at stille vores ekspertise til rådighed gennem relevant og hjælpsom rådgivning. Vi har i det seneste år taget en lang række konkrete initiativer, der skal bidrage til at styrke os på dette område. - Digitalisering/innovation: Teknologien udvikler sig i disse år med stor hastighed. Det stiller store krav til vores evne til at udvikle vores produkter og løsninger, i takt med at kundernes forventninger og behov ændrer sig. Danske Bank har gennem mange år været

14 14 førende, når det gælder om at omsætte de teknologiske muligheder til nye produkter, effektive løsninger og bedre kundeoplevelser, og det er uden tvivl noget, vi skal fortsætte med. Teknologien gør det også muligt for os at automatisere og effektivisere vores arbejdsgange, hvilket igen bidrager til at reducere vores omkostninger. - Tillid: Den finansielle sektor og ikke mindst Danske Bank mistede gennem de svære år under krisen en stor grad af tillid fra både kunder, aktionærer og samfundet omkring os. Den tillid arbejder vi på at genskabe, for den er forudsætningen for vores fortsatte fremgang. Vi er kommet et stykke vej i den rigtige retning, men vi vil også fremover have fuldt fokus på at fortsætte den udvikling. Strategien ligger med andre ord fast. Men verden forandrer sig som bekendt, og derfor sætter vi løbende vores forretning under lup med henblik på at se, om der er behov for justeringer for at sikre, at vi anvender vores ressourcer og kapital dér, hvor vi kan skabe mest værdi for vores kunder og aktionærer. OM BUSINESS REVIEW Det er denne gennemgang af forretningen, der i løbet af 2014 gav os anledning til at bekræfte, at vi er og vil fortsætte med at være en nordisk universalbank. Vi tror på, at vi i alle nordiske markeder kan tilbyde noget unikt og dermed skabe værdi. Det indebærer, at vi betragter Danmark, Sverige, Norge og Finland som vores absolutte kernemarkeder, og at vi i de markeder vil servicere både privatkunder, virksomheder og institutionelle kunder og dermed udnytte de synergieffekter, der er på tværs af landegrænser. Vi har på den baggrund iværksat initiativer, der

15 15 skal styrke vores markedsposition i Sverige og Norge. Det er to forskellige markeder, men fælles for dem er, at vi har solide kompetencer, gode produkter og stærke relationer med vores kunder. Og særligt på erhvervssiden har vi tiltrukket nye kunder og drevet en fornuftig forretning. Den positive udvikling vil vi gerne gøre efter på privatmarkedet blandt andet ved at udnytte vores stærke it-platform, styrke vores digitale produkttilbud og vores rådgivningskompetencer. Vilkårene for Corporates & Institutions aktiviteter har over de seneste år ændret sig væsentligt. Vi har derfor som led i forretningsgennemgangen ændret set-up i vores C&I forretningsenhed med henblik på at skabe en mere diversificeret, kapitaleffektiv og kundedrevet forretningsmodel, hvor de kundedrevne indtægter fylder mere end handelsaktiviteterne, som er karakteriseret ved at være meget volatile. Det har vi gjort på baggrund af både regulatoriske og markedsmæssige ændringer, og vi forventer fremover en mere stabil og stigende indtjening fra dette område. Et andet område, vi har haft under lup, er vores aktiviteter i Baltikum. I dag servicerer vi både privat- og erhvervskunder i de tre baltiske lande, men vi må erkende, at vi ikke har den nødvendige størrelse i Baltikum på privatmarkedet til at skabe en fornuftig forretning. Derfor har vi besluttet at afvikle den del af forretningen over de kommende år. Vi vil i stedet satse på erhvervsmarkedet og styrke vores tilbud til erhvervskunderne. Blandt andet vil vi investere i en fælles it-platform for de baltiske banker samt lancere førende løsninger inden for eksempelvis cash management. Jeg er ikke i tvivl om, at disse ændringer vil bidrage til, at vi når i mål med vores ambitioner.

16 16 OM VORES ROLLE I SAMFUNDET/REGULERING Som jeg sagde i min indledning, spiller Danske Bank en stor og vigtig rolle i Norden og særligt i Danmark. Med den rolle følger også et stort ansvar for at drive en sund, stabil og konkurrencedygtig bank, der skaber værdi for hele samfundet ved at bidrage til vækst og beskæftigelse. I 2014 blev vi som en ud af syv danske finansielle virksomheder udpeget som SIFI det vil sige en systemisk vigtig finansiel institution som på grund af deres betydning for dansk økonomi er underlagt særligt skrappe kapitalkrav. Og som den største af de syv er vi underlagt særligt særligt skrappe krav. Det er derfor helt naturligt, og vi er tilfredse med, at man senest i 2017 vil gøre status over kapitalkravene for at sikre, at de danske krav er på linje med de regler, som gælder i andre lande. Vi støtter generelt den politiske og regulatoriske indsats, der har været gennem de seneste år, og som har haft til formål at genskabe tilliden til den finansielle sektor og minimere risikoen for nye store finansielle kriser. Det er imidlertid vigtigt, at reguleringen ikke unødigt hæmmer den finansielle sektors mulighed for at bidrage til øget aktivitet og vækst. Europa og Danmark har i høj grad brug for at få gang i hjulene. Lige konkurrencevilkår og øget finansiel stabilitet er også baggrunden for, at vi grundlæggende er positive overfor bankunionen som en naturlig udvikling af EU's indre marked for finansielle tjenester. Bankunionen er obligatorisk for alle eurolande, mens lande uden for euroen herunder Danmark kan vælge at tilslutte sig. Bankunionen bliver derfor en realitet uanset, om Danmark deltager

17 17 eller ej. Det er vores vurdering, at bankunionen vil øge den finansielle stabilitet i Europa, og samtidig vil harmoniserede regler skabe mere lige konkurrencevilkår på tværs af grænserne. Sammen med den øgede konkurrence vil det gavne væksten og vores - og vores kunders - konkurrenceevne. Der er dog nogle elementer, der endnu ikke er helt på plads. Med ECBs kvalitetstjek af de største europæiske banker, blev der taget et skridt i den rigtige retning, men der er fortsat nogle udeståender i forhold til dansk realkredit, dansk indflydelse i Bankunionen og risikoen for dobbelte tilsynsomkostninger. Givet at disse håndteres på en god måde, er det vores vurdering, at det kan være til gavn for Danmark og dansk økonomi at deltage i Bankunionen. Vi ser derfor frem til at disse afklares, så der er grundlag for en politisk beslutning om dansk deltagelse. OM BESTYRELSESFORHOLD OG ÆNDRINGER I LEDELSEN Finansiel virksomhed er tæt reguleret. Det gælder også bestyrelsens opgaver og forpligtelser, og som et spejl heraf stilles der stadigt stigende krav til bestyrelsens arbejdsindsats. Mødeaktiviteten har derfor også i 2014 været betydelig. Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen således holdt 16 møder. Hertil kommer 21 møder i bestyrelsens fire udvalg. Bestyrelsen er undergået en komplet udskiftning siden Da vi vurderer, at bestyrelsen samlet set besidder de nødvendige kompetencer til at lede banken, indstilles alle de nuværende medlemmer til genvalg, og der indstilles ikke kandidater til nyvalg. Dette vender jeg tilbage til under punkt d). Bestyrelsen er dog opmærksom på behovet for en kontinuerlig og gradvis fornyelse af bestyrelsessammensætningen.

18 18 Den 1. april i år indtræder Gilbert Kohnke i direktionen som ny Chief Risk Officer med ansvar for kredit og risikostyring. Gilbert, som er canadier, har solid erfaring med kredit og risikostyring fra store internationale finansielle virksomheder. Gilbert erstatter Robert Endersby, der fratrådte i november OM AFLØNNING AF DIREKTION/NYT INCITAMENTSPROGRAM Sidste år vedtog bestyrelsen at fastholde direktionens faste løn uændret, men samtidig give mulighed for en større bonus, hvis banken realiserede et resultat, der oversteg forventningerne. Det har banken gjort, og det afspejler den samlede aflønning for Jeg henviser til note 33 i årsrapporten, hvor direktionens aflønning fremgår i detaljer. Vi har besluttet at tilpasse aflønningsstrukturen, så der fremadrettet skabes bedre sammenhæng mellem direktionens aflønning og værdiskabelsen til aktionærerne. Overordnet har bestyrelsen ønsket at opnå en bedre balance mellem fast og variabel løn og mellem kortsigtede og langsigtede incitamenter. Lad mig redegøre for de væsentligste elementer i den tilpassede struktur, der vil gælde fra Vi har siden 2012 holdt direktionens faste løn i ro. Den linje har vi valgt at fortsætte. Dog har vi fundet det fornuftigt at løfte nogle direktionsmedlemmer, mens andre enten forbliver på det nuværende niveau eller endda sættes lidt ned. Reguleringerne svinger inden for intervallet +/- 5 procent. Samtidig har vi besluttet at udbetale 10 procent af den faste løn i aktier. Aktierne tildeles løbende sammen med udbetalingen af den faste løn. Aflønning i aktier har den fordel, at den

19 19 fremmer interessefællesskabet med aktionærerne. Samlet set indebærer ændringen, at den kontante faste løn falder for alle direktionsmedlemmer. Vi viderefører det nuværende kortsigtede incitamentsprogram, men reducerer den maksimale værdi heraf. Hvor direktionen i 2014 kunne opnå maksimalt 40 procent af den faste løn, kan de fremadrettet opnå en betaling på maksimalt 30 procent. Den konkrete betaling under det kortsigtede incitamentsprogram udmåles og tildeles som hidtil årligt på grundlag af direktionens målopfyldelse i forhold til en række kriterier. For 2015 er der fastsat 6-10 kriterier for hvert direktionsmedlem. Samtidig introducerer vi som noget nyt et langsigtet incitamentsprogram, hvor resultatet afhænger af udviklingen i det, vi kalder "total shareholder return" over en treårig periode set i forhold til den tilsvarende udvikling i en gruppe bestående af syv andre danske og nordiske banker. "Total shareholder return" udtrykker den samlede værdi, banken skaber til aktionærerne. Under dette program kan direktionen opnå en betaling på maksimalt 20 procent af den faste løn afhængig af den relative værdiskabelse i forhold til de andre banker. Generelt for begge programmer gælder, at der er en klar og direkte sammenhæng mellem størrelsen af direktionens variable aflønning og resultaterne på både kort og langt sigt. Programmerne er endvidere indrettet således, at de ikke ansporer til kortsigtet og uansvarlig risikotagning. Langt hovedparten af direktionens variable aflønning vil blive udbetalt i aktier. Efter det

20 20 kortsigtede program udbetales 40 procent kontant, mens 60 procent tildeles i aktier, som først frigives efter 4,5 år. Variabel aflønning under det langsigtede program udbetales udelukkede i aktier, hvoraf 60 procent udskydes i 4,5 år. Derved sikres, at direktionen til enhver tid har et betydeligt beløb bundet i Danske Bank-aktier, således at deres interessefællesskab med aktionærerne styrkes. For en god orden skyld skal jeg nævne, at tilpasningen af aflønningsstrukturen er sket inden for rammerne af den aflønningspolitik, som generalforsamlingen godkendte sidste år. FORVENTNINGER 2015 I det kommende år vil vi fortsætte arbejdet med at implementere strategien samt realisere målsætningerne for kundetilfredshed og forrentning af egenkapitalen. Efter nogle år med et nødvendigt relativt kortsigtet fokus, vil vi i 2015 løfte blikket og kigge længere frem, også ud over Vi vil se på, hvordan banken bedst håndterer trusler og udfordringer, men også hvordan vi bedst udnytter de muligheder, der byder sig. Alt sammen vil naturligvis tage udgangspunkt i bankens styrkepositioner. Som det er kutyme, vil jeg slutte af med forventningerne til årsregnskabet for Som jeg har nævnt tidligere, regner vi ikke med megen medvind fra økonomien tværtimod baserer vi vores forventninger for 2015 på fortsat skrøbelig vækst og lave renteniveauer. I 2014 havde blandt andet salget af Nets en positiv effekt på indtægterne, men selvom vi desværre ikke kan gentage dette i 2015, forventer vi, at indtægterne som følge af lavere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Det er femte gang, jeg har fornøjelsen af at aflægge beretning til generalforsamlingen som

Det er femte gang, jeg har fornøjelsen af at aflægge beretning til generalforsamlingen som Danske Banks generalforsamling 2016. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2015. DET TALTE ORD GÆLDER. SLIDE: Bestyrelsens beretning VELKOMMEN Kære aktionærer, Det er femte gang, jeg har fornøjelsen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 18. marts 2015 Årets ord 2014 2 Rapportering på både dansk og engelsk 3 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Bedring i økonomien, men også modvind BNP-vækst;

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2016.

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2016. Danske Banks generalforsamling 2017 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2016. DET TALTE ORD GÆLDER VELKOMMEN SLIDE: Velkommen til generalforsamling Som I kunne se i filmen, er der mange,

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab 2007 - Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 RESUMÉ AF H1 2007 Resumé af 1. halvår 2007 - Resultatet

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Risikostyring i Danske Bank

Risikostyring i Danske Bank Risikostyring i Danske Bank Præsentation til LD Invest - Markets Christopher Skak Nielsen Chef for Risiko Kapital 23. Marts, 2008 Risiko- og kapitalstyring i Danske Bank - med afsæt i risikorapporten 2008

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Aflønningsrapport for Danica koncernen 2016 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling.

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling. Nilfisk Holding A/S' vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Denne politik indeholder de overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen i Nilfisk Holding A/S ("Nilfisk Holding"

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 20 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2013 Danske Banks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 AFLØNNINGSRAPPORT 2012 Regler for aflønning Med virkning fra 1. januar 2011 trådte der nye regler i kraft vedrørende finansielle virksomheders forpligtelse til at fastlægge

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK FINANSIEL REGULERING OG DEN FINANSIELLE SEKTORS UDFORDRINGER Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen Indlæg på PWC finanskonference Disposition Indtjeningen i danske kreditinstitutter

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Udbytte & kapitalstyring i Tryg Udbytte & kapitalstyring 30. januar 2014 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger.

Læs mere

Den nye spilleplade for den finansielle sektor

Den nye spilleplade for den finansielle sektor Nytårsmiddagen 2012 Den nye spilleplade for den finansielle sektor Henrik Heideby Finansanalytikerforeningen Tivoli Congress Center 11. Januar 2012 side 1 Den finansielle sektor Banker Asset management

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012 Danske Banks generalforsamling 2013 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Planche 1: Bestyrelsens beretning Planche 2: Generalforsamling

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK REGULERING FRA ET SAMFUNDSØKONOMISK PERSPEKTIV. Jens Lundager 7. november 2014

DANMARKS NATIONALBANK REGULERING FRA ET SAMFUNDSØKONOMISK PERSPEKTIV. Jens Lundager 7. november 2014 DANMARKS NATIONALBANK REGULERING FRA ET SAMFUNDSØKONOMISK PERSPEKTIV Jens Lundager 7. november 2014 Agenda Formålet med regulering Kapitalgrundlag for kreditinstitutter Bankunion Formålet med regulering

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Årsregnskab: Stigende indbetalinger i Danica-koncernen

Årsregnskab: Stigende indbetalinger i Danica-koncernen Årsregnskab: Stigende indbetalinger i -koncernen Adm. direktør Per Klitgård udtaler i forbindelse med koncernens årsregnskab: Pension leverede et godt resultat på 1.955 mio. kroner, selvom andet halvår

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016 REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Når vi løfter blikket og ser på verden omkring os, må vi konstatere, at det er vanskelige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Nye kapitalkrav efter finanskrisen

Nye kapitalkrav efter finanskrisen Nye kapitalkrav efter finanskrisen Her kan du læse om de konkrete stramninger i allerede vedtagne kapitalkrav, som er indført siden finanskrisen, og som har medført, at -koncernen skal forøge sin egentlige

Læs mere