Ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune. Referat af forslag til handlinger, samt kommentarer fra fyraftensmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune. Referat af forslag til handlinger, samt kommentarer fra fyraftensmøde 27.11.2013"

Transkript

1 Ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune Referat af forslag til handlinger, samt kommentarer fra fyraftensmøde

2 2 Generelle kommentarer Prioriter målsætningerne. Vigtigt at sikre finansiering til projekter/tiltag. Etablering af aktivitetsgrupper på tværs af virksomheder og kommune. Etabler arbejdsgrupper / udvalg / komiteer som målrettet arbejder med projekter. Nedsæt tværgående projektgrupper der kan arbejde med de enkelte udfordringer (f.eks. omkring bosætning(5-8 mand) Ej politisk men ellers blandede folk med interesse for at bidrage. Skab klare politiske prioriteringer. Sats på rammevilkår frem for regler. At vækste med 1 % - betyder at man skal gøre mere end i dag og at virksomhederne melder vækstmål ud. Ikke glemme håndværk og mindre industri i strategien. Husk at inddrage de små og mellemstore virksomheder, også i handlingerne. Erhvervsstrategien kræver styring at der opsættes mål og handlingsplaner og følges op. Måske behov for en gruppe eller person som kan styre processen. Handlingerne skal være enkle også formuleret, så det er noget folk kan forstå. Vi skal beslutte, hvor vi vil have hvilken udvikling. Vi skal udnytte, at vi har fået valg folk fra Viborg ind i Regionsrådet. Viborg Kommune bør professionalisere kommunikationen med regionsrådsmedlemmerne, således at Viborg bedre kan varetage sine interesser i Regionsrådet. Målsætning 6, 7 og 8 bør være fokus og underordne de andre herunder. Erhvervslivets udvikling er vigtigst, alt andet prioriteres herunder. Opstil målbåre handlinger, med markante og ambitiøse målsætninger inden for indsatsområderne! f.eks. 500 arbejdspladser inden for animation og nye medier inden år xxxx. Man har hidtil fokuseret på for mange ting i sine satsninger. Det vil være nyt at sætte Erhvervslivet øverst i VK! Erhverv = Viborg! Det skal stå bøjet i neon hvad vi vil i 2020, en rettesnor ud over DI-målingen. Husk at alle er ikke omfattet af DI-målingen. Det skal være målbart hvad er fx en kort årrække? Handlingerne skal være målbare.

3 3 Markedsføring af Viborg Målsætning 1 - Vi samarbejder om Viborg Kommunes udvikling, og vi er hinandens ambassadører. Der skal være forstærket fælles fokus på at fortælle de gode historier både lokalt, nationalt og internationalt. Målsætning 1, Forslag til handlinger: Viborg Kommunes kommunikationsafdeling bør bringe ugentlige historier om succesvirksomheder i Viborg. Kommunen bør sammen med erhvervslivet iværksætte et initiativ til at udarbejde en egentlig markedsføringsstrategi for Viborg Kommune, dens virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Strategien skal være langsigtet og som minimum være finansieret for de første fem år, altså henover næste kommunalvalg. Brug billboard-festivallen og malerierne til at gøre Viborg til stedet med eneste billboard-museum i Danmark (verden?). Der er behov for et stort lokale forslag om at det skulle være i en nedlagt maskinhal. Fokus på sportsarrangementer som sportsby. Fortæl de gode historier. Vi skal ud over den lokale presse landsdækkende medier. Magasin i fællesskab mellem virksomheder og kommune landsdækkende. Lav aviser, der går ud over Viborg - især Børsen men også Jyllandsposten. Virksomheder skal levere de gode historier og være opmærksom på at inddrage kommunen i fortællingen til pressen m. fl. Sørg for at dem der har succes tør fortælle om det og ikke holder sig tilbage. Vi skal sælge hinandens historier gennem netværk. Vi skal udtrykke glæde over succes. Vi skal sælge mangfoldigheden (f.eks. det bredspektrede erhvervsliv ), - og en god bosætningskommune, og en god handelsby for det er vigtigt at værne om detailhandlen i Viborg Midtby. Vi skal huske meget på de historier vi selv drager ud med! Vi tegner selv vort billede og omverdens opfattelse af os. Folkebladet skal fortsætte med en række gode historier fra forskellige virksomheder. Borgmester og erhvervsledere skal tage med aviserne ud, for at skabe opmærksomhed. Vi har brug for et vidensfællesskab/fælles platform.

4 4 Vi skal tale vores potentiale op. Fælles events inkl. fælles finansiering. Brug animationen til at kommunikere vores DNA, mål etc. Vigtigt at finde nogle ting, som adskiller Viborg Kommune fra andre, og som samtidig samler borgerne. Her blev MCH og Randers Regnskov nævnt som eksempler, som har adskilt Herning og Randers fra andre kommuner og samtidig været projekter, som har folk har samlet sig om og været stolte af (måske ikke altid i processen). Der er behov for at finde ud af, hvad Viborg skal være kendt for. Der en tendens til at sammenligne Viborg Kommune med andre kommuner og kommentere på, hvad de gør fremfor at have fokus på, hvad Viborg Kommune kan være kendt for. Fedt hvis vi kunne finde et samlingspunkt. vi skal tør gøre noget! Få lavet noget, som batter. Og som samler byen. At der bliver sat professionelle personer på til at gøre de små historier store. Det blev foreslået, at Viborg Kommunes kommunikationsafdeling fik til opgave at markedsføre Viborg Kommune professionelt og dermed få Viborg Kommune gjort kendt = et satsningsområde for Viborg Kommune! Viborg Kommune skal bruge penge på markedsføring / brug af større bureau. Der blev refereret til at en tidligere VSF-journalist nu hjælper virksomheder med at få national / international pressedækning Behov for en stærk markedsføringsafdeling i kommunen. Gør det billigere / gratis at annoncere sine arrangementer på lysskærmene ved indfaldsvejene. Målsætning: Find 5,000 ambassadører over de næste 5 år Find en virksomhed / erhvervsleder der vil gå forrest. JP Group / Martine Pedersen og Grundfos blev nævnt som eksempler. Som eksempel blev nævnt, at Danfoss har med Danfoss Universe formået at lave et projekt, som man har kunnet samles om. Kan dette på en eller anden måde kopieres i samarbejde med Grundfos? = en eksempel på at en af kommunens store virksomheder går forrest. Markedsføring af Viborg i forskellige organisationers blade / i medlemsblade. I denne sammen hæng blev FDM s medlemsblad Motor nævnt, hvor der bliver lavet profiler af forskellige byer, og hvor man som viborgenser kan læse om Hobro, Holstebro og andre omliggende byer, men ikke Viborg. Annoncer Viborg i andre byer. Nogle byer annoncerer på bybusserne i andre byer. Pluk de lavt hængende frugter såsom at italesætte, de ting vi allerede har som f.eks. Naturvidenskabernes Hus, Foulum, animationsmiljøet og medieskolerne, fremfor at satse på store projekter som f.eks. Kronen. Sørg for at få markedsført lokale arrangementer og events lokalt. Her blev Festugen nævnt som et eksempel på en fantastisk event, som nogle først havde fundet ud af foregik i ugens sidste weekend. Vigtigt at de lokale ved, hvad der foregår! Ros til Snapstinget, men forvirring om forskellen på Snapstinget og Festugen.

5 Stop snakken og kom i gang. Hvis virksomhederne virkelig vil det her, så skulle de også være villige til at lægge penge på bordet. Det blev forslået, at hver virksomhed betalte 5000 kr. ind til en form for fond, så der er nogle penge til rådighed til at lege med, når der kommer et projekt fremfor at skulle vente på at få finansieringen på plads (kommunalt, puljer, fonde osv.). Et forslag var, at pengene kunne bruges på tv-spot til at tiltrække virksomheder og f.eks. betale for dem et stykke tid = et investment incentive. Etabler en idebank / komite / arbejdsgruppe med fokus på, hvordan Viborg Kommune får kørt professionel branding. Det skal være operativt. Det er fint med designmanualer, men det nytter ikke noget, når der ikke er penge til at realisere dem. Lav ide-camp og beslut hvilke, man skal (kan) køre med i fællesskab. Lav en krimiserie med udgangspunkt i Landsretten referencerammen var Broen, Ørnen og Rejseholdet (og Strisser på Samsø som trak turister til Samsø på en enkelt sommer!). F.eks. med baggrund i sager behandlet i Vestre Landsret. Turistforeningens midler bør pooles med midler fra andre organisationer, så det bliver muligt at tage større initiativer. Detailhandlen og Viborg Kommune skal også biddrage. Vi skal have skabt nogle kanaler og en fælles adgang til historien. Lav nyhedsbreve om de gode historier. Vi skal fortælle den historie om det nye, der gør en forskel. Vi skal have etableret nogle fælles fora, hvor vi kan sætte dagsordener (og rammer). 5 Målsætning 1, Kommentarer: De fælles gode historie kan medvirke til at skabe vækst og turde investeringer. Udnyt at Aarhus bliver europæisk kulturhovedstad i 2017 skab store visioner og gør dem til virkelighed. Vi skal turde sætte store ambitioner og turde fortælle herom. Skab et DNA hvor vi tænker: Viborg = Erhverv! Behov for at tænke ud af boksen: Viborg har et kulturproblem i forhold til, hvordan viborgenserne tænker man skal ikke have nok i sig selv, man skal være visionær. VHK og til dels VFF s succes bliver taget for givet. Der er behov for at arbejde med sig selv folk skal overbevises om, at man kan og vil noget mere. Markedsføring er et middel til at opnå de øvrige målsætninger. Der er behov for en anderledes formidling. Man må gerne se i retning af de dygtige kommuner - Herning og Ikast/Brande.

6 6 Erhvervsrådet skal være bindeled og langt mere proaktive for at få skabt en fællesskabsfølelse Det er afgørende med koordination for en fælles platform for markedsføringen af Viborg. Viborg er i dag kendt som en embedsmands-by. Der er behov for et nyt image. Der er behov for psykologibehandling vi holder os alt for meget tilbage. Hvilken historie skal jeg fortælle om Viborg - jeg ved ikke helt, hvad vi har og hvad vi kan? Vi skal sammen levere de gode historier. Den gode historie er og kan findes er på alle/mange niveauer. Markedsføring handler om langt mere end erhverv. Vores DNA er mere end én ting. Der sker en masse i Viborg, men vi fortæller ikke om det det er en fantastisk by / kommune, og tingene sker, men det bliver ikke sagt. Horsens har siddet på samme måde, som Viborg gør i dag og besluttede sig for at satse på noget, som andre ikke gør. Horsens Nyteater Erhvervsfond betød, at der blev samlet penge sammen til, at man kunne rykke i forhold til den første koncert. Vi skal være ambassadører for hinanden - vi skal være stolte af Viborg Kommune - så får vi en selvforstærkende virkning af markedsføringen. Der er behov for en fælles ledestjerne, en fællesnævner det man siger om Viborg og som byen kan være/blive kendt for. Eksport, samt webshops for byens detailhandel, kunne være vores fællesnævner. Animation ER særligt og unikt for byen/kommunen. Der bliver snart behov for et nyt/ekstra område til animationsvirksomhederne udover Arsenalets nuværende lokaler. Samarbejde og sammenhold kunne være vores fællesnævner/kendetegn. Det forpligter at vi bor i en by/kommune der starter med vi. Målsætning 2 - Vi vil være kendt som den kommune, der skaber de bedste vilkår for vore virksomheder. Virksomhederne skal opleve, at myndighedsopgaver løses hurtigt og smidigt (f.eks. byggesagsbehandling, jobcenterydelser og miljøgodkendelser). Målsætning 2, forslag til handlinger: Viborg Kommune bør ændre sin tilgang til borgerne i forbindelse myndighedsopgaver. Der er for meget fokus på begrænsninger frem for muligheder. Hvis noget er ulovligt, er der måske en alternativ mulighed? Kommunen skal se det som sin opgave at hjælpe de borgere, der henvender sig. Viborg kan med fordel lære af Herning og Ikast-Brande Kommuner på dette område.

7 7 Skab virksomhedsvenlig kommunal sagsbehandling. Der er behov for at flytte medarbejderne i kommunen og ændre kulturen til at være service-minded. Spørg alle virksomheder, hvad Viborg Kommune kan gøre for dem. Fokus på rådgivning og service frem for myndighed. Dårligt at kommunen køber på SKI-aftaler, og laver udbud, der gør det svært/umuligt for små og mellemstore lokale virksomheder at byde ind. Kommunen skal hvert halve år forsyne virksomheder og hjemmesiden med de gode faktuelle oplysninger og statistikker. Vi skal vise at der skabes vækst og værdier i Viborg Kommune. Ændr holdning i kommunen hvordan får vi det ønske man kommer med til at lykkes og give mulighed for at nogle glædes fremfor at ingen glædes Det offentlige skal sige - hvad kan vi gøre for dig? Der skal være flere dialogmøder mellem kommune og erhvervsliv vi skal udveksle gode historier og skabe løbende videndeling. Udlæg områder i landdistrikterne til intensivt landbrug og byd kommunen til ift. væksterhverv indenfor landbruget, f. eks. grise og minkproduktion, så der ikke går unødig tid med ansøgningsprocesser. Sæt servicemål for sagsbehandlingen. Sæt sagstidsfrister for sagsbehandlingen. Hjælp ansøgere (f. eks. miljøgodkendelser) overfor f. eks. statslige organer og klageinstitutioner. Inviter til møde, evt. på byggestedet, inden en ansøgningsproces går i gang. Vær pragmatisk. ift. modulvogntog gemmer kommunen sig bag ingeniørberegninger. Det er dyrt og koster penge. Lad en lokal vognmand se om han kan komme gennem rundkørsler ved en prøvekørsel. Kommunen kunne godt være et serviceorgan for små virksomheder - hjælpe dem med eksempelvis elektronisk postkasse, efteruddannelse osv. Målsætning 2, Kommentarer: Politikerne bør tænkte på helheden (hele Viborg Kommune) og ikke bare deres lokalområde. Den kommunale søjleopbygning er en barriere.

8 8 Kommunen er for langsommelig. Der er stor forskel i ansøgningsprocessen for byggesager det afhænger af, hvem man har kontakt med. Enighed omkring bordet om, at mange virksomheder mener, at forvaltningen bare skal give dem, men at virksomhederne ikke er klar over / bevidste om, at der ligger en lovgivning. Virksomhederne er ikke klar over, hvordan de kommer videre / får et hurtigt svar. Forvaltningen kan godt give et hurtigt svar, hvis de har de rette oplysninger. Der er behov for en fælles kultur mellem kommune og erhvervsliv. Virksomheder og kommunen har to forskellige sprog og forstår ikke hinandens sprog = problemer. Man skal lære at forstå hinanden. Der er mange der siger at der er en udfordring med forvaltningen af brand-reglerne ved byggeri. Forvaltningen af love og regler skal være i orden, men det er ikke det der skal være i fokus ift. serviceringen af borgere og virksomheder. Husk også den positive feedback og ros til kommunen. Ros til Viborg Kommune i forhold til sagsbehandling. Der er rigtig mange dygtige sagsbehandlere, som sætter sig ved bordet, og hjælper med at løse problemerne. Så er der enkelte gatekeepers, som er meget fejlfokuserede. Som eksempel har et firma brugt 800 timer på sagsbehandlingen af et velforberedt projekt uden store udfordringer. Man må opgradere viljen til at handle i kommunen. I forhold til den kommunale sagsbehandling, skal man være villig til at diskutere det man er utilfreds med. Muligt image: I Viborg Kommune går det nemt og hurtigt med sagsbehandling. Eksempel: Vi ville gerne være medentreprenører i en social konstruktion, men kommunen ville sidde for bordenden - og så skete der ikke noget (Jobcenter).

9 9 Rekruttering - en attraktiv kommune, der tiltrækker kompetent arbejdskraft Målsætning 3 Vi skal kunne tiltrække og fastholde den højtuddannede, kompetente og nødvendige arbejdskraft, og vi skal arbejde intensivt på, at Viborg Kommune udnytter sine styrker til at blive en endnu mere attraktiv bosætningskommune. Målsætning 3, forslag til handlinger: Lav en testimonial-side for tilflyttere. Opret et mentorkorps for tilflyttere. Tilbyd alle tilflyttere en byvandring så alle får set alt det flotte historiske i byen. Tag dem i hånden. Lav pendlermøder, Hvorfor bo i Viborg. Burde være en art intro til kommunen for de ansatte i virksomhederne som ikke er bosat i kommunen. Velkomstpakke til tilflyttere, der kan gives i forbindelse med jobsamtaler Gratisydelser for tilflytterne f.eks. et års gratis dagpleje eller et års kommunalt skattefrit år (!) Markedsføring af den nemme trafik i Viborg (altså uden mange køer og trafikpropper). Jobgaranti til ægtefæller Erhvervslivet hjælper med at finde et job (viksomhedsnetværk og CVdatabase) Skab lods-ordning for tilflyttere. Godt med velkomstmøderne for tilflyttere. Det er vigtigt med et aften og natteliv i Viborg, også for at tiltrække studerende. Søge at bevare offentlige virksomheder i området - gerne forøge. Hvorfor bo i Århus (på en bar mark), når man kan bo i Viborg? Viborg kan tiltrække tilflyttere, hvis der kommer mere kultur i Viborg, hvis infrastrukturen bliver bedre. Det skal være hurtigere at transportere sig fra Viborg til Århus og hvis der kommer gode arrangementer store oplevelser. Målsætning 3, kommentarer: Topjobs i Viborg er en mangelvare. Er det lige meget, hvilke virksomheder/kompetencer vi tiltrækker, når bare folk bosætter sig i Viborg? Er vi gode nok til at byde hinanden velkommen? I Viborg Lounge, i grundejerforeninger, i de små idrætsklubber (her er vi rigtig gode).

10 10 Der skal være gode betingelser for alle aldersgrupper børn, unge, familier, midaldrende og ældre. Viborg har noget unik og ligger så tilpas lagt væk fra Århus, at man slå sig op på noget andet end at være pendlerby i forhold til Århus som f.eks. Randers og Horsens lider under. Viborg har grundlæggende et godt ry, som gør, at mennesker har lyst til at flytte hertil. Dette skal vi bygge videre på. Det gode ry må for alt i verden ødelægges af dårlig service overfor tilflyttere fra Viborg Kommunes side. Afgørende at kommunen er i øjenhøjde med borgerne. Der skal være en fælles kultur, et fælles sprog. Fokus på børnefamilier (Fredericia som eksempel). Viborg Kommune skal kobles entydigt på Århus. Det var fantastisk at flytte til Viborg. Vi følte os velkomne også børnene. Dem der vælger Viborg, er gode til at sælge Viborg. Som tilflytter oplever man en rigtig god service i erhverv og handel. Viborg skal levere og være en god serviceby for tilflyttere. Kulturen og det internationale er vigtigt. Skab mere internationalt liv. Der er generelt brug for mere tydelighed om, hvad vi sigter mod - hvilken viden, hvilke kompetencer, hvilke virksomheder. De unge skal fanges tidligt. Der skal være noget for de unge. Der skal være en attraktiv hverdag = gode børnehaver, skoler og øvrige velfærdsydelser. Er der mennesker nok til at skabe liv alle steder? Der kan ikke være aktivitet alle steder: midtbyen, storcenter, banebyen, ved søerne osv. Mange er nemmest at tiltrække/bosætte inden de får børn. Vi skal være realistiske. Vi kan ikke konkurrere med f.eks. Aarhus. Målsætning 3, Handlinger med fokus på byliv Få liv i søerne, som er noget unikt, som Viborg har. Der er behov for at se perspektiver White Water Rafting og Sønæs fremhævet som eksempler på dette. Der er i dag for mange restriktioner i forhold til, hvad man må, og hvad der kan lade sig gøre i forhold til søerne (f.eks. fartrestriktion). Der skal dog i forhold til at udnytte søerne, sørges for, at man ikke trækker folk væk fra midtbyen der skal laves et naturligt forbindelsesled mellem søerne og midtbyen!

11 11 Skab mere julestemning i midtbyen slå sig op som hyggelig juleby med boder, marked og julestemning, som vil trække folk fra andre byer til (folk kører gerne efter noget, de er interesserede i!). Flyt tøjbutikker og lignende butikker væk fra torve og dermed gøre det muligt at danne miljøer, som også vil tiltrække folk efter lukketid. Sørg evt. for et overdækket området, så der er mulighed for at sidde ude i længere tid. Handelsstandsforeningen, VisitViborg og Viborg Storcenter bør arbejde tættere sammen. Eksempelvis bør butikkerne have åbent både i Midtbyen og Storcenteret på samme tid. Kunne der være en stor elektronisk infovæg i midtbyen? Man må definere hvad midtbyen skal omfatte, og hvad indsatsen skal være. Der skal ske en prioritering, ikke kun af hensyn til handelen, men også af hensyn til den fremtidige bosætning i Viborg. Midtbyen hvad skal man gøre med det overdække Sct. Mathiasgade. Kommunen forsøge at aktivere tomme bygninger. Skøjtebanen burde ligge i midtbyen og ikke på Borgvold. Der skal mere liv i midtbyen. Udnyt tomme lokaler, f. eks. til socioøkonomiske virksomheder. Der kunne nedsættes et Midtbyråd i lighed med Banebyen - skab liv i Midtbyen! Viborg-søerne bliver slet ikke udnyttet godt nok i byen stort uudnyttet potentiale i at skabe bedre sammenhæng mellem byen og søerne. Kunne der skabes en sammenhæng/akse mellem den kommende baneby, byen og søerne? Sikr gennem planlægning, at mindre forretninger SKAL ligge i midtbyen. Der skal være faciliteter til handlende, så vi sikrer torvehandel midt i byen. Mindre gågade tilpasse gågaden til det behov, der er. Mangler p-hus i midtbyen. Detailhandel bør i højere grad end i dag kombineres med oplevelser, så det bliver noget folk udefra kører langt efter. Vi skal stå sammen for at vinde forbrugeren. Vigtigt, også for detailhandlen at kommune og store virksomheder handler lokalt. Gør de det, gør borgerne nok også (en del af image). Vi skal skabe en køb-lokalt holdning. Bymidte og detailhandel miljø mere end detailhandel / showrooms i stedet for butikker.

12 12 Hvad er det for et miljø man vil have i midtbyen kan andet end forretninger tiltrække mennesker kreative miljøer restaurationslivet samlet? Målsætning 3, kommentarer med fokus på byliv Midtbyen er død efter lukketid og i weekenderne. Behov for at genere en ny stemning i midtbyen her blev der henvist til udviklingen i forhold til Papirfabrikken i Silkeborg. Der skal være et godt miljø i midtbyen. Open by night formår at tiltrække mennesker. Målsætning 4 - Vi skal fortsat være en stærk uddannelseskommune med uddannelser, der imødekommer nutidens og fremtidige behov. Dette sker i samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner, Aalborg - og Aarhus Universitet m. fl. Målsætning 4, forslag til handlinger Etabler et internationalt gymnasium. Forslag: Arbejde på at få AU Foulum ændret til AU Viborg på samme måde som Aalborg Universitet Esbjerg (AAU-Esbjerg) og dermed få Viborg associeret med et universitet / gøre Viborg til en universitetsby. Derudover blev det også foreslået, at Viborg kom med i Agro Business Parks navn igen for at signalere tilhørsforholdet til Viborg. Vi bør arbejde for en datalogiuddannelse i Viborg, der kan understøtte de mange innovative ITvirksomheder i byen. Den positive udvikling, som Landbrugsskolen er inde i, skal fastholdes. I fremtiden bør det være muligt at tage en universitetsgrad på skolen. Uddannelser der slutter i byen/kommunen kan øge sandsynligheden for at disse studerende også bosætter sig her. De unikke uddannelser er vigtige - promover disse. Viborg har gjort det godt på uddannelsesområdet. Det er vigtigt at holde på unge mennesker, ved at tilbyde uddannelser. Forslag: kan man oplyse de unge mennesker bedre om uddannelser i Viborg? De unge går også efter caféliv i midtbyen (udvikling af midtbyen vigtig). De unge vil bo i midtbyen. Vi skal passe på Foulum - fare for at der flyttes til Aarhus med mange af tingene!! Vi skal blive bedre til at sælge Foulum / ABP som det sted i DK hvor der virkelig nyudvikles og forskes i Bioteknologi m.m. Opbyg et spændende studiemiljø på Campus - Meget vigtigt!!

13 13 Frikommune-forsøg hvor penge går til uddannelses/læringsindsats ude i virksomheder (der tager unge ind) i stedet for en produktionsskole! Vigtigt at vi har en god bosætnings politik (boliggaranti). Men hvad med ægtefællejob - det er tit et problem når der skal tiltrækkes arbejdskraft - Vi bør gøre noget aktivt her! Inddrag Regionen / Sygehuset i flere projekter mm. - drag fordele af at vi er Regionshovedstad. Vi skal lave en bevidst strategi for, hvilke uddannelse vi ønsker. Vi skal adskille os ved de positive historier - men det skal ikke kun være Foulum og Animationsskolen. Måske kan vi sætte barren højere ved at sætte fokus på andre virksomheders potentialer eks. Hedeselskabet/Grundfos. Erhvervsrådet skal sparke døre ind hos virksomhederne og tilbyde penge (puljemidler). Erhvervslivet bør indgå i et forpligtende samarbejde med kommunen og de relevante uddannelsesinstitutioner om at garantere et nærmere defineret antal praktik- og uddannelsespladser i erhvervslivet. Uddannelsesinstitutionerne bør på sin side aktivt understøtte erhvervslivets behov for uddannelse og efteruddannelse både i form af de eksisterende uddannelsestilbud og udvikling af nye uddannelser tilpasset erhvervslivets fremtidige udfordringer. Kommunen bør afsætte ressourcer til at støtte såvel uddannelsesinstitutioner som erhvervsliv på disse områder og afsætte tilstrækkelige midler til at markedsføre Viborg kommune som et attraktivt uddannelses-, arbejds- og bosætningssted. Faglært arbejdskraft bliver en mangelvare fremadrettet. Vi er i erhvervslivet for dårlige til at tage lærlinge. Her må vi i erhvervslivet blive bedre til at tage unge ind på nye måder. Det er alt afgørende. Kunne vi skabe en uddannelsesgaranti for unge i VK? De 100 største virksomheder skal i fællesskab forpligte sig til at x antal lærlinge! Det er hårdt, bøvlet administrativt og dyrt - at have lærlinge (bureaukrati). Kommunen skal fjerne bureaukratiet for virksomheder ift. lærlingen, f.eks. et front office, der klarer bureaukratiet. Målsætning 4, kommentarer: AU s omorganisering et problem folk og kompetencer flyttes fra Foulum til Århus. Dette medfører også, at folk flytter fra Viborg Kommune. Skab sammenhæng mellem erhvervspolitik og uddannelsespolitik. Nye medarbejdere tør ikke etablere sig hvis de ikke kan se jobmuligheder for begge parter, især for de højest uddannede. En positiv lærlinge italesættelse vil fremme tilgangen disse uddannelser. Hvilke uddannelser vil vi have?

14 14 Hvordan skaber vi sammenhæng mellem virksomheder og uddannelser? Vil vi sætte fokus på det vi har eller vil vi have nyt? VK har ikke internationalt gymnasium pga. politik! Man må koble erhvervsliv, kommune, uddannelser mv. og påvirke politisk på alle niveauer Fælles fokus på forbedret infrastruktur Målsætning 5 - Vi kæmper sammen om forbedret infrastruktur f. eks. en Hærvejsmotorvej, udbygning af A26, udvikling af Karup Lufthavn og effektivisering og nytænkning af især den regionale togtrafik. Målsætning 5, forslag til handlinger: Viborg-alliance samarbejde med Hærvejskomitéen løsning som start på A13. Hærvejskomitéen skal suppleres med flere fra erhvervslivet. Opfordre virksomhederne til Viborg Kommune til at melde sig ind i Hærvejskomiteen. Borgmesteren må gerne stille sig op og sige jeg vil gerne have i forhold til infrastruktur! Commitment fra erhvervslivet og en samlet påvirkning er vigtigt særligt fra de magtfulde. Afgørende for erhvervsudviklingen med en Hærvejsmotorvej og en udbygning af A26. En klar plan for samt professionalisering af lobbyarbejdet er afgørende i forhold til at komme igennem med vejprojekterne. Lobbyarbejdet kan med fordel samles i én privatstyret organisation. Virksomhederne i Viborg Kommune vil meget gerne biddrage til arbejdet. Lobbyarbejdet skal bl.a. have til formål at udstyre politikerne med gode argumenter for projekterne samt samle opbakning fra andre kommuner. Bør nedsættes en gruppe, der påtager sig ansvaret for en fokuseret indsats ift. infrastruktur. Gruppen kan/skal også gøre brug af professionel hjælp. Arbejdsgruppe om transport/infrastruktur - folk med erfaring i at påvirke, en opgave for professionelle arbejdsgruppe sammensat af erhvervsliv og kommune, region - Grundfos vigtig spiller omkring infrastruktur arbejdsgruppe. Hvem skal sidde i arbejdsgruppe er en vare, der skal sælges, angribe det som en vare, der skal sælges prof markedsføringsfolk, mediefolk m.fl. Fokus på A26 sammen med Århus og omkringliggende kommuner. Udfordring med samarbejdspartnere indenfor Region Midtjylland ift. Hærvejsmotorvejen. Nødvendigt og ER allerede fundet samarbejdspartnere i Region Syd og Region Nord.

15 15 Udvid vejen til Aarhus og opkræv vejpenge. Der skal lægges massivt pres på beslutningstager / folketingspolitikere mf. Konstant og intensivt lobbyarbejde nødvendig med A26 og Hærvejsmotorvejen. Hærvejsmotorvejen - vigtigt at få det til at være et fælles Jyllandskorridor projekt med mange venner fra nord til syd! Virksomhederne må på banen med konstante og klare budskaber (ikke bare fra Viborg med også fra Aalborg, Silkeborg m.fl., Ja, selv Herning burde kunne se fordelen (når de nu har fået det de skal have!) Kommunen bør igangsætte et arbejde med at udarbejde en Hvidbog, der præciserer Viborgs ønsker om bedre infrastruktur og præsenterer en overbevisende økonomisk/politisk argumentation for disse. Løsningerne skal have tilslutning fra både kommune og erhvervsliv. Målsætning 5, kommentarer: Hvis vi har de fedeste ting, så skal folk nok komme hertil, selvom der ikke er nogen motorvej Er ikke bekymret i forhold til, om der er motorvej til Viborg eller ej. Lastbilerne skal nok komme her til alligevel! Vedrørende Karup Lufthavn er Norwegian ikke den rigtig operatør, bl.a. fordi de ikke samarbejder i tilstrækkelig grad med andre europæiske lufthavne. Karup Lufthavn vil dog i det hele taget ikke være rentabel i fremtiden. A26 før Hærvejsmotorvej. Husk også jernbanen Overvej OPP Sats 100% på en Hærvejsmotorvej. Så kommer resten af sig selv. Rute A 26 har første prioritet og skal på plads NU - Vigtigt ikke at glemme det! Måske nødvendigt at prioritere mellem A26 og Hærvejsmotorvejen. A26 er stort set besluttet, men der er endnu ikke afsat penge til A26. God infrastruktur forudsætning for at tiltrække store virksomheder

16 16 Internationalisering, styrkepositioner og iværksættere i fokus Målsætning 6 - Vi skal udnytte virksomheders og kommunens netværk for at udvikle nye internationale markeder. Virksomheder med eksportpotentiale skal udvikles. Målsætning 6, forslag til handlinger: Bruge virksomhedsledere som ambassadører. Ambassadører for hinanden (kommune og virksomheder) ved internationale rejser og besøg. Måske kunne vi iværksætte et fælles fremstød på udvalgte markeder. Etablere et netværk af højtuddannede medarbejdere fra forskellige virksomheder. Etablere en pakke - kommune og virksomheder - besøg på flere virksomheder og info fra kommunen. Erhvervslivet bør sammen med Kommunen fortsætte arbejdet med at etablere eksportorienterede klynger, og etablere et forpligtende samarbejde med Udenrigsministeriet, Danmarks Eksportråd og relevante eksterne aktører og rådgivere. Kommunen bør aktivt støtte bestræbelserne ved at hjælpe med de administrative opgaver i forbindelse med ansøgninger om eksterne offentlige midler og aktivt støtte eksportbestræbelserne med tilstedeværelse af politikere og embedsmænd, når det kan hjælpe på eksportbestræbelserne. Etablere en form for familie-netværk for udlændinge, der arbejder i kortere perioder og bor på hotel. Give tilbud om fritidsaktiviteter sammen med en lokal - måske fra en virksomhed. Kunne evt. allerede hjemmefra ønske aktiviteter i bestemte retninger, så frivillige kunne sammensætte et program, finde kontakter, booke fritidsaktiviteter m.v. på forhånd. Målsætning 6, Kommentarer: Hvorfor er det kun virksomheder med eksportpotentiale, der skal udvikles? Styrke netværk så det bliver kolleger og ikke konkurrenter. Husk nu det fælles DNA. Virksomlederne fokuserer i det daglige på sig selv, og dialog/videndeling er ikke så let som man gerne vil ikke lige til! Vi har en udfordring i at mange virksomhedsledere er tilfredse med den første Bimmer. Derfor vælg nogle at fokusere på og lad de der vil passe sig selv.

17 17 Målsætning 7 - Vi vil fortsat støtte og udvikle eksisterende virksomheders vækstpotentiale samt eksisterende og potentielle klyngers forretningspotentiale f. ex. miljøet omkring AU Foulum/Agro Business Park og Arsenalet. Målsætning 7, handlinger: Netværk og klyngenetværk fælles erfaringsudveksling i forhold til eksportområder og lande. Mindre virksomheder skal hjælpes. Mange af dem har eksempelvis ikke mulighed for at søge midler i regi af det eksisterende erhvervsfremmesystem. Undlade SKI-aftaler, nok tænke internationalt men også lokalt. Viborg kan lære af Herning mht. at differentiere tilbuddene om erhvervsservice i forhold til små og store virksomheder. Grundfos er en vigtig spiller og skal mere på banen. Grundfos er en motor i forhold til cleantec. Grundfos skal på banen på linie med animation og Foulum. Skabe nye KLYNGER med potentiale for synergier via tætte/nærtbeslægtede virksomheder og brancher. Identificere vores styrker her. Find de 5 bedste klyngeideer - Lav iværksætterhuse / evt. via alliance med nogle af de store private udlejere / ejendomsbesiddere i Viborg Kommune. Der måske også ville sætte kapital bag nogle iværksættere. Erhvervslivet og Viborg Kommune bør i fællesskab etablere et nyt industri/produktions center, hvor etablerede virksomheder kan udstille produkter og løsninger, vækstvirksomheder kan træne deres kompetencer og styrke deres netværk, og hvor nye virksomheder kan etablere sig i et inspirerende og støttende miljø. Find investorer der kunne tænke sig at støtte nogle af miljøerne. Frivillig kapital. Behov for showroom, der viser hvad vi kan. Mere systematiseret mentoring mellem virksomheder (styret af VER). Fokus på animationssatsning. Fokuser på Foulum og den viden, man har der. Erhvervsrådet bør have en ny profil - eksempelvis Viborg Vækstforum. Lav jobswap ml. virksomhederne og virksomhedslederne. Kommunen skal lade voksende virksomheder i landdistrikterne blive hvor de er. Kreative kommunale støttemuligheder.

18 18 Se muligheden i Flyvestation Karup som samlingspunkt for højteknologisk center. Målsætning 7, kommentarer: Erhvervsrådet skal trække meget mere. Erhvervsrådet har adgang til projektmidler - de burde være på pletten. Fokus på specifikt virksomhedsområde frem for bred satsning. Skab også vækst i de mindre byer. Udviklingsafdelingen synlig i erhvervslivet. Husk på at ikke alt er eksport. Fokuser på små og mellemstore virksomheder, nogle af dem bliver store engang. Fokusområderne: Grøn vækst, Animation mv. skal gå efter 20 % vækst! f.eks. 500 arbejdsplader ift. animation, Foulum inden for x år. Husk nu at i de små virksomheder drejer det sig om her og nu, samtidig med at de selvfølgelig kan blive internationale om 10/20 år. Vi savner måske industribenet i vort fokus på animation, grøn vækst osv. Vi har f.eks. en styrkeposition i mange små underleverandører ift. autoområdet. Industrien bør være et nyt 3. ben, ud over animation og grøn vækst. Målsætning 8 - Vi skal tilbyde optimale rammer for iværksættere med vækstpotentiale for at skabe ny vækst. Målsætning 8, handlinger: Etablering af Center for Iværksættervirksomheder. Dyrk de lokale ildsjæle, der måske vil understøtte lokale iværksættere. Identificer disse. Fokus på iværksættere kan styrkes. Viborg som stedet For iværksættere! Fx et råd af virksomhedsejere, der kan støtte iværksættere, når bankerne ikke vil. Lokal vækst- og investeringsfond. Skrivebordsbank Lån et tomt skrivebord hos en af de lokale virksomheder. Saml de stærke virksomheders kompetencer (og penge) formelt, med henblik på at få mellemniveauet af virksomheder videre/ud over rampen og støtte potentielle, stærke iværksættere. Det er

19 ikke de stærke virksomheder vi skal satse på, men de (de stærke virksomheder) skal understøtte gruppen af mellemniveau-virksomheder og de stærke iværksættere. Billig husleje til nystartede virksomheder. Iværksætteri flere iværksættermiljøer inspirere hinanden afdække hvad der afholder unge fra at starte egen virksomhed. Arbejde for øget kendskab til iværksætteri, generelt ikke nok viden om muligheder, bedre markedsføring. Mentorordning, bruge eksisterende virksomheder som mentorer. Handel og håndværk det lokale også i fokus hvis ingen små virksomheder uddanner lærlinge er der ingen til at starte nye virksomheder. Man skal klædes på til at være selvstændig. Indvandrere skal tvinges på kursus. 19 Kunne man etablere en kravlegård for mennesker med gode ideer, som ikke helt tør eller ved hvad de skal? Kunne kommunen stille opstartslokaler til rådighed? Kunne virksomheder stille plads og rådgivning til rådighed, så en evt. iværksætter kunne låne produktionsapparatet i en opstartsperiode? Vi skal bare passe på ikke at få mere af det samme, men også understøtte det helt nytænkende. Iværksætterhjælp går i 3 år - det kunne være en god ide at besøge virksomheder, der er lidt ældre og se, hvordan går det - hvordan kan virksomheden evt. understøttes til at blive en vækstvirksomhed. Mulighed for at sende penge med iværksætterne finansiering - garanterede lån mod delvis egenfinansiering eller Grundfos modellen, hvor ansatte med en ide og et produkt får aftale med virksomhed om ordrer, som underleverandør - kunne være del af strategi. Fortsætte det allerede gode arbejde med iværksætteri og det internationale område igen kan vi blive bedre til at markedsføre dette! Lokale virksomheder investere i nye iværksættervirksomheder. Velkomstpakke til iværksættere. Mange gode ideer mistes i bankerne, fordi iværksættere ikke nødvendigvis er gode sælgere. Dem kan eksisterende virksomhedsledere i mange tilfælde bedre spotte - og måske spytte penge i! Kombiner meget gerne med inkubator-miljøer.

20 20 Målsætning 8, kommentarer: Vi skal styrke iværksætterlysten, gejsten osv. blandt unge. Vi skal fokusere indsatsen man skal turde selektere iværksætteri inden for industri etc. Ikke f.eks. pizzarier eller frisører!

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2016 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik Den regionale udviklingsmodel Rammen om det gode liv Vækstvilkår - Menneskelige ressourcer - Innovation, nye

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion UDBUD OG INNOVATION Ved bordene om udbud og innovation blev der drøftet, hvordan kommunen kan gøre det mere attraktivt og nemmere for SMV er at byde på offentlige udbud. Grundlæggende ønskes en tættere

Læs mere

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Dør byliv uden butikker? Dør butikker uden byliv? Urban Lab konference den 5. november 2015 Dorthe Bjerre. SYNERGII Når jeg er færdig, så skulle i helst sidde inde

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering

Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Referat Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Agro Business Park Niels Pedersens Alle 2

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

HOLSTEBRO TÆTTERE PÅ END DU TROR!

HOLSTEBRO TÆTTERE PÅ END DU TROR! Holstebro by, land og vand Holstebro Vi går andre veje Holstebro En kulturby Holstebro God karriere godt familieliv Holstebro Udsyn, udfoldelse og udvikling Holstebro En talent- og studieby HOLSTEBRO TÆTTERE

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune 2014 erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune Henrik Hansen Erhvervsdirektør vil du vide hvordan andre lokale virksomheder ser nutiden og fremtiden? så tjek

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune 2016-2018 1 Vision I Skanderborg Kommune kendes vi på, at det er attraktivt og nemt at drive virksomhed. Gang på gang får vi flotte placeringer, når

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Erhvervspolitik 2014-2017 for Haderslev Kommune

Erhvervspolitik 2014-2017 for Haderslev Kommune Erhvervspolitik 2014-2017 for Haderslev Kommune Erhvervspolitik 2014-2017 for Haderslev Kommune I Haderslev finder man ikke landets største virksomheder derimod er vi hjemsted for en bemærkelsesværdig

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Statusnotat pr. 15. september 2016 Resumé Aftalen omfatter levering af erhvervsudviklingsopgaver inden for energi og miljø til Norddjurs Kommune. I forbindelse

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

INDLEDNING. For en ting er sikkert, skaber vi ikke selv vores fremtid, vil andre gøre det for os... Lars Hartvig Andersen, Formand for bestyrelsen.

INDLEDNING. For en ting er sikkert, skaber vi ikke selv vores fremtid, vil andre gøre det for os... Lars Hartvig Andersen, Formand for bestyrelsen. te sted at bo ds be t de re væ al sk g or eb ilk S og virke i Aarhus INDLEDNING Vi skal tænke langsigtet, synliggøre betydningen af vores succesfulde erhvervsliv og sikre de allerbedste muligheder for

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Erhvervspolitik 2014-2018 for Haderslev Kommune

Erhvervspolitik 2014-2018 for Haderslev Kommune Erhvervspolitik 2014-2018 for Haderslev Kommune 2 Erhvervspolitik 2014-2018 for Haderslev Kommune I Haderslev finder man både nationale og internationale virksomheder i verdensklasse. Haderslev er hjemsted

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

På længere sigt stræber vi ambitiøst efter:

På længere sigt stræber vi ambitiøst efter: Handlinger der sætter fart på Silkeborg Kommunes erhvervsstrategi 2014 2018 I Silkeborg vil vi vækst. Vi arbejder hårdt på at skabe rammer for en positiv udvikling i vores kommune hver eneste dag. Vi er

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar 2016 Vision Skanderborg Kommune ligger i hjertet af østjyske vækstcentrum og er én af Danmarks mest attraktive erhvervskommuner. Vi har unikke rammevilkår for

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål:

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål: DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE Opgavens indhold og formål: Opsøgende kontakt til lokale erhvervsdrivende med henblik på at øge kendskabet til kommunens mange tilbud, herunder understøtte kommunens strategi

Læs mere

Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020

Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020 Handlingsplan 2014-15 Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020 1. Indledning Økonomiudvalget og Byrådet godkendte i januar 2013 erhvervsstrategien Hillerød Nordsjællands vækstcentrum 2020. Det blev herunder

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Business Region MidtVest. RAR Vestjylland 19. juni 2017

Business Region MidtVest. RAR Vestjylland 19. juni 2017 Business Region MidtVest RAR Vestjylland 19. juni 2017 Fælles DNA Vi vil gerne hinanden og tror på at vi sammen kan rykke på en vækstdagsorden bedre end hver for sig Danmarkskortet havde en hvid plet.

Læs mere

Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010

Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010 Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010 IDEKATALOG FRA ERHVERVSKONFERENCE DEN 27. MAJ I FURESØ MARINA 1. Bedre muligheder for væksterhverv Oprette en accountmanager / erhvervsmentor som indgang

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016

OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016 OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016 TEMA 1 EN KOMMUNE I ØJENHØJDE Tema 1 1) For meget fokus på økonomi Penge kommer til at fylde for meget, hvilket betyder, at kreativiteten dør Kommunen skal hjælpe

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Funder. Silkeborg Nord. Høje Kejlstrup

Funder. Silkeborg Nord. Høje Kejlstrup Funder Silkeborg Nord Høje Kejlstrup Søholt Silkeborg Centrum Hårup Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere