Ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune. Referat af forslag til handlinger, samt kommentarer fra fyraftensmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune. Referat af forslag til handlinger, samt kommentarer fra fyraftensmøde 27.11.2013"

Transkript

1 Ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune Referat af forslag til handlinger, samt kommentarer fra fyraftensmøde

2 2 Generelle kommentarer Prioriter målsætningerne. Vigtigt at sikre finansiering til projekter/tiltag. Etablering af aktivitetsgrupper på tværs af virksomheder og kommune. Etabler arbejdsgrupper / udvalg / komiteer som målrettet arbejder med projekter. Nedsæt tværgående projektgrupper der kan arbejde med de enkelte udfordringer (f.eks. omkring bosætning(5-8 mand) Ej politisk men ellers blandede folk med interesse for at bidrage. Skab klare politiske prioriteringer. Sats på rammevilkår frem for regler. At vækste med 1 % - betyder at man skal gøre mere end i dag og at virksomhederne melder vækstmål ud. Ikke glemme håndværk og mindre industri i strategien. Husk at inddrage de små og mellemstore virksomheder, også i handlingerne. Erhvervsstrategien kræver styring at der opsættes mål og handlingsplaner og følges op. Måske behov for en gruppe eller person som kan styre processen. Handlingerne skal være enkle også formuleret, så det er noget folk kan forstå. Vi skal beslutte, hvor vi vil have hvilken udvikling. Vi skal udnytte, at vi har fået valg folk fra Viborg ind i Regionsrådet. Viborg Kommune bør professionalisere kommunikationen med regionsrådsmedlemmerne, således at Viborg bedre kan varetage sine interesser i Regionsrådet. Målsætning 6, 7 og 8 bør være fokus og underordne de andre herunder. Erhvervslivets udvikling er vigtigst, alt andet prioriteres herunder. Opstil målbåre handlinger, med markante og ambitiøse målsætninger inden for indsatsområderne! f.eks. 500 arbejdspladser inden for animation og nye medier inden år xxxx. Man har hidtil fokuseret på for mange ting i sine satsninger. Det vil være nyt at sætte Erhvervslivet øverst i VK! Erhverv = Viborg! Det skal stå bøjet i neon hvad vi vil i 2020, en rettesnor ud over DI-målingen. Husk at alle er ikke omfattet af DI-målingen. Det skal være målbart hvad er fx en kort årrække? Handlingerne skal være målbare.

3 3 Markedsføring af Viborg Målsætning 1 - Vi samarbejder om Viborg Kommunes udvikling, og vi er hinandens ambassadører. Der skal være forstærket fælles fokus på at fortælle de gode historier både lokalt, nationalt og internationalt. Målsætning 1, Forslag til handlinger: Viborg Kommunes kommunikationsafdeling bør bringe ugentlige historier om succesvirksomheder i Viborg. Kommunen bør sammen med erhvervslivet iværksætte et initiativ til at udarbejde en egentlig markedsføringsstrategi for Viborg Kommune, dens virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Strategien skal være langsigtet og som minimum være finansieret for de første fem år, altså henover næste kommunalvalg. Brug billboard-festivallen og malerierne til at gøre Viborg til stedet med eneste billboard-museum i Danmark (verden?). Der er behov for et stort lokale forslag om at det skulle være i en nedlagt maskinhal. Fokus på sportsarrangementer som sportsby. Fortæl de gode historier. Vi skal ud over den lokale presse landsdækkende medier. Magasin i fællesskab mellem virksomheder og kommune landsdækkende. Lav aviser, der går ud over Viborg - især Børsen men også Jyllandsposten. Virksomheder skal levere de gode historier og være opmærksom på at inddrage kommunen i fortællingen til pressen m. fl. Sørg for at dem der har succes tør fortælle om det og ikke holder sig tilbage. Vi skal sælge hinandens historier gennem netværk. Vi skal udtrykke glæde over succes. Vi skal sælge mangfoldigheden (f.eks. det bredspektrede erhvervsliv ), - og en god bosætningskommune, og en god handelsby for det er vigtigt at værne om detailhandlen i Viborg Midtby. Vi skal huske meget på de historier vi selv drager ud med! Vi tegner selv vort billede og omverdens opfattelse af os. Folkebladet skal fortsætte med en række gode historier fra forskellige virksomheder. Borgmester og erhvervsledere skal tage med aviserne ud, for at skabe opmærksomhed. Vi har brug for et vidensfællesskab/fælles platform.

4 4 Vi skal tale vores potentiale op. Fælles events inkl. fælles finansiering. Brug animationen til at kommunikere vores DNA, mål etc. Vigtigt at finde nogle ting, som adskiller Viborg Kommune fra andre, og som samtidig samler borgerne. Her blev MCH og Randers Regnskov nævnt som eksempler, som har adskilt Herning og Randers fra andre kommuner og samtidig været projekter, som har folk har samlet sig om og været stolte af (måske ikke altid i processen). Der er behov for at finde ud af, hvad Viborg skal være kendt for. Der en tendens til at sammenligne Viborg Kommune med andre kommuner og kommentere på, hvad de gør fremfor at have fokus på, hvad Viborg Kommune kan være kendt for. Fedt hvis vi kunne finde et samlingspunkt. vi skal tør gøre noget! Få lavet noget, som batter. Og som samler byen. At der bliver sat professionelle personer på til at gøre de små historier store. Det blev foreslået, at Viborg Kommunes kommunikationsafdeling fik til opgave at markedsføre Viborg Kommune professionelt og dermed få Viborg Kommune gjort kendt = et satsningsområde for Viborg Kommune! Viborg Kommune skal bruge penge på markedsføring / brug af større bureau. Der blev refereret til at en tidligere VSF-journalist nu hjælper virksomheder med at få national / international pressedækning Behov for en stærk markedsføringsafdeling i kommunen. Gør det billigere / gratis at annoncere sine arrangementer på lysskærmene ved indfaldsvejene. Målsætning: Find 5,000 ambassadører over de næste 5 år Find en virksomhed / erhvervsleder der vil gå forrest. JP Group / Martine Pedersen og Grundfos blev nævnt som eksempler. Som eksempel blev nævnt, at Danfoss har med Danfoss Universe formået at lave et projekt, som man har kunnet samles om. Kan dette på en eller anden måde kopieres i samarbejde med Grundfos? = en eksempel på at en af kommunens store virksomheder går forrest. Markedsføring af Viborg i forskellige organisationers blade / i medlemsblade. I denne sammen hæng blev FDM s medlemsblad Motor nævnt, hvor der bliver lavet profiler af forskellige byer, og hvor man som viborgenser kan læse om Hobro, Holstebro og andre omliggende byer, men ikke Viborg. Annoncer Viborg i andre byer. Nogle byer annoncerer på bybusserne i andre byer. Pluk de lavt hængende frugter såsom at italesætte, de ting vi allerede har som f.eks. Naturvidenskabernes Hus, Foulum, animationsmiljøet og medieskolerne, fremfor at satse på store projekter som f.eks. Kronen. Sørg for at få markedsført lokale arrangementer og events lokalt. Her blev Festugen nævnt som et eksempel på en fantastisk event, som nogle først havde fundet ud af foregik i ugens sidste weekend. Vigtigt at de lokale ved, hvad der foregår! Ros til Snapstinget, men forvirring om forskellen på Snapstinget og Festugen.

5 Stop snakken og kom i gang. Hvis virksomhederne virkelig vil det her, så skulle de også være villige til at lægge penge på bordet. Det blev forslået, at hver virksomhed betalte 5000 kr. ind til en form for fond, så der er nogle penge til rådighed til at lege med, når der kommer et projekt fremfor at skulle vente på at få finansieringen på plads (kommunalt, puljer, fonde osv.). Et forslag var, at pengene kunne bruges på tv-spot til at tiltrække virksomheder og f.eks. betale for dem et stykke tid = et investment incentive. Etabler en idebank / komite / arbejdsgruppe med fokus på, hvordan Viborg Kommune får kørt professionel branding. Det skal være operativt. Det er fint med designmanualer, men det nytter ikke noget, når der ikke er penge til at realisere dem. Lav ide-camp og beslut hvilke, man skal (kan) køre med i fællesskab. Lav en krimiserie med udgangspunkt i Landsretten referencerammen var Broen, Ørnen og Rejseholdet (og Strisser på Samsø som trak turister til Samsø på en enkelt sommer!). F.eks. med baggrund i sager behandlet i Vestre Landsret. Turistforeningens midler bør pooles med midler fra andre organisationer, så det bliver muligt at tage større initiativer. Detailhandlen og Viborg Kommune skal også biddrage. Vi skal have skabt nogle kanaler og en fælles adgang til historien. Lav nyhedsbreve om de gode historier. Vi skal fortælle den historie om det nye, der gør en forskel. Vi skal have etableret nogle fælles fora, hvor vi kan sætte dagsordener (og rammer). 5 Målsætning 1, Kommentarer: De fælles gode historie kan medvirke til at skabe vækst og turde investeringer. Udnyt at Aarhus bliver europæisk kulturhovedstad i 2017 skab store visioner og gør dem til virkelighed. Vi skal turde sætte store ambitioner og turde fortælle herom. Skab et DNA hvor vi tænker: Viborg = Erhverv! Behov for at tænke ud af boksen: Viborg har et kulturproblem i forhold til, hvordan viborgenserne tænker man skal ikke have nok i sig selv, man skal være visionær. VHK og til dels VFF s succes bliver taget for givet. Der er behov for at arbejde med sig selv folk skal overbevises om, at man kan og vil noget mere. Markedsføring er et middel til at opnå de øvrige målsætninger. Der er behov for en anderledes formidling. Man må gerne se i retning af de dygtige kommuner - Herning og Ikast/Brande.

6 6 Erhvervsrådet skal være bindeled og langt mere proaktive for at få skabt en fællesskabsfølelse Det er afgørende med koordination for en fælles platform for markedsføringen af Viborg. Viborg er i dag kendt som en embedsmands-by. Der er behov for et nyt image. Der er behov for psykologibehandling vi holder os alt for meget tilbage. Hvilken historie skal jeg fortælle om Viborg - jeg ved ikke helt, hvad vi har og hvad vi kan? Vi skal sammen levere de gode historier. Den gode historie er og kan findes er på alle/mange niveauer. Markedsføring handler om langt mere end erhverv. Vores DNA er mere end én ting. Der sker en masse i Viborg, men vi fortæller ikke om det det er en fantastisk by / kommune, og tingene sker, men det bliver ikke sagt. Horsens har siddet på samme måde, som Viborg gør i dag og besluttede sig for at satse på noget, som andre ikke gør. Horsens Nyteater Erhvervsfond betød, at der blev samlet penge sammen til, at man kunne rykke i forhold til den første koncert. Vi skal være ambassadører for hinanden - vi skal være stolte af Viborg Kommune - så får vi en selvforstærkende virkning af markedsføringen. Der er behov for en fælles ledestjerne, en fællesnævner det man siger om Viborg og som byen kan være/blive kendt for. Eksport, samt webshops for byens detailhandel, kunne være vores fællesnævner. Animation ER særligt og unikt for byen/kommunen. Der bliver snart behov for et nyt/ekstra område til animationsvirksomhederne udover Arsenalets nuværende lokaler. Samarbejde og sammenhold kunne være vores fællesnævner/kendetegn. Det forpligter at vi bor i en by/kommune der starter med vi. Målsætning 2 - Vi vil være kendt som den kommune, der skaber de bedste vilkår for vore virksomheder. Virksomhederne skal opleve, at myndighedsopgaver løses hurtigt og smidigt (f.eks. byggesagsbehandling, jobcenterydelser og miljøgodkendelser). Målsætning 2, forslag til handlinger: Viborg Kommune bør ændre sin tilgang til borgerne i forbindelse myndighedsopgaver. Der er for meget fokus på begrænsninger frem for muligheder. Hvis noget er ulovligt, er der måske en alternativ mulighed? Kommunen skal se det som sin opgave at hjælpe de borgere, der henvender sig. Viborg kan med fordel lære af Herning og Ikast-Brande Kommuner på dette område.

7 7 Skab virksomhedsvenlig kommunal sagsbehandling. Der er behov for at flytte medarbejderne i kommunen og ændre kulturen til at være service-minded. Spørg alle virksomheder, hvad Viborg Kommune kan gøre for dem. Fokus på rådgivning og service frem for myndighed. Dårligt at kommunen køber på SKI-aftaler, og laver udbud, der gør det svært/umuligt for små og mellemstore lokale virksomheder at byde ind. Kommunen skal hvert halve år forsyne virksomheder og hjemmesiden med de gode faktuelle oplysninger og statistikker. Vi skal vise at der skabes vækst og værdier i Viborg Kommune. Ændr holdning i kommunen hvordan får vi det ønske man kommer med til at lykkes og give mulighed for at nogle glædes fremfor at ingen glædes Det offentlige skal sige - hvad kan vi gøre for dig? Der skal være flere dialogmøder mellem kommune og erhvervsliv vi skal udveksle gode historier og skabe løbende videndeling. Udlæg områder i landdistrikterne til intensivt landbrug og byd kommunen til ift. væksterhverv indenfor landbruget, f. eks. grise og minkproduktion, så der ikke går unødig tid med ansøgningsprocesser. Sæt servicemål for sagsbehandlingen. Sæt sagstidsfrister for sagsbehandlingen. Hjælp ansøgere (f. eks. miljøgodkendelser) overfor f. eks. statslige organer og klageinstitutioner. Inviter til møde, evt. på byggestedet, inden en ansøgningsproces går i gang. Vær pragmatisk. ift. modulvogntog gemmer kommunen sig bag ingeniørberegninger. Det er dyrt og koster penge. Lad en lokal vognmand se om han kan komme gennem rundkørsler ved en prøvekørsel. Kommunen kunne godt være et serviceorgan for små virksomheder - hjælpe dem med eksempelvis elektronisk postkasse, efteruddannelse osv. Målsætning 2, Kommentarer: Politikerne bør tænkte på helheden (hele Viborg Kommune) og ikke bare deres lokalområde. Den kommunale søjleopbygning er en barriere.

8 8 Kommunen er for langsommelig. Der er stor forskel i ansøgningsprocessen for byggesager det afhænger af, hvem man har kontakt med. Enighed omkring bordet om, at mange virksomheder mener, at forvaltningen bare skal give dem, men at virksomhederne ikke er klar over / bevidste om, at der ligger en lovgivning. Virksomhederne er ikke klar over, hvordan de kommer videre / får et hurtigt svar. Forvaltningen kan godt give et hurtigt svar, hvis de har de rette oplysninger. Der er behov for en fælles kultur mellem kommune og erhvervsliv. Virksomheder og kommunen har to forskellige sprog og forstår ikke hinandens sprog = problemer. Man skal lære at forstå hinanden. Der er mange der siger at der er en udfordring med forvaltningen af brand-reglerne ved byggeri. Forvaltningen af love og regler skal være i orden, men det er ikke det der skal være i fokus ift. serviceringen af borgere og virksomheder. Husk også den positive feedback og ros til kommunen. Ros til Viborg Kommune i forhold til sagsbehandling. Der er rigtig mange dygtige sagsbehandlere, som sætter sig ved bordet, og hjælper med at løse problemerne. Så er der enkelte gatekeepers, som er meget fejlfokuserede. Som eksempel har et firma brugt 800 timer på sagsbehandlingen af et velforberedt projekt uden store udfordringer. Man må opgradere viljen til at handle i kommunen. I forhold til den kommunale sagsbehandling, skal man være villig til at diskutere det man er utilfreds med. Muligt image: I Viborg Kommune går det nemt og hurtigt med sagsbehandling. Eksempel: Vi ville gerne være medentreprenører i en social konstruktion, men kommunen ville sidde for bordenden - og så skete der ikke noget (Jobcenter).

9 9 Rekruttering - en attraktiv kommune, der tiltrækker kompetent arbejdskraft Målsætning 3 Vi skal kunne tiltrække og fastholde den højtuddannede, kompetente og nødvendige arbejdskraft, og vi skal arbejde intensivt på, at Viborg Kommune udnytter sine styrker til at blive en endnu mere attraktiv bosætningskommune. Målsætning 3, forslag til handlinger: Lav en testimonial-side for tilflyttere. Opret et mentorkorps for tilflyttere. Tilbyd alle tilflyttere en byvandring så alle får set alt det flotte historiske i byen. Tag dem i hånden. Lav pendlermøder, Hvorfor bo i Viborg. Burde være en art intro til kommunen for de ansatte i virksomhederne som ikke er bosat i kommunen. Velkomstpakke til tilflyttere, der kan gives i forbindelse med jobsamtaler Gratisydelser for tilflytterne f.eks. et års gratis dagpleje eller et års kommunalt skattefrit år (!) Markedsføring af den nemme trafik i Viborg (altså uden mange køer og trafikpropper). Jobgaranti til ægtefæller Erhvervslivet hjælper med at finde et job (viksomhedsnetværk og CVdatabase) Skab lods-ordning for tilflyttere. Godt med velkomstmøderne for tilflyttere. Det er vigtigt med et aften og natteliv i Viborg, også for at tiltrække studerende. Søge at bevare offentlige virksomheder i området - gerne forøge. Hvorfor bo i Århus (på en bar mark), når man kan bo i Viborg? Viborg kan tiltrække tilflyttere, hvis der kommer mere kultur i Viborg, hvis infrastrukturen bliver bedre. Det skal være hurtigere at transportere sig fra Viborg til Århus og hvis der kommer gode arrangementer store oplevelser. Målsætning 3, kommentarer: Topjobs i Viborg er en mangelvare. Er det lige meget, hvilke virksomheder/kompetencer vi tiltrækker, når bare folk bosætter sig i Viborg? Er vi gode nok til at byde hinanden velkommen? I Viborg Lounge, i grundejerforeninger, i de små idrætsklubber (her er vi rigtig gode).

10 10 Der skal være gode betingelser for alle aldersgrupper børn, unge, familier, midaldrende og ældre. Viborg har noget unik og ligger så tilpas lagt væk fra Århus, at man slå sig op på noget andet end at være pendlerby i forhold til Århus som f.eks. Randers og Horsens lider under. Viborg har grundlæggende et godt ry, som gør, at mennesker har lyst til at flytte hertil. Dette skal vi bygge videre på. Det gode ry må for alt i verden ødelægges af dårlig service overfor tilflyttere fra Viborg Kommunes side. Afgørende at kommunen er i øjenhøjde med borgerne. Der skal være en fælles kultur, et fælles sprog. Fokus på børnefamilier (Fredericia som eksempel). Viborg Kommune skal kobles entydigt på Århus. Det var fantastisk at flytte til Viborg. Vi følte os velkomne også børnene. Dem der vælger Viborg, er gode til at sælge Viborg. Som tilflytter oplever man en rigtig god service i erhverv og handel. Viborg skal levere og være en god serviceby for tilflyttere. Kulturen og det internationale er vigtigt. Skab mere internationalt liv. Der er generelt brug for mere tydelighed om, hvad vi sigter mod - hvilken viden, hvilke kompetencer, hvilke virksomheder. De unge skal fanges tidligt. Der skal være noget for de unge. Der skal være en attraktiv hverdag = gode børnehaver, skoler og øvrige velfærdsydelser. Er der mennesker nok til at skabe liv alle steder? Der kan ikke være aktivitet alle steder: midtbyen, storcenter, banebyen, ved søerne osv. Mange er nemmest at tiltrække/bosætte inden de får børn. Vi skal være realistiske. Vi kan ikke konkurrere med f.eks. Aarhus. Målsætning 3, Handlinger med fokus på byliv Få liv i søerne, som er noget unikt, som Viborg har. Der er behov for at se perspektiver White Water Rafting og Sønæs fremhævet som eksempler på dette. Der er i dag for mange restriktioner i forhold til, hvad man må, og hvad der kan lade sig gøre i forhold til søerne (f.eks. fartrestriktion). Der skal dog i forhold til at udnytte søerne, sørges for, at man ikke trækker folk væk fra midtbyen der skal laves et naturligt forbindelsesled mellem søerne og midtbyen!

11 11 Skab mere julestemning i midtbyen slå sig op som hyggelig juleby med boder, marked og julestemning, som vil trække folk fra andre byer til (folk kører gerne efter noget, de er interesserede i!). Flyt tøjbutikker og lignende butikker væk fra torve og dermed gøre det muligt at danne miljøer, som også vil tiltrække folk efter lukketid. Sørg evt. for et overdækket området, så der er mulighed for at sidde ude i længere tid. Handelsstandsforeningen, VisitViborg og Viborg Storcenter bør arbejde tættere sammen. Eksempelvis bør butikkerne have åbent både i Midtbyen og Storcenteret på samme tid. Kunne der være en stor elektronisk infovæg i midtbyen? Man må definere hvad midtbyen skal omfatte, og hvad indsatsen skal være. Der skal ske en prioritering, ikke kun af hensyn til handelen, men også af hensyn til den fremtidige bosætning i Viborg. Midtbyen hvad skal man gøre med det overdække Sct. Mathiasgade. Kommunen forsøge at aktivere tomme bygninger. Skøjtebanen burde ligge i midtbyen og ikke på Borgvold. Der skal mere liv i midtbyen. Udnyt tomme lokaler, f. eks. til socioøkonomiske virksomheder. Der kunne nedsættes et Midtbyråd i lighed med Banebyen - skab liv i Midtbyen! Viborg-søerne bliver slet ikke udnyttet godt nok i byen stort uudnyttet potentiale i at skabe bedre sammenhæng mellem byen og søerne. Kunne der skabes en sammenhæng/akse mellem den kommende baneby, byen og søerne? Sikr gennem planlægning, at mindre forretninger SKAL ligge i midtbyen. Der skal være faciliteter til handlende, så vi sikrer torvehandel midt i byen. Mindre gågade tilpasse gågaden til det behov, der er. Mangler p-hus i midtbyen. Detailhandel bør i højere grad end i dag kombineres med oplevelser, så det bliver noget folk udefra kører langt efter. Vi skal stå sammen for at vinde forbrugeren. Vigtigt, også for detailhandlen at kommune og store virksomheder handler lokalt. Gør de det, gør borgerne nok også (en del af image). Vi skal skabe en køb-lokalt holdning. Bymidte og detailhandel miljø mere end detailhandel / showrooms i stedet for butikker.

12 12 Hvad er det for et miljø man vil have i midtbyen kan andet end forretninger tiltrække mennesker kreative miljøer restaurationslivet samlet? Målsætning 3, kommentarer med fokus på byliv Midtbyen er død efter lukketid og i weekenderne. Behov for at genere en ny stemning i midtbyen her blev der henvist til udviklingen i forhold til Papirfabrikken i Silkeborg. Der skal være et godt miljø i midtbyen. Open by night formår at tiltrække mennesker. Målsætning 4 - Vi skal fortsat være en stærk uddannelseskommune med uddannelser, der imødekommer nutidens og fremtidige behov. Dette sker i samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner, Aalborg - og Aarhus Universitet m. fl. Målsætning 4, forslag til handlinger Etabler et internationalt gymnasium. Forslag: Arbejde på at få AU Foulum ændret til AU Viborg på samme måde som Aalborg Universitet Esbjerg (AAU-Esbjerg) og dermed få Viborg associeret med et universitet / gøre Viborg til en universitetsby. Derudover blev det også foreslået, at Viborg kom med i Agro Business Parks navn igen for at signalere tilhørsforholdet til Viborg. Vi bør arbejde for en datalogiuddannelse i Viborg, der kan understøtte de mange innovative ITvirksomheder i byen. Den positive udvikling, som Landbrugsskolen er inde i, skal fastholdes. I fremtiden bør det være muligt at tage en universitetsgrad på skolen. Uddannelser der slutter i byen/kommunen kan øge sandsynligheden for at disse studerende også bosætter sig her. De unikke uddannelser er vigtige - promover disse. Viborg har gjort det godt på uddannelsesområdet. Det er vigtigt at holde på unge mennesker, ved at tilbyde uddannelser. Forslag: kan man oplyse de unge mennesker bedre om uddannelser i Viborg? De unge går også efter caféliv i midtbyen (udvikling af midtbyen vigtig). De unge vil bo i midtbyen. Vi skal passe på Foulum - fare for at der flyttes til Aarhus med mange af tingene!! Vi skal blive bedre til at sælge Foulum / ABP som det sted i DK hvor der virkelig nyudvikles og forskes i Bioteknologi m.m. Opbyg et spændende studiemiljø på Campus - Meget vigtigt!!

13 13 Frikommune-forsøg hvor penge går til uddannelses/læringsindsats ude i virksomheder (der tager unge ind) i stedet for en produktionsskole! Vigtigt at vi har en god bosætnings politik (boliggaranti). Men hvad med ægtefællejob - det er tit et problem når der skal tiltrækkes arbejdskraft - Vi bør gøre noget aktivt her! Inddrag Regionen / Sygehuset i flere projekter mm. - drag fordele af at vi er Regionshovedstad. Vi skal lave en bevidst strategi for, hvilke uddannelse vi ønsker. Vi skal adskille os ved de positive historier - men det skal ikke kun være Foulum og Animationsskolen. Måske kan vi sætte barren højere ved at sætte fokus på andre virksomheders potentialer eks. Hedeselskabet/Grundfos. Erhvervsrådet skal sparke døre ind hos virksomhederne og tilbyde penge (puljemidler). Erhvervslivet bør indgå i et forpligtende samarbejde med kommunen og de relevante uddannelsesinstitutioner om at garantere et nærmere defineret antal praktik- og uddannelsespladser i erhvervslivet. Uddannelsesinstitutionerne bør på sin side aktivt understøtte erhvervslivets behov for uddannelse og efteruddannelse både i form af de eksisterende uddannelsestilbud og udvikling af nye uddannelser tilpasset erhvervslivets fremtidige udfordringer. Kommunen bør afsætte ressourcer til at støtte såvel uddannelsesinstitutioner som erhvervsliv på disse områder og afsætte tilstrækkelige midler til at markedsføre Viborg kommune som et attraktivt uddannelses-, arbejds- og bosætningssted. Faglært arbejdskraft bliver en mangelvare fremadrettet. Vi er i erhvervslivet for dårlige til at tage lærlinge. Her må vi i erhvervslivet blive bedre til at tage unge ind på nye måder. Det er alt afgørende. Kunne vi skabe en uddannelsesgaranti for unge i VK? De 100 største virksomheder skal i fællesskab forpligte sig til at x antal lærlinge! Det er hårdt, bøvlet administrativt og dyrt - at have lærlinge (bureaukrati). Kommunen skal fjerne bureaukratiet for virksomheder ift. lærlingen, f.eks. et front office, der klarer bureaukratiet. Målsætning 4, kommentarer: AU s omorganisering et problem folk og kompetencer flyttes fra Foulum til Århus. Dette medfører også, at folk flytter fra Viborg Kommune. Skab sammenhæng mellem erhvervspolitik og uddannelsespolitik. Nye medarbejdere tør ikke etablere sig hvis de ikke kan se jobmuligheder for begge parter, især for de højest uddannede. En positiv lærlinge italesættelse vil fremme tilgangen disse uddannelser. Hvilke uddannelser vil vi have?

14 14 Hvordan skaber vi sammenhæng mellem virksomheder og uddannelser? Vil vi sætte fokus på det vi har eller vil vi have nyt? VK har ikke internationalt gymnasium pga. politik! Man må koble erhvervsliv, kommune, uddannelser mv. og påvirke politisk på alle niveauer Fælles fokus på forbedret infrastruktur Målsætning 5 - Vi kæmper sammen om forbedret infrastruktur f. eks. en Hærvejsmotorvej, udbygning af A26, udvikling af Karup Lufthavn og effektivisering og nytænkning af især den regionale togtrafik. Målsætning 5, forslag til handlinger: Viborg-alliance samarbejde med Hærvejskomitéen løsning som start på A13. Hærvejskomitéen skal suppleres med flere fra erhvervslivet. Opfordre virksomhederne til Viborg Kommune til at melde sig ind i Hærvejskomiteen. Borgmesteren må gerne stille sig op og sige jeg vil gerne have i forhold til infrastruktur! Commitment fra erhvervslivet og en samlet påvirkning er vigtigt særligt fra de magtfulde. Afgørende for erhvervsudviklingen med en Hærvejsmotorvej og en udbygning af A26. En klar plan for samt professionalisering af lobbyarbejdet er afgørende i forhold til at komme igennem med vejprojekterne. Lobbyarbejdet kan med fordel samles i én privatstyret organisation. Virksomhederne i Viborg Kommune vil meget gerne biddrage til arbejdet. Lobbyarbejdet skal bl.a. have til formål at udstyre politikerne med gode argumenter for projekterne samt samle opbakning fra andre kommuner. Bør nedsættes en gruppe, der påtager sig ansvaret for en fokuseret indsats ift. infrastruktur. Gruppen kan/skal også gøre brug af professionel hjælp. Arbejdsgruppe om transport/infrastruktur - folk med erfaring i at påvirke, en opgave for professionelle arbejdsgruppe sammensat af erhvervsliv og kommune, region - Grundfos vigtig spiller omkring infrastruktur arbejdsgruppe. Hvem skal sidde i arbejdsgruppe er en vare, der skal sælges, angribe det som en vare, der skal sælges prof markedsføringsfolk, mediefolk m.fl. Fokus på A26 sammen med Århus og omkringliggende kommuner. Udfordring med samarbejdspartnere indenfor Region Midtjylland ift. Hærvejsmotorvejen. Nødvendigt og ER allerede fundet samarbejdspartnere i Region Syd og Region Nord.

15 15 Udvid vejen til Aarhus og opkræv vejpenge. Der skal lægges massivt pres på beslutningstager / folketingspolitikere mf. Konstant og intensivt lobbyarbejde nødvendig med A26 og Hærvejsmotorvejen. Hærvejsmotorvejen - vigtigt at få det til at være et fælles Jyllandskorridor projekt med mange venner fra nord til syd! Virksomhederne må på banen med konstante og klare budskaber (ikke bare fra Viborg med også fra Aalborg, Silkeborg m.fl., Ja, selv Herning burde kunne se fordelen (når de nu har fået det de skal have!) Kommunen bør igangsætte et arbejde med at udarbejde en Hvidbog, der præciserer Viborgs ønsker om bedre infrastruktur og præsenterer en overbevisende økonomisk/politisk argumentation for disse. Løsningerne skal have tilslutning fra både kommune og erhvervsliv. Målsætning 5, kommentarer: Hvis vi har de fedeste ting, så skal folk nok komme hertil, selvom der ikke er nogen motorvej Er ikke bekymret i forhold til, om der er motorvej til Viborg eller ej. Lastbilerne skal nok komme her til alligevel! Vedrørende Karup Lufthavn er Norwegian ikke den rigtig operatør, bl.a. fordi de ikke samarbejder i tilstrækkelig grad med andre europæiske lufthavne. Karup Lufthavn vil dog i det hele taget ikke være rentabel i fremtiden. A26 før Hærvejsmotorvej. Husk også jernbanen Overvej OPP Sats 100% på en Hærvejsmotorvej. Så kommer resten af sig selv. Rute A 26 har første prioritet og skal på plads NU - Vigtigt ikke at glemme det! Måske nødvendigt at prioritere mellem A26 og Hærvejsmotorvejen. A26 er stort set besluttet, men der er endnu ikke afsat penge til A26. God infrastruktur forudsætning for at tiltrække store virksomheder

16 16 Internationalisering, styrkepositioner og iværksættere i fokus Målsætning 6 - Vi skal udnytte virksomheders og kommunens netværk for at udvikle nye internationale markeder. Virksomheder med eksportpotentiale skal udvikles. Målsætning 6, forslag til handlinger: Bruge virksomhedsledere som ambassadører. Ambassadører for hinanden (kommune og virksomheder) ved internationale rejser og besøg. Måske kunne vi iværksætte et fælles fremstød på udvalgte markeder. Etablere et netværk af højtuddannede medarbejdere fra forskellige virksomheder. Etablere en pakke - kommune og virksomheder - besøg på flere virksomheder og info fra kommunen. Erhvervslivet bør sammen med Kommunen fortsætte arbejdet med at etablere eksportorienterede klynger, og etablere et forpligtende samarbejde med Udenrigsministeriet, Danmarks Eksportråd og relevante eksterne aktører og rådgivere. Kommunen bør aktivt støtte bestræbelserne ved at hjælpe med de administrative opgaver i forbindelse med ansøgninger om eksterne offentlige midler og aktivt støtte eksportbestræbelserne med tilstedeværelse af politikere og embedsmænd, når det kan hjælpe på eksportbestræbelserne. Etablere en form for familie-netværk for udlændinge, der arbejder i kortere perioder og bor på hotel. Give tilbud om fritidsaktiviteter sammen med en lokal - måske fra en virksomhed. Kunne evt. allerede hjemmefra ønske aktiviteter i bestemte retninger, så frivillige kunne sammensætte et program, finde kontakter, booke fritidsaktiviteter m.v. på forhånd. Målsætning 6, Kommentarer: Hvorfor er det kun virksomheder med eksportpotentiale, der skal udvikles? Styrke netværk så det bliver kolleger og ikke konkurrenter. Husk nu det fælles DNA. Virksomlederne fokuserer i det daglige på sig selv, og dialog/videndeling er ikke så let som man gerne vil ikke lige til! Vi har en udfordring i at mange virksomhedsledere er tilfredse med den første Bimmer. Derfor vælg nogle at fokusere på og lad de der vil passe sig selv.

REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409

REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK REFERAT - SAMLET FOR 5 TEMAMØDER: ENERGI, KLIMA & MILJØ, TEKNOLOGI, OPLEVELSESØKONOMI & LANDDISTRIKTER,

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir Competencehouse ADRESSE TELEFON FAX MAIL WEB DATO MOVING HUMAN CAPITAL Forbindelsesvej 12 DK-2100 København Ø +45 38 38 00 00 +45 38 38 00 11 mbu@competencehouse.dk www.competencehouse.dk 27. januar 2005

Læs mere

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 deltag i debatten på www.vejlesfremtid.dk Vejle vil Vækst Erhvervspolitisk forår i Vejle 2 Indledning Erhvervspolitisk forår i Vejle Vejle vil vækst og

Læs mere

Kommentar til Driftige Designkommune

Kommentar til Driftige Designkommune Kommentar til Driftige Designkommune B For at skabe vækst skal vi have en fysisk planlægning med bredere rammer, højere til loftet og en længere tidshorisont. B Den dejlige designkommune B Lad være med

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Kommentar til Den Frivillige Designkommune

Kommentar til Den Frivillige Designkommune Kommentar til Den Frivillige Designkommune A Glem design. Det er for abstrakt A Benytte den succés, kommunens "ny" ombudsmand har bragt med sig og videreføre konceptet til design idéen. Uden at føle man

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.1 Siden sidst...2 Bilag 1: Opsamling fra Borgermøder afholdt den 7. maj 2015...2 Bilag 2: Brev til Københavns Lufthavne...25 Bilag 3: Svarbrev

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Center for Regional og Turismeforskning Evaluering Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Karin Topsø Larsen og Michael Lambæk Nielsen 02 12 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

Bosætningsstrategi 2011-2013

Bosætningsstrategi 2011-2013 Bosætningsstrategi 2011-2013 Indhold Forord... 2 Fakta om tilflyttere... 3 Pejlemærke 1: Markedsføring... 4 Pejlemærke 2: Velkommen til Horsens Kommune... 6 Pejlemærke 3: Styrk og dyrk relationerne...

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere