Ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune. Referat af forslag til handlinger, samt kommentarer fra fyraftensmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune. Referat af forslag til handlinger, samt kommentarer fra fyraftensmøde 27.11.2013"

Transkript

1 Ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune Referat af forslag til handlinger, samt kommentarer fra fyraftensmøde

2 2 Generelle kommentarer Prioriter målsætningerne. Vigtigt at sikre finansiering til projekter/tiltag. Etablering af aktivitetsgrupper på tværs af virksomheder og kommune. Etabler arbejdsgrupper / udvalg / komiteer som målrettet arbejder med projekter. Nedsæt tværgående projektgrupper der kan arbejde med de enkelte udfordringer (f.eks. omkring bosætning(5-8 mand) Ej politisk men ellers blandede folk med interesse for at bidrage. Skab klare politiske prioriteringer. Sats på rammevilkår frem for regler. At vækste med 1 % - betyder at man skal gøre mere end i dag og at virksomhederne melder vækstmål ud. Ikke glemme håndværk og mindre industri i strategien. Husk at inddrage de små og mellemstore virksomheder, også i handlingerne. Erhvervsstrategien kræver styring at der opsættes mål og handlingsplaner og følges op. Måske behov for en gruppe eller person som kan styre processen. Handlingerne skal være enkle også formuleret, så det er noget folk kan forstå. Vi skal beslutte, hvor vi vil have hvilken udvikling. Vi skal udnytte, at vi har fået valg folk fra Viborg ind i Regionsrådet. Viborg Kommune bør professionalisere kommunikationen med regionsrådsmedlemmerne, således at Viborg bedre kan varetage sine interesser i Regionsrådet. Målsætning 6, 7 og 8 bør være fokus og underordne de andre herunder. Erhvervslivets udvikling er vigtigst, alt andet prioriteres herunder. Opstil målbåre handlinger, med markante og ambitiøse målsætninger inden for indsatsområderne! f.eks. 500 arbejdspladser inden for animation og nye medier inden år xxxx. Man har hidtil fokuseret på for mange ting i sine satsninger. Det vil være nyt at sætte Erhvervslivet øverst i VK! Erhverv = Viborg! Det skal stå bøjet i neon hvad vi vil i 2020, en rettesnor ud over DI-målingen. Husk at alle er ikke omfattet af DI-målingen. Det skal være målbart hvad er fx en kort årrække? Handlingerne skal være målbare.

3 3 Markedsføring af Viborg Målsætning 1 - Vi samarbejder om Viborg Kommunes udvikling, og vi er hinandens ambassadører. Der skal være forstærket fælles fokus på at fortælle de gode historier både lokalt, nationalt og internationalt. Målsætning 1, Forslag til handlinger: Viborg Kommunes kommunikationsafdeling bør bringe ugentlige historier om succesvirksomheder i Viborg. Kommunen bør sammen med erhvervslivet iværksætte et initiativ til at udarbejde en egentlig markedsføringsstrategi for Viborg Kommune, dens virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Strategien skal være langsigtet og som minimum være finansieret for de første fem år, altså henover næste kommunalvalg. Brug billboard-festivallen og malerierne til at gøre Viborg til stedet med eneste billboard-museum i Danmark (verden?). Der er behov for et stort lokale forslag om at det skulle være i en nedlagt maskinhal. Fokus på sportsarrangementer som sportsby. Fortæl de gode historier. Vi skal ud over den lokale presse landsdækkende medier. Magasin i fællesskab mellem virksomheder og kommune landsdækkende. Lav aviser, der går ud over Viborg - især Børsen men også Jyllandsposten. Virksomheder skal levere de gode historier og være opmærksom på at inddrage kommunen i fortællingen til pressen m. fl. Sørg for at dem der har succes tør fortælle om det og ikke holder sig tilbage. Vi skal sælge hinandens historier gennem netværk. Vi skal udtrykke glæde over succes. Vi skal sælge mangfoldigheden (f.eks. det bredspektrede erhvervsliv ), - og en god bosætningskommune, og en god handelsby for det er vigtigt at værne om detailhandlen i Viborg Midtby. Vi skal huske meget på de historier vi selv drager ud med! Vi tegner selv vort billede og omverdens opfattelse af os. Folkebladet skal fortsætte med en række gode historier fra forskellige virksomheder. Borgmester og erhvervsledere skal tage med aviserne ud, for at skabe opmærksomhed. Vi har brug for et vidensfællesskab/fælles platform.

4 4 Vi skal tale vores potentiale op. Fælles events inkl. fælles finansiering. Brug animationen til at kommunikere vores DNA, mål etc. Vigtigt at finde nogle ting, som adskiller Viborg Kommune fra andre, og som samtidig samler borgerne. Her blev MCH og Randers Regnskov nævnt som eksempler, som har adskilt Herning og Randers fra andre kommuner og samtidig været projekter, som har folk har samlet sig om og været stolte af (måske ikke altid i processen). Der er behov for at finde ud af, hvad Viborg skal være kendt for. Der en tendens til at sammenligne Viborg Kommune med andre kommuner og kommentere på, hvad de gør fremfor at have fokus på, hvad Viborg Kommune kan være kendt for. Fedt hvis vi kunne finde et samlingspunkt. vi skal tør gøre noget! Få lavet noget, som batter. Og som samler byen. At der bliver sat professionelle personer på til at gøre de små historier store. Det blev foreslået, at Viborg Kommunes kommunikationsafdeling fik til opgave at markedsføre Viborg Kommune professionelt og dermed få Viborg Kommune gjort kendt = et satsningsområde for Viborg Kommune! Viborg Kommune skal bruge penge på markedsføring / brug af større bureau. Der blev refereret til at en tidligere VSF-journalist nu hjælper virksomheder med at få national / international pressedækning Behov for en stærk markedsføringsafdeling i kommunen. Gør det billigere / gratis at annoncere sine arrangementer på lysskærmene ved indfaldsvejene. Målsætning: Find 5,000 ambassadører over de næste 5 år Find en virksomhed / erhvervsleder der vil gå forrest. JP Group / Martine Pedersen og Grundfos blev nævnt som eksempler. Som eksempel blev nævnt, at Danfoss har med Danfoss Universe formået at lave et projekt, som man har kunnet samles om. Kan dette på en eller anden måde kopieres i samarbejde med Grundfos? = en eksempel på at en af kommunens store virksomheder går forrest. Markedsføring af Viborg i forskellige organisationers blade / i medlemsblade. I denne sammen hæng blev FDM s medlemsblad Motor nævnt, hvor der bliver lavet profiler af forskellige byer, og hvor man som viborgenser kan læse om Hobro, Holstebro og andre omliggende byer, men ikke Viborg. Annoncer Viborg i andre byer. Nogle byer annoncerer på bybusserne i andre byer. Pluk de lavt hængende frugter såsom at italesætte, de ting vi allerede har som f.eks. Naturvidenskabernes Hus, Foulum, animationsmiljøet og medieskolerne, fremfor at satse på store projekter som f.eks. Kronen. Sørg for at få markedsført lokale arrangementer og events lokalt. Her blev Festugen nævnt som et eksempel på en fantastisk event, som nogle først havde fundet ud af foregik i ugens sidste weekend. Vigtigt at de lokale ved, hvad der foregår! Ros til Snapstinget, men forvirring om forskellen på Snapstinget og Festugen.

5 Stop snakken og kom i gang. Hvis virksomhederne virkelig vil det her, så skulle de også være villige til at lægge penge på bordet. Det blev forslået, at hver virksomhed betalte 5000 kr. ind til en form for fond, så der er nogle penge til rådighed til at lege med, når der kommer et projekt fremfor at skulle vente på at få finansieringen på plads (kommunalt, puljer, fonde osv.). Et forslag var, at pengene kunne bruges på tv-spot til at tiltrække virksomheder og f.eks. betale for dem et stykke tid = et investment incentive. Etabler en idebank / komite / arbejdsgruppe med fokus på, hvordan Viborg Kommune får kørt professionel branding. Det skal være operativt. Det er fint med designmanualer, men det nytter ikke noget, når der ikke er penge til at realisere dem. Lav ide-camp og beslut hvilke, man skal (kan) køre med i fællesskab. Lav en krimiserie med udgangspunkt i Landsretten referencerammen var Broen, Ørnen og Rejseholdet (og Strisser på Samsø som trak turister til Samsø på en enkelt sommer!). F.eks. med baggrund i sager behandlet i Vestre Landsret. Turistforeningens midler bør pooles med midler fra andre organisationer, så det bliver muligt at tage større initiativer. Detailhandlen og Viborg Kommune skal også biddrage. Vi skal have skabt nogle kanaler og en fælles adgang til historien. Lav nyhedsbreve om de gode historier. Vi skal fortælle den historie om det nye, der gør en forskel. Vi skal have etableret nogle fælles fora, hvor vi kan sætte dagsordener (og rammer). 5 Målsætning 1, Kommentarer: De fælles gode historie kan medvirke til at skabe vækst og turde investeringer. Udnyt at Aarhus bliver europæisk kulturhovedstad i 2017 skab store visioner og gør dem til virkelighed. Vi skal turde sætte store ambitioner og turde fortælle herom. Skab et DNA hvor vi tænker: Viborg = Erhverv! Behov for at tænke ud af boksen: Viborg har et kulturproblem i forhold til, hvordan viborgenserne tænker man skal ikke have nok i sig selv, man skal være visionær. VHK og til dels VFF s succes bliver taget for givet. Der er behov for at arbejde med sig selv folk skal overbevises om, at man kan og vil noget mere. Markedsføring er et middel til at opnå de øvrige målsætninger. Der er behov for en anderledes formidling. Man må gerne se i retning af de dygtige kommuner - Herning og Ikast/Brande.

6 6 Erhvervsrådet skal være bindeled og langt mere proaktive for at få skabt en fællesskabsfølelse Det er afgørende med koordination for en fælles platform for markedsføringen af Viborg. Viborg er i dag kendt som en embedsmands-by. Der er behov for et nyt image. Der er behov for psykologibehandling vi holder os alt for meget tilbage. Hvilken historie skal jeg fortælle om Viborg - jeg ved ikke helt, hvad vi har og hvad vi kan? Vi skal sammen levere de gode historier. Den gode historie er og kan findes er på alle/mange niveauer. Markedsføring handler om langt mere end erhverv. Vores DNA er mere end én ting. Der sker en masse i Viborg, men vi fortæller ikke om det det er en fantastisk by / kommune, og tingene sker, men det bliver ikke sagt. Horsens har siddet på samme måde, som Viborg gør i dag og besluttede sig for at satse på noget, som andre ikke gør. Horsens Nyteater Erhvervsfond betød, at der blev samlet penge sammen til, at man kunne rykke i forhold til den første koncert. Vi skal være ambassadører for hinanden - vi skal være stolte af Viborg Kommune - så får vi en selvforstærkende virkning af markedsføringen. Der er behov for en fælles ledestjerne, en fællesnævner det man siger om Viborg og som byen kan være/blive kendt for. Eksport, samt webshops for byens detailhandel, kunne være vores fællesnævner. Animation ER særligt og unikt for byen/kommunen. Der bliver snart behov for et nyt/ekstra område til animationsvirksomhederne udover Arsenalets nuværende lokaler. Samarbejde og sammenhold kunne være vores fællesnævner/kendetegn. Det forpligter at vi bor i en by/kommune der starter med vi. Målsætning 2 - Vi vil være kendt som den kommune, der skaber de bedste vilkår for vore virksomheder. Virksomhederne skal opleve, at myndighedsopgaver løses hurtigt og smidigt (f.eks. byggesagsbehandling, jobcenterydelser og miljøgodkendelser). Målsætning 2, forslag til handlinger: Viborg Kommune bør ændre sin tilgang til borgerne i forbindelse myndighedsopgaver. Der er for meget fokus på begrænsninger frem for muligheder. Hvis noget er ulovligt, er der måske en alternativ mulighed? Kommunen skal se det som sin opgave at hjælpe de borgere, der henvender sig. Viborg kan med fordel lære af Herning og Ikast-Brande Kommuner på dette område.

7 7 Skab virksomhedsvenlig kommunal sagsbehandling. Der er behov for at flytte medarbejderne i kommunen og ændre kulturen til at være service-minded. Spørg alle virksomheder, hvad Viborg Kommune kan gøre for dem. Fokus på rådgivning og service frem for myndighed. Dårligt at kommunen køber på SKI-aftaler, og laver udbud, der gør det svært/umuligt for små og mellemstore lokale virksomheder at byde ind. Kommunen skal hvert halve år forsyne virksomheder og hjemmesiden med de gode faktuelle oplysninger og statistikker. Vi skal vise at der skabes vækst og værdier i Viborg Kommune. Ændr holdning i kommunen hvordan får vi det ønske man kommer med til at lykkes og give mulighed for at nogle glædes fremfor at ingen glædes Det offentlige skal sige - hvad kan vi gøre for dig? Der skal være flere dialogmøder mellem kommune og erhvervsliv vi skal udveksle gode historier og skabe løbende videndeling. Udlæg områder i landdistrikterne til intensivt landbrug og byd kommunen til ift. væksterhverv indenfor landbruget, f. eks. grise og minkproduktion, så der ikke går unødig tid med ansøgningsprocesser. Sæt servicemål for sagsbehandlingen. Sæt sagstidsfrister for sagsbehandlingen. Hjælp ansøgere (f. eks. miljøgodkendelser) overfor f. eks. statslige organer og klageinstitutioner. Inviter til møde, evt. på byggestedet, inden en ansøgningsproces går i gang. Vær pragmatisk. ift. modulvogntog gemmer kommunen sig bag ingeniørberegninger. Det er dyrt og koster penge. Lad en lokal vognmand se om han kan komme gennem rundkørsler ved en prøvekørsel. Kommunen kunne godt være et serviceorgan for små virksomheder - hjælpe dem med eksempelvis elektronisk postkasse, efteruddannelse osv. Målsætning 2, Kommentarer: Politikerne bør tænkte på helheden (hele Viborg Kommune) og ikke bare deres lokalområde. Den kommunale søjleopbygning er en barriere.

8 8 Kommunen er for langsommelig. Der er stor forskel i ansøgningsprocessen for byggesager det afhænger af, hvem man har kontakt med. Enighed omkring bordet om, at mange virksomheder mener, at forvaltningen bare skal give dem, men at virksomhederne ikke er klar over / bevidste om, at der ligger en lovgivning. Virksomhederne er ikke klar over, hvordan de kommer videre / får et hurtigt svar. Forvaltningen kan godt give et hurtigt svar, hvis de har de rette oplysninger. Der er behov for en fælles kultur mellem kommune og erhvervsliv. Virksomheder og kommunen har to forskellige sprog og forstår ikke hinandens sprog = problemer. Man skal lære at forstå hinanden. Der er mange der siger at der er en udfordring med forvaltningen af brand-reglerne ved byggeri. Forvaltningen af love og regler skal være i orden, men det er ikke det der skal være i fokus ift. serviceringen af borgere og virksomheder. Husk også den positive feedback og ros til kommunen. Ros til Viborg Kommune i forhold til sagsbehandling. Der er rigtig mange dygtige sagsbehandlere, som sætter sig ved bordet, og hjælper med at løse problemerne. Så er der enkelte gatekeepers, som er meget fejlfokuserede. Som eksempel har et firma brugt 800 timer på sagsbehandlingen af et velforberedt projekt uden store udfordringer. Man må opgradere viljen til at handle i kommunen. I forhold til den kommunale sagsbehandling, skal man være villig til at diskutere det man er utilfreds med. Muligt image: I Viborg Kommune går det nemt og hurtigt med sagsbehandling. Eksempel: Vi ville gerne være medentreprenører i en social konstruktion, men kommunen ville sidde for bordenden - og så skete der ikke noget (Jobcenter).

9 9 Rekruttering - en attraktiv kommune, der tiltrækker kompetent arbejdskraft Målsætning 3 Vi skal kunne tiltrække og fastholde den højtuddannede, kompetente og nødvendige arbejdskraft, og vi skal arbejde intensivt på, at Viborg Kommune udnytter sine styrker til at blive en endnu mere attraktiv bosætningskommune. Målsætning 3, forslag til handlinger: Lav en testimonial-side for tilflyttere. Opret et mentorkorps for tilflyttere. Tilbyd alle tilflyttere en byvandring så alle får set alt det flotte historiske i byen. Tag dem i hånden. Lav pendlermøder, Hvorfor bo i Viborg. Burde være en art intro til kommunen for de ansatte i virksomhederne som ikke er bosat i kommunen. Velkomstpakke til tilflyttere, der kan gives i forbindelse med jobsamtaler Gratisydelser for tilflytterne f.eks. et års gratis dagpleje eller et års kommunalt skattefrit år (!) Markedsføring af den nemme trafik i Viborg (altså uden mange køer og trafikpropper). Jobgaranti til ægtefæller Erhvervslivet hjælper med at finde et job (viksomhedsnetværk og CVdatabase) Skab lods-ordning for tilflyttere. Godt med velkomstmøderne for tilflyttere. Det er vigtigt med et aften og natteliv i Viborg, også for at tiltrække studerende. Søge at bevare offentlige virksomheder i området - gerne forøge. Hvorfor bo i Århus (på en bar mark), når man kan bo i Viborg? Viborg kan tiltrække tilflyttere, hvis der kommer mere kultur i Viborg, hvis infrastrukturen bliver bedre. Det skal være hurtigere at transportere sig fra Viborg til Århus og hvis der kommer gode arrangementer store oplevelser. Målsætning 3, kommentarer: Topjobs i Viborg er en mangelvare. Er det lige meget, hvilke virksomheder/kompetencer vi tiltrækker, når bare folk bosætter sig i Viborg? Er vi gode nok til at byde hinanden velkommen? I Viborg Lounge, i grundejerforeninger, i de små idrætsklubber (her er vi rigtig gode).

10 10 Der skal være gode betingelser for alle aldersgrupper børn, unge, familier, midaldrende og ældre. Viborg har noget unik og ligger så tilpas lagt væk fra Århus, at man slå sig op på noget andet end at være pendlerby i forhold til Århus som f.eks. Randers og Horsens lider under. Viborg har grundlæggende et godt ry, som gør, at mennesker har lyst til at flytte hertil. Dette skal vi bygge videre på. Det gode ry må for alt i verden ødelægges af dårlig service overfor tilflyttere fra Viborg Kommunes side. Afgørende at kommunen er i øjenhøjde med borgerne. Der skal være en fælles kultur, et fælles sprog. Fokus på børnefamilier (Fredericia som eksempel). Viborg Kommune skal kobles entydigt på Århus. Det var fantastisk at flytte til Viborg. Vi følte os velkomne også børnene. Dem der vælger Viborg, er gode til at sælge Viborg. Som tilflytter oplever man en rigtig god service i erhverv og handel. Viborg skal levere og være en god serviceby for tilflyttere. Kulturen og det internationale er vigtigt. Skab mere internationalt liv. Der er generelt brug for mere tydelighed om, hvad vi sigter mod - hvilken viden, hvilke kompetencer, hvilke virksomheder. De unge skal fanges tidligt. Der skal være noget for de unge. Der skal være en attraktiv hverdag = gode børnehaver, skoler og øvrige velfærdsydelser. Er der mennesker nok til at skabe liv alle steder? Der kan ikke være aktivitet alle steder: midtbyen, storcenter, banebyen, ved søerne osv. Mange er nemmest at tiltrække/bosætte inden de får børn. Vi skal være realistiske. Vi kan ikke konkurrere med f.eks. Aarhus. Målsætning 3, Handlinger med fokus på byliv Få liv i søerne, som er noget unikt, som Viborg har. Der er behov for at se perspektiver White Water Rafting og Sønæs fremhævet som eksempler på dette. Der er i dag for mange restriktioner i forhold til, hvad man må, og hvad der kan lade sig gøre i forhold til søerne (f.eks. fartrestriktion). Der skal dog i forhold til at udnytte søerne, sørges for, at man ikke trækker folk væk fra midtbyen der skal laves et naturligt forbindelsesled mellem søerne og midtbyen!

11 11 Skab mere julestemning i midtbyen slå sig op som hyggelig juleby med boder, marked og julestemning, som vil trække folk fra andre byer til (folk kører gerne efter noget, de er interesserede i!). Flyt tøjbutikker og lignende butikker væk fra torve og dermed gøre det muligt at danne miljøer, som også vil tiltrække folk efter lukketid. Sørg evt. for et overdækket området, så der er mulighed for at sidde ude i længere tid. Handelsstandsforeningen, VisitViborg og Viborg Storcenter bør arbejde tættere sammen. Eksempelvis bør butikkerne have åbent både i Midtbyen og Storcenteret på samme tid. Kunne der være en stor elektronisk infovæg i midtbyen? Man må definere hvad midtbyen skal omfatte, og hvad indsatsen skal være. Der skal ske en prioritering, ikke kun af hensyn til handelen, men også af hensyn til den fremtidige bosætning i Viborg. Midtbyen hvad skal man gøre med det overdække Sct. Mathiasgade. Kommunen forsøge at aktivere tomme bygninger. Skøjtebanen burde ligge i midtbyen og ikke på Borgvold. Der skal mere liv i midtbyen. Udnyt tomme lokaler, f. eks. til socioøkonomiske virksomheder. Der kunne nedsættes et Midtbyråd i lighed med Banebyen - skab liv i Midtbyen! Viborg-søerne bliver slet ikke udnyttet godt nok i byen stort uudnyttet potentiale i at skabe bedre sammenhæng mellem byen og søerne. Kunne der skabes en sammenhæng/akse mellem den kommende baneby, byen og søerne? Sikr gennem planlægning, at mindre forretninger SKAL ligge i midtbyen. Der skal være faciliteter til handlende, så vi sikrer torvehandel midt i byen. Mindre gågade tilpasse gågaden til det behov, der er. Mangler p-hus i midtbyen. Detailhandel bør i højere grad end i dag kombineres med oplevelser, så det bliver noget folk udefra kører langt efter. Vi skal stå sammen for at vinde forbrugeren. Vigtigt, også for detailhandlen at kommune og store virksomheder handler lokalt. Gør de det, gør borgerne nok også (en del af image). Vi skal skabe en køb-lokalt holdning. Bymidte og detailhandel miljø mere end detailhandel / showrooms i stedet for butikker.

12 12 Hvad er det for et miljø man vil have i midtbyen kan andet end forretninger tiltrække mennesker kreative miljøer restaurationslivet samlet? Målsætning 3, kommentarer med fokus på byliv Midtbyen er død efter lukketid og i weekenderne. Behov for at genere en ny stemning i midtbyen her blev der henvist til udviklingen i forhold til Papirfabrikken i Silkeborg. Der skal være et godt miljø i midtbyen. Open by night formår at tiltrække mennesker. Målsætning 4 - Vi skal fortsat være en stærk uddannelseskommune med uddannelser, der imødekommer nutidens og fremtidige behov. Dette sker i samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner, Aalborg - og Aarhus Universitet m. fl. Målsætning 4, forslag til handlinger Etabler et internationalt gymnasium. Forslag: Arbejde på at få AU Foulum ændret til AU Viborg på samme måde som Aalborg Universitet Esbjerg (AAU-Esbjerg) og dermed få Viborg associeret med et universitet / gøre Viborg til en universitetsby. Derudover blev det også foreslået, at Viborg kom med i Agro Business Parks navn igen for at signalere tilhørsforholdet til Viborg. Vi bør arbejde for en datalogiuddannelse i Viborg, der kan understøtte de mange innovative ITvirksomheder i byen. Den positive udvikling, som Landbrugsskolen er inde i, skal fastholdes. I fremtiden bør det være muligt at tage en universitetsgrad på skolen. Uddannelser der slutter i byen/kommunen kan øge sandsynligheden for at disse studerende også bosætter sig her. De unikke uddannelser er vigtige - promover disse. Viborg har gjort det godt på uddannelsesområdet. Det er vigtigt at holde på unge mennesker, ved at tilbyde uddannelser. Forslag: kan man oplyse de unge mennesker bedre om uddannelser i Viborg? De unge går også efter caféliv i midtbyen (udvikling af midtbyen vigtig). De unge vil bo i midtbyen. Vi skal passe på Foulum - fare for at der flyttes til Aarhus med mange af tingene!! Vi skal blive bedre til at sælge Foulum / ABP som det sted i DK hvor der virkelig nyudvikles og forskes i Bioteknologi m.m. Opbyg et spændende studiemiljø på Campus - Meget vigtigt!!

13 13 Frikommune-forsøg hvor penge går til uddannelses/læringsindsats ude i virksomheder (der tager unge ind) i stedet for en produktionsskole! Vigtigt at vi har en god bosætnings politik (boliggaranti). Men hvad med ægtefællejob - det er tit et problem når der skal tiltrækkes arbejdskraft - Vi bør gøre noget aktivt her! Inddrag Regionen / Sygehuset i flere projekter mm. - drag fordele af at vi er Regionshovedstad. Vi skal lave en bevidst strategi for, hvilke uddannelse vi ønsker. Vi skal adskille os ved de positive historier - men det skal ikke kun være Foulum og Animationsskolen. Måske kan vi sætte barren højere ved at sætte fokus på andre virksomheders potentialer eks. Hedeselskabet/Grundfos. Erhvervsrådet skal sparke døre ind hos virksomhederne og tilbyde penge (puljemidler). Erhvervslivet bør indgå i et forpligtende samarbejde med kommunen og de relevante uddannelsesinstitutioner om at garantere et nærmere defineret antal praktik- og uddannelsespladser i erhvervslivet. Uddannelsesinstitutionerne bør på sin side aktivt understøtte erhvervslivets behov for uddannelse og efteruddannelse både i form af de eksisterende uddannelsestilbud og udvikling af nye uddannelser tilpasset erhvervslivets fremtidige udfordringer. Kommunen bør afsætte ressourcer til at støtte såvel uddannelsesinstitutioner som erhvervsliv på disse områder og afsætte tilstrækkelige midler til at markedsføre Viborg kommune som et attraktivt uddannelses-, arbejds- og bosætningssted. Faglært arbejdskraft bliver en mangelvare fremadrettet. Vi er i erhvervslivet for dårlige til at tage lærlinge. Her må vi i erhvervslivet blive bedre til at tage unge ind på nye måder. Det er alt afgørende. Kunne vi skabe en uddannelsesgaranti for unge i VK? De 100 største virksomheder skal i fællesskab forpligte sig til at x antal lærlinge! Det er hårdt, bøvlet administrativt og dyrt - at have lærlinge (bureaukrati). Kommunen skal fjerne bureaukratiet for virksomheder ift. lærlingen, f.eks. et front office, der klarer bureaukratiet. Målsætning 4, kommentarer: AU s omorganisering et problem folk og kompetencer flyttes fra Foulum til Århus. Dette medfører også, at folk flytter fra Viborg Kommune. Skab sammenhæng mellem erhvervspolitik og uddannelsespolitik. Nye medarbejdere tør ikke etablere sig hvis de ikke kan se jobmuligheder for begge parter, især for de højest uddannede. En positiv lærlinge italesættelse vil fremme tilgangen disse uddannelser. Hvilke uddannelser vil vi have?

14 14 Hvordan skaber vi sammenhæng mellem virksomheder og uddannelser? Vil vi sætte fokus på det vi har eller vil vi have nyt? VK har ikke internationalt gymnasium pga. politik! Man må koble erhvervsliv, kommune, uddannelser mv. og påvirke politisk på alle niveauer Fælles fokus på forbedret infrastruktur Målsætning 5 - Vi kæmper sammen om forbedret infrastruktur f. eks. en Hærvejsmotorvej, udbygning af A26, udvikling af Karup Lufthavn og effektivisering og nytænkning af især den regionale togtrafik. Målsætning 5, forslag til handlinger: Viborg-alliance samarbejde med Hærvejskomitéen løsning som start på A13. Hærvejskomitéen skal suppleres med flere fra erhvervslivet. Opfordre virksomhederne til Viborg Kommune til at melde sig ind i Hærvejskomiteen. Borgmesteren må gerne stille sig op og sige jeg vil gerne have i forhold til infrastruktur! Commitment fra erhvervslivet og en samlet påvirkning er vigtigt særligt fra de magtfulde. Afgørende for erhvervsudviklingen med en Hærvejsmotorvej og en udbygning af A26. En klar plan for samt professionalisering af lobbyarbejdet er afgørende i forhold til at komme igennem med vejprojekterne. Lobbyarbejdet kan med fordel samles i én privatstyret organisation. Virksomhederne i Viborg Kommune vil meget gerne biddrage til arbejdet. Lobbyarbejdet skal bl.a. have til formål at udstyre politikerne med gode argumenter for projekterne samt samle opbakning fra andre kommuner. Bør nedsættes en gruppe, der påtager sig ansvaret for en fokuseret indsats ift. infrastruktur. Gruppen kan/skal også gøre brug af professionel hjælp. Arbejdsgruppe om transport/infrastruktur - folk med erfaring i at påvirke, en opgave for professionelle arbejdsgruppe sammensat af erhvervsliv og kommune, region - Grundfos vigtig spiller omkring infrastruktur arbejdsgruppe. Hvem skal sidde i arbejdsgruppe er en vare, der skal sælges, angribe det som en vare, der skal sælges prof markedsføringsfolk, mediefolk m.fl. Fokus på A26 sammen med Århus og omkringliggende kommuner. Udfordring med samarbejdspartnere indenfor Region Midtjylland ift. Hærvejsmotorvejen. Nødvendigt og ER allerede fundet samarbejdspartnere i Region Syd og Region Nord.

15 15 Udvid vejen til Aarhus og opkræv vejpenge. Der skal lægges massivt pres på beslutningstager / folketingspolitikere mf. Konstant og intensivt lobbyarbejde nødvendig med A26 og Hærvejsmotorvejen. Hærvejsmotorvejen - vigtigt at få det til at være et fælles Jyllandskorridor projekt med mange venner fra nord til syd! Virksomhederne må på banen med konstante og klare budskaber (ikke bare fra Viborg med også fra Aalborg, Silkeborg m.fl., Ja, selv Herning burde kunne se fordelen (når de nu har fået det de skal have!) Kommunen bør igangsætte et arbejde med at udarbejde en Hvidbog, der præciserer Viborgs ønsker om bedre infrastruktur og præsenterer en overbevisende økonomisk/politisk argumentation for disse. Løsningerne skal have tilslutning fra både kommune og erhvervsliv. Målsætning 5, kommentarer: Hvis vi har de fedeste ting, så skal folk nok komme hertil, selvom der ikke er nogen motorvej Er ikke bekymret i forhold til, om der er motorvej til Viborg eller ej. Lastbilerne skal nok komme her til alligevel! Vedrørende Karup Lufthavn er Norwegian ikke den rigtig operatør, bl.a. fordi de ikke samarbejder i tilstrækkelig grad med andre europæiske lufthavne. Karup Lufthavn vil dog i det hele taget ikke være rentabel i fremtiden. A26 før Hærvejsmotorvej. Husk også jernbanen Overvej OPP Sats 100% på en Hærvejsmotorvej. Så kommer resten af sig selv. Rute A 26 har første prioritet og skal på plads NU - Vigtigt ikke at glemme det! Måske nødvendigt at prioritere mellem A26 og Hærvejsmotorvejen. A26 er stort set besluttet, men der er endnu ikke afsat penge til A26. God infrastruktur forudsætning for at tiltrække store virksomheder

16 16 Internationalisering, styrkepositioner og iværksættere i fokus Målsætning 6 - Vi skal udnytte virksomheders og kommunens netværk for at udvikle nye internationale markeder. Virksomheder med eksportpotentiale skal udvikles. Målsætning 6, forslag til handlinger: Bruge virksomhedsledere som ambassadører. Ambassadører for hinanden (kommune og virksomheder) ved internationale rejser og besøg. Måske kunne vi iværksætte et fælles fremstød på udvalgte markeder. Etablere et netværk af højtuddannede medarbejdere fra forskellige virksomheder. Etablere en pakke - kommune og virksomheder - besøg på flere virksomheder og info fra kommunen. Erhvervslivet bør sammen med Kommunen fortsætte arbejdet med at etablere eksportorienterede klynger, og etablere et forpligtende samarbejde med Udenrigsministeriet, Danmarks Eksportråd og relevante eksterne aktører og rådgivere. Kommunen bør aktivt støtte bestræbelserne ved at hjælpe med de administrative opgaver i forbindelse med ansøgninger om eksterne offentlige midler og aktivt støtte eksportbestræbelserne med tilstedeværelse af politikere og embedsmænd, når det kan hjælpe på eksportbestræbelserne. Etablere en form for familie-netværk for udlændinge, der arbejder i kortere perioder og bor på hotel. Give tilbud om fritidsaktiviteter sammen med en lokal - måske fra en virksomhed. Kunne evt. allerede hjemmefra ønske aktiviteter i bestemte retninger, så frivillige kunne sammensætte et program, finde kontakter, booke fritidsaktiviteter m.v. på forhånd. Målsætning 6, Kommentarer: Hvorfor er det kun virksomheder med eksportpotentiale, der skal udvikles? Styrke netværk så det bliver kolleger og ikke konkurrenter. Husk nu det fælles DNA. Virksomlederne fokuserer i det daglige på sig selv, og dialog/videndeling er ikke så let som man gerne vil ikke lige til! Vi har en udfordring i at mange virksomhedsledere er tilfredse med den første Bimmer. Derfor vælg nogle at fokusere på og lad de der vil passe sig selv.

17 17 Målsætning 7 - Vi vil fortsat støtte og udvikle eksisterende virksomheders vækstpotentiale samt eksisterende og potentielle klyngers forretningspotentiale f. ex. miljøet omkring AU Foulum/Agro Business Park og Arsenalet. Målsætning 7, handlinger: Netværk og klyngenetværk fælles erfaringsudveksling i forhold til eksportområder og lande. Mindre virksomheder skal hjælpes. Mange af dem har eksempelvis ikke mulighed for at søge midler i regi af det eksisterende erhvervsfremmesystem. Undlade SKI-aftaler, nok tænke internationalt men også lokalt. Viborg kan lære af Herning mht. at differentiere tilbuddene om erhvervsservice i forhold til små og store virksomheder. Grundfos er en vigtig spiller og skal mere på banen. Grundfos er en motor i forhold til cleantec. Grundfos skal på banen på linie med animation og Foulum. Skabe nye KLYNGER med potentiale for synergier via tætte/nærtbeslægtede virksomheder og brancher. Identificere vores styrker her. Find de 5 bedste klyngeideer - Lav iværksætterhuse / evt. via alliance med nogle af de store private udlejere / ejendomsbesiddere i Viborg Kommune. Der måske også ville sætte kapital bag nogle iværksættere. Erhvervslivet og Viborg Kommune bør i fællesskab etablere et nyt industri/produktions center, hvor etablerede virksomheder kan udstille produkter og løsninger, vækstvirksomheder kan træne deres kompetencer og styrke deres netværk, og hvor nye virksomheder kan etablere sig i et inspirerende og støttende miljø. Find investorer der kunne tænke sig at støtte nogle af miljøerne. Frivillig kapital. Behov for showroom, der viser hvad vi kan. Mere systematiseret mentoring mellem virksomheder (styret af VER). Fokus på animationssatsning. Fokuser på Foulum og den viden, man har der. Erhvervsrådet bør have en ny profil - eksempelvis Viborg Vækstforum. Lav jobswap ml. virksomhederne og virksomhedslederne. Kommunen skal lade voksende virksomheder i landdistrikterne blive hvor de er. Kreative kommunale støttemuligheder.

18 18 Se muligheden i Flyvestation Karup som samlingspunkt for højteknologisk center. Målsætning 7, kommentarer: Erhvervsrådet skal trække meget mere. Erhvervsrådet har adgang til projektmidler - de burde være på pletten. Fokus på specifikt virksomhedsområde frem for bred satsning. Skab også vækst i de mindre byer. Udviklingsafdelingen synlig i erhvervslivet. Husk på at ikke alt er eksport. Fokuser på små og mellemstore virksomheder, nogle af dem bliver store engang. Fokusområderne: Grøn vækst, Animation mv. skal gå efter 20 % vækst! f.eks. 500 arbejdsplader ift. animation, Foulum inden for x år. Husk nu at i de små virksomheder drejer det sig om her og nu, samtidig med at de selvfølgelig kan blive internationale om 10/20 år. Vi savner måske industribenet i vort fokus på animation, grøn vækst osv. Vi har f.eks. en styrkeposition i mange små underleverandører ift. autoområdet. Industrien bør være et nyt 3. ben, ud over animation og grøn vækst. Målsætning 8 - Vi skal tilbyde optimale rammer for iværksættere med vækstpotentiale for at skabe ny vækst. Målsætning 8, handlinger: Etablering af Center for Iværksættervirksomheder. Dyrk de lokale ildsjæle, der måske vil understøtte lokale iværksættere. Identificer disse. Fokus på iværksættere kan styrkes. Viborg som stedet For iværksættere! Fx et råd af virksomhedsejere, der kan støtte iværksættere, når bankerne ikke vil. Lokal vækst- og investeringsfond. Skrivebordsbank Lån et tomt skrivebord hos en af de lokale virksomheder. Saml de stærke virksomheders kompetencer (og penge) formelt, med henblik på at få mellemniveauet af virksomheder videre/ud over rampen og støtte potentielle, stærke iværksættere. Det er

19 ikke de stærke virksomheder vi skal satse på, men de (de stærke virksomheder) skal understøtte gruppen af mellemniveau-virksomheder og de stærke iværksættere. Billig husleje til nystartede virksomheder. Iværksætteri flere iværksættermiljøer inspirere hinanden afdække hvad der afholder unge fra at starte egen virksomhed. Arbejde for øget kendskab til iværksætteri, generelt ikke nok viden om muligheder, bedre markedsføring. Mentorordning, bruge eksisterende virksomheder som mentorer. Handel og håndværk det lokale også i fokus hvis ingen små virksomheder uddanner lærlinge er der ingen til at starte nye virksomheder. Man skal klædes på til at være selvstændig. Indvandrere skal tvinges på kursus. 19 Kunne man etablere en kravlegård for mennesker med gode ideer, som ikke helt tør eller ved hvad de skal? Kunne kommunen stille opstartslokaler til rådighed? Kunne virksomheder stille plads og rådgivning til rådighed, så en evt. iværksætter kunne låne produktionsapparatet i en opstartsperiode? Vi skal bare passe på ikke at få mere af det samme, men også understøtte det helt nytænkende. Iværksætterhjælp går i 3 år - det kunne være en god ide at besøge virksomheder, der er lidt ældre og se, hvordan går det - hvordan kan virksomheden evt. understøttes til at blive en vækstvirksomhed. Mulighed for at sende penge med iværksætterne finansiering - garanterede lån mod delvis egenfinansiering eller Grundfos modellen, hvor ansatte med en ide og et produkt får aftale med virksomhed om ordrer, som underleverandør - kunne være del af strategi. Fortsætte det allerede gode arbejde med iværksætteri og det internationale område igen kan vi blive bedre til at markedsføre dette! Lokale virksomheder investere i nye iværksættervirksomheder. Velkomstpakke til iværksættere. Mange gode ideer mistes i bankerne, fordi iværksættere ikke nødvendigvis er gode sælgere. Dem kan eksisterende virksomhedsledere i mange tilfælde bedre spotte - og måske spytte penge i! Kombiner meget gerne med inkubator-miljøer.

20 20 Målsætning 8, kommentarer: Vi skal styrke iværksætterlysten, gejsten osv. blandt unge. Vi skal fokusere indsatsen man skal turde selektere iværksætteri inden for industri etc. Ikke f.eks. pizzarier eller frisører!

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Byråd Gothersgade 7000 Fredericia att.: Borgmester Jacob Bjerregaard 15. sep. 2014 Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Erhvervsforening skal hermed

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst!

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! ØU SYRETEST AF VISIONEN Roskilde Kommune, 1. oktober 2014 Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! 1 VISIONENS SPROGLIGE PEJLEMÆRKE Visionens sproglige pejlemærke rummer både de nuværende styrkepositioner

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) skal i 2015 gennemføre og/eller aktivt bidrage til nedenstående opgaver. Der er opstillet konkrete effektmål for alle

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Velkommen til nytårskur 2014

Velkommen til nytårskur 2014 Velkommen til nytårskur 2014 Mads Birk Kristoffersen Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd Aftenens program Erhvervsudvikling i Sorø kommune Buffet og dialog om de omdelte emner Nytårshilsen

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Konservative i Skive

Konservative i Skive Konservative i Skive Valgoplæg til kommunevalget d. 17. nov. 2009. Nye arbejdspladser flere skatteborgere. Iværksætterhus i Skive by. Planerne om et iværksætterhus/væksthus i Skive by skal realiseres hurtigst

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET

SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET ERHVERVSSTRATEGI RANDERS - Randers Regnskov - --------- - Danish Crown VIBORG - Viborg Domkirke - Kongepladsen - -------------- HERNING -Boxen - Messecenter Herning

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Greve Kommune Visionsseminar om erhvervsudvikling den 3. juni 2008 Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Nævningegruppe 1 De vigtigste udfordringer i Greve Kommune

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk!

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! Øksnehallen, 14-15/9 Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! IVÆRK&VÆKST2012 Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab resultater for både din egen

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri 10 anbefalinger fra serieiværksættergruppen GEIST til, hvordan det danske erhvervsfremmesystem får flere digitale iværksættere

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere