FAQ om biomasseværket

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAQ om biomasseværket"

Transkript

1 FAQ om biomasseværket SKANDERBORG HØRNING FJERNVARME

2 Kraftvarmepligten? Skanderborg Byråd har i 2005 med samtykke fra Energistyrelsen godkendt Skanderborg Fjernvarmes flisprojekt. Projektet indeholder en afbrydelse af forbindelsen til Aarhus. Afbrydelsen af forbindelsen med Aarhus er besluttet, men selve afbrydelsen foretages først for, at undgå erstatningskrav fra Aarhus og Dong. Det nye biomasseprojekt indeholder af denne grund ikke en afbrydelse, idet forbindelsen afbrydes som en del af flisprojektet fra Uden forbindelse til det centrale kraftværk (Studstrupværket) er vi ikke i et centralt kraftvarme område ifølge de juridiske eksperter vi har konsulteret. Fortsætter vi med at aftage varme fra Aarhus efter den , forventer vi at få kraftvarmepligten. Energistyrelsen har pr. mail den 11. november 2014 bekræftet, at Skanderborg ikke har et kraftvarmekrav når forbindelsen til Aarhus er blevet brudt i henhold til godkendelsen i flisprojektet fra Skanderborg Kommunes rolle? Skanderborg Kommune er varmeplanmyndighed og skal i samarbejde med forsyningsselskaberne planlægge varmeforsyningen i kommunen. Kommunalbestyrelsen skal efter krav i varmeforsyningsloven behandle og godkende projekter som opfylder gældende betingelser. Kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at projektbehandlingen koordineres med den fysiske planlægning, herunder region, kommune og lokalplan lægning, og at godkendte projekter indgår ved revision af lokalplaner i det omfang, det er påkrævet. Kommunalbestyrelsen skal foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af et projekt før godkendelse. Endvidere skal kom munalbestyrelsen ud fra en konkret vurdering godkende det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Afbrydelse af ledningen? I praksis er det let at foretage en fysisk afbrydelse af forbindelsen mellem Skanderborg Hørning Fjernvarmes rørinstallationer og transmissionsnettet. Selve indgrebet skal foretages på vekslerstationen på Alhøjvej, der i dag fungerer som forbindelsespunkt imellem de to net. Når den fysiske adskillelse fra transmissionsnettet er en realitet, er Skanderborg ikke længere bundet af kraftvarmekravet. SIDE 1

3 Biogas? Biomasseværket opføres til at kunne anvende forskellige våde brændsler. Skanderborg Hørning Fjernvarme ønsker ikke at konkurrere med et lokalt biogasanlæg om brændsler. Vi anvender brændsler som ikke med fordel kan anvendes i en lokal biogasproduktion. Derimod ser vi gerne et samarbejde hvor vi eksempelvis kunne aftage biogassen for at producere el og varme. Ved forgasning af biomasse får man et fiberholdigt restprodukt som vi kan tørre og brænde i den nye biomassekedel. Skanderborg Kommunes klimaplan? Biomasseværket producerer ikke strøm, men det understøtter klimaplanen ved at anvende lokalt og bæredygtig biomasse. Biomassen har en høj grad af CO2 neutralitet. Renosyd? Renosyds aftale med AVA er uopsigelig frem til RS er økonomisk sikret. Såfremt AVA ophæver aftalen skal RS kompenseres fuldt ud. Aftalen med AVA giver RS mere fordelagtige vilkår end Skanderborg Hørning Fjernvarme vil eller må tilbyde. Alternativet? Såfremt biomasseværket ikke opføres vil den manglende produktion primært komme fra Studstrupværket, der producerer energien på amerikanske træpiller. Træpiller fremstilles af flis der neddeles, tørres og presses til piller gennem en energikrævende proces. Hertil kommer transporten med skib mellem to kontinenter. Lignende projekter? Biomasse er en anderkendt vej til frigørelse fra de fossile brændsler. Derfor sker der over hele Danmark en massiv omstilling til biomasse. Lokalt sker der meget: Galten og Ry har netop udvidet. Hammel har bygget nyt. Aarhus bygger nyt værk i Lisbjerg. Studstrupværket omstiller til træpiller. Tvis omstiller til træflis. Se bilag 1 bagerst, over eksempler på biomasseprojekter i Danmark. SIDE 2

4 Risiko? Biomasseværket opføres til at kunne anvende vådt brændsel. Vi vil få denne mulighed selvom konstruktionen af værket vil bygge på kendte og afprøvede teknologier. Udbuddet af lokal biomasse? Ud af de ton som vi i dag anvender på værket på Danmarksvej, kommer 75% inden for en radius på 50 km. Vi opererer med tre hovedleverandører, med hvem vi har tegnet 3 årige rullende kontrakter. Dermed er biomasseleverancerne altid sikret tre år frem i tiden. Vi oplever øget udbud og faldende priser. Ifølge de danske skove, kan de fordoble produktionen på de eksisterende arealer når blot de er sikre på afsætningen. Vi ser ingen leveringsproblemer i de kommende år. Fremtiden for biomasse? Afbrænding af biomasse vil i en årrække kunne løse vores problemer med at opnå Co2 neutrallitet. På længere sigt, hvilket vil sige frem mod 2050 og årene derefter, vil en del af biomassen finde anden anvendelse. Vi forventer, at biomassekedlen til den tid vil indgå som spidslast reserve mens hovedproduktionen sker på andre energikilder. Frem mod 2050 vil biomasseværkerne i fællesskab medvirke til at etablere et marked og en produktion af biomasse som er helt nødvendig for at biomasse på den helt lange bane, kan anvendes til andre formål. Afgifter? På sigt vil der måske komme afgift på biomasse. Den planlagte, men nu opgivne forsyningssikkerheds afgift var på alle biobrændsler og næsten ens. Kommer der en ny afgift kunne man forestille sig, at den vil blive gradueret efter biomassens bæredygtighed. Her falder f.eks. træpiller helt igennem sammenlignet med halm og flis. Forsyningssikkerhed? Studstrupværket lukker i 2016 blok 4. Herved forsvinder 450 MW varmekapacitet og en hjørnesten i varmeplanens forsyningssikkerhed. Skanderborg Hørning Fjernvarme har efter opførelsen af det nye biomasseværk en tilstrækkelig forsyningssikkerhed. Denne betyder, at vi i den koldeste time på året vil kunne forsyne alle kunder med varme selvom vores største varmeproduktionsenhed falder ud. SIDE 3

5 Skanderborg forsyning? På renseanlægget på Døjsøvej er der mulighed for via en varmepumpe at levere overskudsvarme til fjernvarmenettet (ca. 1 MW). Skanderborg Hørning Fjernvarme ønsker, at mest mulig overskudsvarme i området udnyttes. Opførelsen af biomasseværket vil på ingen måder hindre et sådant projekt. Region Midts strategiske energiplan (SEP)? Region Midt er langt med udarbejdelsen af en SEP. Vi har sammen med Skanderborg Kommune deltaget i arbejdet med udformningen af Region Midts SEP. Biomasseværket vil understøtte planen omkring frigørelsen fra de fossile brændsler. Hæftelser? Budgettet for opførelse af værket er 140 mio. kr. På grund af den store besparelse vil værket kunne afskrives over en kort årrække samtidig med, at forbrugerne får en stor besparelse på deres varmeregning. Såfremt vi bliver i Aarhus samarbejdet, vil vi komme til at hæfte for og afdrage vores andel på 240 mio. kr. af de investeringer på 2,7 mia. kr. som ombygningen på Studstrup og det nye værk i Lisbjerg er budgetteret til. Dette beløb er markant større end vores egen investering i et nyt biomasseværk. Investeringen i Aarhus finansieres med kommunal lånegaranti med en løbende provisionsbetaling til Aarhus kommune. Et fortsat samarbejde med Aarhus, vil ud over renter og afdrag på vores andel af hæftelsen, også betyde en årlig provisionsudgift til Aarhus Kommune på omkring 2,4 mio. kr. Billigere varme til Skanderborgs borgere? Når biomasseværket er opført viser vores beregninger, at et standardhus vil opnå en besparelse på kr. pr. år. Såfremt vi senere kan opnå tilladelse til også at forsyne Hørning vil besparelsen blive på kr. pr. år. Skanderborg Kommune er med de kommunale bygninger en meget stor kunde. Derfor bliver besparelsen også tilsvarende stor. Uden Hørning opnås en samlet besparelse på 1,25 mio. kr./år. Med Hørning forsynet fra biomasseværket ender den årlige besparelse på 2,26 mio. kr. Bilag 1 Hele Danmarks varmeforsyning er i gang med en omlægning. De naturgasfyrede områder har pligt til at aftage naturgas. Der sker en konvertering i nogle områder SIDE 4

6 med individuel naturgas til fjernvarme. I alle øvrige områder i Danmark der i dag ikke er biomassefyret, arbejdes der med planer om konvertering til biomasse. Der er p.t. ingen realistiske alternativer til biomasse. Biomasse kan suppleres med varmepumper med vindmøllestrøm, solvarme og varme fra jorden. Er der biomasse nok i fremtiden? Thomas Dalsgaard, adm. Direktør i Dong udtaler den på en Energipolitisk konference i Aalborg, at det samlede årlige forbrug af træpiller i hele Europa udgør 10 % af den årlige tilvækst i skovene i USA. Eksempler på byer med nyere biomassebaserede projekter. Åbenrå halm og flis Haderslev flis Skjern flis Thyborøn flis Skagen flis Hanstholm flis Thisted halm Hjørring flis Ebeltoft flis Hammel flis Galten flis Ry flis Tvis/Skærbækværket: Vejle, Kolding og Middelfart flis kraftvarme Grindsted flis Sønderborg flis Aarhus; Lisbjerg halm kraftvarme Studstrup træpille kraftvarme Rudkøbing flis Helsingør flis Egedal piller Løjd Kirkeby halm Slagelse flis Næstved flis Fensmark flis Fuglsbjerg halm CTR & VEKS (København); Avedøreværket halm, træpiller kraftvarme Amagerværket træpiller kraftvarme NB: Bemærk at der kun arbejdes med kraftvarme i de store projekter i de store centrale områder. SIDE 5

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT Til I/S Nordforbrænding + Fredensborg og Hørsholm Kommuner Dokumenttype Energiplan Dato Maj, 2011 ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET BILAG, CASE-OMRÅDET Revision 1 Dato 2014-11-18 Udarbejdet af Bjarne Lykkemark/Niels Beck-Larsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Bjarne

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Bilagsrapport Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG SØNDERBORG Revision 01 Dato 2009-11-06 Udarbejdet af JEML Kontrolleret af JJP Godkendt af AD Beskrivelse Bilagsrapport

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

Energivision for Aalborg Kommune 2050

Energivision for Aalborg Kommune 2050 Energivision for Aalborg Kommune 2050 www.freeimages.co.uk REALISERING FORSYNING FORBRUG OG RESSOURCER INDLEDNING Indhold Forfatterne September 2010 Indhold Forfattere: Poul Alberg Østergaard Henrik Lund

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21 KAPITEL 1: INDLEDNING...5 1.1 Problemfelt...5 1.2 Problemformulering...8 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 2.1 Afgrænsninger...10 2.2 De to plansystemer...11 2.3 Det specifikke og det almene...12 2.4

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Et nordisk energiscenario Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Greenpeace 26 Sammendrag Vi skal modvirke klimaforandringer ved at reducere CO2-udslippet. Det betyder, at vi skal nedtrappe

Læs mere

Biomasse og geotermi

Biomasse og geotermi Biomasse og geotermi i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning Af Mikkel Ellung Larsen Speciale fra Teksam december 2010 Vejleder: Thomas Budde Christensen Bivejleder: Jan Andersen ENSPAC ROSKILDE UNIVERSITET

Læs mere

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Vi har energien 2009 Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Udgivet af OVE og SEK OVEs forlag 100% vedvarende energi om 20 år...................2 Dansk energi.................................4 Vedvarende

Læs mere

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE SCENARIEANALYSE 1 Revision 02 Dato 2009-10-14 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere