Aarhus Havn - Bygning med foderstofsiloer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Havn - Bygning med foderstofsiloer"

Transkript

1 Aarhus Havn - Bygning med foderstofsiloer Tongavej 3, 8100 Aarhus C ATR Fabrik Aarhus GmbH, Tyskland Erhverv m² m³ volume inkl. siloer Ukendt Totalentreprise Aarhus Kommune Lard Lindgaard Rådgivende Ingeniørfirma 3. parts kontrol af statiske beregninger og projekttegninger for foderstofanlæg til opførelse på Tongavej, Århus Havn. Anlægget omfatter ca m² bebygget areal, volume inkl. siloer m ³ med bygninger i op til 35 meters højde. Byggeriets danske bygherrerådgiver er Lars Lindgaard Rådgivende Ingeniørfirma, og 3. partskontrollen er gennemført i samarbejde med denne samt bygningsmyndighederne ved Aarhus Kommune. Byggeriet er projekteret af tyske rådgivere og skal opføres af tyske entreprenører.

2 VERDO Kulholmsvej 22, 8930 Randers NØ VERDO A/S Industri Samlet m² Samlet 100 mio. kr. Hoved- og fagentreprise Verdo A/S Aalborg Energie Technik (AET) I forbindelse med at Verdo, tidligere Energi Randers, omlagde kraftvarmeværket fra kulfyring til fyring med både biobrændsel og kul, planlagdes en række bygningsmæssige tiltag for håndtering af brændselsmateriale. Dels direkte fra skib og dels fra udendørs oplagsplads. Ny bygning for flishugger og knuse/harpemaskine Bygningen opføres i 1 etage med et samlet byggeareal på ca. 415 m² fordelt på ca. 130 m² i grube og ca. 285 m² i stueetage. Da bygningen ligger tæt på eksisterende kajkant, er der forud for byggeriet etableret afstivende og afskærmende spuns, både midlertidig og blivende. Kajkanten er forlænget langs åen/fjorden og dertil er anvendt nedpresset pæle i kanten af åen/fjorden. Transportanlæg/grube For automatisk transport af brændselsmateriale er udført transportør stigende i højden fra 3 m til 25 m. Transportøren bæres af henholdsvis A-ben og kraftige rundsøjler. Ved overgang fra ét transportøranlæg til andet er udført grube under jorden i en dybde af ca. 8 m under jorden. Konstruktionerne er her udført vandtætte og grundet trafikale forhold er udført både blivende og midlertidig spunsning samt midlertidig lokal grundvandssænkning. Alle konstruktionerne er piloterede med jernbetonpæle. Bygning for oplagring af biobrændsel Bygningen blev færdigprojekteret og der blev afholdt licitation. Umiddelbart inden byggestart blev byggeriet udsat på ubestemt tid. Bygningen placeres, hvor der tidligere har været kulgård på Randers Havn, umiddelbart ved siden af kraftvarmeværket. Bygningen, der har et omfang på ca m² er pælefunderet. En del af de eksisterende jernbetonpæle fra den tidligere kulgård genanvendes ved det nye byggeri. Det drejer som om ca. 300 pæle. Disse pæle er frigravet og armeringen er fritlagt i toppen. Der rammes herudover nye supplerende jernbetonpæle, ca stk. I bygningens østlige ende udføres vandtætte bygningsværker under eksisterende terræn. Over terræn er der gjort tiltag for sikring mod vandindtrængning ved høj vandstand på havnearealerne.

3 VERDO, Lagerhal for biobrændsel Kulholmsvej 22, 8930 Randers NØ VERDO A/S Industri Projekteret 2011, endnu ikke opført m² 60 mio. kr. Totalrådgivning Ingen I forbindelse med at Verdo, tidligere Energi Randers, omlagde kraftvarmeværket fra kulfyring til fyring med både biobrændsel og kul, planlagdes en bygning for oplagring af biobrændsel. Bygningen placeres, hvor der tidligere har været kulgård på Randers Havn, umiddelbart ved siden af kraftvarmeværket. Bygningen opføres i 2 bygningssektioner, hovedsageligt i 1 etage med et samlet byggeareal på ca m². Lagerhallen er opdelt i 2 kamre, der principielt er virkende hver for sig. I hver langside, ved facaden, føres flis ud til transportbånd, der fører flisen væk til forbrænding. Dette betinger en åben C-konstruktion i betondelen i hver side. Bygningen udføres i stålrammekonstruktioner, der står på insitustøbte betonkonstruktioner. Stålrammekonstruktionerne udføres således, at der er 2 stålhaller, der er lodret virkende hver for sig. De insitustøbte betonkonstruktioner er udformet, så de er tilpasset de maskindele, der skal håndtere oplagring og flytning af flis. Bygningen er delt på langs af sektionsvægge, der udføres af stålrammeben og præfabrikerede betonvægelementer. Bygningen har vandret tag og har trapezplader spændende mellem stålrammerne. Tagbeklædning udføres i tagpap. De 3 facader udføres med z-åse mellem rammerne og stålfacadeplader på z-åse. Den sidste facade, der ligger i ca. 55 graders vinkel, udføres med glasplader udenpå stålfacadeplader. Bygningen er pælefunderet. En del af de eksisterende pæle fra den tidligere kulgård, der var beliggende samme sted, genanvendes ved det nye byggeri. Det drejer som om ca. 300 pæle. Der rammes herudover nye supplerende jernbetonpæle, ca stk. I bygningens østlige ende udføres bygningsværker under eksisterende terræn. Der udføres tværgående fundamentskonstruktioner til sikring af, at tværkræfter kan overføres i gulvniveau.

4 VERDO, Biomassetransportanlæg Kulholmsvej 22, 8930 Randers NØ VERDO A/S Industri Samlet strækning 410 m² 20 mio. kr. Hovedentreprise Ingen I forbindelse med at Verdo, tidligere Energi Randers, omlagde kraftvarmeværket fra kulfyring til fyring med både biobrændsel og kul, planlagdes nyt tranportanlæg for automatisk flytning af træflis. Dels direkte fra skib og dels fra udendørs oplagsplads. Transportanlægget er dels et vandret bånd i ca. 4 m højde over jord, dels et bånd stigende fra 4 m til 25 m over jord og dels et bånd stigende fra terrænniveau til ca. 35 m over terræn. Hertil kommer ca. 30 m lang betongrube som båndet løber ned i. Transportanlæg er udført af stålkonstruktioner dels med rørsøjler under og dels med A-ben. Stålkonstruktioner er detaildimensioneret af leverandør. Opførelse af Insitu-støbt betongrube udført med vandtætbeton inklusive vandtætning af samlinger osv. Gruben er en del af et transportanlæg for træflis. I forbindelse med arbejderne skulle udføres blev der afspærret for trafik og færdsel i området, dog således af trafikken kunne passere forbi i henhold til aftale med bygherre. Der blev udført byggeledelse, projektering af KON og VVS samt ført fagtilsyn. Alle punktfundamenter og grube udføres i insitubeton funderet på rammede pæle.

5 VERDO, Harpeknusere/Flishugger bygning Kulholmsvej 22, 8930 Randers NØ VERDO A/S Industri m² 24 mio. kr. Hovedentreprise Ingen I forbindelse med at Verdo, tidligere Energi Randers, omlagde kraftvarmeværket fra kulfyring til fyring med både biobrændsel og kul, planlagdes ny bygning for flishugger og knuse/harpemaskine på Kulhomsvej 22, Randers. Bygningen opføres i 1 etage med et samlet byggeareal på ca. 415 m² fordelt på ca. 130 m² i grube og ca. 285 m² i stueetage, heraf ca. 65 m² i indskudt dæk. Bygningen udføres i beton som præfabrikerede tagdækelementer og in-situ facade- og gavlvægge. I bygningen er der etableret indskudt dæk som stålkonstruktioner. Bygningen har vandret tag og tagbeklædning i tagpap. Bygningen er pælefunderet. Da bygningen ligger tæt på eksisterende kajkant, er der forud for byggeriet etableret afstivende og afskærmende spuns. Både midlertidig og blivende. Kajkanten er forlænget langs åen/fjorden og dertil er anvendt nedpresset pæle i kanten af åen/fjorden. Der blev udført byggeledelse, projektering af KON og VVS samt ført fagtilsyn.

6 VERDO, Nyt anlæg for røggaskondensering Kulholmsvej 22, 8930 Randers NØ VERDO A/S Industri m² 40 mio. kr. Hovedentreprise Ingen Opførelse af nyt anlæg for røggaskondensering omfatter en nybygning ovenpå den eksisterende afsvovlningsbygning. Derudover et nyt trappetårn helt fra terræn til toppen. Sluttelig ombygning inde i kedelhuset. Byggeriet er opført med et bærende system i stål beklædt med stålkassetter, der er isolerede. Der blev udført byggeledelse samt ført fagtilsyn. Nybygningen er opført med start i kote 23,00 og med top i kote 45,00. Terræn hedder kote 2,0. Byggeriet skulle igennem hele forløbet tilgodese, at de eksisterende bygninger og anlæg skulle være i drift hele tiden.

7 VERDO, Bygning for doseringsbeholdere Kulholmsvej 22, 8930 Randers NØ VERDO A/S Industri m² 20 mio. kr. Hovedentreprise Ingen I forbindelse med at Verdo, tidligere Energi Randers, omlagde kraftvarmeværket fra kulfyring til fyring med både biobrændsel og kul, planlagdes ny bygning for doseringsbeholdere til netop dosering af biobrændsel på Kulhomsvej 22, Randers. Bygningen opføres ovenpå den eksisterende kedelbygning, opført som stålkonstruktioner beklædt med stålplader. Transportanlægget forsyner doseringsbeholdere med biobrændsel. Byggeriet skulle igennem hele forløbet tilgodese, at de eksisterende bygninger og anlæg skulle være i drift hele tiden. Der blev udført byggeledelse, projektering af KON og VVS samt ført fagtilsyn. Bygningen indeholder 4 doseringsbeholdere, som doserer biobrændsel til kedlerne, når der fyres med biobrændsel.

8 VERDO, Renovering af Kedel- og Turbinebygning Kulholmsvej 22, 8930 Randers NØ VERDO A/S Industri m² 15 mio. kr. Hovedentreprise Ingen I forbindelse med at Verdo, tidligere Energi Randers, omlagde kraftvarmeværket fra kulfyring til fyring med både biobrændsel og kul, planlagdes ombygning af kedel- og turbinebygninger på Kulhomsvej 22, Randers. Dette omfattedede ombygning og tilpasning af de bærende konstruktioner omkring de to kedler, fordi disse skulle sænkes og ombygges. Projektet omfattede blandt andet pilotering og nye punktfundamenter i umiddelbart nærhed af turbinen, hvilket stillede stort krav til udførelsen, herunder vibrationer, som er kritiske for turbinen. Der bliver udført byggeledelse, projektering af KON og VVS samt ført fagtilsyn. Fyrpladsen blev således sænket 5 m, hvorfor der også skulle etableres to nye indskudte dæk for disse inde i turbinebygningen.

9 Løgstør Rør Danmarksvej 11, 9670 Løgstør Løgstør Rør A/S Erhverv m² Ukendt Totalrådgivning Arkitektfirmaet N. Krogh Madsen A/S I marts 2007 brød Logstor A/S hovedkvarter i brand som følge af kortslutning i nogle tekniske installationer. Den ene halvdel af virksomhedens administrationsbygning nedbrændte totalt, mens en fløj stod tilbage som røg- og vandskadede råmure. En lagerhal på kvm, der desuden rummede en mindre del af produktionen af præisolerede rørsystemer, blev også flammernes bytte. Logstor A/S ønskede at bevare det, der kunne reddes, og opføre en ny administrationsfløj med forbindelse til den gamle. Nybyggeriet er en ekstra fløj parallelt med den bevarede, som ligger ud mod Danmarksvej. Via to forbindelsesgange er der tilbygget en ny administrationsbygning til den eksisterende administrationsbygning. Den nye bygning er i to etager med storrums- og cellekontorer langs facaden væk fra den eksisterende bygning. I siden mod eksisterende bygning er der et stort dobbelt højt fællesrum. I dette rum er der på 1. sal etableret et svævende møderum. I den ene gangforbindelse er der indrettet storrumskontorer og den anden er alene en gangforbindelse. I stueplan i tilbygningen er der indret et produktionskøkken med kølerum til fremstilling af mad til personalet. I en del af den nye bygning er der kælder som indeholder ventilations-, varme,- server og depotrum. Der er udført helt nye installationer i tilbygningen med gulvvarme i stueplan og radiatoranlæg på 1. salsniveau. Der er etableret to komplet nye ventilationsanlæg, hvor det ene forsyner produktionskøkkenet via system emhætter og det andet forsyner møde- og kontorlokaler, samt det store atrium. Sidstnævnte anlæg er med køling som er opkoblet til Løgstør s decentrale køleanlæg. Friskluftindtag og afkast til ventilationen er ført via to skorstende placeret væk fra bygningen, således at tagkonstruktionen ikke blev skæmmet af hætter. Der er udført projektering at statik, varme, vand, el, tilslutning til køleanlægget samt ventilationsanlæg ligeledes blev der ført fagtilsyn.

10 SCA Packaging Danmark A/S C. F. Tietgensvej 2, Taulov, 7000 Fredericia SCA Packaging Danmark A/S Produktion, Lager og Administration Samlet m² Samlet ca. 75 mio. kr. Totalentreprise / Hovedentreprise Ingen SCA Packaging Danmark A/S er en af de førende producenter indenfor kundespecifikke emballager med vægt på state-of-the art emballagedesign og lokal service tæt ved kundernes faciliteter. SCA Packagings emballager er bl.a. fremstillet af bølgepap og flamingo og med en produktportefølje, der inkluderer emballager til føde- og drikkevarer, transport-, forbrugerog displayemballager, specialfremstillede beskyttelsesemballager, industrielle emballager samt standardemballage og emballagetilbehør imødekommer SCA Packaging ethvert markeds behov. I hovedtræk er der tale om følgende byggeprojekter: 2012: Rampe og portanlæg for færdigvarelager : Diverse maskinfundamenter 2001: Produktion, ca m² 1994: Færdigvarelager, ca m² 1991: Produktion, ca m² 1989: Lager, ca. 950 m² 1989: Lager, ca. 450 m² 1986: Produktion og administration, ca m² 1983: Produktion, administration og affaldsdepot, ca m² Stokvad & Kerstens Rådgivende Ingeniører A/S FRI har løbende projekteret opførelse, ombygninger og udvidelser af bygningerne på C. F. Tietgensvej i Taulov.

11 Assentoft Silo A/S Silovej 1, Assentoft, 8960 Randers SØ Assentoft Silo A/S Siloanlæg ved landbrug Ukendt Ukendt Hovedentreprise Assentoft Silo A/S Assentoft Silo A/S leverer siloanlæg til forskellige formål, dog fortrinsvis til landbruget. I forbindelse med disse siloanlæg har Stokvad & Kerstens projekteret fundamenter og siloernes bund-konstruktioner i beton. Betonkonstruktion i silobund er tilpasset de varierende udtømningsforhold ved de forskellige siloer. Stokvad & Kerstens har medvirket til optimering af udformning af betonkonstruktionerne for simplificering af udførelsen og deraf begrænsning af byggetiden. Der udformet et katalog for sammenhængen mellem solityper, -størrelser og former i forhold til betonkonstruktionerne.

12 Green Farm Energy A/S Over Løjstrup, Overgaard Gods, Hjørring, Brønderslev Green Farm Energy A/S Biogasanlæg Opvarmet etageareal ca. 750 m² ved hvert anlæg - hertil kommer tankanlæg Bygningsarbejder ca. 20 mio. kr. pr. anlæg Hovedentreprise Green Farm Energy A/S Den procesmæssige tanke bag selskabet Green Farm Energy A/S kan kort beskrives således: Green Farm Energy A/S har udviklet og verdenspatenteret en helhedsløsning for fremtidens landbrug og industri baseret på organisk forbehandling til biogas og med efterfølgende separation. Løsningen stripper kvælstof ud af biomasserne, samtidig med at det organiske materiale åbnes op, hvorefter man ved hjælp af metanbakterier opnår et højere gasudbytte. De bygningsmæssige forhold omkring anlæggene knytter sig alle til eksisterende store gårdanlæg. Der er i forbindelse med anlæggene etableret en bygning i 2 etager med den maskinelle og kemiske proces samlet og omkring denne er der anlagt tankanlæg, transportøranlæg og maskinhuse. Løsningen opfylder samfundets behov til behandling af organisk affald fra såvel landbruget som industrien, samtidig med at det er profitabelt og medfører en række landbrugsmæssige fordele.

13 Højbjerg Maskinfabrik A/S Oddervej 200, 8270 Højbjerg Højbjerg Maskinfabrik A/S Erhverv m² 19 mio. kr. Totalrådgivning Låsby Byg A/S Gennem en årrække har Højbjerg Maskinfabrik A/S foretaget forskellige om- og tilbygninger samt renoveringer af deres erhvervsdomicil i Højbjerg. Stokvad & Kerstens Rådgivende Ingeniører A/S FRI har projekteret og gennemført opførelsen af eksempelvis delsagerne: Tilbygning, Ny malehal Tilbygning, Ny produktionshal Truck-ladehus og malerdepot Tagrenovering af lager- og kontorbygning Ny malehal & Ny produktionshal Opførelse af 11 meter høj industrihal for automatisk maleanlæg og udvidelse af produktions- og velfærdsfaciliteter. Hallen er opført med bærende betonsøjler og SIB bjælker. Der er en tagkonstruktion med aluminiumsbaserede tagkassetter og tagdug samt præisolerede stålfacadeelementer. Malehallen er brandmæssigt godkendt efter Tekniske Forskrifter. Produktionshallen er indrettet til svejsekabiner med procesudsugning samt en stor kantpresser for tilvirkning af stålemner til produktion af lastvognskraner.

14 Aarhus Havn - Containerterminal Øst Østhavnsvej, 8000 Århus C FAA Holding A/S Erhverv m² 70 mio. kr. Totalentreprise Arkitektfirma Niels Kjær ApS Århus Arkitekterne A/S I forbindelse med Cargo Service Container Terminals udvidelse på Århus Havns sydhavn er der i totalentreprise udført følgende nævnte bygninger: Bygning 1 - Kamerabygning Funktion: Portbygning (automatisk registrering af colli) I alt 180 m² og etagehøjde 8,5 m. Bygning 2, A1, A2 og B - Container reparation Funktion: Reparationsbygning og personalefaciliteter Bygn. A1: Uopvarmet lagerhal Bygn. A2: Opvarmet lagerhal (opvarmet til max. +15gr.) Bygn. B2: Personalefaciliteter knyttet til bygning A I alt 735 m² og etagehøjde 11 m. Bygning 3, A, B, C, CFS samt udvidelsesmulighed D-L Funktion: Lagerhaller Bygn. A og B samt D-L: Uopvarmet lagerhal Bygn. C: Frostfri lagerhal (opvarmet til max. +5gr.) I alt m² og etagehøjde 7 m. Bygning 4, A, Personale/Administrationsbygning Funktion: Administration, kantine og omklædningsfaciliteter I alt m² fordelt på 3 etager. Bygning 5. Gate Ekspedition Funktion: Administration og ekspedition I alt 120 m² og etagehøjde på 5 m. Bygning 6, A og B. Servicebygning Funktion: Service og værkstedsbygning Bygning A: Opvarmet hal (opvarmet til max. +15gr.) 845 m² og etagehøjde på 18,5 m. Bygning B: Opvarmet hal (opvarmet til max. +15gr.) og personalefaciliteter. 345 m² og etagehøjde på 8 m. Der blev udført totalentrepriseudbud med kravspecifikationer, bygherrerådgivning, bygherretilsyn samt deltagelse i afleveringsforretning.

15 RGS Stigsnæs, Skælskør Askelunden 24, Stignæs, 4230 Skælskør RGS90 A/S Carbogrit fabrik m² 75 mio. kr. for bygningskonstruktionerne Projektering til Storentreprise PPConsult A/S Rådgivende ingeniører Küttner projekterende for maskin- og bygningsanlæg I forbindelse med opførelse af dels Carbrogritanlæg og PVC-saltanlæg på Askelunden i Stigsnæs, har Stokvad & Kerstens Rådgivende Ingeniører A/S FRI projekteret bærende betonkonstruktioner og tankanlæg i jord for de overliggende maskinanlæg, bygninger og skorsten. Bygningerne er opført med stålkonstruktioner og varierer i højden op til 43 meter. Tankanlæggende er udført i varierende størrelser og dybder på op til 7,5 meter under terræn. Projekteringen er udført på baggrund af bygningsog maskinprojektering udført af PPConsult A/S og Küttner. Ud over bygningskonstruktionerne har Stokvad & Kerstens Rådgivende Ingeniører A/S FRI projekteret vejanlæg omkring bygningsværkerne.

Forside: Allerhuset "Billedet af Allerhuset er venligst udlånt af PLH arkitekter as samt Søren Jensen, Rådgivende Ingeniørfirma A/S"

Forside: Allerhuset Billedet af Allerhuset er venligst udlånt af PLH arkitekter as samt Søren Jensen, Rådgivende Ingeniørfirma A/S Forside: Allerhuset "Billedet af Allerhuset er venligst udlånt af PLH arkitekter as samt Søren Jensen, Rådgivende Ingeniørfirma A/S" Indhold Er Ørestadsregionen det nye kraftcenter i Norden?... 1 Uffe

Læs mere

DS Gruppen. stærk i stål, beton og beklædning

DS Gruppen. stærk i stål, beton og beklædning DS Gruppen stærk i stål, beton og beklædning 2 DS Gruppen DS Gruppen kort fortalt DS Gruppen er en af Europas førende industrikoncerner inden for produktion og salg af løsninger i stål, beton og overfladebehandling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

PROJEKT FOR BIOENERGI ANLÆG PÅ NYHAVEVEJ I FREDERICIA - AUGUST 2012. A1- Offshore Aps

PROJEKT FOR BIOENERGI ANLÆG PÅ NYHAVEVEJ I FREDERICIA - AUGUST 2012. A1- Offshore Aps PROJEKT FOR BIOENERGI ANLÆG PÅ NYHAVEVEJ I FREDERICIA - AUGUST 2012 A1- Offshore Aps INTRODUKTION Tom Ø. Nielsen har erhvervet Projekt ejendommen som tidligere har huset Ny Nitrogen, beliggende Nyhavevej

Læs mere

En symfoni i træ, glas og aluminium

En symfoni i træ, glas og aluminium En symfoni i træ, glas og aluminium Næstved Kommune stod for et par år siden i den situation, at to eksisterende plejecentre var forældede rent arbejdsmiljømæssigt. Beregninger viste hurtigt, at det var

Læs mere

31 oktober 2008 energy, environment, comfort

31 oktober 2008 energy, environment, comfort 31 oktober 2008 energy, environment, comfort Papirfabrikken 24 8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000 www.aarstiderne.dk Fabriksvej 2 7760 Hurup Tlf 97 95 20 46 Fabriksvej 2 7760 Hurup Thy Tlf.: +45 9741 3077

Læs mere

LOKALPLAN NR. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVNEN

LOKALPLAN NR. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVNEN LOKALPLA R. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVE Borgerrepræsentationen har den 11. december 2003 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen Lokalplanen er bekendtgjort den 26. januar 2004. Københavns

Læs mere

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING 1 Forord Tradium og Randers Arkitekten Aps har indgået et formelt samarbejde om deling af viden, udarbejdelse af uddannelsesmateriale samt undervisning indenfor vedvarende

Læs mere

Let facade- og etagedæk-system. Let facade- og etagedæk-system til renovering. Projekt nr. 290

Let facade- og etagedæk-system. Let facade- og etagedæk-system til renovering. Projekt nr. 290 Let facade- og etagedæk-system Let facade- og etagedæk-system til renovering Projekt nr. 290 Let facade- og etagedæk-system Let facade- og etagedæk-system til renovering Forord Et af Projekt Renoverings

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Hovedrapport. Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag. VIA University College 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion

Hovedrapport. Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag. VIA University College 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion Hovedrapport Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag 7. juni 2013 Troels Nielsen Ulrik E. Knudsen René S. Laursen 2013 7. Semester

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTER MED SÆRLIGE MILJØTILTAG. LOKALE - OG ANLÆGSFONDEN Hovedrapport

EVALUERING AF PROJEKTER MED SÆRLIGE MILJØTILTAG. LOKALE - OG ANLÆGSFONDEN Hovedrapport EVALUERING AF PROJEKTER MED SÆRLIGE MILJØTILTAG LOKALE - OG ANLÆGSFONDEN Hovedrapport Evaluering af projekter med særlige miljøtiltag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1. Organisatoriske forhold...

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Københavns Kommuneplan 2009

Tillæg nr. 1 til Københavns Kommuneplan 2009 Tillæg nr. 1 til Københavns Kommuneplan 2009 I henhold til 23 c i lov om planlægning (LBK nr. 1027 af 20. oktober 2008) ændres rammer for lokalplanlægningen for bydelen Østerbro som følger: Ændringer af

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 4-9-101 for Aalborg Portland

Miljøvurdering af lokalplan 4-9-101 for Aalborg Portland Aalborg Kommune Udarbejdet af COWI A/S Miljøvurdering af lokalplan 4-9-101 for Aalborg Portland Version 1.0 1 Juni 2008 Indledning Denne miljørapport er udarbejdet i tilknytning til en lokalplan for Aalborg

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET RUMSTORE MODULER FLADE- ELEMENTER CONTAINER- MODULER DIGITAL FABRIKATION 2 INDLEDNING & INDHOLD TIL INSPIRATION OG DIALOG I de senere år har man

Læs mere

GENERISKE CASES TIL UNDERVISNING I MANAGEMENT ENGINEERING: Eksempler på ingeniørarbejde. Case: Produktion i midlertidige organisationer

GENERISKE CASES TIL UNDERVISNING I MANAGEMENT ENGINEERING: Eksempler på ingeniørarbejde. Case: Produktion i midlertidige organisationer GENERISKE CASES TIL UNDERVISNING I MANAGEMENT ENGINEERING: Eksempler på ingeniørarbejde Case: Produktion i midlertidige organisationer DTU Management Engineering Oktober 2012 1 Denne case er én ud af en

Læs mere

SBi 2011:17. Klimaskærmens tæthed i kontorog undervisningsbygninger

SBi 2011:17. Klimaskærmens tæthed i kontorog undervisningsbygninger SBi 2011:17 Klimaskærmens tæthed i kontorog undervisningsbygninger Klimaskærmens tæthed i kontor- og undervisningsbygninger Niels C. Bergsøe Niels H. Radisch Jürgen Nickel Jørn Treldal Erik W. Bundesen

Læs mere

ErhvervsNyt. pr. mail. Økonomisk. Pladsbesparende. Smidigt. Hurtigt. Mobilt. Fleksibelt. Til tiden. Miljøvenligt. Praktisk

ErhvervsNyt. pr. mail. Økonomisk. Pladsbesparende. Smidigt. Hurtigt. Mobilt. Fleksibelt. Til tiden. Miljøvenligt. Praktisk Lokalt kendskab med landsdækkende fordele poulerikbech.dk/erhverv April 2009 ErhvervsNyt Tid for tilpasning - tænk i forandringer Læs mere side 3 Ny off. ejendomsvurdering bør trækkes tilbage Læs mere

Læs mere

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 9. februar 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Strandgade Nord' med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

VVM-redegørelse for parkeringsanlæg under Vesterbrogade. VVM redegørelse Parkeringsanlæg under Vesterbrogade November 2004

VVM-redegørelse for parkeringsanlæg under Vesterbrogade. VVM redegørelse Parkeringsanlæg under Vesterbrogade November 2004 VVM redegørelse Side i VVM-redegørelse for parkeringsanlæg under Vesterbrogade Udgivet af: Københavns Kommune Telefon: 33 66 35 00 Bygge- og Teknikforvaltningen, Vej & Park Njalsgade 13, 2300 København

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier

Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier BYGNINGSKOMPLEKSET ved RUD. RASMUSSENS SNEDKERIER v. arkitekt Caitlin Madden og Jakob Ingemann Parby Matrikelnr.: 36h Udenbys Klædebo Addresse: Nørrebrogade

Læs mere

Modellernes virkelighed Rapport

Modellernes virkelighed Rapport Etagebyggeri i træ - Fordele og ulemper Modellernes virkelighed Rapport Gruppe B308b ved Aalborg Universitet Esbjerg, forår 2014 1 Titelblad Tema: Modellernes virkelighed Afleveringsdato: 21.5.2014 - Modelanvendelse

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE Borgerrepræsentationen har på mødet den 11. juni 2003 vedtaget forslag til lokalplan Nyboder Skole. Offentlighedsperioden løber fra den xx. xxx til den xx. xxx 2003.

Læs mere