Vestergaard Marine Service A/S, Uni-takers, Erma First, VMS Technology. Aarhus Universitet, Ramboll Olof Palmes Allé 22, 8200 Aarhus N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestergaard Marine Service A/S, Uni-takers, Erma First, VMS Technology. Aarhus Universitet, Ramboll Olof Palmes Allé 22, 8200 Aarhus N"

Transkript

1 Hovedansøger Projektemne og titel Andre deltagere i projektet Adresse Samlet tilskudsprocent Tilskudsbeløb kr. Samlet projektbudget kr. VAND og KLIMA Billund Vand A/S Billund Bio Refinery Krüger A/S Grindsted Landevej 40, 7200 Grindsted Vandværksvej 7, 5000 VandCenter Syd A/S ROSAVand HOFOR A/S, Aarhus vand A/S Odense C Østergade130, 6900 Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S AQUATARIUM Skjern Aquarden Technologies Rensning af perkolat fra Aquarden Technologies ApS, Odense Renovation A/S, COWI Industrivej 17, 3320 lossepladser med SCWO A/S Skævringe Bawat Ballastvand behandlingssystem for Bawat A/S, DHI Diplomvej 381, 2800 Kgs mindre skibe BAWAT Tank to tank Lyngby system Vestergaard Marine Service Godkendelse af anlæg til behandling af ballastvand Vestergaard Marine Service A/S, Uni-takers, Erma First, VMS Technology Havnepladsen 12, 9900 Frederikshavn DTU Miljø, Danmarks Tekniske Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Krüger A/S, Frederikshavn Forsyning A/S; DTU Miljøvej, Bygning 113, Universitet 2850 Kgs Lyngby Fasterholt Maskinfabrik Præcisionsvanding med kanon og Fasterholt Maskinfabrik A/S Ejstrupvej 22, 7330 bom Brande Københavns Universitet, Institut for På vej mod en by i vandbalance Foreningen Sorfiebladet, Rambøll, Nordisk Wavin A/S, Rolighedsvej 23, 1958 Geovidenskab og Regn- og gråvandsrecirkulering på HOFOR A/S, KU Frederiksberg C Naturforvaltning bygningsniveau Rambøll Danmark Solrød Kommune Anvendelsen af DualEM421s til vandplanernes retningslinjer 40 og 41. Intelligent klimatilpasning i det åbne land Aarhus Universitet, Ramboll Olof Palmes Allé 22, 8200 Aarhus N Roskilde Universitet, Greve Solrød Forsyning A/S, Fonden Grønt Center, Alectia A/S, Niras A/S, Solrød Kommune Det ressourceeffektive vaskeri Aquasense Aps, Dykon A/S, Grundfos Biobooster A/S, SILHORKO-EUROWATER A/S, HJORTKÆR Maskinfabrik A/S Solrød Rådhus, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand Kongsvangs Allé 29, 8000 Aarhus C 21 kr kr kr kr kr kr kr ,42 kr ,00 49 kr ,71 kr ,00 50 kr ,00 kr ,00 40 kr ,00 kr ,00 24 kr ,60 kr ,00 42 kr ,60 kr ,00 25 kr ,00 kr ,00 33 kr ,00 kr ,00 46 kr ,00 kr ,00 EnviDan Udvikling af aluminiumcoatet sand som jordforbedringsmiddel i nedsivningsløsninger til forurenet regnafstrømning. Envidan A/S, KU SCIENCE, Dansand A/S, Københavns Kommune, HOFOR, Århus Vand A/S, SK Forsyning, NK Spildevand A/S Vejlsøvej 23, 8600 Silkeborg 42 kr ,80 kr ,00 Gertsen og Olufsen A/S Udvikle bedre og mere energieffektive renseanlæg, der kan rense for nitrat og fosfor bedre end nuværende anlæg ved at kombinere eksisterende teknologi. Gertsen og Olufsen A/S Savsvinget 4, kr ,00 kr ,16

2 Liqtech International Udvikling af 3. generations filterteknologi til rensning af ballastvand Rørcentret, Skybrudssikring af kontorejendom - udviklings- og demonstrationsprojekt. Miljøeffektiv rensning af højpotente lægemiddelstoffer i hospitalsspildevand. Liqtech International A/S, DHI Industriparken 22C, 2750 Ballerup KPC Byg, Ingeniør'ne A/S, ACO Nordic A/S, TI Gregersenvej 1, 2630 Taastrup Krüger A/S og Air Liquide A/S, DTU, Aarhus Universitet, Det Nye Universitetshospital, Aarhus Vand, Herning Vand A/S, TI Teknologiparken Kongsvang Allé 29, 8000 Aarhus C 51 kr ,49 kr ,40 25 kr ,50 kr ,00 45 kr ,40 kr ,50 Bioras DHI Ballast Water Investigation System (BallastWISE) Udvikling af fuldskala biologisk rensefilterteknologi til kombineret nitrifikation, iltning og afgasning af produktionsvand i Vietnamesiske rejedamme. Bioras ApS, UnitOne, Fishlab, DHI Munkegårdsvej 6B, 3490 Kvistgård Sloth Møller A/S, Expo-Net A/S, DHI Agern Allé 5, kr ,00 kr ,00 46 kr ,00 kr ,00 Electrocell Europe Videreudvikling af innovativ klorelektrolyseteknologi til svømmebade Jysk Svømmebads Teknik A/S, DHI, Electrocell Vennelystvej 1, 6880 Tarm HOFOR Saltskyl Krüger, DHI, Aalborg Universitet, DTU Miljø, Grontmij A/S, Naturstyrelsen, Københavns Kommune, HOFOR A/S Ørestands Boulevard 35, 2300 Kbn S 50 kr ,00 kr ,00 20 kr ,20 kr ,00 KD Maskinfabrik Etablering, test og demonstration af Membran Bio Reaktor til genindvinding af industrivand hos et bryggeri i Kina KD Maskinfabrik Karetmagervej 25, 7100 Vejle 47 kr ,04 kr ,00 Krüger Intelligent Strategisk Kloaksanering Krüger Gladsaxevej 363, 2860 Søborg Udviklingssamarbejdet Genanvendelse af fosfor og Envidan A/S, Spildevandscenter Avedøre, Novozymes A/S, Lynettefællesskabet, (Lynettefællesskabet) kvælstof ved inddampning af Argrotech, Københavns Universitet Refshalevej 250, 1432 rejektvand (GAFOKIR) København K Renew Energy Energi Plus Spildevandsrensning Renew Energi, SDU, DHI, ScanHide, Albani A/S, Grundfos, Kullinggade 31E, 5700 DTU Svendborg DHI Poleringsteknologi til DHI, Lyngby Tårbæk Forsyning, SILHORKO-EOROWATER Agern Allé 5, 2970 fosforfjernelse GEUS BIOBOOST HOFOR A/S, GEUS, Krüger A/S Ørestads Boulevard 35, 2300 København S PureH2O Mobilt vandforsyningssystem Pure H2O, DTU Stærkendevej 43, 4000 Roskilde Region Hovedstaden (samarbejde med regionerne) Vandeffektive hospitaler (består af tre delprojekter) Region Hovedstaden, DHI KongensVænge 2, 3400 Hillerød 31 kr ,85 kr ,00 25 kr ,00 kr ,00 47 kr ,00 Kr kr ,00 kr ,00 40 kr ,00 kr ,00 43 kr ,00 kr ,00 50 kr ,00 kr ,00

3 Region Syddanmark (samarbejde med regionerne) Udvikling af intelligent vindue til bygningsfacader Region Syddanmark, Ravn Arkitekter Damhaven 12, 7100 Vejle 50 kr ,00 kr ,00 LUFT & STØJ Trafikselskabet Movia Movias forsøg med opgradering af Euro 4--, Euro 5- og EEV-busser AMMINEX EMISSIONS TECHNOLOGY A/S, EMICON SYSTEM ApS PURIFY A/S, City-Trafik A/S, ARIVA DANMARK A/S, NETTBUSS A/S, Anchersen Rute ApS, MOVIA Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby 52 kr ,00 kr ,00 Klimaveje - udvikling af støjreducerende drænasfalt til regnsvandshåndtering Primær reduktion af emissioner fra 400 kw portionsfyret halmkedel Vejdirektoratet, Asfaltindustrien, NCC A/S, TI Gregersensvej 1, 2630 Taastrup Maskinfabrikken Faust ApS, TI Kongsvang Allé 29, kr ,00 kr ,00 49 kr ,00 kr ,00 Kontrol med afbrænding af affald Esbjerg Kommune, Odense Kommune, Skive kommune, Vejle kommune, Henrik B. Jensen, Skorstensfejermester, Kim Lau Christensen, Skorstensfejermester, Martin Holm Andersen, Skorstensfejermester, Mikrolab Aarhus A/S, TI Kongsvang Allé 29, kr ,00 kr ,00 Emissionsbegrænsende teknologi til ikke-vejgående maskiner NCC Roads A/S, Dinex A/S, TI Kongsvang Allé 29, kr ,00 kr ,00 Explicit I/S Overvågning og tilsyn med svovlemissioner fra skibstrafik ved hjælp af droneteknologi FORCE Technology Explicit I/S Argentinavej 12, 2800 Kgs. Lyngby 62 kr ,00 kr ,00 Neutral Energi Kondenserende træpillebrænder Ropox/All Steel,, Korrosion og Metallurgi, FORCE Technology PHX Innovations ApS Rensning af brænderøg for partikler Projektet udføres af PHX Innovation med FORCE Technology som væsentlig underleverandør Fjordvangen 24, 4700 Næstved Industrivej 13, 5550 Langeskov 41 kr ,00 kr ,00 50 kr ,00 kr ,00 DELTA Udvikling af vinduer med god lydisolation i åben tilstand HSHansen a/s Bredgade 4, Lem Søren H. Sørensen Venlighedsvej 4, kr ,00 kr ,00 Optimering af EGR køler Vestas aircoil A/S (VA), MAN Diesel & Turbo A/S (MDT), Kongsvang Allé 29, kr ,00 kr ,00 RESSOURCER OG AFFALD

4 Komtek Miljø af 2012 A/S Fremstilling af et højværdisubstrat ved sampulpning af have/park affald og kildesorteret organisk dagrennovation vha Ecogiteknologien Vestforbrænding, DTU Miljø Drivervej 8, 6670 Holsted 47 kr ,00 kr ,00, Center for Kemi og Bioteknik Fiberline Composites AS IPU Teknologiudvikling Olie - vandemulsioner - fra affald til ressource Kompositprofiler af genanvendte glasfibre Intelligent opkoncentrering af sjældne jordarter og metaller fra kasserede harddiske Dansk Oliegenbrug, Liqtech, Envotherm, Dansk Staalfilter Kongsvang Alle 29, 8000 Industri, KYOCERA UNIMERCO. Aarhus C Fiberline Composites AS Barnstedt Alle 5, 5500 Middelfart DCR Miljø A/S, IPU Teknologiudvikling Produktionstorvet 425, 2800 Lyngby 30 kr ,00 kr ,00 25 kr ,00 kr ,00 63 kr ,00 kr ,00 Rambøll Denmark A/S Genanvendelse af fosfor fra bioaske Syddansk Universitet, Cinis Recycling, Rambøll Hannemanns Allé 53, 2300 København S 50 kr ,00 kr ,00 European Composite Recycling Technology A/S (ECRT) Fra affald til miljørigtig råvare - Dovista, Vestas, Siemens, ECRT Østervej 2 vindmøllevinger skal genbruges i ny 4960 Holeby glasfiberproduktion Meldgård Recycling A/S Sigtning af slagge inden sortering Meldgaard US Inc, USA; Meldgård Recykling Askelund Aaben 65 kr ,00 kr ,00 33 kr ,00 kr ,00 Afatek A/S AV Miljø Genvinding af metaller fra den finkornede del af forbrændingsslagge Genanvendelse af ressourcer i deponeret shredderaffald - fra pilotforsøg til fuldskalakoncept Scanmetals, Universität Duisburg-Essen, DHI, Afatek Selinevej 18, 2300 København S DHI, NCC Roads A/S, AFATEK A/S, Scanmetals A/S, Returplast Danmark A/S, Aksel Benzin A/S, AV Miljø Aveøreholmen 97, 2650 Hvidovre 60 kr ,00 kr ,00 42 kr ,00 kr ,40 Meldgård Recycling A/S Optimering af slaggesortering med henblik på større udvinding af metaller Meldgård Recycling A/S Askelund Aaben 31 kr ,00 kr ,00 Aarhus vand Forøget fosforgenvinding fra spildevand og slam Norconsult Danmark A/S, Aarhus Vand Bautavej 1, 8210 Aarhus V 26 kr ,00 kr ,00 RESSOURCEKREDSLØB Really Aps Akustisk beklædning til byggeri af komposit materiale i genanvendte tekstiler Skanska Novozymes Kvadrat Tesdorpfsvej 35b 2000 Frederiksberg 62 kr kr Miljøteam Affaldssortering til store events Worldperfekt Northside Festival KomTek Miljø Lægårdsvej Lystrup 54 kr kr

5 Aalborg Universitet Closing Material Loops - best practices with circular economy AUC 24 kr kr Gamle Mursten Udvikling og test af gamle mursten skal-produkt på isoleringsbatch til interiør og facade energirenovering Kærgaard A/S, Rockwool international, PlanMiljø Skotlandsvej Svendborg 46 kr kr VIRKSOMHEDER Rambøll, Waste to Energy Teknologiudvikling af nyt udstyr til affaldsforbrændingsanlæg pga. ændret affaldssammensætning Babcock&Wilcox Vølund A/S. Vestforbrænding. I/S AffaldPlusAffald. Varme Aarhus. Götaverken Miljø AB, RaMBØLL Hannemanns Alle 53, 2300 København S 50 kr ,00 kr ,00 Triple A A/S Teknologiudvikling af proces til forbedret udnyttelse af soya, Aarhus. Institut for fødevarevidenskab, FOOD.KU, Bjørnkjærvej TripeL 16, A/S 8783 Hornsyld 51 kr ,00 kr ,00 Graintec A/S Effektiv varmlufttørring med øget genanvendelse af vand og reduceret lugtemission - eksemplificeret ved produktion af foder til fiskeopdræt og kæledyr Biomar A/S, Force Technology, Graintec Enghavevej 40, 7100 Vejle 54 kr ,00 kr ,00, Træ og Miljø Udvinding af nye typer fibre af anuelle råvarer EcoXpac, TI Gregersensvej 1, 2630 Taastrup 65 kr ,00 kr ,00 KEMIKALIEOMRÅDET Udvikling af miljøvenlige imprægneringsmidler til tekstiler Green-Tex, Skandinavisk Textil Kemi ApS, F. Engel, hummel International A/S, TI Kongsvangs Alle 29, 8000 Aarhus C 45 kr ,00 kr ,00 Haldor Topsøe A/S Bioplastik fremstillet ved ny proces: evaluering af plastikkvalitet Battelle, Haldor Topsøe Nymøllevej 55, 2800 Kgs. Lyngby 52 kr ,00 kr ,00 Statens Serum Institut Bollerup Jensen A/S Udvikling af teststandard for desinfektionsklude. Formaldehydfri lim til træbaserede pladematerialer Wet Wipe A/S, Statens Institut Artillerivej 5, 2300 København S DTU, Bollerup Jensen Bindesbølvej 16-20, Ådum, 6880 Tarm 57 kr ,00 kr ,00 47 kr ,00 kr ,00 Alfa Laval, Nakskov A/S Substitution af 1-methylpyrolidon-2-Alfa Laval, Nakskov A/S Stavangevej 10, 4900 pyrrolidon (NMP) og N,Ndimethylacetamid Nakskov (DMAc) 25 kr ,00 kr ,00 Sundere grundere - alternativer til alkylphenolethoxylater Beck & Jørgensen A/S, TI Kongvangs Allé 29, 8000 Aarhus C 50 kr ,00 kr ,00 ØKOLOGISK BYGGERI

6 Fugt og Skimmelsvamp i krybekældre SolarVenti Gregersensvej Tåstrup Foreningen for fremtidens Hus Det homøostatiske hus IA Udvikling Friland 15 Juliana Drivhuse 8410 Rønde Grobund Jydsk Ovnsætterlaug AAU EVD enterprise Det Åndbare Hus Fonden til fremme af blivende Økologisk Balance, Kai Haslevvej 81 Drewes, TI 4100 Ringsted Eentileen Det biologiske hus GXN, NCC, Deloitte, Griffenfeldsgade 20 stth 2200 kbh N (Byggecentrum, Middelfart) 53 kr kr kr kr kr kr kr kr Danish Wood Technology Miljøvenlig træimprenering Aagaard Savværk, Kalima Aps, Wood treatment Rømersgade kr kr technology, Planmiljø, TI, AI, 1362 K BollerupJensen Modificeret træ Frøslev træ 6880 Tarm 49 kr kr Helt huse Udvikling af lerplader til byggeri Petersminde Teglværk i Stenstrup AAU Green solution house Green footprints Frichs (pyrolyseanlæg), NCC Bornhom, Nexø Mørtel The Last Straw 5900 Rudkøbing 58 kr kr Ryttegården Aps Strandvejen Rønne Straatagets kontor a/s Naturens eget stråtag - elefantgræs Videnscenter for landbrug Møllestræde 9A Randers 50 kr kr kr kr VERIFIKATION AF MILJØTEKNOLOGI Ultra-Aqua A/S Verifikation af funktion og effektivitet af Ultraaqua MR4-320 SS ACN UV-system PurFil ApS Jimco A/S Jimco A/S Bio-Aqua A/S Test og verifikation af PURROT separationsteknologi Verifikation af funktion og effektivitet af Fotolyseoxidationdesinfektion med FLO-D modulen Jimco KPC-Total Kitchen pollution control Verifikation af funktion og effektivitet af Bio-Aqua containeranlæg til produktion af drikkevand, LEANWATER Ultra-Aqua A/S, DHI Niels Jernes Vej 2, 9220 Aalborg PurFil ApS Blåbærvej 61, 5260 Odense Jimco A/S Mjølbyvej 7, 5900 Rudkøbing Jimco A/S Mjølbyvej 7, 5900 Rudkøbing Bio-Aqua A/S Strøgbjergvej 29, 3600 Frederikssund 44 kr kr ,00 45 kr kr ,00 45 kr kr ,00 45 kr kr ,00 45 kr kr ,00

7 J.S. Trading ApS New Substrate til optimeret udnyttelse af ressourcer i organisk affald, herunder husdyrgødning J.S. Trading ApS Kelstrupvej 31, 6100 Haderslev 45 kr kr ,00

DAKOFA ÅRSBERETNING 2013 2014

DAKOFA ÅRSBERETNING 2013 2014 DAKOFA ÅRSBERETNING 2013 2014 INDHOLD 05 Formandens beretning 10 Medlemsfordeling 12 Aktiviteter 16 Organisationsplan 20 Sekretariat 21 Driftsregnskab 25 Bestyrelsen 26 Tekniske råd 29 Medlemsfortegnelse

Læs mere

1. Det grønne område. Tema: Vand. LER: Naturlig vandbehandling. Innovation. Spildevandsrensning med ozonbobler. Genbrug af vaskeriers vaskevand

1. Det grønne område. Tema: Vand. LER: Naturlig vandbehandling. Innovation. Spildevandsrensning med ozonbobler. Genbrug af vaskeriers vaskevand Fornyelsesfondens støttede projekter: Fornyelsesfonden uddeler 760 mio. kr. i perioden 2010 2012. Fornyelsesfonden har i alt støttet 148 projekter med i alt 637 mio.kr. Der er i alt støttet 75 projekter

Læs mere

BioLocus A/S www.biolocus.com Agern Allé 3 - DK-2970 Hørsholm 35550959 Dansk Gasteknisk Center a/s www.dgc.dk Dr. Neergaards Vej 5B, 2970 Hørsholm

BioLocus A/S www.biolocus.com Agern Allé 3 - DK-2970 Hørsholm 35550959 Dansk Gasteknisk Center a/s www.dgc.dk Dr. Neergaards Vej 5B, 2970 Hørsholm Grønne firmaer Firma navn www Adresse Tlf Danisco A/S www.danisco.com Langebrogade 1 DK-1001 Copenhagen Watervision A/S http://www.watervision.dk/cms/bottommenu.asp Amagertorv 13, 3. sal 1160 København

Læs mere

Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi. Aktivitetsplan nr.:

Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi. Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi Aktivitetsplan nr.: C3 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktiviteten Vand- og Miljøteknologi sigter på

Læs mere

Oprigtige forskningssamarbejder giver resultater

Oprigtige forskningssamarbejder giver resultater Årbog 2013 Fynsk robot-software skaber eksport > Side 8 Erhvervspostdoc Morten Ruhwald fra Hvidovre Hospital > Side 20 Forord Årbog 2013 1 Danske enzymer kan lave biodiesel > Side 6 Dansk teglstensarkitektur

Læs mere

Væsentlige klyngeorganisationer og innovationsnetværk

Væsentlige klyngeorganisationer og innovationsnetværk Væsentlige klyngeorganisationer og innovationsnetværk Klyngekataloget giver et overblik over de væsentlige danske klyngeorganisationer og innovationsnetværk. De danske klynger og netværk har selv bidraget

Læs mere

Overskrift DK-Haderslev: Byggematerialer. Ordregiver HADERSLEV KOMMUNE

Overskrift DK-Haderslev: Byggematerialer. Ordregiver HADERSLEV KOMMUNE DK-Haderslev: Byggematerialer HADERSLEV KOMMUNE Udbud på byggematerialer og hånd- og elværktøj. Indkøb af byggematerialer og hånd- og elværktøj til kommunens institutioner. CPV: 44000, 445000, 42652000.

Læs mere

Nyhedsbrev, læs bl.a. om

Nyhedsbrev, læs bl.a. om 2 0 0 7 2 0 0 8 Nyhedsbrev, læs bl.a. om Krüger i Grønland Ny unik teknologi til spildevandsrensning: MBBR Indvielse af slambehandling i Skt. Petersborg STAR2 på Lynetten Ultrarent vand på DTU Badevand

Læs mere

Afrapportering af netværkssession for affald under Miljøstyrelsens konference den 19. november 2010 om miljø og vækst.

Afrapportering af netværkssession for affald under Miljøstyrelsens konference den 19. november 2010 om miljø og vækst. 8. december 2010 HW/IW Afrapportering af netværkssession for affald under Miljøstyrelsens konference den 19. november 2010 om miljø og vækst. Miljøstyrelsen afholdt en konference om miljø og vækst status

Læs mere

Klynger og innovationsnetværk

Klynger og innovationsnetværk Klynger og innovationsnetværk I forbindelse med den kommende klynge- og netværksstrategi har Styrelsen for Forskning og Innovation sammen med Netmatch påbegyndt en kortlægning af de danske klynger og innovationsnetværk.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

energi - grøn regional vækst

energi - grøn regional vækst energi - grøn regional vækst Energi i fem regioner Grønne ideer, teknologier og markeder er vigtige for Danmarks fremtidige vækst og velfærd. Vi skal både imødegå presset på klimaet og vores nære miljø.

Læs mere

FORPROJEKT PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I INDUSTRIEN

FORPROJEKT PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I INDUSTRIEN Til Naturstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 FORPROJEKT PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I INDUSTRIEN PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF

Læs mere

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked 3. marts 2011 Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked Dansk miljøteknologi e t r e n t m i l j ø k r æ v e r h a n d l i n g mudp Miljøteknologisk Udviklings- & DemonstrationsProgram Det er på tide at skabe

Læs mere

N R. Vi tænker i vand for fremtiden. Vand er en fødevare Diamanter er badevandets bedste ven En verden til forskel

N R. Vi tænker i vand for fremtiden. Vand er en fødevare Diamanter er badevandets bedste ven En verden til forskel N R 1 2 0 1 1 Vi tænker i vand for fremtiden Vand er en fødevare Diamanter er badevandets bedste ven En verden til forskel LEDER Leif Bentsen Vi arbejder med fremtidens vandløsninger Krüger har arbejdet

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Visiting companies at VandTek 2009

Visiting companies at VandTek 2009 Visiting companies at VandTek 2009 3 Aktive A/S 5m print 7T 7-Technologies A/S A & O Johansen A C Lemvigh-Müller A Højfeldt A&O Johansen A. Espersen A. Højfeldt A/S A.&O. Johansen A/S A/S Chr. Boldsen

Læs mere

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg?

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Hvorledes kan små og mellemstore virksomheder få et setup til at

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

Resultater skal overbevise

Resultater skal overbevise 2013 #01 Københavnerne siger ja til blødgjort drikkevand Bulgariens største renseanlæg satser på onlinestyring Rekreative værdier skal vedligeholdes Sådan renses spildevand fra hospitaler 4 7 10 12 Resultater

Læs mere

Støttede projekter i EUDP 2014-II runde

Støttede projekter i EUDP 2014-II runde Støttede projekter i EUDP 2014-II runde Oversigten er inklusiv IEA-projekter og særpulje til geotermi og store varmepumper. For enkelte projekter kan EUDP-støtten være betinget eller støttebeløbet reduceret.

Læs mere

// program 2014. let s share

// program 2014. let s share // program 2014 let s share sharing copenhagen 2014 sharing copenhagen 2014 01 // introduktion sharing copenhagen København har fået Europa-Kommissionens prestigefyldte pris, European Green Capital Award

Læs mere

Marts 2009 Dansk Arkitektur Center

Marts 2009 Dansk Arkitektur Center Guide til bæredygtig byudvikling Denne guide er et forsøg på at kortlægge nogle af de utallige netværk og aktører, der arbejder med bæredygtig byudvikling - i Danmark såvel som internationalt. Vores research

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013 VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013 2013 Indholdsfortegnelse Side Spor 1 (side 1 22) Fagsession 1: Eksport af dansk know-how inden for jord og grundvand eksempler,

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK)

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) DK-Aabenraa: Kedelinstallationer AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) Central Egelund - Halmkedelcentral Totalentreprise for projektering, levering og opførelse af en komplet 36 MW (3x2MW) halmfyret kedelcentral

Læs mere

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION DK-Ballerup: Programmelsupport THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: 7226000. Programmelsupport. Thales UK Limited Air Operations Wookey Hole Road, Wells BA5 AA Somerset DET FORENEDE

Læs mere

Case-samling fra Kloge m 2 Prisen 2009

Case-samling fra Kloge m 2 Prisen 2009 Case-samling fra Kloge m 2 Prisen 2009 Kloge tanker om CO 2 n Bjerg arkitektur a/s n Ringsted Varmeforsyning n Wakeup Copenhagen n Danish Crown Amba n Nordjysk Elhandel A/S n Biokraft A/S n Rhederi M.

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Årsrapport 2003

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Årsrapport 2003 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Årsrapport 2003 bips årsrapport 2003 1 Ledelsespåtegning Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2003 for foreningen bips. Årsrapporten

Læs mere