REFERAT AF MØDE 5 VEDR. LOKAL VARME I NORDBY OG MÅRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF MØDE 5 VEDR. LOKAL VARME I NORDBY OG MÅRUP"

Transkript

1 NRGi Lokalvarme A/S REFERAT AF MØDE 5 VEDR. LOKAL VARME I NORDBY OG MÅRUP TORSDAG DEN 23. NOVEMBER 2000 Mødet blev holdt på Nord-Samsø Efterskole Deltagere: Nord-Samsø: Jens K. Kjeldahl Søren Hermansen Henning Kjær Jørgen Hald Steen Lanther Karen Poulsen NRGi: Leo Kjær Gunnar Rising Per Svendsen Esper Tækker Jepsen Fraværende: Kaj Erik Schmidt, Bjarne R. Jensen og Henrik Gylling Ekstra deltager: Lasse Lillevang Pkt. 1 - Referat fra sidste møde den Referatet blev godkendt med følgende kommentarer: - Varmeplanlægningen er ophævet for alle byer på Samsø bortset fra Nordby og Mårup. - Århus Amts afgørelse af at der ikke er VVM-pligt for etablering af det nye varmeværk er blevet påklaget. Kopi af klagen vedlægges referatet.(er til eget brug). - Skriftligt tilsagn fra Energistyrelsen om tilskud til flis- og netdelen er endnu ikke modtaget. Pkt. 2 - Stadet i tilslutningskampagnen. Følgende kontrakter er returneret: Mårup: 33 stk. olieforbrugere svarende til 80,4% af de mulige. Tilmeldingsliste blev drøftet og gennemgået med følgende kommentarer til kontrakter, der endnu ikke er returneret: - Mårup Skolegyde 4: Er kontaktet flere gange. Afventer. - Mårup Skolegyde 6: Har ikke modtaget kontrakt. Undersøges af Leo Kjær - Mårup Skolegyde 8: Kommer. Ejeren er pt. i USA. - Mosevej 4: Ejeren er Knud P. Knudsen. Figurerer ikke på adresselisten. Undersøges af Leo Kjær. (El) Z/Varme/Mødereferat Nordby og Mårup/ETJ/ Side 1 af 3 sider

2 NRGi Lokalvarme A/S Nordby: 74 stk. olieforbrugere svarende til 63.2% af de mulige. Tilmeldingsliste blev drøftet og gennemgået med følgende kommentarer til kontrakter, der endnu ikke er returneret: - Hverremosevejen 7: Forsøgt kontaktet flere gange. Nyt tlf.nr. er Leo Kjær prøver igen. - Landevejen 36: Huset skal sælges. Henning Kjær kontakter Bruno Kornmaaler - Landevejen 38: Ønsker ikke at komme med. - M.B.Jensensvej 4: Måske kommer kontrakten. - Morten Madsensvej 8: Meldt fra. Måske senere. Kontaktes af Steen Lanther - Nordby Hovedgade 4: Har ikke selv indsendt kortet. Meldt fra. - Nordby Hovedgade 21:Opdeles i 2 installationer. - Nordby Skolegyde 1: Kontaktes af Steen Lanther. - Nordre Møllevej 1: Ny ejer pr Kontaktes af Jens K. Kjeldahl. - Vangevej 1: Else Degn har solgt huset. - Vestre Ringvej 7A: Huset er til salg. Kontaktes af Steen Lanther. - Østre Ringvej 14: Datteren kontaktes af Leo Kjær. Jens K. Kjeldahl orienterede om Brdr. Kjeldahls planer om tilslutninger: - Landevejen 41: Løgtørreri medtages med rabat for proces varme. - Landevejen 41: Bolig medtages ikke. - Nordby Kirkevej 2: Kontor, værksted og pakkeri ønskes medtaget. - Nordby Kirkevej 4: Bolig medtages ikke - Nordby Skolegyde 5: Løgtørreri medtages ikke. - Nordby Skolegyde 5: Bolig medtages. - Østre Ringvej 22: Medtages. Aftalt, at mulighed for hvordan Nordby Kirkevej 2 kunne tilsluttes, undersøges efter mødet. Jens K. Kjeldahl oplyste endvidere, at der var mulighed for flere tilslutninger, såfremt det hele kunne afregnes med rabat for procesvarme. Lasse Lillevang havde lavet en "krydsrevision" på adresselisten. Følgende adresser manglede: - Chr. Kornmaalersvej 5, 14, 16, og 18: Andelsforeningen Nordby. (El) Hverremosevejen 2: Andelsforeningen Nordby. (El) Hverremosevejen 4: Andelsforeningen Nordby. (El) - Lygten 2: Inge Marie Sofie Koch. (El) M. B. Jensens vej 1: Niels Søndergaard. (El) M. B. Jensensvej 9: Poul Weinreich. (Halmfyr) - Nordby Hovedgade 28:"Lillebjørn". Inge & Bent H. Larsen. (Elpatron) Præstegyden IA: Nina J. Eibye. (El?) - Smediegyden 2A: Mette & Stefan Sloth. (El) - Vestre Ringvej 7B: Hans Chr. Johnsen Thunbo. (El) Østre Ringvej 32: Inge Larsen. (Oliefyr) Ovennævnte adresser undersøges af Leo Kjær. Evt. ønsker fra ejere om manglende tilmeldinger afklares. Hvis de kontrakter kommer retur, som vi mener er på vej, når vi op på en samlet tilslutningsprocent på 72. Vi håber det kommer til at passe. Z/Varme/Mødereferat Nordby og Mårup/ETJ/ Side 2 if 3 sider

3 NRGi Lokalvarme A/S Tilskud fra Elsparefonden. En af forudsætningerne for, at man kan få tilskud til at omstille huse med elvarme til lokalvarme er, at området bliver udpeget som prioriteret område af Elsparefonden. Så snart projektforslaget for Lokalvarme er godkendt af kommunen, og CO 2 tilskuddet er bevilget af Energistyrelsen, tager vi kontakt til Elsparefonden for at få Nordby og Mårup godkendt som tilskudsberettigede områder. De enkelte elforbrugere skal ikke foretage sig noget. Vi skal nok tage kontakt til de pågældende. Husk, arbejdet må ikke påbegyndes, før tilskuddet er bevilget fra Elsparefonden. Pkt. 3 - Orientering om varmeværket. Arkitekt Henning Jensen har udarbejdet skitser af varmeværket. Kopier medsendes referatet. Der vil snarest blive lavet visualisering til lokalplanen af varmeværket med varmeakkumuleringstank og skorsten. Varmeværkets nye placering over for Nord-Samsø Efterskole blev drøftet. Det blev besluttet allerede nu at melde ud med, at hele varmeværket flyttes til den anden side af "Mårup Østerstrand Nord". Medtages i kommende nyhedsbrev. Lokalplanen forventes behandlet i teknisk udvalg samt i økonomiudvalget sidst i januar Det forventes, at lokalplanen kan udføres som en "landzonelokalplan". Pkt. 4 - Information til lokalvarmeforbrugere og presse. Når de sidste "forventede" kontrakter er kommet retur, udsendes et nyhedsbrev til alle i Nordby og Mårup samt til pressen. Orienteringen kommer bl.a. til at indeholde følgende punkter: - De 70% af olieforbrugere er hjemme. - Information til elvarmeforbrugere. - Orientering om varmeværket. Lokal-arkitekt Henning Jensen. - Varmeværkets flytning og nuværende placering. - Tilskud fra Energistyrelsen. Hvordan bliver økonomien. - Forventet tidsplan. - WM-redegørelse og lokalplan. Pkt. 5 - Den videre strategi Er behandlet under de øvrige punkter. Pkt. 6 - Afslutning, herunder næste møde. Der er ikke aftalt et nyt mødetidspunkt. Indkaldes først i det nye år. Tak til Nord-Samsø Efterskole for husly og forplejning. Z/Varme/Mødereferat Nordby og Mårup/ETJ/ Side 3 af 3 sider

4 1 -, '. NRGI Grenåvej Århus N Att.: Gunnar Rising ÅRHUS AMT MODTAGET NAVN ED GB TIL SET 4 ARKIV 1 KOPI / - BJ PS // - O O ET JN SS >«' / ^ *r' LG JJ JB % Dato 3 1 OKT Journalnr Sagsbehandler Karen Elsborg Tlf.nr Klage over afgørelse vedr. WM-pligt for Varmeværk, Nordby, Samsø Århus Amts afgørelse af, at der ikke er WM-pligt for etableringen af et nyt varmeværk i Nordby på Samsø er blevet påklaget../. Til Deres orientering vedlægges kopi af klagen. Vi sender sagen til Naturklagenævnet snarest muligt efter klagefristens udløb. De vil samtidig modtage en kopi af vores brev. Dette brev er fremsendt som almindelig post og anbefalet. Med venlig hilsen ml: I. Vilhelm B. Michelsen Kontorchef, Karen Elsborj Civilingeniør ft& Sft'Kopitil v: ^Samsø Kp^uTlune^Langgade ;4.,*^^iebjerjg\ ^Samsø ;»Bertram Sørensen,'Søndre'Mølieyej 2, Nordb^8305 Samsø 'Leif Fuglsang, VesfeKingvej 7a,Kordby, 8305 Sai3 s Carsten Buchardt.Xandevejen"12, Nordby, 8305 Samsø". ir'-', i..-- -"-;' ' " '.y - ' ::.:: -- '' ' * - -* i.,;> ;... 1 Natur og Miljø - Lyseng Allé Højbjerg -.Tlf , Fax m..' '", ;Selwalg 8944% lokalnr?- Ekspeditionstid:'Mandag-torsdagi 9-15, fredag 9-13 f r :'-3 : -?/i. ' ' ' ''-',' ' ap-æs*

5 NATUR OG MILJØ 23 OKT Århus Amt Natur- og Miljøkontor Lyseng Alle Højbjerg Samsød Vedrørende etablering af Fjernvarmeværk Journal nr, Med henvisning til bekendtgørelsen i Samsø Posten vedrørende etablering af Flisfyret Fjernvarmeværk på matr. nr. 18e Nordby By Nordby klager undertegnede over nævnte pladsenng. Pladseringen sker på et meget smalt areal i et område med mindre ejendomme og parselhuse, og klods op af parselhus matr. nr. 18h -18k samt areal 18c. Ligeledes vil det visuelt blive til stor gene for matr. nr. 23u. En række af solfangere med en længde på 400 meter og ca. 2 meter i højde, vil på det smalle areal Komme til at fremstå som en markant mur. Og uden mulighed for en skærmende/dækkende beplantning. Det vil få særdeles stor indvirkning på miljøet. Ligeledes vil pladseringen være uden mulighed for udvidelse. En virksomhed/varmeværk vil givetvis betyde meget kørsel med lastvogne i området og deraf følgendestøj.., Endvider må vi gøre opmærksom på at pladseringen af bygningen i det lave omrade pa arealet er i et meget vandlidende område, hvor der en stor del af efterår/vinter og forår står vand. Dette er bemærket ved telefonsamtale med Gunnar Riising "NGRi" Ved at flytte værket til den anden side af vejen "Mårup Østerstrand Nord" kunne man få et regulært areal med mulighed for at lave en skærmende beplantning omkring og derved en tilpasning til miljøet. Ejeren er villig til at sælge og det er oplyst til Gunnar Riising "NGRI" ved tidligere samtale. Arealet her er ikke så vandlidende som det værket pt. er pladseret på. Et andet forslag er en pladsering på sydsiden af sportspladsen ved Friskolen, hvor der også kunne blive et regulært areal. Med venlig hilsen Bertram Sørensen Matr, nr, 23u Leif Fuglsang Matr, nr,, lejc Carsten Buchardt Matr,nr, 18h- 18k Z%y*+tfør <?&**, te V. K.%: ^LEMMEEM. ARKIV NR. /O

6 a) 2 gå s 8 S *IP8 c to m i S I.«rfl OP \ coora 9E296S98 St>+ KHSNHr 9NINWTT aczflrcftfi Cfc + YVJ Cfc:CT CMn nn TT /77

7 o * s N to o> 10 UD ro (\i UJ cri 18 CD l/l + OO 10 4 = - ^ ^ J"-v- -1 o V Henning Jensen Kassundet 5, Nordby 8305 Samsø TB Fax

Et lunt tilbud. er på vei. til dig... PIÅ Nordby - Mårup Wft LOKALVARME

Et lunt tilbud. er på vei. til dig... PIÅ Nordby - Mårup Wft LOKALVARME Et lunt tilbud er på vei til dig... w PIÅ Nordby - Mårup Wft ^ T Vil du give 100 kr. for at få uarmen nemmere og billigere P Muligheden er ikke så fjern som den lyder! Vi kalder den... Lokalvarme i Nordby

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Grundejerforeningen Fredendal Mårup Østerstrand Nord, Samsø

Grundejerforeningen Fredendal Mårup Østerstrand Nord, Samsø REFERAT BESTYRELSESMØDE Dato og tid: 12.11.2011 Kl..13-15.30 Sted: Hos Claus Deltagere: Anne Jacobsen Jacob Thomsen Årets gang i Foreningen 2011-2012. Carsten Buchardt Generalforsamling 03.04.2010 Claus

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby.

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby. Stodderstubben. Stodderstubben grundejerforening består af 52 parceller som blev udstykket i 1976 af matrikel nr.: 11 e m.fl. ( som består af vejene Slåenvej, Syrenvej og Forsythiavej ) og 14 b. m.fl.

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 Sag 3/2008 (2. afdeling) Kresten Damgaard (advokat Henrik Hougaard) mod TLK Ejendomsadministration Aktieselskabet TLK af 1971, (advokat Hans Henrik Tausen),

Læs mere

Referat. Godkendt uden kommentarer.

Referat. Godkendt uden kommentarer. Mødedato: onsdag 9/1 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Lene Glud Andersen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: - ingen - Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Ingen

Læs mere

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Deltagere: Michael, Sonja, Peder, Palle, Hans Jørgen, Søren, Luc. Suppleanter: Henrik, Morten Afbud: Gunnar, Christian, Per (suppleant) Dagsorden Godkendelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19

Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19 Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat vedrørende bestyrelsesmøde 3. oktober 2006 2. Bestyrelsessammensætningen 2006

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman - Klaus Jørn Soldam

Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman - Klaus Jørn Soldam Referat fra Lokalrådsmøde nr. 4 Dato: 24. juni 2015, kl. 19.00 21.30 Sted: BSI s klubhus Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus:

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus: Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus: Da vi desværre ikke kunne rette op på fejlen angående den manglende opdaterede nummererede liste over andelshavere

Læs mere