Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering. BioMed konference 12. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering. BioMed konference 12. juni 2014"

Transkript

1 Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering BioMed konference 12. juni 2014

2 Agenda Hjørrings kommunes tilgang til velfærdsteknologi Casen intelligent medicinhåndtering

3 Hvis velfærdsteknologi er svaret, hvad er så spørgsmålet? Demografien og det økonomiske pres Den økonomiske ramme (mere værdi for færre penge) Flere ældre, handicappede og borgere med kronisk sygdomme Nye og flere opgaver til kommunerne (kortere indlæggelser, ambulant behandling) Færre erhvervsaktive Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere Arbejdsglæde og mindre fysisk nedslidning Borgerne stiller nye krav - Borgerne ønsker at være selvhjulpne, gerne med brug af nye teknologi

4 Mål med indførelse af velfærdsteknologi Øget effektivisering (kommunalt perspektiv) Styrket erhvervsudvikling (virksomhedsperspektiv) Øget livskvalitet og selvhjulpenhed (borgerperspektiv) Bedre arbejdsmiljø og større arbejdsglæde (medarbejderperspektiv) Tilstræbes nytte på et eller flere områder samtidigt.

5 Etik og principper overvejelser og prioriteringer ved indførelse af ny teknologi? Vægter hensynet til økonomien, borgeren eller medarbejderen højest? Hvad gør vi, når regler og lovgivning skaber begrænsninger? Hvordan skal gevinsterne realiseres? Hvad nu, når borgeren siger nej tak (frit valg)? Hvordan håndteres utryghed og andre barrierer hos borgere, pårørende og personale? Hvor går grænsen for ny teknologi (f.eks. omsorgsopgaver)? Osv.

6 Principper og værdier 1. Borgeren i centrum 2. Livskvalitet og selvhjulpenhed 3. Værdighed respekt for individet 4. Vi skynder os langsomt tryghed for borgere og medarbejdere 5. Vi indfører velafprøvede teknologier 6. Velfærdsteknologi ifm. nybyggeri 7. Kompetenceudvikling af medarbejdere

7 Projektmatrix og prioritering af indsatser ( de lavthængende frugter ) Medudvikler Færdigudviklet Vis footer (indsæt f.eks. dato) Laboratorium Innovationsprojekter Udvikling af nye og innovative løsninger i lukkede miljøer Pilotprojekter Færdigudviklede løsninger, men usikkerhed ift. effekter, målgruppe, anvendelsesmuligheder Businesscase Pilotprojekter Løsninger med kendte effekter, men hvor der er behov for videreudvikling eller en særlig koordineret implementering pga. projektets kompleksitet. Implementeringsprojekter Modne teknologier, der er afprøvet med gode resultater i kommunal kontekst. og prioritering af skal fremfor kan -projekter

8 Fokuspunkter i implementeringen (implementeringsbarrierer) Teknologien Teknologien skal være moden Teknologierne er pladskrævende og grimme (minder om et hjælpemiddel = hjælpeløshed) IT udfordringer (Integration mellem systemer, internetdækning mm.) Borgerne skal kunne se værdien Manglende motivation og parathed Vanens magt er en udfordring ift. revisitation Medarbejdere og ledere skal kunne se værdien 20 % teknologi, 80% organisationsudvikling. Ressourcetung implementeringsproces og opfølgning Nye arbejdsgange skaber utryghed vanens magt Fra passiv hjælp til træning og hjælpemidler Frygten for besparelsesdagsorden fylder hos medarbejdere Økonomi, herunder at skabe de rette incitamentsstrukturer: Skal gevinsten kapitaliseres, gå til bedre service/kvalitet, opgaveløsning for færre ressourcer eller ) Gevinstrealisering er vanskeligt, hvis tidsbesparelsen kun udgør en lille del af arbejdsgangen. Hvem investerer og hvem høster?

9 Casen Intelligent medicinhåndtering fra medicinhåndtering til medicinmestring Baggrund Økonomi (mange personaleressourcer) Undgå fejlmedicinering og glemt medicin Øge borgerne selvhjulpenhed og livskvalitet Pilotprojekt i samarbejde med Scanbit og SOSUNord

10 Medicinhåndteringens 7 procestrin ud fra et kommunalt perspektiv Visitation Udfordringer ne er blevet for store eller for mange til, at borgeren kan klare medicinen selv, derfor bliver borgeren visiteret til at modtage hjælp til medicin. Almen praksis, sygehus eller smerteklinik ordinerer medicin. Hjemmesyg eplejerske kan genbestille medicin. SSA, sygeplejersk e, borger eller pårørende afhenter medicin på apotek eller plejehjem og bringer det til borgeren Dosering SSA eller sygeplejersk e doserer i borgerens hjem - til 14 dage Eller Borgeren kommer til sundhedskli nik og får doseret sin medicin Den doserede medicin og evt. overskydend e piller i glas/blister opbevares i borgerens hjem Medicinen kan også opbevares på en sundhedskli nik Fremfind else / påmindel se SSA/SSH klipper evt. dosispakker ne op eller hælder pillerne ud af medicinæsk en SSA/SSH giver medicinen eller påminder borgeren om at indtage sin medicin. Anskaffelse Opbevaring Indtagelse og kontrol SSA/SSH ser i nogle tilfælde på mens borgeren indtager sin medicin (f.eks. psykiatriske borgere) SSA/SSH pakker pilleæsken væk igen, låser evt. medicinen inde. SSA/SSH tjekker om pilleæsken er tom under oprydningen Oprydning og bortskaffelse Borgeren eller SSA/SSH stiller i nogle tilfælde pillerne frem til næste medicinindt ag. Personale kan undtagelses vis hjælpe med bortskaffelse af medicin

11 Kommunale udgifter (personaleressourcer) til medicinhåndtering for borgere i eget hjem Data fra 7 nordjyske kommuner (www.nopii.dk)

12 Hvad er en pilledispenser? Rigtig medicin til rette tid: Korrekt dosis Programmerbar påmindelse med lys og lyd (mulighed for sms/ -påmindelse, vagtcentralopkobling mm) Evt. log/statistik

13 Pilotprojektets formål Afprøvning af et koncept mhp.: At forebygge fejlmedicinering og glemt medicin (UTH) At understøtte borgernes selvstændighed, selvhjulpenhed og livskvalitet. Give dem ansvaret tilbage At reducere tid til medicinhåndtering i borgerens hjem (påmindelse, medicingivning) Vurdering af den konkrete dispenseres funktionalitet og brugervenlighed

14 Målgruppen Borgere i eget hjem med behov for hjælp til medicinering, og som med dispenseren kan blive helt eller delvis selvhjulpen. Eksempelvis: Borgere med fysisk funktionsnedsættelser (fx gigt i hænder, lammelse), og som ikke kan åbne/håndtere en almindelig pilleæske Borgere med anden form for fysisk funktionsnedsættelse (fx blinde eller svagtseende) Borgere med kognitiv funktionsnedsættelse med behov for påmindelser, eller som ikke kan overskue deres medicin (fx borgere med mild demens) Borgere, som er motiveret for egenmestring ift. egen medicin. Borgere, der er i et stabilt medicineringsforløb. Borgere, der som udgangspunkt ikke er i målgruppen: Psykisk syge og andre, der har svært ved at håndtere medicin Borgere, der udelukkende får dosispakket medicin

15 Forløb for pilotprojektet Juni 2013: Opstartsmøde projektgru ppe Sep. 2013: Nov. 2013: Midtvejsevaluering Slutevaluering mar. 2014: Politisk behandling Marts-april: Høring i Handicaprå d, Ældreråd og Medudvalg April 2014: Politisk behandling Juni 2014: Drift

16 Resultaterne af pilotprojektet Borgerne: - Tryghed - Mere frihed og fleksibilitet, men upraktisk at have med i tasken - Medicinen kan ikke tages uden for alarmtidspunktet Medarbejderne: - Let at indstille alarm - Dosering kan være problematisk (for små rum) - Egner sig kun til tabletter - Svært at screene relevante borgere (få i målgruppen) - Som udg. punkt ikke egnet på ældrecentrene (borgerne kan ikke blive selvhjulpne. Andet påmindelsessystem til personalet?)

17 Resultaterne af pilotprojektet Forebygge fejlmedicinering og glemt medicin (utilsigtede hændelser): Kan ikke dokumenteres med pilotprojektet Ja, for borger med parkinson (medicin på skæve tidspunkter)

18 Resultater af pilotprojektet (økonomi) Vis footer (indsæt f.eks. dato) Borger Borger 1 Sparet tid 4 besøg af 10 minutter pr. dag Borger 2 2 besøg af 10 minutter pr. dag Borger 3 1 besøg af 10 minutter pr. dag Borger 4 1 besøg af 10 minutter pr. dag Borger 5 0 besøg Besparelse: kr. årligt i visiterede timer til medicin

19 Øvrige resultater Positiv medieomtale: Udbredelse af kendskabet hos borgerne Den gode historie fremfor negativ kommunikation (fx robotstøvsugere)

20 Fremtidsperspektiver Andre målgrupper og teknologier. Vi arbejder videre med: Beboere på plejehjem og botilbud (påmindelsessystem til personalet) Handicappede borgere med kognitive funktionsnedsættelser (fx. apps, mobilkalenderfunktioner mm.) Løsning til hele medicinens rejse - fra ordination til indtag (NOPII, OPI mm??).

21 Tak for opmærksomheden spørgsmål? Vis footer (indsæt f.eks. dato)

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

STATUSMÅLING, JUNI 2015. Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

STATUSMÅLING, JUNI 2015. Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi STATUSMÅLING, JUNI 2015 Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Forord De fleste borgere ønsker at bestemme over eget liv. At gøre de ting de ønsker, når de ønsker det, uden at

Læs mere

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp).

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp). Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Att.: sm@sm.dk og chs@sm.dk 15. september 2014 OF Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Kortlægning af velfærdsteknologiske initiativer i kommunalt regi

Kortlægning af velfærdsteknologiske initiativer i kommunalt regi NOTAT VELFÆRDSTEKNOLOGI RÅDHUSPASSAGEN 3 6600 VEJEN FAELLESKOMMUNALSUNDHED.DK Kortlægning af velfærdsteknologiske initiativer i kommunalt regi 0. BAGGRUND Af kommissoriet for styregruppen til udarbejdelse

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012.

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. LIVSKVALITET SELVHJULPEN SAMARBEJDE ARBEJDSGLÆDE 1 Forord/indledning Formålet med projektet Nye veje til aktivt liv blev defineret af Socialudvalget

Læs mere

Den tilbudte løsning og minimumskrav

Den tilbudte løsning og minimumskrav Den tilbudte løsning og minimumskrav Til tilbudte løsningsmodel Ved afgivelse af tilbud forpligter leverandøren sig til at opfylde funktionskravene, dvs. den løsning der tilbydes og leverandørens praksis,

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Fremtidens apotek. forslag til modernisering af apotekssektoren

Fremtidens apotek. forslag til modernisering af apotekssektoren Apotekerne møder hver dag de mest ressourcesvage borgere i samfundet. Blandt de svageste mennesker i samfundet er der en højere forekomst af fysiske og psykiske sygdomme, og mange har oveni sociale og

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen Ældres erfaringer med velfærdsteknologi En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen April 2012 Arbejdsliv Ældres erfaringer med velfærdsteknologi - En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning?

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011 Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere