Envinamøde om landbrugstilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Envinamøde om landbrugstilsyn"

Transkript

1 Envinamøde om landbrugstilsyn Samarbejde mellem miljøvagt og indsatsleder/kommunale miljøsagsbehandlere 19. juni 2014 Lene Thomsen, Horsens Kommune Tommy Krogh Abrahamsen, Horsens Kommune Opgaven i dag Samarbejde mellem miljøvagt og indsatsledere/kommunale miljøsagsbehandlere. Hvordan gribes uheld an, og hvordan samarbejdes med indsatslederen? Hvad er miljøtilsynets rolle? Hvad fortæller vi om i dag: A. Lidt om den fælleskommunale østjyske miljøvagtordning B. Samarbejdet mellem miljøvagten og beredskabet C. Hvordan håndteres en akut forurening på skadestedet? D. Hvad er miljøtilsynets rolle? E. Eksempler på sager F. Cases 1

2 A. Den fælles kommunale østjyske miljøvagtordning 8 kommuner: Horsens Hedensted Vejle Fredericia Kolding Vejen Middelfart Billund Hvem er vi? 10 vagter i alt med stor faglig erfaring. Døgnvagt én uge af gangen, ca. 5 6 gange årligt. Vi er ikke fageksperter på alle områder, men har et stort netværk blandt andre fagfolk i kommunerne. Vi bestræber os på en responstid på max én time. Alle miljøvagter har været på beredskabskursus og har derfor kendskab til opbygningen af et skadessted. Vagtbil og udstyr: 2

3 Organisering Styregruppe: Sekretariat Vejle Brandvæsen 1 leder fra hver kommune Styregruppemøder: 2 x årligt Miljøvagtgruppe: Driftsmøder: 4 x årligt Temamøder efter behov -Juridisk temadag med miljøvagter, ISL samt kommunale chefer - Besøg på alarmcentralen Alarm Vandløb; besigtigelse og vandløbsbestemmelser - Rensningsanlæg og overløbsbygværker m.m.; driftsforhold - Jordforurening - Videregående kurser efter behov (Envina, Ferskvandscentret) Sekretariat Vejle Brandvæsen Statistik Forureningstyper 3

4 Samarbejdet mellem miljøvagten og beredskabet Miljøvagten skal: være til rådighed (døgnet rundt dage om året) rådgive ISL vedrørende miljøspørgsmål medvirke til opsporing af forureningskilder dokumentere forureningen. vurdere skaderne på miljøet => omfang, udbredelse, effekt udarbejde udkaldsrapport, notater eller anden dokumentation overdrage sagen til kommunens sagsbehandler medvirke i forbindelse med evt. retsforfølgelse Miljøvagten skal ikke: udøve myndighedsfunktioner men er udelukkende ISL miljøtekniske rådgiver foretage sagsbehandling frembringe yderlige dokumentation efter sagsoverdragelse fx lade udtagne prøver analysere m.m. Når miljøvagttelefonen ringer: Miljøvagten kaldes typisk over alarmcentralen eller over hjem-kommunes vagtcentral. Såfremt der er tid udfører miljøvagten en Gis-screening inden miljøvagten sættes i kontakt med vagthavende ISL. Herefter afklares her og nu indsatsen med ISL. Hvis det er indenfor kommunernes åbningstid, kontakter miljøvagten om muligt kommunens miljøsagsbehandler og aftaler evt. fremmøde på skadestedet. Miljøvagten fortsætter rådgivning af ISL undervejs til skadestedet, hvis der er behov. Ved fremkomst til skadestedet kontakter miljøvagten ISL hurtigst muligt og det videre forløb aftales. Hvordan håndteres en akut forurening på skadestedet? Afværgeforanstaltninger drøftes og afklares med ISL. Miljøvagten indsamler dokumentation til videre sagsbehandling. Alt dokumentation skal om muligt kunne holde til en retssag. Dokumentation: Fotos Hvilke stoffer er udledt, mængde og koncentration Hændelsesforløb Skadevirkning (døde fisk eller smådyr, iltsvind, andet) Rørforløb (anvendelse af sporstoffer) Vandføringsmålinger Tilkalde politi i samråd med ISL (selvinkreminering) Prøveudtagning Andet 4

5 Akutfasen er slut. Miljøvagten kontakter hurtigst muligt sagsbehandler i skadestedskommunen og orienterer om sagen. Der udarbejdes en vagtrapport, der tilsendes sagsbehandler i hjemkommunen. D. Hvad er miljøtilsynets rolle? At have myndighedsrollen, hvis det ikke er miljøvagtens hjemkommune. At starte t sagsbehandlingen op på skadestedet d t i samarbejde med miljøvagten At bidrage med lokalkendskab At bidrage med specifik viden om forhold, der vedrører lige netop den kommune hvad plejer I at gøre At bidrage med faglig viden og være sparringspart Eksempler på sager: Langholmvej 32 Afløb til grøft Vandprøve udtaget Grøft Vandhul med døde padder Drænbrønd 5

6 6

7 7

8 PAUSE E. Cases Opsporing af forurening og dokumentation Situationsspil ti il om samarbejde, rollefordeling, konkrete tiltag og rollerne efter uheldet Skolebørn opdager olie i Halskov Bæk 8

9 Skal der alarmeres? Hvem alarmeres? Hvem skal alarmere? 2. Beredskabet alarmeres Alarmcentralen i Vejle modtager en alarm om døde fisk og olie i Halskov Bæk. Alarmen kom fra uddeleren i Ny Højen Brugs. En flok skolebørn havde fortalt, at der var døde fisk i Halskov Bæk, som var helt dækket af olie. De havde set olien, der hvor bækken løber under Stubdrupvej, lige syd for Ny Højen. 9

10 Olien kommer fra et Ø80 rør, ca. 75 meter opstrøms vejbro / slamsuger Er der dambrug nedstrøms? Prøvetagning og foto A: ph: 8,3 Temp: 13,2 C Ilt: 3,3 mg/l 30% B: ph: 7,0 Temp: 13,2 C Ilt: 9,9 mg/l 83% C: ph: 8,3 Temp: 13,2 C Ilt: 4,5 mg/l 39% A C B Olien kommer fra et Ø80 rør, ca. 75 meter opstrøms vejbro / slamsuger Er der dambrug nedstrøms? 10

11 Olien kommer fra et Ø80 rør, ca. 75 meter opstrøms vejbro / slamsuger Er der dambrug nedstrøms? Hvor stammer forureningen fra? Regnvandsledning Oliespor ved udløb Åben grøft med vand uden tydelig oliefilm Døde Fisk Åben grøft med tydelig oliefilm Olien kommer fra et Ø80 rør, ca. 75 meter opstrøms vejbro / slamsuger 11

12 Husmandssted Overjordisk villaolietank Fyringsolie Hvor stammer forureningen fra? Er vi på rette vej? Husmandssted Overjordisk villaolietank Fyringsolie Regnvandsledning Oliespor ved udløb Åben grøft med vand uden tydelig oliefilm Døde Fisk Åben grøft med tydelig oliefilm Olien kommer fra et Ø80 rør, ca. 75 meter opstrøms vejbro Er der dambrug nedstrøms? 12

13 Prøvetagning og foto Regnvandsledning Uklart brunligt vand med svag oliefilm Oliespor ved udløb Åben grøft med vand uden tydelig oliefilm Døde Fisk Åben grøft med tydelig oliefilm Olien kommer fra et Ø80 rør, ca. 75 meter opstrøms vejbro Er der dambrug nedstrøms? Regnvandsledning Uklart brunligt vand med svag oliefilm Oliespor ved udløb Åben grøft med vand uden tydelig oliefilm Døde Fisk Åben grøft med tydelig oliefilm Olien kommer fra et Ø80 rør, ca. 75 meter opstrøms vejbro Er der dambrug nedstrøms? Hvor stammer forureningen fra? Er vi på rette vej? Maskinstation Dieselolie Chauffør Dieseltank Væltet ammoniaktank Overjordisk villaolietank Ammoniak Fyringsolie 13

14 Hvor stammer forureningen fra? Er vi på rette vej? Maskinstation Dieselolie Chauffør Dieseltank Væltet ammoniaktank Overjordisk villaolietank Ammoniak Fyringsolie Regnvandsledning Uklart brunligt vand med svag oliefilm Oliespor ved udløb Åben grøft med vand uden tydelig oliefilm Afspærring med prop Døde Fisk Åben grøft med tydelig oliefilm Olien kommer fra et Ø80 rør, ca. 75 meter opstrøms vejbro Er der dambrug nedstrøms? Når det går i fisk 14

15 Sikke noget gylle 15

16 Hovsa De henkastede sten indikerer, at stakken formentlig ønskes bortkørt som opfyld, da stenene ikke er forsøgt afbrændt. I affaldet var der: jernrør med isoleringsmaterialer afbrændt videoafspiller (eller tilsvarende) gips plastik diverse dunke (ukendt oprindeligt indhold) plastikrør Tak for opmærksomheden! 16

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE AKUT MILJØ-BEREDSKABSPLAN 2012. TEKNISK FORVALTNING Plan, Byg og Miljø afdelingen Thor Sandersen Amager Landevej 76, 2770 Kastrup

TÅRNBY KOMMUNE AKUT MILJØ-BEREDSKABSPLAN 2012. TEKNISK FORVALTNING Plan, Byg og Miljø afdelingen Thor Sandersen Amager Landevej 76, 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE AKUT MILJØ-BEREDSKABSPLAN 2012 TEKNISK FORVALTNING Plan, Byg og Miljø afdelingen Thor Sandersen Amager Landevej 76, 2770 Kastrup INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 VEDLIGEHOLDELSE AF BEREDSKABSPLAN...

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang!

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang! Samarbejde på indsatssteder sporbevaring Indhold Forord 2 Indledning 2 De enkelte parters opgaver Politi Redningsberedskab Følgeskadeentreprenør Forsikringsselskab 3 3 4 4 5 Find sporet og bevar det! 6

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

OPERATIV LEDELSE. Struktur for. i Københavns brandvæsen. Københavns Brandvæsen H. C. Andersens Boulevard 23 1553 København V Staben

OPERATIV LEDELSE. Struktur for. i Københavns brandvæsen. Københavns Brandvæsen H. C. Andersens Boulevard 23 1553 København V Staben Struktur for OPERATIV LEDELSE i Københavns brandvæsen Københavns Brandvæsen H. C. Andersens Boulevard 23 1553 København V Staben Version 4 5. november 2011 Indhold Denne rapport er et internt arbejdsdokument.

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1.

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1. Notat om Kommunernes erfaringer med tilsynskampagner Dette notat er udarbejdet som led i projektet Planlægning og udformning af kampagnetilsyn og effektvurdering heraf. Notatet præsenterer danske kommuners

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu):

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu): Dit navn: Skole: Dato: Klasse: ER DU PARAT? Dit valg Efter 9.klasse regner jeg med at starte på (sæt kryds) Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Referat af: Fællesmøde i Jord-ERFA-midt 10. maj 2012

Referat af: Fællesmøde i Jord-ERFA-midt 10. maj 2012 Referat af: Fællesmøde i Jord-ERFA-midt 10. maj 2012 Sted: Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Lokale: B4, 1. sal (nyt sted!) Tidspunkt: Torsdag den 10. maj 2012 kl. 08.45 15.30. Tilmelding:

Læs mere

Sammen om klimarenovering

Sammen om klimarenovering Sammen om klimarenovering Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer komforten og øger værdien. Sammen om Klimarenovering! Der er mange gode grunde

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere