Alaris GP (Guardrails ) infusionspumpe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alaris GP (Guardrails ) infusionspumpe"

Transkript

1 laris GP (Guardrails ) infusionspumpe (med Plus-software) s Brugsanvisning da

2 Indhold Page Indledning Om denne manual Oprettelse af datasæt... 3 Karakteristika for den volumetriske pumpe Knapper og indikatorer Symboldefinitioner Hoveddisplayets funktioner... 7 Forholdsregler ved drift... 8 Kom godt i gang Grundlæggende funktioner Sekundære (piggyback-) infusioner Tilstanden Servicekonfiguration Pumpekonfiguration tilgængelig via laris Editor software Lægemiddelliste tilgængelig via laris Editor software larmer dvarsler Meddelelser Råd Genstart af infusion efter IL-alarm Drift af flowsensor (valgfri) Infusionssæt Tilbehør Vedligeholdelse Rengøring og opbevaring Specifikationer IrD, RS232 og sygeplejersketilkald, specifikation Infusionsspecifikationer Trompet- og flowhastighedskurver Produkter og reservedele Servicekontakter DF udgave 1/50

3 Indledning Indledning laris GP infusionspumpe og laris GP Guardrails infusionspumpe (herefter kaldet 'pumpe') er en lille, let infusionspumpe, der leverer præcise og pålidelige infusioner over et bestemt område med hastigheder. laris Editor software er et medicinsk tilbehør, som gør det muligt for hospitalet at udvikle et såkaldt best-practice-datasæt med retningslinjer for intravenøs medicinering inden for patientspecifikke plejeområder, også kaldet profiler. Hver profil indeholder et bestemt bibliotek med medicin samt den passende pumpekonfiguration. En profil indeholder også såkaldte 'hard limits' (hårde grænser), som ikke kan tilsidesættes under infusionsprogrammering. lene for laris GP Guardrails infusionspumpe gælder, at der findes Guardrails 'soft limits' (bløde grænser), som kan tilsidesættes på grundlag af kliniske krav. laris GP Guardrails infusionspumpe med indlæst datasæt afgiver automatiske advarsler, når en doseringsgrænse, bolusgrænse, koncentrationsgrænse eller vægtgrænse overskrides. Disse sikkerhedsadvarsler afgives, uden at pumpen behøver at være tilsluttet en pc eller et netværk. Det af hospitalet definerede datasæt udvikles og godkendes på grundlag af farmaceutiske og kliniske input og overføres derefter til pumpen af kvalificerede specialister. Beregnet anvendelse laris GP infusionspumpe og laris GP Guardrails infusionspumpe er beregnet til brug for medicinsk personale i forbindelse med styring af infusionshastighed og -volumen. Betingelser for brug laris GP infusionspumpe og laris GP Guardrails infusionspumpe må kun betjenes af medicinsk personale, der er kvalificeret til at bruge automatiserede infusionspumper og styre infusionsbehandling. Det medicinske personale skal vurdere udstyrets egnethed i den pågældende afdeling i forbindelse med det tilsigtede formål. Indikationer laris GP infusionspumpe og laris GP Guardrails infusionspumpe er beregnet til infusion af væsker, medicin, parenteral ernæring, blod og blodprodukter via klinisk godkendte administrationsveje, f.eks. intravenøst (IV), subkutant eller som skylning af væskefyldte områder. laris GP infusionspumpe og laris GP Guardrails infusionspumpe er beregnet til brug på voksne og pædiatriske patienter. Kontraindikationer laris GP infusionspumpe og laris GP Guardrails infusionspumpe er kontraindiceret til enteral eller epidural behandling. Om denne manual Brugeren skal have sat sig grundigt ind i pumpens funktion, der er beskrevet i denne håndbog, forud for anvendelse. Pumpen har små funktionalitetsmæssige forskelle i forhold til laris GH/CC Guardrails sprøjtepumper. lle illustrationer i denne håndbog viser typiske indstillinger og værdier, som kan anvendes til opsætning af pumpens funktioner. Disse indstillinger og værdier er kun til illustrativt brug. Hele rækken af indstillinger og værdier er vist i specifikationsafsnittet. Det er vigtigt, at du sikrer, at du kun henholder dig til den seneste version af brugsanvisningen og den tekniske servicehåndbog til dine CareFusion-produkter. Der henvises til disse dokumenter på Der kan fås eksemplarer ved at kontakte din lokale CareFusion-repræsentant. nvendte konventioner i denne manual FED "nførselstegn" Kursiv Bruges til displaynavne, softwarekommandoer, knapper og indikatorer, der henvises til i denne manual, f.eks. Batteriindikator, FYLDNING, knappen TIL/FR. Bruges til at angive krydshenvisninger til et andet afsnit i denne manual. Bruges til at henvise til andre dokumenter eller manualer og til fremhævelse. Vigtig information: Når dette symbol vises, er der en vigtig bemærkning. Disse bemærkninger fremhæver et aspekt af anvendelsen, som er vigtigt for brugere at være opmærksom på under betjening af pumpen. 1000DF udgave 2/50

4 Oprettelse af datasæt Oprettelse af datasæt For at danne et datasæt til pumpen skal hospitalet først udvikle, vurdere, godkende og uploade i henhold til følgende proces. Se laris Editorhjælpefilen for at få yderligere oplysninger og driftsmæssige forholdsregler. 1. Opret et datasæt til et behandlingsområde (ved hjælp af laris Editor) Datasæt Profil Pump Configuration (Pumpekonfiguration) Bibliotek over lægemidler Der kan dannes to typer af datasæt. 1. Non-Guardrails datasæt - danner et nyt Non-Guardrails datasæt til laris infusionspumper, som skal redigeres i applikationen. 2. Guardrails datasæt - danner et nyt Guardrails datasæt til laris GP Guardrails infusionspumper, som skal redigeres i applikationen. Et Guardrails datasæt giver ekstra sikkerhedsfunktioner. Et unikt sæt af konfigurationer og best-practice-retningslinjer til en bestemt befolkning, patienttype eller behandlingsområde. Hver profil består af: Pumpekonfiguration / bibliotek over lægemidler Der kan defineres op til 30 profiler for hvert datasæt til pumpen. Pumpens konfigurationsindstillinger og enheder, kun til dosering. Lægemiddelnavne og -koncentrationer for et datasæt med standardværdi og maksimumgrænser. Op til 100 unikke opsætninger for lægemiddelprotokoller. 2. Masterliste (ved hjælp af laris Editor) Master-lægemiddelliste Et lægemiddel defineret af CareFusion er en god hjælp til at anføre lægemiddelnavne til brug på master-lægemiddellisten. Der kan skiftevis dannes lægemiddelnavne og koncentrationer. 3. Gennemgang, godkendelse og eksport af datasæt Gennemgå og godkend Eksport Hele datasætrapporten skal udskrives, evalueres og underskrives som bevis på godkendelse af en autoriseret person i henhold til hospitalsprotokollen. En underskrevet udskrift skal opbevares på et sikkert sted af hospitalet. Datasætstatus skal sættes til pproved (godkendt) (adgangskode påkrævet). Eksport af datasæt til brug med laris Transfer Tool eller til sikkerhedskopiering af datasæt eller til flytning af datasæt til en anden pc. 4. Uploading af datasæt til pumpen (ved hjælp af laris Transfer Tool) Bemærk: Et profilvalg er påkrævet, når datasættet uploades til laris GP infusionspumpe. 5. Verificer, at det korrekte datasæt er indlæst i pumpen, og godkend det. 6. fbryd pumpen. 7. Tænd for pumpen, og kontroller, at skærmbilledet med softwareversion viser den korrekte datasætversion. Pumpen er nu klar til brug. Overførsler af datasæt bør kun foretages af kvalificeret teknisk personale. Pumpens serienummer og hospitalsnavnet gemmes i hændelsesloggen, og de kan også ses via valgmuligheden PUMPE DETLJER. Se afsnittet om 'pumpeoplysninger'. Medikamentparametre skal være i overensstemmelse med lokale regler og oplysninger vedrørende ordination. 1000DF udgave 3/50

5 Karakteristika for den volumetriske pumpe Karakteristika for den volumetriske pumpe larmindikator laris GP Guardrails Dæksel Display Programmeringstaster Pile Run (start) Bolus Hold (stop) Valgmuligheder Strømindikator Mute (dæmp) Tryk Batteriindikator On/Off (tænd/sluk) Håndtag til dæksel Håndtag Udløsergreb til drejelig knast Drejelig knast til fastlåsning på vandrette, rektangulære stænger. Konnektor til flowsensor RS232/sygeplejersketilkald-konnektor (beklædning afmonteret af illustrative årsager) Sammenfoldet stangklemme Sikringsdæksel Strømindgang Infrarød kommunikationsport Medical Device Interface (MDI) Konnektor til spændingsudligning 1000DF udgave 4/50

6 Knapper og indikatorer Knapper og indikatorer Knapper: Symbol a bh c i d e f PILE-taster Indikatorer: Symbol g Sj Beskrivelse TIL/FR-knap - Tryk én gang for at aktivere pumpen. Tryk på knappen og hold den nede i ca. tre sekunder for at deaktivere pumpen. STRT-knap Tryk på knappen for at starte infusion. Den grønne LED blinker under infusion. STOP-knap Tryk på knappen for at sætte infusionen på hold. Den gule lampe vil være tændt i venteposition. MUTE-knap (dæmp) Tryk på knappen for at stoppe alarmen i (ca.) to minutter (kan konfigureres). larmen lyder igen efter dette tidsrum. Tryk og hold, indtil der høres 3 bip, for at dæmpe alarmen i 15 minutter (hvis aktiveret via laris Editor). PRIME/BOLUS-knap - Tryk på knappen for at få adgang til programmeringstasten PRIME eller BOLUS. Tryk på programmeringstasten og hold den nede for drift. PRIME - fylder infusionssættet med væske, når en infusion opsættes første gang. Pumpen er på hold. Infusionssættet er ikke tilsluttet patienten. Den infunderede volumen (VI - Volume Infused) lægges ikke til den totale infunderede volumen. BOLUS-væske eller lægemiddel afgivet med en øget hastighed. Pumpen infunderer. Infusionssættet er tilsluttet patienten. Den infunderede volumen (VI - Volume Infused) lægges til den totale infunderede volumen. OPTION-knap (valgmulighed) - Tryk på knappen for at få adgang til valgmuligheder. TRYK-knap Brug denne knap til at få vist pumpetryk og justere alarmgrænsen. - Dobbelte eller enkelte for hurtigere/langsommere øgning eller nedsættelse af værdier vist på displayet. PROGRMMERINGSTSTER - nvendes i forbindelse med de meddelelser, der vises på displayet. Beskrivelse C-STRØM-indikator - Når den er tændt, er pumpen tilsluttet en vekselstrømskilde, og batteriet bliver opladet. BTTERI-indikator - Når dioden er tændt, kører pumpen på det interne batteri. Når den blinker, står batteriet lavt med mindre end 30 minutters brug tilbage. 1000DF udgave 5/50

7 Symboldefinitioner Symboldefinitioner Mærkatsymboler: Symbol w x Beskrivelse OBS (Slå op i medfølgende dokument) Konnektor til spændingsudligning Konnektor til RS232 / sygeplejersketilkald l IPX3 r s T t Defibrilleringssikkert udstyr, type CF (grad af beskyttelse mod elektrisk stød). Beskyttet mod direkte sprøjt op til 60 fra lodret. Vekselstrøm nordningen er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 93/42/EØF ændret ved direktiv 2007/47/EF. Fremstillingsdato Producent U W Konnektor til flowsensor Ikke til kommunalt affald Sikringsstørrelse EC REP utoriseret repræsentant i EU 1000DF udgave 6/50

8 Hoveddisplayets funktioner Hoveddisplayets funktioner Hoveddisplay - Hvis VDSI ikke er blevet indstillet (flowsensor skal anvendes) Infusionsstatus / Lægemiddelnavn / profilnavn / primært eller sekundært (kun hvis sekundært er aktiveret i datasættet) Infusionshastighed Volumen infunderet HST VOLUMEN VOLUMEN Slet infunderet volumen Hoveddisplay - Hvis VDSI er indstillet Infusionsstatus / lægemiddelnavn / profilnavn / primært eller sekundært (kun hvis sekundært er aktiveret i datasættet) Infusionshastighed Dosishastighed Volumen, der skal infunderes Programmeringstastidentifikatorer Programmeringstaster Volumen infunderet Resterende tid Programmeringstastidentifikatorer Programmeringstaster PÅ HOLD 25.0 VDSI ml/h 50.0 ml Indstil valgmulighed for VDSI DRENLINE HST 25.0 ml/h µg/kg/24h 16.7 VDSI 45.0 VOLUMEN h 48m 00s VOLUMEN VDSI ml ml a) b) c) PÅ HOLD SÆT HSTIGHED MED HST PÅ HOLD Hvis hastigheden ikke er blevet indstillet og viser 0,0 ml/h, vises meddelelse a). HSTIGHED FOR LV SÆT HSTIGHED MED HST HST PÅ HOLD SÆT HSTIGHED MED FOR HØJ LV HST PÅ HOLD Hvis den programmerede hastighed er mellem 0,0 ml/h og 0,1ml/h eksklusiv i HSTIGHED FOR lægemiddelprotokol, HØJ LV vises meddelelse b). HST PÅ HOLD HSTIGHED FOR HØJ HST Hvis den programmerede hastighed er større end MX INFUSIONS HSTIGHED (maks. infusionshastighed) i lægemiddelprotokollen, vises meddelelse c). Slet infunderet volumen Indstil valgmulighed for VDSI Skærmsymboler Symbol Beskrivelse Display for resterende tid - angiver tid, før VDSI vil blive fuldført. Hvis tidsværdien overstiger 24 timer, vises 24+. N?! Batterisymbol - ngiver batteriets ladetilstand for at gøre opmærksom på, når batteriet trænger til at blive genopladet. Trykinformationssymbolet - Viser trykket fra niveau 0, som er den første streg, til niveau 8. larmgrænser: niveau 0-8. Indikerer, at den indtastede værdi er uden for Guardrails 'soft limits'. dvarslen kan overskrives (indikerer, at Guardrails sikkerhedsprotokol er i brug). Indikerer, at den indtastede værdi er uden for 'hard limits'. dvarslen kan IKKE tilsidesættes. Dette symbol bruges også til at gøre brugeren opmærksom på at indstille hastigheden. ngiver, at pumpen kører med en hastighed, der ligger under (peger nedad) en Guardrails soft limit. ngiver, at pumpen kører med en hastighed, der ligger over (peger opad) en Guardrails soft limit. 1000DF udgave 7/50

9 Forholdsregler ved drift Forholdsregler ved drift Infusionssæt For at sikre korrekt og præcis drift må der kun bruges CareFusion-engangsinfusionssæt, som beskrevet i denne brugsanvisning. Det anbefales, at infusionssæt udskiftes i henhold til instruktionerne i afsnittet 'Udskiftning af infusionssæt'. Før brug af infusionssæt skal brugsanvisningen for infusionssættet læses omhyggeligt igennem. Brug af ikke-specificerede infusionssæt kan beskadige pumpens drift og infusionens præcision. Ved kombination af adskillige apparater og/eller instrumenter med infusionssæt og andre slanger, for eksempel via en trevejshane eller multipel infusion, kan pumpens ydeevne blive påvirket og bør nøje overvåges. Der kan opstå ukontrolleret flow, hvis infusionsættet ikke er korrekt isoleret fra patienten, dvs. lukke en hane i sættet eller aktivere en inline-klemme/rulleklemme. CareFusion infusionssæt kan monteres med en inline-klemme, som kan bruges til at okkludere slanger, hvis væskeflowet skal stoppes. Pumpen er en positiv trykpumpe, som bør bruge infusionssæt, som er forsynet med luer lås-koblinger eller lignende låsekonnektorer. Hvis der skal infunderes fra en burette, skal man lukke rulleklemmen over buretten og åbne klemme på ventilationshullet oven på buretten. Bortskaf infusionssæt, hvis emballagen ikke er intakt, eller beskyttelseshætten er afmonteret. Sørg for at sættene ikke er bøjede, da dette kan okkludere slangen. Brug af sammenfoldelige poser, glasflasker og semi-rigide beholdere Det anbefales, at luftventilen åbnes på pumpesættet, hvis der bruges glasflasker eller semi-rigide beholdere, for at reducere det vakuum, der dannes, når væsken infunderes fra beholderen. Dette vil sikre, at pumpen kan opretholde volumetriske nøjagtighed, medens beholderen tømmes. Åbning af udluftningshullet i halvstive beholdere skal ske efter, at beholderen er blevet spiddet, og dråbekammeret er blevet fyldt. Trin til sammenfoldelige poser Følg trin 1 til 3 som vist for de halvstive beholdere, dog må udluftningshullet ikke åbnes som i trin 4, men sættet fyldes som beskrevet i trin 5. Sørg for, at poseafløbet er fuldstændig perforeret, før dråbekammeret fyldes op. Trin vedr. halvstive beholdere 2. Spid beholderen 3. Fyld dråbekammeret til fyldningslinien 4. Åbn udluftningshullet for at muliggøre trykudligning - klar til infusion 1. Luk rulleklemmen 5. Fyld sættet ved at åbne/lukke rulleklemmen Driftsmiljø Når der anvendes en infusionspumpe i forbindelse med andre pumper eller anordninger, som kræver vaskulær adgang, skal der udvises ekstra forsigtighed. Skadelig infusion af lægemidler eller væsker kan opstå på grund af den betydelige variation i tryk, som opstår i sådanne pumpers væskekanaler. Typiske eksempler på sådanne pumper er dem, som anvendes under dialyse, bypass- eller hjerteoperationer. Pumpen er velegnet til alle miljøer, herunder private hjem og institutioner, der er direkte tilsluttet det offentlige lavspændingsstrømforsyningsnetværk, der forsyner bygninger, som anvendes til boligformål. Denne pumpe er ikke beregnet til anvendelse i nærheden af en brandbar anæstesiblanding med luft eller ilt eller lattergas. Driftstryk Pumpetrykalarmsystemet er ikke designet til at yde beskyttelse mod eller detektion af ekstravasation eller vævsdannelse, som er komplikationer, der kan forekomme. 1000DF udgave 8/50

10 laris GP laris GP Forholdsregler ved drift larmtilstande dskillige alarmtilstande, detekteret af denne pumpe, vil stoppe infusionen og fremkalder visuelle og akustiske alarmer. Brugerne skal udføre regelmæssige kontroller for at sikre, at infusionen skrider korrekt frem, og at ingen alarmer er i gang. M Elektromagnetisk kompatibilitet og interferens Denne pumpe er beskyttet mod virkningerne af udefrakommende interferens, omfattende udsendelser af højenergi radiofrekvenser, magnetfelter og elektrostatiske udladninger (for eksempel fremkommet ved elektrokirurgisk og kauteringsudstyr, store motorer, transportable radioer, mobiltelefoner etc.) og er designet til at forblive sikker, når der forekommer ekstreme interferensniveauer. Terapeutisk stråleudstyr: Undlad at bruge pumpen i nærheden af terapeutisk stråleudstyr. Stråling fra strålebehandlingsudstyr, som f.eks. en lineær accelerator, kan skade pumpens funktionsevne. Læs venligst producentens anbefalinger med hensyn til sikker afstand og andre forsigtighedsregler. Kontakt din lokale CareFusion-repræsentant for at få yderligere oplysninger. MRI (MR-billeddannelse): Pumpen indeholder ferromagnetiske materialer, der kan være udsat for interferens med et magnetisk felt, som er dannet af MRI-udstyret. Derfor anses pumpen ikke for at være egentlig MRIkompatibel. Hvis brug af pumpen i et MRI-miljø ikke kan undgås, anbefaler CareFusion kraftigt, at pumpen anbringes i sikker afstand fra det magnetiske felt uden for det identificerede kontrollerede område for at undgå magnetisk interferens med pumpen eller forvrængning af MRI-billedet. Denne sikre afstand skal etableres i overensstemmelse med producentens anbefalinger vedrørende elektromagnetisk interferens. Du kan finde yderligere oplysninger i den tekniske servicehåndbog til produktet. Kontakt den lokale CareFusion-repræsentant for at få yderligere assistance. Tilbehør: Undlad at bruge ikke-anbefalet tilbehør sammen med pumpen. Pumpen er kun testet og overholder kun de relevante EMC-krav sammen med det anbefalede tilbehør. Brug af andet tilbehør, andre transducere eller andre kabler end dem, der er specificeret af CareFusion, kan forårsage øget emission eller formindsket pumpeimmunitet. Under visse omstændigheder kan pumpen blive påvirket af en elektrostatisk udladning gennem luften ved niveauer tæt på eller over 15 kv eller af radiofrekvensstråling tæt på eller over 10 v/m. Hvis pumpen påvirkes af denne eksterne interferens, vil den forblive i fejlsikret tilstand. Pumpen vil stoppe infusionen og påkalde brugerens opmærksom ved at frembringe en kombination af visuelle og akustiske alarmer. Hvis en alarmtilstand varer ved, selv efter brugerintervention, anbefales det at udskifte den pågældende pumpe, og sætte pumpen i karantæne, indtil den kan blive undersøgt af uddannet teknisk personale. Denne pumpe er en CISPR 11 gruppe 1 klasse B-enhed og anvender kun RF energi til den interne funktion i normal produktudførelse. Derfor er dens RF-emissioner meget lave og vil sandsynligvis ikke forårsage nogen interferens med elektronisk udstyr i nærheden. Men denne pumpe udsender dog en bestemt mængde elektromagnetisk stråling, som er inden for de niveauer, der angives af IEC/EN og IEC/EN Hvis pumpen interagerer med andet udstyr, skal der tages skridt til at minimere virkningerne, for eksempel ved repositionering eller relokalisering. Jordleder d Pumpen er en klasse I-enhed, og den skal derfor jordforbindes, når den tilsluttes en strømforsyning. Pumpen har også en intern strømkilde. Ved tilslutning til en ekstern strømkilde skal der anvendes en trepolet ledning (strømførende, nul, jord). Hvis integriteten af den eksterne, beskyttende leder i vekselstrømskablet er blevet kompromitteret, skal pumpen kobles fra vekselstrømkilden og køres ved hjælp af det interne batteri. 1000DF udgave 9/50

11 Farer Forholdsregler ved drift B Hvis pumpen anvendes i nærheden af brandfarlige anæstesimidler, er der fare for eksplosion. Udvis forsigtighed og sørg for at anbringe pumpen væk fra enhver sådan farekilde. Farlig spænding: Hvis pumpens kabinet åbnes eller fjernes, er der fare for elektrisk stød. Overlad alt servicearbejde til uddannet servicepersonale. m V Fjern ikke beskyttelseshætten over RS232/sygeplejersketilkaldskonnektoren, når enheden ikke er i brug. Der skal tages forholdsregler imod elektrostatiske udladninger ved tilslutning af RS232/sygeplejersketilkaldet. Hvis man rører ved stikkets ben, kan det resultere i ESD-beskyttelsesfejl. Det anbefales, at al indgriben udføres af uddannet personale. Hvis pumpen tabes, bliver udsat for kraftig fugt, væskespild, fugtighed eller høje temperaturer eller der på anden måde er mistanke om, at den er blevet beskadiget, skal den tages ud af brug for at blive undersøgt af en uddannet servicetekniker. Ved transport eller opbevaring af pumpen skal originalemballagen anvendes, hvor det er muligt, og de temperatur-, fugtigheds- og trykområder, som er angivet i specifikationsafsnittet og på yderemballagen overholdes. laris GP Hvis denne pumpe opfører sig unormalt, skal den tages ud af brug, og en kvalificeret servicetekniker skal kontaktes. Udvis forsigtighed for at sikre, at strømledninger og RS232-kabler ikke udgør en snublefare. Udvis forsigtighed ved placering af strømledninger og RS232-kabler for at undgå, at der ved et uheld trækkes i dem. 1000DF udgave 10/50

12 Kom godt i gang Kom godt i gang Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før pumpen anvendes. Indledende opsætning 1. Kontroller, at pumpen er komplet, ubeskadiget og at spændingsangivelsen, der er specificeret på mærkaten, er kompatibel med stedets vekselstrømsforsyning. 2. De leverede emner er: laris GP eller laris GP Guardrails infusionspumpe Brugsanvisning (CD) Vekselstrømskabel (som ønsket) Beskyttelsesemballage laris Editor Software og/eller laris Transfer Tool - pr. hospital 3. Tilslut pumpen til vekselstrømforsyningen i mindst 2½ time for at sikre, at det interne batteri er opladet (kontroller, at S er tændt). laris Editor softwaren kan bruges til at oprette et godkendt datasæt, der kan uploades til pumpen. Standarddata er dog allerede installeret i pumpen (se oplysninger nedenfor). Pumpen vil automatisk køre på sit interne batteri, hvis den tændes uden at være forbundet med vekselstrømsforsyningen. Fungerer pumpen ikke korrekt, skal man anbringe den i den originale beskyttelsesemballage og kontakte en uddannet servicetekniker, som kan undersøge den. Standard fabriksdatasæt Pumpen har følgende standard fabriksdatasæt: Parameter Standard fabriksindstilling Standardenheder kun aktiveret til dosering: C Fail Warning (C Strømfejl) ktiveret µg/min udio Volume (Lydstyrke) Medium (Mellem) µg/24t larm Volume djustable (Justerbar alarmvolumen) Deaktiveret mg/24t Occlusion larm Pressure (Okklusionsalarmtryk) L5 enhed/24t Pressure Max (Maksimalt tryk) L8 mmol/24t Rate Titration (Hastighedstitrering) Deaktiveret ml/kg/min Infusion Rate Max (Maks. infusionshastighed) 1200 ml/t ng/kg/t Rate Lock (Hastighedslås) Deaktiveret µg/kg/min Bolus Mode (Bolustilstand) Kun håndholdt µg/kg/t Standardindstillet bolushastighed 500 ml/t mg/kg/min Bolus Rate Max (Maks. bolushastighed) 1200 ml/t mg/kg/t Maks. bolusvolumen 5 ml g/kg/min Weight Default (Standardvægt) 1 kg enhed/kg/min Weight Soft Min* (min. vægt soft) 1 kg mmol/kg/min Weight Soft Max* (maks. vægt soft) 150 kg mmol/kg/t IL Limit (IL-grænse) 100 µl Primary VTBI Max (primær VDSI, maks.) 9999 ml Secondary Infusion (Sekundær infusion) Deaktiveret Se afsnittet 'Visning af enheder' i denne brugsanvisning for at få oplysninger om konfigurerbare enheder. Standarddatasættet har ikke lægemiddel-relaterede Guardrails -grænser. nvend laris Editor-softwaren for at indstille grænserne. Der skal udvises forsigtighed ved angivelse af Guardrails -grænserne. * Fås kun på laris GP Guardrails infusionspumpe. 1000DF udgave 11/50

13 Stangklemmeinstallation Kom godt i gang Der findes en stangklemme på bagsiden af pumpen, som giver sikker montering på lodrette IV- stænger med en diameter på mellem 15 og 40 mm. 1. Træk den sammenfoldede stangklemme mod dig og løsn klemmen for at give nok plads til stangen. 2. nbring pumpen på stangen og stram skruen, indtil klemmen sidder fast på stangen. Fordybning * * Monter aldrig pumpen på en sådan måde, at I.V.- infusionsstativet bliver for tungt i toppen eller ustabilt. Kontrollér, at stangklemmen er foldet væk og gemt i fordybningen bag på pumpen, før der oprettes tilslutning til en dockingstation/arbejdsstation*, eller når den ikke er i brug. Montering af dockingstation/arbejdsstation* eller udstyrsskinne Den drejelige knast kan sættes fast på den rektangulære stang på dockingstation/arbejdsstation* eller udstyrsskinner, der måler 10 mm gange 25 mm. 1. Flugt den drejelige knast bag på pumpen med den rektangulære stang på dockingstationen/arbejdsstationen* eller udstyrsskinnen. 2. Tryk pumpen fast på den rektangulære stang eller udstyrsskinnen. BEMÆRK: Kontrollér, at pumpen "klikker" ordentligt på plads i positionen på skinnen eller stangen. 3. Pumpen frigøres ved at trykke på udløsergrebet og trække pumpen fremefter. Rektangulær stang laris GP Udløsergreb (tryk for at frigøre) Drejelig knast * laris DS dockingstation og laris Gateway arbejdsstation. Det anbefales, at infusionsposerne anbringes på en bøjle direkte over den pumpe, som de bruges med. Dette minimerer muligheden for at sammenblande infusionssæt, når der bruges flere volumetriske pumper. Pumpen kan monteres på den horisontale del af de dockingstationer, der figurerer på listen ovenfor. 1000DF udgave 12/50

14 Kom godt i gang laris -sikkerhedsklemmen laris sikkerhedsklemme*: Sikkerhedsklemme i ikke-okkluderet position: Når et nyt infusionssæt pakkes ud fra emballagen, vil sikkerhedsklemmen være i denne position**: Ramme til sikkerhedsklemme Klemme i IKKE-OKKLUDERET POSITION Sikkerhedsklemmetap FLOW KTIVERET Indskydningsstykke til sikkerhedsklemme Sikkerhedsklemme i okkluderet position: Når et infusionssæt er monteret i pumpen, aktiverer åbning af dækslet nogle dækselkroge, som trækker indskydningsstykket til sikkerhedsklemmen ud som vist: Manuel betjening af sikkerhedsklemmen For manuelt at flytte indskydningsstykket til ikke-okkluderet position skubbes sikkerhedsklemmetappen op, og indskydningsstykket skubbes helt ind i rammen: NO FLOW (Frit flow) Klemme er i OKKLUDERET POSITION 1. Skub op Æ Ê 2. Tryk Ved tryk på indskydningsstykket til sikkerhedsklemmen opnås et fuldt flow fra sættet til patienten. Derfor anbefales det, at rulleklemmen også altid lukkes. Men hvis infusion ved hjælp af tyngdekraften er nødvendig, skubbes sikkerhedsklemmetappen op, og det orange indskydningsstykke til sikkerhedsklemmen skubbes helt ind i rammen for at sikre flow. Infusion ved hjælp af tyngdekraften kan reguleres ved hjælp af rulleklemmen på sættet. * Herefter kaldet 'sikkerhedsklemme'. ** Dette er nødvendigt for at undgå beskadigelse af slangerne under opbevaring og for at sikre korrekt sterilisering, og det giver mulighed for øjeblikkelig fyldning. 1000DF udgave 13/50

15 Isætning af infusionssæt Isætning af infusionssæt: laris -sikkerhedsklemme i IKKE-OKKLUDERET position - FLOW KTIVERET Kom godt i gang Kontrollér, at det korrekte infusionssæt til den væske/det lægemiddel, der skal infunderes, er valgt. Følg de instruktioner, der følger med det enkelte infusionssæt. Brug kun infusionssæt til laris GP og laris GP Guardrails infusionspumpe, (se afsnittet 'Infusionssæt' i brugsanvisningen) Placér væskebeholderen, så spild på pumpen undgås. Kontrollér, at slangerne er korrekt indsat i toplåsen og hele vejen til slangestyret, således at slangeføringen er lige og stram. dapter på infusionssæt (blå) Topklemme (blå) Tryksensor - UPSTREM Pumpemekanisme Tryksensor - DOWNSTREM laris -sikkerhedsklemme (orange) Sikkerhedsklemmelås (orange) Sensor for luft i slange Slangestyr 1. Tag infusionssættet ud af emballagen, og luk rulleklemmen. 2. Indsæt perforeringsrøret i væskebeholderen, og hæng den korrekt op i en minimumhøjde på 300 mm over pumpen. 3. Fyld drypkammeret til opfyldningslinjen, hvis den vises (ca. halvt fuld). Se afsnittet under driftsmæssige forholdsregler 'Brug af sammenfoldelige poser, glasflasker og semi-rigide beholdere'. 4. Åbn rulleklemmen, og fyld sættet langsomt (for at forhindre luftbobler) og sørg for, at al luft fjernes. Ved brug af pumpen til fyldning, se afsnittet 'Fyldning af infusionssættet'. 5. Luk rulleklemmen. 6. Start pumpen. Åbn dækslet, og montér infusionssættet på følgende måde: Montér den blå adapter på infusionssættet, så den passer i den blå toplås. Indsæt den orange sikkerhedsklemme i den orange lås. 7. Kontrollér, at infusionssættet er ført helt ind i slangestyret. 8. Luk dækslet, og åbn rulleklemmen. Pas på, at der ikke falder dråber ned i dråbekammeret. 9. Kontrollér, at al luft er fjernet fra sættet. Tilslut infusionssættet til patientens adgangsanordning. Isætning af infusionssæt: laris -sikkerhedsklemme i OKKLUDERET position - INTET FLOW: 1. Følg trin 1 til 4 som ovenfor, hvor det er nødvendigt. 2. Kontroller, at rulleklemme er lukket. laris -sikkerhedsklemme (orange) i okkluderet position (se foregående side) 3. Start pumpen. Åbn dækslet, og montér infusionssættet på følgende måde: Montér den blå adapter på infusionssættet, så den passer i den blå toplås. Indsæt den orange sikkerhedsklemme (mens indskydningsstykket er ude) i den okkluderede position i den orange lås. Hvis man trykker på indskydningsstykket til sikkerhedsklemmen, kan det medføre ukontrolleret flow til patienten. Man skal derfor altid lukke rulleklemmen, før man trykker på indskydningsstykket til sikkerhedsklemmen. 4. Kontrollér, at infusionssættet er ført helt ind i slangestyret. Slangestyr 5. Luk dækslet, og åbn rulleklemmen. Pas på, at der ikke falder dråber ned i dråbekammeret. 6. Kontrollér, at al luft er fjernet fra sættet. Tilslut infusionssættet til patientens adgangsanordning. 1000DF udgave 14/50

16 Start på infusion Fyld og montér sættet (se 'Fyldning af infusionssæt' og 'Isætning af infusionssæt') Kom godt i gang 1. Kontrollér, at pumpen er tilsluttet en vekselstrømskilde (kan også køre på batteri). 2. Tilslut flowsensor, hvis det er krævet (se afsnittet 'Drift af flowsensor'). 3. Tryk på a-tasten. Pumpen vil gennemgå en kort selv-test. Kontrollér, at to bip aktiveres under denne test. Kontrollér, at den viste dato, og det viste tidspunkt er korrekt. Kontrollér, at displayet viser datasætnavnet og versionsnummeret. BEMÆRK: Pumpen starter og viser foregående indstillinger. 4. SLET OPSÆTNING?) - Hvis der vælges NEJ, beholdes alle tidligere indstillinger for hastighed og mængde. Gå derefter til trin 7. Hvis der vælges J, nulstilles indstillingerne for hastighed og volumen, og BEKRÆFT PROFIL? skærmbilledet vises. ml/h (ml/t) Drug Protocol Primær/Sekundær (lægemiddelprotokol) Kun dosering Drug Protocol (lægemiddelprotokol) NULSTIL PROFIL NVN HST 300ml/h VDSI 46.5ml VOLUMEN 3.5ml OVERSIGT MED J NEJ NULSTIL PROFIL NVN KONC 0.50mg/50ml =0.01mg/ml HST 150ml/h =0.00mg/kg/min VDSI 100ml =1.00mg OVERSIGT MED J NEJ NULSTIL PROFIL NVN PRIMÆR OPSÆTNING HST 300 ml/h VDSI 50.0 ml SEKUNDÆR OPSÆTNING HST 150 ml/h VDSI 95.0 ml OVERSIGT MED J NEJ 5. BEKRÆFT PROFIL? skærmbilledet viser navn på datasæt, versionsnummer og profilnavn: a) Tryk på J-programmeringstasten for at bekræfte aktuel profil og gå til trin 6. b) Vælges NEJ vises profilvalgsskærmen. Vælg profil med f-tasterne, og tryk på OK-programmeringstasten for at bekræfte. Bekræftelse af profilskærmbilledet vises igen. Tryk på J-programmeringstasten og VÆLG-skærmbilledet vises. Gå til trin 6. BEMÆRK: BEKRÆFT PROFIL-skærmbilledet vises kun, hvis der findes flere end en profil kun til laris GP Guardrails infusionspumpe i datasættet. Hvis en profil er blevet filtreret, vises muligheden for at vælge LLE på skærmbilledet for profilvalg. Vælges LLE vises de filtrerede profiler (hvis aktiveret). VÆLG MED OK VÆLG ml/h KUN DOSERING LM NVN B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 6. Vælg enten ml/h, KUN DOSERING eller LÆGEMIDLER (-Z) og tryk på OK for at bekræfte. Herefter følger prompter som påkrævet (se afsnittet 'Grundlæggende funktioner - Lægemidler og dosering'). 7. Slet infunderet VOLUMEN, hvis påkrævet (Se afsnittet 'Slet infunderet volumen', anbefales til en ny patient, eller når en ny infusion konfigureres). 8. Åbn VDSI (om nødvendigt) ved at vælge VDSI-programmeringstasten på hoveddisplayet. Indstil VDSI med valgmuligheden POSER og/eller f-tasterne. Tryk på OK for at bekræfte (se afsnittet 'Indstilling af en VDSI' eller 'Indstilling af en VDSI over tid'). 9. Indlæs eller justér HST (om nødvendigt) med f-tasterne. 10. Tryk på b-tasten for at starte infusionen. INFUSION vises. BEMÆRK: Den grønne lysdiode vil blinke for at vise, at pumpen infunderer. Hvis det er nødvendigt at stoppe infusionen øjeblikkeligt, kan det gøres på følgende måde: ved at trykke på h-tasten (anbefalet handling) ved at lukke rulleklemmen ved at åbne dækslet 1000DF udgave 15/50

17 Grundlæggende funktioner Grundlæggende funktioner Lægemidler og dosering Med følgende valgmuligheder aktiveres pumpen, så den kan indstilles til brug med en specifik lægemiddelprotokol. Lægemidler prækonfigureres i laris Editor for at gøre det muligt hurtigt at vælge en lægemiddelprotokol, dosisenheder og standardhastighed. For øget sikkerhed ved anvendelse af et konfigureret lægemiddel, kan maksimale og minimale sikkerhedsgrænser indstilles for koncentration og dosishastigheder ved hjælp af laris Editor. Når en infusion reguleres ved hjælp af doseringshastigheden, viser displayet muligvis ikke tilsvarende ændringer i infusionshastigheden i ml/h. Dette har ingen indflydelse på infusionens præcision. Valg af INFUSIONSOPSÆTNING 1. Tryk på d-knappen for først at åbne valgmenuen. 2. Der er adgang til valgmuligheder for opsætning af lægemidler og dosering ved at vælge INFUSIONSOPSÆTNING fra listen ved hjælp af f-tasterne. 3. Vælg fra listen over valgmuligheder (ml/h, KUN DOSERING eller LÆGEMIDLER som angivet nedenfor, og tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte valget. ml/h (ml/t) VÆLG MED OK VÆLG ml/h KUN DOSERING LM NVN B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Kun dosering VÆLG MED OK VÆLG ml/h KUN DOSERING LM NVN B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Lægemidler VÆLG FSLUT FSLUT ml/h KUN DOSERING LM NVN B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z VÆLG MED OK FSLUT 1. Vælg ml/h fra listen ved hjælp af f-tasterne (hvis det er nødvendigt). 2. Tryk på OK for at bekræfte valget. 3. Indtast ml/t-hastigheden ifølge meddelelsen på det næste skærmbillede. 1. Vælg KUN DOSERING fra listen ved hjælp af f-tasterne. 2. Tryk på OK for at bekræfte valget. 3. Vælg doseringsenheder fra listen ved hjælp af f-tasterne, og tryk på OK for at bekræfte. 4. Indtast LÆGEMIDDEL MÆNGDE ved hjælp af f-tasterne, og hvis enhederne skal ændres, vælges ENHEDER, som ruller gennem de tilgængelige enheder. Tryk på OK for at bekræfte valget. 5. Brug f-tasterne til at vælge TOTL VOLUMEN 2, og tryk på OK for at bekræfte. 6. Indtast VÆGT 1 med f-tasterne, tryk på OK for at bekræfte. 7. Der vises en oversigt over oplysningerne om KUN DOSERING; for at BEKRÆFTE alle viste oplysninger trykkes på OK. Programmeringstasten TILBGE kan på et hvilket som helst tidspunkt bruges til at vende tilbage til det foregående skærmbillede. 1 Vises kun, hvis der anvendes vægtbaserede enheder. 2 - Total volumen = Lægemiddelvolumen + fortyndervolumen, dvs. total volumen af væske i væskebeholderen, når et lægemiddel er tilsat. 1. Vælg den påkrævede alfabetiske liste LÆGEMIDLER fra listen ved hjælp af f-tasterne. 2. Tryk på OK for at bekræfte valget. 3. Vælg lægemiddel fra den viste liste ved hjælp af f-tasterne, tryk på OK for at bekræfte. 4. Indtast LÆGEMIDDEL MÆNGDE med f-tasterne, tryk på OK for at bekræfte. 5. Brug f-tasterne til at vælge TOTL VOLUMEN 2, og tryk på OK for at bekræfte. 6. Indtast VÆGT 1 med f-tasterne, tryk på OK for at bekræfte. 7. Der vises en oversigt over oplysningerne om LÆGEMIDDEL; for at BEKRÆFTE alle viste oplysninger trykkes på OK. Programmeringstasten TILBGE kan på et hvilket som helst tidspunkt bruges til at vende tilbage til det foregående skærmbillede. 1 Vises kun, hvis der anvendes vægtbaserede enheder. 2 - Total volumen = Lægemiddelvolumen + fortyndervolumen, dvs. total volumen af væske i væskebeholderen, når et lægemiddel er tilsat. 1000DF udgave 16/50

18 Slet infunderet volumen Grundlæggende funktioner Når et nyt lægemiddel eller en ny koncentration er blevet indstillet, og det foregående infunderede volumen ikke er blevet slettet, vises meddelelsen DOSE INFUSED HS BEEN CLERED (infunderet dosis er blevet slettet). VOLUMEN VOLUMEN INFUNDERET 374 ml Denne valgmulighed muliggør sletning af infunderet volumen. 1. Tryk på programmeringstasten VOLUMEN på hoveddisplayet for at vise valgmuligheden slet VOLUMEN INFUNDERET. 2. Tryk på programmeringstasten SLET for at slette den infunderede volumen. Tryk på programmeringstasten FSLUT for at bibeholde volumen. SLET ngivelse af VDSI VDSI 1500ml 1000ml 500ml 250ml 200ml 100ml 50ml 0ml VÆLG MED OK FSLUT (OFF) TILBGE Hold Venen Åben (HVÅ) hastighed HST VDSI VOLUMEN VOLUMEN HVÅ 5.0 ml/h 0.0 ml 2.0 ml 0 h 00 m 00 s VDSI Denne funktion gør det muligt at indstille en specifik volumen, der skal infunderes. Man kan også indstille hastigheden ved afslutningen (INFUSION SLUT) af denne VDSI, idet man vælger STOP, HVÅ eller FORTSÆT for fortsat infusion ved den indstillede hastighed. 1. Brug af f-tasterne: a) Tryk på programmeringstasten VDSI på hoveddisplayet for at åbne skærmbilledet med den volumen, der skal infunderes. b) ngiv den volumen, der skal infunderes, ved hjælp af f-tasterne, og tryk på OK for at bekræfte. c) Vælg INFUSION SLUT med f-tasterne for at bladre gennem valgmulighederne på skærmen. d) Tryk på OK-programmeringstasten for at bekræfte og forlade menuen INFUSION SLUT. ELLER 2. Brug programmeringstasten POSER: a) Tryk på programmeringstasten VDSI på hoveddisplayet for at åbne skærmbilledet med den volumen, der skal infunderes. b) Vælg programmeringstasten POSER, vælg den nødvendige posevolumen ved hjælp af f-tasterne, og tryk på OK for at bekræfte valget. c) Tryk OK for at bekræfte igen, eller juster VDSI med f -tasterne og tyk på OK. d) Vælg INFUSION SLUT med f-tasterne for at bladre gennem valgmulighederne på skærmen. e) Tryk på OK-programmeringstasten for at bekræfte og forlade menuen INFUSION SLUT. Til sidst i VDSI vil pumpen først vise VDSI UDFØRT/INFUNDERING HVÅ. Tryk på SLET for at vise skærmbilledet HVÅ. Pumpen fortsætter med at infundere med en meget lav (standard) hastighed. HVÅ anvendes til at holde patientens vene åben for at forhindre blodpropper og kateterokklusioner. BEMÆRK: Hvis HVÅ-hastigheden (standard 5 ml/h) overstiger de indstillede infusionsparametre, vil pumpen fortsætte med at infundere med den angivne infusionshastighed. HVÅhastigheden vil blinke på skærmen for at indikere, at dette ikke er den sædvanlige infusionshastighed. Pumpen vil bippe hvert 5. sekund, mens den er i HVÅ-tilstand. 1000DF udgave 17/50

19 Grundlæggende funktioner Tryk TRYK INFUSIONSTRYK L1 LRM GRÆNSE L5 JUSTER MED OK For at kontrollere og justere trykniveauet trykkes på knappen e. Displayet vil ændres og vise det aktuelle pumpetrykniveau og trykalarmgrænsen. Trykalarmgrænsen kan indstilles ved hjælp af laris Editor. 1. Tryk på f-tasterne for at hæve eller sænke alarmgrænsen (L0 til L8). Det nye niveau bliver angivet på displayet. 2. Tryk på OK for at forlade skærmbilledet. Højere hastigheder giver højere pumpetryk. For at undgå generende alarmer bør niveauerne L0 og L1 ikke anvendes ved hastigheder over 200 ml/t. Fortolkningen af tryklæsninger og okklusionsalarmer er lægens ansvar, afhængig af den bestemte applikation. Okklusionsniveauer for pumpen er konfigureret i laris Editor gennem profil og lægemiddel. Fyldning af infusionssættet HST Kontrollér, at infusionssættet ikke er tilsluttet en patient, før sættet fyldes. Fyldningshastigheden og begrænsning af fyldningsvolumen er konfigureret i datasættet via laris Editor. Pumpen fylder ikke, hvis hastighedslåsen er blevet aktiveret. Under FYLDNING er trykgrænsealarmen midlertidigt øget til det maksimale niveau (L8). PRIME 25.0 ml/h VOLUMEN 1.8 ml HOLD KNPPEN INDE PRIME FSLUT Bolusinfusioner Med i-knappen kan man indgive en begrænset væskevolumen med henblik på at fylde infusionssættet, før det tilsluttes en patient. 1. Tryk på a-tasten for at starte pumpen. 2. Isæt infusionssættet. Se afsnittet 'Isætning af infusionssæt'. 3. Følg anvisningerne i afsnittet 'Start på infusion', men tilslut IKKE infusionssættet til patienten, før det er blevet fyldt. 4. Åbn rulleklemmen. 5. Tryk på i-tasten for at få vist PRIME-skærmbilledet. 6. Tryk på den (blinkende) PRIME-programmeringstast (fyldning) og hold den nede, indtil væsken flyder og fyldningen af infusionssættet er afsluttet. Den volumen, der er anvendt til fyldningen, vil blive vist, men den bliver ikke lagt til den infunderede volumen. 7. Når fyldningen er afsluttet, skal man slippe programmeringstasten PRIME. Bolus - Indgivelse af en kontrolleret væske- eller lægemiddelvolumen ved en øget hastighed til diagnostiske eller terapeutiske formål. Pumpen bør altid infundere og den skal altid være tilsluttet patienten (lægemidler indgivet via en IV bolus kan medføre øjeblikkelige og høje lægemiddel-koncentrationsniveauer). Bolus kan anvendes i begyndelsen af infusion eller under infusion. Bolusfunktionen kan konfigureres ved hjælp af laris Editor til: a) Bolus valg - deaktiveret b) Bolus valg - aktiveret i) Kun HÅND PÅ ii) HÅND PÅ og HÅND FRI Bolus valg - deaktiveret Hvis bolus er konfigureret til DEKTIVERET, vil det ikke have nogen effekt at trykke på i-knappen, og pumpen vil fortsætte med at infundere med den indstillede hastighed. En bolus kan ikke administreres, hvis funktionen er deaktiveret for det valgte datasæt eller for det specifikke lægemiddel. Under BOLUS er trykgrænsealarmen midlertidigt øget til det maksimale niveau (L8). 1000DF udgave 18/50

20 Bolus valg aktiveret - HÅND PÅ / HÅNDHOLDT og HÅND FRI HST SÆT MED 80 ml/h VOLUMEN BOLUS BOLUS 0.0 ml HOLD KNPPEN INDE FSLUT Grundlæggende funktioner BOLUS aktiveret - kun HÅND PÅ I HÅND PÅ bolus skal man trykke på og holde den (blinkende) bolus-programmeringstast nede for at levere den krævede bolus. Bolushastigheden kan justeres. Bolusvolumen er begrænset i konfigurationen via laris Editor. 1. Tryk en gang på i-knappen under infusion for at få vist skærmbilledet BOLUS VLG. 2. Brug f-tasterne til at justere bolushastighed, hvis påkrævet. 3. Tryk på og hold programmeringstasten BOLUS nede for at levere bolus. Under bolus vil den volumen, der bliver infunderet, blive vist. Når den ønskede bolusvolumen er administreret, eller bolusvolumengrænsen er nået, skal man slippe programmeringstasten. Bolusvolumen lægges til den totale infunderede volumen, som vises. Hvis den volumen, der skal infunderes (VDSI) nås under en bolus, lyder alarmen for VDSI færdig. Tryk på c for at afstille alarmen eller på SLET for at kvittere alarmen. Se afsnittet VDSI for at få flere oplysninger om VDSI-drift. Ved brug af infusionssæt 63280NY er den maksimale infusionshastighed 150 ml/t. BOLUS VLG J HÅND FRI? FSLUT Hastighedstitrering TITRERING HÅND PÅ TRYK STRT FOR BEKRÆFT HST 25.0 ml/h 16.7 µg/kg/24h VDSI 45.0 ml VOLUMEN 50.0 ml 1 h 48 m 00 s FSLUT BOLUS aktiveret - HÅND PÅ / HÅND FRI HÅND FRI bolus leveres med et enkelt tryk på den (blinkende) BOLUS-programmeringstast. Bolushastighed og bolusvolumen er sat til standardværdier, og de kan ændres. Standardbolusvolumen er 0.1ml. 1. Tryk en gang på i-knappen under infusion for at få vist skærmbilledet BOLUS VLG. 2. Tryk på J-programmeringstasten for at gå til HÅND FRI bolus-skærmbilledet eller tryk på HÅND PÅ-programmeringstasten for at gå til HÅND PÅ bolus (se afsnittet ovenfor) 3. Brug f-tasterne til at justere bolus DOSIS, hvis påkrævet. Tryk om nødvendigt på programmeringstasten HST for at justere bolusleveringshastigheden. 4. Tryk én gang på den blinkende BOLUS-programmeringstast for at begynde indgivelse af den forudindstillede bolus. Displayet viser bolusindgivelsen gennem bolusnedtællingen, og der vendes tilbage til hovedskærmbilledet, når bolus er afsluttet. 5. Tryk på programmeringstasten STOP for at stoppe en bolusindgivelse. Dette vil afbryde bolus og fortsætte infusionen med den indstillede hastighed. Tryk på h-knappen for at standse bolusindgivelsen og for at sætte pumpen på hold. BEMÆRK: Hvis bolusvolumen når den indstillede grænse, vil bolus stoppe, og pumpen vil vende tilbage til at infundere ved den indstillede infusionshastighed og fortsætte infusionen. BEMÆRK: Hastigheden kan være begrænset af Maks. bolushastighed, som konfigureres i laris -editoren. BEMÆRK: Hvis BOLUS overskrider 'soft limits' (kun laris GP Guardrails infusionspumpe) eller 'hard limits', vises en prompt. BEMÆRK: Bolushastighed indstilles automatisk til den aktuelle infusionshastighed, hvis standardværdien for bolushastighed er lavere end den aktuelle infusionshastighed. En bolushastighed kan ikke konfigureres til at være lavere end den aktuelle infusionshastighed. BEMÆRK: Hvis der er programmeret mere end én bolus, uden at infusionsopsætningen ryddes, indstilles bolushastigheden til den forrige bolushastighed for alle efterfølgende bolusinfusioner. Hvis Rate Titration (hastighedstitrering) er aktiveret (via laris Editor) kan infusions- eller dosishastigheden (hvis tilgængelig) justeres under infusionen. 1. Indstil den nye hastighed ved hjælp af f-tasterne. Meddelelsen <TITRER TRYK PÅbFOR T BEKRÆFTE> (titrer tryk på b for at bekræfte) vil blinke på skærmen, og pumpen fortsætter med at infundere med den oprindelige hastighed. 2. Tryk på b-knappen for at bekræfte den nye infusionshastighed og starte med at infundere med den nye hastighed. Hvis Rate Titration (hastighedstitrering) er deaktiveret, kan hastigheden kun reguleres, mens den er PÅ HOLD: 1. Tryk på h-knappen for at sætte pumpen PÅ HOLD. 2. Indstil den nye hastighed ved hjælp af f-tasterne. 3. Tryk på b-knappen for at starte infusion med den nye hastighed. 1000DF udgave 19/50

Alaris GP Guardrails Infusionspumpe. Brugsanvisning da

Alaris GP Guardrails Infusionspumpe. Brugsanvisning da laris GP Guardrails Infusionspumpe s Brugsanvisning da Indhold Side Indledning... 2 Om denne manual... 2 Oprettelse af datasæt.... 3 laris GP Guardrails Infusionspumpe, funktioner... 4 Knapper og indikatorer....

Læs mere

Alaris VP Plus Guardrails infusionspumpe. Brugsanvisning da

Alaris VP Plus Guardrails infusionspumpe. Brugsanvisning da laris VP Plus Guardrails infusionspumpe s Brugsanvisning da Indhold laris VP Plus Guardrails infusionspumpe Indledning... 4 Beregnet anvendelse... 4 Betingelser for brug... 4 Indikationer... 4 Kontraindikationer....

Læs mere

Alaris VP Plus Guardrails infusionspumpe. Brugsanvisning da

Alaris VP Plus Guardrails infusionspumpe. Brugsanvisning da laris VP Plus Guardrails infusionspumpe s Brugsanvisning da Indhold laris VP Plus Guardrails infusionspumpe Indledning... 4 Beregnet anvendelse...4 Betingelser for brug...4 Indikationer...4 Kontraindikationer...4

Læs mere

Alaris -sprøjtepumper (med Plus-software) MK4

Alaris -sprøjtepumper (med Plus-software) MK4 laris -sprøjtepumper (med Plus-software) MK4 Modeller: 8002MED01, 8002MED01-G, 8002TIG01, 8002TIG01-G 8003MED01, 8003MED01-G, 8003TIG01, 8003TIG01-G Brugsanvisning da s Indhold laris -sprøjtepumper (med

Læs mere

Alaris -sprøjtepumper (med Plus-software)

Alaris -sprøjtepumper (med Plus-software) laris -sprøjtepumper (med Plus-software) Modeller: 8002MED01, 8002MED01-G, 8003MED01, 8003MED01-G s Brugsanvisning da Indhold laris -sprøjtepumper Indledning.... 2 Om denne manual.... 3 Oprettelse af et

Læs mere

Alaris TIVA Sprøjtepumpe. Brugsanvisning da

Alaris TIVA Sprøjtepumpe. Brugsanvisning da laris TIV Sprøjtepumpe Brugsanvisning da s Indhold Side Indledning...2 Om denne manual...2 Hurtig startvejledning...2 Funktioner i laris TIV sprøjtepumpe...3 Knapper & indikatorer...4 Symboldefinitioner...5

Læs mere

Alaris Enteral Plussprøjtepumpe MK4

Alaris Enteral Plussprøjtepumpe MK4 laris Enteral Plussprøjtepumpe MK4 Model: 8007ENT01 s Brugsanvisning da Indhold laris Enteral Plus-sprøjtepumpe MK4 Indledning.... 2 Om denne manual.... 3 Karakteristika for laris Enteral Plus-sprøjtepumpe....

Læs mere

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da laris GW infusionspumpe s Brugervejledning da Indhold laris GW infusionspumper Indledning... 2 Om denne manual.... 2 Hurtig startvejledning.... 2 Karakteristika for laris GW infusionspumpe... 3 Knapper

Læs mere

Alaris Enteralsprøjtepumpe. Brugsanvisning da

Alaris Enteralsprøjtepumpe. Brugsanvisning da laris Enteralsprøjtepumpe s Brugsanvisning da Indhold laris Enteral-sprøjtepumpe Indledning...2 Om denne manual...2 Karakteristika for laris Enteral-sprøjtepumpe...3 Knapper og indikatorer...4 Symboldefinitioner...5

Læs mere

Alaris GS Sprøjtepumpe. Brugsanvisning da

Alaris GS Sprøjtepumpe. Brugsanvisning da laris GS Sprøjtepumpe Brugsanvisning da s Indhold Side Indledning...2 Om denne manual...2 Hurtig startvejledning...2 Karakteristika for laris GS sprøjtepumpen...3 Knapper & indikatorer...4 Symboldefinitioner...5

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

B. Braun Space GlucoseControl (SGC)

B. Braun Space GlucoseControl (SGC) B. Braun Space GlucoseControl (SGC) Quickguide Gyldig for software I9305_C Automated Infusion Systems Opstart af ny behandling 1. TÆND insulinpumpen, vælg insulin fra lægemiddellisten og vent på forbindelse

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Infusionsteknologi. www.kendan.dk

Infusionsteknologi. www.kendan.dk Infusionsteknologi www.kendan.dk Volumed VP5000 Volumed VP5000 infusionspumpe er designet til at tilføre medicin eller andre væsker til patienten via kontrolleret håndtering under tryk. Volumed VP5000

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Alaris Gateway Workstation v1.2. Brugsanvisning da

Alaris Gateway Workstation v1.2. Brugsanvisning da laris Gateway Workstation v1.2 Brugsanvisning da Indhold Indledning.... 3 rbejdsstationens hardwaremuligheder... 3 rbejdsstationens softwaremuligheder.... 4 nvendelse... 5 Identifikation af arbejdsstation....

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

Alaris PK sprøjtepumpe. Brugsanvisning da

Alaris PK sprøjtepumpe. Brugsanvisning da laris PK sprøjtepumpe s Brugsanvisning da Indhold laris PK sprøjtepumpen Indledning...2 Om denne manual...3 TCI-oversigt...3 Oprettelse af et datasæt...6 Karakteristika for laris PK sprøjtepumpe...7 Knapper

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM INSTALLATIONS-/BRUGERMANUAL Indhold i æsken Æskens indhold Anvendte symboler i denne manual: Sikkerhed Vigtig info Indhold: Æskens indhold Introduktion

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Alaris PK sprøjtepumpe. Brugsanvisning da

Alaris PK sprøjtepumpe. Brugsanvisning da laris PK sprøjtepumpe Brugsanvisning da s Indhold laris PK sprøjtepumpen Indledning...2 Om denne manual...3 TCI-oversigt...3 Oprettelse af et datasæt...6 Karakteristika for laris PK sprøjtepumpe...7 Knapper

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 Gårsdalvej 20-8800 Viborg Tel.: 87 26 23 00 - Fax : 87 26 23 01 Doserings anlæg til tøjvask VM2002 Teknisk beskrivelse

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere