Gateway AKA 241, AKA 243 og AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gateway AKA 241, AKA 243 og AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual"

Transkript

1 Gateway AKA 241, AKA 243 og AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

2 Indhold Systemoversigt... 3 Tekniske data... 4 Tilslutningsmuligheder... 4 Data... 5 Mål... 6 Montering... 6 Funktion i de fire gatewaytyper... 7 Bestilling... 7 Tilslutning... 8 DANBUS... 8 LON... 9 DI1, DI2, DO1 og DO Printer... 9 Manuel alarmruteskift...10 Alarmrelæ...10 Batteri...10 PC, Modem eller server tilslutning...11 Funktionsbeskrivelse DANBUSS information...13 Kommunikationskontrol...14 Urfunktion...14 Automatisk opsætning af AKC ernes alarmfunktion...14 Alarmhåndtering...14 AKA Alarmskema...17 Printerfunktion...18 Dataopsamling i mastergatewayen...19 Modem-tilslutning...20 MSS server tilslutning...20 AKA overstyringsfunktion...21 Betjening Princip...23 Betjening via AKA Betjening via Systemsoftware type AKM...24 Adgangsbegrænsning...24 Nøgleordsfunktion...24 Printerfunktion...24 Indstillinger Generelt...25 GATEWAY Code. Adgangsbillede...26 Time setting. Urfunktion...27 Configuration. Adgangskoder og displayvisning...28 System address & GWtype Systemadresse og gateway type...29 Communication setup. Opsætning af kommunikationen...30 Appendiks Rutning...33 Gentagelsesrutiner ved alarmhåndtering...37 Så meget fylder en dataopsamling...38 Terminologi...39 Menuoversigt AKA Menuoversigt AKA 243/ Gyldighed Denne manual er fra november 2003, og er gældende for AKA 241 med softwareversion 5.3, AKA 243 med softwareversion 5.5 og AKA 244 med softwareversion

3 Systemoversigt Princip Gateway type AKA 241, AKA 243 og AKA 244 er systemkomponenter til anvendelse sammen med regulatorer i ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer. Anvendelsen gør det muligt at opbygge komplekse styresystemer med alarmovervågning og datalogning på decentrale køleanlæg. Alle regulatorer i serien AKC er forbundet i et to-leder datakommunikationssystem, der er registreret under navnet DANBUSS Datakommunikationssystem. En Gateway er den kommunikationsenhed, der skal benyttes når datakommunikationssystemet skal tilsluttes en PC, en printer, en TCP/IP server eller et modem. Eksempel Betjening af gateway og regulatorer i ADAP-KOOL køleanlægsstyringer, sker med betjeningspanel type AKA 21 eller med systemsoftware type AKM (installeres på PC). Betjeningspanelet tilsluttes det to-ledede datakommunikationskabel på et vilkårligt sted. Herefter kan samtlige indstillinger, der vedrører den daglige betjening af systemet, foretages. Kølerum og kølemøbler reguleres af AKC 72A og AKC En gateway type AKA 244 tilsluttes datakommunikationssystemet og forbindes med modem eller printer. Hvis der skal anvendes en PC på selve anlægget, skal der tilsluttes endnu en gateway. Denne gateway kan også være en AKA 244, men hvis gatewayen skal benyttes til en simpel betjening på anlægget, kan der anvendes den mindre type AKA 241. På printeren kan der udskrives alle alarmmeddelser, som AKC regulatorerne registrerer på kølesystemet. Hvis alarmerne ønskes overført til en vagtcentral eller kølefirmaets PC eller printer, skal det ske via modem-tilslutningen. Der kan indsamles logdata fra alle tilsluttede regulatorer. Disse logdata kan så senere hentes op på en PC til præsentation. Logdata kan også gemmes som dokumentation for et korrekt temperaturforløb (myndighedskrav til temperaturregistrering). De samme funktioner kan udføres med gateway type AKA 243, men her er der også mulighed for at kommunikere med andre regulatorer via udgangen LonWorks. Primært vil udgangen blive tilsluttet regulatorer fra EKC 200, 300, 400, 500 eller AK2 serien. Eksempel 3

4 Tekniske data Tilslutningsmuligheder PC AKA 21 DANBUSS Forsyning AKA 241 AKA 243A, AKA 243B AKA 244 AKA 21 Ved opsætning tilsluttes AKA 21 til bl. a. indstilling af adressen. DANBUSS Her forbindes en DANBUSS tilslutning fra et af de øvrige apparater i systemet. Indgangen er galvanisk adskilt fra det øvrige kredsløb. Ved en AKA 243 skal DANBUSS adressen indstilles fra 61 til 125. Ved en AKA 244 kan adressen være fra LON (kun AKA 243) Her tilsluttes datakommunikationen til regulatorer, der har en LONWORKS - FTT10 eller RS 485 snitflade (f EKC 200, 300, 400, 500 eller AK2 regulatorer). Tilslutningen er beskrevet i et separat dokument med litteraturnummer RC.8A.C. På denne indgang skal de tilsluttede EKC-regulatorer have adresser fra 1-60, og AK2 regualtor RS 232 / PC / TCP/IP Anvendes til tilslutning af en PC, et modem eller en TCP/IP server. Kun én af dem kan tilsluttes. Med en indstilling i gatewayen defineres hvilken. Printer Her tilsluttes en printer. Kun printere med parallelt interface kan anvendes. De to relæudgange DO1 og DO2 og de to indgange DI1 og DI2 er her i manualen beskrevet med den hyppigst anvendte funktion. Hvis du vil bruge en indgang eller en udgang anderledes, kan den omkonfigureres. For at gøre dette skal Systemsoftware type AKM anvendes. Se AKM manualen. Relæudgange (D01, D02) AKA 243/244 er forsynet med 2 relæudgange (SPDT). Udgangen DO1 benyttes ved Modemtilslutning eller TCP/IP tilslutning. Via relæudgangen tilsluttes forsyningsspændingen til modemet eller TCP/IP serveren. Udgangen DO2 kan anvendes til at sende et fælles alarmsignal til eksternt udstyr. (DO2 aktiveres i 2 minutter, når alarmhandleren i mastergatewayen (adresse 125) modtager en alarmmeddelelse med status 1 fra en regulator). Ved anvendelsen af alarmrutningsfunktionen er det muligt at vælge DO2 aktiv eller ikke aktiv indenfor bestemte tidsperioder (se afsnittet AKA Alarmskema ). 4

5 On/off indgange (DI1, DI2) AKA 243/244 er udstyret med 2 on/off indgange. Indgangen DI1 benyttes til printerens papirfunktion. DI1 tilsluttes en kontaktfunktion, der betjenes, når papiret i printeren er på plads. Indgangen DI2 anvendes til manuel skift imellem standard og specielle alarmdestinationer i forbindelse med udvidet alarmrutning i AKA 243/244 (se afsnittet AKA Alarmskema ). Lysdioder - For hver kommunikationsport (RS 232 og DANBUSS) er der to lysdioder (LED), en for sende og en for modtage. Dioderne lyser, når der kommunikeres på porten. - ON/OFF indgangenes og relæudgangenes status vises også med lysdioder. - Der er en lysdiode for Power ON - AKA 243 har også en lysdiode for LON-kommunikationen. Data AKA 241 Forsyningsspænding 9-12 V a.c. eller d.c. -10/+15% Effektforbrug Forsyning af AKA 21 Omgivelsestemperatur 2,5 VA Ma. 1 time Under drift Fugtighed Kapsling Immunitet Udstråling Datasikring ved strømafbrydelse Uden kapsling 0 til +45 C Med kapsling 0 til +35 C -40 til +70 C Under transport 10 / 90% RH IP 00 EN Normative krav EN Normative krav Backup af RAM i ca. 1 år AKA 243/244 Forsyningsspænding Effektforbrug Relæudgange Digitale indgange 230 V a.c. -15/+10% 50/60 Hz 4 VA Ma. kontaktbelastning Tomgangsspænding Kortslutningsstrøm Omgivelsestemperatur Fugtighed Kapsling Immunitet Udstråling Datasikring ved strømafbrydelse Skifteniveau off: Skifteniveau on: Under drift Under transport 10 til 90% RH IP 00 EN Normative krav EN Normative krav Backup af RAM i ca.1 år 1 A / 230 V omsk >12 V d.c. >15 ma, <50 ma <2V >6V 0 til +55 C -40 til +70 C 5

6 Mål AKA 241 Montering AKA 243/244 AKA 241 leveres med en kapsling. AKA 243/244 Kapslingen kan skrues fast på en plade ved brug af skruebeslagene, eller den kan monteres på en DINskinne. Ved DIN-skinnemontage skal skruebeslagene brækkes af. 6

7 Funktion i de fire gatewaytyper Gatewayen findes i fire udgaver, hvor den ordinære udgave indeholder alle funktioner, medens den mere simple udgave kun indeholder de få funktioner, der skal til, for at den kan være bindeleddet imellem en PC og et net af regulatorer fra ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer. Den ordinære gateway kan indstilles, så der enten kan tilsluttes en PC, et modem eller en TCP/IP server. Den tredie og fjerde udgave er yderligere monteret med LON datakommunikation. Tilslutning/Funktion Type PC gateway type AKA 241 Gateway type AKA 244 Se mere på side Gateway type AKA 243A Gateway type AKA 243B Tilslutning: PC Modem 12 TCP/IP server DANBUSS LON FTT10 11 LON RS 485 Printer 9 10 ma. 1 time 8 14 Batteribackup AKA 21 9 Funktion: Kommunikationskontrol Kommunikationskontrol uden alarmafsendelse Urfunktion 14 Automatisk opsætning af AKC ernes alarmfunktion 14 Alarmhåndtering 14 Alarmmodtager 15 Alarmliste 16 Alarmstatus 16 AKA Alarmskema 17 Printerfunktion 18 Dataopsamling 19 Modem, PC eller TCP/IPtilslutning 20 AKA overstyringsfunktion Betjening via systemsoftware type AKM / AK Monitor Bestilling 14 Adgangsbegrænsning 28 Nøgleordsfunktion 28 Type AKA 241 AKA 243A AKA 243B AKA 244 Specifikation Antal 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. PC-gateway Gateway Gateway Gateway Bestillingsnummer 084B B B B2260 Kabler Forbindelse imellem PC og Gateway Stik Længde Bestillingsnummer 9 pol - 9 pol 3m 084B pol - 25 pol 3m 084B pol - 25 pol 3m 084B2098 PC og Lantroni MSS server Lantroni MSS server og Gateway (se evt. fig. side 11 og 12) 7

8 Tilslutning Forsyningsspænding AKA 241 AKA 243/ V a.c. +/- 15% 12 V d.c. +/- 30% 2,5 VA 230 V a.c. Ma. forsikring 10 A AKA 243 og AKA 244 skal altid monteres med jordforbindelse. Dette skal ske af hensyn til personsikkerhed og støjimmunitet. DANBUSS Datakommunikationskablet Tilslutningsklemmer: Nr. K7 K4 K3 K2 K1 AKA 241 AKA 243/244 K1 K2 K3 K4 K7 +5 V H L 0V Skærm Generelt forbindes datakommunikationen fra regulator til regulator, så L forbindes til L, og H forbindes til H. Kablet skal være parsnoet og med skærm. NB! Vedrørende installering af Datakommunikationskablet henvises til speciallitteratur nr. RC.0X.A. Tilslutning af betjeningspanel Betjeningspanelet tilsluttes AKA 241 via en tilslutningsdåse. Betjeningspanelet må ma. være tilsluttet én time. 8 På AKA 243/244 kan betjeningspanelet tilsluttes direkte.

9 Terminering For at opnå korrekt datatransmission skal datatransmissionskablet termineres. På printet ved siden af DANBUSS tilslutningen er der to trådkontakter, der enten skal være lukket eller åben, alt efter hvor gatewayen er placeret i systemet. 1) Som sidste apparat på datatransmissionskablet: Trådkontakterne holdes lukket (BUS TERM "ON"). 2) Gatewayen viderefører datasignalet: Trådkontakterne åbnes (BUS TERM "OFF"). LON Kun AKA 243A og AKA 243B: Tilslutningsklemmer: Nr. E3 E2 E1 B A Tilslutningen er en LonWorks snitflade. AKA 243A = FTT 10. AKA 243B = RS 485. Se separat litteratur RC.8A.C. Terminering: Trådkontakten skal lukkes. DI1, DI2, DO1 og DO2 De to relæudgange DO1 og DO2 og de to indgange DI1 og DI2 er her i manualen beskrevet med den hyppigst anvendte funktion. Hvis du vil bruge en indgang eller en udgang anderledes, kan den om-konfigureres. For at gøre dette skal Systemsoftware type AKM anvendes. Se AKM manualen. Advarsel! DO1 og DO2 må ikke tilsluttes lavspænding på den ene udgang og højspænding på den anden udgang. Begge skal have samme spændingsniveau. Printer Printerporten på AKA 243/244 er lagt ud som en parallel printerport. Et almindeligt parallelt printerkabel anvendes til tilslutningen. Der kan tilsluttes en EPSON kompatibel matri printer. On/off indgangen DI1 tilsluttes en trykkontakt (pulstryk med fjederretur). Ved tryk på kontakten gives signal til AKA 243/244 om, at printeren er klar og papiret er i position. 9

10 Manuel alarmruteskift På AKA 243/244 kan der skiftes manuelt imellem to forskellige alarmruter. On/off indgangen DI2 kan tilsluttes en kontaktfunktion. Når DI2 indgangen sluttes, rutes alarmerne via rute 2 (specielle destinationer). (Se afsnittet AKA Alarmskema ). Alarmrelæ På AKA 243/244 kan udgangen DO2 anvendes til tilslutning af en alarmfunktion. Der er forbindelse imellem klemme 13 og 14, når der er spænding på gatewayen, og der ikke er alarm. Denne forbindelse brydes i 2 min., når der modtages en alarm med status 1 fra en regulator, eller hvis forsyningsspændingen til gatewayen svigter. Batteri Gatewayen er forsynet med batteribackup af hensyn til indstillinger og logopsamlinger. 3V CR2032 Når batteriet trænger til at blive skiftet i en AKA 243 eller 244, vil der blive sendt en alarmmeddelse. Ved batteriskift er det vigtigt, at forsyningsspændingen ikke fjernes fra gatewayen. Hvis både batteri og forsyningsspænding fjernes på samme tid, vil uropsætning, logopsætninger, opsamlede logdata, masterreguleringsopsætninger og evt. EKC installationsdata gå tabt. 10

11 PC, Modem eller server tilslutning På AKA 241 kan der tilsluttes en PC til RS232-stikket. På AKA 243/244 kan der tilsluttes en PC, et Modem eller en TCP/IP server til RS232-stikket. En indstilling i gatewayen bestemmer anvendelsen. Advarsel! For ikke at ødelægge udgangen på PC'en, modemet eller serveren skal der tages følgende forhåndsregler: - Korrekt jordtilslutning til AKA 243/ Afbryde forsyningsspændingen til gatewayen og PC'en / Modemet / Serveren, når kablet monteres og demonteres. PC til gateway Undersøg om PC'en har et 9-polet eller et 25-polet stik til denne tilslutning. Et 3 m kabel med monterede stik kan leveres. Se bestilling. Hvis kablet skal være længere end de 3 m, kan det monteres efter følgende anvisning: (Kun handshake signalerne DTR og CTS anvendes) PC en kan stoppe kommunikationen fra AKA 243/244. AKA 243/244 kan ikke stoppe kommunikationen fra PC en. Forbindelsen fremstilles af et skærmet kabel, lederdimension = 0,25 mm. Skærmen forbindes kun til stikket i den ene ende. Kablets længde må ikke overstige 15 m. 11

12 Modem til gateway Der anvendes et standard modemkabel. Forsyningsspændingen til modemet skal tilsluttes som vist (via DO1). Herved kan AKA 243/244 resette modemet. Ligeledes vil modemet blive tændt og startet kontrolleret op, når AKA 243/244 bliver tændt. TCP/IP server til gateway og TCP/IP server til PC P.t. er der testet 2 stk. servere: - "Lantroni MSS 100" (vist herover) Serveren skal bestilles hos en Lantroni forhandler. Et 3 m kabel med monterede stik skal bestilles hos. Se bestilling. - "Digi One SP" (kapslingen er ca. halv så stor som den viste) Serveren skal bestilles hos en Digi International forhandler. Den har ordrenr Der medleveres et kabel med stik. Forsyningsspændingen til TCP/IP serveren skal tilsluttes som vist (via DO1). Herved kan AKA 243/244 resette TCP/IP serveren. Ligeledes vil TCP/IP serveren blive tændt og startet kontrolleret op, når AKA 243/244 bliver tændt. 12

13 Funktionsbeskrivelse Alle funktioner er tilstede i en AKA 243/244, men i en AKA 241 er der kun en anlægsliste og en urfunktion. DANBUSS information Den gateway, der får tildelt masterfunktionen på et netværk, opretter automatisk en tabel (en anlægsliste), der indeholder adresser på alle tilsluttede apparater. Til denne tabel henter gatewayen så data fra hver adresse (også dens egen). De hentede data er apparatets bestillingsnummer og softwareversion. For hver adresse kan nu tilføjes en brugerdefineret tekst, logisk navn (ID-kode) eller tekst, der beskriver funktionen for regulatoren på adressen. Denne tekst kan kun indlægges i tabellen ved at anvende PC og Systemsoftware type AKM (teksten må ma. indeholde 16 karakterer). F kan mastergatewayen gives et anlægsnavn, og de øvrige apparater et navn for hvad de anvendes til. Den indlagte tekst kan nu aflæses via Systemsoftware type AKM eller på betjeningspanel type AKA 21: AKM: Teksten er anvendt i mange menubilleder i programmet. Teksten er benævnt ID-CODE. AKA 21: DANBUSS information kan aflæses i betjeningspanelets display ved at anvende følgende fremgangsmåde: - Udvælg mastergatewayen (adresse = 125). - På AKA 21 trykkes på tasten F2. Herefter fremkommer teksten DANBUSS-information. Udvælg derefter de enkelte adresser og aflæs tekst, bestillingsnummer og softwareversion for hver regulator. Teksten vil ligeledes optræde i en alarmudskrift på printeren f. Transmitter 5:125 System-address: 5:1 LONDON_SOUTH_03 MILK Received: :06:47 Status: 0 Communication OK (DANBUSS) 13

14 Kommunikationskontrol Funktionen er til kontrol af korrekt kommunikation mellem de tilsluttede enheder på DANBUSS. Der foretages til stadighed en skanning af alle enheder på DANBUSS. Sker der ændringer på DANBUSS (en enhed falder ud, som følge af f strømudfald, eller der pludselig optræder en ny enhed på nettet), vil funktionen opdage dette og afsende en alarm Communication error (DANBUSS) eller Communication OK (DANBUSS). Nye apparater opdages inden 5 minutter. Apparater, der falder ud, opdages inden 2 minutter (kortvarige udfald vil ikke altid blive opdaget). På LON kommunikationen i en AKA 243 vil der også optræde en alarm, hvis en af de tilsluttede regulatorer falder ud. (En ny regualtor på nettet vil kun blive registreret, når den påkrævede funktion aktiveres i den nye regulator (service-pin meddelelse)). Alarmforsinkelse: En forsinkelsestid kan indstilles via systemsoftware type AKM. En alarm vil senest komme efter 2 minutter + forsinkelsestiden. Kontrolfunktionen er kun gældende i den gateway, der får tildelt masterfunktionen (adresse 125). Urfunktion Mastergatewayen har indbygget en urfunktion, der anvendes til følgende: - Tidsstempling af alarmer (ikke AKA 241) - Synkronisere urene i alle tilsluttede AKC regulatorer og slavegateways. - Skifte imellem sommer/vintertidsindstilling. Funktionen er kun aktiv i den gateway, der får tildelt masterfunktionen (adresse 125) på et netværk. Kun AKC regulatorer, der er på samme netværk som gatewayen får urene synkroniseret. Urene synkroniseres efter hver opstart af gatewayen, og derefter mindst én gang i døgnet. Hvis en AKC har været strømløs i over 2 minutter, vil uret blive synkroniseret, når AKC en igen registreres på DANBUSS. Automatisk opsætning af AKC ernes alarmfunktion For at indstille denne funktion skal Systemsoftware type AKM anvendes: a) Vælges Auto setup = Enable vil mastergatewayen indstille følgende værdier i alle tilsluttede AKCregulatorer på nettet: - System address udfyldes med netværkets eget nr. og AKC-regulatorens eget nr. - Alarm report to udfyldes med mastergatewayens egen systemadresse. Herefter sendes alle AKC alarmer til mastergatewayen. b) Vælges Auto setup = Ingen setup (som er fabriksindstillingen i AKA 243/244) vil mastergatewayen ikke ændre indstillingen i AKC regulatorerne. En ændring kan kun ske på hver AKC-regulator. Tilsluttes der et nyt AKC apparat på netværket, vil gatewayen registrere det. Alt efter om Auto setup er indstillet til Enable eller Ingen setup vil apparatets 2 menuer enten blive indstillet eller forblive uindstillet. Ved EKC regulatorer og AK 2 regulatorer indstilles automatisk en systemadresse i gatewayen for den pågældende regulator. Adressen kan ikke aflæses i regulatoren. c) Vælges Auto setup = Disable vil mastergatewayen afstille alarmtransmissionen i alle AKC og AK 2 regulatorer på nettet. Det sker ved at gatewayen selv indstiller System address til 000:000 i AK 100 og 20 og AK 2 regulatorer; og Alarm report to til 000:000 i alle AKC og AK 2 regulatorer. Med disse indstillinger kan regulatorerne ikke sende alarmer til mastergatewayen. EKC regulatorer berøres ikke, men gatewayen stopper den funktion, der spørger efter alarmer i hver regulator. Alarmhåndtering Den AKA 243/244, der defineres til mastergateway på et net, registrerer alle alarmer, der optræder på dette net. Alarmerne noteres i en liste (alarmliste), hvor de er klar til videre bearbejdning. Det første, der sker er, at en accept (transportkvittering) bliver sendt til den regulator, der afsendte alarmen (AKC-regulator/AK 2 regulator). Denne ved nu, at alarmen er modtaget og registreret (hvis den ikke fik denne accept, ville regulatoren gentage alarmmeddelelsen 5 minutter senere). Det andet, der sker er, at alarmen tidsstemples og påføres mulige ID-koder (Net ID og bus ID). Det tredie, der sker er, at alarmen bliver videregivet til den (de) definerede alarmmodtager (e). 14

15 Alarmer fra EKC-regulatorer vil også blive registreret af AKA 243, men hvis dataforbindelsen imellem EKC-regulatorerne og gatewayen bliver afbrudt, vil det kun være den evt. aktive alarm, der vil være tilstede, når forbindelsen atter etableres. Dvs. at alle alarmer, der måtte optræde i tiden uden datakommunikation, ikke bliver registreret. Alarmmodtager Der er 4 former for alarmmodtagelse: 1) Alarmen sendes ikke videre (fabriksindstilling) Alarmen noteres i alarmlisten, men den bearbejdes ikke. Dog vil alarmrelæet DO2 aktiveres i 2 minutter ved modtagelse af en status 1 alarm fra en regulator. Alarmlisten kan indeholde ma. 250 alarmmeddelelser (de ældste slettes). For at indstille denne funktion skal Systemsoftware type AKM anvendes. I alarmmodtagermenuen, for den aktuelle gateway, skal "AKA send alarm til" indstilles til "Ingen". 2) Alarmen sendes videre til den printer, der er tilsluttet printerudgangen. Alarmen noteres i alarmlisten, men sendes også til printeren. DO2 aktiveres i 2 minutter ved modtagelse af en status 1 alarm fra en regulator. Fabriksindstilligen svarer til, at alarmmodtageren er mastergatewayens egen systemadresse. Ved anvendelse af Systemsoftware type AKM vil denne systemadresse være identisk med indstillingen 000:000. 3) Alarmen sendes videre i systemet. Alarmen sendes til en anden mastergateway på et andet net, eller til adressen for Systemsoftware type AKM. DO2 aktiveres i 2 minutter ved modtagelse af en status 1 alarm fra en regulator. For at indstille denne funktion skal Systemsoftware type AKM anvendes. I alarmmodtagermenuen, for den aktuelle gateway, skal AKA send alarm til indstilles til Systemadresse og systemadressen på modtageren defineres. 4) AKA alarmrutning Alarmen sendes videre til modtagere, der er defineret i alarmskemaet. Funktionen kan f anvendes, når gatewayen er monteret på et net, hvor der ikke på samme net er tilsluttet en PC med AKM. Se afsnittet AKA Alarmskema. (For at indstille denne funktion skal Systemsoftware type AKM anvendes.) Ad 2), 3) og 4): Det er et krav, at en modtager (også kopimodtagere) altid er i stand til at modtage meddelelsen. Kan meddelelsen ikke afleveres, vil gatewayen fastlåse denne alarmlinie, så den senere kan afsendes. Modtager gatewayen yderligere alarmer, lægges de ind som nyere alarmer. Når den omtalte alarm så bliver nummer 249, vil der ikke kunne optages nye i alarmlisten. Dette vil medføre systemalarmen Alarmlistoverflow. Ved Alarmlistoverflow vil alarmrelæet DO2 blive aktiveret hvert 5. minut, indtil alarmerne igen kan afleveres til alarmmodtageren. Eksempel på alarmlistoverflow: I mastergatewayen er alarmmodtageren "AKA send alarm til" indstillet til "Systemadresse", men der er ingen printer tilsluttet eller den er slukket: I denne situation vil den kunne modtage de første 249 alarmer, og hvert 5. minut forsøge at retransmittere den ældste alarm til printeren. Alarm nr. 250 bliver systemalarmen Alarmlistoverflow, og der kan derefter ikke modtages flere alarmer. Hvis der nu optræder flere alarmer fra regulatorerne, vil disse alarmer blive retransmitteret hvert 5. minut, og retransmissionerne vil efterhånden belaste kommunikationen på DANBUSS så meget, at datatransmissionen blokeres. Hvis der nu optræder flere alarmer i en AKC-regulator, end den kan rumme (20 stk.), vil disse nye alarmer ikke blive registreret. Tilsluttes en printer nu, vil alle alarmer blive udskrevet, og mastergatewayen kan igen modtage alarmer. I dette eksempel burde indstillingen "AKA send alarm til" være valgt til "Ingen" i stedet for "Systemadresse". I appendiks B er der beskrevet gentagelsesrutiner for alarmtransmissioner ved mislykkede opkald. 15

16 Alarmlisten i AKA 243/244 Alarmlisten kan udlæses fra systemsoftware type AKM eller fra betjeningspanel type AKA 21. Fra AKM: via menuen "Historie" - "AKA Alarm List". Fra AKA 21 på følgende måde: - Udvælg mastergatewayen (adresse = 125). - På AKA 21 trykkes på tasten F1. Herefter fremkommer teksten ALARM LIST. - Udvælg derefter de enkelte alarmnumre og aflæs teksten for hver. Alarmstatus De enkelte meddelelser i alarmlisten vil indeholde information om alarmens status. Hver enkelt alarm er defineret med en vigtighed i de enkelte regulatorer. Når en alarm behandles, får den tildelt en aktuel status. En følerfejl vil f generere 2 uafhængige alarmmeddelelser. Én når fejlen opstår (status = 1), og én når fejlen rettes (status = 0). 16 Status: 0 Alarmen er afgået (fejlen er rettet) 1 Alarmen er aktiv. Alarmen sendes ud på DANBUSS, og samtidig trækker mastergatewayens alarmrelæ i 2 minutter (vigtig alarm). 2 Alarmen er aktiv. Alarmen sendes kun ud på DANBUSS, som en mindre vigtig alarm (en meddelelse). 3 Som "1", men mastergatewayens alarmrelæ vil ikke blive aktiveret.

17 AKA Alarmskema (alarmrutning) Funktionen kan videresende modtagne alarmer til forskellige alarmmodtagere via DANBUSS Datakommunikationssystemet. Alarmrutning kan kun defineres i den gateway, der får tildelt masterfunktionen (adresse 125). Alarmrutning sker på basis af et alarmskema, hvor der kan indstilles to forskellige modtagergrupper. 1) Standard destinationer, der er rute 1, og som er den normale modtagergruppe. 2) Specielle destinationer, der er rute 2. Det er den rute, der anvendes, hvis en af følgende forhold er opfyldt: - Kontaktfunktionen DI 2 er sluttet (manuel skift) - Tiden er indenfor en defineret tidsramme (tidsbestemt skift) Skemaet kan indeholde 10 linier, hvor hver linie angiver et interval (et start- og et stop tidspunkt med ugedag, time og minutter). En linie i skemaet kan ikke overlappe et uge skift. Ved overgangen søndag/mandag skal der anvende 2 linier i tidsskemaet. Indenfor hver rute kan der defineres fire modtagere, de er: - Primær: Alarmer sendes til denne modtager, hvis der er defineret en systemadresse. - Alternativ: Alarmer kan sendes til denne modtager, hvis der er defineret en systemadresse. Alarmen sendes kun til denne modtager, hvis den primære systemadresse ikke har kunnet modtage alarmen. - Kopi: Alarmer kan sendes til denne modtager, hvis der er defineret en systemadresse. Der sendes først til denne modtager, når primær- eller alternativmodtageren har modtaget alarmen og bekræftet, at den er modtaget. - DO: Relæudgangen DO2 på den definerede mastergateway aktiveres i 2 minutter, hvis funktionen afkrydses. DO2 aktiveres uafhængig af indstillingerne for primær-, alternativ- og kopimodtager, og uafhængig af om alarmer overhovedet skal videresendes. (DO2 aktiveres kun ved status 1 alarmer). Alarmskemaet skal indstilles via Systemsoftware type AKM. Bemærk at også AKM kan rute alarmer. Det henstilles, at kun én af de to muligheder anvendes på samme system. (Når AKA 243/244 leveres fra lager, er alarmskemaet ikke aktivt). I appendiks B er der beskrevet gentagelsesrutiner for alarmtransmissioner ved mislykkede opkald. 17

18 Printerfunktion Alarmudskrift Mastergatewayen (adr. 125) indeholder en funktion, der kan modtage alarmmeddelelser fra regulatorer, omformatere meddelelserne og udskrive dem på en tilsluttet printer af typen Epson kompatibel matriprinter. For at funktionen kan benyttes, skal regulatorerne indstilles til at sende sine alarmer til denne gateway. Se afsnittet: Automatisk opsætning af AKC ernes alarmfunktion side 14. Alarmudskriftsfunktionen supporterer AKC regulatorer i serien AK 20 og AK 100. Samt EKC regulatorer i 200, 300, 400 og 500 serien samt AK 2 serien. Eksempel på en alarmudskrift fra en AKC regulator. Transmitter 5:125 System-address: 5:1 LONDON_SOUTH_03 MILK Received: :06:47 Status: 0 Communication OK (DANBUSS) Alarmudskrift fra PC Printeren, der er tilsluttet en vilkårlig AKA 243/244, kan udskrive en alarmmeddelelse fra en PC, der er tilsluttet DANBUSS. For at benytte denne funktion, skal der sendes et datagram i et specielt format til gatewayen. Dette betyder, at det i praksis er applikationsoftware i PC en og software internt i gatewayen, der gør brug af denne facilitet. Hvis alarmen rutes fra AKM alarmskemaet og direkte til printeren på gatewayen, vil eventuelle Customtekster komme med ud på printet. Hvis alarmen derimod rutes til "AKA Alarmmodtager" vil Customtekster ikke komme med, men derimod vil alarmrelæet - DO2 blive aktiveret i to minutter. Printeralarm Printerfunktionen kan afgive en alarmmeddelelse til en tilsluttet PC, hvis der opstår fejl på den tilsluttede printer. Alarmer vil blive sendt til mastergatewayen på eget net. Dette vil dog ikke ske hvis printeren er tilsluttet en "slave gateway". Er der ikke tilsluttet printer til en gatewayen, vil dette også frembringe en alarmmeddelelse ved den første opstart af gatewayen. Betjeningspanel type AKA 21 kan ikke styre en udprintning. Visse tekster i forbindelse med udprintning af alarmer m.v. kan indstilles fra AKM programmet. 18

19 Dataopsamling i mastergatewayen Dataopsamlingen kan foretages i den gateway, som er defineret til at være master på anlægget. Ved definition, start, stop og præsentation af en dataopsamling (logs) vil det være nødvendigt med en kontakt til en PC. I den øvrige tid vil gatewayen selv sørge for opsamlingen af data. Der kan således opsamles data på et anlæg, der ikke er direkte tilsluttet en PC. De opsamlede data kan derefter hjemtages periodevis til en PC, så de kan præsenteres. Hjemtagningen kan f foretages via en telefonforbindelse. Der kan oprettes to forskellige log-typer i mastergatewayen: 1) Food Safety logs ( myndigheds-logs ) og 2) AKA Service logs. Forskellen på disse udgøres hovedsageligt af de intervaller, hvormed der kan logges data, og dermed længden af den tidsperiode, som hukommelsen kan rumme. Begrænsninger: - Der kan oprettes ma. 170 stk. logs (120 stk. Food Safety logs og 50 stk. AKA Service logs i en mastergateway. - Hver log vil repræsentere én regulator - Hver log kan maksimalt indeholde 13 parametre - Intervaltiden for Food Safety logs er imellem 15 minutter og 24 timer - Intervaltiden for AKA Service logs er imellem 1 minut og 4 timer - Ialt kan mastergatewayen totalt rumme ca stk. dataopsamlinger. Eksempler med logkapaciteter på forskellige anlægsstørrelser er vist i Appendiks C. Logfunktionen er i stand til løbende at opsamle og gemme data fra de regulatorer, der er tilsluttet det netværk, som den pågældende gateway er master for. Definition, start, stop og præsentation af en dataopsamling (logs) skal foretages fra Systemsoftware type AKM. Alle logs i mastergatewayen er rullende, dvs. at data overskrives, hvis de ikke er hjemtaget indenfor den indstillede periodetid (forældelsestid). Logopsætningen vil blive slettet, og alle de opsamlede data vil gå tabt, hvis systemadressen for en mastergateway bliver ændret. Såfremt der slettes logs (en enkelt eller alle), uden at de loggede data er blevet hjemtaget, vil disse data gå tabt. Der gives ikke nogen alarm ved en sådan sletning. Når en log startes, vil dataopsamlingen ikke nødvendigvis ske omgående, idet alle aflæsninger af data vil ske til tider, der er justeret efter logintervallet. Dette indebærer f, at ved en log med et interval på 15 minutter, vil data blive aflæst på tidspunkter, der er et multipla af de 15 minutter, altså på klokkeslet med minuttal 0, 15, 30 og 45. Tilsvarende vil en log med et interval på 2 timer blive aflæst på lige timetal, altså klokken 0, 2, 4, 6 osv. op til kl. 22. Og en med et interval på 6 timer klokken 0, 6, 12, 18. Disse faste logtidspunkter kan ikke ændres. Såfremt en log har været stoppet i en periode og derefter startes igen, vil der for den manglende periode mangle data. Mastergatewayen foretager løbende en kontrol af samtlige log-opsætninger via en simpel checksumsberegning. I tilfælde af fejl vil den pågældende log blive slettet. Derefter gives alarm med oplysning om lognummeret. 19

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 22A,B,C og EKC 32A,B Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring af afrimning, ventilator,

Læs mere

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Manual MJK Comtroller 702 Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Stations ID: Serienr.: M702DK/0110 Rev. 111001 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme ændringer i de

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

FA - 27. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning. Internet baseret fjernaflæsning 2013.01.18

FA - 27. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning. Internet baseret fjernaflæsning 2013.01.18 FA - 27 Internet baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.01.18 CB Svendsen A/S Kirke Værløsevej 22-24 DK-3500 Værløse Danmark Phone: (+45) 4448 5286

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05 MANUAL Ver. 3.05 INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE 2 1.1 FUNKTIONSTEGNING 3 2 MONTERING 4 2.1 KLARGØR ENHEDEN 4 2.2 ELEKTRISK MONTAGE 4 2.3 MONTER SIM-KORT 5 2.4 TILSLUT ENHEDEN 5 3 KLARGØRING AF PC EN 6

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Version 2.00. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_01

Version 2.00. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_01 Version 2.00 IHC Control Manual Lauritz Knudsen 019D8770_01 LK IHC Control LK IHC Control er den intelligente elinstallation, der giver både komfort og sikkerhed: Komfort i form af styring af f.eks. belysning,

Læs mere

Januar 2011. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_44

Januar 2011. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_44 Januar 2011 IHC Control Manual Lauritz Knudsen 019D8770_44 Indholdsfortegnelse Introduktion...5 IHC Control - Højdepunkter... 5 Hvad kan man med IHC Control?... 5 Hvorfor vælge IHC Control?... 6 Sådan

Læs mere

POWERMAX+ Monteringsvejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467IP 1

POWERMAX+ Monteringsvejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467IP 1 POWERMAX+ Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Monteringsvejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...3 2. SPECIFIKATIONER...3 2.1 Generelle oplysninger...3 2.2 RF afsnit...3 2.3 Elektrisk specifikation...3 2.4

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911 GSM- / PSTN-Com Gældende fra software version GSM Com 835504 PSTN Com 839000 1 INDLEDNING... 4 Produktidentifikation... 4 VARENUMMER LISTE... 4 GSM Com... 4 GPRS Com... 4 PSTN Com... 4 Antenne... 4 Akkumulator

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

AKO-1572. Elektronisk datalogger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 1572H101DK. Instruktion for : INDHOLD 1-INTRODUKTION

AKO-1572. Elektronisk datalogger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 1572H101DK. Instruktion for : INDHOLD 1-INTRODUKTION Instruktion for : AKO-1572 Elektronisk logger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 INSTRUKTION 1572H101DK Version 01 INDHOLD 1- INTRODUKTION 2- INSTALLATION 2.1- Tilbehør 2.2- Installation

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

Flexi Mobil Brugervejledning.

Flexi Mobil Brugervejledning. Flexi Mobil Brugervejledning. Flexi Mobil Brugervejledning.... 1 1 Ibrugtagning af terminal... 4 1.1 Forberedelse til brug... 4 1.1.1 Isætning af SIM kort... 4 1.1.2 Opladning af batteri... 5 1.1.3 Oprettelse

Læs mere

1. Klargøring af maskine til TeleVagt vagtcentral 5. 1.1. Installation af TeleVagt programmet 5. 2. Installation af Sentinel Programnøgle driver 7

1. Klargøring af maskine til TeleVagt vagtcentral 5. 1.1. Installation af TeleVagt programmet 5. 2. Installation af Sentinel Programnøgle driver 7 1 2 Teknisk Manual for TeleVagt Indholdsfortegnelse 1. Klargøring af maskine til TeleVagt vagtcentral 5 1.1. Installation af TeleVagt programmet 5 2. Installation af Sentinel Programnøgle driver 7 3. Indtastning

Læs mere

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL! TEKNISK MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 INTERNT DOKUMENT 982 002 060 Ver. 2.27 22-04-2013 Indhold 1. Indledning... 6 2. Software installation( PC )... 6 2.1 PROGRAM ILÆGNING CONTROLER... 11 2.2 INSTALLATION

Læs mere

F A - 6 Nyhed: GSM backup system

F A - 6 Nyhed: GSM backup system F A - 6 Nyhed: GSM backup system Produkt information & Installationsvejledning Okt. 2004 1 CB Svendsen A/S Jan. 2001 Produktblad FA-6: Udvidet fjernaflæsning hos mellem og storforbrugere. Beskrivelse:

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere