Gateway AKA 241, AKA 243 og AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gateway AKA 241, AKA 243 og AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual"

Transkript

1 Gateway AKA 241, AKA 243 og AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

2 Indhold Systemoversigt... 3 Tekniske data... 4 Tilslutningsmuligheder... 4 Data... 5 Mål... 6 Montering... 6 Funktion i de fire gatewaytyper... 7 Bestilling... 7 Tilslutning... 8 DANBUS... 8 LON... 9 DI1, DI2, DO1 og DO Printer... 9 Manuel alarmruteskift...10 Alarmrelæ...10 Batteri...10 PC, Modem eller server tilslutning...11 Funktionsbeskrivelse DANBUSS information...13 Kommunikationskontrol...14 Urfunktion...14 Automatisk opsætning af AKC ernes alarmfunktion...14 Alarmhåndtering...14 AKA Alarmskema...17 Printerfunktion...18 Dataopsamling i mastergatewayen...19 Modem-tilslutning...20 MSS server tilslutning...20 AKA overstyringsfunktion...21 Betjening Princip...23 Betjening via AKA Betjening via Systemsoftware type AKM...24 Adgangsbegrænsning...24 Nøgleordsfunktion...24 Printerfunktion...24 Indstillinger Generelt...25 GATEWAY Code. Adgangsbillede...26 Time setting. Urfunktion...27 Configuration. Adgangskoder og displayvisning...28 System address & GWtype Systemadresse og gateway type...29 Communication setup. Opsætning af kommunikationen...30 Appendiks Rutning...33 Gentagelsesrutiner ved alarmhåndtering...37 Så meget fylder en dataopsamling...38 Terminologi...39 Menuoversigt AKA Menuoversigt AKA 243/ Gyldighed Denne manual er fra november 2003, og er gældende for AKA 241 med softwareversion 5.3, AKA 243 med softwareversion 5.5 og AKA 244 med softwareversion

3 Systemoversigt Princip Gateway type AKA 241, AKA 243 og AKA 244 er systemkomponenter til anvendelse sammen med regulatorer i ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer. Anvendelsen gør det muligt at opbygge komplekse styresystemer med alarmovervågning og datalogning på decentrale køleanlæg. Alle regulatorer i serien AKC er forbundet i et to-leder datakommunikationssystem, der er registreret under navnet DANBUSS Datakommunikationssystem. En Gateway er den kommunikationsenhed, der skal benyttes når datakommunikationssystemet skal tilsluttes en PC, en printer, en TCP/IP server eller et modem. Eksempel Betjening af gateway og regulatorer i ADAP-KOOL køleanlægsstyringer, sker med betjeningspanel type AKA 21 eller med systemsoftware type AKM (installeres på PC). Betjeningspanelet tilsluttes det to-ledede datakommunikationskabel på et vilkårligt sted. Herefter kan samtlige indstillinger, der vedrører den daglige betjening af systemet, foretages. Kølerum og kølemøbler reguleres af AKC 72A og AKC En gateway type AKA 244 tilsluttes datakommunikationssystemet og forbindes med modem eller printer. Hvis der skal anvendes en PC på selve anlægget, skal der tilsluttes endnu en gateway. Denne gateway kan også være en AKA 244, men hvis gatewayen skal benyttes til en simpel betjening på anlægget, kan der anvendes den mindre type AKA 241. På printeren kan der udskrives alle alarmmeddelser, som AKC regulatorerne registrerer på kølesystemet. Hvis alarmerne ønskes overført til en vagtcentral eller kølefirmaets PC eller printer, skal det ske via modem-tilslutningen. Der kan indsamles logdata fra alle tilsluttede regulatorer. Disse logdata kan så senere hentes op på en PC til præsentation. Logdata kan også gemmes som dokumentation for et korrekt temperaturforløb (myndighedskrav til temperaturregistrering). De samme funktioner kan udføres med gateway type AKA 243, men her er der også mulighed for at kommunikere med andre regulatorer via udgangen LonWorks. Primært vil udgangen blive tilsluttet regulatorer fra EKC 200, 300, 400, 500 eller AK2 serien. Eksempel 3

4 Tekniske data Tilslutningsmuligheder PC AKA 21 DANBUSS Forsyning AKA 241 AKA 243A, AKA 243B AKA 244 AKA 21 Ved opsætning tilsluttes AKA 21 til bl. a. indstilling af adressen. DANBUSS Her forbindes en DANBUSS tilslutning fra et af de øvrige apparater i systemet. Indgangen er galvanisk adskilt fra det øvrige kredsløb. Ved en AKA 243 skal DANBUSS adressen indstilles fra 61 til 125. Ved en AKA 244 kan adressen være fra LON (kun AKA 243) Her tilsluttes datakommunikationen til regulatorer, der har en LONWORKS - FTT10 eller RS 485 snitflade (f EKC 200, 300, 400, 500 eller AK2 regulatorer). Tilslutningen er beskrevet i et separat dokument med litteraturnummer RC.8A.C. På denne indgang skal de tilsluttede EKC-regulatorer have adresser fra 1-60, og AK2 regualtor RS 232 / PC / TCP/IP Anvendes til tilslutning af en PC, et modem eller en TCP/IP server. Kun én af dem kan tilsluttes. Med en indstilling i gatewayen defineres hvilken. Printer Her tilsluttes en printer. Kun printere med parallelt interface kan anvendes. De to relæudgange DO1 og DO2 og de to indgange DI1 og DI2 er her i manualen beskrevet med den hyppigst anvendte funktion. Hvis du vil bruge en indgang eller en udgang anderledes, kan den omkonfigureres. For at gøre dette skal Systemsoftware type AKM anvendes. Se AKM manualen. Relæudgange (D01, D02) AKA 243/244 er forsynet med 2 relæudgange (SPDT). Udgangen DO1 benyttes ved Modemtilslutning eller TCP/IP tilslutning. Via relæudgangen tilsluttes forsyningsspændingen til modemet eller TCP/IP serveren. Udgangen DO2 kan anvendes til at sende et fælles alarmsignal til eksternt udstyr. (DO2 aktiveres i 2 minutter, når alarmhandleren i mastergatewayen (adresse 125) modtager en alarmmeddelelse med status 1 fra en regulator). Ved anvendelsen af alarmrutningsfunktionen er det muligt at vælge DO2 aktiv eller ikke aktiv indenfor bestemte tidsperioder (se afsnittet AKA Alarmskema ). 4

5 On/off indgange (DI1, DI2) AKA 243/244 er udstyret med 2 on/off indgange. Indgangen DI1 benyttes til printerens papirfunktion. DI1 tilsluttes en kontaktfunktion, der betjenes, når papiret i printeren er på plads. Indgangen DI2 anvendes til manuel skift imellem standard og specielle alarmdestinationer i forbindelse med udvidet alarmrutning i AKA 243/244 (se afsnittet AKA Alarmskema ). Lysdioder - For hver kommunikationsport (RS 232 og DANBUSS) er der to lysdioder (LED), en for sende og en for modtage. Dioderne lyser, når der kommunikeres på porten. - ON/OFF indgangenes og relæudgangenes status vises også med lysdioder. - Der er en lysdiode for Power ON - AKA 243 har også en lysdiode for LON-kommunikationen. Data AKA 241 Forsyningsspænding 9-12 V a.c. eller d.c. -10/+15% Effektforbrug Forsyning af AKA 21 Omgivelsestemperatur 2,5 VA Ma. 1 time Under drift Fugtighed Kapsling Immunitet Udstråling Datasikring ved strømafbrydelse Uden kapsling 0 til +45 C Med kapsling 0 til +35 C -40 til +70 C Under transport 10 / 90% RH IP 00 EN Normative krav EN Normative krav Backup af RAM i ca. 1 år AKA 243/244 Forsyningsspænding Effektforbrug Relæudgange Digitale indgange 230 V a.c. -15/+10% 50/60 Hz 4 VA Ma. kontaktbelastning Tomgangsspænding Kortslutningsstrøm Omgivelsestemperatur Fugtighed Kapsling Immunitet Udstråling Datasikring ved strømafbrydelse Skifteniveau off: Skifteniveau on: Under drift Under transport 10 til 90% RH IP 00 EN Normative krav EN Normative krav Backup af RAM i ca.1 år 1 A / 230 V omsk >12 V d.c. >15 ma, <50 ma <2V >6V 0 til +55 C -40 til +70 C 5

6 Mål AKA 241 Montering AKA 243/244 AKA 241 leveres med en kapsling. AKA 243/244 Kapslingen kan skrues fast på en plade ved brug af skruebeslagene, eller den kan monteres på en DINskinne. Ved DIN-skinnemontage skal skruebeslagene brækkes af. 6

7 Funktion i de fire gatewaytyper Gatewayen findes i fire udgaver, hvor den ordinære udgave indeholder alle funktioner, medens den mere simple udgave kun indeholder de få funktioner, der skal til, for at den kan være bindeleddet imellem en PC og et net af regulatorer fra ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer. Den ordinære gateway kan indstilles, så der enten kan tilsluttes en PC, et modem eller en TCP/IP server. Den tredie og fjerde udgave er yderligere monteret med LON datakommunikation. Tilslutning/Funktion Type PC gateway type AKA 241 Gateway type AKA 244 Se mere på side Gateway type AKA 243A Gateway type AKA 243B Tilslutning: PC Modem 12 TCP/IP server DANBUSS LON FTT10 11 LON RS 485 Printer 9 10 ma. 1 time 8 14 Batteribackup AKA 21 9 Funktion: Kommunikationskontrol Kommunikationskontrol uden alarmafsendelse Urfunktion 14 Automatisk opsætning af AKC ernes alarmfunktion 14 Alarmhåndtering 14 Alarmmodtager 15 Alarmliste 16 Alarmstatus 16 AKA Alarmskema 17 Printerfunktion 18 Dataopsamling 19 Modem, PC eller TCP/IPtilslutning 20 AKA overstyringsfunktion Betjening via systemsoftware type AKM / AK Monitor Bestilling 14 Adgangsbegrænsning 28 Nøgleordsfunktion 28 Type AKA 241 AKA 243A AKA 243B AKA 244 Specifikation Antal 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. PC-gateway Gateway Gateway Gateway Bestillingsnummer 084B B B B2260 Kabler Forbindelse imellem PC og Gateway Stik Længde Bestillingsnummer 9 pol - 9 pol 3m 084B pol - 25 pol 3m 084B pol - 25 pol 3m 084B2098 PC og Lantroni MSS server Lantroni MSS server og Gateway (se evt. fig. side 11 og 12) 7

8 Tilslutning Forsyningsspænding AKA 241 AKA 243/ V a.c. +/- 15% 12 V d.c. +/- 30% 2,5 VA 230 V a.c. Ma. forsikring 10 A AKA 243 og AKA 244 skal altid monteres med jordforbindelse. Dette skal ske af hensyn til personsikkerhed og støjimmunitet. DANBUSS Datakommunikationskablet Tilslutningsklemmer: Nr. K7 K4 K3 K2 K1 AKA 241 AKA 243/244 K1 K2 K3 K4 K7 +5 V H L 0V Skærm Generelt forbindes datakommunikationen fra regulator til regulator, så L forbindes til L, og H forbindes til H. Kablet skal være parsnoet og med skærm. NB! Vedrørende installering af Datakommunikationskablet henvises til speciallitteratur nr. RC.0X.A. Tilslutning af betjeningspanel Betjeningspanelet tilsluttes AKA 241 via en tilslutningsdåse. Betjeningspanelet må ma. være tilsluttet én time. 8 På AKA 243/244 kan betjeningspanelet tilsluttes direkte.

9 Terminering For at opnå korrekt datatransmission skal datatransmissionskablet termineres. På printet ved siden af DANBUSS tilslutningen er der to trådkontakter, der enten skal være lukket eller åben, alt efter hvor gatewayen er placeret i systemet. 1) Som sidste apparat på datatransmissionskablet: Trådkontakterne holdes lukket (BUS TERM "ON"). 2) Gatewayen viderefører datasignalet: Trådkontakterne åbnes (BUS TERM "OFF"). LON Kun AKA 243A og AKA 243B: Tilslutningsklemmer: Nr. E3 E2 E1 B A Tilslutningen er en LonWorks snitflade. AKA 243A = FTT 10. AKA 243B = RS 485. Se separat litteratur RC.8A.C. Terminering: Trådkontakten skal lukkes. DI1, DI2, DO1 og DO2 De to relæudgange DO1 og DO2 og de to indgange DI1 og DI2 er her i manualen beskrevet med den hyppigst anvendte funktion. Hvis du vil bruge en indgang eller en udgang anderledes, kan den om-konfigureres. For at gøre dette skal Systemsoftware type AKM anvendes. Se AKM manualen. Advarsel! DO1 og DO2 må ikke tilsluttes lavspænding på den ene udgang og højspænding på den anden udgang. Begge skal have samme spændingsniveau. Printer Printerporten på AKA 243/244 er lagt ud som en parallel printerport. Et almindeligt parallelt printerkabel anvendes til tilslutningen. Der kan tilsluttes en EPSON kompatibel matri printer. On/off indgangen DI1 tilsluttes en trykkontakt (pulstryk med fjederretur). Ved tryk på kontakten gives signal til AKA 243/244 om, at printeren er klar og papiret er i position. 9

10 Manuel alarmruteskift På AKA 243/244 kan der skiftes manuelt imellem to forskellige alarmruter. On/off indgangen DI2 kan tilsluttes en kontaktfunktion. Når DI2 indgangen sluttes, rutes alarmerne via rute 2 (specielle destinationer). (Se afsnittet AKA Alarmskema ). Alarmrelæ På AKA 243/244 kan udgangen DO2 anvendes til tilslutning af en alarmfunktion. Der er forbindelse imellem klemme 13 og 14, når der er spænding på gatewayen, og der ikke er alarm. Denne forbindelse brydes i 2 min., når der modtages en alarm med status 1 fra en regulator, eller hvis forsyningsspændingen til gatewayen svigter. Batteri Gatewayen er forsynet med batteribackup af hensyn til indstillinger og logopsamlinger. 3V CR2032 Når batteriet trænger til at blive skiftet i en AKA 243 eller 244, vil der blive sendt en alarmmeddelse. Ved batteriskift er det vigtigt, at forsyningsspændingen ikke fjernes fra gatewayen. Hvis både batteri og forsyningsspænding fjernes på samme tid, vil uropsætning, logopsætninger, opsamlede logdata, masterreguleringsopsætninger og evt. EKC installationsdata gå tabt. 10

11 PC, Modem eller server tilslutning På AKA 241 kan der tilsluttes en PC til RS232-stikket. På AKA 243/244 kan der tilsluttes en PC, et Modem eller en TCP/IP server til RS232-stikket. En indstilling i gatewayen bestemmer anvendelsen. Advarsel! For ikke at ødelægge udgangen på PC'en, modemet eller serveren skal der tages følgende forhåndsregler: - Korrekt jordtilslutning til AKA 243/ Afbryde forsyningsspændingen til gatewayen og PC'en / Modemet / Serveren, når kablet monteres og demonteres. PC til gateway Undersøg om PC'en har et 9-polet eller et 25-polet stik til denne tilslutning. Et 3 m kabel med monterede stik kan leveres. Se bestilling. Hvis kablet skal være længere end de 3 m, kan det monteres efter følgende anvisning: (Kun handshake signalerne DTR og CTS anvendes) PC en kan stoppe kommunikationen fra AKA 243/244. AKA 243/244 kan ikke stoppe kommunikationen fra PC en. Forbindelsen fremstilles af et skærmet kabel, lederdimension = 0,25 mm. Skærmen forbindes kun til stikket i den ene ende. Kablets længde må ikke overstige 15 m. 11

12 Modem til gateway Der anvendes et standard modemkabel. Forsyningsspændingen til modemet skal tilsluttes som vist (via DO1). Herved kan AKA 243/244 resette modemet. Ligeledes vil modemet blive tændt og startet kontrolleret op, når AKA 243/244 bliver tændt. TCP/IP server til gateway og TCP/IP server til PC P.t. er der testet 2 stk. servere: - "Lantroni MSS 100" (vist herover) Serveren skal bestilles hos en Lantroni forhandler. Et 3 m kabel med monterede stik skal bestilles hos. Se bestilling. - "Digi One SP" (kapslingen er ca. halv så stor som den viste) Serveren skal bestilles hos en Digi International forhandler. Den har ordrenr Der medleveres et kabel med stik. Forsyningsspændingen til TCP/IP serveren skal tilsluttes som vist (via DO1). Herved kan AKA 243/244 resette TCP/IP serveren. Ligeledes vil TCP/IP serveren blive tændt og startet kontrolleret op, når AKA 243/244 bliver tændt. 12

13 Funktionsbeskrivelse Alle funktioner er tilstede i en AKA 243/244, men i en AKA 241 er der kun en anlægsliste og en urfunktion. DANBUSS information Den gateway, der får tildelt masterfunktionen på et netværk, opretter automatisk en tabel (en anlægsliste), der indeholder adresser på alle tilsluttede apparater. Til denne tabel henter gatewayen så data fra hver adresse (også dens egen). De hentede data er apparatets bestillingsnummer og softwareversion. For hver adresse kan nu tilføjes en brugerdefineret tekst, logisk navn (ID-kode) eller tekst, der beskriver funktionen for regulatoren på adressen. Denne tekst kan kun indlægges i tabellen ved at anvende PC og Systemsoftware type AKM (teksten må ma. indeholde 16 karakterer). F kan mastergatewayen gives et anlægsnavn, og de øvrige apparater et navn for hvad de anvendes til. Den indlagte tekst kan nu aflæses via Systemsoftware type AKM eller på betjeningspanel type AKA 21: AKM: Teksten er anvendt i mange menubilleder i programmet. Teksten er benævnt ID-CODE. AKA 21: DANBUSS information kan aflæses i betjeningspanelets display ved at anvende følgende fremgangsmåde: - Udvælg mastergatewayen (adresse = 125). - På AKA 21 trykkes på tasten F2. Herefter fremkommer teksten DANBUSS-information. Udvælg derefter de enkelte adresser og aflæs tekst, bestillingsnummer og softwareversion for hver regulator. Teksten vil ligeledes optræde i en alarmudskrift på printeren f. Transmitter 5:125 System-address: 5:1 LONDON_SOUTH_03 MILK Received: :06:47 Status: 0 Communication OK (DANBUSS) 13

14 Kommunikationskontrol Funktionen er til kontrol af korrekt kommunikation mellem de tilsluttede enheder på DANBUSS. Der foretages til stadighed en skanning af alle enheder på DANBUSS. Sker der ændringer på DANBUSS (en enhed falder ud, som følge af f strømudfald, eller der pludselig optræder en ny enhed på nettet), vil funktionen opdage dette og afsende en alarm Communication error (DANBUSS) eller Communication OK (DANBUSS). Nye apparater opdages inden 5 minutter. Apparater, der falder ud, opdages inden 2 minutter (kortvarige udfald vil ikke altid blive opdaget). På LON kommunikationen i en AKA 243 vil der også optræde en alarm, hvis en af de tilsluttede regulatorer falder ud. (En ny regualtor på nettet vil kun blive registreret, når den påkrævede funktion aktiveres i den nye regulator (service-pin meddelelse)). Alarmforsinkelse: En forsinkelsestid kan indstilles via systemsoftware type AKM. En alarm vil senest komme efter 2 minutter + forsinkelsestiden. Kontrolfunktionen er kun gældende i den gateway, der får tildelt masterfunktionen (adresse 125). Urfunktion Mastergatewayen har indbygget en urfunktion, der anvendes til følgende: - Tidsstempling af alarmer (ikke AKA 241) - Synkronisere urene i alle tilsluttede AKC regulatorer og slavegateways. - Skifte imellem sommer/vintertidsindstilling. Funktionen er kun aktiv i den gateway, der får tildelt masterfunktionen (adresse 125) på et netværk. Kun AKC regulatorer, der er på samme netværk som gatewayen får urene synkroniseret. Urene synkroniseres efter hver opstart af gatewayen, og derefter mindst én gang i døgnet. Hvis en AKC har været strømløs i over 2 minutter, vil uret blive synkroniseret, når AKC en igen registreres på DANBUSS. Automatisk opsætning af AKC ernes alarmfunktion For at indstille denne funktion skal Systemsoftware type AKM anvendes: a) Vælges Auto setup = Enable vil mastergatewayen indstille følgende værdier i alle tilsluttede AKCregulatorer på nettet: - System address udfyldes med netværkets eget nr. og AKC-regulatorens eget nr. - Alarm report to udfyldes med mastergatewayens egen systemadresse. Herefter sendes alle AKC alarmer til mastergatewayen. b) Vælges Auto setup = Ingen setup (som er fabriksindstillingen i AKA 243/244) vil mastergatewayen ikke ændre indstillingen i AKC regulatorerne. En ændring kan kun ske på hver AKC-regulator. Tilsluttes der et nyt AKC apparat på netværket, vil gatewayen registrere det. Alt efter om Auto setup er indstillet til Enable eller Ingen setup vil apparatets 2 menuer enten blive indstillet eller forblive uindstillet. Ved EKC regulatorer og AK 2 regulatorer indstilles automatisk en systemadresse i gatewayen for den pågældende regulator. Adressen kan ikke aflæses i regulatoren. c) Vælges Auto setup = Disable vil mastergatewayen afstille alarmtransmissionen i alle AKC og AK 2 regulatorer på nettet. Det sker ved at gatewayen selv indstiller System address til 000:000 i AK 100 og 20 og AK 2 regulatorer; og Alarm report to til 000:000 i alle AKC og AK 2 regulatorer. Med disse indstillinger kan regulatorerne ikke sende alarmer til mastergatewayen. EKC regulatorer berøres ikke, men gatewayen stopper den funktion, der spørger efter alarmer i hver regulator. Alarmhåndtering Den AKA 243/244, der defineres til mastergateway på et net, registrerer alle alarmer, der optræder på dette net. Alarmerne noteres i en liste (alarmliste), hvor de er klar til videre bearbejdning. Det første, der sker er, at en accept (transportkvittering) bliver sendt til den regulator, der afsendte alarmen (AKC-regulator/AK 2 regulator). Denne ved nu, at alarmen er modtaget og registreret (hvis den ikke fik denne accept, ville regulatoren gentage alarmmeddelelsen 5 minutter senere). Det andet, der sker er, at alarmen tidsstemples og påføres mulige ID-koder (Net ID og bus ID). Det tredie, der sker er, at alarmen bliver videregivet til den (de) definerede alarmmodtager (e). 14

15 Alarmer fra EKC-regulatorer vil også blive registreret af AKA 243, men hvis dataforbindelsen imellem EKC-regulatorerne og gatewayen bliver afbrudt, vil det kun være den evt. aktive alarm, der vil være tilstede, når forbindelsen atter etableres. Dvs. at alle alarmer, der måtte optræde i tiden uden datakommunikation, ikke bliver registreret. Alarmmodtager Der er 4 former for alarmmodtagelse: 1) Alarmen sendes ikke videre (fabriksindstilling) Alarmen noteres i alarmlisten, men den bearbejdes ikke. Dog vil alarmrelæet DO2 aktiveres i 2 minutter ved modtagelse af en status 1 alarm fra en regulator. Alarmlisten kan indeholde ma. 250 alarmmeddelelser (de ældste slettes). For at indstille denne funktion skal Systemsoftware type AKM anvendes. I alarmmodtagermenuen, for den aktuelle gateway, skal "AKA send alarm til" indstilles til "Ingen". 2) Alarmen sendes videre til den printer, der er tilsluttet printerudgangen. Alarmen noteres i alarmlisten, men sendes også til printeren. DO2 aktiveres i 2 minutter ved modtagelse af en status 1 alarm fra en regulator. Fabriksindstilligen svarer til, at alarmmodtageren er mastergatewayens egen systemadresse. Ved anvendelse af Systemsoftware type AKM vil denne systemadresse være identisk med indstillingen 000:000. 3) Alarmen sendes videre i systemet. Alarmen sendes til en anden mastergateway på et andet net, eller til adressen for Systemsoftware type AKM. DO2 aktiveres i 2 minutter ved modtagelse af en status 1 alarm fra en regulator. For at indstille denne funktion skal Systemsoftware type AKM anvendes. I alarmmodtagermenuen, for den aktuelle gateway, skal AKA send alarm til indstilles til Systemadresse og systemadressen på modtageren defineres. 4) AKA alarmrutning Alarmen sendes videre til modtagere, der er defineret i alarmskemaet. Funktionen kan f anvendes, når gatewayen er monteret på et net, hvor der ikke på samme net er tilsluttet en PC med AKM. Se afsnittet AKA Alarmskema. (For at indstille denne funktion skal Systemsoftware type AKM anvendes.) Ad 2), 3) og 4): Det er et krav, at en modtager (også kopimodtagere) altid er i stand til at modtage meddelelsen. Kan meddelelsen ikke afleveres, vil gatewayen fastlåse denne alarmlinie, så den senere kan afsendes. Modtager gatewayen yderligere alarmer, lægges de ind som nyere alarmer. Når den omtalte alarm så bliver nummer 249, vil der ikke kunne optages nye i alarmlisten. Dette vil medføre systemalarmen Alarmlistoverflow. Ved Alarmlistoverflow vil alarmrelæet DO2 blive aktiveret hvert 5. minut, indtil alarmerne igen kan afleveres til alarmmodtageren. Eksempel på alarmlistoverflow: I mastergatewayen er alarmmodtageren "AKA send alarm til" indstillet til "Systemadresse", men der er ingen printer tilsluttet eller den er slukket: I denne situation vil den kunne modtage de første 249 alarmer, og hvert 5. minut forsøge at retransmittere den ældste alarm til printeren. Alarm nr. 250 bliver systemalarmen Alarmlistoverflow, og der kan derefter ikke modtages flere alarmer. Hvis der nu optræder flere alarmer fra regulatorerne, vil disse alarmer blive retransmitteret hvert 5. minut, og retransmissionerne vil efterhånden belaste kommunikationen på DANBUSS så meget, at datatransmissionen blokeres. Hvis der nu optræder flere alarmer i en AKC-regulator, end den kan rumme (20 stk.), vil disse nye alarmer ikke blive registreret. Tilsluttes en printer nu, vil alle alarmer blive udskrevet, og mastergatewayen kan igen modtage alarmer. I dette eksempel burde indstillingen "AKA send alarm til" være valgt til "Ingen" i stedet for "Systemadresse". I appendiks B er der beskrevet gentagelsesrutiner for alarmtransmissioner ved mislykkede opkald. 15

16 Alarmlisten i AKA 243/244 Alarmlisten kan udlæses fra systemsoftware type AKM eller fra betjeningspanel type AKA 21. Fra AKM: via menuen "Historie" - "AKA Alarm List". Fra AKA 21 på følgende måde: - Udvælg mastergatewayen (adresse = 125). - På AKA 21 trykkes på tasten F1. Herefter fremkommer teksten ALARM LIST. - Udvælg derefter de enkelte alarmnumre og aflæs teksten for hver. Alarmstatus De enkelte meddelelser i alarmlisten vil indeholde information om alarmens status. Hver enkelt alarm er defineret med en vigtighed i de enkelte regulatorer. Når en alarm behandles, får den tildelt en aktuel status. En følerfejl vil f generere 2 uafhængige alarmmeddelelser. Én når fejlen opstår (status = 1), og én når fejlen rettes (status = 0). 16 Status: 0 Alarmen er afgået (fejlen er rettet) 1 Alarmen er aktiv. Alarmen sendes ud på DANBUSS, og samtidig trækker mastergatewayens alarmrelæ i 2 minutter (vigtig alarm). 2 Alarmen er aktiv. Alarmen sendes kun ud på DANBUSS, som en mindre vigtig alarm (en meddelelse). 3 Som "1", men mastergatewayens alarmrelæ vil ikke blive aktiveret.

17 AKA Alarmskema (alarmrutning) Funktionen kan videresende modtagne alarmer til forskellige alarmmodtagere via DANBUSS Datakommunikationssystemet. Alarmrutning kan kun defineres i den gateway, der får tildelt masterfunktionen (adresse 125). Alarmrutning sker på basis af et alarmskema, hvor der kan indstilles to forskellige modtagergrupper. 1) Standard destinationer, der er rute 1, og som er den normale modtagergruppe. 2) Specielle destinationer, der er rute 2. Det er den rute, der anvendes, hvis en af følgende forhold er opfyldt: - Kontaktfunktionen DI 2 er sluttet (manuel skift) - Tiden er indenfor en defineret tidsramme (tidsbestemt skift) Skemaet kan indeholde 10 linier, hvor hver linie angiver et interval (et start- og et stop tidspunkt med ugedag, time og minutter). En linie i skemaet kan ikke overlappe et uge skift. Ved overgangen søndag/mandag skal der anvende 2 linier i tidsskemaet. Indenfor hver rute kan der defineres fire modtagere, de er: - Primær: Alarmer sendes til denne modtager, hvis der er defineret en systemadresse. - Alternativ: Alarmer kan sendes til denne modtager, hvis der er defineret en systemadresse. Alarmen sendes kun til denne modtager, hvis den primære systemadresse ikke har kunnet modtage alarmen. - Kopi: Alarmer kan sendes til denne modtager, hvis der er defineret en systemadresse. Der sendes først til denne modtager, når primær- eller alternativmodtageren har modtaget alarmen og bekræftet, at den er modtaget. - DO: Relæudgangen DO2 på den definerede mastergateway aktiveres i 2 minutter, hvis funktionen afkrydses. DO2 aktiveres uafhængig af indstillingerne for primær-, alternativ- og kopimodtager, og uafhængig af om alarmer overhovedet skal videresendes. (DO2 aktiveres kun ved status 1 alarmer). Alarmskemaet skal indstilles via Systemsoftware type AKM. Bemærk at også AKM kan rute alarmer. Det henstilles, at kun én af de to muligheder anvendes på samme system. (Når AKA 243/244 leveres fra lager, er alarmskemaet ikke aktivt). I appendiks B er der beskrevet gentagelsesrutiner for alarmtransmissioner ved mislykkede opkald. 17

18 Printerfunktion Alarmudskrift Mastergatewayen (adr. 125) indeholder en funktion, der kan modtage alarmmeddelelser fra regulatorer, omformatere meddelelserne og udskrive dem på en tilsluttet printer af typen Epson kompatibel matriprinter. For at funktionen kan benyttes, skal regulatorerne indstilles til at sende sine alarmer til denne gateway. Se afsnittet: Automatisk opsætning af AKC ernes alarmfunktion side 14. Alarmudskriftsfunktionen supporterer AKC regulatorer i serien AK 20 og AK 100. Samt EKC regulatorer i 200, 300, 400 og 500 serien samt AK 2 serien. Eksempel på en alarmudskrift fra en AKC regulator. Transmitter 5:125 System-address: 5:1 LONDON_SOUTH_03 MILK Received: :06:47 Status: 0 Communication OK (DANBUSS) Alarmudskrift fra PC Printeren, der er tilsluttet en vilkårlig AKA 243/244, kan udskrive en alarmmeddelelse fra en PC, der er tilsluttet DANBUSS. For at benytte denne funktion, skal der sendes et datagram i et specielt format til gatewayen. Dette betyder, at det i praksis er applikationsoftware i PC en og software internt i gatewayen, der gør brug af denne facilitet. Hvis alarmen rutes fra AKM alarmskemaet og direkte til printeren på gatewayen, vil eventuelle Customtekster komme med ud på printet. Hvis alarmen derimod rutes til "AKA Alarmmodtager" vil Customtekster ikke komme med, men derimod vil alarmrelæet - DO2 blive aktiveret i to minutter. Printeralarm Printerfunktionen kan afgive en alarmmeddelelse til en tilsluttet PC, hvis der opstår fejl på den tilsluttede printer. Alarmer vil blive sendt til mastergatewayen på eget net. Dette vil dog ikke ske hvis printeren er tilsluttet en "slave gateway". Er der ikke tilsluttet printer til en gatewayen, vil dette også frembringe en alarmmeddelelse ved den første opstart af gatewayen. Betjeningspanel type AKA 21 kan ikke styre en udprintning. Visse tekster i forbindelse med udprintning af alarmer m.v. kan indstilles fra AKM programmet. 18

19 Dataopsamling i mastergatewayen Dataopsamlingen kan foretages i den gateway, som er defineret til at være master på anlægget. Ved definition, start, stop og præsentation af en dataopsamling (logs) vil det være nødvendigt med en kontakt til en PC. I den øvrige tid vil gatewayen selv sørge for opsamlingen af data. Der kan således opsamles data på et anlæg, der ikke er direkte tilsluttet en PC. De opsamlede data kan derefter hjemtages periodevis til en PC, så de kan præsenteres. Hjemtagningen kan f foretages via en telefonforbindelse. Der kan oprettes to forskellige log-typer i mastergatewayen: 1) Food Safety logs ( myndigheds-logs ) og 2) AKA Service logs. Forskellen på disse udgøres hovedsageligt af de intervaller, hvormed der kan logges data, og dermed længden af den tidsperiode, som hukommelsen kan rumme. Begrænsninger: - Der kan oprettes ma. 170 stk. logs (120 stk. Food Safety logs og 50 stk. AKA Service logs i en mastergateway. - Hver log vil repræsentere én regulator - Hver log kan maksimalt indeholde 13 parametre - Intervaltiden for Food Safety logs er imellem 15 minutter og 24 timer - Intervaltiden for AKA Service logs er imellem 1 minut og 4 timer - Ialt kan mastergatewayen totalt rumme ca stk. dataopsamlinger. Eksempler med logkapaciteter på forskellige anlægsstørrelser er vist i Appendiks C. Logfunktionen er i stand til løbende at opsamle og gemme data fra de regulatorer, der er tilsluttet det netværk, som den pågældende gateway er master for. Definition, start, stop og præsentation af en dataopsamling (logs) skal foretages fra Systemsoftware type AKM. Alle logs i mastergatewayen er rullende, dvs. at data overskrives, hvis de ikke er hjemtaget indenfor den indstillede periodetid (forældelsestid). Logopsætningen vil blive slettet, og alle de opsamlede data vil gå tabt, hvis systemadressen for en mastergateway bliver ændret. Såfremt der slettes logs (en enkelt eller alle), uden at de loggede data er blevet hjemtaget, vil disse data gå tabt. Der gives ikke nogen alarm ved en sådan sletning. Når en log startes, vil dataopsamlingen ikke nødvendigvis ske omgående, idet alle aflæsninger af data vil ske til tider, der er justeret efter logintervallet. Dette indebærer f, at ved en log med et interval på 15 minutter, vil data blive aflæst på tidspunkter, der er et multipla af de 15 minutter, altså på klokkeslet med minuttal 0, 15, 30 og 45. Tilsvarende vil en log med et interval på 2 timer blive aflæst på lige timetal, altså klokken 0, 2, 4, 6 osv. op til kl. 22. Og en med et interval på 6 timer klokken 0, 6, 12, 18. Disse faste logtidspunkter kan ikke ændres. Såfremt en log har været stoppet i en periode og derefter startes igen, vil der for den manglende periode mangle data. Mastergatewayen foretager løbende en kontrol af samtlige log-opsætninger via en simpel checksumsberegning. I tilfælde af fejl vil den pågældende log blive slettet. Derefter gives alarm med oplysning om lognummeret. 19

Gateway AKA 245. Manual

Gateway AKA 245. Manual Gateway Manual Indhold Systemoversigt...3 Tekniske data...4 Tilslutningsmuligheder... 4 Data... 5 Mål... 5 Montering... 5 Funktionsoversigt... 6 Bestilling... 6 Tilslutning...7 Forsyningsspænding... 7

Læs mere

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til regulering af en ventil på et køleanlæg - fx ved: Langtidsopbevaring af frugt og grønt Klimaanlæg

Læs mere

User Guide. Gateway AKA 245. ADAP-KOOL Refrigeration control systems

User Guide. Gateway AKA 245. ADAP-KOOL Refrigeration control systems User Guide Gateway AKA 245 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Indhold Gyldighed Systemoversigt...3 Tekniske data...4 Tilslutningsmuligheder... 4 Data... 5 Mål... 5 Montering... 5 Funktionsoversigt...

Læs mere

Protokol interface AK-PI 200

Protokol interface AK-PI 200 User Guide Protokol interface AK-PI 200 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Funktion AK-PI 200 er et mellemled, så regulatorer af typen AKC og AKL kan betjenes via en Systemmanager fx

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Protokol interface AK-PI 300

Protokol interface AK-PI 300 User Guide Protokol interface AK-PI 300 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Funktion AK-PI 300 er et mellemled, så enheder af typen Daikin kan betjenes via en Systemmanager fx AK-SM 720

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Datakommunikation imellem ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Installationsvejledning

Datakommunikation imellem ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Installationsvejledning Datakommunikation imellem ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Installationsvejledning Introduktion Denne installationsvejledning omhandler de datakommunikationssystemer, der

Læs mere

Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A

Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A User Guide Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Anvendelse Regulatoren begrænser trykgastemperaturen på kompressorer

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren begrænser trykgastemperaturen på kompressorer ved at åbne

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Overvågningsenhed AK-LM 330

Overvågningsenhed AK-LM 330 User Guide Overvågningsenhed AK-LM 330 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Menuoversigt Denne menubetjening kan anvendes sammen med Systemsoftware type AKM. Beskrivelsen er delt op i de funktionsgrupper,

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Woodley Protokol interface AK-PI 100

Woodley Protokol interface AK-PI 100 User Guide Woodley Protokol interface AK-PI 100 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Funktion AK-PI 100 er et mellemled, så enheder af Woodley-typer kan betjenes via en Systemregulator

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

CSX 75 Comfort serien

CSX 75 Comfort serien CSX 75 Comfort serien Kom godt igang CS7002 GSM/GPRS modulversion 4.4 CS7002 GSM/GPRS modulet kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS, det kan også fungere som backup for centralens analoge

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion 1. Introduktion Denne GSM kontakt styres via sms kommandoer og kan, ved hjælp at en mobiltelefon, tænde og slukke for elektriske apparater og derved

Læs mere

1.1 Indledning. Features: Højintensitet LED-display. Fleksibel forsyning (12-45V). Kan placeres op til 100m fra controlleren.

1.1 Indledning. Features: Højintensitet LED-display. Fleksibel forsyning (12-45V). Kan placeres op til 100m fra controlleren. Indhold. Indledning...3.2 Strømforsyning...4.3 Modul-interface...5.3 Modul-interface...6 2. Kommandooversigt...7 2.2 Register og flag-oversigt...8 2.3 Udlæsning til display...9 2.4 Registerbeskrivelser...

Læs mere

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR INSTALLATION Pascal-T2-Installation - Klima Design A/S - 24. november 2010 1 1.0 El-tilslutning Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere

Kapacitetsregulator EKC 331 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Kapacitetsregulator EKC 331 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Kapacitetsregulator EKC 331 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til kapacitetsregulering af kompressorer eller kondensatorer på mindre køleanlæg. Fordele

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 25/05/ VERSION 1.3

TRAKA21 MANUAL 25/05/ VERSION 1.3 TRAKA21 MANUAL 25/05/2016 - VERSION 1.3 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Datakommunikation imellem ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer

Datakommunikation imellem ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer Design guide Datakommunikation imellem ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Denne installationsvejledning omhandler de datakommunikationssystemer, der indgår

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X 23.09.03 Aa 5135.3X Disse to tællere er beregnet til at registrere antallet af pulser fra GM-rør. Tælleren kan indstilles til et antal faste tidsintervaller, eller

Læs mere

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner:

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: NY MODEL VANDVAGT VV800 SERIE Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: 1 Efter fuldendt montering af sagkyndig tilsluttes

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR

Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR INSTALLATION Pascal-DAT-Installation - Klima Design A/S - 24. november 2010 1 1.0 El-tilslutning Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

U n i C o r e. I n s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g

U n i C o r e. I n s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g Dokument nr.: 103-230-0001A/- dansk Side nr.: 1 Copyright 1993 Crysberg A/S U n i C o r e I n s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g Crysberg A/S Phone: +45 4913 8303 E-mail: mail@crysberg.dk Oldenvej

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610 UniLock System 10 Manual til COM Server CV72 Projekt PRJ149 Version 1.0 Revision 020610 COM Server CV72 giver mulighed for at tilslutte RS485 direkte til et 10Mbps Ethernet. I stedet for at kommunikere

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! HÅNDTERMINAL 981 000 505 Ver. 100 02-10-2013 Indhold 1. HÅNDTERMINAL... 4 1.1 Håndterminal versioner.... 4 1.2 Integreret håndterminal... 4 1.3 Vigtig ved anvendelse af håndterminal...

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til industri. Montering

QUICKVEJLEDNING til industri. Montering QUICKVEJLEDNING til industri Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Bruger manual ver. 2.81. Liquor Control (7)777

Bruger manual ver. 2.81. Liquor Control (7)777 Bruger manual Liquor Control (7)777 1. Vis individuel produkt link salg Tryk Pil ned indtil skæmbilledet viser SHOW GROUP som I fig.2 Når SHOW GROUP vises slippes PIL ned og skærmen viser fig. 3 SHOW GROUP

Læs mere

QUICKMANUAL til multiguard Technic/Duplex 400. Montering

QUICKMANUAL til multiguard Technic/Duplex 400. Montering QUICKMANUAL til multiguard Technic/Duplex 400 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

Ver TI TEKNIK. Mega Count. Bruger og service manual

Ver TI TEKNIK. Mega Count. Bruger og service manual Ver. 1.00 TI TEKNIK Mega Count Bruger og service manual SYSYEM MEGA COUNT Version 1.00-15/02-2003 Bruger og service manual Produceret for: BRYGGERIGRUPPEN A/S Ceres Allé 1 DK-8000 Århus C. Tlf. +45 86

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

CPU, 702 702 702 15 6.22 MJK

CPU, 702 702 702 15 6.22 MJK ComTroller 702 er udviklet til styring og overvågning af mindre pumpestationer og boringer til vandforsyning. ComTroller 702 er en komplet enhed med ind- og udgange, CPU, datalogger, og kommunikationsporte

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Når du modtager dit nye DLC Covert Special Ops mms kamera Anbefaler vi du følger vejledning i opstarten af kameraet. Du sikre dig kameraet er SLUKKET

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon.

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Konstruktion... 4 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere