Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1."

Transkript

1 Praktikbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Januar

2 2

3 Indholdsfortegnelse Vigtige telefonnumre i Center for Ældre og Handicap... 5 Forord Fakta om Fredensborg Kommune... 6 Vision og værdigrundlag... 6 Ældre borgere... 6 Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd... 6 Center for Ældre og Handicap... 6 Ældrepolitik... 7 Praktiksteder... 7 Praktikstedernes værdigrundlag... 7 Pleje- og Aktivitetscenteret Benediktehjemmet... 8 Pleje og Aktivitetscenter Egelunden... 8 Pleje - og Aktivitetscenter Lystholm... 8 Pleje og Aktivitetscenter Mergeltoften... 8 Pleje og Aktivitetscenter Øresundshjemmet... 8 Ressourcepersoner... 9 Formål med social og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsens tilrettelæggelse Praktik Praktik Pædagogiske funktioner i praktikken Forventninger til eleven Praktikvejledning Praktikvejlederens opgaver er: Uddannelseskonsulenterne opgaver er: Praktikmålene At arbejde med praktikmål Elevundervisning Refleksion Logbog Informationsteknologi Litteratur Elevsamtaler Forventningssamtale Midtvejssamtale i praktik 1 og Specielt for praktik Praktikerklæring Evaluering af praktikforløb Uddannelsessamtaler Praktiske oplysninger Alkohol/rusmidler Ansættelsesforhold Arbejdstid/mødetider Weekendvagt Aftenvagt: Beklædning Bøger

4 Cykel Ferie Forsikring: Graviditet Gaver og penge Helhedsvurdering ID kort Klagemuligheder Mobiltelefon Rygepolitik Smykker Sygdom/fravær Tavshedspligt Tilskadekomst i praktikken Transportgodtgørelse i skoleperioderne Voldspolitik Bilag 1. Overordnet kompetenceområde social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag 2. Praktikmål Bilag 3. Taxanomi-skala Bilag 4. Refleksionscirklen Bilag 5. Guide til forventningssamtalen i praktik 1: Bilag 6. Guide til forventningssamtalen i praktik 2: Bilag 7. Guide til midtvejssamtale Bilag 8. Guide til evaluering af praktikstedet Bilag 9. Guide til uddannelsessamtale

5 Vigtige telefonnumre i Center for Ældre og Handicap Uddannelseskonsulent Maj-Britt Andreasen Tlf.: Egevangen 3, 2980 Kokkedal Uddannelseskonsulent Pia Sølbeck-Nielsen Tlf.: Egevangen 3, 2980 Kokkedal Ældre og Handicapchef Hans Bækvang Egevangen Kokkedal Tlf.: Pleje - og Aktivitetscenter Benediktehjemmet Leder: Kirsten Almdal Benediktevej Fredensborg Tlf Pleje- og Aktivitetscenter Egelunden Leder: Berit Vikman Egedalsvænge 17, st Kokkedal Tlf.: Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm Leder: Charlotte Dyrby Lystholm Fredensborg Tlf.: Pleje- og Aktivitetscenter Mergeltoften Leder: Conni Meier Mergeltoften Nivå Tlf.: Pleje- og Aktivitetscenter Øresundshjemmet Leder: Marika Worm Øresundsvej Humlebæk Tlf.: Anmeldelse af ferie og fravær: 5

6 Forord. Vi vil gerne byde dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev i Fredensborg Kommune. Vi håber, at du vil få et udbytterigt og lærerigt uddannelsesforløb. I denne praktikbeskrivelse finder du oplysninger om Fredensborg Kommune og praktiske oplysninger i forbindelse med dit praktikforløb og dine ansættelsesforhold. Vi håber, at du vil bruge praktikbeskrivelsen og finde svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå undervejs i dit uddannelsesforløb. Fakta om Fredensborg Kommune Fredensborg Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på hovedstaden. Kommunen består af fire bysamfund Fredensborg, Humlebæk, Kokkedal og Nivå. Der bor ca borgere kommunen. Du kan finde flere oplysninger om kommunen her: Vision og værdigrundlag Kommunens vision for fremtiden er: Fredensborg Kommune tilfredse borgere ud fra værdierne: mangfoldighed bæredygtighed udvikling dialog åbenhed og sammenhæng. Ældre borgere Der bor knap borgere i alderen år og knap borgere i alderen fra 80 år og derover. Der er knap borgere i eget hjem som får praktisk hjælp og/eller personlig pleje og omsorg. Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Borgerservice, Job og Velfærd omfatter alle velfærdsydelser og er borgernes direkte indgang til den kommunale administration. Direktørområdet består af 3 centre på rådhuset: Center for Job og Ydelser, Center for Ældre og Handicap samt Center for Borgerservice. Hertil kommer en række decentrale institutioner, herunder Jobhuset, sociale institutioner, pleje- og dagcentre, socialpsykiatrien og træning. Direktør for Borgerservice, Job og Velfærd er Morten Knudsen. Center for Ældre og Handicap Centeret har til formål at sikre borgernes service indenfor ældre- og handicapområdet, træning, patientrettet forebyggelse samt socialpsykiatrien, primært efter sundhedslovens og servicelovens bestemmelser. Derudover varetages funktioner i forbindelse med aktivitetsbestemt medfinansiering af regionale sundhedsydelser og vederlagsfri fysioterapi. Servicen ydes under hensyntagen til vedtagne politikker, servicemål og standarder ud fra lovgivning, økonomi og faglige krav. Afdelingen er opbygget efter en bestiller-udførermodel, hvor myndighedsudøvelse og bevilling varetages af rådhusafdelingen og udførelse af opgaver leveres af de ottei institutioner samt en række private leverandører af hjemmehjælp og madservice. 6

7 Center for Ældre og Handicap består af 8 institutioner, Træningsenheden og følgende administrative enheder; Visitation og Hjælpemidler, Handicap og Socialpsykiatri, uddannelse samt Forebyggelse og Udvikling. Center for Ældre og Handicap ledes af centerchef Hans Bækvang og souschef Susanne Samuelsen og omfatter ca medarbejdere. Ældrepolitik I efteråret 2012 deltog borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere og politikere til at sætte ord på værdier og holdninger, som skal kendetegne Fredensborg Kommunes ældrepolitik fremover indenfor de politiske fastsatte temaområder: Aktive borgere, forebyggelse og sundhedsfremme, frivillighed, demente og svækkede borgere samt velfærdsteknologi. søg efter Ældrepolitik Praktiksteder Dit praktiksted bliver et af kommunens pleje- og aktivitetscentre, hvor der er forskellige uddannelsestilbud og muligheder for, at du kan udvikle dine erhvervsfaglige kompetencer og gennemføre praktikuddannelsen se bilag 1 side 17. I centrene samarbejder personalet tværfagligt om at give borgerne de bedst mulige tilbud. De forskellige faggrupper er: social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, plejehjemsassistenter, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, beskæftigelsesvejledere, pædagoger, køkkenassistenter, økonomaer. Du kan se en præsentation af de enkelte pleje- og aktivitetscentre på hjemmesiden - søg efter Pleje- og Aktivitetscentre. Det er en god ide at søge oplysninger om dit praktiksted, inden du skal starte praktikken. Praktikstedernes værdigrundlag Vi møder borgerne i dialog I kontakt med borgerne er vi fokuserede og udadrettede, det betyder at vi: Inddrager borgernes vaner og livshistorie i hverdagen Tager udgangspunkt i borgernes ressourcer, ønsker og behov Behandler borgerne med værdighed og respekt Er nærværende og lyttende Har aktiviteter på tværs af centrene I vores arbejde er vi ambitiøse og fornyende, det betyder at vi: Gør en forskel i borgerens hverdag Inspirerer og inviterer borgere og pårørende til aktiviteter og samvær Tør gå nye veje og er åbne for nye tiltag Inddrager netværk og det omgivende lokalsamfund Som medarbejder har vi forskellighed og fællesskab, det betyder at vi: Er forskellige, men har fælles mål Er engagerede og ansvarlige Respekterer hinandens holdninger Bruger hinandens ressourcer, deler viden og supplerer hinanden Drager omsorg for hinanden og tager individuelle hensyn Giver mulighed for læring og udvikling Har faglig gensidig inspiration og udvikling på tværs af centrene 7

8 Pleje- og Aktivitetscenteret Benediktehjemmet Ligger i et boligområde i bydelen Asminderød tæt på Fredensborg Station med tog og busforbindelser. Benediktehjemmet er praktiksted for social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever og klinisk undervisningssted for sygeplejestuderende. Benediktehjemmet er delt op i 6 boenheder med i alt 48 plejeboliger, træningsenhed, boenheden Asmundshøj med 8 plejeboliger for borgere med demens, aktivitetscenter/daghjem, cafe samt 2 hjemmeplejegrupper. Benediktehjemmet forventes omdannet til demenscenter i løbet af 2014 og frem. Pleje og Aktivitetscenter Egelunden Ligger tæt ved Kokkedal Station og busforbindelser. Egelunden er praktiksted for social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever og klinisk undervisningssted for sygeplejestuderende. Egelunden er delt op i 4 boenheder med i alt 44 plejeboliger, 1 hjemmeplejegruppe, aktivitetscenter, daghjem for borgere med demens, træningsenhed samt cafe. Pleje - og Aktivitetscenter Lystholm Ligger i det nye boligområde Lystholm i Fredensborg med busforbindelser lige udenfor døren og i cykelafstand fra Fredensborg Station. Lystholm er praktiksted for social- og sundhedshjælperelever, sundhedsassistentelever og køkkenassistenter og klinisk undervisningssted for sygeplejestuderende. Lystholm har i alt 64 plejeboliger delt op i 3 sammenhængende huse - Egebo og Bøgebo hver med 20 plejeboliger, mens Pilebo har 19 midlertidige pladser og 5 akutpladser - træningsenhed, stort produktionskøkken, som leverer mad til ca. 140 borgere i eget hjem, beboerne på Lystholm og til flere af kommunens andre plejecentre. Pleje og Aktivitetscenter Mergeltoften Ligger tæt ved Nivå Station og busforbindelser. Mergeltoften er praktiksted for social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever og klinisk undervisningssted for sygeplejestuderende. Mergeltoften er delt op i 8 boenheder med i alt 50 plejeboliger, hvor de to af boenhederne er for borgere med demens, 1 hjemmeplejegruppe, aktivitetscenter, træningsenhed samt cafe. Pleje og Aktivitetscenter Øresundshjemmet Ligger i nærheden af Humlebæk station, tæt på Sletten Havn. Øresundshjemmet er praktiksted for social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever, køkkenassistenter og klinisk undervisningssted for sygeplejestuderende. Øresundshjemmet er delt op i 1 boenhed med i alt 36 plejeboliger, 2 boenheder med 12 plejeboliger for borgere med demens, 2 hjemmeplejegrupper, aktivitetscenter, daghjem, træningsenhed, køkken samt cafe. 8

9 Ressourcepersoner Arbejds- og forflytningsteknik: I hvert center er der et antal ressourcepersoner, der kan undervise og vejlede dig i at bruge de rigtige arbejdsstillinger i forbindelse med rengøring, tøjvask og personlig pleje. De kan ligeledes vejlede dig i forflytninger med fokus på borgerens ressourcer og anvendelse af hjælpemidler. Du kan få forflytningspolitikken hos gruppeleder på dit praktiksted. Demens: Der er ansat 2 demenskoordinatorer, der er knyttet til pleje- og aktivitetscentrene. I starten af praktikuddannelsen får du en undervisningsdag med demenskoordinatorerne. Ernæring og fordøjelse: Der er ansat sygeplejerske på Egelunden, som er vidensperson inden for ernæring og fordøjelse Forløbsprogrammer: Der er sygeplejersker i Fredensborg Kommune, som har specialviden indenfor forløbsprogram om diabetes, hjerte/kar sygdomme og kræft. Kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) varetages af Hørsholm Kommune. Hygiejne og hygiejniske retningslinjer: Varetages af sundhedsplejerske i Fredensborg Kommune. Inkontinens: Der er ansat sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i pleje- og aktivitetscentrene, som har specialviden om inkontinens og inkontinenshjælpemidler. Palliation: Der er ansat videnspersoner inden for palliation på Egelunden og Mergeltoften. Sår: Der er ansat sygeplejersker i alle pleje- og aktivitetscentrene, som har specialviden om sårbehandling. 9

10 Formål med social og sundhedshjælperuddannelsen Formål med uddannelsen er, at du tilegner sig erhvervsfaglige kompetence gennem skoleundervisning og læring i praktikken. /For praktiksted/lovstof/bek 816 af Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik og bilag 1 side 17. Uddannelsens tilrettelæggelse Uddannelsen er opdelt i 3 skoleperioder på i alt 24 uger og 2 praktikperioder på i alt 32 uger, der understøtter hinanden og hjælper dig til at opnå formålet med uddannelsen. I uddannelsen er indlagt 3 ugers sommerferie og 2 ugers vinterferie. Skole 1 6 uger Introduktion til SSH Områdefag Grundfag PBL opgave Storyline Case Praktik 1 Ca. 16 uger Plejeboliger Skole 2 13,2 uger Grundfag Områdefag Valgfag PBL opgave Område- /grundfagseksamen Valgfrit specialefag Praktik 2 Ca. 16 uger Hjemmeplejen Skole 3 5,2 uger Projekt Afsluttende prøve. Du vil ca. 2 uger før praktik 1 få tilsendt din praktikplan. Her kan du se, hvor du skal være i praktik og i hvilke perioder, du skal være i plejeboliger og hjemmepleje. Det tilstræbes, at du ikke er kendt eller har relationer til praktikstedet i forvejen. Nedenfor beskrives praktikforløbene og ikke skoleforløbene. Sidstnævnte kan du orientere dig om i din elevplan. Praktik 1 Er den første lange praktikperiode i uddannelsen. Du er i praktik i 16 uger i plejeboligerne. Nogle elever er i daghjem/genoptræningsafsnit, mens andre er i aktivitetscenter i nogle uger enten i denne eller i næste praktikperiode. Den første dag i praktik 1 møder du på Rådhuset til fælles introduktion til praktikperioden med uddannelseskonsulenterne. Samtidig får du taget foto til ID kort, som du bærer i arbejdstiden. Praktik 2 Efter skoleperiode 2 kommer du igen ud i praktikken i 16 uger, men denne gang i hjemmeplejen. Du møder på Rådhuset til fælles introduktion til hjemmeplejen. Pædagogiske funktioner i praktikken Forventninger til eleven Vi forventer, at du: udtrykker dine forventninger på skrift til praktiksted og praktikvejleder tager medansvar for din egen læring udvikler dine faglige og personlige kompetencer er forberedt til uddannelsessamtaler 10

11 Kan formulere dine stærke sider samt er opmærksom på de sider, du skal udvikle arbejder med de 19 praktikmål gennem hele praktikuddannelsen er opsøgende og initiativrig i forhold til praktikstedets uddannelsesmuligheder er åben og ærlig - taler med dine praktikvejledere om, hvordan det går modtager konstruktiv kritik som personlig og faglig udvikling medvirker til et positivt og godt samarbejde læser teori og kunne begrunde/reflektere over praktikoplevelser udviser respekt for praktikstedets borgere Praktikvejledning I praktikperioderne er gruppelederen i samarbejde med uddannelseskonsulenten ansvarlig for dit praktikforløb. Du har en daglig praktikvejleder, som er medansvarlig for din læring og udvikling i praktikperioden. Praktikvejlederens opgaver er: at sende velkomstbrev med mødetider før praktikstart at planlægge din praktikperiode og udvælge borgere med passende pleje- og omsorgsbehov ud fra dine forudsætninger at introducere dig til praktikstedet og planlægge dit praktikforløb med mulighed for læring og udvikling af dine faglige og personlige kompetencer at støtte dig i at kunne begrunde praksis ud fra teorien og reflektere over dine handlinger hos borgerne, f.eks. i logbog og ved uddannelsessamtalerne at støtte dig i at nå dine personlige mål, praktikmålene og give dig løbende feedback om, hvordan det går. at forberede og gennemføre forventnings- og midtvejssamtale og slutsamtale/praktikerklæring at gøre status over praktikforløbet senest 10. praktikuge i forbindelse med midtvejsevalueringen, som i praktik 1 også er en prøvetidsvurdering og udarbejde vejledende/afsluttende praktikerklæring i slutningen af praktikperioden Uddannelseskonsulenterne opgaver er: at planlægge informationsmøder for kommende elever at ansætte kommende elever i samarbejde med SOPU, Social- og Sundhedsskolen Hillerød at planlægge praktiksted at samarbejde med gruppeleder og praktikvejleder om praktikforløb at deltage i forventningssamtale og midtvejssamtale at følge op på om din prøvetid forløber tilfredsstillende at planlægge og afholde undervisning i praktikperioden at støtte og vejlede dig efter behov at støtte dine vejledere i at vurdere dine faglige og personlige kompetencer at følge op ved fravær at planlægge helhedsvurdering med SOPU, hvis praktikforløbet kræver det Praktikmålene Praktikuddannelsen skal give dig mulighed for at tilegne dig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for ældreområdet jf. Uddannelsesordning af / For praktiksted/lovstof/uddannelsesordning Praktikmål se bilag 2 side 18. At arbejde med praktikmål I den samlede praktikperiode skal du arbejde med de 19 praktikmål og udvikle dine personlige kompetencer. Er det nyt for dig at arbejde indenfor området, arbejder du på begynderniveau, som betyder, at du arbejder under vejledning. Du får hjælp til at løse opgaverne, enten ved at din vejleder 11

12 er sammen med dig og borgerne, eller taler med dig om, hvordan du skal løse opgaven. Du kan også arbejde sammen med andre medarbejdere hos borgerne. Når du får erfaring indenfor området, arbejder du på rutineret eller avanceret niveau, hvilket betyder, at du kan arbejde selvstændigt og viser, at du kan overføre viden fra det du har lært i en situation til en anden. Du bliver ikke fulgt så tæt af din praktikvejleder, så det er vigtigt, at du er bevidst om dit ansvars- og kompetenceområde og hvilke opgaver/situationer, du har brugt for vejledning se taksonomiskala bilag 3 side 20. At lære et fag i praksis giver dig hele tiden nye udfordringer. Borgerne er forskellige - har deres vaner og rutiner, som du skal finde ud af samtidig med, at du tænker over din egen adfærd og handlinger. Elevundervisning Der er planlagt undervisningsdage i praktikperioderne for dig og dine elevkammerater. Undervisningsdagene og sted fremgår af din praktikplan. Du er ansvarlig for at orientere din vejleder og gruppens planlægger om, hvilke dage, du skal til undervisning. Refleksion Ved refleksion gennemgår du en situation eller en handling for at lære mere. Man kan også sige, at du går i dybden for at opdage nye muligheder og søger at lære af det, der går godt, og det der går mindre godt. Se refleksionscirklen bilag 4 side 21. Logbog Logbogen er et redskab til skriftlig refleksion i forbindelse med faglige og personlige oplevelser og undren f.eks. kan logbogen bruges til mindmap, PBL, refleksionsøvelser og opgaveløsning i praktikperioden Logbogen er åben for praktikvejlederen og danner udgangspunkt for ugesamtalerne. Det forventes, at du skriver i logbogen mindst en gang om ugen. Når du skriver regelmæssigt i logbogen, kan du følge med i din udvikling. Logbogen vil dokumentere, at du hele tiden udvikler dig og lærer noget nyt. Informationsteknologi Du kan i begrænset omfang gå på internettet på praktikstederne, hvor du kan søge viden. Det er vigtigt, at du aftaler med din praktikvejleder om og hvornår du har mulighed for at benytte PC erne. Alle pleje- og aktivitetscentrene benytter elektronisk omsorgssystem, og medarbejderne i hjemmeplejen benytter PDA ere. Praktikstedet sikrer, at du får brugeradgang til EDB systemerne. Litteratur I pleje- og aktivitetscentrene er der bøger, pjecer og fagblade, som du kan søge yderligere viden i. Uddannelseskonsulenterne har mange bøger og kan vejlede dig i at finde supplerende litteratur. 12

13 Elevsamtaler Forventningssamtale Holdes i starten af praktik 1 og 2. Datoen for samtalen fremgår af din praktikplan. Din praktikvejleder, gruppeleder og uddannelseskonsulent deltager i samtalen og du forbereder dig skriftligt til samtalen se bilag 5 side 22 (1.praktik) og bilag 6 side 23 (2. praktik) Midtvejssamtale i praktik 1 og 2 Samtalen ligger midt i praktikperiode og formålet er at gøre status over første halvdel af perioden og tilrettelægge resten af praktikperioden på grundlag af de faglige og personlige kompetencer, du allerede har tilegnet dig. Praktikvejleder og uddannelseskonsulent deltager i samtalen og du forbereder dig skriftlig til samtalen se bilag 7 side 24. Specielt for praktik 1. I praktik 1 er midtvejssamtalen samtidig en vurdering af, om din prøvetid er forløbet tilfredsstillende. Praktikerklæring Du får en praktikerklæring i slutningen af hver praktikperiode. Det er din vejleder som fastsætter en dato for afholdelse af slutevalueringen, hvor praktikerklæringen gennemgås. Din uddannelseskonsulent deltager ikke til samtalen, medmindre det er aftalt. I praktik 1 er praktikerklæringen vejledende og en bedømmelse af din faglige viden, dine praktiske færdigheder og holdninger. Den vejledende praktikerklæring beskriver også, hvilke områder du skal arbejde videre med i praktik 2. I praktik 2 er praktikerklæringen en status på, hvor langt og på hvilket niveau, du er nået med målene for uddannelsen samt en udtalelse af dine personlige kompetencer i forhold til arbejdet som social- og sundhedshjælper. Evaluering af praktikforløb Du evaluerer skriftligt dine praktikforløb og medbringer den til drøftelsen af praktikerklæringen se bilag 8 side 25. Uddannelsessamtaler Hver uge holder du uddannelsessamtale med din daglige praktikvejleder af ¾ - 1 times varighed. Både du og din praktikvejleder skriver et kort referat fra hver elevsamtale - se bilag 9 side

14 Praktiske oplysninger Alkohol/rusmidler Arbejde og alkohol hører ikke sammen. Du må ikke indtage eller være påvirket af alkohol eller rusmidler i arbejdstiden. Hvis du har problemer med misbrug, skal du søge hjælp med det samme. Ansættelsesforhold Du er ansat i Fredensborg Kommune efter gældende overenskomst. Din løn er til rådighed den sidste hverdag i hver måned. Din lønseddel sendes til e-boks Arbejdstid/mødetider Mødetiderne kan variere fra praktiksted til praktiksted, men din arbejdstid er 37 timer om ugen. Du får mødetider sendt i et velkomstbrev fra dit praktiksted inden praktikstart. Dine arbejdstider planlægges af gruppelederen, og du har ret til at kende dem 4 uger frem. Weekendvagt I praktik 1 deltager du i 1 weekend vagt. I praktik 2 deltager du efter den første måned i weekendvagt hver 3. uge. Når du deltager i weekendvagt, har du en fridag før og en fridag efter weekendvagten. Aftenvagt: Du deltager i 1-2 aftenvagter i praktik 1 og praktik 2 for at få indblik i borgernes behov for pleje og omsorg om aftenen. Beklædning Hvis du ikke får arbejdstøj i praktikken, betyder det, at du går på arbejde i dit eget tøj. Du skal tænke over, hvilke signaler du sender med dit tøj, der skal være rent og neutralt. Vær opmærksom på at nogle pleje- og aktivitetscentre har regler for påklædning i arbejdstiden. Du får udbetalt beklædningsgodtgørelse i praktikperioderne efter praktik 1 og praktik 2 sammen med din løn. Bøger Da social- og sundhedshjælperuddannelsen er en lønnet uddannelsen, betaler du selv uddannelsesbøger og anden undervisningsmaterialer. Cykel Når du er i praktik i hjemmeplejen, skal du kunne færdes trafiksikker på din egen cykel rundt til borgerne. Ferie Du er ansat efter lov om erhvervsuddannelser ( 42) og har ret og pligt til ferie. Er du ansat inden den 1. juli. har du ret og pligt til at holde 6 ugers ferie i indeværende ferieår. Er du ansat efter 1. juli, har du ret til højest 1 uges betalt vinterferie i det indeværende ferieår, og kun, hvis arbejdspladsen holder lukket mellem 1. oktober og 30. april p.gr.a. ferie. Du har pligt til at holde 5 ugers ferie. I det omfang du ikke har optjent ret til ferie med løn eller har optjent feriegodtgørelse hos tidligere arbejdsgiver, afholder du ferie med løn. Har du feriegodtgørelse fra tidligere arbejdsgiver, SKAL det oplyses og modregnes i din løn under ferien. Kopi af feriekort scannes ind og sendes senest den 1. juni til - husk at gemme feriepenge til restferie! 14

15 Ferie og fridage er fastlagt i skoleperioderne. Det er ikke muligt at holde ferie og fridage ud over de fastlagte dage i skoleperioderne. I praktikperioderne aftaler du din ferie med praktikstedet og sender besked pr. mail til: senest den 1. hverdag i den måned, hvor du afholder ferien. Forsikring: Du er ansvars- og ulykkesforsikret i din arbejdstid. Forsikringen dækker også, når du benytter kommunens biler og hjælpemidler. Graviditet Hvis du bliver gravid under uddannelsen, skal du give skriftlig besked til udannelseskonsulenten senest 3 måneder før forventet fødsel. For at du kan få en god graviditet og et godt uddannelsesforløb anbefaler vi, at du kontakter din uddannelseskonsulent så tidligt, som muligt i graviditeten. Gaver og penge Du kan komme ud for, at borgerne bliver så glade for dig, at de vil give dig gaver eller penge. Det kan være en rigtig svær situation, men det er en hjælp til dig, at du kan fortælle borgeren, at det ikke er tilladt at modtage personlige gaver eller penge. Du må heller ikke arbejde hos borgeren i din fritid, låne penge, købe af eller sælge til borgerne. Helhedsvurdering Hvis du, din praktikvejleder og/eller din kontaktlærer ønsker det, er der mulighed for at få en aktuel vurdering af dit standpunkt og dine muligheder for at nå uddannelsens mål. Samtalen bliver kaldt en helhedsvurdering og foregår på SOPU. Du opfordres til at medbringe en bisidder til samtalen. ID kort Du får et ID kort, som du skal bære i arbejdstiden. ID kortet afleveres til uddannelseskonsulenten ved endt eller afbrudt uddannelse. Klagemuligheder Opstår der problemer i praktikperioden, er det vigtigt, at du er åben omkring problemerne og får løst dem i samarbejde med dine praktikvejledere. Desuden har du mulighed for at inddrage uddannelseskonsulent eller henvende dig til studievejledningen på Skolen. Mobiltelefon Telefonen skal være slukket i arbejdstiden. Har du behov for at have tændt din telefon, aftaler du det med din praktikvejleder. Hvis du venter vigtige beskeder, kan du aflytte din telefonsvarer i pauserne, men tænk over, hvor du bruger telefonen. Du må ikke læse eller sende SMS i undervisningstimer og under møder. Rygepolitik Det er ikke tilladt at ryge i arbejdstiden, da Fredensborg Kommune ønsker at bevare borgernes og de ansattes sundhed. Smykker Du ikke må bære ringe, armbånd, ur samt løsthængende halssmykker og ørenringe. Se e-learning om hygiejne på og plejecentrenes pjece: Håndhygiejne. Sygdom/fravær Du er i gang med en kort og meget intensiv uddannelse, som ikke kan gennemføres tilfredsstillende, hvis du har meget fravær eller sygdom. Det er vigtigt, at du tænker over din egen sundhed, styrker din krop, spiser ernæringsrigtig kost og slapper godt af, når du har fri. Hvis 15

16 du skulle være uheldig at blive syg, er der regler omkring syge- og raskmelding, som du skal følge. I Praktikperioden: 1. Sygemelder dig pr. tlf. til praktikstedet i overensstemmelse med praktikstedets regler for sygemelding på første sygedag. 2. Sender mail til med oplysning om: a. Fulde navn b. Hvilken uddannelse du er i gang med = SSH elev c. Hvornår er du startet på uddannelsen f.eks. januar Raskmelding til praktikstedet kl dagen før du igen møder i praktik. 4. Sender mail til med oplysning om: a. Fulde navn b. Hvilken uddannelse du er i gang med = SSH elev c. Hvornår er du startet på uddannelsen f.eks. januar 2013 d. Hvilken dag er du tilbage i praktikken I skoleperioderne: 1. Sygemelder dig pr. mail til med oplysning om: 2. Fulde navn a. Hvilken uddannelse er du i gang med f.eks. SSH elev b. Hvornår er du startet på uddannelsen f.eks. januar 2013 Og i øvrigt følge skolens retningslinjer for anmeldelse af fravær 3. Raskmelder dig pr. mail til med oplysning om: a. Fulde navn b. Hvilken uddannelse går du på f.eks. SSH elev c. Hvornår er du startet på uddannelsen f.eks. januar 2013 d. Hvilken dag du er tilbage i skolen Det er vigtigt, at du kontakter uddannelseskonsulenten, hvis du har problemer i forbindelse med dit helbred. Det er muligt at finde udveje, hvis bare du er ærlig og tager ansvar for dit uddannelsesforløb. Tavshedspligt Da du underskrev din uddannelsesaftale, skrev du også under på, at du har tavshedspligt. Det betyder, at de oplysninger om borgerne, som du kommer i besiddelse af, ikke må fortælles videre til andre end dine samarbejdspartnere på praktikstedet. Tavshedspligten gælder også efter, at uddannelsen er afsluttet. Du kan læse mere om tavshedspligt i forvaltningsloven og i dine lærebøger. Tilskadekomst i praktikken Hvis du kommer til skade under arbejdet, skal du straks give besked til din praktikvejleder eller gruppeleder, der hjælper dig med at anmelde arbejdsskaden. Transportgodtgørelse i skoleperioderne Hvis du dagligt har over 20 kilometers sammenlagt transport mellem din adresse og Skolen, får du refusion for billigste offentlige transport. Transportgodtgørelse indsættes på din Nemkonto hurtigst muligt efter beløbet er beregnet af Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER). Voldspolitik Fredensborg Kommune accepterer hverken psykisk eller fysisk vold. Ledelse og kolleger er parate til at hjælpe dig se pjecen Voldspolitik 16

17 Bilag 1. Overordnet kompetenceområde social- og sundhedshjælperuddannelsen I tilrettelæggelsen af uddannelsen og undervisningen udgør de faglige og personlige kompetencer en helhed og leder frem til en afsluttende erhvervsfaglig kompetence /For praktiksted/lovstof/bek nr. 816 af og uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen af 2. oktober Kompetenceområde: Social- og sundhedshjælperuddannelsen har det overordnede formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelsen opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: Borger- og patientrettet sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Det social- og sundhedsfaglige myndighedsområde Personlig og praktisk hjælp og støtte til egenomsorg Professionel omsorg, pleje og sygepleje Aktivitet i hverdagslivet og rehabilitering Kommunikation, dokumentation og rehabilitering Faglige kompetencer Personlige kompetencer Viden: Grundfag Dansk Engelsk - valgfrit Naturfag Områdefag Social- og sundhedssektoren Rehabilitering og socialog sundhedsfaglig indsats Psykologi og kommunikation Pleje og dokumentation Arbejdsmiljø og ergonomi Valgfrie specialefag Valgfag Praktikmål de 19 mål jf. bilag 2 Praktiske færdigheder initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati for at kunne møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kunne se sin egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer evnen til at yde omsorg for sig selv og andre på en nærværende og professionel måde Forståelse for kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis Evnen til ud fra egne fysiske, psykiske, social og kulturelle ressourcer at indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsninger Indsigt i læreprocesser og egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentiale Nysgerrighed, kreativitet og åbenhed og dermed lyst til kontinuerligt at lære og indgå i forandringsprocesser, samt at håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed Færdigheder i at være aktivt søgende, spørgende og kritisk, samt evnen til at handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer Evnen til at anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces 17

18 Bilag 2. Praktikmål. 1. Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt og utilsigtede hændelser samt kommunens fastlagte kvalitetsstandarder samt efter behov søge hjælp hertil hos relevante samarbejdspartnere. 2. Eleven kan møde andre mennesker på en etisk, respektfuld og anerkendende måde og begrunde sin faglige indsats for kollegaer, borgere og pårørende og kan se sin egen rolle i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. 3. Eleven kan kende forskel på personlig pleje efter Serviceloven og grundlæggende sygepleje efter sundhedsloven og kender praktikstedets praksis for delegering af sygeplejeopgaver 4. Eleven kan professionelt og selvstændigt udføre sengeredning, personlig pleje og omsorg ud fra hygiejniske principper i såvel borgerens eget hjem som på plejecenter 5. Eleven kan varetage personlig og praktisk hjælp, så borgeren kan bevare sin mulighed for livsudfoldelse og livskvalitet. 6. Eleven kan arbejde sygdomsforebyggende herunder observere ændringer i borgers fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand samt reagere hensigtsmæssigt herpå. 7. Eleven kan på baggrund af observationer reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almentilstand i forhold til kost og ernæring. 8. Eleven kan skelne mellem komplekse og ikke komplekse borgerforløb og kan vurdere, hvornår en tildelt borgers forløb kræver inddragelse af relevante fagprofessionelle kollegaer. 9. Eleven kan reflektere over og forstå sin egen professionelle rolle i samarbejdet med relevante fagpersoner om borgerforløb herunder understøtte borgeren i at følge træningsplaner. 10. Eleven kan under hensynstagen til borgerens selvbestemmelsesret arbejde rehabiliterende herunder motivere borgeren til egenomsorg med henblik på at bevare sin trivsel og praktiske funktionsevne i hverdagen i videst muligt omfang. 11. Eleven kan støtte, vejlede og igangsætte aktiviteter sammen med borgeren for at støtte borgeren i at mestre sit liv. 12. Eleven kan motivere og understøtte borgeren i forhold til sundhedsfremme under hensyn til livsstil og livsvilkår samt kan informere borgeren om relevante tilbud om service, sundhedsfremme og forebyggelse i nærmiljøet 18

19 13. Eleven kan dokumentere den planlagte og gennemførte indsats i pleje- og/eller handleplaner i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer herunder anvende elektroniske dokumentations-systemer. 14. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. 15. Eleven kan kommunikere relevant og professionelt i mødet med borgere, pårørende og samarbejdspartnere 16. Eleven kan kommunikere og optræde voldsforebyggende og konfliktdæmpende i forhold til borgere og pårørende for at tage vare på egen og andres sikkerhed. 17. Eleven kan forflytte en borger i overensstemmelse med de ergonomiske principper og kan anvende relevant velfærdsteknologi 18. Eleven har kendskab til arbejdspladsens retningslinjer for arbejdsmiljø herunder principperne for voldspolitik og krise-beredskab 19. Eleven kan udvise interesse og initiativ til kontinuerligt at lære og samarbejde. 19

20 Bilag 3. Taxanomi-skala Niveau Begynder Viden (kognitive mål) Kendskab til fakta viden Hjælpeord: genkende, beskrive, gengive. Færdigheder (Færdighedsmål) Kan løse opgaver i kendt eller i mindre kompliceret situation under vejledning. Hjælpeord: vejledes, indstillet på, kopierer, anvender, blive klar over, kan ikke prioritere. Holdninger (holdningsmål) Hjælpeord: Reagerer på Forholder sig til deltager, interesserer, lytter, udviser forståelse. F. eks. pleje af borger med inkontinens: Eleven observerer, at en borger er begyndt at lugte af urin og være våd en gang imellem. Hun reagerer på, at noget er anderledes end det plejer, men kan ikke nødvendigvis komme med forslag til, hvad der kan være årsag, eller hvad der kan gøres. Eleven forholder sig til der er et problem, uden at have viden nok til at komme med løsningsforslag eller vide, hvilken samarbejdspartner hun kan få hjælp hos har brug for vejledning til at løse problemet. Rutineret Viden om Hjælpeord: vælger overfører redegør generaliserer sammenligner. Kan planlægge og gennemføre/løse problemer i rutineog/eller kendte situationer og omgivelser alene og i samarbejde med andre. Hjælpeord: overblik, afprøver, rutinepræget, en vis sikkerhed, en vis selvstændighed, overskuer eget arbejde. Reflekterer over Hjælpeord: argumenterer, påtager sig, bevidst om, konsekvent, vælger samarbejder. Eleven har set situationen før/situationen er kendt, og eleven kan handle mere selvstændigt i situationen. Når eleven er rutineret, ved hun måske, hvordan hun skal spørge ind til symptomerne, kan via sine observationer komme med forslag om, at urinen stikses m.h.p. om der er urinvejsinfektion(uvi). Eleven kender symptomerne på UVI, overvejer om det kan være det og kan iværksætte handlinger i samarbejde med sygepl./læge. Hos borgeren sørger eleven for væske, orientere borgeren om at drikke rigeligt væske, afdække sig, hvis feber skifte sengetøj m.m. Avanceret Indsigt i Hjælpeord: planlægger, kombinerer, diskutere Kritiserer Overskuer fremstiller. Kan vurdere og løse et problem eller planlægge, løse og gennemføre en opgave også i ikke-rutinerede situationer alene og/eller i samarbejde med andre under hensynstagen til opgavens art. Hjælpeord: udfører selvstændigt, udfører sikkert, udfører kreativt, ser nuancer, prioriterer mellem opgaver, overskuer større sammenhænge ud over eget arbejde. Arbejde bevidst med Udvikle. Hjælpeord: tager ansvar har en grundholdning beslutter ændrer strategier reflekterer kritisk. Eleven kan handle i en ukendt situation er rutineret nok til at overføre viden fra andre lignende situationer. Hvis en borger har UVI ved hun, hvordan hun skal spørge ind til symptomerne, og hvad hun skal observere. Hun ser en sammenhæng, og selv om hun ikke lige har set denne situation, ved hun hvad der skal gøres, hvem hun skal henvende sig til o.s.v. Hun kan kombinere sine erfaringer fra andre situationer med sin teoretiske viden og er derfor langt mere selvstændig i sine handlinger. Der lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. 20

21 Bilag 4. Refleksionscirklen 1. Beskrivelse af situationen 2. Tanker i situationen a. Hvad følte du b. Hvad tænkte du? 3. Problematiser situationen a. Hvilke udfordringer ser du? b. Hvilke spørgsmål rejser sig? c. Vælg et spørgsmål og gå videre. 4. Analyser situationen a. Hvilke teorier kan kaste lys over situationen? b. Hvad er det mest centrale i teorien? c. Hvordan kan teori eller dele af den relateres til problemet? d. Er der andre teorier? 5. Konklusion a. Hvad var godt hvad var mindre godt? b. Hvilken betydning havde dine handlinger? c. Hvad kunne du have gjort anderledes 6. Ny handling a. Beskriv hvad du vil gøre, hvis du kommer i en lignende situation? 7. Refleksion a. Hvad har du lært? b. Hvordan ser du situationen nu? c. Hvordan vil du bruge din nye viden? d. Hvilke nye spørgsmål er dukket op? 21

22 Bilag 5. Guide til forventningssamtalen i praktik 1: (du udfylder siden og medbringer 3 kopier) Beskriv din faglige baggrund - Skolebaggrund - evt. arbejdserfaring Beskriv din personlige baggrund - livserfaring, interesser, dine stærke sider, sider, jeg skal udvikle o. lign. - hvad glæder du dig til, er der noget du bekymrer dig om - specielle forhold som ordblindhed, sprogvanskeligheder eller andet. Hvilke tanker gør du dig om praktikuddannelsens 19 mål? Hvilke personlige kompetencer vil du gerne arbejde med og styrke? Find inspiration i bilag 1 side 17 Hvilke forventninger har du til din praktikvejleder? Hvordan vil du arbejde med din logbog? tid til at skrive vejlederens rolle Udfyldes efter samtalen: Hvornår afholdes ugesamtaler, midtvejsevaluering og vejledende praktikerklæring. Både vejleder og elev skriver referat fra samtalen. 22

23 Bilag 6. Guide til forventningssamtalen i praktik 2: (udfyld siden og medbringer 3 kopier) Beskriv din faglige baggrund: Beskriv din personlige baggrund - livserfaring, interesser, stærke sider, sider, som du skal udvikle o. lign. - hvad glæder du dig til, er der noget du bekymrer dig om - specielle forhold som ordblindhed, sprogvanskeligheder eller andet. Hvor langt er du kommet med praktikmålene? - Du skal have en kopi af den vejledende praktikerklæring med til samtalen - Hvilke områder skal du have fokus på i praktik 2? Dine personlige mål - hvilke personlige kompetencer vil du arbejde med at udvikle eller videreudvikle? - hvordan lærer du bedst? Beskriv dine forventninger til praktikvejlederen: - hvordan ønsker du at få vejledning og konstruktiv kritik? Hvordan vil du arbejde med din logbog skrive i logbog vejlederens rolle Udfyldes efter samtalen: Hvornår afholdes ugesamtaler, midtvejsevaluering og praktikerklæring. Både vejleder og elev skriver referat fra samtalen. 23

24 Bilag 7. Guide til midtvejssamtale. Midtvejssamtalen aftales til midt i praktikperioden. Hvis du er i første praktikperiode vil det samtidig være en vurdering af, om din prøvetid er forløbet tilfredsstillende. Formålet med midtvejssamtalen er at gøre status over første halvdel af perioden og tilrettelægge resten af praktikperioden på grundlag af de faglige og personlige kompetencer, du allerede har tilegnet dig. Inden midtvejssamtalen skal du skriftligt svare på nedenstående spørgsmål. Du skal medbringe svarene i 3 kopier til midtvejssamtalen: 1. Hvilke mål du har arbejdet med? 2. Hvordan du har arbejdet med målene? 3. Hvilke færdigheder har du lært? 4. Hvordan samarbejder du med borgerne? 5. Hvordan samarbejder du med din praktikvejleder? 6. Hvordan går uddannelsessamtalerne? 7. Hvordan arbejder du med logbogen? 8. Hvordan arbejder du med at koble teori og praksis? 9. Plan for eller ønsker til den sidste del af praktikken: 24

25 Bilag 8. Guide til evaluering af praktikstedet (Tag kopier og udfyld en i hver praktik) Beskriv din start på praktikstedet gruppens velkomst til dig. Hvad var godt giv eksempler. Hvad var mindre godt for dig giv eksempler. Fortæl om din introduktion/første uger giv eksempler på, hvad var godt/mindre godt. Beskriv din oplevelse af forventnings og midtvejssamtalen? Beskriv dit samarbejde med dine praktikvejledere. Giv eksempel på en særlig god situation, hvor du lærte noget: Giv eksempel på en situation, som var mindre god for dig: Hvordan har du haft det sammen med det øvrige personale? Hvordan har du arbejdet med refleksion og logbog? Giv eksempler på, hvordan du har udviklet dine faglige og personlige kompetencer. Hvad var godt - beskriv nogle situationer, hvor det "rykkede" for dig - hvad var mindre godt? På en skala fra 0-10, hvordan vurderer du din praktik? 25

26 Bilag 9. Guide til uddannelsessamtale Er der noget du særligt gerne vil drøfte i dag? Brug logbogen Hvordan går det i hverdagen? Samarbejdet med borgerne og med gruppen? Hvilke mål arbejder du med i øjeblikket fortæl om de opgaver du har, som knytter sig til målene? Hvilket niveau er du på? (begynder, rutineret, avanceret) Hvordan går det med udvikling af dine faglige og personlige kompetencer. Find inspiration i bilag 1 side 17 + bilag 2 side 18 Hvilke aftaler har vi til næste uddannelsessamtale: Efter samtalen skrives et kort referat med: Hvad talte vi om? Hvad skal jeg fokusere på den næste uge? Hvad er jeg god til? Er der noget, jeg skal gøre anderledes? Er der noget teori, jeg skal læse til næste gang? Hvad skal vi tale om til næste ugesamtale? 26

27 27

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

for Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Praktikperiode 1 + 2.

for Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Praktikperiode 1 + 2. for Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Praktikperiode 1 + 2. Center for Ældre og Handicap Januar 2013 Revideres senest 2015 1 2 VIGTIGE TELEFONNUMRE I CENTER FOR ÆLDRE OG HANDICAP...5 FAKTA OM

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

for Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Praktikperiode 1 + 2.

for Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Praktikperiode 1 + 2. for Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Praktikperiode 1 + 2. Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013 1 2 VIGTIGE TELEFONNUMRE I CENTER FOR ÆLDRE OG HANDICAP...5 FAKTA OM

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedsassistentuddannelsen trin 2.

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedsassistentuddannelsen trin 2. Praktikbeskrivelse Social- og sundhedsassistentuddannelsen trin 2. Januar 2015 1 2 Indholdsfortegnelse Vigtige telefonnumre i Center for Ældre og Handicap... 5 Forord.... 6 Fakta om Fredensborg Kommune...

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013. for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3

Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013. for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3 Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013 for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3 2 VIGTIGE TELEFONNUMRE I CENTER FOR ÆLDRE OG HANDICAP...5 FAKTA OM FREDENSBORG

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 -

Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse Fakta om kommunen... 2 Visioner og værdigrundlag... 2 Center for Skole og Dagtilbud... 2 Vigtige telefonnumre i Center for Skole og Dagtilbud... 2 Den gode praktik... 2 Optagelse...

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Sygeplejestuderende i Fredensborg Kommune

Sygeplejestuderende i Fredensborg Kommune Sygeplejestuderende i Fredensborg Kommune Center for Ældre og Handicap August 2013 1 Velkommen til Fredensborg kommune Velkommen til Fredensborg kommune, hvor du skal i klinisk undervisning. Denne pjece

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært?

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært? Vurdering af eleven 2 Korte møder 1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 2. Hvilke erfaringer har I med praktikerklæringer? 3. Er der noget der er særligt svært? 3 Grundlaget for vurdering af kompetenceniveau

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. social og sundhedselever. Hovedprincipperne for den fremtidige procedure for

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43 Webside SOSU FVH SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Side 1 af 26 Til social- og sundhedsassistentelever... 4 Praktikmappen - formål... 5 Mål for 3. uddannelsesperiode personlige kompetencer... 6 Obligatoriske samtaler...

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen 2. Kontaktinformationer 3. Tiltag ved behov for særlig indsats 4. Bogliste 5. Indhold for skoleperiode

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Praktikbeskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik. Solgaven

Praktikbeskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik. Solgaven Praktikbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik Solgaven Botilbud for blinde og svagsynede Skovbakken 126 3520 Farum Region Hovedstaden E-mail: solgaven@hav1.regionh.dk Revideret

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ansvar

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At læring... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsrum...

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSEN 3 SOMATIKPERIODEN 4 PSYKIATRIPERIODEN 6 PRIMÆR SUNDHEDSTJENESTE

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal opnå, omfatter såvel viden, færdigheder som evnen til at omsætte og anvende disse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Velkomstpjece til Sygeplejestuderen de i 6. modul

Velkomstpjece til Sygeplejestuderen de i 6. modul Velkomstpjece til Sygeplejestuderen de i 6. modul Center for Ældre og Handicap November 2012 Velkommen til Fredensborg kommune Velkommen til Fredensborg kommune, hvor du skal i klinisk undervisning i modul

Læs mere

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen.

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. 1 Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. BEK. Nr. 270 af 15/03/2016 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179139

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Go d s kriv n in g a f 1. o g 2. p ra k tikp e rio d e i u d d a n n e ls e n til S o c ia l o g s u n d h e d s h jæ lp e r.

Go d s kriv n in g a f 1. o g 2. p ra k tikp e rio d e i u d d a n n e ls e n til S o c ia l o g s u n d h e d s h jæ lp e r. Ba g g ru n d e n PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. social- og sundhedselever. Hovedprincipperne for den fremtidige procedure

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

(Udkast af 28. februar 2012)

(Udkast af 28. februar 2012) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Udkast af 28. februar 2012) I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Midtvejsevaluering Slutevaluering Fødselsdato: Hold: Praktik 1: d. Praktik 2: d. Praktikstedets navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen.

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra august 2013 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017 LÆRINGSAKTIVITETER TIL PRAKTIKMÅL Læringsaktiviteterne skal hjælpe dig til at opfylde dine praktikmål. Når du opfylder praktikmålene, har du fået erhvervsfaglige

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere