Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1."

Transkript

1 Praktikbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Januar

2 2

3 Indholdsfortegnelse Vigtige telefonnumre i Center for Ældre og Handicap... 5 Forord Fakta om Fredensborg Kommune... 6 Vision og værdigrundlag... 6 Ældre borgere... 6 Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd... 6 Center for Ældre og Handicap... 6 Ældrepolitik... 7 Praktiksteder... 7 Praktikstedernes værdigrundlag... 7 Pleje- og Aktivitetscenteret Benediktehjemmet... 8 Pleje og Aktivitetscenter Egelunden... 8 Pleje - og Aktivitetscenter Lystholm... 8 Pleje og Aktivitetscenter Mergeltoften... 8 Pleje og Aktivitetscenter Øresundshjemmet... 8 Ressourcepersoner... 9 Formål med social og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsens tilrettelæggelse Praktik Praktik Pædagogiske funktioner i praktikken Forventninger til eleven Praktikvejledning Praktikvejlederens opgaver er: Uddannelseskonsulenterne opgaver er: Praktikmålene At arbejde med praktikmål Elevundervisning Refleksion Logbog Informationsteknologi Litteratur Elevsamtaler Forventningssamtale Midtvejssamtale i praktik 1 og Specielt for praktik Praktikerklæring Evaluering af praktikforløb Uddannelsessamtaler Praktiske oplysninger Alkohol/rusmidler Ansættelsesforhold Arbejdstid/mødetider Weekendvagt Aftenvagt: Beklædning Bøger

4 Cykel Ferie Forsikring: Graviditet Gaver og penge Helhedsvurdering ID kort Klagemuligheder Mobiltelefon Rygepolitik Smykker Sygdom/fravær Tavshedspligt Tilskadekomst i praktikken Transportgodtgørelse i skoleperioderne Voldspolitik Bilag 1. Overordnet kompetenceområde social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag 2. Praktikmål Bilag 3. Taxanomi-skala Bilag 4. Refleksionscirklen Bilag 5. Guide til forventningssamtalen i praktik 1: Bilag 6. Guide til forventningssamtalen i praktik 2: Bilag 7. Guide til midtvejssamtale Bilag 8. Guide til evaluering af praktikstedet Bilag 9. Guide til uddannelsessamtale

5 Vigtige telefonnumre i Center for Ældre og Handicap Uddannelseskonsulent Maj-Britt Andreasen Tlf.: Egevangen 3, 2980 Kokkedal Uddannelseskonsulent Pia Sølbeck-Nielsen Tlf.: Egevangen 3, 2980 Kokkedal Ældre og Handicapchef Hans Bækvang Egevangen Kokkedal Tlf.: Pleje - og Aktivitetscenter Benediktehjemmet Leder: Kirsten Almdal Benediktevej Fredensborg Tlf Pleje- og Aktivitetscenter Egelunden Leder: Berit Vikman Egedalsvænge 17, st Kokkedal Tlf.: Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm Leder: Charlotte Dyrby Lystholm Fredensborg Tlf.: Pleje- og Aktivitetscenter Mergeltoften Leder: Conni Meier Mergeltoften Nivå Tlf.: Pleje- og Aktivitetscenter Øresundshjemmet Leder: Marika Worm Øresundsvej Humlebæk Tlf.: Anmeldelse af ferie og fravær: 5

6 Forord. Vi vil gerne byde dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev i Fredensborg Kommune. Vi håber, at du vil få et udbytterigt og lærerigt uddannelsesforløb. I denne praktikbeskrivelse finder du oplysninger om Fredensborg Kommune og praktiske oplysninger i forbindelse med dit praktikforløb og dine ansættelsesforhold. Vi håber, at du vil bruge praktikbeskrivelsen og finde svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå undervejs i dit uddannelsesforløb. Fakta om Fredensborg Kommune Fredensborg Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på hovedstaden. Kommunen består af fire bysamfund Fredensborg, Humlebæk, Kokkedal og Nivå. Der bor ca borgere kommunen. Du kan finde flere oplysninger om kommunen her: Vision og værdigrundlag Kommunens vision for fremtiden er: Fredensborg Kommune tilfredse borgere ud fra værdierne: mangfoldighed bæredygtighed udvikling dialog åbenhed og sammenhæng. Ældre borgere Der bor knap borgere i alderen år og knap borgere i alderen fra 80 år og derover. Der er knap borgere i eget hjem som får praktisk hjælp og/eller personlig pleje og omsorg. Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Borgerservice, Job og Velfærd omfatter alle velfærdsydelser og er borgernes direkte indgang til den kommunale administration. Direktørområdet består af 3 centre på rådhuset: Center for Job og Ydelser, Center for Ældre og Handicap samt Center for Borgerservice. Hertil kommer en række decentrale institutioner, herunder Jobhuset, sociale institutioner, pleje- og dagcentre, socialpsykiatrien og træning. Direktør for Borgerservice, Job og Velfærd er Morten Knudsen. Center for Ældre og Handicap Centeret har til formål at sikre borgernes service indenfor ældre- og handicapområdet, træning, patientrettet forebyggelse samt socialpsykiatrien, primært efter sundhedslovens og servicelovens bestemmelser. Derudover varetages funktioner i forbindelse med aktivitetsbestemt medfinansiering af regionale sundhedsydelser og vederlagsfri fysioterapi. Servicen ydes under hensyntagen til vedtagne politikker, servicemål og standarder ud fra lovgivning, økonomi og faglige krav. Afdelingen er opbygget efter en bestiller-udførermodel, hvor myndighedsudøvelse og bevilling varetages af rådhusafdelingen og udførelse af opgaver leveres af de ottei institutioner samt en række private leverandører af hjemmehjælp og madservice. 6

7 Center for Ældre og Handicap består af 8 institutioner, Træningsenheden og følgende administrative enheder; Visitation og Hjælpemidler, Handicap og Socialpsykiatri, uddannelse samt Forebyggelse og Udvikling. Center for Ældre og Handicap ledes af centerchef Hans Bækvang og souschef Susanne Samuelsen og omfatter ca medarbejdere. Ældrepolitik I efteråret 2012 deltog borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere og politikere til at sætte ord på værdier og holdninger, som skal kendetegne Fredensborg Kommunes ældrepolitik fremover indenfor de politiske fastsatte temaområder: Aktive borgere, forebyggelse og sundhedsfremme, frivillighed, demente og svækkede borgere samt velfærdsteknologi. søg efter Ældrepolitik Praktiksteder Dit praktiksted bliver et af kommunens pleje- og aktivitetscentre, hvor der er forskellige uddannelsestilbud og muligheder for, at du kan udvikle dine erhvervsfaglige kompetencer og gennemføre praktikuddannelsen se bilag 1 side 17. I centrene samarbejder personalet tværfagligt om at give borgerne de bedst mulige tilbud. De forskellige faggrupper er: social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, plejehjemsassistenter, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, beskæftigelsesvejledere, pædagoger, køkkenassistenter, økonomaer. Du kan se en præsentation af de enkelte pleje- og aktivitetscentre på hjemmesiden - søg efter Pleje- og Aktivitetscentre. Det er en god ide at søge oplysninger om dit praktiksted, inden du skal starte praktikken. Praktikstedernes værdigrundlag Vi møder borgerne i dialog I kontakt med borgerne er vi fokuserede og udadrettede, det betyder at vi: Inddrager borgernes vaner og livshistorie i hverdagen Tager udgangspunkt i borgernes ressourcer, ønsker og behov Behandler borgerne med værdighed og respekt Er nærværende og lyttende Har aktiviteter på tværs af centrene I vores arbejde er vi ambitiøse og fornyende, det betyder at vi: Gør en forskel i borgerens hverdag Inspirerer og inviterer borgere og pårørende til aktiviteter og samvær Tør gå nye veje og er åbne for nye tiltag Inddrager netværk og det omgivende lokalsamfund Som medarbejder har vi forskellighed og fællesskab, det betyder at vi: Er forskellige, men har fælles mål Er engagerede og ansvarlige Respekterer hinandens holdninger Bruger hinandens ressourcer, deler viden og supplerer hinanden Drager omsorg for hinanden og tager individuelle hensyn Giver mulighed for læring og udvikling Har faglig gensidig inspiration og udvikling på tværs af centrene 7

8 Pleje- og Aktivitetscenteret Benediktehjemmet Ligger i et boligområde i bydelen Asminderød tæt på Fredensborg Station med tog og busforbindelser. Benediktehjemmet er praktiksted for social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever og klinisk undervisningssted for sygeplejestuderende. Benediktehjemmet er delt op i 6 boenheder med i alt 48 plejeboliger, træningsenhed, boenheden Asmundshøj med 8 plejeboliger for borgere med demens, aktivitetscenter/daghjem, cafe samt 2 hjemmeplejegrupper. Benediktehjemmet forventes omdannet til demenscenter i løbet af 2014 og frem. Pleje og Aktivitetscenter Egelunden Ligger tæt ved Kokkedal Station og busforbindelser. Egelunden er praktiksted for social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever og klinisk undervisningssted for sygeplejestuderende. Egelunden er delt op i 4 boenheder med i alt 44 plejeboliger, 1 hjemmeplejegruppe, aktivitetscenter, daghjem for borgere med demens, træningsenhed samt cafe. Pleje - og Aktivitetscenter Lystholm Ligger i det nye boligområde Lystholm i Fredensborg med busforbindelser lige udenfor døren og i cykelafstand fra Fredensborg Station. Lystholm er praktiksted for social- og sundhedshjælperelever, sundhedsassistentelever og køkkenassistenter og klinisk undervisningssted for sygeplejestuderende. Lystholm har i alt 64 plejeboliger delt op i 3 sammenhængende huse - Egebo og Bøgebo hver med 20 plejeboliger, mens Pilebo har 19 midlertidige pladser og 5 akutpladser - træningsenhed, stort produktionskøkken, som leverer mad til ca. 140 borgere i eget hjem, beboerne på Lystholm og til flere af kommunens andre plejecentre. Pleje og Aktivitetscenter Mergeltoften Ligger tæt ved Nivå Station og busforbindelser. Mergeltoften er praktiksted for social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever og klinisk undervisningssted for sygeplejestuderende. Mergeltoften er delt op i 8 boenheder med i alt 50 plejeboliger, hvor de to af boenhederne er for borgere med demens, 1 hjemmeplejegruppe, aktivitetscenter, træningsenhed samt cafe. Pleje og Aktivitetscenter Øresundshjemmet Ligger i nærheden af Humlebæk station, tæt på Sletten Havn. Øresundshjemmet er praktiksted for social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever, køkkenassistenter og klinisk undervisningssted for sygeplejestuderende. Øresundshjemmet er delt op i 1 boenhed med i alt 36 plejeboliger, 2 boenheder med 12 plejeboliger for borgere med demens, 2 hjemmeplejegrupper, aktivitetscenter, daghjem, træningsenhed, køkken samt cafe. 8

9 Ressourcepersoner Arbejds- og forflytningsteknik: I hvert center er der et antal ressourcepersoner, der kan undervise og vejlede dig i at bruge de rigtige arbejdsstillinger i forbindelse med rengøring, tøjvask og personlig pleje. De kan ligeledes vejlede dig i forflytninger med fokus på borgerens ressourcer og anvendelse af hjælpemidler. Du kan få forflytningspolitikken hos gruppeleder på dit praktiksted. Demens: Der er ansat 2 demenskoordinatorer, der er knyttet til pleje- og aktivitetscentrene. I starten af praktikuddannelsen får du en undervisningsdag med demenskoordinatorerne. Ernæring og fordøjelse: Der er ansat sygeplejerske på Egelunden, som er vidensperson inden for ernæring og fordøjelse Forløbsprogrammer: Der er sygeplejersker i Fredensborg Kommune, som har specialviden indenfor forløbsprogram om diabetes, hjerte/kar sygdomme og kræft. Kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) varetages af Hørsholm Kommune. Hygiejne og hygiejniske retningslinjer: Varetages af sundhedsplejerske i Fredensborg Kommune. Inkontinens: Der er ansat sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i pleje- og aktivitetscentrene, som har specialviden om inkontinens og inkontinenshjælpemidler. Palliation: Der er ansat videnspersoner inden for palliation på Egelunden og Mergeltoften. Sår: Der er ansat sygeplejersker i alle pleje- og aktivitetscentrene, som har specialviden om sårbehandling. 9

10 Formål med social og sundhedshjælperuddannelsen Formål med uddannelsen er, at du tilegner sig erhvervsfaglige kompetence gennem skoleundervisning og læring i praktikken. /For praktiksted/lovstof/bek 816 af Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik og bilag 1 side 17. Uddannelsens tilrettelæggelse Uddannelsen er opdelt i 3 skoleperioder på i alt 24 uger og 2 praktikperioder på i alt 32 uger, der understøtter hinanden og hjælper dig til at opnå formålet med uddannelsen. I uddannelsen er indlagt 3 ugers sommerferie og 2 ugers vinterferie. Skole 1 6 uger Introduktion til SSH Områdefag Grundfag PBL opgave Storyline Case Praktik 1 Ca. 16 uger Plejeboliger Skole 2 13,2 uger Grundfag Områdefag Valgfag PBL opgave Område- /grundfagseksamen Valgfrit specialefag Praktik 2 Ca. 16 uger Hjemmeplejen Skole 3 5,2 uger Projekt Afsluttende prøve. Du vil ca. 2 uger før praktik 1 få tilsendt din praktikplan. Her kan du se, hvor du skal være i praktik og i hvilke perioder, du skal være i plejeboliger og hjemmepleje. Det tilstræbes, at du ikke er kendt eller har relationer til praktikstedet i forvejen. Nedenfor beskrives praktikforløbene og ikke skoleforløbene. Sidstnævnte kan du orientere dig om i din elevplan. Praktik 1 Er den første lange praktikperiode i uddannelsen. Du er i praktik i 16 uger i plejeboligerne. Nogle elever er i daghjem/genoptræningsafsnit, mens andre er i aktivitetscenter i nogle uger enten i denne eller i næste praktikperiode. Den første dag i praktik 1 møder du på Rådhuset til fælles introduktion til praktikperioden med uddannelseskonsulenterne. Samtidig får du taget foto til ID kort, som du bærer i arbejdstiden. Praktik 2 Efter skoleperiode 2 kommer du igen ud i praktikken i 16 uger, men denne gang i hjemmeplejen. Du møder på Rådhuset til fælles introduktion til hjemmeplejen. Pædagogiske funktioner i praktikken Forventninger til eleven Vi forventer, at du: udtrykker dine forventninger på skrift til praktiksted og praktikvejleder tager medansvar for din egen læring udvikler dine faglige og personlige kompetencer er forberedt til uddannelsessamtaler 10

11 Kan formulere dine stærke sider samt er opmærksom på de sider, du skal udvikle arbejder med de 19 praktikmål gennem hele praktikuddannelsen er opsøgende og initiativrig i forhold til praktikstedets uddannelsesmuligheder er åben og ærlig - taler med dine praktikvejledere om, hvordan det går modtager konstruktiv kritik som personlig og faglig udvikling medvirker til et positivt og godt samarbejde læser teori og kunne begrunde/reflektere over praktikoplevelser udviser respekt for praktikstedets borgere Praktikvejledning I praktikperioderne er gruppelederen i samarbejde med uddannelseskonsulenten ansvarlig for dit praktikforløb. Du har en daglig praktikvejleder, som er medansvarlig for din læring og udvikling i praktikperioden. Praktikvejlederens opgaver er: at sende velkomstbrev med mødetider før praktikstart at planlægge din praktikperiode og udvælge borgere med passende pleje- og omsorgsbehov ud fra dine forudsætninger at introducere dig til praktikstedet og planlægge dit praktikforløb med mulighed for læring og udvikling af dine faglige og personlige kompetencer at støtte dig i at kunne begrunde praksis ud fra teorien og reflektere over dine handlinger hos borgerne, f.eks. i logbog og ved uddannelsessamtalerne at støtte dig i at nå dine personlige mål, praktikmålene og give dig løbende feedback om, hvordan det går. at forberede og gennemføre forventnings- og midtvejssamtale og slutsamtale/praktikerklæring at gøre status over praktikforløbet senest 10. praktikuge i forbindelse med midtvejsevalueringen, som i praktik 1 også er en prøvetidsvurdering og udarbejde vejledende/afsluttende praktikerklæring i slutningen af praktikperioden Uddannelseskonsulenterne opgaver er: at planlægge informationsmøder for kommende elever at ansætte kommende elever i samarbejde med SOPU, Social- og Sundhedsskolen Hillerød at planlægge praktiksted at samarbejde med gruppeleder og praktikvejleder om praktikforløb at deltage i forventningssamtale og midtvejssamtale at følge op på om din prøvetid forløber tilfredsstillende at planlægge og afholde undervisning i praktikperioden at støtte og vejlede dig efter behov at støtte dine vejledere i at vurdere dine faglige og personlige kompetencer at følge op ved fravær at planlægge helhedsvurdering med SOPU, hvis praktikforløbet kræver det Praktikmålene Praktikuddannelsen skal give dig mulighed for at tilegne dig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for ældreområdet jf. Uddannelsesordning af / For praktiksted/lovstof/uddannelsesordning Praktikmål se bilag 2 side 18. At arbejde med praktikmål I den samlede praktikperiode skal du arbejde med de 19 praktikmål og udvikle dine personlige kompetencer. Er det nyt for dig at arbejde indenfor området, arbejder du på begynderniveau, som betyder, at du arbejder under vejledning. Du får hjælp til at løse opgaverne, enten ved at din vejleder 11

12 er sammen med dig og borgerne, eller taler med dig om, hvordan du skal løse opgaven. Du kan også arbejde sammen med andre medarbejdere hos borgerne. Når du får erfaring indenfor området, arbejder du på rutineret eller avanceret niveau, hvilket betyder, at du kan arbejde selvstændigt og viser, at du kan overføre viden fra det du har lært i en situation til en anden. Du bliver ikke fulgt så tæt af din praktikvejleder, så det er vigtigt, at du er bevidst om dit ansvars- og kompetenceområde og hvilke opgaver/situationer, du har brugt for vejledning se taksonomiskala bilag 3 side 20. At lære et fag i praksis giver dig hele tiden nye udfordringer. Borgerne er forskellige - har deres vaner og rutiner, som du skal finde ud af samtidig med, at du tænker over din egen adfærd og handlinger. Elevundervisning Der er planlagt undervisningsdage i praktikperioderne for dig og dine elevkammerater. Undervisningsdagene og sted fremgår af din praktikplan. Du er ansvarlig for at orientere din vejleder og gruppens planlægger om, hvilke dage, du skal til undervisning. Refleksion Ved refleksion gennemgår du en situation eller en handling for at lære mere. Man kan også sige, at du går i dybden for at opdage nye muligheder og søger at lære af det, der går godt, og det der går mindre godt. Se refleksionscirklen bilag 4 side 21. Logbog Logbogen er et redskab til skriftlig refleksion i forbindelse med faglige og personlige oplevelser og undren f.eks. kan logbogen bruges til mindmap, PBL, refleksionsøvelser og opgaveløsning i praktikperioden Logbogen er åben for praktikvejlederen og danner udgangspunkt for ugesamtalerne. Det forventes, at du skriver i logbogen mindst en gang om ugen. Når du skriver regelmæssigt i logbogen, kan du følge med i din udvikling. Logbogen vil dokumentere, at du hele tiden udvikler dig og lærer noget nyt. Informationsteknologi Du kan i begrænset omfang gå på internettet på praktikstederne, hvor du kan søge viden. Det er vigtigt, at du aftaler med din praktikvejleder om og hvornår du har mulighed for at benytte PC erne. Alle pleje- og aktivitetscentrene benytter elektronisk omsorgssystem, og medarbejderne i hjemmeplejen benytter PDA ere. Praktikstedet sikrer, at du får brugeradgang til EDB systemerne. Litteratur I pleje- og aktivitetscentrene er der bøger, pjecer og fagblade, som du kan søge yderligere viden i. Uddannelseskonsulenterne har mange bøger og kan vejlede dig i at finde supplerende litteratur. 12

13 Elevsamtaler Forventningssamtale Holdes i starten af praktik 1 og 2. Datoen for samtalen fremgår af din praktikplan. Din praktikvejleder, gruppeleder og uddannelseskonsulent deltager i samtalen og du forbereder dig skriftligt til samtalen se bilag 5 side 22 (1.praktik) og bilag 6 side 23 (2. praktik) Midtvejssamtale i praktik 1 og 2 Samtalen ligger midt i praktikperiode og formålet er at gøre status over første halvdel af perioden og tilrettelægge resten af praktikperioden på grundlag af de faglige og personlige kompetencer, du allerede har tilegnet dig. Praktikvejleder og uddannelseskonsulent deltager i samtalen og du forbereder dig skriftlig til samtalen se bilag 7 side 24. Specielt for praktik 1. I praktik 1 er midtvejssamtalen samtidig en vurdering af, om din prøvetid er forløbet tilfredsstillende. Praktikerklæring Du får en praktikerklæring i slutningen af hver praktikperiode. Det er din vejleder som fastsætter en dato for afholdelse af slutevalueringen, hvor praktikerklæringen gennemgås. Din uddannelseskonsulent deltager ikke til samtalen, medmindre det er aftalt. I praktik 1 er praktikerklæringen vejledende og en bedømmelse af din faglige viden, dine praktiske færdigheder og holdninger. Den vejledende praktikerklæring beskriver også, hvilke områder du skal arbejde videre med i praktik 2. I praktik 2 er praktikerklæringen en status på, hvor langt og på hvilket niveau, du er nået med målene for uddannelsen samt en udtalelse af dine personlige kompetencer i forhold til arbejdet som social- og sundhedshjælper. Evaluering af praktikforløb Du evaluerer skriftligt dine praktikforløb og medbringer den til drøftelsen af praktikerklæringen se bilag 8 side 25. Uddannelsessamtaler Hver uge holder du uddannelsessamtale med din daglige praktikvejleder af ¾ - 1 times varighed. Både du og din praktikvejleder skriver et kort referat fra hver elevsamtale - se bilag 9 side

14 Praktiske oplysninger Alkohol/rusmidler Arbejde og alkohol hører ikke sammen. Du må ikke indtage eller være påvirket af alkohol eller rusmidler i arbejdstiden. Hvis du har problemer med misbrug, skal du søge hjælp med det samme. Ansættelsesforhold Du er ansat i Fredensborg Kommune efter gældende overenskomst. Din løn er til rådighed den sidste hverdag i hver måned. Din lønseddel sendes til e-boks Arbejdstid/mødetider Mødetiderne kan variere fra praktiksted til praktiksted, men din arbejdstid er 37 timer om ugen. Du får mødetider sendt i et velkomstbrev fra dit praktiksted inden praktikstart. Dine arbejdstider planlægges af gruppelederen, og du har ret til at kende dem 4 uger frem. Weekendvagt I praktik 1 deltager du i 1 weekend vagt. I praktik 2 deltager du efter den første måned i weekendvagt hver 3. uge. Når du deltager i weekendvagt, har du en fridag før og en fridag efter weekendvagten. Aftenvagt: Du deltager i 1-2 aftenvagter i praktik 1 og praktik 2 for at få indblik i borgernes behov for pleje og omsorg om aftenen. Beklædning Hvis du ikke får arbejdstøj i praktikken, betyder det, at du går på arbejde i dit eget tøj. Du skal tænke over, hvilke signaler du sender med dit tøj, der skal være rent og neutralt. Vær opmærksom på at nogle pleje- og aktivitetscentre har regler for påklædning i arbejdstiden. Du får udbetalt beklædningsgodtgørelse i praktikperioderne efter praktik 1 og praktik 2 sammen med din løn. Bøger Da social- og sundhedshjælperuddannelsen er en lønnet uddannelsen, betaler du selv uddannelsesbøger og anden undervisningsmaterialer. Cykel Når du er i praktik i hjemmeplejen, skal du kunne færdes trafiksikker på din egen cykel rundt til borgerne. Ferie Du er ansat efter lov om erhvervsuddannelser ( 42) og har ret og pligt til ferie. Er du ansat inden den 1. juli. har du ret og pligt til at holde 6 ugers ferie i indeværende ferieår. Er du ansat efter 1. juli, har du ret til højest 1 uges betalt vinterferie i det indeværende ferieår, og kun, hvis arbejdspladsen holder lukket mellem 1. oktober og 30. april p.gr.a. ferie. Du har pligt til at holde 5 ugers ferie. I det omfang du ikke har optjent ret til ferie med løn eller har optjent feriegodtgørelse hos tidligere arbejdsgiver, afholder du ferie med løn. Har du feriegodtgørelse fra tidligere arbejdsgiver, SKAL det oplyses og modregnes i din løn under ferien. Kopi af feriekort scannes ind og sendes senest den 1. juni til - husk at gemme feriepenge til restferie! 14

15 Ferie og fridage er fastlagt i skoleperioderne. Det er ikke muligt at holde ferie og fridage ud over de fastlagte dage i skoleperioderne. I praktikperioderne aftaler du din ferie med praktikstedet og sender besked pr. mail til: senest den 1. hverdag i den måned, hvor du afholder ferien. Forsikring: Du er ansvars- og ulykkesforsikret i din arbejdstid. Forsikringen dækker også, når du benytter kommunens biler og hjælpemidler. Graviditet Hvis du bliver gravid under uddannelsen, skal du give skriftlig besked til udannelseskonsulenten senest 3 måneder før forventet fødsel. For at du kan få en god graviditet og et godt uddannelsesforløb anbefaler vi, at du kontakter din uddannelseskonsulent så tidligt, som muligt i graviditeten. Gaver og penge Du kan komme ud for, at borgerne bliver så glade for dig, at de vil give dig gaver eller penge. Det kan være en rigtig svær situation, men det er en hjælp til dig, at du kan fortælle borgeren, at det ikke er tilladt at modtage personlige gaver eller penge. Du må heller ikke arbejde hos borgeren i din fritid, låne penge, købe af eller sælge til borgerne. Helhedsvurdering Hvis du, din praktikvejleder og/eller din kontaktlærer ønsker det, er der mulighed for at få en aktuel vurdering af dit standpunkt og dine muligheder for at nå uddannelsens mål. Samtalen bliver kaldt en helhedsvurdering og foregår på SOPU. Du opfordres til at medbringe en bisidder til samtalen. ID kort Du får et ID kort, som du skal bære i arbejdstiden. ID kortet afleveres til uddannelseskonsulenten ved endt eller afbrudt uddannelse. Klagemuligheder Opstår der problemer i praktikperioden, er det vigtigt, at du er åben omkring problemerne og får løst dem i samarbejde med dine praktikvejledere. Desuden har du mulighed for at inddrage uddannelseskonsulent eller henvende dig til studievejledningen på Skolen. Mobiltelefon Telefonen skal være slukket i arbejdstiden. Har du behov for at have tændt din telefon, aftaler du det med din praktikvejleder. Hvis du venter vigtige beskeder, kan du aflytte din telefonsvarer i pauserne, men tænk over, hvor du bruger telefonen. Du må ikke læse eller sende SMS i undervisningstimer og under møder. Rygepolitik Det er ikke tilladt at ryge i arbejdstiden, da Fredensborg Kommune ønsker at bevare borgernes og de ansattes sundhed. Smykker Du ikke må bære ringe, armbånd, ur samt løsthængende halssmykker og ørenringe. Se e-learning om hygiejne på og plejecentrenes pjece: Håndhygiejne. Sygdom/fravær Du er i gang med en kort og meget intensiv uddannelse, som ikke kan gennemføres tilfredsstillende, hvis du har meget fravær eller sygdom. Det er vigtigt, at du tænker over din egen sundhed, styrker din krop, spiser ernæringsrigtig kost og slapper godt af, når du har fri. Hvis 15

16 du skulle være uheldig at blive syg, er der regler omkring syge- og raskmelding, som du skal følge. I Praktikperioden: 1. Sygemelder dig pr. tlf. til praktikstedet i overensstemmelse med praktikstedets regler for sygemelding på første sygedag. 2. Sender mail til med oplysning om: a. Fulde navn b. Hvilken uddannelse du er i gang med = SSH elev c. Hvornår er du startet på uddannelsen f.eks. januar Raskmelding til praktikstedet kl dagen før du igen møder i praktik. 4. Sender mail til med oplysning om: a. Fulde navn b. Hvilken uddannelse du er i gang med = SSH elev c. Hvornår er du startet på uddannelsen f.eks. januar 2013 d. Hvilken dag er du tilbage i praktikken I skoleperioderne: 1. Sygemelder dig pr. mail til med oplysning om: 2. Fulde navn a. Hvilken uddannelse er du i gang med f.eks. SSH elev b. Hvornår er du startet på uddannelsen f.eks. januar 2013 Og i øvrigt følge skolens retningslinjer for anmeldelse af fravær 3. Raskmelder dig pr. mail til med oplysning om: a. Fulde navn b. Hvilken uddannelse går du på f.eks. SSH elev c. Hvornår er du startet på uddannelsen f.eks. januar 2013 d. Hvilken dag du er tilbage i skolen Det er vigtigt, at du kontakter uddannelseskonsulenten, hvis du har problemer i forbindelse med dit helbred. Det er muligt at finde udveje, hvis bare du er ærlig og tager ansvar for dit uddannelsesforløb. Tavshedspligt Da du underskrev din uddannelsesaftale, skrev du også under på, at du har tavshedspligt. Det betyder, at de oplysninger om borgerne, som du kommer i besiddelse af, ikke må fortælles videre til andre end dine samarbejdspartnere på praktikstedet. Tavshedspligten gælder også efter, at uddannelsen er afsluttet. Du kan læse mere om tavshedspligt i forvaltningsloven og i dine lærebøger. Tilskadekomst i praktikken Hvis du kommer til skade under arbejdet, skal du straks give besked til din praktikvejleder eller gruppeleder, der hjælper dig med at anmelde arbejdsskaden. Transportgodtgørelse i skoleperioderne Hvis du dagligt har over 20 kilometers sammenlagt transport mellem din adresse og Skolen, får du refusion for billigste offentlige transport. Transportgodtgørelse indsættes på din Nemkonto hurtigst muligt efter beløbet er beregnet af Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER). Voldspolitik Fredensborg Kommune accepterer hverken psykisk eller fysisk vold. Ledelse og kolleger er parate til at hjælpe dig se pjecen Voldspolitik 16

17 Bilag 1. Overordnet kompetenceområde social- og sundhedshjælperuddannelsen I tilrettelæggelsen af uddannelsen og undervisningen udgør de faglige og personlige kompetencer en helhed og leder frem til en afsluttende erhvervsfaglig kompetence /For praktiksted/lovstof/bek nr. 816 af og uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen af 2. oktober Kompetenceområde: Social- og sundhedshjælperuddannelsen har det overordnede formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelsen opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: Borger- og patientrettet sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Det social- og sundhedsfaglige myndighedsområde Personlig og praktisk hjælp og støtte til egenomsorg Professionel omsorg, pleje og sygepleje Aktivitet i hverdagslivet og rehabilitering Kommunikation, dokumentation og rehabilitering Faglige kompetencer Personlige kompetencer Viden: Grundfag Dansk Engelsk - valgfrit Naturfag Områdefag Social- og sundhedssektoren Rehabilitering og socialog sundhedsfaglig indsats Psykologi og kommunikation Pleje og dokumentation Arbejdsmiljø og ergonomi Valgfrie specialefag Valgfag Praktikmål de 19 mål jf. bilag 2 Praktiske færdigheder initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati for at kunne møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kunne se sin egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer evnen til at yde omsorg for sig selv og andre på en nærværende og professionel måde Forståelse for kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis Evnen til ud fra egne fysiske, psykiske, social og kulturelle ressourcer at indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsninger Indsigt i læreprocesser og egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentiale Nysgerrighed, kreativitet og åbenhed og dermed lyst til kontinuerligt at lære og indgå i forandringsprocesser, samt at håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed Færdigheder i at være aktivt søgende, spørgende og kritisk, samt evnen til at handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer Evnen til at anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces 17

18 Bilag 2. Praktikmål. 1. Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt og utilsigtede hændelser samt kommunens fastlagte kvalitetsstandarder samt efter behov søge hjælp hertil hos relevante samarbejdspartnere. 2. Eleven kan møde andre mennesker på en etisk, respektfuld og anerkendende måde og begrunde sin faglige indsats for kollegaer, borgere og pårørende og kan se sin egen rolle i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. 3. Eleven kan kende forskel på personlig pleje efter Serviceloven og grundlæggende sygepleje efter sundhedsloven og kender praktikstedets praksis for delegering af sygeplejeopgaver 4. Eleven kan professionelt og selvstændigt udføre sengeredning, personlig pleje og omsorg ud fra hygiejniske principper i såvel borgerens eget hjem som på plejecenter 5. Eleven kan varetage personlig og praktisk hjælp, så borgeren kan bevare sin mulighed for livsudfoldelse og livskvalitet. 6. Eleven kan arbejde sygdomsforebyggende herunder observere ændringer i borgers fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand samt reagere hensigtsmæssigt herpå. 7. Eleven kan på baggrund af observationer reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almentilstand i forhold til kost og ernæring. 8. Eleven kan skelne mellem komplekse og ikke komplekse borgerforløb og kan vurdere, hvornår en tildelt borgers forløb kræver inddragelse af relevante fagprofessionelle kollegaer. 9. Eleven kan reflektere over og forstå sin egen professionelle rolle i samarbejdet med relevante fagpersoner om borgerforløb herunder understøtte borgeren i at følge træningsplaner. 10. Eleven kan under hensynstagen til borgerens selvbestemmelsesret arbejde rehabiliterende herunder motivere borgeren til egenomsorg med henblik på at bevare sin trivsel og praktiske funktionsevne i hverdagen i videst muligt omfang. 11. Eleven kan støtte, vejlede og igangsætte aktiviteter sammen med borgeren for at støtte borgeren i at mestre sit liv. 12. Eleven kan motivere og understøtte borgeren i forhold til sundhedsfremme under hensyn til livsstil og livsvilkår samt kan informere borgeren om relevante tilbud om service, sundhedsfremme og forebyggelse i nærmiljøet 18

19 13. Eleven kan dokumentere den planlagte og gennemførte indsats i pleje- og/eller handleplaner i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer herunder anvende elektroniske dokumentations-systemer. 14. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. 15. Eleven kan kommunikere relevant og professionelt i mødet med borgere, pårørende og samarbejdspartnere 16. Eleven kan kommunikere og optræde voldsforebyggende og konfliktdæmpende i forhold til borgere og pårørende for at tage vare på egen og andres sikkerhed. 17. Eleven kan forflytte en borger i overensstemmelse med de ergonomiske principper og kan anvende relevant velfærdsteknologi 18. Eleven har kendskab til arbejdspladsens retningslinjer for arbejdsmiljø herunder principperne for voldspolitik og krise-beredskab 19. Eleven kan udvise interesse og initiativ til kontinuerligt at lære og samarbejde. 19

20 Bilag 3. Taxanomi-skala Niveau Begynder Viden (kognitive mål) Kendskab til fakta viden Hjælpeord: genkende, beskrive, gengive. Færdigheder (Færdighedsmål) Kan løse opgaver i kendt eller i mindre kompliceret situation under vejledning. Hjælpeord: vejledes, indstillet på, kopierer, anvender, blive klar over, kan ikke prioritere. Holdninger (holdningsmål) Hjælpeord: Reagerer på Forholder sig til deltager, interesserer, lytter, udviser forståelse. F. eks. pleje af borger med inkontinens: Eleven observerer, at en borger er begyndt at lugte af urin og være våd en gang imellem. Hun reagerer på, at noget er anderledes end det plejer, men kan ikke nødvendigvis komme med forslag til, hvad der kan være årsag, eller hvad der kan gøres. Eleven forholder sig til der er et problem, uden at have viden nok til at komme med løsningsforslag eller vide, hvilken samarbejdspartner hun kan få hjælp hos har brug for vejledning til at løse problemet. Rutineret Viden om Hjælpeord: vælger overfører redegør generaliserer sammenligner. Kan planlægge og gennemføre/løse problemer i rutineog/eller kendte situationer og omgivelser alene og i samarbejde med andre. Hjælpeord: overblik, afprøver, rutinepræget, en vis sikkerhed, en vis selvstændighed, overskuer eget arbejde. Reflekterer over Hjælpeord: argumenterer, påtager sig, bevidst om, konsekvent, vælger samarbejder. Eleven har set situationen før/situationen er kendt, og eleven kan handle mere selvstændigt i situationen. Når eleven er rutineret, ved hun måske, hvordan hun skal spørge ind til symptomerne, kan via sine observationer komme med forslag om, at urinen stikses m.h.p. om der er urinvejsinfektion(uvi). Eleven kender symptomerne på UVI, overvejer om det kan være det og kan iværksætte handlinger i samarbejde med sygepl./læge. Hos borgeren sørger eleven for væske, orientere borgeren om at drikke rigeligt væske, afdække sig, hvis feber skifte sengetøj m.m. Avanceret Indsigt i Hjælpeord: planlægger, kombinerer, diskutere Kritiserer Overskuer fremstiller. Kan vurdere og løse et problem eller planlægge, løse og gennemføre en opgave også i ikke-rutinerede situationer alene og/eller i samarbejde med andre under hensynstagen til opgavens art. Hjælpeord: udfører selvstændigt, udfører sikkert, udfører kreativt, ser nuancer, prioriterer mellem opgaver, overskuer større sammenhænge ud over eget arbejde. Arbejde bevidst med Udvikle. Hjælpeord: tager ansvar har en grundholdning beslutter ændrer strategier reflekterer kritisk. Eleven kan handle i en ukendt situation er rutineret nok til at overføre viden fra andre lignende situationer. Hvis en borger har UVI ved hun, hvordan hun skal spørge ind til symptomerne, og hvad hun skal observere. Hun ser en sammenhæng, og selv om hun ikke lige har set denne situation, ved hun hvad der skal gøres, hvem hun skal henvende sig til o.s.v. Hun kan kombinere sine erfaringer fra andre situationer med sin teoretiske viden og er derfor langt mere selvstændig i sine handlinger. Der lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. 20

21 Bilag 4. Refleksionscirklen 1. Beskrivelse af situationen 2. Tanker i situationen a. Hvad følte du b. Hvad tænkte du? 3. Problematiser situationen a. Hvilke udfordringer ser du? b. Hvilke spørgsmål rejser sig? c. Vælg et spørgsmål og gå videre. 4. Analyser situationen a. Hvilke teorier kan kaste lys over situationen? b. Hvad er det mest centrale i teorien? c. Hvordan kan teori eller dele af den relateres til problemet? d. Er der andre teorier? 5. Konklusion a. Hvad var godt hvad var mindre godt? b. Hvilken betydning havde dine handlinger? c. Hvad kunne du have gjort anderledes 6. Ny handling a. Beskriv hvad du vil gøre, hvis du kommer i en lignende situation? 7. Refleksion a. Hvad har du lært? b. Hvordan ser du situationen nu? c. Hvordan vil du bruge din nye viden? d. Hvilke nye spørgsmål er dukket op? 21

22 Bilag 5. Guide til forventningssamtalen i praktik 1: (du udfylder siden og medbringer 3 kopier) Beskriv din faglige baggrund - Skolebaggrund - evt. arbejdserfaring Beskriv din personlige baggrund - livserfaring, interesser, dine stærke sider, sider, jeg skal udvikle o. lign. - hvad glæder du dig til, er der noget du bekymrer dig om - specielle forhold som ordblindhed, sprogvanskeligheder eller andet. Hvilke tanker gør du dig om praktikuddannelsens 19 mål? Hvilke personlige kompetencer vil du gerne arbejde med og styrke? Find inspiration i bilag 1 side 17 Hvilke forventninger har du til din praktikvejleder? Hvordan vil du arbejde med din logbog? tid til at skrive vejlederens rolle Udfyldes efter samtalen: Hvornår afholdes ugesamtaler, midtvejsevaluering og vejledende praktikerklæring. Både vejleder og elev skriver referat fra samtalen. 22

23 Bilag 6. Guide til forventningssamtalen i praktik 2: (udfyld siden og medbringer 3 kopier) Beskriv din faglige baggrund: Beskriv din personlige baggrund - livserfaring, interesser, stærke sider, sider, som du skal udvikle o. lign. - hvad glæder du dig til, er der noget du bekymrer dig om - specielle forhold som ordblindhed, sprogvanskeligheder eller andet. Hvor langt er du kommet med praktikmålene? - Du skal have en kopi af den vejledende praktikerklæring med til samtalen - Hvilke områder skal du have fokus på i praktik 2? Dine personlige mål - hvilke personlige kompetencer vil du arbejde med at udvikle eller videreudvikle? - hvordan lærer du bedst? Beskriv dine forventninger til praktikvejlederen: - hvordan ønsker du at få vejledning og konstruktiv kritik? Hvordan vil du arbejde med din logbog skrive i logbog vejlederens rolle Udfyldes efter samtalen: Hvornår afholdes ugesamtaler, midtvejsevaluering og praktikerklæring. Både vejleder og elev skriver referat fra samtalen. 23

24 Bilag 7. Guide til midtvejssamtale. Midtvejssamtalen aftales til midt i praktikperioden. Hvis du er i første praktikperiode vil det samtidig være en vurdering af, om din prøvetid er forløbet tilfredsstillende. Formålet med midtvejssamtalen er at gøre status over første halvdel af perioden og tilrettelægge resten af praktikperioden på grundlag af de faglige og personlige kompetencer, du allerede har tilegnet dig. Inden midtvejssamtalen skal du skriftligt svare på nedenstående spørgsmål. Du skal medbringe svarene i 3 kopier til midtvejssamtalen: 1. Hvilke mål du har arbejdet med? 2. Hvordan du har arbejdet med målene? 3. Hvilke færdigheder har du lært? 4. Hvordan samarbejder du med borgerne? 5. Hvordan samarbejder du med din praktikvejleder? 6. Hvordan går uddannelsessamtalerne? 7. Hvordan arbejder du med logbogen? 8. Hvordan arbejder du med at koble teori og praksis? 9. Plan for eller ønsker til den sidste del af praktikken: 24

25 Bilag 8. Guide til evaluering af praktikstedet (Tag kopier og udfyld en i hver praktik) Beskriv din start på praktikstedet gruppens velkomst til dig. Hvad var godt giv eksempler. Hvad var mindre godt for dig giv eksempler. Fortæl om din introduktion/første uger giv eksempler på, hvad var godt/mindre godt. Beskriv din oplevelse af forventnings og midtvejssamtalen? Beskriv dit samarbejde med dine praktikvejledere. Giv eksempel på en særlig god situation, hvor du lærte noget: Giv eksempel på en situation, som var mindre god for dig: Hvordan har du haft det sammen med det øvrige personale? Hvordan har du arbejdet med refleksion og logbog? Giv eksempler på, hvordan du har udviklet dine faglige og personlige kompetencer. Hvad var godt - beskriv nogle situationer, hvor det "rykkede" for dig - hvad var mindre godt? På en skala fra 0-10, hvordan vurderer du din praktik? 25

26 Bilag 9. Guide til uddannelsessamtale Er der noget du særligt gerne vil drøfte i dag? Brug logbogen Hvordan går det i hverdagen? Samarbejdet med borgerne og med gruppen? Hvilke mål arbejder du med i øjeblikket fortæl om de opgaver du har, som knytter sig til målene? Hvilket niveau er du på? (begynder, rutineret, avanceret) Hvordan går det med udvikling af dine faglige og personlige kompetencer. Find inspiration i bilag 1 side 17 + bilag 2 side 18 Hvilke aftaler har vi til næste uddannelsessamtale: Efter samtalen skrives et kort referat med: Hvad talte vi om? Hvad skal jeg fokusere på den næste uge? Hvad er jeg god til? Er der noget, jeg skal gøre anderledes? Er der noget teori, jeg skal læse til næste gang? Hvad skal vi tale om til næste ugesamtale? 26

27 27

for Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Praktikperiode 1 + 2.

for Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Praktikperiode 1 + 2. for Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Praktikperiode 1 + 2. Center for Ældre og Handicap Januar 2013 Revideres senest 2015 1 2 VIGTIGE TELEFONNUMRE I CENTER FOR ÆLDRE OG HANDICAP...5 FAKTA OM

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013. for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3

Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013. for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3 Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013 for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3 2 VIGTIGE TELEFONNUMRE I CENTER FOR ÆLDRE OG HANDICAP...5 FAKTA OM FREDENSBORG

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 -

Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse Fakta om kommunen... 2 Visioner og værdigrundlag... 2 Center for Skole og Dagtilbud... 2 Vigtige telefonnumre i Center for Skole og Dagtilbud... 2 Den gode praktik... 2 Optagelse...

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Sygeplejestuderende i Fredensborg Kommune

Sygeplejestuderende i Fredensborg Kommune Sygeplejestuderende i Fredensborg Kommune Center for Ældre og Handicap August 2013 1 Velkommen til Fredensborg kommune Velkommen til Fredensborg kommune, hvor du skal i klinisk undervisning. Denne pjece

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At læring... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsrum...

Læs mere

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal opnå, omfatter såvel viden, færdigheder som evnen til at omsætte og anvende disse

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014.

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014. Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige Ind Februar 2014 Børn og Unge Indholdsfortegnelse l Generel information Indledning... 3 Uddannelsen til

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Skoleperiode 1 = 7 uger

Skoleperiode 1 = 7 uger Side: Side 1 af 11 5.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN Skoleperiode 1 = 7 uger Velkomst Fronter Godskrivning/PIU Praktik Brandøvelse Mentorordning Motion Hvorfor fysisk aktivitet Muligheder

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Cykel... 21 Cykelhjelm... 21 Ferie... 22 Fordybelsestid... 22 Fravær... 22 Frokost... 22 Graviditet... 23 Helligdage... 23 Hygiejne... 23 ID-kort...

Cykel... 21 Cykelhjelm... 21 Ferie... 22 Fordybelsestid... 22 Fravær... 22 Frokost... 22 Graviditet... 23 Helligdage... 23 Hygiejne... 23 ID-kort... Indholdsfortegnelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen i Lejre Kommune... 4 Præsentation af lejre Kommune... 5 Center for Velfærd og Omsorg (CVO)... 6 Forebyggelse og hjælp

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Ringsted Kommune, Sundhed- og Omsorgscenter 1 Generel orientering 1. Præsentation af praktikstedet Ringsted

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Dagsorden. LUU møde. Onsdag den 26. juni 2013 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8

Dagsorden. LUU møde. Onsdag den 26. juni 2013 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Dagsorden LUU møde Onsdag den 26. juni 2013 fra klokken 8.30 til 11.30 Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 LUU udvalget: 3 fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland:

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedshjælperelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedshjælperelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedshjælperelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, februar 2013 1 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Februar 2014 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne.

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor. Uddannelseskonsulent Lone Thøsing 2010 Gladsaxe Kommune

Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor. Uddannelseskonsulent Lone Thøsing 2010 Gladsaxe Kommune Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor Dette lille oplæg er en sammenfatning af de tilbagemeldinger, som jeg har modtaget fra mine uddannelseskonsulentkollegaer i

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Spørgeguide. I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer

Spørgeguide. I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer Spørgeguide I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer Forudsætninger Fortæl kort om, hvad du har lavet før du startede her - fritidsaktiviteter, job, højskoleophold - opgaver

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Social-og sundhedshjælper

Lokal Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Social-og sundhedshjælper Lokal Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Social-og sundhedshjælper Indhold 1. Den lokale undervisningsplan (LUP) omhandler organiseringen og tilrettelæggelsen af Social-og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen April 2015 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så du

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Vejledningen har fokus på forhold, der er direkte knyttet til elever fra UC Diakonissestiftelsen

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN Praktikmål med tiltag og tegn efter uddannelsesordning a 2013 Mål1: Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Udarbejdet i et samarbejde mellem landets social- og sundhedsskoler,

Læs mere

SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47

SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47 SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47 Velkommen Esbjerg Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så du

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik 0 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik Beskrivelse af det gode praktikforløb 2 Erhvervsfaglig kompetence 3 Pejlemærker og eks. på anvendelse 3 Faglige standarder Modtagelse af elever Forventningssamtaler

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Lokal Undervisnings- Plan Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Indholdsfortegnelse 2.0 Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen... 2 2.1 Didaktiske og metodiske overvejelser...

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere