Tilfredse virksomheder side 2. Har I styr på energien? Delebiler i Hvidovre. med fokus på miljøet. adgang på genbrugspladsen HVIDOVRE KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilfredse virksomheder side 2. Har I styr på energien? Delebiler i Hvidovre. med fokus på miljøet. adgang på genbrugspladsen HVIDOVRE KOMMUNE"

Transkript

1 Nye regler for virksomhedens Anchersen Rute ApS - ny virksomhed med fokus på miljøet adgang på genbrugspladsen >> side 3 >> side 10 MARTS 2012 ÅRGANG 19 NR. 1 TEKNISK FORVALTNING HVIDOVRE KOMMUNE Tilfredse virksomheder side 2 >> Har I styr på energien? >> side 4 Delebiler i Hvidovre >> side 9

2 2 3 Tilfredse virksomheder IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I 2011 fik Hvidovre Kommune lavet en brugertilfredshedsundersøgelse af miljøtilsynet. Resultatet viste, at virksomhederne generelt er tilfredse med kommunens miljøtilsyn, men der er selvfølgelig altid plads til forbedringer. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Helle Buus, Plan- og Miljøafdelingen Hvidovre Kommune er omfattet af et lovpligtigt kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Heri stilles der krav om, at kommunen skal udføre brugertilfredshedsundersøgelser, som bl.a. skal vise, om virksomhederne er tilfredse med kommunens sagsbehandling. Miljøtilsyn hvorfor det? Kommunen er forpligtet til at føre miljøtilsyn med kommunens virksomheder jf. gældende lovgivning. I Hvidovre er det Plan- og Miljøafdelingen, der udfører tilsynene. Tilsynene foretages for at sikre, miljøforholdene er i orden, og virksomhederne ikke belaster miljøet unødvendigt. Bl.a. føres der tilsyn med af- faldshåndtering, spildevand, støj og røg, opbevaring af kemikalier mv. Tilsynet er desuden en mulighed for - via dialog mellem virksomhed og miljømyndighed - at fokusere på virksomhedens muligheder for at gøre en ekstra indsats for miljøet. Hvor ofte en virksomhed får besøg af kommunens tilsynsførende afhænger af branche, miljøbelastning, overholdelse af gældende regler samt kommunens miljøvurdering af den enkelte virksomhed. Som udgangspunkt får virksomhederne besøg hvert år. Brugerundersøgelse I 2011 blev der sat ekstra fokus på miljøtilsyn på kommunens virksomheder. Der blev foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse af et eksternt firma, hvor der blev spurgt ind til de forskellige dele, et miljøtilsyn omfatter. Det gjaldt den generelle tilfredshed og udbytte, men også processen med varsling af tilsynet, det efterfølgende tilsynsbrev og ikke mindst selve tilsynet og den tilsynsførende. Generelt set var resultaterne meget positive (se mere i boks). Altid mulighed for forbedringer Men der er altid plads til forbedringer. Tilsynsmedarbejderne vil bl.a. bruge undersøgelsen til at se nærmere på de områder, hvor der var mindst tilfredshed og dermed plads til forbedringer. Vi er en erfaren medarbejderstab, men vi kan og vil altid gerne blive endnu bedre. Undersøgelsen har bl.a. vist os, at et af de steder, hvor vi kan forbedre Resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen: - Den generelle tilfredshed med miljøtilsynet er høj (91 %) - Kun få var direkte utilfredse med dele af tilsynet - Tilfredsheden med tilsynsbesøget er stor. Det gælder uanset, om tilsynene medfører krav om forbedring, eller om alle miljøforhold er i orden - Kontakten mellem kommune og virksomhed er god - Tilsynsbrevene, som kommunen sender ud til virksomhederne efter tilsynet, er lette at forstå, overskuelige og informative - Tilsynsmedarbejderne har en stor viden om miljøforhold samt bruger et let forståeligt sprog - Generelt opleves tilsynsmedarbejderne som positive og venlige. os, er ved indskærpelser eller påbud. Virksomhederne skal ikke være i tvivl om, at vores afgørelser er rimelige og fornuftige og i fuld overensstemmelse med loven, udtaler en tilsynsmedarbejder. Et andet forbedringspunkt er kommunens hjemmeside, hvor blot 55 % var tilfredse med indholdet. Dette vil være et af fokusområderne i virksomheder i Hvidovre deltog i undersøgelsen. Virksomheden skulle have haft et miljøtilsyn udført i 3./4. kvartal i 2010 eller i 1./2. kvartal i Undersøgelsen blev foretaget som telefonundersøgelse af et eksternt analysefirma. Rapporten med undersøgelsens resultater kan ses på

3 Nye regler for virksomheders adgang på genbrugspladsen IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Afleverer I virksomhedens affald på genbrugspladsen, er det vigtigt at sætte sig ind i de nye regler, der er kommet. Fra den 1. februar 2012 skal alle virksomheder tilmelde sig brugen af genbrugspladsen. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Marianne Jordt, Plan- og Miljøafdelingen Hvis I benytter genbrugspladserne i København, Tårnby, Dragør, Hvidovre og Frederiksberg, skal I registrere virksomheden på tilmeld for at kunne aflevere affald på pladserne. Opret en konto På Amagerforbrændingens hjemmeside opretter I en konto, hvor I fremadrettet indsætter penge til at betale for besøgene på genbrugspladsen. På kontoen oplyses de mobilnumre, I ønsker tilmeldt, og adgangen til pladserne bestilles per sms. Når smsbestillingen er gennemført, trækkes betalingen fra jeres konto. Dernæst modtager I en kvittering per sms, som gælder som adgangsbillet til genbrugspladsen. Reglerne for mængde og type affald, der kan indleveres på genbrugspladserne, forbliver det samme. Priser efter 1. januar 2012 Gebyr for erhvervsaffald (priser per besøg inkl. moms) Bil 187,50 kr. Bil + trailer 262,50 kr. Farligt affald (0-10 kg) 93,75 kr. Farligt affald (10-25 kg) 187,50 kr. Vestforbrændingens abonnementsordning med klistermærke giver ikke adgang på Amagerforbrændingens genbrugspladser! Tilmeld virksomheden på Betal med sms hver gang I afleverer erhvervsaffald på Amagerforbrændingens genbrugspladser. I kan anvende følgende af Amagerforbrændingens genbrugspladser, når I skal aflevere jeres affald: Borgervænget, Dragør, Hvidovre, Kirstinehøj, Kulbanevej, Vasbygade og Vermlandsgade.

4 4 5 Har I styr på energien? IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ordet energibesparelser er oppe for tiden og med god grund. Energi bliver kun dyrere med årene, og det kræver ofte nytænkning at implementere store energibesparende tiltag. Men der er også mange simple initiativer, der kan give stor gevinst på energifronten og dermed også pengepungen. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Marie Ambye, Plan- og Miljøafdelingen De fleste har sandsynligvis set reklamerne på tv fra Go Energi. Go Energi er en offentlig og uafhængig organisation under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og giver gode råd og tips til private og virksomheder, så der kan spares på energiforbruget. For der er rigtig mange steder, der kan spares både hos den enkelte borger, men i høj grad også hos virksomhederne, som er de store energislugere. Nogle tiltag kræver store ændringer, mens andre er forholdsvis simple. Bliv Kurveknækker Hos Go Energi kan virksomheder blive kurveknækkere. Det gælder for alle typer virksomheder store som små. Som kurveknækker får virksomheden tilbud om temamøder, værktøjer og materialer om energibesparelser samt kommer på Go Energis liste over virksomheder, der arbejder med energibesparelser. Derudover må virksomheden bruge kurveknækker-logoet. Det er gratis at tilmelde sig kurveknækkeraftalen, og virksomheden forpligter sig ikke til en specifik energibesparelse. Det er blot en måde at vise overfor andre, at virksomheden har fokus på energibesparelser og arbejder med emnet. Tilmelding, gode råd og mere information kan fås på Hvidovre Kommune sparer på energien I Hvidovre Kommune vil vi også gerne spare på energien. Som kommune har vi forpligtet os til at reducere CO 2 -forbruget med 2 % hvert år frem til 2025 som en del af en aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Og indtil videre går det rigtig godt, men der er stadig meget, der kan gøres, og der arbejdes videre på mange fronter for at opnå endnu større energibesparelser. Mere information om klimaarbejdet i kommunen kan fås på Fokus på energibesparelser Kommunens virksomheder opfordres altid til at tænke på miljø, klima og energi. Både som en del af den daglige drift, men også ved større ombygninger mv. Derfor vil Miljøavisen i 2012 sætte fokus på energibesparelser og bringe en række artikler om emnet til inspiration. Har I ønsker til et specifikt emne eller andre gode idéer, er I altid velkomne til at kontakte Plan- og Miljøafdelingen. Eksempler på energibesparende tiltag: - Automatisk tænd/sluk af lys - Installering af elspareskinne - Automatisk dvalefunktion på skærm og computer - Fjernelse af oplader efter opladning - Skru ned for radiatoren og lad den stå på det samme - Udskiftning af pærer til fx LED-pærer - Isolering af bygning - Tidsindstillet sodavandsautomat - Regulering af køleanlæg og ventilation

5 lov nyt Efterstræbte ressourcer IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII En række grundstoffer, der anvendes i blandt andet højteknologisk udstyr, først og fremmest elektronik, er efterstræbte på grund af deres egenskaber. Stofferne kaldtes tidligere de sjældne jordarters metaller, om end de ikke alle er sjældne. Grundstofferne tilhører gruppen lanthaniderne i det periodiske system. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Ole Lützen De sjældne jordarters metaller er en ældre betegnelse for en gruppe grundstoffer. Gruppen omfatter 17 grundstoffer, og omfatter lanthaniderne og stofferne scandium og yttrium. Grundstofferne forekommer ikke i store mængder sammenlignet med en række andre grundstoffer, men de er ikke sjældne. På grund af vanskeligheder med at udvinde dem og isolere dem, blev de i datidens terminologi betegnet som sjældne. En af lanthaniderne, cerium, er det 26. mest udbredte grundstof i Jordens skorpe. Et andet, neodym findes i større mængder end guld, og det mest sjældne grundstof af lanthaniderne, thulium, findes i større mængder end grund- Fortsættes på side 8 Bekendtgørelse nr af 31. december 2012 om affald (Affaldsbekendtgørelsen). Der er kommet en ny affaldsbekendtgørelse på gaden. Ændringer i forhold til den gamle bekendtgørelse er bl.a. vilkår omkring virksomheders adgang til genbrugspladserne. Dette er nu blevet en frivillig tilvalgsordning enten som abonnementsordning eller klippekortsmodel. Det præciseres endvidere, at virksomheder kun må aflevere affald på genbrugspladserne, der i karakter svarer til det, husholdninger må aflevere (her er ikke fastlagt mængder). IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Bekendtgørelse nr af 12. december 2011 om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elektronikaffalds-bekendtgørelsen). Ændringen havde virkning fra 1. januar 2012 og er bl.a. en konsekvens af de ændrede regler for virksomheders adgang og betaling for virksomhedernes adgang til de kommunale genbrugspladser. Stof Lanthan Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium Yttrium Scandium Anvendelse Batterifremstilling Katalysator Magnetfremstilling Magnetfremstilling Beta-strålekilde Magnetfremstilling Fosforiserende stoffer Keramiske materialer og magneter Magnetfremstilling Magnetfremstilling Magnetfremstilling Fiberoptiske forstærkere Ikke væsentlig anvendelse Fosforiserende stoffer Scintillator ved tomografi Forsforiserende stoffer, katalysator, superledere Legeringer Væsentlige anvendelser af de sjældne jordarters metaller Lov nr af 21. december 2011 om Miljøbeskyttelse Ændringen omhandler bl.a. ny betalingssats for markedsførte batterier og akkumulatorer. Producenter og importører vil i 2012 skulle betale 6,00 kr. pr. markedsført kg. mod 2,84 kr. i Betalingen finansierer den kommunale indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer samt udgifter i forbindelse med opkrævning og udbetaling, herunder etablering af systemer, vedligeholdelse, drift og administration af opkrævning og udbetaling.

6 6 7 Det økologiske fodaftryk IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Den påvirkning på miljøet, som menneskelige aktiviteter udøver, kan måles på forskellige måder. Udslip af kuldioxid til atmosfæren fra forbrænding af fossile brændsler, eller det totale udslip af drivhusgasser er mål for, hvor stor en påvirkning aktiviteterne kan have på miljøet. En måleparameter, der sammenligner de menneskelige aktiviteter med den kapacitet, Jorden har for at imødekomme ressourceforbruget, er en anden metode til at kvantificere den menneskelige påvirkning. Det økologiske fodaftryk er et beregningssystem, der sammenholder jordens biologiske kapacitet med den menneskelige påvirkning. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Ole Lützen Det økologiske fodaftryk for et land er en indikator for ressourceforbruget for hver borger i landet. Det økologiske fodaftryk måles i arealenheder, fx i hektar. Det vil sige, at der for hver borger i et land kan knyttes det antal hektar, der går til, for at levestandarden, forbruget og livsstilen kan opretholdes i den nuværende form. I arealet indgår både biologisk produktivt land og vandområder. Global grænse på 1,8 hektar Levestandard og forbrug verden over varierer. Det er beregnet, at hvis alle skulle have samme forbrug og levestandard, og dette ikke skulle ødelægge den økologiske balance på Jorden, måtte hver borger højst lægge beslag på ressourcer svarende til den biologiske kapacitet for et areal på ca. 1,8 hektar. Jordens gennemsnitlige økologiske fodaftryk lå i 2007 på ca. 2,7 hektar. Det betyder, at Verdens befolkning 3,7 4,1 4,8 5,3 6,1 6,7 Totale økologiske fodaftryk 2,8 2,8 2,6 2,7 2,5 2,7 Samlede biokapacitet 3,1 2,9 2,4 2,3 2,0 1,8 Forholdet mellem fodaftryk og biokapacitet 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 Jordens samlede biokapacitet sammenlignet med det totale økologiske fodaftryk. Måleenhed: hektar pr. indbygger. Økologiske fodaftryk i hektar pr, indbygger Biokapacitet i ha/indbygger Forskel mellem økologiske fodaftryk og biokapaciteten Forenede Arabiske Emirater 10,68 0,85-9,83 Danmark 8,26 4,85-3,41 Belgien 8 1,34-6,66 USA 8 3,87-4,13 Canada 7,01 14,92 7,91 Australien 6,84 14,71 7,87 Kuwait 6,32 0,4-5,92 Irland 6,29 3,48-2,81 Holland 6,19 1,03-5,16 Sverige 5,88 9,75 3,87 Norge 5,56 5,48-0,08 Afghanistan 0,62 0,54-0,08 Puerto Rico 0,04 0,14 0,1 Økologiske fodaftryk 2007, Kilde: hvis de menneskelige aktiviteter skulle være bæredygtige, skulle der i gennemsnit være ca. 0,9 hektar mere til rådighed pr. indbygger på Jorden. I tabellen nederst på siden fremgår det, at fra ca oversteg det økologiske fodaftryk den samlede biokapacitet for hele Jorden (de røde tal i nederste række). De lande, der har det største økologiske fodaftryk er især de vestlige, industrialiserede lande. Danmark har et stort økologisk fodaftryk. Det lå i 2007 på ca. 8,26 ha/person, mens der i Danmark kun er biokapacitet til 4,85 ha/person. Virksomheders fodaftryk Virksomheder kan også ved brug af modeller beregne deres økologiske fodaftryk. Virksomheder kan derved opnå en bedømmelse af deres aktiviteters bæredygtighed, overvåge projekters miljømæssige påvirkninger samt sammenligne sig med andre virksomheder. I modsætning til andre værktøjer til miljømæssige konsekvensanalyser, er det økologiske fodaftryk baseret på et standardiseret system til beregning af ressourcepåvirkningerne. Systemet viser også sammenhængen med de globale grænser for udnyttelse af ressourcerne, og måler derfor ikke kun en virksomheds miljøpåvirkninger, men sammenholder miljøpåvirkningerne fra virksomheden med Jordens økologiske grænser. Det økologiske fodaftryk blev udviklet af Mathis Wackernagel og William E. Rees. Begrebet er beskrevet i bogen Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth fra 1996.

7

8 8 9 Affaldsgebyr i kommunerne Dansk Byggeri har lavet en undersøgelse af, hvilken affaldsgebyrmodel de enkelte kommuner har valgt, og hvad det koster. Undersøgelsen viser, at der er store forskelle fra kommune til kommune både i model og pris. 30 % af kommunerne bruger klippekortsmodellen, mens 24 % bruger abonnement og 11 % har valgt, at prisen afhænger af den konkrete affaldstype og vægt. Selvom 24 % af kommunerne har valgt abonnementsmodellen, så varierer måden hvorpå affaldsgebyret beregnes på også. Nogle kommuner har fx valgt at beregne gebyret ud fra biltype og antal biler, mens andre beregner det ud fra antal ansatte i virksomheden. Det betyder, at affaldsgebyret varierer meget fra fx kr. i en kommune og helt op til kr. i en anden kommune. Undersøgelsen kan ses på: og%20presse/presse%20og%20politik/kommunalperformance/ Affaldsgebyrer/Affaldsanalyse.pdf De enkelte gebyrer Det er desuden muligt, at se et skema med oversigt over de regionale erhvervsaffaldsgebyrer på: presse/presse%20og%20politik/kommunalperformance/affaldsgebyrer/regionale_affaldstal.pdf Jeg er skraldemand Ny branchevejledning fra BAR transport og en gros, der retter sig mod skraldemænd og deres arbejdsgivere samt udbydere af dagrenovationsopgaver. Der er i branchevejledningen lagt vægt på de gode eksempler. Sidst i branchevejledningen er der afsnit om materiel, skraldebilen, adgangsveje og udbyders opgaver. Afsnittene tager udgangspunkt i kravene i Arbejdstilsynets vejledning om indretning og brug af dagrenovationssystemer suppleret med billeder af forskellige løsninger. Se vejledningen på: pdf/jeg_er_skraldemand_2011.pdf... fortsat fra side 5 stoffet jod. Grundstofferne er derfor ikke udpræget sjældne. Teknisk anvendelse af lanthaniderne Den største anvendelse af lanthaniderne sker til batterifremstilling, som katalysatorer og ved magnetfremstilling samt som legeringsmetaller. Desuden anvendes lanthaniderne, yttrium og scandium til en lang række elektroniske hverdagsprodukter, som mobiltelefoner, smartphones m.m. Verdens forekomster af de sjældne jordarters metaller De største kendte reserver af de sjældne jordarters metaller fordeler sig med 48 procent i Kina, 17 procent i det tidligere Sovjetunionen, 11 procent i USA og 3 procent i Indien. Verdensproduktionen af de sjældne jordartes metaller ligger på godt tons. Kina står i dag for omkring 97 procent af produktionen, og Indien for ca. 2 procent. Udviklingen af udvinding og oparbejdning af de sjældne jordarters metaller er kompliceret og tidskrævende. Kina har et stort forspring på dette område, da landet allerede i 1980 erne satte dette arbejde i gang, mens resten af verden byggede deres anvendelse af de sjældne jordarters metaller på den kinesiske produktion. Dengang kunne metallerne købes fra Kina til overkommelige priser. I takt med efterspørgslen er priserne imidlertid steget voldsomt, og ligger for flere af metallernes vedkommende over prisen på guld. Derfor intensiveres jagten på metallerne nu for ikke at blive totalt afhængige af de kinesiske priser. Det forventes, at det vil tage 10 til 15 år, inden der er udvinding og produktion i tilstrækkelig stor målestok andre steder til at imødekomme verdensforbruget. Genanvendelse af metallerne Der sker på globalt plan ingen væsentlig genanvendelse af de sjældne jordarters metaller fra forbrugsprodukter. Genanvendelsen i produktionsindustrien ligger også meget lavt, idet den for få lanthanider ligger mellem 1 og 10 procent og for størstepartens vedkommende under 1 procent. Årsagen er, at det for indeværende stadig er dyrere at genindvinde metallerne frem for at købe nye. Der synes dog at være tiltag på vej for at øge genanvendelsen af blandt andet elektriske og elektroniske produkter, hvorved også genanvendelsen af lanthaniderne m.fl. metaller vil øges. Grønlandske forekomster På flere lokaliteter i Grønland er der på baggrund af prøveboringer formodninger om betydelige forekomster af de sjældne jordarters metaller. En af lokaliteterne er Kvanefjeld, hvorfra der tidligere er blevet udvundet uranmalm til forsøgsproduktion. Ifølge overslag, kan der udvindes omkring til ton af metallerne gennem en længere årrække. Men udvindingen kræver, at der gennemføres miljøundersøgelser for at få klarhed over følgevirkningerne, blandt andet er der risiko for, at der ved udvindingen vil blive spredt radioaktivt materiale i området.

9 Delebiler i Hvidovre IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Delebiler er det miljøvenlige og billige alternativ til egen bil. Man betaler kun for den tid, man har bilen samt de kørte kilometer. Måske er det en mulighed for dig og din virksomhed? IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Marie Ambye, Plan- og Miljøafdelingen Mange mennesker har brug for en bil til hverdag, hvis der fx er langt til arbejde eller møder. Men en del af os kan sagtens undvære bilen i det daglige - især os i bykommunerne. Har I mange af de korte ture? Er de lange bilkøer morgen og eftermiddag frustrerende? Hvordan dækker den kollektive trafik jeres behov? Bor kunder, eksterne partnere, venner og familie i nærheden? Får I nok motion i det daglige? Er økonomien lidt stram her i denne krisetid? Spørgsmålene er mange, men det kan godt være værd at tænke sine bilvaner igennem en ekstra gang. For det løber hurtigt op med unødvendige bilture, og det koster på flere fronter; pengepungen, motionen og miljøet! Del en bil En delebil er derfor den perfekte løsning for jer, som ikke har brug for en bil i det daglige, men som gerne vil have muligheden, når behovet opstår. Flere af landets kommuner har delebilsordning som et tilbud til virksomheder og borgere. Hvidovre Kommune vil gerne gøre det samme og støtter derfor op om ordningen, så kommunen kan blive mere miljørigtig. Måske var det en idé for din virksomhed? Eller måske hjemme i boligforeningen? Simpelt og enkelt Konceptet er ganske simpelt; man tilmelder sig ordningen, deler typisk bil med 4-5 andre, booker bilen den tid man har brug for, og så kører man ellers bare derudaf. Man slipper for alle udgifterne med forsikringer, afgifter, syn og service, for det ordner biludlejningsfirmaet. Og lad os lige slå fast; man kommer ikke til at være chauffør for en flok fremmede mennesker, man har bilen helt for sig selv præcis som ved egen bil. Mere information Yderligere information om delebilen kan findes på www. delebilen.dk. Spørgsmål om kommunens arbejde med delebiler kan sendes til Teknisk Forvaltning på Fordele ved delebilsordningen: - Fleksibelt og billigt tilpasses til netop jeres behov - Ingen penge og tid på service, syn, forsikringer m.m. - Nemmere at få en parkeringsplads landet over - Skåner miljøet - Letter trafikken - Mere motion i det daglige - Kan bruges af virksomheder såvel som private

10 10 11 Anchersen Rute ApS ny virksomhed med fokus på miljøet IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Helt nye bygninger er der kommet til på Jernholmen. Busselskabet Anchersen Rute ApS har valgt at sætte miljø og arbejdsmiljø i fokus under hele byggeprocessen, og det kan der spares penge på! IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Marie Ambye, Plan- og Miljøafdelingen I oktober 2011 igangsatte Anchersen Rute ApS opførelsen af et helt nyt anlæg på Avedøre Holme, hvor hele virksomheden flytter ud i marts Virksomheden driver flere faste busruter i København samt en stribe turistbusser. 188 medarbejdere og 70 busser sikrer den daglige drift og komfort busvaske årligt Snavset fra byernes gader sætter sig på busserne, og hver dag bliver de rengjort indvendigt og udvendigt af eget personale. Det bliver til ca busvaske om året, og da én vask kræver 1080 liter vand, kan det godt betale sig at kigge nærmere på vaskeprocessen. Derfor har Anchersen Rute ApS i tæt samarbejde med rådgivningsfirmaet B. B Byg ApS designet, indrettet og bygget en vaskehal til vask af egne busser. I byggeprojektet er der tænkt både miljø og arbejdsmiljø ind på flere fronter. Vasketiden er forkortet og i stedet for udelukkende at bruge vand direkte fra vandværket, er der taget andre metoder i brug. Opsamling af regnvand At regnvand kan volde store problemer, er efterhånden ganske velkendt. Ved store regnskyl kan kloakkerne simpelthen ikke følge med, og vandet samles i stedet som store pytter udenfor samt i kældre og lavtliggende bebyggelse. Derfor er der for tiden meget fokus på Lokal Afledning af Regnvand, LAR. Mange virksomheder og boligforeninger opsamler og benytter regnvand i egne vandkrævende processer. Hos private kan det være som toiletskyllevand og vanding af planter, mens regnvand kan indgå i vaskeprocesser og produktion hos virksomheder. Brugen og idéerne er mange. Hos Anchersen Rute ApS opsamles regnvand fra bygningens tag i en tank. Regnvandet i tanken renses og bruges derefter i busvaskeprocessen. Det bliver årligt til ca liter regnvand, og der er flere fordele. Regnvandet giver ikke anledning til problemer på matriklen, og økonomisk set spares der ca kr. årligt! Recirkulering af vaskevand Når en bus er blevet vasket i vaskehallen hos Anchersen Rute ApS, er det ikke alt vandet, der løber til kloakken som spildevand. Virksomheden har etableret et anlæg, der recirkulerer 87 % af det brugte vand. Vandet bruges så igen i næste busvask, og dermed genbruges størstedelen af vandet. Vaskning af busser foregår i tre trin, og kun det sidste trin, efterskyllet, foregår med rent vand. I og med at så stor en del af vaskevandet recirkuleres, bliver der i gennemsnit kun brugt ca. 150 liter rent vand pr. busvask, hvilket er en stor besparelse set i forhold til de 1080 liter vand, hele processen kræver. De vandbesparende løsninger er mange Vores drikkevand er en knap ressource, og det koster penge at bruge og aflede vand. Sådan som Anchersen Rute ApS har indrettet deres vask af busser, er blot én måde, hvorpå en virksomhed kan spare vand. Mange vandkrævende processer behøver ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand fra forsyningen, og det kan derfor være en løsning at benytte sig af regnvand, recirkulering eller noget helt tredje.

11

12 B Biler uden nummerplader fjernes uden varsel IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Konstaterer man biler uden nummerplader eller biler med kun en nummerplade efterladt på offentlig vej i Hvidovre, er man velkommen til at kontakte Plan- og Miljøafdelingen på tlf IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Af Marianne Jordt, Plan- og Miljøafdelingen Hvidovre Kommune har siden 2004 fjernet køretøjer uden nummerplader og køretøjer med kun én prøvenummerplade fra offentlige veje. De uindregistrerede biler bliver transporteret til Bildemontering København A/S, Bådehavnsgade 59, 2450 København SV, hvor de bliver skrottet efter 14 dage. Mod dokumentation af ejerskab, betaling af kommunens transportudgifter og betaling for opbevaring, vil ejeren kunne afhente bilen hos Bildemontering København A/S, såfremt den endnu ikke er skrottet. I Hvidovre Kommune blev der i 2011 fjernet 122 biler. Kommunen har fjernet 80 biler og politiet 42 biler. Ud af de 80 biler som kommunen har fjernet, er de 39 biler blevet afhentet af ejeren, og 31 biler er blevet skrottet af kommunen. De seneste år har antallet af biler, som er blevet fjernet fra offentlig vej, ligget meget stabilt omkring de 120 biler. Miljøavisen udgives 4 gange om året og er rettet mod virksomheder Redaktion: Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, Plan- og Miljøafdelingen Ansvarshavende redaktør: Jana Eger Schrøder Kontaktperson: Marianne Jordt - Miljøavisens indhold tilrettelægges i et samarbejde mellem Hvidovre Kommune og Ballerup, Brøndby, Glostrup, Herlev, Roskilde og Solrød Kommuner. Tryk: Kailow Graphic, miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS Opsætning: Mette Holm Oplag: 800 stk.

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014 Affaldsløsninger 8. oktober 2014 Indhold Rapport for Poul Tarp A/S...2 Rapport for SeerupIT ApS...4 Rapport for SeerupIT ApS...5 Rapport for Grontmij...7 Rapport for Logimatic...9 Rapport for Orbicon...

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Risikoaffald på genbrugspladserne. Administration af genbrugspladsgebyret herunder de nye regler. Bjarne Kallesø Civilingeniør

Risikoaffald på genbrugspladserne. Administration af genbrugspladsgebyret herunder de nye regler. Bjarne Kallesø Civilingeniør Risikoaffald på genbrugspladserne Administration af genbrugspladsgebyret herunder de nye regler Bjarne Kallesø Civilingeniør Risikoaffald på genbrugspladserne Virksomheder kan aflevere farligt affald svarende

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Trinmål for Fysik/kemi TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Fysikkens og kemiens verden Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag. Kende generelle egenskaber

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING ÅRSRAPPORT Mokana SUPPLERENDE BERETNING Selskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser indenfor håndtering af farligt affald på de områder, som interessentkommunerne

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

NUNAMINERALS ( NUNA ) RAPPORTERER OM KONTINUITET I QEQERTAASAQ REE PROSPEKTET RESULTATER FRA FASE 2 BORINGER 2011

NUNAMINERALS ( NUNA ) RAPPORTERER OM KONTINUITET I QEQERTAASAQ REE PROSPEKTET RESULTATER FRA FASE 2 BORINGER 2011 Nuuk, 28. februar 2012 Meddelelse nr. 02/2012 Side 1 af 5 NUNAMINERALS ( NUNA ) RAPPORTERER OM KONTINUITET I QEQERTAASAQ REE PROSPEKTET RESULTATER FRA FASE 2 BORINGER 2011 Resumé Qeqertaasaq fase 2 boringer:

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende Kvanefjeld-projektet

Spørgsmål og svar vedrørende Kvanefjeld-projektet Greenland Minerals and Energy A/S: Spørgsmål og svar vedrørende Kvanefjeld-projektet Denne samling spørgsmål og svar er et praktisk værktøj til at hjælpe interesserede med at finde information om sjældne

Læs mere

Mærkning af produkter (BAT)

Mærkning af produkter (BAT) November 2011 Mærkning af produkter (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Busser og delebiler Vigtigt projekt for Region Hovedstaden Led i den regionale udviklingsplan

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Bilag 8c til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg 7. februar 2012 Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Hvad Bilag 8c til Dagsorden er til møde en i Klima- og Energipolitisk

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

Ressource flow i eksisterende byggeri

Ressource flow i eksisterende byggeri Kr., m 3 og CO Ressource flow i eksisterende byggeri 2 Sight and Settlement Anna-Mette Monnelly, Architect MAA, LEED AP/ BC+D Tietgensgade 64, 1.tv 1704 København V write@sightandsettlement.com www.sightandsettlement.com

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT)

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) September 2013 Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Toget et godt miljøvalg

Toget et godt miljøvalg Toget et godt miljøvalg En rejse mod et bedre miljø At kunne rejse er en selvfølgelighed i dag. Det omfattende transportsystem, vi har skabt omkring os, er faktisk forudsætningen for et velfungerende samfund.

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010 Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation København den 17. juni 2010 Agenda 09.30-09.40 Velkomst Anders Christiansen, KL 09.40-10.30 Organisationsformer Line Markert, HORTEN 10.30-11.15 Kalkulation og håndtering

Læs mere

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG OG TELEFONISK MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE TILBAGEKALD FRA Ved kø tilbyder vi dig altid at

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

BASISPAKKE Dit valg, din service

BASISPAKKE Dit valg, din service BASISPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE VELKOMSTGAVE

Læs mere

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5 Affaldshåndbog 2014 erhverv Affald er fremtidens råstof og du er leverandøren Affald er i et moderne samfund en vigtig og dyrebar ressource. EU forudsiger,

Læs mere

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug.. Et oplæg til holdningsbearbejdning og affaldshåndtering For ca. 85 grundforløbselever på RTS Hans Bjerre.. Velkommen.. Præsentation, sådan blev uge 9 brugt. Første

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

* affald * thùng rác * waste

* affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Undervisningsmateriale fra Skolernes EnergiForum august 2011 * affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Baggrund Vi har store udfordringer

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter

Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter Totaloverdækning giver tørvejr og øget effektivitet på byggepladsen I mange af vores byggesager har der været god økonomi i at indkalkulere Sitecover Robert Mayer

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Bæredygtighed vs. forbrug?

Bæredygtighed vs. forbrug? Bæredygtighed vs. forbrug? Eller bæredygtigt forbrug? INDHOLD: Indledning/motivation... Problemformulering... Afgrænsning... Tekst: Energi... Vand... Produktion (Vugge til vugge)... Transport... Lokaldyrkning...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Velkommen. Sit, fru Kristof!

Velkommen. Sit, fru Kristof! * Velkommen Sit, fru Kristof! Velkomst David og Katrine Dagens Program Tid 13.30-14.30 Tema 14.30-15.00 Affald Præsentationsrunde Regnvand 15.00-15.30 Pause 15.30-16.00 Byhaver 16.00-16.30 Energiopgaver

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Indgang til Verdensborgerforløb

Indgang til Verdensborgerforløb Indgang til Verdensborgerforløb Indgangens opbygning Indgangen til forløbet omfatter først et læreroplæg der skal introducere emnet, hvorefter eleverne selv skal arbejde med IT-værktøjet Dit globale fodaftryk.

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

4. VAND I JORDEN RUNDT/LANDFAKTA

4. VAND I JORDEN RUNDT/LANDFAKTA Opgaver til Agent Footprint 4. til 6. klasse Nedenstående findes en oversigt over alle opgaver til materialet Agent Footprint primært tiltænkt elever på mellemtrinnet. Opgaverne er samlet under to temaer:

Læs mere