Årsrapport Sammenfatning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010. Sammenfatning"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Sammenfatning KLS Grafik ansøgte i december 2009 Energistyrelsen om tilskud til projekt Vejen frem for KLS grøn el til flåden, som i første omgang ikke blev godkendt i sit fulde omfang. En stor del af forsøgselementerne herunder formidling blev ikke tilskudsbelagt og er derfor skåret væk i projektet. KLS fik i februar måned 2010 tilsagn om et maksimalt tilskud på kr. til indkøb af biler, ladestandere og til rådgiver på projektet fra Energistyrelsen. I oktober 2010 ankom 1 stk. Fiat Qubo E elbil til brug for direktøren og salgskonsulenterne og i august 2010 en Modec ellastbilen til brug for varedistributionschaufføren. I årets løb har der været afholdt to styregruppemøder, hvor det primært har handlet om at få den daglige drift af bilerne til at køre. Der er foretaget brugerinterviews med de på nuværende tidspunkt centrale brugere af bilerne. Interviewene lagde vægt på at indhente både gode og dårlige erfaringer ved brugen af elbilerne, herunder kørselsadfærd og energiforbrug. Begge elbiler kører som udgangspunkt godt og stabilt, når de er i drift. Brugerne vender sig også hurtigt til at køre el-bil og har alle nået en erkendelse af at teknologien fungerer uden følelsen af at gå på kompromis med komfort, sikkerhed, brugervenlighed. Elbilerne bliver ofte omdrejningspunkt for samtalen, og brugerne har oplevet stor interesse for elbilerne. Opstartsperioden har imidlertid været præget af tekniske problemer og det er ledelsens opfattelse, at den bagvedliggende infrastruktur og kompetencer til at servicere og reparere køretøjerne ikke har været til stede i den grad må man forvente, når man driver en forretning. Begge leverandører af elbilerne har skuffet KLS med en amatøragtig tilgang til servicering af bilerne. KLS har med begge biler oplevet stilstandsperioder på 4-6 uger pga. manglende reservedele eller uafklarede Service Level Agreements mellem producenten og leverandøren i Danmark. Denne tilgang er stærkt kritisabel og vurderes at være en alvorlig barriere for udbredelsen af elbiler i Danmark. KLS har udover den daglige drift af elbilerne profileret elbilerne i nationale og lokale medier, deltaget i mange arrangementer med fremvisning af bilerne, haft indvielsesbesøg af Klima- og energiminister Lykke Friis og deltaget ved flere netværksmøder og holdt foredrag omkring klimaforandringer og brugen af elbiler som en del af løsningen. I 2011 vil vi.. Sætte større fokus på at udbrede brugen af elbilen og få indsamlet data. Der vil fra februar/marts løbende blive indhentet brugererfaringer hos alle daglige brugere. Målet for 2011 er også at arbejde med medarbejdernes pendling samt udbrede kendskabet og erfaringerne med anvendelse af elbiler til de omkringliggende virksomheder i Avedøre Holme

2 Proces, teknik og data Implementeringen af køretøjerne i den daglige drift har krævet en del forarbejde. Undervejs har der været mange tekniske opgaver som skulle løses. Der blev tidligt nedsat en styregruppe til at holde projektet på rette kurs og få tingene til at hænge sammen. Der blev udarbejdet en planoversigt over dataindsamling for at lette styringen af projektet. Nedenstående tabel giver et overblik over de aktiviteter der er foregået i løbet af Aktivitet Tidsperiode (angiv i mdr. f.eks. feb 2010 sept. 2011) Gennemførelse (angiv dato og eller status) Anskaffelse af biler apr 2010 maj 2010 Fiat: Slut oktober A priori holdningsundersøgelse blandt brugere og personale Modec: August 2010 apr 2010 Juni-august 2010 Undersøgelse af brugererfaringer maj 2010 og hver 3. måned i forsøgsperioden Brugerinterview gennemført 12. januar. Analyse af tekniske, økonomiske, bruger- og holdmæssige erfaringer Undersøgelse af effekter af kommunikation hos kunder, virksomheder i området og udvalgte virksomheder blandt små og mellemstore i Hovedstadsområdet og hele landet Deltagelse i fagmøder med omtale af projektet Omtale i faglige medier Intelligente enheder i Better Place ladestandere. maj 2010 juni 2010 og efter hver undersøgelse. Mindre kvartalsundersøgelser store årlige. dec 2010 første gang og inden udløbet af forsøgsperioden på 4 år. maj 2010 og senere og mindst 5 indlæg med omtale af projektet maj-dec 2010 og senere og mindst omtale i 5 faglige medier August Holdning analyseret og afrapporteret 18. august Følges løbende. 4 indlæg gennemført Se nærmere under formidlingstiltag. Se nærmere under formidlingstiltag. I det følgende rapporteres fra opstartsperioden omkring anskaffelsen og anvendelsen af køretøjerne. Elbil - Fiat Qubo E Alle salgskonsulenter er blevet introduceret til anvendelse af elbilen. Processen omkring anvendelsen af elbilen bliver, at de seks brugere (salgskonsulenterne) skiftes til at bruge den en måned hver. Det vil sige alle kommer til at køre i den 2 måneder om året. Laderen gik i stykker og bilen var ikke brugbare i 5-6 uger (midt november - jul/nytår 2010) på grund af lang lader-leveringstid. På nuværende tidspunkt (14. januar 2011) er lademåleren ikke blevet færdigprogrammeret, hvilket resultere i, at man ikke kan følge strømforbruget under anvendelsen af bilen. Bilen kan dog køre. Bilen kører godt, men det bagvedliggende koncept er ikke fuldt sikret.

3 Som et led i projektet skal bilen også forsøgs anvendt som pendlerbil. Der har været praktiske problemer med pendlerdelen. Man kan ikke oplade i et almindelig hjem 1 uden en elinstallatør har forberedt til dette brug. Direktøren afventer i øjeblikket en installation af en ladestander ved hans private ejendom.. El-lastbil - Modec El varebilen som der først var ansøgt om, levede ikke op til kravene for at gennemføre almindelig daglig drift i virksomheden. Dette resulterede i valget af Modec en (el-lastbil), der blev leveret i starten af august Opstarten for anvendelsen af Modec en har været meget præget af forskellige tekniske problemer. Fra fabrikken var der installeret et forkert batteri, som blev skiftet. Dette skift tog over en måned og bilen kom først rigtig i gang med at køre i midten af september. Efter 14 dages kørsel opstod der problemer med ladningen. Lastbilen var igen ude af drift i 14 dage. Fra midt oktober og frem til starten af december har lastbilen været i brug. I start december gik lastbilen i stykker på motorvejen, men blev repareret. Den virkede et par dage før den gik helt i stå. Det har været muligt for mekanikerne at lokalisere problemet til batteridelen, men kompetencerne til reparationen har ikke været der. Modec en er pt (14. januar 2011) ude af drift og har stået stille siden midten af december 2. Ud af de fem måneder KLS Grafik har været i besiddelse af Modec en har den kun været i drift i 2 af månederne. Det er ledelsens opfattelse, at den bagvedliggende infrastruktur og kompetencer til at servicere og reparere Modec en og Fiat en ikke har været til stede i den grad må man forvente, når man skal drive en forretning. Data Vedrørende indsamling af data fra køretøjerne mangler der stadig log er i Fiat en, mens den er kommet i Modec en. Der mangler stadig brugernavn og kode til databasesystem, så på nuværende tidspunkt kan der ikke trækkes data ud. Leverandør (Vikingegården) er jævnligt blevet rykket for denne mangel. Der er placeret en logbog i elbilen og el lastbilen. Der foreligger ikke så mange data på elforbruget kontra antal kørte km, da vi i første omgang satte meget fokus på at få køretøjerne til at fungere i den daglige drift samt der har været en række opstartsproblemer. Den anvendte logbog fra lastbilen har dog givet en række umiddelbare erfaringer med batterilevetiden, som har været svingende. Registrering kan ske via bilens måler. 1 Der har været forsøg med at lade op fra private ejendomme. Det er ikke muligt, da det kræver for meget strøm og erfaringerne er, at sikringerne springer. 2 Beskrivelserne af hændelser er baseret på noter fra logbog, som har været placeret i lastbilen siden starten.

4 Brugererfaringer Indtil videre har to af de seks brugere til elbilen været primære brugere. Da elbilen som tidligere beskrevet har haft opstartsvanskeligheder, har kortlægningen af brugererfaringerne været koncentreret omkring nogle kvalitative interviews med de primære brugere. Derudover er chaufføren til el-lastbilen blevet interviewet. I det efterfølgende rapporteres resultatet af disse interviews. Kasper Larsen - økonomidirektør Erfaringerne med kørsel af elbilen er blandede. I by og på landeveje lægger man ikke mærke til, at det er en elbil. På motorvej har den en begrænsning og der kører man oftest 90 km/t. Det føles utrygt at skulle overhale lastbiler på grund af den manglende kraft og begrænsede tophastighed (max. hastighed 105 km). Den bliver sat til opladning ved endt kørsel ved virksomheden. I Fiat Qubo E er der installeret et lydaggregat, som afgiver lyde ved manuel anvendelse og tændes fx når der er mange cyklister og fodgængere. Den er blevet tændt en enkelt gang i et meget trafikeret område i Nyhavn. Den mest positive forskel fra anvendelse af en almindelig bil til en elbil er dens simple opbygning. Den mest negative forskel er det manglende logistiske infrastruktursystem til servicering og reparation af ibrugtagne elbiler samt kørsel på motorvej. I processen med anskaffelsen af bilerne erfarer Kasper, at der har været mange opstartsvanskeligheder og at leverandørerne ikke har formået at løse opgaverne tilfredsstillende. Jeg har været skuffet over leverandørernes håndtering af sagen det er amatøragtigt at man kan vente 5-6 uger på en ny lader. Det er deres ansvar, at det skal virke. Der mangler et gennemtænkt logistiksystem. Knud Erik Larsen administrerende direktør I januar måned (2011) er det Knud Erik, der kører i elbilen. Knud Erik anvender, udover almindelig kørsel, elbilen til markedsføring og får kunderne inspireret til selv at prøvekøre elbilen. Knud Erik oplever, at mange forveksler følelser med fakta og han bruger tid på at give dem den positive oplevelse ved anvendelsen af elbilen. På sigt skal alle kunder have en tur. Ligesom Kasper oplever Knud Erik problemet med at overhale en lastbil på motorvej. (den stopper ved 105 km). Man har ikke power til at køre udenom lastbiler. Den mest positive mener Knud Erik er, at det er en fed fornemmelse af køre i en bil og vide, at den ikke forurener. På sigt er det meningen, at bilen skal indgå i pendlingen fra privatadressen til virksomheden. Bilen har pendlet, men elmåleren i privaten blev meget varm, hvilket er for risikabelt. Den bliver derfor ikke anvendt til pendling. Lige så snart Better Place har en ny stander klar bliver den leveret til Knud Erik. Udtalelser fra Knud Erik Larsen, adm. direktør: Man lider ikke så meget når man kører elbil

5 Der er dejligt stille i bilen Tophastigheden kunne være højere I byerne er den fremragende den er skabt til at køre i byerne Det er en fed fornemmelse at køre i bilen og vide, at den ikke forurener! Johnny Heidelback - chauffør Johnnys opgave er at bringe de trykte varer ud til kunder i hele Københavnsområdet. Til dette formål har han anvendt el-lastbilen. Johnny opfatter det mest positive med el-lastbilen er, at den ikke forurener. Det mest negative er den daglige gerning med at sætte lastbilen til opladning. Dette skyldes, at det er ret fysisk krævende, da opladeren er placeret uhensigtsmæssigt på lastbilen. Det er en fin bil at køre i og dens underdrejning er handy inde i byen, påpeger Johnny, men den har også en række udfordringer, som der skal tages hånd om. Johnny påpeger følgende praktiske udfordringer: 1. Det er ikke er muligt at få vinterdæk til bilen på grund af fælg-størrelsen. Leverandøren kan ikke skaffe vinterdæk. Det er meget essentielt for at køre lastbil om vinteren i Danmark. 2. Rattet er ikke justerbart (op/ned). Dette bevirker at chaufføren sidder i en uheldig kørestilling der på sigt kan give fysiske problemer. 3. Man skal sørge for, at mellemgangen er lukket oppe i toppen. Det er den ikke og med al den sne besværliggøres af- og påstigning på bilen. 4. Bilen støjer meget ved kørsel. Det lyder som en tinnitus-lyd (skrigende lyd). Store lastbiler larmer mindre. 5. Skydedøren vil blive ved med at have et rasleproblem At køre lastbilen er ikke problematisk bort set fra lyden. Det begrænsede antal batterikilometer er han meget bevidst om og lastbilen anvendes for nuværende kun til de kortere ture i Københavnsområdet. Johnny erfarer, at der har været mange opstartsvanskeligheder jævnfør til den tidligere beskrivelse. Leverandørerne har ikke formået at løse opgaverne tilfredsstillende.

6 Formidling KLS har ved følgende organisationers seminar eller møde afholdt oplæg: Zero Carbon Network Roskilde Round Cirkel Frederikssund Rotary 1010 Danmark (foreningsåbning slut sept.) Kunder alle bliver oplyst omkring klimatiltag og elbilerne. Følgende publikationer er udarbejdet som kommunikationstiltag i projektet. Disse er bilag til årsrapporten: Pjece: Hvad El-lers? Selvfølgelig kører vi da i elbiler Brochure: KLS Grafik Hus Vi kører forrest i den grønne udvikling Annonce: Hvad El-lers? Selvfølgelig kører vi da elbiler Bred ekstern formidling/omtale KLS har i 2010 været omtalt i 20 artikler omhandlende elbilerne. Artiklerne kan findes via hjemmesiden under punktet Artikel liste. KLS omtalt i følgende medier Dansk Energi (2 gange) Hvidovre Erhvervs Avis (2 gange) Miljømagasinet (2 gange) Lykke Friis (Facebook side) Se & Hør Miljøavisen De Grafiske Fag (2 gange) Danske Kommuner G/m2 ( Antalis nyt ) Markedsføring Agi (2 gange) Miljø Logistik Magasinet Dong Energy (Indstik i Børsen) Nyhedsbrev fra Better Place Medarbejdere Alle medarbejdere er blevet informeret ved interne kvartalsmøder og virksomheden har internt haft meget fokus på projektet i forbindelse med Minister-indvielsen i november. Personbilen benyttes til eksterne møder, og medarbejdere fra administrationen, Salg, Kundesupport og Grafisk afdeling har benyttet elbilen til møder i 2010.

7 Kunder I forhold til kunder er elbilen et meget vigtigt markedsføringselement. Alle kunder får udleveret brochuren KLS Grafik Hus Vi kører forrest i den grønne udvikling og elbilen anvendes også aktivt i forhold til kunder. Økonomidirektør Kasper Larsen udtaler: Vi bruger den aktivt overfor kunderne og det virker! Kunderne er meget interesseret i den og får lov at prøve elbilen, hvis de vil. Vi bruger den også til aktivt opsøgende salg elbilen er med til at åbne døren til nye kunder, men ordren vindes fortsat på kerneområderne: service, kvalitet, pris etc. Det er målet, at alle kunder skal prøve elbilen, hvis de vil. Tiltag over kunder: Pjecen Hvad El-lers vedlagt som konvolutfyld ved almindelig brevkommunikation med kunder og andre (fra oktober-december 2010) Mailafsendersignatur om elbilforsøget i alle mails fra medarbejdere ud af huset (se boks nederst på siden ) Annoncer i fagblade (se pdf fil) Brochure: KLS Grafik Hus Vi kører forrest i den grønne udvikling Brochuren omdeles dels til kontaktpersoner men også til orientering til andre medarbejdere hos kunden. I 2011 overvejes nye formidlingstiltag i form af demonstrationsarrangementer for andre virksomheder i Avedøre Holme. I boksen ses den mailafsendersignatur om elbilforsøget som indgår i alle medarbejderes mailsignatur.

8 Projektøkonomi Projektets opstart har været forbundet med en del omkostninger og brug af timer. Nedenstående oversigt er et overslag over forbruget i 2010 til indkøb af elbiler, ladestandere og eksterne ydelser i form af rådgiver. Udgifter til projektet i 2010 Pris (excl. moms) Antal I alt i kr. Elbil (inkl. moms) kr kr. El lastbil kr kr. Ekstraarbejde på el-lastbil kr kr. Ladestandere (Better Place) 0 kr. 0 kr. Elarbejde i forbindelse med kr kr. etablering af ladestandere. Ekstern rådgiver (timer) 1000,00 kr./time ,00 I alt kr. Der er afholdt driftsrelaterede omkostninger til vinterdæk til personbilen, forlængerledninger etc. Der er afholdt interne omkostninger på dekoration af bilerne samt udarbejdelse og produktion af brochurer og annoncer. Derudover skønnes det, at KLS Grafik har brugt mindst timer internt i virksomheden i forbindelse med projektet. Der er heller ikke medtaget udgifter til el-forbruget i forbindelse med drift af bilerne, men dette vil der fremover forventeligt blive medtaget ved anvendelsen af dataloggeren. Bilag På de følgende sider ses publikationerne som er udarbejdet som kommunikationstiltag i projektet: 1. Pjece: Hvad El-lers? Selvfølgelig kører vi da i elbiler 2. Brochure: KLS Grafik Hus Vi kører forrest i den grønne udvikling 3. Annonce: Hvad El-lers? Selvfølgelig kører vi da elbiler

9 Hvad el-lers? - selvfølgelig kører vi da i el-biler

10 Danmarks første CO 2 -neutrale trykkeri skifter til el-biler Danmarks første CO2-neutrale trykkeri, KLS Grafisk Hus, er blevet udvalgt til Energistyrelsens forsøgsordning med el-biler. Fremover bliver tryksagerne leveret med en el-lastbil, og kunderne bliver besøgt i en el-bil.

11 Strategipris ved Climate Cup, energi fra vindmøller og nu el-biler Danmarks første CO 2-neutrale trykkeri, KLS Grafisk Hus, fortsætter de mange initiativer for at nedbringe sin CO 2-udledning. Energistyrelsen har nemlig udvalgt KLS Grafisk Hus til sin forsøgsordning med el-biler. - Det er et vigtigt projekt for os. Dels ønsker vi at fortsætte med at reducere virksomhedens CO 2-udledning, dels ønsker vi at få erfaringer med el-biler, som vi kan dele med kunder, samarbejdspartnere, andre virksomheder og organisationer, siger administrerende direktør for KLS Grafisk Hus, Knud Erik Larsen. Netop kunderne kommer til at se en del til de to el-biler, som KLS Grafisk Hus anskaffer under forsøgsordningen. Selskabets varebil til levering af tryksager i hovedstadsområdet bliver udskiftet med en Modec el-lastbil, ligesom sælgerne og direktionen skal deles om en Fiat Qubo, som erstatter en af virksomhedens benzinbiler. Better Place deltager i projektet og leverer ladestanderne. - El-biler er fremtiden. Især når de som hos os kan blive opladet med vedvarende energi fra vindmøller, siger Knud Erik Larsen. Energistyrelsen støtter projektet med kr. Pengene kommer fra en pulje på 7 mio. kr. KLS Grafisk Hus investerer selv kr. i projektet. For yderligere oplysninger kontakt administrerende direktør for KLS Grafisk Hus A/S Knud Erik Larsen direkte på tlf eller

12 klimatiltag hos KLS Grafisk Hus ikke alene er KLS Grafisk Hus Danmarks første CO 2-neutrale trykkeri KLS rådgiver også kunder, samarbejdspartnere og andre om CO 2-reduktion. KLS Grafisk Hus har opnået certificeringen klima-neutral af CO 2focus*. Klimacerti fi ceringen betyder, at KLS Grafisk Hus kan tilbyde 100 pct. CO 2-neutrale tryksager, med CO 2focus klimamærke Klima-neutral tryksag, og dermed adgang til certi ficeret dokumentation for, at der tages hensyn til klimaet ved at få produceret CO 2-neutrale tryksager. *) CO2focus er det førende uafhængige selskab, som forestår klimacertificering i både Norge, Sverige og Danmark og er tæt knyttet til FN s miljøprogram UNEP og CN Net (UN Carbon Neutral Network). KLS Grafisk Hus arbejder på at genanvende varmen fra de store og energikrævende trykmaskiner. Desuden er målet om at nedbringe virksomhedens el-forbrug med 20 pct. tæt på at være nået. KLS Grafisk Hus får el fra to vindmøller, som DONG Energy har opstillet ved Avedøre Holme. De forsyner ligeledes Tivoli, Codan og husstande med vedvarende energi. KLS Grafisk Hus blev i november 2008 belønnet for sin klimaindsats, da trykkeriet vandt Climate Cup Strategiprisen, der blev uddelt ved Nordic Climate Solutionskonferencen i Bella Centeret. Bag Climate Cup-initiativet og priserne står PriceWaterhouseCoopers, Berlingske Tidende og Mandag Morgen. KLS Grafisk Hus A/S producerer alle former for magasiner og brochurer og leverer alt lige fra koncept, design og produktion af tryksager, stofbannere og udstillingssystemer til rådgivning om direct mails og distribution. KLS Grafisk Hus er et familieejet trykkeri, som kunne fejre 60 års jubilæum i Virksomheden har i alt 55 medarbejdere. Ud over at være CO 2-neutral pr. 1. januar 2009 er KLS Grafisk Hus også Svanemærket og FSC-certificeret. Læs mere på KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A 2650 Hvidovre Telefon (+45) KLS GRAFISK HUS

13 kls GR AFISK HUS VI KØRER FORREST I DEN GRØNNE UDVIKLING Læs om vores el-bil projekt

14 2 El-bilerne blev indviet tirsdag den 9. nov af klima- og energiminister Lykke Friis

15 Hvorfor deltager KLS i et projekt om el-biler? KLS Grafisk Hus er en grafisk virksomhed, etableret i 1946 og nu drevet af administrerende direktør Knud Erik Larsen, økonomidirektør Kasper Larsen, henholdsvis 3. og 4. generation siden stifteren, samt salgs- og marketingdirektør Jan Nielsen. I dag har virksomheden ca. 50 medarbejdere. Det lange perspektiv er meget vigtigt for KLS det handler både om økonomi, miljø og klima. Vi skal alle omstille os til klimavenlig adfærd i fremtiden, og KLS har valgt at gå foran og vise, at det kan lade sig gøre i praksis også for en produktionsvirksomhed på forretningsmæssige vilkår. Klimabevidst adfærd er ikke en ekstra omkostning, men en reduceret omkostning og en forretningsmulighed. Hos KLS arbejder vi aktivt på at nedbringe virksomhedens klimabelastning. Derfor beregner vi CO 2 -påvirkningen fra den enkelte tryksag, så kunden kan bruge den som beslutningsgrundlag, og vi har gennemført betydelige CO 2 -reduktioner i produktionsprocessen. Strømfrobruget er fra 2007 til 2009 reduceret med 16% på trods af en 5% produktionsfremgang. Vi har desuden indgået et klimapartnerskab med DONG Energy om de nye vindmøller placeret ved Avedøreværket, få hundrede meter fra KLS. Vindmøllerne har leveret CO 2 -neutral strøm til KLS siden 1. januar 2010, hvor de gik i drift, og dermed også strøm til el-bilerne, som er vores nyeste klimatiltag. Vi skal alle omstille os til klimavenlig adfærd i fremtiden, og KLS har valgt at gå foran og vise, at det kan lade sig gøre i praksis Den ene er en el-lastbil, der bliver brugt til leverance af tryksager. Den anden er en el-bil til deling mellem direktionen og salgskonsulenterne. Sammen udgør de et el-bilprojekt fra 2010 til 2013, som Energistyrelsen støtter og følger i hele projektperioden. Better Place deltager i projektet med el-ladestandere og teknologisk viden om el-biler og batteriteknologier. 3

16 Hvad vil KLS opnå med el-bilerne? i De skal bidrage til at gøre KLS klimavenlig inden for transport af produkter og medarbejdere i De skal give os praktiske erfaringer med anskaffelse og brug af el-biler, herunder de driftsmæssige og økonomiske forhold i De skal bearbejde fordomme om el-biler hos medarbejdere og kunder i De skal give os grundlag for at vurdere, hvordan alle biler hos KLS kan udskiftes med el-biler inden 2013 i De skal vise, at det er praktisk muligt ikke kun for KLS, men også for andre lignende virksomheder 4

17 Baggrund og projektet KLS Grafisk Hus har hidtil benyttet en varebil til transport af vores produkter, især tryksager. Ved at udskifte varebilen med en el-lastbil får vi erfaringer med, hvordan den klarer sig med hensyn til køreradius, opladninger, økonomi, driftsforhold, brugeradfærd, arbejdsmiljøforhold mv. I dag har vi seks personbiler, der bruges som firmabiler til firmakørsel og privatkørsel. I første omgang har vi udskiftet én af de biler med en elbil, som de seks medarbejdere vil bruge på skift til både firmakørsel og privatkørsel. Sidstnævnte erfaringer har også stor værdi, fordi de involverer familierne på hverdagens betingelser. Better Place er partner i projektet, så de hurtigt kan få praktiske erfaringer med de intelligente ladestandere og med el-biler. Derved bidrager projektet til at udbrede infrastruktur for el-biler og til formidlingen af forsøgsprojektets resultater. Konsulentfirmaet PlanMiljø har assisteret med ansøgningen om økonomisk støtte til projektet og bidrager desuden til gennemførelsen med opsamling af data og udarbejdelse af rapporter. Forsikringsselskabet IF deltager i projektet med forsikring af begge el-biler i projektperioden. Nordea er finansiel samarbejdspartner for projektet. Projektgruppen, der følger op på projektet på kvartalsvise møder, består af medarbejdere fra KLS, Better Place og PlanMiljø. Erfaringerne fra projektet vil løbende blive offentliggjort på ligesom du er velkommen til at kontakte Kasper Larsen på eller tlf Om el-bilerne El-lastbilen er en Modec fra Bay Christensen A/S. El-lastbilen kan laste ca. 2,1 ton. Med stor batteripakke har den en rækkevidde på ca. 160 km, og det er tilstrækkeligt til at dække vores leverancer i Københavnsområdet. Logistikken bliver tilrettelagt med hensyntagen til varebilens rækkevidde på en opladning. Den bliver opladet ved en ladestander hos KLS. El-personbilen er en Fiat Qubo fra Elbil Danmark A/S Personbilen erstatter en benzindreven firmabil. Opladningen foregår på ladestandere hjemme hos de respektive brugere af bilen og ved en ladestander hos KLS. Rækkevidden er ca. 150 km. og tophastigheden er 110 km/timen. 5

18 6

19 Samarbejdspartnerne i elbil-projektet har ordet... Energistyrelsen under Klima- og Energiministeriet Initiativtager til praktiske erfaringer med el-biler Formålet med forsøgsordningen er at få praktiske erfaringer med brug af el-biler. Det er muligt at få støtte til anskaffelse af el-biler og til de ladestandere, som bruges til opladning. KLS Grafisk Hus har lavet et relevant og spændende projekt, der udover at leve op til de formelle krav til en god ansøgning også tager fat i nogle af de nye interessante områder i forsøgsordningen bl.a. med at få erfaringer med brug af el-varebiler og el-lastbiler. Projektet vil kunne give værdifulde erfaringer med om el-drevne vare- og lastbiler kan løse opgaverne tilfredsstillende i en virksomhed, hvor distributionen af produkterne er en vigtig funktion. Projektet kommer desuden bredt rundt med indsamling af erfaringer, før- og efter holdningsundersøgelser blandt brugerne samt klare ønsker om en bredt kommunikeret, åben og engageret indsats. Endelig har projektet et klart fremadrettet videre perspektiv, der ligger i forlængelse af den hidtidige omfattende indsats som KLS Grafisk Hus har gennemført for at reducere energiforbrug og klimabelastning. Virksomheden ønsker at gå foran, inspirere andre og vise vejen. Better Place Infrastruktur til el-biler Better Place s mission er at være Danmarks førende udbyder af services til el-biler og dermed bidrage til at accelerere et skift til bæredygtig transport. Better Place udbyder en infrastruktur og en række services, som gør en el-bil økonomisk attraktiv at købe, let at bruge og fantastisk at eje. Better Place leverer bl.a. adgang til et landsdækkende og snart globalt netværk med ladestandere til el-biler og automatiske batteriskiftestationer, hvor man kan få frisk opladet batteri i sin bil hurtigere end det tager at fylde brændstof på tanken. Better Place s infrastruktur til el-biler står klar i andet halvår af Samtidig lanceres Renault Fluence Z.E., den første moderne el-bil med udskifteligt batteri, på det danske marked. De første ladestandere er allerede i jorden, og den første batteriskiftestation er projekteret til at stå klar i sidste kvartal af

20 Med Better Place s intelligente opladning kan vi udnytte den danske el-bilflåde som et gigantisk batteri til opbevaringen af overskydende vindenergi. Better Place har udviklet et avanceret softwaresystem, der tager hensyn til el-bilisternes kørselsbehov, vejrudsigten for den nære fremtid, de skiftende el-priser og en række andre faktorer. På den baggrund oplades el-bilerne, når der er meget af den billige vindenergi i systemet. Hvis Danmark får mange el-biler, der alle oplades intelligent, når prisen på strøm er lavest, vil den stigende efterspørgsel betyde højere mindstepriser på strøm. Det vil øge det økonomiske incitament for opsætning af endnu flere vindmøller. Planmiljø Miljø- og klimarådgivning, der gør en forskel Planmiljø er et konsulentfirma der rådgiver virksomheder, kommuner og statslige myndigheder om miljø og i de senere år også klimaopgaver. Firmaet har bidraget til udvikling af projektet Zero Carbon Network, hvor virksomheder på Sjælland har deltaget i et netværkssamarbejde om at skærpe klimaprofilen. Det er sket ved en gennemgang af virksomhedens energiforbrug og CO 2 påvirkningen af virksomhedens produkter med henblik på at gennemføre forbedringer. Planmiljø har bistået alle virksomhederne i deres arbejde med teknisk rådgivning om kortlægning, undervisning og facilitering af møder. Planmiljø gennemfører klimakortlægning for kommuner med henblik på udarbejdelse af en klimastrategi. Desuden haves mange års erfaring med nationale kortlægninger og emissionsberegninger af ozonlagsnedbrydende stoffer og kraftige drivhusgasser, en bistand, der gives til Miljøstyrelsen og DMU og den årlige internationale rapportering til FN s klimapanel. Inden for el-biler har PlanMiljø bistået Gladsaxe og Rødovre kommuner samt nu også KLS Grafisk Hus med at udarbejde ansøgninger om støtte til projekter om anskaffelse og brug af el-biler, ligesom man bidrager til gennemførelse af projekterne med hensyn til sikring af fremdrift, opsamling af data, rapportering mv. IF Skadeforsikring Fra 0 til 100 og tre eksempler Hvad kan man egentlig gøre for miljøet, når man er et forsikringsselskab? Det spørgsmål stillede vi os selv for et par år siden. Vi kom frem til overraskende mange svar, og resultatet er en liste med 100 vidt forskellige miljøtiltag, som vi nu forsøger at efterleve i vores daglige arbejde. Her er tre gode eksempler: Når vores bilforsikringskunder kommer ud for en skade, til-byder vi så vidt muligt en miljøvenlig model som erstatningsbil. 8

21 I forbindelse med alle typer skader sørger vi for, at oprydning og eventuel bortskaffelse af affald sker med hensyn til miljøet. Vi reducerer papirforbruget kraftigt ved at tilbyde vores erhvervskunder et If Login med onlineadgang til virksomhedens forsikringsdokumenter og når postforsendelser ikke kan undgås, bestræber vi os på at bruge miljømærket papir. Som samarbejdspartner med KLS Grafisk Hus sponserer vi forsikringen af trykkeriets to el-biler. If er sat i verden for at hjælpe, og som Nordens største forsikringsselskab er vi glade for også at kunne hjælpe miljøet. Du kan læse mere om vores miljøarbejde og se de 100 tiltag på if.dk/miljo. DONG Energy Med 85/15-strategien tager vi et stort skridt Det er DONG Energy s mål at levere ren og stabil energi. Under overskriften 85/15 satte vi i 2009 et ambitiøst mål. I 2040 skal vi have reduceret udledningen af CO 2 i el- og varmeproduktionen pr. produceret energienhed til 15% af 2006-niveauet. Allerede om 10 år forventer vi at have halveret udledningen af CO 2 fra 638 gram per kwh til 320 gram per kwh. Vi vil indfri målene frem til 2020 gennem omfattende investeringer i vedvarende energi. Hertil kommer øget brug af biomasse og naturgas i el- og varmeproduktionen. Efter 2020 forventer vi også at nye vedvarende energiteknologier vil bidrage til realiseringen af de langsigtede mål. Vores klimapartnere hjælper os på rejsen frem mod ren og stabil energi. Partnerne inspirerer os til nye tiltag, vi samarbejder om energieffektivisering, og som noget unikt reserverer Tivoli, Codan og KLS Grafisk Hus strømmen fra to af de tre nye vindmøller ved Avedøreværket på Avedøre Holme i Hvidovre. Nordea Bank Danmark Nordea arbejde med virksomhedens Ecological Footprint Programmet Ecological Footprint samler alle igangværende initiativer og projekter på miljøområdet under én hat for at sikre optimal interaktion, støtte og rapportering om projekterne. Programmet bruger certificeringssystemet LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) til at vurdere, hvordan Nordea effektivt kan reducere sin miljøpåvirkning. Alle vinder på, at vi reducerer miljøpåvirkningen af vores aktiviteter. 9

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Rapport. Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune

Rapport. Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune Rapport 4 Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune Målet om fossil uafhængighed vil fremover være det overordnede og styrende for hele udviklingen i energisektoren,

Læs mere

TEST EN ELBIL MIDTVEJSRAPPORT Februar 2013

TEST EN ELBIL MIDTVEJSRAPPORT Februar 2013 TEST EN ELBIL MIDTVEJSRAPPORT Februar 2013 CLEVER A/S MIDTVEJSRAPPORT FOR TEST-EN-ELBIL PROJEKTET CLEVER A/S Vester Farimagsgade 17, 1. sal / DK-1606 København V Tlf.: +45 8230 3030 / www.clever.dk Indhold

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler April 2010 Udgivet af Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen Note: Per 15. april 2010 er Færdselsstyrelsen fusioneret med Trafikstyrelsen. Bidragsydere:

Læs mere

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann Elbiler i Danmark Sammenfattende rapport Jørgen Horstmann Miljøprojekt Nr. 1006 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 15 2 INITIATIVER TIL FREMME AF ELBILER I DANMARK 19 2.1 STATSLIGE

Læs mere

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 nr.1 2011 erhverv i n s p i r at io n t i l g o d e n e r g i i di n v i r k s o m h e d ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 ENERGIRÅDGIVNING HOS VOLA

Læs mere

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 337 Offentligt 12. juni 2009 Fra: tf@concito.info [mailto:tf@concito.info] Sendt: 12. juni 2009 12:08 Til: Skatteudvalget Emne: Til Skatteudvalget Fra: Direktør Thomas

Læs mere

TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013

TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 0 CLEVER A/S KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN. JANUAR. MARTS 0 Indholdsfortegnelse. Hvad er Projekt Test-en-elbil?.... Hypoteserne der skal besvarer målsætningen i Projekt

Læs mere

FÆLLES SOLCELLEANLÆG SKAL UDBREDES 06.11.2012

FÆLLES SOLCELLEANLÆG SKAL UDBREDES 06.11.2012 FÆLLES SOLCELLEANLÆG SKAL UDBREDES 06.11.2012 Bobjergskolen har allerede fået opsat solcelleanlæg. Højby hallen er en anden oplagt mulighed, hvor elproduktionen kan komme flere til gode. Det skal være

Læs mere

Implementering af elbiler i Københavns Kommune

Implementering af elbiler i Københavns Kommune Implementering af elbiler i Københavns Kommune - Kan Oslo Kommunes succesfulde tiltag benyttes i Københavns Kommune? Roskilde Universitet Teknologisk-samfundsvidenskabelig Planlægning Efterår, 2014 Afleveret

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE BESKRIVELSE AF OPGAVELØSNING SAMT EFFEKTVURDERING MARTS 2012 MARTS 2012 ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Redegørelse om rammebetingelser for opstilling af ladestationer til elbiler

Redegørelse om rammebetingelser for opstilling af ladestationer til elbiler Redegørelse om rammebetingelser for opstilling af ladestationer til elbiler Infrastruktur for ladestandere til elbiler i det offentlige rum Januar 2011 1 REDEGØRELSE OM RAMMEBETINGELSER FOR OPSTILLING

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

Prøv1elbil 3 å r med elbiler

Prøv1elbil 3 å r med elbiler Prøv1elbil 3 å r med elbiler Danmarks første større forsøg med udlån af elbiler til private familier afsluttet succesfuldt. En række partnere med støtte fra Energistyrelsen og RegionMidt har gennem mere

Læs mere

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger.

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger. 28 JUNI 2010 06 Ambitiøse målsætninger I samarbejde med kunderne ønsker vi at fremme to konkrete målsætninger inden for klima og miljø de næste fem år. 09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er

Læs mere

Delebiler til erhverv

Delebiler til erhverv Projektrapport Delebiler til erhverv Et projekt gennemført af Delebilfonden Støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden 1 Indhold 1 RESUMÉ 4 2 PROJEKTBAGGRUND 5 3 METODE 7 3.1.1 PROJEKTET ER BYGGET

Læs mere

WHO CARES WINS. PV investering - En naturlig del af en stærk CSR politik. Smith Innovation, januar 2015. Side 0/28

WHO CARES WINS. PV investering - En naturlig del af en stærk CSR politik. Smith Innovation, januar 2015. Side 0/28 WHO CARES WINS PV investering - En naturlig del af en stærk CSR politik Smith Innovation, januar 2015 Side 0/28 Forord PV Grid adresserer det store potentiale der er for at stimulere efterspørgslen på

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10 ÅRSRAPPORT 2013 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10 Ledelsesberetning HOFOR koncernen 12 Fjernvarme 23 Bygas 29 Vand 33 Spildevand 37 Fjernkøling 43

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Elbiler som taxier. Forberedelse af flådeprojekt

Elbiler som taxier. Forberedelse af flådeprojekt Elbiler som taxier Forberedelse af flådeprojekt 16-01-2012 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88707083 F: 33321661 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier Resultater fra workshop 17. januar 2013 RAPPORT Hvad skal der til for at omstille transportsektoren fra benzin og diesel til klimaneutralt produceret el, gas, brint, metanol og etanol? Transportsektoren

Læs mere

Elbiler i København. ZEUS-projektet ZEUS-koordinator Niels Jensen, Vej & Park, Københavns Kommune

Elbiler i København. ZEUS-projektet ZEUS-koordinator Niels Jensen, Vej & Park, Københavns Kommune Elbiler i København. ZEUS-projektet ZEUS-koordinator Niels Jensen, Vej & Park, Københavns Kommune Introduktion København er den danske by, der er længst fremme med anskaffelsen af elbiler. København vil

Læs mere

energiforum De oversete rør Tema: Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009

energiforum De oversete rør Tema: Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009 Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø. energiforum d a n m a r k Tema: De oversete rør Foto:

Læs mere