Årsrapport Sammenfatning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010. Sammenfatning"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Sammenfatning KLS Grafik ansøgte i december 2009 Energistyrelsen om tilskud til projekt Vejen frem for KLS grøn el til flåden, som i første omgang ikke blev godkendt i sit fulde omfang. En stor del af forsøgselementerne herunder formidling blev ikke tilskudsbelagt og er derfor skåret væk i projektet. KLS fik i februar måned 2010 tilsagn om et maksimalt tilskud på kr. til indkøb af biler, ladestandere og til rådgiver på projektet fra Energistyrelsen. I oktober 2010 ankom 1 stk. Fiat Qubo E elbil til brug for direktøren og salgskonsulenterne og i august 2010 en Modec ellastbilen til brug for varedistributionschaufføren. I årets løb har der været afholdt to styregruppemøder, hvor det primært har handlet om at få den daglige drift af bilerne til at køre. Der er foretaget brugerinterviews med de på nuværende tidspunkt centrale brugere af bilerne. Interviewene lagde vægt på at indhente både gode og dårlige erfaringer ved brugen af elbilerne, herunder kørselsadfærd og energiforbrug. Begge elbiler kører som udgangspunkt godt og stabilt, når de er i drift. Brugerne vender sig også hurtigt til at køre el-bil og har alle nået en erkendelse af at teknologien fungerer uden følelsen af at gå på kompromis med komfort, sikkerhed, brugervenlighed. Elbilerne bliver ofte omdrejningspunkt for samtalen, og brugerne har oplevet stor interesse for elbilerne. Opstartsperioden har imidlertid været præget af tekniske problemer og det er ledelsens opfattelse, at den bagvedliggende infrastruktur og kompetencer til at servicere og reparere køretøjerne ikke har været til stede i den grad må man forvente, når man driver en forretning. Begge leverandører af elbilerne har skuffet KLS med en amatøragtig tilgang til servicering af bilerne. KLS har med begge biler oplevet stilstandsperioder på 4-6 uger pga. manglende reservedele eller uafklarede Service Level Agreements mellem producenten og leverandøren i Danmark. Denne tilgang er stærkt kritisabel og vurderes at være en alvorlig barriere for udbredelsen af elbiler i Danmark. KLS har udover den daglige drift af elbilerne profileret elbilerne i nationale og lokale medier, deltaget i mange arrangementer med fremvisning af bilerne, haft indvielsesbesøg af Klima- og energiminister Lykke Friis og deltaget ved flere netværksmøder og holdt foredrag omkring klimaforandringer og brugen af elbiler som en del af løsningen. I 2011 vil vi.. Sætte større fokus på at udbrede brugen af elbilen og få indsamlet data. Der vil fra februar/marts løbende blive indhentet brugererfaringer hos alle daglige brugere. Målet for 2011 er også at arbejde med medarbejdernes pendling samt udbrede kendskabet og erfaringerne med anvendelse af elbiler til de omkringliggende virksomheder i Avedøre Holme

2 Proces, teknik og data Implementeringen af køretøjerne i den daglige drift har krævet en del forarbejde. Undervejs har der været mange tekniske opgaver som skulle løses. Der blev tidligt nedsat en styregruppe til at holde projektet på rette kurs og få tingene til at hænge sammen. Der blev udarbejdet en planoversigt over dataindsamling for at lette styringen af projektet. Nedenstående tabel giver et overblik over de aktiviteter der er foregået i løbet af Aktivitet Tidsperiode (angiv i mdr. f.eks. feb 2010 sept. 2011) Gennemførelse (angiv dato og eller status) Anskaffelse af biler apr 2010 maj 2010 Fiat: Slut oktober A priori holdningsundersøgelse blandt brugere og personale Modec: August 2010 apr 2010 Juni-august 2010 Undersøgelse af brugererfaringer maj 2010 og hver 3. måned i forsøgsperioden Brugerinterview gennemført 12. januar. Analyse af tekniske, økonomiske, bruger- og holdmæssige erfaringer Undersøgelse af effekter af kommunikation hos kunder, virksomheder i området og udvalgte virksomheder blandt små og mellemstore i Hovedstadsområdet og hele landet Deltagelse i fagmøder med omtale af projektet Omtale i faglige medier Intelligente enheder i Better Place ladestandere. maj 2010 juni 2010 og efter hver undersøgelse. Mindre kvartalsundersøgelser store årlige. dec 2010 første gang og inden udløbet af forsøgsperioden på 4 år. maj 2010 og senere og mindst 5 indlæg med omtale af projektet maj-dec 2010 og senere og mindst omtale i 5 faglige medier August Holdning analyseret og afrapporteret 18. august Følges løbende. 4 indlæg gennemført Se nærmere under formidlingstiltag. Se nærmere under formidlingstiltag. I det følgende rapporteres fra opstartsperioden omkring anskaffelsen og anvendelsen af køretøjerne. Elbil - Fiat Qubo E Alle salgskonsulenter er blevet introduceret til anvendelse af elbilen. Processen omkring anvendelsen af elbilen bliver, at de seks brugere (salgskonsulenterne) skiftes til at bruge den en måned hver. Det vil sige alle kommer til at køre i den 2 måneder om året. Laderen gik i stykker og bilen var ikke brugbare i 5-6 uger (midt november - jul/nytår 2010) på grund af lang lader-leveringstid. På nuværende tidspunkt (14. januar 2011) er lademåleren ikke blevet færdigprogrammeret, hvilket resultere i, at man ikke kan følge strømforbruget under anvendelsen af bilen. Bilen kan dog køre. Bilen kører godt, men det bagvedliggende koncept er ikke fuldt sikret.

3 Som et led i projektet skal bilen også forsøgs anvendt som pendlerbil. Der har været praktiske problemer med pendlerdelen. Man kan ikke oplade i et almindelig hjem 1 uden en elinstallatør har forberedt til dette brug. Direktøren afventer i øjeblikket en installation af en ladestander ved hans private ejendom.. El-lastbil - Modec El varebilen som der først var ansøgt om, levede ikke op til kravene for at gennemføre almindelig daglig drift i virksomheden. Dette resulterede i valget af Modec en (el-lastbil), der blev leveret i starten af august Opstarten for anvendelsen af Modec en har været meget præget af forskellige tekniske problemer. Fra fabrikken var der installeret et forkert batteri, som blev skiftet. Dette skift tog over en måned og bilen kom først rigtig i gang med at køre i midten af september. Efter 14 dages kørsel opstod der problemer med ladningen. Lastbilen var igen ude af drift i 14 dage. Fra midt oktober og frem til starten af december har lastbilen været i brug. I start december gik lastbilen i stykker på motorvejen, men blev repareret. Den virkede et par dage før den gik helt i stå. Det har været muligt for mekanikerne at lokalisere problemet til batteridelen, men kompetencerne til reparationen har ikke været der. Modec en er pt (14. januar 2011) ude af drift og har stået stille siden midten af december 2. Ud af de fem måneder KLS Grafik har været i besiddelse af Modec en har den kun været i drift i 2 af månederne. Det er ledelsens opfattelse, at den bagvedliggende infrastruktur og kompetencer til at servicere og reparere Modec en og Fiat en ikke har været til stede i den grad må man forvente, når man skal drive en forretning. Data Vedrørende indsamling af data fra køretøjerne mangler der stadig log er i Fiat en, mens den er kommet i Modec en. Der mangler stadig brugernavn og kode til databasesystem, så på nuværende tidspunkt kan der ikke trækkes data ud. Leverandør (Vikingegården) er jævnligt blevet rykket for denne mangel. Der er placeret en logbog i elbilen og el lastbilen. Der foreligger ikke så mange data på elforbruget kontra antal kørte km, da vi i første omgang satte meget fokus på at få køretøjerne til at fungere i den daglige drift samt der har været en række opstartsproblemer. Den anvendte logbog fra lastbilen har dog givet en række umiddelbare erfaringer med batterilevetiden, som har været svingende. Registrering kan ske via bilens måler. 1 Der har været forsøg med at lade op fra private ejendomme. Det er ikke muligt, da det kræver for meget strøm og erfaringerne er, at sikringerne springer. 2 Beskrivelserne af hændelser er baseret på noter fra logbog, som har været placeret i lastbilen siden starten.

4 Brugererfaringer Indtil videre har to af de seks brugere til elbilen været primære brugere. Da elbilen som tidligere beskrevet har haft opstartsvanskeligheder, har kortlægningen af brugererfaringerne været koncentreret omkring nogle kvalitative interviews med de primære brugere. Derudover er chaufføren til el-lastbilen blevet interviewet. I det efterfølgende rapporteres resultatet af disse interviews. Kasper Larsen - økonomidirektør Erfaringerne med kørsel af elbilen er blandede. I by og på landeveje lægger man ikke mærke til, at det er en elbil. På motorvej har den en begrænsning og der kører man oftest 90 km/t. Det føles utrygt at skulle overhale lastbiler på grund af den manglende kraft og begrænsede tophastighed (max. hastighed 105 km). Den bliver sat til opladning ved endt kørsel ved virksomheden. I Fiat Qubo E er der installeret et lydaggregat, som afgiver lyde ved manuel anvendelse og tændes fx når der er mange cyklister og fodgængere. Den er blevet tændt en enkelt gang i et meget trafikeret område i Nyhavn. Den mest positive forskel fra anvendelse af en almindelig bil til en elbil er dens simple opbygning. Den mest negative forskel er det manglende logistiske infrastruktursystem til servicering og reparation af ibrugtagne elbiler samt kørsel på motorvej. I processen med anskaffelsen af bilerne erfarer Kasper, at der har været mange opstartsvanskeligheder og at leverandørerne ikke har formået at løse opgaverne tilfredsstillende. Jeg har været skuffet over leverandørernes håndtering af sagen det er amatøragtigt at man kan vente 5-6 uger på en ny lader. Det er deres ansvar, at det skal virke. Der mangler et gennemtænkt logistiksystem. Knud Erik Larsen administrerende direktør I januar måned (2011) er det Knud Erik, der kører i elbilen. Knud Erik anvender, udover almindelig kørsel, elbilen til markedsføring og får kunderne inspireret til selv at prøvekøre elbilen. Knud Erik oplever, at mange forveksler følelser med fakta og han bruger tid på at give dem den positive oplevelse ved anvendelsen af elbilen. På sigt skal alle kunder have en tur. Ligesom Kasper oplever Knud Erik problemet med at overhale en lastbil på motorvej. (den stopper ved 105 km). Man har ikke power til at køre udenom lastbiler. Den mest positive mener Knud Erik er, at det er en fed fornemmelse af køre i en bil og vide, at den ikke forurener. På sigt er det meningen, at bilen skal indgå i pendlingen fra privatadressen til virksomheden. Bilen har pendlet, men elmåleren i privaten blev meget varm, hvilket er for risikabelt. Den bliver derfor ikke anvendt til pendling. Lige så snart Better Place har en ny stander klar bliver den leveret til Knud Erik. Udtalelser fra Knud Erik Larsen, adm. direktør: Man lider ikke så meget når man kører elbil

5 Der er dejligt stille i bilen Tophastigheden kunne være højere I byerne er den fremragende den er skabt til at køre i byerne Det er en fed fornemmelse at køre i bilen og vide, at den ikke forurener! Johnny Heidelback - chauffør Johnnys opgave er at bringe de trykte varer ud til kunder i hele Københavnsområdet. Til dette formål har han anvendt el-lastbilen. Johnny opfatter det mest positive med el-lastbilen er, at den ikke forurener. Det mest negative er den daglige gerning med at sætte lastbilen til opladning. Dette skyldes, at det er ret fysisk krævende, da opladeren er placeret uhensigtsmæssigt på lastbilen. Det er en fin bil at køre i og dens underdrejning er handy inde i byen, påpeger Johnny, men den har også en række udfordringer, som der skal tages hånd om. Johnny påpeger følgende praktiske udfordringer: 1. Det er ikke er muligt at få vinterdæk til bilen på grund af fælg-størrelsen. Leverandøren kan ikke skaffe vinterdæk. Det er meget essentielt for at køre lastbil om vinteren i Danmark. 2. Rattet er ikke justerbart (op/ned). Dette bevirker at chaufføren sidder i en uheldig kørestilling der på sigt kan give fysiske problemer. 3. Man skal sørge for, at mellemgangen er lukket oppe i toppen. Det er den ikke og med al den sne besværliggøres af- og påstigning på bilen. 4. Bilen støjer meget ved kørsel. Det lyder som en tinnitus-lyd (skrigende lyd). Store lastbiler larmer mindre. 5. Skydedøren vil blive ved med at have et rasleproblem At køre lastbilen er ikke problematisk bort set fra lyden. Det begrænsede antal batterikilometer er han meget bevidst om og lastbilen anvendes for nuværende kun til de kortere ture i Københavnsområdet. Johnny erfarer, at der har været mange opstartsvanskeligheder jævnfør til den tidligere beskrivelse. Leverandørerne har ikke formået at løse opgaverne tilfredsstillende.

6 Formidling KLS har ved følgende organisationers seminar eller møde afholdt oplæg: Zero Carbon Network Roskilde Round Cirkel Frederikssund Rotary 1010 Danmark (foreningsåbning slut sept.) Kunder alle bliver oplyst omkring klimatiltag og elbilerne. Følgende publikationer er udarbejdet som kommunikationstiltag i projektet. Disse er bilag til årsrapporten: Pjece: Hvad El-lers? Selvfølgelig kører vi da i elbiler Brochure: KLS Grafik Hus Vi kører forrest i den grønne udvikling Annonce: Hvad El-lers? Selvfølgelig kører vi da elbiler Bred ekstern formidling/omtale KLS har i 2010 været omtalt i 20 artikler omhandlende elbilerne. Artiklerne kan findes via hjemmesiden under punktet Artikel liste. KLS omtalt i følgende medier Dansk Energi (2 gange) Hvidovre Erhvervs Avis (2 gange) Miljømagasinet (2 gange) Lykke Friis (Facebook side) Se & Hør Miljøavisen De Grafiske Fag (2 gange) Danske Kommuner G/m2 ( Antalis nyt ) Markedsføring Agi (2 gange) Miljø Logistik Magasinet Dong Energy (Indstik i Børsen) Nyhedsbrev fra Better Place Medarbejdere Alle medarbejdere er blevet informeret ved interne kvartalsmøder og virksomheden har internt haft meget fokus på projektet i forbindelse med Minister-indvielsen i november. Personbilen benyttes til eksterne møder, og medarbejdere fra administrationen, Salg, Kundesupport og Grafisk afdeling har benyttet elbilen til møder i 2010.

7 Kunder I forhold til kunder er elbilen et meget vigtigt markedsføringselement. Alle kunder får udleveret brochuren KLS Grafik Hus Vi kører forrest i den grønne udvikling og elbilen anvendes også aktivt i forhold til kunder. Økonomidirektør Kasper Larsen udtaler: Vi bruger den aktivt overfor kunderne og det virker! Kunderne er meget interesseret i den og får lov at prøve elbilen, hvis de vil. Vi bruger den også til aktivt opsøgende salg elbilen er med til at åbne døren til nye kunder, men ordren vindes fortsat på kerneområderne: service, kvalitet, pris etc. Det er målet, at alle kunder skal prøve elbilen, hvis de vil. Tiltag over kunder: Pjecen Hvad El-lers vedlagt som konvolutfyld ved almindelig brevkommunikation med kunder og andre (fra oktober-december 2010) Mailafsendersignatur om elbilforsøget i alle mails fra medarbejdere ud af huset (se boks nederst på siden ) Annoncer i fagblade (se pdf fil) Brochure: KLS Grafik Hus Vi kører forrest i den grønne udvikling Brochuren omdeles dels til kontaktpersoner men også til orientering til andre medarbejdere hos kunden. I 2011 overvejes nye formidlingstiltag i form af demonstrationsarrangementer for andre virksomheder i Avedøre Holme. I boksen ses den mailafsendersignatur om elbilforsøget som indgår i alle medarbejderes mailsignatur.

8 Projektøkonomi Projektets opstart har været forbundet med en del omkostninger og brug af timer. Nedenstående oversigt er et overslag over forbruget i 2010 til indkøb af elbiler, ladestandere og eksterne ydelser i form af rådgiver. Udgifter til projektet i 2010 Pris (excl. moms) Antal I alt i kr. Elbil (inkl. moms) kr kr. El lastbil kr kr. Ekstraarbejde på el-lastbil kr kr. Ladestandere (Better Place) 0 kr. 0 kr. Elarbejde i forbindelse med kr kr. etablering af ladestandere. Ekstern rådgiver (timer) 1000,00 kr./time ,00 I alt kr. Der er afholdt driftsrelaterede omkostninger til vinterdæk til personbilen, forlængerledninger etc. Der er afholdt interne omkostninger på dekoration af bilerne samt udarbejdelse og produktion af brochurer og annoncer. Derudover skønnes det, at KLS Grafik har brugt mindst timer internt i virksomheden i forbindelse med projektet. Der er heller ikke medtaget udgifter til el-forbruget i forbindelse med drift af bilerne, men dette vil der fremover forventeligt blive medtaget ved anvendelsen af dataloggeren. Bilag På de følgende sider ses publikationerne som er udarbejdet som kommunikationstiltag i projektet: 1. Pjece: Hvad El-lers? Selvfølgelig kører vi da i elbiler 2. Brochure: KLS Grafik Hus Vi kører forrest i den grønne udvikling 3. Annonce: Hvad El-lers? Selvfølgelig kører vi da elbiler

9 Hvad el-lers? - selvfølgelig kører vi da i el-biler

10 Danmarks første CO 2 -neutrale trykkeri skifter til el-biler Danmarks første CO2-neutrale trykkeri, KLS Grafisk Hus, er blevet udvalgt til Energistyrelsens forsøgsordning med el-biler. Fremover bliver tryksagerne leveret med en el-lastbil, og kunderne bliver besøgt i en el-bil.

11 Strategipris ved Climate Cup, energi fra vindmøller og nu el-biler Danmarks første CO 2-neutrale trykkeri, KLS Grafisk Hus, fortsætter de mange initiativer for at nedbringe sin CO 2-udledning. Energistyrelsen har nemlig udvalgt KLS Grafisk Hus til sin forsøgsordning med el-biler. - Det er et vigtigt projekt for os. Dels ønsker vi at fortsætte med at reducere virksomhedens CO 2-udledning, dels ønsker vi at få erfaringer med el-biler, som vi kan dele med kunder, samarbejdspartnere, andre virksomheder og organisationer, siger administrerende direktør for KLS Grafisk Hus, Knud Erik Larsen. Netop kunderne kommer til at se en del til de to el-biler, som KLS Grafisk Hus anskaffer under forsøgsordningen. Selskabets varebil til levering af tryksager i hovedstadsområdet bliver udskiftet med en Modec el-lastbil, ligesom sælgerne og direktionen skal deles om en Fiat Qubo, som erstatter en af virksomhedens benzinbiler. Better Place deltager i projektet og leverer ladestanderne. - El-biler er fremtiden. Især når de som hos os kan blive opladet med vedvarende energi fra vindmøller, siger Knud Erik Larsen. Energistyrelsen støtter projektet med kr. Pengene kommer fra en pulje på 7 mio. kr. KLS Grafisk Hus investerer selv kr. i projektet. For yderligere oplysninger kontakt administrerende direktør for KLS Grafisk Hus A/S Knud Erik Larsen direkte på tlf eller

12 klimatiltag hos KLS Grafisk Hus ikke alene er KLS Grafisk Hus Danmarks første CO 2-neutrale trykkeri KLS rådgiver også kunder, samarbejdspartnere og andre om CO 2-reduktion. KLS Grafisk Hus har opnået certificeringen klima-neutral af CO 2focus*. Klimacerti fi ceringen betyder, at KLS Grafisk Hus kan tilbyde 100 pct. CO 2-neutrale tryksager, med CO 2focus klimamærke Klima-neutral tryksag, og dermed adgang til certi ficeret dokumentation for, at der tages hensyn til klimaet ved at få produceret CO 2-neutrale tryksager. *) CO2focus er det førende uafhængige selskab, som forestår klimacertificering i både Norge, Sverige og Danmark og er tæt knyttet til FN s miljøprogram UNEP og CN Net (UN Carbon Neutral Network). KLS Grafisk Hus arbejder på at genanvende varmen fra de store og energikrævende trykmaskiner. Desuden er målet om at nedbringe virksomhedens el-forbrug med 20 pct. tæt på at være nået. KLS Grafisk Hus får el fra to vindmøller, som DONG Energy har opstillet ved Avedøre Holme. De forsyner ligeledes Tivoli, Codan og husstande med vedvarende energi. KLS Grafisk Hus blev i november 2008 belønnet for sin klimaindsats, da trykkeriet vandt Climate Cup Strategiprisen, der blev uddelt ved Nordic Climate Solutionskonferencen i Bella Centeret. Bag Climate Cup-initiativet og priserne står PriceWaterhouseCoopers, Berlingske Tidende og Mandag Morgen. KLS Grafisk Hus A/S producerer alle former for magasiner og brochurer og leverer alt lige fra koncept, design og produktion af tryksager, stofbannere og udstillingssystemer til rådgivning om direct mails og distribution. KLS Grafisk Hus er et familieejet trykkeri, som kunne fejre 60 års jubilæum i Virksomheden har i alt 55 medarbejdere. Ud over at være CO 2-neutral pr. 1. januar 2009 er KLS Grafisk Hus også Svanemærket og FSC-certificeret. Læs mere på KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A 2650 Hvidovre Telefon (+45) KLS GRAFISK HUS

13 kls GR AFISK HUS VI KØRER FORREST I DEN GRØNNE UDVIKLING Læs om vores el-bil projekt

14 2 El-bilerne blev indviet tirsdag den 9. nov af klima- og energiminister Lykke Friis

15 Hvorfor deltager KLS i et projekt om el-biler? KLS Grafisk Hus er en grafisk virksomhed, etableret i 1946 og nu drevet af administrerende direktør Knud Erik Larsen, økonomidirektør Kasper Larsen, henholdsvis 3. og 4. generation siden stifteren, samt salgs- og marketingdirektør Jan Nielsen. I dag har virksomheden ca. 50 medarbejdere. Det lange perspektiv er meget vigtigt for KLS det handler både om økonomi, miljø og klima. Vi skal alle omstille os til klimavenlig adfærd i fremtiden, og KLS har valgt at gå foran og vise, at det kan lade sig gøre i praksis også for en produktionsvirksomhed på forretningsmæssige vilkår. Klimabevidst adfærd er ikke en ekstra omkostning, men en reduceret omkostning og en forretningsmulighed. Hos KLS arbejder vi aktivt på at nedbringe virksomhedens klimabelastning. Derfor beregner vi CO 2 -påvirkningen fra den enkelte tryksag, så kunden kan bruge den som beslutningsgrundlag, og vi har gennemført betydelige CO 2 -reduktioner i produktionsprocessen. Strømfrobruget er fra 2007 til 2009 reduceret med 16% på trods af en 5% produktionsfremgang. Vi har desuden indgået et klimapartnerskab med DONG Energy om de nye vindmøller placeret ved Avedøreværket, få hundrede meter fra KLS. Vindmøllerne har leveret CO 2 -neutral strøm til KLS siden 1. januar 2010, hvor de gik i drift, og dermed også strøm til el-bilerne, som er vores nyeste klimatiltag. Vi skal alle omstille os til klimavenlig adfærd i fremtiden, og KLS har valgt at gå foran og vise, at det kan lade sig gøre i praksis Den ene er en el-lastbil, der bliver brugt til leverance af tryksager. Den anden er en el-bil til deling mellem direktionen og salgskonsulenterne. Sammen udgør de et el-bilprojekt fra 2010 til 2013, som Energistyrelsen støtter og følger i hele projektperioden. Better Place deltager i projektet med el-ladestandere og teknologisk viden om el-biler og batteriteknologier. 3

16 Hvad vil KLS opnå med el-bilerne? i De skal bidrage til at gøre KLS klimavenlig inden for transport af produkter og medarbejdere i De skal give os praktiske erfaringer med anskaffelse og brug af el-biler, herunder de driftsmæssige og økonomiske forhold i De skal bearbejde fordomme om el-biler hos medarbejdere og kunder i De skal give os grundlag for at vurdere, hvordan alle biler hos KLS kan udskiftes med el-biler inden 2013 i De skal vise, at det er praktisk muligt ikke kun for KLS, men også for andre lignende virksomheder 4

17 Baggrund og projektet KLS Grafisk Hus har hidtil benyttet en varebil til transport af vores produkter, især tryksager. Ved at udskifte varebilen med en el-lastbil får vi erfaringer med, hvordan den klarer sig med hensyn til køreradius, opladninger, økonomi, driftsforhold, brugeradfærd, arbejdsmiljøforhold mv. I dag har vi seks personbiler, der bruges som firmabiler til firmakørsel og privatkørsel. I første omgang har vi udskiftet én af de biler med en elbil, som de seks medarbejdere vil bruge på skift til både firmakørsel og privatkørsel. Sidstnævnte erfaringer har også stor værdi, fordi de involverer familierne på hverdagens betingelser. Better Place er partner i projektet, så de hurtigt kan få praktiske erfaringer med de intelligente ladestandere og med el-biler. Derved bidrager projektet til at udbrede infrastruktur for el-biler og til formidlingen af forsøgsprojektets resultater. Konsulentfirmaet PlanMiljø har assisteret med ansøgningen om økonomisk støtte til projektet og bidrager desuden til gennemførelsen med opsamling af data og udarbejdelse af rapporter. Forsikringsselskabet IF deltager i projektet med forsikring af begge el-biler i projektperioden. Nordea er finansiel samarbejdspartner for projektet. Projektgruppen, der følger op på projektet på kvartalsvise møder, består af medarbejdere fra KLS, Better Place og PlanMiljø. Erfaringerne fra projektet vil løbende blive offentliggjort på ligesom du er velkommen til at kontakte Kasper Larsen på eller tlf Om el-bilerne El-lastbilen er en Modec fra Bay Christensen A/S. El-lastbilen kan laste ca. 2,1 ton. Med stor batteripakke har den en rækkevidde på ca. 160 km, og det er tilstrækkeligt til at dække vores leverancer i Københavnsområdet. Logistikken bliver tilrettelagt med hensyntagen til varebilens rækkevidde på en opladning. Den bliver opladet ved en ladestander hos KLS. El-personbilen er en Fiat Qubo fra Elbil Danmark A/S Personbilen erstatter en benzindreven firmabil. Opladningen foregår på ladestandere hjemme hos de respektive brugere af bilen og ved en ladestander hos KLS. Rækkevidden er ca. 150 km. og tophastigheden er 110 km/timen. 5

18 6

19 Samarbejdspartnerne i elbil-projektet har ordet... Energistyrelsen under Klima- og Energiministeriet Initiativtager til praktiske erfaringer med el-biler Formålet med forsøgsordningen er at få praktiske erfaringer med brug af el-biler. Det er muligt at få støtte til anskaffelse af el-biler og til de ladestandere, som bruges til opladning. KLS Grafisk Hus har lavet et relevant og spændende projekt, der udover at leve op til de formelle krav til en god ansøgning også tager fat i nogle af de nye interessante områder i forsøgsordningen bl.a. med at få erfaringer med brug af el-varebiler og el-lastbiler. Projektet vil kunne give værdifulde erfaringer med om el-drevne vare- og lastbiler kan løse opgaverne tilfredsstillende i en virksomhed, hvor distributionen af produkterne er en vigtig funktion. Projektet kommer desuden bredt rundt med indsamling af erfaringer, før- og efter holdningsundersøgelser blandt brugerne samt klare ønsker om en bredt kommunikeret, åben og engageret indsats. Endelig har projektet et klart fremadrettet videre perspektiv, der ligger i forlængelse af den hidtidige omfattende indsats som KLS Grafisk Hus har gennemført for at reducere energiforbrug og klimabelastning. Virksomheden ønsker at gå foran, inspirere andre og vise vejen. Better Place Infrastruktur til el-biler Better Place s mission er at være Danmarks førende udbyder af services til el-biler og dermed bidrage til at accelerere et skift til bæredygtig transport. Better Place udbyder en infrastruktur og en række services, som gør en el-bil økonomisk attraktiv at købe, let at bruge og fantastisk at eje. Better Place leverer bl.a. adgang til et landsdækkende og snart globalt netværk med ladestandere til el-biler og automatiske batteriskiftestationer, hvor man kan få frisk opladet batteri i sin bil hurtigere end det tager at fylde brændstof på tanken. Better Place s infrastruktur til el-biler står klar i andet halvår af Samtidig lanceres Renault Fluence Z.E., den første moderne el-bil med udskifteligt batteri, på det danske marked. De første ladestandere er allerede i jorden, og den første batteriskiftestation er projekteret til at stå klar i sidste kvartal af

20 Med Better Place s intelligente opladning kan vi udnytte den danske el-bilflåde som et gigantisk batteri til opbevaringen af overskydende vindenergi. Better Place har udviklet et avanceret softwaresystem, der tager hensyn til el-bilisternes kørselsbehov, vejrudsigten for den nære fremtid, de skiftende el-priser og en række andre faktorer. På den baggrund oplades el-bilerne, når der er meget af den billige vindenergi i systemet. Hvis Danmark får mange el-biler, der alle oplades intelligent, når prisen på strøm er lavest, vil den stigende efterspørgsel betyde højere mindstepriser på strøm. Det vil øge det økonomiske incitament for opsætning af endnu flere vindmøller. Planmiljø Miljø- og klimarådgivning, der gør en forskel Planmiljø er et konsulentfirma der rådgiver virksomheder, kommuner og statslige myndigheder om miljø og i de senere år også klimaopgaver. Firmaet har bidraget til udvikling af projektet Zero Carbon Network, hvor virksomheder på Sjælland har deltaget i et netværkssamarbejde om at skærpe klimaprofilen. Det er sket ved en gennemgang af virksomhedens energiforbrug og CO 2 påvirkningen af virksomhedens produkter med henblik på at gennemføre forbedringer. Planmiljø har bistået alle virksomhederne i deres arbejde med teknisk rådgivning om kortlægning, undervisning og facilitering af møder. Planmiljø gennemfører klimakortlægning for kommuner med henblik på udarbejdelse af en klimastrategi. Desuden haves mange års erfaring med nationale kortlægninger og emissionsberegninger af ozonlagsnedbrydende stoffer og kraftige drivhusgasser, en bistand, der gives til Miljøstyrelsen og DMU og den årlige internationale rapportering til FN s klimapanel. Inden for el-biler har PlanMiljø bistået Gladsaxe og Rødovre kommuner samt nu også KLS Grafisk Hus med at udarbejde ansøgninger om støtte til projekter om anskaffelse og brug af el-biler, ligesom man bidrager til gennemførelse af projekterne med hensyn til sikring af fremdrift, opsamling af data, rapportering mv. IF Skadeforsikring Fra 0 til 100 og tre eksempler Hvad kan man egentlig gøre for miljøet, når man er et forsikringsselskab? Det spørgsmål stillede vi os selv for et par år siden. Vi kom frem til overraskende mange svar, og resultatet er en liste med 100 vidt forskellige miljøtiltag, som vi nu forsøger at efterleve i vores daglige arbejde. Her er tre gode eksempler: Når vores bilforsikringskunder kommer ud for en skade, til-byder vi så vidt muligt en miljøvenlig model som erstatningsbil. 8

21 I forbindelse med alle typer skader sørger vi for, at oprydning og eventuel bortskaffelse af affald sker med hensyn til miljøet. Vi reducerer papirforbruget kraftigt ved at tilbyde vores erhvervskunder et If Login med onlineadgang til virksomhedens forsikringsdokumenter og når postforsendelser ikke kan undgås, bestræber vi os på at bruge miljømærket papir. Som samarbejdspartner med KLS Grafisk Hus sponserer vi forsikringen af trykkeriets to el-biler. If er sat i verden for at hjælpe, og som Nordens største forsikringsselskab er vi glade for også at kunne hjælpe miljøet. Du kan læse mere om vores miljøarbejde og se de 100 tiltag på if.dk/miljo. DONG Energy Med 85/15-strategien tager vi et stort skridt Det er DONG Energy s mål at levere ren og stabil energi. Under overskriften 85/15 satte vi i 2009 et ambitiøst mål. I 2040 skal vi have reduceret udledningen af CO 2 i el- og varmeproduktionen pr. produceret energienhed til 15% af 2006-niveauet. Allerede om 10 år forventer vi at have halveret udledningen af CO 2 fra 638 gram per kwh til 320 gram per kwh. Vi vil indfri målene frem til 2020 gennem omfattende investeringer i vedvarende energi. Hertil kommer øget brug af biomasse og naturgas i el- og varmeproduktionen. Efter 2020 forventer vi også at nye vedvarende energiteknologier vil bidrage til realiseringen af de langsigtede mål. Vores klimapartnere hjælper os på rejsen frem mod ren og stabil energi. Partnerne inspirerer os til nye tiltag, vi samarbejder om energieffektivisering, og som noget unikt reserverer Tivoli, Codan og KLS Grafisk Hus strømmen fra to af de tre nye vindmøller ved Avedøreværket på Avedøre Holme i Hvidovre. Nordea Bank Danmark Nordea arbejde med virksomhedens Ecological Footprint Programmet Ecological Footprint samler alle igangværende initiativer og projekter på miljøområdet under én hat for at sikre optimal interaktion, støtte og rapportering om projekterne. Programmet bruger certificeringssystemet LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) til at vurdere, hvordan Nordea effektivt kan reducere sin miljøpåvirkning. Alle vinder på, at vi reducerer miljøpåvirkningen af vores aktiviteter. 9

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 Grøn transport i KLS - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Vejen frem for KLS grøn el til flåden Tilskudsrunde under forsøgsordning

Læs mere

Agenda. KLS og elbiler 30. april 2013. Kort om KLS Elbilstrategien Hvorfor elbiler Styrker og svagheder Udfordringer

Agenda. KLS og elbiler 30. april 2013. Kort om KLS Elbilstrategien Hvorfor elbiler Styrker og svagheder Udfordringer KLS og elbiler 30. april 2013 Agenda Kort om KLS Elbilstrategien Hvorfor elbiler Styrker og svagheder Udfordringer Kasper Larsen Økonomidirektør, Klimaansvarlig og Medejer Forskellen på en risiko og en

Læs mere

Agenda. KLS Grafisk Hus A/S 21. maj 2014. Kort om KLS Hvorfor grøn omstilling KLS s grønne forretningsmodel Gode råd

Agenda. KLS Grafisk Hus A/S 21. maj 2014. Kort om KLS Hvorfor grøn omstilling KLS s grønne forretningsmodel Gode råd KLS Grafisk Hus A/S 21. maj 2014 Agenda Kort om KLS Hvorfor grøn omstilling KLS s grønne forretningsmodel Gode råd Kasper Larsen Økonomidirektør, Klimaansvarlig og Medejer Forskellen på en risiko og en

Læs mere

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler)

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Årsrapport 2011 Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Projekt med tilskud fra Energistyrelsen 2009-2012 Sammenfatning Indledning Gladsaxe Kommune købte fire person-elbiler af

Læs mere

november 2010 better place løsningen i Danmark

november 2010 better place løsningen i Danmark november 2010 better place løsningen i Danmark Better Place s mission er at være Danmarks førende udbyder af services til elbiler og dermed bidrage til at accelerere et skift til bæredygtig transport.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune

Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune Elbiler på kryds og tværs et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Elbiler på kryds og tværs i den kommunale drift, og regional erfaringsindsamling

Læs mere

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Elbiler i Byen Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Hvad betyder det for infrastrukturen, når vi får flere elbiler i København? Hvordan kommer det til at ændre vores by? Hvad

Læs mere

Årsrapport 2009. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune

Årsrapport 2009. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune Årsrapport 2009 Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune Projekt med tilskud fra Energistyrelsen 2009-2012 Sammenfatning Gladsaxe Kommune fik tilsagn i marts måned om tilskud til indkøb af fem elbiler,

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

SEAS-NVE statusrapport okt. 2011

SEAS-NVE statusrapport okt. 2011 SEAS-NVE statusrapport okt. 2011 Forsøg med intern el-postbil - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: SEAS-NVE: Forsøg med intern elpostbil mellem Haslev og Svinninge

Læs mere

Afslutningsrapport. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler)

Afslutningsrapport. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Afslutningsrapport Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Projekt med tilskud fra Energistyrelsen 2009-2012 Sammenfatning Gladsaxe Kommune har indsamlet erfaringer med fire person-elbiler

Læs mere

Fiat Fiorino E ombygget af Micro-Vett

Fiat Fiorino E ombygget af Micro-Vett Fiat Fiorino E ombygget af Micro-Vett - erfaringsopsamling fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Model: Fiat Fiorino E, ombygget af Micro- Vett. Sæder: Van: 2-personer, Combi: 5- personer Batterikapacitet:

Læs mere

Think City. - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Erfaringer med Think City

Think City. - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Erfaringer med Think City Think City - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Model: Think City Sæder: 2-personer Batterikapacitet: 28,3 kwh Batteritype: ZEBRA (NaNiCl 2) Energiforbrug (målt): 510-630 Wh/km

Læs mere

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut Prøv1elbil Prøv1elbil 1.0 Demonstration med 13 elbiler Otte familier tester en C1 ombygget elbil i 3 måneder. Kun 5 ud af 12 testforløb

Læs mere

El bil forsøg. Frederiksberg Kommune Gartner og Vejservice

El bil forsøg. Frederiksberg Kommune Gartner og Vejservice El bil forsøg Frederiksberg Kommune Gartner og Vejservice Om kommunen Vi ynder at betragte Frederiksberg som den grønne oase i storbyen. Selv med mere end 93.000 indbyggere på 8,77 kvadratkilometer, har

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

Ærø kommune slutrapport apr. 2013

Ærø kommune slutrapport apr. 2013 Ærø kommune slutrapport apr. 2013 Elbiler til udlejning og tjenestekørsel - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Forsøg med elbiler til turistudlejning og drift i

Læs mere

Gladsaxe Kommune statusrapport okt. 2011

Gladsaxe Kommune statusrapport okt. 2011 Gladsaxe Kommune statusrapport okt. 2011 Omkostninger ved drift af elbiler i Gladsaxe Kommune - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Godt på vej elbiler i Gladsaxe

Læs mere

Københavns Kommune statusrapport okt. 2011

Københavns Kommune statusrapport okt. 2011 Københavns Kommune statusrapport okt. 2011 Indfasning af elbiler i bilflåden - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Forsøg med elbiler i Københavns Kommune Tilskudsrunde

Læs mere

Sønderborg Kommune slutrapport

Sønderborg Kommune slutrapport Sønderborg Kommune slutrapport Elbiler i hjemmeplejen - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Elbiler i Sønderborg Kommune Tilskudsrunde under forsøgsordning for elbiler:

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark Energistyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark Oktober 2013 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

CLEVER TEMA: Rækkevidde

CLEVER TEMA: Rækkevidde Kære elbilist Nu har du rundet 14 dage i projekt Test-en-elbil. Vi håber, at det har været en god start med gode oplevelser. Test-en-elbil er Europas største elbilprojekt, og den rolle du spiller, er af

Læs mere

Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut. Prøv1elbil

Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut. Prøv1elbil Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut Prøv1elbil Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut Prøv1elbil 2.0 Konsortie og eksterne sponsorer Prøv1elbil Konsortie:

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

HTK Going Green. Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport

HTK Going Green. Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport HTK Going Green Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport Hvordan sikrer vi udrulning af en landsdækkende tankningsinfrastruktur i Danmark? E.ON s første gastanksstationen

Læs mere

Kom indenfor i GRAY.DK

Kom indenfor i GRAY.DK Kom indenfor i GRAY.DK Vi hjælper med alt indenfor Bogføring Budget Regnskab Revision Økonomistyring Administration Velkommen Du sidder nu med en bred vifte af tilbud til dig. Er du en enkeltmandsvirksomhed,

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Elbil til mødekørsel og tilsyn

Elbil til mødekørsel og tilsyn Elbil til mødekørsel og tilsyn - erfaringsopsamling fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Middelfart Spildevand benytter en Think City Foto: Middelfart Kommune til mødekørsel samt ved tilsyn

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Fremtidens danske el-bilmarked hvornår og hvordan? Hvornår er vi klar til at købe el-biler?

Fremtidens danske el-bilmarked hvornår og hvordan? Hvornår er vi klar til at købe el-biler? Dansk Industris konference Fremtidens danske el-bilmarked hvornår og hvordan? Hvornår er vi klar til at købe el-biler? Indlæg af Søren Jakobsen, adm. dir., SKI A/S, den 26. august 2009 9. januar 2009 1.

Læs mere

Hvidovre Hospital El-Biler

Hvidovre Hospital El-Biler Hvidovre Hospital El-Biler El-biler status rapport august 2014 Hvidovre Hospital Teknisk Central Yaseen Ahmad Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse El-biler status rapport august 2014 Region Hovedstaden statusrapport

Læs mere

Driftsøkonomi elbiler

Driftsøkonomi elbiler Driftsøkonomi elbiler Oplæg om total- og driftsomkostninger ved elbiler Energistyrelsen og Trafikstyrelsens elbilnetværk 30. april 2013 Side 2 30. april 2013 Hvem er CLEVER Side 2 30. april 2013 Side 3

Læs mere

Høje Taastrup Going Green Eksterne finansieringsmuligheder under Energistyrelsen til indkøb af el og gas køretøjer

Høje Taastrup Going Green Eksterne finansieringsmuligheder under Energistyrelsen til indkøb af el og gas køretøjer Høje Taastrup Going Green Eksterne finansieringsmuligheder under Energistyrelsen til indkøb af el og gas køretøjer Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder FDT Foreningen af Danske Transport og Logistikcentre

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Konklusioner Dagens elbiler (2011-12) fungerer godt! Elbilers CO2-udledning er nul eller

Læs mere

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark Better Place Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark 1. Better Place Danmark status 2. Better Place løsning 3. Status på udrulning af infrastruktur

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Go Green Grøn kørsel kurser Operationel leasing af El-biler Køb af klimakvoter for klimaneutralitet CO ² Rapporter Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Spar penge på dieselbiler Bilpolitik baseret på

Læs mere

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Håndbogen - baggrund - indhold - anvendelse v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Baggrund Viden findes; fokus på implementering i virksomhederne Baggrund Et miljøråd DTL presentation DTL presentation

Læs mere

Lavere afgifter og bedre elbiler. Lærke Flader, Branchechef

Lavere afgifter og bedre elbiler. Lærke Flader, Branchechef Lavere afgifter og bedre elbiler 01/06/2017 side 1 Lærke Flader, Branchechef Dansk Elbil Alliance Interesseorganisation som samler de centrale aktører i og omkring elbilbranchen med henblik på i fællesskab

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Et grønt skridt foran

Et grønt skridt foran DAB s grønne profil Et grønt skridt foran I DAB vægter vi hensyn til miljøet højt. Ikke blot i forhold til driften på hovedkontoret og lokalkontorerne, hvor vi i dag har et CO2 neutralt elforbrug, men

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Tryk på Strandbygaard

Tryk på Strandbygaard Tryk på Strandbygaard Strandbygaard Grafisk Indhold Historie... 4 Ledelse... 5 Prepress... 6 Bogbinderi... 7 Trykkeri... 8 Papir & Kvalitet... 10 Tryk med omtanke... 11 Historie Strandbygaard Grafisk A/S

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til?

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? 24. september 2015 Netværk for Transport og Miljø Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? Susanne Krawack Vi står foran enorme ressourceudfordringer Udfordring:

Læs mere

Bilag 1 Oversigt Hypoteser

Bilag 1 Oversigt Hypoteser Bilag Oversigt Hypoteser Bilag Oversigt hypoteser 0 0 0 - DRIFT.0 Det giver anledning til mindre CO udledning at køre elbil end at køre en tilsvarende benzinbil Hypotesen er nu testet, og resultatet vil

Læs mere

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler v/branchechef Lærke Flader, Dansk Energi TINV den 27. september 2010 2 Danmark har en ambitiøs klimamålsætning frem mod 2020 og 2050 ikke mindst for

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

Aftale om Klimapartnerskab

Aftale om Klimapartnerskab Aftale om Klimapartnerskab Mellem parterne Hørsholm kommune, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, cvr-nr. 70960516, herefter kaldet Hørsholm kommune og DONG Energy Sales & Distribution A/S, Kraftværksvej 53,

Læs mere

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer v/ Kathrine Fjendbo Jørgensen 10.10.2012 Center for Grøn Transport Videns- og kompetencecenter Reduktion af vejtransportens CO2-udledning Synergi mellem

Læs mere

Mere effektive godstransporter og bedre miljø Navn på. ITD Tilskudsmodtager:

Mere effektive godstransporter og bedre miljø Navn på. ITD Tilskudsmodtager: Kvartalsrapport Denne skabelon skal anvendes ved den kvartalsvise rapportering og statusrapportering af projekter om energieffektive transportløsninger. Kvartalsrapporten skal være en kortfattet statusopgørelse

Læs mere

Skive Kommune statusrapport okt. 2011

Skive Kommune statusrapport okt. 2011 Skive Kommune statusrapport okt. 2011 Forsøg med elbiler i Skive Kommune - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Test af implementering af elbiler i Skive Kommune Tilskudsrunde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Solrød Kommune 26/11 2009 Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Vores ref.: 114-2009

Solrød Kommune 26/11 2009 Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Vores ref.: 114-2009 Solrød Kommune 26/11 2009 Solrød Center 1 LA/la 2680 Solrød Strand Vores ref.: 114-2009 Att: Lotte Kjær TILBUD Vi fremsender hermed tilbud på: Køb/leasing af elbiler: Driftsaftale til elbil(er): Køb/leasing

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Projekt om klimaoptimal ladning af elbiler. Solrød kommune. B1 vedrør overordnet beskrivelse af projektet, og skal udfyldes i alle projektansøgninger.

Projekt om klimaoptimal ladning af elbiler. Solrød kommune. B1 vedrør overordnet beskrivelse af projektet, og skal udfyldes i alle projektansøgninger. 1 Stamdata: Projekttitel: Virksomhedsnavn: Projekt om klimaoptimal ladning af elbiler Solrød kommune CVR-nummer: 68534917 Bilag B For Bilag B udfyldes de dele, der er relevante for projektet. B1 vedrør

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok.

Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok. Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok. Slagelse kommunes klimaplan sigter imod at være CO2 neutral I 2020. Målet bør være, at afbrænding så vidt muligt afløses af vedvarende enrgikilder.

Læs mere

23. Februar 2017 Transport- Bygnings- og Boligudvalget

23. Februar 2017 Transport- Bygnings- og Boligudvalget Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 L 120 Bilag 4 Offentligt 23. Februar 2017 Transport- Bygnings- og Boligudvalget Peter Sorgenfrei Autonomous Mobility A/S Formål med vores foretræde Dele planer

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

E-mobilitet Køreplan 2020

E-mobilitet Køreplan 2020 E-mobilitet Køreplan 2020 Segmenteret markedstilgang er nøglen til effektiv udbredelse af elbiler Oktober, 2012 Det gælder ikke om at løse 2015 eller 2020 udfordringerne nu Det gælder om at løse udfordringerne

Læs mere

Opladning og drift af kommunens elbiler

Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning - tilpasset jeres behov Den første elbil er den sværeste Skiftet til elbiler er et stort skridt det kan dog både være CO 2 -reducerende og udgiftsneutralt.

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger INDHOLD Driftsomkostninger s. 3 Ladeløsninger s. 4 7 Nissan leverandører af ladeløsninger s.

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Prøv1elbil. Demonstration med 13 elbiler

Prøv1elbil. Demonstration med 13 elbiler Prøv1elbil Demonstration med 13 elbiler Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut Teknologisk Institut - nu med plads til opladning Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut 1 Konsortie og eksterne sponsorer Prøv1elbil

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 8 til mødet i Teknik- og miljøudvalget 2014-17 den 19. april 2016 kl. 13:00 i Faaborg Side 2 af 8 Indkaldelse Søren Kristensen Hans Jørgensen Claus Jørgen Bendtsen Kristian Nielsen Mads Holdgaard

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

eflex projektet Poul Brath

eflex projektet Poul Brath eflex projektet Poul Brath Udgangspunktet Mere vindenergi på produktionssiden: Fluktuerende elproduktion Flere og nye elforbrugene apparater: specielt elbilen kan skabe uhensigtsmæssige effektpeaks i elnettet

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Elbiler i håndværksvirksomheder

Elbiler i håndværksvirksomheder Kvartalsrapport Denne skabelon skal anvendes ved den kvartalsvise rapportering og statusrapportering af projekter om energieffektive transportløsninger. Kvartalsrapporten skal være en kortfattet statusopgørelse

Læs mere

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Workshop om Grøn Boligkontrakt Tom Saxlund 02-12-2013 1 Gør det enkelt for boligejeren Den grønne omstilling Energiaftale 2020 blev

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN Energiplan Fyn den 22. juni 2015 BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING PÅ FYN Det er en del af Energi Fyns mission og strategiske fundament at deltage aktivt i udviklingen

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i lyset af udfordringerne fra klima krisen og den kommende oliekrise.

Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i lyset af udfordringerne fra klima krisen og den kommende oliekrise. rafikal ænke ank Civ. ing. Palle R Jensen Forhåbningsholms Alle 30 1904 Frb. C. (+45) 3324 7033 prj@ruf.dk PRESSEMEDDELELSE Dato: 4-1-08 Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien Af Jesper Andersen foto lars bahl 86 dage med en elbil Alle snakker om elbiler, men kun få har prøvet dem. Henrik Egholm Andersen er en af de heldige. Han har deltaget i projektet Testenelbil.dk og har

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere