SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND"

Transkript

1 Februar 2010 SØFORKLARING SHS SHS Generalforsamling MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

2 Formand: Marianne Pedersen Tlf Vor Frue Hovedg Roskilde Næstformand: Per Jørgensen Tlf Kratager Albertslund Kasserer: Kjeld Pico Larsen Tlf Engrøjel Greve Best.mdl.: Svend Röttig Tlf Ahornvej Karlslunde Best.mdl.: Steen Jørgensen Tlf Spjeldager Tåstrup Suppleant: Eva Jørgensen Tlf Suppleant: Yvonne Lundgreen Tlf Revisor: Jørgen Løvendahl Tlf Revisor: Inger Lind Tlf Suppleant: Hans Otto Thøgersen Tlf Havnekontoret: Havnefogeden har kontortid: mandag til fredag kl , samt onsdag kl i perioden 1/4 til 30/9. Bådplads, kontrakter, adresseændring og lign.: Henvendelse til havnekontoret i kontortiden. Tlf / Klubhuset: Hundige Havnevej 2, 2670 Greve. Køkkenet: Jon Rasmussen. Tlf S/I Hundige Havn: ved Kurt Palmqvist Tlf SØFORKLARING udgives af Sejlklubben Hundige Strand. Trykt i 150 eksemplarer. Eget tryk.

3 Formanden har ordet truer vores broer, mens vi kan sidde hjemme i de lune stuer og lægge planer for forår og sommer. Man plejer at sige, at efter en kold vinter kommer en varm sommer, så lad os glæde os med udsigten til en pragtfuld sommer ved og på vandet. Inden vi når så langt, håber jeg dog at se jer til orientering i havnen om havnen, til vores egen generalforsamling og senere til havnens generalforsamling, til standerhejsning og til klubaftener, der starter i maj, samt til udpakning og polering af vores både. Der er trods kulden en masse at glæde sig til. Et rigtig godt nytår til alle medlemmer og deres familier! Kong frost har for alvor fået tag i Danmark og isen ligger tyk i vores havn og Med håbet om at se rigtig mange til årets klubarrangementer, sender jeg de bedste sejlerhilsner Marianne Skipperlabskovs Traditionen tro vil det igen i år være muligt at få serveret skipperlabskovs i klubhuset inden generalforsamlingen den 26. marts. Hvis I ringer til Jon senest en uge før og bestiller, vil maden være klar fra klokken Vel mødt. Marianne Deadline for stof til næste blad 15. april

4 4

5 Generalforsamling 2010 SHS indkalder til ordinær generalforsamling fredag den 26. marts 2010 kl i klubhuset på havneøen Mågen. Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for år Regnskab Salg af klubbens bådplads 5. Indkomne forslag 6. Budget og kontingent for Valg af kasserer (Kjeld Pico Larsen genopstiller) 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 2 år (Steen Jørgensen genopstiller) 9. Valg af 1 suppleant 2 år (Eva Jørgensen genopstiller) 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (Jørgen Løvendahl, Inger Lind og Hans Otto Thøgersen genopstiller) 11. Valg til udvalg samt valg til Havnebestyrelsen På valg er: Infoudvalg: Ib Leif Christiansen, Jørgen Lind, Erik Lillevang og Svend Röttig. Sejladsudvalg: Jette Thøgersen, Jørgen Lind og Steen Jørgensen Klubhusudvalg: Per Henriksen, Kjeld Pico Larsen og Bjarne Henriksen Svømmeudvalg: Carl Aage Lausten og Ib Christiansen Idrætsunionen: Marianne Pedersen Standerudvalg: Yvonne Lundgren Aktivitetsudvalg: Marianne Pedersen med flere (ad Hoc) Havnebestyrelsen Kjeld Pico Larsen, Hans Peder Jensen (suppleant) 12. Eventuelt Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage for generalforsamlingens afholdelse. 5

6 Bestyrelsens beretning for 2009 Standerhejsning/Afriggerfest Såvel standerhejsning som afriggerfest blev igen i 2009 to hyggelige eftermiddage/aftener i klubregi, selvom masten til klubstanderen måtte en tur i gruset, før det var muligt at stryge standeren. Klubaftener I sejlsæsonen kun afbrudt af sommertiden i juli måned mødtes en lille, men trofast skare af klubbens medlemmer hver onsdag aften til kaffe og røverhistorier. Det er en rigtig god måde at styrke sammenholdet på. Kom og vær med. Sejladsudvalget Sejladsudvalget arrangerede den traditionsrige pinsetur, som blev en rigtig smuk tur. Tordenskjolds Undercup. Her sejlede vi en tur ud i bugten, hvor der var indlagt små navigationsøvelser. Vejret var med os den dag. Fiskefrokost/Fisketur Fredag den 9. oktober sidste år drog klubbens fiskere af sted på den årlige fisketur til Hven. Alle traditioner blev fulgt. 1. stop Lynetten for de fleste både. Næste dag op til fiskepladserne øst og nord for øen. Om aftenen ind til vores faste base i Bäckviken i det hyggelige klubhus på havnen. Hjemad igen med stop i Lynetten for de fleste. Fiskelykken var stor i år. Der blev hjembragt en flot fangst overvejende af fuldfede sild. Lørdag den 23. januar i år havde vi så anledning til at smage på fangsten. En flok klubmedlemmer stuvede sig sammen i klubhusets skolestue (Det var simpelt hen for koldt at sidde i det store rum). Her var der fælles buffet med alskens herligheder. Det blev en dejlig eftermiddag midt i den danske vinterkulde. Trivsel Klubhusets kantine har midt på året skiftet forpagter, idet Camilla og Frank først på sommeren havde et stort ønske om at blive løst fra kontrakten hurtigst muligt. Kontrakten blev fra 15. juli overtaget af Jon Rasmussen. Klubhusudvalget har i november måned fornyet kontrakten med Jon, således at den nu også gælder for Ø-udvalget/Havnebestyrelsen Havnebestyrelsen har i 2009 arbejdet med forslag til Helhedsplan Planen er udtryk for de udviklingsmuligheder, der er for Hundige Havn i forhold til f.eks Lokalplan. Helhedsplanen bliver behandlet på Ø-udvalgets informationsmøde den 10. marts samt forhåbentlig vedtaget på havnens generalforsamling i april måned. Ø-udvalget har i 2009 færdigbygget miljøhus, idet førstesalen er indrettet til nyt havnekontor. Flytning af havnekontor blev påbegyndt i januar måned Information Søforklaring udkom i 2009 med fire numre og er fortsat, uanset det koster en del, et vigtigt informationsmedie. Klubbens hjemmeside fungerer ligeledes fint, ligesom der ved flere lejligheder er udsendt s om kommende arrangementer Medlemstal Medlemstallet er ved årsskiftet 72 aktive (enkeltmedlemskaber) 31 familie og 6 passive I alt 109 medlemmer I 2009 fik klubben 20 nye medlemmer og 7 medlemmer forlod klubben, der således giver en nettotilgang på 13 medlemmer. 6

7 Andre klubaktiviteter Kalenderåret sluttede vi på festlig vis af med at ønske hinanden godt nytår i kransekage og champagne klokken tolv i klubhuset en ny tradition, som vi indførte forrige år sammen med HBK. Klubaktiviteterne er ikke gået i stå trods vinterkulden. John Mast er allerede blevet besøgt i indeværende år, og en gruppe medlemmer er gået i gang med et førstehjælpskursus. Bestyrelsen Resultatopgørelse pr. 31. december 2009 Budget Regnskab Indtægter Kontingent 63000, ,00 Indskud 1000, ,00 Lok.tilskud 2068, ,00 Svøm.kon 0,00 0,00 Renter 1000,00 248,27 Medlemstilskud 447,00 416,00 I alt , ,27 Omkostninger Sejlunion , ,46 Stander 400, ,00 Kontor -1500, ,70 Gaver -500,00-438,00 Møder/tlf -1500, ,00 Trivsel , ,93 Information , ,08 Akt.udv , ,90 Svømme 0,00 0,00 I alt , ,07 Årsresultat over/under 378, ,20 7

8 Balance pr. 31. december 2009 Aktiver Kassebeholdning incl udvalg 0,00 Bankkonto ,15 Checkkonto 2.322,85 Girokonto ,92 Havneplads ,00 Mellemregning Trivsel 0,00 Værdi af bygning 28,84 % af ,00 Aktiver ialt ,92 Passiver Egenkapital primo ,79 Årets resultat 3.532,20 Regulering havneplads 3.000,00 Regulering ejendom 2.780,00 Mellemregning Trivsel 708,93 Passiver ialt ,92 Foranstående resultatopgørelse og balance er udarbejdet af SHS på grundlag af bogføringen samt meddelte oplysninger. Marianne Pedersen Kjeld Pico Larsen Steen Jørgensen Formand Kasserer Best.medlem Per Jørgensen Næstformand Svend Röttig Best.medlem Foranstående resultatopgørelse og balance er revideret og fundet i overensstemmelse med de dertil knyttede bilag. Greve, den 18. januar 2010 Inger Lind Jørgen Løvendahl Revisor Revisor 8

9 Budgetforslag for år 2010 Budget Regnskab 2009 Indtægter Kontingent 71000, ,00 Indskud 1000, ,00 Lok.tilskud 400, ,00 Svømme 0,00 0,00 Renter 200,00 248,27 Medlemstilskud 447,00 416, , ,27 Omkostninger Sejlunion , ,46 Stander -5000, ,00 Kontor -2500, ,70 Gaver -500,00-438,00 Møder/tlf -1500, ,00 Trivsel , ,93 Info , ,08 Akt.udvalg -5000, ,90 Svømme 0,00 0, , ,07 Årsresultat -4160, ,20 Budgetforslaget forudsætter en kontingentforhøjelse på 50 kr. Aktivt medlem Familiemedlem Passivt medlem Nye medlemmer klubhusbidrag 650 kroner 750 kroner 300 kroner 200 kroner 9

10 10

11 Havnekontoret er flyttet Havnekontoret er flyttet til det nyindrettede kontor på 1. salen af miljøhuset. Kontortiden er uændret: mandag til fredag kl samt onsdag kl Redningsøvelse Fradag den 8. januar 2010 var jeg på min daglige tur i havnen for at kontrollere Martha for eventuel indkommen sne. Jeg kunne se to brandbiler fra Greve brandstation der holdt ved mastekranen, så det måtte jeg undersøge. i perioden 1. april til 30. september. Tlf: Mobiltlf: Ø-udvalget Årsagen var en øvelse i redning på isen. Tre mand gik ud på isen iført overlevelses dragter, huggede hul på isen og sprang i efter tur til sidst var de alle tre i vandet samtidig. Isen var omkring 10 centimeter tyk, så den kunne sagtens bære dem, men de havde en gummibåd med sig. Det er jo længe siden redningsfolk kunne øve redning på isen hvis en af os skulle falde i vandet. Jørgen Løvendal 11

12 Orienteringsmøde Helhedsplan 2010 Ø-udvalget inviterer brugere ( bådejere ) af Havneøen Mågen til orienteringsmøde Onsdag den 10. marts 2010 kl i Klubhuset Ø-udvalget vil på mødet orientere om: Helhedsplan 2010 Økonomi 2009/2010 Oprydning på vinterpladser Fjernelse af stativer og bukke Invitationen gælder såvel bådpladsejere som bådpladslejere. Med hilsen Ø-udvalget 12

13 Fiskefrokost, SHS s traditionelle fiskefrokost havde også i år stor tilslutning med 30 medlemmer der var mødt i vinterkulden. Peter Christensen bød velkommen på fiskernes vegne og fortalte lidt om efterårsturen. som saltsild, marineret sild, stegt sild i eddike med mere, men der var også lækkerier som pandekager med fiskefyld, mørbradbøffer i fad, lakseroulade, tunmousse, ost med druer, ja, så meget at ingen gik sultne derfra. Der havde deltaget 8 både, som måtte opgive at gå i havn på Flakfortet, hvor der var hængt kæder over havneindløbet. I stedet blev det så Lynetten, som blev anløbet. Det var fint fiskevejr, og aftenen på Hven var gået med at se fodbold kamp på TV. Peter foreslog at deltagerne præsenterede deres medbragte retter til buffetten, som fiskefrokosten efterhånden har udviklet sig til. Fisk er fortsat dominerende, så Det var en rigtig hyggelig dag. Ib. 13

14 Mødereferater I/S Trivsel Udvalgsmøde nr december 2009 kl december 2009 Mødedeltagere: John Bo Christensen - formand Kjeld Pico Larsen referent Per Henriksen Gunhild Hansen Torben Simonsen Bjarne Henriksen Godkendelse og underskrift af referater nr 82 Referat nr 82 godkendt og underskrevet. Økonomi Regnskabsoversigt udleveret og godkendt. Sager under behandling Kantinen Udvalget drøftede endvidere lovkravet om etablering af personaletoilet. Der blev ikke truffet nogen beslutning, idet punktet drøftes fortsat. Forpagtningsaftale for 2010 er indgået med nuværende forpagter. Forpagteren deltog i mødet under dette punkt og der blev aftalt følgende reparationer/installationer: køkkenskab under vask udskiftes forstoppelse i afløb fra køkkenvask fjernes der indkøbes voksduge til borde i det store lokale fryser efterses der males i køkken og i lokalet foran køkkenet gasblus repareres vandslange fra depotrum til køkken udskiftes Klubhuset Skydedørene mangler at få påført olie indvendig, Der indhentes tilbud på reparation af træværk over skydedøre ansvarlig John Næste møde Onsdag, den 27. januar 2010 kl mødelokalet 14

15 I/S Trivsel Udvalgsmøde nr januar 2010 kl januar 2010 Mødedeltagere: John Bo Christensen - formand Kjeld Pico Larsen referent Per Henriksen - kasserer Gunhild Hansen Torben Simonsen Bjarne Henriksen Fraværende Godkendelse og underskrift af referater nr 83 Referat nr 83 godkendt og underskrevet. Økonomi Regnskab 2009 udleveret revision afsluttes indeværende uge Regnskabsoversigt udleveret og godkendt. Sager under behandling Kantinen Udvalget drøftede endvidere lovkravet om etablering af personaletoilet. Der blev ikke truffet nogen beslutning, idet punktet drøftes fortsat. Forpagteren deltog i mødet under dette punkt og der blev aftalt følgende reparationer/installationer: køkkenskab under vask udskiftes - indkøbt forstoppelse i afløb fra køkkenvask fjernes fryser efterses der males i køkken og i lokalet foran køkkenet gasblus repareres vandslange fra depotrum til køkken udskiftes Klubhuset Skydedørene mangler at få påført olie indvendig, Der indhentes tilbud på reparation af træværk over skydedøre Tilbud modtaget 8.750,00 kr incl moms. Torben gennemgår tilbud med snedkerfirmaet. Alarmanlæg i klubhus repareres af CL Torben kontakter CL Næste møde Tirsdag, den 16. marts 2010 kl mødelokalet 15

16 Infomøde 15. februar 2010 Deltagere: Ib, Svend, Erik og Jørgen Referent: Jørgen 1. Evaluering af Søforklaring december 2009 Blader udkom i ny opsætning efter indførelse af nyt redigeringsprogram. Der blev udtrykt generel tilfredshed med udseendet. Desværre havde der indsneget sig et par stavefejl 2. Nyt stof til Søforklaring De nye indlæg blev som sædvanlig læst op af Erik, kommenteret og godkendt. Der er kommet en ny helsides reklame fra Nautic Fritid. Indkaldelse til generalforsamling fylder en del, så der er vist ikke problemer med at fylde bladet ud. 3. Blad i farver Vi diskuterede igen muligheden for at lave bladet i farver. Det koster selvfølgelig mere, hvilket umiddelbart må kompenseres med færre sider. Da bladet kan ses i farver på nettet, er det et spørgsmål om prioritering af stofindhold og mængde i forhold til et lækkert blad. 4. Forslag til generalforsamlingen Vi vedtog at indsende et forslag til generalforsamlingen for at høre om der er tilslutning til at lade bladet trykke i farver, økonomi og i den forbindelse evt. reducering af antallet af sider. 5. Næste møde: Næste møde d. 19. april 2010 hos Erik 16

17 Søndagsturen I sne står urt og busk i skjul. Sangen falder en ind i tankerne, mens vintersolens kolde klare stråler bryder igennem tunge snefyldte skyer. Vi er en lille flok SHS`er, der skrutter os i kulden på parkeringspladsen og venter på de sidste og at klokken skal blive Vinden er i øst, går gennem marv og ben. Isklumper er skyllet op på stranden, som næsten er væk p.gr. af pålandsvinden. I havstokken gynger en flok ænder op og ned. Spadsereturen bliver den korte udgave i dag, og det går rask af sted for at holde varmen. Det mærkes tydeligt, at der er mere læ på gangstien bag klitten. Vi skynder os tilbage og ind i klubhuset og får en velfortjent varm kop kaffe, og ordner verdenssituationen. Så runder vi lige havnen, som er dækken af is. Mon pælene bliver skruet op i år? Broerne er snedækket, og der er mange både i havnebassinet, som alle er frosset fast. En enkel sejler i havnen prøver at starte motoren. Der kommer kølevand ud på isen, så bådens vandindtag er åbenbart ikke frosset. En af bådene på land har en presenning, der er gået løs og blafrer i den kraftige vind. Vi tager et hurtigt vue over pladsen med både, inden vi stikker næsen hjemad. Mon foråret snart er på vej? Ib 17

18 Førstehjælpskursus Så startede først lektion i førstehjælp og det blev en spændende aften, med mange relevante informationer. Vi fik tips om mobiltelefoner, som kan kontakte alarmcentralen på 1-1-2, uden at kende evt. pinkode og den rækker også ofte langt til søs på dette nummer. En udrangeret mobil kan også uden simkort kalde vagtcentralen og i nyere telefoner er der et nødbatteri, som kan fortsætte med at fungere i ca. 9 minutter, selvom telefonens normale batteri bliver afladet i samtalens forløb. I akutte situationer kan det være en stor hjælp at kontakte pårørende ved at have indtastet ICE (In Case of Emergency) med efterfølgende navn og nr. Det er en hjælp, hvis der er oplyst tilhørsforhold, kone, mand. Dette er kendt internationalt, hvorfor der bør skrives +45 foran nummer, samt wife/husband. Symptomer på blodprop i hjerte. Hvis en person falder om, bliver bleg, koldsved, øjne bliver presset ud af, blå læber eller bliver blå under neglene og har smerter i bryst, eller venstre eller begge arme (specielt for kvinder ondt i lænden, smerter mellem skulderblade) smerter i halsarterier eller kæben er det højst sandsynligt en blodprop. Hvis personen er ved bevidsthed, skal denne rejses op i siddende stilling for at lette vejrtrækningen og beroliges, mens der tilkaldes hjælp. Hvis personen får blodfortyndende medicin og har den på sig, er det en stor fordel at give den pågældende 2 hjertemagnyler, en til tygning og en lægges under tungen. Hvis personen får nitroglycerin i sprayform, gives 2 pust under tungen. Ved tabletter lægges 2 stk. under tungen. Hvis personen er bevidstløs gives ingen former for medicin. Symptomer på blodpropper eller blødning i hjernen. 1. Stærk hovedpine, kvalme, opkast, træthed 2. Talebesvær, snøvlen 3. Synkebesvær 4. Halvside lammelse. Ofte højre arm og venstre ben. 5. Kan ikke koordinere bevægelser, løfte armene over sit hoved. 6. Har ikke lige mange kræfter i armene. (bed den pågældende klemme dine hænder hårdt.) Personen skal op og sidde og aldrig have nogen form for medicin, det kan øge blødningen. Hvis den pågældende er bevidstløs, skal man ruske og kalde på ham. Kommer personen ikke til bevidsthed, skal man sikre sig, at der er frie luftveje, ved at bukke hovedet bagover. Tjek herefter vejrtrækningen, ved at se på brystkassen, føle på brystkassen og lytte. Trækker den pågældende vejret slår hjertet. Ved indre blødninger, skal man lægge personen, på siden med blødningen nederst. Kan ses ved evt. blå mærker. Kurset tegner godt og dette er kun et lille, men meget vigtigt uddrag, som forhåbentlig kan hjælpe i en nødsituation. Ib. 18

19 Besøg hos John Mast, Viste I, at de fleste mastehavarier sker, når masten tages af eller sættes på? og at det er en god ide at have et par sandsække til at fungere som kontravægte ved mastefoden, når masten skal på. Det var blot en af de mange gode informationer og ideer, vi fik ved vores besøg hos John Mast. John og hans søn Steen havde elskværdigt sagt ja til at SHS måtte besøge virksomheden. John fortalte, at det havde taget 10 år at få klaret et generationsskifte, men nu var det lykkedes at overdrage virksomheden til Steen. Det hele var startet med, at John havde bygget en mast til en Yngling, som han rejste til Norge med og præsenterede det blev en ordre på 250 master. Siden var det blevet til en virksomhed med mand og 90% gik til udlandet. John Mastes force var, at bygge individuelle master, idet de ikke kunne konkurrere med storproduktion, som skete i Tyskland og Frankrig, hvor lønningerne var lavere. en billig båd. Har man ikke det, kan det blive en stor egenbetaling, at anskaffe en ny mast. Bemærk i øvrigt at forsikringen kun dækker ved pludselige opstået skader, og ikke ved skjulte fejl eller slidtage. Johns erfaring vedrørende mastetrim var, at masterne ofte ikke var spændt hårdt nok op. Slæb ikke vantskruer henover beton, da gevindet kan blive ødelagt på disse. Mastepleje. Det er altid bedst at forebygge, og en velholdt mast kan holde i mange år. Om foråret skal masten blot vaskes af for snavs i bilshampoo brug ikke ajax eller sulfo, med tænk på masten som en bil. Da plast kvælder op i solskin, så forslog John, at slæderne fik en gang sololie, som er billig og ikke griser sejlene. Teflonspray er dyrt og holder ikke længe. Giv wirefaldene engang med stearinlys, så glider de lettere. I dag kan man få tovværk/liner, der er lige så stærke til fald som wire. Om efteråret skal masten vaskes af for salt også mastefoden, og påsmøres mastepleje. Tips. Ved masteskader gjorde John opmærksom på, at masten iflg. forsikringen præsenterer 20% af bådens værdi. Da en ny mast koster ca til kr., er det en god ide at tegne en tillægsforsikring for masten, især hvis man har købt Master af aluminium bliver eloxeret af luftens ilt og skal derfor ikke males ved skader, idet dette vil hindre at masten genskaber sin naturlige beskyttelse. 19

20 Efter disse tips fik vi lejlighed til at se hallen, hvor masterne blev samlet og monteret. Det var i dag færre og længere master som blev fremstillet end for 10 år siden. John regnede med, at et års forbrug lå på ca. 4-5 tons aluminium. Mange af de avancerede beslag var designet af John og Steen. Det blev en spændende og indholdsrig aften for de SHS er som overvandt sneens strabadser og nåede frem. En stor tak til John og Steen for et fint traktement og en spændende aften. Ib og Marie Du sejler som vinden blæser Det er klart nok, men også som du trimmer sejlene. På de to billeder kan du se, hvorledes vinden strømmer rundt om sejlene. Den ultra korte måde at trimme sejlene på går ud på, at du først slækker ud i begge sejl, så de blafrer let i vinden. Så hiver du ind i begge skøder, indtil blafferiet netop hører op. Nu trækker sejlene optimalt. Så enkelt er det (tror jeg nok). Du kan på billedet herover se, at vinden stryger nogenlunde glat forbi sejlene. Det er det, det handler om. Det kaldes med et fint begreb: Laminar strømning På dette billede har båden vinden ret ind fra siden, halvvindssejlads.kaldes det. Her kan du se en masse turbulens bag sejlene. Slæk ud i storsejlet, skipper, så kommer der fart i båden. Svend Röttig. Praktiske tips Redaktionen vil forsøge at samle gode ideer og tips omkring praktisk sejlads på denne plads i bladet, som ovennævnte er et eksempel på. Redaktionen er som altid glad for at modtage indlæg også til denne side. 20

21 Det kommer an på størrelsen Det handler om kraft - vindkraft - vindmøller - møllerne ved Avedøreværket. Har du lagt mærke til, at noget er ændret ved udsigten, når du fra havnen kigger over mod Avedøreværket? De 13 små møller, der har stået og snurret der i de seneste 16 år, er blevet fjernet og erstattet af 2 kæmpemøller. Møllerne er 3,6 MW møller med vingelængder på 58,5 meter og navhøjder hele 90 meter over havet. Der er nemlig tale om havmøller, idet de står med fødderne i vand hele 10 meter fra kysten. De er mage til dem, der står langt ude til havs. Der er tale om 2 forsøgsmøller, og det er unægteligt lettere af vade 10 meter ud i Køge Bugt, frem for at sejle midt ud i Nordsøen, for at udføre diverse forsøg med møllerne. De to møller vil til sammen være i stand til at levere strøm til i alt husstande. Til sammenligning forsyner Avedøreværket 1,3 millioner husstande med elkraft og husstande med fjernvarme. Så er proportionerne sat på plads. En vindmølles teoretiske produktionsevne afhænger primært af det bestrøgne areal, dvs. arealet af en cirkel med radius lig med længden af den enkelte vinge. Derfor betyder længden af vingerne, eller størrelsen, om man vil, meget. Endvidere ved vi jo, at vindhastigheden tiltager med højden over havet. Jo, det kommer virkeligt, også her, an på størrelsen. Det er med møllervinger som med sejlene på dit skiv : Virkemåden er den samme. Dette emne, hvordan sejlene er i stand til at trække båden fremad, også i bidevind, kunne måske udvikles i en senere artikel i Søforklaring. Svend. Standerhejsning Vi mødes d. 17. april 2010 kl foran klubhuset og sætter standeren. Klubben giver en lille en. Bagefter er der fællesspisning, hvor vi festligholder klubbens 30-års jubilæum. Nærmere information vil komme på hjemmesiden. 21

22 Aktivitetskalender marts SHS fylder 30 år. Det vil blive markeret i forbindelse med standerhejsningen d. 17. april marts Kl indkalder Ø-udvalget til fælles Informationsmøde for Mågen. 26. marts SHS Generalforsamling kl i klubhuset, se side april Standerhejsning, se side april Hundige Havns Generalforsamling 12. maj Klubaftener begynder igen, kl i klubhuset. 22. maj Pinsetur til Præstø Der er mulighed for at lave ad hoc arrangementer i sejlsæsonen Husk at bladet kan ses i farver på klubbens hjemmeside! 22

23 Infoudvalg: (ansv. red.) Ib Leif Christiansen Tlf (mail: (webmaster) Jørgen Lind Tlf Erik Lillevang Tlf Svend Röttig Tlf Sejladsudvalg: Jørgen Lind Tlf Steen Jørgensen Tlf Jette Thøgersen Tlf Klubhusudvalg Per Henriksen Tlf Trivsel: Kjeld Pico Larsen Tlf Bjarne Henriksen Tlf Svømmeudvalg: Carl Aage Lausten Tlf Ib Christiansen Tlf Idrætsunion: Marianne Pedersen Tlf Standerudvalg: Yvonne Lundgreen Tlf Aktivitetsudvalg: (Formand) Marianne Pedersen Tlf med flere (ad hoc) Havnebestyrelse: Svend Röttig Tlf Kjeld Pico Larsen Tlf (Suppleant) Hans Peder Jensen Tlf SHS s hjemmeside: SHS s meninger udtrykkes i lederne. De individuelle artikler og kommentarer er ikke nødvendigvis udtryk for SHS s synspunkter. Eftertryk er kun tilladt med tydelig kildeangivelse

24

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Formanden bød velkommen og glædede sig over at den sædvanlige trofaste skare var mødt op, og at der var et nyt medlem, som havde fundet vej til klubhuset.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Steen Jørgensen Tlf. 43 71 06 60 Spjeldager

Læs mere

Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Sejlklubben Hundige Strand (SHS) Hundige Strandvej 2, 2670 Greve www.sejlklubbenhundigestrand.dk Havnekontor Havnefogeden 43 90 67 59

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Maj SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Maj SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Maj 2008 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Per Jørgensen Tlf. 43 62 78 57 Kratager 8 2620

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Februar 2014 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Februar 2014 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2014 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Sejlklubben Hundige Strand (SHS) Hundige Strandvej 2, 2670 Greve www.sejlklubbenhundigestrand.dk Havnekontor Havnefogeden 43 90 67 59

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Den kommende sommer/sejlsæson bliver helt sikkert bedre end sidste år, er jeg sikker på. Peter B. Klubstander

Den kommende sommer/sejlsæson bliver helt sikkert bedre end sidste år, er jeg sikker på. Peter B. Klubstander Formanden har ordet: Kære sejlerpiger-og drenge. Tiden er inde til, at vi snart skal ses til vores kommende generalforsamling. Jeg håber på stort fremmøde også af de i tidens løb indmeldte nye SHS-medlemmer.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen som

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Generalforsamlingen som var klubbens fjerde blev afholdt i klublokalet, der deltog 45 personer heraf var der 27 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2008 SØFORKLARING Generalforsamling!! MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Kasserer: Kjeld Pico Larsen Tlf. 43

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere