SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND"

Transkript

1 Februar 2010 SØFORKLARING SHS SHS Generalforsamling MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

2 Formand: Marianne Pedersen Tlf Vor Frue Hovedg Roskilde Næstformand: Per Jørgensen Tlf Kratager Albertslund Kasserer: Kjeld Pico Larsen Tlf Engrøjel Greve Best.mdl.: Svend Röttig Tlf Ahornvej Karlslunde Best.mdl.: Steen Jørgensen Tlf Spjeldager Tåstrup Suppleant: Eva Jørgensen Tlf Suppleant: Yvonne Lundgreen Tlf Revisor: Jørgen Løvendahl Tlf Revisor: Inger Lind Tlf Suppleant: Hans Otto Thøgersen Tlf Havnekontoret: Havnefogeden har kontortid: mandag til fredag kl , samt onsdag kl i perioden 1/4 til 30/9. Bådplads, kontrakter, adresseændring og lign.: Henvendelse til havnekontoret i kontortiden. Tlf / Klubhuset: Hundige Havnevej 2, 2670 Greve. Køkkenet: Jon Rasmussen. Tlf S/I Hundige Havn: ved Kurt Palmqvist Tlf SØFORKLARING udgives af Sejlklubben Hundige Strand. Trykt i 150 eksemplarer. Eget tryk.

3 Formanden har ordet truer vores broer, mens vi kan sidde hjemme i de lune stuer og lægge planer for forår og sommer. Man plejer at sige, at efter en kold vinter kommer en varm sommer, så lad os glæde os med udsigten til en pragtfuld sommer ved og på vandet. Inden vi når så langt, håber jeg dog at se jer til orientering i havnen om havnen, til vores egen generalforsamling og senere til havnens generalforsamling, til standerhejsning og til klubaftener, der starter i maj, samt til udpakning og polering af vores både. Der er trods kulden en masse at glæde sig til. Et rigtig godt nytår til alle medlemmer og deres familier! Kong frost har for alvor fået tag i Danmark og isen ligger tyk i vores havn og Med håbet om at se rigtig mange til årets klubarrangementer, sender jeg de bedste sejlerhilsner Marianne Skipperlabskovs Traditionen tro vil det igen i år være muligt at få serveret skipperlabskovs i klubhuset inden generalforsamlingen den 26. marts. Hvis I ringer til Jon senest en uge før og bestiller, vil maden være klar fra klokken Vel mødt. Marianne Deadline for stof til næste blad 15. april

4 4

5 Generalforsamling 2010 SHS indkalder til ordinær generalforsamling fredag den 26. marts 2010 kl i klubhuset på havneøen Mågen. Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for år Regnskab Salg af klubbens bådplads 5. Indkomne forslag 6. Budget og kontingent for Valg af kasserer (Kjeld Pico Larsen genopstiller) 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 2 år (Steen Jørgensen genopstiller) 9. Valg af 1 suppleant 2 år (Eva Jørgensen genopstiller) 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (Jørgen Løvendahl, Inger Lind og Hans Otto Thøgersen genopstiller) 11. Valg til udvalg samt valg til Havnebestyrelsen På valg er: Infoudvalg: Ib Leif Christiansen, Jørgen Lind, Erik Lillevang og Svend Röttig. Sejladsudvalg: Jette Thøgersen, Jørgen Lind og Steen Jørgensen Klubhusudvalg: Per Henriksen, Kjeld Pico Larsen og Bjarne Henriksen Svømmeudvalg: Carl Aage Lausten og Ib Christiansen Idrætsunionen: Marianne Pedersen Standerudvalg: Yvonne Lundgren Aktivitetsudvalg: Marianne Pedersen med flere (ad Hoc) Havnebestyrelsen Kjeld Pico Larsen, Hans Peder Jensen (suppleant) 12. Eventuelt Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage for generalforsamlingens afholdelse. 5

6 Bestyrelsens beretning for 2009 Standerhejsning/Afriggerfest Såvel standerhejsning som afriggerfest blev igen i 2009 to hyggelige eftermiddage/aftener i klubregi, selvom masten til klubstanderen måtte en tur i gruset, før det var muligt at stryge standeren. Klubaftener I sejlsæsonen kun afbrudt af sommertiden i juli måned mødtes en lille, men trofast skare af klubbens medlemmer hver onsdag aften til kaffe og røverhistorier. Det er en rigtig god måde at styrke sammenholdet på. Kom og vær med. Sejladsudvalget Sejladsudvalget arrangerede den traditionsrige pinsetur, som blev en rigtig smuk tur. Tordenskjolds Undercup. Her sejlede vi en tur ud i bugten, hvor der var indlagt små navigationsøvelser. Vejret var med os den dag. Fiskefrokost/Fisketur Fredag den 9. oktober sidste år drog klubbens fiskere af sted på den årlige fisketur til Hven. Alle traditioner blev fulgt. 1. stop Lynetten for de fleste både. Næste dag op til fiskepladserne øst og nord for øen. Om aftenen ind til vores faste base i Bäckviken i det hyggelige klubhus på havnen. Hjemad igen med stop i Lynetten for de fleste. Fiskelykken var stor i år. Der blev hjembragt en flot fangst overvejende af fuldfede sild. Lørdag den 23. januar i år havde vi så anledning til at smage på fangsten. En flok klubmedlemmer stuvede sig sammen i klubhusets skolestue (Det var simpelt hen for koldt at sidde i det store rum). Her var der fælles buffet med alskens herligheder. Det blev en dejlig eftermiddag midt i den danske vinterkulde. Trivsel Klubhusets kantine har midt på året skiftet forpagter, idet Camilla og Frank først på sommeren havde et stort ønske om at blive løst fra kontrakten hurtigst muligt. Kontrakten blev fra 15. juli overtaget af Jon Rasmussen. Klubhusudvalget har i november måned fornyet kontrakten med Jon, således at den nu også gælder for Ø-udvalget/Havnebestyrelsen Havnebestyrelsen har i 2009 arbejdet med forslag til Helhedsplan Planen er udtryk for de udviklingsmuligheder, der er for Hundige Havn i forhold til f.eks Lokalplan. Helhedsplanen bliver behandlet på Ø-udvalgets informationsmøde den 10. marts samt forhåbentlig vedtaget på havnens generalforsamling i april måned. Ø-udvalget har i 2009 færdigbygget miljøhus, idet førstesalen er indrettet til nyt havnekontor. Flytning af havnekontor blev påbegyndt i januar måned Information Søforklaring udkom i 2009 med fire numre og er fortsat, uanset det koster en del, et vigtigt informationsmedie. Klubbens hjemmeside fungerer ligeledes fint, ligesom der ved flere lejligheder er udsendt s om kommende arrangementer Medlemstal Medlemstallet er ved årsskiftet 72 aktive (enkeltmedlemskaber) 31 familie og 6 passive I alt 109 medlemmer I 2009 fik klubben 20 nye medlemmer og 7 medlemmer forlod klubben, der således giver en nettotilgang på 13 medlemmer. 6

7 Andre klubaktiviteter Kalenderåret sluttede vi på festlig vis af med at ønske hinanden godt nytår i kransekage og champagne klokken tolv i klubhuset en ny tradition, som vi indførte forrige år sammen med HBK. Klubaktiviteterne er ikke gået i stå trods vinterkulden. John Mast er allerede blevet besøgt i indeværende år, og en gruppe medlemmer er gået i gang med et førstehjælpskursus. Bestyrelsen Resultatopgørelse pr. 31. december 2009 Budget Regnskab Indtægter Kontingent 63000, ,00 Indskud 1000, ,00 Lok.tilskud 2068, ,00 Svøm.kon 0,00 0,00 Renter 1000,00 248,27 Medlemstilskud 447,00 416,00 I alt , ,27 Omkostninger Sejlunion , ,46 Stander 400, ,00 Kontor -1500, ,70 Gaver -500,00-438,00 Møder/tlf -1500, ,00 Trivsel , ,93 Information , ,08 Akt.udv , ,90 Svømme 0,00 0,00 I alt , ,07 Årsresultat over/under 378, ,20 7

8 Balance pr. 31. december 2009 Aktiver Kassebeholdning incl udvalg 0,00 Bankkonto ,15 Checkkonto 2.322,85 Girokonto ,92 Havneplads ,00 Mellemregning Trivsel 0,00 Værdi af bygning 28,84 % af ,00 Aktiver ialt ,92 Passiver Egenkapital primo ,79 Årets resultat 3.532,20 Regulering havneplads 3.000,00 Regulering ejendom 2.780,00 Mellemregning Trivsel 708,93 Passiver ialt ,92 Foranstående resultatopgørelse og balance er udarbejdet af SHS på grundlag af bogføringen samt meddelte oplysninger. Marianne Pedersen Kjeld Pico Larsen Steen Jørgensen Formand Kasserer Best.medlem Per Jørgensen Næstformand Svend Röttig Best.medlem Foranstående resultatopgørelse og balance er revideret og fundet i overensstemmelse med de dertil knyttede bilag. Greve, den 18. januar 2010 Inger Lind Jørgen Løvendahl Revisor Revisor 8

9 Budgetforslag for år 2010 Budget Regnskab 2009 Indtægter Kontingent 71000, ,00 Indskud 1000, ,00 Lok.tilskud 400, ,00 Svømme 0,00 0,00 Renter 200,00 248,27 Medlemstilskud 447,00 416, , ,27 Omkostninger Sejlunion , ,46 Stander -5000, ,00 Kontor -2500, ,70 Gaver -500,00-438,00 Møder/tlf -1500, ,00 Trivsel , ,93 Info , ,08 Akt.udvalg -5000, ,90 Svømme 0,00 0, , ,07 Årsresultat -4160, ,20 Budgetforslaget forudsætter en kontingentforhøjelse på 50 kr. Aktivt medlem Familiemedlem Passivt medlem Nye medlemmer klubhusbidrag 650 kroner 750 kroner 300 kroner 200 kroner 9

10 10

11 Havnekontoret er flyttet Havnekontoret er flyttet til det nyindrettede kontor på 1. salen af miljøhuset. Kontortiden er uændret: mandag til fredag kl samt onsdag kl Redningsøvelse Fradag den 8. januar 2010 var jeg på min daglige tur i havnen for at kontrollere Martha for eventuel indkommen sne. Jeg kunne se to brandbiler fra Greve brandstation der holdt ved mastekranen, så det måtte jeg undersøge. i perioden 1. april til 30. september. Tlf: Mobiltlf: Ø-udvalget Årsagen var en øvelse i redning på isen. Tre mand gik ud på isen iført overlevelses dragter, huggede hul på isen og sprang i efter tur til sidst var de alle tre i vandet samtidig. Isen var omkring 10 centimeter tyk, så den kunne sagtens bære dem, men de havde en gummibåd med sig. Det er jo længe siden redningsfolk kunne øve redning på isen hvis en af os skulle falde i vandet. Jørgen Løvendal 11

12 Orienteringsmøde Helhedsplan 2010 Ø-udvalget inviterer brugere ( bådejere ) af Havneøen Mågen til orienteringsmøde Onsdag den 10. marts 2010 kl i Klubhuset Ø-udvalget vil på mødet orientere om: Helhedsplan 2010 Økonomi 2009/2010 Oprydning på vinterpladser Fjernelse af stativer og bukke Invitationen gælder såvel bådpladsejere som bådpladslejere. Med hilsen Ø-udvalget 12

13 Fiskefrokost, SHS s traditionelle fiskefrokost havde også i år stor tilslutning med 30 medlemmer der var mødt i vinterkulden. Peter Christensen bød velkommen på fiskernes vegne og fortalte lidt om efterårsturen. som saltsild, marineret sild, stegt sild i eddike med mere, men der var også lækkerier som pandekager med fiskefyld, mørbradbøffer i fad, lakseroulade, tunmousse, ost med druer, ja, så meget at ingen gik sultne derfra. Der havde deltaget 8 både, som måtte opgive at gå i havn på Flakfortet, hvor der var hængt kæder over havneindløbet. I stedet blev det så Lynetten, som blev anløbet. Det var fint fiskevejr, og aftenen på Hven var gået med at se fodbold kamp på TV. Peter foreslog at deltagerne præsenterede deres medbragte retter til buffetten, som fiskefrokosten efterhånden har udviklet sig til. Fisk er fortsat dominerende, så Det var en rigtig hyggelig dag. Ib. 13

14 Mødereferater I/S Trivsel Udvalgsmøde nr december 2009 kl december 2009 Mødedeltagere: John Bo Christensen - formand Kjeld Pico Larsen referent Per Henriksen Gunhild Hansen Torben Simonsen Bjarne Henriksen Godkendelse og underskrift af referater nr 82 Referat nr 82 godkendt og underskrevet. Økonomi Regnskabsoversigt udleveret og godkendt. Sager under behandling Kantinen Udvalget drøftede endvidere lovkravet om etablering af personaletoilet. Der blev ikke truffet nogen beslutning, idet punktet drøftes fortsat. Forpagtningsaftale for 2010 er indgået med nuværende forpagter. Forpagteren deltog i mødet under dette punkt og der blev aftalt følgende reparationer/installationer: køkkenskab under vask udskiftes forstoppelse i afløb fra køkkenvask fjernes der indkøbes voksduge til borde i det store lokale fryser efterses der males i køkken og i lokalet foran køkkenet gasblus repareres vandslange fra depotrum til køkken udskiftes Klubhuset Skydedørene mangler at få påført olie indvendig, Der indhentes tilbud på reparation af træværk over skydedøre ansvarlig John Næste møde Onsdag, den 27. januar 2010 kl mødelokalet 14

15 I/S Trivsel Udvalgsmøde nr januar 2010 kl januar 2010 Mødedeltagere: John Bo Christensen - formand Kjeld Pico Larsen referent Per Henriksen - kasserer Gunhild Hansen Torben Simonsen Bjarne Henriksen Fraværende Godkendelse og underskrift af referater nr 83 Referat nr 83 godkendt og underskrevet. Økonomi Regnskab 2009 udleveret revision afsluttes indeværende uge Regnskabsoversigt udleveret og godkendt. Sager under behandling Kantinen Udvalget drøftede endvidere lovkravet om etablering af personaletoilet. Der blev ikke truffet nogen beslutning, idet punktet drøftes fortsat. Forpagteren deltog i mødet under dette punkt og der blev aftalt følgende reparationer/installationer: køkkenskab under vask udskiftes - indkøbt forstoppelse i afløb fra køkkenvask fjernes fryser efterses der males i køkken og i lokalet foran køkkenet gasblus repareres vandslange fra depotrum til køkken udskiftes Klubhuset Skydedørene mangler at få påført olie indvendig, Der indhentes tilbud på reparation af træværk over skydedøre Tilbud modtaget 8.750,00 kr incl moms. Torben gennemgår tilbud med snedkerfirmaet. Alarmanlæg i klubhus repareres af CL Torben kontakter CL Næste møde Tirsdag, den 16. marts 2010 kl mødelokalet 15

16 Infomøde 15. februar 2010 Deltagere: Ib, Svend, Erik og Jørgen Referent: Jørgen 1. Evaluering af Søforklaring december 2009 Blader udkom i ny opsætning efter indførelse af nyt redigeringsprogram. Der blev udtrykt generel tilfredshed med udseendet. Desværre havde der indsneget sig et par stavefejl 2. Nyt stof til Søforklaring De nye indlæg blev som sædvanlig læst op af Erik, kommenteret og godkendt. Der er kommet en ny helsides reklame fra Nautic Fritid. Indkaldelse til generalforsamling fylder en del, så der er vist ikke problemer med at fylde bladet ud. 3. Blad i farver Vi diskuterede igen muligheden for at lave bladet i farver. Det koster selvfølgelig mere, hvilket umiddelbart må kompenseres med færre sider. Da bladet kan ses i farver på nettet, er det et spørgsmål om prioritering af stofindhold og mængde i forhold til et lækkert blad. 4. Forslag til generalforsamlingen Vi vedtog at indsende et forslag til generalforsamlingen for at høre om der er tilslutning til at lade bladet trykke i farver, økonomi og i den forbindelse evt. reducering af antallet af sider. 5. Næste møde: Næste møde d. 19. april 2010 hos Erik 16

17 Søndagsturen I sne står urt og busk i skjul. Sangen falder en ind i tankerne, mens vintersolens kolde klare stråler bryder igennem tunge snefyldte skyer. Vi er en lille flok SHS`er, der skrutter os i kulden på parkeringspladsen og venter på de sidste og at klokken skal blive Vinden er i øst, går gennem marv og ben. Isklumper er skyllet op på stranden, som næsten er væk p.gr. af pålandsvinden. I havstokken gynger en flok ænder op og ned. Spadsereturen bliver den korte udgave i dag, og det går rask af sted for at holde varmen. Det mærkes tydeligt, at der er mere læ på gangstien bag klitten. Vi skynder os tilbage og ind i klubhuset og får en velfortjent varm kop kaffe, og ordner verdenssituationen. Så runder vi lige havnen, som er dækken af is. Mon pælene bliver skruet op i år? Broerne er snedækket, og der er mange både i havnebassinet, som alle er frosset fast. En enkel sejler i havnen prøver at starte motoren. Der kommer kølevand ud på isen, så bådens vandindtag er åbenbart ikke frosset. En af bådene på land har en presenning, der er gået løs og blafrer i den kraftige vind. Vi tager et hurtigt vue over pladsen med både, inden vi stikker næsen hjemad. Mon foråret snart er på vej? Ib 17

18 Førstehjælpskursus Så startede først lektion i førstehjælp og det blev en spændende aften, med mange relevante informationer. Vi fik tips om mobiltelefoner, som kan kontakte alarmcentralen på 1-1-2, uden at kende evt. pinkode og den rækker også ofte langt til søs på dette nummer. En udrangeret mobil kan også uden simkort kalde vagtcentralen og i nyere telefoner er der et nødbatteri, som kan fortsætte med at fungere i ca. 9 minutter, selvom telefonens normale batteri bliver afladet i samtalens forløb. I akutte situationer kan det være en stor hjælp at kontakte pårørende ved at have indtastet ICE (In Case of Emergency) med efterfølgende navn og nr. Det er en hjælp, hvis der er oplyst tilhørsforhold, kone, mand. Dette er kendt internationalt, hvorfor der bør skrives +45 foran nummer, samt wife/husband. Symptomer på blodprop i hjerte. Hvis en person falder om, bliver bleg, koldsved, øjne bliver presset ud af, blå læber eller bliver blå under neglene og har smerter i bryst, eller venstre eller begge arme (specielt for kvinder ondt i lænden, smerter mellem skulderblade) smerter i halsarterier eller kæben er det højst sandsynligt en blodprop. Hvis personen er ved bevidsthed, skal denne rejses op i siddende stilling for at lette vejrtrækningen og beroliges, mens der tilkaldes hjælp. Hvis personen får blodfortyndende medicin og har den på sig, er det en stor fordel at give den pågældende 2 hjertemagnyler, en til tygning og en lægges under tungen. Hvis personen får nitroglycerin i sprayform, gives 2 pust under tungen. Ved tabletter lægges 2 stk. under tungen. Hvis personen er bevidstløs gives ingen former for medicin. Symptomer på blodpropper eller blødning i hjernen. 1. Stærk hovedpine, kvalme, opkast, træthed 2. Talebesvær, snøvlen 3. Synkebesvær 4. Halvside lammelse. Ofte højre arm og venstre ben. 5. Kan ikke koordinere bevægelser, løfte armene over sit hoved. 6. Har ikke lige mange kræfter i armene. (bed den pågældende klemme dine hænder hårdt.) Personen skal op og sidde og aldrig have nogen form for medicin, det kan øge blødningen. Hvis den pågældende er bevidstløs, skal man ruske og kalde på ham. Kommer personen ikke til bevidsthed, skal man sikre sig, at der er frie luftveje, ved at bukke hovedet bagover. Tjek herefter vejrtrækningen, ved at se på brystkassen, føle på brystkassen og lytte. Trækker den pågældende vejret slår hjertet. Ved indre blødninger, skal man lægge personen, på siden med blødningen nederst. Kan ses ved evt. blå mærker. Kurset tegner godt og dette er kun et lille, men meget vigtigt uddrag, som forhåbentlig kan hjælpe i en nødsituation. Ib. 18

19 Besøg hos John Mast, Viste I, at de fleste mastehavarier sker, når masten tages af eller sættes på? og at det er en god ide at have et par sandsække til at fungere som kontravægte ved mastefoden, når masten skal på. Det var blot en af de mange gode informationer og ideer, vi fik ved vores besøg hos John Mast. John og hans søn Steen havde elskværdigt sagt ja til at SHS måtte besøge virksomheden. John fortalte, at det havde taget 10 år at få klaret et generationsskifte, men nu var det lykkedes at overdrage virksomheden til Steen. Det hele var startet med, at John havde bygget en mast til en Yngling, som han rejste til Norge med og præsenterede det blev en ordre på 250 master. Siden var det blevet til en virksomhed med mand og 90% gik til udlandet. John Mastes force var, at bygge individuelle master, idet de ikke kunne konkurrere med storproduktion, som skete i Tyskland og Frankrig, hvor lønningerne var lavere. en billig båd. Har man ikke det, kan det blive en stor egenbetaling, at anskaffe en ny mast. Bemærk i øvrigt at forsikringen kun dækker ved pludselige opstået skader, og ikke ved skjulte fejl eller slidtage. Johns erfaring vedrørende mastetrim var, at masterne ofte ikke var spændt hårdt nok op. Slæb ikke vantskruer henover beton, da gevindet kan blive ødelagt på disse. Mastepleje. Det er altid bedst at forebygge, og en velholdt mast kan holde i mange år. Om foråret skal masten blot vaskes af for snavs i bilshampoo brug ikke ajax eller sulfo, med tænk på masten som en bil. Da plast kvælder op i solskin, så forslog John, at slæderne fik en gang sololie, som er billig og ikke griser sejlene. Teflonspray er dyrt og holder ikke længe. Giv wirefaldene engang med stearinlys, så glider de lettere. I dag kan man få tovværk/liner, der er lige så stærke til fald som wire. Om efteråret skal masten vaskes af for salt også mastefoden, og påsmøres mastepleje. Tips. Ved masteskader gjorde John opmærksom på, at masten iflg. forsikringen præsenterer 20% af bådens værdi. Da en ny mast koster ca til kr., er det en god ide at tegne en tillægsforsikring for masten, især hvis man har købt Master af aluminium bliver eloxeret af luftens ilt og skal derfor ikke males ved skader, idet dette vil hindre at masten genskaber sin naturlige beskyttelse. 19

20 Efter disse tips fik vi lejlighed til at se hallen, hvor masterne blev samlet og monteret. Det var i dag færre og længere master som blev fremstillet end for 10 år siden. John regnede med, at et års forbrug lå på ca. 4-5 tons aluminium. Mange af de avancerede beslag var designet af John og Steen. Det blev en spændende og indholdsrig aften for de SHS er som overvandt sneens strabadser og nåede frem. En stor tak til John og Steen for et fint traktement og en spændende aften. Ib og Marie Du sejler som vinden blæser Det er klart nok, men også som du trimmer sejlene. På de to billeder kan du se, hvorledes vinden strømmer rundt om sejlene. Den ultra korte måde at trimme sejlene på går ud på, at du først slækker ud i begge sejl, så de blafrer let i vinden. Så hiver du ind i begge skøder, indtil blafferiet netop hører op. Nu trækker sejlene optimalt. Så enkelt er det (tror jeg nok). Du kan på billedet herover se, at vinden stryger nogenlunde glat forbi sejlene. Det er det, det handler om. Det kaldes med et fint begreb: Laminar strømning På dette billede har båden vinden ret ind fra siden, halvvindssejlads.kaldes det. Her kan du se en masse turbulens bag sejlene. Slæk ud i storsejlet, skipper, så kommer der fart i båden. Svend Röttig. Praktiske tips Redaktionen vil forsøge at samle gode ideer og tips omkring praktisk sejlads på denne plads i bladet, som ovennævnte er et eksempel på. Redaktionen er som altid glad for at modtage indlæg også til denne side. 20

21 Det kommer an på størrelsen Det handler om kraft - vindkraft - vindmøller - møllerne ved Avedøreværket. Har du lagt mærke til, at noget er ændret ved udsigten, når du fra havnen kigger over mod Avedøreværket? De 13 små møller, der har stået og snurret der i de seneste 16 år, er blevet fjernet og erstattet af 2 kæmpemøller. Møllerne er 3,6 MW møller med vingelængder på 58,5 meter og navhøjder hele 90 meter over havet. Der er nemlig tale om havmøller, idet de står med fødderne i vand hele 10 meter fra kysten. De er mage til dem, der står langt ude til havs. Der er tale om 2 forsøgsmøller, og det er unægteligt lettere af vade 10 meter ud i Køge Bugt, frem for at sejle midt ud i Nordsøen, for at udføre diverse forsøg med møllerne. De to møller vil til sammen være i stand til at levere strøm til i alt husstande. Til sammenligning forsyner Avedøreværket 1,3 millioner husstande med elkraft og husstande med fjernvarme. Så er proportionerne sat på plads. En vindmølles teoretiske produktionsevne afhænger primært af det bestrøgne areal, dvs. arealet af en cirkel med radius lig med længden af den enkelte vinge. Derfor betyder længden af vingerne, eller størrelsen, om man vil, meget. Endvidere ved vi jo, at vindhastigheden tiltager med højden over havet. Jo, det kommer virkeligt, også her, an på størrelsen. Det er med møllervinger som med sejlene på dit skiv : Virkemåden er den samme. Dette emne, hvordan sejlene er i stand til at trække båden fremad, også i bidevind, kunne måske udvikles i en senere artikel i Søforklaring. Svend. Standerhejsning Vi mødes d. 17. april 2010 kl foran klubhuset og sætter standeren. Klubben giver en lille en. Bagefter er der fællesspisning, hvor vi festligholder klubbens 30-års jubilæum. Nærmere information vil komme på hjemmesiden. 21

22 Aktivitetskalender marts SHS fylder 30 år. Det vil blive markeret i forbindelse med standerhejsningen d. 17. april marts Kl indkalder Ø-udvalget til fælles Informationsmøde for Mågen. 26. marts SHS Generalforsamling kl i klubhuset, se side april Standerhejsning, se side april Hundige Havns Generalforsamling 12. maj Klubaftener begynder igen, kl i klubhuset. 22. maj Pinsetur til Præstø Der er mulighed for at lave ad hoc arrangementer i sejlsæsonen Husk at bladet kan ses i farver på klubbens hjemmeside! 22

23 Infoudvalg: (ansv. red.) Ib Leif Christiansen Tlf (mail: (webmaster) Jørgen Lind Tlf Erik Lillevang Tlf Svend Röttig Tlf Sejladsudvalg: Jørgen Lind Tlf Steen Jørgensen Tlf Jette Thøgersen Tlf Klubhusudvalg Per Henriksen Tlf Trivsel: Kjeld Pico Larsen Tlf Bjarne Henriksen Tlf Svømmeudvalg: Carl Aage Lausten Tlf Ib Christiansen Tlf Idrætsunion: Marianne Pedersen Tlf Standerudvalg: Yvonne Lundgreen Tlf Aktivitetsudvalg: (Formand) Marianne Pedersen Tlf med flere (ad hoc) Havnebestyrelse: Svend Röttig Tlf Kjeld Pico Larsen Tlf (Suppleant) Hans Peder Jensen Tlf SHS s hjemmeside: SHS s meninger udtrykkes i lederne. De individuelle artikler og kommentarer er ikke nødvendigvis udtryk for SHS s synspunkter. Eftertryk er kun tilladt med tydelig kildeangivelse

24

Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Steen Jørgensen Tlf. 43 71 06 60 Spjeldager

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang Foto: Jørgen Land Truelsen Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 MB Cobb Holder Få mere plads i cockpittet, sæt din grill op på søgelænderet, en sikker og stabil løsning Vejl. Pris: 745,00 kr (excl. lev. Med DPD 74,00 kr) MB

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013 Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet juni juni 2013 2013 Hals både aug KLUBBLAD NR 2 2013 HUSK Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Nummer 2 Juni 2013. ABC 2. juni. ABC 1 Makrellen

Nummer 2 Juni 2013. ABC 2. juni. ABC 1 Makrellen Nummer 2 Juni 2013 ABC 2. juni ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa Tlf.: +45 74 63 12 13;mob:

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet:

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet: Indholdsfortegnelse: Marselisborg Sejlklub Kurt kom forbi..................................................... 4 Klubtur til Hou.................................................... 9 Aktivitetskalender................................................

Læs mere

Holbæk Bådelaug Formand

Holbæk Bådelaug Formand Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 22 46 42 26 frederiksenper@hotmail.com Kasserer Torben Storm Hansen 40 93 46 09 t.storm-hansen@youmail.dk Landpladsudvalget Dennis Iversen 24 69 30 99 dei@topdanmark.dk

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Artikler i dette nummer: 26. Årgang nr. 81 Marts 2004

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Artikler i dette nummer: 26. Årgang nr. 81 Marts 2004 DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 26. Årgang nr. 81 Marts 2004 Artikler i dette nummer: Isdyk omkring Hove-senderen (billedet ovenfor) Årsberetning og regnskab 2003. Minos i februar.

Læs mere

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR 86. ÅRGANG INDHOLD: Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 18 Side 20 Småt Roning Standerhejsning i KR Yngresagen rusker op Derfor elsker jeg at ro Træningslejr

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? VinterService

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? VinterService Pluspartner Revision + rådgivning Tobaksgården 3, 8700 Horsens Telefon 76 25 19 00 Fax 7625 1909 www.plus-partner.dk kbp@plus-partner.dk Økonomisk overblik Er din virksomhed på rette kurs? HORSENS SEJLKLUB

Læs mere

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk H O R S E N S S E J L K L U B Teak dæk: Elegante, traditionelle dæk/cockpit eller efter ønske. Udvalgte Burma teak, lagt i epoxy uden brug af skruer og propper, giver vores dæk lang levetid og optimal

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN GREVE STRAND

MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN GREVE STRAND Prikken Sejlklubben Greve Strand på tryk No. 1. 2011 2 0 1 1 Generalforsamling Vedtægter, regnskab, budget, beretning og valg.. Billeder Fra IF-DM, Afriggerfest, mv. Jespers sidste Jesper leverer sin sidste

Læs mere