SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND"

Transkript

1 Februar 2010 SØFORKLARING SHS SHS Generalforsamling MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

2 Formand: Marianne Pedersen Tlf Vor Frue Hovedg Roskilde Næstformand: Per Jørgensen Tlf Kratager Albertslund Kasserer: Kjeld Pico Larsen Tlf Engrøjel Greve Best.mdl.: Svend Röttig Tlf Ahornvej Karlslunde Best.mdl.: Steen Jørgensen Tlf Spjeldager Tåstrup Suppleant: Eva Jørgensen Tlf Suppleant: Yvonne Lundgreen Tlf Revisor: Jørgen Løvendahl Tlf Revisor: Inger Lind Tlf Suppleant: Hans Otto Thøgersen Tlf Havnekontoret: Havnefogeden har kontortid: mandag til fredag kl , samt onsdag kl i perioden 1/4 til 30/9. Bådplads, kontrakter, adresseændring og lign.: Henvendelse til havnekontoret i kontortiden. Tlf / Klubhuset: Hundige Havnevej 2, 2670 Greve. Køkkenet: Jon Rasmussen. Tlf S/I Hundige Havn: ved Kurt Palmqvist Tlf SØFORKLARING udgives af Sejlklubben Hundige Strand. Trykt i 150 eksemplarer. Eget tryk.

3 Formanden har ordet truer vores broer, mens vi kan sidde hjemme i de lune stuer og lægge planer for forår og sommer. Man plejer at sige, at efter en kold vinter kommer en varm sommer, så lad os glæde os med udsigten til en pragtfuld sommer ved og på vandet. Inden vi når så langt, håber jeg dog at se jer til orientering i havnen om havnen, til vores egen generalforsamling og senere til havnens generalforsamling, til standerhejsning og til klubaftener, der starter i maj, samt til udpakning og polering af vores både. Der er trods kulden en masse at glæde sig til. Et rigtig godt nytår til alle medlemmer og deres familier! Kong frost har for alvor fået tag i Danmark og isen ligger tyk i vores havn og Med håbet om at se rigtig mange til årets klubarrangementer, sender jeg de bedste sejlerhilsner Marianne Skipperlabskovs Traditionen tro vil det igen i år være muligt at få serveret skipperlabskovs i klubhuset inden generalforsamlingen den 26. marts. Hvis I ringer til Jon senest en uge før og bestiller, vil maden være klar fra klokken Vel mødt. Marianne Deadline for stof til næste blad 15. april

4 4

5 Generalforsamling 2010 SHS indkalder til ordinær generalforsamling fredag den 26. marts 2010 kl i klubhuset på havneøen Mågen. Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for år Regnskab Salg af klubbens bådplads 5. Indkomne forslag 6. Budget og kontingent for Valg af kasserer (Kjeld Pico Larsen genopstiller) 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 2 år (Steen Jørgensen genopstiller) 9. Valg af 1 suppleant 2 år (Eva Jørgensen genopstiller) 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (Jørgen Løvendahl, Inger Lind og Hans Otto Thøgersen genopstiller) 11. Valg til udvalg samt valg til Havnebestyrelsen På valg er: Infoudvalg: Ib Leif Christiansen, Jørgen Lind, Erik Lillevang og Svend Röttig. Sejladsudvalg: Jette Thøgersen, Jørgen Lind og Steen Jørgensen Klubhusudvalg: Per Henriksen, Kjeld Pico Larsen og Bjarne Henriksen Svømmeudvalg: Carl Aage Lausten og Ib Christiansen Idrætsunionen: Marianne Pedersen Standerudvalg: Yvonne Lundgren Aktivitetsudvalg: Marianne Pedersen med flere (ad Hoc) Havnebestyrelsen Kjeld Pico Larsen, Hans Peder Jensen (suppleant) 12. Eventuelt Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage for generalforsamlingens afholdelse. 5

6 Bestyrelsens beretning for 2009 Standerhejsning/Afriggerfest Såvel standerhejsning som afriggerfest blev igen i 2009 to hyggelige eftermiddage/aftener i klubregi, selvom masten til klubstanderen måtte en tur i gruset, før det var muligt at stryge standeren. Klubaftener I sejlsæsonen kun afbrudt af sommertiden i juli måned mødtes en lille, men trofast skare af klubbens medlemmer hver onsdag aften til kaffe og røverhistorier. Det er en rigtig god måde at styrke sammenholdet på. Kom og vær med. Sejladsudvalget Sejladsudvalget arrangerede den traditionsrige pinsetur, som blev en rigtig smuk tur. Tordenskjolds Undercup. Her sejlede vi en tur ud i bugten, hvor der var indlagt små navigationsøvelser. Vejret var med os den dag. Fiskefrokost/Fisketur Fredag den 9. oktober sidste år drog klubbens fiskere af sted på den årlige fisketur til Hven. Alle traditioner blev fulgt. 1. stop Lynetten for de fleste både. Næste dag op til fiskepladserne øst og nord for øen. Om aftenen ind til vores faste base i Bäckviken i det hyggelige klubhus på havnen. Hjemad igen med stop i Lynetten for de fleste. Fiskelykken var stor i år. Der blev hjembragt en flot fangst overvejende af fuldfede sild. Lørdag den 23. januar i år havde vi så anledning til at smage på fangsten. En flok klubmedlemmer stuvede sig sammen i klubhusets skolestue (Det var simpelt hen for koldt at sidde i det store rum). Her var der fælles buffet med alskens herligheder. Det blev en dejlig eftermiddag midt i den danske vinterkulde. Trivsel Klubhusets kantine har midt på året skiftet forpagter, idet Camilla og Frank først på sommeren havde et stort ønske om at blive løst fra kontrakten hurtigst muligt. Kontrakten blev fra 15. juli overtaget af Jon Rasmussen. Klubhusudvalget har i november måned fornyet kontrakten med Jon, således at den nu også gælder for Ø-udvalget/Havnebestyrelsen Havnebestyrelsen har i 2009 arbejdet med forslag til Helhedsplan Planen er udtryk for de udviklingsmuligheder, der er for Hundige Havn i forhold til f.eks Lokalplan. Helhedsplanen bliver behandlet på Ø-udvalgets informationsmøde den 10. marts samt forhåbentlig vedtaget på havnens generalforsamling i april måned. Ø-udvalget har i 2009 færdigbygget miljøhus, idet førstesalen er indrettet til nyt havnekontor. Flytning af havnekontor blev påbegyndt i januar måned Information Søforklaring udkom i 2009 med fire numre og er fortsat, uanset det koster en del, et vigtigt informationsmedie. Klubbens hjemmeside fungerer ligeledes fint, ligesom der ved flere lejligheder er udsendt s om kommende arrangementer Medlemstal Medlemstallet er ved årsskiftet 72 aktive (enkeltmedlemskaber) 31 familie og 6 passive I alt 109 medlemmer I 2009 fik klubben 20 nye medlemmer og 7 medlemmer forlod klubben, der således giver en nettotilgang på 13 medlemmer. 6

7 Andre klubaktiviteter Kalenderåret sluttede vi på festlig vis af med at ønske hinanden godt nytår i kransekage og champagne klokken tolv i klubhuset en ny tradition, som vi indførte forrige år sammen med HBK. Klubaktiviteterne er ikke gået i stå trods vinterkulden. John Mast er allerede blevet besøgt i indeværende år, og en gruppe medlemmer er gået i gang med et førstehjælpskursus. Bestyrelsen Resultatopgørelse pr. 31. december 2009 Budget Regnskab Indtægter Kontingent 63000, ,00 Indskud 1000, ,00 Lok.tilskud 2068, ,00 Svøm.kon 0,00 0,00 Renter 1000,00 248,27 Medlemstilskud 447,00 416,00 I alt , ,27 Omkostninger Sejlunion , ,46 Stander 400, ,00 Kontor -1500, ,70 Gaver -500,00-438,00 Møder/tlf -1500, ,00 Trivsel , ,93 Information , ,08 Akt.udv , ,90 Svømme 0,00 0,00 I alt , ,07 Årsresultat over/under 378, ,20 7

8 Balance pr. 31. december 2009 Aktiver Kassebeholdning incl udvalg 0,00 Bankkonto ,15 Checkkonto 2.322,85 Girokonto ,92 Havneplads ,00 Mellemregning Trivsel 0,00 Værdi af bygning 28,84 % af ,00 Aktiver ialt ,92 Passiver Egenkapital primo ,79 Årets resultat 3.532,20 Regulering havneplads 3.000,00 Regulering ejendom 2.780,00 Mellemregning Trivsel 708,93 Passiver ialt ,92 Foranstående resultatopgørelse og balance er udarbejdet af SHS på grundlag af bogføringen samt meddelte oplysninger. Marianne Pedersen Kjeld Pico Larsen Steen Jørgensen Formand Kasserer Best.medlem Per Jørgensen Næstformand Svend Röttig Best.medlem Foranstående resultatopgørelse og balance er revideret og fundet i overensstemmelse med de dertil knyttede bilag. Greve, den 18. januar 2010 Inger Lind Jørgen Løvendahl Revisor Revisor 8

9 Budgetforslag for år 2010 Budget Regnskab 2009 Indtægter Kontingent 71000, ,00 Indskud 1000, ,00 Lok.tilskud 400, ,00 Svømme 0,00 0,00 Renter 200,00 248,27 Medlemstilskud 447,00 416, , ,27 Omkostninger Sejlunion , ,46 Stander -5000, ,00 Kontor -2500, ,70 Gaver -500,00-438,00 Møder/tlf -1500, ,00 Trivsel , ,93 Info , ,08 Akt.udvalg -5000, ,90 Svømme 0,00 0, , ,07 Årsresultat -4160, ,20 Budgetforslaget forudsætter en kontingentforhøjelse på 50 kr. Aktivt medlem Familiemedlem Passivt medlem Nye medlemmer klubhusbidrag 650 kroner 750 kroner 300 kroner 200 kroner 9

10 10

11 Havnekontoret er flyttet Havnekontoret er flyttet til det nyindrettede kontor på 1. salen af miljøhuset. Kontortiden er uændret: mandag til fredag kl samt onsdag kl Redningsøvelse Fradag den 8. januar 2010 var jeg på min daglige tur i havnen for at kontrollere Martha for eventuel indkommen sne. Jeg kunne se to brandbiler fra Greve brandstation der holdt ved mastekranen, så det måtte jeg undersøge. i perioden 1. april til 30. september. Tlf: Mobiltlf: Ø-udvalget Årsagen var en øvelse i redning på isen. Tre mand gik ud på isen iført overlevelses dragter, huggede hul på isen og sprang i efter tur til sidst var de alle tre i vandet samtidig. Isen var omkring 10 centimeter tyk, så den kunne sagtens bære dem, men de havde en gummibåd med sig. Det er jo længe siden redningsfolk kunne øve redning på isen hvis en af os skulle falde i vandet. Jørgen Løvendal 11

12 Orienteringsmøde Helhedsplan 2010 Ø-udvalget inviterer brugere ( bådejere ) af Havneøen Mågen til orienteringsmøde Onsdag den 10. marts 2010 kl i Klubhuset Ø-udvalget vil på mødet orientere om: Helhedsplan 2010 Økonomi 2009/2010 Oprydning på vinterpladser Fjernelse af stativer og bukke Invitationen gælder såvel bådpladsejere som bådpladslejere. Med hilsen Ø-udvalget 12

13 Fiskefrokost, SHS s traditionelle fiskefrokost havde også i år stor tilslutning med 30 medlemmer der var mødt i vinterkulden. Peter Christensen bød velkommen på fiskernes vegne og fortalte lidt om efterårsturen. som saltsild, marineret sild, stegt sild i eddike med mere, men der var også lækkerier som pandekager med fiskefyld, mørbradbøffer i fad, lakseroulade, tunmousse, ost med druer, ja, så meget at ingen gik sultne derfra. Der havde deltaget 8 både, som måtte opgive at gå i havn på Flakfortet, hvor der var hængt kæder over havneindløbet. I stedet blev det så Lynetten, som blev anløbet. Det var fint fiskevejr, og aftenen på Hven var gået med at se fodbold kamp på TV. Peter foreslog at deltagerne præsenterede deres medbragte retter til buffetten, som fiskefrokosten efterhånden har udviklet sig til. Fisk er fortsat dominerende, så Det var en rigtig hyggelig dag. Ib. 13

14 Mødereferater I/S Trivsel Udvalgsmøde nr december 2009 kl december 2009 Mødedeltagere: John Bo Christensen - formand Kjeld Pico Larsen referent Per Henriksen Gunhild Hansen Torben Simonsen Bjarne Henriksen Godkendelse og underskrift af referater nr 82 Referat nr 82 godkendt og underskrevet. Økonomi Regnskabsoversigt udleveret og godkendt. Sager under behandling Kantinen Udvalget drøftede endvidere lovkravet om etablering af personaletoilet. Der blev ikke truffet nogen beslutning, idet punktet drøftes fortsat. Forpagtningsaftale for 2010 er indgået med nuværende forpagter. Forpagteren deltog i mødet under dette punkt og der blev aftalt følgende reparationer/installationer: køkkenskab under vask udskiftes forstoppelse i afløb fra køkkenvask fjernes der indkøbes voksduge til borde i det store lokale fryser efterses der males i køkken og i lokalet foran køkkenet gasblus repareres vandslange fra depotrum til køkken udskiftes Klubhuset Skydedørene mangler at få påført olie indvendig, Der indhentes tilbud på reparation af træværk over skydedøre ansvarlig John Næste møde Onsdag, den 27. januar 2010 kl mødelokalet 14

15 I/S Trivsel Udvalgsmøde nr januar 2010 kl januar 2010 Mødedeltagere: John Bo Christensen - formand Kjeld Pico Larsen referent Per Henriksen - kasserer Gunhild Hansen Torben Simonsen Bjarne Henriksen Fraværende Godkendelse og underskrift af referater nr 83 Referat nr 83 godkendt og underskrevet. Økonomi Regnskab 2009 udleveret revision afsluttes indeværende uge Regnskabsoversigt udleveret og godkendt. Sager under behandling Kantinen Udvalget drøftede endvidere lovkravet om etablering af personaletoilet. Der blev ikke truffet nogen beslutning, idet punktet drøftes fortsat. Forpagteren deltog i mødet under dette punkt og der blev aftalt følgende reparationer/installationer: køkkenskab under vask udskiftes - indkøbt forstoppelse i afløb fra køkkenvask fjernes fryser efterses der males i køkken og i lokalet foran køkkenet gasblus repareres vandslange fra depotrum til køkken udskiftes Klubhuset Skydedørene mangler at få påført olie indvendig, Der indhentes tilbud på reparation af træværk over skydedøre Tilbud modtaget 8.750,00 kr incl moms. Torben gennemgår tilbud med snedkerfirmaet. Alarmanlæg i klubhus repareres af CL Torben kontakter CL Næste møde Tirsdag, den 16. marts 2010 kl mødelokalet 15

16 Infomøde 15. februar 2010 Deltagere: Ib, Svend, Erik og Jørgen Referent: Jørgen 1. Evaluering af Søforklaring december 2009 Blader udkom i ny opsætning efter indførelse af nyt redigeringsprogram. Der blev udtrykt generel tilfredshed med udseendet. Desværre havde der indsneget sig et par stavefejl 2. Nyt stof til Søforklaring De nye indlæg blev som sædvanlig læst op af Erik, kommenteret og godkendt. Der er kommet en ny helsides reklame fra Nautic Fritid. Indkaldelse til generalforsamling fylder en del, så der er vist ikke problemer med at fylde bladet ud. 3. Blad i farver Vi diskuterede igen muligheden for at lave bladet i farver. Det koster selvfølgelig mere, hvilket umiddelbart må kompenseres med færre sider. Da bladet kan ses i farver på nettet, er det et spørgsmål om prioritering af stofindhold og mængde i forhold til et lækkert blad. 4. Forslag til generalforsamlingen Vi vedtog at indsende et forslag til generalforsamlingen for at høre om der er tilslutning til at lade bladet trykke i farver, økonomi og i den forbindelse evt. reducering af antallet af sider. 5. Næste møde: Næste møde d. 19. april 2010 hos Erik 16

17 Søndagsturen I sne står urt og busk i skjul. Sangen falder en ind i tankerne, mens vintersolens kolde klare stråler bryder igennem tunge snefyldte skyer. Vi er en lille flok SHS`er, der skrutter os i kulden på parkeringspladsen og venter på de sidste og at klokken skal blive Vinden er i øst, går gennem marv og ben. Isklumper er skyllet op på stranden, som næsten er væk p.gr. af pålandsvinden. I havstokken gynger en flok ænder op og ned. Spadsereturen bliver den korte udgave i dag, og det går rask af sted for at holde varmen. Det mærkes tydeligt, at der er mere læ på gangstien bag klitten. Vi skynder os tilbage og ind i klubhuset og får en velfortjent varm kop kaffe, og ordner verdenssituationen. Så runder vi lige havnen, som er dækken af is. Mon pælene bliver skruet op i år? Broerne er snedækket, og der er mange både i havnebassinet, som alle er frosset fast. En enkel sejler i havnen prøver at starte motoren. Der kommer kølevand ud på isen, så bådens vandindtag er åbenbart ikke frosset. En af bådene på land har en presenning, der er gået løs og blafrer i den kraftige vind. Vi tager et hurtigt vue over pladsen med både, inden vi stikker næsen hjemad. Mon foråret snart er på vej? Ib 17

18 Førstehjælpskursus Så startede først lektion i førstehjælp og det blev en spændende aften, med mange relevante informationer. Vi fik tips om mobiltelefoner, som kan kontakte alarmcentralen på 1-1-2, uden at kende evt. pinkode og den rækker også ofte langt til søs på dette nummer. En udrangeret mobil kan også uden simkort kalde vagtcentralen og i nyere telefoner er der et nødbatteri, som kan fortsætte med at fungere i ca. 9 minutter, selvom telefonens normale batteri bliver afladet i samtalens forløb. I akutte situationer kan det være en stor hjælp at kontakte pårørende ved at have indtastet ICE (In Case of Emergency) med efterfølgende navn og nr. Det er en hjælp, hvis der er oplyst tilhørsforhold, kone, mand. Dette er kendt internationalt, hvorfor der bør skrives +45 foran nummer, samt wife/husband. Symptomer på blodprop i hjerte. Hvis en person falder om, bliver bleg, koldsved, øjne bliver presset ud af, blå læber eller bliver blå under neglene og har smerter i bryst, eller venstre eller begge arme (specielt for kvinder ondt i lænden, smerter mellem skulderblade) smerter i halsarterier eller kæben er det højst sandsynligt en blodprop. Hvis personen er ved bevidsthed, skal denne rejses op i siddende stilling for at lette vejrtrækningen og beroliges, mens der tilkaldes hjælp. Hvis personen får blodfortyndende medicin og har den på sig, er det en stor fordel at give den pågældende 2 hjertemagnyler, en til tygning og en lægges under tungen. Hvis personen får nitroglycerin i sprayform, gives 2 pust under tungen. Ved tabletter lægges 2 stk. under tungen. Hvis personen er bevidstløs gives ingen former for medicin. Symptomer på blodpropper eller blødning i hjernen. 1. Stærk hovedpine, kvalme, opkast, træthed 2. Talebesvær, snøvlen 3. Synkebesvær 4. Halvside lammelse. Ofte højre arm og venstre ben. 5. Kan ikke koordinere bevægelser, løfte armene over sit hoved. 6. Har ikke lige mange kræfter i armene. (bed den pågældende klemme dine hænder hårdt.) Personen skal op og sidde og aldrig have nogen form for medicin, det kan øge blødningen. Hvis den pågældende er bevidstløs, skal man ruske og kalde på ham. Kommer personen ikke til bevidsthed, skal man sikre sig, at der er frie luftveje, ved at bukke hovedet bagover. Tjek herefter vejrtrækningen, ved at se på brystkassen, føle på brystkassen og lytte. Trækker den pågældende vejret slår hjertet. Ved indre blødninger, skal man lægge personen, på siden med blødningen nederst. Kan ses ved evt. blå mærker. Kurset tegner godt og dette er kun et lille, men meget vigtigt uddrag, som forhåbentlig kan hjælpe i en nødsituation. Ib. 18

19 Besøg hos John Mast, Viste I, at de fleste mastehavarier sker, når masten tages af eller sættes på? og at det er en god ide at have et par sandsække til at fungere som kontravægte ved mastefoden, når masten skal på. Det var blot en af de mange gode informationer og ideer, vi fik ved vores besøg hos John Mast. John og hans søn Steen havde elskværdigt sagt ja til at SHS måtte besøge virksomheden. John fortalte, at det havde taget 10 år at få klaret et generationsskifte, men nu var det lykkedes at overdrage virksomheden til Steen. Det hele var startet med, at John havde bygget en mast til en Yngling, som han rejste til Norge med og præsenterede det blev en ordre på 250 master. Siden var det blevet til en virksomhed med mand og 90% gik til udlandet. John Mastes force var, at bygge individuelle master, idet de ikke kunne konkurrere med storproduktion, som skete i Tyskland og Frankrig, hvor lønningerne var lavere. en billig båd. Har man ikke det, kan det blive en stor egenbetaling, at anskaffe en ny mast. Bemærk i øvrigt at forsikringen kun dækker ved pludselige opstået skader, og ikke ved skjulte fejl eller slidtage. Johns erfaring vedrørende mastetrim var, at masterne ofte ikke var spændt hårdt nok op. Slæb ikke vantskruer henover beton, da gevindet kan blive ødelagt på disse. Mastepleje. Det er altid bedst at forebygge, og en velholdt mast kan holde i mange år. Om foråret skal masten blot vaskes af for snavs i bilshampoo brug ikke ajax eller sulfo, med tænk på masten som en bil. Da plast kvælder op i solskin, så forslog John, at slæderne fik en gang sololie, som er billig og ikke griser sejlene. Teflonspray er dyrt og holder ikke længe. Giv wirefaldene engang med stearinlys, så glider de lettere. I dag kan man få tovværk/liner, der er lige så stærke til fald som wire. Om efteråret skal masten vaskes af for salt også mastefoden, og påsmøres mastepleje. Tips. Ved masteskader gjorde John opmærksom på, at masten iflg. forsikringen præsenterer 20% af bådens værdi. Da en ny mast koster ca til kr., er det en god ide at tegne en tillægsforsikring for masten, især hvis man har købt Master af aluminium bliver eloxeret af luftens ilt og skal derfor ikke males ved skader, idet dette vil hindre at masten genskaber sin naturlige beskyttelse. 19

20 Efter disse tips fik vi lejlighed til at se hallen, hvor masterne blev samlet og monteret. Det var i dag færre og længere master som blev fremstillet end for 10 år siden. John regnede med, at et års forbrug lå på ca. 4-5 tons aluminium. Mange af de avancerede beslag var designet af John og Steen. Det blev en spændende og indholdsrig aften for de SHS er som overvandt sneens strabadser og nåede frem. En stor tak til John og Steen for et fint traktement og en spændende aften. Ib og Marie Du sejler som vinden blæser Det er klart nok, men også som du trimmer sejlene. På de to billeder kan du se, hvorledes vinden strømmer rundt om sejlene. Den ultra korte måde at trimme sejlene på går ud på, at du først slækker ud i begge sejl, så de blafrer let i vinden. Så hiver du ind i begge skøder, indtil blafferiet netop hører op. Nu trækker sejlene optimalt. Så enkelt er det (tror jeg nok). Du kan på billedet herover se, at vinden stryger nogenlunde glat forbi sejlene. Det er det, det handler om. Det kaldes med et fint begreb: Laminar strømning På dette billede har båden vinden ret ind fra siden, halvvindssejlads.kaldes det. Her kan du se en masse turbulens bag sejlene. Slæk ud i storsejlet, skipper, så kommer der fart i båden. Svend Röttig. Praktiske tips Redaktionen vil forsøge at samle gode ideer og tips omkring praktisk sejlads på denne plads i bladet, som ovennævnte er et eksempel på. Redaktionen er som altid glad for at modtage indlæg også til denne side. 20

21 Det kommer an på størrelsen Det handler om kraft - vindkraft - vindmøller - møllerne ved Avedøreværket. Har du lagt mærke til, at noget er ændret ved udsigten, når du fra havnen kigger over mod Avedøreværket? De 13 små møller, der har stået og snurret der i de seneste 16 år, er blevet fjernet og erstattet af 2 kæmpemøller. Møllerne er 3,6 MW møller med vingelængder på 58,5 meter og navhøjder hele 90 meter over havet. Der er nemlig tale om havmøller, idet de står med fødderne i vand hele 10 meter fra kysten. De er mage til dem, der står langt ude til havs. Der er tale om 2 forsøgsmøller, og det er unægteligt lettere af vade 10 meter ud i Køge Bugt, frem for at sejle midt ud i Nordsøen, for at udføre diverse forsøg med møllerne. De to møller vil til sammen være i stand til at levere strøm til i alt husstande. Til sammenligning forsyner Avedøreværket 1,3 millioner husstande med elkraft og husstande med fjernvarme. Så er proportionerne sat på plads. En vindmølles teoretiske produktionsevne afhænger primært af det bestrøgne areal, dvs. arealet af en cirkel med radius lig med længden af den enkelte vinge. Derfor betyder længden af vingerne, eller størrelsen, om man vil, meget. Endvidere ved vi jo, at vindhastigheden tiltager med højden over havet. Jo, det kommer virkeligt, også her, an på størrelsen. Det er med møllervinger som med sejlene på dit skiv : Virkemåden er den samme. Dette emne, hvordan sejlene er i stand til at trække båden fremad, også i bidevind, kunne måske udvikles i en senere artikel i Søforklaring. Svend. Standerhejsning Vi mødes d. 17. april 2010 kl foran klubhuset og sætter standeren. Klubben giver en lille en. Bagefter er der fællesspisning, hvor vi festligholder klubbens 30-års jubilæum. Nærmere information vil komme på hjemmesiden. 21

22 Aktivitetskalender marts SHS fylder 30 år. Det vil blive markeret i forbindelse med standerhejsningen d. 17. april marts Kl indkalder Ø-udvalget til fælles Informationsmøde for Mågen. 26. marts SHS Generalforsamling kl i klubhuset, se side april Standerhejsning, se side april Hundige Havns Generalforsamling 12. maj Klubaftener begynder igen, kl i klubhuset. 22. maj Pinsetur til Præstø Der er mulighed for at lave ad hoc arrangementer i sejlsæsonen Husk at bladet kan ses i farver på klubbens hjemmeside! 22

23 Infoudvalg: (ansv. red.) Ib Leif Christiansen Tlf (mail: (webmaster) Jørgen Lind Tlf Erik Lillevang Tlf Svend Röttig Tlf Sejladsudvalg: Jørgen Lind Tlf Steen Jørgensen Tlf Jette Thøgersen Tlf Klubhusudvalg Per Henriksen Tlf Trivsel: Kjeld Pico Larsen Tlf Bjarne Henriksen Tlf Svømmeudvalg: Carl Aage Lausten Tlf Ib Christiansen Tlf Idrætsunion: Marianne Pedersen Tlf Standerudvalg: Yvonne Lundgreen Tlf Aktivitetsudvalg: (Formand) Marianne Pedersen Tlf med flere (ad hoc) Havnebestyrelse: Svend Röttig Tlf Kjeld Pico Larsen Tlf (Suppleant) Hans Peder Jensen Tlf SHS s hjemmeside: SHS s meninger udtrykkes i lederne. De individuelle artikler og kommentarer er ikke nødvendigvis udtryk for SHS s synspunkter. Eftertryk er kun tilladt med tydelig kildeangivelse

24

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Formanden bød velkommen og glædede sig over at den sædvanlige trofaste skare var mødt op, og at der var et nyt medlem, som havde fundet vej til klubhuset.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016. som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 42 personer

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Steen Jørgensen Tlf. 43 71 06 60 Spjeldager

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Marts 2016-38. årgang

Marts 2016-38. årgang Marts 2016-38. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Jørn Rasmussen Rådhusgade 82 8300 Odder Tlf.: 40 47 76 47 Mail: jsra82@gmail.dk

Læs mere

Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Sejlklubben Hundige Strand (SHS) Hundige Strandvej 2, 2670 Greve www.sejlklubbenhundigestrand.dk Havnekontor Havnefogeden 43 90 67 59

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Medlem af dansk Model Jernbane Union Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Køkkenet skrider godt fremad og når de våde installationer er overstået, kan vi få lavet det sidste med bordplade, vask e.t.c.

Læs mere

Maj SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Maj SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Maj 2008 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Per Jørgensen Tlf. 43 62 78 57 Kratager 8 2620

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen som

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Det går den rigtige vej!

Det går den rigtige vej! Nr1. 20 Årgang Februar 2016 Det går den rigtige vej! Nu skal kanonen snart bruges igen. Tursejlernyt : Udgiver Assens Tursejlerklub Næsvej 16. 5610 Assens Redaktionen. Peer Find Jensen. Tlf.21479603 E.Mail:peerfindjensen@godmail.dk

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Maj SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Maj SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Maj 2006 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND FORMANDEN HAR ORDET: Kære sejlerpiger og drenge. Vi er alle sammen bagud, foråret har ladet vente på sig. Nervøsiteten begyndte at florere

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st.

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st. 1 Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl 18.00 på Ellebjerg gl. st. Første punkt på dagsordenen Valg af dirigent B. L. Andersen blev valgt uden modkandidat Bestyrelsens beretning ved formand

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Generalforsamling TCO 2014

Generalforsamling TCO 2014 Referat af Tennis Club Odenses Generalforsamling onsdag d.26.marts k.19.30 OB Fodbold, Atriumgården/L easy Lounge, Sdr.Boulevard 172 Dagsorden 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog valg af John Christensen,

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2015-2016

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2015-2016 Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2015-2016 Kære medlemmer Disse linjer skrives her hvor spændingen om årets gaver er udløst og folk samles omkring herlighederne på julefrokostbordene rundt

Læs mere

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.1 JANUAR 2011 24. ÅRGANG Vinter i Korshavn Vinteren satte tidligt ind, med sne og is. Hele bugten i Korshavn er frosset til. Heldigvis ser det indtil videre, ud til at broen

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere