29. år'gang nr.238 SePtember 2000 tlltt!!l tl}æ!l!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "29. år'gang nr.238 SePtember 2000 tlltt!!l tl}æ!l!!"

Transkript

1 29. år'gang nr.238 SePtember 2000 tlltt!!l tl}æ!l!! BøRNEHAVENS NYE LEGEOMRADE Så er vi færdige med at indrette vores nye legeområde. Vi vil gerne takke Horne Støtteforening og Fonden tilforskønnelse af Horne by og sogn som har ydet støtte til indretningen. Horne Støtteforening har givet et bidrag til vores nye skur, hvor vi parkerer moon-cars og cykler. Fonden til forskønnelse af Horne by og sogn har givet et bidrag til beplantning og plantekummer. Resultatet kan ses på billederne. På vegne af forældrebestyrelsen og personalevannette H, Christensen

2 C r^rllr:a -rfeurlerf Autoriserel El-instollotør, Horne. Tlf. 7526'0166 Var$e.ApS evlsron Ring til. Gunnar Ditlevsen. Niels Jørn Hansen. Gert Nygaard Madsen. El-inslollotioner o Hvidevoreservice. EDB- og Doto-inslollolioner. Antenneonlceg r lnduski-instollolioner o Afd. of Olesen & Jensen Ndr. Boulevard 100 ' 6800 Varde. Telefon ' Fax Sækbæk Kro Når maden skal være rigtig go' Ringkøbin gvej 232, Sækbæk Ttf.7s Strømgårds EL - Service Vi tilbydcr alt lige fra alm. service, nybyggeri, industri, landbrug til hvidevarcr m.nr. Døgnvagt pe If Mobiltlf [iner Strømgård Hvitl \/r. Iljerremosevej 27, Horne Pedersen - Nielsen Habrehøjvej 14, Horne 6800 Varde - Tlf Hor:ne TLf AOLICBYQCEBI rrlrlurrer o tndvst BIBI/QQEBI ////t gt9 -_, ///// o LTNDBBUCSByeqEnT ///FhEhNW t FBTTIDSHUSE. BEPASASTIONSASBEJDE t PB'JEXTEBINQAFAYQQEEI Tomrerm.: KnudLundHattsen,752602I4 Ing.: Morten Henneberg' STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

3 HØSTFESTEN 2OOO sæt kryds i kalenderen lørdag den 23. september 2000 kl Sted: Det sker i Horne-hallen Hvem er musikken? Ja, har du/l været der før så kender I orkestret SILVER MOONS Rigtig god musik skulle vi hilse og sige, Madkurv + drikkevarer må I gerne medbringe" Drikkevarer kan også købes i hallen' Der kan bestilles mad på: Horne Kro, tlf, og Sækbæk Kro, tlf Kom med godt humør, det er i Horne det sker. - Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til. Horne Sogneforening STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

4 HORNE IDRÆTSPARK Lone og Niels Hviid har opsagt deres stillinger som henholdsvis forpagter af cafeteriet og hal/stadioninspektør, Jeg har i samråd med Lone og Niels valgt at offentliggøre det i Horne-Posten for på den måde at komme eventuel rygtedannelse i forkøbet. Opsigelsen er gældende fra foråret. Lone og Niels havde fra ansættelsens start givet det en chance på 5 år, Men arbejdsbyrden har ikke stået mål med indtjeningen, ligeledes har det været svært at få et almindeligt familieliv til at fungere, Stillingerne vil blive opslået ledige bl.a. her i Horne-Posten engang i det nye år. For de, der har "lyster" i den retning, er der gode muligheder for at overveje en ansøgning. På bestyrelsens vegne/keld Jochumsen BADMINTON Ledige baner fredage fra kl Pris pr. bane 950 kr. mw BadmintonudvalgeUElse Marie KROKET mw Der spilles nu kroket på Horne Stadion hver mandag og torsdag kl TEATERU DVALG ET ORIENTERER Så er det atter revytid. Vi er så småt i gang med forberedelserne, så alt skulle forhåbentlig være klar til lørdag den 4. november, Men hvis I har oplevet nog6t morsomt, vil det være en stor hjælp, hvis I henvender jer til teaterudvalget, På forhånd tak. TeaterudvalgeUBirgitte Antonius STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

5 HORNE PENSIONISTFORENING Mandagsmøderne starter på Hornelund den 25. september kl og ikke som nævnt i skolen kl Velmødt. Bestyrelsen INDENDøRS FODBOLD Træningsstart mandag den 16. oktober (uge 42) Tidspunkter offentliggøres i UGEBLADET ØLGOD EW Fodboldudvalget HORNE GYMNASTIKFORENING "*'ft Generalforsamling onsdag den 15. november 2000 i Horne-hallens mødelokale (se næste udgave af Horne-Posten), HGF/Lene Jensen HORNE GYMNASTIKFORENING Rettelse til gymnastikprogrammet i sidste udgave af Horne-Posten: Store drenge træner tirsdage kl "'.,*t HORNE STøTTEFORENING Horne Støtteforening (Banko) afholder ordinær Generalforsamling tirsdag den 24. oktober kl i Horne-hallens m"6delokale. Dagsorden ifølge vedtægterne. Horne Støtteforening/Leif Sønderskov Th'til banko i Hornehallen hver torsdag kl og støt lokalsamfundet. Bankoklubben STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 5

6 IDRÆT OM DAGEN Nu skal vi i gang igen i Horne-hallen. 0nsdag den 20. september kl Vi skulle gerne være mange flere i år, så vi appellerer til alle fra tidligere år om at tage en ny deltager med. Der er ingen aldersgrænse, hverken op- eller nedad. Det drejer sig om at dyrke idræt på egne betingelser. Tilbuddene er mange og man kan frit vælge mellem badminton, billard, hochey, shorttennis, boccia, bordtennis eller gymnastik. Gymnastikken vil blive ledet af lngeborg eller lngrid. Til orientering for nye deltagere er gymnastikken fra kl. 9,45. Vi følger reglerne under F.M.l. - Foreningen til fremme af motion og idræt om dagen. De støtter os med udgifter til halleje, men de ser gerne, at vi bliver flere deltagere eller sætter gebyret op. Vi starter med 10 kr. pr. gang. Som noget nyt kommer "Mini Legestuen" den første onsdag i hver måned. Hallen er jo stor, så der må være plads til alle. Kom og vær med fra starten den 20. september til glad motion og idræt for alle, Udvglge{Regnar, lngeborg og lngrid FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE BY/SOGN Ansøgninger om benyttelse af fondens afkast skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. oktober 2000, Alle kan søge - eneste betingelse er, at formålet er til glæde for Horne by/sogn. Ansøgning sendes tilformanden Anna Metha Søndergaard, Ølgodvej 131, Asp. Horne Sogneforening SnnnnuK Huad kan ui gøre for dig! Storegade Tistrup. f1f O STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

7 MINI LEGESTUEN. Mini Legestuen vil den første onsdag i hver måned være I hallen samtidig med idræt om dagen. Det kosterl0 kr. pr. gang. Der vilvære mulighed for at købe kaffe m.m. Mini Legestuen kører videre som før hver fredag formiddag kl. 9,00 - '12'00. Medbring selv kaffe, the, brød og saft. Vi holder til ovenover børnehaven i legestuens lokaler. Børn under skolealderen og deres forældre er meget velkomne. tlf.: Dorthe Bejder tlf,: Ninna Gejl Pedersen tlf.: Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Britta Guldager På Mini Legestuens vegne / Ninna Gejl Pedersen. TAK TIL HORNE STøTTEFORENING. Legestuen vil gerne takke Horne Støtteforening mange gange for de to Ricshaw, som vi har fået. De skal nok blive flittigt brugt af børnene i legestuen, minilegestuen og børnehaven' Hilsen legestuen / Ninna Gejl Pedersen. t-----/-t -t- -7 Kzrsten Eaasen Zi2' tlf /,9 TS TøMrEr & Byggemontage V/TOM SCHRøTER OVERBY MALLEVEJ 11 HORNE VARDE TLF BtL STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

8 FAMILIE OG FRITIDS AFTENSKOLE Der er ledige pladser på følgende hold: Stenhugning v/erik Henriksen Onsdag den 20, september kl timer 420kr. Dukker, trolde m.m. v/manny Olesen Fredag den22. september kl. 17,00 30 timer 420kr. Madlavning for mænd v/lisbet Hansen Tirsdag den 26. september kl timer 420kr. Patchwork v/edith Bolding Lørdag den 30. September kl timer 200 kr. Madlavning for landboungdom v/betina Andersen Onsdag den 11. oktober kl timer 420kr. Pileflet v/elsebeth Øberg Fredag den 10, november kl timer 280 kr, Knipling v/lnge Poulsen Torsdag den 4. januar 2001 kl timer 42Akr, FOREDRAGSRÆKKE Fortællinger fra gamle Danmark v/nis Boesdal, Danmarks Radio Torsdag den 5. oktober kl i Horne Skole Oplevelser som præst på Grønland v/bent Lomholt, Nimtofte Mandag den 9. oktober kl. 19,30 i Horne Skole E STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

9 Livet er i det mindste en historie værd v/erik Lindsø, Rønshoved Torsdag den 26. oktober kl i Horne Skole Mexico - en rejse værd v/anne Merete Nilausen, Tinghøj Tirsdag den 31, oktober kl, i Horne Skole Alle foredrag 140 kr. For enkelte aftener 40 kr, Af hensyn til lærere og kursets start bedes du tilmelde dig i god tid, Deltagerbetaling første aften. Tilmelding tiltove Sørensen, Ilf , FAMILIE OG FRITID I samarbejde med Lyne er vi indbudt til foredrag i Lyne Skole onsdag den 11. oktober kl "Splittede sjæle - nervøs spisevægring" Foredrag ved Erna Poulsen, Lemvig Et interessant emne for både unge og ældre. I samarbejde med Orten-Tinghøj er vi indbudt til foredrag i Tinghøj Forsamlingshus torsdag den 21. september k "Damen i den røde jakke" Foredrag af Dorte Gramkow Plejebosagen - set fra Dorte Gramkows synsvinkel. Mandag den 20. oktober 1997 vil altid stå stærkt printet i Dorte Gramkows erindring. Det var dagen, hvor hun blev sigtet i danmarkshistoriens største drabssag. Det blev også dagen, hvor et årelangt mareridt tog sin begyndelse for den tidligere plejehjemsassistent. Hun vil i foredraget komme ind på, hvorfor det netop blev hende, der blev sigtet, og om det kan ske for andre også, Pris 60 kr, ekskl. kaffe. Familie og Fritid, Horne/Mona Clausen STØT VORE ANNONCøRER- DE STØTTEfi OS 9

10 NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN Nogle forældre undrede sig nok, da de så børnenes skoleskema for i år. Lektionerne er nemlig blevet ændret sådan, at der indgår to lektioner inden et frikvarter (1 modul). Dette skulle give mulighed for længere undervisningsforløb uden at blive afbrudt af klokken, I de fleste fag er det en fordel at have to lektioner ud i 6n køre, det kan naturligvis ikke praktiseres alle steder, Hvis ikke det er ens fag i de to lektioner, er der kun et kort lærerskifte imellem. For hvert modul (to lektioner) er der 5 min. elevpause, som lærerne og eleverne selv disponerer over. Der bliver færre frikvarterer, men til gengæld bliver de længere, så eleverne får bedre tid til at lege, Modulordningen betyder også, at spisefrikvarteret allerede er fra kl. 9, Skoledagen ser nu således ud: undervisning inkl. 5 min. elevpause spisepause ,25 frikvarter ,00 undervisning inkl' 5 min' elevpause frikvarter '13.50 undervisning inkl. 5 min' elevpause Skolen havde lukket dørene op, da Horne havde arrangeret "Åben By". Enkelte benyttede lejligheden til at se skolen indefra. Nogle gamle elever ville vise deres børn, hvor de havde gået i skole for flere år siden. I denne uge er llse Aggerholm og Kirsten Høgh med 6. klasse på lejrtur til Bornholm. Bemærk: ldrætsdagen med Mejls Friskole er ændret fra mandag den 18' juni 2001 til tirsdag den 19. juni På skolebestyrelsens vegne/linda Møller EItrtrAEICIIIIEI P. Strange-Hansen A/S Sladionvej 16, Horne, 6800 Varde, tll ,1u< STøT VORE ANNONCØRER. DE STøTTER OS

11 HORNE PENSIONISTFORENINGS AKTIVITETER: Fra september 2000 til april se nedenstående. Emne/Aktivitet: HVER MANDAG Ole Juul, Askov, Livsglæde og livskvalitet. Tirsdagsmøde med SigÆhorstrup på Birgittegården kl Underholdning af Vonsild Have revyen. Eigild Schult, Tistrup. Et liv i det vilde vesten. Pasgård Tøjservice, Herning Jørgen Andersen, Lunde. Formand Ribe Amtskreds. Maria Zickert Sørensen Hans P. Madsen - Viggo Aarhus. Lysbilleder fra Sydafrika. Finn Pedersen, sognepræst, Horne - Thorstrup. Lone Tranberg, Tistrup synger og fortæller. Anny Nielsen, Strellev. Oplevelser fra Cuba. Thea Smith. Skæbne-fortællinger. Juleafslutning ved lnga Hjortkjær. Henry Lauridsen, Stenderup. Foredrag. lnger og Erik Klemmensen, Nymindegab. Sang og musik. Arne Holm Pedersen, Askov. Film fra Norge. Forhenværende forstander, Gynter Nielsen, Brejninggård. Generalforsamling. Harald Christensen, Vejen. Det brune guld. Karl Lunddal Jeppesen. Historier på fynsk. Karen Marie Hansen, Agerbæk. Firkløveret fra Hemmet. Sang, musik og historie. Lærer Knud Tarpgård. Fortællinger fra eventyr, myter og sagn. Erik Erbs, Alslev. Afslutning. Yderligere oplysninger og tilføjelser til programmet vil blive bekendtgjort under sammenkomsterne, der foregår på HORNELUND.DeT serveres kaffe til medbragt brød. Kørsel til møderne arrangeres ved henvendelse til HORNELUND - Tlf Pris 10 kr, som betales til chaufføren.formand i pensionistforeningen Lea Mortensen, Rolighedsvej 1, Horne, Tlf STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 1 1

12 FODBOLDKAMPE PA HORNE STADION t-ol,") Lørdag d kl Miniput 2 kl Miniput 2 HorneÆistrup - Varde lf Billund lf - Horne/Tistrup Lørdag d.' kl. 10,00 Microput-piger kl Microput-piger Horne/Tistrup - Varde lf 2 Grindsted - Horne/Tistrup Søndag d. 17,09.00 Onsdag d kl Drenge kl Serie 4 kl Lilleput-piger C, 2 kl Lilleput-pigerC, 1 Horneffistrup - Kibæk lf Horne - Sigffhorstrup Horne/Tistrup - Outrup/Lunde/Kvong Horne/Tistrup - Oksbøl B Lørdag d kl, Lilleput 1 kl Serie 4 HorneÆistrup - Tarm lf Horne - Glejbjerg Torsdag d kl. 17,30 MiniputC, 1 kl, 18,40 MiniputC, 1 kl Miniput C, 2 kl Miniput C, 2 Horneffistrup 1 - Grindsted Sig/Thorstrup - Horneffistrup 1 Horne/Tistrup 2 - Nordenskov lf Centrum lf - Horne/Tistrup 2 Lørdag d, 30,09.00 kl. '10.00 Miniput 2 kl Miniput 2 Horne/Tistrup - Ølgod lf Lunde B - Horne/Tistrup Søndag d.01.10,00 kl Serie 6 Horne - Vrøgum Lørdag d.07,10.00 kl. 13,30 Serie 4 Horne - Nr, Nebel/Bork FK Søndag d, kl, 10,45 Lilleput 1 kl, Junior 2 kl Serie 6 kl, Dame Junior 2 Horne/Tistrup - Ølgod lf Horne/Tistrup - Varde lf Horne - Nymindegab lk Vest Hornellistrup - Sædding G lf 1 Søndag d,22,10,00 kl. 10,00 Serie 4 Horne - Næsbjerg RUI 12 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

13 TORVEDAGEN 19. AUGUST 2OOO rs. s'hy' "L'E Torsdagen startede med fint vejr fra morgenstunden og kunne ikke få en bedre start. Morgenkaffen trak mange mennesker til, bordene var hurtigt fyldte, Det var dejligt at se. lgen i år var der stor tilslutning af stande - en stor tak tiljer, Ligeså en stor tak til alle private, forretninger og foreninger og ikke mindst Niels Øllgaard Madsen som igen bidrog med et større beløb til Torvedagsudvalget. TORVEDAGSNøGLER Navnene på dem, der havde de rigtige nøgler til låsene: 1. Præmie: 2, Præmie: 3. Præmie: 4, Præmie: 5. Præmie: 6, Præmie: Dagli' Brugsen, Horne, værdi kr. - Palle Bendiksen Oskars Autoværksted, værdi 1,000 kr. - Ole Dinesen Mekaniker Anders Jensen, værdi kr. - Anders Møller Borg Biler, værdi kr. - Palle Bendiksen Horne Kro, værdi 500 kr. - Hanne Burkarl Horne-hallens Cafeteria, værdi 500 kr. - Tove Jensen ^/\\ >--) $>v "(R DqslL o Frisk, billig og lige i nærheden RNE, Åbningstider: man.-tors. og fre tirs. og ons lørdag VARDE TLF L44 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 13

14 TREFFCO ÆS, ny annoncør i Horne-Posten I dette nummer af Horne-Posten byder vi velkommen til en ny annoncør, TREFFCO A/S, Murervej 16, Sædding,67'10 Esbjerg V, t f , TREFFCO ÆS er et privatejet firma med over 100 ansatte og med afdelinger i hele Danmark. Firmaet henvender sig især til håndværkere og maskinstationer, men også til private med udlejning og salg bl.a. af Lifte i alle størrelser og udformninger, - entreprenørgrej, - Bobcatminilæsser samt minigraver med diverse udstyr, - pladevibratorer, - blandemaskiner til beton, sandblæsere, - el-værktøj, - hetryksrensere, - pumper, - brændekløvere og flismaskiner Firmaet er bl,a, eneimportør af Bobcat i Skandinavien. TREFFCO ÆS Esbjerg afdeling, som dækker den vestlige halvdel af Jylland fra grænsen til Limflorden, ledes af Lars Juul Jensen, som privat bor i Hornelund. Hertil flyttede han sammen med hustruen Merete for 5 år siden. Parret, der har 2børn fortæller, at de er meget glade for at bo i Horne. Lars er bl.a. med i ldrætsparkens bestyrelse samt hjælpetræner for mikrodrengene og Merete er med i grupperådet for spejderne. Se annoncen TREFFCO A/S SALG & UDLEJNING MURERVEJ 16, SÆDDING, ESBJERG TLF STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS Red,

15 VILDBJERG CUP JULI 2OOO Vi vil gerne fortælle lidt om den store oplevelse, det var at deltage i Vildbjerg Cup både som fodboldspiller og campister. Det var første gang vi deltog, Vi havde hørt meget om, at alt fungerede utroligt godt, men vi var alligevel imponerede. Det var 22, gang Vildbjerg afuiklede fodboldstævnet over 4 dage, og det omfatter nu fodboldspillere i alderen 8-'16 år og mindst lige så mange pårørende (forældre og søskende). Der spilles på 28 baner fra kl. 8 om morgenen og til først på aftenen med maks. 5 min. ophold imellem hver kamp. Der skal 750 frivillige hjælpere til for at få sådan et stort stævne til at fungere, Deltagere fra '16 lande deltog. Lande som Albanien, Georgien og USA var repræsenteret udover mange af de lande, der ligger rundt omkring Danmark. Fra Horne/Tistrup deltog følgende hold: Drenge, Lilleput hhv. et 11 og et 7 mands hold og Miniputterne. Til os Lilleputter var der stillet et stort telt op midt i 'campinggaden". Her havde Ejvind og Preben styr på tropperne, Camping er i og omkring anlægget i Vildbjerg og i gåafstand til alle fodboldbaner. Horne/Tistrup havde en hel "campinggade" på en mark, hvor campingvogne, camp-letter og telte lå side om side. Det er selvfølgelig ikke nogen luksus campingplads, men der er strøm og toiletter og bad inden for kort afstand. Programmet blev nøje studeret hver dag, for at man kunne følge de forskellige holds kampe. Et par gange skulle de desværre spille samtidigt, men så delte man sig, så begge hold fik opbakning, I det hele taget var der en flot forældreopbakning. Rent fodboldmæssigt gik det også godt. Alle fire hold klarede sig rigtig pænt. Drengene blev en flot nr. 3 i deres række og Lilleput 11-mands vandt deres pulje, Fredag aften spillede Old Boys Landsholdet mod et udvalgt hold fra Vildbjerg og det midtiyske, Lørdag aften var der et megaflot fyrværkeri, som varede i mere end 20 minutter. Vi siger tak for 4 dejlige dage og samværet med glade fodboldspillere, forældre og søskende og ser gerne frem til en tur til Vildbjerg igen. Med venlig fodboldhilsen Hansen og Jensen STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 15

16 FODBOLDSKOLE ITISTRUP I uge 27 blev der skrevet historie i Tistrup Boldklub, idet der blev afholdt Tistrup for første gang. fodboldskole i Først på vinteren fik Tistrup boldklub en henvendelse fra DGl, om man kunne tænke sig at Være vært for en af DGI's fodboldskoler, Henvendelsen blev drøftet i bestyrelsen og beslutningen blev, at man sagde ja tak til en fodboldskole i uge 27. Det var dog med en vis spænding, om der ville være den fornødne tilslutning, da der har været tradition for at deltage i DBU's fodboldskoler, som er godt etableret over hele landet. Ret hurtigt kunne man konstatere omkring 40 tilmeldinger, og fodboldskolen i Tishup var hermed en realitet. Deltagerantallet endte på 64 og blev hermed den største i regionen. Mandag morgen i uge 27 mødte 64 forventningsfulde børn i alderen fra 4 til 14 år op på Tistrup Stadion, Vejret var perfekt og humøret i top, et godt udgangspunkt for en god uge. DGI stillede 2 instruktører til rådighed, og fra klubben var der 7 trænere, primært fra ungdomsafdelingen der brugte en uge af deres sommerferie på fodboldskolen, Efter velkomst og introduktion blev deltagerne inddelt i 4 hold, dels efter alder og dels efter evner. Holdene gik nu sammen med deres trænere til deres baner, hvor hver deltager fik udleveret en bold og en drikkedunk med deres navn, desuden fik hver deltager en DGI fodboldskole T-shirt. Vi startede dagen med en fælles leg instrueret af DGI instruktørerne, ligeledes startede vi med en fælles leg efter middagspausen. Den resterende lid, ca. 1%time formiddag og det samme om eftermiddagen var så lagt ud til trænerne, Trænerne havde fået et træningsprogram at støtte sig til, men havde også mulighed for at afprøve egne ideer, Der ble arbejdet seriøst hele ugen. Der kan nævnes sparketeknik, teknikbane og småturneringer. DGI havde stillet deres oppustelige fodboldbane til rådighed hele ugen. Den blev flittigt brugt af holdene, såvel i træningstiden som i pauserne, Desuden var der en oppustelig måtte til målmandstræning og til træning af saksespark, Ugen blev afuiklet helt uden problemer trods bagende varme i de første tre dage. Der blev omsat ca saftevand om dagen, forbruget blev dog halveret de sidste 2 dage, da temperaturen faldt væsentligt. De 64 deltagere på skolen var udelukkende fra Horne og Tistrup (det var dog ingen betingelse, da der var fri tilmelding). Formålet med DGI's fodboldskoler er at styrke sammenholdet i klubberne, og med dette antal deltagere fra de 16 STØT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

17 2 klubber må det konstateres, at muligheden for dette var der, og med det flotte deltagerantal, må der være grundlag for en fodboldskole igen i 200'l i Tistrup. Ved den efterfølgende korte evaluering var der stor ros til de unge trænere for deres aktive indsats hele ugen. Dette sagt af DGI's instruktører, de har dog noget at sammenligne med. Jeg vil også gerne sige tak til deltagere, trænere og DGI instruktører for en god uge' Karr chr, Jensen RYSTE SAMMEN TUR TIL ASSENBÆK En solrig fredag eftermiddag i april mødtes vi (46 børn - Vi skulle på tur til Assenbæk Mølle med alle miniputspillere, 10 voksne) i Tistrup og i Horne. Her overrakte Kurt Jørgensen sportstasker sponsoreret af Sydbank. Vi TAKKER for de fine tasker. Resten af eftermiddagen var til boldspil og gåture, hvor pigerne følte sig en smule forfulgte. Efter den lynhurtige fortæring af aftensmaden var der arrangeret et langt stjerneløb. Der var forskellige poster rundt i hele området, og de forsøgte sig med både rapelling, bogstavleg, 'linedans" på træstammer, "gæt en Sang" og Syng selv eller lav underholdning til om aftenen, Aftenhyggen (bag høreværn) bestod af saft og hjemmebag, en god slikpose, kortspil og råhygge ide forskellige soverum, KI var der efterhånden flere, dertrængte tillidt ro, men de sidste faldt først til ro (efter en lille rask pruttekonkurrence!) da klokken nærmede sig 00.30, Hos pigerne sov de på både to og tre madrasser. De sov ikke som prinsessen på ærten, men måske på en karamel!!! Her kneb det også gevaldig med at få ro. Lørdag morgen startede med en løbetur i skoven efterfulgt af morgenmad kl , Efter almindelig oprydning sluttede formiddagen med træningskampe på stadion. Til slut en stor tak til trænere, madmødre og "forældrehjælpen". STøT VORE ANNONCØRER. DE STøTTER OS 17

18 PIGERAKETTE Torsdag den 24. august affyrede ungdomsudvalget i Horneffistrup sammen med en astronaut fra DBU "Pigeraketten" på Tistrup Stadion. Da DBU i foråret søgte værtsklubber, som gerne ville stille en bane til rådighed for af$ring af en "Pigerakef, meldte vi os som arrangører. Vi ville med dette arrangement gerne give vores nuværende pigefodbold-spillere en sjov fodboldoplevelse, Samtidig håbede vi også på, at nogle af de piger, som ikke spiller fodbold endnu, ville komme og være med, og efter en sjov oplevelse i 'Pigerakette' måske ville få lyst til at spille fodbold i Horne/Tistrup. Vejret var ikke helt med os, det regnede både før og under'raket-afffringen', men udsagnet:: "Friske piger spiller fodbold" (DBU's slogan) blev bekræftet. lkke færre end 52 (heraf 15 som ikke spiller fodbold) friske piger mødte op og var helt "på dupperne' for at komme med en tur ud i rummet og prøve at spille fodbold herude, Raketten, som blev styret af "astronauten" var helt fantastisk til at få 'fyret op' under raketten hele tiden, Gang på gang råbte han: "Hvad skal vi ha'på?" og hver gang råbte pigerne: "Fart på', og så susede de af sted ud i rummet, hvor de spillede fodboldkamp på Apollo-arena, driblede på Mælkevejen, fik en køretur i en månebil og meget mere, Undervejs på turen kunne de få forfriskninger i form af saftevand og frugt. Det var en lang og anstrengende tur, men vi fornemmede også, at det var en rigtig sjov rumfart for pigerne. Og skulle der være nogle piger, som har lyst til at spille mere fodbold, så er de velkomne til at komme til træning og være med resten af sæsonen. Se træningstider nedenfor. Micro-piger (årg. 92/93): Fredag kl. ' ,00, lige uger i Tistrup, ulige i Horne Træner: Steen Spangsberg Christensen, tlf Forældrerepr, : Mette Dejgård, Ilt Miniput-piger (årg, 90/91): Torsdag kl, 17, , lige uger i Horne, ulige i Tistrup Træner:Anne Mette Jensen, llf Forældrerepr.: Birgit Jensen, tlf Lilleput-piger (årg. BB/89): Torsdag kl, 17,30-'l8.30,lige uger ihorne, ulige itistrup Trænere: Mette Thøstesen, tlf og Elin Kristen sen, tlf Holdledere: Ulrik Thøstesen, tlf og Tage Vig, flf STØT VORE ANNONCØRER - DE STøTTEB OS

19 Piger (årg, 86/87): Onsdag kl ,00, lige uger itistrup, ulige i Horne Træner: Kristian Nielsen, tlf og Helle Sørensen, flf Kontaktperson til u ngdomsudvalg : Anne Brynni n gsen, tlf UngdomsudvalgeUAnne Brynningsen vi Unlbank Torvet 4, 6862 Tistrup. Tlf Advokat Per Bovi6n Christensen Jernbaneall6 11, 6830 Nr. Nebel. Tlf Privat: Thorstrupvej 132, 6800 Varde, tlf U 70 Kontortid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kl Konlortid Horne Andelskasse: Torsdag kl Kontortid privat: Torsdag kl STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS 19

20 Ungdomsudvalget har i år købt en trænerjakke til alle ungdomstrænere. En jakke som skulle kunne modstå både blæst og regn, når man står på sidelinien. Miniputpigerne har fået nye trøjer sponsoreret af Bertil Holm. STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

21 TENNIS./GOLFALBU E En tennisalbue opstår ved overbelastning f.eks. ved tennis - men arbejde med computermus eller monotont fabriksarbejde kan også fremprovokere en tennisalbue, Ømheden kommer fra overbelastning af muskeludspringet fra de muskler, der bevæger fingrene opad og ved bagoverbøjning af håndleddet. Hvad gør du når skaden er sket? Er skaden sket, mindskes denne ved at komme kulde på med det samme. Armen holdes i ro et par dage og herefter påbegyndes let genoptræning - i starten i form af lette muskeløvelser som f,eks. at "trommeo med flngrene på et bord. Du kan selv aflaste musklen ved brug af en tennisalbuerem, og tape håndleddet, så det ikke kommer i yderstillinger. Smør evt. med en muskelsalve eller muskelbalsam på muskeludspringet på overarmsknoglen (ikke massage). Hvis ømheden er meget udtalt eller forsvinder den ikke efter ovenstående indsats, er det bedst at gå ti læge for yderligere rådgivning. Du kan forehygge, at det sker igen Har tennisalbuen det med at komme igen, kan den forbygges ved at undgå kulde, Det gøres nemt med et albue neoprenbind. Du kan også smøre albuen med muskelvarmer, men husk dog at tildække området med tøj eller evt, neoprenbindet. Det vil skabe ekstra varme, Udfør udspænding af underarmens muskler. Hold f.eks. armene strakt ned foran kroppen - med hænderne oven på hinanden og begge håndflader opad. Pres op med den nederste hånd og stem imod med den anden. Du kan opnå den bedste udspænding ved at dreje den øverste hånd ind mod kroppen. Brug af albuerem kan også forebygge en tennisalbue, idet den aflaster musklens udspring på overarmsknoglen, MATAS SPORTS CARE Sund fornuft til sport Skansen Varde. T1f STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS 21

22 OK støtter lokalsporten Tanker du hos OK, støtter du Horne ldrætsforening med gode kontanter til deres arbeide. Kom og få et OK Benzinkort, så giver vi et beløb til Horne ldrætsforening, hver gang du tanker hos os. Dine fordele hos OK. Altid billig benzin. Mere end 460 benzinanlæg i landet. Betal valgfrit med Dankort, OK Benzinkort, Diners Club Kort, Eurocard eller sedler Too*iÆ!ø 22 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

23 ,,LUE-LAND'' I Byen på Landet folderen, som i anledning af åben by arrangementet blev omdelt til samtlige husstande i Horne, har Lone Hviid et godt indlæg under overskriften'velkommen til Lue-Land'. Nu er der sikkert nogle i Horne, både tilflyttere samt yngre mennesker, som ikke kender baggrunden for ordet "Lue-Land". I virkeligheden burde der måske have stået "Alpe-Lue- Land". Da undertegnede var dreng i SO-erne, var det almindeligt at bruge alpehue. Det gjorde de fleste drenge og mænd i Horne, når de skulle i byen. Da jeg skulle begynde at gå i skole, fik jeg således en ny vindjakke og en alpehue. Man kunne da ikke gå til skole uden hovedbeklædning. Om der har været flere fra Horne som gik med alpehue end i nabobyerne, ved jeg ikke, men når vi kom til Tistrup for at spille fodbold mod arveflenden, så sagde Tistrupboerne, at nu kommer dem med "æ alpe-luer', Det blev til at Horne kaldtes "Alpe-Lue-Land", De mange alpehuer gav for øvrigt ofte anledning til forbytning af huerne. Brugen af alpehuen ophørte delvis i S0-erne. Nogle forblev dog trofaste mod alpehuen. Bl.a. var musiker Kærgaard Madsen udover musikken kendt for at gå med alpehue. Det samme var Gustav Kristiansen (Mamse og Johns far), om hvem det sagdes, at han vistnok sov med den om natten. Sådan er der så mange historier. Kurt Vig Nielsen, tidligere Bounum ARUTSGÅaBD. TOEVEGADE t 3 æ7a ølcoo, flfr æ æ BRUUN VestjyshAnclel &nbfrhudd Fabrlksvei 25, Horne 68fi) Varde Tr(. (05) Horne Gykelforretning Slibning og rep. af kødhakkere, plæneklippere, skovsave og kreaturklippere' Kamme, sværd, kæder samt nye Plæneklippere på lager. Salg og rep. af cykler. Åbningstider: kl eller efter aftale. Svend Aage Østerberg Kirkebakken 5, Home STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

24 Børne havens nyindrettede legeområde Tistrup OPfm C. B. Lange Opti ker & kontaktlinseopti ker Storeg ade 23, 6862 Tistrup \r TISTRUP VVS og BLIK v/ aut. WS-inst. og kloakmester Claus Hansen Tlf l Bittlf no indhent uforbindende tilbud 24 STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

25 KIRKETIDER Søndag 17.09,2000 kl. 10,30 Søndag kl.10,30 Søndag kl, Søndag kl 10,30 Søndag 15.' ingen Søndag kl. 19,30 Søndag 29, k Høstgudstjeneste Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig tlf Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Horne llf, Horne Kirke tlf Kirkeværge Bessie Aggeboe, Gunderupvej 20, Horne tlf m?ll{*Jr{i AFLEVERINGSFRISTER FOR HORNE.POSTEN Udgave Stof senest Nr.239 Lørdag den 7. oktober Nr.240 Lørdag den 25 november Bladet udkommer oktober 7.-8, december HORNEPOSTENS REDAKTION Birtha Uhre Schmidt, Stauwej 7, 6800 Varde, ilt æ7 Erling Jensen, Gl. Landevej69, Sækbæk, 6800 Varde,ff Leif Sønderskov, Porsevej I 1, Horne, 6800 Varde, ilt Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf, 7522-ææ OSKAR's AUTOVÆRKSTED DIN LOKALE AUTO PARTNER STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011

Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrevet modtages nu af 1466 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Nyt fra administrationen FB s administration

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år.

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år. Sportsuge 2014 uge 23 Så skal vi igen ha samlet hele byen og alle generationer til Sportsugen i Horne. Vi glæder os rigtig meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer,

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle Måneder. Her deltager Alle Årshjulet for 2014-2015 Version 3 Ting som der skal arbejdes med. August Instruktørmøde Dato søndag d. 10/8 sted I Røsnæshallen. Kl. 9-14 Kort info og uddeling af materiale.

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli 2014 NYT NYT NYT for U9 drenge samt U9- og U10 piger Fra den 5.- 6. juli 2014

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson! Tilmelding *l IF Hasle KFUM Hold: (sæt ring) U8 U10 U12 U14 U16 U18 Køn: (sæt ring) Dreng Pige Navn: Fødselsdag:

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9)

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Gymnastik i Hornum Gymnastik er udfordringer til alle i alle aldre. Bevægelse er sjovt og sundt. PROGRAM 2014/2015 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Velkommen til en ny sæson i

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Odense Kommune og Idrætspolitisk Forum Fyn. Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Vil du gerne være en del af en forening eller klub, hvor du kan komme og bevæge og have det sjovt sammen

Læs mere

VNI BYFEST I VESTER NEBEL

VNI BYFEST I VESTER NEBEL VNI BYFEST I VESTER NEBEL 11. juni 14. juni 2015 Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

INVITATION TIL SVØMME-CAMP

INVITATION TIL SVØMME-CAMP INVITATION TIL SVØMME-CAMP Kære svømmere, trænere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for svømning til Hans Christian Andersen City Games. Arrangementet vil i 2014

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY:

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: 2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: VELKOMMEN TIL ALBERTSLUND CUP 2012 2. OG 3. JUNI Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre

Læs mere

Darum den 19. februar 2015 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest

Darum den 19. februar 2015 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Darum den 19. februar 2015 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Sted: Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 19. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere:

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager)

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Hvad kan i læse om i præsentationen? Status på tilmeldinger Hvor mange bliver vi Transport til Kibæk og mødetid (for de spillere der

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Danske Bank Cup. Program for Fodboldstævne den 18. september 2011 i Bramming. Arrangør: Bramming Boldklub

Danske Bank Cup. Program for Fodboldstævne den 18. september 2011 i Bramming. Arrangør: Bramming Boldklub 18024 12.2009 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Bank Cup Program for Fodboldstævne den 18. september 2011 i Bramming Arrangør: Bramming Boldklub Bramming Boldklub og Danske Bank byder

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011 Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011 Kom i klub det er snart vinterferie! Før jul var der rigtige mange medlemmer i klub, så der er måske ikke noget at sige til, at du tager en slapper. Men, men,

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere