Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang Andre indstillinger Bilag Øvelse/Træning Træningsindstillinger...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Andre indstillinger... 19. Bilag... 23. Øvelse/Træning... 8. Træningsindstillinger..."

Transkript

1 0 Brugermanual

2

3 Sådan kommer du i gang... 4 Din Rider Nulstilling af Rider Tilbehør... 5 Statusikoner... 5 Tilslutning, synkronisering og oladning... 6 Tænd/Sluk for Rider Indledende osætning... 6 Cykl med Rider 0!... 7 Administrer Rider 0 data via din comuter... 7 Dele dine olevelser med andre cyklister... 7 Øvelse/Træning... 8 Skærminformation... 8 Før der startes... 9 Start/Pause/Sto øvelse... 9 Marker omgang Vis øvelses-/ træningsolysninger Skifte tilstand Træningsindstillinger... 1 Indstil din træning... 1 Efter tid...1 Efter afstand...13 Indstil omgangstræning...13 Vælg cykel Indholdsfortegnelse Parring af sensorer Vis sensorinformation...16 Vis øvelses-/ træningsolysninger Ryd lager...18 Andre indstillinger Brug af stour Tidsindstillinger... 0 Automatisk kalibrering efter GPS...0 Indstilling af sommertid...1 Automatisk scrolling... 1 Tænde/slukke for GPS... Indstil tone... Bilag... 3 Secifikationer... 3 Olysninger om batteri... 4 Installation af Rider Montering af Rider 0 å din cykel...5 Installation af hastigheds/ kadencesensor (ekstraudstyr)... 6 Installation af ulsbælte (ekstraudstyr)... 7 Hjulstørrelse og omkreds... 8 Skærmterminologi... 9 Pleje af din Rider Indholdsfortegnelse

4 ADVARSEL Konsulter altid din læge, inden du begynder eller ændrer et træningsrogram. Læs venligst olysningerne i guiden Garanti og sikkerhedsinformation, som følger med akken. DANSK Produktregistrering Hjæl os med at give dig en bedre suort ved at registrere dit aarat med Bryton Bridge. Gå ind å htt://suort.brytonsort.com for yderligere olysninger. Bryton Software Gå ind å htt://brytonsort.com for at hente gratis software til at overføre din ersonlige rofil og ruter og analyser dine data å websiden. Sådan kommer du i gang 3

5 Sådan kommer du i gang Dette afsnit beskriver de indledende forberedelser, inden du begynder at bruge din Rider 0. Din Rider 0 LAP OP () Tryk og hold å knaen for at tænde/ slukker for bagrundslyset. I meter-visning kan du trykke å knaen for at rulle igennem de øvre skærmmuligheder. I tilstanden Menu, tryk å knaen for at rulle o igennem menuerne. LAP (Omgang) For at slukke for aaratet, skal du trykke og holde knaen kortvarigt nede for at komme til Menu og vælge "Fra( )". Tryk og hold kortvarigt nede for at komme til/forlade menuen. Når du kører og registrerer, kan du trykke å knaen for at markere en omgang. I tilstanden Menu, tryk å knaen for at indtaste eller bekræfte et valg. 3 NED () I meter-visning kan du trykke å knaen for at rulle igennem de nedre skærmmuligheder. I tilstanden Menu, tryk å knaen for at rulle ned igennem menuerne. 4 Sådan kommer du i gang

6 Nulstilling af Rider 0 For at nulstille Rider 0, skal du trykke og holde alle tre taster nede (/LAP/) samtidigt. Tilbehør Rider 0 kommer med følgende tilbehør: USB-kabel Cykelmonterings-sæt DANSK Ekstraudstyr: Pulsbælte Hastigheds/kadencesensor Combosensor Statusikoner Ikon Emne Konstant ikon Blinkende ikon Cykel-ikon Batteriikon Cykel 1 - Cykel - Batteriniveau Batteriet olader - Lavt batteri GPS-ikon GPS-signalniveau Søger efter GPS-signal Registreringsikon Hukommelse fuld, du skal slette lageret Registrering aktiv Pulsmonitor-ikon Parret med ulsmonitor - Kadencesensor ikon Hastighedssensor ikon Parret med kadencesensor Parret med hastighedssensor - - Sådan kommer du i gang 5

7 LAP Tilslutning, synkronisering og oladning Advarsel: Produktet indeholder et lithium-ion batteri. Der henvises til olysningerne i guiden Garanti og sikkerhedsinformation, som følger med akken for vigtige olysninger om batterisikkerhed. 1. Tilslut Rider 0 til en c med det medfølgende USB-kabel.. Hent Bryton Bridge rogrammet å bb.brytonsort.com og synkroniser med Rider 0. reset Lad Rider 0 være tilsluttet til c'en for at olade batteriet. Brug USB-kablet for at tilslutte til en c. 0 BEMÆRK: Olad batteriet i mindst 3 timer, inden du tager aaratet i brug første gang. Tænd/Sluk for Rider 0 Sådan tændes Rider 0: Tryk å LAP for at tænde for Rider 0. Sådan slukkes Rider 0: 1. Tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk og hold kortvarigt å / for at vælge "Slukket( )". 3. Tryk og hold kortvarigt å LAP for at slukke for aaratet. BEMÆRK: Hvis din Rider 0 ikke anvendes i 10 minutter, slukkes den automatisk. Indledende osætning Når du tænder for Rider 0 for første gang, vises osætningsassistenten. Følg instruktionerne for at afslutte osætningen. 1. Vælg srog.. Vælg måleenhed. 3. Indtast din "brugerrofil". (Det anbefales at indtaste data. Nøjagtigheden af dataene har indflydelse å din træningsanalyse.) 4. Gå udendørs for at hente et GPS-signal, når der vises Find GPS å skærmen. Hvis det ikke er muligt at gå udendørs, skal du trykke å LAP for at annullere. 6 Sådan kommer du i gang

8 BEMÆRK: Hvis du ønsker at ændre din rofil, skal du tilslutte dit aarat til Brytonsort. com og ændre indstillingerne via Min enhed -> Administrer data å enhed. Eller gå til INDSTILLINGER > Andet > Profil og ændr dine indstillinger. DANSK Cykl med Rider 0! Fri cykling: Nyd turen med Rider 0 monteret å din cykel. Begynd en øvelse og registrer dine data: Tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu. Vælg "START" og tryk å LAP for at starte registreringsloggen. Start en træning: Tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu. Vælg "INDSTILLING > TRÆNING" og tryk å LAP for at vælge fra de tilgængelige træningstilstande: Kørselstid, distance og omgang. Administrer Rider 0 data via din comuter 1. Tilslut din Rider 0 til din comuter med USB-kablet.. Installer Bryton Bridge rogrammet. Du kan hente rogrammet å htt://bb.brytonsort.com. 3. Følg instruktionerne for at overføre data til din comuter. BEMÆRK: Efter at du frakobler Rider 0 fra USB-stikket, nulstilles Rider 0 automatisk. Træk ikke USB-kablet ud, mens du overfører filer. I modsat fald kan filerne ødelægges eller blive korrute. Dele dine olevelser med andre cyklister For at dele dine olevelser og træningsresultater med andre cyklister overalt i verden, kan du gå ind å htt:// Sådan kommer du i gang 7

9 Øvelse/Træning At cykle er en af de bedste øvelser, som du kan gøre for din kro. Det hjæler dig med at forbrænde dine kalorier, tabe vægt og øge din generelle fitness. Under en øvelse eller træning kan du med Rider 0 måle og registrere dine jogging-aktiviteter og vise dine aktuelle ræstationer. BEMÆRK: Den viste information varierer alt efter øvelses-/træningstilstand og brugerræferencer. Skærminformation A Indikator MA = Maksimum AV = Gennemsnit Infoskærm Vis aktuel hastighed > Hastighed (maks.) > Hastighed (gns.) B Under arringsrocessen (med ulsmonitoren/ kadencesensor/hastighedssensor) blinker LEDindikatorerne (ovenover ikonerne). Når alle sensorer er koblet til aaratet, lyser LED-indikatorerne konstant. Øvre skærm (A) Tryk å for at skifte imellem informationerne å skærmen: Aktuel tid > Kørselstid (A eller B) > Kadence > Kadence (gns.) > Kadence (maks.) Nedre skærm (B) Tryk å for at skifte imellem informationerne å skærmen: Afstand > Kalorier > ODO (A/B) > ODO (A+B) > Total køretid (A/B) > Total køretid (A+B) > Hjertefrekvens > Hjertefrekvens (maks.) > Hjertefrekvens (gns.) BEMÆRK: Data for ODO (A/B), ODO (A+B), Total kørselstid (A/B) og Total køretid (A+B) vises først efter at du har afsluttet en træning/øvelse. 8 Øvelse/Træning

10 Nedenstående tabel viser knaerne, som bruges i efterfølgende afsnit. Knaer Tryk å 1 Indikation DANSK Tryk å LAP Tryk å 3 Tryk og hold å LAP 4 *intet tryk å knaen, kun visning ændres Før der startes Parring af sensorer (side 15), ekstraudstyr Start/Pause/Sto øvelse 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge START. 3. Tryk å LAP for at starte en aktivitet. 4. For at ausere en aktivitet, tryk og hold å LAP. Tryk å en kna for at genotage aktiviteten. 5. For at afslutte den aktuelle aktivitet, skal du trykke å / for at vælge STOP og derefter trykke å LAP. Registreringsindikator GPS-signal Indikator for kadencesensor Indikator for ulssensor Indikator for cykel BEMÆRK: Gå udendørs for at hente et GPS-signal, når der vises "Søg GPS" å skærmen. Øvelse/Træning 9

11 Marker omgang 1. Start en aktivitet først. Se trin 1~3 i afsnittet "Start/Pause/Sto øvelse" å forrige side.. Ttryk å LAP for at markere en omgang. DEL OP Omgangsnummer Omgangstid Vis øvelses-/træningsolysninger Tyen af data, som vises, afhænger af den aktuelle tilstand og de arrede sensorer. Tryk å for at skifte imellem informationerne å den øvre skærm: Aktuel tid Køretid Aktuel kadence Kadence (maks.) 1 1 Kadence (gns.) BEMÆRK: Der vises kun kadencedata å skærmen, hvis kadencesensoren er arret med Rider Øvelse/Træning

12 Tryk å for at skifte imellem informationerne å den nedre skærm: DANSK Afstand Brændte kalorier Aktuel uls HF (maks.) 3 3 HF (gns.) BEMÆRK: Der vises kun ulsdata å skærmen, hvis ulssensoren er arret med Rider 0. Skifte tilstand Tryk å de resektive knaer for at skifte tilstande Meter-visning START INDSTIL SLUK 3 1 FORLAD Øvelse/Træning 11

13 Træningsindstillinger Du kan tilasse træningsindstillingerne, arre sensorer, vise historikken og foretage andre indstillinger. 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > TRÆNING. 3. Tryk å LAP for at konfigurere træningsindstillingerne. Indstil din træning Brug træningsindstillingerne til at vælge tyen af træning, du ønsker. Rider 0 byder å tre tyer af træningstilstande: Kørselstid Omgang Afstand Efter tid Meter-visning INDSTIL TRÆNING 1. I menuen Træning, skal du trykke å / for at vælge TID.. Tryk å LAP for at bekræfte valget. 3. Tryk å / for at indstille værdien for "time". 4. Tryk å LAP for at skifte til feltet "minut". 5. Tryk å / for at indstille værdien for "minut". 6. Tryk å LAP for at bekræfte valget og starte en logfil for træningen. TID (Indstil "time") (Indstil "minut") (Start en logfil for træning) 1 Træningsindstillinger

14 Efter afstand 1. I menuen Træning, skal du trykke å / for at vælge Afst... Tryk å LAP for at bekræfte valget. 3. Tryk å / for at indstille distancen. 4. Tryk å LAP for at bekræfte valget og starte en logfil for træningen. DANSK Afstand (Indstil distance) (Start en logfil for træning) Indstil omgangstræning Brug indstillingen Omgang efter distance til at secificere distancen for hver omgang. Når du har jogget den indstillede distance, markerer Rider 0 automatisk en ny omgang. 1. I menuen Træning, skal du trykke å / for at vælge LAP > Afst.. Tryk å LAP for at konfigurere træningsindstillingen Omgang efter distance. 3. Tryk å / for at indstille distancen. 4. Tryk å LAP for at bekræfte valget og starte en logfil for træningen. OMGANG Afstand (Indstil distance) (Start en logfil for træning) Træningsindstillinger 13

15 Brug indstillingen Omgang efter sted til at indstille det aktuelle sted som omgangsunkt. Når dette omgangsunkt nås, markerer Rider 0 automatisk en ny omgang. 1. I menuen Træning, skal du trykke å / for at vælge LAP > LOCT.. Tryk å LAP for at bekræfte valget og starte en logfil for træningen. OMGANG (Omgangsmuligheder: STED (Start en logfil DIST/LOCT) for træning) BEMÆRK: Denne mulighed er kun tilgængelig, når Rider 0 har modtaget et GPS-signal. Vælg cykel Med Rider 0 kan du vælge en secifik cykel, som du ønsker at anvende under øvelsen. 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > CYKEL. 3. Tryk å LAP for at bekræfte valget. 4. Tryk å / for at vælge cyklen. 5. Tryk å LAP for at bekræfte valget. CYKEL (Vælg cykel A/B) Meter-visning 14 Træningsindstillinger

16 Parring af sensorer Brug indstillingen til at arre sensorer og andet ekstra tilbehør med Rider På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > PARRE > SCAN. 3. Tryk å LAP for at scanne efter tilgængelige sensorer. DANSK BEMÆRK: Dørg for at de 5 cifre å skærmen matcher med de sidste 5 cifre i sensor-id'et å lastikosen. PARRE Kadencesensor Puls Hastighedssensor Combosensor TILBAGE TIL SLUK SCAN TILBAGE (Hvis den aktuelle sensor er HASTIGHED) (Intet ANT-id) (Hent CAD-id) SCAN TILBAGE SCAN (Indstil hjulstørrelse) (Tiden gået) INGEN Træningsindstillinger 15

17 BEMÆRK: Når sensorerne er tilsluttede blinker LED-indikatorerne (ovenover ikonerne) i 5 sekunder. Sørg for at holde en afstand å ca. 30 m imellem samme slags sensorer. Hvis du ser nedenstående illustration å skærmen, indikerer dette, at der er detekteret flere end sensorer. Tryk å / for at scanne sensoren igen. Vis sensorinformation 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > PARRE > INFO. 3. Tryk å LAP for at vise olysningerne om den arrede sensor. PARRE INFO (Aktuel ulsdata) (Aktuel hastighedsdata) Meter-visning (Aktuel kadencedata) BEMÆRK: Sensor-id'en for den tilsluttede sensor vises å den øvre skærm. 16 Træningsindstillinger

18 Vis øvelses-/træningsolysninger Brug fil til at vise din træningshistorik. 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > FIL > VISNING. 3. Tryk å LAP for at bekræfte valget og vise de seneste data i historikken. DANSK 3 FIL VISNING (Seneste data i historik) (Vis maks. kadence (øvre skærm)/ maks. hastighed (midterste skærm)/maks. uls (nedre skærm)) (Vis distance (øvre skærm)/ forbrændte kalorier (nedre skærm)) 1 4 (Vis gennemsnitskadence (øvre skærm)/gennemsnitshastighed (midterste skærm)/gennemsnitsuls (nedre skærm)) Meter-visning BEMÆRK: Den samlede kørselstid og registreret tid vises kun å den øvre/midterste skærm under valg af en fil. Træningsindstillinger 17

19 Ryd lager Brug funktionen Ryd lager til at slette alle trænings- og omgangsregistreringer i din Rider På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > FIL > CLS. 3. Tryk å LAP for at bekræfte valget. 4. For at rydde hele lageret, skal du trykke å / for at vælge JA og derefter trykke og holde å LAP for at bekræfte sletningen af alle filer. 4 FIL RYD LAGER (Vælg JA/NEJ) Meter-visning 18 Træningsindstillinger

20 Brug af stour Andre indstillinger Du kan bruge Rider 0 som et stour. 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > ANDET > STW. 3. Tryk å LAP for at begynde af bruge stouret. DANSK 3 ANDET STOPUR Start stour (Start tælling) (efter 3 sek.) 3 Meter-visning 4 Sto stour 1 BEMÆRK: (Vælg en fil) Mens stouret kører, skal du trykke å LAP for at registrere en omgang. Efter at stouret er stoet, kan du trykke å LAP for at nulstille det eller trykke å for at vise filerne med omgangsdata. Andre indstillinger 19

21 Tidsindstillinger Automatisk kalibrering efter GPS Brug denne indstilling til at nulstille dato og tid baseret å dit GPS-sted. 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > TID > INDSTIL TID. 3. Tryk å LAP for automatisk at kalibrere tidsindstillingen. 4. Når der vises "ADJ?" å skærmen og den viste tid er korrekt, skal du trykke å LAP for at bekræfte indstillingen. For manuelt at indstille tiden, skal du trykke å / og derefter trykke å LAP for at gemme ændringerne. 5. Tryk å / for at vælge tidsformat og tryk å LAP for at bekræfte valget. TID INDSTIL TID (Find aktuel tid) (Indstil tid) Meter-visning (Vælg tidsformat) 0 Andre indstillinger

22 Indstilling af sommertid Brug denne indstilling til at indstille sommertid. 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > TID > DST. 3. Tryk å LAP for at konfigurere indstillingen. 4. Tryk å / for at vælge sommertid og tryk å LAP for at bekræfte valget. DANSK TID (Muligheder for tid: INDSTIL TID/DST) SOMMERTID (Vælg indstilling) 4 Automatisk scrolling Brug indstillingen Auto scrolling til at aktivere eller deaktivere automatisk scrolling. Hvis denne funktion er aktiveret, vises alle øvelsesolysninger i sekvenser, uden at du skal trykke å nogen knaer, mens du udfører en øvelse eller træning. 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > SCROLL. 3. Tryk å LAP for at konfigurere indstillingen. (Sommertid er indstillet) 4. For at aktivere automatisk scrolling, skal du trykke å / for at vælge TIL og derefter trykke å LAP for at bekræfte valget. AUTOMATISK SCROLLING (Vælg TIL/FRA) Meter-visning Andre indstillinger 1

23 Tænde/slukke for GPS Brug indstillingen GPS til at tænde eller slukke for GPS. 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > ANDET > GPS. 3. Tryk å LAP for at konfigurere GPS-indstillingen. 4. For at aktivere GPS, skal du trykke å / for at vælge TIL og derefter trykke å LAP for at bekræfte valget. ANDET GPS (Vælg TIL/FRA) Meter-visning BEMÆRK: Rider 0 vil automatisk hente et GPS-signal, hvis GPS-indstillingen er sat til TIL. Det anbefales at gå udendørs for at modtage et GPS-signal. Indstil tone Brug indstillingen Tone til at aktivere eller deaktivere tastaturtoner. 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > ANDET > TONE. 3. Tryk å LAP for at konfigurere toneindstillingerne. 4. For at aktivere tastaturtoner, skal du trykke å / for at vælge TIL og derefter trykke å LAP for at bekræfte valget. ANDET TONE (Vælg TIL/FRA) Meter-visning Andre indstillinger

24 Secifikationer Rider 0 Emne Skærm Fysisk størrelse Vægt Beskrivelse Bilag 1,6 TN Positive transflektiv Segement LCD 39,6 x 58,9 x 17 mm 40 g Driftstemeratur -10 C ~ 50 C Batteriet olader Temeratur Batteri Batterilevetid GPS 0 C ~ 40 C 490 mah genoladelig Li-Polymer 4 timer med GPS slået til Integreret højfølsom U-blox modtager med indbygget antenne DANSK RF transceiver Vandresistent Eksternt lager,4 GMHz Ant+ IPX6 vandtæt klassificering 1 Mb Hastigheds/kadencesensor Emne Fysisk størrelse Vægt Vandresistent Rækkevidde Batterilevetid Driftstemeratur Radiofrekvens/rotokol Beskrivelse 37,5 x 35 x 1 mm 5 g 1 ATM 3 m 1 time r. dag i måneder (660 timer) 5 o C ~ 40 o C,4 GHz / Dynastream ANT + Sort trådløs kommunikationsrotokol Dårlig sensorkontakt, elektrisk interferens og afstanden imellem modtageren og senderen kan have indflydelse å nøjagtigheden. Bilag 3

25 Pulsmonitor Emne Fysisk størrelse Vægt Vandresistent Rækkevidde Batterilevetid Driftstemeratur Radiofrekvens/rotokol Beskrivelse 34,7 x 3,4 x 1,1 cm 44 g 10 m 3 m 1 time r. dag i 16 måneder (480 timer) 5 o C ~ 40 o C,4 GHz / Dynastream ANT + Sort trådløs kommunikationsrotokol Dårlig sensorkontakt, elektrisk interferens og afstanden imellem modtageren og senderen kan have indflydelse å nøjagtigheden. Olysninger om batteri Batteri til ulsmonitor og kadencesensor Pulsmonitoren/kadencesensoren indeholder et CR03 batteri, som kan udskiftes af brugeren. Udskiftning af batteriet: 1. Find det runde batteridæksel å bagsiden af ulsmonitoren/ kadencesensoren.. Brug en mønt til at dreje dækslet mod uret, indtil ilen å dækslet viser mod OPEN. 3. Fjern dækslet og batteriet. Vent i 30 sekunder. 4. Indsæt det nye batteri med den ositive ol først i batterirummet. A CLOSE OPEN B 5. Brug en mønt til at dreje dækslet med uret, indtil ilen å dækslet viser mod CLOSE. A B BEMÆRK: Når du installerer et nyt batteri skal du sørge for, at batteriet berører den ositive ol først, da den ellers kan deformeres og der kan ostå en fejlfunktion. Sørg for ikke at skade eller løsne O-ring-akningen å dækslet. Kontakt dit lokale genbrugscenter for korrekt bortskaffelse af brugte batterier. 4 Bilag

26 0 LAP Installation af Rider 0 Montering af Rider 0 å din cykel 1 DANSK 4 3 LAP 0 Bilag 5

27 SPEED SPEED LAP SPEED SPEED LAP Installation af hastigheds/kadencesensor (ekstraudstyr) SPEED CADENCE 5a 6a 7a 8a SPEED 3mm SPEED SPEED LAP 0 0 5b 6b 7b 8b CADENCE 3mm LAP BEMÆRK: For at sikre en otimal ræstation, skal du gøre følgende: - Juster sensoren og magneten, som vist illustrationen (5a/5b). Vær omærksom å justeringsunkterne. - Sørg for, at afstanden imellem sensoren og magneten er mindre end 3 mm. Sørg for, at både hastighedssensoren og hastighedsmagneten er installeret og justeret horisontalt, ikke vertikalt. Ved ibrugtagning skal du trykke å knaen å forsiden for at aktivere sensoren og derefter begynde at træde edalen. Når sensoren detekterer magneten, blinker lysdioden for at indikere, at justeringen er korrekt ( lysdioden blinker kun for de første ti omgange, efter at du har trykket å knaen). Bilag

28 OPEN Installation af ulsbælte (ekstraudstyr) Rem DANSK Elektroder CLOSE CLOSE CLOSE CLOSE OPEN OPEN OPEN 5 6 BEMÆRK: I koldt vejr anbefales det at bære varmt tøj for at holde ulsbæltet varmt. Bæltet skal bæres direkte å din kro. Juster sensorositionen til den midterste del af kroen (skal bæres lidt under brystet). Bryton logoet å sensoren skal vende oad. Sænd det elastiske bælte fast, så det ikke løsnes under øvelsen. Hvis sensoren ikke kan detekteres eller aflæsningen er unormal, skal du varme o i ca. 5 minutter. Hvis ulsbæltet ikke bruges i et længere stykke tid, skal du fjerne sensoren fra ulsbæltet. Bilag 7

29 Hjulstørrelse og omkreds Hjulstørrelsen er markeret å begge sider af dækket. Hjulstørrelse L (mm) 1 x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1-3/ x 1-3/ x 1-1/ x x 3/4 Tubular x 1-1/ x 1-1/ x, x, x, x 3, x x 1-1/ x 1-1/ x 1-3/ x 35A x 38A x 38B x 18C 070 Hjulstørrelse L (mm) 4 x 1, x, x, x 7/ x 1(59) x 1(65) x 1, x 1-1/ x 1-3/ x 1-1/ x 1, x 1, x 1, x 1, x, x19c x 0C x 3C x 5C x 8C x 30C x 3C C Tubular x 35C x 38C x 40C 00 8 Bilag

30 Skærmterminologi Terminologi Træning Distance Puls Hastighed Kadence Dual sensor Flere sensorer Indstil tid Sted Sommertid Juster Tastaturtone Automatisk scrolling Stour Ryd lager Skærmvisning TRÆN AFST. HRM SPD KAD DUAL MULTSENS INDSTIL TID LOCT DST ADJ TONE SCROLL STW CLS DANSK Pleje af din Rider 0 Hvis du asser godt å din Rider 0, vil det nedsætte risikoen for skader å din Rider 0. Lad ikke din Rider 0 falde ned eller udsæt det ikke for svære rystelser. Udsæt ikke din Rider 0 for ekstreme temeraturer og fugt. Skærmoverfladen kan let blive kradset. Brug ikke-klæbende skærmbeskyttere for at beskytte skærmen imod mindre ridser. Brug fortyndet neutralt rengøringsmiddel å en blød klud for at rengøre din Rider 0. Forsøg ikke at skille din Rider 0 ad, rearere den eller foretage ændringer å den. Dette vil ohæve garantien. Bilag 9

31

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner.

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. 40 Brugermanual Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. Hovedfunktioner 2 1 Varm op Mål Min. Varighed spm Maks. min. 2 3 4 Tilbehør Rider 40 kommer med følgende tilbehør:

Læs mere

r p m Brugsanvisning

r p m Brugsanvisning 21 1 / 1 r p m Brugsanvisning 1 Sådan kommer du i gang. 4 Din Rider 21... 4 Tilbehør... 5 Statusikoner... 5 Trin 1: Oplad Rider 21... 6 Trin 2: Tænd for Rider 21... 6 Trin 3: Første opsætning... 6 Trin

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Stopur... 19. Indstillinger... 21. Træning og Test... 8. Bilag... 31. Følg sporet...

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Stopur... 19. Indstillinger... 21. Træning og Test... 8. Bilag... 31. Følg sporet... 40 Brugermanual Sådan kommer du i gang... 4 Din Rider 40... 4 Tilbehør... 5 Tænd/Sluk for Rider 40... 5 Nulstilling af Rider 40... 5 Indledende opsætning... 5 Tilslutning, synkronisering og opladning...

Læs mere

Indhold. Sådan kommer du i gang... 5. Skridttæller... 23. Indstillinger... 24. Søg og Gå... 8. Træning... 16

Indhold. Sådan kommer du i gang... 5. Skridttæller... 23. Indstillinger... 24. Søg og Gå... 8. Træning... 16 Brugervejledninger Indhold 2 Sådan kommer du i gang... 5 Din Rider 50... 5 Nulstilling af Rider 50... 6 Tilbehør... 6 Statusikoner... 6 Søg og Gå... 8 Navigere igennem ture fra Historik... 8 Navigere

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi Advarsel: Dette produkt indeholder et udskifteligt knapcellebatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

CATEYE PADRONE CYCLOCOMPUTER CC-PA100W. Montering af. computeren. Konfiguration af. computeren. Start afmåling. Ændring af indstillinger

CATEYE PADRONE CYCLOCOMPUTER CC-PA100W. Montering af. computeren. Konfiguration af. computeren. Start afmåling. Ændring af indstillinger CATEYE PADRONE CYCLOCOMPUTER CC-PA00W Montering af computeren Konfiguration af computeren Start afmåling Denne brugsanvisning kan ændres uden varsel. Du kan finde den nyeste brugsanvisning på vores websted

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Cardio 35. Brugsanvisning 1 KRAFT/TILBAGE/ BAGLYS TIL 3 START/PAUSE/ STOP/OP OMGANG/ TILSTAND/NED OK/ INDSTILLINGER/ SIDE. bb.brytonsport.

Cardio 35. Brugsanvisning 1 KRAFT/TILBAGE/ BAGLYS TIL 3 START/PAUSE/ STOP/OP OMGANG/ TILSTAND/NED OK/ INDSTILLINGER/ SIDE. bb.brytonsport. Cardio 5 Brugsanvisning 1 KRAFT/TILBAGE/ BAGLYS TIL OK/ INDSTILLINGER/ SIDE START/PAUSE/ STOP/OP 4 OMGANG/ TILSTAND/NED bb.brytonsport.com Indhold Introduktion... Sådan kommer du i gang... 4 Knapper...

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

ANVENDELSE GPS-MODTAGELSE

ANVENDELSE GPS-MODTAGELSE ANVENDELSE GPS-sportsuret er et navigationssystem, der ved at anvende et netværk af 24 satellitter, som kredser om jorden, kan bestemme urets position. Dette kan gøres når som helst og hvor som helst i

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Seagull pulsur - SW117

Seagull pulsur - SW117 Seagull pulsur - SW117 Indholdsfortegnelse Overblik...3 Knapper og funktioner...4 Montering af brystbælte...5 Indstil uret...6 Vælg zone...7 Indstilling af træningszone...8 Indstil uret til træning...9

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

lynstartvejledning MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

CATEYE STRADA SLIM CYCLOCOMPUTER CC-RD310W

CATEYE STRADA SLIM CYCLOCOMPUTER CC-RD310W STRADA SLIM CC-RD310W DK 1 CATEYE STRADA SLIM CYCLOCOMPUTER CC-RD310W Denne model leveres med en sensor med inspiration fra moderne landevejscykler. Den kan ikke anvendes på cykler, hvor afstanden mellem

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold KING-METER Bruger manual J-LCD Indhold 1. Forord 2. Udseende og størrelse 2.1. Materiale og farve 2.2. Display størrelse og installation 3. Funktionsoversigt og knap funktion 3.1. Kort introduktion til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

CATEYE MICRO Wireless

CATEYE MICRO Wireless CC-MC200W DK 1 CATEYE MICRO Wireless CYCLOCOMPUTER CC-MC200W Læs denne brugsvejledning igennem inden computeren tages i brug. Gem vejledningen som reference for fremtiden. Besøg venligst vores web-sted

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Approach S1. brugervejledning

Approach S1. brugervejledning Approach S1 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist

Læs mere

CATEYE STRADA WIRELESS

CATEYE STRADA WIRELESS STRADA WIRELESS CC-RD310W DK 1 CATEYE STRADA WIRELESS CYCLOCOMPUTER CC-RD310W Læs denne brugsvejledning igennem inden computeren tages i brug. Gem vejledningen som reference for fremtiden. Besøg venligst

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

FR70 Lynstartvejledning. December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan

FR70 Lynstartvejledning. December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan FR70 Lynstartvejledning December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

VARIA UT800. Brugervejledning

VARIA UT800. Brugervejledning VARIA UT800 Brugervejledning 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

MAX C966 & J-T Manual // Dansk

MAX C966 & J-T Manual // Dansk MAX C966 & J-T 405-1 Manual // Dansk 1 MAX C966 1. Display 1.1 Specifikationer og parametre i displayet Strømforsyning: 36V Arbejdstemperatur: -18 ~ 60 Opbevaringstemperatur: -30 ~ 70 Opbevaring Luftfugtighed:

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

CATEYE STRADA DIGITAL WIRELESS

CATEYE STRADA DIGITAL WIRELESS CATEYE STRADA DIGITAL WIRELESS CYCLOCOMPUTER CC-RD430DW Læs denne brugsvejledning igennem inden computeren tages i brug. Gem vejledningen som reference for fremtiden. Besøg venligst vores web-sted hvor

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Chefon. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

FZ2011-6 BRUGSANVISNING

FZ2011-6 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-6 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

BC2.5serie computer. BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719

BC2.5serie computer. BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719 DK BC2.5serie computer BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719 Funktioner og egenskaber: 1. START: Når du har trykket på Enter-tasten, vil "0:00" blinke, og derefter kan du indstille tiden med op/ned-tasten

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

IDOMOVE GO+ Brugermanual

IDOMOVE GO+ Brugermanual IDOMOVE GO+ Brugermanual Tak, fordi du har valgt IDOMOVE GO+, som vil hjælpe dig med at sætte nye mål for et aktivt liv og gøre hver dag til sjov og motiverende træning. Armbåndet kan tilpasses de fleste

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Din brugermanual GARMIN FORERUNNER 50 http://da.yourpdfguides.com/dref/1174264

Din brugermanual GARMIN FORERUNNER 50 http://da.yourpdfguides.com/dref/1174264 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktivitets tracker med App til smartphone / tablet. Funktioner: Skridttæller Søvn overvågning Kilometer tæller Kalorietæller Aktivitetsmåler Søvn

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

GENEREL OPSÆTNING OG APP

GENEREL OPSÆTNING OG APP GENEREL OPSÆTNING OG APP HVILKE TELEFONER ER KOMPATIBEL MED MIT SMARTWATCH? Dit smartwatch er kompatibelt med Android og ios-enheder, specifikt med Android OS 4.3 eller højere, ios 9 og over. Alle enheder

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Pulse Sonic K3555 - DANSK Puls-, afstands- og hastighedsmåling, kalorie-og fedtforbrænding

Pulse Sonic K3555 - DANSK Puls-, afstands- og hastighedsmåling, kalorie-og fedtforbrænding Pulse Sonic K3 - DANSK Puls-, afstands- og hastighedsmåling, kalorie-og fedtforbrænding MEM/EL ST/SP/+ MODE/SET SAVE/RST/- MODE /SET (Funktion/indstil) + Tænd display! MEM /EL (Hukommelse/lys) SAVE/RST/-

Læs mere

Januar. 2013. Motion Håndcykel til kørestolsbruger.

Januar. 2013. Motion Håndcykel til kørestolsbruger. Januar. 2013 Motion Håndcykel til kørestolsbruger. Håndcykling er i dag en af de mest populære motionsformer, blandt kørestolsbruger & handicappede. Alle ved at det er sundt at dyrke motion, og selvom

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere