Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang Andre indstillinger Bilag Øvelse/Træning Træningsindstillinger...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Andre indstillinger... 19. Bilag... 23. Øvelse/Træning... 8. Træningsindstillinger..."

Transkript

1 0 Brugermanual

2

3 Sådan kommer du i gang... 4 Din Rider Nulstilling af Rider Tilbehør... 5 Statusikoner... 5 Tilslutning, synkronisering og oladning... 6 Tænd/Sluk for Rider Indledende osætning... 6 Cykl med Rider 0!... 7 Administrer Rider 0 data via din comuter... 7 Dele dine olevelser med andre cyklister... 7 Øvelse/Træning... 8 Skærminformation... 8 Før der startes... 9 Start/Pause/Sto øvelse... 9 Marker omgang Vis øvelses-/ træningsolysninger Skifte tilstand Træningsindstillinger... 1 Indstil din træning... 1 Efter tid...1 Efter afstand...13 Indstil omgangstræning...13 Vælg cykel Indholdsfortegnelse Parring af sensorer Vis sensorinformation...16 Vis øvelses-/ træningsolysninger Ryd lager...18 Andre indstillinger Brug af stour Tidsindstillinger... 0 Automatisk kalibrering efter GPS...0 Indstilling af sommertid...1 Automatisk scrolling... 1 Tænde/slukke for GPS... Indstil tone... Bilag... 3 Secifikationer... 3 Olysninger om batteri... 4 Installation af Rider Montering af Rider 0 å din cykel...5 Installation af hastigheds/ kadencesensor (ekstraudstyr)... 6 Installation af ulsbælte (ekstraudstyr)... 7 Hjulstørrelse og omkreds... 8 Skærmterminologi... 9 Pleje af din Rider Indholdsfortegnelse

4 ADVARSEL Konsulter altid din læge, inden du begynder eller ændrer et træningsrogram. Læs venligst olysningerne i guiden Garanti og sikkerhedsinformation, som følger med akken. DANSK Produktregistrering Hjæl os med at give dig en bedre suort ved at registrere dit aarat med Bryton Bridge. Gå ind å htt://suort.brytonsort.com for yderligere olysninger. Bryton Software Gå ind å htt://brytonsort.com for at hente gratis software til at overføre din ersonlige rofil og ruter og analyser dine data å websiden. Sådan kommer du i gang 3

5 Sådan kommer du i gang Dette afsnit beskriver de indledende forberedelser, inden du begynder at bruge din Rider 0. Din Rider 0 LAP OP () Tryk og hold å knaen for at tænde/ slukker for bagrundslyset. I meter-visning kan du trykke å knaen for at rulle igennem de øvre skærmmuligheder. I tilstanden Menu, tryk å knaen for at rulle o igennem menuerne. LAP (Omgang) For at slukke for aaratet, skal du trykke og holde knaen kortvarigt nede for at komme til Menu og vælge "Fra( )". Tryk og hold kortvarigt nede for at komme til/forlade menuen. Når du kører og registrerer, kan du trykke å knaen for at markere en omgang. I tilstanden Menu, tryk å knaen for at indtaste eller bekræfte et valg. 3 NED () I meter-visning kan du trykke å knaen for at rulle igennem de nedre skærmmuligheder. I tilstanden Menu, tryk å knaen for at rulle ned igennem menuerne. 4 Sådan kommer du i gang

6 Nulstilling af Rider 0 For at nulstille Rider 0, skal du trykke og holde alle tre taster nede (/LAP/) samtidigt. Tilbehør Rider 0 kommer med følgende tilbehør: USB-kabel Cykelmonterings-sæt DANSK Ekstraudstyr: Pulsbælte Hastigheds/kadencesensor Combosensor Statusikoner Ikon Emne Konstant ikon Blinkende ikon Cykel-ikon Batteriikon Cykel 1 - Cykel - Batteriniveau Batteriet olader - Lavt batteri GPS-ikon GPS-signalniveau Søger efter GPS-signal Registreringsikon Hukommelse fuld, du skal slette lageret Registrering aktiv Pulsmonitor-ikon Parret med ulsmonitor - Kadencesensor ikon Hastighedssensor ikon Parret med kadencesensor Parret med hastighedssensor - - Sådan kommer du i gang 5

7 LAP Tilslutning, synkronisering og oladning Advarsel: Produktet indeholder et lithium-ion batteri. Der henvises til olysningerne i guiden Garanti og sikkerhedsinformation, som følger med akken for vigtige olysninger om batterisikkerhed. 1. Tilslut Rider 0 til en c med det medfølgende USB-kabel.. Hent Bryton Bridge rogrammet å bb.brytonsort.com og synkroniser med Rider 0. reset Lad Rider 0 være tilsluttet til c'en for at olade batteriet. Brug USB-kablet for at tilslutte til en c. 0 BEMÆRK: Olad batteriet i mindst 3 timer, inden du tager aaratet i brug første gang. Tænd/Sluk for Rider 0 Sådan tændes Rider 0: Tryk å LAP for at tænde for Rider 0. Sådan slukkes Rider 0: 1. Tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk og hold kortvarigt å / for at vælge "Slukket( )". 3. Tryk og hold kortvarigt å LAP for at slukke for aaratet. BEMÆRK: Hvis din Rider 0 ikke anvendes i 10 minutter, slukkes den automatisk. Indledende osætning Når du tænder for Rider 0 for første gang, vises osætningsassistenten. Følg instruktionerne for at afslutte osætningen. 1. Vælg srog.. Vælg måleenhed. 3. Indtast din "brugerrofil". (Det anbefales at indtaste data. Nøjagtigheden af dataene har indflydelse å din træningsanalyse.) 4. Gå udendørs for at hente et GPS-signal, når der vises Find GPS å skærmen. Hvis det ikke er muligt at gå udendørs, skal du trykke å LAP for at annullere. 6 Sådan kommer du i gang

8 BEMÆRK: Hvis du ønsker at ændre din rofil, skal du tilslutte dit aarat til Brytonsort. com og ændre indstillingerne via Min enhed -> Administrer data å enhed. Eller gå til INDSTILLINGER > Andet > Profil og ændr dine indstillinger. DANSK Cykl med Rider 0! Fri cykling: Nyd turen med Rider 0 monteret å din cykel. Begynd en øvelse og registrer dine data: Tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu. Vælg "START" og tryk å LAP for at starte registreringsloggen. Start en træning: Tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu. Vælg "INDSTILLING > TRÆNING" og tryk å LAP for at vælge fra de tilgængelige træningstilstande: Kørselstid, distance og omgang. Administrer Rider 0 data via din comuter 1. Tilslut din Rider 0 til din comuter med USB-kablet.. Installer Bryton Bridge rogrammet. Du kan hente rogrammet å htt://bb.brytonsort.com. 3. Følg instruktionerne for at overføre data til din comuter. BEMÆRK: Efter at du frakobler Rider 0 fra USB-stikket, nulstilles Rider 0 automatisk. Træk ikke USB-kablet ud, mens du overfører filer. I modsat fald kan filerne ødelægges eller blive korrute. Dele dine olevelser med andre cyklister For at dele dine olevelser og træningsresultater med andre cyklister overalt i verden, kan du gå ind å htt://www.brytonsort.com. Sådan kommer du i gang 7

9 Øvelse/Træning At cykle er en af de bedste øvelser, som du kan gøre for din kro. Det hjæler dig med at forbrænde dine kalorier, tabe vægt og øge din generelle fitness. Under en øvelse eller træning kan du med Rider 0 måle og registrere dine jogging-aktiviteter og vise dine aktuelle ræstationer. BEMÆRK: Den viste information varierer alt efter øvelses-/træningstilstand og brugerræferencer. Skærminformation A Indikator MA = Maksimum AV = Gennemsnit Infoskærm Vis aktuel hastighed > Hastighed (maks.) > Hastighed (gns.) B Under arringsrocessen (med ulsmonitoren/ kadencesensor/hastighedssensor) blinker LEDindikatorerne (ovenover ikonerne). Når alle sensorer er koblet til aaratet, lyser LED-indikatorerne konstant. Øvre skærm (A) Tryk å for at skifte imellem informationerne å skærmen: Aktuel tid > Kørselstid (A eller B) > Kadence > Kadence (gns.) > Kadence (maks.) Nedre skærm (B) Tryk å for at skifte imellem informationerne å skærmen: Afstand > Kalorier > ODO (A/B) > ODO (A+B) > Total køretid (A/B) > Total køretid (A+B) > Hjertefrekvens > Hjertefrekvens (maks.) > Hjertefrekvens (gns.) BEMÆRK: Data for ODO (A/B), ODO (A+B), Total kørselstid (A/B) og Total køretid (A+B) vises først efter at du har afsluttet en træning/øvelse. 8 Øvelse/Træning

10 Nedenstående tabel viser knaerne, som bruges i efterfølgende afsnit. Knaer Tryk å 1 Indikation DANSK Tryk å LAP Tryk å 3 Tryk og hold å LAP 4 *intet tryk å knaen, kun visning ændres Før der startes Parring af sensorer (side 15), ekstraudstyr Start/Pause/Sto øvelse 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge START. 3. Tryk å LAP for at starte en aktivitet. 4. For at ausere en aktivitet, tryk og hold å LAP. Tryk å en kna for at genotage aktiviteten. 5. For at afslutte den aktuelle aktivitet, skal du trykke å / for at vælge STOP og derefter trykke å LAP. Registreringsindikator GPS-signal Indikator for kadencesensor Indikator for ulssensor Indikator for cykel BEMÆRK: Gå udendørs for at hente et GPS-signal, når der vises "Søg GPS" å skærmen. Øvelse/Træning 9

11 Marker omgang 1. Start en aktivitet først. Se trin 1~3 i afsnittet "Start/Pause/Sto øvelse" å forrige side.. Ttryk å LAP for at markere en omgang. DEL OP Omgangsnummer Omgangstid Vis øvelses-/træningsolysninger Tyen af data, som vises, afhænger af den aktuelle tilstand og de arrede sensorer. Tryk å for at skifte imellem informationerne å den øvre skærm: Aktuel tid Køretid Aktuel kadence Kadence (maks.) 1 1 Kadence (gns.) BEMÆRK: Der vises kun kadencedata å skærmen, hvis kadencesensoren er arret med Rider Øvelse/Træning

12 Tryk å for at skifte imellem informationerne å den nedre skærm: DANSK Afstand Brændte kalorier Aktuel uls HF (maks.) 3 3 HF (gns.) BEMÆRK: Der vises kun ulsdata å skærmen, hvis ulssensoren er arret med Rider 0. Skifte tilstand Tryk å de resektive knaer for at skifte tilstande Meter-visning START INDSTIL SLUK 3 1 FORLAD Øvelse/Træning 11

13 Træningsindstillinger Du kan tilasse træningsindstillingerne, arre sensorer, vise historikken og foretage andre indstillinger. 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > TRÆNING. 3. Tryk å LAP for at konfigurere træningsindstillingerne. Indstil din træning Brug træningsindstillingerne til at vælge tyen af træning, du ønsker. Rider 0 byder å tre tyer af træningstilstande: Kørselstid Omgang Afstand Efter tid Meter-visning INDSTIL TRÆNING 1. I menuen Træning, skal du trykke å / for at vælge TID.. Tryk å LAP for at bekræfte valget. 3. Tryk å / for at indstille værdien for "time". 4. Tryk å LAP for at skifte til feltet "minut". 5. Tryk å / for at indstille værdien for "minut". 6. Tryk å LAP for at bekræfte valget og starte en logfil for træningen. TID (Indstil "time") (Indstil "minut") (Start en logfil for træning) 1 Træningsindstillinger

14 Efter afstand 1. I menuen Træning, skal du trykke å / for at vælge Afst... Tryk å LAP for at bekræfte valget. 3. Tryk å / for at indstille distancen. 4. Tryk å LAP for at bekræfte valget og starte en logfil for træningen. DANSK Afstand (Indstil distance) (Start en logfil for træning) Indstil omgangstræning Brug indstillingen Omgang efter distance til at secificere distancen for hver omgang. Når du har jogget den indstillede distance, markerer Rider 0 automatisk en ny omgang. 1. I menuen Træning, skal du trykke å / for at vælge LAP > Afst.. Tryk å LAP for at konfigurere træningsindstillingen Omgang efter distance. 3. Tryk å / for at indstille distancen. 4. Tryk å LAP for at bekræfte valget og starte en logfil for træningen. OMGANG Afstand (Indstil distance) (Start en logfil for træning) Træningsindstillinger 13

15 Brug indstillingen Omgang efter sted til at indstille det aktuelle sted som omgangsunkt. Når dette omgangsunkt nås, markerer Rider 0 automatisk en ny omgang. 1. I menuen Træning, skal du trykke å / for at vælge LAP > LOCT.. Tryk å LAP for at bekræfte valget og starte en logfil for træningen. OMGANG (Omgangsmuligheder: STED (Start en logfil DIST/LOCT) for træning) BEMÆRK: Denne mulighed er kun tilgængelig, når Rider 0 har modtaget et GPS-signal. Vælg cykel Med Rider 0 kan du vælge en secifik cykel, som du ønsker at anvende under øvelsen. 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > CYKEL. 3. Tryk å LAP for at bekræfte valget. 4. Tryk å / for at vælge cyklen. 5. Tryk å LAP for at bekræfte valget. CYKEL (Vælg cykel A/B) Meter-visning 14 Træningsindstillinger

16 Parring af sensorer Brug indstillingen til at arre sensorer og andet ekstra tilbehør med Rider På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > PARRE > SCAN. 3. Tryk å LAP for at scanne efter tilgængelige sensorer. DANSK BEMÆRK: Dørg for at de 5 cifre å skærmen matcher med de sidste 5 cifre i sensor-id'et å lastikosen. PARRE Kadencesensor Puls Hastighedssensor Combosensor TILBAGE TIL SLUK SCAN TILBAGE (Hvis den aktuelle sensor er HASTIGHED) (Intet ANT-id) (Hent CAD-id) SCAN TILBAGE SCAN (Indstil hjulstørrelse) (Tiden gået) INGEN Træningsindstillinger 15

17 BEMÆRK: Når sensorerne er tilsluttede blinker LED-indikatorerne (ovenover ikonerne) i 5 sekunder. Sørg for at holde en afstand å ca. 30 m imellem samme slags sensorer. Hvis du ser nedenstående illustration å skærmen, indikerer dette, at der er detekteret flere end sensorer. Tryk å / for at scanne sensoren igen. Vis sensorinformation 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > PARRE > INFO. 3. Tryk å LAP for at vise olysningerne om den arrede sensor. PARRE INFO (Aktuel ulsdata) (Aktuel hastighedsdata) Meter-visning (Aktuel kadencedata) BEMÆRK: Sensor-id'en for den tilsluttede sensor vises å den øvre skærm. 16 Træningsindstillinger

18 Vis øvelses-/træningsolysninger Brug fil til at vise din træningshistorik. 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > FIL > VISNING. 3. Tryk å LAP for at bekræfte valget og vise de seneste data i historikken. DANSK 3 FIL VISNING (Seneste data i historik) (Vis maks. kadence (øvre skærm)/ maks. hastighed (midterste skærm)/maks. uls (nedre skærm)) (Vis distance (øvre skærm)/ forbrændte kalorier (nedre skærm)) 1 4 (Vis gennemsnitskadence (øvre skærm)/gennemsnitshastighed (midterste skærm)/gennemsnitsuls (nedre skærm)) Meter-visning BEMÆRK: Den samlede kørselstid og registreret tid vises kun å den øvre/midterste skærm under valg af en fil. Træningsindstillinger 17

19 Ryd lager Brug funktionen Ryd lager til at slette alle trænings- og omgangsregistreringer i din Rider På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > FIL > CLS. 3. Tryk å LAP for at bekræfte valget. 4. For at rydde hele lageret, skal du trykke å / for at vælge JA og derefter trykke og holde å LAP for at bekræfte sletningen af alle filer. 4 FIL RYD LAGER (Vælg JA/NEJ) Meter-visning 18 Træningsindstillinger

20 Brug af stour Andre indstillinger Du kan bruge Rider 0 som et stour. 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > ANDET > STW. 3. Tryk å LAP for at begynde af bruge stouret. DANSK 3 ANDET STOPUR Start stour (Start tælling) (efter 3 sek.) 3 Meter-visning 4 Sto stour 1 BEMÆRK: (Vælg en fil) Mens stouret kører, skal du trykke å LAP for at registrere en omgang. Efter at stouret er stoet, kan du trykke å LAP for at nulstille det eller trykke å for at vise filerne med omgangsdata. Andre indstillinger 19

21 Tidsindstillinger Automatisk kalibrering efter GPS Brug denne indstilling til at nulstille dato og tid baseret å dit GPS-sted. 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > TID > INDSTIL TID. 3. Tryk å LAP for automatisk at kalibrere tidsindstillingen. 4. Når der vises "ADJ?" å skærmen og den viste tid er korrekt, skal du trykke å LAP for at bekræfte indstillingen. For manuelt at indstille tiden, skal du trykke å / og derefter trykke å LAP for at gemme ændringerne. 5. Tryk å / for at vælge tidsformat og tryk å LAP for at bekræfte valget. TID INDSTIL TID (Find aktuel tid) (Indstil tid) Meter-visning (Vælg tidsformat) 0 Andre indstillinger

22 Indstilling af sommertid Brug denne indstilling til at indstille sommertid. 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > TID > DST. 3. Tryk å LAP for at konfigurere indstillingen. 4. Tryk å / for at vælge sommertid og tryk å LAP for at bekræfte valget. DANSK TID (Muligheder for tid: INDSTIL TID/DST) SOMMERTID (Vælg indstilling) 4 Automatisk scrolling Brug indstillingen Auto scrolling til at aktivere eller deaktivere automatisk scrolling. Hvis denne funktion er aktiveret, vises alle øvelsesolysninger i sekvenser, uden at du skal trykke å nogen knaer, mens du udfører en øvelse eller træning. 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > SCROLL. 3. Tryk å LAP for at konfigurere indstillingen. (Sommertid er indstillet) 4. For at aktivere automatisk scrolling, skal du trykke å / for at vælge TIL og derefter trykke å LAP for at bekræfte valget. AUTOMATISK SCROLLING (Vælg TIL/FRA) Meter-visning Andre indstillinger 1

23 Tænde/slukke for GPS Brug indstillingen GPS til at tænde eller slukke for GPS. 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > ANDET > GPS. 3. Tryk å LAP for at konfigurere GPS-indstillingen. 4. For at aktivere GPS, skal du trykke å / for at vælge TIL og derefter trykke å LAP for at bekræfte valget. ANDET GPS (Vælg TIL/FRA) Meter-visning BEMÆRK: Rider 0 vil automatisk hente et GPS-signal, hvis GPS-indstillingen er sat til TIL. Det anbefales at gå udendørs for at modtage et GPS-signal. Indstil tone Brug indstillingen Tone til at aktivere eller deaktivere tastaturtoner. 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > ANDET > TONE. 3. Tryk å LAP for at konfigurere toneindstillingerne. 4. For at aktivere tastaturtoner, skal du trykke å / for at vælge TIL og derefter trykke å LAP for at bekræfte valget. ANDET TONE (Vælg TIL/FRA) Meter-visning Andre indstillinger

24 Secifikationer Rider 0 Emne Skærm Fysisk størrelse Vægt Beskrivelse Bilag 1,6 TN Positive transflektiv Segement LCD 39,6 x 58,9 x 17 mm 40 g Driftstemeratur -10 C ~ 50 C Batteriet olader Temeratur Batteri Batterilevetid GPS 0 C ~ 40 C 490 mah genoladelig Li-Polymer 4 timer med GPS slået til Integreret højfølsom U-blox modtager med indbygget antenne DANSK RF transceiver Vandresistent Eksternt lager,4 GMHz Ant+ IPX6 vandtæt klassificering 1 Mb Hastigheds/kadencesensor Emne Fysisk størrelse Vægt Vandresistent Rækkevidde Batterilevetid Driftstemeratur Radiofrekvens/rotokol Beskrivelse 37,5 x 35 x 1 mm 5 g 1 ATM 3 m 1 time r. dag i måneder (660 timer) 5 o C ~ 40 o C,4 GHz / Dynastream ANT + Sort trådløs kommunikationsrotokol Dårlig sensorkontakt, elektrisk interferens og afstanden imellem modtageren og senderen kan have indflydelse å nøjagtigheden. Bilag 3

25 Pulsmonitor Emne Fysisk størrelse Vægt Vandresistent Rækkevidde Batterilevetid Driftstemeratur Radiofrekvens/rotokol Beskrivelse 34,7 x 3,4 x 1,1 cm 44 g 10 m 3 m 1 time r. dag i 16 måneder (480 timer) 5 o C ~ 40 o C,4 GHz / Dynastream ANT + Sort trådløs kommunikationsrotokol Dårlig sensorkontakt, elektrisk interferens og afstanden imellem modtageren og senderen kan have indflydelse å nøjagtigheden. Olysninger om batteri Batteri til ulsmonitor og kadencesensor Pulsmonitoren/kadencesensoren indeholder et CR03 batteri, som kan udskiftes af brugeren. Udskiftning af batteriet: 1. Find det runde batteridæksel å bagsiden af ulsmonitoren/ kadencesensoren.. Brug en mønt til at dreje dækslet mod uret, indtil ilen å dækslet viser mod OPEN. 3. Fjern dækslet og batteriet. Vent i 30 sekunder. 4. Indsæt det nye batteri med den ositive ol først i batterirummet. A CLOSE OPEN B 5. Brug en mønt til at dreje dækslet med uret, indtil ilen å dækslet viser mod CLOSE. A B BEMÆRK: Når du installerer et nyt batteri skal du sørge for, at batteriet berører den ositive ol først, da den ellers kan deformeres og der kan ostå en fejlfunktion. Sørg for ikke at skade eller løsne O-ring-akningen å dækslet. Kontakt dit lokale genbrugscenter for korrekt bortskaffelse af brugte batterier. 4 Bilag

26 0 LAP Installation af Rider 0 Montering af Rider 0 å din cykel 1 DANSK 4 3 LAP 0 Bilag 5

27 SPEED SPEED LAP SPEED SPEED LAP Installation af hastigheds/kadencesensor (ekstraudstyr) SPEED CADENCE 5a 6a 7a 8a SPEED 3mm SPEED SPEED LAP 0 0 5b 6b 7b 8b CADENCE 3mm LAP BEMÆRK: For at sikre en otimal ræstation, skal du gøre følgende: - Juster sensoren og magneten, som vist illustrationen (5a/5b). Vær omærksom å justeringsunkterne. - Sørg for, at afstanden imellem sensoren og magneten er mindre end 3 mm. Sørg for, at både hastighedssensoren og hastighedsmagneten er installeret og justeret horisontalt, ikke vertikalt. Ved ibrugtagning skal du trykke å knaen å forsiden for at aktivere sensoren og derefter begynde at træde edalen. Når sensoren detekterer magneten, blinker lysdioden for at indikere, at justeringen er korrekt ( lysdioden blinker kun for de første ti omgange, efter at du har trykket å knaen). Bilag

28 OPEN Installation af ulsbælte (ekstraudstyr) Rem DANSK Elektroder CLOSE CLOSE CLOSE CLOSE OPEN OPEN OPEN 5 6 BEMÆRK: I koldt vejr anbefales det at bære varmt tøj for at holde ulsbæltet varmt. Bæltet skal bæres direkte å din kro. Juster sensorositionen til den midterste del af kroen (skal bæres lidt under brystet). Bryton logoet å sensoren skal vende oad. Sænd det elastiske bælte fast, så det ikke løsnes under øvelsen. Hvis sensoren ikke kan detekteres eller aflæsningen er unormal, skal du varme o i ca. 5 minutter. Hvis ulsbæltet ikke bruges i et længere stykke tid, skal du fjerne sensoren fra ulsbæltet. Bilag 7

29 Hjulstørrelse og omkreds Hjulstørrelsen er markeret å begge sider af dækket. Hjulstørrelse L (mm) 1 x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1-3/ x 1-3/ x 1-1/ x x 3/4 Tubular x 1-1/ x 1-1/ x, x, x, x 3, x x 1-1/ x 1-1/ x 1-3/ x 35A x 38A x 38B x 18C 070 Hjulstørrelse L (mm) 4 x 1, x, x, x 7/ x 1(59) x 1(65) x 1, x 1-1/ x 1-3/ x 1-1/ x 1, x 1, x 1, x 1, x, x19c x 0C x 3C x 5C x 8C x 30C x 3C C Tubular x 35C x 38C x 40C 00 8 Bilag

30 Skærmterminologi Terminologi Træning Distance Puls Hastighed Kadence Dual sensor Flere sensorer Indstil tid Sted Sommertid Juster Tastaturtone Automatisk scrolling Stour Ryd lager Skærmvisning TRÆN AFST. HRM SPD KAD DUAL MULTSENS INDSTIL TID LOCT DST ADJ TONE SCROLL STW CLS DANSK Pleje af din Rider 0 Hvis du asser godt å din Rider 0, vil det nedsætte risikoen for skader å din Rider 0. Lad ikke din Rider 0 falde ned eller udsæt det ikke for svære rystelser. Udsæt ikke din Rider 0 for ekstreme temeraturer og fugt. Skærmoverfladen kan let blive kradset. Brug ikke-klæbende skærmbeskyttere for at beskytte skærmen imod mindre ridser. Brug fortyndet neutralt rengøringsmiddel å en blød klud for at rengøre din Rider 0. Forsøg ikke at skille din Rider 0 ad, rearere den eller foretage ændringer å den. Dette vil ohæve garantien. Bilag 9

31

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Stopur... 19. Indstillinger... 21. Træning og Test... 8. Bilag... 31. Følg sporet...

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Stopur... 19. Indstillinger... 21. Træning og Test... 8. Bilag... 31. Følg sporet... 40 Brugermanual Sådan kommer du i gang... 4 Din Rider 40... 4 Tilbehør... 5 Tænd/Sluk for Rider 40... 5 Nulstilling af Rider 40... 5 Indledende opsætning... 5 Tilslutning, synkronisering og opladning...

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

CATEYE MICRO Wireless

CATEYE MICRO Wireless CC-MC200W DK 1 CATEYE MICRO Wireless CYCLOCOMPUTER CC-MC200W Læs denne brugsvejledning igennem inden computeren tages i brug. Gem vejledningen som reference for fremtiden. Besøg venligst vores web-sted

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-30 cykelcomputer - den enkelste og mindste computer på markedet. V-30's Auto Scan-facilitet opdaterer automatisk hvert

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

IDOMOVE GO+ Brugermanual

IDOMOVE GO+ Brugermanual IDOMOVE GO+ Brugermanual Tak, fordi du har valgt IDOMOVE GO+, som vil hjælpe dig med at sætte nye mål for et aktivt liv og gøre hver dag til sjov og motiverende træning. Armbåndet kan tilpasses de fleste

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta C-350 cykelcomputer. Enhver cykelentusiast vil have glæde af C-350, der er udstyret med de faciliteter og funktioner, som

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

Indhold. Kom i gang... 4. Første opsætning... 6. Træning... 17. Informationsside... 9. Se Historik... 23. Måling & Kort... 11. Opsætning...

Indhold. Kom i gang... 4. Første opsætning... 6. Træning... 17. Informationsside... 9. Se Historik... 23. Måling & Kort... 11. Opsætning... Indhold Kom i gang... 4 Din Rider 60... 4 Touchscreen knapper... 5 Tilbehør... 5 Første opsætning... 6 Trin 1: Oplad batteriet... 6 Brug af strøm adapteren... 6 Ved brug af computer... 7 Trin 2: Tænd Rider

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Flex tracker Opladning kabel trådløs synkronisering dongle 1 lille og 1 stort armbånd Flex tracker Ladekabel trådløs

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz Elektronisk dørlås HOME Genialt sikker. Genialt enkel. BA/MA TSE Set 4001 dp/mri/dn 01/2013 Monterings- og Brugsanvisning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany www.burg.biz Opbygning Illustrationer

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK VELKOMMEN Tak fordi du har købt en Bontrager NODE computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Læs venligst denne manual omhyggeligt.

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM EDGE 800 lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2009-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe,

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

EFTER FORESPØRGSEL HERMED Klub Tilbud Til Medlemmer Af TCM

EFTER FORESPØRGSEL HERMED Klub Tilbud Til Medlemmer Af TCM EFTER FORESPØRGSEL HERMED Klub Tilbud Til Medlemmer Af TCM GARMIN EDGE 800 TILBUD ER GÆLDENE TIL OG MED LØRDAG D 01 JUNI 2013 VEJLEDENDE PRIS KLUBPRIS BEMÆRKNING GARMIN EDGE 800 2700,- 2400,- Edge 800

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere