Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang Andre indstillinger Bilag Øvelse/Træning Træningsindstillinger...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Andre indstillinger... 19. Bilag... 23. Øvelse/Træning... 8. Træningsindstillinger..."

Transkript

1 0 Brugermanual

2

3 Sådan kommer du i gang... 4 Din Rider Nulstilling af Rider Tilbehør... 5 Statusikoner... 5 Tilslutning, synkronisering og oladning... 6 Tænd/Sluk for Rider Indledende osætning... 6 Cykl med Rider 0!... 7 Administrer Rider 0 data via din comuter... 7 Dele dine olevelser med andre cyklister... 7 Øvelse/Træning... 8 Skærminformation... 8 Før der startes... 9 Start/Pause/Sto øvelse... 9 Marker omgang Vis øvelses-/ træningsolysninger Skifte tilstand Træningsindstillinger... 1 Indstil din træning... 1 Efter tid...1 Efter afstand...13 Indstil omgangstræning...13 Vælg cykel Indholdsfortegnelse Parring af sensorer Vis sensorinformation...16 Vis øvelses-/ træningsolysninger Ryd lager...18 Andre indstillinger Brug af stour Tidsindstillinger... 0 Automatisk kalibrering efter GPS...0 Indstilling af sommertid...1 Automatisk scrolling... 1 Tænde/slukke for GPS... Indstil tone... Bilag... 3 Secifikationer... 3 Olysninger om batteri... 4 Installation af Rider Montering af Rider 0 å din cykel...5 Installation af hastigheds/ kadencesensor (ekstraudstyr)... 6 Installation af ulsbælte (ekstraudstyr)... 7 Hjulstørrelse og omkreds... 8 Skærmterminologi... 9 Pleje af din Rider Indholdsfortegnelse

4 ADVARSEL Konsulter altid din læge, inden du begynder eller ændrer et træningsrogram. Læs venligst olysningerne i guiden Garanti og sikkerhedsinformation, som følger med akken. DANSK Produktregistrering Hjæl os med at give dig en bedre suort ved at registrere dit aarat med Bryton Bridge. Gå ind å htt://suort.brytonsort.com for yderligere olysninger. Bryton Software Gå ind å htt://brytonsort.com for at hente gratis software til at overføre din ersonlige rofil og ruter og analyser dine data å websiden. Sådan kommer du i gang 3

5 Sådan kommer du i gang Dette afsnit beskriver de indledende forberedelser, inden du begynder at bruge din Rider 0. Din Rider 0 LAP OP () Tryk og hold å knaen for at tænde/ slukker for bagrundslyset. I meter-visning kan du trykke å knaen for at rulle igennem de øvre skærmmuligheder. I tilstanden Menu, tryk å knaen for at rulle o igennem menuerne. LAP (Omgang) For at slukke for aaratet, skal du trykke og holde knaen kortvarigt nede for at komme til Menu og vælge "Fra( )". Tryk og hold kortvarigt nede for at komme til/forlade menuen. Når du kører og registrerer, kan du trykke å knaen for at markere en omgang. I tilstanden Menu, tryk å knaen for at indtaste eller bekræfte et valg. 3 NED () I meter-visning kan du trykke å knaen for at rulle igennem de nedre skærmmuligheder. I tilstanden Menu, tryk å knaen for at rulle ned igennem menuerne. 4 Sådan kommer du i gang

6 Nulstilling af Rider 0 For at nulstille Rider 0, skal du trykke og holde alle tre taster nede (/LAP/) samtidigt. Tilbehør Rider 0 kommer med følgende tilbehør: USB-kabel Cykelmonterings-sæt DANSK Ekstraudstyr: Pulsbælte Hastigheds/kadencesensor Combosensor Statusikoner Ikon Emne Konstant ikon Blinkende ikon Cykel-ikon Batteriikon Cykel 1 - Cykel - Batteriniveau Batteriet olader - Lavt batteri GPS-ikon GPS-signalniveau Søger efter GPS-signal Registreringsikon Hukommelse fuld, du skal slette lageret Registrering aktiv Pulsmonitor-ikon Parret med ulsmonitor - Kadencesensor ikon Hastighedssensor ikon Parret med kadencesensor Parret med hastighedssensor - - Sådan kommer du i gang 5

7 LAP Tilslutning, synkronisering og oladning Advarsel: Produktet indeholder et lithium-ion batteri. Der henvises til olysningerne i guiden Garanti og sikkerhedsinformation, som følger med akken for vigtige olysninger om batterisikkerhed. 1. Tilslut Rider 0 til en c med det medfølgende USB-kabel.. Hent Bryton Bridge rogrammet å bb.brytonsort.com og synkroniser med Rider 0. reset Lad Rider 0 være tilsluttet til c'en for at olade batteriet. Brug USB-kablet for at tilslutte til en c. 0 BEMÆRK: Olad batteriet i mindst 3 timer, inden du tager aaratet i brug første gang. Tænd/Sluk for Rider 0 Sådan tændes Rider 0: Tryk å LAP for at tænde for Rider 0. Sådan slukkes Rider 0: 1. Tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk og hold kortvarigt å / for at vælge "Slukket( )". 3. Tryk og hold kortvarigt å LAP for at slukke for aaratet. BEMÆRK: Hvis din Rider 0 ikke anvendes i 10 minutter, slukkes den automatisk. Indledende osætning Når du tænder for Rider 0 for første gang, vises osætningsassistenten. Følg instruktionerne for at afslutte osætningen. 1. Vælg srog.. Vælg måleenhed. 3. Indtast din "brugerrofil". (Det anbefales at indtaste data. Nøjagtigheden af dataene har indflydelse å din træningsanalyse.) 4. Gå udendørs for at hente et GPS-signal, når der vises Find GPS å skærmen. Hvis det ikke er muligt at gå udendørs, skal du trykke å LAP for at annullere. 6 Sådan kommer du i gang

8 BEMÆRK: Hvis du ønsker at ændre din rofil, skal du tilslutte dit aarat til Brytonsort. com og ændre indstillingerne via Min enhed -> Administrer data å enhed. Eller gå til INDSTILLINGER > Andet > Profil og ændr dine indstillinger. DANSK Cykl med Rider 0! Fri cykling: Nyd turen med Rider 0 monteret å din cykel. Begynd en øvelse og registrer dine data: Tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu. Vælg "START" og tryk å LAP for at starte registreringsloggen. Start en træning: Tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu. Vælg "INDSTILLING > TRÆNING" og tryk å LAP for at vælge fra de tilgængelige træningstilstande: Kørselstid, distance og omgang. Administrer Rider 0 data via din comuter 1. Tilslut din Rider 0 til din comuter med USB-kablet.. Installer Bryton Bridge rogrammet. Du kan hente rogrammet å htt://bb.brytonsort.com. 3. Følg instruktionerne for at overføre data til din comuter. BEMÆRK: Efter at du frakobler Rider 0 fra USB-stikket, nulstilles Rider 0 automatisk. Træk ikke USB-kablet ud, mens du overfører filer. I modsat fald kan filerne ødelægges eller blive korrute. Dele dine olevelser med andre cyklister For at dele dine olevelser og træningsresultater med andre cyklister overalt i verden, kan du gå ind å htt://www.brytonsort.com. Sådan kommer du i gang 7

9 Øvelse/Træning At cykle er en af de bedste øvelser, som du kan gøre for din kro. Det hjæler dig med at forbrænde dine kalorier, tabe vægt og øge din generelle fitness. Under en øvelse eller træning kan du med Rider 0 måle og registrere dine jogging-aktiviteter og vise dine aktuelle ræstationer. BEMÆRK: Den viste information varierer alt efter øvelses-/træningstilstand og brugerræferencer. Skærminformation A Indikator MA = Maksimum AV = Gennemsnit Infoskærm Vis aktuel hastighed > Hastighed (maks.) > Hastighed (gns.) B Under arringsrocessen (med ulsmonitoren/ kadencesensor/hastighedssensor) blinker LEDindikatorerne (ovenover ikonerne). Når alle sensorer er koblet til aaratet, lyser LED-indikatorerne konstant. Øvre skærm (A) Tryk å for at skifte imellem informationerne å skærmen: Aktuel tid > Kørselstid (A eller B) > Kadence > Kadence (gns.) > Kadence (maks.) Nedre skærm (B) Tryk å for at skifte imellem informationerne å skærmen: Afstand > Kalorier > ODO (A/B) > ODO (A+B) > Total køretid (A/B) > Total køretid (A+B) > Hjertefrekvens > Hjertefrekvens (maks.) > Hjertefrekvens (gns.) BEMÆRK: Data for ODO (A/B), ODO (A+B), Total kørselstid (A/B) og Total køretid (A+B) vises først efter at du har afsluttet en træning/øvelse. 8 Øvelse/Træning

10 Nedenstående tabel viser knaerne, som bruges i efterfølgende afsnit. Knaer Tryk å 1 Indikation DANSK Tryk å LAP Tryk å 3 Tryk og hold å LAP 4 *intet tryk å knaen, kun visning ændres Før der startes Parring af sensorer (side 15), ekstraudstyr Start/Pause/Sto øvelse 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge START. 3. Tryk å LAP for at starte en aktivitet. 4. For at ausere en aktivitet, tryk og hold å LAP. Tryk å en kna for at genotage aktiviteten. 5. For at afslutte den aktuelle aktivitet, skal du trykke å / for at vælge STOP og derefter trykke å LAP. Registreringsindikator GPS-signal Indikator for kadencesensor Indikator for ulssensor Indikator for cykel BEMÆRK: Gå udendørs for at hente et GPS-signal, når der vises "Søg GPS" å skærmen. Øvelse/Træning 9

11 Marker omgang 1. Start en aktivitet først. Se trin 1~3 i afsnittet "Start/Pause/Sto øvelse" å forrige side.. Ttryk å LAP for at markere en omgang. DEL OP Omgangsnummer Omgangstid Vis øvelses-/træningsolysninger Tyen af data, som vises, afhænger af den aktuelle tilstand og de arrede sensorer. Tryk å for at skifte imellem informationerne å den øvre skærm: Aktuel tid Køretid Aktuel kadence Kadence (maks.) 1 1 Kadence (gns.) BEMÆRK: Der vises kun kadencedata å skærmen, hvis kadencesensoren er arret med Rider Øvelse/Træning

12 Tryk å for at skifte imellem informationerne å den nedre skærm: DANSK Afstand Brændte kalorier Aktuel uls HF (maks.) 3 3 HF (gns.) BEMÆRK: Der vises kun ulsdata å skærmen, hvis ulssensoren er arret med Rider 0. Skifte tilstand Tryk å de resektive knaer for at skifte tilstande Meter-visning START INDSTIL SLUK 3 1 FORLAD Øvelse/Træning 11

13 Træningsindstillinger Du kan tilasse træningsindstillingerne, arre sensorer, vise historikken og foretage andre indstillinger. 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > TRÆNING. 3. Tryk å LAP for at konfigurere træningsindstillingerne. Indstil din træning Brug træningsindstillingerne til at vælge tyen af træning, du ønsker. Rider 0 byder å tre tyer af træningstilstande: Kørselstid Omgang Afstand Efter tid Meter-visning INDSTIL TRÆNING 1. I menuen Træning, skal du trykke å / for at vælge TID.. Tryk å LAP for at bekræfte valget. 3. Tryk å / for at indstille værdien for "time". 4. Tryk å LAP for at skifte til feltet "minut". 5. Tryk å / for at indstille værdien for "minut". 6. Tryk å LAP for at bekræfte valget og starte en logfil for træningen. TID (Indstil "time") (Indstil "minut") (Start en logfil for træning) 1 Træningsindstillinger

14 Efter afstand 1. I menuen Træning, skal du trykke å / for at vælge Afst... Tryk å LAP for at bekræfte valget. 3. Tryk å / for at indstille distancen. 4. Tryk å LAP for at bekræfte valget og starte en logfil for træningen. DANSK Afstand (Indstil distance) (Start en logfil for træning) Indstil omgangstræning Brug indstillingen Omgang efter distance til at secificere distancen for hver omgang. Når du har jogget den indstillede distance, markerer Rider 0 automatisk en ny omgang. 1. I menuen Træning, skal du trykke å / for at vælge LAP > Afst.. Tryk å LAP for at konfigurere træningsindstillingen Omgang efter distance. 3. Tryk å / for at indstille distancen. 4. Tryk å LAP for at bekræfte valget og starte en logfil for træningen. OMGANG Afstand (Indstil distance) (Start en logfil for træning) Træningsindstillinger 13

15 Brug indstillingen Omgang efter sted til at indstille det aktuelle sted som omgangsunkt. Når dette omgangsunkt nås, markerer Rider 0 automatisk en ny omgang. 1. I menuen Træning, skal du trykke å / for at vælge LAP > LOCT.. Tryk å LAP for at bekræfte valget og starte en logfil for træningen. OMGANG (Omgangsmuligheder: STED (Start en logfil DIST/LOCT) for træning) BEMÆRK: Denne mulighed er kun tilgængelig, når Rider 0 har modtaget et GPS-signal. Vælg cykel Med Rider 0 kan du vælge en secifik cykel, som du ønsker at anvende under øvelsen. 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > CYKEL. 3. Tryk å LAP for at bekræfte valget. 4. Tryk å / for at vælge cyklen. 5. Tryk å LAP for at bekræfte valget. CYKEL (Vælg cykel A/B) Meter-visning 14 Træningsindstillinger

16 Parring af sensorer Brug indstillingen til at arre sensorer og andet ekstra tilbehør med Rider På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > PARRE > SCAN. 3. Tryk å LAP for at scanne efter tilgængelige sensorer. DANSK BEMÆRK: Dørg for at de 5 cifre å skærmen matcher med de sidste 5 cifre i sensor-id'et å lastikosen. PARRE Kadencesensor Puls Hastighedssensor Combosensor TILBAGE TIL SLUK SCAN TILBAGE (Hvis den aktuelle sensor er HASTIGHED) (Intet ANT-id) (Hent CAD-id) SCAN TILBAGE SCAN (Indstil hjulstørrelse) (Tiden gået) INGEN Træningsindstillinger 15

17 BEMÆRK: Når sensorerne er tilsluttede blinker LED-indikatorerne (ovenover ikonerne) i 5 sekunder. Sørg for at holde en afstand å ca. 30 m imellem samme slags sensorer. Hvis du ser nedenstående illustration å skærmen, indikerer dette, at der er detekteret flere end sensorer. Tryk å / for at scanne sensoren igen. Vis sensorinformation 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > PARRE > INFO. 3. Tryk å LAP for at vise olysningerne om den arrede sensor. PARRE INFO (Aktuel ulsdata) (Aktuel hastighedsdata) Meter-visning (Aktuel kadencedata) BEMÆRK: Sensor-id'en for den tilsluttede sensor vises å den øvre skærm. 16 Træningsindstillinger

18 Vis øvelses-/træningsolysninger Brug fil til at vise din træningshistorik. 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > FIL > VISNING. 3. Tryk å LAP for at bekræfte valget og vise de seneste data i historikken. DANSK 3 FIL VISNING (Seneste data i historik) (Vis maks. kadence (øvre skærm)/ maks. hastighed (midterste skærm)/maks. uls (nedre skærm)) (Vis distance (øvre skærm)/ forbrændte kalorier (nedre skærm)) 1 4 (Vis gennemsnitskadence (øvre skærm)/gennemsnitshastighed (midterste skærm)/gennemsnitsuls (nedre skærm)) Meter-visning BEMÆRK: Den samlede kørselstid og registreret tid vises kun å den øvre/midterste skærm under valg af en fil. Træningsindstillinger 17

19 Ryd lager Brug funktionen Ryd lager til at slette alle trænings- og omgangsregistreringer i din Rider På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > FIL > CLS. 3. Tryk å LAP for at bekræfte valget. 4. For at rydde hele lageret, skal du trykke å / for at vælge JA og derefter trykke og holde å LAP for at bekræfte sletningen af alle filer. 4 FIL RYD LAGER (Vælg JA/NEJ) Meter-visning 18 Træningsindstillinger

20 Brug af stour Andre indstillinger Du kan bruge Rider 0 som et stour. 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > ANDET > STW. 3. Tryk å LAP for at begynde af bruge stouret. DANSK 3 ANDET STOPUR Start stour (Start tælling) (efter 3 sek.) 3 Meter-visning 4 Sto stour 1 BEMÆRK: (Vælg en fil) Mens stouret kører, skal du trykke å LAP for at registrere en omgang. Efter at stouret er stoet, kan du trykke å LAP for at nulstille det eller trykke å for at vise filerne med omgangsdata. Andre indstillinger 19

21 Tidsindstillinger Automatisk kalibrering efter GPS Brug denne indstilling til at nulstille dato og tid baseret å dit GPS-sted. 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > TID > INDSTIL TID. 3. Tryk å LAP for automatisk at kalibrere tidsindstillingen. 4. Når der vises "ADJ?" å skærmen og den viste tid er korrekt, skal du trykke å LAP for at bekræfte indstillingen. For manuelt at indstille tiden, skal du trykke å / og derefter trykke å LAP for at gemme ændringerne. 5. Tryk å / for at vælge tidsformat og tryk å LAP for at bekræfte valget. TID INDSTIL TID (Find aktuel tid) (Indstil tid) Meter-visning (Vælg tidsformat) 0 Andre indstillinger

22 Indstilling af sommertid Brug denne indstilling til at indstille sommertid. 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > TID > DST. 3. Tryk å LAP for at konfigurere indstillingen. 4. Tryk å / for at vælge sommertid og tryk å LAP for at bekræfte valget. DANSK TID (Muligheder for tid: INDSTIL TID/DST) SOMMERTID (Vælg indstilling) 4 Automatisk scrolling Brug indstillingen Auto scrolling til at aktivere eller deaktivere automatisk scrolling. Hvis denne funktion er aktiveret, vises alle øvelsesolysninger i sekvenser, uden at du skal trykke å nogen knaer, mens du udfører en øvelse eller træning. 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > SCROLL. 3. Tryk å LAP for at konfigurere indstillingen. (Sommertid er indstillet) 4. For at aktivere automatisk scrolling, skal du trykke å / for at vælge TIL og derefter trykke å LAP for at bekræfte valget. AUTOMATISK SCROLLING (Vælg TIL/FRA) Meter-visning Andre indstillinger 1

23 Tænde/slukke for GPS Brug indstillingen GPS til at tænde eller slukke for GPS. 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > ANDET > GPS. 3. Tryk å LAP for at konfigurere GPS-indstillingen. 4. For at aktivere GPS, skal du trykke å / for at vælge TIL og derefter trykke å LAP for at bekræfte valget. ANDET GPS (Vælg TIL/FRA) Meter-visning BEMÆRK: Rider 0 vil automatisk hente et GPS-signal, hvis GPS-indstillingen er sat til TIL. Det anbefales at gå udendørs for at modtage et GPS-signal. Indstil tone Brug indstillingen Tone til at aktivere eller deaktivere tastaturtoner. 1. På hovedskærmen, tryk og hold kortvarigt å LAP for at komme til Menu.. Tryk å / for at vælge INDSTILLING > ANDET > TONE. 3. Tryk å LAP for at konfigurere toneindstillingerne. 4. For at aktivere tastaturtoner, skal du trykke å / for at vælge TIL og derefter trykke å LAP for at bekræfte valget. ANDET TONE (Vælg TIL/FRA) Meter-visning Andre indstillinger

24 Secifikationer Rider 0 Emne Skærm Fysisk størrelse Vægt Beskrivelse Bilag 1,6 TN Positive transflektiv Segement LCD 39,6 x 58,9 x 17 mm 40 g Driftstemeratur -10 C ~ 50 C Batteriet olader Temeratur Batteri Batterilevetid GPS 0 C ~ 40 C 490 mah genoladelig Li-Polymer 4 timer med GPS slået til Integreret højfølsom U-blox modtager med indbygget antenne DANSK RF transceiver Vandresistent Eksternt lager,4 GMHz Ant+ IPX6 vandtæt klassificering 1 Mb Hastigheds/kadencesensor Emne Fysisk størrelse Vægt Vandresistent Rækkevidde Batterilevetid Driftstemeratur Radiofrekvens/rotokol Beskrivelse 37,5 x 35 x 1 mm 5 g 1 ATM 3 m 1 time r. dag i måneder (660 timer) 5 o C ~ 40 o C,4 GHz / Dynastream ANT + Sort trådløs kommunikationsrotokol Dårlig sensorkontakt, elektrisk interferens og afstanden imellem modtageren og senderen kan have indflydelse å nøjagtigheden. Bilag 3

25 Pulsmonitor Emne Fysisk størrelse Vægt Vandresistent Rækkevidde Batterilevetid Driftstemeratur Radiofrekvens/rotokol Beskrivelse 34,7 x 3,4 x 1,1 cm 44 g 10 m 3 m 1 time r. dag i 16 måneder (480 timer) 5 o C ~ 40 o C,4 GHz / Dynastream ANT + Sort trådløs kommunikationsrotokol Dårlig sensorkontakt, elektrisk interferens og afstanden imellem modtageren og senderen kan have indflydelse å nøjagtigheden. Olysninger om batteri Batteri til ulsmonitor og kadencesensor Pulsmonitoren/kadencesensoren indeholder et CR03 batteri, som kan udskiftes af brugeren. Udskiftning af batteriet: 1. Find det runde batteridæksel å bagsiden af ulsmonitoren/ kadencesensoren.. Brug en mønt til at dreje dækslet mod uret, indtil ilen å dækslet viser mod OPEN. 3. Fjern dækslet og batteriet. Vent i 30 sekunder. 4. Indsæt det nye batteri med den ositive ol først i batterirummet. A CLOSE OPEN B 5. Brug en mønt til at dreje dækslet med uret, indtil ilen å dækslet viser mod CLOSE. A B BEMÆRK: Når du installerer et nyt batteri skal du sørge for, at batteriet berører den ositive ol først, da den ellers kan deformeres og der kan ostå en fejlfunktion. Sørg for ikke at skade eller løsne O-ring-akningen å dækslet. Kontakt dit lokale genbrugscenter for korrekt bortskaffelse af brugte batterier. 4 Bilag

26 0 LAP Installation af Rider 0 Montering af Rider 0 å din cykel 1 DANSK 4 3 LAP 0 Bilag 5

27 SPEED SPEED LAP SPEED SPEED LAP Installation af hastigheds/kadencesensor (ekstraudstyr) SPEED CADENCE 5a 6a 7a 8a SPEED 3mm SPEED SPEED LAP 0 0 5b 6b 7b 8b CADENCE 3mm LAP BEMÆRK: For at sikre en otimal ræstation, skal du gøre følgende: - Juster sensoren og magneten, som vist illustrationen (5a/5b). Vær omærksom å justeringsunkterne. - Sørg for, at afstanden imellem sensoren og magneten er mindre end 3 mm. Sørg for, at både hastighedssensoren og hastighedsmagneten er installeret og justeret horisontalt, ikke vertikalt. Ved ibrugtagning skal du trykke å knaen å forsiden for at aktivere sensoren og derefter begynde at træde edalen. Når sensoren detekterer magneten, blinker lysdioden for at indikere, at justeringen er korrekt ( lysdioden blinker kun for de første ti omgange, efter at du har trykket å knaen). Bilag

28 OPEN Installation af ulsbælte (ekstraudstyr) Rem DANSK Elektroder CLOSE CLOSE CLOSE CLOSE OPEN OPEN OPEN 5 6 BEMÆRK: I koldt vejr anbefales det at bære varmt tøj for at holde ulsbæltet varmt. Bæltet skal bæres direkte å din kro. Juster sensorositionen til den midterste del af kroen (skal bæres lidt under brystet). Bryton logoet å sensoren skal vende oad. Sænd det elastiske bælte fast, så det ikke løsnes under øvelsen. Hvis sensoren ikke kan detekteres eller aflæsningen er unormal, skal du varme o i ca. 5 minutter. Hvis ulsbæltet ikke bruges i et længere stykke tid, skal du fjerne sensoren fra ulsbæltet. Bilag 7

29 Hjulstørrelse og omkreds Hjulstørrelsen er markeret å begge sider af dækket. Hjulstørrelse L (mm) 1 x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1-3/ x 1-3/ x 1-1/ x x 3/4 Tubular x 1-1/ x 1-1/ x, x, x, x 3, x x 1-1/ x 1-1/ x 1-3/ x 35A x 38A x 38B x 18C 070 Hjulstørrelse L (mm) 4 x 1, x, x, x 7/ x 1(59) x 1(65) x 1, x 1-1/ x 1-3/ x 1-1/ x 1, x 1, x 1, x 1, x, x19c x 0C x 3C x 5C x 8C x 30C x 3C C Tubular x 35C x 38C x 40C 00 8 Bilag

30 Skærmterminologi Terminologi Træning Distance Puls Hastighed Kadence Dual sensor Flere sensorer Indstil tid Sted Sommertid Juster Tastaturtone Automatisk scrolling Stour Ryd lager Skærmvisning TRÆN AFST. HRM SPD KAD DUAL MULTSENS INDSTIL TID LOCT DST ADJ TONE SCROLL STW CLS DANSK Pleje af din Rider 0 Hvis du asser godt å din Rider 0, vil det nedsætte risikoen for skader å din Rider 0. Lad ikke din Rider 0 falde ned eller udsæt det ikke for svære rystelser. Udsæt ikke din Rider 0 for ekstreme temeraturer og fugt. Skærmoverfladen kan let blive kradset. Brug ikke-klæbende skærmbeskyttere for at beskytte skærmen imod mindre ridser. Brug fortyndet neutralt rengøringsmiddel å en blød klud for at rengøre din Rider 0. Forsøg ikke at skille din Rider 0 ad, rearere den eller foretage ændringer å den. Dette vil ohæve garantien. Bilag 9

31

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

GOLF 7 Bruger manual

GOLF 7 Bruger manual ruger manual GOLF 7 INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Brugervejledning. ST27i/ST27a

Brugervejledning. ST27i/ST27a Brugervejledning ST27i/ST27a go Indholdsfortegnelse Xperia go Brugervejledning...6 Introduktion...7 Android hvad og hvorfor?...7 Oversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...10 Skærmlås...11

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com GT-I9505 Brugervejledning www.samsung.com Om denne brugervejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X6-00

Brugervejledning til Nokia X6-00 Brugervejledning til Nokia X6-00 5.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Om enheden 7 Netværkstjenester 8 Kom godt i gang 10 Taster og dele 10 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Dell Venue Pro 11 5130 Brugervejledning

Dell Venue Pro 11 5130 Brugervejledning Dell Venue Pro 11 5130 Brugervejledning Forordningsmodel: T06G Forordningstype: T06G001 Bemærk, Forsigtig, og Advarsel BEMÆRK: BEMÆRK: angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt.

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Læs brugervejledningen, inden du går videre Sikkerhedsforanstaltninger Læs sikkerhedsforholdsreglerne nøje for at sikre, at du bruger mobiltelefonen rigtigt.

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 925

Brugervejledning Nokia Lumia 925 Brugervejledning Nokia Lumia 925 3.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Swipe til

Læs mere